Page 1

www.bannerbatteries.com

APPLICATION LIST

CARS / SMALL TRANSPORTERS MIDDLE EUROPE 12.2011

LEADING COMPANIES OF AUSTRIA


www.bannerbatteries.com

RT STOP START STOP START STOP START STOP START TOP START STOP START STOP START STOP

OP

P

STOP STAR

RUNNING BULL: TRENDSETTING POWER –

ENVIRONMENT-FRIENDLY MOBILITY.

START

START

STOP

STOP

START

START

STOP

START

STOP

STOP

START

STOP

START

STOP

STAR

ENERGY RECUPERATION ENERGIERÜCKGEWINNUNG

BACKUP

UNI BULL

POWER BULL

STARTING BULL

The zero-maintenance, universal starter battery with patented ACCUSAFE leak protection and pure calcium technology. NEW – the 5th generation.

Extra powerful and extra safe: Modern, pure calcium technology for all cars. Absolutely maintenance free.

The starter battery for cars with few additional power consumers.

Super silná - super bezpečná: Moderní technologie na bázi čistého vápníku pro všechny druhy osobních automobilů. Absolutně bezúdržbová.

Startovací baterie pro osobní vozidla s omezeným počtem elektrických spotřebičů.

Absolutně bezúdržbová startovací baterie pro univerzální použití s patentovanou ochranou proti úniku elektrolytu ACCUSAFE a technologií na bázi čistého vápníku. NOVINKA – 5. generace.


THE POWER COMPANY

LIST OF CONTENTS Obsah • Tartalomjegyzék • Spis treści • Cuprins • Съдържание • Obsah

ČESKY 1. 2. 3. 4. 5.

Banner výrobní varianty Seznam typů Póly, schémata, upevnění, popis baterie Srovnávací tabulka UK-DIN-JIS Zkušební proud za studena pro baterie dle různých norem

6. 7. 8.

Katalog použití dle typů vozidel Osobní vozy a malé dodávky Varovné a bezpečnostní pokyny pro olovnato-kyselinové akumulátory Návod k použití startovacích akumulátorů

POLSKI

3-6 7-17 18-20 21 22

51 53

Odmiany produktów Bannera Typy akumulatorów Bieguny, schematy połączeń, mocowanie, cechy charakterystyczne akumulatorów Tabela odpowiadających UK-DIN-JIS Prąd pobierczy w niskich temperaturách dla baterii rozruchowych w/g różnych norm

6. 7. 8.

Zastosowania Samochody osobowe i małe dostawcze 25-49 Wskazówki ostrzegawcze i przepisy bezpieczeństwa dla akumulatorów olowiowokwasowych 51 Instrukcja obsługi akumulatorów rozruchowych 55

1. 2. 3. 4. 5.

Баннер продуктови варианти Типов каталог Терминали, ел. схеми на свързване, бордови закрепвания, характеристики на батерията Сравнителна таблица UK-DIN-JIS Тестов стартов ток в студено състояние според различните норми

6. 7. 8.

Каталог на приложенията Леки и лекотоварни автомобили Предупредителни инструкции и правила забезопасност при работа с оловно-киселинни батерии Упътване за експлоатация на стартерни батерии

Banner termékek egymással történö helyettesíthetösége Tipusjegyzék Póluscsatlakozók, kapcsolási ábrák, talprögzítések, akkumulátor jelzések Összehasonlitási táblázat UK-DIN-JIS A hidegindítóáram meghatározása különböző szabványok szerint

6. 7. 8.

Alkalmazási lista Szgk és kis-transporter Ólom-sav akkumulátorok figyelmeztetésiés biztonsági elöírásai Indítóakkumulátorok kezelési útmutatása

ROMÂNEŞTE

Strona 3-6 7-17 18-20 21

Oldal

1. 2. 3. 4. 5.

25-49

1. 2. 3. 4. 5.

БЪЛГАРСКИ

MAGYAR

Strana

3-6 7-17 18-20 21 22

Variante de producţie Banner Lista de tipuri Poli, scheme, fixări, descrierea bateriei Tabelul de comparaţie UK-DIN-JIS Curent de probă la rece pentru baterii de diferite norme

6. 7. 8.

Catalog de aplicaţii în funcţie de tipuri de vehicule Autoturisme şi furgonete Instrucţiuni de avarii şi de securitate pentru acumulatoare cu plumb şi acid Instrucţiuni de utilizare pentru acumulatoare de pornire

SLOVENSKY

Стр. 3-6 7-17 18-20 21 24 25-49 52

51 54

Pagina

1. 2. 3. 4. 5.

23

25-49

3-6 7-17 18-20 21 23

25-49 51 56

Strana

1. 2. 3. 4. 5.

Varianty výrobkov Banner Prehľad typov Pripájacie póly, schémy zapojenia, upevňovacie prvky, charakteristiky akumulátorov Porovnávacia tabuľka UK-DIN-JIS Skúšobný prúd štartovacích akumulátorov pri nízkych teplotách podľa rôznych noriem

6. 7. 8.

Katalóg použitia podľa typov vozidiel Osobné vozidlá a malé dodávky Varovné a bezpečnostné pokyny pre olovené akumulátory plnené kyselinou Návod na použitie štartovacích akumulátorov

3-6 7-17 18-20 21 24 25-49 52 58

57 1

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

EDITORIAL ČESKY

MAGYAR

Vážený zákazníku, za našimi produkty Banner stojí desetileté zkušenosti, nejvyšší nároky na kvalitu a nejmodernější technologie. Pro Vás je to zárukou, že Vašemu zákazníkovi dodáte vynikající značkový produkt, se kterým bude spokojen. U všech značek vozů jsme katalog použití pečlivě a co nejlépe sestavili. Nemůžeme ale zaručit, že jednotliví výrobci vozidel v určitém modelu nebo ročníku skutečně vždy vybavovali svá vozidla stejnými typy akumulátorů. Musíme proto poukázat na to, že Banner odmítá všechny nároky, které případně z důvodu jiného zařazení nebo omylů nastanou. Banner GmbH

Kedves Banner vásárló, A Banner termékek mögött hosszú évtizedes tapasztalat, a legmagasabb minöségi követelmények és a legmodernebb technológia áll. Önnek ez egy biztonságot nyújt, ami alapján vevöjének mindig kimagasló szinvonalú, versenyképes terméket tud szállítani, aki minden bizonnyal elégedett lesz Önnel. Mint az, ebböl a katalógusból kivehetö, a szállitási programunk gyakorlatilag az összes gépjármü típust lefedi - részben olyan típus mélységig, ahol az autó életkora a több mint tíz évegt is eléri. Minden egyes gépkocsi márkáná l az akkumulátor alkalmazását a legnagyobb gondossággal és a legjobb lehetöség szerint végeztük el. Mindezek ellenére még sem garantálhatjuk, hogy egyes gépjármü gyártók modellekként vagy évjárat szerint valójában mindig ugyan azt az akkumulátor típust alkalmazták. Ezért fel kell hivnunk a figyelmét arra, hogy Banner minden olyan követeléstöl eláll, ami egy esetleg másként meghatározott alkalmazási módra vezethetö vissza. Ugyanígt tévedések joga is fenntartva. Banner GmbH

POLSKI Szanowny Kliencie Za produktami firmy Banner kryje się wieloletnie doświadczenie, najwyższa jakość oraz najnowsze technologie. Stanowi to pewność, że Klient otrzymuje doskonały wyrób markowy, z którego będzie zadowolony. Dla wszystkich typów pojazdów przewidzieliśmy optymalne akumulatory pod względem gabarytów, pojemności oraz prądu rozruchowego. Jednakże nie możemy zagwarantować, że poszczególni producenci pojazdów stosują takie same typy akumulatorów w danym modelu lub roku produkcji. Dlatego też jesteśmy zmuszeni zwrócić Państwa uwagę na fakt, że firma Banner nie uwzględni roszczeń wnoszonych z tytułu stosowania innych typów akumulatorów niż przewiduje to katalog. Banner GmbH

ROMÂNEŞTE

Stimate beneficiar, În produsele noastre Banner se ascunde experienţa de un deceniu, cele mai mari exigenţe asupra calităţii şi cele mai moderne tehnologii. Aceasta reprezintă pentru dumneavoastră o garanţie că beneficiarului dumneavoastră i se va preda produsul excelent de calitate superioară cu care va fi mulţumit. Am alcătuit cu grijă catalogul de utilizare pentru toate mărcile de automobile. Însă nu putem garanta că unii dintre producătorii de autoturisme într-un anumit model sau an de producţie într-adevăr au echipat vehiculele sale cu acelaşi tip de acumulatoare. De aceea trebuie să menţionăm faptul că Banner refuză toate exigenţele care s-ar produce eventual din motive de o altă încadrare sau din greşeală. Banner GmbH

БЪЛГАРСКИ

SLOVENSKY

Скъпи клиенти на Баннер, зад продуктите на Баннер стоят десетилетия опит, найвисоки критерии за качество и най-модерни технологии.Това Ви дава увереността, че доставяте на Вашите клиенти един изключителен марков продукт, от когото те ще останат доволни.Ние подбрахме най-грижливо и по възможно най-добрия начинсъотвестващия акумулатор за всички автомобилни марки.Все пак не можем да гарантираме, че всеки автомобилен производителе монтирал винаги еднакви типове акумулатори според модел и година на производство.Поради това трябва да отбележим, че Баннер отхвърлявсякакви претенции, които биха могли да бъдат отправени заради евентуално различно зададено съответствие,и също така си запазва правото на възможни грешки. Баннер ГмбХ Copyright by Banner GmbH, Banner Straße 1, A-4021 Linz. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung. Stand 12/2011

Vážený zákazník, za našimi výrobkami Banner stoja skúsenosti niekoľkých desaťročí, najvyššie nároky na kvalitu a najmodernejšie technológie. Pre Vás je to zárukou, že svojmu zákazníkovi dodáte vynikajúci značkový výrobok, s ktorým bude spokojný. Pri všetkých značkách vozidiel sme katalóg použitia zostavili veľmi starostlivo a čo najlepšie. Nemôžeme ale zaručiť, že jednotliví automobiloví výrobcovia svoje vozidlá v určitom modeli alebo ročníku skutočne vždy vybavovali rovnakými typmi akumulátorov. Musíme preto upozorniť na to, že spoločnosť Banner neručí za prípadné nároky uplatňované z tohto dôvodu a zároveň si vyhradzuje možnosť omylov. Banner GmbH 2

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

PRODUCT VARIATIONS VARIANTY AKUMULÁTORŮ Banner VE STEJNÉ NEBO ALTERNATIVNÍ NÁDOBĚ Banner termékek egymással történö helyettesíthetósége, ugyanazon, vagy alternatívként alkalmazható edényekre vonatkozóan. Warianty akumulatorów Bannera w obudowie standardowej lub specjalnej. Variante de acumulatoare Banner în acelaşi recipient sau într-un recipient alternativ. Баннер продуктови варианти в еднаква или алтернативно приложима кутия Varianty výrobkov Banner v rovnakej alebo alternatívnej nádobe.

Box

Running Bull

Max. dimensions mm

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P40 26

535 20

P40 27

535 22

P45 23

545 23

P45 24

545 24

35NS

45NS

545 77 E2 545 79

H3

540 08

T4 / LB1

50 100

3

P44 09

540 63

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

PRODUCT VARIATIONS Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

T4 / LB1

50 100

P44 09

544 09

H4 / L1

50 100/T4

Box

Running Bull

Max. dimensions mm

P44 09/T4

544 09/T4

P50 03 P60 68/D23 550 41 P40 26/35NS** D20 P60 69/D23 P40 27/35NS**

50 200

T5 / LB2

555 18

50 200

P55 19

555 19

50 200

P62 05

562 05

560 00 50 300 560 01

P55 19/T5

561 31 RF

P62 19

H5 / L2 560 00 50 300

P62 19

562 05/T5

560 01 * s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna ** s adaptérem pólového vývodu/pólushüvellyel/z nakładkami na bieguny/cu capac pentru borne/с цилиндрическим контактом /s ochranou pólu

4

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

PRODUCT VARIATIONS Box

Running Bull

Max. dimensions mm

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P66 13

566 13

P72 09

572 09

T6 / LB3

570 00 50 500 570 01

H6 / L3

P66 13/T6

572 31 RF

P72 12

50 500

572 33

570 00 50 500

P72 12

572 09/T6

P60 68

560 68

P60 69

560 69

P70 24

570 24

570 01

D23

D26 / MO60 570 29 P70 29 580 09

T7 / LB4

P80 14

5

580 14

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

PRODUCT VARIATIONS Box

Max. dimensions mm

H7 / L4

Running Bull

Uni Bull

580 01

50 500/H6

Power Bull

Starting Bull

P80 14/T7

580 14/T7

P80 42

T8 / LB5

P88 20

592 01

588 20

P88 20/T8

588 34 RF

P95 33 H8 / L5 592 01

P95 33

595 33

P95 04

595 04

P95 05

595 05

D31 / 56 AT

H9 / L6

610 42

Stand 12/2011

6

www.bannerbatteries.com


STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

WI N N UN

STOP START

STOP

KG E

START

THE POWER COMPANY

C RÜ GIE R E EN

THE BULL FAMILY Für Kraftfahrzeuge ohne Energierückgewinnung

INNUNG RÜCKGEW UPERATION ENERGIE REC Y G ER EN

RUNNING BULL AGM – trend setting AGM-Technology (Absorbent Glass Mat) STOP START STOP recuperation. START STOP For mid- andSTART upper range cars andSTART start-stop STOP systems with braking energy Pro osobní vozy střední a vyšší třídy se systémy start-stop a s rekuperací brzdné energie.

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

START

STOP

START

STOP

START

STOP

START

STOP

ENERGIERÜCKGEWINNUNG ENERGY RECUPERATION

AGM TECHNO

T

N

LOGY

Application/použití

7

Length

Width

1

560 01

027AGM

H5

60

640

0

1

241

175

Box height Total height

190

190

mG

B13

-

-

BMW, VW, Audi, Hyundai, Kia

2

570 01

096AGM

H6

70

720

0

1

278

175

190

190

mG

B13

-

-

BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis

3

580 01

110AGM

H7

80

800

0

1

315

175

190

190

mG

B13

-

-

BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis

4

592 01

019AGM

H8

92

850

0

1

354

175

190

190

mG

B13

-

-

BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxis

5

595 01

= 592 01

Start-Stop: Replace AGM with AGM. / Start-Stop: Baterii AGM nahraď baterií AGM. / Start-Stop: Helyettesítse az AGM-met AGM-mel. / Start-Stop: Akumulator AGM zastąpić akumulatorem AGM. Start-Stop: Înlocuiţi bateria AGM cu bateria AGM. / Старт-Стоп: Акумулаторът AGM да се замени с акумулатор AGM. / Štart-Stop: Batériu AGM nahraď batériou AGM.

RUNNING BULL BACKUP – the powerful AGM power support (Absorbent Glass Mat)

Typ

Info

UK No.

Box

TECHNO

www.bannerbatteries.com

Ah 20 h

A EN

BACKUP

AGM

The back-up battery for cars with particularly large energy requirements. Pomocná baterie pro osobní vozy s velmi vysokými nároky na energii.

LOGY

T

N

Application/použití

Length

Width

1

AUX 09

9

120

1

10

150

88

Box height Total height

106

106

B00

-

-

Volvo Start-Stopp, DRIVe

2

AUX 12

12

200

1

10

150

88

145

145

B00

-

-

Audi, BMW 5/7Start-Stopp, Mercedes E/S-Class

Start-Stop: Replace AGM with AGM. / Start-Stop: Baterii AGM nahraď baterií AGM. / Start-Stop: Helyettesítse az AGM-met AGM-mel. / Start-Stop: Akumulator AGM zastąpić akumulatorem AGM. Start-Stop: Înlocuiţi bateria AGM cu bateria AGM. / Старт-Стоп: Акумулаторът AGM да се замени с акумулатор AGM. / Štart-Stop: Batériu AGM nahraď batériou AGM.


THE POWER COMPANY

Für Kraftfahrzeuge ohne Energierückgewinnung

THE BULL FAMILY RUNNING BULL EFB – the cycle-resistant starter battery (Enhanced Flooded Battery) For mid-range and small cars, as well as simple start-stop systems without braking START STOP START STOPenergy recuperation. START STOP Pro osobní vozy střední třídy, malé automobily a jednoduché systémy start-stop bez rekuperace brzdné energie.

START

STOP

EFB TECH

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

START

STOP

START

STOP

NOLOGY

T

N

Application/použití

Length

Width

1

560 00

New

027EFB

H5

60

560

0

1

241

175

Box height Total height

190

190

mGGA

B13

-

Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Toyota

2

570 00

New

096EFB

H6

70

660

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Toyota

8 Start-Stop: Replace EFB with EFB. / Start-Stop: Baterii EFB nahraď baterií EFB. / Start-Stop: Helyettesítse az EFB-t EFB-vel. / Start-Stop: Akumulator EFB zastąpić akumulatorem EFB. Start-Stop: Înlocuiţi bateria EFB cu bateria EFB. / Старт-Стоп: Акумулаторът EFB да се замени с акумулатор EFB. / Štart-Stop: Batériu EFB nahraď batériou EFB.

UNI BULL – for cars (Calcium-Technology) Universal starter battery fits in over 900 car models. Univerzální startovací baterie pro více než 900 modelů automobilů.

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN Length

Width

T4

47

390

0+1

1+19

210

175

175

175

mG

T

N

Application/použití

B01/13

-

35/36/40/43/44/45/46/48/50 Ah

Replaces

Box height Total height

www.bannerbatteries.com

1

50 100

063 / 076 / 085 / 093 / 012 / 077 / 079

2

50 200

075 / 065 / 097 / 078 / 092 / 040

T5

58

450

0+1

1+19

241

175

175

175

mG

B01/13

-

45/46/50/52/53/54/55/58/60 Ah

3

50 300

027 / 025 / 069* / 068* / 072*

H5

69

520

0+1

1+19

241

175

190

190

mG

B01/13

-

55/58/60/61/62/63/64/66/72 Ah

4

50 400 #

5

50 500

H6

80

700

0+1

1+19

278

175

190

190

mG

B01/13

-

66/70/72/74/75/76/77/80 Ah

= P45 23/24, 545 23/24

043 / 044 / 048 / 049 / 038 / 015 / 154 / 155 096 / 067 / 095 / 082 / 086 / 115*

50 100 replaces: 535 28*, 536 21/24/27/28/41/46/53/54/55/59, 540 45/63, 543 12/15/16/17*/19/20/23/24, 544 09/13/34/49/59/64/65/66/69, 545 86, 546 14, 548 27*, 550 57*, P44 09, P50 03* 50 200 replaces: 545 19/33/98, 546 13, 550 35/40/44/46/48/49/56/57*/69, 552 18/19, 554 14/15/23/26/27/28, 555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71, 555 72/73, 558 11*, 560 91*, P55 19, P62 05/19* 50 300 replaces: 555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/65/66/71/72/73, 558 16/17, 560 13*/73/74/76/ 78/88/93/94, 561 11/13, 562 05/16/19/20/ 21, 563 18*/26/32, 564 01*/20*, 566 33*, 572 33*, P55 19*, P62 05*/19 50 500 replaces: 566 13/18/19/31/38/41/45/47, 570 24*/ 29*/58/64/65/68/69/76, 572 17/19/20/ 21/23/25*, 572 09*/12/ 26*/29/30*/32/34, 574 05*/12/13, 575 31/40, 576 11/12, 577 19, 580 14*/34/35/41/42, P66 13*, P74 05*/12, P80 14*/42

STA


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY

Non-volatile, integrated frits on both sides

POWER BULL – for cars (Calcium-Technology)

Aerosol removal on the baffle surface of the labyrinth

Special screws

Starter battery for all cars, especially manufactured from 1997 onwards. Startovací baterie pro všechny osobní automobily, speciálně od roku výroby 1997.

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

T

N

Application/použití

9 www.bannerbatteries.com

Length

Width

1

P40 26

054

35NS

40

300

0

3

187

127

Box height Total height

204

226

mGGA

B00

-

535 20, 540 26

2

P40 27

055

35NS

40

300

1

3

187

127

204

226

mGGA

B00

-

535 22, 540 27

3

P44 09

063

T4

44

420

0

1

210

175

175

175

mGGA

B13

-

536 53, 540 45**/63, 544 09/59*

4

P45 23

044 / 053

45NS

45

360

0

1+3

238

129

203

225

mGGA

B00

-

545 23/84

5

P45 24

043 / 057

45NS

45

360

1

1+3

238

129

203

225

mGGA

B00

-

545 24/51

6

P50 03

012

H4

50

450

0

1

210

175

190

190

mGGA

B13

-

544 09*/59, 550 03

7

P55 19

065

T5

55

480

0

1

241

175

175

175

mGGA

B13

-

545 19**, 555 19/59*

8

P60 68

005L

D23

60

480

0

1

233

173

203

225

mGGA

B00

-

560 68, 565 33

9

P60 69

005R / 014

D23

60

480

1

1

233

173

203

225

mGGA

B00

-

560 69, 565 34

10

P62 05

075

T5

62

540

0

1

241

175

175

175

mGGA

B13

-

562 05/19*

11

P62 19

027 / 025

H5

62

540

0

1

241

175

190

190

mGGA

B13

-

562 05*/19

12

P66 13

067

T6

66

540

0

1

278

175

175

175

mGGA

B13

-

563 18**, 564 20**, 566 13/38*

13

P70 24

069

D26

70

570

1

1

260

174

200

222

mGGA

B01

-

560 49, 570 24

14

P70 29

068

D26

70

570

0

1

260

174

200

222

mGGA

B01

-

560 48, 570 29, 580 09

15

P72 09

096 /100

T6

72

660

0

1

278

175

175

175

mGGA

B13

-

571 13, 572 09/12*, 574 05/12*

16

P72 12

096

H6

72

660

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

572 09*/12, 574 05*/12

17

P74 05

= P72 09

18

P74 12

= P72 12

19

P80 14

110

T7

80

700

0

1

315

175

175

175

mGGA

B13

-

575 39, 580 14/35*/42*

20

P80 42

115

H7

80

700

0

1

315

175

190

190

mGGA

B13

-

575 39*, 580 14*/35/42

21

P88 20

017

T8

88

700

0

1

354

175

175

175

mGGA

B13

-

585 15, 588 20/27*/34*

22

P95 04

249

D31

95

720

0

1

303

173

203

225

mGGA

B01

-

595 04, 600 32

23

P95 05

250

D31

95

720

1

1

303

173

203

225

mGGA

B01

-

595 05, 600 33

24

P95 33

019

H8

95

760

0

1

354

175

190

190

mGGA

B13

-

595 21/33, 600 44

25

P100 32

= P95 04

26

P100 33

= P95 05

27

P100 44

= P95 33


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY STARTING BULL – for cars

Welded backfire frits

4-chamber leak protection

Central degassing aperture

Starter battery for cars with few additional power consumers Startovací baterie pro osobní automobily s malým počtem dalších elektronických spotřebičů.

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

Welded cover

6 Volt

T

N

Application/použití

10

Length

Width

1

066 12

421

66

360

0

1

178

175

166

188

B04

VW -1968, Trabant

2

077 18

404

77

450

0

1

216

170

166

191

B06

VW, Ford D, Trabant, Tatra 613

Length

Width

12 Volt

Box height Total height

Box height Total height

www.bannerbatteries.com

3

530 30

895 / 101

30

300

0

4

187

128

165

165

mGGA

B00

-

Small tractors, BMW-Motorcycles

4

530 34

896

30

300

1

4

187

128

165

165

mGGA

B00

-

Small tractors

5

532 28

047

32

260

0

1

178

134

200

225

B01

-

Microcar (Aixam -98, Ligier, ...)

6

535 04

054HD

35

260

0

3

187

137

202

224

mGGA

B01

-

Hyundai Atos, Honda Jazz 03 -

7

535 20

054

35NS

35

260

0

3

187

128

202

224

mG

B00

-

Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki

8

535 22

055

35NS

35

260

1

3

187

128

202

224

mG

B00

-

Mazda, Suzuki, Daihatsu, Subaru

9

536 46

= P44 09**/540 63**

10

536 53

= P44 09/540 63

11

540 08

002L / 202

H3

40

330

0

1

175

175

190

190

GA

B13

-

Fiat Punto Benzin, Aixam 99-

12

540 63

063

T4

40

330

0

1

210

175

175

175

mGGA

B13

-

Skoda, Audi, Seat, VW

13

543 17

14

544 09

T4

44

360

0

1

210

175

175

175

mGGA

B13

-

BMW, Opel, Renault, Fiat, Skoda

15

544 13

16 17 18

545 23

044 / 053

45NS

45

330

0

1+3

238

129

201

223

mG

B00

-

Toyota, Subaru, Mazda

19

545 24

043 / 057

45NS

45

330

1

1+3

238

129

201

223

mG

B00

-

Mitsub. Colt, Lancer, Galant, Honda

20

545 51

21

545 77

048

45

300

0

1

218

135

203

225

B01

-

Renault R8-R13, Dacia

22

545 79

049

45

300

1

1

218

135

203

225

B01

-

Peugeot, Honda, Dacia

23

545 84

= 50 100

085 063 / 076

= 50 100

077

544 59

= P50 03

012 / 079

545 19

= P55 19**/555 19**

040

= P45 24/545 24

= P45 23/545 23


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

12 Volt

11 www.bannerbatteries.com

24

550 03

25

550 41

26

550 42

= P60 69/560 69

27

550 46

= P55 19/555 19

28

555 18

29

555 19

30

555 59

31

555 65

= 50 300

32

557 16

= 50 200 without handle

33

560 10

34

560 11

= 50 200

USE 555 18

35

560 48

= P70 29/570 29

073

36

560 49

= P70 24/570 24

37

560 62

005LHD

38

560 68

005L

39

560 69

005R / 014

40

560 77

= P62 05/562 05

41

560 91

= 50 200

42

562 05

43

562 19

44

563 18

= P66 13**/566 13**

45

564 20

= P66 13** /566 13**

46

565 33

= P60 68/560 68

47

565 34

= P60 69/560 69

48

566 13

49

566 33

50

566 38

= P72 12

51

570 02

= P80 14/580 14

52 53 54

571 13

55

572 09

Length

Width

T

N

Application/použití

Box height Total height

= P50 03 004L / 008

D20

50

390

0

1

202

173

202

225

mG

B00

-

Isuzu, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota

078

T5

55

450

1

1

241

175

175

175

mGGA

B13

-

Peugeot, Renault ,Lada

065

T5

55

450

0

1

241

175

175

175

mGGA

B13

-

BMW, Fiat, Peugeot, Renault

60

675

1

5

248

178

184

mGGA

B07

-

Chrysler USA, Opel/Vauxhall Sintra

D23

60

420

0

1

232

175

204

225

mG

B01

-

Hyundai Trajet, Elantra, i10 CRDi, i20 CRDi, i30, i40

D23

60

420

0

1

232

173

204

225

mG

B00

-

Mazda, Subaru, Nissan, Toyota

D23

60

420

1

1

232

173

204

225

mG

B00

-

Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Isuzu, Mitsubishi

T5

62

480

0

1

241

175

175

175

mGGA

B13

-

Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Ford

067

T6

66

510

0

1

278

175

175

175

mGGA

B13

-

Mercedes, BMW, Porsche, Fiat, Lada

570 24

069

D26

70

510

1

1

269

174

202

225

mG

B05

-

Volvo, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mitsubishi, Nissan, Moskvië

570 29

068

D26

70

510

0

1

269

174

202

225

mG

B05

-

Daihatsu, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan

096 / 100

T6

72

640

0

1

278

175

175

175

mGGA

B13

-

Mercedes, BMW, Opel, Fiat, Ford

004R

= P62 19 113 U.S.A.

071

097 075

= P62 19

027 / 025 010

= 572 33

= P72 09/572 09


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY Typ

Info

UK No.

= P72 12

096

Box

Ah 20 h

A EN

12 Volt

12

56

572 12

57

572 33

58

574 05

59

574 12

= P72 12

60

580 02

= P88 20/588 20

61 62 63

580 42

64

588 20

65

588 27

66

588 34 RF

67

Length

Width

T

N

Application/použití

Box height Total height

082 / 086

H6

72

640

1

1

278

175

190

190

mGGA

B01

-

Chrysler Voyager Diesel

580 09

068HD

D26

80

640

0

1

258

174

200

222

mGGA

B01

-

Kia, Hyundai, Nissan, Subaru

580 14

110

T7

80

660

0

1

315

175

175

175

mGGA

B13

-

Audi D, BMW D, Nissan D, Renault D, VW D

017

T8

88

680

0

1

354

175

175

175

mGGA

B13

-

BMW D, Citroen D, Mercedes D, VW D

H8

88

680

0

1

354

175

190

190

mGGA

B13

-

Citroen D, Mercedes D, VW D

595 04

249 / 335

D31

95

640

0

1

304

173

202

225

mG

B01

-

Fiat tractors, Mazda D, Nissan, Toyota D

68

595 05

250 / 334

D31

95

640

1

1

304

173

202

225

mG

B01

-

Nissan D, Toyota D, Mitsubishi D

69

595 33

019

H8

95

720

0

1

354

175

190

190

mGGA

B13

-

Audi, BMW, Mercedes, VW

70

600 32

= P95 04/595 04

71

600 33

= P95 05/595 05

72

600 44

= P95 33/595 33

73

610 42

020

H9

110

800

0

1

394

175

190

190

mGGA

B13

-

Audi, BMW, Mercedes, VW

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

T

N

Length

Width

H5

61

480

0

1

241

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

H6

72

570

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

= P72 09/572 09

= P80 42 = 588 34 RF

SPEZIALTYPEN A – special types A

www.bannerbatteries.com

Typ

Info

12 Volt 1

561 31 RF

2

562 17

3

572 31 RF

Application/použití

Box height Total height

= P95 04/595 04


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY STARTING BULLSPEZIALTYPEN BG – for – special cars types BG

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

12 Volt

T

N

Application/použití

Width

561 31 RF

H5

61

480

0

1

241

175

Box height Total height

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

2

572 31 RF

H6

72

570

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

Box

Ah 20 h

A EN

T

N

13

Length

1

SPEZIALTYPEN CH – special types CH

Typ

Info

UK No.

6 Volt

Application/použití

Length

Width

1

095 11

95

540

20

1

230

175

210

235

HGI

B00

-

Traktoren

2

112 13

112

610

20

1

493

102

210

235

HGI

B00

-

Kleinstapler

3

135 19

135

710

20

1

255

172

210

235

HGI

B00

-

Baumaschinen

4

180 13

180

940

20

1

393

177

220

250

HGI

B00

-

Traktoren

Length

Width

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

B13

-

USA Fahrzeuge

12 Volt www.bannerbatteries.com

5

535 21

6

561 31 RF

7

565 01

8

565 90

9

570 38

10

572 31 RF

H6

11

588 21

H8

Box height Total height

Box height Total height

= 535 20 mit Polhülse/avec cache bornes H5

61

480

50

1

241

175

190

190

65

850

51

1

289

191

170

190

70

235

50+51

1

311

175

200

HGI

B00

-

Traktoren, Land Rover

72

570

50

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

88

680

51

1

354

175

190

190

mGGa

B03

-

VW Diesel, Mercedes D, Citroen D

= 560 10


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY STARTING BULLSPEZIALTYPE CZ,–SK for–cars special type CZ, SK

Typ

Info

UK No.

Ah 20 h

A EN

150

720

Box

Ah 20 h

A EN

Box

6 Volt 1

150 12

0

1

Length

Width

300

169

14

T

N

T

N

Application/použití

Box height Total height

200

223

B00

Nákladní vůz AVIA

STARTING BULLSPEZIALTYPEN D –– for special cars types D

Typ

Info

UK No.

12 Volt

Application/použití

Length

Width

1

561 31 RF

H5

61

480

0

1

241

175

Box height Total height

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

2

572 31 RF

H6

72

570

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

Box

Ah 20 h

A EN

T

N

STARTING BULLSPEZIALTYPEN EXPORT – for cars – special types EXPORT www.bannerbatteries.com

Typ

Info

UK No.

12 Volt

Application/použití

Length

Width

1

561 31 RF

H5

61

480

0

1

241

175

Box height Total height

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

2

572 31 RF

H6

72

570

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY STARTING BULLSPEZIALTYPEN F – special for carstypes F

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

6 Volt

T

N

Application/použití

Length

Width

1

140 15

140

900

20/D

1

241

168

235

HGI

B00

Tracteurs

2

700 30

200

1000

20/D

1

394

173

235

HGI

B00

-

Doubles Bornes

Länge

Breite

Höhe

Ges.höhe

12 Volt

Box height Total height

15

3

561 31 RF

H5

61

480

50/D

1

241

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

4

572 31 RF

H6

72

570

50/D

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

5

588 21

H8

88

680

51/G

1

354

175

190

190

mGGA

B13

-

VW Diesel, Mercedes D, Citroen D

6

600 13

100

720

70/D

1

282

266

B00

-

225

STARTING BULLSPEZIALTYPEN GB – for – special cars types GB 12 Volt

www.bannerbatteries.com

Length

Width

1

532 02

002R

32

240

1

1

165

170

Box height Total height

165

190

B13

-

>2000 Spanish built Vitara

2

538 37

037

38

300

0

19

239

135

179

200

B09

-

Early Fords up to 1976

3

538 80

038

38

300

1

1

239

135

179

200

mG

B09

-

Austin

4

548 80

= 538 80

015

5

550 42

= P60 69/560 69

004R

6

560 48

= P70 29/570 29

073

7

560 49

= P70 24/570 24

071

8

560 91

battery = P62 05/562 05 with Ford clamps

097

9

561 31 RF

H5

61

480

0

1

241

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

10

570 72

072

D26

70

480

1

1

272

175

220

B01

-

TVR, Land Rover Discovery >99

11

570 88

088

D26

70

480

0

1

272

175

220

B00

-

Jaguar, Isuzu, Toyota

12

570 89

089

D26

70

480

1

1

272

175

220

B00

-

Jaguar, Triumph, Isuzu, Toyota

13

572 31 RF

H6

72

570

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

14

590 17

643

95Ah

90

680

0

1

344

172

214

230

mG

B00

IHC, Massey Ferguson

15

590 18

644

95Ah

90

680

1

1

344

172

214

230

mG

B00

IHC, Mac Cormick


THE POWER COMPANY

THE BULL FAMILY STARTING BULLSPEZIALTYPEN H –– for special cars types H

Typ

Info

UK No.

Box

Ah 20 h

A EN

12 Volt

T

N

Application/použití

Width

561 31 RF

H5

61

480

0

1

241

175

Box height Total height

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

2

572 31 RF

H6

72

570

0

1

278

175

190

190

mGGA

B13

-

Rammax, Bomag

Box

Ah 20 h

A EN

T

N

16

Length

1

STARTING BULL– for cars types RUS SPEZIALTYPEN RUS – special STARTING BULL– for cars Typ

Info

UK No.

12 Volt

Application/použití

Länge

Breite

Höhe

1

562 08

T5

62

510

1

1

241

175

175

Ges.höhe 175

mGGA

B13

-

Lada, Moskvië

2

572 33

H6

74

680

1

1

278

175

190

190

mGGA

B01

-

Chrysler Voyager Diesel

Box

Ah 20 h

A EN

T

N

T5

60

480

-

STARTING BULLSPEZIALTYPE TR – special for carstype TR www.bannerbatteries.com

Typ

Info

UK No.

12 Volt 1

560 09

0

1

Length

Width

241

175

Application/použití

Box height Total height

175

175

mGGA

B13

Mercedes, BMW, Opel, Peugeot, Ford


THE POWER COMPANY

ČESKY

MAGYAR

POLSKI

ROMÂNEŞTE

БЪЛГАРСКИ

SLOVENSKY

Kapacita v Ah 20-hodinová

20 oras Kapacitás Ah-ban

Pojemność w Ah/20 h

Capacitatea în Ah de 20 ore

Номинален капацитет в Ah (20 h)

A (EN)

Startovací proud za studena v A

Hidegindítóáram A-ban

Prąd rozruchowy (A)

Curent de pornire la rece în A

Тестов стартов ток в студено състояние в ампери

RC (min.)

Rezervní kapacita

Tartalékkapacitás

Pojemność rezerwowa

Capacitate de rezervă

Резервен капацитет в мин.

Skúšobný prúd štartovacieho akumulátora za studena v ampéroch Rezervná kapacita v min.

