Page 1

Número 3 · juliol·agost ·setembre 2002

B A N Y E R E S

D E L

P E N E D È S

Web de Banyeres

ÍNDEX • Editorial

1

• Ensenyament

5

• Obres i Urbanisme

2

• Cultura

5

• Benestar Social

3

• L’entrevista

12

1

Ajuntament de Banyeres del Penedès


Informació Municipal Telèfons d'interès ENTITAT MUNICIPAL Ajuntament Centre Cívic Col·legi Públic Llar d'Infants Museu Municipal Josep Cañas Llar d'Avis

Tel. 977 671 350 Fax 977 671 228 977 670 108 977 670 743 977 670 995 977 670 802 977 670 108

Pàgina web www.banyeresdelpenedes.com

Telèfons d'urgències Tot tipus d'emergències (incloses les ambulàncies) Bombers Mossos d'Esquadra - Trànsit Guàrdia Civil Àrea Bàsica de Salut - L'Arboç Creu Roja Renfe, Informació General Hospital Joan XXIII Hospital Santa Tecla CAP I El Vendrell (Urgències) CAP II El Vendrell (Ambulàncies) Hospital Comarcal de Vilafranca

SERVEI MUNICIPAL Biblioteca Ràdio Banyeres 101.2 FM Gimnàs municipal ( de dilluns a divendres de 10 a 12 h. Tardes de 17 a 22 h.) PIJ Consultori Mèdic Endesa Servei Municipal d'Enllumenat (Servei de guàrdia)

977 670 108 977 671 895 696 185 765 977 670 108 977 671 712 900 770 077 609 166 254

ENTITATS Caixa Tarragona Caixa Rural Fundació Àngels Garriga Societat Nova

977 670 902 977 167 507 977 677 065 977 671 470

ALTRES SERVEIS Farmàcia Parròquia Taxi Servei d'Urgències d'Avaries Servei Municipal d'Aigües Deixalleria Comarcal (Bellvei) matins de 9 a 13 h. i tardes de 16 a 19 h.

Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil CECOTAR-1006

977 671 102 977 671 440 630 097 967 650 715 744 977 662 683

977 244 026

AJUNTAMENT: Atenció al públic: matí de 10 h a 14 h Servei tècnic: dilluns de 18h a 21h (visites concertades) Jutjat de Pau: dilluns de 10 h a 13 h Servei de correus: planta baixa de l’ajuntament de 9 a 11 h.

Horari d'autobusos Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell: 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18 / 16.15 / 18.02 / 20.17 Saifores-El Vendrell: 7.30 / 8.00 / 11.10 / 13.10 / 15.52 / 17.52 / 20.02 Les Masies-El Vendrell: 7.29 / 8.02 / 11.12 / 13.12 / 15.54 / 17.54 / 20.07 Priorat de Banyeres-El Vendrell: 7.27 / 8.04 / 11.14 / 13.14 / 15.56 / 17.56 / 20.12 (dissabtes) Banyeres- El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores-El Vendrell: 9.20 / 12.09 Les Masies-El Vendrell: 9.19 / 12.11 Priorat de Banyeres-El Vendrell: 9.17 / 12.13

C alendari del contribuent Concepte IBI URBANA IBI RÚSTICA IVTM IAE CAMINS GUALS BROSSA

Codi

Terminis

500 5001 600 010 910/913

26/04/02 al 28/06/02 26/04/02 al 28/06/02 25/03/02 al 27/05/02 30/07/02 al 30/09/02 28/06/02 al 30/08/02 28/06/02 al 30/08/02 25/03/02 al 27/05/02 28/06/02 al 30/08/02 28/06/02 al 30/08/02 Trimestral

50% 50%

CEMENIRI AIGUA

Crèdits

Bus del servei públic Vilafranca El Vendrell-Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres-Tarragona: 6.30 / 7.15 Tarragona-Banyeres: 11.15 / 15.15

Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès Imprès a: Sugrañes Editors SA - Tarragona Fotografies: Pérez de la Hera Dipòsit Legal: T.487 - 2002 Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l'Ajuntament, 6 · 43711 Banyeres del Penedès Tel. 977 67 13 50 · Fax 977 67 12 28 e-mail: aj.banyeres@altanet.org • www.banyeres.altanet.org

Hispano Igualadina: 93 890 11 51 Banyeres-Barcelona: 7.20 h Barcelona- Banyeres: 19.20 h imprès en paper ecològic

112 085 088 062 977 671 588 977 661 141 902 240 202 977 295 800 977 259 900 977 667 703/04 977 665 150 938 180 440

