Page 1

Baracsi Szó

XIX. évfolyam 2. szám

M E G H Í V Ó Baracs Község Képviselő-testülete hívja és várja Önöket az 1848-as forradalom és szabadságharc 163. évfordulójára rendezett ünnepi programokra: 2011. március 15-én, kedden 11.15 órakor koszorúzás Kornis Károly huszár főhadnagy sírjánál, a templomosi temetőben, 17 órakor koszorúzás a Faluháznál, ünnepi műsor a színházteremben.

Március örök emlék

Már 160 éve, hogy volt egy Március tizenöt, fényes csillagként ragyog még most is, mint egy Üstökös! Szent István királyunk után, második nagy ünnepünk, szabadságot megszerezni legfontosabb volt nekünk! csaták hőse; Horvát, Német, lengyel is volt hadvezér, Bem apó és Damjanich is küzdöttek a szent ügyért!

Végül is csak az oroszok óriási túlereje tudott egy év után győzni, magyar hadsereg felett. Jött a szörnyű bosszúállás Tizenhárom Aradi Haynau sok magyar embert öletett meg, Hazafit! Már 160 éve, hogy volt egy Március Tizenöt, fényes csillagként örökké ragyogj mint egy üstökös! Balázs Gyula (Baracs, 2008.)

2011. február

Tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről 2011. évi költségvetés: A 2011. évi költségvetés előkészítése volt a fő feladat. A kötelező feladatok ellátása mellett fő célkitűzésként a csapadékvíz elvezetését, csatornázást, ipari park kialakítását, valamint a településkép javítását tűzte ki a testület. A 2011. évi költségvetésben általános takarékosságra törekszik az Önkormányzat, szükséges a bevételi források növelése, aminek egyik lehetséges módja az új vállalkozások Baracsra történő telepítése. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének felülvizsgálata: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló rendeletben szereplő lakbérkedvezményt (2010 januárjában hozott testületi döntés alapján) a képviselő-testület három lépcsőben megszünteti. Ennek értelmében a jelenleg 20%-os lakbérkedvezményt 2011. június 1-től 10%-ban határozta meg. Családgondozói álláspályázat: A szociális törvény módosítása alapján kötelező 1 fő családgondozó alkalmazása községünkben. A képviselő-testület ezek alapján álláspályázatot írt ki a családgondozói álláshely betöltésére, a beérkezett pályázatokat a testület a napokban fogja elbírálni. A települési szilárd hulladék elszállításának díjat többször tárgyalta a képviselő-testület, egymást követő két ülésen, majd – a gazdasági kamara állásfoglalását kikérve – végül a javaslatot elfogadta. 2011. február 1-től Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2008 (XII.22.) rendelete a következők szerint módosul: Egy ingatlanon keletkező havi minimális hulladék megállapított mennyisége 2-szer 120 liter, melynek közszolgáltatási díja: 786 Ft + ÁFA. Minden ezt követő ürítés díja: 260 Ft + ÁFA.

Folytatás a 2. oldalon

Néptáncosaink a Bartókban Ötödik alkalommal léphettek fel együtt a baracsi, az előszállási, a kisapostagi és a nagyvenyimi táncosok a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza színpadán. Mint azt a művészeti vezetőktől, Kuminka Zsuzsától és Czuppon Pétertől megtudtuk, a táncosok között voltak, akik már rutinos fellépőként közlekedtek a színfalak mögött, és olyanok is, akik most először léptek a világot jelentő deszkákra. – Sok mindenben különböznek: korban, méretben, tánctudásban, de egy dologban biztosan nem: mindannyian nagy lelkesedéssel és komoly munkával készültek a március negyedikei előadásra. A műsor első részében a kicsik, második részében a felnőttek táncát élvezhette a közönség. Mindkét műsorrészben a Zala megyei Domonkos László és barátai: Kovács Péter és Szatmári László

bandája adta a zenei kíséretet – tudtuk meg a művészeti vezetőktől.

Folytatás a 3. oldalon

Sok boldogságot kívánunk Nőnap alkalmából a baracsi hölgyeknek!


Tájékoztató a képviselő-testületi ülésekről

Énekelni jó!

A tárgyaláson szó volt még a zöldhulladék gyűjtéséről, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításáról falunkban.

„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaj.” / Kodály Zoltán /

Folytatás az 1. oldalról

A települési folyékony hulladék elszállításának díja: A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az érvényben lévő rendelet módosítását a folyékony hulladék elszállításának díjára vonatkozóan. Így a Horváth Gábor vállalkozóval kötött szerződés alapján a folyékony hulladék elszállításának díját 2011. február 1-től 840 forint + ÁFA szolgáltatási díjban határozza meg a testület. Nyomatékkal felhívta a vállalkozó figyelmét számlaadási kötelezettségére, amit a jövőben természetesen ellenőrizni is fog a testület. Csapadékvíz elvezető övárok: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kisajátításról szóló 2007. CXXIII. törvény 1.§ (1) és (2) bekezdése alapján kisajátítási eljárást kezdeményez a Baracs, Liget sor kertvégekben megtervezett csapadékvíz elvezetésére szolgáló övárok létesítéséhez szükséges területeken mindazokra az ingatlanokra, ahol az ingatlantulajdonos nem járul hozzá az adásvételi szerződés megkötéséhez. Piac kialakítása: Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 492. hrsz. lévő ingatlanon piac kialakítását tervezi. A testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a piac kialakításának előkészületeit a vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet, a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999.(IX.26.) Eüm. rendelet és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései alapján végezze el, az elkészült dokumentációt terjessze a képviselő-testület elé a piac megnyitására irányuló végső döntés meghozatala előtt. 2011. évi ivóvíz szolgáltatási díj: Kisapostag-Baracs Víz Szolgáltató Kft. meghívott ügyvezetőjétől, Schmidt Zoltán úrtól a következőket tudta meg a testület: várhatóan

