Page 1

Παντρολογήµατα στο 16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου

O Καλεστής και οι Μαντιναδολόγοι του 16ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου σας ροσκαλούν στον Κρητικό Γάµο ου θα γίνει στην αυλή του σχολείου την Τετάρτη στις 13 Ιουνίου 2012 κι ώρα 18.30. Παντρεύουµε τη νύφη µας µαζί µε το γαµ*ρό µας *α*άς, κουµ*άροι, *εθεριά θα είναι στο *λευρό µας!! Με µαντινάδες θα σας ουν όλη την ιστορία, της τάβλας τα Ριζίτικα και κρητικά τραγούδια… Γλέντι µεγάλο ακλουθεί, µε λύρα και λαούτα, χορό και γαµο*ίλαφο, κι όλα τα *ανο*ρούκια. Φίλους γνωστούς και συγγενείς όλους καλωσορίζω όµορφα να εράσετε, το θέλω, το ελίζω!


16ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου ∆ασκάλες: Μαρία Αποστολάκη, ∆έσποινα Μαυράκη Ρέθυµνο, 18 Ιουνίου 2012 Θεατρική παράσταση: ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ - ∆ΟΜΗ Η συλλογική δράση «Παντρολογήµατα» που πραγµατοποιήθηκε στη γιορτή του 16ου ∆.Σ. Ρεθύµνου, αποτελεί την αναπαράσταση ενός κρητικού γάµου. Η δράση επιστέγασε το πρόγραµµα σχολικών δραστηριοτήτων το οποίο υλοποιήθηκε από τις τάξεις Α και Γ, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011-2012, µε τίτλο: «Γνωρίζω τον τόπο µου». Στην παράσταση συµµετείχε και η Β΄ τάξη. Τα παιδιά των τάξεων χωρίστηκαν σε οµάδες, σύµφωνα µε: Οµάδα µαντιναδολόγων = Β΄ ταξη Οµάδα φίλες και σόι της νύφης = Α΄ και Γ΄ τάξη Οµάδα φίλων και σόι του γαµπρού =Α΄και Γ΄ τάξη Οµάδα τραγουδιστάδων= ∆΄, Ε΄, Στ΄ τάξη ενώ παιδιά αναπαρέστησαν τον γαµπρό, τη νύφη, τους γονείς τους, τον παπά, τους ψάλτες και τους κουµπάρους. Κατά την διάρκεια της δράσης συµµετείχε όλο το σχολείο. Πέρα από τους µαθητές οι γονείς της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης πρόσφεραν πλουσιοπάροχα τα φαγητά τους και σέρβιραν τους καλεσµένους ενώ πολλοί από αυτούς εµπιστεύτηκαν τα οικογενειακά τους κειµήλια για το στολισµό των σκηνικών. Στο καφενείο συµµετείχαν οι παππούδες των µαθητών που τραγούδησαν τραγούδια της τάβλας ή άλλοι που έψαλαν και γιαγιάδες µαθητών που σέρβιραν καφέ στο καφενείο ή έπλεκαν την προίκα της νύφης. Χόρεψε οµάδα κρητικού χορού κι έπαιξε κρητικό µουσικό συγκρότηµα, ενώ γονείς έβραζαν το κρέας και το πιλάφι στην αυλή του σχολείου και άλλοι σέρβιραν το φαγητό… Οι εκπαιδευτικοί κάτεχαν συγκεκριµένους ρόλους: οι δασκάλες της Β΄ ήταν υπεύθυνες για τους µαντιναδολόγους, της Α΄ τάξης συντόνιζε, της Γ΄ τάξης συµµετείχε στη σκηνική δράση, ο µουσικός ήταν υπεύθυνος για την χορωδία, ο ∆ιευθυντής παράστησε τον καλεστή, ο δάσκαλος της Ε΄ τάξης ήταν βοηθός σκηνής κι έτσι ο καθένας είχε κάτι να συνεισφέρει άµεσα στην υλοποίηση και ολοκλήρωση της συλλογικής δράσης. Οι µαντινάδες που συγκροτούν τους διαλόγους επιλέχτηκαν από • το διαδίκτυο, • το βιβλίο «Παντρολογήµατα» • ακούσµατα παππούδων και γιαγιάδων. Παράλληλα, µε βάση τη θεµατική του κάθε επεισοδίου τραγούδια εµπλούτισαν τη δράση.

