Page 1

Baracsi Szó

2012. február

XX. évfolyam 2. szám

Tisztelt Lakosság! Kedves Baracsiak! A 2011-es esztendő mérlegét, értékelését még nem áll módom­ ban megtenni, még nem készült el a pénzügyi zárszámadás. A 2011-as esztendő pénzügyileg kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodást hozott. Örömünkre szolgál, hogy a tervezett keretek között sikerült végrehajtani feladatainkat, illetve az el nem végzett

munkák fedezete biztosított a pénzmaradványban. Pénzmaradványunk – bár jelentős része feladattal terhelt, azaz konkrét feladatra tervezett – jelentős. A szabad keret egészítheti ki a 2012-es költségvetés lehetőségeit.

Folytatás a 2. oldalon

Baracs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés

Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint, Ezer Ft-ban A Megnevezés

B

2011. évi Eredeti előirányzat

C 2012. évi terv

1,) Működési bevételek

209.659

207.097

1.1,).Intézményi működési bevételek

24.330

29.221

1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja

12.443

13.929

2.651

2.651

1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.3,) Továbbszámlázott szolgáltatások

137

1.1.4,) Egyéb sajátos bevételek

186

186

1.1.5,) Szolgáltatások ellenértéke

274

278

1.1.6,) Kamatbevételek ÁHT-n kívülről

6.000

8.000

1.1.7,) ÁFA bevétel

2.639

4.094

1.2,) Sajátos működési bevételek összesen:

185.329

83

177.876

1.2.8,) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 1.2.9,) Talajterhelési díj

1.514

1.496

300

350

2,) Központi költségvetésből kapott támogatások

212.129

211.048

2.1,) Normatív állami hozzájárulás

195.270

172.676

1.185

20.770

15.674

17.602

3,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek

2.788

3.039

3.1,) Üzemeltetési bevétel

2.416

2.688

372

351

71.771

71.662

6.478

6.074

2.2,) Normatív kötött felhasználású Támogatások 2.3,) Egyes jövedelempótló tám.

3.2,) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. 4,) Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

1.2.1,) Építményadó

7.600

7.800

4.1.1,)Társadalombiztosítási alaptól

1.2.2,) Telekadó

7.300

7.300

4.1.2,) Önkormányzattól Orvosi Ügyeletre

401

484

1.2.3,) Iparűzési adó

58.580

51.686

1.2.4,) SZJA helyben maradó része

40.946

41.788

47.757

46.831

4.1.3,) Önkormányzattól közoktatásra

1.2.5,) SZJA jövedelemkülönbség mérséklése

17.746

19.487

36.440

37.425

4.1.4,) Többcélú Kistérségi Társulástól

1.2.6,) Gépjárműadó

25.000

24.000

6.200

3.829

838

988

496.347

492.846

1.2.7,) Önkormányzati lakások lakbérbevétele

4.1.5,) Elkülönített állami pénzalaptól 6,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadások: Polgármesteri Hivatal 209.645 Négy Vándor Óvoda 53.095 Széchenyi Zsigmond Ált. Isk. és Művészetokt. Intézmény 90.855 Kisapostag óvoda 12.276

Kisapostag iskola Előszállás óvoda Előszállás iskola Kiadások összesen:

