Page 1

banyeres febrer - març - abril i maig de 2008

del penedès

butlletí municipal

núm.24

Informació municipal, 2 Editorial, 3 Obres i urbanisme, 5 Serveis / Cultura, 6 Medi Ambient, 10 Joventut i esports, 13 Benestar i família / Educació, 14 Festes, 15 Gent Gran, 17 Grups polítics, 18

Banyeres del Penedès, sempre mirant endavant


Informació Municipal

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

ENTITAT MUNICIPAL Ajuntament Fax 977 671 228 Tel. 977 671 350 Centre Cívic 977 670 108 Col·legi Públic 977 670 743 Escola bressol 977 670 995 Museu Municipal Josep Cañas 977 670 802 Llar d’Avis 977 670 108

URGÈNCIES 112 Tot tipus d’emergències (incloses ambulàncies) 085 Bombers 088 Mossos d’Esquadra - Trànsit 062 Guàrdia Civil 061 Ambulàncies, urgències mèdiques 977 671 588 Àrea Bàsica de Salut - L’Arboç 977 661 141 Creu Roja 902 240 202 Renfe - Informació general 977 295 800 Hospital Joan XXIII 977 259 900 Hospital Santa Tecla 977 667 704 Hospital Comarcal del Vendrell 938 180 440 Hospital Comarcal de Vilafranca CAP I El Vendrell (atenció continuada) 977 667 703/04 977 665 150 CAP II El Vendrell Direcció General d’Emergències 1006 i Seguretat Civil CECOTAR

SERVEI MUNICIPAL Biblioteca Ràdio Banyeres 101.2 FM Gimnàs municipal PIJ Casal Jove Consultori Mèdic Servei Municipal d’Enllumenat (24 h.) (Servei de guàrdia) Servei d’Urgències d’Avaries Servei Municipal d’Aigües (24 h.) Deixalleria Comarcal (Bellvei), (matins de 9 a 13 h. i tardes de 16 a 19 h.)

977 670 108 977 671 895 696 673 094 977 670 108 977 671 357 977 671 712 609 166 254 902 250 370

AJUNTAMENT

977 662 683

ENTITATS Caixa de Tarragona Caixa Rural La Caixa Fundació Àngels Garriga Societat Nova

977 670 902 977 167 507 977 671 937 977 677 065 977 671 470

ALTRES SERVEIS Farmàcia Parròquia Taxi Endesa Serveis Funeraris del Penedès (L’Arboç) Funerària Selva (Tanatori El Vendrell)

977 671 102 977 671 440 630 097 967 900 770 077 977 671 378 977 661 075

núm.24

Atenció al Públic: de dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h. Els dijous de 17 a 19’30 h. Treballadora Social: dilluns de 9h. a 12h. a l’Hotel d’Entitats Educadora Social: dilluns d’11 a 13 h. a l’Hotel d’Entitats Correus: Planta baixa carrer Mestre Güell, 5 de 9.30 a 10.30 h. Servei Tècnic: dilluns de 18 h. a 21 h. (visites concertades) Jutjat de Pau: dilluns de 10 h. a 12 h. al Centre Cívic

HORARIS DEL CENTRE CÍVIC De dilluns a divendres

HORARI D’AUTOBUSOS Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell: 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18 / 16.10 / 17.18 / 18.42 / 20.33 Saifores - El Vendrell: 7.30 / 8.00 / 11.40 / 13.10/ 16.20 / 17.10 / 19.05 / 20.25 Les Masies - El Vendrell: 7.29 / 8.02 / 11.38 / 13.12 / 16.18 / 17.12 / 19.09 / 20.27 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 7.27 / 8.04 / 11.36 / 13.14 / 16.16 / 17.14 / 19.01 / 20.29

BIBLIOTECA I AULA D’INTERNET Matins, de 10 h. a 14 h. Tardes de 17 a 20 h. PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) De 17 h. a 19 h. OFICINA Matins de 10 h. a 13 h., tardes de 17 h. a 20 h.

*Amb parada a l’Hospital Comarcal 3 min. abans d’arribar a la parada del Vendrell.

CRÈDITS

(DISSABTES) Banyeres - El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores - El Vendrell: 9.20 / 12.43 Les Masies - El Vendrell: 9.19 / 12.41 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 9.17 / 12.39

Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès Disseny i maquetació: Azor Creatius Gràfics Fotografies: Pérez de la Hera Dipòsit Legal: T-487-2002

Bus del servei públic Vilafranca El Vendrell - Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres - Tarragona: 6.30 Tarragona - Banyeres: 11.15

Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l’Ajuntament, 6 43711 BANYERES DEL PENEDÈS Tel. 977 67 13 50 Fax 977 67 12 28

Hispano Igualadina: 93 890 11 51 Banyeres - Barcelona: 7.20 Barcelona - Banyeres: 19.20

e-mail: aj.banyeres@altanet.org www.banyeresdelpenedes.com

2

www.banyeresdelpenedes.com


Editorial

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

Des del primer moment que varem pujar al govern, una de les nostres fites era que els joves tinguessin un lloc de trobada on poder passar estones junts, un lloc decent i amb possibilitats per poder desenvolupar la seva creativitat i la seva imaginació d'una manera més profitosa, lúdica i formativa. Teníem la visió de nois reunits en grups per les graderies de la pista poliesportiva, amb unes actituds no gaire cíviques o, anant d'una banda a l'altra del poble a veure quina en podien fer, i és que la imaginació i l'activitat dels joves, és sorprenent, tots hem estat joves, i el que cal és saber canalitzar aquestes energies.

núm.24

Felicitats nois i noies, teniu els fonaments per a què la joventut d'aquest poble, que ara sou vosaltres i que demà seran uns altres, tingui on reflectir-se, heu donat exemple de com es fan les coses quan un en té ganes de fer-les. No us càpiga dubte de què quan sigueu més grans i veieu a d'altres joves gaudint de la vostra obra, estareu orgullosos d'haverhi participat en fer-la realitat. Endavant i força que junts encara ens queda molt per fer. L'equip de govern també ha apostat fort per donar un bon servei aquest estiu amb la piscina municipal. S'han portat a terme diferents reformes i millores a les instal·lacions amb la finalitat d'oferir més qualitat i de fer més agradable l'estada dels usuaris de la piscina. Ho hem aconseguit ja que les queixes han estat mínimes i és més, els abonaments i l'afluència de persones diària han augmentat considerablement. Agraïm la bona feina realitzada per l'equip que en aquests moments gestiona la piscina.

Hem fet tres actuacions, que creiem que comencen a donar fruits i que són només una part del que queda per fer. Hem tancat la zona de les graderies on es trobava el jovent, evitant d'aquesta manera un espai no gaire recomanable i molt predisposat a rebre fets vandàlics degut a la seva situació, apartat del centre del poble, i a l'escassa il·luminació. Però si elimines una zona on es podien reunir, els tens que proposar una altra, i d'aquesta manera ho hem fet, els hem proporcionat un local que ja estava destinat a ells en el seu temps i, com ha passat sempre en els anteriors governs, no es va mantenir adequadament i va fallar. Doncs bé, ara se'ls ha ofert el local, dinamitzat per un monitor expert en joventut i jove com ells, a fi d'orientar el seu potencial d'imaginació i força juvenil.