Zapojení

Kapcsolás

Schemat połączeń

Conectare

Свързване

Zapojenie

Póly

Pólus

Bieguny

Poli

Полюси

Póly

Vnější rozměry v mm délka x šířka x výška nádoby/celková výška

Külsö méretek mm-ben Hosszúság x Szélesség x Edénymagasság/Teljesmagasság

Max wymiary w mm: długość x szerokość wysokość obudowy/ wysokość całkowita

Dimensiuni exterioare în mm Lungimea x Lăţimea x Înălţimea cutiei / Înălţimea totală

Макс. размери дължина х широчина х височина на кутията/ обща височина в mm

Max. rozmery v mm dĺžka x šírka x výška krytu/celková výška

Charakteristika baterie

Akumulátor jelzések

Charakterystyka akumulatora

Caracteristicile bateriei

Характеристики на батерията

Charakteristika akumulátora

Úchytná lišta

Talprőgzítések

Mocowanie

Placă de fixare

Дънна лайстна

Upevňovacia lišta

T

Suché

Sváraz

Suchy

Uscat

Сух

Suchý

N

Mokré

Savas

Mokry

Umed

Мокър

Mokrá

Double Top

Double Top

z podwójną pokryw

cu manta dublă

с двоен капак

Double Top

protecţie 4 camere împotriva scurgerii acumulator cu degazeificare centrală

4-камерна защита против разливане акумулатор с централно отгазяване

4komorová ochrana proti úniku elektrolytu

17

Ah 20 h

Kapacita v Ah (20 h)

www.bannerbatteries.com

čtyřkomorová ochrana proti úniku elektrolytu

4-kamrás szivárgásvédelem

GA

baterie s odvětráváním

akkumulátor központi gázelvezetéssel

4komorowa ochrona przed wylaniem elektrolitu akumulatory z centralnym odpowietrzaniem

HGI

nádoba z tvrdé pryže

kemény gumi kivitel

zestaw z gumy utwardzanej

garnitură din cauciuc întărit

гарнитура от затвърдена гума

nádoba z tvrdej gumy

mG

s držadlem

fogantyúval

z uchwytem

cu mâner

с ръкохватка

s držiakom

ochrona przed wstecznym zapłonem bez zabezpieczenia przed wyciekaniem elektrolitu można zastosować w określonych warunkach z adapterem na listwę dna akumulatora

protecţie împotriva aprinderii inverse fără protecţie împotriva pierderii electrolitului

odporność na wibracje

rezistenţă la vibraţii

RZS

ochrana proti zpětnému zápalu

robbanásvédelem

#

bez ochrany proti úniku elektrolytu szivárgásvédelem nélkül

*

podmíněné použití

korlátozottan alkalmazható

**

s adaptérem úchytné lišty

talprögzítő adapterrel

RF

Odolnost vůči vibracím

rázásálló

защита срещу обратно възпламеняване без защита срещу изтичане на електролит, може да се използва при se poate utiliza în anumite condiţii определени условия cu adaptor pe plinta de fund a с адаптер на лайсната на дъното acumulatorului на акумулатора Стабилен при вибрации

batéria s odvetrávaním

ochrana proti spätnému zápalu bez ochrany proti úniku elektrolytu s adaptérom lišty dna s ochranou pólu odolnosť voči vibráciám


THE POWER COMPANY

TERMINALS PÓLOVÉ VÝVODY • CSATLAKOZÓ PÓLUS • BIEGUNY • POLI DE CONECTARE • ТЕРМИНАЛИ • PRIPÁJACIE PÓLY

VLASTNOSTI BATERIE

BATTERY SPECIFICATIONS

СВОЙСТВО БАТАРЕИ E

GA = baterie s centrálním odvodem výparů HGI = nádoba z tvrdé pryže mG = s držadlem RZS = ochrana proti zpětnému zápalu

GA = battery with central degassing HGI = hard rubber set mG = with handle RZS = flame arrester

GA = акумулатор с централно отгазяване HGI = гарнитура от затвърдена гумаm G = с ръкохватка RZS = защита срещу обратно възпламеняване

Monoblokové víko

one-piece cover

Блок-капак Моно-капак

Monoblok

mono-lid

18

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

LAYOUTS

  SCHÉMA ZAPOJENÍ • KAPCSOLÁSI ÁBRA • SCHEMAT POLACZEŃ • SCHEMĂ DE CONEXIUNI • ЕЛ. СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ • SCHÉMY ZAPOJENIA  6 Volt 12 Volt     20 / D 50 / D 0     21 / G 51 / G 1      2     61 / G 3     60 / D 4     65 5     70 6     9     10      19  www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

BASE HOLD-DOWNS ÚCHYTNÁ LIŠTA • TALPRÖGZÍTÉSEK • MOCOWANIE PLACĂ DE FIXARE • БОРДОВИ ЗАКРЕПВАНИЯ • UPEVŇOVACIA LIŠTA B 00

without hold down

B 01

B 03

B 04

B 05

B 06

B 07

B 09

B 11

B 12

B 13

B 14

20

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

COMPARISON TABLE SROVNÁVACÍ TABULKA Č. UK – Č. DIN A JAPONSKÉ Č. POLOŽKY (JIS) – Č. DIN Összehasonlitási táblázat UK-Nr. DIN-Nr. és Japán Részek-Nr. (JIS)-DIN-Nr. Tabela odpowiadających sobie typów (UK – DIN – JIS). Tabelul de comparaţii de nr. UK – nr. DIN şi nr. japonez al articolului (JIS)-nr.DIN Сравнителна таблица UK-№-DIN и японски части-№ (JIS)-DIN-№ Porovnávacia tabuľka - č. DIN a japonské č. položky (JIS) - č. DIN UK-Nr. UK-No. 002L / 202 002L / 202 002R 004L / 008 004R 005L 005LHD 005R / 014 010 012 017 / 024 019 020 027 / 025 037 038 040 043 / 057 044 / 053 047 048 049 054 054HD 055 063 063 / 076 065 067 068 068HD 069 071 072 073 075 077 078 085 086 / 082 088 089 095 096 096 / 100 097 110 115 249 / 335 250 / 334 279 404 421 451 484 501 511 521 531 541 643 644 713 721 722

DIN-Nr. DIN-No. 540 08 4K 544 08 532 02 550 41 550 42 560 68 560 62 560 69 564 20 544 59 588 20 4K 595 33 4K 610 42 562 19 538 37 538 80 545 19 545 24 545 23 532 28 545 77 545 79 535 20 535 04 535 22 540 63 4K 544 09 4K 555 19 4K 566 13 4K 570 29 580 09 570 24 560 49 570 72 560 48 562 05 4K 544 13 555 18 4K 543 17 572 33 4K 570 88 570 89 571 14 572 12 572 09 4K 560 91 580 14 4K 580 42 595 04 595 05 570 16 077 18 066 12 182 90 242 11 084 11 112 11 120 18 150 30 160 17 590 17 590 18 007 13 007 21 007 22

UK-Nr. UK-No. 733 895 / 101 896

DIN-Nr. DIN-No. 007 33 530 30 530 34

JIS-Nr. JIS-No. J 40 L J 40 LS J 40 RS J 45 L J 45 LS J 45 R J 45 RS J 50 L J 50 R J 60 L J 60R J 70 L J 70 R J 90 L J 90 R LO 7650 LO 7651 LO 7652 LO 7653 LO 7654 LO 7655 LO 7656 MF36-20GL MF36-21GL MF48-25GL MF54-26GL MF56-28GL MF64-26GL MF64-31GL MF72-30FR MF72-30GL N 100 N 40 N 40 N 40L N 40L N 50 N 50 L N 50 Z N 50 ZL N 60 N 60 N 60 ( S ) N 60 L N 60 L N 60 L ( S ) N 70 N 70 L N 70 Z N 70 ZL N S 100 S6S N S 70 N T 60 S4 N T 60 SL4 N T 80 S 6 N T 80 S6LS N T 80 S6S N X 100 S6

DIN-Nr. DIN-No. 535 20 535 20 535 22 545 23 545 23 545 24 545 24 550 41 550 42 560 68 560 69 570 29 570 24 595 04 595 05 570 24 570 29 545 24 595 05 560 68 560 69 560 69 550 41/P50 03 550 41/P50 03 560 01 580 09 570 01 580 09 580 01 595 05 595 04 595 05 545 24 545 24 545 23 545 23 570 24 570 29 570 24 570 29 560 69 545 24 545 24 560 68 545 23 545 23 595 05 595 04 595 05 595 04 570 29 570 24 545 24 535 22 535 20 545 23 545 24 545 24

JIS-Nr. JIS-No. N X 100 S6L N X 100 S6LS N X 100 S6S N X 110 S N X 110 S L N X 120 7 N X 120 7L N X 120 L N 100 N 100 L N 100 Z N 100 ZL N 150 N 150 L N 200 N 200 L N 120 NS 40 NS 40 L NS 40 Z NS 40 Z ( S ) NS 40 ZA NS 40 ZA ( S ) NS 40 ZAL NS 40 ZAL ( S ) NS 40 ZL NS 40 ZL ( S ) NS 60 NS 60 ( S ) NS 60 L NS 60 L ( S ) Y 100 S6 12N 24 - 3 12N 24 - 4 26 A 19 L 26 A 19 R 28 B 19 L 28 B 19 R 32 A 19 L 32 A 19 R 32 B 20 L 32 B 20 R 32 C 24 L 32 C 24 R 34 B 17 R 34 B 17 R ( S ) 34 B 19 L 34 B 19 L ( S ) 36 B 20 L 36 B 20 R 38 B 19 R 38 B 20 L 38 B 20 L ( S ) 38 B 20 R 38 B 20 R ( S ) 40 B 19 L 40 B 19 R 46 B 24 L 46 B 24 L ( S ) 46 B 24 R 46 B 24 R ( S ) 48 D 26 L 48 D 26 R 50 B 24 L 50 B 24 LS

21

DIN-Nr. DIN-No. 545 23 545 23 545 24 570 24 570 29 570 24 595 04 595 04 600 35 600 26 600 35 600 26 SHD 680 89 670 43 700 29 700 27 620 34 535 22 535 20 535 22 535 22 535 20 535 20 535 22 535 22 535 20 535 20 545 24 545 24 545 23 545 23 545 23 530 30 530 34 530 30 530 34 535 20 535 22 530 30 530 34 535 20 535 22 545 23 545 24 535 22 535 22 535 20 535 20 535 20 535 22 535 22 535 20 535 20 535 22 535 22 535 20 535 22 545 23 545 23 545 24 545 24 570 29 570 24 54523 545 23

JIS-Nr. JIS-No. 50 B 24 R 50 B 24 R ( S ) 50 D 20 L 50 D 20 R 55 B 24 L 55 B 24 LS 55 B 24 R 55 B 24 R ( S ) 55 D 20 L 55 D 20 R 55 D 23 L 55 D 23 R 55 D 26 L 55 D 26 R 65 D 23 L 65 D 23 R 65 D 26 L 65 D 26 R 65 D 31 L 65 D 31 R 70 D 23 L 70 D 23 R 70 D 26 L 70 D 26 R 70 D 31 L 70 D 31 R 75 D 26 L 75 D 26 R 75 D 31 R 75 D 31L 80 D 26 L 80 D 26R 85 E 41 L 85 E 41 R 95 D 26 L 95 D 26 R 95 D 31L 95 D 31R 95 E 41 L 95 E 41 R 105 E 41 L 105 E 41 R 110 F51 115 F51 115 D 31L 115 D 31R 130 E 41 L 135 G51 R 135 G51 L 145 G51 R 145 G51 L 165 G51 R 165 G51 L 170 F51 L 180 G61 L 190 H52 R 190 H52 L 210 H52 L 245 H52 L

DIN-Nr. DIN-No. 545 24 545 24 550 41 550 42 545 23 545 23 545 24 545 24 550 41 550 42 560 68 560 69 570 29 570 24 560 68 560 69 570 29 570 24 570 29 570 24 560 68 560 69 570 29 570 24 595 04 595 05 570 29 570 24 595 05 595 04 570 29 570 24 600 26 600 35 570 29 570 24 595 04 595 05 600 26 600 35 600 26 600 35 620 34 620 34 595 04 595 05 600 26 SHD 680 89 SHD 643 27 SHD 680 89 670 43 SHD 680 89 670 43 670 43 680 32 700 29 700 27 725 11 725 11

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

ČESKY

MAGYAR

Zkušební proud za studena pro baterie dle různých norem

A hidegindítóáram meghatározása különböző szabványok szerint

1. DIN (Deutsche Industrie Norm) DIN EN 50 342 Test se provádí při -18 °C. Doba vybíjení musí při vybíjení zkušebním proudem = při konečném napětí 7,5 V obnášet minimálně 10 sekund. Kromě toho musí baterie splňovat 2 další kritéria: Doba do dosažení 6 V konečného napětí musí být: podle C1: t6V ≥ 90 sekund podle C2: t6V ≥ 150 sekund

1. DIN (Deutsche Industrie-Norm1) DIN EN 50 342 A tesztet – 18 °C-nál végzik. A kisülési idő a hidegvizsgálati árammal (ICC) végzett kisütéssel érje el legalább a 10 másodpercet, míg a végső feszültség eléri a 7,5 Voltot. Az akkumulátornak ezen kívül két további követelményt kell teljesítenie, a 6 V végső feszültség eléréséig az idő legyen: C1 után: t6V ≥ 90 másodperc C2 után: t6V ≥ 150 másodperc

(Startovací proud za studena je měřítkem schopnosti baterie nastartovat motor vozidla při nízkých teplotách -18 °C)

(A hidegindítóáram az akkumulátor indítóképességének ismérve, alacsony – 18 °C hőmérséklet mellett)

2. SAE (Americká norma) Test se provádí při -18 °C. Doba vybíjení zkušebním proudem do 7,2 V musí obnášet 30 sekund. SAE =

2. SAE (Amerikai Szabvány) A tesztet – 18 °C mellett végzik. A hidegvizsgálati árammal 7,2 V-ig merítik le az akkumulátort, és a kisülési időnek el kell érnie legalább a 30 másodpercet.

DIN x 3 + 40 2

SAE =

3. IEC (International Electrotechnical Commission) 95-1 Test se provádí při -18 °C. Při vybíjení zkušebním proudem (Icc) musí napětí po 60 sekundách obnášet minimálně 8,4 V. IEC =

3. IEC (International Electrotechnical Commision) 95-1 A tesztet – 18 °C mellett végzik. A hidegvizsgálati árammal (ICC) végzett kisütésnél a feszültségnek 60 másodperc után még el kell érnie legalább a 8,4 V-ot.

DIN 0.85

Rezervní kapacita Rezervní kapacita je kapacitní rezerva v minutách, po kterou je baterie schopna dodávat proud při úplném výpadku alternátoru k dosažení nejbližší servisní stanice. Tato kapacita je ale závislá na počtu zapnutých spotřebičů. IEC provádí následující test: Vybíjení 25 A až do konečného napětí 10,5 V při teplotě 27 °C.

IEC =

4. EN (Evropská norma) DIN EN 50 342 Test se provádí při -18 °C. Doba vybíjení musí při vybíjení zkušebním proudem = při konečném napětí 7,5 V obnášet minimálně 10 sekund. Kromě toho musí baterie splňovat 2 další kritéria: Doba do dosažení 6 V konečného napětí musí být: podle C1: t6V ≥ 90 sekund podle C2: t6V ≥ 150 sekund = DIN 0,85

EN (C2) = DIN EN (C1) 0,6

= DIN = DIN 0,6 x 0,85 0,51

DIN 0.85

Tartalék kapacitás A tartalék kapacitás az a kapacitástartalék, az az érték, amelyet az akkumulátor az autó generátorának a kiesése után, percekben mérve adni tud, amíg esetleg az autó eljut a legközelebbi szerelőműhelyig. Ez az idő függ attól, hogy mely áramfogyasztók üzemelnek az autóban. Az IEC vizsgálat a következő: Kisütés 25 A-rel 10,5 V végső feszültségig 27 °C hőmérsékletnél.

zjištěný čas v minutách = rezervní kapacita

EN (C1) = IEC IEC 0,6

DIN x 3 + 40 2

Mért idő percekben = tartalék kapacitás 4. EN (europa-Norm2) DIN EN 50 342 A tesztet – 18 °C-nál végzik. A kisülési idő a hidegvizsgálati árammal (ICC) végzett kisütéssel érje el legalább a 10 másodpercet, míg a végső feszültség eléri a 7,5 Voltot. Az akkumulátornak ezen kívül két további követelményt kell teljesítenie, a 6V végső feszültség eléréséig az idő legyen: C1 után: t6V ≥ 90 másodperc C2 után: t6V ≥ 150 másodperc

Protože předepsaná odstupňování jsou definována v normě EN, musí se množství proudu přizpůsobit patřičným zaokrouhlením nahoru, popř. dolů. < 200 A – stupeň 10 A 200 – 300 A – stupeň 20 A (220, 240, 260, 280 A) 300 – 600 A – stupeň 30 A (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600 – 800 A – stupeň 40 A (640, 680, 720, 760 A) > 800 A – stupeň 50 A

EN (C1) = IEC IEC 0,6

= DIN 0,85

EN (C2) = DIN EN (C1) 0,6

= DIN = DIN 0,6 x 0,85 0,51

Mivel az előírt fokozatokat az EN szabványban határozták meg, az áramokat fel- ill. lekerekítéssel az értékekhez kell igazítani: < 200 A – 10 A fokozat 200 – 300 A – 20 A fokozat (220, 240, 260, 280 A) 300 – 600 A – 30 A fokozat (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600 – 800 A – 40 A fokozat (640, 680, 720, 760 A) > 800 A – 50 A fokozat

22

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

POLSKI

ROMÂNEŞTE

Prąd pobierczy w niskich temperaturach dla baterii rozruchowych w/g różnych norm

Curentul de probă la rece pentru baterii conform diferitelor norme

1. DIN (Deutsche Industrienorm – Niemiecka Norma Przemysłowa) DIN EN 50 342 Test przeprowadzany jest w temperaturze -18°C. Czas wyładowania po wyładowaniu prądem pobierzcym w niskich temperaturach (ICC) przy napięciu końcowym ładowania akumulatora wynoszącym 7,5 V powinien wynosić przynajmniej 10 sekund. Poza tym akumulator musi spełnić jeszcze 2 wymagania. Czas do osiągnięcia 6V napięcia końcowego ładowania akumulatora powinien wynosić: według C1: t6V ≥ 90 sekund według C2: t6V ≥ 150 sekund

1. DIN (Deutsche Industrie Norm) DIN EN 50 342 Testarea se efectuează la – 18 °C. Durata de descărcare cu curent de probă (Icc) la tensiunea finală de 7,5 V trebuie să ţină cel puţin 10 secunde. Pe deasupra, bateria trebuie să îndeplinească alte 2 criterii: Durata de atingere a tensiunii finale de 6V trebuie să fie: după C1: t6V ≥ 90 secunde după C2: t6V ≥ 150 secunde

(Prąd pobierany w niskich temperaturach jest miarą zdolności rozruchowej akumulatora w temp. -18 °C)

(Curentul de pornire la rece serveşte drept măsură pentru stabilirea capacităţii de a porni motorul vehiculului la temperaturi joase de – 18 °C)

2. SEA (Norma americană) Testarea se efectuează la – 18 °C. Durata de descărcare cu curent de probă până la tensiunea 7,2 V trebuie să fie încă 30 secunde.

2. SAE - (American Standard – Norma Amerykańska) Test przeprowadzany jest w temperaturze -18°C. Czas wyładowania do 7,2 V prądem pobierczym w niskich temperaturach powinien wynosić przynajmniej 30 sekund. SAE =

SAE =

3. ICE (International Electrotechnical Commission) 95-1 Testarea se efectuează la – 18 °C. La descărcarea cu curent de probă (Icc) trebuie ca tensiunea după 60 de secunde să aibă valoarea încă cel puţin de 8,4 V.

DIN x 3 + 40 2

3. IEC - International Electrotechnical Commision – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) 95-1 Test przeprowadzany jest w temperaturze -18°C. Przy wyładowaniu prądem pobierczym w niskich temperaturach (ICC) napięcie po 60 sekundach powinno wynosić przynajmniej 8,4 V. IEC =

IEC =

Pojemność rezerwowa Pojemność rezerwowa jest to czas (min), po którym akumulator się wyczerpuje w przypadku awarii alternatora. Zależy on jednak od poboru mocy przez odbiorniki w pojeżdzie. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) przewiduje następujący test przeprowadzany w temp. 27 °C: Wyładowanie akumulatora prądem 25 A aż do stanu, w którym napięcie na biegunach osiągnie 10,5 V.

Durata de timp stabilită = capacitatea de rezervă 4. EN (Norma Europeană) DIN EN 50 342 Testarea se efectuează la – 18 °C. Durata de descărcare cu curent de probă (Icc) la tensiunea finală de 7,5 V trebuie să mai ţină cel puţin 10 secunde. Pe deasupra bateria trebuie să îndeplinească alte 2 criterii: Durata de atingere a tensiunii finale de 6V trebuie să fie: după C1: t6V ≥ 90 secunde după C2: t6V ≥ 150 secunde

Zmierzony czas w minutach = Pojemność rezerwowa 4. EN (Europa-Norm – Norma Europejska) DIN EN 50 342 Test przeprowadzany jest w temperaturze -18°C. Czas wyładowania po wyładowaniu prądem pobierzcym w niskich temperaturach (ICC) przy napięciu końcowym ładowania akumulatora wynoszącym 7,5 V powinien wynosić przynajmniej 10 sekund. Poza tym akumulator musi spełnić jeszcze 2 wymagania. Czas do osiągnięcia 6V napięcia końcowego ładowania akumulatora powinien wynosić: według C1: t6V ≥ 90 sekund według C2: t6V ≥ 150 sekund = DIN 0,85

EN (C2) = DIN EN (C1) 0,6

= DIN = DIN 0,6 x 0,85 0,51

DIN 0.85

Capacitate de rezervă Capacitatea de rezervă reprezintă o rezervă de capacitate măsurată în minute deci durata de timp în care bateria este capabilă să debiteze curentul la întreruperea totală de alimentare a alternatorului pentru a ajunge până la cea mai apropiată staţie de service. Această capacitate depinde însă de numărul consumatoarelor conectate. IEC efectuează următorul test: Descărcarea 25 A până la tensiunea finală de 10,5 V la temperatura de 27 °C.

DIN 0.85

EN (C1) = IEC IEC 0,6

DIN x 3 + 40 2

EN (C1) = IEC IEC 0,6

= DIN 0,85

EN (C2) = DIN EN (C1) 0,6

= DIN = DIN 0,6 x 0,85 0,51

Deoarece gradaţiile reglementate sunt definite în norma EN, cantitatea de curent trebuie să se adapteze prin rotunjire în mod corespunzător în sus eventual în jos. < 200 A – gradul 10 A 200 – 300 A – gradul 20 A (220, 240, 260, 280 A) 300 – 600 A – gradul 30 A (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600 – 800 A – gradul 40 A (640, 680, 720, 760 A) > 800 A – gradul 50 A

Ponieważ ustanowione stopniowania definiowane są w Normie Europejskiej, należy dopasować natężenia poprzez zaokrąglenie (z nadmiarem lub niedomiarem): < 200 A – stopień 10 A 200 – 300 A – stopień 20 A (220, 240, 260, 280 A) 300 – 600 A – stopień 30 A (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600 – 800 A – stopień 40 A (640, 680, 720, 760 A) > 800 A – stopień 50 A

23

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

БЪЛГАРСКИ

SLOVENSKY

Тестов стартов ток в студено състояние за стартерни батерии според различните норми

Skúšobný prúd pri štartovaní pomocou akumulátora za studena podľa rôznych noriem

1. DIN (Германски индустриален стандарт) DIN EN 50342 Тестът се провежда при температура от –18 °C. След разряд с тестов стартов ток в студено състояние Icc при крайно напрежение от 7,5 V времето за разреждане трябва да е още най-малко 10 секунди. Освен това батерията трябва да изпълнява още 2 други условия. Времето до крайно напрежение от 6 V трябва да е: След C1: t6V ≥ 90 секунди След C2: t6V ≥ 150 секунди

1. DIN (Nemecká priemyselná norma) DIN EN 50 342 Test sa vykonáva pri - 18 °C. Čas vybíjania by po vybíjaní skúšobným prúdom ICC za studena mal byť pri konečnom napätí 7,5 V minimálne ešte 10 sekúnd. Okrem toho musí akumulátor spĺňať ešte 2 ďalšie požiadavky. Čas do dosiahnutia konečného napätia 6 V by mal byť: Podľa C1: t6V ≥ 90 s Podľa C2: t6V ≥ 150 s

2. SAE (Американски стандарт) Тестът се провежда при температура от –18 °C. Времето за разреждане с тестов стартов ток в студено състояние до 7,2 V трябва да е най-малко 30 секунди.

2. SAE (americká norma) Test sa vykonáva pri - 18 °C. Čas vybíjania skúšobným prúdom za studena do dosiahnutia 7,2 V musí byť minimálne 30 s.

(Стартовият ток в студено състояние е мярка за измерване на стартерната способност на акумулатора при ниски температури от –18 °C)

(Prúd pri studenom štarte je meradlom štartovacieho výkonu akumulátora za studena - 18 ľC)

SAE =

DIN SAE = x 3 + 40 2

3. IEC (Medzinárodná elektrotechnická komisia) 95-1 Test sa vykonáva pri - 18 °C. Pri vybíjaní skúšobným prúdom za studena (ICC) by napätie po 60 sekundách malo byť ešte minimálne 8,4 V.

3. IEC (Международна електротехническа комисия) 95-1 Тестът се провежда при температура от –18 °C. При разреждане с тестов стартов ток в студено състояние (Icc) напрежението след 60 секунди трябва да е минимум 8,4 V. IEC =

IEC =

DIN 0.85

nameraný čas v minútach = rezervná kapacita 4. EN (európska norma) DIN EN 50 342 Test sa vykonáva pri - 18 °C. Čas vybíjania by po vybíjaní skúšobným prúdom ICC za studena mal byť pri konečnom napätí 7,5 V minimálne ešte 10 sekúnd. Okrem toho musí akumulátor spĺňať ešte 2 ďalšie požiadavky. Čas do dosiahnutia konečného napätia 6 V by mal byť: Podľa C1: t6V ≥ 90 s Podľa C2: t6V ≥ 150 s

Измереното време в минути = резервен капацитет 4. EN (Европейски стандарт) DIN EN 50342 Тестът се провежда при температура от –18 °C. След разряд с тестов стартов ток в студено състояние Icc при крайно напрежение от 7,5 V времето за разреждане трябва да е още най-малко 10 секунди. Освен това батерията трябва да изпълнява още 2 други условия. Времето до крайно напрежение от 6 V трябва да е: След C1: t6V ≥ 90 секунди След C2: t6V ≥ 150 секунди = DIN 0,85

EN (C2) = DIN EN (C1) 0,6

= DIN = DIN 0,6 x 0,85 0,51

DIN 0.85

Rezervná kapacita Rezervná kapacita je kapacita, ktorú môže akumulátor dodávať niekoľko minút pri výpadku alternátora, dokým auto príp. nepríde do najbližšieho servisu. Závisí však od spotrebičov v aute. IEC predpisuje tento test: Vybíjanie 25 A do dosiahnutia konečného napätia 10,5 V pri teplote 27 ľC.

Резервен капацитет Резервният капацитет е резервът капацитет в минути, който в случай на отказ на генератора за осветление акумулаторът може да достави, докато евентуално достигнете най-близкия автосервиз. Все пак той зависи от потребяващото електроенергия оборудване в автомобила. IEC предвижда провеждането на следния тест: Разреждане с 25 A до крайно напрежение от 10,5 V при температура от 27 °C.

EN (C1) = IEC IEC 0,6

DIN x 3 + 40 2

EN (C1) = IEC IEC 0,6

= DIN 0,85

EN (C2) = DIN EN (C1) 0,6

= DIN = DIN 0,6 x 0,85 0,51

Keďže sú v norme EN definované odstupňovania, je nutné prúdy upraviť zaokrúhlením nahor alebo nadol: < 200 A – stupeň 10 A 200 – 300 A – stupeň 20 A (220, 240, 260, 280 A) 300 – 600 A – stupeň 30 A (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600 – 800 A – stupeň 40 A (640, 680, 720, 760 A) > 800 A – stupeň 50 A

Тъй като предписаните степени са дефинирани в стандарт EN, силата на тока трябва се закръгля към по-голямата или съответно по-малката стойност: < 200 A – степен 10 A 200 – 300 A – степен 20 A (220, 240, 260, 280 A) 300 – 600 A – степен 30 A (330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570 A) 600 – 800 A – степен 40 A (640, 680, 720, 760 A) > 800 A – степен 50 A

24

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS KATALOG POUŽITÍ DLE TYPŮ VOZIDEL Osobní vozy a malé dodávky • ALKALMAZÁSI LISTA Szgk és kis-transporter ZASTOSOWANIA Samochody osobowe i małe dostawcze • CATALOG DE APLICAŢII ÎN FUNCŢIE DE TIPURI DE VEHICULE Autoturisme şi furgonete Каталог на приложенията Леки и лекотоварни автомобили • KATALÓG POUŽITIA PODĽA TYPOV VOZIDIEL Osobné vozidlá a malé dodávky Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Baujahr constr. year

Berline, Cabriolet, Minivan, Pick-up, Saloon Berline, Cabriolet, Minivan, Pick-up, Saloon

01.93-12.98 01.99-

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Spider 2,4 JTDM SZ Zagato 3,0 V6

Starting Bull

Aixam

532 28 540 08

05.83-09.94 05.83-09.94 05.85-02.92 05.85-02.92 07.94-01.01 07.94-01.01 07.94-01.01 12.94-01.01 12.94-01.01 12.94-01.01 09.0109.0102.92-12.97 02.92-12.97 09.97-05.06

50 300 50 500 50 300 50 500 50 300 50 500 50 300

P50 03 P72 12 P62 19 P72 12 P50 03 P62 19 P72 12 P50 03 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19

540 08 572 09 562 05 572 09 540 08 562 05 572 09 540 08 562 05 572 09 562 05 572 09 562 05 572 09 562 05

156+Sportwagon (932) 1,9-2,4 JTD, 3,2 GTA

09.97-05.06

50 500

P72 12

572 09

156+Sportwagon (932) 2,0-2,5 V6 159 1,9-2,2 159 3,2 V6 159+Sportwagon 1,9-2,4 JTD 164 (164) 2,0 4cyl. 164 (164) 2,0-3,0 6cyl. 164 (164) 2,5 TD 166 (936) 2,0-3,2 V6 166 (936) 2,4 JTD 8C V8 Brera (939) 2,2-3,2 V6 Brera (939) 2,4 JTDM GT 1,8-3,2 GTA, 1,9 JTD GTV (916C_) 1,8-3,2 V6 Junior Junior JTD Mi.To. (ZAR955) 1,4 Mi.To. (ZAR955) 1,3-1,6 JTDM Mi.To. (ZAR955) 1,4 JTDM Start-Stopp Mi.To. (ZAR955) 1,3-1,6 JTDM Start-Stopp Q2 RZ Zagato 3,0 V6

09.97-05.06 06.0506.0506.0501.87-09.98 01.87-09.98 01.87-09.98 09.9809.9803.0703.0203.0211.0309.9403.0803.0807.0807.0808.0908.0903.0701.92-12.94

50 500 50 300 50 500 50 300 50 300 50 300

P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P62 19 P62 19 P95 33 P72 12 P95 33 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12

572 09 562 05 572 09 562 05 562 05 562 05 595 33 572 09 595 33 572 09 562 05 572 09 562 05 572 09 540 08

Spider (115) 1600 (79kW), 2000 (88/93 kW) Spider (916) 1,8-2,0 Spider (916) 3,0-3,2 V6 Spider 3,2 JTS

50 500 50 300 50 500 50 300 50 500

560 01 570 01 560 01

50 500 570 01

50 500 50 300 50 500 50 300 50 500

B3 (E46) 3,3-3,4 alle Modelle/all models B5 (E60, E61) 4,5 B7 (E65) 4,4 Start-Stopp B10 (E39) 3,2-3,3 B10 (E39) 4,6-4,8 B12 (E38) 5,7-6,0 Roadster (Z8) 4,8 V8 Roadster S (Z4) 3,3 A610 3,0 Turbo

Power Bull

Starting Bull

09.0609.88-08.94

570 01

50 500 50 300

P72 12 P62 19

572 09 562 05

50 500

P80 14 P95 33

580 14 595 33

P95 33

595 33 610 42

P95 33 P80 14

595 33 580 14

P70 29

570 29

P70 24

570 24

01.99-

P66 13 P55 19 P66 13 P72 09 P50 03

566 13 555 19 566 13 572 09 544 09

06.93-

P60 68 P95 05 P95 05

560 68 595 05 595 05

P72 09 P95 33 P72 09 P95 33 P95 33 P70 24

572 09 595 33 572 09 595 33 595 33 570 24

P88 20 P95 33 P95 33 P70 24

588 20 595 33 595 33 570 24

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

50 500 50 500

P80 42 P72 12

580 14 572 09

P50 03

544 09

05.9903.0501.0412.9612.9612.95-07.01 06.0203.04-

592 01 592 01

01.91-04.95

AMG Hummer 5,7 V8, 6,2-6,6 D

ARO 100 - 103 101 - 104 A 24 A 24 D Spartana 1,2

50 500 50 300 50 500 50 500

78-

Asia Motors Rocsta 4x4 1,8 Rocsta 4x4 2,2 D Hi-Topic (AM 725) 2,7 STD, D

Aston Martin Cygnet 1,4 Start-Stopp DB 7 3,2 DB 7 5,9 DB 9 3,2 DB 9 5,9 DBS, -Volante Lagonda One-77 V12 Rapide 6,0 Roadster V8, V12 Vanquish 6,0 Virage alle Modelle/all models

540 08

03.1101.9401.9401.9601.9601.9601.76-12.97

560 00 50 500 50 500

580 01 03.1006.0709.0101.88-

592 01

Audi

P50 03

50 300 50 300

P62 19 P62 19

562 05 562 05

03.71-12.93

50 300

P62 19

562 05

09.94-04.05 09.94-04.05 09.06-

50 300 50 500 50 300

P62 19 P72 12 P62 19

562 05 572 09 562 05

560 01

Uni Bull

Alpine

P50 03

560 00 560 00 560 01

Running Bull

Alpina

Alfa Romeo 33+Sportwagon (905, -A, 907A, B) 1,2-1,7 33+Sportwagon (905, -A, 907A, B) 1,8 TD 75 (162B) 1,6-2,0 75 (162B) 2,0-2,4 D, TD 145 (930) 1,3-1,6 145 (930) 1,7-2,0 145 (930) 1,9 TD, JTD 146 (930) 1,3-1,6 146 (930) 1,7-2,0 146 (930) 1,9 TD, JTD 147 (937) 1,6-2,0 147 (937) 1,9 JTD 155 (167) 1,6-2,0 155 (167) 1,9 TD, JTD 156+Sportwagon (932) 1,6-1,8

Baujahr constr. year

A1 1,2-1,4 TFSI A1 1,6 TDI A1 1,2-1,4 TFSI Start-Stopp A1 1,6 TDI Start-Stopp A2 (8Z0) 1,2-1,4 TDI A2 (8Z0) 1,4-1,6 FSI A2 (8Z0) 1,2-1,4 TDI Start-Stopp A2 (8Z0) 1,4-1,6 FSI Start-Stopp A3 (8L1, 8P1, 8PA) 1,6 (74-75kW)

08.1008.1008.1008.1002.0002.0002.0902.0909.96-

560 01 570 01 560 01 570 01

580 01 570 01

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

25

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model A3 (8P1) 1,4-1,8 TFSI Start-Stopp

Baujahr constr. year

Running Bull

09.08-

560 01

Uni Bull

Power Bull

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Starting Bull

A3 (8L1, 8P1, 8PA) 1,6 FSI (85 kW)-1,8 TFSI; 2,0 T quattro, FSI

09.96-

50 300

P62 19

562 05

A3 (8L1, 8P1, 8PA) 3,2 V6, S3 A3 (8L1, 8P1, 8PA) 1,9-2,0 TDI A3 (8P1) 1,9-2,0 TDI Start-Stopp

09.9609.9609.08-

50 500 50 500

P80 42 P80 42

580 14 580 14

570 01

Baujahr constr. year

Running Bull

A7 3,0 TDI, quattro Start-Stopp

09.10-

592 01+ AUX 12

A8 (4D2, 4D8, 4E) 2,5-4,2 TDI quattro A8 (4D2, 4D8, 4E) 2,8-4,2 quattro

03.9403.94-

A8 (4D2, 4D8, 4E) 3,7-6,0; quattro, S8 quattro

03.94-

Allroad (4BH) 2,7-4,2 T quattro, 2,5 TDI quattro

05.00-08.05

Cabriolet (8G7, B4) 1,8-2,8 Cabriolet (8G7, B4) 1,9 TDI Coupe (89, 8B) 1,8-2,8 quattro Q3 2,0 TFSI Q3 2,0 TDI Q3 2,0 TFSI Start-Stopp Q3 2,0 TDI Start-Stopp Q5 (8R) 2,0-3,2 FSI Q5 (8R) 2,0-3,0 TDI

05.91-08.00 05.91-08.00 10.88-12.96 06.1106.1106.1106.1103.0803.08-

560 01 570 01 560 01 570 01 592 01 592 01

Q5 (8R) 2,0-3,2 FSI Start-Stopp

03.08-

592 01+ AUX 12

Q5 (8R) 2,0-3,0 TDI Start-Stopp

03.08-

592 01+ AUX 12

01.95-09.01

50 300

P62 19

562 05*

A4 (8D2, 8D5, B5) 1,9-3,0 TDI, quattro, Avant

01.95-09.01

50 500

P80 42*

580 14*

A4 (8D2, 8D5, B5) 2,4-3,2 quattro, Avant, FSI, RS4, S4

01.95-09.01

50 500

P72 12*

572 09*

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 8K5) 1,6-2,0 quattro, Avant, FSI

11.00-

50 300

P62 19

562 05

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 8K5) 2,4-3,2 quattro, Avant, FSI

11.00-

50 500

P72 12

572 09

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 8K5) 1,9-2,0 TDI, quattro, Avant

11.00-

50 500

P80 42

580 14

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 8K5) 2,5-3,0 TDI, quattro, Avant, S4

11.00-

A4 (8K2, 8K5) 1,6-3,2 Avant, TFSI, quattro Start-Stopp

11.07-

570 01

11.07-

592 01

Q7 (4L) 3,6-4,2 FSI Q7 (4L) 3,0-6,0 TDI

03.0603.06-

592 01

A4 (8K2, 8K5) 2,0 TDI, quattro Start-Stopp A4 (8K2, 8K5) 2,7-3,0 TDI, quattro Start-Stopp

11.07-

592 01

Q7 (4L) 3,6-4,2 FSI Start-Stopp

03.06-

592 01+ AUX 12

A5 (8T) 1,8 TFSI A5 (8T) 3,2 FSI, TFSI A5 (8T) S5 quattro A5 (8T) 2,7-3,0 TDI, quattro

06.0706.0706.0706.07-

592 01

Q7 (4L) 3,0-6,0 TDI Start-Stopp

03.06-

592 01+ AUX 12

A5 Sportback 2,0 TFSI, quattro Start-Stopp

03.09-

570 01+ AUX 12

A5 Cabrio 2,0 TDI Start-Stopp

03.09-

592 01+ AUX 12

R8 (42) 4,2 quattro TT (8N3) 1,8-3,2 VR6 quattro TT (8J3) 2,0 TFSI quattro TT Roadster (8N9) 1,8-3,2 VR6 quattro TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI-3,2 V6 quattro

03.0710.98-06.06 10.0610.99-06.06 02.07-

560 01 580 01 570 01 580 01

TT Roadster (8J9) 2,0 TFS, 3,2 V6 quattro Start-Stopp

02.07-

580 01

A6 (4A, C4) 1,8-2,0 quattro, Avant A6 (4A, C4) 1,9-2,5 TDI A6 (4A, C4) 2,3-2,8 quattro, Avant A6 (4A, C4) S6 quattro A6 (4B, C5) 1,8-2,4 FSI

06.94-12.97 06.94-12.97 06.94-12.97 06.94-12.97 01.97-

P95 33

50 200

50 500

595 33

595 33 610 42 610 42 610 42

P55 19* P66 13* P66 13* P66 13* P72 12

555 19* 566 13* 566 13* 566 13* 572 09

A6 (4B, C5, 4F2, 4F5, 4FH) 2,0-3,0 TDI quattro, Allroad, Avant

01.97-

P95 33

595 33

A6 (4B, C5, 4F2, 4F5) 2,7-4,2 quattro, Avant

01.97-

P95 33

595 33

A6 (4B, C5, 4F2, 4F5) RS6, S6, quattro, Avant

01.97-

P95 33

05.04-

570 01+ AUX 12

A6 (4F2, 4F5, 4FH) 2,0-3,0 TDI quattro, Allroad, Avant Start-Stopp

05.04-

592 01+ AUX 12

A6 (4F2, 4F5) 2,7-4,2 quattro, Avant Start-Stopp

05.04-

592 01+ AUX 12

A6 (4F2, 4F5) RS6, S6, quattro, Avant Start-Stopp

05.04-

592 01+ AUX 12

A7 2,8-3,0 TFSI, quattro A7 3,0 TDI, quattro

09.1009.10-

592 01 592 01

A7 2,8-3,0 TFSI, quattro Start-Stopp

09.10-

592 01+ AUX 12

A6 (4B, C5) 1,8-2,4 FSI Start-Stopp

V8 (D1) 3,6-4,2 quattro

Power Bull

Starting Bull

P95 33 P95 33

595 33 595 33 610 42

A4 (8D2, 8D5, B5) 1,6-2,0 quattro, Avant, FSI

P95 33

Uni Bull

592 01 50 200 50 200 50 300 50 500

50 300 50 500 50 500 50 500

10.88-02.94

P95 33

595 33

P66 13* P66 13* P66 13* P62 19 P72 12

566 13* 566 13* 566 13* 562 05 572 09

P95 33 P95 33

595 33 595 33

P95 33

595 33 610 42

P62 19 P80 42 P72 12 P80 42

610 42 562 05 580 14 572 09 580 14

P95 33*

595 33*

Austin Mini MK Montego (XE) 1,3-2,0

01.6704.84-

50 100

P44 09

545 79 544 09

9492-

50 200 50 500

P72 09

572 09

P70 24

570 24

P70 24 P70 24 P70 24 P55 19 P62 19

570 24 570 24 570 24 555 19

P50 03 P62 19 P80 42

544 09 562 05 580 14

Auverland A3 1,6 A3 1,9-2,1 D

Beijing

595 33

212

Bentley Arnage I, II 4,4-6,8 Azure I, II 6,7-6,8 Continental 6,0-6,75 Contintental GT, Flying Spur 6,0 Continental GT W12

04.9809.9510.9106.0309.09-

592 01

1 (E81, 82, 87) 116-118 i 1 (E81, 82, 87) 120-130 i 1 (E81, 82, 87) 118-120 d

09.0409.0409.04-

560 01 580 01

1 (E81, E87) 116-130 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

570 01

50 300

BMW P95 33 P95 33

595 33 595 33

50 100 50 300 50 500

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

26

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model 1 (E81, E87) 118-123 d EfficientDynamics Start-Stopp

Baujahr constr. year

Running Bull

09.07-

580 01

1 Cabrio (E88) 118-125 i 1 Cabrio (E88) 135 i 1 Cabrio (E88) 118-123 d

03.0803.0803.08-

560 01 570 01 580 01

1 Cabrio (E88) 118-125 i EfficientDynamics Start-Stopp

03.08-

570 01

1 Cabrio (E88) 135 i EfficientDynamics Start-Stopp

03.08-

580 01

1 Cabrio (E88) 118-123 d EfficientDynamics Start-Stopp

03.08-

580 01

1 Coupe (E82) 135 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

570 01

1 Coupe (E82) 120-123 d EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

580 01

3 (E30) 324 d, td 3 (E30) 315-325 i, all models 3 (E36) 316-318 i 3 (E36) 320-330 i, xi, M3 3 (E36) 318-325 td, tds 3 (E46) 316-318 i 3 (E46) 320-330 i, xi 3 (E46) 318-320 d 3 (E46) 330 d, xd 3 (E90) 318-320 i 3 (E90) 325-335 i 3 (E90) 318 d-320 d 3 (E90) 325 d-335 d, xd