18.864 36.251 71.860 492.846


Tisztelt Lakosság! Kedves Baracsiak! Folytatás az 1. oldalról

A 2012. évi költségvetés összeállításánál, bevételeink tervezésénél a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben biztosított normatívákat, átengedett adóbevételeket vettük figyelembe. Saját bevételeinket az elmúlt évek tapasztalatai, helyi rendeletek és szerződések alapján terveztük meg. Az állami támogatás és a személyi jövedelemadó bevételünk a 2011. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 0,5%-kal csökkent. Ezen belül a személyi jövedelemadó átengedett rész 2%-kal csökkent, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére adott támogatás 2,7%-kal nőtt, a központi költségvetésből kapott támogatások összege 0,5%-kal csökkent. Kiadásaink tervezésekor kötelező feladatainkat és a korábbi döntések vonzatait építettük be. A költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti és köztisztviselői béreket vettük figyelembe. A civil szervezetek támogatására 3 millió 100 ezer forintot terveztünk. A fejlesztésekre 23 millió 414 ezer forintot állítottunk be, amely tartalmazza a fejlesztési díjak visszaforgatását 3 millió 414 ezer Ft értékben. Terveink között szerepel a Wesselényi utca, az apátszállási ravatalozó és a polgármesteri hivatal felújítása, valamint egy fűnyíró traktor beszerzése. 2 millió 763 ezer Ft költségvetési tartalékkal számoltunk, amelynek mértéke az összes kiadáshoz viszonyítva 0,5%, ami igen kevés. Bízom benne, hogy a közmeghallgatáson találkozunk, s együtt gondolkodva, együtt munkálkodva a 2012-es év feladatait is sikeresen meghatározzuk és megvalósítjuk. Várai Róbert polgármester

Ruhaakció! Tisztelt Baracsi Lakosok! Értesítjük Önöket, hogy 2012. február 15-én és 16-án reggel 8-tól délután 14 óráig általános ruhaakciót tartunk az ÖNO-ban! Várjuk felajánlásaikat 2012. február 13-án reggel 8-tól délután 14 óráig és február 14-én reggel 8-tól délután 14 óráig! Helyhiány miatt kérjük Önöket, hogy a megadott időpontban hozzák el felajánlásaikat! Köszönjük az eddigi segítségüket, hogy lehetővé tették számunkra a ruhaakciók megszervezését! Segítőkészségüket köszönjük! az ÖNO dolgozói nevében Kápolnási Attiláné. 2

In memoriam Dr. Szabó László 1937–2011 Dr. Szabó László 2011. októ­ ber 3-án eltávozott az élők sorából. A veszteség, mely halálával családját és környezetét érte, pótolhatatlan. Baracs és Kisapostag község háziorvosa, díszpolgára, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetettje 37 éven keresztül meghatározó személyisége volt a két település egészségügyének, orvosi ellátásának, társadalmi életének. A Szigetközben, Győrújfaluban született 1937. március 5-én, vasúti munkás család hét gyermeke közül ötödikként. Vallomása szerint az apai szigor és anyai szeretet határozta meg a munkához, az emberekhez való viszonyát. Nagyra becsülte az útravalót, melyet szüleitől és a győri Révai Gimnázium tanáraitól kapott. Empatikus, minden embert elfogadó és tisztelő orvos volt. A gyógyítást életfeladatának tekintette, melyet lelkiismerettel teljesített - társadalmi rangra és anyagi helyzetre való tekintet nélkül. Diplomáját nehéz anyagi körülmények között, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte 48 évvel ezelőtt. 1956-os tevékenysége miatt az orvosi pályán hátrányokat szenvedett. Pályakezdőként Somogy megyében, Osztopánban dolgozhatott, ezt követően lett Baracs II. körzet orvosa, 1974-ben. Két település betegeivel törődött lelkiismeretesen, időt és fáradságot sohasem kímélve. Aktív szereplője volt a közéletnek is. Képviselő és alpolgármester volt Baracson 1998-tól 2002-ig. Személyisége meghatározó volt emberi kapcsolataiban és a betegekkel való bánásmódjában. Munkatársaival felhőtlen és egyenrangú kollegiális viszonyban végezte gyógyító munkáját. Betegeivel megértő, elfogadó és különösen segítőkész volt. Személyes intelligenciája, emberi tartása, műveltsége, humorérzéke értékes emberré tette. Aktivitása, az élet dolgaihoz való pozitív viszonyulása maradandó nyomot hagyott, meghatározó volt mindkét település életében. Köszönjük a Baracson és Kisapostagon munkával töltött, mindannyiunk számára értékes 37 évet. Életéből, munkásságából példát és erőt merítve, tiszta szívvel őrizzük emlékét. Makó József nyugalmazott polgármester Minden ember élete ugyanúgy ér véget. Csak hogy hogyan élt, és hogyan halt meg megkülönbözteti egyik embert a másiktól.” /Ernest Hemingway/ 2012. február

