Page 1

ชุดที่ 1


พุทธามหาเวท

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 2

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตคุตโต

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษาคม 2548

วางตลาดวันที่ 20 เมษายน 2548

ISBN:974-92936-2-2

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า ครูบาสมจิต จิตตคุตโต อริยะอภิญญาจารย์ แก่กล้าพลังจิต ทิพยญาณ ยอดพระเกจิกรรมฐาน ผู้เก็บงาประกายแห่งเมืองแพร่ พุทธาพาที พุทธานุภาพ – พระเจ้าแก้ว พระแก้วสารพัดนึก เทวดาถวาย....................................................................ส.อวตาร ธรรมานุภาพ –เพชรแห่งธรรม ศาสนธรรมเป็นสากล.......................................................หลวงพ่อคาเขียน สุวัณโณ


- กรรมฐานสร้างฤทธิ์...การฝึกพระธรรมจักร......................................................................นรเศรษฐ์

สังฆานุภาพ -หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต อภิญญาจารย์ผู้เก็บงาประกายศิษย์ครูบาเจ้าเกษม เขมโก...นรเศรษฐ์ - พระครูสังฆรักษ์ผดุง พุทธสโร เจ้าตารับ..อิ่นคู.่ .และ..พญาแมงภู่คาอันลือลั่น………….น.นาคราช - หลวงพ่อบุญช่วย ขันติวโร ศิษย์หลวงปู่หงส์ ผู้เรืองเวทไสยศาสตร์เขมร……… ….กุทันณ์ กมลาสน์ - พระปลัดสุพันธ์ อธิจิตโต เรืองฤทธิ์พิธีกรรม เข้มขลังอิทธิเวทอาคม..................กิดาการ กิตติธรรม - คนพึ่งพระ...อาบแล้วรวย น้ามนต์มหาอาคมหลวงพ่อวัดเกาะ........................................มนต์ปารเมศ

บุญทากรรมแต่ง – บาปที่ตราตรึง........................................................................................................................สุรศิลป์ - ราลึกกรรม…………………………………………………………………………………...เยาวภา

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต - สมุนไพรบาบัด...สมุนไพรกับโรคมะเร็ง...................................................................อภิญญา สันยาสี - บริหารกรรมกับท่านอ.โหรพุทธพรแข็งแรง....................................................................มนต์ปารเมศ

ขลัง,ศักดิ์สิทธิ์,เร้นลับ -พญาเหล็กในพุทธานุภาพ สยบคุณไสย ให้โชคให้ลาภแคล้วคลาดปลอดภัย...........กุทัณฑ์ กมลสาสน์ - มหาเวท พุทธาคม บุญฤทธิ์องค์ธาตุพญาไก่แดง วิชาหัวใจขุนแผน....................................น.นาคราช - รัตนมงคล เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ตัวพ.พานมหัศจรรย์ (พ่อพระ)..............................................นรสิงห์ - อิ่นคู่พญาแมงภู่คา ( ตะกุดสุดขลังสีผี้งมหาเสน่ห์ )........................................................ฐิติ จตุรนต์


- เจ้าเงาะจอมขมังเวท (บันดาลโชคลาภความสาเร็จในธุรกิจ)................................................ราศีกรกฏ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท..............................................................พราหมณ์เฒ่า

พระเจ้าแก้ว พระแก้วสารพัดนึก เทวดาถวาย ประดิษฐาน ณหอพระแก้ว วัดสะแล่ง อ.ลอง จ.แพร่

องค์ธาตุพญาไก่แดง


พระครูสังฆรักษ์ผดุง พุทธสโร

เจ้าเงาะจอมขมังเวท

พญาแมงภู่คา

พระขุนแผน(หลวงปู่ปรง)


พุทธามหาเวท

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 2

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า หลวงพ่อุ้น สุขกาโม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2548

วางตลาดวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

ISBN:974-92936-2-2

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้าหลวงพ่ออุ้น สุขกาโม สุดยอดอภิญญาจารย์แห่งเมืองเพชร วาจาสิทธิ์ , รู้วาระจิต อดีต – อนาคต พุทธาพาที พุทธานุภาพ -พระพุทธรัตนมหามณี หลวงพ่อพระแก้ว...................................................................เมธา กฤติกุล

ธรรมานุภาพ


–กรรมฐานสร้างฤทธิ์...การฝึกธรรมจักร.............................................................................นรเศรษฐ์ -ปู่สอนหลาน ประสบการณ์ในธรรมของเมชีณัฐทิพย์ ตนุพันธ์

สังฆานุภาพ -ในอิทธิบุญฤทธิ์...หลวงพ่ออุ้น วัดตาลกง.........................................................................ปานทิพย์ -หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตตคุตโต (อภิญญาจารย์ผู้เก็บงาประกาย ศิษย์ครูบาเจ้าเกษม เขมโก) -พระอาจารย์วรุฒ พุทธญาโน (เจ้าตารับสามสวยหนัง , ซาลายล้านนา ศาสตร์ข่ามคง สุดยอดคง กระพันชาตรีแห่งล้านนา........................................................................................................น.นาคราช -พระปลัดสุพันธ์ อธิจิตโต กับพิธีศักดิ์สิทธิ์ถอนอาถรรพ์ บันดาลโชค...................กิดาการ กิตติกรรม

บุญทากรรมแต่ง - ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว.................................................................................................สุรสิงห์ - เหมือนอย่างกะแกะ................................................................................................................สุรสิงห์

สุขกาย - สุขภาพจิต - สมุนไพรบาบัด....หว่านขันหมาก............................................................................ อภิญญา สันยาสี -บริหารกรรมกับท่านอ.โหรพุทธพรแข็งแรง.....................................................................มนต์ปารเมศ

ขลัง,ศักดิ์สิทธิ์,เร้นลับ -พระขุนแผนมหาลาภ ( มรดกชิ้นสุดท้ายของหลวงปู่ปรง ).....................................กุทัณฑ์ กมลสาสน์ -มหาเวทพุทธาคม “วิชาเขี้ยวแก้ว”.......................................................................................น.นาคราช -รัตนมงคลเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ( สาลิกาลอยน้า 7 ราตรี).........................................................นรสิงห์ -อิ่นคู่พญาแมงภู่คา ( ตะกุดสุดขลังสีผี้งมหาเสน่ห์ ).........................................................ฐิติ จตุรนต์ -เจ้าเงาะจอมขมังเวท (บันดาลโชคลาภความสาเร็จในธุรกิจ)...............................................ราศรีกรกฏ


ข่าวประชาสัมพันธ์ - แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท………..............................................พราหมณ์เฒ่า


พุทธามหาเวท

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 5

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้าหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2548

วางตลาดวันที่ 25 กรกฏาคม 2548

ISSN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เทพเจ้ามหาอุดคงกระพัน..คุ้มครองป้องภัย

พุทธาพาที……………………………………………............บก.สมศักดิ์ ตัณตยกุล พุทธานุภาพ -อิทธานุภาพพระพุทธมงคลสมเด็จนางพญางิ้วดา.......................................................เมธา กฤตยกุล


ธรรมานุภาพ –ธรรมสวนีย มูลกรรมฐาน.................................................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ - จิตนั้นไม่ใช่จิต......................................................................................................หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

สังฆานุภาพ -อิทธิบุญฤทธิ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ...................................................................สมศักดิ์ ตัณตยกุล -3 กรกฏา มหาพิธีสืบสานประเพณีล้านนาตามมรรคผลวิถีครูบาเจ้าศรีวิชัย -39ปี ครูบาเจ้าบุญคุ้ม ปสันโน.............................................................................................ปานทิพย์ -หลวงพ่อกวย ชุตินธโร พระผู้เป็น “ยิ่งกว่าพ่อ”ของศิษย์ผู้วิเศษแห่งเมืองสวรรค์...............น.นคราช -หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตคุตโต อภิญญาจารย์ผู้เก็บงาประกาย ศิษย์ครูบาเจ้าเกษม เขมโก...นรเศรษฐ์ -หลวงพ่อเกษม จิตตวโร สมุนไพรดี พิธีขลัง เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์..................................ฐิติ จาตุรนต์

บุญทากรรมแต่ง -พระใหม่ผจญภัย........................................................................................................................อุบาสก -อย่างนี้ก็มีด้วยหรือ?...................................................................................................................สุรสิงห์

สุขภาพกาย – สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด – ว่านขันหมาก ตอนที่ 3....................................................................อภิญญา สันยาสี -วิชชาผังเศรษฐี ตั้งผังรวย...รื้อผังจนถาวร................................................................ปัญญา ชนากานต์ -บริหารกรรม ....กับท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง “อิทธิบันดาลองค์มหาเทพ”........มนต์ปารเมศ


ขลัง, ศักดิ์สิทธิ์ , เร้นลับ -มหาเวทพุทธาคม อิทธิบุญฤทธิ์องค์ธาตุพญาไก่แดงและยาสี่ประการ....................................น.นคราช -สอนวิชากลับธาตุกลับใจคน....................................................................................................น.นคราช -รัตนมงคลเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ พญาอิ่นแก้ว เมตตามหาเสน่ห์ บันดาลโชคลาภ......................นรสิงห์ -เจ้าเงาะจอมขมังเวท บันดาลโชคลาภความสาเร็จในธุรกิจ....................................................ราศีกรกฏ

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท………………………............................พราหมณ์เฒ่า

หลวงพ่อเกษม จิตตวโร......สมุนไพรดี พิธีขลัง เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์


พุทธามหาเวช

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 4

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า ครูบาเจ้าบุญคุ้ม ปสันโน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษาคม 2548

วางตลาดวันที่ 25 มิถุนายน 2548

ISBN:974-92936-2-2

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ครูบาเจ้าผู้แก่กล้าพญามนตรามหาอาคม จิตทิพย์ ......ญานทิพย์วิเศษ พุทธาพาที……………………………………………............บก.สมศักดิ์ ตัณตยกุล พุทธานุภาพ -พระธาตุช่อแฮ พุทธอนุสรณ์สถาน ณ โกสัยนคร.........................................................เมธา กฤตยกุล


ธรรมานุภาพ -ธรรมะพระอริยสงฆ์....ของมันเห็นๆกันอยู่...........................................................หลวงปู่ฝั้น อาจาโร - ภูตกรรมฐาน......จิตทิพย์ชีปะขาว...........................................................................................สุวิชาน - ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของ อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ

สังฆานุภาพ -ครูบาเจ้าบุญคุ้ม ปสันโน..ครูบาเจ้าผู้แก่กล้าพญามนตรามหาอาคม..ญานทิพย์วิเศษ...........ปานทิพย์ -หลวงพ่อกวย ชุตินธโร พระผู้เป็น “ยิ่งกว่าพ่อ”ของศิษย์ผู้วิเศษแห่งเมืองสวรรค์...............น.นคราช -หลวงพ่อครูบาสมจิต จิตคุตโต อภิญญาจารย์ผู้เก็บงาประกาย ศิษย์ครูบาเจ้าเกษม เขมโก...นรเศรษฐ์ - น้อมกราบอาลัย.....หลวงปู่ฤทธิ์ รตนโชโต เทพเจ้าแดนอีสานใต้........................................นรเศรษฐ์

บุญทากรรมแต่ง 1.บุญที่ค้าชู...............................................................................................................................ครูชนบท 2.บุญหนุนกุศลช่วย........................................................................................................................รจนา 3.เพชฌฆาตกลับใจ......................................................................................................................สุรสิงห์

สุขภาพกาย – สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด – ว่านขันหมาก ตอนที่ 2....................................................................อภิญญา สันยาสี -ฝึกพลังจิตชะลอความแก่........................................................................................................นรเศรษฐ์ -วิชชาผังเศรษฐี..........................................................................................................ปัญญา ชนากานต์


-บริหารกรรม ....กับท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง.....................................................มนต์ปารเมศ

ขลัง, ศักดิ์สิทธิ์ , เร้นลับ -พระขุนแผนมหาลาภ มรดกชิ้นสุดท้ายของหลวงปู่ปรง.........................................กุฑัณฑ์ กมลลาสน์ -อิทธิบุญฤทธิ์องค์ธาตุพญาไก่แดง..วิชาจินดามณี..................................................................น.นาคราช -รัตนมงคลเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ นกสาลิกา...................................................................................นรสิงห์ -หลังประตูปิดทองลงยันต์ -เจ้าเงาะจอมขมังเวท บันดาลโชคลาภความสาเร็จในธุรกิจ....................................................ราศีกรกฏ

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท………………………............................พราหมณ์เฒ่า

หลวงพ่อกวย ชุตินธโร


นิ่ง....สงบ ชนะทุกสรรพสิ่ง ครูบาเจ้าบุญคุม้ ปสันโน

วัตถุมงคลเข้มขลังทรงพลังอานุภาพ


ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ประธานที่ปรึกษาอุปถัมภ์ : คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ , คุณนุชนารถ เจียรวนนท์

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์: พระครูอุดมวีรวัฒน์ , พระครูวิจิตนวการโกศล ,พระครูสังฆรักษ์ผดุง พุทธสโร , พระครูนันทเจติยาภิบาล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ:์ พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล , พล.ร.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง , นายอเนก หุตังคบดี , นายไชยา พรหม , นายอนุสรณ์ ปั้นทอง , นายนาวิน บุญเสริฐ , นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น , นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร , นายพงษ์ศักดิ์ จิตเมือง , นายภณ เขมกิตติพงษ์

ที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส: นภัทร ตัณตยกุล , ท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง , วรชัย จตุรแสงธรรม


ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย : อดุลย์ คล่องสารวจ

นักเขียนรับเชิญ : ธนีนพ จิระกุล , อ.ฐาปนี อดีตา , อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม , อ.รสิตา จันทนา , น.อ บรรเจิด กิจโรณี , พิมพ์ศจี กาญจนะโยธิน, หมออาหาร , เม้าตาอิน

นักเขียน : นรเศรษฐ์ , มนต์ปรเมศ , สุวิชาน ปานทิพย์ , สุรสิงห์ อมรฤทธิ์ , เมธา กฤตยกุล , กฤตยา , กุทัณฑ์ กมลสาสน์ , ฐิติ จาตุรนต์ , ส.อวตาร , กิดาการ กิตติธรรม ,บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ , กัลยา ตัณติวรศรี , รอยอริยะ , พรานธรรม์ , ราช รามัญ , พิเชษฐ์ ชูชาติ , ราศีพรห์ม , พุฒิ พงศ์ ผาจีน , ศุภักษร ลอยสุวรรณ์

กองบรรณาธิการ: พรรณผกา ตัณตยกุล , นิชาภัทร วงษ์จีน , กิตติคุณ ตัณตยกุล , จิรายุส ตัณตยกุล

บรรณาธิการบริหาร: สุรศิลป์ ตัณตยกุล

ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ: ไพบูลย์ ตัณตยกุล

ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิค: ทะนงศักดิ์ วงษ์จีน


แยกสี-แพลท: หจก.ซี.วาย.ซิซเทิม พริ้นติ้ง

พิมพ์ที่: บริษัท ออฟเซ็ท จากัด โทร.02-943-8313

จัดจาหน่าย: บริษัทธนบรรณปิ่นเกล้า จากัด โทร. 02-4348270-1ต่อ102 โทรสาร 02-4248512

สานักงาน: 799/102 ชุมชนธรากร แยก 14 ถ.รามคาแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 E-mail : mahawet@hotmail.com โทร.02-518-1181, 089-698-3453 โทรสาร. 02-512-1181

เจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา: สุรศิลป์ ตัณตยกุล


นี่คือนิตยสารพุทธามหาเวทรูปแบบใหม่ในลักษณะหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ( E-book ) ขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านได้โปรดเข้าไปเยี่ยมชมดูตัวอย่าง เนื้อหาคร่าวๆ ก่อนตัดสินใจเพื่อจับจองเป็นเจ้าของ ส่วนคุณภาพของเนื้อหา ยังคงอุดมไปด้วยสาระที่น่าสนใจในเอกลักษณ์ของพุทธาฯเหมือนเดิม เพียงแต่ รูปแบบนั้นดูมีสีสันน่าอ่าน , ทันสมัย และมีระบบเสียงที่เพิ่มความเร้าใจใน อรรถรสให้ได้สัมผัสมากยิ่งขึ้น คุณผู้อ่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 99 บาท ซึ่งมีหนังสือพุทธาอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในนั้นทั้งหมด 5 เล่มอ่านกันจนจุใจ ในราคาที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สานักงานนิตยสารพุทธามหาเวท 799/102ชุมชนธรากร แยก14 เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ10510.. โทร.02-5181181 , โทรสาร.02-5181181 มือถือ.089-6983453

Email:Mahawet@hotmail.com Website:www.puttawet.com


นิตยสารออนไลน์ พุทธามหาเวท ชุดที่ 1  
นิตยสารออนไลน์ พุทธามหาเวท ชุดที่ 1  

นิตยสารออนไลน์รูปแบบใหม่ของสำนักงานพุทธามหาเวท( ชุดที่ 1 ) ที่ีี่่อุดมไปด้วยเนื้อหาสรรพานุภาพพระรัตนตรัย , ความศักดิ์สิทธิ์ , สิ่งเร้นลับ ที...

Advertisement