Rajzszakkörösök kiállítása

2011. július 31-én, az üzembehelyezést követően az Önkormányzat részére átadja a szolgáltató az üzemeltetési szerződésben vállaltak szerint megépített új kutat a vízműtelepen. 2006-ban 121 db, 2008-ban 77 db csőtörés volt Baracson. 2009. évben a csőtörések száma 68 db, melyből gerincvezetéki csőtörés 4 db. 2010-ben 61 db csőtörést javítottak, melyből gerincvezetéki csőtörés 11 db volt. A hálózati veszteségünk jelentős, ez az annak idején megépített rossz technológiából, illetve a nem megfelelő minőségű anyag beépítéséből adódik. A házi vezetékek gerincvezetéki csatlakozása törik el a kivitelezés hibája miatt, valamint a szerelés utáni hálózati öblítés következtében. 2010. év során 4 gerincvezetéket cserélt ki a Kft., továbbá történt csőhíd részleges felújítása is. Legfontosabb lépésnek a Szent István utca és a Tanácsház utca közötti rész kijavítását tartja a szolgáltató, mert ha ott a csőhídnál probléma van, akkor az alsó utcák sem kapnak vizet, továbbá az Ady Endre utca végén a csőhíd cseréjét ütemezték be. Sajnos, Baracs tekintetében 5 millió 201 ezer forint a Kft. 30 napon túli követelés-állománya, ezért idén bevezetik a késedelmi kamatot. A lakosságnak 2011-től lehetősége lesz arra, hogy a vízdíját átutalással rendezze. A lakossági vízdíj 2011. február 1-től köbméterenként 193 Ft + ÁFA, az alapdíj 167 Ft + ÁFA/hóra módosult, a közületi alapdíj 250 Ft + ÁFA/hó, ivóvíz fogyasztási díj 200 Ft +ÁFA/m3. Helyi újság kivitelezése: Mint az Önök is bizonyára észrevették, újságunk új „köntösben” jelent meg. A Képviselő-testület szerződést kötött Koczka Kata újságírónővel. Természetesen továbbra is várja a szerkesztőség a baracsi lakosoktól, civil szervezetektől, intézményeinktől a cikkeket. Az újságírónő vállalja ezen írások megszerkesztését, a felelős kiadó által összeszerkesztett újság korrektori és képszerkesztői feladatait, tördelését, nyomdai előkészítési munkáit. Lehetőség van meghívni az újságírónőt a falut érintő különböző rendezvényekre, összejövetelekre, megbeszélésekre, ekkor természetesen a Baracsi Szó hasábjain a vállalkozó vállalja a tudósítást, beszámoló megírását. Baloghné Bitó Ildikó

A Faluházban történt... Januárban ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Ez alkalomból vendégünk volt Kisteleki Zoltán, aki a „Tanítom a kisfiamat” című műsorával mutatkozott be. A programot nem kísérte nagy érdeklődés, de aki ott volt, nem csalódott. A januári hónapot újévnyitó tini disco-val zártuk le, ahol a fiatalok jól érezték magukat.

A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rajzszakkörének festészet szakára járunk. Felkészítő tanárunk Pukli Zsuzsanna tanár, aki a délutáni órákban fejleszti a rajztudásunkat. Sokat foglalkozik velünk és rengeteget tett annak érdekében, hogy a rajzkiállításunk megvalósuljon. Kiállításunk 2 héten keresztül megtekinthető volt, amelyen minden szakkörös bemutathatta saját alkotásán keresztül a tudását. Köszönjük tanárunknak a sok segítséget. Kormos Andrea és Molnár Kata rajzszakkörös diákok

2

A februári hónapban első alkalommal rendeztünk bababörzét. A lelkes csapat több alkalommal szeretne hasonló börzét tartani, ami egyben lehetőséget biztosít arra is, hogy a kisgyermekes szülők megismerkedjenek egymással. A február a farsang jegyében telt. A Faluház helyet adott az óvodai és iskolai farsangnak is. A hónap végén kézműves játszóházba invitáltuk a gyerekeket, ahol sógyurmából készítettünk hűtőmágnest.

