Page 1

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ • Τοτόξοστηνκορυφήσυμβολίζειτουςκαταναλωτές. • Το επόμενο τόξο συμβολίζει τις εταιρείες που συλλέγουν ανακυκλώσιμαυλικά.

• Τοτρίτοτόξοσυμβολίζειτιςβιομηχανίες. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Τα χαρτιά,ταπλαστικάκαι ταμέταλλαταρίχνουμεσεμπλεκάδους.

 Τα γυαλιάταπετάμεσεκίτρινουςκάδους.  Τα απορρίμματααπότομπλε κάδομεταφέρονταιμε απορριμματοφόρα στοεργοστάσιοδιαλογής.

    

Εκείξεχωρίζουνμε μαγνήτεςτασιδερένιατενεκεδάκια. Οαλουμινοδιαχωριστήςξεχωρίζειτααλουμινένιακουτάκια. Εργάτεςξεχωρίζουνταμεγάλαχάρτινααπορρίμματακαι ταπλαστικά. Μετάγίνονταιδέματαχωριστάτοκάθεείδος.

Τα δέματα στέλνονται στα εργοστάσια που χρησιμοποιούν αντί για πρώτεςύλεςανακυκλώσιμαυλικά.  Τα γυαλιάπάνεκατευθείανσταεργοστάσιαγυαλιού.

Τι μπορούμε να ανακυκλώσουμε: • Χαρτιά • Γυαλιά • Πλαστικά


• ΦυτικάΥπολείμματα •

Αλουμίνιο

• Μπαταρίες Τα

αντικείμενα

που

μπορούν

να

ανακυκλωθούν

λέγονται

ανακυκλώσιμα υλικά. Είδη χαρτιού που ανακυκλώνονται: • Χαρτόνι- χαρτίσυσκευασίας •

Περιοδικό- χαρτίillustration

• Εφημερίδα-δημοσιογραφικόχαρτί • Λευκόχαρτί • Φάκελοι. Για κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνομε: • • • •

Σώζονται17 δέντρα. Εξοικονομούνται31,5τόνοινερού. Εξοικονομούνται350λίτραπετρελαίου. Μειώνεταιη ρύπανσητηςατμόσφαιρας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ • Εξοικονομούνταιπρώτεςύλες. • Μειώνονταιτααπορρίμματα • Εξοικονομείταιενέργεια:Γιακάθετόνοανακυκλωμένουγυαλιού εξοικονομούνται135λίτραπετρέλαιο.

• Τογυαλίανακυκλώνεταιάπειρεςφορές.


• Μειώνεταιη ατμοσφαιρικήρύπανσηκατά20%. • Μειώνεταιη κατανάλωσηνερούκατά50%.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕΟΤΑΝΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ Τα υλικάπουθαανακυκλώσουμεπρέπεινα είναιόσοτοδυνατόνκαθαρά.Τα καθαράυλικάανακυκλώνονταιευκολότερακαιδίνουνπροϊόντακαλής ποιότηταςπουπουλιούνταισεκαλήτιμή. Γι΄αυτό:

• Δερίχνουμεφαγητάστουςμπλεκάδους. • Αφαιρούμετακαπάκιακαι ταχαρτιάαπόταμπουκάλια Ξεπλένουμετιςφιάλεςκαι τακουτάκια

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Στη φύση το αλουμίνιο αποικοδομείται πολύ αργά (100- 200 χρόνια). Ανακυκλώνονταικυρίωςτακουτιάαναψυκτικώνκαιμπύρας.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

• Εξοικονομείταιπρώτηύλη. • Εξοικονομείται το 95% της ενέργειας για την παραγωγή αλουμινίου απόπρώτηύλη.

• Προστατεύεταιτοπεριβάλλον. • Μειώνεταιοόγκοςτωναπορριμμάτωνπουαποικοδομούνταιδύσκολα.

Τα βέλη της ανακύκλωσης  

Ιστόγραμμα του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων της Γ & Δ τάξης του Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου στο Ρέθυμνο "Διαχείριση απορριμμάτων. Ανακύκλωση"...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you