BARACSI SZÓ


Öcsi-Bácsi Kupa

Első jelentősebb sikerét érte el az idei tanévben a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola „B” kategóriás tornászcsapata. Harmadik alkalommal kapott meghívást az iskola az Öcsi-Bácsi Kupára. A mostani verseny is hasonlóan színvonalas volt az előző évekhez, hiszen az országos döntős kecskeméti iskola például több csapattal is képviseltette magát, de részt vett a kalocsai döntőn a bajai általános iskola is, akik újoncként szerepeltek. Ez a verseny eltér a hagyományoktól, hiszen a csapatok három főből állnak, így tornászhatnak olyan kisebb települések tanulói is, akik kis létszámú iskolából érkeznek. A baracsiak két-két csapattal vették fel a küzdelmet a BácsKiskun megyei tornászlányokkal. Mindkét korosztályban sikerült dobogóra állni a széchenyiseknek, hiszen az „A” csapatok ezüstérmesek, míg a „B”-sek negyedik, illetve ötödik helyet értek el. A legnagyobb siker az I-II. korcsoportos egyéni versenyben született. Tömöri Réka szép versenyzéssel aranyérmes lett. A III-IV. korcsoportban hasonló kiváló eredmények születtek, itt Rónás Noémi második, Veszprémi Nikolett harmadik helyen zárt. Részletes eredmények (18 csapat) (I-II. kcs., csapat) I. Kecskemét „A” II. Baracs „A” (Tömöri Réka, Osztrider Dóra, Kun Mirjam) III. Bácsalmás „C” IV. Kecskemét „B” V. Baracs „B” (Csabankó Csilla, Mocsel Szandra, Hévízi Mariann) Egyéni: I. Tömöri Réka, VI. Osztrider Dóra, VIII. Kun Mirjam, XV. Csabankó Csilla, XVII. Hévízi Mariann (58 induló) (III-IV. kcs., csapat) (12 csapat) I. Kecskemét „A” II. Baracs „A” (Veszprémi Nikolett, Rónás Noémi, Nagy Zsuzsanna, Nagy Bianka, Balogh Aletta) III. Bácsalmás „C” IV. Baracs „B” (Fehérvári Alexa, Édl Anett, Udvardi Laura, Al-Sheraji Nada Mohamed) Egyéni: II. Rónás Noémi, III. Veszprémi Nikolett, VI. Fehérvári Alexa, IX. Nagy Zsuzsanna, XI. Balogh Aletta, XII. Édl Anett, XIII. Udvardi Laura, XV. Al-Sheraji Nada Mohamed, XXII. Nagy Bianka Ez a verseny remek alkalom volt a közelgő diákolimpiai felkészüléshez. Benkéné Juhász Márta

Felhívás

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnöksége 2012. évben napi 8 órás munkaidőben közfoglalkoztatásban 10-15 fő munkanélkülit alkalmazna a településhez tartozó Duna-part rendbetételére. A közfoglalkoztatásra elsősorban regisztrált munkanélküli személyek jelentkezését várjuk. Jelentkezni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál átvehető „Adatlap” kitöltésével lehet. Várai Róbert polgármester

