__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ICWD ČVUT & PRAGA-HAITI

PROJEKTOVÝ MARATON 4. – 6. 12. 2020


Projektový Maraton 2020 4. – 6. 12. 2020, online Po krátké úvodní části (přednášky o principech projektování do klimaticky, kulturně nebo jinak odlišných oblastí a úvodu do situace na Haiti) vytvářeli účastníci společně projekt pro rozvojovou misi PragaHaiti, která se zabývá vrtáním studen. Tématem k řešení byl návrh soběstačného trvalého zázemí pro projekt vrtání studní na Haiti. Projektový maraton byl otevřen nejenom studentům, ale i ostatním zájemcům, včetně seniorů. Technické znalosti byly vítány, ale nebyly nutné. Konání letní školy bylo podpořeno dotací České rozvojové agentury v rámci projektu Rozvojové vzdělávání na ČVUT (č. j. 280811/2020-ČRA).

4


Program Pátek:

16:00 – 16:45 16:45 – 18:00

Ladění MS Teams a loginy Přednášky: Ivo Roškanin, Petr Vacek, Jan Tilinger – přestávka –

Sobota:

18:15 – 19:20 19:20 – 20:0

Přednášky Diskuze a otázky

9:00 – 12:00

Dispozice kontejnerů – oběd –

Neděle:

13:30 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 16:00

Vyčíslení nákladů, času a materiálu Prezentace návrhů Závěrečná diskuze a zadání na další den

9:00 – 11:45

Rekapitulace, reálný plán mise, postup stavby – oběd –

12:45 – 13:30 13:30 – 15:00 15:00 – 16:00

Analýza materiálu vybrané příhradoviny na střechu Poslední změny Vyhodnocení

5


6


OBSAH

Organizátoři a složení týmu O ICWD O Praga-Haiti Tým za Praga-Haiti a ICWD Řešitelé zadání Praga-Haiti a zadání Haiti a klimatické podmínky Pozemek a zadání maratonu Ing. Petr Čanda: Příklady konstrukcí Průběh workshopu a použité nástroje pro tvorbu Návrhové linky jednotlivých řešení Ing. arch. Tereza Čechová Ing. arch. Lucie Červená Michaela Chittussi Ing. arch. Barbora Kubíčková Adéla Vepřková Finální výstupy Vizualizace návrhů a zhodnocení maratonu

8 10 14 16 18 24 28 30 34 38 42 46 50 56

7


8


O ICWD Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD CTU) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů. Centrum usiluje o rozšíření možností vzdělání studentů ČVUT v oblasti problematiky rozvojové spolupráce i netradičních technologií a s tím související rozšíření možností jejich uplatnění. Vytváří základní povědomí o práci v kontextu jiných kultur a prostředí a o problematice rozvojových a humanitárních projektů. Centrum umožňuje poradenství v oblasti realizace mezinárodních rozvojových projektů a zprostředkování spolupráce mezi odborníky, vyučujícími a studenty různých oborů. Centrum iniciuje spolupráci s dalšími programy rozvojových studií mezi universitami a vytváří další aktivity, které povedou k rozšíření povědomí o rozvojových aktivitách. Cílem centra je propojování odborníků z technických a humanitních oborů, za účelem zvýšení kvality projektů. V dlouhodobém časovém horizontu centrum směřuje k vytvoření studijního programu zaměřeného na technické aspekty rozvojových projektů (rozvojové inženýrství).