D'altra banda, el passat mes de maig s'inaugurava el centre cívic del Priorat de Banyeres, únic nucli del terme municipal que fins ara no disposava d'un espai social i cultural de trobada. Desitgem que sigui un centre cívic que estigui a disposició dels veïns del nucli. La nostra missió és donar-vos servei a tots vosaltres i amb aquest ideal volem continuar treballant.

I hem fet més, hem escoltat la seva veu, la que ens reclamava un rocòdrom, i l'han construït ells mateixos amb el seu esforç, posant-hi hores i ganes, i han aconseguit el seu objectiu, han fet una obra de la que ens sentim orgullosos tots els banyerencs, perquè és un treball dels nostres joves, és un tribut a la constància.

José María Abril Alcalde de Banyeres del Penedès

3

www.banyeresdelpenedes.com


Editorial

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

todos los banyerenses, porque es un trabajo de nuestros jóvenes, es un tributo a la constancia.

Desde el primer momento que ascendimos al gobierno, una de nuestros objetivos era que los jóvenes tuvieran un lugar de encuentro donde poder pasar ratos juntos, un lugar adecentado y con posibilidades para poder desarrollar su creatividad y su imaginación de una manera más provechosa, lúdica y formativa. Teníamos la visión de chicos reunidos en grupos por las gradas de la pista polideportiva, con unas actitudes no muy cívicas o, deambulando de un sitio a otro para ver qué podían hacer, y es que la imaginación y la actividad de los jóvenes, es sorprendente, todos lo hemos sido, y lo que es necesario es saber canalizar estas energías.

Felicidades chicos y chicas, tenéis las bases para que la juventud de este pueblo, que ahora sois vosotros y que mañana serán otros, tenga dónde reflejarse, habéis dado ejemplo de cómo se hacen las cosas cuando se tienen ganas de hacerlas. No os quepa duda de que cuando seáis más mayores y veáis a otros jóvenes disfrutando de vuestra obra, estaréis orgullosos de haber participado en hacerla realidad. Adelante y fuerza que juntos todavía nos queda mucho por hacer.

Hemos realizado tres actuaciones, que creemos que empiezan a dar sus frutos y que son solamente una parte de lo que queda por hacer. Hemos cerrado la zona de las gradas donde se encontraban los jóvenes, evitando de esta manera un lugar no bastante recomendable y muy predispuesto a recibir actos vandálicos debido a su situación, apartado del centro del pueblo, y a la escasa iluminación. Pero si eliminas una zona donde se podían reunir, les debes proponer otra, y de esta forma lo hemos hecho, les hemos proporcionado un local que ya estaba destinado a ellos en su tiempo y, como ha pasado siempre en los anteriores gobiernos, no se mantuvo adecuadamente y falló. Pues bien, ahora se les ha ofrecido el local, dinamizado por un monitor experto en juventud y joven como ellos, con la finalidad de orientar su potencial de imaginación y fuerza juvenil.

El equipo de gobierno también ha apostado fuerte para dar un buen servicio este verano con la piscina municipal. Se han llevado a cabo diferentes reformas y mejoras a las instalaciones con la finalidad de ofrecer más calidad y de hacer más agradable la estancia de los usuarios de la piscina. Lo hemos conseguido ya que las quejas han sido mínimas y es más, los bonos y la afluencia de personas diaria han aumentado considerablemente. Agradecemos el buen trabajo realizado por el equipo que en estos momentos gestiona la piscina. Por otro lado, el pasado mes de mayo se inauguraba el centro cívico del Priorat de Banyeres, único núcleo del término municipal que hasta ahora no disponía de un espacio social y cultural de encuentro. Deseamos que sea un centro cívico que esté a disposición de los vecinos del núcleo. Nuestra misión es daros servicio a todos vosotros y con este ideal deseamos continuar trabajando.

Y hemos hecho más, hemos escuchado su voz, la que nos reclamaba un rocódromo, y lo han construido ellos mismos con su esfuerzo, aportando horas y ganas, y han conseguido su objetivo, han realizado una obra de la que nos sentimos orgullosos

José María Abril Alcalde de Banyeres del Penedès

4

www.banyeresdelpenedes.com


Obres i urbanisme

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

INAUGURACIÓN DEL CENTRO CÍVICO DEL PRIORAT El 17 de mayo se inauguró el Centro Cívico del Priorat de Banyeres con una gran asistencia de público. Se trata de un espacio social y cultural donde se programarán diferentes actividades, ya en la Fiesta Mayor del núcleo se organizó una muestra de pintura de cuatro vecinos del Priorat, asimismo a partir de septiembre se pondrán en marcha dos cursos, de pintura y de manualidades (ver apartado cursos y talleres). A petición de los vecinos del Priorat, el centro cívico llevará el nombre de Joan Català, uno de los primeros

fundadores de la Fiesta Mayor en el Priorat de Banyeres.

AGENDA 21 Ha començat la nova etapa de l'agenda 21, amb la creació del Consell de Sostenibilitat, que és l'òrgan que ha de proposar i avaluar les directives mediambientals i de sostenibilitat del nostre municipi. S´estan creant les bases, que són la composició dels membres i l'estructura funcional amb el règim intern que ha de regir les seves funcions i competències. Tots i totes hi tenim cabuda en aquest Consell de Sostenibilitat, és més, no tan sols hi tenim cabuda, sinó que és necessària la nostra presència si és que volem ser partícips de l'esdevenir del nostre municipi. No podem deixar que una eina on la nostra veu pot ser escoltada i tinguda en compte,

no sigui aprofitada, tenim que portar les nostres inquietuts al Consell de Sostenibilitat, per poder planificar el municipi tal com nosaltres el volem. No deixem que els demés ens hipotequin el futur que és nostre i nosaltres, veïns de Banyeres, hem de dir la nostra. Qui hi vulgui participar, sols ha de deixar el seu telèfon o e-mail, al Centre Cívic, demanant que se'l tingui en compte per l'agenda 21, i des de Limonium (consultora que guia el règim de sessions), se'ls avisarà per a la propera reunió del Consell de Sostenibilitat. Us hi esperem, FA FALTA LA TEVA VEU. VINE A PLANIFICAR EL FUTUR DEL NOSTRE MUNICIPI.

ENTREVISTA AMB EL REGIDOR D’URBANISME SOBRE EL POUM Com està previst el finançament del POUM? Tenim una subvenció de cinquanta mil euros per finançar el POUM, però també estem aprofitant els treballs fets, i això significa un estalvi de temps, treball i diner públic. També cal dir per ser transparents en el finançament, que hem arribat a un acord amb el Sr. Colomé, que era qui finançava el projecte, perquè ens cedís els treballs que eren de la seva propietat, a canvi de mantenir en el polígon J, deu hectàrees urbanitzables, al costat de l'autopista i front de l'estació de gas. El cost suplementari d'aquest POUM, una vegada retirat i tornat

En quina situació es troba el POUM? En aquest moment encara es troba en fase de treballs previs, on els arquitectes estan retocant les propostes de reducció de creixement i redibuixant el polígon J, que amb la reducció ha passat de 45 hectàrees a 10. A part d'això també s'estan estudiant les noves propostes de l'equip de govern dels nous emplaçaments industrials, a prop d'Idiada. 5

www.banyeresdelpenedes.com


Cultura

Serveis Obres i urbanisme Serveis

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

a executar, serà de zero euros, per les arques municipals.

núm.23 núm.24

zona de conreu i paisatgística, i no s'hi deixaran fer ni piscifactories, com estava previst, ni res semblant.

