Page 1

Bangla Post

Year:15 u Issue: 733 u Friday 08 June - Thursday 14 June 2018

FREE

mJÄuJ PkJPˆr Kj~Kof xÄUqJ KnfPrr kJfJ~

Britain's HiGHEst DistriBUtED FrEE BanGLa nEWsPaPEr

www.banglapost.co.uk

It’s Ramadan! I’m making my Zakat count.

Donate Yours 020 7377 4200 Muslimaid.org #makingitcount

Charity No. 1176462


02 Bangla Post 08 - 14 June 2018


Bangla Post

Year:15 u Issue: 733 u Friday 08 June - Thursday 14 June 2018

FREE

www.banglapost.co.uk

Britain's HiGHEst DistriBUtED FrEE BanGLa nEWsPaPEr

AÄKuv KmP~r IJPV vKr~J KmP~ j~ KmP~r Kjmºj KjKÁf jJ TrPu vJK˜r oMPUJoMKU yPmj AoJo

ˆJl KrPkJatJr : pMÜrJP\qr IKjmKºf KmP~PZ KâKojJu IPl¿ KyPxPm Veq TPr jfáj @Aj k´e~Pjr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ Fr lPu ßTmu vKr~J @APj KmP~ TrPu fJ KmP~ KyPxPm Veq yPm jJÇ CPæJ fJ IkrJi KyPxPm Veq yPmÇ ßp AoJo KmP~ kzJPmj KfKj vJK˜r oMPUJoMKU yPmjÇ jfáj @APj k´˜Jm TrJ yP~PZ ßp, ßp AoJo ioLt~nJPm KmP~ kzJPmj fJÅPT FTA xJPg KjKÁf TrPf yPm Pp SA KmP~Ka AÄKuv @Aj IjMpJ~L Kjmºj TrJ yP~PZÇ Vf 2 \Mj cj kK©TJr Umr ßgPT Fxm TgJ \JjJ pJ~Ç KmsPaPjr KmhqoJj KmmJy @APj xÄPvJiL FPj jfMj Fxm Kj~o pMÜ TrJ yPmÇ KckJatPo≤ lr Im

TKoCKjKa\ IqJ¥ ßuJTJu VnJjtPo≤ AKfoPiq Fxm xÄPvJijLr KmwP~ FTKa UxzJ k´TJv TPrPZÇ

Kmw~Kar Skr \jVPer ofJofS YJS~J y~Ç Vf 5 \Mj oñumJr SA ofJof pJYJA xŒjú yP~PZÇ FUj

FKa ßTmu @APj pMÜ TrJr IPkãJÇ KmmJy @APj pMÜ yPf YuJ Fxm

ßcKnc KoKumqJ¥PT ßvU yJKxjJ

fJÅr @øJj kMjmqtÜ TPrPZjÇ ksiJjoπL mPuj, Kmvõ xŒ´hJ~PT ß\JrkNmtT mJ˜MYMqf ßrJKyñJ jJVKrTPhr mJÄuJPhv ßgPT KlKrP~

KjPf Ko~JjoJPrr Skr YJk ImqJyf rJUPf yPmÇ @\ oñumJr A≤JrjqJvjJu ßrxKTC TKoKar (@A@rKx) ßk´KxPc≤ S KxAS ßcKnc KoKumqJ¥ k´iJjoπLr xPñ fJÅr \JfL~ xÄxh TJptJuP~ xJãJ“ TrPf ßVPu ßvU yJKxjJ F @øJj \JjJjÇ QmbT ßvPw k´iJjoπLr ßk´x xKYm AyxJjMu TKro mPuj, k´iJjoπL S @A@rKx k´iJPjr oPiq oNuf ßrJKyñJ AxMqPf --28 kOÔJ~ 

ˆJl KrPkJatJr : mJÄuJPhPv ßp \qJPTa ‰fKr yP~PZ 23 (21 ßk¿) aJTJ~ ßxKa pMÜrJP\q KmKâ yPò 160 kJC¥ mJ 17 yJ\Jr 920 aJTJ~Ç @xjú --28 kOÔJ~