Az új védőnőnk: Vancsura Anikó

Kisapostag és Baracs új védőnője,­Vancsura Anikó, baracsi születésű. 2009-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem védőnő szakán, 2011-ben nyerte el Baracs Község Önkormányzatának pályázatát, így lett Baracs, illetve a két település védőnője. Első tapasztalatairól, terveiről, céljairól kérdeztük. – Nagy jelentőséget tulajdonítok a családlátogatásoknak, nagyon fontos volt a szülőkkel való kapcsolatfelvétel. Közelről érint, hogy a gyerekek fejlődését segíteni tudjam. Az újszülöttek, a kisgyermekek és várandós hölgyek részére szervezett tanácsadások mellett pozitív­ családtervezéssel kapcsolatos tájékoztatókat is tartok és a fo­gamzásgátlás témájában is bátran fordulhatnak hozzám az itt élők. Fogadóóráimon mindenki megtalál, és a 0620 516 7950 tele­fonszámon mindig elérhető vagyok. Kedden egész nap Baracson vagyok, reggel 8-9 óra között van a fogadóórám. Szeretném elérni, hogy megismerjenek, bizalommal forduljanak hozzám, tapasztalják meg, hogy szakmai tudásommal tudok segíteni! A fiatal védőnő vezérelve, hogy a családok élete a gyermekekkel teljes, az ő feladata a család harmonikus működésének­segítése. – Baba-mama klubot szeretnék, ahol jó hangulatú találkozók keretében megoszthatják az anyukák örömüket-gondjaikat,­ mások számára is hasznos tapasztalataikat egymással. Fontosnak tartom a babaruha börze rendszeres megszervezését is, ami a kisgyermekes anyukáknak segítség. Az óvodai, iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat is magas színvonalon igyekszem ellátni, részt veszek az óvodai foglalkozásokon, és az orvos-­ védőnő közös vizsgálatokat is elvégezzük. Szeretném, ha lenne egy hirdetőtábla elérhetőségekkel, tanfolyamokról szóló hírekkel, szülésre­ felkészítő tanfolyamokról, jógáról, baba-mama tornáról, minél több, az egészséges életmódhoz kapcsolódó hasznos információról tudjanak a faluban! Fontos tudni, hogy a baracsi tanácsadás időpontja megváltozott: Kedden 9-10 óráig nők és várandós anyák részére Kedden 10-11 óráig csecsemő, gyermek és ifjúsági tanácsadás Kedden 11-13 óráig orvossal közös tanácsadás

Baracsi Szó Alapító: Baracs Község Önkormányzata Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193. OSZK ISSN Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel. 25/521-010) A kiadásért felelős: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Katalin e-levélcíme: kata.koczka04@gmail.com  Telefonszáma: 0620 923 7211 Tördelés: Müller Ágnes Készült 1300 példányban, 2012. február 1-jén Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 1/BSz/2012.

BARACSI SZÓ

2012. február

3


„Az élet egyetlen esély, vedd komolyan…” /Teréz anya/

Segítsünk Majának! Fodor Maja, ötéves óvodás kislány életében megjelent egy súlyos betegség. Betegségéből szeretne meggyógyulni, mert szeret élni, mint minden ötéves gyermek. Maja esélyt kapott az életre, a gyógyulásra. Szülei, családja és gyógyítói mindent megtesznek érte. A kezelés Budapesten történik, a család Baracson él, nehéz körülmények között, szeretetben nevelik három gyermeküket. Az utazás és egyéb költségek a család anyagi helyzetében erőn felüli megterhelést jelentenek. Kérjük az életet tisztelő, gyermekeket szerető emberek, idősek és fiatalok támogatását a család anyagi megsegítésére! Az alábbi számlaszámra a helyi Takarékszövetkezetben és postán rózsaszín csekken, vagy bármely bankban befizethetik személyes támogatásukat. Fodor István 2427 Baracs, Petőfi út 16. Számlaszám: 70600061-15272146 Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A vállalkozók adománya a Baracsért Közalapítvány számlaszámára történő befizetés esetén költségként elszámolható. Baracsért Közalapítvány számlaszáma: 70-600061-11070258 Megjegyzés: „Fodor Maja gyógykezelésére” Az óvodában a szülők a gyűjtődobozba is elhelyezhetik adományukat, melyet hetente átadunk a családnak. A támogatásokat Maja nevében köszönettel veszik a szülők, Fodor István és Kálló Edina Viktória Az óvodás gyermekek és az óvoda dolgozói nevében: Makó Józsefné óvodavezető

Tájékoztató

a csatorna-beruházásról

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a csatorna-beruházás II. ütemében érintett 845 ingatlanból 776 ingatlanra megtörtént a nyilatkozattétel arra vonatkozóan, hogy ki melyik módozat szerint kíván fizetni. Ezekből összesen 190 egyösszegű befizetés történt. A továbbiakban tájékoztatom Önöket, hogy a megnyert pályázat­ kiírásának megfelelően jelenleg a PR és a Projektmenedzsment kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban. Ennek befejeződését követően a FIDIG mérnök (műszaki ellenőr) és a kivitelező kiválasztására kerül sor, szintén közbeszerzési eljárás keretében. Végül, ezek után megkezdődik a csatornarendszer kiépítése. További kérdéseikkel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken nyújtunk tájékoztatást: – e- mailben a baracsvkt@gmail.com címen – telefonon a 0630 302 4092 (Hegedüs Adrienn), vagy a 0630 435 5388 (Fehérvári József) számokon – személyesen vagy levélben Baracs Község Polgármesteri Hivatalában (2427 Baracs, Táncsics u. 27.). Fehérvári József Hegedüs Adrienn