Quines són les diferències amb el POUM que es va retirar? La primera i principal diferència és que el finançament és públic i no privat com era, i això vol dir que qui diu i té l'última paraula de com volem que sigui el nostre poble són els veïns del municipi, i no supeditat a interessos d'un privat. Una altra de les diferències i que a més és important, és la disminució de sostre, per tant el creixement serà menor del previst en l'anterior POUM, i més sostenible, en totes les àrees i serveis. També volem destacar que es preveuen zones d'aparcament públic en diferents punts del municipi, cosa que no estava prevista. Recalcar que la zona de Balbarroja i alguna altra més, es protegirà especialment com a

S'establirà algun procés de participació en la redacció i presentació del nou POUM? Sí, volem que tothom que ho desitgi pugui dir la seva, i se senti escoltat, per això per una part es tindran en compte els plantejaments fets des de l'agenda 21, i per l'altre es faran unes sessions de participació ciutadana, on hi siguin representades totes les tendències culturals, comercials i industrials del poble. Quan es preveu que s'aprovi el nou POUM? Si tot va com està previst, és probable que es faci l'aprovació inicial cap a finals d'any, que vol dir que seguint tots els tràmits que no es poden saltar, ens anem a la primavera de l'any vinent amb una mica de sort.

ANDRÒMINES Us recordem que la recollida d'andròmines, mobles vells, matalassos, electrodomèstics, etc. en els domicilis, serà mitjançant trucada telefònica a l'Ajuntament i es passarà a recollir solament l'últim dijous de cada mes, deixant-ho al carrer just el dimecres

abans per la nit. Es prega a tots els veïns que respectin la data de recollida, no es permet cap altre dia, així com sol·licitem que es concentrin en un mateix punt del carrer.

CONFERENCIAS SOBRE CINE

2a MOSTRA D’ART L'Associació d'Artesans i Artistes del Baix Penedès va organitzar la segona mostra d'art al nostre municipi del 4 al 25 d'abril. Aquesta nova mostra es composava de quadres realitzats en diferents formats i de peces de vidre de set artesans i artistes de la comarca: Sílvia Bagüés, Macari Calaf, Anna M. Esteve, Carme Garcia, Anna Hierro, Carol Palau i Isabel Villalba. Recordem que amb aquest projecte, l'Associació d'Artesans i Artistes del Baix Penedès pretén que la comarca del Baix Penedès sigui capdavantera en el món de l'Art i l'Artesania.

Todos los viernes del mes de abril el centro cívico de Banyeres acogió el círculo de conferencias “Aprende a ver cine”. La dos primeras sesiones fueron una introducción a la historia del cine, cómo se realiza y cómo 6

www.banyeresdelpenedes.com


Cultura

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

se analiza una película. En las dos últimas sesiones se proyectaron dos películas claves de la historia del cine y se analizaron.

núm.24

Caparrós Lera, Doctor en Filosofía y Letras, Profesor Titular de Historia Contemporánea y Cine de la Universidad de Barcelona y Director del Centro de Investigaciones FilmHistoria (Parc Científic de Barcelona). Es autor de 35 libros especializados.

Este círculo de conferencias fue llevado a cabo por el prestigioso Sr. José María

MÚSICA Y POESÍA. RECITAL DE FLAMENCO Asimismo, durante los viernes del mes de mayo el centro cívico de Banyeres organizó un círculo de música y poesía a cargo del Círculo Artístico “Semillero Azul” y vecinos de Banyeres, Carmen Navarro (poetisa) y Manuel Fernández (guitarrista), un viaje por el mundo lorquiano, por rimas y acordes así como por la música clásica flamenca.

Y el último viernes del mes el centro cívico se llenó de fuerza y poderío con el recital flamenco interpretado por el también vecino de Banyeres, José Barragán, un virtuoso con la guitarra y su acompañante al cante, Juan Castro.

CICLE CONFERÈNCIES SOBRE SEGURETAT EN AUTOMOCIÓ El Centre Cívic Ernest Lluch va acollir un cicle de conferències sobre diferents aspectes de la seguretat en l'automòbil:

més avançats, especialment del control electrònic d'estabilitat i de l'assistència a la frenada.

Seguretat general en l'automòbil: Presentació general de la seguretat activa i passiva, des del cinturó de seguretat fins als sistemes avançats d'assistència a la conducció.

Les conferències estaven adreçades al públic en general i el conferenciant ha estat un especialista d'Applus IDIADA en cadascun del temes a tractar.

Seguretat de motociclistes, ciclistes i vianants: Presentació dels elements de protecció dels usuaris de la via pública més vulnerables Seguretat infantil: Presentació dels sistemes de retenció infantil i consells per a la seva correcta utilització. Seguretat avançada en la conducció: Presentació dels sistemes de seguretat activa 7

www.banyeresdelpenedes.com


Cultura

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

EXPOSICIONS INFANTILS AL CENTRE CÍVIC DE BANYERES Durant tot el mes d'abril va estar exposada al centre cívic del poble la mostra còmica “75 anys de Tintín”. Tintín, el reporter belga més cèlebre del món del còmic, ens presenta en aquesta exposició formada per 10 plafons, el seu pare George Rémi, més conegut com Hergé, els seus àlbums al voltant del món i els personatges principals de les seves aventures.

I amb l'exposició “Wolfgang Amadeus Mozart” al maig, el centre cívic apropà la figura del compositor austríac a tots els usuaris de la biblioteca. Totes dues exposicions han estat cedides per la Biblioteca Federica Montseny de Canovelles.

1er CONCURS DE PINTURA RÀPIDA - MUSEU JOSEP CAÑAS

1er premi

2n premi

El passat diumenge 18 de maig es va celebrar el 1r Concurs de Pintura Ràpida Josep Cañas. El tema que els artistes havien de desenvolupar era el municipi de Banyeres, i com a màxim podien dedicar 7 hores a fer les seves obres (de les 9h del matí a les 16h de la tarda). Afortunadament, després de dies de fortes pluges, el temps va acompanyar el concurs i els artistes van poder dedicar-se a fons a pintar. En total, van ser 29 participants procedents de destinacions molt diverses: de Banyeres o localitats properes com Sant Pere de Ribes fins a Sabadell o Tortosa o municipis més allunyats com Betera (València) o Vinaròs (Castelló). Cal destacar que la qualitat dels quadres presentats va ser realment molt elevada, i per això el jurat, format pel Sr. Enric Nin, galerista del Vendrell amb molts anys d'experiència en el tracte amb obres d'art i pel Sr. Josep Maria Xarrié, cap de Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, van tenir una feina molt complicada a l'hora de triar els guanyadors. Finalment, els premis van ser per: - Joan Josep Català Paysan, d'Alpicat (Segrià, Lleida), 1r premi - Julio Garcia Iglesias, d'Abrera (Baix Llobregat, Barcelona), 2on premi

3er premi

- Josep Cornet i Puigoriol, de Sallent (Bages, Barcelona), 3r premi Els quals van rebre un xec de mans de les autoritats municipals el mateix dia del concurs, a les 18h. I com a agraïment als participants, les obres no premiades van quedar exposades al museu durant 3 setmanes per si algun comprador s'interessava en la seva adquisició. Es pot dir que aquest primer concurs ha resultat tot un èxit per diferents motius: l'elevada participació i gran qualitat de les obres presentades, l'excel·lent paper del jurat al qual agraïm especialment la seva presència i també per la difusió que s'ha fet de la figura de Josep Cañas en forma, aquest cop, d'homenatge visual.