A kiváló zenepedagógus gondolatai azért is nagyszerűek, mert mindenki azt olvashatja ki belőle, ami számára a legmegkapóbb. Lehetne egy esszé indítója, magyarázhatnánk tudományosan, a gyökerekhez visszanyúlva a magyar népzene eredetét, fejlődését, de ezt megteszik helyettünk azok a példaértékű kutatók, akik évszázadokon keresztül nem hagyják, hogy a bölcső mellett felhangzó egyszerű dallamok, a játékos gyermekdalok, a siratók, az ünnepekhez, munkához kapcsolódó, az örömet-bánatot kifejező csodálatos dallamok feledésbe merüljenek. Számomra a fenti idézet egyszerűen ennyit jelent: Énekelni jó! Sokan együtt énekelni még jobb! Átsugározni másokra az éneklés örömét a legjobb! Községünkben évtizedekre visszanyúló hagyománya van a népdal szeretetének, összetartó erejének. A hetvenes évek végén kapcsolódott be az idősebb korosztály a Népdalkörök Országos Versenyébe. Az akkori népművelő, Dukai Mária, Németh Mihályné tanítónő és természetesen az alapító tagok elszántságának köszönhetően nagyon szép sikereket értek el. A tagok cserélődnek, de a közös éneklés szeretete, a sikerek sorozata a mai napig él. Eközben a hetvenes évek általános iskolai ének-zene oktatása a Kodály-módszer szerint folyt. A tanítási órákon felcsendülnek népdalaink, ám a délutánok kötelező énekkari foglalkozásainak anyaga egészen más. Ennek ellenére mindnyájan azt éreztük, hogy énekelni jó, és együtt még jobb! Ezt a nagyszerű érzést szerettük volna átadni tanítványainknak is, amikor néhány éve újra életre keltettük iskolánkban az énekkart. Bátran alapozhattunk az óvodából hozott s a néptánc oktatás során megerősödött zenei élményekre. A foglalkozásra járásnak nem feltétele a tiszta, hibátlan éneklés. Bárki járhat, aki szeret énekelni.

Már második éve, hogy a szép sikerek sorozatát folytatja Kiss Péter, 3. osztályos tanulónk. A dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskolában hagyományosan megrendezett megyei előválogatón mindkét alkalommal arany minősítést ért el, és továbbjutott a megyei döntőbe. Tavaly Soponyán, idén pedig Cecén neves szakemberekből álló zsűri jutalmazta előadását arany minősítéssel. Közben minden évben részt veszünk a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Magyar Kultúra Napi rendezvényén. Mindkét tanévben, népdaléneklés kategóriában első helyezést értünk el. Célkitűzésünk a megyei versenyen kiemelt arany minősítést elnyerni! Pétert ismerve, meglesz! Gratulálunk eddig elért eredményeihez. Számomra külön öröm, hogy mindig van utánpótlás, egy-egy különösen fényes a megannyi gyöngy között. Kalló Zoltánné tanítónő

Folytatás az 1. oldalról

A műsorban a baracsi gyerekek a kisapostagiakkal és a nagy­ venyimiekkel együtt szerepelve adták elő az Apróságok – karéj és polgári táncok a Rábaközből, majd a Baracsi Kiscsapás Táncegyüttes: Aki nem lép egyszerre – somogyi játékok című műsorszámot. A baracsi Kiscsapás Táncegyüttes a Felcsíki táncok című műsorszámmal szerepelt. A Nagyvenyimi Táncegyüttes és a Baracsi Szélescsapás Táncegyüttes a Szökött katona című táncjátékot közösen mutatta be, majd a Baracsi Szélescsapás Táncegyüttes: Lám és regruta vagyok… – táncok Mérából című műsorszáma következett. A felnőtt táncosok műsorrészében a Baracsi Szélescsapás Táncegyüttestől a Válaszúti táncokat, a Baracsi Kiscsapás Táncegyüttestől Csúfolódók – táncok Halásziból című előadást, a Baracsi Kiscsapás Táncegyüttes: Zalai táncok című műsorszámát láthatta a közönség. Végezetül a műsor címét adó, Kicsi nékem ez a ház… című produkció került színre, amely vasárnapi tánc Elek, Magyarpalatka és Csíkszentdomokos táncaiból. Gratulálunk a sikeres szerepléshez valamennyi résztvevőnek és a felkészítő táncpedagógusoknak!

Veszprémi Melinda művelődésszervező

Baracsi Szó

Minden csoportban vannak kiemelkedő tehetségek. Ők a városkörnyéki, városi, megyei, országos versenyeken mérettethetik meg magukat. Ma már huszonévesek azok az egykori alsó tagozatosok, akikkel annak idején ezeken a versenyeken elindultunk. Van, aki a zenei pályán folytatja tanulmányait, van, aki más vizekre evezett, de a zene szeretete biztosan mindannyiuk szívében ott van. Hihetetlen örömmel, izgalommal drukkolunk azoknak, akikkel újra találkozunk, csak már más korcsoportban versenyeznek. Büszkék vagyunk rájuk; egykor a mieink voltak! Minden évben arany minősítéssel jutunk a megyei döntőbe.