ˆJl KrPkJatJr : u¥Pjr ßV´jPlu aJS~JPr ßp lîqJa ßgPT @PèPjr xN©kJf yP~KZu, ßxA lîqJPar mJKxªJPT KjPhtJw hJKm TrJ yP~PZÇ 6 \Mj mMimJr SA IKVúTJ§ xÄâJ∂ Ve ÊjJjLPf Foj hJKm TPrPZj xÄKväÓ mJKxªJr @Aj\LmLÇ @Aj\LmL rJ\Kn ßojj mPuj, lîqJPar mJKxªJ --28 kOÔJ~

Studio Line : 0208 523 4111

23 aJTJr \JKxt KmsPaPj 17 yJ\Jr 690 aJTJ

@èPjr xN©kJf yS~J lîqJPar mJKxªJ KjPhtJw!

ˆJl KrPkJatJr : KmsKav KxÄyJxPjr KÆfL~ C•rJKiTJrL Kks¿ CAKu~Jo S fJr ˘L ßTa KocuaPjr YJr mZPrr x∂Jj Kks¿ \P\tr --28 kOÔJ~

Ramadan Appeals | This week |

ˆJl KrPkJatJr : S~JTt kJrKoa (Ka~Jr 2) S ˆáPc≤ KnxJ kJS~J @mJrS xy\ yPmÇ FA hMKa TqJaJVKrPf xrTJr KmhqoJj @APjr xÄPvJiPjr CPhqJV KjP~PZÇ lPu KmhqoJj TKbj @Aj IPjTaJ xy\ yPm --28 kOÔJ~

ßV´jPlu aJS~Jr IKVúTJ§

Kk´¿ \P\tr Skr yJouJr wzpπ ˝LTJr

Ko~JjoJPrr Skr YJk ImqJyf rJUMj

ßkJˆ ßcÛ : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mJÄuJPhv ßgPT ßrJKyñJPhr KlKrP~ KjPf Ko~JjoJPrr Skr YJk ImqJyf rJUPf @∂\tJKfT xŒ´hJP~r Skr

xÄPvJijLPf muJ yP~PZ, IKjmKºf KjTJy ßlR\hJKr IkrJi KyPxPm Veq yPmÇ ßpxm iotL~ ßjfJ vKr~J @Aj ßoPj KmP~ kzJj fJPhr ImvqA KjKÁf TrPf yPm ßp, xÄKväÓ kJ©kJ© AKfoPiq fJPhr KmP~ AÄKuv @APj ßrK\Kas TPrPZÇ IjqgJ~ SA KmP~r KhjA fJ AÄKuv @APj ßrK\Kas TPr KjPf yPmÇ F Kmw~Ka xÄKväÓ AoJoPTA KjKÁf TrPf yPmÇ IjqgJ~ xÄKväÓ AoJo IkrJiL KyPxPm Veq yPmj FmÄ fJPT ß\u KTÄmJ \KroJjJr xÿMULj yPf yPmÇ fPm \KroJjJ mJ xJ\J KT yPm ßx KmwP~ k´˜JmjJ~ Km˜JKrf KTZá CPuäU TrJ y~KjÇ mftoJj k´iJjoπL ßgPrxJ ßo pUj k´iJjoπL KZPuj, fUj KfKj KmsPaPj vrL~J @APjr --28 kOÔJ~

