Page 1

ชุดที่ 3


พุทธามหาเวท (เล่มที่ 1 ชุดที่ 3 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 11

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระอาจารย์ผดุง พุทธสโร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 เดือนกุมภาพันธุ์ 2549

วางตลาดวันที่ 25 มกราคม 2549

ISSN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า : พระอาจารย์ผดุง พุทธสโร เกจิมหาอาคมขลัง ไสยศาสตร์ล้านนา โชคลาภเมตตามหาเสน่ห์ พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ : -เปิดตานานความขลังศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จนางพญางิ้วดา มหาปาฏิหาริย์แห่งเมืองโคราช ณ วัดใหม่บ้านดอน............................................กิดาการ กิตติกรรม


ธรรมานุภาพ : -ธรรมสวนีย์ เรื่อง…สนทนาตามกาล.................................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ -เสียงธรรมของพระอาจารย์เกษม...........................................................www.larnwat.com ลานวัด -เป็นสุขทุกขณะจิต เมื่อชีวิตไม่ติดลบ...............................................................พระไพศาล วิสาโล -ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีนรกของ อุบาสิกาธนีนพ จิระกูล ตอนที่มาของการศึกษาสติปัฎฐาน 4

สังฆานุภาพ -พระอริยเจ้าเป็นไฉนหลวงตากับนายก.................................................................................สันยาสี -ครบ 5 รอบพระอาจารย์สุพจน์ ถ้าพิสูจน์สุดยอดมหาอุดหยุดลูกปืน..................สมศักดิ์ ตัณตยกุล -หลวงพ่อผินะ ปิยธโร วัตถุมงคลยอดขลัง พลังเวทสุดมหัศจรรย์................................... น.นาคราช -มนตราอาคมขลัง พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ พลิกฟื้นฐานะดุจปาฏิหาริย์ในอิทธิบุญฤทธิ์พระครูวิเศษคุณ ( หลวงพ่อเที่ยง ผาสุโก ) ตอนที่ 3.....................................................................................ปานทิพย์ -พ่อท่านวงศ์ ผู้มีจิตทิพย์ ศิษย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ลือลั่นสะท้านแผ่นดิน ลุ่มน้าตาปี ประกาศทิ้งทวนไม่สร้างอีกแล้ว ............................................................................สมศักดิ์ ตัณตยกุล

บุญทากรรมแต่ง -งูท้วงหนี้กรรมเก่า..............................................................................................................จิรประวัติ

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด..โรงพยาบาลไม่ใช่คาตอบสุดท้าย.............................................................หมอเมือง –วิชาผังมหาเศรษฐี...ตอน สมบัติอจิณไตย ใครควรครอบครอง.......................อ.ปัญญา ชนากานต์

มหาเวทพุทธาคม -นานาสาระเกี่ยวกับอภินิหารและอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ของ “พญาไก่แดง” ตอนรวบรวมมวลสารรุ่น สร้างโบสถ์ ปรกโพธิ์ 5 ใบ สอนวิชา “ ออรักมหาเสน่ห์”... ...............................................น.นาคราช -รัตนมงคล ราหู หรือองค์กาเนิดมนุษย์ของหลวงพ่อผินะ ปิยะธโร.....................................นรสิงห์ -อุกกามณีดา..ทรงสรรพฤทธิ์อิทธิโชคเป็นที่ควรแก่อัศจรรย์..............................................ปานทิพย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท.........................................................พราหมณ์เฒ่า

เจ้าเงาะจอมขมังเวท


มนต์นาคราช


วัตถุอาถรรพณ์หลวงพ่อผินะ ปิยธโร วัดสนมลาว จ.สระบุรี


วัตถุมงคล พ่อท่านวงศ์ ฐิตวุฑฒิ


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 2 ชุดที่ 3 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 12

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระครูสังฆรักษ์ทวี ฐานวุฑฒโน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือนมีนาคม 2549

วางตลาดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549

ISSN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า : จิตหยั่งรู้..อาคมสุดขลัง พลังเวทสุดเยี่ยมในอิทธิบุญฤทธิ์ พระครูสังฆรักษ์ทวี ฐานวุฑฒโน พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ : -สมเด็จพระฉัพพรรณรังสีของดีที่คนมองข้าม.....................................................................สันยาสี -ในอิทธิเวทอาคมหลวงพ่อขาว พระสมเด็จรุ่นแรก วัตถุมงคลทรงสรรพฤทธิ์....................สมศักดิ์

