Page 5

Nej čtenář Ve středu 7.3.2012 byli vyhodnoceni v kategorii dospělých čtenářů: Nejvěrnější čtenáři: Jarmila Dytrychová, Věra Jelínková, Rudolf Ulrich Nejpilnější čtenáři: Jaroslava Hejdánková, Michaela Bažantová Nikolová Dětské oddělení vyhodnotilo tři nejpilnější čtenářky, které si rok 2011 půjčily nejvíce knižních titulů a knihovnu navštěvují pravidelně. Jsou to: Barborka Doležalová, Karolína Pavlová a Barbora Srbová.

Za účasti pana starosty Ivo Šance jsme oceněným předali květiny, drobné dárky a symbolickou sladkou pozornost.

Oceněnou Věru Jelínkovou jsme navštívili v nemocnici

Březnové akce v knihovně  

Březen v knihovně

Březnové akce v knihovně  

Březen v knihovně