09.82-01.92 09.82-01.92 09.90-02.98 09.90-02.98 09.90-02.98 02.98-02.05 02.98-02.05 02.98-02.05 02.98-02.05 01.0501.0501.0501.05-

560 01 570 01 580 01 592 01 560 01 580 01 592 01 592 01

3 (E90) 318-320 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 (E90) 325-335 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 (E90) 318-335 d, xd EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 Cabrio (E30) 318-320 i 3 Cabrio (E30) 325 i 3 Cabrio (E36) 318 i 3 Cabrio (E36) 320-328 i, M3 3,0-3,2 3 Cabrio (E46) 318-330 Ci 3 Cabrio (E46) 318-330 Cd 3 Cabrio (E93) 320-335 i 3 Cabrio (E93) 330 d

Uni Bull

50 300 50 500 50 500

50 200 50 300

12.85-10.93 12.85-10.93 03.93-04.99 03.93-04.99 06.0002.0503.0703.07-

580 01 570 01 580 01

3 Cabrio (E93) 320-335 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 Cabrio (E93) 320-330 d EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 Compact (E36) 316-318 ti 3 Compact (E36) 323 ti 3 Compact (E36) 318 tds 3 Compact (E46) 316-318 ti 3 Compact (E46) 325 ti 3 Compact (E46) 318-320 td 3 Coupe (E36) 316-320 i 3 Coupe (E36) 323 i 3 Coupe (E36) 325-328 i 3 Coupe (E46) 316-318 Ci

03.94-08.00 08.97-08.00 01.95-08.00 06.01-02.05 06.01-02.05 06.01-02.05 03.92-04.99 03.92-04.99 03.92-04.99 04.99-

50 300 50 500 50 500 50 300 50 500

50 200 50 300 50 300 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500

50 200 50 500 560 01 580 01 580 01

50 300 50 500 50 500 50 200 50 300 50 500 50 300

Power Bull

P62 19 P72 12 P80 42

P88 20 P55 19 P62 19 P72 09 P95 33 P62 19 P72 12 P80 42 P95 33 P62 19 P80 42 P95 33 P95 33

P55 19 P62 19 P62 19 P72 12 P72 12 P80 42 P72 12 P80 42

P55 19 P72 12 P95 33 P62 19 P80 42 P80 42 P55 19 P62 19 P72 12 P62 19

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model 3 Coupe (E46) 320-330 Ci, M3 3 Coupe (E46) 330 Cd 3 Coupe (E92) 320 i-330 xi 3 Coupe (E92) 320-335 d

Starting Bull

562 05 572 09 580 14

580 01 592 01

3 Coupe (E92) 320 i-330 xi EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 Coupe (E92) 320-335 d, xd EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

07.87-06.94 07.87-06.94 07.87-06.94 01.95-10.99 01.95-10.99 01.95-10.99 10.9910.9910.9910.9909.0509.0509.0509.05-

560 01 580 01 592 01 592 01

3 Touring (E91) 318-320 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 Touring (E91) 325-335 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 Touring (E91) 318-320 d EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

3 Touring (E91) 325-335 d, xd EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01

5 (E28) 518-535 i 5 (E28) 524 d, td 5 (E34) 518-520 i 5 (E34) 525 i 5 (E34) 525 td, tds 5 (E34) 530-540 i 5 (E39) 520-540 i 5 (E39) 520-530 d, td, tds 5 (E60) 520-530 i 5 (E60) 540-550 i 5 (E60) 520-535 d, tds

555 19 562 05 562 05 572 09 572 09 580 14 572 09 580 14

555 19 572 09 595 33 562 05 580 14 580 14 555 19 562 05 572 09 562 05

Running Bull

04.9904.9908.0609.06-

3 Touring (E30) 316-320 i, all models 3 Touring (E30) 325 i, X all models 3 Touring (E30) 324 td 3 Touring (E36) 318 i, tds 3 Touring (E36) 320-328 i 3 Touring (E36) 318-325 tds 3 Touring (E46) 316-318i 3 Touring (E46) 318-320 d 3 Touring (E46) 320-330 i, xi 3 Touring (E46) 330 d, xd 3 Touring (E91) 318-320i 3 Touring (E91) 325-335i 3 Touring (E91) 318-320 d 3 Touring (E91) 325-335 d

588 20 555 19 562 05 572 09 595 33 562 05 572 09 580 14 595 33 562 05 580 14 595 33 595 33

Baujahr constr. year

Starting Bull

50 500

P72 12 P95 33 P80 42 P95 33

572 09 595 33 580 14 595 33

P55 19 P62 19 P88 20 P55 19 P72 12 P95 33 P62 19 P80 42 P72 12 P95 33 P62 19 P80 42 P95 33 P95 33

555 19 562 05 588 20 555 19 572 09 595 33 562 05 580 14 572 09 595 33 562 05 580 14 595 33 595 33

P66 13 P88 20 P55 19 P72 12 P88 20 P88 20 P88 20 P95 33 P95 33 P95 33 P95 33

566 13 588 20 555 19 572 09 588 20 588 20 588 20 595 33 595 33 595 33 595 33

P55 19 P62 19 P88 20 P88 20 P95 33 P88 20 P95 33 P95 33 P95 33

555 19 562 05 588 20 588 20 595 33 588 20 595 33 595 33 595 33

50 500

50 200 50 500 50 300 50 500 50 500

592 01 592 01 592 01

5 (E60) 520-530 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01+ AUX 12

5 (E60) 540-550 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01+ AUX 12

5 (E60) 520-535 d, tds EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01+ AUX 12

11.91-01.97 11.91-01.97 11.91-01.97 11.91-01.97 01.97-06.03 01.97-06.03 06.0406.0406.04-

Power Bull

50 200 50 300

06.80-06.90 06.80-06.90 01.88-11.95 01.88-11.95 01.88-11.95 01.88-11.95 11.95-06.03 11.95-06.03 07.0307.0307.03-

5 Touring (E34) 518-520 i 5 Touring (E34) 525 i 5 Touring (E34) 525 tds 5 Touring (E34) 530-540 i 5 Touring (E39) 520-530 d, td, tds 5 Touring (E39) 520-540 i 5 Touring (E61) 520-530 i, xi 5 Touring (E61) 545-550 i 5 Touring (E61) 520-535 d, xd

Uni Bull

50 300 50 500

50 200 50 500

50 200 50 300

592 01 592 01 592 01

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

27

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model 5 Touring (E61) 520-530 i, xi EfficientDynamics Start-Stopp 5 Touring (E61) 545-550 i EfficientDynamics Start-Stopp 5 Touring (E61) 520-530 d, xd EfficientDynamics Start-Stopp 6 (E24) 628-635 CSi 6 (E63, E64) 630-650 i, Ci, Csi, Cabrio, M6

Running Bull

09.07-

592 01+ AUX 12

Brilliance

09.07-

592 01+ AUX 12

Bristol

09.07-

592 01+ AUX 12

Bugatti

04.76-09.90 01.0409.07-

7 (E32) 730-750 i 7 (E38) 728-740 i, 730-740 d 7 (E65, 66, 67, 68) 730-760 i, 730-745 d

09.86-09.94 10.94-11.01 11.01-

592 01

09.07-

592 01+ AUX 12

592 01

Mini One, Clubman, Countryman, Cooper, S 1,6; 1,6 D Start-Stopp

06.07-

570 01

X1 (E84) sDrive/xDrive 18-23d EfficientDynamics Start-Stopp

10.09-

580 01

X3 (E83) 2,0

01.04-

570 01

X3 (E83) sDrive/xDrive 20-30i EfficientDynamics Start-Stopp

01.04-

570 01

X3 (E83) 2,5-3,0 X3 (E83) 2,0-3,0 d, sd

01.0401.04-

592 01 592 01

X3 (E83) xDrive 18-20d EfficientDynamics Start-Stopp

01.04-

580 01

X3 (E83) xDrive 30-35d EfficientDynamics Start-Stopp

01.04-

592 01

X5 (E53, 70) 3,0-4,8 i, is X5 (E53, 70) 3,0 d

05.0005.00-

592 01 592 01

X5 (E70) 3,0-4,8 i, is EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01+ AUX 12

X5 (E70) 3,0 d EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01+ AUX 12

X6 (E71) 3,5-5,0 i X6 (E71) 3,0-3,5 d

09.0709.07-

592 01 592 01

X6 (E71) 3,5-5,0 i EfficientDynamics Start-Stopp

09.07-

592 01+ AUX 12

09.07-

592 01+ AUX 12

06.88-06.91 10.95-06.03 02.0303.06-

570 01 560 01

09.07-

570 01

06.00-06.03

Buick

P72 12 P95 33

572 09 595 33

Cadillac

P72 09 P72 12 P95 33

572 09 572 09 595 33

Park Avenue 3,8 Le Sabre 3,8 Skylark 3,3 Deville 4,6-4,9 V8 DTS 4,6 V8 Seville 4,9-5,7 Eldorado, Cabrio SRX 3,6 V6-4,6 V8 Escalade 5,8 XLR 4,6 restliche Modelle

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

01.05-

570 01

50 500

P66 13

566 13

P70 24

570 24

P55 19

555 19

01.91-10.96 01.9904.79-09.93

P70 24 P70 24 P70 24

570 24 570 24 570 24

01.9301.0508.79-

P72 09 P72 09 P72 09 P95 04 P95 33 P72 09 P62 05 P70 24

572 09 572 09 572 09 595 04 595 33 572 09 562 05 570 24

6350 200

03.0610.9803.04-

50 200

Caterham

610 42

570 01

Z8 (E52) 4,9

572 09 610 42

P72 12

P62 19 P72 12

10.09-

Baujahr constr. year

EB 110

50 500

X1 (E84) sDrive/xDrive 18-28i EfficientDynamics Start-Stopp

Z4 (E89) Roadster 2,0-3,2 EfficientDynamics Start-Stopp

Bristol - all models

50 500

04.90-12.99 03.9201.88-06.03 07.0301.0403.0103.01-

Z1 2,5 Z3 (E36/7) 1,8-3,0; M 3,2; Coupe Z4 (E85, 86) 2,0-3,2; M Z4 (E89) Coupe 3,0-3,2 M

Starting Bull

592 01+ AUX 12

8 (E31) 840-850 M3 (E36, E46) M5 (E34, E39) 3,5-3,8 M5 (E60) M6 (E63, E64) Mini One, Cabriolet, Cooper, Convertible, S Mini One, Cabriolet, Cooper D

X6 (E71) 3,0-3,5 d EfficientDynamics Start-Stopp

Power Bull

Zhonghua 2,0-2,4

50 500

6 (E64) Coupe, Cabrio 630-650 i, Ci, Csi EfficientDynamics Start-Stopp

7 (E68) 730-760 i, 730-745 d EfficientDynamics Start-Stopp

Uni Bull

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Baujahr constr. year

Super Seven Classic Line Super Seven K, HPC, VXi

7492-

530 34 530 34

Corvette Coupe, Convertible (C5, C6), Z06, ZR1

01.2005-

50 200

09.06-

50 200 50 200 50 200

Chery M14 S16 Tiggo 5 50 500

P72 12

P95 33 P95 33

P95 33 P95 33

P95 33 P95 33

50 200 50 500 50 500 50 300

Beretta 2,2 Beretta 2,3-3,1 V6 Blazer 4,3 V6 Corsica 2,2-3,1 V6 Corvette 5,5-5,7 Corvette 5,7 HHR Lumina APV 2,3-3,8 Trailblazer 4,2

595 33 595 33

595 33 595 33

P95 33

595 33

01.87-12.96 01.87-12.96 01.9401.87-12.96 02.83-01.97 01.97-09.04 03.0708.89-07.96 05.06-

50 500

P70 24 P72 09 P70 24 P70 24 P72 09

570 24 572 09 570 24 570 24 572 09

50 500

P70 24 P72 09

570 24 572 09

P60 69

560 69 555 18 572 33 572 33 535 22 570 24 595 05 555 19 572 33 560 69 560 69 595 05 572 33 572 33 555 18 555 18 535 20

50 100

570 01

Chevrolet-Daewoo Aveo 1,2-1,4 Captiva 2,4 R4 Captiva 3,2 V6 Captiva 2,0 CDTI d`Arts Epica 2,0 V6 Epica TD Espero (KLEJ) Evanda (KLA) 1,9-2,0 Kalos (KLAS) 1,2-1,4 Korando (KJ) Korando (KJ) D Lacetti 1,4-1,8 Lacetti 2,0 D Lanos (KLAT) Leganza (KLAV) Matiz (KLYA) 0,8

595 33 595 33

555 19 572 09 572 09 562 05

555 19 555 19 555 19

Chevrolet

572 09

P55 19 P72 12 P72 12 P62 19

P55 19 P55 19 P55 19

03.0805.0605.0605.069806.0606.0610.91-09.99 12.0201.0201.9601.9609.0409.0405.9706.9709.98-

50 300 50 500 50 500

50 300 50 500

P40 27 P70 24 P95 05 P55 19 P60 69 P60 69 P95 05

50 500 50 500 50 300 50 300 P40 26

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

28

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Matiz (KLYA) 1,0 Musso (FJ) all models Nexia (KLETN) Nubira, -Combi (KLAJ) 1,6-2,0 Rexton 2,9 TDI; 3,2 V6 Rezzo 1,6-2,0 Rezzo 1,6-2,0 LPG Spark 1,0-1,2 Tacuma Tico (KLY3)

Baujahr constr. year

Running Bull

09.9801.9902.95-08.97 05.9704.0206.0506.0503.100002.95-

Uni Bull

50 300 50 500 50 300 50 300

Power Bull

Starting Bull

P40 27 P95 05 P55 19 P95 05 P55 19 P62 05

535 22 595 05 555 19 572 33 595 05 555 19 562 05

P60 68

560 68

P80 42 P95 33

580 14 595 33

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Wrangler I (YJ) 2,5-4,0 Wrangler II (TJ) 2,4-4,0 Wrangler III (JK) 3,8 Wrangler III (JK) 2,8 CRD

09.0409.0401.99-12.03 07.0301.88-12.92 01.88-12.95 01.95-12.99 01.00-

50 500 50 200 50 500 50 200 50 200 50 200

572 33

P50 03

03.0306.0006.0003.01-

50 300 50 200 50 200

06.01-12.07 01.0806.01-12.07 01.95-12.00 01.94-12.98 01.92-12.95 01.91-12.95 01.95-03.01 01.95-03.01 02.00-12.07 02.00-12.07 02.0802.08-

P50 03 P50 03 P62 19

P60 69 50 200 50 200 50 200 50 500 50 200 50 500 50 500 50 500

544 09 572 33 572 33 544 09 544 09 562 05

01.88-12.01 01.88-12.01 01.0201.0201.0803.06 03.06 12.0612.0601.93-12.95 01.96-12.98 01.99-12.04 01.99-12.04 01.0501.0503.0703.07-

50 200 50 500 P60 69 50 500 580 01 592 01

50 500

P95 05 P80 42 P95 33

50 300 50 500 50 200 50 500 50 500 580 01 592 01

50 500 50 500 50 500

P95 33 P80 42 P95 33

50 200 50 200

03.9703.9712.0010.82-09.93 10.82-09.93 06.0506.0510.84-12.97 10.84-12.97 09.0309.03-

50 100 50 300 50 500 50 200 50 300

560 01

C 2 (JM) 1,4-1,6 e-HDi 70-110 +Recuperation

02.11-

560 00

C 2 (JM) 1,4-1,6 e-HDi 70-110 StartStopp+Recuperation

06.04-

560 01

C 25 (280, 290) 1,8-2,0 C 25 (280, 290) 2,5 D, TD C 3 (FC, HB) 1,1-1,6 - Pluriel C 3 (FC, HB) 1,4-1,6 HDi - Pluriel 70-110

Power Bull

Starting Bull

P60 69

560 69 572 33

P50 03 P62 19 P72 12 P55 19 P62 19 P50 03 P50 03 P55 19 P50 03 P62 19

544 09 562 05 572 09 555 19 562 05 540 08 544 09 544 09 555 19 544 09 562 05

P55 19 P95 33 P50 03 P62 19

555 19 595 33 544 09 562 05

P50 03

544 09

50 500

50 100 50 300 50 300

07.84-12.94 07.84-12.94 02.0202.02-

560 01

C 3 (FC, HB) 1,4-1,6 e-HDi - Pluriel 70-110 +Recuperation

02.11-

560 00+ 4Ah

C 3 (FC, HB) 1,4-1,6 e-HDi - Pluriel 70-110 Start-Stopp+Recuperation

06.10-

560 01+ 4Ah

C 4 (LC, LA, DU, UA) 1,4-1,6 - Coupe, Grand, -Picasso

06.05-

572 33

C 4 (LC, LA, DU, UA) 2,0 - Coupe, Grand-, Picasso

06.05-

560 01

50 300

P62 19

562 05

572 33 572 33 572 33 572 33 560 62

C 4 (LC, LA, DU, UA) 1,6-2,0 HDi 110-135 Coupe, Grand,- Picasso

06.05-

560 01

50 300

P62 19

562 05

C 4 (LC, LA, DU, UA) 1,6 e-HDi 110 - Coupe, Grand, -Picasso +Recuperation

02.11-

570 00

C 4 (LC, LA, DU, UA) 1,6 e-HDi 110 - Coupe, Grand, -Picasso Start-Stopp+Recuperation

06.04-

570 01

C 5 (DE, RC, RE, RD, TD) 1,6-2,0 C 5 (DE, RC, RE, RD, TD) 2,0-3,0

03.0103.01-

560 01 570 01

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

C 5 (DE, RC, RE, RD, TD) 1,6-3,0 HDi 110-135

03.01-

570 01

50 500

P72 12

572 09

C 5 (DE, RC, RE, RD, TD) 1,6 e-HDi 110 +Recuperation

02.11-

570 00

C 5 (DE, RC, RE, RD, TD) 1,6 e-HDi 110 StartStopp+Recuperation

03.11-

570 01

C 6 (TD) 3,0 V6 C 6 (TD) 2,2-3,0 HDi C 8 (EA, EB) 2,0-3,0 C 8 (EA, EB) 2,0-2,2 HDi C-Crosser (EP) 2,4 C-Crosser (EP) 2,2 HDi C-Zero 47 kW DS3 1,1-1,6 DS3 1,4-1,6 HDi 70-110 DS3 1,4-1,6 e-HDi 70-110 +Recuperation

09.0609.0607.0207.0207.0707.0709.1003.1003.1002.11-

P66 13 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P95 04 P40 26 P50 03 P62 19

566 13 572 09 572 09 572 09 572 09 595 04 535 20 544 09 562 05

560 69

Chrysler-Jeep Cherokee (XJ) 2,5-4,0 Cherokee (XJ) 2,1-2,5 TD, CRD Cherokee (KJ) 3,7 Cherokee (KJ) 2,5 CRD Cherokee (KK) 2,8 CRD Commander (XH) 3,8-5,7 V8 HEMI Commander 3,0 V6 CRD Compass (MK49) 2,4 Compass (MK49) 2,0 CRD Grand Cherokee I (ZJ) 4,0-5,2 Grand Cherokee I (ZG) 2,5 TD+CRD Grand Cherokee II (WJ/WG) 3,7-4,7 Grand Cherokee II (WJ/WG) 2,7 CRD Grand Cherokee III (WH) 3,7-6,1 Grand Cherokee III (WH) 3,0 CRD Patriot (MK74) 2,4 Patriot (MK74) 2,0 CRD

Uni Bull

01.88-08.96 08.96-12.07 02.0602.06-

Berlingo (MF, M_) 1,1-1,8 Berlingo (MF, M_) 1,8-1,9 D Berlingo (MF, M_) 2,0 HDi BX (XB-) 1,4-1,9 BX (XB-) D C 1 (PM, PN) 1,0 C 1 (PM, PN) 1,4 HDi 55 C 15 (VD-) 1,1-1,4 C 15 (VD-) 1,8 D C 2 (JM) 1,1-1,6 C 2 (JM) 1,4-1,6 HDi 70-110

50 300

580 01 592 01

Running Bull

Citroen

Chrysler 300 C (LX, LE) , Touring 2,7-6,1 SRT8 300 C, Touring 3,0 CRD 300 M (LHY) 2,7-3,5 Crossfire (ZH) , Roadster 3,2 V6, SRT-6 GS Turbo II (AG) Le Baron Neon I 1,6-2,0 Neon II New Yorker, 300 M Pacifica 3,5-4,0 PT Cruiser 1,6 PT Cruiser 2,0-2,4 PT Cruiser 2,2 CRD Saratoga, Vision, Neon Sebring (JSC) 2,7 Sebring (JSC) Sebring (JR) Stratus (JA, JX) Vision (LH) Voyager I (ES) D Voyager (ES) Voyager II (GS) 2,0-3,0 Voyager II (GS) 3,3-3,8 i AWD, 2,5 TD Voyager III, IV (RG) 2,4-3,8 AWD Voyager III, IV (RG) 2,5-2,8 CRD Voyager V (RT) 3,8 Voyager V (RT) 2,8 CRD

Baujahr constr. year

572 33 560 69 572 33 595 05 580 14 595 33 555 18 572 33 572 33 572 33 595 33 580 14 595 33 572 33 572 33

50 300

50 300

570 01 570 01 570 01 570 01

50 500 50 500 50 500 50 500

560 01 560 00

50 300

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

29

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model DS3 1,4-1,6 e-HDi 70-110 StartStopp+Recuperation

Baujahr constr. year

Running Bull

09.10-

560 01

DS4 1,1-1,6 DS4 1,4-1,6 HDi 70-110

03.1103.11-

560 01

DS4, DS5 1,4-1,6 e-HDi 70-110 +Recuperation

03.11-

560 00

DS4, DS5 1,4-1,6 e-HDi 70-110 StartStopp+Recuperation

03.11-

560 01

DS5 2,0 HDi Hybrid Evasion (22, U6U) 1,8-2,0 Evasion (22, U6U) 1,9-2,1 TD, HDi Jumper (230P, -L, 244) 2,0 Jumper (230P, -L, 244) 1,9-2,2 D, TDi, HDi Jumper (230P, -L, 244) 2,5-2,8 D, TDi, HDi Jumpy (U6U) 1,6-2,0 Jumpy (U6U) 1,9-2,0 D, TD, HDi Jumpy 2,0 Jumpy 1,6-2,0 HDi Nemo 1,4 Nemo 1,4 HDi Nemo 1,4 e-HDi +Recuperation Nemo 1,4 e-HDi Start-Stopp+Recuperation Saxo (S0, S1) 1,5 D Saxo (S0, S1) 1,0-1,6 Xantia (X1, X2) 1,9-2,1 D, TD, HDi Xantia (X1, X2) 1,6-2,0 Xantia (X1, X2) 2,5-3,0 V6 XM (Y3, Y4) 1,8-2,0 XM (Y3, Y4) 3,0 V6; 2,1-2,5 D, TD Xsara (N1, N2, N0, N68) 1,4-1,6 -Picasso Xsara (N1, N2, N0, N68) 1,5-2,0 HDi -Picasso Xsara (N1, N2, N0, N68) 1,8-2,0 -Picasso ZX (N2) 1,4-2,0 i ZX (N2) 1,8-1,9 D, TD

11.1106.94-07.02 06.94-07.02 02.9402.9402.9406.9406.9401.0701.0701.0801.0802.1101.0802.96-04.04 02.96-04.04 03.93-04.03 03.93-04.03 03.93-04.03 05.89-10.00 05.89-10.00 04.97-

Uni Bull

50 300

50 300 50 500 50 300 50 500

560 01 570 01 560 01 560 00 560 01 560 01

50 200 50 300 50 300 50 500 50 300

Power Bull

P50 03 P62 19

P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P95 33 P55 19 P62 19 P62 19 P72 12 P50 03 P62 19

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Copen 0,7-1,3 Cuore II, III, IV, V, VI, VII 0,7-1,0 Extol Bus 1,3 Feroza (F300), Taft, Sportrak Gran Move (G3) 1,5-1,6 16V Hijet (S85), Spar Car Hijet (S85) 1,2-1,4 D Materia (M4) 1,0-1,5 Move (L6, L9) 0,7-1,0 NCX Rocky/Wildcat (F7, F8) D, Fourtrak D Rocky/Wildcat, Fourtrak Sirion (M1) 0,7 Turbo 4WD Sirion (M1) 1,0-1,5 Terios (J1) 1,3-1,5 Terios (J2) 1,3-1,5 DVVT Trevis 1,0 YRV (M2) 1,0 YRV (M2) 1,3 4WD, GTti

Starting Bull

544 09 562 05

562 05 572 09 562 05 572 09 595 33 555 19 562 05 562 05 572 09 544 09 562 05

50 300 50 100 50 500 50 100 50 300 50 300 50 500 50 100

P62 19 P50 03 P72 12 P50 03 P55 19 P55 19 P72 12 P50 03

562 05 544 09 572 09 544 09 555 19 555 19 572 09 544 09

04.97-

50 300

P62 19

562 05

04.9703.91-10.97 03.91-10.97

50 300 50 300 50 500

P55 19 P55 19 P72 12

555 19 555 19 572 09

7906.83-12.94 12.72-05.83 87-92 04.1004.1009.0409.0411.0811.0802.0302.03-

560 01 560 01 560 01 560 01

50 100 50 100 50 300 50 300 50 200 50 300 50 200 50 300 50 200 50 300 50 100 50 300

P44 09 P44 09 P55 19 P55 19 P55 19 P62 19 P55 19 P62 19 P55 19 P62 19 P50 03 P62 19

544 09 544 09 555 19 555 19 555 19 562 05 555 19 562 05 555 19 562 05 544 09 562 05

Avenger (JSD) 2,0-2,4 Avenger (JSD) 2,0 CRD Caliber (PM) 1,8-2,4 Caliber (PM) 2,0 CRD Journey (JC) Journey (JC) 2,0 CRD Nitro (KA) V6 Nitro (KA) 2,8 CRD Viper (SR, ZB)

06.8907.0001.05-

P45 23 P45 23 P40 26 P45 23 P45 23 P70 29 P45 23

545 23 545 23 535 20 545 23 545 23 570 29 545 23

01.8301.87-01.93 10.81-07.87

09.0309.8507.0010.8810.9610.9610.9610.0610.9601.0102.8502.8504.9804.9805.97-10.05 05.0606.0602.0102.01-

Uni Bull

50 300

Power Bull

Starting Bull

P45 23 P40 26 P45 23 P40 27 P45 23 P40 26 P62 05 P40 26 P40 26 P45 23 P95 05 P45 24 P40 26 P45 23 P45 23 P40 26 P40 26 P40 26 P45 23

545 23 535 20 545 23 535 22 545 23 535 20 562 05 535 20 535 20 545 23 595 05 545 24 535 20 545 23 545 23 535 20 535 20 535 20 545 23

09.0709.0706.0606.0601.0901.0801.0801.0801.93-

50 300 50 300 P60 69

560 69

P60 69

560 69

P60 69 P95 05

560 69 595 05

02.90-12.95 03.9907.0806.1102.86-06.92 8703.0501.9312.0909.9610.0003.0609.968001.05-

50 500

P72 12 P72 09 P72 12

572 09 572 09 572 09

P70 24 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12

570 24 572 09 572 09 572 09 572 09 572 09 572 33 572 09 572 09 572 09 572 09

P50 03 P62 19 P50 03 P62 19

540 08 562 05 540 08 562 05

P50 03

540 08 540 08

50 300 50 300

50 200

Ferrari 348 TB, TS 360 Modena (F131) California 4,3 FF V12 F40 F 355 F 430, -Spider 456 GT, 512 M, TR 458 4,5 5_ Maranello 550-575 M 550 Barchetta 5,5 599 GTB 612 Scaglietti 5,7 V12 Mondial 8, -T, Testarossa Superamerica

570 01

570 01 570 01

570 01

570 01

50 500

50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500

Fiat Barchetta (183) Bravo, Brava (182) 1,6-2,0 D, TD, JTD Bravo, Brava (182) 1,2-1,6 Bravo, Brava (182) 1,8-2,0 Bravo, Brava (198) all models Start-Stopp Cinquecento (170) 0,7-1,1 500 1,1-1,4, Abarth 500 1,3 D Multijet, JTD 500, C all models Start-Stopp Coupé (FA/175)

Daihatsu Applause I, II (A101, -111) Atrai Bus 1,3 Boon 1,0-1,3 Cab Van Charade II, III, IV 1,0-1,6; Valera Charade III 1,0 D, TD Charmant (A)

Running Bull

Dodge

Dacia 101-108 1210-1410 1304 pick-up 240-244 Duster 1,6 Duster 1,5 dCi 85-110 Logan 1,4-1,6; MCV Logan 1,5 dCi; MCV Sandero 1,6 Sandero 1,5 dCi Solenza 1,4 Solenza 1,9 D

Baujahr constr. year

03.9510.9510.9510.9503.1007.91-01.98 09.0709.0709.0711.93-

50 300 50 300 560 00

P50 03 560 00 50 300

P62 19

562 05

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

30

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Croma (154) 1600 Croma (154) 1900-2500 TD Croma (154) 2000-2500 V6 Croma (194) 1,8-2,2, 1,9-2,4 D Daily Daily D, TD Doblò (119, 223) 1,2-1,6 Doblò (119, 223) 1,3-1,9 D, JTD Doblò (119, 223) 1,2-1,6 Start-Stopp Doblò (119, 223) 1,3-1,9 D, JTD Start-Stopp

Baujahr constr. year 12.85-12.96 12.85-12.96 12.85-12.96 06.05-

03.0103.0101.1001.10-

Running Bull

560 01

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull 540 08 572 09 562 05

50 300

P50 03 P72 12 P62 19 P62 19 P62 19 P95 33 P50 03 P62 19

50 500

P72 12

572 09

P95 33

595 33

P50 03 P62 19 P62 19 P50 03 P72 12 P60 69

610 42 610 42 540 08 562 05 562 05 540 08 572 09 560 69

50 500 50 300 50 300 50 300

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Sedici 1,6 Sedici 1,9 JTD Seicento (187) 0,9-1,1 Stilo (192) 1,2-1,4 Stilo (192) 1,8-2,4 Stilo (192) 1,9 D, JTD Strada (178E) Strada (178E) D, JTD Talento (290) 2,0 Talento (290) 1,9 D, TD Tempra (159) 1,4-2,0 Tempra (159) 1,9 D, TD Tipo (160) 1,4-1,6 Tipo (160) 1,7-1,9 D, TD Tipo (160) 1,8-2,0 Ulysse (220, 179AX) 1,8-2,0 Turbo Ulysse (220, 179AX) 1,9-2,2 TD, JTD Uno (146A/E) 0,9-1,3 Uno (146A/E) 1,4-1,6 Uno (146A/E) 1,3-1,9 D, TD, SuperDiesel X 1/9 (128 AS)

562 05 595 33

560 00 560 00

Ducato (280, 290, 230, 250, -L, 244) 1,8-2,0

07.82-

Ducato (280, 290, 230, 250, -LD, TD, 244) 1,9-3,0 D, TD, JTD

07.82-

Ducato Bus 140 Natural Power 3,0 Ducato Bus 100 Multijet 2,2-3,0 D Duna, Penny Duna, Penny D Fiorino (146 Uno) Kasten Fiorino (146, 147) 1,0-1,6 Pick up Fiorino (146, 147) 1,3-1,7 D, TD Pick up Freemont V6 Pentastar Freemont 2,0 JTD Multijet Grande Punto (199) 1,2-1,4 Grande Punto (199) 1,3-1,9 D Multijet

07.0607.0687-91 87-91 05.8801.8001.8006.1106.1110.0510.05-

560 01

Grande Punto (199) 1,2-1,4 EVO StartStopp

10.05-

560 00

Grande Punto (199) 1,3-1,9 D Multijet EVO Start-Stopp

10.05-

560 00

Idea 1,2-1,4 Idea 1,3-1,9 JTD Linea 1,4 Linea 1,3-1,6 D Multijet Marea (185) 1,4-1,6 Marea (185) 1,8-2,0 Marea (185) 1,9-2,4 TD, JTD Multipla (186) 1,6 Multipla (186) 1,9 JTD, TD Palio (178BX) 1,2-1,6 Palio (178BX) 1,7 TD Panda (141A, 169, 176) 650-1100, 1,1-1,2 Panda (169) 1,4 Panda (141A, 169, 176) 1300 D, 1,3 JTD

01.0401.0406.0706.0709.9609.9609.9604.9904.9904.9604.9603.8009.0303.80-

Punto I, II, III, IV (176, -C, -L, 188, AX) 1,1-1,8

09.93-

Punto I, II, III, IV (176, -C, -L, 188, AX) 1,3-1,9 D, JTD

09.93-

Punto IV (188, AX) 1,1-1,8 EVO Start-Stopp

10.05-

560 00

Punto IV (188, AX) 1,3-1,9 D, JTD EVO Start-Stopp

10.05-

560 00

Qubo 1,4 Qubo 1,3 JTD, Multijet Qubo 1,4 Start-Stopp Qubo 1,3 JTD, Multijet Start-Stopp Scudo (220P, -L) 1,6-2,0 Scudo (220P, -L) 1,6-2,0 D, TD, JTD

03.0903.0903.0903.0902.9602.96-

50 300 50 300 50 500

560 01 560 01 560 01

50 300

50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 300

P50 03 P62 19 P62 19 P62 19 P50 03 P62 19 P62 19 P50 03 P62 19 P50 03 P62 19 P50 03 P50 03 P50 03

50 300

560 01 560 00 570 00

540 08

540 08

540 08 562 05 562 05 540 08 562 05 540 08 562 05 540 08 540 08 540 08

P62 19

540 08

50 300

P50 03 P62 19

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

05.0605.0601.9809.0109.0109.0106.9906.9903.89-03.94 03.89-03.94 03.90-08.97 03.90-08.97 07.87-04.95 07.87-04.95 07.87-04.95 06.9406.9401.8301.8301.8301.74-12.89

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

560 01

50 300

P62 19

Starting Bull 540 08

560 01 560 01

50 300 50 300 50 300 50 500 50 300 50 500 50 500 50 300 50 300 50 500 50 300 50 300

P50 03 P62 19 P62 19 P50 03 P62 19 P72 12 P95 33 P62 19 P72 12 P50 03 P72 12 P62 19 P62 19 P72 12 P50 03 P62 19 P62 19 P50 03

540 08 540 08

540 08 562 05 572 09 595 33 562 05 572 09 540 08 572 09 562 05 562 05 572 09 540 08 562 05 562 05 540 08

Ford (D)

50 300 P50 03 P62 19

Baujahr constr. year

C-Max (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,4-1,6

10.98-

C-Max (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,6-2,0 TD, TDCi

50 100

10.98-

C-Max (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,8-2,0

10.98-

C-Max (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,4-1,6 ECOneticStart-Stopp

09.10-

560 00

C-Max (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,6-2,0 TD, TDCi ECOneticStart-Stopp

09.10-

570 00

C-Max (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,8-2,0 ECOneticStart-Stopp

09.10-

560 00

P55 19

555 19

P72 09

572 09

50 200

P62 05

562 05

P62 05 P72 09

562 05 572 09

P60 68

560 68

P62 05

562 05

P72 09

572 09

P44 09 P62 05

544 09 562 05

P72 09

572 09

50 100 50 200

P44 09 P62 05

544 09 562 05

50 100

P55 19

555 19

Cougar (BCV) 2,0-2,5 V6 Cougar (BCV) 25 ST 200 Econovan (KAA) 1,4 Econovan (KAA) 2,0 D Ecovan (KBA, KCA) 1,4 Ecovan (KBA, KCA) 2,0 D

01.9901.9905.85-03.92 05.85-03.92 03.86-03.92 03.86-03.92

50 200

Escort IV, V, VI 1,1-1,8 (GAF, AWF, ABFT, AVF1, ALF, GAL, ALL, GAL, AAL, ABL)

01.81-10.96

50 200

Escort IV, V, VI RS Turbo (GAF, AWF, ABFT, AVF1, ALF, GAL, ALL, AAL, ABL)

84-90

50 200

Escort VII 1,1-1,8 (GAL, AAL, ABL, AFL, ANL)

11.96-

50 200

Escort VII 1,8 D, DT (GAL, AAL, ABL, AFL, ANL)

11.96-

Fiesta I, II 1,0-1,8, XR-2 (FBD, GFJ, F3L, FVD) Fiesta I, II, III 1,6-1,8 D, TD (FBD, GFJ) Fiesta III, IV, V 1,0-1,3 Courier (JAS, JBS, JH) Fiesta III, IV, V 1,4-1,8 Courier (JAS, JBS, JH)

05.76-11.95 05.76-11.95 12.9512.95-

Fiesta III, IV, V 1,4-1,8 D, TDCi, Courier (JAS, JBS, FVD, JH)

12.95-

Fiesta VI 1,25-1,6 Fiesta VI 1,4-1,6 TDCi

10.0810.08-

Fiesta VI alle Modelle/all models ECOnetic Start-Stopp

01.10-

Focus I, II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,4-1,6

10.98-

50 100 50 200 50 100

50 100 50 200 50 100 50 200

560 00

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

31

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Focus I, II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,6-2,0 TD, TDCi

Baujahr constr. year

Focus I, II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,8-2,5 ST

10.98-

Focus II Start-Stopp 1,4-1,6 ECOnetic Start-Stopp

01.1001.10-

Fusion (JU) 1,25-1,4 Fusion (JU) 1,6 Fusion (JU) 1,4-1,6 TDCi Galaxy (WGR, VX, VY) 1,9-2,0 TDi, TDCi Galaxy (WGR, VX, VY) 2,0-2,3 Galaxy (WGR, VX, VY) 2,8 V6 Galaxy 2,0-2,3 Galaxy 1,8-2,2 TDCi Galaxy 2,0-2,3 ECOnetic Start-Stopp Galaxy 1,8-2,2 TDCi ECOnetic Start-Stopp Ka (RBT) 1,0-1,6; Street Ka, Sport Ka

08.0208.0208.0203.95-05.06 03.95-05.06 03.95-05.06 05.0605.0605.1005.1001.96-

Kuga 2,5 Turbo Kuga 2,0 TDCi Maverick (UDS, UNS) 2,4-2,7 TD Maverick 2,0-3,0

Uni Bull

10.98-

Focus II Start-Stopp 1,6-2,5 TDCi ECOnetic Start-Stopp

Ka (RBT) 1,0-1,6; Street Ka, Sport Ka ECOnetic Start-Stopp

Running Bull

11.08-

50 200

Power Bull

Starting Bull

P72 09

572 09

P62 05

562 05

560 00 570 00 50 100 50 200 592 01 570 01 592 01

50 500

P44 09 P55 19 P72 09 P95 33 P72 09 P95 33 P62 05 P80 14

544 09 555 19 572 09 595 33 572 09 595 33 562 05 580 14

P44 09

50 200

544 09

50 200

P62 05 P72 09 P70 24 P62 05

562 05 572 09 570 24 562 05

Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, B5Y, B4Y, BWY) 1,6-2,0

02.93-

50 200

P62 05

562 05

Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, B5Y, B4Y, BWY) 1,8-2,0 TD, TDCi

02.93-

P72 09

572 09

Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, B5Y, B4Y, BWY) 2,2 TD, TDCi

02.93-

P80 14

580 14

Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, B5Y, B4Y, BWY) 2,5 V6

02.93-

P72 09

572 09

Mondeo III, IV (B5Y, B4Y, BWY) 3,0 V6, ST220

11.00-

P72 09

572 09

Mondeo IV 1,6-2,0 ECOnetic Start-Stopp

09.09-

560 00

Mondeo IV 1,8-2,0 TDCi ECOnetic StartStopp

09.09-

570 00

Mondeo IV 2,2 TDCi ECOnetic Start-Stopp Mondeo IV 2,5 V6 ECOnetic Start-Stopp Mondeo IV V6, ST220 ECOnetic Start-Stopp Orion I, II, III (AFD, AFF, GAL) autom. Orion I, II, III (AFD, AFF, GAL)1,3-1,8 Puma (EC_) 1,4-1,7 Puma (EC_) ST 160 Ranger (TU) all models

09.0909.0909.0907.83-12.93 07.83-12.93 03.97-06.02 03.97-06.02 10.99-

570 00 570 00 570 00

Scorpio I, II (GAE, GGE, GFR, GGR, GNR) 2,3-2,9; 2,5 D, TD

04.85-08.98

50 200

Scorpio I, II (GAE, GGE, GFR, GGR, GNR) 1,8-2,0

04.85-08.98

50 200

Sierra (GBC, BNC, GBG, GB4, BNG) 1,4-1,8 Sierra (GBC, BNC, GBG, GB4, BNG) 2,0-2,3 S-Max 2,0-2,5 20V S-Max 1,8-2,2 TDCi S-Max 2,0-2,5 20V ECOnetic Start-Stopp S-Max 1,8-2,2 TDCi ECOnetic Start-Stopp

08.82-02.93 08.82-02.93 05.0605.0602.1002.10-

50 200 50 200 50 200

50 200 50 200 50 200 50 200

P55 19 P62 05 P95 05

555 19 562 05 595 05

P62 05 P80 14

562 05 580 14

Transit (FD, FB, FS, FZ, FC, FA, FM, FN) 1,82,4 DI, TDE, TDi, TDCi

01.00-

Transit Connect 1,8 Transit Connect 1,8 Di, TDCi Transit Nugget 1,8-2,4 TDCi

09.0209.0201.00-

Transit, -Nugget 1,8-2,4 TDCi ECOnetic Start-Stopp

01.06-

Aero Star Bronco 2,9 V6 I, II Explorer (U2) 4,0-4,9 V6 Mustang, -Convertible 3,8-4,9 Probe I Probe II Taurus, -Wagon 3,0 Wind Star 3,0-3,8

560 00

06.0806.0802.93-04.98 02.01-

Baujahr constr. year

Running Bull

09.0209.0201.77-07.94 08.94-07.00 08.94-07.00 01.00-

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

50 200

P62 05 P80 14

562 05 580 14

P62 05 P72 09 P62 05

562 05 572 09 562 05

P80 14

580 14

P62 05 P80 14 P72 09

562 05 580 14 572 09

50 200 50 200 50 200

50 200

592 01

P95 33

Ford (USA)

560 00 570 00 50 100

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Tourneo Connect 1,8 Tourneo Connect 1,8 TDCi Transit (V, T, E) 1,3-2,0 Transit (V, T, E) 1,6-2,3 Transit (V, T, E) 2,0-2,5 DI, TDE Transit (FD, FB, FS, FZ, FC, FA, FM, FN) 2,3

01.958701.9309.9308.88-07.93 09.9609.9601.95-

50 500

97-

50 300

50 500 50 300 50 200 50 200

P72 09 P70 29 P62 19

572 09 580 09 572 33 562 05

P62 05 P72 09 P95 05

562 05 572 09 595 05

Gordon Gordon - all models

555 18

Honda Accord IV (CB3, CB7, CB8, CC, CC1) 2,0-2,2 Accord V (CC7, CE, CD7, CD9) 2,0-2,3 Accord VI (CE, CF) 1,9-2,2 Accord VI (CE, CF) 2,0 TDi Accord VII (CG, CK) 1,6-1,8 Accord VII (CG, CK) 2,0-3,0 Accord VII (CG, CK) 2,0 Turbo DI Accord VII Aerodeck 2,3-2,4 Accord VII Coupe (CG) 2,0-3,0 Accord VII Hatchback (CH) 1,6-1,8 Accord VII Hatchback (CH) 2,0-2,3 Accord VII Hatchback (CH) 2,0 TDi Accord VIII, Tourer 2,0-3,0 Accord VIII, Tourer 2,2 i-CTDi Accord Coupe 2,4-3,0 VTi-Vtec Capa 1,5 Civic IV (EG) 1,3-1,6 Civic IV (MA, MB) 1,4-1,6 Civic IV (EG, EH) 1,5-1,6 Civic IV (EJ) 1,5-1,6 Civic V (EJ9, EK1/3/4) 1,4-1,8 Civic V (EJ9, EK1/3/4) 2,0 TD Civic V (EJ6, EJ8) 1,4-1,8 Civic V (MB, MC) 1,4-1,8 Civic V (MB, MC) 2,0 D Civic VI (EU, EP) 1,4-2,0 Civic VI (EU, EP) 1,7 CTDi Civic VI 1,3 IMA Civic VI (EM) 1,6-1,7 Civic VII (FD) 1,4-1,8 Civic VII (FD) 2,2 CTDi

560 00 570 00

01.90-09.93 03.93-02.98 02.96-10.98 02.96-10.98 10.98-12.02 10.98-12.02 10.98-12.02 02.9802.9812.9912.9912.9902.0302.0307.0301.98-09.02 10.91-11.95 09.94-01.97 10.91-11.95 01.94-03.96 11.95-02.01 11.95-02.01 03.96-03.00 04.98-02.01 04.98-02.01 02.01-12.05 02.01-12.05 02.03-12.05 02.01-12.05 09.0509.05-

50 300

50 300

570 01

50 500

560 01

50 300

570 01

50 500

P60 69 P60 69 P60 69 P72 09 P62 19 P60 69 P72 09 P60 69 P60 69 P62 19 P60 69 P72 09 P45 23 P72 12 P62 05 P45 24 P45 23 P45 23 P45 23 P45 23 P45 24 P95 05 P45 24 P45 23 P60 68 P45 24 P62 19 P45 24 P45 24 P45 23 P72 12

560 69 560 69 560 69 572 09 562 05 560 69 572 09 560 69 560 69 562 05 560 69 572 09 545 23 572 09 562 05 545 24 545 23 545 23 545 23 545 23 545 24 595 05 545 24 545 23 560 68 545 24 562 05 545 24 545 24 545 23 572 09

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

32

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Civic VI, VII 1,3 IMA Hybrid Concerto (HW) 1,5-1,6 CR-V I, II (RD) 2,0 CR-V I (RD) 2,2 CTDi CR-V II (RD) 2,2 CTDi CR-V III 2,0 i-VTEC CR-V III 2,2 i-CTDi CRX II (ED, EE) 1,4-1,6 CRX III (EH, EG) 1,6 CR-Z 1,5 Hybrid FR-V (BE) 1,7; 2,0 FR-V (BE) 1,8 FR-V (BE) 2,2 i-CTDi HR-V (GH) 1,6 Insight (ZE) 1,0-1,3 Hybrid Integra (DC2) 1,8-2,0 Jazz (GD) 1,2-1,4 Jazz (GD) 1,2-1,4 Legend II, III (KA7, KA8, KA9) 3,2-3,5 Logo (GA3) 1,3 NSX (NA) 3,0-3,2 Coupe, Cabrio Prelude II (AB) Prelude III (BA) 2,0 Prelude IV (BB) 2,0 Prelude IV (BB) 2,2-2,3 Prelude V (BB) 2,0 Prelude V (BB) 2,2 S 2000 (AP) 2,0 Shuttle (RA1) 2,2-2,3 Stream (RN) 1,7-2,0 Vamos 0,7

Baujahr constr. year 01.06-12.10 08.89-10.96 10.95-09.06 10.95-02.02 12.01-09.06 10.0610.0610.87-02.92 03.92-12.98 01.1002.0502.0507.0503.9904.0011.9703.0203.0201.9103.99-03.02 06.9011.83-04.87 04.86-01.92 02.92-09.96 02.92-09.96 10.9610.9606.9910.94-05.01 05.0109.99-

Running Bull

Uni Bull 50 100

570 01 570 01

570 01

50 500 50 100 50 500

50 500

Power Bull

Starting Bull

P45 24 P50 03 P45 23 P60 68 P72 12 P50 03 P72 12 P45 24 P45 23

545 24 544 09 545 23 560 68 572 09 544 09 572 09 545 24 545 23

P45 23 P45 24 P72 12 P45 23 P40 27 P45 23 P40 26

545 23 545 24 572 09 545 23 535 22 545 23 535 20 535 04 570 24 545 24 560 68 545 24 570 24 560 68 570 29 560 68 570 29 560 69 560 68 545 23 545 24

P70 24 P45 24 P60 68 P45 24 P70 24 P60 68 P70 29 P60 68 P70 29 P60 69 P60 68 P45 23 P45 24

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model i20 1,2-1,6 (TR Assembly) i20 1,4-1,6 CRDi i30, CW 1,4-2,0 i30, CW 1,6-2,0 CRDi i30, CW 1,4-2,0 ISG blue Start-Stopp i30, CW 1,6-2,0 CRDi ISG blue Start-Stopp i40 1,6-2,0 i40 1,7 CRDi i40 1,6-2,0 blue Start-Stopp i40 1,7 CRDi blue Start-Stopp iX20 1,4-1,6 CVVT iX20 1,4-1,6 CRDi iX20 1,4-1,6 CVVT blue Start-Stopp iX20 1,4-1,6 CRDi blue Start-Stopp iX35 2,0 iX35 2,0 CRDi iX35 1,6-2,4 blue Start-Stopp iX35 1,7-2,2 CRDi blue Start-Stopp iX55 3,0 V6 CRDi L 100, -D Lantra I (J-1) 1,5-1,6 Lantra I (J-1) 1,8 Lantra II (J-2) 1,5-1,6 Lantra II (J-2) 1,8-2,0 Lantra II (J-2) 1,9 D Matrix (FC) 1,6-1,8 Matrix (FC) 1,5 CRDi Rodius CRDi Santa Fe (SM, CM) 2,0-2,4 Santa Fe (SM, CM) 2,0-2,2 CRDi Santa Fe (SM, CM) 2,7 V6 Santamo 2,0 GLX 3x3 S-Coupé (SLC) 1,5 Sonata I (Y-2) 1,8-3,0 V6 Sonata II (Y-3) 1,8-2,0 Sonata II (Y-3) 3,0 V6 (107kW) Sonata III (EF) 2,0 Sonata III (EF) 2,4-2,5 Sonata IV (EU4)2,0-2,7 Sonata IV (EU4) 2,0-2,2 CRDi Sonata V (NF) 2,0-3,3 Sonata V (NF) 2,0-2,2 CRDi Starex 2200-2300 HSV, SVX Starex (H1) 2,5 TD, CRDi Stellar 1,3-2,0 Terracan (HP) 2,5 TD; 2,9 CRDi; 3,5 V6 Tiburon 1,6-2,7 16 V Trajet (F0) 2,0 Trajet (F0) 2,0 CRDi; 2,7 V6 Tucson (JM) 2,0 Tucson (JM) 2,0 CRDi 120 PS; 2,7 V6 Tucson (JM) 2,0 CRDi 140 PS Veloster 1,6 GDI Veloster 1,6 GDI blue Start-Stopp XG 25, 350 XG 30/300

Hyundai Accent (X-3) 1,3-1,5 Accent (LC) 1,3-1,6 Accent (LC) 1,5 CRDi Accent (MC) 1,4-1,6 Accent (MC) 1,5 CRDi Atos 1,0 GLS (MX) Atos Prime 1,0-1,1 GLS (MX) Coupé (RD, GK) 1,6-2,7 Elantra (J-3, XD) 1,6-2,0 Elantra (J-3, XD) 2,0 CRDi Galloper I, II (JK-01) 2,5 TD-3,0 V6 Genesis 2,0 CVVT; 3,8 V6 Getz (TB) 1,1-1,6 Getz (TB) 1,5 CRDi Grandeur 3,3 V6; 2,2 CRDi H-1 Starex, Kasten 2,3 H-1 Starex, Kasten 2,5 D, TD, CRDi H 100 (P) H 100 2,5 D, TD H 150, H 350 Highway Van 2,0 i10 1,1-1,2 i10 1,1 CRDi i20 1,2-1,6

10.94-01.00 01.0001.0011.0511.0502.9801.0306.9606.0009.0008.9102.1109.0209.029310.9710.9707.9307.9303.0004.0804.0809.08-

P50 03 P50 03

50 300

50 500

50 200

P40 26 P70 29 P55 19 P70 29 P95 05 P50 03 P70 29 P95 05 P72 09 P95 04 P60 69 P95 05 P95 05 P62 05

P50 03

545 77 544 09 560 62 544 09 560 62 535 04 535 20 580 09 555 19 580 09 595 05 560 62 544 09 580 09 595 05 572 09 595 04 560 69 595 05 595 05 562 05 535 04 560 62 544 09

Baujahr constr. year 05.1009.0807.0707.0707.0907.0909.1109.1109.1109.1110.1010.1010.1010.1004.1004.1004.1004.1010.099310.90-11.95 10.90-11.95 11.95-09.00 11.95-09.00 11.95-09.00 09.0106.0105.0503.0103.0103.019902.90-05.96 09.88-10.93 05.93-06.98 05.93-06.98 03.98-10.01 03.98-10.01 10.0110.0101.0501.0506.9706.9710.83-12.91 12.0106.9803.0003.0007.0307.0307.0308.1108.1112.9812.98-

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P70 29

560 62 560 62 560 62 580 09

P70 29

560 62 580 09

560 01 570 01

560 01 570 01 P50 03

544 09 560 62

560 01 570 01 P95 05

560 62 595 05

560 01 570 01 P95 05 P95 04

P70 29 P95 04 P50 03

595 05 595 04 545 79 560 69 545 77 560 68 560 62 562 05 580 09 580 09 560 68 595 04 580 09 570 24 545 24 570 24 555 18 570 24 562 05 572 09 562 05 580 09 580 09 595 04 570 24 595 04 545 24 595 04 560 69 560 62 580 09 560 62 580 09 595 04 544 09

P70 29 P70 29

580 09 580 09

P60 69 P60 68 50 300

P62 19 P70 29 P70 29 P60 68 P95 04 P70 29 P70 24 P45 24 P70 24

50 300 50 300 50 500 50 300

P70 24 P62 19 P72 12 P62 19 P70 29 P70 29 P95 04 P70 24 P95 04 P45 24 P95 04 P60 69 P70 29

50 100 560 01

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

33

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P50 03 P50 03

544 09 544 09 545 79

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Compass (MK49) 2,4 Compass (MK49) 2,0 CRD Grand Cherokee I (ZJ) 4,0-5,2 Grand Cherokee I (ZG) 2,5 TD+CRD Grand Cherokee II (WJ/WG) 3,7-4,7 Grand Cherokee II (WJ/WG) 2,7 CRD Grand Cherokee III (WH) 3,7-6,1 Grand Cherokee III (WH) 3,0 CRD Patriot (MK74) 2,0 CRD; 2,4 Wrangler I (YJ) 2,5-4,0 Wrangler II (TJ) 2,4-4,0 Wrangler III (JK) 3,8 Wrangler III (JK) 2,8 CRD

Innocenti Koral Mini 0,55-1,0 SE

8882-

Isuzu Amigo 2,3-2,6 Aska 1,8-2,0 Aska D Campo (KB) 2,0 Campo (KB) 2,2-2,5 D D-Max (8DH) 2,4-3,5 V6 4x4 D-Max (8DH) 2,5 D D-Max (8DH) 2,5 DiTD 4x4, 3,0 D 4x4 D-Max (8DH) 2,5 D 4x4, 3,0 DiTD 4x4 Gemini 1,5-1,8 Gemini 1,7 D, TD Midi Bus, Van, Kasten (93/98000N) Midi Bus, Van, Kasten D, TD (93/98000 N) Piazza 2,0 Turbo Rodeo 2,0-2,6 Rodeo 2,3-2,8 TD TLD Trooper (UB) 3,1-3,5 V6 Trooper (UB) 3,0 DTI VAN VAN D

89838301.8301.8305.0205.0205.0205.0202.8802.8801.8806.81909008.9108.91-

P60 69 P60 69 P70 24 P70 24 P95 04 P95 05 P95 04 P70 29 P95 04 P60 68 P70 29 P60 69 P95 04 P70 29 P60 69 P95 05 P70 24 P95 05 P95 05 P60 69 P95 05

560 69 560 69 570 24 570 24 595 04 595 05 595 04 570 29 595 04 550 41 580 09 560 69 595 04 580 09 560 69 595 05 570 24 595 05 595 05 560 69 595 05

10.08-

592 01

P95 33

595 33

01.9906.0102.0402.0409.0709.0707.68-02.93 07.68-02.93 07.68-02.93 10.86-11.94 10.86-11.94 11.94-07.97 07.97-05.03 05.0309.75-03.96 07.85-03.96 03.9603.9603.06-

592 01 570 01 570 01 580 01 592 01 592 01

P95 33 P72 12 P72 12 P80 42 P95 33 P95 33 P62 19 P72 12 P62 19 P62 19 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P95 33 P95 33 P95 33

595 33 572 09 572 09 580 14 595 33 595 33 562 05 572 09 562 05 562 05 572 09 572 09 572 09 572 09 572 09 572 09 595 33 595 33 595 33

Jaguar S-Type (CCX) all models X-Type (CF1) all models X-Type Estate 2,5-3,0 X-Type Estate 2,0-2,2 D XF 3,0-5,0 XF 2,7-3,0 D XJ 6 3,4 XJ 6 4,2, 12 5,3, 12 HE XJ Sovereign V12 XJ (XJ 40, 81) 6 2,9-3,6 XJ (XJ 40, 81) 6 4,0-V12 6,0 XJ (X300) all models XJ (NAW, NBW) 8 3,2-4,0; R 4,0 XJ all models XJS Cabrio, Coupe all models XJSC Convertible all models XK 8 Convertible (QDV) all models XK 8 Coupe (QEV) all models XK Cabrio, Coupe all models

570 01

50 500 50 500 50 500

50 300 50 500 50 300 50 300 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500

01.88-12.01 01.88-12.01 01.0201.0201.0803.06 03.06 -

50 200 50 500 P60 69 50 500 580 01 592 01

50 500

P95 05 P80 42 P95 33

Besta D Carens I 1,8-2,0 Carens I 2,0 CRDi FL Carens II 1,6 Carens II 2,0 Carens II 1,6 CRDi Carens II 2,0-2,9 CRDi Carnival I, II (UP) 2,4-3,5 V6 Carnival I, II (UP) 2,9 TD; CRDi Carnival III (VQ) 2,4-3,5 V6 Carnival III (VQ) 2,2-2,9 CRDi cee´d, pro cee´d 1,4-2,0 cee´d, pro cee´d 1,6-2,0 CRDi cee´d, pro cee´d 1,4-2,0 ISG Start-Stopp

01.0707.0107.02-12.05 06.1006.0606.1006.06989806.0606.0601.0701.0705.09-

cee´d, pro cee´d 1,6-2,0 CRDi ISG StartStopp

05.09-

Cerato 1,5-2,0 CRDi Cerato 1,6-2,0 Clarus (K9A, GC) 1,8-2,0 16V Joice 2,0 K2500, -FL, K2700 K2500, -FL, K2700 TCi, LSD Magentis (GD) 2,0; -FL Magentis (GD, MG) 2,0 CRDi Magentis 2,0 CRDi Magentis (GD, MG) 2,5-2,7 V6, FL Magentis (MG) 2,0 Opirus I 3,5 V6 Opirus II 3,5 V6 Optima 2,0-2,4 ISG Start-Stopp Optima 1,7 CRDi ISG Start-Stopp Picanto 1,0-1,1 Picanto 1,1 CRDi Picanto 1,1 CRDi Picanto 1,0-1,2 ISG Start-Stopp Picanto 1,1 CRDi ISG Start-Stopp Pregio Pregio D, TCi Pride (DA), -Wagon Retona (CE) 2,0 Retona (CE) 2,0 TD Rio I 1,3-1,5

Jeep Cherokee (XJ) 2,5-4,0 Cherokee (XJ) 2,1-2,5 TD, CRD Cherokee (KJ) 3,7 Cherokee (KJ) 2,5 CRD Cherokee (KK) 2,8 CRD Commander (XH) 3,8-5,7 V8 HEMI Commander 3,0 V6 CRD

12.0612.0601.93-12.95 01.96-12.98 01.99-12.04 01.99-12.04 01.0501.0503.0701.88-08.96 08.96-12.07 02.0602.06-

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

50 300 50 500 50 200 50 500 50 500 580 01 592 01

50 500

Starting Bull 555 18 572 33

P95 33 P80 42 P95 33

50 500 50 200 50 200

572 33 572 33 595 33 580 14 595 33 572 33

P60 69

560 69 572 33

P95 04 P62 05 P70 29

595 04 562 05 580 09 560 62 580 09 580 09 595 04 560 68 588 20 572 09 595 04 560 62 580 09

50 500

KIA

Iveco Massif 3,0 HPI, HPT

Baujahr constr. year

572 33 560 69 572 33 595 05 580 14 595 33

04.0404.0407.9602.0003.0403.0405.0105.01-02.06 03.0605.0112.0609.03-09.05 09.0503.1103.1103.0303.06-02.11 03.1103.1103.11969301.90-12.00 06.9906.9908.00-05.05

50 300

570 01

50 500

P70 29 P70 29 P95 04 P60 68 P88 20 P72 09 P95 04 P70 29

560 01 570 01 50 300 50 300 570 01

50 500 50 300

P70 29 P62 05 P62 05 P70 24 P72 09 P95 04 P62 05 P95 04 P70 29 P70 29 P70 29

580 09 562 05 562 05 570 24 572 09 595 04 562 05 595 04 580 09 580 09 560 62 580 09 560 62

560 01 570 01

P70 29

535 04 560 62 580 09

P72 09 P95 04 P60 68 P60 68 P95 04 P60 68

572 09 595 04 550 41 560 68 595 04 560 68

560 01 570 01 50 500

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

34

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Rio II, III 1,4 - 1,6 Rio II, III 1,5 CRDi Rio III 1,1 - 1,6 ISG Start-Stopp Rio III 1,1-1,5 CRDi ISG Start-Stopp Roadster Rocsta Rocsta D Sedona Sedona D Shuma I, II (FB) Shuma I, II (FB) TD Sorento (JC) 2,4-3,5 V6 Sorento (JC) 2,2-2,5 CRDi Sorento ( XM) 2,4-3,5 V6 Sorento (XM) 2,0-2,5 CRDi Soul 1,6 CCVT Soul 1,6 CRDi Soul 1,6 ISG Start-Stopp Soul 1,6 CRDi ISG Start-Stopp Sportage I (K00) 2,0 i 4WD; 16V 4WD Sportage I, II (K00) 2,0 TD 4WD, CRDi Sportage II (K00) 2,0 Sportage II (K00) 2,0 TD, CRDi Sportage II (K00) 2,7 V6 Sportage II (MM0) 2,0 i 16V; Fresh Sportage III (SL) 1,6-2,0 ISG Start-Stopp

Baujahr constr. year

Sportage III (SL) 1,7-2,0 ISG CRDi StartStopp

08.10-

570 01

Venga 1,4-1,6 Venga 1,4-1,6 CRDi Venga 1,4-1,6 ISG Start-Stopp Venga 1,4-1,6 CRDi ISG Start-Stopp

09.0909.0909.0909.09-

560 01 570 01 560 01 570 01

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

09.07-

560 01

50 300

P62 19

562 05

06.0506.0503.1103.1106.049393989810.9710.9701.0306.0209.0909.0902.0902.0902.0902.0904.9404.9404.9404.0404.0403.0208.10-

Running Bull

560 01 570 01 560 01

Uni Bull

50 300

50 300 50 300

Power Bull

Starting Bull

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Baujahr constr. year

P70 29

560 62 580 09

Musa 1,4 Musa 1,3-1,9 JTD Musa 1,4 Start-Stopp Musa 1,3-1,9 JTD Start-Stopp Phedra (179) 2,0-3,0 Phedra (179) 2,0-2,2 TD, JTD Thema (834) 2000-3000 Thema (834) 2500 Turbo D, DS, TD Thesis (841AX) 2,0-3,2 Thesis (841AX) 2,4 TD, JTD, Multijet Voyager V (RT) 3,8 Voyager V (RT) 2,8 CRD Y10 (156) 1,0-1,3 Y (840A) 1,1-1,4 Ypsilon (840A) 1,2-1,4 Ypsilon (840A) 1,3 JTD, Multijet Ypsilon (840A) 1,2-1,4 Start-Stopp Ypsilon (840A) 1,3 JTD, Multijet Start-Stopp Zeta (838 A, -B, 220) 2,0-2,1 TD, JTD Zeta (838, 220) 2,0

10.0410.0410.0410.0409.0209.0201.83-07.93 01.83-07.93 07.0207.0209.1109.1103.85-12.95 11.95-09.03 10.0310.0310.1010.1007.96-09.02 07.96-09.02

P62 19 P60 68 P95 04 P60 68 P95 04 P62 19 P62 19 P70 24 P95 05 P70 29 P95 04 P70 29

562 05 560 68 595 04 560 68 595 04 562 05 562 05 570 24 595 05 580 09 595 04 560 62 580 09

560 01 570 01 50 200 P95 05 P70 29 P70 29 50 300

2,0-2,4; 2,8 D Convoy 2,5 DI, TDI

50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 300

ES (F1, F2, VZV) 250, 300, 3,0-3,3 GS (JZS147, 160) 300-450, 4,3 VVTi GS (GRS, UZS) 3,0-4,3; 300, 430 GS (GRS, UZS) 450 h GS (GRS, UZS) 460 IS (GXE10) 200 IS (GXE10) 300 IS 250 IS 220 D IS F LS (UFC10, UFC20) 400 LS (FE) 430 LS 460 LS 600 h Start-Stopp RX (XU1) 300; 3,0 RX (MCU) 300-350, 3,3 RX (MCU) 400 h RX (MCU) 450 h Start-Stopp RX (GYL) 3,5; 350 AWD SC 430

01.9011.01-

50 500 50 500

555 18 555 18 555 18 555 18 555 18 555 18 555 18 555 18 555 18

Lamborghini Diablo Murciélago 6,2; LP 640

P72 12 P72 12

01.89-07.99 01.89-07.99 09.79-08.99 09.79-08.99 07.96-10.01 07.96-10.01 07.9907.99-

50 500 50 300 50 500 50 300 50 500 50 300 50 300

P50 03 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P62 19

560 01 560 00 560 00 560 01 570 01

50 300

P50 03 P62 19

540 08 562 05

P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P95 33 P95 33

562 05 572 09 562 05 572 09 595 33 595 33 560 62

50 300

P50 03 P50 03 P50 03 P62 19

540 08 540 08 540 08 562 05

50 500 50 300

P72 12 P62 19

572 09 562 05

09.05-

P95 05

595 05

10.96-

P70 24

570 24

12.89-10.06 03.93-03.05 04.0504.0504.0504.9904.9910.0510.0510.0510.89-10.00 10.0009.0606.0708.97-05.03 05.0309.0609.0604.0908.01-

P70 29 P70 24 P70 24 P70 29 P95 05 P60 69 P60 68 P70 24 P95 05 P60 69 P95 04 P70 29 P95 05 P45 23 P70 29 P70 29 P45 23 P45 23 P70 29 P70 29

580 09 570 24 570 24 580 09 595 05 560 69 560 68 570 24 595 05 560 69 595 04 580 09 595 05

50 100

P44 09

544 09 532 28

50 300 50 100 50 200 50 300 50 100

P62 19 P50 03 P62 19 P62 19 P50 03

562 05 544 09 562 05 562 05 544 09

P95 33

595 33

50 300 50 500 50 300 50 500

560 00 560 00

580 09 580 09 545 23 580 09 580 09

Ligier

572 09 572 09

J512 J56

Lancia Dedra (SW835) 1,6-2,0 Dedra (SW835) 1,9 TDS Delta I, II, III (831AB0, 836) 1,1-2,0 Delta I, II, III (831AB0, 836) 1,9-2,0 D, TD Kappa (838A, -B) 2,0-3,0 Kappa (838) 2,4 D, TD, JTD Lybra (839AX, BX) 1,6-2,0 Lybra (839AX, BX) 1,9-2,4 JTD

Starting Bull

Lexus

560 01

01.9501.70-02.93 12.0809.0712.9712.7601.0901.8609.83-

Power Bull

LDV

Lada 110-112 1,5-2,0 1200-1600 2170, 2172 1,6 Kalina (1117-1119) 1,6 Nadeschda (2120) 1,7-1,8 Niva (2121), Nova (2103/4/5/8/9) Priora 1,6 Samara 1,1-1,5 Toscana 1,3-1,5

Uni Bull

Landwind

595 05 560 62 580 09 580 09 555 18

KTM X-Bow 2,0 Turbo FSI

Running Bull

83-

Lotus

540 08 572 09 562 05 572 09 562 05 572 09 562 05 562 05

Elan 1,6 Elise -330 R Esprit 2,0-3,5 V8 Excel 2,2 Exige 1,8

09.89-11.95 08.9510.7510.83-08.91 09.01-

Mahindra CJ 330, CJ 530

90-

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

35

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P45 24

545 24

P62 19

562 05 555 18 555 18 555 18 555 18 588 20 572 09 570 24 595 33 572 09 572 09

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model 626 IV 2,0 DITD (GF/GW) 626 V 1,8-2,0 (GF/GW) 929 I (LA) 929 II 2,0 (HV) 929 II 2,0 66 kW (HB) 929 II 2,0 66+88 kW (HB) 929 II 2,0 73 kW (HB) 929 II 2,0 73+88 kW (HB) 929 III 2,0-3,0 (HC) B-Serie 2,0-2,2 (UF) B-Serie 2,6; 2,2-2,5 D (UF) B-Serie 2,2-2,6; 2,5 D, TD (UN) BT-50 (CD) 2,5 CD; 3,0 CDVi CX-5 2,0 CX-5 2,2 CD CX-7 2,2-2,5 CX-7 2,2 CD 173 CX-9 3,5 V6 Demio (A6, A7, DW) 1,2-1,6 E 1600 (BA2) E 2000 (SR2) E 2200 D (SR2) MPV I, II (LV, LW) 2,0-3,6 i, V6 MPV I, II (LV, LW) 2,0 DI; 2,5 TD MX-3 (EC) MX-5 I (NA) MX-5 II (NB) MX-5 III 1,8-2,0 (NC) MX-6 (GE6) Premacy (CP) 1,8-2,3 Premacy (CP) 2,0 TD RX-7 III (FD) RX-8 (SE17) T 2500 - 3500 Tribute (EP) 4 cyl. Tribute (EP) 6 cyl. Xedos 6 (CA) Xedos 9 (TA)

Maruti 800

87-

Maserati 228 2,8 420, 430 Biturbo 222-425 Biturbo Coupe 2,0-2,5 Biturbo Spider 2,0-2,8 Ghibli II Karif 2,8 Quattroporte I, II 2,0-4,9 Quattroporte III 4,2 Shamal 3,2 Spyder Coupe, GT Cabriolet 4,2

12.86-12.90 03.85-12.94 06.84-12.94 12.81-12.88 07.85-12.94 04.9204.8808.7603.0409.89-11.95 10.01-

50 300 50 300 50 300 50 300 50 300 50 500 592 01 50 500 50 500

P88 20 P72 09 P70 24 P95 33 P72 12 P72 12

Mazda 121 II (DB) 1,1-1,3 121 III (JASM, JBSM) 1,25-1,3 121 III (JASM, JBSM) 1,8 D 2 (B2W, DY) 1,3-1,5 2 (B2W, DY) 1,4 CD 68-90 2 (DE) 1,3-1,5 2 (DE) 1,4-1,6 CD 68-90 3 (BK12, 14, BL) 1,4-1,6 3 (BK12, 14, BL) 2,0-2,3; MPS 3 (BK12, 14, BL) 1,6 CD 90-110 3 (BK12, 14, BL) 2,0 CD 143-185 3 (BL) 1,6-2,0 i-stop Start-Stopp 323 I (FA) 323 II (BD) 323 III (BF) 323 III (BW) 323 III 1,7 D (BW) 323 IV C, F, S 1,7 D (BG) 323 IV C, F, S 1,3-2,0 (BG) 323 V (BA) C 323 V F/S (BG) 323 V F/S 1,3-1,8 (BA) 323 V F/S 2,0 (BA) 323 V F/S 2,0 D (BA) 323 V P 323 V P 2,0 D 323 VI F/P/S 1,3-2,0 (BJ) 323 VI F/P/S 2,0 TD, DITD (BJ) 5 (CR19) 1,8-2,0 5 (CR19) 2,3 5 (CR19) 2,0-2,2 CD 110-143 6 (GG, GY, GH) 1,6-2,3; MPS 6 (GG, GY, GH) 2,5; MPS 6 (GG, GY, GH) 2,0-2,2 CD 125-185 626 II 1,6-2,0 (GC) 626 II 2,0 D (GC) 626 III 1,8-2,2 (GD/GV)

11.90-03.96 03.9603.9604.03-03.07 04.03-03.07 04.0704.0710.0310.0310.0310.0309.0905.78-05.86 06.80-10.89 08.85-11.91 05.86-03.93 05.86-03.93 06.8906.8908.93-09.98 06.89-10.93 07.93-09.98 07.93-09.98 07.93-09.98 10.96-09.98 10.96-09.98 09.9809.9807.0507.0507.0506.0206.0209.0211.82-09.87 11.82-09.87 06.87-05.92

50 100 50 200 50 100 50 200

P45 23 P44 09 P55 19 P44 09 P62 05 P60 68 P70 29 P60 68 P60 68 P70 29 P95 04 P45 23 P60 68 P60 68 P60 68 P60 68 P95 04 P95 04 P60 68 P60 68 P60 68 P60 68 P60 68 P95 04 P60 68 P95 04 P60 68 P95 04 P60 68 P70 29 P95 04 P60 68 P70 29 P95 04 P60 68 P95 04 P70 29

545 23 544 09 555 19 544 09 562 05 550 41 570 29 550 41 560 68 570 29 595 04 550 41 550 41 550 41 560 68 595 04 595 04 550 41 550 41 550 41 550 41 560 68 595 04 550 41 595 04 550 41 595 04 560 68 570 29 595 04 560 68 570 29 595 04 560 68 595 04 570 29

626 III 2,0 D (GD/GV)

06.87-05.92

P60 68+ 560 68+ P60 69 560 69

626 IV 1,8-2,0 (GE) 626 IV 2,0 D Compr. (GE)

08.91-03.97 08.91-03.97

P60 68 P95 04

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P95 04 P60 68 P60 68 P60 68 P60 69 P60 69 P60 68 P60 68 P70 29 P60 69 P95 05 P95 05 P95 05 P60 68 P95 04 P60 68 P95 04 P70 29 P45 23 P60 69 P60 68 P95 04 P60 68 P95 04 P60 68

P45 23 P60 68 P60 68 P95 04 P70 29 P70 29 P70 24

595 04 560 68 560 68 560 68 560 69 560 69 560 68 560 68 570 29 560 69 595 05 595 05 595 05 560 68 595 04 560 68 595 04 570 29 545 23 560 69 550 41 595 04 560 68 595 04 560 68 540 63* 540 63* 545 23 560 68 560 68 595 04 570 29 570 29 570 24

P72 09

572 09

P60 68

560 68

50 300 50 500

P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P62 19 P66 13 P95 33 P62 19 P72 12

572 09 562 05 572 09 562 05 562 05 566 13 595 33 562 05 572 09

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

50 500

P72 12

572 09

05.9705.9709.78-07.86 01.83-12.87 12.81-09.87 02.81-09.87 02.81-09.87 12.81-09.87 05.87-06.91 01.85-06.99 01.85-06.99 02.9903.0703.1203.1208.0708.0803.0708.98-04.00 81-83 8183-88 03.9503.9507.9109.89-03.98 03.98-02.05 03.0507.9107.9907.9907.9210.0303.0003.0001.9207.93-

50 200

02.88-02.96 10.82-08.93 10.82-08.93 10.82-08.93 10.82-08.93 10.82-08.93 10.82-08.93 07.9707.9709.10-

50 500 50 300 50 500 50 300 50 300 50 500

570 01

09.10-

570 01

06.0506.0506.1006.1009.91-05.93

560 01 570 01 570 01 570 01

50 200

Mercedes-Benz 100 (631) D 190 (W201) 2,0; E 2,0 190 (W201) D 2,0; D 2,5. 190 (W201) E 1,8 190 (W201) E 2,3 190 (W201) E 2,5; E 2,6; E Evo. 190 (W201) TD 2,5 A-Class (W168, 169) 140-200 A-Class (W168, 169) 160-200 CDI A-Class (W168, 169) 140-200 Start-Stopp A-Class (W168, 169) 160-200 CDI Start-Stopp B-Class (W245) 150-200 B-Class (W245) 180-200 CDI B-Class (W245) 150-200 Start-Stopp B-Class (W245) 180-200 CDI Start-Stopp Cabrio (A123, A124) 300 CE-23

560 68 595 04

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

36

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model C-Class (W202) 180-240 C-Class (W202) 280

Baujahr constr. year

C-Class (W202) 200-250 D, CDI, Turbo-D, 36-43 AMG

03.93-05.00

C-Class Kombi (S202) 180-240 C-Class Kombi (S202) 280

06.96-03.01 06.96-03.01

C-Class Kombi (S202) 200-250 D, CDI, Turbo-D, 43 AMG

06.96-03.01

Running Bull

03.93-05.00 03.93-05.00

05.0005.0005.0003.0103.01-

C-Class T-Model (S203) 200-320 CDI, C 32-55 AMG, 30 CDI AMG

03.01-

C-Class Coupe (CL203) 160-230 C-Class Coupe (CL203) 320

03.0103.01-

C-Class Coupe (CL203) 200-220 CDI, C 32 AMG, 30 CDI AMG

03.01-

C-Class (W204) 180 C-Class (W204) 200-230 C-Class (W204) 200-320 CDI

01.0701.0701.07-

570 01 592 01 592 01

C-Class (W204) 180 Start-Stopp

01.07-

570 01+ AUX 12

C-Class (W204) 200-230 Start-Stopp

01.07-

592 01+ AUX 12

C-Class (W204) 200-320 CDI Start-Stopp

01.07-

592 01+ AUX 12

C-Class T-Model (S204) 180-240 C-Class T-Model (S204) 280-350

08.0708.07-

570 01 592 01

C-Class T-Model (S204) 200-320 CDI, C 32-55 AMG, 30 CDI AMG

08.07-

592 01

CLC-Class 180-200 Kompressor CLC-Class 230-350 CLC-Class 200-220 CDI

05.0805.0805.08-

570 01 592 01 592 01

CLC-Class 160 all models Start-Stopp

01.10-

570 01+ AUX 12

CLK (C208) 200-230 CLK (C208) 320, 430, 55 AMG CLK Cabrio (A208) 200-230 CLK Cabrio (A208) 320, 430, 55 AMG CLK (C209) 200-240 CLK (C209) 280, 320, 350, 500

06.97-06.02 06.97-06.02 03.98-03.02 03.98-03.02 06.0206.02-

560 01 570 01

CLK (C209) 220 CDI, 270 CDI, 320 CDI, 55-63 AMG

06.02-

592 01

CLK Cabrio (A209) 200-240 CLK Cabrio (A209) 280-500 CLK Cabrio (A209) 320 CDI, 55-63 AMG

02.0302.0302.03-

560 01 570 01 592 01

10.04-

592 01+ AUX 12

Coupe (C123, C124) 220-230 CE Coupe (C123, C124) 300-320 CE E-Class (W123, 124) 200-280

03.87-05.93 03.87-05.93 06.93-06.95

E-Class (W123, 124) 250 D, TD; 36 AMG, 300 D, TD; 60 AMG

06.93-06.95

Power Bull

Starting Bull

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

P95 33

595 33

P62 19 P72 12

562 05 572 09

P95 33

595 33

P62 19 P72 12 P95 33 P62 19 P72 12

562 05 572 09 595 33 562 05 572 09

P95 33

50 300 50 500

C-Class (W203) 180-240 C-Class (W203) 280-350 C-Class (W203) 200-320 CDI, C 32-55 AMG C-Class T-Model (S203) 180-240 C-Class T-Model (S203) 280-350

CLS (C219) 280-500, 55-63 AMG, 320-350 CDI + Start-Stopp

Uni Bull

50 300 50 500 50 300 50 500

50 300 50 500

50 500

50 500

Power Bull

Starting Bull

06.93-06.95

50 500

P72 12

572 09

06.95-03.02 06.95-03.02 06.95-03.02

50 500

P72 12 P95 33 P95 33

572 09 595 33 595 33

E-Class (W211) 200-420 CDI + Start-Stopp

03.02-

592 01+ AUX 12

E-Class (W212) all models Start-Stopp

01.09-

592 01+ AUX 12

E-Class Cabrio (A207) all models

01.10-

592 01+ AUX 12

595 33

E-Class Coupe (C123) 200-320 E-Class Coupe (C123) 36 AMG

06.9306.93-

570 01 592 01

P62 19 P72 12

562 05 572 09

E-Class Coupe (C207) all models

01.10-

592 01+ AUX 12

P95 33

595 33

E-Class T-Model (S123) 200-280

06.93-06.96

P72 12 P95 33 P95 33

572 09 595 33 595 33

E-Class T-Model (S123) 300 3-matic, 36 AMG, 250-300 D, 300 TD

06.93-06.96

E-Class T-Model (S123) 320 E-Class Kombi (S210) 200-240 E-Class Kombi (S210) 280-430, 55 AMG

06.93-06.96 06.96-03.03 06.96-03.03

E-Class T-Model (S211) 200-500, 55-63 AMG + Start-Stopp

03.03-

592 01+ AUX 12

E-Class T-Model (S211) 220-320 CDI + Start-Stopp

03.03-

592 01+ AUX 12

E-Class T-Model (S212) all models Start-Stopp

01.09-

592 01+ AUX 12

595 33

50 500

P72 12 P95 33 P95 33

572 09 595 33 595 33

50 500

P72 12 P95 33 P72 12 P95 33 P62 19 P72 12

572 09 595 33 572 09 595 33 562 05 572 09

P95 33

50 300 50 500 50 300

Uni Bull

592 01+ AUX 12

P95 33

50 300 50 500

E-Class (W210) 200-240 E-Class (W210) 280-430, 50-55 AMG E-Class (W210) 200-320 CDI

Running Bull

03.02-

572 09 595 33

50 300 50 500

Baujahr constr. year

E-Class (W211) 200-500, 55-63 AMG + Start-Stopp

P72 12 P95 33

50 500

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model E-Class (W123, 124) 280 long, 300, 320500, 300 r-matic, 200 D

P95 33+ 595 33+ AUX 12 AUX 12 50 500

P72 12 P95 33

572 09 595 33

P95 33+ 595 33+ AUX 12 AUX 12 50 300

50 500 50 500

P62 19

562 05

P95 33

595 33

P72 12 P72 12 P95 33

572 09 572 09 595 33

G-Class (W360, W460) 230-280 G/E G-Class (W360, W460) 230-250 GD G-Class (W360, W460) 300 GD G-Class (W361, W461) 230-G 290 TD G-Class (W361, W461) 250 GD G-Class (W361, W461) 290 GD/G 290 D G-Class (W363, W463) 230 GE, G 320

03.79-08.93 03.79-08.93 03.79-08.93 02.9002.9002.9009.93-

P95 33 P95 33 P95 33 P95 33 P95 33 P95 33 P95 33

595 33 595 33 595 33 595 33 595 33 595 33 595 33

G-Class (W363, W463) 300 GE, 250-300 GD, G 320

09.93-

P95 33

595 33

G-Class (W363, W463) G 300 TD, 350 G TD, G 300 CDI

09.93-

P95 33

595 33

G-Class (W363, W464) 400 CDI G-Class (W363) G 36 AMG, G 500,-E GL-Class (X164) 450-500, 320-420 CDI

09.8909.9309.06-

592 01

P95 33 P95 33 P95 33

595 33 595 33 595 33

595 33

GL-Class (X164) 450-500, 320-420 CDI BlueTEC Start-Stopp

09.06-

592 01+ AUX 12

P62 19 P72 12 P95 33

562 05 572 09 595 33

GLK-Class (X204) all models Maybach 57, 62 all models M-Class (W163) ML 350-500, 63 AMG M-Class (W163) ML 270-420 CDI

06.0803.0201.97-06.05 01.97-06.05

592 01 592 01 592 01 592 01

P95 33

595 33

P95 33 P95 33

595 33 595 33

P62 19 P72 12 P62 19

562 05 572 09 562 05

M-Class (W164) ML 350-500, 63 AMG + Start-Stopp

07.05-

592 01

M-Class (W164) ML 280-450 CDI + Start-Stopp

07.05-

592 01

P95 33

595 33

R-Class (W251, V251) 280-500, R 63 AMG + Start-Stopp

01.06-

592 01

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

37

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model R-Class (W251, V251) 300-350 CDI + Start-Stopp

Baujahr constr. year

Running Bull

01.06-

592 01

S-Class (W126) 260 SE, 280 S S-Class (W126) 280-300 SE/L S-Class (W126) 380-560 SE/L S-Class (W126) 320-560 SE/L S-Class (W130) 280, 300-320SE/L, SE 320, 300 SE/L, S 500, S 600, 600 SE/L, S 300 TD, S 350 TD S-Class (W220) 280, 320, 430, 500, 600, 55-63 AMG

10.79-06.91 10.79-06.91 10.79-06.91 10.79-06.91

S-Class (W220) 320 CDI, 400 CDI

50 300 50 500 50 500

P95 33

595 33

592 01

P95 33

595 33

P95 33

595 33

10.98-08.05

592 01

10.98-08.05

592 01+ AUX 12

S-Class (W220) 320 CDI, 400 CDI

10.98-08.05

592 01+ AUX 12

10.05-

592 01+ AUX 12

10.05-

592 01+ AUX 12

S-Class (W221) 320 CDI, 420 CDI + Start-Stopp S-Class Coupe (C126) 380-560 SEC S-Class Coupe (C130) SEC/CL 320-600

P95 33 P95 33

S-Class Coupe (C215) CL 500-600

03.99-03.06

S-Class Coupe (C216) CL 500-600

05.06-

592 01+ AUX 12

SL (R107) 280-380 SL (R107) 420-500 SL (R129) 280-600, 55 AMG

05.71-08.89 05.71-08.89 03.89-10.01

P95 33+ 595 33+ AUX 12 AUX 12 P95 33+ 595 33+ AUX 12 AUX 12 50 500 50 500

P72 12 P72 12 P95 33

572 09 572 09 595 33

50 500 50 500

P72 12 P72 12

572 09 572 09

10.01-

570 01+ AUX 12

SLK (R170) 200-320, -K, 32 AMG SLK (R171) 200-350, 55 AMG SLR (R199) 5,4 SLR (R199) 5,4 722 Edition, Roadster

04.96-04.04 03.0404.0404.04-

570 01 570 01 570 01 592 01

SLS (C197) 6,2 AMG + Start-Stopp

03.10-

592 01+ AUX 12

Sprinter (901, 902, 903, 903, 904, 906) 208-518 D, CDI

01.95-

P95 33

595 33

Sprinter (901, 902, 903, 903, 904, 906) 213-414

01.95-

P88 20

588 20

Sprinter (904, 906) all models Start-Stopp

01.10-

MGF (RD) 1,6-1,8 MGR V8 3,9 MG TF 115-160 MG ZR 1-5-160 TD MG ZS 120-180 MG ZS 2,0 TD MG ZT, ZT-T 160-260 MG ZT, ZT-T 2,0 CDTi MG X-Power 4,6-5,0

09.0302.9602.96-

592 01

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

50 500

P95 33 P72 12 P95 33

595 33 572 09 595 33

03.95-03.02 09.92-12.95 03.0206.0107.0107.0106.0106.0101.03-

P62 05 P62 05 P62 19 P62 05 P50 03 P72 09 P62 19 P72 09 P72 09

562 05 562 05 562 05 562 05 544 09 572 09 562 05 572 09 572 09

50 200 50 200 50 300 50 200

50 300 50 500

50 300 50 500 50 500

P62 19 P72 12 P72 12

562 05 572 09 572 09

Stufenheck (W123) 250 TD, 300 D, 300 TD, -3.matic

12.83-06.93

P95 33

595 33

Stufenheck (W123) 500 E T1, T2 (601, 602) 207- 815 D T1, T2 (601, 602) 208, 210, 510 T2 Vario 512 - 818 D Vaneo (313, 414) 1,6-1,9 Vaneo (313, 414) 1,7 CDI V-Class (638/2) 200-280 V-Class (638/2) 200-220 CDI, 230 TD Viano (W639) 3,2-3,7

12.83-06.93 05.77-02.96 05.77-02.96 02.9602.0202.0202.9602.9609.03-

P95 33 P95 33 P88 20 P95 33 P62 19 P72 12 P88 20 P95 33 P72 12

595 33 595 33 588 20 595 33 562 05 572 09 588 20 595 33 572 09

560 01 570 01

50 300 50 500

570 01

50 500

Mini (R50, R53) One, Cabriolet, Cooper, Convertible, S

03.01-

P62 19

562 05

Mini (R50, R53) One, Cabriolet, Cooper D

03.01-

P72 12

572 09

Mini (R52, R55-57) One, Clubman, Countryman, Cooper, S 1,6; 1,6 D Start-Stopp

09.06-

570 24 570 29 595 04 562 05

570 01

Mitsubishi

592 01+ AUX 12

12.83-06.93 12.83-06.93 12.83-06.93

Running Bull

MG

595 33 595 33

SL (R230) 280-600, 55-65 AMG + Start-Stopp

Stufenheck (W123) 200, -E; 220 E Stufenheck (W123) 200-250 D Stufenheck (W123) 230-320 E 3-matic

Baujahr constr. year

Mini

10.81-06.91 09.92-02.99 592 01+ AUX 12

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Viano (W639) 2,0-3,0 CDI (110 kW) Vito (638) 113-123 Vito (638) 108-115 CDI

Starting Bull

562 05 572 09 572 09 595 33

02.91-10.98 10.98-08.05

Power Bull

P62 19 P72 12 P72 12 P95 33

S-Class (W220) 350,-4matic, 430 4matic, 500 4matic, 600, 55-65 AMG

S-Class (W221) 350-600, 63-65 AMG + Start-Stopp

Uni Bull

3000 GT (Z16) V6 QP1 ASX 1,6 ASX 1,8 DI-D Carisma DX (DA0A) 1,6-1,8

06.9206.1009.1007.95-

50 300

P70 24 P70 29 P95 04 P62 19

Carisma DX (DA0A) 1,8 GDI; 1,9 GDI, DI-D, TD

07.95-

50 500

P72 12

572 09

Carisma VI, VII DX (DA0A) 2,0 16V GT EVO Challenger Challenger D, TDi Colt III (C5_A) 1,3 Colt III (C5_A) 1,5-1,8 Colt III (C5_A) 1,8 Diesel GLX Colt IV (CA_A) 1,3-1,8 Colt IV (CA_A) 1,3-1,8 Colt V (CJ_A) 1300-1600 Colt VI, VII 1,1-1,3 NEW Colt VI, VII 1,5 NEW Colt VI 1,5 DI-D HP NEW Colt CZC Cabriolet VI 1,5 Colt 1,1-1,3 NEW Cleartec Start-Stopp Eclipse I, II (D20A, D30A) 2,0-3,0 V6 FE-/-FH-Serie Canter FE-Serie Canter FH-Serie Canter FM-/FK-Serie Canter Galant IV (E3A) 1,8-2,0 Galant IV (E3A) 1,8 Turbo-D Galant V, VI (E5A, E7A, E8A, EA) 1,8-3,8

09.96989803.88-05.92 03.88-05.92 03.88-05.92 03.92-08.95 03.92-08.95 09.9506.0406.0401.03-10.08 05.0603.0904.91-90 91-

50 500

P72 12 P60 69 P95 05 P45 24 P45 24 P70 24 P45 24 P60 69 P60 69 P50 03 P62 19 P72 12 P62 19 P62 19 P60 68 P70 24 P95 05

572 09 560 69 595 05 545 24 545 24 570 24 545 24 560 69 560 69 544 09 562 05 572 09 562 05

11.87-10.92 11.87-10.92 11.92-

P95 05 P45 24 P70 24 P70 24

560 68 570 24 595 05 600 35 595 05 545 24 570 24 570 24

Galant V, VI (E5A, E7A, E8A, EA) 2,0 GLSI, V6, TDI

11.92-

P95 05

595 05

02.9911.97-05.03 04.0404.04-

P70 24 P60 68 P60 68 P70 29

570 24 560 68 560 68 570 29

03.10-

P40 26

535 20

Galloper (JK-01) 2,5 TD; 3,0 V6 Grandis all models Grandis 2,4 Grandis 2,0 DI-D i MIEV 47 kW (Mitsubishi Innovative Electric Vehicle)

560 01 560 01 560 01

50 300 50 500 50 300

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

38

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model L 200 P (KT) 2,4-3,5 L 200 2,5-3,2 DI-D L 300 (L03, P0, P1, P2) 1,6-2,0 L 300 (L03, P0, P1, P2) 2,5 D, TD L 400 (PAOV) 2,0 L 400 (PAOV) 2500 TD

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

11.8605.0605.8005.8004.9404.94-

P70 24 P95 04 P60 69 P95 05 P60 69 P95 05

570 24 595 04 560 69 595 05 560 69 595 05

Lancer III, IV, V, VI, VII (C1V, C3V, C6A, C7A, CB/DA, CBW, CDW, CK/PA)

09.85-

P60 69

560 69

Lancer III, IV, V, VI, VII (C1V, C3V, C6A, C7A, CB/DA, CBW, CDW, CK/PA) 1,8 D; 2,0 GLX D

09.85-

P95 05

595 05

Lancer EVO I-IX Lancer EVO X Outlander 2,0-2,4 Outlander 2,0 DI-D; 2,4 Mivec

09.8509.0805.0303.07-

P70 29

570 29

P70 29 P95 04

570 29 595 04

Pajero II, III, IV (V2, V4, V60, V70, V80, V90) 1,8-3,5

12.90-

P70 24

570 24

Pajero II, III, IV (V2, V4, V60, V70, V80, V90) 2,5-2,8 TD;3,2 DI-D; 3,5 V6

12.90-

P95 04

595 04

Pajero Pinin (H6, H7) 1,8-2,0 GDI Pajero Pinin (H6, H7) 3,2 DiD Pajero Sport (K90T, KH8W) 2,5-3,2 TD; DI-D Pajero Sport (K90T, KH8W) 1,8-3,5 V6 Santamo 2,0 Shogun Sigma (F16A, F07W) 3,0 Space Gear (PA/B/D/W) Space-Gear (PA/B/D/W) 2,5 TD Space-Runner/Wagon (N10W, N20W,N50)

10.9910.9911.9811.9803.9912.90-07.96 05.9505.9510.91-10.98

P62 19 P95 05 P95 05 P60 69 P70 24 P60 69 P70 24 P70 24 P95 05 P70 24

562 05 595 05 595 05 560 69 570 24 560 69 570 24 570 24 595 05 570 24

Space-Runner/Wagon (N10W, N20W, N50) 2,0 TD

10.91-10.98

P95 05

595 05

Space-Runner/Wagon (N80W, N90W, N50) 2,0-2,4 GDI

10.98-

P70 24

570 24

Space-Star (DG0A) 1,3-1,6 Space-Star (DG0A) 1,8 GDI-1,9 DID

06.9806.98-

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

72687810.0001.06-

50 100

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Almera Tino II (V10) 1,8-2,0 Almera Tino II (V10) 2,2 Di, dCi Atleon 110.56, 130.70, 130.75, 165.75 Atleon 120.35 TD, 120.56 3x2 Cube (Z12) 1,6-1,8 Cube (Z12) 1,5 dCi Interstar (X70) dCi 80-150 Interstar Flatbed, Chassis Juke 1,6 DIG Turbo Juke 1,5 dCi Kubistar (X76) 1,2-1,6 Kubistar (X76) 1,5 dCi L-Serie, M-Serie Maxima I, II (J30, A32) 3,0i; 2,0-3,0 QX Maxima QX (A33) 2,0-3,5 Micra (K11) 1,0-1,4 Micra (K11) 1,5 D Micra (K12) 1,0-1,6 Micra (K12) 1,5 dCi Micra C+C (K12) 1,4-1,6 Micra 1,2 DIG-S Start-Stopp Murano (Z50, Z51) 3,5 V6 Murano (Z50, Z51) 2,0 dCi Navara (D22) 2,4 Navara (D22) 3,0 Navara (D40) 2,5 dCi Navara (D40) 2,8 D Note (E11) 1,4-1,6 Note (E11) 1,5 dCi NV 200 1,6 DIG NV 200 1,5 dCi Pathfinder (R50) 2,4-3,5 V6 Pathfinder (R50) 2,7-3,2 TD Pathfinder (R51) 4,0 Pathfinder (R51) 4,0 4WD Pathfinder (R51) 2,5 dCi Patrol (W260) 2,8 TD-3,2 D Patrol GR I (Y60) 2,8 TD-4,2 D Patrol GR I (Y60) 4,2 KAT Patrol GR II (Y61) 2,8 TD-4,2 TD Patrol GR II (Y61) 4,5-4,8 Pick Up (D21) Pick Up (D21) 2,5-2,7 D Pick Up (D22) 2,4i; 2,5-3,2 D Pick Up (D22) 2,5 TD 4WD Pixo 1,0 Prairie (M10, M11) Primastar (X83) 2,0 dCi 80-150 Primera (P10, W10) 1,6-2,0 Primera (P10, W10) 2,0 D Primera (P11, WP11) 1,6-2,5 Primera (P11, WP11) 2,0 TD Primera (P12, WP12) 1,6-2,5 Primera (P12, WP12) 1,9-2,2 dCi, DI Qashqai (J10, JJ10) 1,6 Qashqai (J10, JJ10) 2,0

570 01

50 300

Morgan 3/3 2-seater 3/3 3-seater, Plus 8 Vit. 4/4, Plus 4, Roadster, 4 Sitzer Aero 8 AeroMax

545 79 50 100 50 200 50 200

Moskwitsch 412-427 1,5 2142 ASLK 2137, 2140 1,5

03.76-

50 300 50 300 50 300

555 18 555 18 555 18

Nissan 100 NX (B13) 200 SX (S13) 1,8 Turbo 200 SX (S13) 2,0 16V 200 SX (S14) 2,0-2,4 300 ZX (Z31, Z32) 350 Z (Z33) 3,5 - Roadster 370 Z (Z34) 3,7 V6 - Roadster Almera I (N15) 1,4-1,6 Almera I (N15) 2,0 D Almera II (N16) 1,5-1,8 Almera II (N16) 1,5-2,2 dCi, Di

03.90-10.94 07.88-11.94 07.88-11.94 10.9301.83-09.95 10.0304.0907.95-07.00 07.95-07.00 03.0003.00-

50 200

P60 68 P60 69 P70 24 P60 69 P60 68 P60 68 P60 68 P60 68 P95 04 P55 19 P72 09

560 68 560 69 570 24 560 69 560 68 560 68 560 68 560 68 595 04 555 19 572 09

Baujahr constr. year 08.0008.00000001.1001.1007.0208.0310.1010.1008.0308.039110.88-08.00 03.0008.92-02.03 08.92-02.03 01.0301.0308.0509.1106.0509.0909.9709.9707.0503.0603.0603.0903.0909.97-12.04 09.97-12.04 03.0503.0503.0508.88-11.95 08.87-06.97 08.87-06.97 06.9706.9709.85-02.98 09.85-02.98 02.9802.9806.0901.83-07.93 09.0206.90-03.98 06.90-03.98 06.9606.9603.0203.0203.0703.07-

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

50 200

P55 19 P72 09 P60 68 P95 05 P60 68 P70 29 P95 33 P72 12 P60 68 P72 12 P44 09 P72 12 P95 05 P70 29 P72 12 P45 23 P62 05 P44 09 P62 05 P62 05

555 19 572 09 560 68 595 05 560 68 580 09 595 33 572 09 560 68 572 09 544 09 572 09 595 05 580 09 572 09 545 23 562 05 544 09 562 05 562 05

P60 68 P70 29 P70 29 P72 12 P72 12 P70 29 P44 09 P62 05 P50 03 P62 19 P70 24 P95 05 P72 12 P62 19 P72 12 P95 04 P95 04 P70 29 P95 04 P95 04 P70 24 P95 05 P95 05 P70 24 P40 27 P60 68 P80 42 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P50 03 P62 19

560 68 580 09 580 09 572 09 572 09 580 09 544 09 562 05 544 09 562 05 570 24 595 05 572 09 562 05 572 09 595 04 595 04 570 29 595 04 595 04 570 24 595 05 595 05 570 24 535 22 560 68 580 14 562 05 572 09 562 05 572 09 562 05 572 09 544 09 562 05

570 01

50 500

570 01

50 500 50 100 50 500

570 01

50 500 50 200 50 100 50 200 50 200 560 01

570 01

50 500 50 500

560 01

50 100 50 200 50 100 50 300

570 01 560 01 570 01

50 500 50 300 50 500

580 01

50 500 50 300 50 500 50 300 50 500 50 300 50 500 50 100 50 300

560 01 570 01 560 01

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

39

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Qashqai (J10, JJ10) 1,5-2,0 dCi Serena (C23M) 1,6-2,0 Serena (C23M) 2,0-2,3 D Skyline (R32, R33, R34) 2,0-3,5 Sunny III (N13, Y10), -Traveller Sunny III (N13/Y10) 2,0 D Terrano I (WD21) 2,4 Terrano I (WD21) 3,0 Terrano I (WD21) 2,7 TD Terrano II (R20) 2,4 Terrano II (R20) 2,7 TD, TDi, Di-4WD Terrano II (R20) 3,0 Di 4WD Tiida (C11X, SXC11X) 1,6-1,8 Tiida (C1X, SC11X) 1,5 dCi Urvan (E24) 2,0-2,4 Urvan (E24) 2,3-2,5 D Vanette (C22, HC23) 1,6-2,4 i Vanette (C 22, HC 23) 2,0-2,3 D X-Trail (T30) 2,0-2,5 (121kW) X-Trail (T30) 2,0-2,5 (132kW) 4x4 X-Trail (T30) 2,2 Di, dCi FWD, 4x4 X-Trail (T31) 2,0-2,5 FWD X-Trail (T31) 2,0 dCi

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

03.0707.9207.9203.8910.9010.9007.86-02.96 07.86-02.96 07.86-02.93 02.9302.9302.9306.0706.0711.8611.8610.8610.8607.0107.0107.0106.0706.07-

570 01

50 500

P72 12 P60 69 P95 05 P70 24 P60 69 P95 05 P60 68 P95 05 P70 29

572 09 560 69 595 05 570 24 560 69 595 05 560 68 595 05 580 09 555 18 595 05 562 05 555 19 562 05 560 68 580 09 570 24 595 05 560 68 572 09 580 09 560 68 580 09

50 300

560 01 560 01

50 300 50 200 50 300

50 500

P95 05 P62 19 P55 19 P62 19 P60 68 P70 29 P70 24 P95 05 P60 68 P72 12 P70 29 P60 68 P70 29

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Frontera B (6B) 2,2-3,2 Frontera B (6B) 2,2 DTI GT Cabrio 2,0 Insignia 1,6-1,8 Insignia 2,0-2,8 V6 Insignia 2,0 CDTI, Biturbo Insignia 1,6-1,8 ecoFLEX Insignia 2,0-2,8 V6 ecoFLEX Insignia 2,0 CDTI, Biturbo ecoFLEX Kadett C, E 1,0-1,3 Kadett C, E 1,5-1,7 D, TD Kadett C, E 1,6-2,0 Meriva 1,4-1,8 16V Meriva 1,3-1,7 CDTI Meriva 1,4-1,8 16V ecoFLEX Meriva 1,3-1,7 CDTI ecoFLEX Midi D Monterey A (UBS)3,1 TD; 3,2 Monza 2,0-3,0 Movano (J9, F9, H9) Movano (J9, F9,H9) 1,9-2,8 DTI; CDTI Omega A 1,8-2,0 Omega A 2,2-3,6 V6 Omega A 2,3 D, TD Omega B 2,0 Omega B 2,2-3,2 Omega B 2,0-2,2 DTI Omega B 2,5 DT, DTI Roadster GT Signum 1,8 Signum 2,0-3,2 V6 Signum 1,9-2,2 CDTI, DTI Signum 3,0 V6 CDTI Sintra 2,2 DTI Sintra 2,2-3,0 Speedster 2,0-2,2 Tigra (95_) 1,4-1,6 Tigra Twin Top 1,4-1,8 Tigra Twin Top 1,3 CDTI Vectra A, B 1,4-1,8 Vectra A, B 2,0-2,6 Vectra A, B 1,7-2,2 D, DTI, CDTI Vectra C 1,6-1,8 Vectra C 2,0-3,2 V6 Vectra C 1,9-2,2 DTI, CDTI Vectra C 3,0 CTDI Vectra C 1,6-1,8 ecoFLEX Vectra C 2,0-3,2 V6 ecoFLEX Vectra C 1,9-2,2 DTI, CDTI ecoFLEX Vectra C 3,0 CTDI ecoFLEX Vivaro 2,0 Vivaro 1,9-2,5 DI, DTI, CDTI Zafira (F75) 1,6-1,8 Zafira (F75) 2,0-2,2 Zafira (F75) 1,7-2,0 DTI, CDTI Zafira (F75) 1,6-1,8 ecoFLEX

Opel Agila (H00) 1,0-1,2 Agila (H00) 1,3 CDTI Agila (H00) 1,0-1,2 ecoFLEX Agila (H00) 1,3 CDTI ecoFLEX Antara 2,4 R4 Antara 3,2 V6 Antara 2,0 CDTI Arena (THB, TB, TF) Arena (THB, TB, TF) 1,9-2,5 D Astra F, G, H 1-2,1,4 Astra F, G, H 1,6-2,0 Astra F, G, H 2,2 Astra F, G, H 1,7-2,2 D, TD, DTI, CDTI Astra J 1,3-1,6 ecoFLEX Astra J 1,3-2,0 CDTI ecoFLEX Calibra A 2,0 i5 Calibra A 2,0 i 16V, -Turbo, 3x3, 2,5 i Campo (TF) 2,3 Campo (TF) 2,5 D; 3,1 TD, DTI Combo (71) 1,2-1,7 Combo (71) 1,7 DI, DTI, CDTI

09.0009.0009.0809.0805.0605.0605.0603.98-08.01 03.98-08.01 09.9109.9109.9109.9112.0912.0906.90-07.97 06.90-07.97 08.8708.8707.9407.94-

50 100 50 200 50 100 50 200 50 300 50 500 50 500 50 200 50 500 50 100 50 200

P55 19 P72 09 P44 09 P62 05 P72 09 P72 09 P62 05 P72 09 P44 09 P55 19 P60 69 P95 05 P55 19 P72 09

544 09 562 05 544 09 562 05 555 18 572 33 572 33 555 19 572 09 544 09 562 05 572 09 572 09 562 05 572 09 544 09 555 19 560 69 595 05 555 19 572 09

Corsa A, B, C (73-79, F35, F08-68) 1,5 D, TD, DI, DTI, CDTI

09.82-06.06

50 200

P62 05

562 05

Corsa A, B, C (73-79, F35, F08-68) 1,0-1,8 Corsa D 1,0 Corsa D 1,2-1,6 Corsa D 1,3-1,7 CDTI Corsa D 1,0 ecoFLEX Corsa D 1,2-1,6 ecoFLEX Corsa D 1,3-1,7 CDTI ecoFELX Frontera A (5MWL4) 2,0-2,4 Frontera A (5MWL4) 2,3-2,8 TD, TDS

09.82-06.06 07.0607.0607.0607.0907.0607.0903.92-10.98 03.92-10.98

50 200 50 100 50 200

P55 19 P44 09 P55 19 P72 09 P44 09 P55 19 P72 09 P55 19 P72 09

555 19 544 09 555 19 572 09 544 09 555 19 572 09 555 19 572 09

50 200 50 100 50 200

50 200

50 100 50 200 50 200

P44 09 P62 05 P44 09 P62 05

Baujahr constr. year 10.9810.9806.0709.0809.0809.0809.0809.0809.0809.7309.7309.7305.0305.0305.0305.039109.91-07.98 78-87 07.9807.9809.86-05.94 09.86-05.94 09.86-05.94 03.94-07.03 03.94-07.03 03.94-07.03 03.94-07.03 03.0705.0305.0305.0305.0311.96-04.99 11.96-04.99 09.0007.93-12.00 06.0406.0404.88-07.03 04.88-07.03 04.88-07.03 04.0204.0204.0204.0204.0204.0204.0204.0208.0108.0104.9904.9904.9907.09-

Running Bull

Uni Bull

50 200

50 200

50 100 50 200 50 200 50 200

Power Bull

Starting Bull

P72 09 P88 20 P72 09 P62 05 P72 09 P88 20 P62 05 P72 09 P88 20 P44 09 P72 09 P55 19 P62 05 P72 09 P62 05 P72 09

572 09 588 20 572 09 562 05 572 09 588 20 562 05 572 09 588 20 544 09 572 09 555 19 562 05 572 09 562 05 572 09 555 18 572 09 555 19 588 20 595 33 555 19 566 13 572 09 562 05 566 13 572 09 580 14 562 05 562 05 566 13 572 09 588 20 572 09 562 05 555 19 555 19 562 05 572 09 555 19 562 05 572 09 562 05 572 09 580 14 588 20 562 05 572 09 580 14 588 20 566 13 572 09 555 19 562 05 572 09 555 19

50 300 50 200

50 200

50 200

50 200 50 200

50 200 50 200 50 200 50 200 50 200

50 200

50 200

50 500 50 500 50 200 50 200 50 200

P72 09 P55 19 P88 20 P95 33 P55 19 P66 13 P72 09 P62 05 P66 13 P72 09 P80 14 P62 05 P62 05 P66 13 P72 09 P88 20 P72 09 P62 05 P55 19 P55 19 P62 05 P72 09 P55 19 P62 05 P72 09 P62 05 P72 09 P80 14 P88 20 P62 05 P72 09 P80 14 P88 20 P66 13 P72 09 P55 19 P62 05 P72 09 P55 19

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

40

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Zafira (F75) 2,0-2,2 ecoFLEX Zafira (F75) 1,7-2,0 DTI, CDTI ecoFLEX

Baujahr constr. year

Running Bull

07.0907.09-

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

50 200

P62 05 P72 09

562 05 572 09

5008 1,6 5008 1,6-2,0 HDi 605 (6B) 2,0-3,0 605 (6B) 2,1-2,5 TD 607 (9) 2,0-2,2 607 (9) 3,0 607 (9) 2,0-2,2 D, TD, HDi 607 (9) 2,7 D, TD, HDi 806 (221) 1,8-2,0 806 (221) 1,9-2,1 TD; HDi 807 (E) 2,0-3,0 807 (E) 2,0-2,2 HDi Bipper (AA) 1,4 Bipper (AA) 1,4 HDi Boxer (230P, -L, 244) 2,0 Boxer (230P, -L, 244) 1,9-3,0 D, TD, HDi Boxer 2,2-3,0 D, HDi Expert (224, 222, 223, VF3) 1,6-2,0 Expert (224, 222, 223, VF3) 1,9-2,0 TD, HDi iOn 47 kW J5 (280P, -L, 260P, -L, 290L) 1,8-2,0 J5 (280P, -L, 260P, -L, 290L) 1,9-2,5 D, TD Partner, Tepee (5- F) 1,1-1,8 Partner, Tepee (5- F) 1,8-2,0 D, HDi RCZ 1,6 THP RCZ 2,0 HDi

09.0909.0906.89-09.99 06.89-09.99 02.0002.0002.0002.0006.94-08.02 06.94-08.02 06.0206.0205.0805.0806.9306.9304.0607.9507.9509.1009.90-03.94 09.90-03.94 06.9606.9603.1003.10-

560 01 570 01

50 300 50 500 50 300 50 500 50 300 50 500 50 500

P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P72 12 P80 14 P62 19 P72 12 P72 12 P72 12 P55 19 P62 19 P72 12 P95 33 P62 19 P72 12 P40 26 P72 12 P95 33 P55 19 P72 12 P62 19 P72 12

562 05 572 09 562 05 572 09 562 05 572 09 572 09 580 14 562 05 572 09 572 09 572 09 555 19 562 05 572 09 595 33 610 42 562 05 572 09 535 20 572 09 595 33 555 19 572 09 562 05 572 09

P70 24 P70 24 P70 24

570 24 570 24 570 24

50 500 50 500

P72 12 P66 13* P66 13 P66 13* P66 13* P72 12 P66 13* P72 12 P80 42

572 09 566 13* 566 13 566 13* 566 13* 572 09 566 13* 572 09 580 14

50 500

P80 42

580 14 610 42 610 42

P60 69 P60 69

560 69 560 69

Peugeot 106 I, II (1A, 1C, 1) 1,0-1,1 106 I, II (1A, 1C, 1) 1,3-1,6 106 I, II (1A, 1C, 1) 1,2-1,5 D 107 1,0 107 1,4 HDi 1007 (KM) 1,4-1,6 1007 (KM) 1,4-1,6 HDi 205 I, II (731 A/C, -B, 20D, 20A/C) 0,9-1,4 205 I, II (731 A/C, -B, 20D, 20A/C) 1,5-1,9

09.9109.9109.9103.0503.0503.0503.0502.8302.83-

205 I, II (731 A/C, -B, 20D, 20A/C) 1,7-1,9 D, TD

02.83-

206 (2A/C, 2A/K, 2D) 1,1-1,6 CC, Saloon 206 (2A/C, 2A/K, 2D) 1,4-2,0 CC, Saloon 206 (2A/C, 2 A/K) 1,4-2,0 TD, HDi 207 (WA, WC, WD) 1,1-1,6 207 (WA, WC, WD) 1,9-2,0 207 (WA, WC, WD) 1,6 HDi 305 I, II (581E) 1,4-1,9 305 I, II (581E) 1,9 D 306 (7A/C, -B, -E, -D) 1,1-1,6 306 (7A/C, -B, -E, -D) 1,8-2,0 306 (7A/C, -B, -E, -D) 1,9-2,0 D, HDi 307 (3A/C, 3E, 3H, 3B) 1,4-1,6 CC 307 (3A/C, 3E, 3H, 3B) 2,0 CC 307 (3A/C, 3E, 3H, 3B) 1,4-2,0 HDi CC 308 (4A/C) 1,4-2,0 308 (4A/C) 1,4-2,0 HDi 308 (4A/C) 1,4-1,6 e-HDi +Recuperation

09.9809.9809.9805.0605.0605.0610.82-07.90 10.82-07.90 05.9305.9305.9308.0008.0008.0010.0710.0703.11-

308 (4A/C) 1,4-1,6 e-HDi StartStopp+Recuperation 309 I, II (10C, 10A, 3C, 3A) 1,1-1,6 309 I, II (10C, 10A, 3C, 3A) 1,9 309 I, II 1,8-1,9 D, TD 3008 1,6 3008 1,6-2,0 HDi 405 I, II (15B, -E, 3B, -E) 1,4-1,6 405 I, II (15B, -E, 3B, -E) 1,8-1,9 D,TD 405 I, II (15B, -E, 3B, -E) 1,8-2,0 406 (8) 1,6-2,0 406 (8) 3,0 V6, 24V 406 (8) 1,9-2,2 D, TD, HDi 407 (6 D/E/C) 1,8-3,0 407 (6 D/E/C) 1,6-2,7 HDi 4007 (GP) 2,4 4007 (GP) 2,2 HDi 505 (551A, -D) 1,8-2,0 505 (551A, -D) 2,2 505 (551A, -D) 2,3-2,5 D, TD 508, SW 1,6 508 SW 1,6-2,2 HDi 508 SW 1,6 e-HDi +Recuperation 508 SW 1,6 e-HDi StartStopp+Recuperation

03.1107.89-12.93 10.8507.89-12.93 03.0903.0901.87-10.96 01.87-10.96 01.87-10.96 10.9510.9510.9505.0405.0407.0707.0705.79-12.93 05.79-12.93 10.68-12.93 01.1101.1103.1103.11-

50 300

P50 03 P50 03 P62 19 P50 03 P55 19

540 08 544 09 562 05 540 08 544 09 544 09 562 05 544 09 555 19

50 500

P72 09

572 09

P50 03 P62 19 P62 19 P50 03 P62 19 P62 19 P62 05 P72 09 P50 03 P55 19 P62 05 P50 03 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12

544 09 562 05 562 05 544 09 562 05 562 05 562 05 572 09 544 09 555 19 562 05 544 09 562 05 572 09 562 05 572 09

50 300

560 01

50 300

50 300 50 300 560 01 560 01

50 300 50 300 50 300 50 500 50 300 50 300

560 01 570 01 560 01 570 01 570 00

50 300 50 500 50 300 50 500

P50 03 P62 19

570 01 570 01 560 01

50 300 50 500 50 500 50 500 50 200 50 300 50 500

50 300 50 500 50 500

560 01 570 01

50 200 50 500 50 300 50 500

Pontiac Grand Prix, Trans Sport Phoenix, Fiero, Firebird Trans Am, Grand Am Trans Sport 2,3-3,8

07.89-12.97

50 300

01.6311.75-07.88 09.77-11.95 01.82-07.91 06.81-07.91 01.86-04.91 06.91-11.95 06.0409.96-

50 500

570 01 580 01

Boxster Start-Stopp 2,5-2,7

02.10-

580 01+ AUX 12

Cajun 2,0-3,0 TFSI Start-Stopp

03.13-

580 01+ AUX 12

Cajun 2,0-3,0 TDI Start-Stopp

03.13-

592 01+ AUX 12

Carrera GT 5,7 Cayenne (955) 3,2-4,8 Turbo Cayenne (955) 3,0 TDI Cayman 2,9-3,4 S

07.0309.0202.0903.05-

580 01

04.09-

592 01+ AUX 12

Porsche

570 01

560 01 570 01

50 300 50 500 50 300 50 500

560 01 570 01 570 01

50 500 50 300 50 300 50 300 50 500 50 300 50 500 50 500

560 01 570 01 570 00

560 01 570 01 570 01

50 300 50 500 50 300 50 500

P50 03 P55 19 P72 12 P62 19 P72 12 P50 03 P72 12 P55 19 P55 19 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P72 12 P95 04 P50 03 P62 19 P72 09 P62 19 P72 12

911 (964, 993, 996, 997) 3,1-3,8 924 2,0 Carrera GT; 2,5 S 928 4,6-5,4 933, -Cabrio 944 all models 959 2,8 968 3,0 997 GT3 Boxster, -Spyder (986, 987) 2,5-3,2

544 09 555 19 572 09 562 05 572 09 544 09 572 09 555 19 555 19 562 05 572 09 562 05 572 09 572 09 595 04 544 09 562 05 572 09 562 05 572 09

Panamera S, 4S, Turbo Start-Stopp

50 500

50 500

592 01

Proton Aeroback 1,3-1,6 Gen 2 1,3-1,6

570 01

01.89-11.96 06.04-

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

41

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Impian 1,6 Jumbuck Pick-up 1,5 Perdana 600 618-620 Persona 300 FLH 313-316 Persona 300 320 D Persona 300 FLH 313-318 Persona 300 LIM 313-316 Persona 300 LIM 320 D Saloon 1,5 Satria 1,5-1,8 Scimitar Sabre Roadster 1,3-2,0 Wira 1,3-1,5

Baujahr constr. year

Running Bull

09.0105.0201.9603.9601.9301.9301.9301. 9301.89-11.96 07.0001.92-12.95 08.00-

Uni Bull

50 100

Power Bull

Starting Bull

P60 69 P60 69 P60 69 P60 69 P95 05 P60 69 P60 69 P95 05 P60 69 P60 69 P44 09 P60 69

560 69 560 69 560 69 560 69 595 05 560 69 560 69 595 05 560 69 560 69 544 09 560 69

P62 19 P95 04 P62 19 P95 33

562 05 595 04 562 05 595 33

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Latitude 1,5-1,9 dCi Master I (T, P) 28-35, 30 2,0-2,2 Master I (T, P) 28-35 2,1-2,5 D, TD

Puch G (W461) 230 G (W461) 290 GD, TD G (W463) 230-320 G (W463) 36-55 AMG, 300-350 GD, TD

02.9002.9009.8909.89-

50 300

Avantime (DE0) 2,0-3,0 V6 Avantime (DE0) 2,2 dCi Clio I, II (B/C57, 5/357, B/C/SB0) 1,1-1,4 Clio I, II (B/C57, 5/357, B/C/SB0) 1,6-2,0 Clio II (BB0, CB0) 3,0 V6

09.01-05.03 09.01-05.03 05.90-04.05 05.90-04.05 05.90-04.05

560 01 570 01

50 500 50 500 50 100 50 300 50 500

P72 12 P72 12 P50 03 P62 19 P72 12

572 09 572 09 544 09 562 05 572 09

Clio I, II (B/C57, 5/357, B/C/SB0) 1,5-1,9 D, dCi, dTi

05.90-04.05

570 01

50 500

P72 12

572 09

Clio III, IV (BR0, CR0, KR0) 1,2 eco2 Clio III, IV (BR0, CR0, KR0) 1,6-2,0 eco2 Clio III, IV (BR0, CR0, KR0) 1,5 dCi eco2 Espace I, II, III (J11, J/S63, JE0) 2,0-2,9 V6 Espace I, II, III (J11, J/S63, JE0) 1,9-3,0 dCi Espace IV (JK0) 2,0-3,5 V6 Espace IV (JK0) 1,9-3,0 dCi Fluence 1,6-2,0 eco2 Fluence 1,5-1,6 dCi eco2

