Page 1

www.bannerbatteries.com

STARTING BULL – DEN NYA GENERATIONEN. INGÅNGEN TILL Banner VÄRLD AV MODELLER. Prisvärd, robust, beprövad och optimerad hela vägen. Så ser Starting Bull 2009 ut - din säljsuccé för innevarande år. Detta batteri, som sticker ut genom att ha bästa utrustning och bästa prestanda, kan för särskilt prismedvetna kunder få bli inkörsporten till Banners värld av högkvalitativa modeller. Förutom kalciumteknik som ger absolut underhållsfrihet, erbjuder nya Starting Bull ytterligare förbättrat utloppsskydd. 12 varianter från 44 till100 Ah har redan som standard utrustats med det tillförlitliga 4-kammars utloppsskyddet som dina kunder kommer att uppskatta på grund av centralavgasning och inbyggt baktändningsskydd. Tlltalande design av hög kvalitet. Till detta bidrar i hög grad de nya polskydden och den genomgående topetiketteringen på alla typer. Genom att de har typbeteckningarna med DIN och UK-nummer blir det lätt att välja rätt. Startbatteriet för personbilar med liten elektrisk extraförbrukning.

Bull: Starting nter aria Nu 12 v rs kamma med 4- skydd s utlopp

PRODUKTFÖRDELAR I ETT ÖGONKAST: • 4-kammars utloppsskydd finns redan på 12 varianter från 44 till 100 Ah • Förbättrad baktändningssäkerhet och centralavgasning • Absolut underhållsfritt tack vare kalciumteknik • DIN- och UK-nummer i typbeteckningarna • Bästa kvalitet med kunskap och produkter från Österrike • Bra förhållande mellan pris och prestanda

SÄKERT ÄR SÄKERT – 4-KAMMARS UTLOPPSSKYDD.

Säkerheten tål inga kompromisser. Av det skälet bemödar sig Banner om att uppnå största möjliga säkerhetsstandard genom kontinuerliga förbättringar och innovationer. 12 batterityper i den nya Starting Bull-serien har därför redan nu utrustats med det förbättrade utloppsskyddet med fyra kamrar. Detta ger central avledning av gaser som uppstår, förhindrar eventuell risk för baktändning genom inbyggda sammansintringar och erbjuder optimerat skydd mot utlopp. Övertygande argument för dina kunder!

produktblatt_sb_swe.indd 1

4-kammars utloppsskydd

Insvetsad sammansintring för skydd mot baktändning Central avgasningsöppning Skydd, insvetsat

24.06.09 11:23


www.bannerbatteries.com

TYPLISTA STARTING BULL

START MED STARTING BULL – OCH EXAKT KAPACITET AVSTÄMD FÖR FORDONET. Batteri Typ Banner

Banner Beställningsnummer

Kärl

Spänning Kapacitet Kallstarts- Polställström ning [V] K 20 (Ah) EN (A)

Poltyp

Max. Längd (mm)

Max. bredd (mm)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

175 210 210 241 241 241 278 278 278 315 354 354

175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175

Max. Max. Anmärk- Fästklack kärlhöjd Totalhöjd ning (mm) (mm)

Starting Bull med 4-kammars utloppsskydd 540 08 4K 540 63 4K 544 09 4K 555 18 4K 555 19 4K 562 05 4K 566 13 4K 572 33 4K 574 05 4K 580 14 4K 588 20 4K 600 44 4K

010 540 08 0101 010 540 63 0101 010 544 09 0101 010 555 18 0101 010 555 19 0101 010 562 05 0101 010 566 13 0101 010 572 33 0101 010 574 05 0101 010 580 14 0101 010 588 20 0101 010 600 44 0101

H3 T4 T4 T5 T5 T5 T6 H6 T6 T7 T8 H8

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

40 40 44 55 55 62 66 72 74 80 88 100

330 330 360 450 450 480 510 640 640 660 680 740

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

190 175 175 175 175 175 175 190 175 175 175 190

190 175 175 175 175 175 175 190 175 175 175 190

mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA mGGA

B13 B13 B13 B13 B13 B13 B13 B01 B13 B13 B13 B13

Avskilj helt enkelt detta produktblad och sätt in det i ditt försäljningsunderlag. Tack!

INNOVATIONER SOM FÖR OSS FRAMÅT.

produktblatt_sb_swe.indd 2

24.06.09 11:23

FolderStartingBull_SWE  

http://www.bannerbatterien.com/banner/files/FolderStartingBull_SWE.pdf