Επεισόδια: Στο χωράφι: Οι λεβέντες συναντούν τις µαζώχτρες κι εκεί ο γαµπρός γνωρίζει τη νύφη. Στο σπίτι της νύφης 1: Οι φίλοι µε τον γαµπρό αποφασίζουν να κάνουν καντάδα, ενώ οι η νύφη µε τις φίλες της ασχολούνται µε την προίκα τους. Στο σπίτι της νύφης 2: Ο πατέρας της νύφης ακούει τους κανταδόρους, εκνευρίζεται και µαλώνει την κόρη του. Τελικά αποφασίζει να της κάνει το χατίρι και να την παντρέψει. Αρραβώνας: Οι δύο οικογένειες ανταλλάσουν ζεστούς χαιρετισµούς και ο παπάς ευλογεί τις βέρες. Το στρώσιµο του κρεβατιού: Βγαίνει ο «Καλεστής» και καλεί τον κόσµο στο γάµο. Η τραγουδιστάδες λένε τις µαντινάδες για το στρώσιµο του κρεβατιού και οι φίλες ταυτόχρονα στρώνουν το κρεβάτι. Την ίδια στιγµή οι µαθητές δείχνουν τα προικιά στον κόσµο και γυρίζουν ανάµεσά τους µε τα κανίσκια. Μπροστά από το σπίτι της νύφης: Οι φίλες ντύνουν τη νύφη, γράφουν το όνοµά τους στο παπούτσι της και της λένε µαντινάδες. Στο σπίτι του γαµπρού: Οι φίλοι ξυρίζουν το γαµπρό και του λένε µαντινάδες. Μπροστά από το σπίτι της νύφης: Μπροστά πάει ο κουµπάρος µε τη σηµαία και τις κουλούρες κι από πίσω ακολουθεί το σόι του γαµπρού. Παίρνουν τη νύφη και περπατάνε προς την εκκλησία ενώ ακούγεται το «Σήµερα γάµος γίνεται». Στην εκκλησία: Παντρεύεται το ζευγάρι µε παπά και µε κουµπάρους. Μετά την εκκλησία: Πάνε στο σπίτι της πεθεράς όπου τους καλοδέχεται µε µελοκάρυδο. Τέλος, αρχίζει ο χορός της νύφης και το γλέντι ξεκινά...

1


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Ότι και να ‘χει ο Κρητικός µε λόγια δεν το λέει Με µαντινάδες χαίρεται, µε µαντινάδες κλαίει Τρεις περιπτώσεις φέρνανε τσι Κρητικούς στο γάµο Που καθεµιά τη στόρηση χώρια επά θα κάµω Την πρώτη που γνωρίζουνταν κι οι γεις τον άλλο παίρναν Με του υψίστου την ευκή κι εκείνων που τσι σπέρναν Τη δεύτερη που ένας τους δε γνώριζε τον άλλο Κι κι ήπαιζεν ο προξενητής το ρόλο το µεγάλο Την Τρίτη που αν οι δικοί των νιων δε συµφωνούσαν Ο γεις τον άλλο εκλέφτανε και δεν παρακαλούσαν Βάνοµε αρχή απ΄τη σωστή και πλια συνηθισµένη Την πρώτη την περίπτωση απ΄ όλους παινεµένη

ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΑΜΠΡΟΣ Πολλά παιδιά ΄χει η µάνα σου, κι όλα έχουνε χάρη, Μ΄απ΄όλα, αγαπηµένη µου, εσύ ΄σαι το καµάρι. ΧΟΡΩ∆ΙΑ «Μια χωριανή µου πέρδικα» ΓΑΜΠΡΟΣ Θέλω συχνά να σε θωρώ, µική µου αγαπηµένη, Γιατί η κάθε σου µαθιά τον πόνο µου γλυκαίνει. ΝΥΦΗ Όµορφα είναι ν΄ αγαπάς, µα και να σ΄αγαπούνε, Οι βιόλες ολανθίζουνε, τα΄αηδόνια κελαηδούνε. ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Μα πρέπει δα για τα προυκιά και έπιπλα να πούµε, πριχού το άλλο όµορφο κεφάλαιο χαρούµε. Η νύφη εµάθαινε από µικρή ακόµα να φαίνει Να κουβαριάζει τα µονά και τα µαλλιά να ξαίνει. Μεγάλο χώρο ήπιανε στο σπίτι τ΄ αργαστήρι Που το στελιώνανε τ΄αργαλειό κοντά στο παραθύρι.

2


ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 1

ΓΑΜΠΡΟΣ Έβγα στο παραθύρι σου, τα µάθια µου να ιδούνε Τ΄ άγγελικό πρόσωπο, να παρηγορηθούνε. ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΥΦΗΣ ∆ιάλε τσ’ απολειµµάρες τους µωρε για κανταδόροι Και ύπνος πάλι οψές αργά να µου ΄ρθει δεν εµπόρει ΧΟΡΩ∆ΙΑ «Αργαλειός» ΓΑΜΠΡΟΣ Έβγα στο παραθύρι σου, µική µου αγαπηµένη, Κι α δε σε ιδούν τα µάθια µου, ο πόνος µου δε γειαίνει. ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Μπρε συ, σα να µου φαίνεται πολλά µικιός ακόµα, Οφέτος θα τον πάρουνε χακί να βάλει χρώµα. Μπορεί να είναι άγουρος κι αστράτευτο κοπέλι, Μα ΄χει αιστήµατα καλά, κατέχει είντα θέλει. ΝΥΦΗ Καλά είναι τα λόγια σου, ντρέτα και µετρηµένα Κι ετούτη την απόφαση αφήσε την σε µένα. Πιάσε να πεις του κύρη σου σπίτι να ετοιµάζει, Γιατί θωρώ πως δε βαστάς, το αίµα σου πως βράζει. Και να τσι παραιτήσεις µπλιό, α θες, τσι κουζουλάδες Και τα ξενύχθια καθ’ αργά, πάψε µπλιο τσι καντάδες. ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Ο νιος αγάπαγε τη ναι, δεν του τη βρίχναν άλλοι, Μα ‘πρεπε στα πεθερικά να σκύψει το κεφάλι. Κι ετσά πηγαιν’ ο άνθρωπος για να µεσολαβήσει, Μα όι σαν προξενητής, µόνο να ξεψαχνίσει. Απ’ το µαρτύριο του σεβντά τσι νέους να γλιτώσει Και µε του γάµου τα δεσµά για πάντα να ενώσει. ΤΡΑΓΟΥ∆Ι «Τούτο το µήνα»