2


Editorial

E

l municipi de Banyeres del Penedès, en el tercer trimestre que ara finalitza, ha registrat una sèrie d’accions que donen un contingut plural en un poble petit com el nostre. En aquest sentit, hem de subratllar els actes lúdics i festius de les festes majors del municipi i dels nuclis de Saifores, les Masies de Sant Miquel, el Priorat de Banyeres i Casa Roja. També les inauguracions d’obres i equipaments, com la remodelació de la Plaça de l’Om i de l’Ajuntament, també la nova urbanització del Camí de Vila i la finalització del nou enllumenat de Saifores. Amb l’objectiu de garantir un servei tan bàsic per a la població com és el proveïment d’aigua, s’han iniciat els treballs de perforació d’un pou en uns terrenys adquirits per a aquesta finalitat. Simultàniament s’avança en les gestions de procurar el proveïment d’aigua municipalitzat a la Casa Roja. La informació i la comunicació, importants i necessaris en la nostra societat, han estat també accions en les quals l’Ajuntament s’ha implicat de ple. La complexa i dinàmica pàgina web i l’Aula d’Internet, amb quatre ordinadors i dotació complementària, que es va instal˙lar aquest estiu al Centre Cívic, són compromisos que s’ofereixen a tots els banyerencs. El nou curs escolar s’ha iniciat amb algunes millores a l’Escola Bressol i la posada en funcionament del menjador escolar. En les últimes setmanes hem patit els efectes de les pluges torrencials. Els nostres serveis de depuradores d’aigua, fins i tot les preses d’aigua, camins municipals, equipaments com ara parcs i vials en tot el municipi han estat afectats per aquestes inclemències. La primera mesura d’urgència ha estat intentar restablir la normalitat en tots els serveis. En alguns casos, s’ha de recórrer a obres significatives per tal de poder-los reparar. Les propietats particulars i les indústries no han quedat tampoc exemptes de danys. Independentment de tot el que aquí s’exposa, la nostra societat és complexa, i en altres sentits menys desitjables, Banyeres ha patit innecessaris danys als equipaments públics, enllumenats, il˙luminacions monumentals, mobiliaris i zones verdes. Accions individuals de determinats i aïllats col˙lectius insolidaris que han de ser corregits pel seu entorn familiar i social i pel comportament exemplar i cívic de la nostra població. També en un sentit similar es continuen presentant accions, tampoc desitjables, com llençar les escombraries en inadequades condicions i fora dels contenidors i dels estris domèstics sense utilitzar els incipients serveis de deixalleria i de recollida domiciliària de l’últim dijous de cada mes. La circulació de motocicletes per llocs inadequats i en condicions sonores molestes s’agrupen també en els aspectes no positius de la nostra qualitat de vida. El tret més característic de Banyeres és el seu component residencial i de tranquil˙litat, amb una apreciable disponibilitat d’equipaments i serveis. Aquests són els nostres actius i el nostre nord i dedicació.

Agenda Inici cursos al Centre Cívic 1 d’octubre de 2002 18a Mitja Marató Internacional del Baix Penedès (13 d’octubre) És el primer cop que la Mitja Marató fa un recorregut pel terme

Serveis Llicència per tenir animals perillosos Segons la normativa estatal i autonòmica, s’estableix l’obligació per part dels propietaris de gossos perillosos de sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos a l’Ajuntament.

Control de la velocitat Les queixes dels veïns del carrer Àngel Guimerà per la velocitat dels vehicles que transiten per la carretera que travessa el poble, han fet que es prenguin diferents mesures de control. Els mossos d’esquadra vigilen per radar la velocitat dels vehicles en alguns punts d’aquesta via des de l’estiu.

municipal de Banyeres.

3


Obres i Urbanisme

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA DE L’OM La Festa Major de Banyeres d’enguany es va iniciar amb la inauguració de la nova plaça de l’Om. En la nova plaça es permet la utilització de l’espai públic en un cent per cent amb la supressió de l’antic vial de circulació. La plaça té ara un nou paviment, ha mantingut l’arbrat existent i el pou. També s’hi ha fet una renovació dels serveis, instal·lacions i mobiliari obsolet, a més de destacar la visibilitat de l’església de Santa Eulàlia. El pressupost d’aquesta obra ha suposat una inversió de prop de 220.000 euros.

jugaven a pilota a la plaça i trencaven les lluminàries. Això suposava un perill de trencament de làmpades, instal·lació insegura i un cost extra per a la reparació, constant, dels punts de llum. S’ha efectuat un estudi d’il·luminació de la plaça que compleixi totes les normatives vigents, que sigui més útil i modern, i que eviti els punts negres anteriors. Així, s’ha optat per la instal·lació d’una sola columna de 9 metres d’alçada, amb sis projectors de 250 W halogenurs metàl·lics (llum blanca) cadascun, ja que es tracta d’una plaça on es poden realitzar actes públics i està envoltada d’arbres. Es van retirar tots els punts antics i es va reposar el paviment on es trobaven. De tenir setze punts de llum amb una potència de 1280 W, s’ha passat a 6 punts amb una potència total de 1500 W, que donen molta més llum, uniformitat i seguretat, a més a més de complir totes les normatives.

RESTAURACIÓ DE L’ERMITA DE LES MASIES DE SANT MIQUEL S’ha previst la restauració de l’ermita de Sant Miquel a finals d’any. La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 2.714 euros per a la pintura, restauració interior i formació de serveis de l’ermita de Sant Miquel. El pressupost total de l’obra ascendeix a 14.616 euros.

INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA A L’ESCOLA La Comissió de Govern del dia 4 de setembre va aprovar, amb un pressupost de 792,85 euros, el manteniment de la instal·lació solar tèrmica de l’escola. L’adjudicatari és Schweizer Solar.

