Page 1

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA VODICE

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2015 / 2016

Ime in priimek: ________________________________ Razred: _____________________________________ Naslov: ______________________________________ Domači telefon: _______________________________ Službeni telefon očeta: _________________________ Službeni telefon matere: _______________________

Dragi učenci, spoštovani starši, sodelavke in sodelavci!


Z okusom morja, potovanj, brezskrbnosti vstopamo v novo šolsko leto. Počitnice so končane. Želim vam, da bi znali v sebi obdržati to sproščujočo in razigrano počitniško energijo in jo uspešno pretvoriti v delavnost, natančnost, redoljubnost, ki se vam lahko zelo dobro obrestuje v prihajajočem letu. Učencem pa posredujem še praktičen nasvet. Ob vstopu v novo šolsko leto obrnite nov list v svoji knjigi šolanja, izobraževanja. Sestavite si spisek zaobljub, v čem boste letos boljši (pisanje domačih nalog, branje, sprotno učenje, …) – naj ne bo predolg, da bo uresničljiv. In še nekaj. Ne pozabite na prijazen nasmeh sošolcu, učitelju, snažilki, na pozdrav, na besedo hvala, ko ti nekdo naredi uslugo. Zazrite se vase in drugim podarite vse dobro, kar je v vas. Tako boste tudi vi prispevali k temu, da bo naš mali svet na OŠ Vodice lepši in bolj prijazen. Srečno v novo šolsko leto!

Ravnatelj Jure Grilc


.:: ZAVOD OSNOVNA ŠOLA VODICE


.:: OSNOVNI PODATKI O ŠOLI Naslov:

Ob šoli 2, 1217 Vodice

Ravnatelj: Pomočnica ravnatelja: Tajnica:

Jure Grilc Cilka Marenče Branka Lah Breda Grohar

Tel.: ravnatelj tajništvo

01 833 25 12 01 833 25 11

Fax:

01 832 42 66

E-pošta šola : E-pošta ravnatelja: Spletna stran:

projekt2.osljvo@guest.arnes.si ravnatelj@o-vodice.lj.mss.edus.si http://www.o-vodice.lj.edus.si http://www.os-vodice.si

Podračun:

01338-6030686533

.:: PODRUŽNIČNA ŠOLA UTIK Naslov: Vodja: Tel.:

Utik 1, 1217 Vodice Špela Pipan 01 832 41 99


.:: USTANOVITELJ Ustanovitelj zavoda je Občina Vodice, Kopitarjev trg 1.

.:: ZAVOD UPRAVLJAJO Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Vodice. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

.:: STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi šole.

.:: SKUPNOST UČENCEV Skupnost učencev je organizirana v razredne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

.:: SVET STARŠEV Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega razreda. Svet staršev deluje po poslovniku. Predstavniki se volijo na prvem roditeljskem sestanku. .:: STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Sodelovanje med starši in šolo je nujno potrebno za uspešno delo učencev in za odpravljanje ter preprečevanje marsikaterih težav. Zato vas vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste na ta način lahko najkvalitetnejše spremljali otrokov napredek v šoli in preprečevali oziroma razčistili morebitne težave. Še posebej vas vabimo, da se udeležujete predavanj, ki jih bomo za vas pripravili v šoli z namenom, da vam pomagamo pri vzgoji vaših otrok. Prvi skupni roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, ostale tri pa bodo sklicali razredniki.


Sestanek 1. rod. sest.

Datum 2. 9. 2015 (PŠ Utik ob 18. uri)

2. rod. sest.

3. 9. 2015 (Vodice) (ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri) 3. 2. 2016 (PŠ Utik ob 18. uri) 4. 2. 2016 (Vodice) (ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri), razen 5. razred, ki ga ima v januarju (ZŠN) maj/junij 2016

3. rod. sest.

Tema predstavitev smernic za delo v šolskem letu (LDN) 2015/2016 predstavitev dela v oddelku in informacije za šolsko leto 2015/2016 učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju, diferenciacija pri pouku, izbirni predmeti v novem šolskem letu, šola v naravi, tabori, vpisi v srednje šole, NPZ

šolsko leto se zaključuje

Popoldanske govorilne ure bodo skupne, in sicer vsak tretji četrtek v mesecu od 17.30 do 18.30.

15. 10. 2015 /

19. 11. 2015 17. 3. 2016

17. 12. 2015 21. 4. 2016

21. 1. 2016 19. 5. 2016

Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Razred 1. a

1. b

Učitelj Jana Potočnik Nataša Tominšek Grega Juhant Mirjam Osolnik Špela Malus Jeraj

Dan petek ponedeljek

Čas 7.40–8.25 12.10–12.55

Prostor 1. a 1. a

torek petek

7.40–8.00 8.30–9.15

avla prvošolcev avla prvošolcev

torek

12.10–12.55

avla prvošolcev


2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 4. c

Vesna Cankar Greta Rozman Mojca Premk Sonja Kimovec Vika Ciperle Alenka Jereb Mojca Višnovar Mira Debeljak Eva Ukmar Teja Knez Tomaž Grajzar Janez Markoli Anita Robar Sandra Križnar

torek torek sreda sreda ponedeljek četrtek četrtek

10.30–11.15 7.40–8.25 10.30–11.15 11.20–12.05 10.30–11.15 11.20–12.05 10.30–11.15

kabinet kabinet kabinet kabinet 4. a zbornica 4. c

četrtek četrtek sreda četrtek sreda petek torek

12.10–12.55 13.00–13.45 10.30–11.15 12.10–13.00 10.30–11.15 8.50–9.35 9.20–10.05

Jana Čemas Gregor Bizant Irena Demšar

četrtek petek četrtek

10.30–11.15 10.30–11.15 8.30–9.15

zbornica 5. b zbornica zbornica zbornica zbornica kabinet spec. pedagoga zbornica zbornica zbornica

Lidija Šuštar

torek

8.30–9.15

zbornica

7. b

Nada Fajdiga

ponedeljek

10.30–11.15

SLJ 2

četrtek

9.20–10.05

zbornica

8. a

Darinka Klopčič Irena Osolnik

sreda

8. 30–9.15

zbornica

Klavdija Cof Mlinšek Stanka Stružnik

ponedeljek

9.55–10.40

zbornica

četrtek

zbornica

Irma Janežič

četrtek

10.30–11.15 (sodi tedni / po dogovoru 11.20–12.05

Matej Jančič

četrtek

12.10–12.55

zbornica

Irena Winkler

ponedeljek

8.30–9.15

KEM-BIO

5. a 5. b 5. c 6. a 6. b

6. c 7. a

8. b

8. c

kabinet


9. a

9. b

Barbara Kermavner Miha Kimovec

sreda

8.30–9.15

petek

9.20–10.05

računalniška učilnica zbornica

Andreja Bečan

torek

9.20–10.05

zbornica

Jure Grilc

četrtek

8.30–9.15

Cilka Marenče

ponedeljek

8.30–9.15

Saša Šimnovec

petek

12.10–12.55

Joži Nastran Brank Jožica Radičević Zorka Blažič Franc Špenko

sreda

12.10–13.00

pisarna ravnatelja pisarna pomočnice kabinet spec. pedagoga zbornica

torek

12.10–12.55

zbornica

torek četrtek

12.10–12.55 12.10–12.55

zbornica zbornica

PŠ Utik 1. c 2. c 3. c

Urša Merčon Amadeja Čebulj Stare Špela Pipan

četrtek četrtek

10.30–11.15 11.20–12.05

zbornica zbornica

četrtek

7.40–8.15

zbornica

Špela Blažič

petek

9.20–10.05

zbornica

Katja Anžin

sreda

12.10-12.55

zbornica

Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo. Dnevna sporočila sporočite tajnici (tel. 01 833 25 11), ki jih bo posredovala razrednikom. V delo šole se starši lahko vključujejo tudi v okviru sveta staršev.


.:: ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolske svetovalne delavke. Pri slednjih boste prav tako dobrodošli, če bi želeli kakšen nasvet. Šolske svetovalne delavke Andreja Bečan, Irma Janežič, Marjetka Šilc, Sandra Križnar in Saša Šimnovec se z bodočimi šolarji in njihovimi starši srečujejo pri vpisu v šolo. Oblikujejo oddelke prvih razredov in spremljajo njihovo vključevanje v oddelčno skupnost ter njihov napredek pri šolskem delu. Svetovalna delavka Marjetka Šilc vodi poklicno orientacijo v 8. in 9. razredu in pomaga učencem pri vpisu v srednje šole. Za starše in učence pripravlja predavanja o poklicnih odločitvah in jih seznani z načinom vpisa v srednje šole. Starše in učence informira o možnostih subvencije šole v naravi in taborov. Specialni pedagoginji Saša Šimnovec in Sandra Križnar ter pedagoginji Irma Janežič in Andreja Bečan pomagajo učencem, ki imajo težave na področju branja in pisanja, učne oz. vedenjske težave. V svetovalni službi se lahko po predhodnem dogovoru oglasite vsak dan od 7.30 do 14.30 oziroma v času popoldanskih govorilnih ur. .:: NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA NPZ je ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno. Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (6. razred) opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika; po tretjem (9. razred) pa se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Izbrani predmet za našo šolo v letu 2015/16 je angleščina. NPZ se opravlja samo pisno. Redni rok NPZ je v mesecu maju.