KnxJ kJS~J xy\ yPm 


04 Bangla Post 08 - 14 June 2018

TKoCKjKa xÄmJh

aJS~Jr yqJoPuaPx 8 yJ\Jr kJCP¥r ߈kKj vJyJ\Ju oxK\Phr Kˆu ˆsJTYJPrr TJ\ xŒjú: mOTS~JTt ÊÀ TrPf \ÀrL nJPm ßmIJAjL fJoJT \JfL~ keq \» aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur PasKcÄ ˆqJ¥Jct KmnJPVr TotTftJrJ k´KvKãf TMTáPrr xyJ~fJ~ IKnpJj YJKuP~ 8 yJ\Jr kJCP¥r IQmi KxVJPra \» TPrPZjÇ 18Ka ßhJTJPj 2 KhjmqKk fuäJKv IKnpJj YJKuP~ 10Ka ßhJTJj ßgPT PYJrJA kPg IJjJ Fxm fJoJT\JfL~ keq C≠Jr TrJ y~, pJ KxKrP~u mé, ßTJPar kPTa FmÄ KcxPkä kqJPjPur IJzJPu uMKTP~ rJUJ yP~KZPuJÇ \»Tíf fJoJT\JfL~ kPeqr oPiq rP~PZ 12,360Ka KxVJPra, 2,250 V´Jo yJPf mJjJPjJ KxVJPra FmÄ 68 ka YMPw UJS~Jr fJoJTÇ ‘ˆsÍKu’ jJPor KmPvw FA fuäJKv IKnpJPjr CP¨vq yPóZ aJS~Jr yqJoPuaPx \Ju mJ jTu xJoV´L, ©∆KakNet ßuPmu uJVJPjJ keq FmÄ KmKâ, mº TrJ, Ê‹ kKrPvJi ZJzJ IJohJKjTíf fJoJT \JfL~ keq S oh \JfL~ kJjLP~r KmKâ mº TrJÇ IJAj IjMpJK~, xJhJoJaJ (yJuTJ \ukJA xmM\ rÄ) FmÄ KjPhtKvf ˝J˙q ^MKÅ Tr xfTtLTre mJfJt ZJkJPjJ kqJPTPa jNjqfo 20Ka KxVJPra KmKâ TrPf y~Ç aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r, \j KmVx mPuj, ßpxTu mqmxJ~L mJ mqKÜ IJAj IjMpJK~ TJptâo kKrYJujJ~ mqgt y~, IgmJ pJrJ AóZJTífnJPm IJAj nñ TPr, fJPhr mqJkJPr mqm˙J V´yPe aJS~Jr yqJoPuax TUPjJ KkZkJ y~ jJÇ KfKj mPuj, xJoKV´TnJPm iMokJj

hrTJr 5v yJ\Jr kJC¥

oOfáqr TJre yPuS, ßmIJAjL fJoJT \JfL~ kPeqr ^ÅMKT oJrJfìT, KmPvw TPr KvÊ S KTPvJr fr∆e m~xLPhr \jq FA ^MÅKT IPjT ßmKv, TJre Fxm KxVJPrPar kqJPTa To hJPo KmKâ TrJ y~Ç Fr lPu TKoCKjKaPf IjqJjq IkrJPirS TJre yP~ gJPTÇ Po~r mPuj, IkJPrvj ˆsomKu’r luJlu C&xJymq†TÇ pJrJ ßYJrJA kPg IJjJ KxVJPra mJ fJoJT \JfL~ keq KmKâ TPr, fJPhr k´Kf kKrÛJrnJPm FA mJftJ ßkRPZ ßh~J yPóZ ßp, IJoJPhr FA mJrJ~ F irPjr IQmi fJoJT keq KmKâ IJorJ ßTJj Im˙JPfA YuPf

ßhPmJjJÇ TKoCKjKa KjrJk•J FmÄ xofJ Kmw~T PckMKa ßo~r, TJCK¿ur IJxoJ ßmVo mPuj, FA xm IQmi fJoJT keq \» TrJr oJiqPo IJorJ IJoJPhr mJKxªJPhr xMrãJ KjKÁf TrPf m≠kKrTrÇ pJrJ IJAj IoJeq TrPm fJPhrPT IJorJ ßTJj Im˙JPfA mrhJvf TrPmJ jJÇ iMokJj mJ kJj∏xMkJKr UJS~Jr InqJx kKrfqJV TrPf ßTC IJV´yL yPu 020 7882 8669 (oKyuJ) IgmJ 020 7882 8660 (kMr∆w) jJÍJPr ßlJj TPr KmFoA ˆk aPmqJPTJ k´P\PÖr xJPg ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

Aