Page 1

‫حضرت فاطمه زهرا (س)‪ :‬خوشا به حال زنی که همسرش ازاو‬ ‫راضی و خشنود باشد‪.‬‬ ‫توزیع همزمان مزار رشیف‪ ،‬میدان وردگ و کابل‬ ‫سال اول‪/‬شماره ‪ /1‬سه شنبه ‪ 29‬حوت ‪1391‬‬

‫شورای علمای افغانستان؛ سکوت تا کی؟‬

‫درکشوری چون افغانستان که یک جامعه سنتی و اسالمی می باشد ‪ ‌،‬باورهای مردم نقش‬ ‫بزرگی را درعملکرد آنها دارد و علمای دین نیز میتوانند رهنمای خوبی برای آنها به حساب‬ ‫بیایند ؛ علمایی که درتصامیم سیاسی نقش برجسته ای دارند ومردم با فاصله ای که با‬ ‫حکومت دارند به این علما باورکامل را دارند و حتی دربرخی موارد این علما میتوانند تصامیم‬ ‫ص‪2‬‬ ‫مردم را تغییردهند‪.‬‬ ‫رستاخیز طبیعت‪ :‬به شیدایی‬ ‫بهار است‪ ،‬اگر نگاه شوخ گل‬ ‫و ناله بلبل به هم پیوند می‬ ‫خورد؛ از نسیم بهار است‪ ،‬اگر‬ ‫زیبایی عریان خویش را‬ ‫گل ها‬ ‫ِ‬ ‫به دیده تماشاگران هدیه می‬ ‫کنند؛ حاصل مستی بهار است‪،‬‬ ‫اگر چکاوک با موسیقی رود‪،‬‬ ‫سرود سبز زیستن می سراید‪.‬‬ ‫چه زیباست در این رستاخیز‬ ‫طبیعت‪ ،‬نقش بندهای قشنگ‬ ‫نقاش آفرینش را با تأملی ژرف‬ ‫بنگریم و در زایش بی امان‬ ‫زمین و دگرگونی مقتدرانه زمان‪،‬‬ ‫دگرگونی درونی خویش را از‬ ‫خالق نوروز آرزو کنیم‪.‬‬

‫باید ازاستقامت حضرت زینب‬ ‫(س ) الگو گرفت!‬

‫زندگی به مانند کوهی بوده که دارای‬ ‫فرازو نشیب های بسیاری است که‬ ‫دربعضی جاها پرتگاه هایی وجود دارند‬ ‫که احتامل سقوط انسان دراین پرتگاه‬ ‫ها بسیارزیاد بوده و به همین دلیل‬ ‫نیاز است تا انسان دارای یک رهنامی‬ ‫بزرگی باشد زیرا انسان برای دست یابی‬ ‫به سعادت دنیوی و اخروی نیاز به این‬ ‫راهنام دارد تا بتواند به شکل درست در‬ ‫این زندگی قدم بگذارد‪/ .‬ص‪3‬‬

‫زنان صنعت کار از نبود بازار برای تولیدات‬ ‫شان شکایت دارند‬

‫شامری از زنان صنعت کار از نبود بازار برای‬ ‫ ‬ ‫تولیدات صنعتی شان در افغانستان شکایت دارند‪ .‬با آن که‬ ‫صنایع دستی از جمله صنایع قدیم افغانستان بشامر می رود‬ ‫اما در این اواخر بازار فروش این صنعت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫شامری از زنانی که در این بخش کار می کنند می گویند‬ ‫با آن که صنایع دستی را با بسیار زحمت می سازند‪ ،‬اما‬ ‫بازار برای فروش تولیدات آنها وجود ندارد‪ .‬این زنان صنعت‬ ‫کار به روز یکشنبه هنگام افتتاح منایشگاه صنایع دستی از‬ ‫حکومت خواستند تا زمینه بازاریابی را برای تولیدات صنعتی‬ ‫شان فراهم مناید‪.‬‬ ‫یکی ازاین خانم ها دراین مورد ‪ ،‬بیان داشت ‪«:‬‬ ‫ ‬ ‫ما مشکل بازار داریم‪ ،‬زمانیکه وزارت امور زنان منایشگاه‬ ‫دایر مناید برای ما زمینه آن مساعد می گردد تا تولیدات خود‬ ‫را به منایش بگذاریم در غیر آن تولیدات ما اصالً بازار فروش‬ ‫ندارد‪ ».‬به گفته این خانم ها ‌‪ ،‬مشکل اصلی آنها نبود یک‬ ‫بازاردایمی برای فروش تولیدات شان می باشد وفقط باید‬ ‫منتظریک منایشگاه جهت فروش آنها بود‪ .‬در این منایشگاه‬ ‫که به ابتکار وزارت امور زنان برگزار گردیده بود صنایع‬ ‫دستی ‪ 60‬زن صنعت کار به منایش گذاشته شده بود‪.‬‬ ‫در همین حال وزارت امور زنان می گوید‪ ،‬در‬ ‫ ‬ ‫نظر دارد تا در آینده نزدیک برای فروش تولیدات صنعتی‬ ‫زنان در کشور بازار ایجاد مناید‪ُ .‬حسن بانو غضنفر وزیر‬ ‫امور زنان هنگام افتتاح این منایشگاه به خربنگاران گفت‪:‬‬ ‫زنان صنعت کار باید بر کیفیت تولیدات شان توجه منایند تا‬ ‫بتوانند در منایشگاه های خارجی اشرتاک کنند‪.‬‬ ‫ ‬

‫یان کوبیش‪ :‬خشونت های خانوادگی‬ ‫علیه زنان‪ ،‬نگران کننده است‬

‫یان کوبیش‪ ،‬مناینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان‬ ‫از افزایش خشونت علیه زنان در این کشور اظهار نگرانی‬ ‫کرده است‪ .‬آمارهای منترش شده از سوی نهادهای بین املللی‬ ‫نیز نشان می دهد که شامر کشته و زخمی های زنان در‬ ‫افغانستان‪ 20‬درصد افزایش یافته است‪ .‬یان کوبیش تاکید‬ ‫کرد که با خروج نیروهای بین املللی از افغانستان زنان‬ ‫بیشرت مورد آسیب قرار می گیرند و ملل متحد نیز بیشرت‬ ‫از گذشته روی این مورد توجه خواهد کرد‪ .‬مناینده ویژه‬ ‫سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که طالبان زنانی‬ ‫را مورد حمله قرار می دهند که برای تامین حقوق زنان در‬ ‫افغانستان تالش می کنند‪.‬‬ ‫به گفته یان کوبیش طالبان این اقدامات را‬ ‫ ‬ ‫به صورت هدفمندانه انجام می دهند‪ .‬وی گفت ‪ ‌،‬خروج‬ ‫نظامیان خارجی درسال ‪ 2014‬به منظوروخیم شدن وضعیت‬ ‫زنان نبوده و مشکالت زنان درافغانستان بیشرتازدستگاه‬ ‫قضایی عنعنه ای وخشونت های خانوادگی ناشی میشود‪.‬‬ ‫این درحالی است که نگرانی های زیادی مبنی برافزایش‬ ‫خشونت علیه زنان مطرح میگردد اما تاحال هیچ راه حل‬ ‫اساسی برای حل آن ارائه نشده است‪.‬‬

Banoo-e-Sabz #1 Page 01  

اولین هفته نامه زنان افغانستان - اختصاصی برای زنان افغان

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you