MILLORES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE

DEIXALLERIA MUNICIPAL L’antiga instal·lació d’enllumenat públic de la plaça Onze de Setembre no complia el reglament de baixa tensió ni la nova normativa de contaminació lumínica, alhora que existien problemes de seguretat per als infants que

L’Ajuntament ha signat un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per a la construcció d’una deixalleria municipal. Està previst signar un conveni amb l’Ajuntament de Llorenç.

4


Obres i Urbanisme paper, vidre, plàstics, ferralla, fusta, mobles o runa de construcció; i residus especials com ara medicaments caducats, fluorescents, llums de vapor de mercuri, bateries, pneumàtics i pintures, entre d’altres.

L’explotació de l’equipament anirà a càrrec de l’Ajuntament de Banyeres i les despeses es compartiran entre els dos consistoris. El pressupost és de 65.000 euros i compta amb una subvenció del 50% a càrrec de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. La deixalleria tindrà cinc contenidors de recollida selectiva, un espai d’emmagatzematge i una caseta de recepció. Hi haurà una persona que atendrà els usuaris en un horari a determinar. A la deixalleria municipal, instal·lada al camí nou de Banyeres, al costat d’Enagas, s’hi podran portar residus municipals assimilables: envasos lleugers,

AMPLIACIÓ A L’ESCOLA El Departament d’Ensenyament ha assignat un professor més a l’escola de Banyeres en funció de l’augment d’alumnes. Fins al curs passat els alumnes de P3, P4 i P5 estaven en dues aules, però s’ha fet el desdoblament d’una de les dues aules i així cada grup estarà a la seva aula corresponent. També s’han realitzat obres de millora al gimnàs per condicionar-lo per a ús dels alumnes de P5. El laboratori s’ha adaptat per a menjador escolar i també per a gimnàs quan sigui necessari. El menjador costa 5 euros per als alumnes fixos i 5,5 euros per als ocasionals. El cost del personal del menjador l’assumeix l’Ajuntament; així, doncs, és de 0 euros per als alumnes.

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE SONDEIG I INVESTIGACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN POU PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN EL TERME MUNICIPAL DE BANYERES La Comissió de Govern de la corporació va aprovar, el dia 24 de juliol de 2002, el projecte per a l’execució de l’obra de construcció d’un pou per al subministrament d’aigua potable en el terme municipal de Banyeres del Penedès amb un pressupost de 76.786,73 euros.

Benestar Social CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS A JOVES MENORS DE TRENTA ANYS PER A LA COMPRA O CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES

CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES ESCOLARS PER AL CURS 20022003

La Comissió de Govern, del 4 de setembre de 2002, va aprovar les Bases reguladores de la concessió de subvencions municipals a joves menors de trenta anys per a la compra o construcció d’habitatges corresponents a l’exercici 2002. El pressupost municipal per al 2002 conté unes partides de despesa destinades a la concessió d’ajuts per joves per a la compra o construcció de primers habitatges. És voluntat corporativa continuar aquesta política d’ajuts en exercicis propers, voluntat que per a ser efectiva requerirà l’habilitació de les dotacions pressupostàries adients. Les bases es poden consultar a l’ajuntament en horari d’atenció al públic.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès concedirà ajuts econòmics individuals per tal de contribuir al pagament de l’adquisició de llibres escolars per a l’ensenyament primari i secundari obligatori per al curs 2002-2003. Els destinataris dels ajuts són els escolars de famílies amb mancances econòmiques del municipi i empadronats al municipi, alumnes de col·legis públics o concertats que cursen EI (Educació Infantil), EP (Educació Primària) o ESO (Educació Secundària Obligatòria). Les famílies presentaran les sol·licituds individuals a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès dins l’horari d’atenció al públic, mitjançant model proporcionat pel mateix Ajuntament, i aniran acompanyades de la

5


Benestar Social documentació necessària que acrediti la situació econòmica i familiar, que es relaciona a les bases. També està prevista la subvenció de l’Ajuntament per a transport escolar dels alumnes de les Masies de Sant Miquel, Saifores, Casa Roja, els Boscos i el Priorat.

UN NOU PROFESSIONAL A SERVEIS SOCIALS: L’EDUCADOR SOCIAL El juliol de 2001 el Consell Comarcal del Baix Penedès va incorporar un nou professional als Serveis Socials dels pobles de l’interior, un educador social. A partir d’aquell moment, els Serveis Socials van passar a estar formats per dos professionals: - EL TREBALLADOR SOCIAL - L’EDUCADOR SOCIAL. Els dos professionals formen l’Equip d’Atenció Primària (EBASP) els quals porten conjuntament temes relacionats amb la família, sempre i quan hi estigui implicat algun jove, junt amb d’altres projectes relacionats amb el treball comunitari.