05.0505.0505.0507.84-10.02 07.84-10.02 11.0211.0202.1002.10-

50 100 50 200

P44 09 P62 05 P72 09 P62 19 P72 12 P72 12 P80 42 P50 03 P72 12

544 09 562 05 572 09 562 05 572 09 572 09 580 14 544 09 572 09

Grand Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,4-1,6 eco2

04.04-

P62 05

562 05

Grand Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 2,0 eco2

04.04-

P66 13

566 13

Grand Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,5-2,0 dCi eco2

04.04-

P72 09

572 09

Grand Scenic 1,5-1,6 dCi 130 Energy Start-Stopp

05.11-

Kangoo, be bop (KC0, FC0, KW0, FW0) 1,2 eco2

03.98-

50 100

P50 03

544 09

Kangoo, be bop (KC0, FC0, KW0, FW0) 1,4-1,6 eco2

03.98-

50 300

P62 19

562 05

Kangoo, be bop (KC0, FC0, KW0, FW0) 1,5-1,9 dCi, RXED eco2

03.98-

50 500

P72 12

572 09

Koleos 2,5 Koleos 2,0 dCi

09.0809.08-

P60 68 P70 29

560 68 570 29

Laguna I, II, III (B56, K56, BG0/1, KG0/1, KT0/1, DT0/1) 1,6-2,0 eco2

11.93-

50 300

P62 19

562 05

Laguna I, II, III (B56, K56, BG0/1, KG0/1, KT0/1, DT0/1) 2,2-3,0 V6 eco2

11.93-

50 500

P72 12

572 09

Laguna I, II, III (B56, K56, BG0/1, KG0/1, KT0/1, DT0/1) 1,5-3,0 dCi, dTi eco2

11.93-

50 500

P72 12

572 09

Latitude 1,6-2,0

01.11-

50 300

P62 19

562 05

50 300

Renault

570 01 580 01 570 01

50 300 50 500 50 500 50 500 50 100 50 500

560 01

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

01.1108.80-07.98 08.80-07.98

570 01

50 500 50 100 50 500

P72 12 P50 03 P72 12

572 09 544 09 572 09

P95 33

595 33

Master II, III (JD/ND, FD, ED/HD/DU) 1,9-3,0 dTi, dCi

07.98-

Megane I (BA0, LA0, DA0, EA0, JA0) 1,4-1,6 Megane I (BA0, LA0, DA0, EA0, JA0) 1,8-2,0

01.96-08.03 01.96-08.03

50 100 50 300

P50 03 P62 19

544 09 562 05

Megane I (BA0, LA0, DA0, EA0, JA0) 1,9 D, dT, dCi, dTi

01.96-08.03

50 500

P72 12

572 09

Megane II (BM0, CM0, KM0, EM0) 1,4-2,0

11.02-10.08

560 01

50 300

P62 19

562 05

Megane II (BM0, CM0, KM0, EM0) 1,5-2,0 dCi

11.02-10.08

570 01

50 500

P72 12

572 09

Megane III (BZ0, KZ0/1, DZ0) 1,4-1,6 eco2

11.08-

50 100

P50 03

544 09

Megane III (BZ0, KZ0/1, DZ0) 2,0; 1,5 dCi eco2

11.08-

560 01

50 300

P62 19

562 05

Megane III (BZ0, KZ0/1, DZ0) 1,9-2,0 dCi eco2

11.08-

570 01

50 500

P72 12

572 09

06.1006.1001.97-09.99

570 01 570 01

50 100 50 500

P50 03 P72 12

544 09 572 09

P95 33 P62 05 P72 09 P50 03 P72 12 P50 03 P55 19 P50 03 P55 19 P72 12 P55 19 P72 12 P62 19 P50 03 P62 19 P62 19 P72 12 P95 33 P50 03 P62 19 P72 12 P44 09 P62 05 P62 05 P72 09

595 33 562 05 572 09 544 09 572 09 544 09 555 19 544 09 555 19 572 09 555 19 572 09 562 05 544 09 562 05 562 05 572 09 595 33 544 09 562 05 572 09 544 09 562 05 562 05 572 09

50 300 50 100 50 200 50 300 50 500 50 300

P62 19 P44 09 P55 19 P62 19 P72 12 P62 05

562 05 544 09 555 19 562 05 572 09 562 05

Megane CC 1,4 Megane CC 1,5-2,0 dCi Megane Scenic I (JA0/1) all models Messenger RVI D, TD Modus (F/JP0) 1,2-1,6 eco2 Modus (F/JP0) 1,5 dCi eco2 R 5, Super 5 (B/C30) R 19 I, II (L53, B/C53, D53, 853) 1,9 D ,TD R 19 I, II (L53, B/C53, D53, 853) 1,3-1,7 R 19 I, II (L53, B/C53, D53, 853) 1,8 R 21 (B38, L38, K38) 1,7 R 21 (B38, L38, K38) 2,0-2,2 R 21 (B38, L38, K38) 2,1 D, TD R 25 (B29) 2,0 R 25 (B29) 2,1 D ,TD R 25 (B29) 2,2-2,8 Rapid (F30, G30) 1,1-1,3 Rapid (F30, G30) 1,6-1,9 D Safrane I, II (B54) 2,0-2,5 Safrane I, II (B54) 2,9-3,0 V6 Safrane I, II (B53) 2,1-2,5 dT Scenic I (JA0/1) 1,4-1,6 Scenic I (JA0/1) 1,8-2,0 Scenic I (JA0/1) 1,9 dTi, dCi Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,4 eco2 Scenic II, III (JA0/1, JZ0/1) 1,6-2,0 eco2 Scenic II, III (JA0/1, JZ0/1) 1,5 dCi eco2 Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,9-2,0 dCi eco2 Scenic 1,6 dCi 130 Energy Start-Stopp Sport Spider (EF0) 2,0 16V Thalia (LB0/1/2_) 1,2 Thalia (LB0/1/2_) 1,4-1,6 Thalia (LB0/1/2_) 2,0 Thalia (LB0/1/2_) 1,5 dCi Trafic I, II (TXW, TXX, PXX, JL, FL) 1,7-2,2

570 01

Baujahr constr. year

12.0412.0410.83-12.96 01.88-09.96 01.88-09.96 01.88-09.96 09.89-08.93 09.89-08.93 09.89-08.93 03.83-12.93 03.83-12.93 03.83-12.93 07.85-03.98 07.85-03.98 03.92-12.00 03.92-12.00 03.92-12.00 09.99-08.03 09.99-08.03 09.99-08.03 04.0406.0306.0306.0305.1103.95-10.99 02.98-10.03 02.98-10.03 02.98-10.03 02.98-10.03 03.89-

50 200 50 100 50 500 50 100 50 300 50 100 50 300 50 500 50 300 50 500 50 300 50 100 50 300 50 300 50 500 50 100 50 300 50 500 50 100 50 200 50 200 570 01

Trafic I, II (TXW, TXX, PXX, JL, FL) 1,9-2,5 D, dCi, dTi

03.89-

50 500

P80 42

580 14

Twingo I, II, III, IV (C06, S06, CN0) 1,2-1,6Turbo eco2

03.93-

50 100

P50 03

544 09

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

42

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Twingo IV (CN0) 1,5 dCi eco2 Vel Satis (BJ0) 2,0 Vel Satis (BJ0) 2,0 Vel Satis (BJ0) 2,2-3,0 dCi Vel Satis (BJ0) 2,2-3,0 dCi Vel Satis (BJ0) 3,5 V6 Vel Satis (BJ0) 3,5 V6 Wind 1,2-1,6

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

03.0706.02-03.03 04.0306.00-06.02 05.0206.00-06.02 07.0209.10-

560 01

50 300 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 100

P62 19 P72 12 P80 42 P72 12 P80 42 P72 12 P80 42 P50 03

562 05 572 09 580 14 572 09 580 14 572 09 580 14 544 09

P70 24 P95 33 P95 33 P70 24 P95 33

570 24 595 33 595 33 570 24 595 33

P62 05 P72 09 P62 05 P72 09 P72 09 P72 09 P62 05 P72 09 P72 09 P44 09 P55 19 P44 09 P55 19 P62 05 P44 09 P44 09 P62 05 P44 09

562 05 572 09 562 05 572 09 572 09 572 09 562 05 572 09 572 09 544 09 555 19 544 09 555 19 562 05 544 09 544 09 562 05 544 09 555 18 544 09 555 19 572 09 544 09 555 19 572 09 544 09 572 09 544 09 562 05 572 09 562 05 572 09 544 09 562 05 570 24 570 24 595 05 570 24 570 24 595 33 562 05

580 01 580 01 580 01

Rolls-Royce Corniche Cabriolet 6,8 Corniche Cabriolet 6,8 Phantom 6,75 Silver Seraph 5,4 Silver Seraph 5,4

01.90-12.02 01.0305.0301.90-12.02 01.03-

592 01 592 01 592 01

Rover 25 (RF) 1,4-1,8 25 (RF) 2,0 iDT 45 (RT) 1,4-2,0 45 (RT) 2,0 iDT 75 (RT) 1,8-2,5 V6 75 (RT) 2,0 CDTi 75 (RJ) 1,8-2,0 V6 75 (RJ) 2,5 V6 75 (RJ) 2,0 CDTi 100 (XP) Cabrio 111-114 100 (XP) Cabrio 114-115 D 200 (RF) 214-216 200 (RF) 218 200 (RF) 220 D, SD, SDi 200 (XH) 214-216 200 (XW) 214-220 200 (XW) 218 TD 200 (XW) Coupe 216-220 2000-3500 (SD1) 400 (RT) 414-416 400 (RT) 420 400 (RT) 420 D, Di 400 (XW) 414 400 (XW) 416-420 400 (XW) 418-420 D, TD 400 (XW) Tourer 1,6-2,0 400 (XW) Tourer 1,8 TD 600 (RH) 618 600 (RH) 620-623 600 (RH) 620 Sdi 800 820-827 800 825 D, SD Cabriolet (XW) 214-216 Cityrover 1,4 Defender (LD) 90, 110 TDI Defender (LD) 2,5 TD5 4WD Defender V8 Discovery I 2,0-3,5; 2,5 TDI Discovery II 2,0; 3,9-4,0 V8; 2,5 TD Discovery III 2,7 TD, 4,4 Freelander I (LN) 1,8-2,5

10.9910.9902.0002.0002.9902.9908.0108.0108.0103.93-12.98 03.93-12.98 11.95-03.00 11.95-03.00 11.95-03.00 03.85-09.89 10.89-10.95 10.89-10.95 10.9206.76-10.86 05.95-03.00 05.95-03.00 05.95-03.00 03.90-03.95 03.90-03.95 03.90-03.95 09.93-11.98 09.93-11.98 08.93-02.99 08.93-02.99 08.93-02.99 10.86-02.99 10.86-02.99 01.92-11.99 01.0409.9009.9009.9009.89-06.93 06.9410.0402.98-

50 100 50 100

50 100 50 100 50 100 50 100

50 100

50 100 50 100

560 01

50 100 50 300

592 01 50 300

P44 09 P55 19 P72 09 P44 09 P55 19 P72 09 P44 09 P72 09 P44 09 P62 05 P72 09 P62 05 P72 09 P44 09 P62 19 P70 24 P70 24 P95 05 P70 24 P70 24 P95 33 P62 05

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Freelander I (LN) 2,0 DI; TD4 Freelander II 2,2-3,2; 2,2 TD4 4x4 Feelander II (FA) 2,0-2,2 TD4 Start-Stopp Land Rover Land Rover D Maestro 1,3 Maestro 1,6 Maestro 2,0 D, TD MGF (RD) 1,8 Mini MK I Mini MK I Cabrio Montego (XE) Estate 1,3 Montego (XE) 2,0 i, GTi, Dturbo Range Rover I 2,4 D, TD; 3,5-4,3 Range Rover II (LP) 3,9-4,6 Range Rover III (LM) 3,0 TD, 4-2,4,4 Range Rover III (LM) 3,6 TD; 5,0 V8

Baujahr constr. year

Range Rover Sport (LS) 2,7 TDVM, 4,2-5,0; 3,6 TD

02.05-

Streetwise 1,4 Streetwise 2,0 TD

08.0308.03-

02.9802.0602.08708709.90-01.95 09.90-01.95 09.90-01.95 03.95-03.02 01.9109.9210.83-12.93 10.88-10.95 07.70-07.94 07.94-03.02 03.0203.02-

Running Bull 570 01 580 01

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

50 500 50 500

P72 12 P72 12

572 09 572 09

50 100 50 100

P70 24 P95 33 P44 09 P44 09 P72 09 P62 05

570 24 595 33 544 09 544 09 572 09 562 05 545 77 545 79 544 09 555 19 570 24 570 24 595 33 610 42

50 100

592 01

P44 09 P55 19 P70 24 P70 24 P95 33

610 42 560 01 570 01

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

50 300 50 300 50 500 50 300 50 500 50 300

P62 19 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P62 19 P95 33 P62 19 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12 P72 12

562 05 562 05 572 09 562 05 572 09 562 05 595 33 562 05 572 09 572 09 572 09 572 09 572 09

50 500

P62 19 P95 33 P72 12

562 05 595 33 572 09

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

50 100 50 300 50 200

P50 03 P62 19 P55 19* P66 13* P55 19*

544 09 562 05 555 19* 566 13* 555 19*

Saab 900 I 2,0; Combi Coupe 2,0; Cabrio 900 II 2,0-2,3; Coupe, Convertible 900 II 2,5; Coupe, Convertible 9000 2,0 9000 2,3-3,0 9-3 (YS3D) 1,8-2,3; Cabriolet 9-3 (YS3D) 1,9-2,2 TiD 9-3 (YS3F) 1,8-2,8; X, Cabriolet, Kombi 9-3 (YS3F) 1,9; X, Cabriolet, Kombi TiD, TTiD 9-5 (YS3E) 2,0-3,0; Kombi 9-5 (YS3E) 1,9-3,0; Kombi TiD 9-7X 9-7X TiD

09.78-06.94 07.93-02.98 07.93-02.98 09.83-12.98 09.83-12.98 02.98-08.03 02.98-09.02 09.0209.0209.9709.9703.0503.05-

560 01 570 01 570 01 570 01 570 01 570 01

50 300 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500

Seat Alhambra (7V8, 7V9) 1,8-2,0 Alhambra (7V8, 7V9) 1,9-2,0 TDI Alhambra (7V8, 7V9) 2,8 V6

03.9603.9603.96-

Alhambra (7V8, 7V9) 1,8-2,0 Ecomotive Start-Stopp

03.05-

560 01

Alhambra (7V8, 7V9) 1,9-2,0 TDI Ecomotive Start-Stopp

03.05-

592 01

Alhambra (7V8, 7V9) 2,8 V6 Ecomotive Start-Stopp

03.05-

570 01

Altea (5P1, 5P5), -Freetrak 1,4-2,0 Altea (5P1, 5P5), -Freetrak 1,6-2,0 TDI

03.0403.04-

560 01 570 01

Altea -Freetrak 1,4-2,0 Ecomotive Start-Stopp

10.09-

560 01

Altea, -Freetrak 1,6-2,0 TDI Ecomotive Start-Stopp

10.09-

570 01

Arosa (6H) 1,0-1,4 Arosa (6H) 1,2-1,7 SDI, TDI Cordoba (6K2/C2, 6K5) 1,0-1,6 Cordoba (6K2/C2, 6K5) 1,7-1,9 TD, TDI, SDI Cordoba (6K5) 1,0-1,6

05.9705.9702.93-06.99 02.93-12.02 02.93-12.02

50 300

50 200

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

43

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Cordoba (6K5) 1,7-1,9 TD, TDI, SDI Cordoba (6L2) 1,2 Cordoba (6L2) 1,4-2,0 Cordoba (6L2) 1,4-1,9 TD, TDI, SDI Exeo, ST (3R2, 3R5) 1,6-2,0 Exeo, ST (3R2, 3R5) 2,0 TDI Fura (025A) Ibiza I, II 0,9-1,5 Ibiza I, II 1,6-2,0 Ibiza I, II 1,7-1,9 D, TD, SDI, TDI Ibiza III, IV, V (6K1, 6L1, 6J5, 6J1) 1,0-1,6

Baujahr constr. year

Ibiza III, IV, V (6K1, 6L1, 6J5, 6J1) 1,8-2,0 20V

08.99-

Ibiza III, IV, V (6K1, 6L1, 6J5, 6J1) 1,4-2,0 SDI, TDI

08.99-

Ibiza III, IV, V (6J5, 6J1) 1,0-1,6 Ecomotive Start-Stopp

03.08-

02.93-12.02 09.0209.0209.0206.0906.0901.82-12.86 06.83-08.99 06.83-08.99 06.83-08.99 08.99-

Running Bull

560 01 570 01 560 01 570 01

50 300 50 500 50 300 50 500 50 100 50 200 50 300 50 300 50 100

Power Bull

Starting Bull

P66 13* P50 03 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12

566 13* 544 09 562 05 572 09 562 05 572 09

P50 03

544 09

50 300

P62 19

562 05

50 500

P72 12

572 09

560 01

Ibiza III, IV, V (6J5, 6J1) 1,8 20V Ecomotive Start-Stopp

03.08-

560 01

Ibiza III, IV, V (6J5, 6J1) 1,4-2,0 TDI Ecomotive Start-Stopp

03.08-

570 01

Inca (9KSF) 1,4-1,6i Inca (9KSF) 1,7-1,9 SDI, TDI Inca (9KSF) 1,7-1,9 SDI, TDI Leon (1M1, 1P1) 1,4 Leon (1M1, 1P1) 1,6-2,0; 2,8 Cupra Leon (1M1, 1P1) 1,9-2,0 SDI, TDI

11.95-06.03 11.95-06.03 11.95-06.03 11.9911.9911.99-

Leon 1,4-2,0; 2,8 Cupra Ecomotive Start-Stopp

01.10-

560 01

01.1008.86-10.98 11.1106.82-11.88 06.82-11.88 01.87-12.96 01.87-12.96 01.91-03.99 01.91-03.99 04.9904.9903.99-

570 01

Leon 1,9-2,0 SDI, TDI Ecomotive Start-Stopp Marbella (28, 028A) 850, 900 Mii 1,0-1,4 Ronda (022A) 1,2-1,6 Ronda (022A) 1,7 D Terra (023, 024) 1,3-1,4 D Terra (023, 024) 0,9 Toledo I (1L) 1,6-2,0 Toledo I (1L) 1,9 D, SDI, TD, TDI Toledo II, III (1M2, 5P2) 1,4-1,8 Toledo II, III (1M2, 5P2) 2,3 V5 Toledo II, III (1M2, 5P2) 1,9-2,0 TDI

Uni Bull

50 100 50 200 50 100 50 300 50 500

50 200 50 100 50 100 50 300 50 100 50 200 50 200 50 100 50 300 50 500

P62 05 P72 09 P50 03 P62 19 P72 12

03.0709.1108.9908.9908.9904.1004.10-

560 01 560 01

Fabia (6Y) 1,4-1,9 SDI, TDI GreenLine Start-Stopp

04.10-

570 01

Favorit, Forman (781, 785, 787)

50 100 50 300 50 500

05.89-06.97

Felicia I, II (791, 795, 797, 6U1, 6U5) 1,3-1,6

10.94-

Felicia I, II (791, 795, 797, 6U1, 6U5) 1,9 D

10.94-

10.94-

560 01

Felicia I, II (791, 795, 797, 6U1, 6U5) 1,9 D GreenLIne Start-Stopp

10.94-

560 01

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,4-1,6, -Scout

09.96-

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,8-2,0, -Scout

09.96-

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,9-2,0 SDI, TDI, -Scout

09.96-

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,4-1,6, -Scout Green Line Start-Stopp

04.10-

560 01

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,8-2,0, -Scout GreenLine Start-Stopp

04.10-

560 01

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,9-2,0 SDI, TDI, -Scout GreenLIne Start-Stopp

04.10-

570 01

Praktik 1,2-1,4 Praktik 1,4-1,9 SDI, TDI Praktik 1,2-1,4 GreenLine Start-Stopp

01.0801.0804.10-

570 01 560 01

Praktik 1,4-1,9 SDI, TDI GreenLine StartStopp

04.10-

570 01

02.83-10.91 03.0603.0603.06-

560 01 560 01

Roomster, -Scout (5J) 1,2-1,6 GreenLine Start-Stopp

04.10-

560 01

Roomster, -Scout (5J) 1,4-1,9 SDI, TDI GreenLine Start-Stopp

04.10-

560 01

Superb (3U4, 3T4, 3T5) 1,8-2,8 V6 Superb (3U4, 3T4, 3T5) 1,9-2,5 TDI

02.0202.02-

570 01 570 01

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P50 03

544 09

50 300

P62 19

562 05

50 500

P72 12

572 09

50 500

P50 03 P72 12

544 09 572 09

50 300 50 300

P44 09 P50 03 P62 19 P62 19

544 09 544 09 562 05 562 05

50 500 50 500

P72 12 P72 12

566 13 572 09

50 100 50 300 50 500

P50 03 P62 19 P72 12

544 09 562 05 572 09

P50 03 P72 12 P50 03 P62 19

544 09 572 09 544 09 562 05

P50 03

544 09

50 300

P62 19

562 05

50 100

P44 09

544 09

P95 05 P70 24

595 05 570 24

50 100

544 09

Superb (3U4) 1,8-2,8 V6 GreenLIne Start-Stopp

04.10-

570 01

P70 24

570 24

Superb (3U4) 1,9-2,5 TDI GreenLine Start-Stopp

04.10-

570 01

P55 19* P66 13* P50 03 P62 19 P72 12

555 19* 566 13* 544 09 562 05 572 09

Yeti 1,2 Yeti 1,8 Yeti 2,0 TDI Yeti 1,2-1,8 GreenLine Start-Stopp Yeti 2,0 TDI GreenLine Start-Stopp

09.0909.0909.0904.1004.10-

560 01 570 01 560 01 570 01

P70 29

570 29

P50 03 P50 03 P62 19 P72 12

544 09 544 09 562 05 572 09

Smart Car Smart forfour 1,1-1,5 Smart forfour 1,5 CDI Smart formore 1,1-1,3 Smart formore 1,5 CDI

04.0404.0403.0603.06-

Smart fortwo (MC01) 0,6-1,0 Crossblade, Roadster, -Coupé, City-Coupé, Cabrio

07.98-

Smart fortwo (MC01) 0,8 CDI City-Coupé, Cabrio

07.98-

Smart fortwo (MC01) all models StartStopp

07.09-

570 01

50 500

560 01

50 300

560 01

SMT 50 200

560 01

Running Bull

P50 03

Skoda Citigo 1,0-1,4 Fabia (6Y) 1,0-1,4 Fabia (6Y) 2,0 Fabia (6Y) 1,4-1,9 SDI, TDI Fabia (6Y) 1,0-1,4 GreenLine Start-Stopp Fabia (6Y) 2,0 GreenLine Start-Stopp

Baujahr constr. year

Rapid 1,2-1,3 (120G, 130G, 135G) Roomster, -Scout (5J) 1,2-1,4 Roomster, -Scout (5J) 1,6 Roomster, -Scout (5J) 1,4-1,9 SDI, TDI

562 05 572 09 544 09 562 05 572 09

Scion xB

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Felicia I, II (791, 795, 797, 6U1, 6U5) 1,31,6 GreenLine Start-Stopp

50 300

P55 19

555 19

P50 03

544 09

P62 19

562 05

Trike alle Modelle/all models

SsangYong Actyon 2,3 4x4; 200 Xdi, 2,0 Xdi Sports Actyon 2,3; 2,0 Xdi

10.0610.06-

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

44

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Power Bull

Starting Bull

P60 69 P95 05 P45 24 P95 05 P95 05 P60 68 P95 05 P95 05 P95 05 P95 05

560 69 595 05 545 24 595 05 595 05 560 68 595 05 595 05 595 05 595 05

P60 68 P62 19 P60 68 P95 04 P60 68 P70 29 P62 19 P60 68 P60 68 P95 04 P40 26 P45 23 P44 09 P45 23

560 68 562 05 560 68 595 04 560 68 580 09 562 05 560 68 560 68 595 04 535 20 545 23 544 09 545 23

01.89-

P60 68

560 68

09.0311.83-02.92 01.8310.0003.0809.92-12.97 04.1101.0503.92-10.95

P95 04 P60 69 P45 23 P60 68 P95 04 P60 69 P70 29 P60 68 P40 26

595 04 560 69 545 23 560 68 595 04 560 69 580 09 560 68 535 20

Alto II, III (EC, EF) Alto IV, V (FF, GF) Baleno (EG) 1,3-1,6 Baleno (EG) 1,8 Baleno (EG) 1,9 TD Baleno Schrägheck, Kombi (EG) 1,9 TD Cappuccino (EA) 0,7 Carry (ED, FD) 1,0-1,3 Grand Vitara (FT, GT, JB) 1,6-2,7

01.86-06.02 06.0207.9507.9507.9507.9508.93-08.95 10.8503.98-

P40 26 P45 23 P40 27 P45 24 P70 29 P45 23 P40 27 P40 27 P60 68

535 20 545 23 535 22 545 24 580 09 545 23 535 22 535 22 560 68

Grand Vitara (FT, GT, JB) 1,9 DDiS, 2,0 TD, HDI; 3,2

03.98-

P95 04

595 04

P44 09 P72 09 P45 24 P60 68 P60 68 P45 23 P70 29 P40 27

544 09 572 09 545 24 560 68 560 68 545 23 580 09 535 22

Family Family D, TD Kallista 2,9 i V6 Korando (K3, K4, KJ) all models Kyron 2,0-2,7 Xdi Musso (FJ) 2,0-3,2 Musso (FJ) 2,3-2,9 D, TD Rexton all models Rodius 2,7 Xdi Stavic 2,7-3,2

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

96939312.8806.0510.9510.9504.0201.0502.05-

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Samurai (SJ) 1,9 TD Swift I, II (AA/AB/AH/AJ, EA, MA) 1,0-1,6 Swift II Cabriolet (SF413) 1,3 Swift III (SG) 1,3-1,6 Swift III (SG) 1,3 DDiS Swift Start-Stopp Splash 1,0-1,2 Splash 1,3 DDiS SX4 (GY) 1,3-2,0 Saloon SX4 (GY) 1,6-2,0 DDiS Vitara (ET, TA) 1,6 Vitara (ET, TA) 2,0-2,5 Vitara (ET, TA) 1,9-2,0 D, TD, DDiS Wagon R+ (EM) 1,0-1,2 Wagon R+ (EM) 1,2 4WD, 1,3 VVTi Wagon R+ (MM) 0,7-1,3; 1,3 DDiS Wagon R+ (MM) 1,3 4WD X-90 (EL) 1,6

Subaru Forester (SF) 2,0-2,5 Forester (SG) 2,0-2,5 Forester (SG, SH) 2,0-2,5 Forester (SH) 2,0 D Impreza (GD, GG) 1,6-2,5 Impreza (GD, GG) 2,0 D Impreza (GD, GG) 2,0 WRX STi Impreza (GFC, GC, GF) 1,6-2,0 Impreza Hatchback 1,5-2,5 Impreza Hatchback 2,0 D Justy I (KAD) Justy II (JMA; MS) Justy III (G3X) 1,3-1,5 Justy IV 1,0 Legacy I, II, III, IV, V (BC, BJFM BDM, BG, BE, BH) 1,6-3,0 Legacy IV, V (BE, BH) 2,0 D Leone I, II Libero (E10, E12) Outback I, II, III, IV (BE, BH) 2,2-3,6 Outback IV 2,0 D SVX (CX) 3,3 i Trezia 1,3-1,5 Tribeca (B9) 3,0-3,6 Vivio 0,7 660

08.97-09.02 09.0201.0801.0812.0012.0812.0008.92-12.00 01.0801.0811.83-10.95 10.95-11.03 09.0301.07-

560 01

50 300

50 300

50 100

10.00-09.03 09.0309.9809.9809.1007.0107.0111.88-

50 100

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

50 100 50 200

P70 29 P40 27 P40 27 P44 09 P62 05

580 09 535 22 535 22 544 09 562 05

P44 09 P62 05 P62 05 P72 12 P40 27 P45 24 P70 29 P40 26 P44 09 P40 26 P44 09 P40 26

544 09 562 05 562 05 572 09 535 22 545 24 580 09 535 20 544 09 535 20 544 09 535 20

01.9901.0303.0901.9901.99-

P60 69 P60 68 P40 26 P95 05 P95 05

560 69 560 68 535 20 595 05 595 05

75-95 969693-

50 500

P95 33 P95 33 P72 09

077 18 595 33 595 33 572 09 570 24 570 24 595 05 595 05

50 300 50 500

P70 24 P70 24 P95 05 P95 05 P62 19 P72 12

P62 19 P72 12 P80 42 P95 04 P60 68

562 05 572 09

11.8810.83-05.01 09.91-10.96 02.0502.0509.1003.0803.0804.0604.0607.8807.8807.8802.98-05.00 02.98-05.00 05.0005.0009.95-

Running Bull

560 01

570 01

50 100 50 200 50 200 50 500

50 100 50 100

Tata Indica Indigo (4V2) 1,4; 1,4 D, TD Nano 0,6 Pickup Telcoline TDI, 3x3 Safari 3x3

Tatra 613 700 Telco 307D, TDi Telco, Telcoline, -sport

Toyota

Suzuki

Ignis I, II (FH) 1,3-1,5 Ignis II 1,3 DDiS Jimny (FJ) 0,7-1,3 Jimny (FJ) 1,5 DDiS Kizashi 2,4 Liana (ER) 1,3-2,3 Liana (ER) 1,4 DDiS Samurai (SJ) 1,0-1,3

Baujahr constr. year

4 Runner (N130) 2,4-3,0 4 Runner (N130) 2,4 Turbo-D 4 Runner (N130) 3,4 4x4 4 Runner (N130) 2,8-3,0 Turbo-D, TDi Auris 1,33-1,8 (Jap. assy.) Auris 1,4-2,2 D-4D (UK assy.) Auris 1,33-1,8 (Jap. assy.) Start-Stopp Auris 1,4-2,2 D-4D (UK assy.) Start-Stopp Avensis (T22, T25, T27) 1,6-2,4 Avensis (T22, T25, T27) 2,0 TD, D-4D Avensis (T25, T27) 2,2 D-4D, D-CAT Avensis Verso 2,0 D4-D Avensis Verso 2,0-2,4 VVT-i Aygo (B10) 1,0 Aygo (B10) 1,4 HDi Camry (V1, V10) 1,8-3,0 Camry (V20) 2,2-3,0 Camry (V30, V40) 2,0-3,5 V6 Carina E (T19) 1,5-2,0 Carina E (T19) 2,0 D Carina E (T19) 2,0 D, TD Carina II (T15, T17, T19) 1,5-2,0 Carina II (T15, T17, T19) 2,0 D

08.87-03.96 08.87-03.96 08.87-03.96 08.87-03.96 03.0703.0712.0812.0809.9709.9704.0308.0108.0106.0506.0506.91-08.96 08.96-11.01 11.0103.92-09.97 03.92-09.94 10.94-09.97 10.83-06.93 10.83-06.93

Celica 1,6-2,2 all models (T16, ST16, T16F, T18, T20) Celica 1,8 all models (ZZT23)

560 01 570 01 560 00 570 00

580 01

50 300 50 500 50 500

595 04 560 68 540 08

P50 03 P60 68 P60 68 P70 29 P60 68 P95 04 P72 12 P60 68 P95 04

560 68 560 68 580 09 560 68 595 04 572 09 560 68 595 04

08.85-11.99

P45 23

545 23

11.99-

P60 68

560 68

50 500

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

45

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Corolla (E9) 1,3-1,6 Corolla (E9) 1,8 D Corolla (E10, E11) - Verso 1,3-2,0

Baujahr constr. year

Power Bull

Starting Bull

07.87-06.93 07.87-06.93 07.92-01.02

P60 68 P95 04 P60 68

560 68 595 04 560 68

Corolla (E10, E11) -Verso 1,9-2,0 D-4D, D-CAT

07.92-01.02

P95 04

595 04

Corolla (E11) - Verso 1,4 D4D, 2,0 D4D Corolla (E12, ZER, ZZE) 1,4-2,0 D-4D; Verso

04.97-01.02 01.02-

570 01

50 500 50 500

P72 12 P72 12

572 09 572 09

Corolla (E12, ZER, ZZE) 1,4-2,0 VVT-i, VVTL-i TS; Verso

01.02-

560 01

50 300

P62 19

562 05

Corolla (E12, ZER, ZZE) 2,2 D-4D; Verso

04.04-

580 01

50 500

P80 42

Corolla (E12) 1,4-2,0 D-4D; Verso StartStopp

12.09-

570 00

Corolla (E12) 1,4-2,0 VVT-i, VVTL-i TS; Verso Start-Stopp

12.09-

560 00

Corolla (E12) 2,2 D-4D; Verso Start-Stopp Dyna 100 D Dyna 100, 150 Dyna 2,5-4,6 D4D HI-ACE III (H10) 2,0-2,4 HI-ACE III (H10) 2,4 D, TD HI-ACE IV (H1, H2) 2,4 HI-ACE IV (H1, H2) 2,4 4WD

12.0903.978908.0108.89-08.95 08.89-08.95 08.9508.95-04.98

570 00

HI-ACE IV (H1, H2) 2,4 D, TD-2,5D, TD 4WD, 3,0 D-4D HI-ACE IV (H1, H2) 2,7 HI-ACE IV (H1, H2) 2,7 4WD HI-ACE IV (H1, H2) 3,0 HI-LUX (N) 1,8-2,7 HI-LUX (N) 2,4-3,0 D IQ (AJ1) 1,0 IQ (AJ1) 1,33 Start-Stopp IQ (AJ1) 1,4 D-4D Landcruiser (J6) 2,5-4,0 D, TD Landcruiser (J6) 4,0 Landcruiser (J7) 2,4 (77 kW)

Running Bull

Uni Bull

P70 29 P70 24 P95 04 P60 69 P95 05 P60 69 P70 24

580 09 570 24 595 04 560 69 595 05 560 69 570 24

08.95-

P95 04

595 04

08.9508.9508.9501.8401.8403.0903.0903.0910.81-12.89 10.81-12.89 11.84-

P60 69 P70 24 P60 69 P70 24 P95 05 P45 24

560 69 570 24 560 69 570 24 595 05 545 24

P70 24 P95 04 P95 05 P70 29

570 24 595 04 595 05 580 09

11.84-

P95 05

595 05

Landcruiser (J7) 2,4 TD (66 kW), 2,5 TD (85 kW), 3,4 D, TD, 4,2 TD

11.84-

P95 04

595 04

Landcruiser 300 3,0L D4-D Landcruiser 300 4,0 V6 VVT-i Landcruiser 80 (J8) 3,5 FRT, 4,5, 3,0-4,2 TD Landcruiser 80 (J8) 4,0 Landcruiser 90 (J9) 3,0 TD, D-4D, 4,2 TD Landcruiser 90 (J9) 2,4-4,7 Landcruiser 100 (J10) 4,2 TD, 4,7 Landcruiser (J12) 2,7-4,0; 3,0 D-4D Lite-ACE (CM3V, KM3V, R2) 1,3-1,5 Lite-ACE (CM3V, KM3V, R2) 2,2 Lite-ACE (CM3V, KM3V, R2) 2,0 D MR2 (W1, W2) 1,6-2,0 MR2 (W3) 1,8 Paseo (EL53, EL54) 1,5 16V Picnic (XM10) 2,0 Picnic (XM10) 2,2 D Previa (TCR1, 2) 2,0 D-4D; 2,4

01.1001.1001.90-12.97 01.90-12.97 04.9604.9601.9801.0303.9203.9210.79-01.92 12.83-05.00 04.0003.96-07.99 05.96-12.01 05.96-12.01 05.90-08.00

P95 04 P60 68 P95 04 P95 05 P95 04 P60 68 P95 04 P95 05 P45 24 P60 69 P95 05 P45 23 P60 68 P60 69 P45 23 P95 04 P60 68

595 04 560 68 595 04 595 05 595 04 560 68 595 04 595 05 545 24 560 69 595 05 545 23 560 68 560 69 545 23 595 04 560 68

Baujahr constr. year

Yaris (CP10) 1,0 (50 kW)-1,3 16V (63 kW)-1,5 TS (77 kW)

04.99-

Yaris (CP10) 1,4 D-4D (55 kW) Yaris (CP10) 1,4 D-4D (55 kW) Yaris (CP10) 1,5 VVT-i TS (78 kW) Yaris 1,0-1,3 VVT-i Yaris 1,0-1,33 VVT-i Start-Stopp Yaris 1,8 VVTi Yaris D-4D Yaris Verso (NC/LP2) 1,3-1,5 Yaris Verso (NC/LP2) 1,4 D-4D

08.0008.0005.00-01.04 08.0306.9306.0004.9612.89-03.96 12.89-03.96 01.86-08.98 01.88-03.97 04.0904.0901.0901.0901.0901.0904.99-

12.01-06.05 07.0504.9901.0606.0901.0601.0611.9911.99-

Running Bull

560 00 560 01 580 01 560 00 570 00

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P60 68 P95 04 P40 27 P45 24 P60 68 P95 04 P60 69 P45 24 P60 68 P70 29 P45 24 P45 23

560 68 595 04 535 22 545 24 560 68 595 04 560 69 545 24 560 68 570 29 545 24 545 23

50 300 50 500

P62 19 P80 42

562 05 580 14

50 100

P44 09

544 09

P45 24

545 24

P60 69 P62 19 P50 03 P50 03

560 69 562 05 544 09 544 09

P62 19 P62 19 P45 24 P60 69

545 24 560 69

560 01

50 300

560 00 560 01 560 01

50 300 50 300

Toyota-Lexus

560 00

Landcruiser (J7) 2,4 (84 kW), 2,4 D (53 kW), 2,4 TD (63 kW), 3,0 TD (92 kW)

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Previa (ACR3) 2,4-3,0 Previa (ACR3) 2,0 D-4D Prius 1,5-1,8 VVT-i Hybrid Prius 1,5-1,8 Hatchback RAV 4 I, II, III (SXA1, XA2) 1,8-3,5 RAV 4 II, III (XA2) 2,0-2,2 D-4D; D-CAT Starlet (EP91) 1,3 Starlet (P8) 1,0-1,3 Starlet (P8) 1,5 D Supra (MA70, JZA80) 3,0 Tercel (L1, L2, AL2) Urban Cruiser 1,3 VVT-i Urban Cruiser 1,4 D-4D Start-Stopp Verso-S 1,6-1,8 Verso-S 2,0-2,2 D-4D Verso-S 1,6-1,8 Start-Stopp Verso-S 2,0-2,2 D-4D Start-Stopp Yaris (CP10) 1,0 (48 kW)-1,3 (64 kW)

ES (F1, F2, VZV) 250, 300, 3,0-3,3 GS (JZS147, 160) 300-450, 4,3 VVTi GS (GRS, UZS) 3,0-4,3; 300, 430 GS (GRS, UZS) 450 h GS (GRS, UZS) 460 IS (GXE10) 200 IS (GXE10) 300 IS 250 IS 220 D IS F LS (UFC10, UFC20) 400 LS (FE) 430 LS 460 LS 600 h Start-Stopp RX (XU1) 300; 3,0 RX (MCU) 300-350, 3,3 RX (MCU) 400 h RX (MCU) 450 h Start-Stopp RX (GYL) 3,5; 350 AWD SC 430

12.89-10.06 03.93-03.05 04.0504.0504.0504.9904.9910.0510.0510.0510.89-10.00 10.0009.0606.0708.97-05.03 05.0309.0609.0604.0908.01-

P70 29 P70 24 P70 24 P70 29 P95 05 P60 69 P60 68 P70 24 P95 05 P60 69 P95 04 P70 29 P95 05 P45 23 P70 29 P70 29 P45 23 P45 23 P70 29 P70 29

580 09 570 24 570 24 580 09 595 05 560 69 560 68 570 24 595 05 560 69 595 04 580 09 595 05

