Page 1

ชุดที่ 10


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 1 ชุดที่ 10 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 47

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระครูสุทธิวราภรณ์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 47 เดือนกุมภาพันธุ์ 2552

วางตลาดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

ISSN:1686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า พระครูสุทธิวราภรณ์ เด่นดังวิปัสสนา เมตตาเป็นเลิศ พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐแห่งขุนเขาสาลิกา - พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com - เล่าให้ฟัง.....ผีนางแก้ว...ตานานกรณียเมตตาสูตร.......................หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - ปริศนาแห่งความฝัน คาสอนหลวงปู่สู่โลกปัจจุบัน พระมงคลเทพมุนี ( สด จันทสโร ).....มาตา - พระครูสุทธิวราภรณ์ เด่นดังวิปัสสนา เมตตาเป็นเลิศ พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐแห่งขุนเขาสาลิกา เจ้าของฉายา “ ตะกรุดดี สมเด็จดัง วัตถุมงคลขลัง ”...............................................พุฒิพงศ์ ผาจีน - รับพรรับโชค.....อิทธิอาคม พระปลัดสุพันธ์ อธิจิตโต.....................................กิดาการ กิตติกรรม


- อิทธิคุณพระหลวงพ่อดา ( 2 ) ...มนตราอาคม หลวงพ่อวิเศษ กิตติโสภโณ........กุทัณฑ์ กมลาสน์ - คนแก่ขอบ่น ( ด้วยคน ) ...ย้อนรอยอดีต (1)...............................................................สมาชิก 0053 - จิตวิญญาณ ธรรมะ......................................................................................................แก้วกลางใจ - ความอัศจรรย์แห่งมนต์.............................................................................บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ - ศาสตร์แห่งชีวิต....ดวงดาวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตตามทักษากาเนิด ...........อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม - มหาทักษา....การสะเดาะเคราะห์แก้กรรมในโหราศาตร์........................................อ.รสิตา จันทนา - เด็กระลึกชาติที่ดีลัง จาพ่อแม่พี่น้องภรรยาในอดีตได้อย่างแม่นยา.......................พุฒิพงศ์ ผาจีน - ของขลังทางบุญ ................................................................................................สุรศิลป์ ตัณตยกุล - สืบสานตานานสุดยอดมหามงมคลวัตถุตารับวัดบวรนิวาส ฯพระเศรษฐีนวโกฏิ.....มนต์ปารเมศร์ - ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลน้าสองของดีที่ต้องดูไม่เชื่ออย่างลบหลู่ ( 3 ) ................................นรเศรษฐ์ - เรื่องเล่าข่าวบุญ “ ไขปริศนาพลังเร้นลับที่เขากะลา ”....................................................เบญจบารมี - อิทธิมหาขลัง เจ้าเงาะจอมขมังเวท “ จริงหรือ ” คาถามท้ายปี.......................................กฤตยากร - รหัสกรรม....ทาอย่างไรให้เป็นสุข เมื่ออยู่ในบ้าน..................................................อ.ฐาปนีญ์ อตีตา - สุขภาพทางเลือก....วิตามินเอช vitamin H บารุงผิว , เล็บ , ผม ลดปัญหาโรคเสื่อมทางเพศ ลดปัญหาภูมิแพ้ฯลฯ........................................................................................................หมออาหาร - สาระเพื่อชีวิต....สมุนไพรพิชิตหนาว...........................................นาวาอากาศโทเรวัติ โพธิพิทักษ์ - ใจอ่อน....จุดอ่อนที่ต้องกาจัด.......................................................................พรรณผกา ตัณตยกุล ร่วมบุญกับพุทธามหาเวท........................................................................................สุรศิลป์ ตัณตกุล - บูชาอริยคุณหลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทานบารมี หน้าสุดท้ายซ้ายมือ - พลิกตาราหาเพชรเม็ดงาม.............................................................................................ราช รามัญ


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 2 ชุดที่ 10 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 48

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า หลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด

ปีที่ 4 ฉบับที่ 48 เดือนมีนาคม 2552

วางตลาดวันที่ 1 มีนาคม 2552

ISSN:1686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้าหลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด - พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com - เล่าให้ฟัง.....ประวัติวัดสะแล่ง......................................................หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - ความเมตตา คาสอนหลวงปู่สู่โลกปัจจุบัน พระมงคลเทพมุนี ( สด จันทสโร )....................มาตา - อมตพลังขลังศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงวิญญาณทิพย์ หลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด.........................................................................ศุภักษร ลอยสุวรรณ - พระครูอาจารวิสุทธิ์ ( อุดม ) ตรวจดวงแม่นยาน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัตถุมงคลเข้มขลังพลังอิทธิฤทธิ์...............................................................................พุฒิพงศ์ ผาจีน - 3 พลังศักดิ์สิทธิ์อิทธิบันดาล.... อิทธิอาคม พระปลัดสุพันธ์ อธิจิตโต.............. กิดาการ กิตติกรรม


- คนแก่ขอบ่น ( ด้วยคน ) ...ย้อนรอยอดีต (2 )..............................................................สมาชิก 0053 - ทาบุญอย่างไรได้ผลมาก.............................................................................บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ - ประสบการณ์วิญญาณและการอุทิศบุญ ( 1 ) ................................................................คนธรรมดา - ศาสตร์แห่งชีวิต.......วันที่เป็นกาลโยกประจาปี 2552 สีที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล...................................................................อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม - มหาทักษา....หัวงูหรือหางงู...................................................................................อ.รสิตา จันทนา - อิทธิคุณน้ามันยาผงเทพรัญจวนเทวดาตามนาง.....สุดยอดมหาเสน่ห์มัดใจ...............มหาเวทย์คุรุ - ครุฑสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม บูชาครุฑให้ถูกจะเกิดคุณมหาศาล................ชินธร จันทรประภาพ ของขลังทางบุญ ....................................................................................................สุรศิลป์ ตัณตยกุล - สืบสานตานานสุดยอดมหามงคลวัตถุตารับวัดบวรนิวาส ฯพระเศรษฐีนวโกฏิ.......มนต์ปารเมศร์ - ประสบการณ์ 108 อิทธิคุณ...วัตถุมงคลหลวงปู่คาเป็ง...ฐิตปัญโญ.............................ฐิติ จาตุรนต์ - ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลน้าสองของดีที่ต้องดูไม่เชื่ออย่างลบหลู่ ( 4 ) ................................นรเศรษฐ์ - จิตสัมผัสต่างภพ...เยี่ยมเมืองลับแลเขากะลาครั้งที่ 2 ........................................................เม้าตาอิน - เรื่องเล่าข่าวบุญ “ ถือศีลกินเที่ยว...โต้ลมหนาวบนเขากะลา ”.......................................เบญจบารมี - อิทธิมหาขลัง เจ้าเงาะจอมขมังเวท....ประวัติการณ์ที่ต้องจดจา..................................... กฤตยากร - สุขภาพทางเลือก....วิตามินบี 5 ( กรดแพนโทธินิค )......................................................หมออาหาร ร่วมบุญกับพุทธามหาเวท........................................................................................สุรศิลป์ ตัณตกุล - บูชาอริยคุณหลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทานบารมี หน้าสุดท้ายซ้ายมือ - หมดยุคชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์.............................................................................................ราช รามัญ


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 3 ชุดที่ 10 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 49

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้าหลวงปู่ทิม อัตตสันโต

ปีที่ 5 ฉบับที่ 49 เดือนเมษายน 2552

วางตลาดวันที่ 1 เมษายน 2552

ISSN:1686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า หลวงปู่ทิม อัตตสันโต เทพเจ้าแห่งความเมตตา ยอดพระเกจิสุปฏิปันโน ยุคกึ่งพุทธกาล - พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com - ลีลาภาพที่แท้จริง คาสอนหลวงปู่สู่โลกปัจจุบัน พระมงคลเทพมุนี ( สด จันทสโร )............มาตา - เล่าให้ฟัง.....ดอกสะแล่งหอมไกล.................................................หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - เทิดเกียรติน้อมสักการะอริยคุณหลวงปู่ทิม อัตตสันโต