REDNI ROK

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

6. in 9.r.

6. in 9. r.

6. in 9.r.

4.5.2016

6.5.2016

10.5.2016

VPIS V SREDNJE ŠOLE V primeru omejitve vpisa v srednje šole se bodo, na podlagi predhodnega soglasja kandidata in staršev, dosežki nacionalnega preverjanja znanja lahko upoštevali tudi kot eno izmed meril, če ima več kandidatov enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Informativni dan za devetošolce bo 12. in 13. februarja. .:: KAKO DO ŠTIPENDIJE Starši lahko zaprosite za kadrovsko, državno, štipendijo za deficitarne poklice, občinsko, Zoisovo štipendijo. Možnost je tudi kombiniranje štipendij. Kandidati za štipendije kandidirajo v okviru razpisanih pogojev, ki bodo objavljeni v dnevnem časopisu, na internetu ali v Uradnem listu. Pri Zoisovih štipendijah je prvi pogoj za pridobitev štipendije izjemni dosežek, povprečna vstopna ocena za dijake je 4,70. Za vse štipendije zaprosijo in vlogo oddajo starši. Občinske štipendije so oblika pomoči, ki jih razpisuje občina Vodice, pogoji so objavljeni v časopisu Kopitarjev glas. Nov Zakon o štipendiranju se je začel uporabljati 1. 1. 2014. .:: DELO Z NADARJENIMI UČENCI Nadarjeni ali talentirani učenci so tisti, ki dosegajo nadpovprečne rezultate ali imajo oziroma kažejo potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, psihomotoričnem ali umetniškem področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Na koncu prvega triletja oz. v kateremkoli drugem razredu devetletke oblikujemo evidenco učencev, ki bi bili lahko nadarjeni. Slednje nato identificiramo in zanje pripravimo individualiziran program dela.


Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel: • širitev in poglabljanje temeljnega znanja, • hitrejše napredovanje v procesu učenja, • razvijanje ustvarjalnosti, • uporaba višjih oblik učenja, • uporaba sodelovalnih oblik učenja, • upoštevanje posebnih sposobnosti in specifičnih interesov, • upoštevanje individualnosti, • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti, • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire aktualnim učencem. Vodstvo šole, šolska svetovalna služba in pedagoški delavci oblikujejo program dela za te učence z namenom, da spodbujajo in razvijajo njihove interese. Šola jim nudi razširjene in poglobljene programe dela na različnih področjih. Oblike dela z nadarjenimi učenci: Notranja in fleksibilna diferenciacija, interesne dejavnosti, dodatni pouk, kreativne delavnice, seminarske in raziskovalne naloge, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za osebni in socialni razvoj. V skladu s programom se nadarjeni učenci udeležujejo različnih tekmovanj. Šolska svetovalna služba spremlja njihove uspehe, jim pomaga pri vpisu v srednje šole in pridobivanju štipendij za nadarjene. .:: DODATNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI Učencem, ki zaradi primanjkljajev in ovir potrebujejo za uspešno šolanje pomoč, z odločbo pripada dodatna strokovna pomoč in zagotovitev različnih prilagoditev. Postopek usmerjanja začnejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka ali mladostnika. Za začetek postopka usmerjanja vložijo zahtevo na Zavodu RS za šolstvo. Na predlog šolske svetovalne službe, razrednika in v soglasju s starši Zavod RS za šolstvo z odločbo odobri dodatno strokovno pomoč. Strokovna skupina zanje pripravi individualiziran program. Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialna pedagoginja, pedagoginje in učitelji.


.:: KNJIŽNICA Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je predvsem učenkam in učencem ter delavcem šole. Učenci si v knjižnici lahko izposojajo knjige, berejo revije, pišejo domače ali seminarske naloge in pripravljajo plakate. Na voljo je okrog 10.000 enot gradiva in preko 30 naslovov revij, časopisov za otroke in strokovnih revij s področja izobraževanja, pedagogike ter posameznih predmetnih področij. Učenci si lahko izposodijo do največ 3 knjige (1. razred 1 knjigo) za 14 dni, nato lahko čas izposoje enkrat podaljšajo (knjig za domače branje in angleško/nemško bralno značko ne podaljšujemo). Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo enake vrednosti, primerno za šolsko knjižnico. V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj. S pomočjo teh ur želimo v okviru knjižničnega dela doseči naslednje cilje: - da bi učenec postal samostojen bralec za vse življenje, - da bi se znašel v šolski knjižnici, kasneje pa tudi v drugih tipih knjižnic, - da bi se zavedel oziroma zavedal pomena informacije ter - da bi spoznal vsaj osnove informacijske pismenosti. Poleg tega je knjižnica tudi prostor, kjer prirejamo razstave ob različnih priložnostih, srečanja z literarnimi ustvarjalci (ob zaključku bralne značke) in različne druge aktivnosti. Če pa učence zanima delo v knjižnici, se lahko vključijo v knjižničarski krožek. Šolska knjižnica je torej prostor učenja, raziskovanja ter prostor, kjer vsakdo lahko najde »svojo knjigo«. V knjižnici vas pričakuje knjižničarka Urška Ščavničar Cunder. Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 8.25 (predura), nato pa od 10.00 do 10.30 (glavni odmor) in od 12.00 do 15.00. En dan v tednu (petek) knjižničarka izposoja knjige na podružnični šoli v Utiku od 12.00 do 13.00; v tem času je na matični šoli knjižnica zaprta.


.:: UČBENIŠKI SKLAD Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk. Obrazci z navodili za izposojo bodo učencem razdeljeni v mesecu maju. Učbeniki bodo razdeljeni v prvem tednu pouka. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika. Učbeniški sklad vodi Urška Ščavničar Cunder. .:: ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Predstavniki razredne skupnosti svoja mnenja, predloge, pohvale in pritožbe prenesejo na šolsko skupnost, kjer oblikujejo skupne predloge in želje ter jih posredujejo vodstvu šole in učiteljskemu zboru. Skupnost spremlja tudi uresničevanje dolžnosti in pravic učencev ter o njihovi morebitni neuresničitvi seznanja ravnatelja, po potrebi pa tudi svet šole. V okviru šolske skupnosti učenci organizirajo skupne akcije, kot so čistilne, zbiralne in druge solidarnostne akcije. Svoje interese uresničujejo tudi v tednu otroka, ki bo od 6. do 12. oktobra. Tema letošnjega tedna otroka je Nekaj ti moram povedati. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Skliče se najmanj dvakrat letno. Parlament temelji na 13. členu Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki pravi, da ima otrok pravico do prostega izražanja. To je oblika vzgoje za demokracijo, kjer vsak lahko pove svoje mnenje, poteka pa v obliki pogovorov oziroma razprav o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo otroke na šoli, lokalno in širšo skupnost. Tema letošnjega 25. otroškega parlamenta nosi naslov Pasti mladostništva. Gotovo nam bodo otroci pripravljeni veliko povedati, le odrasli jim moramo znati prisluhniti in spoštovati njihova stališča. Komunikacija med otroki in odraslimi lahko pripelje do sožitja dveh generacij, ki skušata vsaka na svoj način zadovoljiti skupne interese. Parlament bo sodeloval tudi pri spremljanju uresničevanja Vzgojnega načrta šole. Mentorica bo Alenka Jereb.


.:: TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO Vsak petek lahko v tajništvu prevzamete blokce za kosilo za naslednji teden: -

od 7.30 do 8.30

-

od 10.15 do 10.30

-

od 12.00 do 14.00.

Tajnici šole sta Branka Lah in Breda Grohar. Vprašanja v zvezi z izdanimi položnicami za plačilo prehrane in drugih denarnih zadev lahko urejate v računovodstvu v času uradnih ur. Računovodkinja je Marjeta Hočevar. Šola ima uradne ure vsak dan od ponedeljka do četrtka v dopoldanskem času in sicer: -

od 8.00 do 8.30,

-

od 10.00 do 10. 30.

.:: ŠOLSKI SKLAD Na šoli imamo ustanovljen Šolski sklad. Vanj zbiramo prostovoljne prispevke staršev, sponzorjev in donatorjev. Z zbranim denarjem želimo izboljšati standard šole. Prispevke za OŠ Vodice zbiramo na podračunu 013386030686533, sklicna številka 00 292003, za POŠ Utik pa je sklicna številka 00 292004. O namenu in uporabi sredstev odloča Nadzorni odbor sklada, ki ga sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Veseli bomo vaših prispevkov. .:: ŠOLSKA PREHRANA Zavedamo se, da je prehrana zelo pomembna, še posebej v zgodnjem obdobju človeškega razvoja, zato zagotavljamo možnost prehranjevanja vsem učencem. Pripravljamo zajtrke, malice, kosila in popoldanske malice. Vodja prehrane skupaj z vodjo kuhinje skrbi, da je hrana biološko in kalorično ustrezna ter prilagojena psihofizičnim potrebam učencev. Veliko pozornost bomo posvetili kulturi prehranjevanja ter skrbi za vzdrževanje reda v jedilnici.


Na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljevanju ZUPJS), ki se je pričel uporabljati 1. 1. 2012, in Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF), se prenehajo uporabljati posamezna določila Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/10), in sicer:  drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 15. člena in 19. člen za subvencijo malice za učence;  drugi, tretji in šesti odstavek 17. člena in 20. člen za subvencijo malice za učence;  21., 22. in 23. člen za subvencijo kosila za učence;  druge določbe, ki so v nasprotju s tem zakonom ter  določila o splošni subvenciji za malico. Tako je bilo potrebno uskladiti pravila z določili ZUPJS in ZUJF oziroma sprejeti spremenjena in usklajena. Center za socialno delo je po novem tisti, ki odloča in rešuje vse zadeve v zvezi s subvencijami malic ter kosil za učence. Organi zavoda so obravnavali in sprejeli z novo zakonodajo usklajena Pravila šolske prehrane OŠ Vodice, in sicer:  27. 8. 2012 – strokovni zbor, 

27. 8. 2012 – svet staršev,

28. 8. 2012 – svet šole.

Pravila šolske prehrane OŠ Vodice so stopila v veljavo z dnem 1. 9. 2012.

Čas kosila: 12.05–12.30

Učenci, ki zaključijo pouk po 4. uri

12.30–12.55

Podaljšano bivanje in razredna stopnja

12.55–13.20

Predmetna stopnja

13.45–14.30

Predmetna stopnja

14.30 – 15.00

Delitev nerazdeljenih kosil (brezplačno)


.:: CENIK ŠOLSKE PREHRANE ZAJTRK

Učenci 1. do 3. razredov

0,50 EUR

MALICA

Učenci 1. – 9. razredov – dopoldanska m.

0,80 EUR

Učenci OPB – popoldanska m.

0,50 EUR

Učenci od 1. do 3. razreda

2,10 EUR

Učenci od 4. do 9. razreda

2,35 EUR

Učenci – občasna kosila (blokci)

2,55 EUR

KOSILO

Obračun prehrane učencev je od 1. do 31. v tekočem mesecu. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni mogoča. Starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko. Prehrano lahko starši in učenci odjavite na e- naslov prehranaosvodice@guest.arnes.si ali tajnici na telefon šole 01 833 25 11 do 8.30 ure zjutraj. Prvi dan odjave se ne upošteva pri obračunu stroškov za prehrano. Vsak petek lahko v tajništvu prevzamete blokce za kosilo za naslednji teden: -

od 7.30 do 8.30

-

od 10.15 do 10.30

-

od 12.00 do 14.30.

Vodja šolske prehrane je Gregor Bizant.

.:: ZDRAVSTVENO VARSTVO Učenci OŠ Vodice in PŠ Utik koristijo zobozdravniške storitve v ZD Vodice. Z učiteljem, ki jih pospremi v ZD Vodice, opravijo obvezno zobozdravstveno sistematiko v 1., 3., 5., 7. in 9. razredu. Naši šolski zobozdravnici sta Leopoldina Kranjec in Barbara Ražen v ZD Vodice. Vključeni smo v preventivno akcijo Za čiste zobe ob zdravi prehrani. Zdravstvena delavka Metka Klopčič iz ZD Šentvid učencem od 1. do 5.


razreda priložnostno nenapovedano preverja čistost zob ter jih uči pravilnega čiščenja in nege zob. Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi v ZD Šentvid. Tisti, ki bodo cepljeni, dobijo obvestila za starše in jih prinesejo podpisane s seboj na zdravniški pregled. Učenci 8. razreda opravijo tudi pregled v laboratoriju. Pred vstopom v šolo opravijo otroci zdravniški pregled in cepljenje v spremstvu staršev. Naša šolska zdravnica je Aleksandra Škulj v ZD Šentvid. Ob vsakem pregledu so učenci deležni zdravstvene vzgoje, teme se nanašajo na zdrav način življenja. .:: PODALJŠANO BIVANJE Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelek podaljšanega bivanja. V tem času se učenci igrajo, pogovarjajo, imajo kosilo, se učijo, pišejo domače naloge in obiskujejo šolske in izven šolske dejavnosti. Poleg pestre ponudbe prostočasnih dejavnosti v posameznih oddelkih (ples, športne igre, zabave od tu in tam, potovanje v pravljične dežele, glasbene delavnice, likovne delavnice, lutkovne delavnice), bomo vključeni še v naslednje projekte in dejavnosti:

-

Teden prometne varnosti (oktober), Kostanjčkov teden (oktober), Teden prometne varnosti / tečaj rolanja (oktober) Veseli december in novoletni pohod z lučkami, Zajčkov teden in velikonočna razstava (marec), Igre brez meja – družabno srečanje (junij) Sodelovanje na nagradnih likovnih natečajih, Sodelovanje v humanitarnih akcijah.

Učitelji/ce podaljšanega bivanja bodo poskrbeli/le, da bodo dejavnosti potekale v sproščenem vzdušju, upoštevaje želje otrok. Vse leto veliko in radi ustvarjamo, zato smo veseli kakršnegakoli materiala, ki nam ga lahko priskrbite.


Dnevni urnik dela v OPB je prilagojen posameznemu oddelku. Učna ura za vse oddelke je od 14.00 do 15.00. Temelji na samostojnem delu učencev, prilagojenih nalogah in spremljanju učenčevega napredka. Ob 15.30 se vsi oddelki podaljšanega bivanja združujejo v zgornji ali spodnji avli, telovadnici, ob lepem vremenu pa na šolskem igrišču. Zaradi varnosti otroka lahko učitelj v podaljšanem bivanju iz šole predčasno izpusti otroka samo s pisnim potrdilom oziroma dovoljenjem staršev.

.:: ŠOLSKI ZVONEC 0. ura

7.40–8.25

1. ura

8.30–9.15

1. odmor

8.25–8.30

2. ura

9.20–10.05

2. odmor

9.15–9.20

3. ura

10.30–11.15

3. odmor

10.05–10.30

4. ura

11.20–12.05

4. odmor

11.15–11.20

5. ura

12.10–12.55

5. odmor

12.05–12.10

6. ura

13.00–13.45

6. odmor

12.55–13.00

7. ura

14.05–14.50

7. odmor

13.45–14.05

8. ura

14. 55–15.40

-----------

--------------

.:: ŠOLSKI KOLEDAR 1. september 26. okt. -30. okt. 31. oktober 1. november 25. december 26. december 28.-31. december 1. januar 29. januar 8. februar 12., 13. februar 15. feb. -19. feb.

ZAČETEK POUKA JESENSKE POČITNICE DAN REFORMACIJE DAN SPOMINA NA MRTVE BOŽIČ DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI NOVOLETNE POČITNICE NOVO LETO Zaključek ocenjevalnega obdobja SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK INFORMATIVNI DAN V SŠ ZIMSKE POČITNICE


28. marec 27. april 28. april – 29. april 1. in 2. maj 15. junij 16. junij –29. junij

24. junij 25. junij 27. junij–8. julij

18.–31. avgust

VELIKONOČNI PONEDELJEK DAN UPORA PROTI OKUPATORJU PRVOMAJSKE POČITNICE PRAZNIK DELA ZAKLJUČEK pouka za učence 9. razredov ROKI za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9. razredov (1. rok) ZAKLJUČEK pouka za učence od 1. do 8. razreda DAN DRŽAVNOSTI ROKI za predmetne, razredne in popravne izpite za učence ostalih razredov (1. rok) ROKI za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda (2. rok)

.:: UČITELJI RAZREDNA STOPNJA Razred 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.b 5.c

Razrednik Jana Potočnik, Nataša Tominšek Mirjam Osolnik, Špela Malus Jeraj Urša Merčon Vesna Cankar Greta Rozman Amadeja Čebulj Stare Mojca Premk Sonja Kimovec Špela Pipan Vika Ciperle Alenka Jereb Mojca Višnovar Mira Debeljak Eva Ukmar Teja Knez


PODALJŠANO BIVANJE Št. odd.

