Page 1

ชุดที่ 2


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 1 ชุดที่ 2 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 10

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10เดือนมกราคม 2548

วางตลาดวันที่ 25 ธันวาคม 2548

ISSN:1686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พระอรหันต์ผู้เอื้ออาทรแก่แผ่นดิน ผู้มีจิตบริสุทธิ์ พูดอะไรไม่มีบาปกรรม พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ : -อมตะธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดแห่งอภิมหามงคล..พระบรมสารีริกธาตุ.........................สมศักดิ์ ตัณตยกุล -อานาจพุทธคุณ.........................................................................................................................มลิวัลย์


-หายปวดท้องเพราะพุทธมนต์........................................................................เบญจรัตน์ วงศ์ไอศูรย์

ธรรมานุภาพ -ธรรมสวนีย์ เรื่อง…วาสนา..................................................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ -ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีนรกของ อุบาสิกาธนีนพ จิระกูล ตอนที่ 2

สังฆานุภาพ -หลวงตากับนายก....................................................................................................................สันยาสี -หลวงพ่อผินะ ปิยธโร ฤทธิ์อภิญญาเหลือเชื่อ ! วัตถุมงคลยอดขลัง! พลังเวทสุดมหัศจรรย์ ! ตอน ที่มาที่ไปของดาวอาถรรพ์ และปลัดขิกหัวชะมด ตอนที่ 2...................................................น.นาคราช –พระครูวิเศษพัฒนคุณ ( หลวงพ่อเที่ยง ผาสุโก ) ตอนที่ 2..................................................ปานทิพย์ -ครูบาเจ้าบุญคุ้ม ปสันโน ภิกษุผู้มั่นปณิธาน สร้างงานพระศาสนาฝากไวในแผ่นดิน.........ปานทิพย์

บุญทากรรมแต่ง -วิบากกรรมพระอริยะ..เจ้าคุณนรฯ อริยสงฆ์แห่งวัดเทพศิรินทร์ฯ......................................นรเศรษฐ์ –คนระลึกชาติ ผู้กลับชาติมาเกิดใหม่...เด็กหญิงอุรารัตน์ ศรีนิล.................................สุนิสา วงศ์ราม -อ.โหรพุทธพร ผู้ไม่อิ่มในการสร้างบุญ...................................................................................สันยาสี

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด..ความหวังใหม่ในการเอาชนะความเสื่อมของร่างกาย.....................อภิญญา สันยาสี –วิชาผังมหาเศรษฐี...ผู้มีสมบัติจักรพรรดิ...........................................................อ.ปัญญา ชนากานต์

ขลัง,ศักดิ์สิทธิ์,เร้นลับ -ท่านท้าวมหาพรหมาธิราช มหาเทพผู้กุมชีวิตชาวโลก ผู้บันดาลทุกสรรพสิ่ง................มนต์ปารเมศ -วัดศิริบรรพต ดินแดนลี้ลับอาถรรพ์เมืองหนองคาย................................................................สันยาสี


มหาเวทพุทธาคม -นานาสาระเกี่ยวกับอภินิหารและอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ของ “พญาไก่แดง” ตอนรวบรวมมวลสารรุ่น สร้างโบสถ์ ปรกโพธิ์ 5 ใบ สอนวิชา “ ออรักมหาเสน่ห์”... ................................น.นาคราช รัตนมงคล -อุกกามณีดา..ทรงสรรพฤทธิ์อิทธิโชคเป็นที่ควรแก่อัศจรรย์.................................................ปานทิพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท............................................................พราหมณ์เฒ่า

พระอาจารย์สุพจน์ จันทูปโม


วัตถุมงคลมนต์นาคราช หลวงพ่อวัชระ เอกวัณโณ


วัตถุมงคลอันทรงคุณค่า หลวงพ่อผินะ ปิยธโร วัดพระสนมลาว จ.สระบุรี


วัตถุอาถรรพ์ หลวงพ่อผินะ ปิยธโร พระผู้นั่งสมาธิถอดจิตมรณภาพ สังขารไม่เน่า


ครูบาเจ้าบุญคุ้ม ปสันโน วัดโพธิสัตว์บรรพตนิมิต จ.กาญจนบุรี


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 2 ชุดที่ 2 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 8

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระอาจารย์วัชระ เอกวัณโณ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2548

วางตลาดวันที่ 25 ตุลาคม 2548

ISSN: 686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า ในอิทธิฤทธิ์บารมีพระอาจารย์วัชระ เอกวัณโณ รู้จิตรู้กรรม รู้อดีต-อนาคต ลือลั่นสุดขลัง มหาพิธีศักดิ์สิทธิ์ ชุบชีวิต ส่งชะตาให้รุ่งโรจน์

พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ : -อภินิหารพระบรมสารีริกธาตุ...................................................................................................สันยาสี


ธรรมานุภาพ -ธรรมสวนีย์ ธรรมคติวิมุตติ............................................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ - ภูตกรรมฐาน...ในประสบการณ์ พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี...................................... สุวิชาน

สังฆานุภาพ -หลวงพ่อผินะ ปิยธโร ฤทธิ์อภิญญาเหลือเชื่อ ! วัตถุมงคลยอดขลัง! พลังเวทสุดมหัศจรรย์ ! ..............................น.นาคราช -พระอาจารย์วัชระ เอกวัณโณ ลือลั่นสุดขลังมหาพิธีศักดิ์สิทธิ์ ชุบชีวิตส่งชะตาให้รุ่งโรจน์...................................สมศักดิ์ ตัณตยกุล -จิตทิพย์!มหาพลังฤทธิ!์ หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต เทพเจ้าแห่งภูผาแดง วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ชัยภูมิ....................................................................กฤตยา -หลวงพ่อเกษม จิตตวโร สมุนไพรดี พิธีขลัง เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์..................................ฐิติ จาตุรนต์

บุญทากรรมแต่ง -คาสารภาพของคุณหมอ .........................................................................................................ลมโชย -เทพลงทัณฒ์............................................................................................................................สุรสิงห์

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด..ว่านหางจระเข้ สุดยอดสมุนไพรของโลก.......................................อภิญญา สันยาสี -วิชาฝึกสะกดจิต....................................................................................................................นรเศรษฐ์ -วิชาผังมหาเศรษฐี ตอน..ธาตุสาเร็จ....................................................................อ.ปัญญา ชนากานต์

มหาเวทพุทธาคม -นานาสาระเกี่ยวกับอภินิหารและอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ของ “พญาไก่แดง”สอน “ วิชาเรียกเงินเรียก ทอง”... ..............................................................................................................น.นาคราช รัตนมงคล -ตานานการสักยันต์..........................................................................................................น.นวะรัตน์


-บั้งไฟพญานาค.....................................................................................................................นรเศรษฐ์

รัตนมงคล -พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศาสตร์และศิลป์ เทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค ประทานความสาเร็จในทุกสรรพสิ่ง.................................................ส.อวตาร -นางมายุธิ เทพแห่งโชคลาภ..เมตตามหาเสน่ห์ บนบอกได้...................................................นรสิงห์ -อุกกามณีดา ทรงสรรพฤทธิ์อิทธิโชค..................................................................................ปานทิพย์ -เจ้าเงาะจอมขมังเวท บันดาลโชคลาภ ความสาเร็จในธุรกิจ................................................ราศีกรกฏ

ประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท.............................................................พราหมณ์เฒ่า


หลวงพ่อผินะ ปิยธโร วัดพระสนมลาว จ.สระบุรี พระผู้นั่งสมาธิถอดจิตมรณภาพ สังขารไม่เน่า


“พญาแมงภู่คา”


“ เจ้าเงาะจอมขมังเวท ”


“พระพิฆเนศวร” เทพผู้ขจัดอุปสรรค...ประทานความสาเร็จในทุกสรรพสิ่ง


“นางมายุริ” อิทธิฤทธิ์ทางมหาเสน่ห์และโชคลาภ บนบอกได้


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 3 ชุดที่ 2 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 6

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระอาจารย์คาสอน ทีปธัมโม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2548

วางตลาดวันที่ 25 สิงหาคม 2548

ISSN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า พระอาจารย์คาสอน ทีปธัมโม พระกรรมฐานผู้ทรงญาณรู้กรรม กาหนด...อดีต-อนาคต พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ -หลวงพ่อศิลา มรดกของแผ่นดิน พระมิ่งขวัญของชาวสุโขทัย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธาปาฏิหาริย์สุดอัศจรรย์ อายุกว่า 800 ปี...............นักสิทธิ์ พหุสรุตสูง -สูงในพุทธคุณ ขลังในมวลสารอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระแม่ธรณีดาในอิทธิบารมี


หลวงพ่อบุญช่วย ขันติวโร..................................................................................อมรฤทธ -อิทธิฤทธิ์พุทธบารมี สมเด็จนางพญางิ้วดา...............................................................เมธา กฤตยกุล

ธรรมานุภาพ -ธรรมสวนีย์ เรื่อง…ศีล.........................................................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ -ต้นตอบ่อบุญ...................................................................................................หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี -“ สงบนิ่งชนะทุกสรรพสิ่ง ” ในคติธรรม ครูบาเจ้าบุญคุ้ม ปสันโน....................................ปานทิพย์

สังฆานุภาพ -ไปวัดป่ากราบพระอาจารย์คาสอน ทีปธัมโม พระกรรมฐานผู้ทรงญาณ พบคนระลึกชาติที่บ้านคา พอกน้อย อ.เมือง จ.นครพนม.................................................................................................สันยาสี –หลวงพ่อกวย ชุตินธโร พระผู้เป็นยิ่งกว่าพ่อของศิษย์ ผู้วิเศษแห่งเมืองสวรรค์............. น.นาคราช –หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตคุตโต อภิญญาจารย์ผู้เก็บงาประกายศิษย์ครูบาเจ้าเกษม เขมโก..นรเศรษฐ์ –หลวงพ่อเกษม จิตตวโร สมุนไพรดีพิธีขลัง เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์..................................ฐิติ จาตุรนต์

บุญทากรรมแต่ง -เข้าพรรษาราลึก....................................................................................................................พราหมณี

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด.....สมุนไพรกับเส้นเลือดตีบ..............................................................อภิญญา สันยาสี –วิชาผังมหาเศรษฐี...ตอนคนเหนือดวง...............................................................อ.ปัญญา ชนากานต์ -บริหารกรรม...กับท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง อิทธิบันดาลองค์มหาเทพ............มนต์ปารเมศ

ขลัง,ศักดิ์สิทธิ์,เร้นลับ - อิทธิบุญฤทธิ์องค์ธาตุพญาไก่แดง และยาสี่ประการ สอนวิชาการเวกเสียงทอง...............น.นาคราช -รัตนมงคล พญาอิ่นแก้วรุ่น 1 เมตตามหาเสน่ห์ บันดาลโชคลาภในสรรพฤทธิ์ อิทธิวิชา พระครูสังฆ รักษ์ผดุง พุทธสโร วัดล้านตอง จ.เชียงใหม่ .........................................................................นรสิงห์


-เจ้าเงาะจอมขมังเวท บันดาลโชคลาภความสาเร็จในธุรกิจ..................................................ราศีกรกฏ

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท............................................................พราหมณ์เฒ่า

“ หลวงพ่อศิลา”


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์พระป่ากรรมฐาน


พระปลัดสุพันธ์ อธิจิตโต วัดใหม่บ้านดอน จ.นครราชสีมา


“พระประทุมเจ็ดสระ”


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 4 ชุดที่ 2 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 7

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า หลวงพ่อผินะ ปิยธโร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2548

วางตลาดวันที่ 25 กันยายน 2548

ISSN:1686-9186

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า หลวงพ่อผินะ ปิยธโร พระกรรมฐานเหนือโลก ฤทธิอภิญญา เหลือเชื่อ วัตถุมงคลยอดขลัง พลังเวทสุดอัศจรรย์ พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ -พระพุทธมังรายมหามุณี หนึ่งเดียวในโลก...


พระประธานเนื้อหว่านอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในอิทธิภินิหาร...............................................อภิญญา สันยาสี -อิทธิฤทธิ์พุทธบารมี สมเด็จนางพญางิ้วดา.................................................................เมธา กฤตยกุล

ธรรมานุภาพ -ธรรมสวนีย์ 1. เรื่อง…ปาติโมกขสังวรศีล............................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 2. ฝึกจิตให้เป็นมิตรกับความสุข.........................................................................พระพิพิธธรรมสุนทร -เคล็ดลับชีวิตพิชิตโลก..............................................................................................................สันยาสี -ภูตกรรมฐาน ....................................................................................................................สุวิชาน

สังฆานุภาพ -หลวงพ่อผินะ ปิยธโร ฤทธิ์อภิญญาเหลือเชื่อวัตถุมงคลยอดขลัง พลังเวทสุดมหัศจรรย์..น.นาคราช –หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตคุตโต อภิญญาจารย์ผู้เก็บงาประกายแห่งเมืองแพร่....................นรเศรษฐ์ –หลวงพ่อเกษม จิตตวโร สมุนไพรดีพิธีขลัง เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์..................................ฐิติ จาตุรนต์

บุญทากรรมแต่ง -ลูกชั่ว...ทรพี ..........................................................................................................................สุรสิงห์

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด.....รางจืด.........................................................................................อภิญญา สันยาสี -วิธีฝึกสะกดจิต ...................................................................................................................นรเศรษฐ์ -วิชาผังมหาเศรษฐี...ตอนกลั่นบุญศักดิ์สิทธิ์กลั่นแก้บาปศักดิ์สิทธิ์.....................อ.ปัญญา ชนากานต์ -บริหารกรรม...กับท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง อิทธิบันดาลองค์มหาเทพ............มนต์ปารเมศ

ขลัง,ศักดิ์สิทธิ์,เร้นลับ - อภินิหารอิทธิบุญฤทธิ์องค์ธาตุพญาไก่แดง สอนวิชามนต์เสน่ห์ปู่จ้อย.............................น.นาคราช -คาถาเมตตาและนิราศโรคภัย ของหลวงพ่อทบ วัดชนแดน, หลวงปู่ฟั่น อาจาโร , หลวงปู่จันทร์ เขมิโย............................................................................ส.อวตาร


–ข้า ฯ มากับพระ “วิชาทรงพระ...ชินบัญชร”.....................................................................จักรพรรดิ –ตะกุดยอดมงกุฎเพชรอิทธิฤทธิ์กลับดวงชะตาปกป้องคุณไสยแคล้วคลาดปลอดภัยสืบตานานวิชา ของหลวงพ่อกวย ชุตินธโร อันลือลั่น ...................................................................................นรสิงห์ -พระประทุมเจ็ดสระ...........................................................................................................น.นาคราช -มนต์ขลัง เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ พญาแมงภู่คาและเครื่องรางไสยศาสตร์ล้านนา..............ฐิติ จาตุรนต์ -เจ้าเงาะจอมขมังเวท บันดาลโชคลาภความสาเร็จในธุรกิจ..................................................ราศีกรกฏ

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท............................................................พราหมณ์เฒ่า


หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตคุตโต พระอริยะเจ้าผู้ทรงอภิญญาแห่งล้านนา


พญาแมงภู่คา บันดาลโชคลาภมหาเสน่ห์เมตตา สร้าง...อธิษฐานจิตประจุพลังฤทธิ์โดย...พระอาจารย์ผดุง พุทธสโร


หลวงปู่ใหญ่..พระครูเทพโลกอุดร


พระอาจารย์ผดุง พุทธสโร พระเกจิผู้มีพลังแก่กล้า มหาเวทพุทธาคมเข้มขลัง


พุทธามหาเวท(เล่มที5่ ชุดที่2)

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 9

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระอาจารย์สุพจน์ จันทูปโม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2548

วางตลาดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

ISBN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า : พระอาจารย์สุพจน์ จันทูปโม พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองฤทธิ์ วิทยาคมเข้มขลัง ทรงวิทยาคุณประดุจเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพ พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ – อมตะธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดแห่งอภิมหามงคล...พระบรมสารีริกธาตุ...................สมศักดิ์ ตัณตยกุล


ธรรมานุภาพ - ธรรมสวนีย์...อัจฉริยะ– อัพภูตธรรม .................................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ – ประสบการณ์ในธรรม ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีนรกของอุบาสิกาธนีนพ จิระกู

สังฆานุภาพ -ท่านผู้ทรงวิทยาคุณประดุจเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพ พระอาจารย์สุพจน์ จันทูปโม ผู้เรืองฤทธิ์วิทยาคมเข้มขลัง……………………………………………………….สมศักดิ์ ตัณตยกุล -หลวงพ่อผินะ ปิยธโร ฤทธิ์อภิญญาเหลือเชื่อ วัตถุมงคลยอดขลัง พลังเวทสุดมหัศจรรย์ ตอนที่มาที่ไปของดาวอาถรรพ์และปลัดขิกหัวชะมด...........................................................น.นาคราช –ในอิทธิบุญฤทธิ์ พระครูวิเศษพัฒนคุณ ( หลวงพ่อเที่ยง ผาสุโก ) ....................................ปานทิพย์ –อาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์พญานาคี “ มนต์นาคราช ” วัดถ้าแฝด จากหลวงพ่อสัมฤทธิ์สู่พระอาจารย์วัชระ เอกวัณโณ ............................................สมศักดิ์ ตัณตยกุล –พระหมอยา เกจิอาจารย์นักพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งหนองบัวแดง หลวงพ่อเกษม จิตตวโร สมุนไพรดี พิธีขลัง เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์.................................ฐิติ จาตุรนต์

บุญทากรรมแต่ง – คนระลึกชาติ....ผู้กลับชาติมาเกิดใหม่..................................................................กุทัณฑ์ กมลลาสน์ –เลขเด็ดหวยทางใน................................................................................................................พิชิตโชค - บุญกุศลช่วย..............................................................................................................................อรทัย -ทาบุญอย่างไรให้ได้ผลชาตินี้.....................................................................................อภิญญา สันยาสี

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต - สมุนไพรบาบัด..ตั้งแต่นี้ไม่มีเบาหวานอีกแล้ว..................................................... อภิญญา สันยาสี


ขลัง,ศักดิ์สิทธิ์,เร้นลับ -นานาสาระเกี่ยวกับอภินิหารและอิทธิฤทธิ์ บุญฤทธิ์ของ “ พญาไก่แดง ” สอนวิชาพญาไก่แก้วทั้ง 16 ลืมรัง......................................................................................น.นาคราช - รัตนมงคล ท่านท้าวมหาพรหมาธิราช มหาเทพผู้กุมชีวิตชาวโลก ผู้บันดาลทุกสรรพสิ่ง..ส.อวตาร - ดอกกาสะลองทิพย์ 8 กลีบ ดอกไม้เมืองสวรรค์หรือดอกทิพย์เมืองสวรรค์...........................นรสิงห์ -อุกกามณีดา...ทรงสรรพฤทธิ์อิทธิโชคเป็นที่ควรแก่อัศจรรย์................................................ปานทิพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ - แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท.............................................................พราหมณ์เฒ่า

“ พญาแมงภู่คา”...โชคลาภมหาเสน่ห์เมตตา


พระอาจารย์วัชระ เอกวัณโณ ทายาทธรรม ผู้สืบสานมหาเวทศักดิ์สิทธิ์วัดถ้าแฝด


“ท่านท้าวมหาพรหมธิราช”


เจ้าเงาะจอมขมังเวท มหาโชคมหาลาภ ความสาเร็จในชีวิต กิจการ การเงิน การงาน การค้า


วัตถุอาถรรพณ์ หลวงพ่อผินะ ปิยธโร


สุดยอดวัตถุมงคล พระอาจารย์สุพจน์ จันทูปโม


ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ประธานที่ปรึกษาอุปถัมภ์ : คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ , คุณนุชนารถ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์: พระครูอุดมวีรวัฒน์ , พระครูวิจิตนวการโกศล ,พระครูสังฆรักษ์ผดุง พุทธสโร , พระครูนันทเจติยาภิบาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ:์ พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล , พล.ร.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง , นายอเนก หุตังคบดี , นายไชยา พรหม , นายอนุสรณ์ ปั้นทอง , นายนาวิน บุญเสริฐ , นายต่อพงษ์ ไชย สาส์น , นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร , นายพงษ์ศักดิ์ จิตเมือง , นายภณ เขมกิตติพงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส: นภัทร ตัณตยกุล , ท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง , วรชัย จตุรแสงธรรม


ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย : อดุลย์ คล่องสารวจ นักเขียนรับเชิญ : ธนีนพ จิระกุล , อ.ฐาปนี อดีตา , อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม , อ.รสิตา จันทนา , น.อ บรรเจิด กิจโรณี , พิมพ์ศจี กาญจนะโยธิน, หมออาหาร , เม้าตาอิน นักเขียน : นรเศรษฐ์ , มนต์ปรเมศ , สุวิชาน ปานทิพย์ , สุรสิงห์ อมรฤทธิ์ , เมธา กฤตยกุล , กฤตยา , กุทัณฑ์ กมลสาสน์ , ฐิติ จาตุรนต์ , ส.อวตาร , กิดาการ กิตติธรรม , บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ , กัลยา ตัณติวรศรี , รอยอริยะ , พรานธรรม์ , ราช รามัญ , พิเชษฐ์ ชูชาติ , ราศีพรห์ม , พุฒิพงศ์ ผาจีน , ศุภักษร ลอยสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ: พรรณผกา ตัณตยกุล , นิชาภัทร วงษ์จีน , กิตติคุณ ตัณตยกุล , จิรายุส ตัณตยกุล บรรณาธิการบริหาร: สุรศิลป์ ตัณตยกุล ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ: ไพบูลย์ ตัณตยกุล


ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิค: ทะนงศักดิ์ วงษ์จีน แยกสี-แพลท: หจก.ซี.วาย.ซิซเทิม พริ้นติ้ง พิมพ์ที่: บริษัท ออฟเซ็ท จากัด โทร.02-943-8313 จัดจาหน่าย: บริษัทธนบรรณปิ่นเกล้า จากัด โทร. 02-4348270-1ต่อ102 โทรสาร 02-4248512 สานักงาน: 799/102 ชุมชนธรากร แยก 14 ถ.รามคาแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 E-mail : mahawet@hotmail.com โทร.02-518-1181, 089-698-3453 โทรสาร. 02-512-1181


เจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา: สุรศิลป์ ตัณตยกุล นี่คือนิตยสารพุทธามหาเวทรูปแบบใหม่ในลักษณะหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ( E-book ) ขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านได้โปรดเข้าไปเยี่ยมชมดูตัวอย่างเนื้อหา คร่าวๆ ก่อนตัดสินใจเพื่อจับจองเป็นเจ้าของ ส่วนคุณภาพของเนื้อหายังคงอุดมไป ด้วยสาระที่น่าสนใจในเอกลักษณ์ของพุทธาฯเหมือนเดิม เพียงแต่รูปแบบนั้นดูมี สีสันน่าอ่าน , ทันสมัย และมีระบบเสียงที่เพิ่มความเร้าใจในอรรถรสให้ได้สัมผัส มากยิ่งขึ้น คุณผู้อ่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 99 บาท ซึ่งมีหนังสือพุทธา อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในนั้นทั้งหมด 5 เล่มอ่านกันจนจุใจในราคาที่คุณไม่สามารถหาได้ จากที่ไหน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สานักงานนิตยสารพุทธามหาเวท 799/102ชุมชนธรากร แยก14 เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ10510.. โทร.02-5181181 , โทรสาร.02-5181181 มือถือ.089-6983453

Email:Mahawet@hotmail.com Website:www.puttawet.com


นิตยสารพุทธามหาเวทออนไลน์ชุดที่ 2  

นิตยสารอิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ของสำนักพิมพ์พุทธามหาเวทในรูปแบบใหม่ ที่รวมผลงาน 5 เล่มที่เคยได้รับความนิยมสูงสุดมาไว้ในที่เดียวกัน ที่คุณสามารถ...