ธรรมานุภาพ :


-ธรรมสวนีย์ เรื่อง…การทาจิตให้ผ่องใส............................................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ -ธรรมะ-พระสมาธิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.......................................................ราช รามัญ -ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีนรกของ อุบาสิกาธนีนพ จิระกูล ตอนพระธาตุ.......................ธนีนพ จิระกูล

สังฆานุภาพ -พ่อท่านวงศ์ ผู้มีจิตทิพย์ ศิษย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ลือลั่นสะท้านแผ่นดิน ลุ่มน้าตาปี ประกาศทิ้งทวนไม่สร้างอีกแล้ว ..........................................................................สมศักดิ์ ตัณตยกุล - พระครูสังฆรักษ์ทวี ฐานวุฑฒโน มีจิตหยั่งรู้ มีอาคมสุดขลัง พลังเวทสุดเยี่ยม ต้นตาหรับนะหน้า ทองอันอัศจรรย์ เปูาแผ่นทองคาแท้ ๆ เข้าหน้าผาก............................................................น.นาคราช -ประวัติ- ประสบการณ์ในธรรมของหลวงพ่อผินะ ปิยะธโร มนต์ตราอาคมขลังพิธีกรรม...สมศักดิ์ - ศักด์สิทธิ์พลิกฟื้นฐานะดุจปาฏิหาริย์ในอิทธิบุญฤทธิ์ หลวงพ่อเที่ยง ผาสุโก....................ปานทิพย์

บุญทากรรมแต่ง -รวยแบบพลิกฝูามือด้วยบุญ....................................................................................อภิญญา สันยาสี –ผลกรรมที่ทามา...................................................................................................................สมพงษ์ – กรรมทันตา...........................................................................................................................สายชล -คนดีศรีสังคม...........................................................................................................อภิญญา สันยาสี -ท่านอาจารย์โหร ผู้ทาสิ่งมหัศจรรย์ให้วงการเพลง...................................................สยามรัฐบันเทิง

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด... ปูวยได้หายได้ไม่ต้องไปโรงหมอ..........................................................หมอเมือง

ขลังศักดิ์สิทธิ์ เร้นลับ -ควายธนู.....สัตว์เลี้ยงอาคมของผู้มีวิชา.........................................................กุทัณฑ์ กมลาสน์

มหาเวทพุทธาคม -นานาสาระเกี่ยวกับอภินิหารและอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ของ “พญาไก่แดง” ตอนเปิดบูชาพระปรกโพธิ์


5 ใบ รุ่นสร้างโบสถ์ สอนวิชา “ คาถาพระสมหวัง”... ......................................................น.นาคราช -รัตนมงคล พ่อหุ่นอรุณเทพบุตร..จากอาจารย์ลอยสู่อาจารย์ปี่สืบทอดถึงน.นาคราช............นรสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท.........................................................พราหมณ์เฒ่า


วัตถุมงคลทรงสรรฤทธิ์ ในอิทธิอาคม หลวงพ่อวิเศษ กิตติโสภโณ


พุทธามหาเวท( เล่มที่ 3ชุดที่ 3 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 13

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า ท้าวมหาพรหม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 เดือนเมษายน 2549

วางตลาดวันที่ 1 เมษายน2549

ISSN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า : ท้าวมหาพรหม มหาเทพผู้สร้างโลก พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ : - ประวัติสมเด็จฯวังหน้า จากบันทึกของมหาอามาตย์ตรี พระยาทิพย์โกษา(สอน โลหะนันท์) - พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญา ข้ามทะเลกว่า 1,000 กม. บนเกลียวคลี่นยักษ์สึนามิ..............Ning Yellow

ธรรมานุภาพ : -ธรรมะ-พระสมาธิใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในหลวงของเราเป็นเทพ”ุ.... ราช รามัญ -ธรรมสวนีย์เรื่อง....วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก.............................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ


-วิธีแห่งยอดคน....ทางสว่างอันประเสริฐ.........................................................................นรเศรษฐ์ -ภูตกรรมฐาน ภูตเทวาที่ภูกระดึง...เจ้าแม่ภูกระดึง.............................................................สุวิชาน -ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีนรกของ อุบาสิกาธนีนพ จิระกูล ตอนพุทธคุณคุ้มภัย..........ธนีนพ จิระกุล -ขอถามชาวพุทธ............................................................................................................. สันยาสี

สังฆานุภาพ -เรียนเชิญร่วมสร้างมหาบุญแก่แผ่นดิน เพื่อพระศาสนาและสังคมกับพ่อท่านวงศ์ ทิตวุฑฒิ ยอด พระเกจิแกร่งกล้าอาคมขลัง ผู้มึจิตทิพย์ ศิษย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์...............สมศักดิ์ ตัณตยกุล -พระครูสังฆรักษ์ทวี ฐานวฒฑโน มีจิตหยั่งรู้ มีอาคมสุดขลัง พลังเวทสุดเยี่ยม ต้นตาหรับนะหน้า ทองอันอัศจรรย์ เปูาแผ่นทองคาแท้ ๆ เข้าหน้าผาก...........................................................น.นาคราช -ในอิทธิบุญฤทธิ์พระครูวิเศษคุณ ( หลวงพ่อเที่ยง ผาสุโก )..............................................ปานทิพย์

บุญทากรรมแต่ง -เสียงเพรียกจากนรก..............................................................................................................ชนินทร - ทองคายอดฉัตรพระบรมธาตุ ...............................................................................................อวตาร

สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -สมุนไพรบาบัด..เคล็ดไม่ลับอายุยืนยาวแก่เฒ่ามีพลัง........................................................หมอเมือง –บริหารกรรมชาระเคราะห์กับท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง หลักการเข้าสู่สมาธิเบื้องต้น

ขลังศักดิ์สิทธิ์ เร้นลับ -เหล็กไหล...ของขลัง...ทางบุญ ในทัศนะของหลวงพ่อพุทธ ฐานิโย ................................นรเศรษฐ์

มหาเวทพุทธาคม -นานาสาระเกี่ยวกับอภินิหารและอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ของ “พญาไก่แดง” ตอนเปิดบูชาพระปรกโพธิ์5 ใบ รุ่นสร้างโบสถ์ สอนวิชา “ คาถาพระสมหวัง”... ..........................................................น.นาคราช -รัตนมงคล ท้าวมหาพรหม มหาเทพผู้สร้างโลก...กุมชีวิตมนุษย์ทั้งหลายในโลก..... มนต์ปารเมศร


-พระปิดตาโพธิ์นิพพาน สุดยอดแห่งเมตตาโชคลาภ เสริมอานาจวาสนา ส่งเสริมดวงชะตา..นรสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท.........................................................พราหมณ์เฒ่า

เจ้าเงาะจอมขมังเวท มหาโชค มหาลาภ ความสาเร็จในชีวิตกิจการ..การเงิน...การงาน...การค้า


พระครูสังฆรักษ์ทวี ฐานวัฑฒโน วัดวังยาง จ.นครสวรรค์


พระอาจารย์เกษม อจิณณสีโล


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 4 ชุดที่ 3 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 14

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระครูสุตปัญญาทร

ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนกุมภาพันธุ์ 2549

วางตลาดวันที่ 1 พฤษภาคม 2549

ISSN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า : ญาท่านปัญญาลิ้นทอง แก่กล้ามหาเวท แตกฉานวิชาธรรม เชี่ยวชาญพัฒนาจิตและสังคม พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ : -ในบุญฤทธิ์อิทธิบารมี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ......................................เสฏฐ์ เสกสรร

ธรรมานุภาพ : -ธรรมสวนีย์ เรื่อง อนุปุพพิกถา......................................................................หลวงปููทา จารุธัมโม


-กรรมฐานตั้งไข่.....................................................................................................................สันยาสี

สังฆานุภาพ -ญาท่านปัญญาลิ้นทอง อภิญญาจารย์ผู้รู้ธรรม รู้ศาสตร์พลิกชีวิตผู้คน จากร้ายให้กลายดีดุจปาฏิหาริย์............................................................................................ภานุวัฒน์ -พระอาจารย์คูณ ติกขวิโร ในทัศนะพระอาจารย์สิทธา เชตะวัน ......................สมศักดิ์ ตัณตยกุล

บุญทากรรมแต่ง -ขอถามชาวพุทธ 2 เรื่อง มหาเปสการเปรต.........................................................................สันยาสี

-ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีนรกของอุบาสิกาธนีนพ จิระกูล ตอนเสียงเตือนจากจิต.........ธนีนพ จิระกูล สุขภาพกาย-สุขภาพจิต - โสดันบ้า อนาข้าหมี ..........................................................................................................สันยาสี -สมุนไพรบาบัด...วิตามินและแร่ธาตุ หญ้าปากคอกที่คนไทยมองผ่าน...............................หมอเมือง

มหาเวทพุทธาคม -คาถาหาทรัพย์...พระอิติปิโสหูช้าง ตาหรับวัดกลางแก้ว .............................................. ...จักรพรรดิ

ขลังศักดิ์สิทธิ์ เร้นลับ -เครื่องรางอาถรรพ์ณ์ หลวงพ่อน้อย ราหูอมจันทร์ วัวธนู เสื้อยันต์ราชสี ......................ปานทิพย์

รัตนมงคล - พระปิดตาโพธิ์นิพพานสุดยอดแห่งเมตตา โชคลาภ เสริมอานาจวาสนา ส่งเสิรมดวงชะตา.นรสิงห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท.........................................................พราหมณ์เฒ่า


พุทธามหาเวท ( เล่มที่ 5 ชุดที่ 3 )

สรรพานุภาพพระรัตนตรัย

ฉบับที่ 15

ความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ

ปกหน้า พระอาจารย์เกษม อาจิณณสีโล

ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน 2549

วางตลาดวันที่ 1 มิถุนายน 2549

ISSN:1686-9168

เรื่องเด่นในฉบับนี้ ปกหน้า : พระอาจารย์เกษม อาจิณณสีโล พระอริยเจ้าผู้มีจิตทิพย์ ญาณทิพย์ระลึกชาติ ตาทิพย์ รู้เห็นภพทั้งสาม พุทธาพาที : mahawet@hotmail.com พุทธานุภาพ : -เทพลงทัณฑ์........................................................................................................................ปานทิพย์

ธรรมานุภาพ : -ธรรมสวนีย์ เรื่อง…ข้อปฏิบัติเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อ............................พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ -วิธีฝึกจิตชะลอความชรา.......................................................................................กุทัณฑ์ กมลาสน์


สังฆานุภาพ - ญาท่านปัญญาลิ้นทอง อภิญญาจารย์ผู้รู้ธรรม รู้ศาสตร์พลิกชีวิตผู้คนจากร้ายให้กลายดีดุจ ปาฏิหาริย์ พระครูสุตปัญญาทร ในความคิดเห็นของสันยาสี............................................ภานุวัฒน์ -หลวงปููดุลย์ อตุโล อริยสงฆ์ของแผ่นดิน ผู้ไม่มีใครเทียบได้ - หลวงปููชอบ ฐานสโม อภิญญาจารย์กรรมฐานกับพญานาคจาแลง........................เสฏฐ์ เสกสรรค์

บุญทากรรมแต่ง -ปฏิบัติธรรมเพื่อหนีนรกของอุบาสิกาธนีนพ จิระกูล ตอนวิญญาณมีจริง...............ธนีนพ จิระกูล - 7 วันกับการทาภาวนา ............................................................................................................เอกรัฐ

- เพื่อนรัตติกาล.....................................................................................................................กรกนก สุขภาพกาย-สุขภาพจิต -คุยกับหมอเมือง..................................................................................................................หมอเมือง -รางจืดยอดสมุนไพรไทย....................................................................................................หมอเมือง

มหาเวทพุทธาคม - คาถาเสกข้าวคุ้มตัว ปฺองกันสารพัดภัย เสน่ห์เมตตา สติปัญญาปราดเปรื่อง..................คนแปดริ้ว

ขลังศักดิ์สิทธิ์ เร้นลับ - อิทธิฤทธิ์ภูตผู้เฒ่าเฝฺาบ้าน พิทักษ์รักษาบ้าน ปฺองกันไฟ ภัยอันตรายเยี่ยมยอดคงกระพันชาตรี

รัตนมงคล - ท้าวมหาพรหมมหาเทพผู้สร้างโลกกุมชีวิตมนุษย์ทั้งหลายในโลก ............................มนต์ปารเมศร ข่าวประชาสัมพันธ์ -แวดวงพุทธามหาเวท , สมาชิกพุทธามหาเวท.........................................................พราหมณ์เฒ่า


ข้อมูลเกี่ยวกับเรา ประธานที่ปรึกษาอุปถัมภ์ : คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ , คุณนุชนารถ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาฝูายสงฆ์: พระครูอุดมวีรวัฒน์ , พระครูวิจิตนวการโกศล ,พระครูสังฆรักษ์ผดุง พุทธสโร , พระครูนันทเจติยาภิบาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ:์ พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล , พล.ร.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นเฟื่อง , นายอเนก หุตังคบดี , นายไชยา พรหม , นายอนุสรณ์ ปั้นทอง , นายนาวิน บุญเสริฐ , นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น , นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร , นายพงษ์ศักดิ์ จิตเมือง , นายภณ เขมกิตติพงษ์ ที่ปรึกษาฝูายฆราวาส: นภัทร ตัณตยกุล , ท่านอาจารย์โหรพุทธพร แข็งแรง , วรชัย จตุรแสงธรรม