8

www.banyeresdelpenedes.com


Cultura

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

CLOENDA DEL CURS DE SARDANES A L’ESCOLA Dansaires del Penedès, com cada any, ha impartit un curs de sardanes als alumnes de sisè curs de l'escola. La cloenda del curs que s'acostuma a

celebrar al maig es va haver de posposar dos cops degut al mal temps, però finalment es va traslladar al 26 de juliol aprofitant la Festa Major del Priorat.

LA BIBLIOTECA DEL CENTRE CÍVIC A més cada volum conté el Racó dels Savis, un DVD on es pot trobar la informació històrica de cada llibre. Si encara no tens el carnet de la nostra biblioteca t'animem a visitar-la i poder descobrir el món secret dels llibres.

Des del mes d'abril la biblioteca de Banyeres posa a disposició dels seus usuaris la Gran Enciclopèdia de les Tres Bessones. Es composa de 20 volums a color on a cadascú d'ells les tres bessones es troben en diferents aventures, coneixen al Quixot, fan un viatge al centre de la terra, visiten el taller de Gaudí i són partícips en el llibre de la selva entre d'altres històries.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: “NO PERDEM LA MEMÒRIA” Per tal de salvaguardar el nostre patrimoni fotogràfic, i tenir una memòria històrica, plasmada d'una manera gràfica , ens oferim a salvar totes les fotografies que tingueu a casa vostra, en algun racó oblidat, en una caixa de sabates, en el àlbum de família, en la vostra col·lecció particular de fotos, en fi tot el que tingueu de recull gràfic i que contingui algun tema que reflecteixi d'alguna manera en el fons de la foto o com a motiu principal, fets, actes i evolucions del nostre poble.

Volem que la nostra memòria no es perdi, volem que els futurs habitants de Banyeres sàpiguen a través de la fotografia, com ha estat el seu passat, quines eren les persones que vivien al municipi de Banyeres i així, per mitjà de la imatge, veure l'evolució del nostre poble. La història també es pot explicar en imatges. Animeu a qui sapigueu que té fotografies, a portar-les, i comenteu aquest tema als vostres veïns i amistats. L'11 de setembre en farem una mostraexposició del material rebut i classificat, i com que en comptem rebre moltes més, l'any vinent tornarem a fer una exposició.

No dubteu en portar fotografies, totes poden tenir un o altre tipus d'interès, eviteu les fotos molt, molt familiars, a menys que continguin indirectament algun d'aquests temes a que ens hem referit, del municipi. Totes les fotografies que porteu, seran acceptades, escanejades i datades i us seran retornades, per tant, quedaran les còpies conservades en els arxius municipals amb garantia de permanència en el temps.

Aquesta convocatòria és per a tots els nuclis de població del municipi, els de tota la vida, Saifores i Sant Miquel i els més nous, i les exposicions es classificaran també per nuclis. 9

www.banyeresdelpenedes.com


Cultura

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

CURSOS I TALLERS MUNICIPALS A partir del mes d'octubre es posaran en marxa de nou els cursos i tallers municipals al Centre Cívic Ernest Lluch:

Alfabetització adults Activitat : Aprenentatge de la lecto escriptura

Arts Aplicades Activitat: esmalts, roba, metall, fusta, vidre...

CURSOS PREVISTOS A PARTIR DE GENER DE 2009

Ceràmica Jove Activitat: treball de fang amb d'altres elements; esmalt i pintura de peces.

Català (mínim 20 persones) Activitat: Curs inicial de català Prof. Consorci per a la Normalització Lingüística

Ceràmica Adults Activitat: modelatge, esmalts, engobes, decoració…

Informàtica Activitat: aprenentatge de Windows i Internet

Costura Activitat: tall i confecció de peces de roba

Els preus i el professorat estan per determinar.

Pintura Activitat: pintura i dibuix amb diferents tècniques i materials

Medi ambient

núm.24

MES INFORMACIÓ AL CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH TELÈFON: 977 67 01 08 Inscripcions a partir del 17 de setembre

Puntes de Coixí Activitat: confecció de peces amb la tècnica de puntes al coixí

CURSOS I TALLERS AL CENTRE CÍVIC DEL PRIORAT El nou centre cívic del Priorat engega la seva activitat amb la impartició de dos cursos: A partir del mes d'Octubre es posa en funcionament un Taller d'Art on s'impartiran classes específiques de Dibuix i Pintura, dividides en dos grups, per a nens i adults. Es fixarà el dia i l'hora de cada curs en

funció dels inscrits. Més informació al 605 220 812. A partir del 15 de setembre, tots els dilluns i dissabtes de 17 a 19h es faran classes de manualitats. Més informació al 977677575 o bé al 635 064 587.

LA SEQUERA I LA NOVA CULTURA DE L’AIGUA Ja fa uns quants anys que venim patint una prolongada sequera que comença a afectar seriosament el país en general, així veiem pantans amb molt baixos nivells i aqüífers disminuïts o contaminats, que és una situació encara molt pitjor. Paral·lelament els municipis, en general i en la seva majoria, han sofert un fort increment

d'habitants, produint-se així un consum excessiu dels serveis, i entre ells, destaca el consum d'aigua, que ha convertit la situació en insostenible, per la falta de planificació prèvia de les necessitats i dels límits dels serveis. A més a més som un país acostumat 10

www.banyeresdelpenedes.com


Medi ambient

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

últimament a “derrochar”, malbaratar, com si les coses no valguessin res,… pensem que la brossa desapareix per art de màgia,… que l'aigua ens arriba com arriba el sol, que no ens costa res, i prenem per exemple la televisió que ens arriba a casa!, això si que costa!, i és gratis…, doncs mira,… l'aigua que no val res, la podem consumir com les ones de la tele,… a dojo i sense pagar.

núm.24

- Buidem el dipòsit del WC, sols quan és necessari, i si podem posem descarregadors de cisterna de doble polsador. - Si podem regar gota a gota no ho fem en aspersor. - Posem el rentaplats quan estigui ple. - Posem a les aixetes airejadors que consumeixen menys i fan el mateix servei que els normals. - No tirem olis a la claveguera, estem fent malbé molts i molts litres d'aigua, i encarim la seva recuperació enormement. Posem-lo en un pot i el portem a la Deixalleria. - No buidem les piscines, depurem, i a l'hivern, tapem-la. - Si detecteu una fuga aviseu ràpidament a l'Ajuntament. - No renteu els cotxes en el carrer o a casa vostra, aneu a les estacions que recuperen l'aigua. - Quan pugueu, adeqüeu el vostre edifici per recollir l'aigua de pluja, veureu que fins i tot les plantes quan regueu os ho agrairan.

Que errats que anem!, quanta cultura de l'aigua ens cal!, tenim que començar a valorar tots els béns dels que avui disfrutem i que són escassos,… i d'entre ells, hi ha un, que és el més important,… l'aigua. Des de la Generalitat s'estan engegant programes, actuacions i informació, a part de destinar-hi mitjans, materials i econòmics, per arribar a tota la població, donant resposta així a les necessitats i els problemes derivats de la sequera i accelaradament planificant el futur. A totes aquestes actuacions les anomenen,”nova cultura de l'aigua”. Però des dels municipis i més concretament des de Banyeres, què hi podem fer?

