Page 1

SISTEME TË PROFILIT GENEO®

PËR DRITARE ME TË ARDHME RAU-FIPRO® - MATERIALI INOVATIV I TEKNOLOGJISË SË LARTË

1. Stabilitet i pamposhtur RAU-FIPRO® - teknologji e lartë në perfeksion me një recetë inovative të materialit. Stabiliteti i lartë në thelbin e profilit vendos standarde krejtësisht të reja në sistemet e profileve të dritareve. 2. Inovacion unik Risia e lëmisë vendos modelin me një material të teknologjisë së lartë me fibra lidhëse. Pas ndërtimit të aeroplanëve dhe në Formula 1 materialet të teknologjisë së lartë me fibra lidhëse tani sjellin performancë maksimale edhe në ndërtimin e dritareve.

Gjitha karakteristikat në një vështrim: Sistemi i profileve GENEO® Thellësia:

86 mm / 6-sistemi i celulave

Termoizolim:

Uf deri 0,85 W/m2K (MD plus)*

Hermetizimi nga zhurmat, shkalla e mbrojtjes (VDI 2719):

deri SSK 5** (xham 50 dB = Rw,P 47 dB)

Mbrojtja nga vjedhjet:

deri WK 3 WK 2 (pa çelik) Standard**

Sipërfaqja:

e çmueshme, e lëmuar, e mbyllur dhe e lehtë në mirëmbajtje

- ideale për shtëpi me energji të ulët dhe sanim i ndërtimeve të vjetra me qëllim të kursimit të energjisë

- deri tek standardi i shtëpisë pasive - për ndërtim banimi të lartë

*Uf = Vlera izoluese e profilit

**Termoizolim i optimuar përfsh

3. Kualitet i lartë Lëndet e para më të mira dhe standardet më të larta të prodhimit kujdesen për kualitet dhe jetëgjatësi të shkëlqyer të profileve nga RAU-FIPRO®. DIZAJN I DRITAREVE

Krahasoni çmimin dhe performancën dhe ju do vendosni për dritare nga profilet GENEO®. Na kontaktoni. Ne e mirëpresim vendimin tuaj.

EFIKASITET ENERGJETIK NË PERFEKSION PËR TË ARDHMEN VETËM MË TË MIRËN – SISTEMIN E RI TË DRITAREVE GENEO® NGA MATERILAI I TEKNOLOGJISË SË LARTË RAU-FIPRO®

www.rehau.com.mk

RE_MFenst_Beilage_EV_KE_RZ.indd 1

Ndërtimtari Automativë Industri

30.04.2008 15:03:56 Uhr


SISTEMI I PROFILEVE TË DRITAREVE GENEO®

MË E MIRA NË TREG E KLASËS SË SAJ! GENEO® ËSHTË MË E MIRË NË TË ARDHMEN – ME KËTË JU DO MERRNI VENDIMIN E DUHUR

DRITARE NGA PROFILET GENEO®

MBROJTJE NGA ZHURMA DHE VJEDHJET – ME TEKNOLOGJI TË LARTË

Dritaret nga profilet GENEO® bindin përmes avantazhit teknologjik dhe përmes vetive performuese, të cilat sistemet e deritanishme të dritareve i lënë nën hije. - Sistemi i parë i profileve të dritareve i armiruar plotësisht - I prodhuar nga materiali i teknologjisë së lartë RAU-FIPRO® - Profili me efakasitetin më të lartë energjetik të klasit të tij për dritare nga standardi i shtëspisë pasive (p.sh Uw=0,73 Wm2K) deri te shtëpitë me energji të ulët (p.sh Uw= 1,1 Wm2K) - Izolimi më i mire ndaj zhurmës pa hekur me vlera deri më tani të paarritura (Xham 50db=Rwp47dB) gjatë klasës së mbrojtjes kundër zhurmës 5 – duke përfshirë termoizolim optimal - Mbrojtje kundër vjedhjeve deri në klasën rezistuse 3. Klasa rezistuese 2 pa hekur – duke përfshirë termoizolim optimal - Siguri e lartë investuese përmes plotësimit të EnEV-Standardeve të sotme dhe të parapara dhe me këtë ruajtje afatgjate e vlerës së patundshmërive tuaja Rregullore e kursimit të energjisë sipas ministrisë së ndërtimit Kursejeni energjinë tuaj! Nuk mund të rregulloni më mirë buxhetin tuaj energjetik për të ardhmen.

Dihtung i mesem Profili i dritareve GENEO® me tri shtresa te dihtungeve kujdeset per veti të mira izoluese. Materiali dihtues elastik dhe i qendrueshem garanton nje jetëgjatësi të gjatë.

