Page 1

‫לחמים‬

‫ללא גלוטן‬

‫לחם פרוס‬

‫לחם פירות‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561520‬‬

‫ברקוד ‪7290010561537‬‬

‫לחם גרעינים‬

‫לחם עשבי תיבול‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561551‬‬

‫לחם קל עם גרעיני צ'יה‬

‫ברקוד ‪7290010561544‬‬

‫לחם בצל‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫עתיר‬ ‫ללא תוספת‬ ‫באומגה ‪3‬‬ ‫סוכר‬

‫מופחת‬ ‫קלוריות‬

‫ברקוד ‪7290010561803‬‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561568‬‬

‫חיי מדף‪ 12 :‬חודשים | אחסנה‪ :‬בהקפאה ‪- 18 C°‬‬ ‫כשרות‪ :‬כשר פרווה בהשגחת הרבנות עמק חפר ובהשגחת הרב לנדא‬ ‫הוראות שימוש‪ :‬לשמור בהקפאה עד השימוש‪ .‬לאחר הפשרה ניתן לשמור לשבועיים במקרר או ‪ 2-3‬ימים בטמ”פ החדר‪.‬‬

‫מפעל ללא גלוטן‬


‫מאפים‬

‫ללא גלוטן‬

‫לחמניות‬

‫לחמניות ללא קטניות‬

‫משקל נטו‪ 370 :‬גרם‬ ‫יח' באריזה‪4 :‬‬ ‫אריזות בקרטון‪16 :‬‬

‫משקל נטו‪ 350 :‬גרם‬ ‫יח' באריזה‪4 :‬‬ ‫אריזות בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561490‬‬

‫ברקוד ‪7290010561926‬‬

‫ג'בטות‬

‫בייגל‬

‫משקל נטו‪ 380 :‬גרם‬ ‫יח' באריזה‪3 :‬‬ ‫אריזות בקרטון‪16 :‬‬

‫משקל נטו‪ 480 :‬גרם‬ ‫יח' באריזה‪5 :‬‬ ‫אריזות בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561827‬‬

‫ברקוד ‪7290010561513‬‬

‫פיתות‬

‫בסיס לפיצה‬

‫משקל נטו‪ 420 :‬גרם‬ ‫יח' באריזה‪5 :‬‬ ‫אריזות בקרטון‪18 :‬‬

‫משקל נטו‪ 330 :‬גרם‬ ‫יח' באריזה‪3 :‬‬ ‫אריזות בקרטון‪20 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ללאתוספת‬ ‫ללא‬ ‫תוספת‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561810‬‬

‫ברקוד ‪7290010561575‬‬

‫פירורי לחם‬

‫שליש באגט‬

‫משקל ליחידה‪ 250 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪42 :‬‬

‫משקל נטו‪ 360 :‬גרם‬ ‫יח' באריזה‪3 :‬‬ ‫אריזות בקרטון‪16 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫אחסנה במקום מוצל ויבש‬

‫ברקוד ‪7290010561506‬‬

‫ללאתוספת‬ ‫ללא‬ ‫תוספת‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561483‬‬

‫חיי מדף‪ 12 :‬חודשים | אחסנה‪ :‬בהקפאה ‪ - 18 C°‬למעט פירורי לחם‬ ‫כשרות‪ :‬כשר פרווה בהשגחת הרבנות עמק חפר ובהשגחת הרב לנדא‬ ‫הוראות שימוש‪ :‬לשמור בהקפאה עד השימוש‪ .‬לאחר הפשרה ניתן לשמור לשבועיים במקרר או ‪ 2-3‬ימים בטמ”פ החדר‪.‬‬

‫מפעל ללא גלוטן‬


‫עוגיות ללא סוכר‬

‫ללא גלוטן‬

‫עוגיות קראנץ חלבה‬

‫עוגיות קראנץ קינמון‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫ללא‬ ‫ללא חומר‬ ‫תוספת ללא תוספת‬ ‫סוכר‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561230‬‬

‫ללא חומר‬ ‫משמר‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561209‬‬

‫עוגיות קראנץ בוטנים‬

‫עוגיות וניל‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫תוספת ללא תוספת‬ ‫ללא חומר‬ ‫ללא‬ ‫סוכר‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ללא חומר‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561223‬‬

‫עוגיות שוקולד‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561032‬‬

‫עוגיות פרג‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫ללא חומר ללא תוספת‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561025‬‬

‫חיי מדף‪ 9 :‬חודשים | אחסנה‪ :‬מקום קריר מוצל ויבש‬ ‫כשרות‪ :‬כשר פרווה בהשגחת הרבנות עמק חפר ובהשגחת הרב לנדא‬

‫מפעל ללא גלוטן‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫חומר‬ ‫ללא‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561018‬‬


‫עוגיות‬

‫ללא גלוטן‬

‫עוגיות וניל‬

‫עוגיות שומשום‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫ללא חומר‬ ‫תוספת‬ ‫ללאמשמר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561469‬‬

‫ללא חומר‬ ‫משמר‬

‫ברקוד ‪7290010561476‬‬

‫עוגיות שוקוצ'יפס‬

‫עוגיות שוקולד‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 180 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫ללא חומר‬ ‫סוכר‬ ‫משמר‬

‫ברקוד ‪7290010561445‬‬

‫עוגיות זברה במילוי שוקולד‬ ‫משקל ליחידה‪ 250 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫ללא חומר‬ ‫סוכר‬ ‫משמר‬

‫ברקוד ‪7290010561407‬‬

‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫חומר‬ ‫ללא‬ ‫סוכר‬ ‫משמר‬

‫ברקוד ‪7290010561452‬‬

‫עוגיות זברה במילוי שוקולד לבן‬ ‫משקל ליחידה‪ 250 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫חומר‬ ‫ללא‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561391‬‬