Néptáncosaink a Bartókban

A Faluház márciusi programja: Március 5. (szombat) nőnapi smink előadás, sminktanácsadás Március 12. (szombat) rajzfilmvetítés Március 19. (szombat) tini disco Március 25.-26. kézműves hétvége

2011. február

S lehet hallani, milyen szépen összecsiszolódik a hangzás. Fontos motiváció, hogy fellépéseken mutatkozhassunk be. Ilyenkor nagy izgalommal, lelkesedéssel, büszkén készülünk. Lehetőséget kapunk iskolai ünnepélyeken, községi rendezvényeken.

kk

BARACSI SZÓ

2011. február

3


Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2011. (II.18.) Önkormányzati R E N D E L E T E a 2011. évi költségvetésről Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65 § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, figyelemmel a 69.§ (1) bekezdésére, a 118.§-ra valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakra a 2011. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg. 1.§ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. Címrend: 1. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó 2. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő 3. cím: S  zéchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – önállóan működő 2.§ Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait 1,) a Polgármesteri Hivatal 2,) a Négy Vándor Óvoda és a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint. 3.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet, valamint az Államháztartásról szóló Módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 69.§ban meghatározott mellékletek alkotják. 4.§ A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. tv. 42.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a 2011. évi köztisztviselői illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg. 5.§ Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzatát szakfeladati bontásban, számadatokkal és szöveges indokolással e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák: 1. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal 2. sz. melléklet: Óvoda 3. sz. melléklet: Iskola 6.§ Az önkormányzat 2011. évi költségvetése ezer Ft-ban: (1) Önkormányzat a,)Bevétel: 496.347, ebből aa,) működési bevétel: 493.559 ab,) felhalmozási bevétel 2.788 ac,) hitel ---b,) Kiadás: 496.347, ebből ba,) személyi juttatás 238.154 bb,) munkaadót terhelő járulék 63.820 bc,) dologi kiadás 117.494 bd,) társadalom- és szoc.pol. juttatás 28.858 be,) működési pénzeszköz átadás 6.944 bf,) felhalmozási kiadás 30.450 bg,) felújítási kiadás 1.837 bh,) felhalmozási célú pe.átadás 1.150 bi,) költségvetési tartalék 7.640 (2) Polgármesteri Hivatal: a.) Kiadás: aa,) személyi juttatás

4

224.618, ebből 72.953

ab,) munkaadót terhelő járulék 20.107 ac,) dologi kiadás 57.535 ad,) társadalom- és szoc.pol. juttatás 26.002 ae,) működési pénzeszköz átadás 6.944 af,) felhalmozási kiadás 30.450 ag,) felújítási kiadás 1.837 ah,) felhalmozási célú pe.átadás 1.150 ai,) költségvetési tartalék 7.640 b.) engedélyezett létszámkeret: 37 fő, ebből ba,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 13 fő bb,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2 fő bc,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő bd,) Idősek nappali ellátása 2 fő be,) Házi segítségnyújtás 1 fő bf,) Gyermekjóléti szolgáltatás fő bg,) Családgondozó 1 fő bh,) Közművelődési intézmények és közösségi színterek műk. 4 fő bi,) Közhasznú foglalkoztatás 11 fő (3) Óvoda a.) Kiadás: aa,) személyi juttatás ab,) munkaadót terhelő járulék ac,) dologi kiadás b.) engedélyezett létszámkeret: ba,) óvodai intézményi étkezés bb,) óvodai nevelés (4) Iskola a.) Kiadás: aa,) személyi juttatás ab,) munkaadót terhelő járulék ac,) dologi kiadás ad,) társadalom és szoc. pol. juttatás

1.

2.

Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása

150

BaracsNagyvenyim összekötő út (földterület )

150

2012. D

Szennyvízberuházás I. ütem kamat fizetés

4.

Szennyvízberuházás I. ütem Hitel törlesztés

2013. E

Összesen: F

2011. C

2012. D

3.300

4.000

7.300

135.650

136.650

(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését. 7.§ E rendelet módosítására a Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kor. Rendeletben (továbbiakban: Ámr.) foglaltakat kell alkalmazni. 8.§ A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

177.197, ebből 108.693 28.766 36.882 2.856

10.§ Az Áht. 13/A §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2012. március 31-ig.

Előirányzatok éves bontásban 2011. C

3.

Előirányzatok éves bontásban

9.§ Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 108. §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, zártkörű versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

(5) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai – ezer Ft-ban A többéves kihatással járó feladat megnevezése B

A többéves kihatással járó feladat megnevezése B

94.532, ebből 56.508 14.947 23.077 26 fő, ebből 1 fő 25 fő

b.) engedélyezet létszámkeret: 48 fő, ebből ba,) ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam 16 fő bb,) ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam 28 fő bc,) SNI oktatás 1 fő bd,) Napközi otthoni ellátás 2 fő be,) Alapfokú művészetoktatás zeneműv. ágon 1 fő

Sorszám A

Sorszám A

2013. E

150

150

2011. február

150

150

Összesen: F

450

450

Baracsi Szó

11.§ (1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, a vagyontárgyak értékesítését és hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól szóló 13/2004. (VI.1.) Rendeletében foglaltakra figyelemmel: A költségvetési szervek az alábbi egyedi értékhatár feletti fela­ datainak megvalósítására versenytárgyalást kell meghirdetni 2011. évben. – Beruházás: 5.000.000,– Beszerzés 2.000.000,– Felújítás 3.000.000,(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,Ft feletti felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra. 12.§ A költségvetési szervek gazdálkodásának alapelveire az Áht. 12-12/A, 13-13/B §-ban foglaltak az irányadók. 13.§ Az Áht. 71. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettséget, a gördülő tervezést 2012. és 2013. év várható elő­irányzataira e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. 14.§ Önkormányzati biztos (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya a 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át.

