Page 11



VOORWOORD

Jean-Luc Martinez President-directeur van het Musée du Louvre

Gefeliciteerd! Een jaar na de opening vieren we de eerste verjaardag van het Louvre-Lens. En wat voor verjaardag! We mogen trots zijn op de weg die we hebben afgelegd vanaf het moment dat in het hart van de mijnstreek dit museum werd neergezet, waarin de collecties van het Louvre volledig tot hun recht komen. Op 4 december 2012 werd het grootse idee dat twee mannen, Henri Loyrette en Daniel Percheron, lang hadden gekoesterd werkelijkheid, dankzij de inzet van een team dat altijd in het project is blijven geloven en het enthousiasme van alle betrokkenen ter plaatse. Het ‘andere’ Louvre werd al vanaf de eerste dag warm onthaald en kreeg in zijn eerste jaar goede kritieken en een bezoekersaantal dat veel belooft voor de toekomst. We mogen ons in de handen knijpen dat het Louvre-Lens vele bezoekers trekt uit de directe omgeving – de doelgroep – en dat ook grote groepen scholieren de weg naar het museum weten te vinden. Het museum heeft van meet af aan als voornaamste doelstelling de verspreiding van cultuur gehad, en is erin geslaagd de bewoners van de regio tot een bezoek te verleiden, en daar horen ook onze Belgische buren bij, die in dit eerste jaar in zeer groten getale onze collecties kwamen bekijken. Ook het succes van de tijdelijke tentoonstellingen van 2013, over de renaissance en vervolgens over het Europa van Rubens, toont aan dat het publiek zich evenzeer laat zien bij veeleisende als bij toegankelijke onderwerpen. Een ontdekkingstocht door de collecties van het Louvre en een verdere verkenning van belangrijke periodes uit de geschiedenis van de kunst en de archeologie zijn de leidraad in de programmering van de tentoonstellingen van komend jaar. Het jaar 2014 begint met een ontdekkingsreis door de schitterende beschaving van de Etrusken, waarvan het Louvre de grootste collectie buiten Italië bezit, en vervolgt met ‘De rampen van de oorlog’, om de conflicten te gedenken die zo’n

diep spoor getrokken hebben door de geschiedenis en het landschap van de mijnstreek, en eigenlijk geheel Noord-Frankrijk. Deze verjaardag staat verder in het teken van de eerste vernieuwing van de Galerie du Temps. In het tweede jaar krijgt het publiek de unieke gelegenheid meesterwerken uit het Louvre van zeer nabij te bewonderen: deze permanente galerie wordt elk jaar deels vernieuwd en neemt de bezoeker mee op een verrassende reis door de geschiedenis van de kunst en de collecties die het Louvre heeft te bieden. Vijftien werken die bij de opening werden gepresenteerd, hebben weer hun oude plek in de zalen van het Louvre ingenomen, en zijn vervangen door even zovele nieuwe meesterwerken uit de collecties van het Louvre. De bezoekers worden dus onthaald op een Galerie du Temps die noch helemaal hetzelfde, noch helemaal anders is, maar een tour biedt waarop ze, telkens opnieuw, kunstwerken en kunstenaars kunnen ontdekken. De Vrijheid leidt het volk van Eugène Delacroix heeft zijn plaats afgestaan aan de niet minder vermaarde figuur van Oedipus en de Sfinx, die deze tweede expositie besluit. Ook het Glazen paviljoen, een plek van bezinning en ontdekking, is vernieuwd en luidt vanaf 2014 een nieuw samenwerkingsverband met de musea uit de streek in, waarvan het voortaan de collecties zal presenteren. Zo sluit het Louvre-Lens zich daadwerkelijk aan bij het dynamische netwerk van musea uit Nord–Pas-de-Calais. De toekomst van het Louvre-Lens is nog ongewis, maar we houden onverminderd vast aan ons streven van het eerste uur om het tot een museum te maken dat openstaat voor iedereen, dat is geworteld in zijn omgeving en waar je graag terugkomt. Door de gezamenlijke wens van de regio en van het Louvre kent Frankrijk nu twee Louvres: na één jaar lijdt het geen twijfel dat het Louvre-Lens iedereen een kans biedt, niet in de laatste plaats het Louvre zelf.

Louvre Lens Museumgids 2014 NL  

Publié à l'occasion du 1er anniversaire du musée du Louvre-Lens le 4 décembre 2013