‫עוגיות במילוי תמרים‬ ‫משקל ליחידה‪ 250 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪24 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561414‬‬ ‫חיי מדף‪ 9 :‬חודשים | אחסנה‪ :‬מקום קריר מוצל ויבש‬ ‫כשרות‪ :‬כשר פרווה בהשגחת הרבנות עמק חפר ובהשגחת הרב לנדא‬

‫מפעל ללא גלוטן‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬


‫עוגות‬

‫ללא גלוטן‬

‫עוגת שוקולד‬

‫עוגת וניל‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561230‬‬

‫ברקוד ‪7290010561209‬‬

‫עוגת דבש‬

‫עוגת שוקולד‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫תוספת‬ ‫ללאללא‬ ‫תוספת‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561223‬‬

‫ברקוד ‪7290010561032‬‬

‫עוגת פרג‬

‫עוגת אגוזים‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ללא תוספת‬ ‫תוספת‬ ‫ללא סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561025‬‬

‫ברקוד ‪7290010561018‬‬

‫עוגת תפוז‬

‫עוגת לימון‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫תוספת‬ ‫ללא תוספת‬ ‫ללא‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫תוספת‬ ‫ללאללא‬ ‫תוספת‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪7290010561025‬‬

‫חיי מדף‪ 9 :‬חודשים | אחסנה‪ :‬מקום קריר מוצל ויבש‬ ‫כשרות‪ :‬כשר פרווה בהשגחת הרבנות עמק חפר ובהשגחת הרב לנדא‬

‫מפעל ללא גלוטן‬

‫ברקוד ‪7290010561018‬‬


‫תערובות אפייה‬

‫ללא גלוטן‬

‫תערובת לעוגת וניל (‪ 2‬עוגות)‬

‫תערובת לעוגת שוקולד (‪ 2‬עוגות)‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪18 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪18 :‬‬

‫ללא חומר‬ ‫משמר‬

‫ללא‬ ‫ללא חומר‬ ‫ללא‬ ‫תוספת כולסטרול‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪729010561261‬‬

‫ללא‬ ‫כולסטרול‬

‫ברקוד ‪729010561278‬‬

‫תערובת מאפינס‬

‫תערובת פנקייק‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪18 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪18 :‬‬

‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫ללא‬ ‫ללא חומר‬ ‫סוכר‬ ‫כולסטרול‬ ‫משמר‬

‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫ללא חומר‬ ‫סוכר‬ ‫משמר‬

‫ברקוד ‪729010561339‬‬

‫ברקוד ‪729010561285‬‬

‫תערובת לחם (‪ 2‬כיכרות)‬

‫תערובת קניידלך‬

‫משקל ליחידה‪ 500 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪15 :‬‬

‫משקל ליחידה‪ 400 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪18 :‬‬

‫תוספת ללא חומר‬ ‫ללא תוספת‬ ‫ללא‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ללא‬ ‫כולסטרול‬

‫ברקוד ‪7290010561254‬‬

‫ללא‬ ‫ללא תוספת‬ ‫ללא‬ ‫תוספת כולסטרול‬ ‫סוכר‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪729010561247‬‬

‫משפר אפייה‬ ‫משקל ליחידה‪ 300 :‬גרם‬ ‫יח' בקרטון‪12 :‬‬

‫ללא תוספת ללא חומר‬ ‫משמר‬ ‫סוכר‬

‫ללא‬ ‫כולסטרול‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫ברקוד ‪729010561292‬‬

‫חיי מדף‪ 12 :‬חודשים | אחסנה‪ :‬מקום קריר מוצל ויבש |‬ ‫כשרות‪ :‬כשר פרווה בהשגחת הרבנות עמק חפר ובהשגחת הרב לנדא | הוראות הכנה מפורטות ניתן למצוא על גבי מדבקת‬ ‫המוצר ובאתר האינטרנט שלנו (מוצרים > תערובות וקמחים > בחירת המוצר הרצוי > לחיצה על הקישור בהוראות השימוש‬

‫מפעל ללא גלוטן‬


‫בבר‪-‬אל מפתחים ומייצרים מוצרי בריאות טעימים‪ ,‬ללא גלוטן‪:‬‬ ‫מאפים‪ ,‬לחמים‪ ,‬פיתות‪ ,‬עוגות‪ ,‬עוגיות וקמחים לאפייה‪.‬‬ ‫אצלנו‪ ,‬הבריאות והטעם נפגשים‪.‬‬ ‫לפרטים נוספים‪ ,‬מתכונים והמלצות‪ ,‬היכנסו לאתר שלנו‪:‬‬

‫‪www.BarelLife.co.il‬‬

‫מאפים‬

‫לחמים‬

‫עוגיות‬

‫ללא תוספת‬ ‫סוכר‬

‫עוגות‬

‫מפעל ללא גלוטן‬

‫מפעל ללא גלוטן‬

‫תערובות אפייה‬

‫מיוצר ע"י ל‪.‬ד‪ .‬בר‪-‬אל בע"מ‬ ‫רח' צבי הנחל ‪ ,15‬ת‪.‬ד‪ ,12137 .‬פארק התעשייה עמק‪-‬חפר ‪38777‬‬ ‫טל‪ ,04-6224695 :‬פקס‪ ,04-6343071 :‬דוא"ל‪info@BarelLife.co.il :‬‬ ‫‪www.BarelLife.co.il‬‬

Bar-El, Gluten Free, Cataloge  

Gluten Free baked goods manufactured by L.D Bar-El Ltd. Israel.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you