SSK 5

Glas Rw,P 47 dB Xham50 50dB dB = = Rw,P 47 dB ohne Stahlarmierung pa hekur Përfshirë termoizolimin Optimale Wärmeoptimal dämmung inklusive

Mbrojtja ndaj zhurmës. relaksuar të shijosh Schallschutz: Entspannt die IRuhe genießen.

qetësinë

Klasa e mbrojtjes ndaj zhurmës 1

Ngarkesa e trafikut

Distanca e shtëpisë nga mesi i rrugës

Vlera e preferuar së mbrojtës kundër zhurmës të një dritare

Rrugë banimi 1500 Kfz/ditë

30-12 m

28-29 dB

2

Rrugë banimi 1500 Kfz/ditë

12-5 m

30-34 dB

3

Rruga kryesore 30 000 Kfz/ditë

150-80 m

35-39 dB

4

Rruga kryesore 30 000 Kfz/ditë

80-30 m

40-44 dB

40 dB

42 dB

5

Autostradë 50 000 Kfz/Tag

70-40 m

45-49 dB

50 dB

47 dB

i zhurmës, të das cilin Fenster dirtarja eabdämmt izolon *Nivel Schallpegel, den

Shembull llogari kursimi Kursimet me GENEO® MD plus për çdo vit: Nafta: 1.341 Liter Në Euro: 1.006 Euro CO2-Kursimi: 3.621 kg

GENEO® MD plus, i pështatshëm për shtëpi pasive Ug-Vlera = 0,6 W/m2K Uf- Vlera = 0,91 W/m2K Uw- Vlera = 0,80 W/m2K *

Shembull llogari kursimi Kursimet me GENEO® MD plus për cdo vit: Nafta: 1.299 Liter Në Euro: 974 Euro CO2-Kursimi: 3.507 kg

*Madhësia e dritareve 1230 x 1480 mm **Bazë: Dritare nga plastika-/druri të viteve 70-ta: Uw ca. 3,0 W/m2 K, Sipërfaqe e përgjithshme dritare 52 m2, Mënyra e ngrohjes: Nafta (Çmimi aktual: 75 Ct/Liter)

RE_MFenst_Beilage_EV_KE_RZ.indd 2

GENEO® MD plus, tejkalon normat e reja EnEV 1.1.2009 Ug-Wert = 1,0 W/m2K Uf-Wert = 0,91 W/m2K Uw-Wert = 1,1 W/m2K *

Me profilet GENEO® mund të realizohen dritaret me efakasitetin energjetik më të lartë të klasës së tyre. Ju krijoni klimën komfore, te cilen e keni deshiruar gjithmone.

Shembull llogari kursimi Kursimet me GENEO® MD plus për cdo vit: Nafta: 1.136 Liter Në Euro: 852 Euro CO2-Kursimi: 3.067 kg

Konstruksioni i profilit i armiruar plotësisht nuk ka nevojë për çelik dhe me kete urat lidhese bien, përmes se cilave humbet energji me vlerë. Përfshirë këtu edhe mbrojtjen me të mire kunder vjedhjeve dhe vlera deri më tani të paarritura të mbrojtjes kunder zhurmës.

WK 2 pa hekur

Optimale WärmePërfshirë termoizolimin optimal dämmung inklusive

Einbruchhemmung: Sich in jeder fühlen. Mbrojtja kundër vjedhjes: Të Situation ndiheshsicher i sigurtë në

Siguria themelore: Tek dritaret të cilat janë shumë vështirë të arritshme mjafton siguria bazë Klasa rezistuese WK 1: Mbrojtje e vogël kundër përdorimit të mjeteve për thyerje Klasa rezistuese WK 2: Mbrojtje e përmisuar gjatë përdorimit të mjeteve të thjeshta për thyerje si p.sh: Kacavide, pinceta, pykë Klasa rezistuese WK 3: Mbrojtja më e mirë kundër përdorimit të mjeteve të rënda

Disajn i hollë Konstruksioni i profilit kujdeset per pamje elegante dhe te hollë (115 mm) edhe te elementet e mëdha. Së bashku me tekniken inovative te ngjitjes nga REHAU mund të realizohen dritare me stabilitetin e nevojshëm edhe në lartësi të kateve.

Termoizolimi i optimuar (të optimohet) GENEO® ka ne dizpozicion celula funksionale te cilat mund të përdoren për qëllime të ndryshme. Për shembull te GENEO® MD plus për optimizimin e vetive izoluese me termomodula, për shtesën në termoizolim.

Uw= 0,73 W/m2K GENEO® MD plus, Standard i shtëpisë pasive Ug-Vlera = 0,5 W/m2K Uf-Vlera = 0,91 W/m2K Uw-Vlera = 0,73 W/m2K *

Xham

çdo situatë

RAU-FIPRO® Thelbi i profilit Thelbi i profilit nga materialii teknologjisë së lartë RAU-FIPRO® i jep sistemit te profileve te dritareve GENEO® stabilitet maksimal.

30.04.2008 15:03:57 Uhr

SHKODRA - Rehau  
SHKODRA - Rehau  

Fabrika për Dyer & Dritare SHKODRA www.shkodra-ks.com

Advertisement