Page 1

Czujnik wizyjny iVu

www.bannerengineering.com/eu co om


Czujnik wizyjny iVu ze zintegrowanym interfejsem użytkownika

Czytnik kodów iVu

• Czujnik wizyjny do inspekcji poprawnych/błędnych elementów oraz czytania kodów 1 i 2D • Graficzny interfejs użytkownika dostępny za pomocą ekranu dotykowego o rozdzielczości 320 x 240 pikseli • Menu i pomoc dostępne w 9 językach • Wytrzymała obudowa (IP67) ze zintegrowanym oświetleniem (czerwone, niebieskie, zielone, białe lub podczerwone)

• Odczyt kodów kreskowych oraz 2D • Możliwość równoczesnego odczytu z jednego obrazu do 10 kodów kreskowych i jednego 2D • Eksport danych przez wyjście szeregowe RS-232 • Porównywanie odczytanych danych z wzorem (poprawny/ błędny)

Bez komputera

Łatwa konfiguracja

IP67

• Wyjścia dwustanowe (PNP lub NPN), opcjonalne wyzwolenie i wejście uczące, wyjście wyzwalające dla oświetlenia zewnętrznego • Port USB do zapisu i odczytu inspekcji, plików log oraz aktualizacji firmware’u • Emulator umożliwiający analizę aplikacji na komputerze PC

0

12345 67890 5

123456789104

Pamięć USB

iVu: inspekcja poprawności w oparciu o analizę obrazu w skali szarości • Wybór jednego z 3 algorytmów • Możliwość załączenia kompensacji przesunięcia

Zintegrowany ekran 2,7" • 68 mm wyświetlacz zintegrowany z tyłu czujnika wizyjnego • Przezroczysta osłona chroniąca przed mechanicznym uszkodzeniem • Kompletne rozwiązanie w jednym urządzeniu

2

Zdalny ekran 3,5" • Zewnętrzny 90 mm ekran • Wyświetlacz może być w dowolnym momencie podłączany i rozłączany – bez wpływu na pracę czujnika • Jeden ekran może służyć do programowania wielu czujników • Długość przewodu do 16 m (z lub bez uchwytu na ekran)

Banner Engineering EMEA | www.bannerengineering.com/eu

Algorytm „Match”

Algorytm „Area”

Algorytm „Blemish”

• Porównywanie obrazu z wcześniej zapisanym wzorcem • Określanie akceptowalnej tolerancji oraz obrotu

• Zliczanie jasnych lub ciemnych pól na obrazie • Ustawialne parametry skali szarości oraz akceptowalne rozmiary pól

• Wyszukiwanie wyraźnych linii na uzyskanym obrazie • Ustawialne parametry kontrastu oraz długości linii

3


Przykłady aplikacji

Area Detection

Sort

Eksport obrazu

Sortowanie części

Inspekcja wywierconych otworów

iVu Plus został skonfigurowany tak, aby rozpoznawać i sortować elementy. Jeżeli wykryta zostanie nakrętka aktywowane jest wyjście 1, jeżeli wkręt – wyjście 2, a jeśli podkładka – wyjście 3. Część jest kierowana do odpowiedniego przenośnika.

Czujnik iVu został zaprogramowany do inspekcji typu Area. Wykonane otwory są kontrolowane pod względem ich liczby i rozmiaru. W przypadku braku otworu lub niewłaściwego jego rozmiaru czujnik sygnalizuje na wyjściu błąd, co powoduje odrzut części.

Eksport danych

Match

Kanał komend

Match

Sprawdzanie kodu

Kontrola styków

W celu sprawdzenia czy każde opakowanie ma nadrukowany numer serii, czujnik iVu został skonfigurowany w trybie Match. Po wykryciu opakowania bez odpowiedniego oznaczenia wyjście czujnika informuje o błędzie i element jest odrzucany.

Czujnik iVu realizuje kontrolę styków elementu elektronicznego za pomocą narzędzia Match. Jeżeli zostanie wykryte zagięcie lub brak styku albo odwrócenie elementu, wyjście informuje o błędzie i komponent jest odrzucany.

Komunikacja Ethernet oraz RS232 • • • •

iVu iVu iVu iVu

4

TG TB RG RB

Eksport obrazu w formie bitmapy za pośrednictwem Ethernet Eksport danych inspekcji oraz statystyki Komendy kontrolujące w sposób zdalny pracę czujnika wizyjnego Przykładowe programy w środowisku Windows umożliwiające komunikację z komputerem PC (możliwość dostosowania do własnych wymagań, dzięki dostępnym plikom źródłowym)

Blemish

Możliwość zapisu do 30 programów • Wybór programu za pomocą ekranu dotykowego lub zdalnej komendy • Czas przełączania między programami liczony w milisekundach

IMB code

Zaawansowany algorytm sortowania

Wykrywanie zabrudzeń plastra

Odczyt zakodowanych adresów

• Porównywanie obrazu z 10 rożnymi wcześniej zapamiętanymi wzorcami • Zależnie od rezultatu porównania możliwość aktywacji jednego z 3 wyjść dwustanowych • Wysłanie zidentyfikowanego wzoru za pomocą opcji eksportu danych

W procesie produkcyjnym plastrów samoprzylepnych czujnik iVu pracujący z narzędziem Blemish sprawdza białą powierzchnię materiału. Wykrycie plamy powoduje zatrzymanie linii pakującej.

Przesyłki pocztowe mogą być adresowane przy pomocy kodowania IMB (Inteligent Mail Bar Code), co umożliwia ich sprawne sortowanie. Czujnik iVu BCR monitorując kody zapewnia pełną informację na temat procesu.

Banner Engineering EMEA | www.bannerengineering.com/eu

5


iVu – iVu PLUS

Akcesoria

iVu TG (1)

iVu RG (1)

Czujniki wizyjne ze zintegrowanym ekranem dotykowym

Czujniki wizyjne bez zintegrowanego ekranu dotykowego

Zintegrowane oświetlenie

Obiektyw 4,3 mm

Inne obiektywy (2)

Zintegrowane oświetlenie

Obiektyw 4,3 mm

Przewód podłączeniowy zasilania i I/O

Inne obiektywy (2)

IVUTGPX04

IVUTGPX.. (4)

Bez oświetlenia

IVURGPX04

IVURGPX.. (4)

Podczerwone

IVUTGPI04

IVUTGPI..

Podczerwone

IVURGPI04

IVURGPI..

Czerwone

IVUTGPR04

IVUTGPR..

Czerwone

IVURGPR04

IVURGPR..

Niebieskie

IVUTGPB04

IVUTGPB..

Niebieskie

IVURGPB04

IVURGPB..

Zielone

IVUTGPG04

IVUTGPG..

Zielone

IVURGPG04

IVURGPG..

Białe

IVUTGPW04

IVUTGPW..

Białe

IVURGPW04

IVURGPW..

iVu TB (1)

iVu RB (1)

Czytniki kodu ze zintegrowanym ekranem dotykowym

Czytniki kodu bez zintegrowanego ekranu dotykowego

Obiektyw 4,3 mm

Inne obiektywy (2)

Zintegrowane oświetlenie

Złącze

Obiektyw 4,3 mm

Dla iVu TG (8-pinów)

2m

IVUC-1206

MQDC2S-1206

MQDC2S-815

IVUC-1215

MQDC2S-1215

MQDC2S-830

IVUC-1230

MQDC2S-1230

15 m

MQDC2S-850

IVUC-1250

MQDC2S-1250

2m

MQDC2S-806RA

IVUC-1206RA

/

Proste

9m

5m

Kątowe

9m 15 m

Długość

Inne obiektywy (2)

IVUTBPX04

IVUTBPX.. (4)

Bez oświetlenia

IVURBPX04

IVURBPX.. (4)

Podczerwone

IVUTBPI04

IVUTBPI..

Podczerwone

IVURBPI04

IVURBPI..

Czerwone

IVUTBPR04

IVUTBPR..

Czerwone

IVURBPR04

IVURBPR..

Niebieskie

IVUTBPB04

IVUTBPB..

Niebieskie

IVURBPB04

IVURBPB..

Zielone

IVUTBPG04

IVUTBPG..

Zielone

IVURBPG04

IVURBPG..

Białe

IVUTBPW04

IVUTBPW..

Białe

IVURBPW04

IVURBPW..

iVu PLUS TG (3)

iVu PLUS RG (3)

Czujniki wizyjne ze zintegrowanym ekranem dotykowym

Czujniki wizyjne bez zintegrowanego ekranu dotykowego Zintegrowane oświetlenie

IVUPTGX.. (4)

Bez oświetlenia

IVUPRGX04

IVUPRGX.. (4)

Podczerwone

IVUPTGI04

IVUPTGI..

Podczerwone

IVUPRGI04

IVUPRGI..

Czerwone

IVUPTGR04

IVUPTGR..

Czerwone

IVUPRGR04

IVUPRGR..

Niebieskie

IVUPTGB04

IVUPTGB..

Niebieskie

IVUPRGB04

IVUPRGB..

Zielone

IVUPTGG04

IVUPTGG..

Zielone

IVUPRGG04

IVUPRGG..

Białe

IVUPTGW04

IVUPTGW..

Białe

IVUPRGW04

IVUPRGW..

iVu PLUS TB (3)

iVu PLUS RB (3)

Czytniki kodu ze zintegrowanym ekranem dotykowym

Czytniki kodu bez zintegrowanego ekranu dotykowego

Obiektyw 4,3 mm

Inne obiektywy

IVUC-1250RA

/

Dla iVu RG, iVu RB i wszystkich iVu PLUS (4 piny M8 na USB)

MQDEC-8005-USB

PSG-4M-4005-USB

30 cm

MQDEC-801-USB

PSG-4M-401-USB

Proste

90 cm

MQDEC-803-USB

PSG-4M-403-USB

3m

MQDEC-810-USB

PSG-4M-410-USB

15 cm

MQDEC-8005RA-USB

/

30 cm

MQDEC-801RA-USB

/

MQDEC-803RA-USB

/

MQDEC-810RA-USB

/

Kątowe

90 cm

Uchwyt

Przewody do wyświetlacza (w zestawie SMBRDM35)

Uchwyt obrotowy

Obiektyw 4,3 mm

Proste

Kątowe

RDM35

Inne obiektywy

SMBRDM35

SMBKS*

* Wymaga SMBRDM35

1m

IVURDM-QDK-803

IVURDM-QDK-803RA

2m

IVURDM-QDK-806

IVURDM-QDK-806RA

5m

IVURDM-QDK-815

IVURDM-QDK-815RA

9m

IVURDM-QDK-830

IVURDM-QDK-830RA

15 m

IVURDM-QDK-850

IVURDM-QDK-850RA

Uchwyty Kątowy prawy

Podstawa montażowa

(2)

SMBIVURAL

SMBIVURAR

SMBIVUB

Przewody Ethernet dla iVu PLUS (4 piny M8 na RJ45)

Typu U

SMBIVUU

2m

IVUC-E-406

5m

IVUC-E-415

9m

IVUC-E-430

16 m

IVUC-E-450

23 m

IVUC-E-475

Bez oświetlenia

IVUPTBX04

IVUPTBX.. (4)

Bez oświetlenia

IVUPRBX04

IVUPRBX.. (4)

Podczerwone

IVUPTBI04

IVUPTBI..

Podczerwone

IVUPRBI04

IVUPRBI..

Czerwone

IVUPTBR04

IVUPTBR..

Czerwone

IVUPRBR04

IVUPRBR..

4,3 mm

LMF04

Czerwony

FLTMR

Niebieskie

IVUPTBB04

IVUPTBB..

Niebieskie

IVUPRBB04

IVUPRBB..

6,0 mm

LMF06

Niebieski

FLTMB

Zielone

IVUPTBG04

IVUPTBG..

Zielone

IVUPRBG04

IVUPRBG..

8,0 mm

LMF08

Zielony

FLTMG

Białe

IVUPTBW04

IVUPTBW..

Białe

IVUPRBW04

IVUPRBW..

12,0 mm

LMF12

Podczerwony*

FLTMI*

16,0 mm

LMF16

25,0 mm

LMF25

(1) W tabeli zamieszczono wersje PNP, ale dostępne są też wykonania NPN (w tym celu należy zastąpić literę P oznaczeniem N, np.: IVUTGNX04). (2) Dostępne soczewki: 06 mm, 08 mm, 12 mm, 16 mm i 25 mm. (3) Czujnik iVu PLUS może być skonfigurowany do pracy z wyjściem PNP lub NPN. (4) Aby uzyskać wykonanie współpracujące z obiektywami typu C, należy w miejscu określającym ogniskową soczewki wstawić literę “C” (np. IVUTGPXC) – dostępne tylko w wykonaniu bez oświetlenia pierścieniowego.

6

MQDC2S-850RA

15 cm

Kątowy lewy

Zintegrowane oświetlenie

/

Inne obiektywy (2)

IVUPTGX04

(2)

/

Długość Obiektyw 4,3 mm

Bez oświetlenia

Zintegrowane oświetlenie

IVUC-1215RA IVUC-1230RA

Złącze

Zdalny wyświetlacz

Inne obiektywy (2)

MQDC2S-815RA MQDC2S-830RA

Dla iVu TG & TB (8 pinów M12 na USB)

3m

Obiektyw 4,3 mm

Dla wszystkich iVu PLUS

Przewody USB

Bez oświetlenia

Zintegrowane oświetlenie

Dla iVu RG, TB & RB

MQDC2S-806

5m

Bez oświetlenia

Zintegrowane oświetlenie

Długość

Obiektywy (części zamienne)

Czujniki wizyjne iVu i iVu PLUS z obiektywami typu C • Zapewniają większy zasięg przy tym samym polu widzenia • Dzięki lepszej czułości optycznej w bardzo szybkich aplikacjach uzyskiwany jest czystszy obraz • Większy wybór obiektywów i dystansów dla indywidualnych rozwiązań

Banner Engineering EMEA | www.bannerengineering.com/eu

Zestawy filtrów

*FLTMI jest fabrycznie instalowany na czujnikach iVu z oświet. podczerwonym

Pamięć USB 2 GB

Pisak

Osłony (części zamienne) IVUW

przednia z tworzywa

IVUW-G

przednia ze szkła

IVUBC

osłona ekranu

IVUUSBFD2

STYLUS-1

pojedynczy

STYLUS-10

10 szt.

7


Wszystkie wersje iVu dostępne są ze zintegrowanym oświetleniem UV Oświetlenie pierścieniowe UV z obiektywem 4,3 mm (1) iVu & iVu PLUS Seria

• Oświetlenie UV w wielu aplikacjach ogromnie poprawia kontrast (np. oznaczenia fluorescencyjne) • W wersji z oświetleniem UV dostępne są wszystkie typy czujników wizyjnych iVu (z wszystkimi narzędziami analizy, interfejsami, itd.) • Przetestowane pod kątem bezpieczeństwa oczu - IEC 62471

Wykrywanie kredki fluorescencyjnej użytej znacznie wcześniej do oznaczenia sęków.

Turck sp. z o.o. Ul. Wrocławska 115 45-836 Opole  +48 77 443 48 00 Fax +48 77 443 48 01 poland@turck.com www.turck.pl

365 nm UV

395 nm UV

iVu TG

IVUTGP604

IVUTGP904

iVu RG

IVURGP604

IVURGP904

iVu TB

IVUTBP604

IVUTBP904

iVu RB

IVURBP604

IVURBP904

iVu PLUS TG

IVUPTG604

IVUPTG904

iVu PLUS RG

IVUPRG604

IVUPRG904

iVu PLUS TB

IVUPTB604

IVUPTB904

iVu PLUS RB

IVUPRB604

IVUPRB904

Dla czujników iVu zamieszczone zostały tylko wykonania PNP, dostępne są też wersje NPN. Czujniki iVu PLUS mogą być konfigurowane do pracy z wyjściami PNP lub NPN. (1) Inne dostępne obiektywy: 06 mm, 08 mm, 12 mm, 16 mm i 25 mm.

Weryfikacja mało kontrastującego nadruku o kolorze zbliżonym do tła.

CZUJNIKI

CZUJNIKI WIZYJNE

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

OŚWIETLENIE & WSKAŹNIKI

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Kompletna oferta rozwiązań firmy Banner www.bannerengineering.com/eu co om PL F146 RevC – MAR 2014

Flyer PL ivu Image Sensors  

Czujnik wizyjny ivu