3


ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ 2 ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Γυναίκα, άµε φώνιαξε να ‘ρθει η θυγατέρα. Αλήθεια ‘ν’ όσα σήµερο µαντάτα µου εφέρα; ΜΗΤΕΡΑ ΝΥΦΗΣ Άντρα µου, είντα να σου πω, µέρες δε το λογιάζω Να σου το ξοµολογηθώ, µα ύστερα δειλιάζω. ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Σκυφτή και ολοκόκκινη επήγαινεν η κόρη, Κατάµατα τον κύρη τζη να θώρειε δεν εµπόρει ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Έλα κοντά µου σίµωσε, µην τρέµεις θυγατέρα, Μα δε θα ιδείς σκαµπίλι µπλιο απ’ τη δική µου χέρα. ΝΥΦΗ Γονέοι µου κατέχετε πως πράµ’ άλλο δε βάνω Πέρα από εσάς τσι δυο στον κόσµο τον απάνω. ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Μα σα λες πως τον αγαπάς και θα ‘σαι ευτυχισµένη Με την ευκή µου πάρε ντον και να ‘στε µονοιασµένοι ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Εγύρευε ο λεβεντονιός τρόπο για ν’ αρχινίσει Με τσι γονέους του σεβντά το θέµα να µιλήσει. Ήβηχε κι εξερόβηχε, δύσκολο ‘ταν το θέµα. Οµπρός του ήταν ο γκρεµός κι οπίσω ντου το ρέµα. ΜΗΤΕΡΑ ΓΑΜΠΡΟΥ Είντα ‘ναι κανακάρη µου, θωρώ σε πως ξανοίγεις Πράµα να πεις και την καρδιά εύκολα δεν ανοίγεις ΓΑΜΠΡΟΣ (ΤΡΑΓΟΥ∆Ι) «Τη µάνα µου την αγαπώ» ΜΗΤΕΡΑ ΓΑΜΠΡΟΥ Γιε µου κατέεις είντα λες; έλα στα λοϊκά σου, Τα λόγια τούτα που ‘κουσα σα να µην είν’ δικά σου. Ε, βρε καλώς την κοπελιά, απού ‘ναι ερωτευµένη Και του υγιού µου την καρδιά την έχει λαβωµένη! Θες τονε και του λόγου σου, ταιριάζεται είντα λέτε; ∆ε θέλω παραϋστερα να κάθεστε να κλαίτε.

4


ΝΥΦΗ Η µάνα µου κι ο κύρης µου, εκείνοι ότι πούνε. Αυτοί κατένε το σωστό, σάικα µ’ αγαπούνε. ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Ας ξαναπάµε, φίλοι µου, εκειά που ΄χαµε µείνιε στσ’ ερωτευµένου και εκειά που προξενιό ‘χε γίνει. Θυµάστε πως τα’ αφήκαµε όλους λογοστεµένους Και πρέπει να τσι δούµε ‘δα και αρραβωνιασµένους. Μια κόρη βεργολυγερή και περδικοστηθάτη Και ένα νιο ωριόπλουµε µε τη µαθιά αεράτη, Θαν έχﵴ από πα κι οµπρός, που τσι χαρές θα ζήσουν Και όλα τα ζευγάρια µας θα τα εκπρόσωπήσουν. ∆εχούντανε κι οι δυο µεριές την εδικολογιά ντους, Γειτόνους, φίλους και γνωστούς, απού ‘χεν η σογιά ντου Γονέους και αντρόγυνο θέλαν να ευχηθούνε Να πουν τα καλορίζικα και τη ρακί να πιούνε. Κουφέτα επρωτόφερνε η µάνα να κεράσει Και στ’ άλλα τα κεράσµατα µετά θελά περάσει. Ε, τα παντέρµα τα λεφτά, που λύνουνε και δένουν, Άλλους κάνουν ν’ ανοίγουνται και άλλους να µη βγαίνουν. Και έχουν από πα κι οµπρός µεγάλη σηµασία Σε έπιπλα, χρυσά, προυκιά, γάµο και … εκκλησία. ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Καλώς τσι συµπεθέρους µας, καλώς τονε το γιο µας Τον πλια καλό ντεληκανή, απού ‘χει το χωργιό µας. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ Καλώς σας ήβρηκα κι εγώ, επά στ’ αρχοντικό σας Κι ευχαριστώ που µ΄ είδατε σαν άνθρωπο δικό σας. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Χίλια καλώς ορίσετε, στην κεφαλή µ’ απάνω Κι εγώ την ίδια τούτη ευκή µε την καρδιά µου κάνω. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ Μεγάλη δίνει µου χαρά η σηµερνή η µέρα Γιατί για ένα καλό σκοπό ήσρθαµε ‘παε πέρα.

5


ΓΑΜΠΡΟΣ Γονέοι, συµπαθάτε µου, µα πρέπει να κατέτε Χρόνια ‘ναι που την αγαπώ, πιστέψτε µε, α θέτε. Λοιπόν, α θλετε, δώστε µας απόψε την ευκή σας Και να τα φέρει ο Θιος δεξά πέτε στην προσευκή σας. ΝΥΦΗ Πάλι σα θέτε να το πω, πάλι ζητώ συγνώµη Αυτός είναι κι άλλος κιανείς και δεν αλλάζω γνώµη ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ∆εν τάζω πράµατα πολλά, ότι µπορώ θα κάνω Απ’ τα’ άλλα τα κοπέλια µου δεν τηνς παραβ΄ψνω. ΜΗΤΕΡΑ ΓΑΜΠΡΟΥ Κι εγώ κατές συµπέθερε πως δεν τα ξεχωρίζω Τη λίγη περιουσία µου δίκαι τη χωρίζω. ΠΑΠΑΣ Να ζήσετε χαρούµενοι, πάντα ευτυχισµένοι Ο γεις τον άλλο να ψηφά και να ‘στε αγαπηµένοι. Αµήν ΓΑΜΠΡΟΣ Απόψ’ αρραβωνιάζοµαι µε σένα κοπελιά µου Και τη χαρίζ’ ολόψυχα σε σένα την καρδιά µου. ΝΥΦΗ Απόψ’ αρραβωνιάζοµαι κι ο Θιος να µ’ αξιώσει Να βρω κουµπάρο άξιο να µας εστεφανώσει ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ Επά, επά, επά, Εµείς, εµείς θα σας εστεφανώσουµε! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Να ζήσει το ζευγάρι Να ζήσουν και οι κουµπάροι! Έλα γαµπρέ µου, µε ευκές βάλε το δαχτυλίδι, Που’ βλεπα σαν τα µάθια µου, τα ‘χα κι εγώ στολίδι. Να ζήσεις να το χαίρεσαι κι οι δυο να τα χαρείται µ’ αγάπη και οµόνοια να ζείτε όσο µπορείτε. ΧΟΡΟΣ «Κάνε µε κυρά γαµπρό» ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Για βέρες και πουσούνισµα τσι µέρες σαν ορίζαν

6


Την όµορφη παρέα ντους µε κέφι εσυνεχίζαν Πίναν και ξαναπίνανανε, εβίβα! Κι άσπρο πάτο, Άιντε και σ’ αλλωνώ χαρές και ο Θεός γροικά το. Σειρά ‘ χενε το κάλεσµα του κόσµου απ’ ανθρώπους Αισταµαλήδες, µπιστικούς και µε καλούς τσι τρόπους. ΚΑΛΕΣΤΗΣ Καλήν εσπέρα χωριανοί Την πόρτα σας ανοίξτε Και τον καλό τον καλεστή Να τον υποδεχτείτε Έρχοµαι για να σας ειπώ Πως είστε καλεσµένοι Την Κυριακή στην Παναγιά Ο γάµος θε νε γένει Στην µεγαλύτερη χαρά Που σαν γονείς θα νιώσουν Θέλουν και φίλους και δικούς Να τους εκαµαρώσουν ΤΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Τώρα είν’ η ώρα να στρώσουµε το νυφικό κρεβάτι Ρύζι να τση πετάξετε απάνω στα προικιά της. ΧΟΡΩ∆ΙΑ Ένα ανέφελο περνά Φέρνει βροχή και χιόνι Ας είναι καλορίζικο Της νύφης το σεντόνι Ένα ανέφελο περνά Φέρνει βροχή και στούπα Ας είναι καλορίζικο Της νύφης µας η προύκα Σκύψε νύφη και φίλησε Τα χέρια της µαµάς σου Γιατί καλά σου σύντραµε Και έφτιαξες τα προυκιά σου Ρίξετε καλορίζικα Της νύφης τα σεντόνια Να ζήσει το αντρόγυνο Ευτυχισµένα χρόνια