9


Praga-Haiti Jsme skupina lidí, kteří se rozhodli pomáhat na Haiti - v rozvrácené a zaostalé zemi, která je nejchudším státem západní polokoule. Působíme především v severozápadním departmentu Haiti, kam od roku 2009 vysíláme technické mise. Vrtáme studny vlastní dovezenou technikou a provádíme jejich údržbu. V současné době provozujeme 30 studní pro cca 25 000 venkovských obyvatel. Naše studny jsou umístěny také v areálech škol, nebo zdravotních středisek. Využíváme dva československé nákladní automobily Praga V3S, které slouží k transportu vrtací soupravy, kompresoru, materiálu a nářadí. Námi vyslaní specialisté strávili v terénu na Haiti od začátku celého projektu přes 3000 operačních dní. Na Haiti máme také malý místní tým, který působí i v době, kdy neprobíhá zahraniční mise. Provádí monitoring a základní opravy studní. Střediskem našich aktivit je pobřežní vesnice Baie-deHenne. Severozápad Haiti představuje hornatý, aridní, těžko přístupný a odlesněný poloostrov. Dochází zde ke kumulaci celé řady negativních faktorů, včetně vysokého rizika hurikánů a s nimi spojenými záplavami. Jádro našeho týmu je z České republiky a ze Slovenska. Spolupracujeme a jsme v naší činnosti podporováni lidmi a partnery z Haiti, Francie, Itálie, Kanady, USA a dalších zemí. Do projektu se jako členové týmu, vrtaři, aktéři sbírkových a prezentačních akcí, technici pro přípravu odesílaných strojů a konzultanti zapojily desítky lidí. Tisíce lidí podpořily projekt různě velikými dary, které tvoří převážnou část našich zdrojů. Rozvojová mise Praga-Haiti je realizována spolkem Fidcon se sídlem v Jablonném nad Orlicí.

10


„Pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít důvod ji opustit.“

11


12


Praga-Haiti V terĂŠnu

13


Za Praha-Haiti: Mgr. Ivo Roškanin Pochází z obce Těchonín v Orlických horách, žije s rodinou v Jablonném nad Orlicí. Vystudoval učitelství biologie a geografie na PřF UP Olomouc. Po několika letech v reklamní produkci a působení v komerčním sektoru se zaměřil na neformální vzdělávání a podporu neziskových aktivit. Od roku 2013 zastává roli supervizora rozvojového projektu Praga-Haiti, jehož posláním je provoz zdrojů s pitnou vodou na Haiti. Do této země doprovází technické mise.

Ing. arch. Petr Vacek Architekt vzděláním, mezioborový tvůrce povoláním. Petr studoval architekturu a stavitelství na ČVUT a v jihokorejském Incheonu na univerzitě INHA, poté pokračoval na liberecké Fakultě umění a architektury TUL nebo na portugalské škole MINHO. Věnuje se pokročilým technologiím, robotickému 3D tisku, computational designu, digitální fabrikaci nebo audiovizuálnímu umění, má rád cestování a dobrodružství. Během příprav stavby soběstačné základny pro projekt strávil Petr na Haiti půl roku zkoumáním podmínek a stavební kultury. V projektu vidí příležitost, jak předat místní komunitě část svého know-how a poznat při tom kus světa.

14


Za ICWD ČVUT: Ing. Jan Tilinger, Ph.D. Je absolventem Fakulty stavební na pražské technice. Rok na dánské DTU – zaměřený na inženýrství v rozvojových zemích, rok na brazilské UNICAMP zaměřený na vlastnosti a využití bambusu. V průběhu studia se zaměřoval hlavně na problematiku projektů v rozvojových zemích. A už od konce minulého století sbírá zkušenosti po celém světě. Intenzivně se věnuje Surya – sluneční škole v Himálaji od roku 2006, od roku 2009 je často oslovovaným odborníkem na technické projekty v méně rozvinutých regionech, v roce 2018 založil Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty – ICWD na ČVUT. Ing. Petr Čanda Pochází ze středních Čech, z osady nedaleko Příbrami. Absolvoval střední odbornou školu v oboru ekologie a ochrana krajiny. Na univerzitní půdě fakulty stavební ČVUT vystudoval inženýrský obor Budovy a prostředí. Od řina 2019 doktorandský student na Katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT se zaměřením na stavby v odlišných klimatických podmínkách. Pracuje jako projektant nízkoenergetických a pasivních staveb z přírodních materiálů, kde se také se podílí na jejich realizaci. Je hrdým majitelem výučního listu z oboru tesař.

Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl Absolvent Fakulty umění a architektury TU v Liberci. V současnosti dokončuje doktorské studium na FA ČVUT zaměřené na biomorfní struktury. Ve své praxi se věnuje propojování technologií s přírodou a hledání hranic jednotlivých prostředí. Spolupracoval na široké škále rozvojových projektů. V Africkém Kamerunu v roce 2012 realizoval stavbu environmentálního centra sloužícího k podpoře zalesňování horských oblastí. Vystavoval v rámci Bienále experimentální architektury EAB #(2013,2015). Je spoluautorem umělecké instalace Laboratoř ticha, prezentované na Expu 2015 v Miláně, a autorem Českého pavilonu na Expo 2020 v Dubaji, který navrhl společně s Janem Tůmou. 15


Zadání řešily:

Ing. arch. Tereza Čechová Po absolvování magisterského programu na FA ČVUT začala Tereza Čechová pracovat na Manuálu integrované fotovoltaiky pro architekty pod vedením Martina Čeňka a Dalibora Hlaváčka. Současně se také věnuje doktorskému studiu s tématem Architektura v extrémních přírodních a sociálních podmínkách. Ve svém volném čase ráda navštěvuje zajímavé domy, běhá, vesluje a sleduje filmy.