• L’equip mèdic del municipi. • Els regidors de l’Ajuntament. • Els serveis de formació i ocupació de la zona (escoles-taller, responsables del Gradua’t, aules d’adults,...) • Altres recursos. En definitiva, la seva funció és intervenir amb els joves del municipi tant individualment com també en grup . L’objectiu del treball en grup és intentar dinamitzar els joves aprofitant els recursos dels quals disposa el poble i ocupant el seu temps lliure a partir de diferents activitats de diversió i prevenció. Tota aquesta tasca requereix un procés lent i llarg, que no es nota fins que han passat uns anys ja que implícitament també depèn d’altres qüestions (s’ha de donar a conèixer aquest professional i el seu camp d’intervenció és molt ampli). Si voleu fer algun tipus de consulta em podreu trobar tots els dilluns de 12 h a 13 h al despatx núm. 3 del consultori mèdic.

AMB QUI INTERVÉ L’EDUCADOR? Prioritàriament, s’ha estipulat que l’educador ha d’intervenir en edats compreses entre 12 i 25 anys. Aquest fet implica que en la majoria de casos també s’haurà d’incidir en la família, molts cops junt amb la treballadora social. QUÈ FA L’EDUCADOR SOCIAL? L’educador és el professional que s’encarrega de l’educació i de tot allò que té a veure amb aquest tema. Per tant, intervé amb: - Els joves que necessiten algun tipus d’ajut, suport, orientació i informació ja sigui de tipus escolar, familiar, de formació o laboral. - Els pares o tutors del jove els quals són els seus responsables. En aquest sentit s’intenta informar, orientar i resoldre conflictes familiars en temes importants que poden afectar al seu fill. A més, conjuntament amb la treballadora social es treballa la responsabilitat dels pares vers els seus fills així com hàbits i pautes educatives.

MONTSERRAT AMILL I PERELLÓ Educadora d'atenció primària als pobles de l'interior del Baix Penedès (entre ells Banyeres)

FIDEUÀ PER ALS VOLUNTARIS DE BANYERES

Es coordina amb: • Els instituts d’educació secundària de la zona per detectar conjuntament joves que no assisteixen a classe, per parlar sobre els que presenten algun problema de conducta i/o de tipus social (toxicomanies, maltractaments,...) i per donar suport a les famílies que tenen algun problema que afecti a la socialització del seu fill.

Els voluntaris de Banyeres que van participar en la Trobada de la Gent Gran es van reunir a la plaça del Centre Cívic, convidats per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament, el passat 24 de juliol. Es va fer una fideuà rossejats per a tots els assistents i es va regalar l’obsequi del dia de la trobada. Els voluntaris que no van assistir al sopar poden passar a recollir l’obsequi al Centre Cívic.

• Responsables dels centres cívics que organitzen cursos i jornades al poble. • Responsables del Punt d’Informació Juvenil.

6


Ensenyament POSADA EN MARXA DEL MENJADOR ESCOLAR L’inici del nou curs escolar està marcat per una novetat molt destacada dins de l’àmbit d’ensenyament. Es tracta de la posada en funcionament del menjador escolar, gestionat per l’AMPA amb el suport de personal de l’Ajuntament. L’escola ofereix dinar i berenar mitjançant servei de catering. S’ha comprat un rentavaixelles, taules i cadires noves. També s’ofereix l’opció de poder utilitzar aquest servei de forma puntual.

ESCOLA BRESSOL Hola, famílies! Al setembre ha començat un nou curs i també la xerinola. Doncs bé, tal com diu aquesta dita infantil, el dia 16 de setembre l’Escola Bressol de Banyeres va obrir les portes amb molta alegria i ganes de treballar. Durant dues setmanes i

fins a l’octubre, l’horari de l’escola bressol serà una mica irregular, atès que es porta a terme el període d’adaptació. Consisteix en assistir a l’escola durant unes hores per tal que els nens es vagin acostumant a l’espai educatiu, sense completar la jornada escolar. D’aquesta manera, s’aconsegueix que els nens i les nenes agafin més confiança i seguretat en si mateixos i, en definitiva, una millor adaptació a l’escola bressol. Ah! Mireu quines samarretes es van fer els nens i les nenes del curs passat per anar d’excursió a Saifores. Us agraden? Sí? Doncs us espero a l’escola bressol perquè tenim una programació plena d’activitats, festes, sorpreses, sortides i moltes coses més. Fins molt aviat! ALÍCIA CAÑAVERAS

Cultura PRESENTACIÓ DE LA PÀGINA WEB MUNICIPAL · www.banyeresdelpenedes.com

@ @ L’1 d’agost va tenir lloc a la plaça del Centre Cívic la presentació de la pàgina web municipal i l’aula d’Internet municipal, ubicada a la biblioteca del Centre Cívic. Acte seguit, hi va haver un pica-pica per a tots els assistents. El web ha estat dissenyat en format Portal Informatiu, estructurat de forma àgil i intuïtiu, i facilita la recerca de continguts a l’usuari. Aquest web comprèn totes les informacions generals i d’interès sobre el municipi i les gestions que realitza l’Ajuntament. Compta, a més, amb una programació i disseny modern en tots els aspectes, per exemple, disposa de plànols digitals que el mateix usuari pot consultar des del seu ordinador, amb tecnologia Java. Cal destacar també una zona de titulars d’interès que va canviant durant curts períodes de temps i on es ressenyen temes d’actualitat general.