ELS BANYERENCS, CONSUMIM DE 227 A 250 LITRES CADA UN DE NOSALTRES DIARIAMENT DE MITJANA. LA MITJANA DE CATALUNYA ES DE 139 LITRES PER HABITANT I DIA EL CONSUM OPTIM ES DE 70 A 100 LITRES PER HABITANT I DIA.

RECOMANACIONS I CONSELLS: - Tanquem les aixetes quan no usem l'aigua, (mentrestant ens ensabonem a la dutxa, ens rentem les dents, etc.) - No ens banyem, dutxem-nos.

MODEREM EL CONSUM D'AIGUA!!

EL NOSTRE AQÜÍFER “SORRES DE SANTA OLIVA” Descripció hidrogeològica de l'aqüífer de sorres de Santa Oliva. Imaginant la secció de la plana penedesenca des de la morfologia del relleu actual: Banyeres del Penedès es troba en la plana del Penedès, però propera als estreps de la Serralada Litoral (a Bellvei, tal i com podem comprovar en imaginar-nos una mirada cap a La Muga).

la seva falda també hi trobem la formació de calcarenites arrecifals (cenozoiques), formades a partir d'antics esculls coral·lins. Cal recordar que tota la Depressió Pre-Litoral havia estat ocupada pel mar, i que aquest anà retrocedint. Mentre el mar anava retrocedint, la Depressió havia anat rebent i acollint sediments argilosos erosionats de les serralades veïnes: les margues del Penedès primer. Baixant de la Serralada cap a la plana, i anant cap al Nord-Oest -cap al Montmell-, veiem que Banyeres i Llorenç coincideixen gairebé

La Serralada Litoral està composta, essencialment, per calcàries (formació carbonàtiques del mesozoic). Però al peu de 11

www.banyeresdelpenedes.com


Medi ambient

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

al mig de la Depressió. A finals de l'era terciària (cenozoic), aquesta zona era un estuari i s'hi acumulaven molts sediments erosionats de les serralades i aportats pel mar: les argiles, però també les sorres. Aquestes últimes s'hi acumularen de forma gairebé circular, amb el seu màxim espessor a la zona de Banyeres.

núm.24

Està format per un cos central predominantment sorrenc, essent el sector més representatiu el format pel triangle Santa Oliva, Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès, on l'aqüífer és lliure, però de forma discontínua. L'aqüífer forma un aflorament circular de 3 km de diàmetre i una àrea de 48 km2. En aquesta zona, la part superior de l'aqüífer està formada per graves i sorres, passant a margues argiloses en la part inferior. Això és fins els 80-100 m aproximadament. Lateralment, el cos arenós passa a ser semicaptiu. És a dir, les arenes es troben intercalades amb nivells lutítics que augmenten en profunditat -passant a les margues del Penedès-, perdent entitat (gruix) des de la zona central fins als borells del límit de l'aqüífer, tal i com s'observa en el tall geològic.

El municipi de Banyeres del Penedès se situa sobre l'aqüífer sorrenc de Santa Oliva. Aquesta és la formació aqüífera més important del cenozoic (Mio-Pliocè) de tota la Depressió Pre-Litoral.

Originalment, fa uns 40 anys, les captacions eren sorgents (el nivell de l'aqüífer quedava per sobre de la cota topogràfica i l'aigua brollava cap a fora) i la xarxa de drenatge era efluent en relació amb l'aqüífer. És a dir, les rieres portaven l'aigua que circulava per l'aqüífer per la seva llera; per tant, el nivell de l'aigua subterrània estava per sobre de la cota topogràfica de la llera de la riera. Avui dia, però, aquest aqüífer és susceptible de sobreexplotació i vulnerable a la contaminació per nitrats. De fet, la totalitat del municipi de Banyeres del Penedès, com es comenta també posteriorment, forma part de zona declarada per la Generalitat de Catalunya com a vulnerable per contaminació de nitrats.

Informe de sostenibilitat del POUM de Banyeres del Penedès Hidrografia i hidrologia: És representatiu d'ambient de platja i estuari. Com s'esmenta en l'apartat de geologia, es formà durant la darrera etapa de la regressió marina (el mar havia ocupat tota la Depressió), moment en què hi havia un estuari i els sediments s'hi acumularen massivament formant un ventall al·luvial circular. 12

www.banyeresdelpenedes.com


Joventut i esports

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

OBERTURA ESPAI JOVE DE BANYERES El dia 29 d'abril es va obrir l'Espai Jove amb la contractació d'en Ramon Galofré, tècnic en Joventut, que condueix aquest Espai a les dependències municipals del carrer Montserrat, cada dimarts, dimecres i dijous de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Era una sol·licitud dels Serveis Socials, per poder complir una demanda per part del jovent del nostre municipi i les seves famílies. Actualment disposa de televisió, futbolí, taula de ping pong, billar, així com diferents jocs de taula, i a més, esperem que sigui un lloc de trobada dels nois i noies on puguin organitzar altres activitats que els hi puguin interessar, i que, en definitiva,

p u g u i n passar-hi bones estones d'esbarjo. Degut a la seva gran acceptació hem ampliat l'horari d'aquest servei als joves obrint també els dilluns a la mateixa hora de 5 de la tarda a las 8 del vespre. Esperem doncs, que els joves i les seves famílies valorin l'esforç de l'equip de govern, per poder tornar a obrir aquest Espai i que el gaudeixin plenament.

INAUGURACIÓ DEL ROCÒDROM El passat dissabte dia 24 de maig és va inaugurar el Rocòdrom als baixos de l'hotel d'Entitats al carrer Josep Cañas amb una gran afluència de nois i noies, així com la presència de familiars i amics, que varen poder començar a participar i alhora constatar la dificultat i equilibri que comporten els exercicis que fan per mantenir-se en forma per futures actuacions d'escalada a la muntanya. Des de l'equip de govern, s'ha donat assessorament tècnic i gran suport econòmic per que aquesta activitat fos una realitat. També agrair la implicació

de tot el jovent que hi ha participat, perquè sense la seva aportació, res d'això hagués estat possible. Per tant, esperem que aquesta nova ENTITAT del municipi tingui per davant un llarg i fructífer camí.

XERRADA D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL Les Àrees de Joventut i d'Educació de l'ajuntament juntament amb Jove Baix Penedès varen programar, el passat 3 d'abril a l'escola de Banyeres, la xerrada d'orientació acadèmica i professional I després de l'ESO, què? Els aspectes a tenir en compte per fer una bona elecció. La xerrada que anava dirigida als joves de 3r i 4rt d'ESO així com a les seves famílies,

va donar les eines necessàries per fer front a decisions acadèmiques i professionals importants que els ajudin a fer possibles els seus objectius, reduint els alts índex de fracàs i abandó escolar fruit, massa sovint, d'eleccions poc reflexives, improvisades i condicionades. No dubteu en visitar aquesta pàgina web www.educaweb.com

PISCINA MUNICIPAL El equipo de gobierno ha apostado por la renovación de la piscina municipal, que este año ha abierto el día 2 de junio. Se han acondicionado los lavabos exteriores y la terraza exterior del bar (lado pista

polideportiva), se han plantado 2000 tallos de hiedra y se han realizado mejoras en la depuradora sustituyendo el sílex para una mejor filtración del agua. Se han exteriorizado las bombas dosificadoras de 13

www.banyeresdelpenedes.com


Benestar i família

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

cloro y ph en el recibidor de la depuradora con un techo y una puerta para su mejor ventilación. El agua de la piscina pequeña se trasvasó a la grande para una limpieza y desinfección del vaso de la piscina así como para una posterior vorada. Se han realizado mejoras en el sistema de evacuación de agua en el caso de inundación con la compra de una bomba

núm.24

de achique, mejoras en el bar con una caldera nueva, ampliación y mármoles en las ventanas, se han colocado nuevos carteles informativos, mejoras en la enfermería y almacén, sustitución del techo de PVC de la entada de la piscina, reposición de la rejilla desbordante de la piscina grande y se ha colocado la placa identificativa de piscina municipal.

SETMANA DE LA DONA Un any més, durant el mes de març, hem celebrat al nostre municipi juntament amb el Col·lectiu de dones el Farcell, diversos actes dedicats a la DONA. Enguany no s'ha concentrat no més en el dia 8 de març si no que durant tot el mes hi han hagut diversos actes. El dia 4 hi va haver una conferència i una exposició sobre la vida de l'Anarquista Federica Montseny. El dia 6 de març és va organitzar un Recital poètic a càrrec d'en Jaume Calatayud i en Vicente Monera amb una gran participació

al local del Centre Cívic i que va ser molt aplaudit. Desprès hi va haver un gran “aperitiu” preparat per veïnes del poble que va fer les delícies de totes i tots els que hi varen assistir. El dia 8 de març a les 7 de la tarda, va tenir lloc la projecció de la pel·lícula “Elsa y Fred” també al Centre Cívic Ernest Lluch i desprès a les 10 del vespre, sopar al Restaurant l'Hort de L'Àvia. Del 12 al 28 de març hi ha hagut l'exposició “Dones en lluita per un altre món possible”.

Educació

SORTIDA AL TEATRE El dissabte 19 d'abril es va organitzar una sortida al TEATRE COLISEUM de Barcelona per anar a veure l'obra interpretada per LA CUBANA, “Cómeme el coco negro” i després

es va anar a sopar el Restaurant El Mussol, així doncs es va passar una estona molt agradable de convivència entre veïns del nostre municipi.

CARNAVAL A L’ESCOLA I ARRIBA A L’AJUNTAMENT Com ja s'havia fet alguns anys enrere, enguany el Carnaval de l'Escola va arribar a l'Ajuntament, amb una rua des de l'escola a la plaça de l'Ajuntament. Tots els nens i nenes anaven molt ben disfressats per l'ocasió i, amb la participació del timbalers

de la colla de Diables de Banyeres, des de dalt del balcó es va representar el judici del “REI CARNESTOLTES” molt ben interpretat per tots ells. Volem agrair a tots els mestres, pares i timbalers, la seva implicació perquè aquesta “festa” fos el més lluïda possible.

Fotografia: Carme Segura

Fotografia: Carme Segura 14

www.banyeresdelpenedes.com


Festes

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

SANTA EULÀLIA, FESTA MAJOR PETITA

IV Open de Dòmino

Exposició al Centre Cívic

Dintre dels actes de la Festa Major d'hivern, vam tenir la visita del President del Consell Comarcal del Baix Penedès, que va ser invitat pel Govern Municipal, per inaugurar una exposició dedicada al camp i la vinya, i ubicada al Museu Josep Cañas.

violència i de forma escandalosa.

La presència del Sr. Sánchez, president del Consell Comarcal, va suscitar un rebuig per part de membres de la plataforma “No fem el CIM”, que es va traduir en una esbroncada immensa des de que va arribar a la Plaça de l'Ajuntament fins, quan desprès d'intentar inaugurar l'exposició al Museu, va marxar del nostre poble. La violència va ser tal, que els membres de la plataforma van intentar entrar per la força a l'Ajuntament, concretament a les dependències de l'alcalde, no ho van aconseguir, però sí que van entrar al Museu Josep Cañas, rebentant l'acte previst amb

La raó absoluta no la té mai ningú, i el dret d'expressió o manifestació no dóna dret a agredir a algú, verbalment o físicament, perquè simplement té una altra manera de veure les coses o de pensar en un tema determinat.

Exposició “Terra de vins” al Museu Josep Cañas

IX Trobada d’intercanvi de plaques de cava

Lamentem des d'aquí, aquestes actes que no diuen res a favor del nostre poble i de la llibertat d'expressió que té cada persona individualment.

L'Equip de Govern, va invitar al President del Consell Comarcal, sabedor de què podia tenir una manifestació en contra de la seva manera de pensar, i el mateix President n'era conscient, però d'això al què finalment va passar, hi ha una gran distància, on si es perden les formes és perd la raó.

15

www.banyeresdelpenedes.com


Festes

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

TRES TOMBS

núm.24

SANT JORDI

Fotografia: Carme Segura

Volem destacar la gran participació de carruatges que van participar en els Tres Tombs celebrats el passat 6 d'abril al nostre municipi.

Fotografia: Carme Segura

L'AMPA del Col·legi va muntar diferents parades amb llibres i roses les quals van ser visitades per tots els alumnes de l'escola durant el matí i ja per la tarda es va obrir a tot el públic en general. La participació va ser molt bona en tot moment. I a mitja tarda, al parc infantil situat al costat de l'escola, els nens i nenes així com els seus pares van gaudir d'un espectacle infantil.

Fotografia: Carme Segura

8a TROBADA DE PUNTAIRES El diumenge 11 de maig el nostre municipi va acollir la 8a trobada de puntaires. Més de 240 puntaires van participar en la ja tradicional trobada que a Banyeres té caire bianual. Des d'aquí volem agrair a la Maria Martos, professora del curs de puntes de coixí que s'imparteix en el centre cívic, la seva dedicació en donar a conèixer aquest art. El grup de puntaires compta amb 13 puntaires.

Fotografia: Carme Segura 16

www.banyeresdelpenedes.com


Gent gran

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

BERENAR POPULAR PER A JUBILATS El dissabte 12 d'abril l'ajuntament va dur a terme una invitació pública a tots els jubilats del municipi, es tractava d'un berenar a la

plaça del centre cívic, hi van assistir més de 100 persones. Es preveu que aquest esdeveniment es repeteixi cada any.

US RECORDEM AQUEST SERVEI:

CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2008 Us informem del calendari fiscal. CONCEPTE

PERÍODE

560 - TAXA ESCOMBRARIES 600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME 500 - IBI URBA 501 - IBI RUSTICA 503 - BI CARACT ESPECIALS 733 - OCUPACIO DOMINI PUBL 840 - CONS. CEMENTIRI 010 - IAE 560 - TAXA ESCOMBRARIES 561 - TAXA ESCOMBRARIES CONCEPTE 800 800 800 800

-

SUBMINIST. SUBMINIST. SUBMINIST. SUBMINIST.