Razred

1

OPB 1. a – učil. 1. a

1

OPB 1. b – učil. 1 .b

1 1 1 1

OPB 2. a, 4. a – učil. 2. a OPB 2. b, 4. a – učil. 2. b OPB 3. a, 3. b – učil. 3. b OPB 4. b, 4. c – učil. 4. a

1 1

OPB 1. , 2. c OPB 2. c, 3. c

Učitelj

Nataša Tominšek, Jana Potočnik, Greta Rozman Špela Malus Jeraj, Jana Jenc (Miha Kimovec) Joži Nastran Brank, Alenka Jereb Jožica Radičević Zorka Blažič Franc Špenko, Mira Debeljak, Tomaž Grajzar, Gregor Bizant, Mojca Višnovar Katja Anžin Miha Kimovec

Zaradi potreb po OPB bo na centralni šoli vsak dan med 13.00 in 15.00 uro organiziran tudi OPB za učence 5. razredov, ki ga bomo kombinirali z dopolnilnim in dodatnim poukom, interesnimi dejavnostmi, s pevskim zborom in z individualno učno pomočjo. Izvajala ga bo knjižničarka Urška Ščavničar Cunder. Za učence bo v času OPB organizirano kosilo, omogočeno pa jim bo tudi pisanje domače naloge. PREDMETNA STOPNJA Razred 6.a 6.b 6.c 7.a 7.b

Razrednik, sorazrednik Tomaž Grajzar Janez Markoli Anita Robar Cilka Marenče Jana Čemas Gregor Bizant Irena Demšar Lidija Šuštar Nada Fajdiga Darinka Klopčič

Predmet GUM NI1, NI2, NI3 ŠPO, IŠP, ŠZZ MAT SLO NAR, GOS, SPH TJA, FI2, FI3 MAT SLJ LUM, TIT


8.a 8.b

8.c 9.a 9.b

Irena Osolnik Klavdija Cof Mlinšek Stanka Stružnik Irma Janežič

SLJ, GKL MAT, FIZ GEO, ZGO pedagoginja

Matej Jančič Irena Winkler Barbara Kermavner Jana Jenc Andreja Bečan Jure Grilc Urška Ščavničar Cunder Marjetka Šilc Franci Špenko Saša Šimnovec

TJA BIO, KEM TIT, ROM, UBE, MME, RVT ŠPO, IŠP, ŠZZ GEO, DKE knjižničarka socialna delavka laborant, OPB defektologinja

.:: DODATNI, DOPOLNILNI IN FAKULTATIVNI POUK DODATNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki torej pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski in projektni pouk ter priprave na tekmovanja, se v okviru dodatnega pouka podpira doseganje višjih učnih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, prav tako objavljenem v septembru.


URNIK DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA Učitelj

Razred

Dan

Ura

Jana Potočnik

1. a

četrtek

12.10–12.55

Mirjam Osolnik

1. b

sreda

12.10–12.55

Urša Merčon

1. c

torek

7.40–8.25

Vesna Cankar

2. a

četrtek

7.40–8.25

Greta Rozman

2. b

četrtek

Amadeja Čebulj Stare Mojca Premk Sonja Kimovec Špela Pipan Vika Ciperle Alenka Jereb

2. c

sreda

12.10– 12.55 7.40–8.25

3. a 3. b 3. c 4. a 4. b

ponedeljek ponedeljek torek sreda sreda

12.10–12.55 12.10–12.55 7.40–8.25 7.40–8.25 7.40–8.25

Mojca Višnovar

4. c

torek

7.40–8.25

Mira Debeljak Eva Ukmar Teja Knez Nada Fajdiga, slovenščina Lidija Šuštar, matematika

5. a 5. b 5. c 7.–9. (dop./dod.) 6., 7., 8. (dop./dod.)

sreda sreda torek četrtek

13.00–13.45 7.40–8.25 7.40–8.25 13.00–13.45

ponedeljek sreda

Klavdija Cof Mlinšek, fizika Matej Jančič, angleščina

8. (dop/dod) 9. (dop/dod

ponedeljek sreda

12.10–12.55 7.40–8.25 ali 13.00–13.45 13.05–13.50 13.05–13.50

8. (dod.) 6. (dop.)

Irena Winkler, biologija/kemija

8., 9. (dop.)

torek (do oktobra) torek (od novembra) torek

13.00–13.45 13.00–13.45

13.00–13.45


Irena Demšar, angleščina

7., 8., 9. (dop. p.)

petek

13.00–13.45

Jana Čemas, slovenščina

6., 7., 9. (dop.) 6., 7., 9. (dod.)

sreda četrtek

7.40–8.25 13.00–13.45

Stanka Stružnik, zgodovina

8., 9. (dod.)

sreda

7.40–8.25

Andreja Bečan, geografija

6.–9. (dod.)

četrtek

7.40–8.25

Cilka Marenče, matematika

8/4 in 9/1 (dop./dod.)

7.40–8.25 13.00–13.45

Irena Osolnik, slovenščina Jure Grilc, matematika

6., 8., 9. (dod./dop.) 9/2 (dop.) (dod.)

ponedeljek ali četrtek (n/p dogovor) četrtek sreda po dogovoru

13.00–13.45 ali 7.40–8.25 7.40–8.25 po dogovoru

FAKULTATIVNI POUK V šolskem letu 2015/2016 bomo že osmo leto izvajali fakultativni pouk zgodnjega poučevanja angleščine v I. triletju devetletke. Ta oblika izobraževanja je nadstandardni program, ki ga bo financirala občina Vodice. .:: ŠOLA V NARAVI, ŽIVLJENJE Z NARAVO Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, s pomočjo katere učenci razvijajo socialno prilagodljivost, družabništvo, spoštovanje, se medsebojno tudi bolje spozna(va)jo. Organiziramo jo za učence od 1. do 8. razreda. Želimo, da se organiziranih tednov v naravi udeležijo vsi učenci. Starši, ki bi lahko imeli težave s plačilom, naj se pogovorijo s socialno delavko.


Razred

Vsebina

Čas

Kraj

Vodja

4.

LŠN – tečaj plavanja

7.–11. 9. 2015

Zambratija

Miha Kimovec

5.

ZŠN – tečaj smučanja

1.–5. 2. 2016

Ribniško Pohorje

Joži Nastran Brank

PŠ Utik

Naravoslovni tabor

Po dogovo ru glede na željo staršev

CŠOD

Špela Pipan

6.

Naravoslovni tabor

18.–22. 4. 2015

CŠOD Peca

Stanka Stružnik

8.

Naravoslovnošportni tabor

20.–24. 6. 2015

Kamp Kanu Radenci

Jure Grilc

.:: HIŠNI RED Hišni red, pravila hišnega reda in vzgojni načrt šole so dokumenti, ki smo jih izoblikovali s skupnimi močmi učenci, učitelji in starši. Objavljeni so na šolski spletni strani (http://www.o-vodice.lj.edus.si/solski_red.htm). .:: PREDMETNIK V šolskem letu 2015/2016 bomo realizirali 192 dni pouka (deveti razredi 184 dni). K dnevom pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, šolo v naravi, tabore, celodnevne ekskurzije itd.


PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE

A. Obvezni program (PREDMETI) Slovenščina Matematika Tuji jezik Likovna umetnost Glasbena umetnost Družba Geografija Zgodovina Državljanska in domovinska vzgoja ter etika Spoznavanje okolja Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravoslovje in tehnika Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Šport predmet 1 predmet 2 predmet 3 oddelčna skupnost

1. r.

2. r.

3. r.

6 4

7 4

7 5

2 2

2 2

2 2

3

3

4. r.

5. r.

6. 7. r. r. TEDENSKO ŠTEVILO UR

5 5 2 2 1,5

5 4 3 2 1,5

2

3

3

9. r.

5 4 4 1 1

4 4 4 1 1

3,5 4 3 1 1

4,5 4 3 1 1

1 1

2 2 1

1,5 2 1

2 2

2 2 1,5

2 2 2

3

3

3

8. r.

