Page 1

il:snr ooarriuu:Yiln

tn

ii'r

,,v#n6o:nr:uivr:drviurinuiur::voiunnf

Gar nr:"l#rQxJetilTa:.:flr:

i?lo'in5Y?15?'lEeldlvfl:5tJ

iufd zr *a*iufr zz" qq

tQulutJ:vur

r"ru ci.r

:v

av

r'rar (ir tfr

rQuuanturl:vtJtru

ru

rtu ra tilulsu 2554 fiq go frurrnru zss+

uTnxnr:

rdalri'nr:uiur:sruorru In:lnr:"y#nan:nr:uBvrr:drviurinuirar::vd'unarqzo'ifl5v?15'l'l

1

.

riryfidrlfEirfl unaln: 2,r7O,40O.

2. ficUfr cirtd'qir fl ei'runr:?l n ou : frru ruur (:r qlru) 3. fcyfirir"ldEirfl tGuYlr{tfi o{1u:rfrfl't: 4. r.TEfi ririaq rirldaan ttovriraror:rgrJTnn ru

ru z

ricyfr

63,900.0 415,800.

rirlfiir a riu q o v r4u

-

277,200.O0

riuqourluriruSnr:imnr:aarriur

69,300.00

tiuqovn4unalrluaia6nr:l'lrinsru

69,300.00

rQuqomr4un asrlurfi anr:fi nur zfisuurqerarn:

o.

riryfi

eir

rdrvrirnrrifrurfi

anr:tir

tfi

121,900.0

urru

2,',|72,OOO.O

:a ruruil:vruran l:v'irTnton-ttntudu

ra{l rirt#sirnluuviavriryfiarln:nrJiurrJdau?irilriryfirdru'f,uLi^tilrfiuioaav 20 vta {fitazrBnr: .:uil:vrurruludryfirdru d.:"Lunr:rJiuuJ6aud'a.rlti'iunr:ar4ri6TeatnzrBnr: ilAUTilltJ "[u n : ifr fd fi n r :

rJ

iu a o,r rd ui r ur u {rzir iu

rir"ldsirs:ranr:6'sndrrr?r.rd'u rft

if

.:u

rJ

nr

cu

6n

ur

o

u : x"[u n r

Er

v 6's d'r fi

l'r

an

: r vr u

"lrifinr:rurrJit,iruruaqztfisJelrru#odrurravnrrrut{Juo3't

:r m surJ :v'irTer :s nr :o vki'sir a'[ei'[ri

rj:ynr6

:

{ufi /? tilurElu

rfi

u 2, 7 7 2', o o o' o o ul Yl

2554

o{.N (

uruimia

#unrnnfi )

:as razrBnr:aartiuu:vrJn rnd'r

tazr6nr: dclrfiulry:vrj

n rn

rJfr

#r

ri6nr:uvru

d

l

หลักสูตรกระทรวงอุตสาหกรรม  

rj:ynr6 cu {ufi /? tilurElu 2554 rtu ra tilulsu 2554 fiq go frurrnru zss+ 1 . riryfidrlfEirfl unaln: rir"ldsirs:ranr:6'sndrrr?r.rd'u "lrifin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you