ที่ปรึกษาฝูายกฏหมาย : อดุลย์ คล่องสารวจ นักเขียนรับเชิญ : ธนีนพ จิระกุล , อ.ฐาปนี อดีตา , อ.ณณัฐ พรหมภัทรธรรม , อ.รสิตา จันทนา , น.อ บรรเจิด กิจโรณี , พิมพ์ศจี กาญจนะโยธิน, หมออาหาร , เม้าตาอิน นักเขียน : นรเศรษฐ์ , มนต์ปรเมศ , สุวิชาน ปานทิพย์ , สุรสิงห์ อมรฤทธิ์ , เมธา กฤตยกุล , กฤตยา , กุทัณฑ์ กมลสาสน์ , ฐิติ จาตุรนต์ , ส.อวตาร , กิดาการ กิตติธรรม , บรรพชา บุณยรัตพันธุ์ , กัลยา ตัณติวรศรี , รอยอริยะ , พรานธรรม์ , ราช รามัญ , พิเชษฐ์ ชูชาติ , ราศีพรห์ม , พุฒิพงศ์ ผาจีน , ศุภักษร ลอยสุวรรณ์ กองบรรณาธิการ: พรรณผกา ตัณตยกุล , นิชาภัทร วงษ์จีน , กิตติคุณ ตัณตยกุล , จิรายุส ตัณตยกุล บรรณาธิการบริหาร: สุรศิลป์ ตัณตยกุล ผู้สื่อข่าว-ช่างภาพ: ไพบูลย์ ตัณตยกุล ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิค:


ทะนงศักดิ์ วงษ์จีน แยกสี-แพลท: หจก.ซี.วาย.ซิซเทิม พริ้นติ้ง พิมพ์ที่: บริษัท ออฟเซ็ท จากัด โทร.02-943-8313 จัดจาหน่าย: บริษัทธนบรรณปิ่นเกล้า จากัด โทร. 02-4348270-1ต่อ102 โทรสาร 02-4248512 สานักงาน: 799/102 ชุมชนธรากร แยก 14 ถ.รามคาแหง 166 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 E-mail : mahawet@hotmail.com โทร.02-518-1181, 089-698-3453 โทรสาร. 02-512-1181 เจ้าของบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา: สุรศิลป์ ตัณตยกุล


นี่คือนิตยสารพุทธามหาเวทรูปแบบใหม่ในลักษณะหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ( E-book ) ขอเรียนเชิญคุณผู้อ่านทุกท่านได้โปรดเข้าไปเยี่ยมชมดูตัวอย่างเนื้อหา คร่าวๆ ก่อนตัดสินใจเพื่อจับจองเป็นเจ้าของ ส่วนคุณภาพของเนื้อหายังคงอุดมไป ด้วยสาระที่น่าสนใจในเอกลักษณ์ของพุทธาฯเหมือนเดิม เพียงแต่รูปแบบนั้นดูมี สีสันน่าอ่าน , ทันสมัย และมีระบบเสียงที่เพิ่มความเร้าใจในอรรถรสให้ได้สัมผัส มากยิ่งขึ้น คุณผู้อ่านสามารถสั่งซื้อได้ในราคาชุดละ 99 บาท ซึ่งมีหนังสือพุทธา อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในนั้นทั้งหมด 5 เล่มอ่านกันจนจุใจในราคาที่คุณไม่สามารถหาได้ จากที่ไหน หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สานักงานนิตยสารพุทธามหาเวท 799/102ชุมชนธรากร แยก14 เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ10510.. โทร.02-5181181 , โทรสาร.02-5181181 มือถือ.089-6983453

Email:Mahawet@hotmail.com Website:www.puttawet.com


องค์พระผู้ปราบมาร หลวงพ่อวัดปากน้าภาษีเจริญ ( พระมงคลเทพมุนี )


พุทธามหาเวทออนไลน์ชุดที่ 3  

หนังสือพุทธาอิเล็คทรอนิกส ( สรรพานุภาพพระรัตนตรัยความศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเร้นลับ )์ที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ที่รวมหนังสือ 5 เล่มเอาไ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you