3

2

3

2

1

1

2 2/1 1 1 0,5

2 2/1 1 1 0,5

3

3

1 3

1,5 3

0,5

0,5

0,5

2 2/1 1 1 0,5


ŠTEVILO PREDMETOV TEDENSKO ŠTEVILO UR ŠTEVILO TEDNOV POUKA DNEVI DEJAVNOSTI kulturni dnevi naravoslovni dnevi tehniški dnevi športni dnevi B. Razširjeni program pomoč učencem z učnimi težavami in delo z nadarjenimi učenci dopolnilni in dodatni pouk interesne dejavnosti zgodnje poučevanje TJA podaljšano bivanje jutranje varstvo šola v naravi

6

6

6

8

9

11

14

16

14

20

21

22

24

26

26

29,5

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

32

4 3

4 3

4 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 5

3 5

3 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

DA

DA

DA

DA

DA

LŠN

ZŠN

DA


.:: DNEVI DEJAVNOSTI RAZREDNA STOPNJA Načrt dnevov dejavnosti – 1. razred Datum december 2015 marec 2016 maj 2016 pet., 24. 6. 2016

KULTURNI DNEVI Vsebina Balet v Ljubljani

Vodja Tominšek

Gledališka predstava

Cankar, Potočnik

Dan plesa

Malus Jeraj

Prireditev ob dnevu državnosti

Potočnik, Osolnik

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Planetarij (Vodice)

Vodja Potočnik

Živalski vrt Ljubljana

Osolnik

Čebele (Lukovica)

Osolnik

Datum oktober 2015

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan

Vodja M. Kimovec

december 2015

Veseli december

Potočnik, Osolnik

Evakuacija

Marenče

Datum pet., 6. 11. 2015 april 2016 tor., 7. 6. 2016

marec 2016

Datum september 2015 februar 2016 junij 2016 2. teden v juniju 2016 junij 2016

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod – Sv. Primož Zimski športni dan v Kranjski Gori Spomladanski pohod

Vodja Potočnik, Tominšek S. Kimovec, Premk Potočnik

Atletski troboj (Vodice)

Cankar, Rozman

Zaključni izlet na Jezersko

Malus Jeraj


Načrt dnevov dejavnosti – 2. razred Datum december 2015 marec 2016 april 2016 pet., 24. 6. 2016

KULTURNI DNEVI Vsebina Balet v Ljubljani Gledališka predstava v Ljubljani Slovenski etnografski muzej v Ljubljani Prireditev ob dnevu državnosti

Vodja Tominšek Potočnik, Cankar Cankar razredniki

Datum pet., 6. 11. 2015

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Planetarij ( Vodice)

Vodja Potočnik

tor., 8. 9. 2015 2. a, b tor., 11. 5. 2016 2.c junij 2016

Arboretum Volčji Potok (CŠOD) Naravoslovne delavnice

Rozman Čebulj Stare Rozman, Cankar

Datum oktober 2015 november,december 2015 oktober 2015

Datum september 2015 februar 2016 maj 2016 2. teden v juniju 2016 junij 2016

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan

Vodja M. Kimovec

Ustvarjalne delavnice

Cankar, Rozman

Vrtičkanje

Cankar, Rozman

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod – Sv. Primož Zimski športni dan v Kranjski Gori Dan plesa

Vodja Potočnik, Tominšek S. Kimovec. Premk Malus Jeraj

Atletski troboj (Vodice)

Cankar, Rozman

Zaključni izlet

Cankar


Načrt dnevov dejavnosti – 3. razred Datum oktober 2015

KULTURNI DNEVI Vsebina Gledališka predstava

Vodja Premk, Kimovec

december 2015

Balet v Ljubljani

Tominšek

december 2015

Ustvarjalne delavnice

Premk, Kimovec

Glasbeno-likovna delavnica na Sorici (CŠOD)

Premk Kimovec, Pipan

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Prometni dan

Vodja M. Kimovec

čet., 21. 4. 2016 (3. a) pet., 22. 4. 2016 (3. b, 3. c)

Datum oktober 2015 po dogovoru pet., 6. 11. 2015

Datum po dogovoru sre, 6. 1. 2016 marec 2016

Datum september 2015 februar 2016 maj 2016

Zdravniški pregled zdravje Planetarij (Vodice)

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Letališče Brnik Poštni muzej Polhov Gradec (CŠOD) Evakuacija

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod – Sv. Primož Zimski športni dan v Kranjski Gori Dan plesa

Premk, Kimovec Potočnik

Vodja Premk Pipan Marenče

Vodja Potočnik, Tominšek Premk, Kimovec Malus Jeraj

2. teden v juniju 2016

Atletski troboj

Cankar, Rozman

junij 2016

Zaključni izlet

Premk, Kimovec

20-urni plavalni tečaj 3. a, b, c: od 19. 10. 2015 do 23. 10. 2015 in od 13. 6. 2016 do 17. 6. 2016 v Atlantisu Ljubljana.


Načrt dnevov dejavnosti – 4. razred

Datum december 2015

maj 2016

pet., 24. 6. 2016

Datum

KULTURNI DNEVI Vsebina

Vodja

Ogled gledališke predstave

Višnovar, Ukmar

Šola nekoč – Slovenski šolski muzej, Ura lepopisa

Ciperle

Zaključek šolskega leta, proslava

Ciperle, Jereb, Višnovar

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina

Vodja

tor., 8. 9. 2015

Sonce in senca, Od zore do mraka (LŠN Zambratija)

Jereb

oktober 2015

Prometni dan, varne poti

M. Kimovec

marec 2016

Električni krog, svetilnik

Ciperle, Jereb, Višnovar

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina

Vodja

Datum sre., 9. 9. 2015

Izdelava sončne ure in kompasa

Ciperle, Jereb, Višnovar

december 2015

Izdelava in preizkus modela vozička

Ciperle, Jereb, Višnovar

marec 2016

Vodni hram in vodno kolo

Ciperle, Jereb, Višnovar

marec 2016

Evakuacija, fotografiranje

Marenče, Jenc


ŠPORTNI DNEVI Vsebina

Vodja

pon., 7. 9. 2015

Pohod (LŠN Zambratija)

Jereb

čet., 10. 9. 2015

Tekmovanje v plavanju

M. Kimovec

Sankanje, smučanje, drsanje, pohod

Nastran Brank, Ciperle

maj 2016

Pohod na Rašico

Jereb

junij 2016

Zaključna ekskurzija s športno vsebino, Velika planina

Bečan, Ciperle

Datum

januar 2016

Od 7. 9. 2015 do 11. 9. 2015 LŠN, plavanje ; Zambratija, vodja: Miha Kimovec


Načrt dnevov dejavnosti – 5. razred Datum december 2015 marec 2016 pet., 24. 6. 2016

Datum čet., 3. 9. 2015 sre., 18. 11. 2015 tor., 2. 2. 2016

KULTURNI DNEVI Vsebina Gledališka predstava Filmska vzgoja, kino v razredu Zaključek šolskega leta, proslava NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Jama Dimnice pri Kozini (CŠOD) Arboretum Volčji Potok (CŠOD) ZŠN-Temperatura, vreme, taljenje

Vodja Višnovar, Ukmar Ukmar Debeljak, Ukmar, Knez

Vodja Debeljak Knez Ukmar

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan

Vodja M. Kimovec

Evakuacija, fotografiranje

Marenče, Jenc

april 2016

Spretnostni poligon

M. Kimovec

april 2016

Steklarstvo, ustvarjalne delavnice

Knez

Datum oktober 2015 marec 2016

Datum september 2015 januar 2016

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod na Rašico

Vodja Debeljak Nastran Brank, Ciperle

pon., 1. 2. 2016

Sankanje, smučanje, drsanje, pohod ZŠN-alpsko smučanje

pet., 5. 2. 2016

ZŠN-alpsko smučanje

Nastran Brank

Golf

M. Kimovec

junij 2016

Nastran Brank

Od 1. 2. 2016 do 5. 2. 2016 ZŠN, alpsko smučanje; Ribniško Pohorje, vodja: Joži Nastran Brank.


Načrt dnevov dejavnosti – PŠ Utik

Datum oktober 2015

KULTURNI DNEVI Vsebina Gledališka predstava

december 2015

Baletna predstava

april 2016

Dan plesa

november 2015 22.4.2016

Narodna galerija Glas. in lik. del. , Sorica

Datum

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Planetarij; Vodice

6.11.2015 april 2016 11.5.2016 6.1.2016 7.6.2016 maj 2016

Datum oktober 2015 2. 12. 2015 februar 2016

Datum Sre., 16.9.2015 februar

Živalski vrt Ljubljana Arboretum Volčji potok Poštni muzej Polhov Gradec Čebele Čebele/Tabor TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Prometni dan Izdelava čestitk, dekoracija šole Delavnice »Iz roda v rod« ŠPORTNI DNEVI Vsebina Jesenski pohod

maj 2016

Zimski športni dan v Kranjski Gori Spomladanski pohod/ Tabor Atletski troboj

junij 2016

Zaključni izlet v neznano

marec

Vodja Merčon 1. c, 2. c, 3. c Tominšek 1. c, 2. c, 3. c Pipan, plesna šola 1. c, 2. c, 3. c Merčon, Stare; 1. c, 2. c Pipan; 3. c Vodja Potočnik 1. c, 2. c, 3. c Osolnik; 1. c, Čebulj Stare; 2. c, Pipan; 3. c Osolnik; 1.c Pipan 1. c, 2. c, 3. c Vodja M. Kimovec, razredničarke 1. c, 2. c, 3. c Pipan, Merčon, Č. Stare 1. c, 2. c, 3. c Pipan, DU ; 1. c, 2. c, 3. c Vodja Čebulj Stare 1. c, 2. c, 3. c Premk. Kimovec 1. c, 2. c, 3. c Pipan 1. c, 2. c, 3. c Cankar, Rozman 1. c, 2. c, 3. c, Pipan 1. c, 2. c, 3. c

20-urni plavalni tečaj 3. a, b, c: od 19. 10. 2015 do 23. 10. 2015 in od 13. 6. 2016 do 17. 6. 2016 v Atlantisu Ljubljana.


PREDMETNA STOPNJA Načrt dnevov dejavnosti – 6. razred Datum ČET., 24. 12. 2015 SRE., januar 2016

KULTURNI DNEVI Vsebina Novo leto

TOR/ČET., junij 2016

Filmske delavnice (Ljubljana) Od kriminalke do detektiva

Datum PET., 9. 10. 2015

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Suha krajina in Dolenjska

ČET/TOR, po dogovoru z ZD Ljubljana – Šentvid PON., 18. 4. 2016

Datum SRE., 11. 11. 2015 PON., 21. 3. 2016

Vodja Osolnik Osolnik Čemas

Vodja Bečan

Zdravniški pregled

razredniki

Tabor – Peca

Stružnik, Grilc

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Papir – Parnas

Vodja Klopčič Marenče, Jenc

SRE., 20. 4. 2016

Evakuacija, fotografiranje, delavnice v šoli Tabor – Peca

ČET., 21. 4. 2016

Tabor – Peca

Stružnik, Grilc

Datum PON., 21. 9. 2015

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Plavanje

Vodja Jenc, Robar

TOR., 2. 2. 2016

Zimski športni dan

Jenc, Robar

TOR., 19. 4. 2016

Tabor – Peca

Stružnik, Grilc

PET., 22. 4. 2016

Tabor – Peca

Stružnik, Grilc

PET., 27. 5. 2016

Športni dan od A do Ž

Jenc, Robar

Stružnik, Grilc


Načrt dnevov dejavnosti – 7. razred Datum ČET., 24. 12. 2015

KULTURNI DNEVI Vsebina Novo leto

Vodja Osolnik

SRE., januar 2016

Filmsko gledališče

Fajdiga

TOR., 19. 4. 2016/ SRE., 20. 4. 2016

Narodna galerija, ogled Ljubljane

Klopčič, Fajdiga

Datum PET., 9. 10. 2015

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Solčavsko, Logarska dolina

Vodja Stružnik

PON, 14. 3. 2016

Škocjanske jame, Miramare

Stružnik

Park vojaške zgodovine Pivka, Cerkniško jezero

Špenko

ČET, 5. 5. 2016

Datum PET., 11. 9. 2015

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Orientacija

Vodja Špenko

SRE., 11. 11. 2015

Robotika, ornamentika

Kermavner

PON., 21. 3. 2016

Evakuacija, fotografiranje, delavnice v šoli SLŠ Škofja loka in Muzej čebelarstva Brode

Marenče, Jenc

SRE., 20. 4. 2016/ TOR., 19. 4. 2016

Klopčič, Fajdiga

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod

Vodja Jenc, Robar

TOR., 2. 2. 2016

Zimski športni dan

Jenc, Robar

ČET., 21. 4. 2016

GIB

Jenc, Robar

PET., 27. 5. 2016

Športni dan od A do Ž

Jenc, Robar

TOR., 21. 6. 2016

Atletski mnogoboj

Jenc, Robar

Datum PON., 21. 9. 2015


Načrt dnevov dejavnosti – 8. razred

ČET., 24. 12. 2015

KULTURNI DNEVI Vsebina Gledališki detektivi (Ljubljana) Novo leto

SRE., 16. 3. 2016

Po Prešernovih stopinjah

Osolnik

Datum PET., 11. 9. 2015

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Prekmurje

Vodja Stružnik

Datum SRE., 11. 11. 2015

TOR, po dogovoru z ZD Ljubljana – Šentvid PON., 20. 6. 2016

Datum PET., 9. 10. 2015 PON., 21. 3. 2016

Zdravniški pregled, CIPS Ljubljana Tabor – Novinarstvo (Poljanska dolina) TEHNIŠKI DNEVI Vsebina Trije veliki arhitekti

Vodja Osolnik Osolnik

razredniki Grilc, Osolnik

Vodja Kermavner Marenče, Jenc

ČET., 21. 4. 2016

Evakuacija, fotografiranje, delavnice v šoli Kovine

TOR., 21. 6. 2016

Tabor – Trubarjeva domačija

Grilc, Stružnik

Kermavner

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod

Vodja Jenc, Robar

TOR., 2. 2. 2016

Zimski športni dan

Jenc, Robar

PET., 27. 5. 2016

Športni dan od A do Ž

Jenc, Robar

SRE., 22. 6. 2016

Tabor – Orientacija, pohod

Grilc, Stružnik

ČET., 23. 6. 2016

Tabor – Rafting, kolesarstvo

Grilc, Jančič, Bizant

Datum PON., 21. 9. 2015


Načrt dnevov dejavnosti – 9. razred Datum ČET., 24. 12. 2015 TOR., 14. 6. 2015 (v KD Vodice) SRE., 15. 6. 2016

Datum PET., 11. 9. 2015

KULTURNI DNEVI Vsebina Novo leto

Vodja Osolnik

Cajon glasbene delavnice

Grajzar

Valeta

Kermavner, Bečan

NARAVOSLOVNI DNEVI Vsebina Cerkno, Kobarid, Tolmin

Vodja Bečan

ČET., 12. 5. 2016

Avstrijska Koroška

Stružnik

PET., 10. 6. 2016

Letališče Brnik

Bečan

Datum PET., 9. 10. 2015 SRE., 11. 11. 2015 PON., 21. 3. 2016 ČET., 9. 6. 2016

TEHNIŠKI DNEVI Vsebina SGTŠ Radovljica, Muzej čebelarstva Radovljica Delavnice v STŠ Ljubljana Evakuacija, fotografiranje, delavnice v šoli Luka Koper

Vodja Bizant Bizant Marenče, Jenc Grilc

ŠPORTNI DNEVI Vsebina Pohod

Vodja Jenc, Robar

TOR., 2. 2. 2016

Zimski športni dan

Jenc, Robar

ČET., 17. 3. 2016

Grilc

PET., 27. 5. 2016

Ogled smučarskih poletov (Planica) Športni dan od A do Ž

Jenc, Robar

PON., 13. 6. 2016

Rafting, Trdnjava Kluže

Grilc

Datum PON., 21. 9. 2015

Načrtovani datumi za izvedbo posameznih dni dejavnosti so odvisni tudi od vremena in zunanjih izvajalcev, zato se lahko zgodi, da bo določen dan dejavnosti izveden na drug datum, kot je zapisano v publikaciji. Učenci in starši so pred izvedbo dneva dejavnosti obveščeni o vsebini, organizaciji in ceni dneva dejavnosti.


.:: PROJEKTI V šolskem letu 2015/2016 bomo sodelovali pri naslednjih projektih: Mednarodni projekti: •

Eko šola kot način življenja

Zdrava šola

Shema šolskega sadja

Podjetniške kompetence za šolske vodstvene time

Tek podnebne solidarnosti

Državni projekti: •

E-kompetentna šola

Simbioza

Rastem s knjigo – 7. razred

Tradicionalni slovenski zajtrk

Planetu Zemlja prijazna šola

Šolski ekovrtovi

Šolski projekti: •

Nasilje? Ne, hvala

Prometna varnost

Fakultativni pouk zgodnjega poučevanja angleščine

Učitelji v letnih pripravah načrtujejo tudi krajše projekte in raziskovalne naloge, ki jih izvajajo z učenci v okviru pouka ali v okviru interesnih dejavnosti.


.:: TEKMOVANJA Z našimi učenci bomo sodelovali na naslednjih tekmovanjih: •

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2.–9. r.;

Bralna značka, 1.–9. r.;

EKO bralna značka, 1.–9. r.;

Tekmovanje iz angleškega jezika, 8. in 9. r.;

Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje, 8. in 9. r.;

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje, 8. in 9. r.;

Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje, 8. in 9. r.;

Tekmovanje iz naravoslovja, 6. in 7. r.;

Tekmovanje iz astronomije za Dominkovo priznanje, 7.–9. r.;

Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje, 1.–9. r.;

Tekmovanje iz razvedrilne matematike, 4.–9. r.;

Tekmovanje iz logike, 3.–9. r.;

Mednarodno tekmovanje Genius Logicusm Memoria, Matematicus, 6.–9. r.;

Tekmovanje iz znanja računalništva, 4.–9. r.;

Tekmovanje iz geografije, 7.–9. r.;

Tekmovanje iz zgodovine, 8. in 9. r.;

CICI – Vesela šola, 1.–3. r.;

Vesela šola, 4.–9. r.;

Male sive celice, 7. r.;

Debatni klub, 7.–9. r.;

Srečanje mladih tehnikov, 5.–9. r.;

Mladi gasilec, 4.–9. r.;

Konstruktorstvo: lego DACTA, 4.–6. r.;

Robotika, 7.–9. r.;


Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, 1.–5. r.;

Zlati sonček, 1.–3 . r.;

Krpan, 4.–6. r.;

Kaj veš o prometu?, 5.–9. r.;

Zlata kuhalnica, 7.–9. r.;

Območno srečanje folklornih skupin, 1.–5. r.;

Festival »Turizmu pomaga lastna glava«, 6.–9. r.;

Prva pomoč, 6.–9. r.;

Tekmovanja v športnih panogah (košarka, odbojka, nogomet, atletika, športna gimnastika, akrobatika, med dvema ognjema, tek, šah …);

Orientacijski tek, 4.–9. r.

Pri likovni vzgoji in slovenskem jeziku se bodo posamezni oddelki in učenci udeležili razpisanih natečajev po izboru mentoric/mentorjev.

.:: INTERESNE DEJAVNOSTI Mentorji interesnih dejavnosti na naši šoli so učitelji na njej in zunanji sodelavci. Učitelji na naši šoli bodo mentorji naslednjih dejavnosti:

RAZREDNA STOPNJA Interesna dejavnost Gimnastika

Mentor

Razred

Dan

Ura

Joži Nastran Brank,

1.–3.

tor.

15.00–16.30

4.–9.

tor.

16.30–18.00

Miha Kimovec Gimnastika (nadaljevalno)

Joži Nastran Brank


Folklora

Joži Nastran Brank

2.–5.

tor.

14.05–14.50

Eko krožek

Vika Ciperle

4., 5.

tor.

7.40–8.25

Otroški pevski zbor

Tomaž Grajzar

1.–3.

pon.

13.00–13.45

Otroški pevski zbor

Tomaž Grajzar

4.–6.

tor. čet.

7.40–8.25 13.00–13.45

Pravljični krožek

Alenka Jereb

1.–3.

pon.

12.10–12.55

Šolska skupnost

Alenka Jereb

1.–9.

čet.

7.40–8.25

Bralna značka

Jana Potočnik

1. a

pon.

7.40–8.25

Mirjam Osolnik

1. b

pon.

12.10–12.55

Urša Merčon

1. c

čet.

7.40–8.25

Vesna Cankar

2. a

pet.

12.10–12.55 ali po dogovoru

Greta Rozman

2. b

pet.

7.40–8.25 ali po dogovoru

Amadeja Čebulj Stare

2. c

pon.

12.10–12.55

Mojca Premk

3. a

pet.

12.10–12.55

Sonja Kimovec

3. b

pet.

12.10–12.55

Špela Pipan

3. c

pon.

12.10–12.55

Vika Ciperle

4. a

pon.

12.10–12.55

Alenka Jereb

4. b

pet.

7.40–8.25

Mojca Višnovar

4. c

pet.

7.40–8.25

Mira Debeljak

5. a

tor.

7.40–8.25

Eva Ukmar

5. b

pet.

7.40–8.25


Teja Knez

5. c

pon.

13.00–13.45

Jan Gantar

1.–5.

tor.

14.00–16.00

Ročne spretnosti

Mirjam Osolnik

2.

sre.

13.00–13.45

Kolesarski izpit

Miha Kimovec

5.

tor., sre.

7.40–8.25

Prva pomoč

Jana Potočnik

4., 5.

čet.

13.00–13.45

Kuharski krožek

Gregor Bizant

4.

čet.

13.00–13.45

Folklora

Urša Merčon

1.– 3./Utik

tor.

13.00–13.45

Ročna dela

Urša Merčon

1.– 3./Utik

sre.

7.40–8.25

Otroški pevski zbor

Urša Merčon

1.– 3./Utik

pon.

12.10–12.55

Ustvarjalne delavnice

Špela Pipan

1.– 3./Utik

čet.

12.10–12.55

Pravljični krožek

Amadeja Čebulj Stare

1.– 3./Utik

pet.

7.40–8.25

Šah

PREDMETNA STOPNJA Knjižničarski krožek

Urška Š. Cunder

5.– 9.

čet.

13.00– 13.45

Bralna značka

Urška Š. Cunder

6.– 9.

pon. -pet

Novinarski krožek

Irena Osolnik

6.– 9

tor.

7.40–8.25 13.00– 13.45 13.00– 13.45

Vrtnarski krožek

Andreja Bečan

4.– 8.

sre.

13.10– 14.50


Likovni krožek

Darinka Klopčič

6.– 9.

tor. (sodi

Odbojka, badminton

Anita Robar

6.– 9.

tor.

13.50– 14.35

Gimnastika

Joži Nastran Brank

4.– 9.

tor.

16.30– 18.00

Robotika

Barbara Kermavner

6.– 9.

čet. (lihi teden)

12.10– 14.50 ali po dogovoru

Šah

Jan Gantar

6.– 9.

tor.

14.00– 16.00

Otroški pevski zbor

Tomaž Grajzar

4.– 6.

sre. čet.

7.40–8.25 13.00– 13.45

Mladinski pevski zbor

Tomaž Grajzar

7.– 9.

sre. čet.

13.00– 13.45 7.40–8.25

Male sive celice

Irma Janežič

6.

po dogovoru

Orientacija in veščine življenja v naravi

Franci Špenko

4.– 9.

po dogovoru

Planinski krožek

Stanka Stružnik Irena Osolnik Miha Kimovec Jana Potočnik Irma Janežič

1.– 9.

Izleti/pohodi 1-krat na mesec ob sobotah

6.– 9.

pon.

7.40–8.25

Šolski radio

Irena Osolnik

7.– 9.

tor.

13.00– 13.45

Meteorološki krožek

Andreja Bečan

6.– 9.

tor.

13.00– 13.45

Prva pomoč

teden)

13.00– 14.30

V zgornji razpredelnici so interesne dejavnosti, v katere se učenci vključujejo glede na svoj interes, do konca meseca septembra. Izvajanje ID pa se začne


v oktobru. Realizacija ponujenih dejavnosti je zato odvisna od števila vključenih učencev. Nekatere dejavnosti, med njimi je največ športnih in plesnih, bodo vodili zunanji sodelavci. Te bodo potekale pod okriljem športnih in plesnih klubov, ki prevzamejo tudi vso odgovornost za strokovno izvajanje in varnost učencev med izvajanjem dejavnosti in na športnih tekmovanjih, ki se jih bodo udeležili. Interesna dejavnost Atletika

Mentor

Razred

Dan

Ura

AK Medvode

1.–3. 4.–9.

Judo

ŠD Mala šola juda

1.–6.

pon. sre. pon.

Ples

Plesna šola STUDIO RITEM

1.–6.

pet. čet.

Plesna šola MIKI

1.–5.

sre.

17.00–19.00 17.00–19.00 13.45–15.45 (mala telovadnica) 13.45–15.45 14.00–17.00 (mala telovadnica in učilnica) 13.15–14.15

Košarka

KK Šenčur

4.– 9.

Nogomet

NK Jezero Medvode NK Radomlje RK Cerklje BK Komenda Tjaša Šeme

1.–5.

pon. čet. sre. čet. pet. tor. čet. tor.

Rokomet Badminton Ritmična gimnastika

1.–3. 1.–4. 1.–5. 1.–9.

pet.

Karate klub**

KK Komenda

1. – 9.r.

pet. Tor. Čet.

15.30–17.00 17.00–18.00 16.00–17.00 18.00–19.00 16.00–17.00 18.00–19.30 16.00–17.00 16.00–17.30 (mala telovadnica) 17.00–18.30 (mala telovadnica) 17.00–18.30 16:30 – 18:00 17:30 – 19:00 (v OŠ Komenda)


Jezikovni tečaj (ang., špa.) Slikarski tečaj

Šola modelarstva

Moj prijatelj Renata Grmovšek (Atelje 53) Simon Potočnik

1.–4. 5.–9. 1.–9.

sre.

13.30–15.30

čet.

13.30–15.00

3.–9.

sre.

14.00–15.30

Za program, kvaliteto in ceno interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, šola ne odgovarja.

.:: POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v okviru interesnih dejavnosti in pri delu v oddelčni skupnosti. Uspešnim in prizadevnim učencem se ob zaključku šolskega leta podeljujejo pohvale mentorjev in pohvale razrednikov ter priznanja z različnih tekmovanj. Ravnatelj na slovesni podelitvi podeljuje učencem zlata in srebrna priznanja, ki so jih dosegli na različnih področjih šolskih tekmovanj. Na zaključni slovesnosti devetošolcem mentorji in razredniki podelijo pohvale in priznanja za uspešno zastopanje šole na raznih področjih, pohvalo za odličen uspeh v devetem razredu, ravnatelj pa posebno plaketo za odličen uspeh v vseh razredih osnovne šole. Najuspešnejše učence devetih razredov, ki so bili odlični v vseh razredih, nagradi tudi župan s praktičnimi darili. Ravnatelj šole na predlog učiteljskega zbora podeli naziv »Častni učenec šole«. To posebno priznanje dobijo učenci, ki so dosegli izjemne dosežke na tekmovanjih iz znanja na različnih področjih (najmanj tri zlata priznanja) in s svojim delom oziroma odnosom do učiteljev, učencev ter vseh zaposlenih na šoli dajejo zgled ostalim učencem.


.:: ŠOLSKI OKOLIŠ, PREVOZ IN VARNA POT V ŠOLO CENTRALNA ŠOLA Vodice, Bukovica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, Vojsko, Povodje, Skaručna, Polje, Repnje, Dobruša, Dornice, Zapoge, Torovo. PODRUŽNICA UTIK Bukovica,

Utik,

Šinkov

Turn,

Selo,

Vesca,

Koseze.

PREVOZ Učenci matične šole, ki so od šole oddaljeni več kot 3 km ali nimajo na relaciji vožnje šolskega avtobusa urejenih varnih poti – hodnikov za pešce, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz šole. Učenci, ki pridejo predčasno oziroma tisti, ki čakajo na prevoz, se lahko zadržujejo v učilnici jutranjega varstva vozačev (samo po predhodni prijavi v začetku šolskega leta), po končanem pouku pa v knjižnici oziroma v določeni učilnici.

VARNA POT V ŠOLO Starši, poskrbite, da bodo učenci prihajali v šolo pravočasno. Hodijo naj po pločniku, sicer pa po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Veliko pozornost namenite prehodu čez glavno cesto. Za prečkanje le-te obvezno uporabljajte prehode za pešce. Posebno bodite pozorni na promet ob Kamniški cesti. Cesta je zelo prometna, zato ne uporabljajte bližnjic ampak samo označene prehode. Če učenci prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. Zaradi večje varnosti vseh učencev želimo, da ne prihajajo v šolo z rolerji ali motorji.


.:: PODRUŽNIČNA ŠOLA UTIK STROKOVNI IN DRUGI SODELAVCI 1.c

Urša Merčon

razredničarka

2.c

Amadeja Čebulj Stare

razredničarka

3.c

Špela Pipan

OPB 1.c, 2.c Katja Anžin

razredničarka vodja PŠ Utik učiteljica

OPB 2.c, 3.c Miha Kimovec

učitelj

Urška Ščavničar Cunder

knjižničarka

Saša Šimnovec

specialna pedagoginja

Silva Kimovec

kuharska pomočnica čistilka socialna delavka

Marjetka Šilc DELO NA ŠOLI

Od 6.30 do 8.25 je organizirano jutranje varstvo. Starši, ki otroke pripeljete pred 7.00, jih pospremite v varstvo v vrtec, od koder jih ob 7.00 dežurni učitelj odpelje v zgornjo učilnico. Ob 8.00 je zajtrk. Pouk se začne ob 8.30 in traja do 12.00 oz. do 12.50, kadar imajo učenci pet ur pouka. Vmes je odmor za malico; od 10.00 – 10.30. Predura se prične ob 7.40. Ta ura je namenjena interesnim dejavnostim, dopolnilnemu pouku ali dodatnemu pouku. Prva ura rednega pouka se prične ob 8.30. Od 12.05, ali od 13.00, ko imajo učenci pet ur pouka, do 16.30 je organizirano podaljšano bivanje, kjer učenci pojedo kosilo, se igrajo, pišejo domače naloge, ustvarjajo izdelke; v tem času potekajo tudi interesne dejavnosti. Večina dejavnosti poteka v sodelovanju z matično šolo. Učenci enkrat mesečno (tretjo sredo v mesecu), v okviru pouka, obiščejo računalniško


učilnico ter šolsko knjižnico. Organiziramo tudi dejavnosti izven pouka, se povezujemo z organizacijami v kraju ( z društvom upokojencev, s prostovoljnimi gasilskimi društvi), pripravljamo kulturne prireditve za starše in krajane, v okviru pouka radi obiščemo in si ogledamo bližnje kmetije, nasade, čebelnjake,…. AKTIVNOSTI OB POUKU IN PROJEKTI Vsi zaposleni se trudimo in želimo ustvariti okolje, v katerem se bodo otroci dobro počutili, prihajali v šolo nasmejani in razvijali svojo ustvarjalnost v prijetnem, zdravem in spodbudnem okolju. Sami in v sodelovanju z matično šolo si bomo prizadevali za kvalitetno izpeljavo dodatnih aktivnosti in projektov: • • • • • • • • • • •

tečaj plavanja v Vodnem mestu Atlantis (3. razred), športne, likovne, naravoslovne in družboslovne interesne dejavnosti, Škratki in škratje (skrb za mlajše), športni program »Zlati sonček«, Sami znamo skrbeti za varnost, Sodelovanje v mreži zdravih šol, Bralna značka in Eko bralna značka, Tekmovanje iz logike (3. razred) Matematični kenguru, aktivno vključevanje v dejavnosti EKO šole Sodelovanje z DU Bukovica Šinkov Turn.


INTERESNE DEJAVNOSTI Interesna dejavnost Bralna značka

Mentor

Razred

Dan

Ura

Urša Merčon

1.c

Čet.

7.40-8.25

Amadeja Čebulj Stare

2.c

pon.

12.10-12.55

Špela Pipan

3.c

pon.

12.10-12.55

Pravljični krožek

Amadeja Čebulj Stare

1.-3.c

pet.

7.40-8.25

Folklora

Urša Merčon

1.-3.c

tor.

13.15-14.00

Ustvarjalne delavnice

Špela Pipan

1.-2.c

čet.

12.10-13.00

Ročna dela

Urša Merčon

1.-3.c

sre.

7.40-8.25

Otroški pevski zbor

Urša Merčon

1.-3.c

pon.

12.00-12.45

Športne igre

Miha Kimovec

1.-3.c.

čet.

14.30-15.30

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Vsi na šoli si želimo uspešnega sodelovanja s starši, ker le tako lahko sproti rešujemo težavice, da le-te ne prerastejo v težave. Govorilne ure bodo vsako tretjo sredo v mesecu ob 17.30, oziroma po dogovoru z razredničarkami.

12. 10. 2015 /

18. 11. 2015 16. 3. 2016

16. 12. 2015 20. 4. 2016

20. 1. 2016 18. 5. 2016

Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur.


DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 1. c 2. c 3. c OPB;

Urša Merčon Amadeja Čebulj Stare Špela Pipan Katja Anžin

petek četrtek

10.30- 11.20 11.20- 12.05

zbornica zbornica

četrtek sreda

7.40 – 8.25 12.05- 12.55

zbornica

Miha Kimovec

sreda

12.05– 13.00

zbornica

1.c, 2.c OPB 2., 3. c

KNJIŽNICA Knjižničarka Urška Ščavničar Cunder bo obiskovala podružnično šolo enkrat tedensko – ob petkih od 12.00 do 13.00. Učenci si bodo lahko izposodili knjige za domače branje, bralno značko ter knjige za svojo zabavo. Izmenjava knjig bo potekala v zgornji (večji) učilnici.

Publikacija 2015 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you