Page 1

55011

55081

55091

55096 180

2xM6

› 50

21°

80

115

› 50

› 50

2xM6

2xM6

115

180

250

*130

125

40°

*180

125

*122

142

150

55001

ÈESKÉ VODOVODNÍ BATERIE MIXERS

délka 360 mm

› 50

› 50

1xM8

TYPY VÝTOKOVÝCH RAMÍNEK

1xM8

délka hadice 1,5 m

délka 250 mm ZLATÁ MEDAILE SHK BRNO 2002

3/8G

3/8G

5/4G

3/8G

55030

55020

55031, 55035

55032, 55033

délka 210 mm 200

235

1/2G

délka 140 mm

1/2G

120

3/4G

200

3/4G

ÈESTNÉ UZNÁNÍ AQUA-THERM 2001

1/2G

310

150

210

délka 360 mm 55050R 135

180

85 min

3/4G 115

90-100

› 125

200

40-50

délka 210 mm

55060

1/2G

55050

55036, 55037

CERTIFIKÁT pro Èeskou republiku

71

125

410

délka 320 mm

1/2G

145

délka 350 mm 55070, 55074

55072, 55073

1/2G

210

240

300

3/4G

1/2G

1/2G

55071, 55075

3/4G

130

3/4G

55070T

øez baterií

keramická kartuše

CERTIFIKÁT pro Slovenskou republiku

280

400 250 390

55076, 55077

55078, 55079

55013

55014

3/4G

CERTIFIKÁT GOST pro Ruskou federaci

260

225

1/2G

1/2G

200

170

3/4G

230

www.novaservis.cz

390 150 170

150 250

ryl


RYL

CHROM

BÍLÁ

SATINO

• • • • • • • •

7 let záruka na tìsnost kartuše øídící mechanika s keramickou kartuší rozteè 100 a 150 mm kovová sprchová hadice odolná proti rozplétání samoèistící sprchová rùžice baterie jsou dodávány v provedení chrom, bílá, satino nástìnné baterie jsou osazeny ochrannými vstupními sítky ke stojánkovým bateriím jsou dodávány tlakové hadice urèené pro pøipojení na vodovodní øád • kovová i plastová hlava baterie • záruèní a pozáruèní servis

RYL


RYL

56070/A

56001 56011

56070

56060 56091

56020 56096

56050/R

56081 TELESKOP

56050

RYL


ryl

56081

56001

56011

56096

56091

56070

56060

56020

56070/A

56050

56050/R

VODOVODNÍ BATERIE • MIXERS

rozteè - range: 150 mm

www.novaservis.cz

ryl


ryl

57001

57011

57002

57081

ÈESKÉ VODOVODNÍ BATERIE MIXERS 57020, 57024*

57050

57050R

57070, 57074*

57060, 57065*

57091

57096

57037

www.novaservis.cz

ryl


RYL

CHROM 57001 57070 57081

57074*

57091

57002

57096

57060

57011 57065* 57037

57020

57050R

57024* 57050

* rozteè 100 mm range 100 mm

RYL

metalia_all  
Advertisement