Ing. arch. Lucie Červená Ahoj… Jsem Lucie, dva a kousek roky po škole, většinu času spokojeně spolupracující s ateliérem SAD, sem tam snažící se o nějaký ten přesah a broušení mimo mou každodennost. Projektový maraton pro Praga-Haiti je jedním z těch zabroušení mimo mojí standardní bublinu, za které jsem moc ráda.

16


Michaela Chittussi Studentka bakalářského programu na fakultě architektury na University of Portsmouth v Anglii. Zajímá se o architekturu rozvojových zemí a udržitelný design. Loňský rok strávila studiem architektury v Chicagu, kde se podílela na projektech studentské organizace Freedom By Design, která se specializuje na sociální rozvoj v místních komunitách. Ve volném čase ráda cestuje a učí se cizí jazyky.

Ing. arch. Barbora Kubíčková Absolventka Fakulty architektury ČVUT se zkušenostmi z několika architektonických kanceláří (monom, Studio Perspektiv, OFIS arhitekti – SLO, Common Affairs – NL) a specializací převážně v tvorbě vizualizací a 3d modelů. Hodně cestuje, vystavuje se novému a neznámému, ráda experimentuje a věnuje se podpoře rozvojových/sociálních/udržitelných projektů – věcem, které ji dávají větší smysl.

Bc. Adéla Vepřková Nyní je studentkou posledního ročníku Fakulty architektury VUT v Brně a jako téma své diplomové práce si zvolila stavbu školy do některé z rozvojových oblastí, což bylo také jedním z motivů, proč se přihlásila na Maraton. Je dlouholetou skautkou a zajímá ji také grafický design a ilustrace. Hlavu nejraději vypíná někde v přírodě na horách...

17


Budoucí základna Praga-Haiti Vesnice Baie-de-Henne, ve které „pragovka” působí, se nachází ve velmi chudé a vyprahlé části země. Aby mohly vrtařské mise zdárně probíhat, je nezbytné, aby pracovníci měli k dispozici kvalitní dílnu, garáž pro techniku, kancelář, ale především také místo pro odpočinek a zázemí. Každý den totiž musí čelit náročným podmínkám, tropickým teplotám, všudypřítomným pohledům zvědavých obyvatel, to vše při fyzicky vyčerpávající práci. Pracovníci jsou v současnosti odkázáni na omezenou kapacitu místní farnosti. Přespávají na malé faře, stroje jsou zaparkované pod širým nebem a jedinou dílnou je lodní kontejner. Veškeré opravy provádějí na prašné zemi v improvizovaných podmínkách. Přes to všechno má za sebou Praga-Haiti přes třicet vyvrtaných studní. Několik posledních let se proto věnujeme přípravám na stavbu vlastních budov, které se stanou soběstačnou základnou projektu. Kromě nezbytného zázemí pro pracovníky i techniku nabídne mimo jiné logistické partnerství dalším rozvojovým projektům v okolí, vznikne tu výzkumný prostor pro spolupráci se světovými univerzitami a v neposlední řadě malé školící centrum pro technické vzdělávání místní komunity.

18


Baie-de-Henne

19


Náročnost místních podmínek Během ničivého zemětřesení v roce 2010 zahynulo v troskách přes 300.000 lidí. Před pár lety srovnal hurikán Matthew se zemí několik vesnic. Ačkoliv Haiti čelí mnoha přírodním živlům, vinu za vysokou úmrtnost nesou spíše nekvalitní budovy. Chudá země závislá na dovozu nemá vlastní zdroje stavebního materiálu. Většina země je navíc odlesněná, proto se nedá spolehnout na odolné dřevěné budovy. Obyvatelé nemají peníze na drahý cement, a proto s ním při výrobě stavebních bloků šetří. Většinou také nejsou dodrženy technologické postupy a použití mnoha stavebních řešení je spíše na škodu než k užitku. Praga-Haiti proto stavbu základny vnímá jednak jako výzvu, jak v náročných podmínkách vybudovat kvalitní a odolnou stavbu, a jednak jako příležitost předat místním stavitelům zkušenosti a know how, které povede k pozvednutí stavební kultury a k bezpečnějším stavbám v celé oblasti.