Tots els continguts del web són en català i disposa d’una versió en castellà amb la informació més important i de caràcter general. Un dels avantatges d’aquest web és que l’Ajuntament de Banyeres posa a la disposició del ciutadà la possibilitat d’obtenir una bústia de correu electrònic amb el format: nomusuari@banyeres.org. Només cal donar-se d’alta des del web i ja es pot disposar de bústia Webmail. Totes les entitats del municipi podran penjar-hi el seu web, que es trobarà en el format d’adreça: www.banyeresdelpenedes.com/nomentitat. Cada entitat podrà tenir la seva adreça web i penjar-hi tots els seus continguts i informacions de forma on line i en temps real. Aquest Butlletí Municipal també es pot consultar des del web.

@

7


Cultura CURSOS I TALLERS DEL CENTRE CÍVIC 2002-2003 • Pintura:

• Arts aplicades: Adreçat a adults. Horari: dijous de 9 h a 12 h i divendres de 16 h a 18 h. Lloc: Centre Cívic. Professora: Dolors Vidal Activitats: treballs en fusta, pedra, roba, paper, metalls, vidre… realització d´esmalts, ceràmica russa...

Adreçat a adults i joves. Horari: dimecres de 18 h a 21 h. Lloc: carrer Montserrat. Professor: Xavier Millán. Activitats: dibuix i pintura amb diferents materials i tècniques. Des de l'academicisme fins a les avantguardes.

• Ceràmica:

Adreçat a adults i joves. Horari: dilluns i dimecres de 16 h a 18 h. Lloc: Centre Cívic. Professora: Maria Martos. Activitats: confecció de peces amb la tècnica de les puntes de coixí.

• Puntes al coixí:

Adreçat a adults. Horari: dilluns de 18 h a 21 h. Lloc: Centre Cívic. Professora: Camil·la Pérez. Activitats: treballs amb fang, des del modelatge amb diferents tècniques fins a la seva decoració, utilitzant diversos materials com esmalts, terres...

• Anglès: Adreçat a joves i adults. Horari: dies i hores a determinar. Lloc: col·legi públic. Professora: Mª Pilar Muñoz. Activitats: aprenentatge de la llengua i cultura anglesa. Anglès per a empreses.

• Ceràmica jove: Adreçat a joves a partir dels 10 anys. Horari: dimarts de 18.30 h a 19.30 h. Lloc: Centre Cívic. Professora: Camil·la Pérez Activitats: treballs amb fang adreçats als joves, basats en les mateixes tècniques que els adults on es fanservir els mateixos materials.

• Alfabetització d'adults: Adreçat a adults. Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 17 h. Lloc: Centre Cívic. Professora: Encarnación Antolín. Activitats: aprenentatge d'expressió lectora i escrita per a persones adultes.

Costura: Adreçat a adults. Horari: dimarts i dijous de 16 h a 18 h. Lloc: Centre Cívic. Professora: Pilar Martínez Activitats: patronatge, tall i confecció de peces de roba.

• Curs d'expressió escrita i lectura per a estrangers: Adreçat a adults. Horari: a determinar. Lloc: Centre Cívic. Professora: Roser Ribas.

BA-TALLERS: Tallers infantils d´estiu per als infants de Banyeres Com cada any, els nens i les nenes de Banyeres (i d´altres poblacions) han pogut gaudir dels Ba-Tallers d´estiu, que ha organitzat l´Ajuntament i que han tingut lloc al Centre Cívic durant el mes de juliol i la primera quinzena de setembre. Les activitats han estat diverses: jocs, lectura de contes, taller de manualitats, taller de maquillatge, sortides per diferents parcs del poble… i, com a novetat aquest any han pogut gaudir de la piscina municipal cada dilluns. Aquest estiu han passat pels Ba-Tallers un total de 22 nens i nenes. La novetat d’enguany ha estat l’organització dels Ba-tallers durant la primera quinzena de setembre, amb una gran acollida dirigits per Belén Cossio.

8


Cultura ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2002-2003 Aquest any l´Ajuntament de Banyeres proposa nous serveis i amplia l´oferta al col·legi Verge del Priorat. Durant tot el curs es comptarà amb el servei de (gestionat per l´AMPA amb la col·laboració del personal de l'Ajuntament) i amb activitats extraescolars, tallers de manualitats, dibuix i pintura, racó del conte i la joguina, iniciació de puntes de coixí, realització guiada dels deures, lectura i jocs de taula. La mestra en educació infantil que es fa càrrec de les activitats i menjador és Vanessa Espinossa.

EDATS:

ACTIVITATS:

Els serveis inclouen tots els nens i nenes escolaritzats al nostre municipi o a altres.