D'AIGUA D'AIGUA D'AIGUA D'AIGUA

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

PERÍODE PROPOSAT 30/03/2008-31/05/2008 30/03/2008-31/05/2008 27/04/2008-29/06/2008 27/04/2008-29/06/2008 27/04/2008-29/06/2008 29/06/2008-31/08/2008 29/06/2008-31/08/2008 27/07/2008-28/09/2008 27/07/2008-28/09/2008 27/03/2008-28/09/2008

PERÍODE CONSUM

PERÍODE PROPOSAT

01/01/2008-31/03/2008 01/04/2008-30/06/2008 01/07/2008-30/09/2008 01/10/2008-31/12/2008

27/04/2008-29/06/2008 27/07/2008-28/09/2008 31/10/2008-31/12/2008 31/01/2009-31/03/2009

17

www.banyeresdelpenedes.com


Grups polítics

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.24

CiU

ICV

Seguim avançant!

UN ANY DE GOVERN MUNICIPAL Al cap d’un any de govern municipal, volem deixar clara la nostra visió de partit, i per això es la nostra intenció destacar la manera en que veiem el municipi, com una part de la comarca, i no podem mes que pensar que estem al servei de la gent del municipi i de la comarca per això estem en tot moment treballant per el benestar de la nostra gent, no pas pels interessos d'especuladors, que sols veuen la comarca com a terrenys a explotar. ICV, aposta pel benestar social de les persones i l’anteposa als criteris de territori que sols donen profit als especuladors. Sabem que ara en moments de crisi i que no es dubtarà en aprofitar l’ocasió per especular sobre la falta de llocs de treball i intentar donar la sensació que sense que vingui el CIM, l’atur pujarà i tindrem una situació crítica d´atur. Res més desencaminat que aquesta afirmació, ICV, volem qualitat de vida per la nostra gent volem que no ens mati el CO2, volem crear llocs de treball més variats en R+D, i volem que aquests llocs de treball tinguin un ventall on hi càpiguen tots els tipus de formacions, des del que neteja a l’enginyer superior o a l’advocat. Lluitem des d' ICV per donar resposta pràctica a aquesta situació que se'ns ve al damunt i que anomenen crisi, i per això estem engegant plans per portar al municipi empreses, amb forta ocupació i variada i amb superfície d'ocupació de terrenys, raonable per desenvolupar la seva activitat, i sense que ens perjudiqui com el CIM que estan alguns entestats de portar-nos, i que sabem perfectament que contribuirà encara a portar més parats a la zona, i sinó comproveu a les estadístiques de el CIM Vallès, i veureu com a Santa Perpetua de la Moguda des de que tenen el CIM, tenen uns índex d´ atur mes alts. Un altre dels temes que ens preocupen és l' aigua i el reciclatge. Sobre el aigua s’estan començant plans per fer que aquest sigui un servei sostenible i de qualitat, i creiem que es un tema de futur, on es prioritzarà la qualitat i es convertirà en un bé molt preuat que tenim que saber tractar amb molta cura. El que si que ja s´ ha començat a treballar, és sobre el sanejament i en l'aprofitament de l'espai on hi havien ubicades les depuradores. El sanejament de la xarxa ja és un fet i ara estem per la recuperació de la riera i el seu entorn, que estava i està encara molt malmesa per tants anys de contaminació. Sobre el tema de reciclatge, s’està duent a terme uns estudis molt acurats de com es té que gestionar aquest servei que és bàsic per als municipis, i s’està fent des d'una visió més comarcal, a fi d’abaratir el servei i posar els mitjans necessaris per fer-los rendibles i que ha de repercutir en el municipi en qualitat de servei i amb la implantació de la recollida d’orgànica, Des d' ICV, estem al Consell Comarcal portant aquesta planificació, amb el Conseller Comarcal del nostre municipi i partit. El balanç d’aquest primer any de mandat municipal i participació en el Consell Comarcal és ben profitós, i creiem des d’ICV, que la gent valorarà amb bona nota els avenços conquerits en tant sols un any de govern. Des d’ICV, encoratjar als nostres representants i donarlos suport i propostes per fer una millor tasca de govern al servei del ciutadà.

En l'anterior butlletí analitzàvem com s'anaven materialitzen els objectius que teníem a la nostra campanya electoral. Seguim en aquesta línia i, malgrat les dificultats que a vegades trobem al camí, moltes d'elles conseqüència de l'herència que ens va deixar l'equip de govern anterior, avui podem parlar de més fets concrets que considerem importants en la vida del nostre municipi. Estem satisfets, molt satisfets, amb la compra de la casa de Cal Fontanilles, on instal·larem en condicions el Museu Cañas. L'hem comprat malgrat els vots en contra del Grup Socialista. Es curiós que es neguessin a voler incrementar el patrimoni, històric, artístic i cultural del poble. Un cop més han demostrat la seva incapacitat per gestionar el llegat que ens va deixar Josep Cañas!!! Calia fer aquesta inversió. En part perquè recuperar la primera casa del poble és respectar la nostra història però també perquè poder-hi instal·lar allí el museu dedicat al nostre fill il·lustre és honorar la seva memòria. L'actual museu no compleix els requisits legals com a museu i no podem gaudir de les ajudes i subvencions que l'administració distribueix. Amb la nova ubicació solucionarem aquest problema i entre tots farem un museu viu, com hauria volgut en Cañas. Els socialistes van preferir malvendre la casa de Barcelona i tenir els diners al banc, quin millor destí per aquests diners que un Museu Cañas amb la categoria que l'artista mereix?, no és millor pel poble poder tenir aquesta edificació emblemàtica i gaudir de l'obra que ens van deixar el Cañas que tenir una Fundació amb diners, però mal gestionada? Per finalitzar amb aquest tema, dir-vos també que s'ha recuperat l'obra del Cañas que tenia el seu tutor. Finalment han acabat els litigis i les males maneres i s'ha creat un clima de consens, de diàleg i de treball en comú per una mateixa causa. Els resultats estan aquí. Ja hi ha obra exposada a les oficines de l'Ajuntament i a la Sala de Plens. Segurament fa anys que hauria de ser així, però amb el grup socialista al govern mai va ser possible reconduir aquesta qüestió. Una altre novetat pel poble és la posada en funcionament del Mercat dels Diumenges. Tal com dèiem al nostre programa, volíem donar més serveis als ciutadans del nostre municipi; pensem que aquest mercat és un primer pas. Al marge d'aquest objectiu, estem segurs que és un impuls pel municipi i ens obrirà més a la Comarca. Hem habilitat prou espai, tant pel mercat en si com d'aparcament, perquè sigui còmode pels visitants, confiem en que poc a poc aquesta iniciativa sigui una referència al Baix Penedès. Ens plau comunicar-vos també la creació d'un nou mòdul a l'Escola Bressol. Ha significat una important aportació econòmica per part de l'Ajuntament, però és una inversió pel futur dels nens i nenes de Banyeres, que podran tenir una formació de qualitat des de els primers nivells d'educació. L'equip de govern demostra la seva sensibilitat cap a les famílies de Banyeres que tenen mainada i han de conciliar la seva vida professional i la familiar. Quan vam arribar al govern només hi havia 41 places a l'Escola Bressol i el Grup Socialista havia deixat fora a nens i nenes del municipi. Aquest any donarem servei a més de seixanta nens i aquest servei serà d'alta qualitat. Com veieu, a mida que passen el mesos va manifestantse la nostra forma d'actuar, sempre en servei del poble i dels seus habitants. Serà al final d'aquesta legislatura quan vosaltres tindreu que valorar la nostra tasca i confiem en haver pogut complir tots aquells objectius que hi havia en el nostre programa.