20


Baie-de-Henne

HAITI

Haiti – společně s Dominikánskou republikou (známou turistickou destinací) se nachází na ostrově Hispaniola, který jako druhý největší ostrov Velkých Antil vytváří severní hráz Karibského moře – má koloniální minulost, po zlikvidování původní indiánské populace se stalo otrokářskou kolonií založenou na plantážnictví, na přelomu 17. a 18. století, po úspěšném povstání otroků, byla vyhlášena nezávislost, vykoupená bídou a chaosem – je politicky nestabilní, hospodářsky zcela nerozvinutou a přelidněnou zemí závislou na rozvojové pomoci

21


Klimatické podmínky

rychlost větru nad 4 m/s: 35.07% = 3072 hodin v roce

medián hodnot z let 2013 - 2016 rychlost větru (údaje po hodinách) [m/s] bezvětří 0.02% = 2 hodiny každý kruh značí frekvenci 2.7% = 233 hodin

rychlost větru nad 5 m/s: 14.75% = 1292 hodin ročně

medián hodnot z let 2013 - 2016 průměrná teplota - hodinová data [°C] °C

medián hodnot z let 2013 - 2016 relativní vlhkost - hodinová data [%] %

22


charakteristické roční hodnoty difuzní záření [kWh/m2]

charakteristické roční hodnoty celkové záření [kWh/m2]

charakteristické roční údaje přímé záření [kWh/m2]

charakteristická roční data přímé horizontální záření [kWh/m2]

charakteristická roční data přímé normáloné záření [kWh/m2]

charakteristická roční data difuzní horizontální záření [kWh/m2]

medián hodnot z let 2013 - 2016 celková oblačnost [desetiny]

23


Zadání maratonu Pozemek, na kterém bude stát základna, se nachází asi jeden kilometr od vesnice. Abychom mohli začít se stavbou, je třeba na místě vybudovat dočasné zázemí, které poskytne přístřeší pro stavební práce (například plochu pro prefabrikaci cihel a jejich nutné tvrdnutí ve stínu) a umožní opravovat těžkou techniku ve vhodnějších podmínkách. Stavební dělníci i naši pracovníci budou mít základní stín pro odpočinek nebo pro jídlo. Tato jednoduchá stavba navíc umožní postupné stěhování z pronajatých prostor do „vlastního”, proto zde bude místo pro přespání čtyřech pracovníků, i když zatím počítáme se „spartánskými” podmínkami. Pro stavbu bychom rádi využili dva lodní kontejnery délky šest metrů, které máme v místě k dispozici. Ačkoliv se nejedná o velikou budovu, jakákoliv stavební aktivita je v místních podmínkách velmi nákladná. Proto chceme maximálně využít vše, co jednou vybudujeme. Součástí zadání je proto také úvaha nad „konverzí” provizoria ve chvíli, kdy bude existovat budova základny, a maximálně funkční začlenění do celkového komplexu. Kromě dvou lodních kontejnerů potřebujeme umístit také pětimetrový vodojem s vodárenským zařízením, které bude přístupné samostatně. Prostory musí umožnit základní fungování čtyřčlenného týmu včetně vaření, spaní a hygieny. Důležitým místem pak bude zakrytá stíněná plocha alespoň 8x8 metrů, která bude sloužit jako variabilní dílna i prostor pro parkování vozidel.

