Page 1

1.D’on és aquest personatge? On va desenvolupar els seus estudis, investigacions, descobriments? -Naix al any 1748 en Montauban, una localitat en la regió de “MediodíaPirineos”,al sur de França.Al any 1770 es va mudar a París i ahí va ser on començaren tots els seus estudis. 2.En quin o quins camps del coneixement, de l’art, de la filosofia, etc. va destacar? Quines varen ser les seues contribucions més destacades? Va ser reconegut/da pel seu treball? -Va destacar en la Política i com escritora. La seua contribució més destacada va ser el llibre sobre els drets de la don, que començava amb aquestes paraules: “Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta.”. I va ser molt reconegut perque en aquella època les dones no tenien ningun valor humà. 3.Va difondre la seua obra? Com? Va fer publicacions, participar en alguna mena d’associació científica, cultural, etc.? -Si, es va difondre el 26 de Agost de 1789

4.Va tenir algun problema social, polític o religiós per defensar les seues idees, investigacions, per les seues descobertes? Amb quin grup, social, polític, religiós, etc.? -Sí, la varen encarcelar i executar, però ella no es va donar per vençuda i no va perdre el sentit de la justícia, ja que després de tot es va atrevir a pronunciar-se amb pena de mort contra el terrorisme de estat, i encara estaguent presonera, va publicar les seues idees. 5. Anomena algun valor, virtut, procediment, pensament, acció, etc. que aquesta personalitat i la seua vida ens ha deixat en herència per ser millors, més lliures, més feliços. -Ella va demostrar valentia, encara que sabia que la anaven a condemnar a mort va seguir defensant les seues idees fins al final per a que tots sapigueren que les dones no eren menys, al revés, molt menys, ja que en tots aquestos anys com ella deia els homes la estaven matant simplement per donar us a la raó.


6.Explica alguns elements del món actual (institució, aplicació científica, grans idees o valors, etc.) que no existirien de no ser per aquesta gran personalitat il·lustrada? -Gràcies a ella les dones tenen el tracte que es mereixen, i ningú qüestiona si són millors o pitjors que els homes. Gràcies a tot alló a demostrat que les dones es poden fer de valer i que lluitant poden aconseguir el que vuiguen.

wqewr  

Barbara esteve Josep ferrandis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you