ยอดพระเกจุสุปฏิปันโน ยุคกึ่งพุทธกาล....................................................................เสฏฐ์ เสกสรรค์ - แจกฟรีปีใหม่ไทย....กู้วิกฤติเศรษฐกิจ อิทธิอาคม พระปลัดสุพันธ์ อธิจิตโต....................................................................................กิดาการ กิตติกรรม - ความเข้าใจในขันธ์ 5 ตามความเป็นจริงและผลจากการปฏิบัติ........................อ.สุดใจ ชื่นสานวน - คนแก่ขอบ่น ( ด้วยคน ) ตอนเส้นทางเลือก ( เดิน ) ไป( 1 ) .......................................สมาชิก 0053 - ผู้เสียหายทั้งสองทาง..................................................................................บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ - ศาสตร์แห่งชีวิต....สีที่เป็นเดชตามทักษากาเนิด ....................................อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม - มหาทักษา....ชีวิตที่เลือกได้...................................................................................อ.รสิตา จันทนา - แจงความจากข้อถาม...วันไหว้ครูสายเขาอ้อ ( พ่อท่านเขียว )...น้ามันเทพรัญจวนตระกุดพญา สมิงและลูกอมหนุนดวงมหากาเนิด................................................................................มหาเวทย์คุรุ - ของขลังทางบุญ ................................................................................................สุรศิลป์ ตัณตยกุล - ประสบการณ์ 108 อิทธิคุณ...วัตถุมงคลหลวงปู่คาเป็ง ฐิตปัญโญ ( 2 ) .....................ฐิติ จาตุรนต์ - สืบสานตานานสุดยอดมหามงคลวัตถุตารับวัดบวรนิวาส ฯ พระเศรษฐีนวโกฏิ มหาบารมียสเศรษฐี ท่านที่ 4 ........................................................มนต์ปารเมศร์ - เปิดแฟ้ม “ มงคลโสฬส ” หนุนดวงเสริมชะตา................................................เพชร ประพันธ์กุล - เปิดตานานสายพม่าสุรัสตรี 12 ของดี ที่ไม่เป็นสองรองใคร จากพิธีไหว้ครูวิชาสายพม่า............................................................................................สย่าอุ๊สุภัทต๊ะ - ธาตุกายสิทธิ์เหล็กไหลน้าสองของดีที่ต้องดูไม่เชื่ออย่างลบหลู่ ( 5 ) ................................นรเศรษฐ์ - เรื่องเล่าข่าวบุญ “ปาฏิหาริย์ยานต่างดาววันไหว้ครูฯ ”................................................เบญจบารมี - อิทธิมหาขลัง เจ้าเงาะจอมขมังเวท....ค้าได้ขายดีอย่างต่อเนื่อง.......................................กฤตยากร - ฮวงจุ้ยหกประสาน.............................................................................................ซินแซมังกรเหนือ - ประสบการณ์วิญญาณและการอุทิศบุญ ( 2 ) วิธีการทาทานในชีวิตประจาวัน..............คนธรรมดา - สุขภาพทางเลือก....วิตามินบี 3 ( Nicotinic Acid / Nicotinamide ).............................หมออาหาร


ร่วมบุญกับพุทธามหาเวท........................................................................................สุรศิลป์ ตัณตกุล - บูชาอริยคุณหลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทานบารมี หน้าสุดท้ายซ้ายมือ - รู้มาบอกต่อ...ควันธูปก่อมะเร็งไม่เว้นธูปไร้ควันหรือธูปอโรม่า..................................สมาชิก 0005

หลวงพ่อวัดปากน้าภาษีเจริญ....องค์ปฐมบรมครูแห่งวิชาธรรมกาย


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 4 ชุดที่ 10 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 50

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระราชสิทธิมงคล

ปีที่ 5 ฉบับที่ 50 เดือนพฤษภาคม 2552

วางตลาดวันที่ 1 พฤษภาคม 2552

ISSN:1686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้าพระราชสิทธิมงคล พระผู้ประเสริฐยิ่ง พลังจิตอธิษฐาน นะ ยอดฟ้า นะ สาเร็จ - พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com - ธรรมสวนีย์....การเดินทางเพื่อความปลอดภัย..............................................หลวปู่แหวน สุจิณโณ - องศาที่เหมาะสมของใจกับความสุข คาสอนหลวงปู่สู่โลกปัจจุบัน พระมงคลเทพมุนี ( สด จันทสโร ).............................................มาตา - เล่าให้ฟัง.....ต้นดอกสะแล่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์...........................หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - พระราชสุทธิมงคล ( หลวงพ่อสวัสดิ์ โสตถิทัตโต )


พระผู้ประเสริฐยิ่งพลังจิตอธิษฐานนะยอดฟ้านะสาเร็จ ...........................................เสฏฐ์ เสกสรรค์ - หลวงพ่อสิริ สิริวัฒโน ทายาทบารมีหลวงปู่สุข วัดปากคลอง ฯ หลวงปู่โอภาสี การันตีรับรอง ในคุณธรรม เสก “ พระฤาษี 12 ปีนักษัตร มหาเศรษฐีเรียกทรัพย์ ” ..................เพชร ประพันธ์กุล - อิทธิอาคมพระปลัดสุพันธุ์ อธิจิตโต พิเศษสุด ๆ ไม่เคยปรากฏในวงการวัตถุมาก่อน...................................................กิดาการ กิตติกรรม - หลวงพ่อสาย ติสโร เกจิอาจารย์เรืองเวทย์อาคม หลวงพ่ออู่ทอง พระศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภ............................................................................กันตพิชย์ - คนแก่ขอบ่น ( ด้วยคน ) ตอนเส้นทางเลือก ( เดิน ) ไป( 2 ) .......................................สมาชิก 0053 - นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง..........................................................................บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ - ศาสตร์แห่งชีวิต....สีที่เป็นอายุ................................................................อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม - ในอิทธิมหาอาคม พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะ ไหว้ครูน้อมนาสิริมหามงคลสู่ตัว..........มหาเวทย์คุรุ - ของขลังทางบุญ - ประสบการณ์ 108 อิทธิคุณ...เคล็ดลับการใช้พระคาถาครูบาคาเป็ง ....................โคมฉาย*โรเบริต์ - 9 มหาทานบารมีมหาเศรษฐีพุทธกาล มหาบารมีชฏิลเศรษฐี ( เศรษฐีผู้มีภูเขาทอง ) มหาเศรษฐีท่านที่ 5 ......................................................................................................มนต์ปารเมศร์ - เปิดตานานสายพม่าสรรพคุณและวิธีใช้ยาสุรัสตรี มหาเทวี 12 นาง...........................สย่าอุ๊สุภัทต๊ะ - เด็ดเครื่องราง...กุมารทองมหาเวทคะนองฤทธิ์คะนองเดช เครื่องรางมาแรง...ให้รวยได้หากมีศรัทธา.............................................................เพชร ประพันธ์กุล - เรื่องเล่าข่าวบุญ เที่ยวถ้าแดนธรรมลี้ลับ.......................................................................เบญจบารมี - อิทธิมหาขลัง เจ้าเงาะจอมขมังเวท....วาระมหามงคล.....................................................กฤตยากร - ฮวงจุ้ยหกประสาน.....ทิศทั้ง 8 ของบ้าน ปี 52....................................................ซินแซมังกรเหนือ - ประสบการณ์วิญญาณและการอุทิศบุญ ( 3 ) เหตุที่ทาให้คนตาย..................................คนธรรมดา - สุขภาพทางเลือก....โรคที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญ...............................................หมออาหาร


- 10 ไม้ประดับบนโต๊ะทางาน........................................................................................สมาชิก 0005 ร่วมบุญกับพุทธามหาเวท........................................................................................สุรศิลป์ ตัณตกุล - บูชาอริยคุณหลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทานบารมี หน้าสุดท้ายซ้ายมือ - พระหนุ่มผู้มุ่งธรรม.......................................................................ราช รามัญ


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 5 ชุดที่ 10 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 51

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระครูโอภาส ธรรมารักษ์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 51 เดือนมิถุนายน 2552

วางตลาดวันที่ 1มิถุนายน 2552

ISSN:1686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า พระครูโอภาส ธรรมารักษ์ พระผู้มีวาจาสิทธิ์ ไม่ยึดติดลาภสักการะ - พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com - คาสอนหลวงปู่สู่โลกปัจจุบัน พระมงคลเทพมุนี ( สด จันทสโร )บนโลกที่แตกต่าง..............มาตา - เล่าให้ฟัง.....ต้นไม้ในวัดสะแล่งใครไม่กล้าตัด..............................หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต - พระครูโอภาส ธรรมารักษ์ ( หลวงพ่อสว่าง ฐานังกะโร ) พระผู้มีวาจาสิทธิ์ไม่ยึดติดลาภสักการะ.....................................................................พุฒิพงศ์ ผาจีน


- น้อมอาลัย 97 ปี 77 พรรษา พระครูโสภณธรรมรัต ( หลวงปู่ถม ธัมทีโป ) เทพเจ้าคงกะพันแห่งเมืองละโว้..................................................................................พุฒิพงศ์ ผาจีน - พระครูชัยมังคลารักษ์ ( พระอาจารย์พิรุณ สิริจันโท ) ท่านผู้ทรงวิทยาพุทธคุณแห่งเมืองแม่อาย..........................................................................สิริกาญจน์ - อิทธิอาคมพระปลัดสุพันธ์ อธิจิตโต ในอิทธิบารมีพระผู้ทรงคุณ...................กิดาการ กิตติกรรม - คนแก่ขอบ่น ( ด้วยคน ) ตอนนี่หรือบุญ.....................................................................สมาชิก 0053 - ศาสตร์แห่งชีวิต....สีที่เป็นมูล เป็นอุตสาหะตามทักษากาเนิด................อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม - สกรูปพิเศษ มีเงินมีสุขพระมวลสารชั้นครู เครื่องมงคลแห่งองค์พระอรหันต์.เพชร ประพันธ์กุล - มหาทักษา....อย่างนี้ก็มี..........................................................................................อ.รสิตา จันทนา - ที่พึ่งที่แท้จริง..............................................................................................บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ - ของขลังทางบุญ ................................................................................................สุรศิลป์ ตัณตยกุล - ประสบการณ์วิญญาณ และการอุทิศบุญ 4 ....คนตาย เพราะนายเวรติดตามมาเล่นงาน ( อุปฆาตกกรรม ) ........................................................คนธรรมดา - เรื่องเล่าข่าวบุญ มนต์ขลังพิสดาร วันวางศิลาฤกษ์ เพื่อสังคมโลก.............................เบญจบารมี - มนต์ขลังพระพิราพ เทพอสูรบันดาลความสาเร็จ ที่กาลังอยู่ในกระแสศรัทธา ณ ขณะนี้................................................................ศุภักษร ลอยสุวรรณ - 9 มหาทานบารมี มหาเศรษฐีพุทธกาล สุมังคลเศรษฐี ผู้มีทรัพย์มาก มียศมาก มีบริวารมาก มหาเศรษฐีท่านที่ 6 .............................................มนต์ปาเมศร์ - อิทธิมหาขลัง เจ้าเงาะจอมขมังเวท....จานนด้วยตนเอง...................................................กฤตยากร - กรรมตามทัน.......................................................................................................................ทองทิว - สุขภาพทางเลือก............................................................................................................หมออาหาร ร่วมบุญกับพุทธามหาเวท........................................................................................สุรศิลป์ ตัณตกุล - บูชาอริยคุณหลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต


- ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นทานบารมี - หน้าสุดท้ายซ้ายมือ สิ่งลึกลับกับปาฏิหาริย์ของจิตใจ....................................................ราช รามัญ


ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ประธานที่ปรึกษาอุปถัมภ์ : คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ , คุณนุชนารถ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์: พระครูอุดมวีรวัฒน์ , พระครูวิจิตนวการโกศล ,พระครูสังฆรักษ์ผดุง พุทธสโร , พระครูนันทเจติยาภิบาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ:์ พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล , พล.ร.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง , นายอเนก หุตังคบดี , นายไชยา พรหม , นายอนุสรณ์ ปั้นทอง , นายนาวิน บุญเสริฐ , นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น , นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร , นายพงษ์ศักดิ์ จิตเมือง , นายภณ เขมกิตติพงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส: นภัทร ตัณตยกุล , ท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง , วรชัย จตุรแสงธรรม ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย : อดุลย์ คล่องสารวจ


นักเขียนรับเชิญ : ธนีนพ จิระกุล , อ.ฐาปนี อดีตา , อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม , อ.รสิตา จันทนา , น.อ บรรเจิด กิจโรณี , พิมพ์ศจี กาญจนะโยธิน, หมออาหาร , เม้าตาอิน นักเขียน : นรเศรษฐ์ , มนต์ปรเมศ , สุวิชาน ปานทิพย์ , สุรสิงห์ อมรฤทธิ์ , เมธา กฤตยกุล , กฤตยา , กุทัณฑ์ กมลสาสน์ , ฐิติ จาตุรนต์ , ส.อวตาร , กิดาการ กิตติธรรม , บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ , กัลยา ตัณติวรศรี , รอยอริยะ , พรานธรรม์ , ราช รามัญ , พิเชษฐ์ ชูชาติ , ราศีพรห์ม , พุฒิพงศ์ ผาจีน , ศุภักษร ลอยสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ: พรรณผกา ตัณตยกุล , นิชาภัทร วงษ์จีน , กิตติคุณ ตัณตยกุล , จิรายุส ตัณตยกุล บรรณาธิการบริหาร: สุรศิลป์ ตัณตยกุล ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ: ไพบูลย์ ตัณตยกุล ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิค: ทะนงศักดิ์ วงษ์จีน


แยกสี-แพลท: หจก.ซี.วาย.ซิซเทิม พริ้นติ้ง พิมพ์ที่: บริษัท ออฟเซ็ท จากัด โทร.02-943-8313 จัดจาหน่าย: บริษัทธนบรรณปิ่นเกล้า จากัด โทร. 02-4348270-1ต่อ102 โทรสาร 02-4248512 สานักงาน: 799/102 ชุมชนธรากร แยก 14 ถ.รามคาแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 E-mail : mahawet@hotmail.com โทร.02-518-1181, 089-698-3453 โทรสาร. 02-512-1181 เจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา: สุรศิลป์ ตัณตยกุล


นี่คือนิตยสารพุทธามหาเวทรูปแบบใหม่ในลักษณะหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ( E-book ) ขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านได้โปรดเข้าไปเยี่ยมชมดูตัวอย่างเนื้อหา คร่าวๆ ก่อนตัดสินใจเพื่อจับจองเป็นเจ้าของ ส่วนคุณภาพของเนื้อหายังคงอุดมไป ด้วยสาระที่น่าสนใจในเอกลักษณ์ของพุทธาฯเหมือนเดิม เพียงแต่รูปแบบนั้นดูมี สีสันน่าอ่าน , ทันสมัย และมีระบบเสียงที่เพิ่มความเร้าใจในอรรถรสให้ได้สัมผัส มากยิ่งขึ้น คุณผู้อ่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 99 บาท ซึ่งมีหนังสือพุทธา อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในนั้นทั้งหมด 5 เล่มอ่านกันจนจุใจในราคาที่คุณไม่สามารถหาได้ จากที่ไหน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สานักงานนิตยสารพุทธามหาเวท 799/102ชุมชนธรากร แยก14 เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ10510.. โทร.02-5181181 , โทรสาร.02-5181181 มือถือ.089-6983453

Email:Mahawet@hotmail.com Website:www.puttawet.com


พุทธาออนไลน์ชดที่ 10  

นิตยสารออนไลน์รูปแบบใหม่ของสำนักพิมพ์พุทธามหาเวทที่รวมเรื่องราวสรรพานุภาพของพระรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์ , สิ่งเริ้นลับ ที่เคยได้รับความนิย...