24


LEGEND LAND BORDER OPTICAL FIBER

B X

83 .50 0

SMÄšR POHLEDU

83 .50 0

A ARCHITECT

95 .50 0

Ing. arch. Petr Vacek Na Vysluni 524 561 64, Jablonne nad Orlici CZECH REPUBLIC +420 732 92 82 82 petrvacek.com architekt@petrvacek.com

CLIENT FIDCON, z. s. PRAGA-HAITI PROJECT Namesti 5. kvetna, 1 561 64, Jablonne nad Orlici CZECH REPUBLIC

USABLE LAND AREA 9 885 sqm

C

+420 605 15 51 08 fidcon.cz praga-haiti.com ivo.roskanin@fidcon.cz info@praga-haiti.com ID 27027121

9.0 00

D 14 4.6 00

PROJECT 8. 00

9.000

USABLE LAND AREA PRAGA-HAITI 9 885 sqm 0

HEADQUARTERS

Baie-de-Henne Nord Quest, Haiti

00 7.0

GPS: 19.657291 N 73.201504 W

00 6.0 00 5.0

DRAWING TITLE 14 4.6 00

LAND SURVEY PLAN CONSTRUCTION SITE - COAST 9.000

8.

00

0

ISSUANCE

DATE

PRELIMINARY

2018-01-17

COMMENTS

00 7.0

NOT FOR CONSTRUCTION

00 6 .0

8.

SEA LEVEL 0.000 ATLANTIC OCEAN

00

0

DRAWING

01 - 020 00 7.0

E

SCALE FORMAT

DRAWN BY

00 6 .0

Ing. arch. Petr Vacek CHECKED BY

Pozemek Praga-Haiti

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 meters

25

1 : 500 A2


A

B

C

D

26


Hlavními výzvami jsou: – maximální využití potenciálu dvou lodních kontejnerů – efektivní práce s nedostatkovým materiálem ve ztížených podmínkách jakéhokoliv transportu – využití vrtací soupravy pro potřeby zakládání stavby – zohlednění nepříznivých klimatických podmínek (vysoké teploty, vlhký slaný vzduch) – rychlost výstavby během omezené přítomnosti našich pracovníků

E

27


Příklady strukturálního řešení Ing. Petr Čanda

28


29


Online prostředí výměny informací a komunikace přes Microsoft Teams

30


31


32


InVision tvoření Pro práci a prezentaci jednotlivých fází návrhů bylo využito interaktivního prostředí InVision aplikace (dostupné na: https://projects.invisionapp.com/), které nám umožnilo v reálném čase diskutovat nad vloženými soubory, komentovat je a volně skicovat.

33


Ing. arch. Tereza Čechová Po absolvování magisterského programu na FA ČVUT začala Tereza Čechová pracovat na Manuálu integrované fotovoltaiky pro architekty pod vedením Martina Čeňka a Dalibora Hlaváčka. Současně se také věnuje doktorskému studiu s tématem Architektura v extrémních přírodních a sociálních podmínkách. Ve svém volném čase ráda navštěvuje zajímavé domy, běhá, vesluje a sleduje filmy.

34


35


36

Fáze 1_a

Fáze 2_a

Fáze 1_b

Fáze 2_b

Fáze 1_c

Fáze 2_c

Varianta 2_a

Varianta 3_a


Varianta 2_b

Varianta 3_b

Varianta 2_c

Varianta 3_c

37


Ing. arch. Lucie Červená Ahoj… Jsem Lucie, dva a kousek roky po škole, většinou času spokojeně spolupracující s ateliérem SAD, sem tam snažící se o nějaký ten přesah a broušení mimo mou každodennost. Projektový maraton pro Praga-Haiti je jedním z těch zabroušení mimo mojí standardní bublinu, za které jsem moc ráda.

„Minimalistická“ varianta

38


„Minimalistická“ varianta – střechy

„Byl to osvěžující zážitek, společně hledat optimální řešení v pro mě nové realitě ovlivněné mnoha v našem ,světě’ ne úplně běžnými omezeními. Zajímavé také bylo ve zrychleném čase zažívat to, co se u standardního projektu odehrává v rámci výrazně protáhlejšího časového horizontu, vývoj a konkretizace zadání, specifikace skutečných potřeb spolu s pochopením kontextu. Nová pro mě byla také virtuální forma celého workshopu, ve výsledku to dle mého názoru bylo překvapivě efektivní.Díky za příležitost spolupráce na tomto projektu.“

39


Fรกze 1_a

Fรกze 1_b

Fรกze 1_c

40


Fáze 2_a

Fáze 3_a

Fáze 2_b

Fáze 3_b

Fáze 2_c

Fáze 3_c

41


Michaela Chittussi Studentka bakalářského programu na fakultě architektury na University of Portsmouth v Anglii. Zajímá se o architekturu rozvojových zemí a udržitelný design. Loňský rok strávila studiem architektury v Chicagu, kde se podílela na projektech studentské organizace Freedom By Design, která se specializuje na sociální rozvoj v místních komunitách. Ve volném čase ráda cestuje a učí se cizí jazyky.