L´horari de les activitats i tallers serà de 17.20 h a 18.30 h. Les activitats que s´ofereixen són:

- GRUP A: Pàrvuls 3, Pàrvuls 4 i Pàrvuls 5. - GRUP B: 1r, 2n i 3r. - GRUP C: 4t, 5è i 6è.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

GRUP A Racó del conte Racó del conte Manualitats Racó del conte Racó del conte (gratuït)

- GRUP A: racó del conte i la joguina, taller de dibuix i pintura, taller de manualitats i inciació a les puntes al coixí. - GRUP B: racó del conte i la joguina, taller de dibuix i pintura, taller de manualitats i iniciació a les puntes al coixí. - GRUP C: realització guiada dels deures, lectura, jocs de taula, i iniciació a les puntes al coixí. GRUP B Racó del conte Dibuix i Pintura Puntes o Racó del conte (gratuït) Manualitats Racó del conte (gratuït)

GRUP C Deures i jocs Deures i jocs Deures i jocs i puntes (gratuït) Deures i jocs Deures i jocs

SERVEI DE CANGUR Un altre servei que s´ofereix és el de cangur. Si puntualment un infant no matriculat a les activitats extraescolars necessita sortir un dia a les18.30 h de l´escola, podrà unir-se al grup i fer l´activitat que estigui assignada aquell dia, i els pares només hauran d´abonar aquella única tarda.

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS -De dilluns a divendres: 30 euros (sense matrícula). -Un dia a la setmana (un taller): 6 euros (amb matrícula de 18 euros). -Racó del conte (divendres) i Puntes al coixí (dimecres): gratuïts, places limitades. -Berenar: 2 euros tarda, 20 euros al mes. -Servei de cangur: 5 euros tarda, hi entra el berenar Places limitades. INSCRIPCIONS: al Centre Cívic.

Homenatge a Manolita Alonso de l'Escola de Banyeres. Juny de 2002

9


Cultura PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 2002 Banyerencs, banyerenques, autoritats, bona tarda, Camps que rossegen, sol que festeja, vinyes verdes i esplendoroses, turons de pinedes, oliveres i ametllers, on la fresca marinada amb goig ens regala un clima plàcid i delitós. Així és la comarca dels pobles del Baix Penedès i avui amb gran eufòria i alegria, el nostre poble de Banyeres comença la seva Festa Major. Mil banderes florides guarniran vostres terrats i de rialles la quitxalla omplirà carrers i places per donar aquest caliu que omple les cases de color i benestar. La Festa Major és bonica, és mig princesa, mig pagesa. La gent riu i canta mentre balla la geganta i el gegant la complau. El diumenge de matinada sentirem tocar les gralles que anunciaran que la festa ja és encesa i no cal dormir tant, ja que des de les balconades veurem ballar les sardanes que anellen en el nostre poble, tant a petits com a grans. El vell om de la plaça com un pilar que s’enlaira en sentir tocar les gralles, donarà una estrebada a les colles castelleres fins arribar al cim a prop del campanar on amb la mà l’enxaneta, com si fos una senyera, beneirà aquesta plaça i tot el poble si cal. Quan em va dir el batlle per fer el pregó de la festa major, li vaig contestar, per què jo? No sóc filla de Banyeres, no tinc arrels aquí, no sóc cap persona significativa. Hi ha d’haver algú amb més coneixença de la cultura i de la història d’aquest poble que conegui millor la seva gent i costums i que es mereixi més que jo iniciar la Festa Major. Però llavors em va explicar que m’ho demanava com a presidenta de l’entitat de conservació del Priorat de Banyeres i perquè ho fes en representació de tots els presidents que hi han hagut des del començament de la urbanització. Així és com m’he trobat aquí embolicada amb aquest pregó, i no sé si me n’acabaré de sortir. Com la majoria ja sabeu, el Priorat va començar com un càmping i després una urbanització per a gent de Barcelona i d’altres llocs, que hi venien a passar els caps de setmana i els estius. O sia, que hi tenien la segona residència. Però cada vegada més s’ha anat transformant majoritàriament en la primera residència. Doncs aquest lloc d’amples i tranquil·les avingudes en el qual s’ha convertit, és on hi tenim la casa de la nostra vida, on han crescut i s’han fet grans els nostres fills. Hi hem arrelat amb força i aquest lloc l’hem fet tan nostre que molts segurament ja no el deixarem mai més. Ens ha costat molt de sacrifici, energia i diners aconseguir el que teniu vosaltres per dret natural des de sempre: formar part d’un poble. Poder exigir a l’Ajuntament que t’ajudi en el que calgui i demanar tot el que tenim dret i necessitem. Fins ara érem el Pouet, la Urba, el Càmping,... Això s’ha acabat. Ja no som una urbanització. Som com tots

vosaltres. D’on? de Banyeres. Ja tenim un puntet en tots els mapes on poder assenyalar a qui ens pregunti, i dir: som d’aquí. Probablement, aquest és el motiu pel qual m’he decidit de fer aquest pregó. Per dir-vos que estem contents que a la fi tinguem una identitat de lloc puntual i coherent. I per tot l’esforç que hem fet esperem que ens tinguin en compte per sempre més, i que ens ajudin amb els nostres problemes i necessitats que són els mateixos que els vostres. També som de Banyeres! Per a Banyeres, això de tenir un nucli urbà lluny del centre del poble no és una novetat, ja hi té molta experiència amb Saifores i les Masies. No és l’únic. Hi ha altres municipis que estan en el mateix cas. No és cap problema. Només és qüestió de tenir-ho clar. I per acabar, amb el vostre permís, us vaig a fer de portaveu. Espero que hi estigueu d’acord. Avui és la Festa Major de sempre, la festa granada, la més festejada, la que campaneja sota el cel esbatanat, la de l’alegria i cordialitat, per això us vull demanar: batlle, regidors i gent que ens representa, poseu-vos un envelat al cor, amb llotges per a tots nosaltres. I escolteu totes les veus de la gent del vostre poble. No podeu pas fer-ho tot, ja que és molt el que es demana, però mireu de fer planer el bon ambient del carrer i el viure cada dia. Bona Festa Major!

