Page 1

Baptist Info Nr. 2 / 2010.

En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Far, (Ef. 4. 5).

35. Årg.

Jesus lever For noen uker siden var det en reportasje i NRK Sørlandet og deretter i avisen Fædre landsvennen om noen unge menn som oppsøkte et hjem hvor en datter var død. De mente de hadde en hilsen ”fra Herren” og kom for å vekke den døde til live igjen. Selvfølgelig vakte hendelsen oppmerksomhet og avsky. Nå var det omtrent det samme som skjedde i og rundt Jerusalem. Både hva selve underet angikk og reaksjonene til de mange som etter hvert ble berørt. Men likhetstrekkene er bare tilsynelatende. De som representerte myndighetene og som var ansvarlige for at Jesus virkelig døde, forsikret seg ved å stikke en spydspiss inn i Jesu side. At det rant vann sammen med blod ut fra kroppen hans dokumenterte at han virkelig var avgått ved døden. Av frykt for at noen skulle stjele Jesu kropp, ble det satt vakter til å vokte graven. Så kom oppstandelsens morgen. Da Gud selv grep inn på underfullt vis og uten noen som helst innblanding verken fra engler eller mennesker. En av evangelistene forteller at når kvinnene kom til graven, så de engelen

som kom og veltet steinen bort. De så at han satte seg på den og de hørte hva han sa: Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er oppstått som han sa. Når og hvordan stod han opp? Han stod opp på underfullt vis! Steinen var fortsatt bevoktet, trygt foran gravåpningen. Jesus smeltet på underfullt vis sammen med steinen og gikk ut på andre siden. Siden åpenbarte han seg, for noen kvinner, og for Emmausvandrerne. Ingen fattet hva som hadde skjedd. Kvinnene forvekslet ham med gartneren. Og selv om Emmausvandrerne kjente en ild i sine hjerter når han tolket skriftene for dem, var det først når han brøt brødet – og oppdaget de naglemerkte hendene hans, at de forstod – og trodde. Han var død! Men brøt dødens makt og tok livet tilbake. Selv døden kunne ikke holde på ham. Og der i dødsriket tok han nøklene, som Adam og Eva ved syndefallet hadde overlatt til djevelen – tilbake – og triumferende vendte han tilbake til livet som Frelser og Herre. Jesus lever! Det er troens ankerfeste og den kristne kirkes berettigelse. (PeGe)

KRISTIANSAND BAPTISTMENIGHET. (Stiftet 1931) Pauli G. Staaleen, Pastor/viseforstander (91 71 35 66) Bente Aasemoen Nilsen, (95 96 19 80) Christian Stray, (99 37 91 68) (Studiepermisjon til 1. august 2010) Peter Øhrn, (45 46 72 88).


Redaktørens penn ”men det er oss knekkende likegyldig”. Overskriften er et sitat fra NRKs Moskvakorrespondent for mange år siden. Han fortalte om påskeegg som ble solgt på markedet i Moskva og som hadde følgende inskripsjon; ”Kristus er sannelig oppstanden, men det er oss knekkende likegyldig”. Nå kan en si at budskapet om oppstandelsen og om den oppstandne faktisk ble forkynt eller proklamert i et gudløst samfunn, tross alt. Men ordene, selv om de ikke uttales med brask og bram i vårt land, så ligger de likevel under overflaten i folkesjelen. Påskebudskapet er byttet ut med påskekrim – og påskegudstjeneste med fjell og vidde. Det er noe forstemmende over at Guds rike taper kampen om de kristne høytidene. Spesielt i byene opplever mange menigheter minst besøk ved jul, påske og pinse. Nå slår vi her ikke til lyd for flere møter eller gudstjenester. Men en stor samling hadde så avgjort gjort seg. Fullsatt kirke er mer enn en god opplevelse, det er et sterkt vitnesbyrd om at Guds rike fortsatt er aktuelt, og har et budskap til vår tid som har appell, ikke minst til troens egne. I vår menighet og vår by har situasjonen gjort at tre menigheter har sakt sammen i påsken. Metodistkirken og Frelsesarmeen går sammen på felles gudstjenester på to viktige merkedager – langfredag med Golgata, forsoning og stedfortredende død og 1 påskedag med fest og glede over oppstandelsens under. I fjor var disse gudstjenestene godt besøkt og det tror vi de blir også i år. Når sant skal sies: vi tror fullsatte kirker – gudstjenestefeiring med smittende glede, positiv og aktuell forkynnelse er den beste form for evangelisering! Guds rike er fortsatt den aller viktigste agenda for troens folk. Og Jesu oppdrag om å vinne verden står ved lag! Derfor: Riktig god påske og velkommen til fest og glede!

www.baptistkirken.cc Menighetens nye webside.

Peter Bendiksen ny ungdomspastor.

Peter Bendiksen er ansatt som ungdomspastor i baptistkirken Kristiansand fra 1. april 2010. Peter er født og oppvokst i Harstad. Han er 34 år gammel og forlovet med Solfrid fra Lyngdal. (De gifter seg i mai). Han avslutter sine studier ved Ansgarskolen i mai. Peter er ansatt i en 25 % stilling. Han har kontortid og blir å treffe på ungdomspastor kontoret hver fredag, samme dag som andre ungdomsaktiviteter finner sted. En søndag i måneden deltar han offisielt i menighetens gudstjeneste. Peter ble ønsket velkommen og innsatt som ungdomspastor i Gudstjenesten søndag 21. mars. Han og Solfrid ble samtidig ønsket velkommen som medlemmer i menigheten.