42


„Projektový maraton Praga-Haiti pro mě byl první zkušeností tohoto druhu. Práce na skutečném projektu byla příjemnou změnou oproti teoretickým zadáním ze školy. Obzvláště přínosná byla okamžitá zpětná vazba od lidí, kteří budou navrhovaný prostor užívat a mají s místními podmínkami bohaté zkušenosti. Po dobu celého maratonu panovala tvořivá atmosféra, díky které jsme byli schopni udělat obrovský pokrok během krátkého času. Jsem ráda, že jsem měla možnost se na tomto úžasném projektu podílet.“

43


44


45


Ing. arch. Barbora Kubíčková Absolventka Fakulty architektury ČVUT se zkušenostmi z několika architektonických kanceláří (monom, Studio Perspektiv, OFIS arhitekti – SLO, Common Affairs – NL) a specializací převážně v tvorbě vizualizací a 3d modelů. Hodně cestuje, vystavuje se novému a neznámému, ráda experimentuje a věnuje se podpoře rozvojových/sociálních/udržitelných projektů – věcem, který ji dávají větší smysl.

46


„Práce v takových podmínkách, jaké panují pro ,vrtařský’ tým na Haiti, není žádný med. Často se neví přesně, jaký materiál bude k dispozici, kdy bude, a jaké budou možnosti časové, prostorové, finanční… Neví se, co přesně bude možné vybudovat hned, co brzy, a už vůbec ne, co potom. Od uspořádání postelí v místnosti na spaní jsem se tak brzy dostala k vytvoření univerzální mřížky konstrukčního systému, která umožňuje variabilní uspořádání kontejnerů, její rozšiřovaní, nastavování a adaptabilitu na aktuální potřeby. Od jednotlivosti k celku.“

47


01

02

03

univerzĂĄlnĂ­ m

...a je

48


univerzální mřížka ...a její rozšiřování

mřížka

ejí střešní varianty

49


Bc. Adéla Vepřková Nyní je studentkou posledního ročníku Fakulty architektury VUT v Brně a jako téma své diplomové práce si zvolila stavbu školy do některé z rozvojových oblastí, což bylo také jedním z motivů, proč se přihlásila na Maraton. Je dlouholetou skautkou a zajímá ji také grafický design a ilustrace. Hlavu nejraději vypíná někde v přírodě na horách...

Fáze 1

50


Fáze 2

„Díky maratonu jsem mohla nahlédnout „pod pokličku” tvorby takovýchto projektů, se kterými zatím nemám žádné zkušenosti. Proto jsem ráda, že jsem měla tu možnost dozvědět se především praktické zkušenosti a vyslechnout i vtipné příhody z projektování v takto obtížně dostupných oblastech jako je Haiti, které přinášejí mnohé výzvy. Doufám, že se mi podaří nabyté zkušenosti zužitkovat při tvorbě diplomky i v životě.”