4

A Baracsi Horgász és Környezetvédő Egyesület felhívása Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi Tagjaink! Január 20-án megtartott gyűlésünkön a befizetésekkel kapcsolatban a következő döntést hoztuk: Minden tavalyi horgászengedéllyel rendelkező tagunk március 15-ig fizetheti be a 2012-es évre szóló engedélyét, a helyi Takarékpénztár fiókjában! Fontos a befizetés teljesítése a megadott határidőig, mert 15-e után az új tagságra várók is megkezdhetik a befizetéseket, aminek az a különös jelentőséget, hogy a horgászegyesület taglétszáma 100 főig korlátozott. 2012. évre vonatkozó engedélyek ára: Felnőtt éves jegy: 25000 Ft., Ifjúsági éves jegy: 10000 Ft . Az első társadalmi munka időpontja: 2012. április 14., szombat.

FIGYELEM! ÉLETVESZÉLY!

Tájékoztatok mindenkit, hogy a Baracsi Horgásztó jegére rámenni TILOS, mert az BALESETVESZÉLYES és ÉLETVESZÉLYES, ahogy azt a tónál kitett tábla is jelzi. Paréj Zsolt elnök

Helyesbítés Előző lapszámunkban igyekeztem mindenkit megnevezni, aki részt vett a karácsonyi ünnepségek sikeres megrendezésében, felvállalva azt a kockázatot, hogy többen kimaradnak. Az érintettektől elnézést kérek. Segítőink, ill. a rendezvények résztvevői voltak: Kocsis Sándor, Lánszki Istvánné. A Négy Vándor Óvoda dolgozói segítették a jelképes ’Betlehem’ megvalósítását a ’kis Jézuska’öltözékének elkészítésével. A Süni csoport a Falukarácsonyon bemutatta a „Bölcsőcske” című szálláskérő népi dramatikus játékot. Résztvevő gyermekek: Fodor Karina, Kálló Boglárka, Simon Réka, Deák Lili Veronika, Safárik Lili Melodi, Rabatin Gergő, Czuppon Péter, Klauz Botond, Hiegel Richárd Óvónőik: Fazekas Jánosné és Fazekas Kitti. Dajka: Nagy Ágnes. A Falukarácsonyon részt vett és együtt énekelt a gyermekekkel az óvoda nevelőtestülete, óvónők és dajka nénik. Várai Róbert polgármester

Akarja-e, hogy személyi jövedelemadójának­1%-a 2012-ben is községünkben maradjon? Ha igen, kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül: Baracsért Közalapítvány adószáma: Baracsi Sportegyesület adószáma: Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület adószáma: Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete adószáma: Baracs Templomosi Baráti Kör Egyesület adószáma: Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület adószáma: Baracsi Magyar-Francia Baráti Kör adószáma: Baracsi Társas Kör Egyesület adószáma: Baracs Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma:

18493014-1-07 18486276-1-07 18490578-1-07 18486908-1-07 18497599-1-07 18500952-1-07 18500828-1-07 18500251-1-07 18502961-1-07 Juhász Imréné

Tisztelt Baracsi Lakosság! A Baracsi Szó 2012. januári számának mellékletét képező naptáron tévesen jelent meg néhány telefonszám, amelyek így helyesek: Dr. Gáncs László: rendelő (25) 499-875, mobil (20) 942-3891 Dr. Fekete Borbála: rendelő (25) 499-802, mobil (70) 335-0760 Körzeti megbízott: Sebestyén Tamás, 30-445-7886 dr. Horváth Zsolt jegyző

2012. február

BARACSI SZÓ

2012-02  

Baracsi Szó 2012. február - XX. évfolyam 2. szám

2012-02  

Baracsi Szó 2012. február - XX. évfolyam 2. szám

Advertisement