BARACSI SZÓ

2011. február

(2) A kirendelés kezdeményezésére az Ámr.-ben foglaltak jogosultak. (3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja. (4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ámr-ben foglaltakat kell alkalmazni. (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50%-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50%-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani. (6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes. (7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4.§ szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap. 15.§ A 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete. 16.§ Záró rendelkezések: (1) E rendelet 2. sz. mellékletei egyeztetésre felkértek a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX tv. 102.§ (3)-ben foglaltak szerint: – intézmény alkalmazotti közössége, iskolai szülői szervezet, iskolai diákönkormányzat, szakszervezet. (2) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság véleményezte. (3) E rendelet mellékletei: Áht. 69.§-ban és az Ámr. 36.§ (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel: 1. sz. 2011. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint 2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként 3. sz. 2011. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások 4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás 5. sz. 2011. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként 6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai 8. sz. Létszám előirányzat 9. sz. Tartalék 10.sz. Előirányzat-felhasználási ütemterv 11. sz. Gördülő tervezés 12. sz. Közvetett támogatások (4) E rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2011. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2010.(XII.15.) Önkormányzati rendelete hatályát veszti. E rendelet végrehajtási időtartama: 2011. január 1-től december 31-ig terjedő időszak. Baracs, 2011. február 17.

Várai Róbert polgármester

Dr. Horváth Zsolt jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2010.(II.18.) Önkormányzati RENDELETE a 2011. évi költségvetésről.

5


Az álom Volt egyszer réges-régen egy álom. Egy álom, ami nagyon messzinek tűnt. De ábrándozni lehet, merengeni szabad. Egyszer azt mondta nekem egy öregember, hogy álom nélkül nem szabad élni, levegőt venni. Van, amit szeretnénk, de nem jön össze. De ha szívből szeretnéd elérni a vágyadat, akkor foghatóvá válik. Hogy mi is volt ez az álom? Elmondom... Gyermekkoromban ámulattal néztem a testvérem hifi felszerelését. Néztem, mint egy apró kisgyermek a számára megnyíló új világot. Nem mehettem közel a rejtélyes gombok és hosszú szalagokhoz, de azért néha odafutottam, hogy láthassam a csillogó kapcsolókat közelről.... Felnőtt lettem és volt munkahelyem. Kiskorom óta arra vágytam, hogy nekem is legyen saját „hangszerem”. Én is lehessek olyan ember, aki ha hazaérkezik, kényelmes fotelből jobbnál jobb zenéket hallgathasson. Felvettem az első fizetésemet és rohantam is a műszaki boltba! Hazavittem, összekötöttem és végre megszólalt az a hang, amire sok évet vártam... De eltelt pár hét és a zenegép egyre kevesebbet zenélt. Aztán még kevesebbet.... Baracsra jöttünk lakni még 1995-ben. Volt egy disco, ahova elmentem én is, ott megismerkedtem a nagyon jó barátaimmal. Szólt a zene, dübörögtek a hangfalak és egyszer csak azt vettem észre, hogy én is ehhez a társasághoz tartozom. Hamarosan már közösen nyomtuk az ingyenes discót a nagy baracsi éjszakákban. Régen volt... Tizenöt év is eltelt azóta már... De volt egy álmom. Egy vágyálmom. Kicsit félve, de mosolyogva mondtam a barátaimnak, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy baracsi rádiót? Ezen jót nevettünk. Én is, kényszerből. Nem mertem bevallani a vágyamat. Féltem a kudarc azon érzésétől, amikor egy hang azt súgja a fülébe az embernek, hogy látod? Én megmondtam! Miért próbálkozol mindenfélével? Úgyis vesztes vagy! Ez sajnos az eddigi világomban sokáig elkísért, már nem. Régóta nem. Egyszer még megosztom veletek, hogy miért nem... de most visszalépek a rádióhoz. A gépezet beindult. Lett szerverünk, lettek jelentkezők. Összehangolva és lelkesen, mint a kisiskolás gyermekek az első tanítási napon, elindítottuk Baracs első teszt online rádió adását. Készítettünk riportokat, vettünk fel jeleneteket. Az első adás ideje eljött. Remegő kezekkel, éneklős hangkifejezéssel kapcsolódtunk fel a világhálóra. Én nem vagyok egy izgulós fajta, de akkor aznap, mit mondjak... Inkább nem mondok semmit. Tehát, megnyomtuk az „adás kezdése” gombot és a harminc-valahány éves álom megvalósult! Könny szökött a szemeimbe, az örömtől és a barátaim iránti tisztelettől. Köszönöm mindenkinek a segítséget és Istennek azt, hogy vigyáz ránk és mindenben támogat bennünket! Eltelt pár hét és sorban jöttek az emberek műsort vezetni. És képzeljétek el, Londonból is jelentkezett valaki. Meglepődtem rajta. – Kipróbálhatom magamat? Valamikor én is Baracson éltem. Mondta. – Persze. Válaszoltam. És a 2100 km távlatából megszólalt a falunk rádiója. Boldog voltam és vagyok most is. Arról még álmodni sem mertem, hogy „Jjames”, Londonban élő, baracsi testvérünk weblapok guruja. Megkérdezte, hogy készíthetne-e egy új oldalt nekünk. Mondom: nyugodtan... Elkészítette! Engedjétek meg, hogy a stáblistának a névsorát leírjam, valamint az elérhetőségeinket: Weblap: http://radioszokol.fw.hu/ Skype az élő adás alatt: radio.szokol.baracs Műsorvezetők: Kenyérné Lendvay Katalin, Kiss Róbert, Dombóvári Dániel, Hunya Péter, Herczog Zsolt, Somodi Zsolt, Hír József, Szilágyi Tünde, Sebők Csaba Tamás, Mezei János Zsolt, Horváth Attila, Stefán Stefánia, Albai Andrea, a baracsi iskola tanulói, Macák János, Vicai Orsolya, Mezei Norbert. Akik nélkül nem haladnánk, segítőink: Hudiné Laczkó Éva és Tóth János. Mezei Norbert

6

Óvodai beíratás 2011. március 30-31-én (szerda-csütörtök) 8-tól 16 óráig óvodai beíratás lesz a baracsi Négy Vándor Óvodában! Kérjük a Kedves Szülőket, hogy az alábbi, szükséges dokumentumokat hozzák magukkal: - a gyermek TAJ kártyája, - születési anyakönyvi kivonata, - lakcímbejelentő kártyája - a szülő személyi igazolványa

Első osztályosok beíratása A baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMI tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a leendő első osztályosok be­ íratására a 2011/2012-es tanévre az alábbi időpontokban kerül sor az iskolában: - 2011. március 30-án (szerdán) 8-16 óráig - 2011. március 31-én (csütörtökön ) 8-16 óráig Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát - a gyermek TAJ-kártyáját - az óvodai szakvéleményt és egészségügyi törzslapot - a diákigazolványhoz 1 db igazolványképet és 550 Ft-ot - a lakcímet igazoló hatósági igazolványt - a tankönyvtámogatáshoz: igazolás emelt családi pótlékról, gyermekvédelmi határozat fénymásolata - bármely, a gyermekre vonatkozó szakvélemény Március 22-én nyílt napot tartunk iskolánkban, minden Kedves Szülőt, Nagyszülőt szeretettel várunk! az iskola vezetősége

Segítsünk egy baracsi családnak! A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriumának felhívása Bizonyára sokan értesültek arról, hogy Baracs Duna-parti településrészén, a Nefelejcs utcában lakó Molnárné Ildikó gyakorlatilag víz nélkül él két és féléves gyermekével, egy negyvennyolc négyzetméteres kis házban. A vizet korábban a telken lévő kútból nyerte, de annak minősége nem volt megfelelő. Másfél évvel ezelőtt, férje elvesztésével egy időben egy, a településen ismert vállalkozóval szerette volna összespórolt pénzen rendbe hozatni a kutat. Ki is fizette érte a háromszázhatvanezer forintot, a munkavégzés folyamatait azonban a férje ápolása miatt nem tudta ellenőrizni. A kút beomlott, mert a vállalkozó még a gyűrűket sem építette be a kútba. Ildikó a hibát többszöri felszólítás ellenére sem tudta kijavíttatni, mert a vállalkozó 2010 szeptemberében Németországban vállalt munkát, így ők víz nélkül maradtak, illetve a vizet továbbra is hordani kell, de most már a szomszédoktól. A vállalkozó silány munkavégzésének következményeiről tudomást szerzett Polgármesterünk, és tartályos, illetve palackos víz biztosításával próbál a nem egyszerű helyzeten könnyíteni. Több vállalkozó is jelezte, hogy kész segíteni, ám így is több százezer forintra lenne szükség, hogy a család problémája megoldódjon. A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriuma pénzgyűjtést kezdeményez, és kéri mindazok segítségét, akik Molnárné Ildikó beomlott kútjának újraépítését bármekkora kis összeggel is támogatni tudják, hogy azt a közalapítvány Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Baracsi Kirendeltségén vezetett 70600061-110705258. sz. számlájára, „Kútépítési támogatás” megjelöléssel történő befizetéssel szíveskedjenek megtenni. „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriuma 2011. február

Baracsi Szó

Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség - FEMOL 97 Megyei I. osztály Felnőtt 2010/2011 tavaszi idény mérkőzései 16. forduló 2011.03.06.

Vasárnap

14:30

(502910)

PÁKOZD EUDEAL BARACS

Szombat

14:30

(502921)

BARACS DUNAFÉM-MAROSHEGY

Vasárnap

15:00

(502925)

POLGÁRDI - BARACS

Szombat

15:00

(502937)

BARACS - KÁLOZ

Szombat

16:30

(502941)

KÁPOLNÁSNYÉK BARACS

Vasárnap

16:30

(502955)

PUSZTAVÁM - BARACS

Szombat

17:00

(502957)

IVÁNCSA - BARACS

Szombat

17:00

(502971)

BARACS BAKONYCSERNYE

Vasárnap

17:00

(502973)

SÁRSZENTMIKLÓS BARACS

Szombat

17:00

(502985)

BARACS MARTONVÁSÁR

17. forduló 2011.03.12. 18. forduló 2011.03.20. 19. forduló 2011.03.26. 20. forduló 2011.04.02. 21. forduló 2011.04.10. 22. forduló 2011.04.16. 23. forduló 2011.04.23. 24. forduló 2011.05.01. 25. forduló 2011.05.07. 26. forduló 2011.05.14. 27. forduló 2011.05.21. 28. forduló 2011.05.28. 29. forduló 2011.06.04.