51


52


Fรกze 3

53


54


Projektový Maraton 2020 Ústředí víkendového workshopu

55


Ing. arch. Tereza ฤŒechovรก

56


Finální výstupy z maratonu Vizualizace návrhů a zhodnocení maratonu

Ing. arch. Lucie Červená

57


Jindřich Ráftl: „Projektový maraton zaměřený na návrh stanice pro mise projektu Praga-Haiti hledal optimální řešení materiálové a architektonické podoby plánované stanice. Vstupním zadáním bylo umístění dvou lodních kontejnerů sloužících pro potřeby dílny. Návrh zastřešení nad servisním prostorem pro stroje užívané během misí Praga-Haiti, odpočinkové zóny pro účastníky misí a umístění vodojemu. Projekty účastníků přišly se dvěma variantami řešení orientace kontejnerů – podélně a kolmo na sebe. Kolmá orientace poskytovala lepší prostor pro zázemí posádek. Paralelní pak výhodné místo pro umístění stroje přímo k dílně. Diskutovaným tématem byla stíněná plocha poskytovaná střešní konstrukcí. Návrhy přišly s rozdílnými přístupy jak požadovanou konstrukčně plochu zastínit. Nejvhodnějším zvoleným řešením byla pultová střecha, která byla vynesena na subtilních ocelových nosnících. Odsazení jednotlivých pultových střech poskytlo možnost umístění světlíku. Návrhy také pracovaly s možnou modulárností zastřešení, kdy by v rámci vytvoření gridu na parcele bylo možné libovolně zastřešovat další prostor dle případné potřeby mise. Odpočinková zóna pro účastníky misí se v průběhu maratonu definovala na spaní pro 4 osoby se sociálním zázemím a drobným prostorem použitelným pro práci na počítači nebo možnou schůzi účastníků. Umístění zóny v rámci dispozice bylo vždy v opozitu proti prostorům kde má docházet k opravám strojů. Toto řešení bylo vyhodnoceno jako správné a doporučené k dalšímu rozpracování. Posledním řešeným tématem bylo umístění objektu vodojemu, který je v rámci základy klíčovým objektem. Díky vynesení vodojemu nad prostor zastřešení bylo možné využít prostor pod vodojemem k uložení technologie pro čerpání vody. Účastníci pracovali se zapojením vodojemu do celkové konstrukce střechy. Prezentovaná řešení rozvíjí další možné formy vzájemného vztahu konstrukce střechy s nosnými prvky vodojemu.

58


Team lektorů pomohl rozvinout pět různých druhů návrhů projektu, které budou sloužit jako pracovní podklad pro misi Praga-Haiti při jejím dalším směřování. Diskutovaným tématem vody a forestace krajiny tak maraton překročil formální stránku návrhu stavebního díla, a ukazuje na možný rozvoj řešené lokality v širším měřítku než jen v rámci realizace stavby základny.“

Michaela Chittussi

59


Ing. arch. Barbora Kubíčková

60


Ivo Roškanin: „Projektový maraton nám nabídnul možnost připravit koncepci výstavby první fáze naší základny na Haiti. Jedna věc je mít zkušenosti z terénu a „tisíc nápadů“, jak by se různé věci daly vyřešit nebo čeho se vyvarovat. Druhá věc je dotáhnout konkrétní řešení do konce. Myslím, že právě v tom nám projektový maraton pomohl. Příjemná atmosféra, motivovaní účastníci, dobře organizované prostředí a technologické zázemí z hlediska komunikace i vizualizace návrhů byly základem celého pracovního víkendu. Díky zapojení skupiny lidí s rozdílným profesním zaměřením, praxí, ale také s odlišnou motivací jsme měli možnost velmi konstruktivní spolupráce. Příkladem je diskuse o vhodné konstrukci střechy, které jsme mohli online posoudit z hlediska dostupnosti materiálů, nepřízně počasí, termoregulace, statiky, náročnosti výstavby nebo využití inovačních technologií a v reálném čase sledovat měnící se vizualizaci návrhů. Výsledkem maratonu není jeden finální výstup, ale několik unikátních koncepcí prezentujících různé pohledy. Každý návrh však odráží reálné možnosti výstavby, respektuje závěry diskusí o využití prostoru, o technologických a stavebních možnostech a dobře reflektuje potřeby projektu Praga-Haiti. V další fázi z těchto řešení vytvoříme „kompilát“, tedy finální projekt určený pro výstavbu. Jednalo se již o čtvrtou spolupráci naší organizace s ICWD. Maratonu předcházely dvě přednášky členů naší mise na rozvojových seminářích, které nám poskytly důležitou zpětnou vazbu. Získali jsme také rozsáhlý a pečlivě zpracovaný materiál ve formě několika nezávislých studií konečné podoby stavebně technického zázemí na Haiti. Toto zadání bylo předmětem semestrální práce několika studentů pod vedením odborných pracovníků z ČVUT. Máme tak k dispozici několik variant propracovaných vizualizací konečné dispozice naší základny. Ty představují nejen stavebně-architektonická řešení, ale vychází z výpočtů, které se týkají např. energetických vstupů a výstupů při plném provozu základny. Možnost spolupracovat s lidmi z ICWD je pro naši malou organizaci velkým přínosem. Je také impulsem pro pokračování v náročné misi na Haiti.“