10

MONTSERRAT JORNET JANÉ


Cultura IMATGES DE LA FESTA MAJOR 2002

Jocs infantils i Bany d'escuma

Diada castellera

Entrega de premis del concurs de petanca

Sardinada popular

Ballada de sardanes 11


Cultura OBERTURA MUSEU JOSEP CAÑAS En l’acte d’obertura del Museu Josep Cañas, la pedagoga Marta Mata va parlar de l’edició de la novel·la Oriol . Marta Mata va explicar que aquest llibre «és una novel·la autobiogràfica explicada amb un llenguatge molt banyerenc i molt d’escultor, de persona que veu molt les formes. Aquest és un dels aspectes remarcables de Cañas, ficar-se dins la pell dels altres i veure el que hi ha per dins ...» En la intervenció posterior d’Avelino Menéndez, president de la Fundació Josep Cañas, es va esmentar la recuperació per al treball de l’entitat de la família Perlasia, molt lligada a l’artista, i sobretot va voler mostrar la importància d’aquest Museu per a Banyeres i la comarca del Baix Penedès.

PROGRAMACIÓ DE RÀDIO BANYERES Les tardes de música Ràdio fórmula que amenitza les tardes amb cançons de diversos estils, repassa els temes més actuals i recorda els més significatius del passat. S’emet els dilluns de 5 a 8 h, els divendres de 5 a 7 h, i la resta de dies de 5 a 9 h. Programa dirigit per Daniel Garcia Maroto.

Conjuro Rock Programa que tracta de l’actualitat dels grups nacionals i internacionals dedicats a la música rock i heavy , i que dóna importància als espectacles en directe. S’emet els dissabtes de 10 a 12 h. Dirigit i presentat per Daniel Garcia Maroto, Dioni Puga i Cuky Martínez.

Soul Train Espai dedicat a cobrir la informació relacionada amb la música negra, soul, rap, passant pel pop més actual. Dissabtes de 9 a 10 h. Dirigit i presentat per Ricardo Garcia Maroto i Prady Romero.

Horari de Biblioteca Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17.00 a 20.00 h. dimarts de 12.00 a 14.00 h. Horari del PIJ (Punt d'Informació Juvenil) tardes de 5 a 7 h.

Per concertar visites al Museu Josep Cañas s’ha de trucar al telèfon 977 670 802.

Àrea 54 Es basa en els sons més moderns, la música màquina, el tecno, i tot el que està sonant en aquest moment a totes les discoteques. Dilluns de 22.30 a 23.30 h. Dirigit i presentat per Sergio Sala.

El trio no me fio És el programa que ens parla de la cultura dels músics independents. El chill out , el reggae i la música "ètnica". S’emet els dissabtes de 8 a 9 del vespre i el presenta Pep Fortuny.

Llista d’èxits Repassa setmanalment la llista de cançons que més sonen i que per diverses raons s’han convertit en èxit. La llista es confecciona i varia mitjançant els vots dels oients del programa. S’emet els dilluns de 9 a 10. Dirigit i presentat per Ricardo Garcia Maroto.

Barra libre En aquest programa hi ha un temps per a cada cosa. Es parteix d’un tema general que és el fil conductor de l’espai, s’escriu un editorial, s’entrevista a un especialista i es demana l’opinió dels veïns de Banyeres. Presentat per Wenceslao Martínez, Joan Balcells, Ramon Garriga i Luis Ángel Martínez S’emet els divendres de 21.30 a 23 h.

El balancí Les músiques que van ser protagonistes en els anys 60-70 tenen cabuda en aquest espai. Cada dilluns de 7 a 9 h amb Paco Ballester i Cecília Núñez. Són cançons recordatori de temps i d'esdeveniments passats.

12


Cultura LLIBRES dels molins inventariats 6. Diagnòstic del patrimoni de molins 7. Propostes d’intervenció al patrimoni de molins. També hi trobem els següents annexos: 1. Descripció tècnica dels molins hidràulics 2. Inventari de molins amb restes (ordenat per comarques) 3. Inventari de molins documentats 4. Mapes. Segons les dades de l’inventari, a la comarca del Baix Penedès s’han localitzat 14 molins amb restes i 5 molins sense restes a les poblacions d’Albinyana, l’Arboç, Banyeres del Penedès, Bonastre, el Montmell, el Vendrell i Santa Oliva. Pel que fa als de Banyeres, hi trobem el Molinet, el molí del Mata o del Papiol i el molí de Mas Ravella. Els tres molins, d’activitat farinera. Aquest llibre el podeu consultar a la Biblioteca, Centre Cívic, oberta cada tarda de 5 a 8 h. excepte els dimarts.

[ El patrimoni de molins de la demarcació de Tarragona. Anàlisi i estratègies d'intervenció, Jordi Blay, Salvador Anton, Ed. Diputació de Tarragona, 2001, 683 pàg.] El projecte «Hidràulic» finançat pel programa Raphael de la Unió Europea va promoure la realització d’una recerca sobre les característiques, l’estat actual i les possibilitats d’aprofitament dels molins preindustrials de les comarques de Tarragona. Com a resultat d’aquesta recerca s’ha elaborat aquest llibre, una eina interessantíssima perquè recull amb fotografies cada molí i el cataloga segons l’estat de conservació, el curs fluvial i la conca hidrogràfica. El llibre està dividit en set parts: 1. L’inventari de molins. 2. Els molins fariners en els segles XVII i XIX. Notícies d’altres molins hidràulics 3. Els molins paperers 4. La percepció del molí 5. Anàlisi estratègica

Joventut i Festes FESTA DE L’ONZE DE SETEMBRE La celebració de la Diada Nacional va tenir lloc a Saifores. La pedagoga Marta Mata va parlar de la Diada de l’Onze de setembre i tot seguit, a les vuit del vespre es va fer una sardinada popular. A les deu de la nit el grup Tramps va oferir un concertrecital d’havaneres. El públic que hi va assistir va ser força nombrós.

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL Novetats del PIJ: Punt d´Informació Juvenil Entre les novetats que ofereix el PIJ de Banyeres, destaquem la possibilitat d´adquirir gratuïtament el nou Carnet +25, que ofereix als joves d’entre 26 i 29 anys avantatges i descomptes especials, entre els quals n´hi ha d´especialment adequats a les seves necessitats, en l´adquisició de serveis i productes en diferents àmbits: cultura, formació, turisme, salut, esports, vehicles, informació, imatge i so, i oci. Si ja teniu el carnet, podeu adreçar-vos al PIJ de Banyeres, situat al Centre Cívic, i adquirir la relació de totes les empreses que s´han adherit a aquesta nova proposta. A més a més, el PIJ continua oferint informació a tots els joves sobre ensenyament, treball, vida social, oci, cultura, etc.

13


L'entrevista JOAN MIRACLE SANAHUJA Jutge de pau de Banyeres des de fa trenta-un anys Què vol dir ser jutge de pau? Abans es referia a la persona que posava una mica d’ordre utilitzant el sentit comú i l’equitat en assumptes civils. Abans també es cuidava de reconèixer cadàvers, signar els informes mèdics, però això ara ja no ho fem. Avui en dia és una feina més de tràmit, perquè es tracta de signar els documents que passen pel Registre Civil de l’Ajuntament i també els temes que porten les secretàries des del Jutjat de Primera Instància del Vendrell. Així, doncs, només cal signar papers? També faig actes de conciliació entre persones. És un acte privat. Hi ha casos complicats per a mi perquè, com que conec la gent, m’afecta veure els seus comportaments i les seves reaccions, i m’és molt difícil no implicar-m’hi. Hi ha gent que es pensa que els pot resoldre els seus problemes. Ah! també podem fer casaments, els jutges!

Com ha de ser un jutge de Què és un acte de conciliació? pau? Quan dues persones tenen Com que ets una persona a qui discrepàncies sobre un tema fan consultes tot sovint, només has concret, delimitació de terrenys, de tenir en compte de no deixaruna fita, una baralla , em demanen te mai influir per res. I el que que els escolti i que els digui què compta més és el sentit comú i em sembla a mi, que els digui qui l’experiència. té la raó, tot i que la raó és tan diI alguna anècdota curiosa? fícil de donar-la només a un! Un dia em van cridar per anar a Tothom la vol, la raó! En els actes uns embargaments de màquines de conciliació gairebé mai no d’una fàbrica. D’unes màquines s’arriba a bé, però llavors les dues que pesaven tones. Quan hi vam parts ja tenen força per començar arribar una ja havia desaparegut. un plet. Vam quedar badant boca! Com va triar ser jutge de pau? El jutge de pau participa en Abans que jo hi havia el Magí activitats socials del poble? Calaf. Un dia em va venir a trobar i Aquest any m’han engrescat a fer teatre. Qui m’ho havia de dir! em va dir has de ser jutge. Poc A setanta-dos anys! Fem L’auca després, l’alcalde Josep Figueres del senyor Esteve que ha em va dir el mateix. Vaig tingut molt d’èxit! acceptar i vaig jurar el El dia 20 càrrec amb tots els ...em demanen que d’octubre la ets i uts! Han passat els escolti i que els digui representem a trenta-un anys i a què em sembla a mi, La Lira del vegades em dic Vendrell en el que els digui qui té la que potser ja és concurs de raó, tot i que la raó és tan hora de deixarTeatre Amateur. difícil de donar-la només ho, però l’alcalde I ja em tens a un! Tothom la vol, la d’ara, l’Avelino, no molts vespres raó! em deixa marxar! cap a assajar!

Practica també l’esport de la neteja

14

Butlletí nº3 - juliol, agost i setembre 2002  
Butlletí nº3 - juliol, agost i setembre 2002  

Butlletí municipal nº3 - juliol, agost i setembre 2002

Advertisement