Szombat

17:00

(502988)

SZABADEGYHÁZA BARACS

Szombat

17:00

(503003)

BARACS - ETYEK

Szombat

17:00

(503011)

VELENCE - BARACS

Szombat

17:00

(503017)

BARACS KISLÁNG TELMEX

Vasárnap

17:00

(503021)

AQVITAL-PUBLO CSÁKVÁR - BARACS

30. forduló 2011.06.12.

Segíts, hogy segíthessünk! A „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriuma kéri mindazok segítségét, akik a nehéz helyzetbe került baracsi családok, gyerekek, az óvoda és az iskola támogatását vagy a közbiztonság javítását, a sportot, a kultúrát és a környezetvédelmet a személyi jövedelemadójuk 1%-ának befizetésével támogatni tudják, azok a rendelkező nyilatkozaton alapítványunkat jelöljék meg:

Falutakarítási nap

2011. április 2-án hatodik alkalommal szervezünk falutakarítási napot a templomosi falurészen. A Halászcsárdától a Tanácsház utca végéig takarítjuk az út szélét és az árokpartokat. Várunk mindenkit, akinek fontos a környezetének tisztasága és szívesen tenne is érte valamit. Várjuk azokat is, akik nem tudnak sokat gyalogolni, de szívesen kapálnának, gereblyéznének a játszótéren és a Kisiskola környékén. Örülnénk néhány cserép szobanövénynek, vagy muskátlinak, petúniának, mellyel az ablakokat díszítenénk kívül-belül. Gyülekező reggel 8 órától a Kisiskola előtt. A résztvevőket forró lángossal látjuk vendégül. Baracs-Templomosi Baráti Kör Egyesület Bula Istvánné

Szemétszedés

2011. április 2-án ismét szemétszedést szervezünk. Megtisztítandó terület a 6-os út bekötőút kereszteződés környéke és az út a Reménysorig, valamint a Nagyvenyim-Baracs összekötőút. Gyülekező: Faluház 9 óra. A Duna-parti lakók gyülekezője a Papírgyári Szabadidőpark előtt, szintén 9 órakor. Tisztítandó terület a Dunapart. Minden területen a szükséges szemetes zsákokat az önkormányzat biztosítja. Baracsi Társas Kör Sutyera Ferencné KŐMŰVES ÉS BURKOLÓ MUNKÁT VÁLLALOK Varga Adrián • elérhetőség: 06-30-459-7508

Akarja-e, hogy személyi jövedelemadójának 1%-a 2011-ben is községünkben maradjon? Ha igen, kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül: Támogatandó szervezet neve: Baracsért Közalapítvány Baracsi Sportegyesület Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete Baracs Templomosi Baráti Kör Egyesület Baracsi Naplemente Nyugdíjas Egyesület Baracsi Magyar-Francia Baráti Kör

Hirdetési lehetőség! Vállalkozását, szolgáltatását hirdetheti Ön is a Baracs Szóban! Hirdetési árak: 1 oldal 20.000 Ft + ÁFA ½ oldal 10.000 Ft + ÁFA ¼ oldal 5.000 Ft + ÁFA 1/8 oldal 2.500 Ft + ÁFA Hirdetését a Polgármesteri Hivatalban adhatja fel.

BARACSI SZÓ

2011. február

adószáma: 18493014-1-07 18486276-1-07 18490578-1-07 18486908-1-07 18497599-1-07 18500952-1-07 18500828-1-07

Juhász Imréné

„Baracsért” Közalapítvány adószáma: 18493014-1-07 Egyben köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 2009-ben is támogatták befizetett adójuk 1%-ával a „Baracsért” Közalapítványt. „Baracsért” Közalapítvány Kuratóriuma

(x)

Baracsi Szó

Baracs Község Önkormányzatának kiadványa KÖH nyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1993. Szerkesztõség helye: Polgármesteri Hivatal, 2426 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel: 25/521-010) Felelős kiadó: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Kata Tördelés, grafika: Nagy Erika Készült 1300 példányban, 2011. március 7-én Megrendelés száma: 12405 Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. (Dunaújváros) Felelős vezető: Knyihár Lajos

7


Balázs Gyula (1921-2011) emlékére Balázs Gyula 1921-ben született Budapesten, postás család gyermekeként. Iskoláit Budapesten, a Wekerle-telepen végezte. A négy polgári elvégzése után öntő szakmát tanult egy kisüzemben, ahol később dolgozott. 1944-ben, 23 éves korában behívták katonának Székesfehérvárra, majd innen Németországba került. A háború borzalmait túlélte, és már 1945-ben itthon volt. Dunaújvárosba (az akkori Sztálinvárosba) 1951-ben került. Nyugdíjba vonulásáig a Vasműben dolgozott, ahol kiváló munkájáért az aranygyűrűt is megkapta. 1995-ben költözött ki fiával Baracsra. Itt bekapcsolódott a nyugdíjas klub munkájába. Már gyermekkora óta érdekelte a zene, a nótázás. Megtanult kegedülni, kottát olvasni, ezt követően egymás után jelentek meg szerzeményei. A magyarnóta-szerzők, énekesek és népdalosok lexikonjába is bekerült. Legalább százötven mű van, aminek a szövegét, zenéjét, vagy mindkettőt ő szerezte. Nagyon szeretett szerepelni, így sokféle színes programon vett részt. Versei több újságban, antológiában megjelentek. Utolsó évei­ben a Dunaújvárosi Versbarátok Klubjának tagja volt.

Az alábbi verssel búcsúztunk Tőle. Emlékét megőrizzük. Búcsú egy dalköltőtől – Balázs Gyula bácsi emlékére Kilencven év! Szembe az árral Úsztál zenés habok felé, Dacolva mocsárral és sárral Értél az Úr színe elé Lakója lettél már az éjnek. Fogadjon magába a föld! Míg tested átadjuk a mélynek, Dalodban felcsendül a zöld. (Krausz István – a ’Versbarátok Klubjának’ tagja) Jordánné Vörös Gyöngyi Veszprémi Melinda

Érmek Mórról Népes baracsi küldöttség indult el az elmúlt hétvégén Mórra a megyei torna diákolimpiára. Egy alsós és két felsős lánycsapat mellett az idei tanévben egy fiúval kiegészülve vette fel a versenyt a megye legjobb tornászaival a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola. A tornászok most is számos éremmel érkeztek haza Mórról, a csapat és az egyéni verseny során is sikeresek voltak. Külön dicséretet érdemel a negyedik osztályos Kun Mirjam, aki bronzérmet nyert a legkisebbek között. A felsős lányoknál Rónás Noémi teljesítménye emelkedett ki, aki nem talált legyőzőre a III.-IV. Korcsoportban. Szépen tornázott Osztrider Elizabet is, aki ezüstérmes lett. Iskolánk egyetlen fiú tornásza Al-Sheraji Rauf Mohamed élete első tornaversenyén rögtön bronzérmes lett. Teljesítményét növeli, hogy gyűrű gyakorlatát csak a dunaújvárosi tornacsarnokban tudta megtanulni, amihez külön edzéseket vállalt délutánonként. Az első helyezett csapat március 6-án Budapesten az országos elődöntőn próbálja bebizonyítani, hogy helye van a legjobbak között. A móri tornaverseny végeredménye, (I.-II. korcsoport): I. Velence II. Baracs (Nagy Gréta, Mocsel Szandra, Molnár Dóra, Osztrider Dóra, Tömöri Réka, Csabankó Csilla, Kun Mirjam, Miskovicz Kitti) III. Mór III.-IV. korcsoport: I. Baracs „A” (Udvardi Laura, Balogh Aletta, Veszprémi Nikolett, Rónás Noémi, Édl Anett, Osztrider Elizabet) II. Baracs „B” (Zsibrita Fecske Viktória, Zorics Mónika, Al-Sheraji Nada Mohamed, Nagy Bianka, Horváth Fanni, Nagy Zsuzsanna, Fehérvári Alexa – sérülés miatt csak a gerendagyakorlatával tudta segíteni a csapatot.) III. Velence Itthon maradt a kupa Széchenyi Kézilabda Kupát rendezett a közelmúltban iskolánk, leány felső tagozatos tanulók részére. A versenyre a Cece NIKK és a Rácalmás két csapata fogadta el a meghívást, kiegészülve a baracsiak szintén két csapatával. A tornán minden csapat megmérkőzött egymással. Színvonalas, izgalmas meccseket láthatott a szépszámú, főleg szülőkből álló közönség, akik joggal voltak büszkék gyermekeikre, hiszen a hazaiak egy első és egy harmadik hellyel büszkélkedhettek. Jó volt látni a gyerekeken a lelkesedést és a győzni akarást. Külön köszönet Bacsiné Mariannak, aki az egész délelőtt folyamán gondoskodott a vendéglátásról és a többi szülőnek, akik süteményeket és üdítőket hoztak. Hálásak vagyunk Nagy Zoltánnak és Nagy Lászlónak, akik bíróként tevékenykedtek a Széchenyi Kupán.

8

A torna végeredménye: I. Baracs „A” (Havel Ágnes, Nagy Zsuzsanna, Osztrider Elizabet, Édl Anett, Udvardi Laura, Bacsi Zita, Kiss Barbara, Balogh Aletta, Al-Sheraji Nada Mohamed) II. Cece NIKK III. Baracs „B” (Bacsi Rita, Gerics Flóra, Horváth Fanni, Kovács Helga, Mezei Anna, Mezei Lilla, Nagy Bianka, Rónás Noémi, Siteri Erika, Al-Sheraji Jázmin Mohamed, Varga Alexandra) IV. Rácalmás „A” V. Rácalmás „B” Különdíjban részesült hazai részről Mezei Lilla és Bacsi Zita. A kézilabdások a diákolimpia küzdelmeiben folytatják a versenyzést márciusban. Gratulálunk! Benkéné Juhász Márta

BÁLI MEGHÍVÓ A Rádió Szokol Baracs támogatói rendezvénye 2011. március 11-én 20 órai kezdettel lesz a baracsi Faluházban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel meghív a Rádió Szokol Baracs vezetősége

2011. február

Baracsi Szó

2011-02  

Baracsi Szó 2011. február XIX. évfolyam 2. szám