61


Petr Vacek: Projektový maraton přinesl díky nasazení a schopnostem všech účastnic a účastníků mnoho podnětů pro pokračování v cestě projektu Praga-Haiti za soběstačnou základnou. Mohl bych se pustit do shrnutí všech pěti kvalitních návrhů, u každého z nich poukázat na přínosné myšlenky a všechno by to byla pravda. Nicméně velmi důležitý přínos celé akce, který bych rád zmínil, vnímám v odlišné rovině. Intervence v cizích zemích nejsou snadné snad po žádné stránce. Infrastrukturní projekty podobné činnostem Praga-Haiti vyžadují velké finanční investice, pečlivou přípravu, logistickou koordinaci, nasazení, ale především ohleduplnost a zkušenosti. Z mého úhlu pohledu totiž není cílem „něco udělat, jen aby se něco dělalo“, ale smysluplně a citlivě vstoupit do cizího (a často křehkého) společenského ekosystému a podniknout v něm takové kroky, které mu neuškodí, ale přispějí k jeho dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji. Základním stavebním kamenem této intervence je v případě Praga-Haiti sdílení našeho vlastního know-how a předávání dovedností. Navrhnout smysluplnou stavbu do náročných podmínek cizích zemí je od stolu, nacházejícím se v teple domova, téměř nemožné. Zkušenosti pracovníků, kteří strávili několik měsíců na Haiti a znají díky tomu místní poměry, jsou však těžko přenositelné a sdělitelné. V ideálním případě tedy potřebujete vyslat projektanty (či jiné pracovníky) přímo do terénu, aby zde potřebné zkušenosti získali sami. To však stojí mnoho času a prostředků. A toto je právě moment, ve kterém spatřuji přesah projektového maratonu a vlastně celé činnosti ICWD. Měli jsme možnost během tří dnů pracovat s pěti autorkami návrhů, které na začátku neměly o náročných podmínkách stavění na Haiti téměř žádné povědomí. Díky usilovné práci mentorů, instantnímu online spojení a především díky dostatku času na prezentaci problematiky na fotografiích z misí si však troufám tvrdit, že po těchto třech dnech si všichni odnášejí ucelený balík cenných vědomostí. Většina předaných zkušeností vznikala během měsíců či roků spoluprací mnoha pracovníků na jednotlivých misích.

62


Bc. Adéla Vepřková

Na jednu stranu tak získal projekt Praga-Haiti pět návrhů provizorního přístřešku, které může v nejbližší době a po nezbytných přípravách začít realizovat. Na druhou stranu za sebou projektový maraton zanechává pět osob schopných navrhovat a projektovat stavební objekty s využitím vědomostí a zkušeností nabytých díky práci v kontextu rozvojového prostředí. Možnost předat naše zkušenosti takto komplexním způsobem dál je pro mě důležitým přesahem maratonu. Úspěch jakékoliv rozvojové zahraniční intervence totiž nesmírně závisí na přípravě, promyšlenosti a kvalitě celého rozvojového projektu. Těší mne, že jsme ve spolupráci s ICWD přispěli k tomu, aby u nás bylo více lidí, kteří jsou právě takové projekty schopni připravovat.

63


ICWD ČVUT PROJEKTOVÝ MARATON 4. – 6. 12. 2020 Fotografie z průběhu: Ing. Jan Tilinger, Ph.D., Ing. arch. Barbora Kubíčková Grafická úprava: Ing. arch. Barbora Kubíčková

64


65


Sborník Projektového maratonu 2020

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT International Center for World Development ICWD CTU

Řešitelé zadání

Organizace projektu

Ing. arch. Tereza Čechová Ing. arch. Lucie Červená Michaela Chittussi Ing. arch. Barbora Kubíčková Bc. Adéla Vepřková

Ing. Jan Tilinger, Ph.D. Mgr. Eva Machová, Ph.D. Mgr. Sylva Červenková, DiS. Ing. Petr Čanda Mgr. Ivo Roškanin Ing. arch. Petr Vacek Ing. arch. MgA Jindřich Ráftl

Konání Projektového maratonu bylo podpořeno dotací České rozvojové agentury v rámci projektu Rozvojové vzdělávání na ČVUT (č. j. 280811/2020-ČRA).

Profile for Barbora Kubíčková

ICWD ČVUT – Projektový maraton 2020 s Praga-Haiti  

ICWD ČVUT – Projektový maraton 2020 s Praga-Haiti  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded