Page 1

NEWSLETTER TEHNIC Ediţia 7_iunie 2012

MĂSURAREA PORNIRII LA RECE CU INSTRUMENTE DE MĂSURĂ RAPIDE După cum este ştiut, tensiunea în circuit deschis a unei baterii de pornire dă informaţii despre starea de încărcare a bateriei. Determinarea acesteia cu instrumente de măsură rapide este o caracteristică standard în lanţul logistic. Pe lângă aceasta, de multe ori este determinat în acelaşi timp şi curentul de pornire la rece şi comparat cu o valoare stabilită prin specificaţie EN. Însă pentru interpretarea rezultatului trebuie luaţi în considerare factorii care influenţează valoarea măsurată. O problemă: Principiile fizico-chimice predominante într-o baterie plumb-acid fac ca o evaluare completă să nu poată fi efectuată într-un interval scurt de timp. Dar nici o apreciere rapidă a stării de sănătate (SOH) a bateriei nu este posibilă. Un rezultat sigur poate fi obţinut doar printr-un test de laborator în conformitate cu standardul EN 50342–1. Acest test „real” la temperatură joasă este efectuat la o temperatură a bateriei de –18° C şi o solicitare reală cu curentul de pornire la rece desemnat, timp de 10 secunde. În aceste condiţii bateria de pornire trebuie să arate întotdeauna minimum 7,5 V. Rata de succes a cu ajutorul rezultatelor obţinute instrumentelor de măsură rapide, care adesea funcţionează pe principiul metodei impedanţei (respectiv, măsurarea rezistenţei interne), este departe de sută la sută, întotdeauna rămânând un anumit grad de incertitudine. Rezultatul Factori de influenţă: măsurării este influenţat în principal de încărcarea bateriei, de temperatura bateriei şi de tipul acesteia.

Încărcarea bateriei: Valoarea de performanţă corespunzătoare (curentul de pornire la rece) variază în funcţie de încărcarea bateriei (tensiunea în circuit deschis); respectiv, cu cât este mai puţin încărcată bateria, cu atât este mai mică valoarea curentului de pornire la rece, deşi aceasta nu arată cât de bună este bateria în realitate. Prin urmare, comparaţiile cu specificaţiile de curent prevăzute în standardul EN sunt valabile doar dacă bateria este încărcată complet. O diferenţă de 0,1 V conduce la o abatere a valorii măsurate de aproximativ 3%, regula fiind valabilă pentru fereastra de voltaj de la 12,45 V la 12,75 V. În cazul tensiunilor mai mici scăderea valorii măsurate devine mai mică, iar la tensiuni mai mari pot apărea măsurători incorecte din pricina segregării acide sau a tensiunii superficiale imediat după încărcare. Temperatura internă a bateriei: Măsurătorile cu instrumente de măsură rapide depind foarte mult de temperatura internă a bateriei. Cu cât bateria este mai rece, cu atât este mai mică valoarea măsurată. Ca regulă, 10° C contribuie cu o diferenţă de aproximativ 3% în valoarea măsurată. Această regulă empirică este valabilă între 0° C şi 20° C. La temperaturi sub zero grade Celsius valoarea măsurată scade mai mult din cauza inerţiei mai mari a sistemului electrochimic. Cu toate acestea, la temperaturi mai mari valoarea măsurată nu creşte remarcabil. Datorită acestor aspecte, o serie de instrumente de măsurare rapidă sunt prevăzute cu compensare termică, ceea ce totuşi nu reuşeşte să contracareze efectele menţionate. De exemplu: Un curent de pornire la rece de 620 A este determinat la o tensiune de 12,60 V şi 0° C într-o baterie

72 Ah/640 A. În stare complet încărcată (>12,70 V) şi la temperatura ambiantă este estimată o valoare de măsură de 680 A. Calcul: 620 A x 1,06 (temperatura) x 1,03 (voltajul). Tipul bateriei: Şi tipul constructiv al bateriei are efect asupra valorilor măsurate. De exemplu, separatoare groase cu vată de sticlă, de felul celor utilizate pentru linia de producţie Buffalo Bull SHD, oferă o rezistenţă de ciclu excelentă, dar şi o rezistenţă internă mai mare, ceea ce micşorează valoarea indicată a curentului de pornire la rece. Rezultate asemănătoare provin şi ca efect al tipului constructiv al bateriei. Un număr mare de electrozi plăci produc rezultate de măsură foarte bune cu instrumentele de măsură rapide, însă viabilitatea acestora ca baterie nu poate fi determinată cu astfel de instrumente. Un rol important joacă şi o serie de alţi factori ca: densitatea masei active, calitatea aliajului şi calitatea generală a execuţiei. Precizia de măsurare: Ca un ultim aspect, măsurătorile rapide nu prezintă precizie şi repetabilitate, deoarece cu cât este mai scurtă o determinare, cu atât este mai mare dispersia rezultatelor la măsurători repetate. Angajmentul firmei faţă de client: Toate bateriile Banner părăsesc fabrica producătoare cu o tensiune de 12,70 V. Curentul de pornire la rece determinat cu ajutorul instrumentelor de măsură rapide atinge cel puţin valoarea EN specificată pe etichetă pentru un curent de 12,70 V şi o temperatură ambiantă de 20° C. Bateriile furnizate de sucursalele Banner au o tensiune minimă de 12,60 V. Acest angajament faţă de client subliniază clar atât calitatea bateriilor Banner, cât şi calitatea lanţulului logistic al firmei.

Banner BBT 205

Autor: Günther Lemmerer, Marketing şi PR Banner GmbH, A-4021 Linz/Austria, Postfach 777, Banner Strasse 1, Tel. +43/(0)732/38 88-0 Fax Vânzări: +43/(0)732/38 88-21599, e-mail: office@bannerbatterien.com

Newsletter_Technik_RO7  
Newsletter_Technik_RO7  

http://www.bannerbatterien.com/banner/files/Newsletter_Technik_RO7.pdf

Advertisement