P44 09 P44 09

544 09 544 09

580 09 580 09 545 23 580 09 580 09

Trabant 1.1 Universal, Tramp P 601 (12V), Universal, Tramp, Kasten

05.90-12.91 01.66-03.90

50 100 50 100

Triumph Accalim, Dolomite, Spitfire, TR6-8

75-

545 79

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

46

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

Baujahr constr. year

1600, 2500, 3000 M, Taimar, S3C, Tasmin2,8 Tasmin 3,5; V8S, Griffith

7083-

TVR

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

P70 24

545 79 570 24 566 13 595 33 566 13 572 09

UMM Alter I, Alvar 2,0 Alter I, Alvar D, TD Alter II Entrepreneur

878793-86

50 500 50 500 50 500

P66 13 P95 33 P66 13 P72 09

87-

50 300

P62 05

562 05

50 500

P72 12 P95 33

572 09 595 33

Venturi (MVS) 210, 260, 300, 300

Volkswagen Amarok 2,0 Amarok 2,0 TDI, BiTDI Amarok 2,0 BlueMotion Start-Stopp

08.1008.1003.11-

570 01 592 01 570 01

Amarok 2,0 TDI, BiTDI BlueMotion Start-Stopp

03.11-

592 01

Bora (1J2, 1J6) 1,4-1,6 Bora (1J2, 1J6) 1,8-2,8 Bora (1J2, 1J6) 1,9 SDI, TDI Caddy I, II (14, 9K9, 9U7) 1,3-1,8 Caddy I, II (13, 9K9, 9U7) 1,6-1,9 D, SDI, TDI Caddy III (2KB, 2KA) 1,4-2,0 Caddy III (2KB, 2KA) 1,9-2,0 SDI, TDI Caravelle, -VR6 2,0 Caravelle 2,0 TDI, BiTDI Corrado (53I) 1,8-2,9 VR6 Crafter (2E) 2,5 TDI 65-80kW Crafter (2E) 2,5 TDI 100-125kW

10.98-05.05 10.98-05.05 10.98-05.05 08.82-01.04 08.82-01.04 03.0403.0401.0001.0008.87-12.95 04.0604.06-

560 01 570 01

570 01 560 01 592 01 570 01 592 01

Crafter (2E) 2,5 TDI 65-80kW BlueMotion Start-Stopp

05.10-

570 01

Crafter (2E) 2,5 TDI 100-125kW BlueMotion Start-Stopp

05.10-

592 01

Eos 1,4-2,0 FSI, TSI, TFSI Eos 3,2-3,6 V6 Eos 2,0 TDI

07.0607.0607.06-

560 01 570 01 570 01

Eos 1,4-2,0 FSI, TSI, TFSI BlueMotion Start-Stopp

07.06-

570 01

Eos 3,2-3,6 V6 BlueMotion Start-Stopp Eos 2,0 TDI BlueMotion Start-Stopp Fox (5Z1) 1,0-1,4 Fox (5Z1) 1,6 Fox (5Z1) 1,4 D, SDI, TDI Fox (5Z1) 1,9 D, SDI, TDI Golf I, II (17, 155, 19E, 1G1) 1,0-1,3 Golf I, II (17, 155, 19E, 1G1) 1,3-1,8

07.0607.0603.0603.0603.0603.0601.79-12.92 01.79-12.92

570 01 570 01

Golf I, II (17, 155, 19E, 1G1) 1,3-1,9 D, SDI, TDI

01.79-12.92

560 01 560 01 570 01

50 100 50 300 50 500 50 200 50 200 50 200 50 500 50 300 50 200 50 500

50 300 50 500 50 500

P50 03 P62 19 P72 12 P55 19* P66 13* P55 19 P72 12 P62 19 P95 33 P62 05* P72 12 P95 33

P62 19 P72 12 P72 12

544 09 562 05 562 05 572 09 555 19* 555 19*

50 200

P62 05*

566 13*

P50 03

544 09

Golf, -Cross III, IV (1H1, 1H5, 1E7, 1J1, 1J5, 1E7) 1,0-1,6 Plus, FSI, TSI

08.91-

Golf, -Cross III, IV (1H1, 1H5, 1E7, 1J1, 1J5, 1E7) 1,8-3,2; GTI Plus, FSI, TSI

08.91-

50 300

P62 19

562 05

Golf, -Cross III, IV (1H1, 1H5, 1E7, 1J1, 1J5, 1E7) 1,9-2,5 GTD, SDI, TDI Plus

08.91-

50 500

P72 12

572 09

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,0 Plus

10.03-

P50 03

544 09

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

10.03-

560 01

50 300

P62 19

562 05

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,8-2,0 FSI, GTi

10.03-

570 01

50 500

P72 12

572 09

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,8 Hybrid

10.03-

570 01

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 2,5-3,2 FSI VR5, R32

10.03-

580 01

50 500

P80 42

580 14

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,6 SDI, TDI

10.03-

570 01

50 500

P72 12

572 09

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,9-2,0 SDI, TDI

10.03-

580 01

50 500

P80 42

580 14

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,2-1,6 Plus BlueMotion Start-Stopp

10.03-

570 01

10.03-

570 01

10.03-

580 01

10.03-

570 01

10.03-

580 01 50 100 50 200 50 300 50 500 50 500 50 100 50 200

P55 19* P62 05* P62 19 P72 12 P72 12 P44 09* P55 19*

50 300

P62 19

555 19* 566 13* 562 05 572 09 572 09 555 19* 555 19* 077 18 562 05

P95 33

595 33

P72 12 P95 33 P72 12 P95 33 P50 03 P72 12 P62 19 P72 12 P80 42 P95 33

572 09 595 33 572 09 595 33 544 09 572 09 562 05 572 09 580 14 595 33

P72 12 P62 19 P72 12 P55 19* P66 13* P66 13* P50 03 P55 19 P62 19 P72 12 P80 42

572 09 562 05 572 09 555 19* 566 13* 566 13* 544 09 555 19 562 05 572 09 580 14

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,9-2,0 SDI, TDI BlueMotion Start-Stopp Jetta II (19E, 1G2) 1,3-1,8 Jetta II (19E, 1G2) 1,6 D, TD Jetta III (1K2) 1,4-1,6 TSI Jetta III (1K2) 2,0-2,5 FSI Jetta III (1K2) 1,9-2,0 TDI Käfer (12V) 1302, 1303 Käfer (12V) 1600 Käfer (6V) LT 28-35 I, II (281-363, 2DM) 2,0-2,4 LT 28-35 I, II (281-363, 2DM) 2,3-2,8 D, SDI, TDI

562 05 572 09 572 09

P50 03 P62 19 P62 19 P72 12 P55 19* P55 19*

Baujahr constr. year

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,8-2,0 FSI, GTi BlueMotion Start-Stopp Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 2,5-3,2 FSI VR5, R32 BlueMotion Start-Stopp Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,6 SDI, TDI BlueMotion Start-Stopp

544 09 562 05 572 09 555 19* 566 13* 555 19 572 09 562 05 595 33 562 05* 572 09 595 33

50 300 50 300 50 500 50 100 50 200

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,2-1,6 Plus

LT 28-46 II (2DX0AE) 2,3 LT 28-46 II (2DX0AE) 2,5 SDI, TDI LT 40-55 I, II 2,4 LT 40-55 I, II 2,4 D, TD Lupo (6X1, 6E1) 1,0-1,4 Lupo (6X1, 6E1) 1,2-1,7 SDI, TDI Lupo (6X1, 6E1) 1,6 GTI Multivan (7HM) 2,0 Multivan (7HM) 3,0-3,2 Multivan (7HM) 1,9-2,5 TDI, BiTDI

01.84-12.92 01.84-12.92 08.0508.0508.0503.39-09.92 03.39-09.92 03.39-09.92 03.75-

560 01 570 01 570 01

03.7503.9603.9603.75-06.96 03.75-06.96 03.98-07.05 03.98-07.05 03.98-07.05 05.0305.0305.03-

50 500

570 01 560 01 570 01 580 01 592 01

Multivan (7HM) 1,9-2,5 TDI, BiTDI BlueMotion Start-Stopp

05.11-

592 01

New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) 1,9 TDI New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) 1,4-2,5 New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) 3,2 RSI Passat (32B, 35l) 1,3-2,2 Passat (32B, 35l) 1,6-1,9 TD, SDI, TDI Passat (32B, 35l) 2,8-2,9 Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 1,6-1,8 Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 2,0-2,3 Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 2,8-2,9 Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 1,9-2,5 SDI, TDI Passat (3B5, 3B3, 3B6) 4,0 W8

01.9801.9801.9808.80-05.97 08.80-05.97 08.80-05.97 08.96-05.05 08.96-05.05 08.96-05.05 08.96-05.05 08.96-05.05

50 500 50 100 50 500 50 300 50 500 50 500

50 500 50 300 50 500 50 200

560 01 570 01 580 01

50 100 50 200 50 300 50 500 50 500

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

47

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Passat (3C2, 3C5) 1,4 TSI BlueMotion Start-Stopp

Baujahr constr. year

Running Bull

03.05-

570 01

Passat (3C2, 3C5) 1,6-2,0 FSI, TSI, TFSI Passat (3C2, 3C5) 3,2-3,6 FSI Passat (3C2, 3C5) 1,9-2,0 TDI

03.0503.0503.05-

570 01 580 01 580 01

Passat (3C2, 3C5) 1,4 TSI BlueMotion Start-Stopp

02.10-

570 01

Passat (3C2, 3C5) 1,6-2,0 TDI BlueMotion Start-Stopp

02.10-

580 01

Passat (3C2, 3C5) 3,2-3,6 FSI BlueMotion Start-Stopp

08.05-

580 01

Passat CC 1,8 TSI Passat CC 2,0 TSI Passat CC 1,9-2,0 TDI Passat CC 3,6

06.0806.0806.0806.08-

560 01 570 01 580 01 570 01

Passat CC 2,0 BlueTDI BlueMotion StartStopp

06.08-

580 01

Phaeton (3D2) 3,2-6,0; V6-V8, W12 Phaeton (3D2) 3,0-5,0 V6-V10 TDI

04.0204.02-

592 01 592 01

Phaeton 3,2-6,0; V6-V8, W12 BlueMotion Start-Stopp

04.02-

592 01

Phaeton 3,0-5,0 V6-V10 TDI BlueMotion Start-Stopp

04.02-

592 01

Uni Bull

50 500 50 500 50 500

50 300 50 500 50 500 50 500

Power Bull

P72 12 P80 42 P80 42

572 09 580 14 580 14

P62 19 P72 12 P80 42 P72 12

562 05 572 09 580 14 572 09

P95 33 P95 33

595 33 595 33

Polo (86C, 86CF, 6N1, 6NF) 1,0-1,4

10.81-10.99

50 100

P55 19*

555 19*

Polo (86C, 86CF, 6N1, 6NF) 1,3-1,9 D, SDI, TDI

10.81-10.99

50 200

P66 13*

566 13*

Polo (86C, 86CF, 6N1, 6NF) 1,6-2,0 Polo (6KV2, 6KV5) 1,4-1,6 Polo (6KV2, 6KV5) 1,7-1,9 SDI; TDI Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,0-1,6 Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,8 Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,2 TDI Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,4-1,9 SDI, TDI Polo (6R) 1,6 TDI BlueMotion Start-Stopp Scirocco III (13) 1,4-2,0 FSI, TFSI Scirocco III (13) 1,9-2,5 TDI

10.81-10.99 10.94-09.01 10.94-09.01 10.9910.9910.9910.9906.0908.0808.08-

50 200 50 200 50 300 50 300 50 500 50 300 50 500

P55 19* P55 19 P62 19 P62 19 P72 12 P62 19 P72 12

555 19* 555 19 562 05 562 05 572 09 562 05 572 09

570 01 560 01 570 01

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

Scirocco III (13) 1,4-2,0 FSI, TFSI BlueMotion Start-Stopp

08.08-

570 01

Scirocco III (13) 1,9-2,5 TDI BlueMotion Start-Stopp

08.08-

570 01

Sharan (7M) 1,8 T 20V Sharan (7M) 1,8 T 20V Sharan (7M) 1,9-2,0 TDI, 115CV (3 Motion) Sharan (7M) 1,9-2,0 TDI, 115CV (3 Motion) Sharan (7M) 2,0 Sharan (7M) 2,0 Sharan (7M) 2,8 V6, VR6 Syncro Sharan (7M) 2,8 V6, VR6 Syncro Sharan 1,8-2,0 BlueMotion Start-Stopp

09.97-03.00 04.0009.95-04.00 04.0009.95-03.00 04.0001.97-04.00 04.0003.08-

570 01

Sharan 2,8 V6, VR6 Syncro BlueMotion Start-Stopp

03.08-

580 01

Sharan 1,9-2,0 TDI, 115CV (3 Motion) BlueMotion Start-Stopp

03.08-

592 01

Taro 1,8-2,3 Taro 2,3 D Tiguan (5N) 1,4-2,0

03.89-03.97 03.89-03.97 03.08-

50 300 50 300

50 500 50 500 50 500 50 500

560 01

50 300

P62 19* P62 19 P95 33* P95 33 P66 13* P66 13 P72 12* P72 12

P60 69 P70 24 P62 19

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model Tiguan (5N) VR6 Tiguan (5N) 2,0 TDI

Starting Bull

Baujahr constr. year

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

03.0803.08-

570 01 570 01

50 500 50 500

P66 13 P72 12

566 13 572 09

Tiguan (5N) 1,4-2,0 BlueMotion Start-Stopp

03.08-

570 01

Tiguan (5N) VR6 BlueMotion Start-Stopp Tiguan (5N) 2,0 TDI BlueMotion Start-Stopp Touareg (7LA) 2,5 TDI Touareg (7LA) 3,0 TDi, V6 TDI Touareg (7LA) 3,0-3,2 V6 Touareg (7LA) 4,2 V8-6,0 W12

03.0803.0810.0210.0210.0210.02-

570 01 580 01 570 01 592 01 592 01 592 01

50 500

P72 12 P95 33 P95 33 P95 33

572 09 595 33 595 33 595 33

Touareg (7LA) 2,5 TDI BlueMotion Start-Stopp

10.02-

570 01

Touareg (7LA) 3,0 TDi, V6 TDI BlueMotion Start-Stopp

10.02-

592 01

Touareg (7LA) 3,0-3,2 V6 BlueMotion Start-Stopp

10.02-

592 01

Touareg (7LA) 4,2 V8-6,0 W12 BlueMotion Start-Stopp

10.02-

592 01

Touran, -Cross 1,4-2,0 FSI Touran, -Cross 1,9-2,0 TDI

02.0302.03-

560 01 570 01

50 300 50 500

P62 19 P72 12

562 05 572 09

Touran, -Cross 1,4-2,0 FSI BlueMotion Start-Stopp

03.08-

570 01

Touran, -Cross 1,9-2,0 TDI BlueMotion Start-Stopp

03.08-

570 01 50 200 50 500 50 500 50 200

50 100 50 200 50 300 50 500

P55 19* P66 13* P66 13* P62 05* P95 33 P72 12 P95 33 P50 03 P55 19* P62 19* P72 12*

555 19* 566 13* 566 13* 555 19* 595 33 572 09 595 33 544 09 555 19* 562 05* 572 09*

Transporter T3 1,9-2,1 Transporter T3 1,9-2,1 Syncro Transporter T3 1,6-1,7 D; TDI Transporter T4 (70X_) 1,8-2,8 VR6 Transporter T4 (70X_) 1,9-2,5 D; TDI Transporter T5 (7H_, 7J_) 2,0-3,2 Transporter T5 (7H_, 7J_) 1,9-2,5 TDI, BiTDI Up 1,0-1,4 Vento (1HX0) 1,4-1,6 Vento (1HX0) 1,8-2,8 Vento (1HX0) 1,9 SDI, TDI

05.79-07.92 05.79-07.92 05.79-07.92 07.9007.9004.0304.0309.1111.91-09.98 11.91-09.98 11.91-09.98

570 01 592 01

50 500

Volvo

562 05* 562 05 595 33* 595 33 566 13* 566 13 572 09* 572 09

560 69 570 24 562 05

340-460 (343, 345, 344, 445, 464) 1,4-2,0

08.79-12.96

50 500

P66 13

566 13

340-460 (343, 345, 344, 445, 464) 1,6-1,9 D, TD

08.79-12.96

50 500

P72 12

572 09

480 E 1,7-2,0

03.86-07.96

50 300

P55 19

555 19

740-780 (744, 745, 704, 764, 765) 2,0-2,3; 2,9

03.86-07.92

50 300

P62 19

562 05

740-780 (744, 745, 704, 764, 765) 2,4 D, TD

08.86-07.90

50 500

P72 12

572 09

850-960 (LS, LW, 945, 944, 964, 965) 2,0-2,9

03.92-12.96

50 500

P66 13

566 13

850-960 (LS, LW, 945, 944, 964, 965) 2,4-2,5 D, TD, TDI

01.91-12.96

50 500

P72 12

572 09

50 300 50 500 50 500

P62 19 P72 12 P80 42

562 05 572 09 580 14

C30 1,6-1,8 C30 2,0-2,4 C30 1,6-2,0 D

10.0610.0610.06-

560 01 570 01 580 01

C30 1,8 F DRIVe

03.09-

560 01+ 50 300+ P62 19+ 562 05+ AUX 09 AUX 09 AUX 09 AUX 09

C30 1,6 D DRIVe Start-Stopp

03.09-

570 01+ AUX 09

C70 I, II 2,0-2,5 C70 I, II 2,5 TDI

03.9703.97-

50 500 50 500

P66 13 P72 12

566 13 572 09

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

48

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

APPLICATION LIST

CARS AND SMALLTRANSPORTERS Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model S40 I (VS) 1,6-2,0 S40 I (VS) 1,9 DI, TD S40 II (MS) 1,6-1,8 S40 II (MS) 2,0-2,4 S40 II (MS) 1,6-2,0 D

Baujahr constr. year 07.95-12.03 07.95-12.03 01.0401.0401.04-

Running Bull

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

560 01 570 01 580 01

50 300 50 500 50 300 50 500 50 500

P62 19 P72 12 P62 19 P72 12 P80 42

562 05 572 09 562 05 572 09 580 14

S40 1,8 F DRIVe

03.09-

560 01+ 50 300+ P62 19+ 562 05+ AUX 09 AUX 09 AUX 09 AUX 09

S40 1,6 D DRIVe Start-Stopp

03.09-

570 01+ AUX 09

S60 2,0-2,5 S60 2,4 D, D5 S70 (P80) 2,0-2,5 S70 (P80) 2,5 TDI S80 I, II (TS, XY) 2,0-3,0 S80 I, II (TS, XY) 2,4-2,5 D, TDI

11.0011.0001.97-11.00 01.97-11.00 05.9805.98-

50 300 50 500 50 500 50 500 592 01+ AUX 09

P62 19 P95 33 P66 13 P72 12 P72 12 P95 33

S90 2,5-2,9 V40 (VS, VW) 1,6-2,0 V40 (VS, VW) 1,9 TD, DI V50 (MW) 1,6-2,0 D V50 (MW) 1,6-1,8 V50 (MW) 2,0-2,4 V50 (MW) 2,4 D5

01.9707.9507.9504.0404.0404.0404.04-

580 01 560 01 570 01 570 01

V50 (MW) 1,8 F DRIVe

03.09-

560 01+ 50 300+ P62 19+ 562 05+ AUX 09 AUX 09 AUX 09 AUX 09

V50 (MW) 1,6 D DRIVe Start-Stopp

03.09-

570 01+ AUX 09

50 500 50 300 50 500 50 500 50 300 50 500 50 500

50 500

50 500

P72 12 P62 19 P72 12 P80 42 P62 19 P72 12 P72 12

Uni Bull

Power Bull

Starting Bull

10.0306.99-

P70 29 P70 29

570 29 570 29

01.0001.9708.0501.97-10.03

P70 29 P70 29 P70 29 P70 29

570 29 570 29 570 29 570 29

Zhonghua

Grandeur 2,0-2,3 SY 2,0-2,3

Zhongxing Admiral Pick-Up 2,2 Banner 2,2 Grand Tiger Pick-Up2,2 4WD Tiger Pick-Up 2,2

P66 13 P95 33 P95 33 P72 12

572 09 562 05 572 09 580 14 562 05 572 09 572 09

566 13 595 33 595 33 572 09

V70 III 2,0 F-2,5 FT DRIVe

03.09-

570 01+ 50 500+ P72 12+ 572 09+ AUX 09 AUX 09 AUX 09 AUX 09

V70 III 1,6 D DRIVe

03.09-

592 01+ AUX 09

01.97-12.98 03.0803.08-

570 01 592 01

XC60 2,4 D DRIVe

03.09-

592 01+ AUX 09

XC70 2,4-2,5 XC70 D5 AWD

03.0003.00-

592 01

P72 12 P95 33

XC70 2,4 D DRIVe

03.09-

592 01+ AUX 09

P95 33+ 595 33+ AUX 09 AUX 09

XC90 2,5-2,9 T, T6, V8 XC90 2,5 D5

10.0210.02-

570 01 592 01

V90 2,5-2,9 XC60 XC60 D5 AWD

Running Bull

P95 33+ 595 33+ AUX 09 AUX 09

03.09-

01.97-03.00 01.97-03.00 03.0003.00-

Baujahr constr. year

562 05 595 33 566 13 572 09 572 09 595 33

S80 1,6 D DRIVe

V70 I (P80) 2,0-2,5 V70 I (P80) 2,5 TDI V70 II (P80) 2,4-2,5 D, TDI V70 II (P80) T5 2,0-2,5

Hersteller/Modell Manufacturer/Model Producent/Model

P95 33+ 595 33+ AUX 09 AUX 09 50 500 50 500

P72 12 P72 12 P95 33

572 09 572 09 595 33

P95 33+ 595 33+ AUX 09 AUX 09 50 500

50 500

P72 12 P95 33

572 09 595 33

572 09 595 33

Zastava 101 (1100) 1,1-1,3 Yugo 0,9-1,3 Yugo Florida 1,1-1,6

06.72-12.93 04.80-06.95 10.88-

50 300 50 300 50 300

555 18 555 18 555 18

01.89-

50 300

555 18

ZAZ Tavrija 1,1-1,3

Zhengzhou Paladin 2,4-3,3 Paladin 2,4

06.0206.02-

570 01*

50 500*

P70 29 P72 12*

570 29 572 09*

* s adaptérem úchytné lišty/talprögzítő adapterrel/z adapterem dla listwy dann/cu adaptorul plintei de fund/с адаптером/s adaptérom lišty dna

49

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

NOTES

50

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

ČESKY

POLSKI

Varovné a bezpečnostní pokyny pro olovnato-kyselinové akumulátory

Wskazówki ostrzegawcze i przepisy bezpieczeństwa dla akumulatorów olowiowokwasowych

Dodržujte pokyny na akumulátoru, v návodu na použití a v popisu vozidla. Chraňte svůj zrak!

Należy przestrzegać wskazówek podanych na akumulatorze, w instrukcji obsługi oraz instrukcji eksploatacji pojazdu.

Zabraňte přístupu dětí ke kyselinám a akumulátorům!

Zakładać zabezpieczenia (okulary) na oczy.

Nebezpečí výbuchu: - Při nabíjení akumulátorů vzniká vysoce explozivní směs, proto:

Nie zezwalać dziecom na dostęp do kwasu i akumulatorów.

Likvidace použitých akumulátorů: - Použité akumulátory odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených nebo v místech jejich zakoupení (dle platné zákonné úpravy – zpětný odběr)! Při jejich přepravě dodržujte pokyny dle bodu 1 následující kapitoly. Použité akumulátory nepatří nikdy do domácího odpadu!

Niebezpieczeństwo wybuchu: - Podczas ładowania akumulatorów powstaje wybuchowa mieszanina gazów, w związku z czym. Nie palić, wyeliminować występowanie ognia, iskier oraz bezpośredniego dostępu do światła: - Unikać występowania ognia, iskier przy obchodzeniu się z kablami i urządzeniami elektrycznymi. Unikać zwarć. Niebezpieczeństwo kwasów żrących: - Kwas akumulatorowy ma silne działania żrące, dlatego. - Nakładać rękawice zabezpieczające i osłony (okulary) na oczy. - Nie przewracać akumulatora, ponieważ z otworów do odgazowania może się wydostać kwas. Udzielanie pierwszej pomocy: - Jeżeli kwas prysnął do oczu, należy natychmiast przez kilka minut płukać je czystą wodą! Następnie należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem! - Przy spryskaniu kwasem skóry lub ubrania należy miejsca te natychmiast zneutralizować roztworem alkalicznym i spłukać dużą ilością wody. - W przypadku napicia się kwasu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ostrzeżenie: - Akumulatory nie osłonięte nie powinny być wystawiane na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. - Akumulatory rozładowane mogą zamarznąć, dlatego nie należy ich przechowywać na mrozie. Recycling (zwracanie zużytych akumulatorów): - Zużyte akumulatory należy przekazywać do punktu skupu. Podczas transportu należy przestrzegać wskazówek podanych w punkcie 1. Starych akumulatorów nie wyrzucać nigdy do śmieci.

MAGYAR

ROMÂNEŞTE

Figyelmeztetések és biztonsági előírások az ólom-sav akkumulátorok kezelésére

Instrucţiuni de securitate şi de avertizare pentru acumulatoare cu plumb şi acid.

Útmutatás az akkumulátor kezelésére, kérjük a használati útmutatás és a jármű kezelési előírása szerint eljárni.

Respectaţi instrucţiunile de pe acumulator, ca şi cele din manualul de utilizare al autoturismului.

Szemvédő használata kötelező.

Feriţi-vă ochii!

Oheň, jiskření, otevřené světlo a kouření zakázáno: - Zamezte vzniku jiskření při zacházení s kabely a s elektrickými přístroji! - Zamezte vzniku krátkých spojení! Nebezpečí poleptání: - Kyselina je silně leptavá, proto: - Noste ochranné rukavice a brýle, - Akumulátor neklopte, aby z odplyňovacích otvorů neunikala kyselina. První pomoc: - Kapky kyseliny v očích okamžitě proplachujte několik minut čistou vodou! Potom okamžitě vyhledejte lékaře! - Kapky kyseliny na pokožce neutralizujte mýdlovým roztokem a následovně větším množstvím vody. - Při požití kyseliny okamžitě vyhledejte lékaře! Varování: - Akumulátory nevystavujte přímému dennímu světlu. - Vybité akumulátory mohou zamrznout, proto je skladujte v místnostech, kde zamrznutí nehrozí.

Împiedicaţi accesul copiilor la acizi şi acumulatoare!

Savtól és akkumulátortól a gyerekeket távol kell tartani.

Pericol de explozie: - La încărcarea acumulatoarelor ia naştere un amestec de gaze foarte explozibil, de aceea:

Robbanásveszély: Az akkumulátorok töltése során erősen robbanékony durranógáz keletkezik, ezért különösen fontos: - Tűz, szikra, nyílt láng használata és a dohányzás szigorúan tilos: a kábelek és elektromos készülékek használatakor a szikraképződést el kell kerülni. - Rövidzárlatot kerülje el.

Focul, scânteierea, lumina deschisă şi fumatul sunt interzise: - Împiedicaţi apariţia scânteilor la manipulare cu cabluri şi cu aparate electrice. - Împiedicaţi apariţia scurtcircuitelor! Pericol de cauterizare: Acidul este foarte caustic, de aceea: - Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie - Nu aplecaţi acumulatorul ca din orificii de degazificare să nu iasă acidul

Maróveszély: - Az akkumulátorsav erősen maró hatású, ezért különösen fontos: - Védőkesztyű és szemvédő használata kötelező - Az akkumulátort ne döntse meg, a gázelvezetőkből savszivárgás lehetséges.

Prim ajutor: - Dacă ajung picături de acid în ochi, imediat spălaţi-vă câteva minute cu apă curată. După aceea căutaţi o asistenţă medicală - Dacă ajung picături de acid pe piele, neutralizaţi cu o soluţie de săpun urmând spălarea cu o mai mare cantitate de apă. - În caz de înghiţire imediat căutaţi asistenţă medicală!

Elsősegély: - A szembe került savat azonnal tiszta vízzel pár percig öblíteni kell. Ezt követően feltétlenül forduljon orvoshoz. - A bőrre vagy ruhára fröccsent savat azonnal savközömbösítő szerrel vagy Szappanos vízzel semlegesítse, majd sok-sok vízzel öblítse. - Ha nyelés útján sav kerül a szervezetbe, azonnal forduljon orvoshoz.

Avertisment: - A nu se expune acumulatoarele luminii directe de zi. - Acumulatoarele descărcate pot îngheţa, de aceea depozitaţi-le în încăperi unde nu există pericol de îngheţare.

Árumegjelölések: - Az akkumulátort védelem nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek. - A lemerült akkumulátorok befagyhatnak, ezért azokat fagymentes helyen tárolja.

Lichidarea acumulatoarelor utilizate: - Acumulatoarele utilizate se depun în baze de recepţie destinate pentru astfel de deşeuri eventual în locurile lor de cumpărare (conform modificării legislative în vigoare). Cazul transportului lor respectaţi instrucţiunile menţionate în punctul 1 din capitolul următor. Acumulatoarele utilizate nu se pun niciodată în deşeul comun.

Újrahasznosítás: - Használt akkumulátorokat a gyűjtőhelyen adják le. Szállítás esetén az 1. pontban jelöltek szerint kell eljárni. Használt akkumulátort szigorúan tilos a házi, és kommunális szemétbe dobni.

51

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

БЪЛГАРСКИ

SLOVENSKY

Предупредителни инструкции и правила за безопасност при работа с оловно-киселинни батерии

Varovné a bezpečnostné pokyny pre olovené akumulátory plnené kyselinou Dodržujte pokyny uvedené na akumulátore, v návode na použitie a v návode na prevádzku motorového vozidla.

Следвайте инструкциите върху акумулатора, в упътването за експлоатация на уреда и на автомобила.

Používajte ochranu očí.

Носете предпазни очила.

Kyselinu a akumulátor uchovávajte mimo dosahu detí.

Дръжте киселината и акумулатора далеч от деца.

Nebezpečenstvo explózie: - Pri nabíjaní akumulátora vzniká vysoko explozívna zmes plynu, preto platí:

Опасност от експлозии: - При зареждането на акумулатори се отделя силно взривоопасен експлозивен газ, затова:

Zákaz používania ohňa, iskier, otvoreného svetla a fajčenia: - Pri manipulácii s káblami a elektrickými prístrojmi zamedzte tvorbe iskier! Zabráňte vzniku skratov!

Огън, искри, открита електрическа светлина и пушенето са забранени: - Не допускайте образуването на искри при работа с кабели и електрически уреди!Не допускайте къси съединения!

Nebezpečenstvo poleptania: - Akumulátorová kyselina je silne žieravá, preto: - Používajte ochranné rukavice a ochranu očí. - Akumulátor neprevracajte, z odplyňovacích otvorov môže unikať kyselina.

Опасност от киселинно изгаряния: - акумулаторната кисилина е силно разяждаща, затова: - носете предпазни ръкавици и очила. - не преобръщайте акумулатора, защото от отворите може да изтече киселина.

Prvá pomoc: - Oči zasiahnuté kyselinou okamžite niekoľko minút vyplachujte čistou vodou! Potom ihneď vyhľadajte lekára! - Zasiahnutú pokožku alebo oblečenie okamžite zneutralizujte neutralizačným príprav kom alebo mydlom a opláchnite veľkým množstvom vody. - V prípade požitia kyseliny sa okamžite obráťte na lekára!

Първа помощ: - Ако в окото Ви пръсне киселина, веднага го изплакнете с чиста вода в продължение на няколко минути!След това незабавно потърсете лекарска помощ! - Ако по кожата или дрехите Ви пръсне киселина, веднага я неутализирайте с киселинен преобразувател или сапун и след това изплакнете обилно с чиста вода. - При погълната киселина потърсете незабавно лекарска помощ!

Varovanie: - Akumulátory nenechávajte bez ochrany na priamom dennom svetle. - Vybité akumulátory môžu zamrznúť, preto ich skladujte pri teplotách nad bodom mrazu.

Предупредителна забележка: - Не излагайте акумулаторите непокрити на директна дневна светлина. - Разредените акумулатори могат да замръзнат, затова не трябва да се съхраняват на студено.

Likvidácia: - Staré akumulátory odovzdajte príslušnej zberni. Pri preprave dodržujte pokyny uvede né v bode 1. Staré akumulátory nikdy nelikvidujte ako domový odpad!

Извозване на отпадъците: - Предавайте старите акумулатори в съответния събирателен пункт. При транспорта им спазвайте посочените в точка 1 инструкции. Никога не изхвърляйте старите акумулатори заедно с битовите отпадъци!

NOTES

52

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

5. Údržba

ČESKY

Aby bylo dosaženo dlouhé životnosti akumulátoru, dbejte následujících pokynů: – Povrch akumulátoru udržujte čistý a suchý. – Pravidelně kontrolujte stav kyseliny a v případě nutnosti doplňte články odsolenou nebo destilovanou vodou (POZOR, některé typy akumulátorů se nesmí otevírat – čtěte pozorně návod k obsluze!). Nikdy nedoplňujte kyselinu! Při velkých ztrátách kapaliny nechte odborníkem přezkoušet regulátor napětí. – Nepřidávejte žádné tzv. vylepšovací prostředky. – Stav akumulátoru se dá zjistit měřením hustoty kyseliny. Je-li tato hustota pod 1,21 kg/l (1,18 kg/l při plnění 1,23 kg/l), musí se akumulátor nabít (viz bod 4). Při této hustotě je akumulátor mrazuvzdorný do -15 °C (při hustotě 1,28 kg/l do -70 °C). Running Bull AGM/BackUp: Kapacitu baterie lze stanovit výlučně na základě klidového napětí. Má-li klidové napětí hodnotu ≤ 12,50 V, je nezbytné baterii dobít (viz bod 4). Nelze provádět měření hustoty kyseliny, popř. doplňování destilované vody.

NÁVOD K POUŽITÍ STARTOVACÍCH AKUMULÁTORŮ 1. Skladování a transport

– Neplněné akumulátory nevyžadují žádnou péči. Skladujte v suchu a chladu (nad bodem mrazu). – Plněné akumulátory ihned dobijte, pokud je hustota kyseliny pod úrovní 1,21 kg/l – viz bod 4 této kapitoly. – Naplněné akumulátory se skladují a transportují vodorovně, jinak hrozí únik kyseliny. – Při transportu zajistěte akumulátory proti převrácení. Running Bull AGM/BackUp: S ochranou proti úniku elektrolytu v převrácené poloze a při poškození krytu. Dobijte nejpozději při klidovém napětí ≤ 12,50 V (viz bod 4). Nelze provádět měření hustoty kyseliny, popř. doplňování destilované vody.

6. Pomoc při startování – – – – – –

2. Zprovoznění suchého přednabitého akumulátoru

Neplněné, suché, přednabité akumulátory jsou bez dalšího nabíjení po naplnění kyselinou připraveny k provozu. – Teplota akumulátoru a kyseliny při plnění nemá být nižší než 10 °C. – Vyšroubujte nebo vyjměte uzavírací zátky (POZOR – u některých typů akumulátorů tak nečiňte – čtěte vždy pozorně návod k obsluze). – Jednotlivé články akumulátoru plníme kyselinou sírovou dle VDE 0510 o spec. hmotnosti 1,28 kg/l (v tropických zemích 1,23 kg/l) až k max. značce nebo 15 mm nad horní hranu deskových elektrod. – Akumulátor necháme 15 minut stát, potom lehce klopíme a případně doplníme kyselinou. – Uzavírací zátky zašroubujeme nebo zatlačíme, případné kapky kyseliny odstraníme. Akumulátory dodané v naplněném stavu jsou okamžitě provozuschopné. Running Bull AGM/BackUp: Baterie připravená k okamžitému použití. Poznámka: Nedává-li akumulátor vlivem nízkých teplot nebo nevhodného skladování dostačující výkon, dobije se (viz bod 4).

Vzhledem k citlivé elektronice vozidla používáme při pomocném startování zásadně startovací agregát (booster). Startovací pomoc od vozidla k vozidlu může při odpojení vést k napěťovým špičkám, které mohou poškodit nebo i zničit elektroniku vozidla. Při použití startovacích kabelů dbejte následujících pokynů! Doporučujeme použití normovaných kabelů. Dbejte pokynů výrobce startovacích kabelů. Spojujte zásadně baterie o stejných napětích. Připojení: Motory obou vozidel vypnout! Nejprve spojte oba kladné póly 1 a 2, potom záporný pól pomocného vozidla 3 spojte s očištěnou kovovou částí (kostrou) 4 vadného vozidla. (Dbejte pokynů výrobce vozidla).

Akumulátor pomocného vozidla

Akumulátor vozu který potřebuje pomoc

3. Zabudování do vozidla – – – – – – –

Před zabudováním (resp. vyjmutím) akumulátoru do vozidla se vypne motor a všechny spotřebiče. Zabraňte zkratům, které mohou vzniknout použitým nářadím. Při vyjmutí odpojte nejdříve záporný pól (-), potom kladný (+). Místo pro akumulátor před zabudováním řádně očistěte. Akumulátor řádně upevněte. Póly a svorky vyčistěte a lehce namažte kyselinovzdorným tukem. Při zabudování připojte nejdříve kladný (+), potom záporný (-) pól. Dbejte na řádný kontakt svorek.

– – –

4. Nabíjení mimo vozidlo

– Před nabíjením zkontrolujte stav elektrolytu, v případě nutnosti doplňte odsolenou nebo destilovanou vodu až k rysce max. nebo 15 mm nad horní hranu deskových elektrod. – K nabíjení doporučujeme baterii vymontovat, aby se zabránilo případným škodám na vozidle. Upozornění: Při odpojení pólů dbejte na pokyny výrobce. – Baterie smí být dobíjena pouze stejnosměrným proudem. Kladný pól (+) baterie spojte s kladným pólem (+) nabíječe a záporný pól (-) baterie se záporným pólem (-) nabíječe. – Nabíjecí přístroj zapněte až po připojení baterie. Po ukončení nabíjení nabíječ vypněte. – Jako nabíjecí proud doporučujeme desetinu kapacity. (např. 44 Ah: 10 = 4,4 A nabíjecího proudu). – Teplota kyseliny nesmí během nabíjení překročit 55 °C. Při překročení této teploty je třeba nabíjení přerušit. – Nabíjení je ukončeno, když se proud blíží hodnotě 0, resp. již neubývá nebo když automatická nabíječka vypne. – Při nabíjení dbejte na dostatečnou cirkulaci vzduchu. Pozor: Při nabíjení vzniká výbušný plyn! Oheň, jiskření, otevřené světlo a kouření jsou zakázány. Running Bull AGM/BackUp: Bezpodmínečně používejte nabíječku s napěťovou regulací (max. 14,8 V)! Používáním běžných nabíječek bez napěťové regulace dochází k poškození baterie v důsledku přebití a je příčinou úniku elektrolytu!

Nyni startujte po dobu maximalně 15 sekund vadne vozidlo, vozidlo poskytujici pomoc nestartujte. Odpojení: Kabely rozpojte v obráceném sledu. Zkušební proud za studena pro baterie dle různých norem. (Startovací proud za studena je měřítkem schopnosti baterie nastartovat při nízkých teplotách -18 °C)

7. Vyřazení akumulátoru z provozu

– Akumulátor dle bodu 4 nabijte a uložte v chladu. – Zůstane-li akumulátor ve vozidle, odpojte zápornou svorku. – Pravidelně kontrolujte napětí (viz bod 5).

53

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

szikra, nyílt láng használata és a dohányzás! Running Bull AGM/BackUp: Feltétlenül feszültségszabályozott töltőkészülékkel töltsük (max. 14,8 V-on)! A hagyományos, nem feszültségszabályozott töltőkészülékek a túltöltés miatt tönkreteszik az akkumulátort, mivel az elektrolit elfogyását okozzák.

MAGYAR INDÍTÓAKKUMULÁTOROK KEZELÉSI

5. Gondozás

ÚTMUTATÁSA

Hogy az akkumulátor hosszú élettartamot érhessen el, kövesse az alábbi útmutatásokat: – Az akkumulátor tetejét tartsa tisztán és szárazon. – Rendszeresen ellenőrizze a savszintet, ha szükséges desztillált vízzel töltsön utána. Soha ne töltsön savat az akkumulátorba. Nagy vízveszteség esetén a feszültségszabályozót szakemberrel ellenőriztesse. – Ne alkalmazzon úgynevezett javítószereket. – Az akkumulátor töltöttségi foka egy savsűrűség mérővel egyszerűen ellenőrizhető. Ha a savsűrűség 1,21 kg/l (ill. trópusi viszonyoknál 1,18 kg/l, feltöltéskor 1,23 kg/l alatt van, akkor az akkumulátort árammal fel kell tölteni (lásd a 4. pontot). Ennél a savsűrűségnél az akkumulátor -15 °C-ig védett a megfagyás ellen (1,28 kg/l esetén - 70°C-ig). Running Bull AGM/BackUp: A töltöttség megállapításához az akkumulátor nyugalmi feszültségét mérjük. Amennyiben a nyugalmi feszültség 12,50 V-ra csökken, fel kell tölteni az akkumulátort (lásd a 4. pontot). A savszint mérése és desztillált víz utántöltése nem lehetséges.