18

www.banyeresdelpenedes.com


Grups polítics

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

PSC

núm.24

PPC

DESCAPITALIZACIÓN - DESINVERSIÓN DE L'AJUNTAMENT Los banyerenses estamos presenciando una etapa donde las inversiones en nuevos equipamientos necesarios para las personas se están evaporando, o cuando menos, retrasando sin justificaciones. Es el caso del Centro de Día donde se han retirado más de 162.000 euros; es el caso de la zona verde del Pujolet y Pinetellada, donde se han retirado 30,000 euros; es el caso del pabellón Polideportivo donde se han retirado más de 940.000 euros; es el caso de la portada del agua al Priorat de Banyeres donde han retirado más de 207.000 euros¤y donde mantienen cortes de agua, calidad, cantidad y presión insuficientes. Probablemente se lo arreglen antes desde Llorenç…; camí de Les Masies de Sant Miquel a Saifores, más de 37.000 euros retirados, se da también en otras obras. ¿Qué han hecho con el dinero previsto y dotado para cada inversión?: de lo detallado más del cobro en 2.007 de una subvención que tenía pendiente la Generalitat con el anterior equipo del PSC para la Escola Bressol, que alcanzaba los 200.00 euros, más dels romanents, quedan ahora mismo sobre el papel 715.763 euros- El resto visto y no visto, a gastos corrientes. Y esto que queda lleva la misma traza. GESTIÓN ECONÓMICA Resulta que hablaban, hablan y no dejaran de hablar. Ahora que nos pasa: pues que no son capaces de gestionar. En el 2.007 han gestionado sólo en 40% de los recursos previstos que tenían dotados económicamente. Que les cuesta más pagar, multiplicando por más de dos veces los pagos pendientes. Que tienen pendiente bastante más para cobrar, que lo que se tenía al final del 2.006. Eso, una cosa es hablar y otra gestionar. Hemos recibido ya los recibos del IBI, basura… y ya estamos pagando los banyerenses los incrementos abusivos de impuestos y tasas del equipo de CiU + IC. Recordemos que subieron ostensiblemente los impuestos y tasas de obras y construcciones. Ahora nuestros gobernantes se quejan de que no hay entrada de licencias. Entre el bloqueo urbanístico que voluntaria e injustificadamente han hecho con el POUM + el momento actual de la construcción en general + la subida de la carga impositiva en Banyeres. Cataplás. Esperemos que no lo vayan compensando, para arreglar el desajuste económico municipal de su gestión, con dar licencias de aquella manera, en zonas no recepcionadas urbanísticamente o sin finalizar servicios. Deseamos que nuestros actuales gobernantes, CiU + IC, no nos vuelvan es este sentido a la edad del caciquismo y el todo vale urbanísticamente que hoy todavía estamos pagando. TERRITORIO La alternativa que han aprobado y firmado para la Plana del Morgadas, ambicioso proyecto del anterior equipo de gobierno del PSC, previsto en el POUM, va contra el propio municipio. Bajo el lema de menos territorio ocupado para actividades industriales que hacen : zonas verdes lindando con la autopista, quien las utilizará. Zona de equipamientos en el otro extremo del municipio, frente al cementerio de Llorenç, para que servicio municipal será útil…. El camino municipal existente será el que sirva también para esa nueva zona industrial. ¿Serás posible?. Lo dicho, ni interesa al pueblo, ni interesa a la propiedad, pero chapuza urbanística firmada. Atrás queda la previsión de equipamientos educativos, sociales, culturales… para compensar el déficit del Priorat de Banyeres, atrás queda el vial tan necesario para unir los núcleos de Banyeres, atrás queda la prevista zona de equipamientos comerciales que generarían un dinamismo económico y laboral al interior de la comarca y desde Banyeres que pasaría a ser centro de sinergias. Atrás queda también las actividades económicas previstas. Paradójicamente ahora sí que se destroza el territorio y por una alternativa bajo mínimos. Lo que hace la demagogia. También ahora se posibilita que por territorio de Banyeres del Penedès se den salidas a las variantes por carretera de Llorenç, que por cierto van para adelante. Nuestros gestores municipales son cómplices y favorecen a costa de nuestro territorio las necesidades de otro municipio. No hace falta que los actuales CiU + IC de Banyeres vayan ahora a buscar apoyo a Llorenç, como cuando el POUM. Es evidente que no lo tendrán. ¿Tan ciegos estamos que no vemos las evidencias contra nosotros mismo?. ¿O el motivo era otro? Lo del nuevo POUM es un cuento de nunca empezar ni acabar. Costos estamos teniendo. Para la próxima GESTIÓN URBANÍSTICA En el propio centro urbano del municipio estamos asistiendo a la pasividad municipal de cómo se habilita una vivienda en plaza pública y de cómo se cruza la calle con obra para llevar la acometida de agua municipal a la misma. ¿No es suficientemente gráfica esta acción para ver como se está gestionando el urbanismo de Banyeres actualmente? OTROS Bajas, En un año de gestión municipal han causado baja 3 pilares básicos de la propia gestión : el Secretario, el Arquitecto de licencias y la Directora de la Escola Bressol. No sólo con el aumento de salarios, que lo han hecho, es suficiente para mantener a los buenos profesionales de la casa. El profesional también quiere, cada día más, desarrollar su tarea, con dignidad profesional. Una cosa es gestionar l'Ajuntament y otra es hablar, hablar…. Hablar, por no decir otras cosas. Liamos y comprometemos a determinados colectivos pero… el pueblo a tragar y pagar la incapacidad manifiesta de nuestros gestores. Mercado ambulante. Hombre no está mal aceptar un mercado ambulante que nos vienen a ofrecer, ¿pero de la solución prioritaria de las parcelas antes y ahora industriales o en el POUM residenciales, donde ahora se ubica el mercadillo que?. Aparte de que nuestras familias se les escape más cantidad y más fácilmente el dinero de las manos por tener mas cerca el servicio, que otras cosas favorece?. ¿Da empleo?, ¿es actividad que da riqueza al municipio?, ayuda a resolver algún tema económico a l'Ajuntament…?. Otra cosa es que se quiera vender como el dinamizador económico local. Obras municipales : Hacen proyectos que pagan y después hacen las obras a su manera, véase camí de l'Arboç, o bajada a Los Boscos Avgda Marta Mata. En este último caso el populismo barato es un ejemplo de la incapacitante gestión municipal. ¿Se puede consentir urbanizar un vial sin incorporar los servicios básico y necesarios : iluminación. pluviales, aceras, alcantarillado, formación de caja de obra prepavimentación…, más agravante es que por ahí es por donde han de bajar servicios del pueblo, y la rotonda en el acceso a los Boscos que estaba prevista con este vial?. Por lo visto lo paga quien se había comprometido por escrito público con el anterior equipo del PSC, pero obviamente en otras condiciones y, ahora, sin convenio o papel escrito alguno conocido. De mercadillo populista vamos. ¿Se admitiría esto a cualquier otro promotor?. Otro precedente municipal que nos van acumulando y deseducando nuestros actuales gestores de CiU + IC.

19

www.banyeresdelpenedes.com


www.banyeresdelpenedes.com

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº24 - febrer, març, abril i maig 2008  

Butlletí municipal nº24

Butlletí nº24 - febrer, març, abril i maig 2008  

Butlletí municipal nº24