Page 1

Banum bildutbildningar

Tryckeriet är inte alltid boven... Våra utbildningar riktar sig till dig som på ett eller annat vis jobbar med bilder. Du kan vara allt från fotograf till formgivare eller originalare, för att ta några exempel. Utbildningarna skräddarsys efter önskemål. Vår styrka är att vi arbetar aktivt med fotografering, bildbehandling och produktion av annonser och trycksaker. När bildåtergivningen i trycksaken inte blir som förväntat kan förstås tryckeriet gjort ett dåligt jobb. Men fotografen har kanske ställt sin bild fel. Eller så har den reproansvarige inte riktigt förstått hur bilden ska behandlas. Att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan produktionskedjans olika delar är ett vanligt tema i våra utbildningar. Det enkla är ofta det svåra och bildhantering är inget undantag. Ofta är det mer komplicerat att grundställa ett dåligt original än att utföra friläggningar och mer avancerad retusch. Därför är det oändligt viktigt att först träna på de elementära grunderna – just de handgrepp som är avgörande för att bildflödet ska löpa friktionsfritt och mynna ut i korrekt återgivning i tryckpressen. Och kom ihåg: Hos oss är inga frågor för dumma för att ställas! Vi är ingen utbildningsfabrik utan vi håller våra utbildningar på ett personligt och flexibelt plan. Du är förstås välkommen att ta med egna bilder om du så vill. I normalfallet omfattar utbildningarna en dag. Det är en kort tid. Du kommer inte på något vis att vara fullärd och det är inte heller tanken. Vår ambition är att anvisa verktyg och metoder som du sedan kan träna på i lugn och ro. Kursavgiften inkluderar tre timmars telefonsupport. Om du kör fast, slå oss då en signal så hjälps vi åt att lösa problemen. Välkommen!

Banum AB • Mäselköp 311 • 612 93 Finspång • 0122-14570 • titti@banum.se • www.banum.se


Grundläggande bildbehandling

Grunderna som bär långt Vårt grundpaket innehåller inga häftiga Photoshopfunktioner. Här ligger i stället tonvikten på att stärka din baskunskap om bilder med hjälp av enkla, handfasta bildförbättringstips. Nedan följer några punkter i vår basutbildning. Vill du ta bort eller lägga till ämnen i listan meddelar du oss i samband med kursanmälan.

Originalkunskap Här går vi genom vad som kännetecknar en tekniskt bra bild. Du får också lära dig att identifiera olika tekniska brister i bildfilerna och hur dessa hanteras i bildbehandlingen.

Bildbehandlingens ABC Att grundställa bilden är den allra viktigaste delen av bildbehandlingen. Kontrast, tyngd, skärpning och enkel färgkorrigering ingår i detta avsnitt.

Original

Storleksförändring Vad händer med bilden vid kraftig förminskning/förstoring? Vi tittar bland annat på hur bildbehandlingen måste anpassas för att även ”enspaltare” ska bli bra i tryck.

Tryckbarhetskontroll Att simulera bilden i aktuell tryckprofil är en enkel självkontroll innan bilden skickas till tryckeriet. Under denna punkt går vi även igenom korrigering av otryckbara färger.

Genomgång av tryckresultat Vi använder testtryckningar som vi jämför mot skärm. Alla moment i bildbehandlingen finns sparade för respektive bild. Här kan du se vilka effekter både bra och dålig bildbehandling får på det tryckta resultatet.

Bearbetad

Kursfakta Kurstid: 1 dag Plats: Banums lokaler utanför Finspång Vägbeskrivning lämnas vid kursanmälan Kontakta oss vid önskemål om annan utbildningsplats Antal deltagare:1–4 Pris: 8 000:- exklusive moms som delas upp efter antal deltagare Vid fyra deltagare blir således kostnaden 2000:-/person Tre timmars telefonsupport ingår i kursavgiften Kaffe och lunch ingår i kursavgiften samt hämtning i Norrköping för dig som kommer med tåg eller flyg Anmälan görs till Titti Backström tel: 0122-145 70, e-mail: titti@banum.se

Banum AB • Mäselköp 311 • 612 93 Finspång • 0122-14570 • titti@banum.se • www.banum.se


Grundläggande bildretusch

Grundläggande bildretusch Här utforskar vi lite mer avancerade funktioner i Photoshop. Vi tittar på hur man arbetar med justeringslager, lagermasker och blandningslägen. Dessa funktioner har man stor nytta både i mer vardaglig bildbehandling såväl som under avancerad bildretusch, som exempelvis friläggningsarbeten. Tekniker för friläggning efterfrågas nästan alltid i våra kursplaneringar. Tyvärr finns inget enkelt knapptryck att tillgå men vi visar ett antal verktyg som kan användas för att nå ett bra resultat på kortast möjliga tid. Tillsammans med justeringslager, lagermasker och blandningslägen har vi här grundverktygen för avancerad retusch och montageteknik. En frekvent förkommande fråga är hur starkt oregelbundna objekt friläggs, såsom hår och bladverk. På bilderna till höger och nedan har en friläggningsteknik använts som är särskilt lämpad för just den bildtypen. Den berättar vi mer om på utbildningen.

Med ny bakgrund

Originalbild

Kursfakta Kurstid: 1 dag Plats: Banums lokaler utanför Finspång Vägbeskrivning lämnas vid kursanmälan Kontakta oss vid önskemål om annan utbildningsplats Antal deltagare:1–4 Pris: 8 000:- exklusive moms som delas upp efter antal deltagare Vid fyra deltagare blir således kostnaden 2000:-/person Tre timmars telefonsupport ingår i kursavgiften Kaffe och lunch ingår i kursavgiften samt hämtning i Norrköping för dig som kommer med tåg eller flyg Anmälan görs till Titti Backström tel: 0122-145 70, e-mail: titti@banum.se

Originalbild

Efter friläggning

Med ny bakgrund

Banum AB • Mäselköp 311 • 612 93 Finspång • 0122-14570 • titti@banum.se • www.banum.se


Grundläggande digitalfotografering

Kamera- och fototeknik För att bildbehandlingen ska bli enkel och kostnadseffektiv måste bildfilerna vara av god teknisk kvalitet. Stora tekniska brister innebär ett dåligt eller möjligtvis halvdant resultat när tryckpressen gjort sitt. Men bristerna kan ofta enkelt åtgärdas med lite bättre kunskap om kamera- och fototeknik. I denna utbildning behandlas, bland annat, följande punkter:

Kameror och objektiv Vi gör en statusbedömning av din kamerautrustning. Håller den måttet för dina behov eller behöver du uppgradera? Här tittar vi även in i kameramenyn och kontrollerar vissa viktiga inställningar.

Slutartid och bländare Detta är fotografens verktyg för att reglera den ljusmängd som träffar sensorn. Båda funktionerna används också för att skapa effekter. Med slutartiden kan vi välja att antingen frysa en rörelse eller göra den utdragen. Bländarvalet bestämmer om bilden ska få ett kort eller långt skärpedjup. Under denna punkt går vi också genom principerna för ljusmätning och exponeringskompensation.

Praktiskt handhavande Här tittar vi på exempelvis på vitbalans, val av ISO-tal efter olika ljussitationer samt hur man fotograferar i svagt ljus. När måste stativ användas? Hur stativet blir ett kraftfullt verktyg för avancerad bildbehandling berättar vi också om.

Råfil eller Jpg? Vi reder ut fördelar och nackdelar.

Från minneskort till dator Vid konvertering av råfiler eller omsparning av Jpg-bilder finns flera faktorer att tänka på för att bildens tekniska kvalitet inte ska påverkas negativt.

Kursfakta Kurstid: 1 dag Plats: Banums lokaler utanför Finspång Vägbeskrivning lämnas vid kursanmälan Kontakta oss vid önskemål om annan utbildningsplats Antal deltagare:1–3 Pris: 6 000:- exklusive moms som delas upp efter antal deltagare Vid tre deltagare blir således kostnaden 2000:-/person Tre timmars telefonsupport ingår i kursavgiften Kaffe och lunch ingår i kursavgiften samt hämtning i Norrköping för dig som kommer med tåg eller flyg Anmälan görs till Titti Backström tel: 0122-145 70, e-mail: titti@banum.se

Banum AB • Mäselköp 311 • 612 93 Finspång • 0122-14570 • titti@banum.se • www.banum.se

Banum utbildningar  

Utbildningsprogram för bildbehandling och fotografering.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you