7


Όσες χιλιάδες βελονιές Έχουνε τα προικιά σου Τόσα καλά να έρθουνε στην πλουµιστή ποδιάς σου Ας είναι καλορίζικα της νύφης τα σεντόνια άγγελοι τα λευκάνε κι είναι΄άσπρα σαν τα χιόνια Ας είναι καλορίζικα Της νύφης τα σεντόνια Άγγελοι τα λευκάνε Κι είν΄ άσπρα σαν τα χιόνια Ας είναι καλορίζικα Τα έµορφα προικιά σας Να ζείτε να τα χαίρεστε Όπως ποθεί η καρδιά σας. ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Και να λοιπόν αγαπητοί, που ήρθαµε στη µέρα Όπου η βλερα απ΄τη ζερβή θα µπει στην άλλη χέρα Στη µέρα που οι νέοι µας θα παν στην εκκλησία+ Για να γεννούν αντρόγυνο, στον έρωτα θυσία Νιες κοπελιές από νωρίς στση νύφης µαζαυούνταν Γιατί ήπρεπε απ’ αυτές κείνη να στολιζούνταν Τη λούζαν, τη χτενίζανε, καλά την κατασταίναν Τση βάνανε µυρωδικά, πούντρες, την οµορφαίναν Τση βάνανε το νυφικό, το πέπλο µε αντέλα Κι εκείνη εκαµάρωνε, χαιρούντανε κι εγέλα Κάτω απ’ τσι γόβες τση στα’ απάτητς τσι σόλες Το λονοµα ντους γράφανε οι φιλενάδες όλες. ΦΙΛΕΣ Σήµερα λάµπει ο ουρανός Σήµερα λάµπει η µέρα Σήµερα στεφανώνεται Αητός την περιστέρα ΦΙΛΟΙ Για ‘ιδέστε ένα λεβεντονιό ∆έστε ‘να παλικάρι Που΄χει περίσσαν οµορφιά

8


Που ΄χει περίσσαν χάρη ΦΙΛΕΣ Καλά να τη στολίσετε Να λάµψει σα φεγγάρι Σήµερα αποχαιρετά Τη λευτεριάς τη χάρη ΦΙΛΟΙ Γαµπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς Να µην τηνε µαλώνεις Σαν το σγουρό βασιλικό Να τηνε καµαρώνεις Γαµπρέ µας να τα χαίρεσαι Τα όµορφά τση κάλλη Απού δεν εξενάδαµε Νατα΄χει κάποια άλλη ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ Ανοίξετε την πόρτα σας την σιντεροδεµένη Ν΄αποδεχτείτε το γαµπ΄ρο που απ΄ έξω ανιµένει ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ Η πόρτα µας ειν΄ ανοιχτή, σα θέλετ να µπείτε Νύφη καλή θα πάρετε, τρ΄΄οπους καλούς θα βρείτε ΧΟΡΩ∆ΙΑ «Σήµερα γάµος γίνεται» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Να ζήσει η νύφη κι ο γαµπρός Χωρλις καηµό και βάρη Ο πεθερός, η πεθερά Οι φίλοι και οι κουµπάροι ΝΥΦΗ ΚΑΙ ΓΑΜΠΡΟΣ Ευχαριστώ τσι φίλους µου Μ’όλη τη ψυχή µου Απού παρευρεθήκανε Εις την στεφάνωσή µου! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Κουµπάροι καλορίζικα Που βάλατε στεφάνι Να σας αξιώσει ο Θεός Να βάλετε και λάδι

9


ΧΟΡΩ∆ΙΑ «Πρόβαλε µάνα του γαµπρού» ΦΙΛΟΣ Λύρα, λαούτα µπαλωθιές Ανάσταση στην Κρήτη Χαρά, υγεία, δύναµη Και στο δικό σας σπίτι. ΜΑΝΤΑΝΑ∆ΟΛΟΓΟΙ Φίλους γνωστούς και συγγενείς Όλους καλωσορίζω Όµορφα να περάσετε Το θέλω, το ελπίζω.

ΤΕΛΟΣ

10

"Παντρολογήματα"  

Αναπαράσταση κρητικού γάμου σε μορφή έμμετρη μορφή μαντινάδων από το 16ο Δ.Σ. Ρεθύμνου. Υπεύθυνες προγράμματος: Μαρία Αποστολάκη, Δέσποινα Μ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you