1. Tárolás és szállítás

– A sav nélkül tárolt akkumulátorok nem igényelnek különösebb gondozást. Tárolása száraz és hideg (fagymentes) helyen történjen. – Savval és árammal töltött akkumulátorokat 1,21 kg/l savsűrűség esetén azonnal fel kell tölteni árammal (lásd a 4. pontot). – A savval-árammal töltött akkumulátorok szállítása és tárolása állítva (talpon) történjen, különben savszivárgás fordulhat elő. – Szállításkor az akkumulátort borulás ellen biztosítsa. Running Bull AGM/BackUp: Savkifolyás ellen védett még a doboz felfordulása vagy sérülése esetén is. Legkésőbb 12,50 V vagy ennél alacsonyabb nyugalmi feszültség esetén töltsük (lásd a 4. pontot). A savszint mérése és desztillált víz utántöltése nem lehetséges.

2. Üzembehelyezés

– A szárazon előtöltött (sav nélküli) indítóakkumulátorok minden külön elektro- mos töltés nélkül, az akkumulátorsav betöltését követően üzemkész állapottal rendelkeznek. – A sav betöltésekor mind az akkumulátornak, mind pedig a savnak legalább +10 °C-osnak kell lennie. – Távolítsa el a zárókupakokat. – Az akkumulátor celláit egyenként szabvány szerinti savval (1,28 kg/l sűrűségű, trópusi országokban ez 1,23 kg/l) töltse fel az edényen látható max. jelzésig, illetve a lamellák felső élétől számított 15 mm - ig. Hagyja az akkumulátorokat 15 percig nyugalmi állapotban, többször enyhén billentse meg, szükség esetén töltsön utána. – A zárókupakokat szilárdan csavarja vissza, illetve nyomja vissza a helyére – Az edényen keletkezett savcseppeket törölje le. – A savval-árammal töltött akkumulátorok üzemképes állapottal rendelkeznek. Running Bull AGM/BackUp: Azonnal üzemkész. Figyelmeztetés: Amennyiben az akkumulátor alacsony hőmérséklet és/vagy kedvezőtlen tárolási feltételek miatt nem adja le indítóteljesítményét, úgy az akkumulátort árammal fel kell tölteni (lásd a 4. pontot).

6. Bikázás – – – – – – – –

3. Beszerelés a járműbe

A segítséget adó jármü akkumulátora

– Az akkumulátor ki- és beszerelése előtt állítsa le a motort, és kapcsoljon ki minden elektromos fogyasztót. – Kerülje el a szerszámmal okozható rövidzárlatot. – Kiszereléskor először a negatív (-) pólust, majd ezt követően a pozitív (+) pólust vegye le. – Az akkumulátor beszerelése előtt annak helyét a járműben tisztítsa meg. – Rögzítse szilárdan az akkumulátort. – Az akkumulátor pólusait és saruit tisztítsa meg és vékonyan kenje be saválló zsírral. – Beszereléskor először a pozitív (+) pólust csatlakoztassa, majd ezt követően a negatív (-) pólust. Ügyeljen arra, hogy a saruk rögzítése megfelelő legyen.

A segítséget igénylö jármü akkumulátora

– Most indítson a segítségre szoruló járművel max. 15 másodpercig, eközben ne indítsa be a segítő járművet. – Levétel: a kábeleket fordított sorrendben szerelje le.

4. Töltés járművön kívül – – – – – – – –

A jármű érzékeny elektronikája miatt lehetőleg mindig csak Startbooster készülékkel (a Banner cég forgalmazza) adjon indítási Segítséget. Amikor egyik autóval adunk indítási segítséget a másiknak, a saruk csatlakoztatásakor feszültségcsúcsok keletkezhetnek, s ezzel kár keletkezhet a jármű elektronikus részeiben, sőt tönkre is mehetnek. Ezért bikázás esetén tartsa be az alábbi utasításokat! Használjon szabványos indítókábeleket (pl. DIN 72 553)! A használati utasításokat tartsa be! Csak azonos névfeszültségű akkumulátorokat kössön össze. Rácsatlakoztatás: mindkét jármű motorját állítsa le! Először a két pozitív pólust, 1-est a 2-vel, utána a 2-es segítő jármű 3-as negatív pólusát a segítségre szoruló jármű egy csupasz fém részével kösse össze az akkumulátoron kívül. (Tartsa be a járműgyártó utasításait).

A töltés előtt ellenőrizze az elektrolit-szintet és szükség esetén töltse fel sótalanított vagy desztillált vízzel a savszintjelző max. jeléig, ill. az akkumulátor lapok felső szintje felett 15 mm-ig. A járművön keletkező károk elkerülése érdekében az akkumulátort az újratölté shez ajánlatos kiszerelni. Figyelem: a levételnél ügyeljen a gyártó utasításaira. Az akkumulátorokat csak egyenárammal szabad tölteni. Az akkumulátor pozitív pólusát (+) csatlakoztassa rá a töltőberendezés pozitív kivezetésére (+), az akkumulátor negatív pólusát (-) a töltőberendezés negatív kivezetésére (-). A töltőberendezést csak akkor kapcsolja be, ha az akkumulátor már rá van kötve. A töltés befejezésekor először kapcsolja ki a töltőberendezést. Töltési áramként a kapacitás egy tizedét ajánljuk. (Pl. 44 Ah : 10 = 4,4 A a töltési áram). Töltés közben a sav hőmérséklete nem haladhatja meg az 55 °C-ot. Ezen érték túllépésekor a töltést meg kell szakítani! A töltés kész, ha az áram a 0 érték felé halad, ill. az akkumulátor már tartósan nem vesz fel több áramot, vagy ha az automata töltőberendezés kikapcsol. Töltéskor gondoskodjon a jó szellőzésről. Figyelem! Töltéskor robbanásveszélyes durranógáz keletkezik! Tilos tűz,

7. Üzemen kívül helyezés

– Az akkumulátort árammal töltse fel (lásd a 4. pontot) és tárolja száraz, hűvös helyen. - Amennyiben az akkumulátor a járműben marad, úgy a negatív sarut vegye le. - Rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi állapotot

54

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

godzin nie podnosi się gęstość elektrolitu oraz napięcie ładowania bądż też prostownik automatyczny sam się wyłączy. – Zapewnić dobrą wentylację w czasie ładowania. Uwaga: podczas ładowania wytwarza się gaz wybuchowy – nie zbliżać się z ogniem, papierosami itp. Running Bull AGM/BackUp: Bezwarunkowo należy stosować ładowarkę z regulacją napięcia (maks. 14,8 V)! Stosowanie zwykłych ładowarek bez regulacji napięcia jest przyczyną uszkodzenia akumulatorów w wyniku przeładowania oraz wylania się elektrolitu!

POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI AKUMULATORÓW ROZRUCHOWYCH 1. Magazynowanie i transport

5. Konserwacja

– Akumulatory nie zalane kwasem nie wymagają konserwacji. Akumulatory należy magazynować w chłodnych i suchych pomieszczeniach. – Akumulatory zalane należy natychmiast naładować gdy gęstość elektrolitu spadnie do 1,21 kg/l – akumulator rozładowany (1,18 kg/l przy napełnieniu elektrolitem gęstość 1,23 kg/l – patrz pkt 4). – Akumulatory zalane winny być transportowane w pionie, w przeciwnym razie mogą nastąpić wycieki elektrolitu. – Podczas transportu zabezpieczyć akumulatory przed przewróceniem się. Running Bull AGM/BackUp: Z ochroną przed wylaniem się elektrolitu w odwróconej pozycji oraz na wypadek uszkodzenia obudowy. Akumulator należy doładować najpóźniej po osiągnięciu napięcia spoczynkowego ≤ 12,50 V (vide punkt 4). Mierzenie gęstości elektrolitu, ew. uzupełnianie wody destylowanej, nie jest możliwe.

Do zapewnienia długiej żywotności akumulatora należy przestrzegać następujące wskazówki: – Powierzchnia akumulatora powinna być czysta i sucha. – Należy regularnie kontrolować poziom kwasu i, jeżeli jest to konieczne, uzupełniać wodą destylowaną. Nigdy nie dolewać kwasu. Przy dużym ubytku wody należy zlecić specjaliście sprawdzenie prądu ładowania. – Nie stosować żadnych „usprawnień“ – Skontrolowanie stanu naładowania akumulatora jest możliwe przy pomocy pomiaru gęstości kwasu. Jeżeli gęstość kwasu jest poniżej 1,21 kg/l (lub 1,18 kg/l dla kwasu 1,23 kg/l) akumulator należy doładować – patrz punkt 4. Poniżej tej gęstości elektrolit w akumulatorze może zamarznąć już przy temp. -15 °C (przy 1,28 kg/l przy -70 °C). Running Bull AGM/BackUp: Pojemność akumulatora można ustalić wyłącznie na podstawie napięcia spoczynkowego. Jeżeli napięcie spoczynkowe ma wartość ≤ 12,50 V, nałeży bezwarunkowo doładować akumulator (vide punkt 4). Nie jest możliwe mierzenie gęstości elektrolitu, ew. uzupełnianie wody destylowanej.

2. Uruchomienie

Wszystkie akumulatory firmy Banner są suchoładowalne, tzn. po zalaniu elektrolitem są gotowe do eksploatacji (nie wymagają ładowania) – W trakcie zalewania temperatura akumulatora oraz elektrolitu powinna wynosić min. 10 °C. – Zdjąć korki z otworów wlewowych. – Napełnić poszczególne cele akumulatora elektrolitem (kwas siarkowy akumulatorowy o gęstości 1,28 kg/l: w tropikach 1,23 kg/l) do poziomu maksymum lub 15 mm powyżej górnej krawędzi płyty. – Odstawić akumulator na 15 min., kilka razy lekko przechylić i ewentualnie uzupełnić brakujący elektrolit. – Korki zamykające dobrze dokręcić lub docisnąć. Zetrzeć powierzchnie spryskane kwasem. Akumulator jest gotowy do eksploatacji. Running Bull AGM/BackUp: Akumulator przygotowany do natychmiastowego wykorzystania. Uwaga: Jeżeli akumulator na skutek zbyt niskiej temperatury lub niekorzystnych warunków magazynowania nie ma wystarczającej mocy rozruchowej, należy go doładować – patrz punkt 4.

6. Pomoc w uruchomieniu pojazdu – – – – – – –

3. Zamontowanie w pojeździe

– Przed zamontowaniem i wymontowaniem akumulatora należy wyłączyć silnik i wszystkie inne odbiorniki prądu. – Unikać zwarć spowodowanych narzędziami. – Przy zamontowaniu akumulatora zdjąć najpierw zacisk z bieguna ujemnego (-), potem z dodatniego (+). – Przed zamontowaniem akumulatora oczyścić półkę w pojeździe. – Zamocować akumulator – Oczyścić bieguny akumulatora (bolce) i klemy oraz lekko przesmarować smarem antykorozyjnym. – Przy wymontowywaniu akumulatora połączyć zaciski najpierw na biegunie dodatnim (+), a potem na ujemnym (-). Zwrócić uwagę na dobre zamocowanie zacisków na biegunach.

Akumulator w pojezdzie udzielającym pomocy

4. Ładowanie poza pojezdem – – – – –

Ze względu na wrażliwą elektronikę pojazdu do wspomagania rozruchu stosować tylko specjalne urządzenia rozruchowe. Wspomaganie rozruchu w układzie samochód – samochód może w momencie odłączenia zacisków spowodować spiętrzenie napięć i w rezultacie uszkodzić lub nawet zniszczyć elektronikę pojazdu. Z w/w powodów, przy rozruchu za pomocą kabli rozruchowych należy przestrzegać poniższych wskazówek. Do pomocy w rozruchu stosować tylko znormalizowane kable (na przykład DIN 72553) Przestrzegać instrukcji stosowania kabli rozruchowych. Łączyć ze sobą tylko akumulatory o tych samych napięciach nominalnych. Przy zakładaniu zacisków silniki w obu pojazdach powinny być wyłączone. Połączyć najpierw dwa bieguny dodatnie 1 z 2, potem biegun ujemny naładowanego akumulatora 3 z metalowym nielakierowanym miejscem obok akumulatora 4 w pojeżdzie, któremu udzielana jest pomoc.

Przed ładowaniem skontrolować poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną (lub demineralizowaną) do poziomu maksymum lub 15 mm powyżej górnej krawędzi płyt. Wymontować akumulator z pojazdu. Uwaga: przy odłączeniu postępować zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta, ładowanie przeprowadzić prądem stałym. Połączyć biegun dodatni (+) akumulatora z biegunem dodatnim (+) prostownika oraz biegun ujemny (-) akumulatora z biegunem ujemnym (-) prostownika. Prostownik należy załączyć dopiero po podłączeniu akumulatora. Po zakończeniu ładowania akumulatora należy najpierw wyłączyć prostownik. Zaleca się stosowanie prądu ładowania 0 wartości 1/10 pojemności (np. 44 Ah : 10 = 4,4 : 4,4 A – prąd ładowania). Temperatura elektrolitu podczas ładowania nie powinna przekraczać 55 °C. W przypadku jej przekroczenia ładowanie należy przerwać. Stan całkowitego naładowania został osiągnięty wówczas, jeżeli w czasie 2

Akumulator w pojezdzie potrzebującym pomocy

– W pojeżdzie potrzebującym pomocy uruchamiamy rozrusznik przez max. 15 sek. Uruchamiamy pojazd przy niepracującym silniku pojazdu wspomagającego. – Odłączanie zacisków: odłączyć przewody elektryczne w odwrotnej kolejności.

7. Zaprzestanie eksploatacji

– Akumulator naładować (patrz punkt 4) i przechowywać w chłodzie. – Jeżeli akumulator zostaje w samochodzie – zdjąć zacisk na biegunie ujemnym. – Regularnie kontrolować stan naładowania (patrz punkt 5).

55

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

– Pe durata încărcării asiguraţi ventilaţia suficientă cu aer. Atenţie: Pe durata încărcării ia naştere un gaz exploziv! Focul, scânteierea, lumina deschisă şi fumatul sunt interzise. Running Bull AGM/BackUp: Este neapărat necesar să se folosească încărcătorul cu reglare de tensiune (max. 14,8 V)! Prin utilizarea încărcătoarelor obişnuite fără reglare de tensiune se produce vătămarea bateriei în urma supraîncărcării şi cauzează evadarea electrolitului!

ROMÂNEŞTE INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA ACUMULATOARELOR DE PORNIRE

5. Întreţinere

1. Depozitare şi transport

Pentru o durată lungă de viaţă a acumulatorului respectaţi următoarele indicaţii: – menţineţi suprafaţa acumulatorului curată şi uscată. – Controlaţi periodic starea acidului şi dacă este cazul completaţi celulele cu apă demineralizată sau distilată. (ATENŢIE, unele tipuri de acumulatoare nu trebuie să se deschidă – citiţi cu atenţie manualul de utilizare!). Niciodată nu adăugaţi acidul! În caz de pierderi mari de lichid lăsaţil un specialist să verifice regulatorul de tensiune. – Nu adăugaţi alte mijloace de îmbunătăţire. – Starea acumulatorului se poate stabili măsurând densitatea acidului. Dacă această densitate este sub 1,21 kg/l (1,18 kg/l la umplere 1,23 kg/l) acumulatorul trebuie încărcat (vezi punctul 4). La această densitate acumulatorul este rezistent la ger până la - 15 °C (la densitatea de 1,28 kg/l până la -70 °C). Running Bull AGM/BackUp: Capacitatea bateriei se poate stabili în exclusivitate pe baza tensiunii de repaus. Dacă tensiunea de repaus are valoarea ≤ 12,50 V, este necesar ca bateria să se încarce (vezi punctul 4). Nu se poate efectua măsurarea densităţii acidului şi nici adăugarea apei distilate.

– Acumulatoarele fără umplutură nu necesită nici o întreţinere. Depozitaţile la loc uscat şi rece (deasupra punctului de îngheţ). – Încărcaţi imediat acumulatoarele umplute dacă densitatea acidului este sub nivelul de 1,21 kg/l – vezi punctul 4 din acest capitol. – Acumulatoarele umplute se depozitează şi transportă orizontal, altfel există pericol de scurgere a acidului. – În timpul transportului acumulatoarele trebuie asigurate împotriva răsturnării. Running Bull AGM/BackUp: Cu protecţia împotriva evadării electrolitului în poziţia inversată şi în caz de defectare a învelitoarei. Încărcaţi cel târziu la tensiunea de repaus ≤ 12,50 V (vezi punctul 4). Nu se poate efectua măsurarea densităţii acidului şi nici adăugarea apei distilate.

2. Punerea în funcţiune a acumulatorului uscat preîncărcat

Acumulatoarele neumplute, uscate şi preîncărcate sunt pregătite pentru utilizare după turnarea acidului fără să mai fie încărcate. – Temperatura acumulatorului şi a acidului la umplere nu ar trebui să fie sub 10 °C. – Deşurubaţi sau scoateţi dopurile de închidere (ATENŢIE - la unele tipuri de acumulatoare nu se procedează aşa – trebuie întotdeauna citit cu atenţie manual de utilizare). – Fiecare element al acumulatorului se umple cu acid sulfuric conform VDE 0510 având densitatea de 1,28 kg/l (în ţările tropicale 1,23 kg/l) până la reperul maxim sau 15 mm deasupra muchiilor superioare ale plăcilor electrozilor. – Acumulatorul se lasă să stea 15 minute după care se apleacă uşor şi eventual se mai completează cu acid. – Se înşurubează sau împing dopurile de închidere, ştergându-se eventualele picături de acid . Acumulatoarele livrate în starea umplută sunt capabile să funcţioneze imediat. Running Bull AGM/BackUp: Bateria pregătită pentru a fi utilizată imediat. Observaţie: Dacă acumulatorul nu dispune de energie acumulată suficientă din cauza temperaturilor joase sau din cauza depozitării necorespunzătoare atunci trebuie încărcat (vezi punctul 4).

6. Asistenţă la pornirea motorului – – – – – –

Având în vedere electronica sensibilă a vehiculului, pentru pornirea asistată a motorului se utilizează în principiu grupul de pornire (booster). Pornirea asistată a motorului de la vehicul la vehicul poate duce la deconectare la vârfuri de tensiune care pot defecta sau lichida partea electronică a vehiculului. La utilizarea cablurilor pentru pornirea asistată a motorului vehiculului respectaţi următoarele indicaţii! Recomandăm utilizarea cablurilor reglementate. Respectaţi instrucţiunile producătorului cablurilor de pornire Conectaţi în principiu numai bateriile care au aceeaşi tensiune. Conectare: A se opri motoarele ambelor vehicule! Întâi conectaţi ambii poli pozitivi 1 şi 2, apoi conectaţi polul negativ 3 al vehiculului de asistenţă cu partea metalică curăţată (scheletul caroseriei) 4 a vehiculului defect. (Respectaţi indicaţiile producătorului vehiculului).

3. Încorporarea în vehicul – – – – – – –

Înainte de încorporarea (respectiv scoaterea) acumulatorului în vehicul se opreşte motorul şi se deconectează toate consumatoarele. Eliminaţi apariţia producerii scurtcircuitelor care pot apărea utilizând sculele. La scoatere deconectaţi întâi polul negativ (-), apoi cel pozitiv (+). Curăţaţi bine locul pentru acumulator înainte de încorporare. Fixaţi bine acumulatorul. Curăţaţi si ungeţi bine polii si clemele cu lubrifiant consistent rezistent la acizi. La încorporare conectaţi întâi polul pozitiv (+) apoi cel negativ (-). Asiguraţi contactul bun al clemelor.

Acumulatorul vehiculului care acordă asistenţa

Acumulatorul vehiculului asistat

4. Încărcarea în afara vehiculului

– Înainte de încărcare controlaţi starea electrolitului, în caz de necesitate completaţi cu apă distilată sau demineralizată până la reperul max. sau 15 mm deasupra muchiei superioare a plăcilor electrozilor. – Pentru încărcare se recomandă ca bateria să fie demontată să se împiedice eventualele pagube asupra vehiculului. Avertisment: La deconectarea polilor respectaţi instrucţiunile producătorului. – Bateria poate fi încărcată numai cu curent continuu. Polul pozitiv (+) al bateriei se conecteacă cu polul pozitiv (+) al încărcătorului şi polul negativ (-) al bateriei cu polul negativ (-) al încărcătorului. – Porniţi încărcătorul după conectarea la baterie. După terminarea încărcării opriţi încărcătorul. – Pentru încărcare recomandăm să folosiţi curentul de încărcare care cu o zecime din capacitate (de ex. 44 Ah: 10 = 4,4 A de curent de încărcare). – Temperatura acidului pe durata încărcării nu trebuie să depăşească 55 °C. La depăşirea acestei temperaturi este necesar ca încărcarea să fie întreruptă. – Încărcarea este terminată când curentul se apropie de valoarea 0, resp. atunci când nu mai descreşte sau când încărcătorul automat se opreşte automat.

– – –

Acum porniţi motorul vehiculului defect un timp de cel mult 15 secunde. Vehiculul care acordă asistenţa tehnică nu se porneşte. Deconectare: Deconectaţi cablurile în ordine inversă. Curentul de probă la rece pentru baterii conform diferitelor norme (Curentul de pornire la rece este o măsură de calitate a bateriei de a porni motorul la temperaturi joase - 18 °C.)

7. Scoaterea acumulatorului din funcţiune

– Încărcaţi acumulatorul conform punctului 4 şi păstraţi-l la rece. – Dacă acumulatorul rămâne în vehicul, deconectaţi clema negativă. – Verificaţi periodic tensiunea (vezi punctul 5).

56

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

– По време на зареждане температурата на електролита не трябва да превишава 55°C. В случай, че температурата превиши тази граница, прекратете зареждането. – Зареждането е приключило, ако силата на тока клони към 0 съотв. не намалява повече или автоматичното зарядно устройство се изключи. – По време на зареждане осигурете добра вентилация. Внимание: По време на зареждането се отделя силно взривоопасен експлозивен газ! Огън, искри, открита електрическа светлина и пушенето са забранени! Running Bull AGM/BackUp: Задължително да се зарежда със зарядно устройство с регуларатор на напрежение (макс. 14,8V)! Използването на обикновени зарядни устройства без регуларатор на напрежение поврежда акумулатора и причинява утечка на електролита!

БЪЛГАРСКИ УПЪТВАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТАРТЕРНИ БАТЕРИИ 1. Съхранение и транспортиране

– Сухозаредените стартерни акумулатори не изискват поддръжка. Съхранявайте ги в сухи и прохладни (незамръзващи) помещения. – Мокрозаредените стартерни акумулатори дозареждайте най-късно при плътност на електролита под 1,21 kg/l (1,18 kg/l при плътност на електролита 1,23 kg/l) (вж. т. 4). – Мокрозаредените стартерни акумулатори транспортирайте и съхранявайте изправени, тъй като в противен случай е възможно изтичането на киселина. – При транспортиране подсигурете акумулатора срещу преобръщане. Running Bull AGM/BackUp: Защитен от изтичане дори в преобърнато състояние и при повреда на кутията. Да се дозаражда най-късно когато напрежението при празен ход е ≤ 12,50 V (вж. т. 4). Не е възможно измерването на плътността на електролита, както и допълването с дестилирана вода.

5. Поддръжка

За да осигурите на акумулатора дълъг жизнен цикъл, спазвайте следните инструкции: – Поддържайте повърхността на акумулатора чиста и суха. – Проверявайте редовно нивото на електролита и ако е нужно доливайте дейонизирана или дестилирана вода. Никога не доливайте киселина. При висока загуба на вода регулаторът на напрежението трябва да се провери от специалист. – Не използвайте така наречени подобрители. – Нивото на заряд на акумулатора може да се провери чрез измерване на плътността на електролита. Ако плътността на електролита е под 1,21 kg/l (съотв. 1,18 kg/l при електролит с плътност 1,23 kg/l), акумулаторът трябва да бъде дозареден (вж. т. 4). При тази плътност на електролита акумулаторът е защитен от замръзване до -15°C (при 1,28 kg/l до -70°C). Running Bull AGM/BackUp: Нивото на заряд се установява единствено въз основа на напрежението при празен ход. Ако напрежението при празен ход е ≤ 12,50 V, акумулаторът трябва да бъде дозареден (вж. т. 4). Не е възможно измерването на плътността на електролита, както и допълването с дестилирана вода.

2. Пускане в експлоатация

Сухозаредените стартерни акумулатори са готови за експлоатация без допълнително зареждане с електролит. – Когато зареждате акумулатора с електролит температурата на акумулатора и на киселината трябва да е минимум 10 °C. – Свалете предпазната капачка. – Напълнете отделните клетки на акумулатора със сярна киселина по стандарт VDE 0510 с плътност 1,28 kg/l (за тропически страни 1,23 kg/l) до максимума на маркировката за електролита или съответно 15 мм над горния ръб на решетката. – Оставете акумулатора за 15 минути в покой, разклащайте го многократно и евентуално допълвайте с киселина. – Завъртете съотв. натиснете здраво предпазната капачка. При наличие на пръски от киселина ги забършете. Акумулатори, доставени заредени с електролит, са готови за експлоатация. Running Bull AGM/BackUp: Готови за незабавна експлоатация. Забележка: Ако поради ниска температура или неблагоприятни условия на съхранение акумулаторът не отдава достатъчно мощност, то той трябва да бъде дозареден (вж. т. 4).

6. Помощ при стартиране

– Заради чувствителната електроника в автомобила се препоръчва, оказването на помощ при стартиране да се осъществява единствено чрез специалното устрийство Banner Booster. – Оказването на помощ при стартиране от автомобил на автомобил може да доведе до пиково напрежение при откачането на клемите и с това да повреди или дори унищожи електрониката на превозното средство. – Поради това при употреба на стартерни кабели следвайте долупосоченото ръководство! – При оказване на помощ при стартиране със стартерни кабели се препоръчва използването на нормирани стартерни кабели (например по стандарт DIN 72 553). – Следвайте упътването за ползване на стартерните кабели. – Свързвайте само акумулатори с еднакво номинално напрежение. – При закачане на клемите двигателите на двата автомобила трябва да бъдат изключени! Първо свържете двата положителни полюса 1 и 2, след това отрицателния полюс на захранващия автомобил 3 с едно метално празно място на захранвания автомобил 4 встрани от акумулатора. (Спазвайте указанията на автомобилния производител).

3. Монтаж в превозното средство – – – – – – –

Преди монтиране или отмонтиране на акумулатора изключете двигателя и всички уреди, потребяващи електроенергия. Не допускайте къси съединения, причинени от работни инструменти. При отмонтиране първо откачете минусовата клема (-), след това плюсовата клема (+). Преди монтиране почистете мястото, където се поставя акумулаторът. Закрепете акумулатора здраво. Почистете терминалите и клемите и ги намажете с тънък слой несъдържаща киселина смазка. При монтиране първо закачете плюсовата клема (-), след това минусовата клема (+). Убедете се, че клемите са здраво закачени.

Акумулатор на захранващия автомобил

4. Зареждане извън превозното средство

– Преди зареждане проверете нивото на електролита и ако е нужно долейте дейонизирана или дестилирана вода до максимума на маркировката за електролита или съответно 15 мм над горния ръб на решетката. – При дозареждане отмонтирайте акумулатора, за да предпазите автомобила от щети.Внимание: При откачването на клемите спазвайте указанията на автомобилния производител. – Зареждайте акумулаторите с прав ток. Свързвайте плюсовата клема (+)на акумулатора с плюсовата клема (+) на зарядното устройство и минусовата клема (-) на акумулатора с минусовата клема (-) на зарядното устройство. – Включете зарядното устройство, едва след като го свържете с акумулатора. При приключване на зареждането първо изключете зарядното устройство. – Препоръчваме акумулаторът да се зарежда със заряден ток, равен на една десета от капацитета. (Например: 44 Ah: 10 = 4,4 A заряден ток).

Акумулатор на захранвания автомобил

– Стартирайте захранвания автомобил за макс. 15 сек., без да запалвате захранващия автомобил. – При откачане на клемите разкачете кабелите в обратната последователност.

7. Извеждане от експлоатация

– Заредете акумулатора (вж. т. 4) и го съхранявайте в прохладно помещение. – Ако акумулаторът остава в автомобила, откачете минусовата клема. – Проверявайте редовно нивото на заряд (вж. т. 5).

57

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

Running Bull AGM/BackUp: Bezpodmienečne používajte nabíjačku s napäťovou reguláciou (max. 14,8 V)! Používaním bežných nabíjačiek bez napäťovej regulácie dochádza k poškodeniu batérie v dôsledku prebitia a je príčinou úniku elektrolytu!

SLOVENSKY NÁVOD NA POUŽITIE

5. Údržba

ŠTARTOVACÍCH AKUMULÁTOROV

Aby ste dosiahli dlhú životnosť akumulátora, dodržujte nasledujúce pokyny: – Povrch akumulátora udržujte čistý a suchý. – Pravidelne kontrolujte stav kyseliny a v prípade potreby doplňte vodu bez obsahu solí alebo destilovanú vodu. Nikdy nedolievajte kyselinu. Pri vysokom úbytku vody treba nechať skontrolovať napätie regulátora odborníkom. – Nepoužívajte takzvané aditíva. Stav nabitia akumulátora sa dá skontrolovať meraním hustoty kyseliny. Ak je hustota nižšia než 1,21 kg/l (príp. 1,18 kg/l pri akumulátorovej kyseline s hustotou 1,23 kg/l), je nutné akumulátor dobiť (viď bod 4). Pri tejto hustote kyseliny je akumulátor chránený proti zamrznutiu až do teploty - 15 °C (pri 1,28 kg/l do - 70 °C). Running Bull AGM/BackUp: Kapacitu batérie možno stanoviť výlučne na základe pokojového napätia. Ak má pokojové napätie hodnotu ≤ 12,50 V, je nevyhnutné batériu dobiť (pozri bod 4). Nie je možné merať hustotu kyseliny, príp. dopĺňať destilovanú vodu.

1. Skladovanie a preprava

– Nenaplnené štartovacie akumulátory nevyžadujú žiadnu údržbu. Skladujte v suchu a chlade (nad bodom mrazu). – Naplnené štartovacie akumulátory dobíjajte najneskôr pri hustote kyseliny nižšej než 1,21 kg/l (1,18 kg/l pri akumulátorovej kyseline s hustotou 1,23 kg/l) (viď bod 4). – Naplnené akumulátory prepravujte a skladujte v polohe nastojato, inak môže dôjsť k vytečeniu kyseliny. – Pri preprave akumulátor zabezpečte proti prevráteniu. Running Bull AGM/BackUp: S ochranou proti úniku elektrolytu v prevrátenej polohe a pri poškodení krytu. Dobite najneskôr pri pokojovom napätí ≤ 12,50 V (pozri bod 4). Nie je možné merať hustotu kyseliny, príp. dopĺňať destilovanú vodu.

6. Pomoc pri štartovaní

2. Uvedenie do prevádzky

– – – – – – –

Nenaplnené, nabité štartovacie akumulátory sú pripravené na prevádzku bez zvláštneho nabíjania po naplnení kyselinou. – Pri plnení by teplota akumulátora a kyseliny mala byť aspoň 10 °C. – Odstráňte viečko uzáveru. – Jednotlivé články akumulátora naplňte kyselinou sírovou podľa VDE 0510 s hustotou 1,28 kg/l (pre tropické krajiny 1,23 kg/l) až po značku max. výšky hladiny kyseliny, príp. 15 mm nad hornú hranu dosky akumulátora. – Akumulátor nechajte 15 minút stáť, niekoľkokrát ho zľahka nakloňte, v prípade potreby doplňte kyselinu. – Viečka uzáverov pevne zaskrutkujte, príp. zatlačte. Vystreknutú kyselinu utrite. Akumulátory dodávané v naplnenom stave sú pripravené na prevádzku. Running Bull AGM/BackUp: Batéria pripravená na okamžité použitie. Upozornenie: Ak akumulátor v dôsledku príliš nízkej teploty alebo nepriaznivých podmienok pri skladovaní nemá dostatočný štartovací výkon, treba ho dobiť (viď bod 4).

3. Montáž do vozidla

Kvôli citlivej elektronike vo vozidle by sa pri štartovaní mal používať v zásade iba pomocný štartovací prístroj Banner Booster. Pomoc pri štartovaní z auta do auta môže pri odpojení spôsobiť náhly vzostup napätia a poškodiť či dokonca zničiť elektroniku vozidla. Preto pri používaní štartovacích káblov dodržujte nasledujúci návod! Pri použití štartovacieho kábla sa odporúča používať normované štartovacie káble (napr. podľa DIN 72 553). Dodržujte návod na použitie štartovacích káblov. Spájajte iba akumulátory s rovnakým menovitým napätím. Pripojenie: Vypnite motory oboch vozidiel! Najprv spojte oba kladné póly 1 a 2, potom záporný pól vozidla 3, ktoré poskytuje pomoc, s miestom na štartujúcom vozidle 4, kde je odhalený kov, a to mimo akumulátora. (Dodržujte pokyny výrobcu vozidla).

obr. akumulátor pomocného vozidla

– Pred montážou a demontážou akumulátora vypnite motor a všetky elektrospotrebiče. – Zabráňte vzniku skratov prostredníctvom náradia. – Pri demontáži odpojte najprv záporný pól (-), potom kladný pól (+). – Pred montážou akumulátora vyčistite vo vozidle miesto, kam sa akumulátor bude montovať. – Akumulátor pevne upnite. – Vyčistite póly akumulátora a póly svoriek a zľahka ich namažte mazivom bez obsahu kyselín. – Pri montáži najprv pripojte kladný pól (+), potom záporný pól (-). Dbajte na to, aby svorky pevne držali.

akumulátor štartovaného vozidla

– Teraz štartujte v pomocnom vozidle max. 15s., vozidlo, ktoré pomoc poskytuje, pritom neštartuje. – Odpojenie: Káble odpojte v opačnom poradí.

4. Nabíjanie mimo vozidla

7. Uvedenie mimo prevádzky

– Pred nabíjaním skontrolujte stav elektrolytu a v prípade potreby doplňte vodu bez obsahu solí alebo destilovanú vodu, a to až po značku max. výšky hladiny kyseliny, príp. 15 mm nad hornú hranu dosky akumulátora. – Ak chcete dobiť akumulátor, vymontujte ho, aby nedošlo k poškodeniu vozidla. Pozor: Pri odpájaní dodržujte pokyny výrobcu vozidla. – Akumulátory sa smú nabíjať iba jednosmerným prúdom. Kladný pól (+) akumulátora sa spája s kladným pólom (+) nabíjačky a záporný pól (-) so záporným pólom (-) nabíjačky. – Nabíjačku zapnite až po pripojení akumulátora. Nabíjačku odpojte až po dokončení nabíjania. – Ako nabíjací prúd odporúčame desatinu kapacity. (napr. 44 Ah: 10 = 4,4 A nabíjacieho prúdu). – Teplota kyseliny nesmie počas nabíjania prekročiť 55 °C. Pri jej prekročení je nutné nabíjanie prerušiť. – Nabíjanie je ukončené, ak prúd klesne na 0 alebo už neklesá alebo sa vypne automatická nabíjačka. – Pri nabíjaní zabezpečte dobré odvetranie. Pozor: Počas nabíjania sa vytvára vysoko explozívny plyn! Zákaz používania ohňa, iskier, otvoreného svetla a fajčenia!

– Akumulátor nabite (viď bod 4) a uložte v chlade. – Ak akumulátor zostane vo vozidle, odpojte zápornú svorku. – Pravidelne kontrolujte stav nabitia (viď bod 5).

58

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

NOTES

59

www.bannerbatteries.com


THE POWER COMPANY

NOTES

60

www.bannerbatteries.com


OP

ART

www.bannerbatteries.com STOP

OP START ART STOP

STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP

RUNNING BULL: THE SPECIAL BATTERIES FOR LOW ENVIRONMENTAL IMPACT VEHICLES WITH START-STOP SYSTEMS.

uge ohne ückgewinnung

RÜCKG ENERGIE ENERGY

RUNNING BULL: SPECIALISTÉ NA EKOLOGICKÁ VOZIDLA SE SYSTÉMEM START-STOP.

ART

STOP

RT

STOP

ART

RUNNING BULL AGM START

STOP

START

STOP

START

Trend-setting absorbent glass mat technology. For mid- and upper range cars and start-stop systems with braking energy recuperation. START STOP STOP

STOP

START

STOP

START

AGM

OLOGY STARTTECHNSTOP

STOP

ENERGY RECUPERATION ENERGIERÜCKGEWINNUNG

Perspektivní technologie AGM (Absorbent Glass Mat). Pro osobní vozy střední a vyšší třídy se systémy start-stop a s rekuperací brzdné energie.

START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP START

STOP

RUNNING BULL BACKUP Für Kraftfahrzeuge ohne Energierückgewinnung

AGM TECHNO

LOGY

BACKUP

The powerful AGM power support. The back-up battery for cars with particularly large energy requirements. Silný pomocník na bázi AGM. Pomocná baterie pro osobní vozy s velmi vysokými nároky na energii.

RUNNING BULL EFB EnhancedSTART flooded battery cycle-resistant battery. STOP STOP – theSTART STOPstarterSTART START For mid-range and small cars, as well as simple start-stop systems without braking energy recuperation. Enhanced Flooded Battery – startovací baterie odolná vůči cyklickému zatížení. Pro osobní vozy střední třídy, malé automobily a jednoduché systémy start-stop bez rekuperace brzdné energie.

STOP

START

STOP

START

STOP

EFB TECHNO

LOGY

BUFFALO BULL SHD PRO

BIKE BULL

ENERGY BULL

ACCESSORIES

Stop+go, cold starts & Co: The Buffalo Bull sets full power into every commercial vehicle.

The motorcycle battery with Banner power.

The special, cycle-resistant battery for hobbies and leisure that offers portable power.

Banner battery accessories Technology for professional battery servicing.

Speciální baterie odolná vůči cyklickému namáhání pro hobby a volný čas, vhodný zdroj energie na cesty.

Příslušenství k bateriím Banner Technologie pro profesionální servis baterií.

Stop+go, studený start a spol.: Buffalo Bull poskytne dostatečnou energii každému užitkovému vozidlu.

Motocyklová baterie s energií Banner.


1706071200 · MEU 12.2011 BG: Баннер Батерии Б-я ЕООД, BG-1618 София, Ул. Любляна 46, J&L Center, ет. 1., Тел. +359/2/889 01 20, Факс +359/2/889 01 21, e-mail: office.bbg@bannerbatteries.com CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha 10-Uhříněves, Přátelství 1011, Tel. (+420) 267 090 510, Telefax (+420) 267 090 522, e-mail: office.bczp@bannerbatteries.com Provozovna: CZ-66441 Troubsko, Jihlavská 2 (areál PRADE Holding), Tel. (+420) 517 370 720, Telefax (+420) 517 370 721, e-mail: office.bczr@bannerbatteries.com H: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, Tel. +36/ 24/ 49 18 91, Telefax +36/ 24/ 49 18 92, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com Kirendeltségek: Banner Batterien Hungária Kft, H-4081 Hajdúnánás, Fürdő u. 1, Tel. 052/57 05 15, Fax 052/57 05 15, e-mail: office.bhh@bannerbatteries.com PL: Banner Polska Sp. z o.o., PL-40861 Katowice, ul. Gliwicka 234, Tel. +48/(0)32/203 72 45, Fax +48/(0)32/203 72 46, e-mail: office.bpl@bannerbatteries.com Filia: Banner Polska Sp. z o.o., PL-05850 Ozarów Mazowiecki (Warszawa), ul. Kręta 2, Tel. +48/(0)22/721 14 47, Fax +48/(0)22/721 14 48, e-mail: office.bplw@bannerbatteries.com RO: Banner Baterii Romania s.r.l., RO-077145 Pantelimon, jud. llfov, B-dul Biruinţei nr. 67, Tel. +4/021/3000 627, Fax +4/021/3000 637, e-mail: office.bro@bannerbatteries.com SK: Banner Baterie SR, s.r.o, SK-83104 Bratislava 3, Za Stanicou 1, Nr. 1537, Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74, Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com

ZuordnungslistePKWMEU  
ZuordnungslistePKWMEU  

http://www.bannerbatterien.com/banner/files/ZuordnungslistePKWMEU.pdf

Advertisement