BAPTIST-INFO

Side 3

Påske 2010:

Hvem som er eldst er ikke godt å si. Men dette bildet ble tatt i Borgnys 90 årsdag. Negressen påstod hun nettopp var kommet til Norge fra Congo og søkte kontakt med baptister.

Langfredag kl. 11,00: Gudstjeneste i Metodistkirken. Pastor Pauli G. Staalesen taler. Halvor Heggtveit synger. Pastor Solveig Skaara. 1. Påskedag kl. 11,00: Festgudstjeneste i Baptistkirken. Major Ida Karin Eide taler. Frelsesarmeens Sangkor synger. Pastor Pauli G. Staalesen.

Søndag 6. juni:

Bildet over viser glimt fra den nye peisestuen

Restaureringen begynner å ta form og kirken vår får flere og nye lokaliteter til bruk i menighetens arbeide for å legge til rette for trivsel og nye muligheter i arbeidet. Lokalitetene vil etter hvert også ta i bruk rom som tidligere var mye benyttet både til fest og i det jevne arbeide.

Baptiststevne i Arendal Kl. 11,00: Gudstjeneste. Frelsesarmeens hornorkester Hans Kyllingstad. Pastor Waagsnes taler. Nattverd. Kl. 17,00: Festmøte. Pastor Gauslaa taler. Dansegruppe & lovsang. Middag mellom møtene. Eget opplegg for barna. Søndag 20. Juni: Friluftsgudstjeneste I Ravnedalen.

Husk bønnesamlingene i kafeen annen hver onsdag kl. 11,00.


Kristiansand Baptistmenighet

Postboks 10 – 4661 Kristiansand

B Nytt fra menighetskontoret.

- Et livsnært fellesskap –

APRIL. Langfredag Kl. 11,00: Gudstjeneste i Metodistkirken. Halvor Heggtveit synger. Pastor Pauli G. Staalesen Pastor Solveig Skaara. 1. Påskedag Kl. 11,00: Festgudstjeneste. FA Sangkor synger. Major Ida Karin Eide taler. 07. On kl. 11,00: Kvinnemisjon i peisestua. 11. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste / Nattverd. Dag Frode Waagsnes. 15. On kl. 11,00: Bønn i peisestua. 18. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste Pauli G. Staalesen taler. 21. On kl. 11,00: FormiddagsCafe i Peisestua. 25. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste. Ungd. Pastor P. Bendiksen. 28. On. kl, 11,00: Bønn i Peisestua. MAI. 02. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste /Nattverd. Pauli G. Staalesen taler. 05. On kl. 11,00: Kvinnemisjon i peisestua. 09. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste. Ukens gjest: Ambassaderåd Aviad Ivri (Israels Ambassade) Pauli G. Staalesen taler. 12. On kl. 11,00: Bønn i peisestua. 16. Sø kl. 11,00: Gudstjeneste. 19. On kl.11,00: Kvinnemisjon i peisestua 1. Pinsedag kl. 11,00: Pinsegudstjeneste. Pauli G. Staalesen taler.

(Kontortid hver onsdag kl. 11,00 – 14,00). Telefon: 38 02 24 64 / 91 71 35 66. Bibelord: Å, Herre, gi frelse, å, Herre, la det lykkes! (Salme 118. 25). Fellesmøtene i påsken mellom Frelsesarmeen, Metodistkirken og oss gleder vi oss til også i år. Gudstjenesten langfredag blir i Metodistkirken og 1. påskedag hos oss. La oss sammen feire påske for Herren og med hverandre. Pastor Dag Frode Waagsnes, pastor i Arendal baptistmenighet, taler i gudstjenesten søndag 11. april. Han er også leder for Sørlandets Baptist-Ungdom og kjent for alle som reiser på leir. Samme søndag preker Pauli G. i Arendal. 2. etg i kirken er nå klar til bruk. Lokalitetene er blitt pene, praktiske og godt egnet til ulike formål. Vi har fått en flott kontordel, en liten leilighet og peisestue. Etter påske går vi i gang med restaurering av 1. etg. som blir utvidelse av kafeen, nytt toalett og større og bedre inngangsparti. Månedens gjest i april er litt usikkert. Så følg med i avisen. Biskop Ernst Baasland har måtte utsette besøket til høsten pga forelesninger ved et universitet i Tyskland. I mai gleder vi oss til besøk fra den Israelske Ambassade. Det blir aktuelt og spennende. Vær med å gjøre besøkene godt kjent. Stevne i Arendal søndag 6. juni. Menighetene på Sørlandet inviteres til stevne i Arendal søndag 6. juni. Gudstjenesten kl. 11,00 blir i og middag og ettermiddagsmøte finner sted i Baptistkirken.

Menighetens bankkonto for skattefrie gaver: 3000.16.63409.

Menighetsbladet 2-2010  
Menighetsbladet 2-2010  

Menighetsblad for Kristiansand Baptistmenighet

Advertisement