Page 1

RAPORT Z BADANIA STRUKTURY ZALUDNIENIA POLSKI

Barbara Esmund Klasa Ic


Polska W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org

2


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych obejmujących lata 1961-2050 został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy. Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach

W początkowym okresie obserwujemy wzrost zaludnienia Polski, następnie po okresie równowagi następuje stopniowy spadek aż do roku 2050, w którym przewiduje się zaludnienie Polski na poziomie 35 milionów.

3


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski 55%

53%

51%

49%

47%

19 61 19 65 19 70 19 75 19 80 19 85 19 90 19 95 20 00 20 05 20 10 20 15 20 20 20 25 20 30 20 35 20 40 20 45 20 50

45%

Całkowite zaludnienie - mężczyźni (w tysiącach)

Całkowite zaludnienie - kobiety (w tysiącach)

wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski

Procentowy udział mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski nie przekracza 49%. W badanym okresie następują drobne wahania w zakresie od 48 – 49%.

4


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowiutym zaludnieniu Polski 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Mieszkańcy wsi (w tysiącach)

Mieszkańcy miast (w tysiącach)

wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski

W badanym okresie obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia na wsi, aż do roku 2050, w którym przewiduje się udział mieszkańców wsi na poziomie ok. 26%.

5


Hiszpania W tym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań nad zaludnieniem Hiszpanii. Dane zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org

6


Całkowite zaludnienie Hiszpanii Na podstawie danych obejmujących lata 1961-2050 został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie Hiszpanii w tysiącach 60000

50000

40000

30000

20000

10000

0 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

wykres 4 Całkowite zaludnienie Hiszpanii w tysiącach

Od początkowych okresów obserwujemy wzrost zaludnienia Hiszpanii, następnie po krótkim okresie równowagi następuje ponowny przewidywany jest ponowny wzrost ludności do ponad 50 tys.

7


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Hiszpanii Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Hiszpanii 55%

53%

51%

49%

47%

45% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Całkowite zaludnienie - mężczyźni (w tysiącach)

Całkowite zaludnienie - kobiety (w tysiącach)

wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Hiszpanii

Procentowy udział mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Hiszpanii nie przekracza 51%. W badanym okresie następują drobne wahania w zakresie od 48 – 51%.

8


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Hiszpanii Na podstawie danych ze strony www.fao.org sporządzono w arkuszu Excel wykres kolumnowy 100% skumulowany.

Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Hiszpanii 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Mieszkańcy wsi (w tysiącach)

Mieszkańcy miast (w tysiącach)

wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Hiszpanii

W początkowym okresie liczba mieszkańców wsi wynosiła około 41%, następnie obserwujemy gwałtowny spadek ludności wiejskiej. Przewiduje się, że po roku 2025 liczba ludności wiejskiej będzie równa 0%.

9


Spis ilustracji Wykres 1 Całkowite zaludnienie Polski w tysiącach..................................................................3 wykres 2 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Polski...................4 wykres 3 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski............................5 wykres 4 Całkowite zaludnienie Hiszpanii w tysiącach.............................................................7 wykres 5 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w całkowitym zaludnieniu Hiszpanii.............8 wykres 6 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Hiszpanii. .9

10


Spis treści Polska..........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski.......................................5 Hiszpania.....................................................................................................................................6 Całkowite zaludnienie Hiszpanii.............................................................................................7 .................................................................................................................................................7 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Hiszpanii.............................................8 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Hiszpanii..................................9 .................................................................................................................................................9

11

Raport  
Raport  

Raport - ludność Polski i Hiszpanii.

Advertisement