Page 12

Tujina

Si.mobil je partner Vodafona.

Znižajte cene pogovorov, ko ste v tujini na gostovanju.

Opcija

Ugodnosti

Cenejši klici iz večine držav EU, Hrvaške, BiH in Švice 0,33 €/min.

Opcija Tujina 30

Vključuje 30 minut pogovorov - odhodni in dohodni klici.

10 € 30 min

Tarifa SVET

Način vklopa

Vklop za 1 mesec s poslanim SMS-om TUJINA na številko 9450.

Zagotavlja nadzor nad porabo.

S tarifo SVET si boste znižali stroške pogovorov, če boste klicali iz tujine ali pa boste v tujini sprejemali klice. Še posebej je ugodna za poslovne uporabnike, ki v tujini opravljajo dolge odhodne ali dohodne klice.

Brez priključnine.

Prednosti tarife SVET: • Enostaven pregled cen znotraj 3 območij.

Najcenejši klici iz večine držav EU, Hrvaške, BiH in Švice 0,30 €/min.

Opcija Tujina 100

Brez fiksnih stroškov ali mesečne naročnine.

Enaka cena za vse operaterje posamezne države.

Posebno ugodna cena za sprejete klice, kjer se obračuna samo vzpostavitev zveze.

30 € 100 min

Vključuje 100 oz. 200 minut pogovorov/mesec - odhodni in dohodni klici.

Odhodni klici v Slovenijo, EU in znotraj gostujoče države

v ostale države

Dohodni klici

SMS

Vzpostavitev zveze*

0,90

0,90

0,90

-

EU, Hrvaška in BiH

0,20

2,50

0,00

0,20

Črna Gora, Makedonija, Srbija in Švica

1,30

2,50

0,00

0,20

Ostale države

2,50

2,50

0,00

0,30

Opcija Tujina 200

60 € 200 min

Vklop na prodajnih mestih Si.mobila ali prek Si.asistenta. Opcija se ne izklopi samodejno!

Zagotavlja nadzor nad porabo. Brez priključnine.

Znižajte cene mednarodnih pogovorov, ko kličete v tujino. Opcija EU in Balkan Izberite opcijo EU in Balkan, ki vključuje 100 minut klicev v določene države iz Slovenije, in si znižajte stroške pogovorov v tujino.

*Stroški vzpostavitve zveze se obračunajo za odhodne in dohodne klice, za dohodne klice se obračunajo vsakih 20 min. Cene vključujejo DDV in veljajo za minuto pogovora oz. 1 SMS oz na klic. Obračunski interval je 60 sekund. Vse navedene cene so v EUR.

Primer zaračunavanja: Odhodni klic iz EU v Slovenijo: 0,20 €/min + 0,90 € na klic Sprejeti klic v EU: 0 €/min + 0,90 € vsakih 20 minut Poslani SMS v EU: 0,20 €/SMS

Pogoj za sklenitev opcije je obstoječe naročniško razmerje na paketih z mesečno naročnino ali na paketih brez mesečne naročnine. Pogovori nad 100 minut, skladno z izbrano opcijo, v vključenih državah se obračunavajo po enotni ceni 0,30 €. Pogovori za klice v preostale države se obračunavajo po veljavnem ceniku za klice v tujino. Neporabljene minute niso prenosljive v naslednji mesec. Obračunski interval je 60 sekund. Opcija EU in Balkan bo na voljo po 1. 4. 2010.

Opcije Tujina Izberite opcijo Tujina in si znižajte stroške pogovorov v in iz tujine. Pogoj za sklenitev opcij je obstoječe naročniško razmerje na paketih z mesečno naročnino ali na paketih brez mesečne naročnine. Pogovori nad 30, 100 oziroma 200 minut, skladno z izbrano opcijo, se obračunavajo po izbrani tarifi za tujino (npr. Vodafone WORLD, SVET ...). Neporabljene minute niso prenosljive v naslednji mesec. Opcije so veljavne v partnerskih omrežjih za odhodne in dohodne klice. Obračunski interval je 60 sekund. 22

Opcija EU in Balkan

16 € 100 min

Vključene države

Vključene minute

Mesečna naročnina

vse članice EU ter BiH, Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Kosovo in Albanija

100

16 €

23

Katalog Simobil  

Katalog telefonov

Katalog Simobil  

Katalog telefonov

Advertisement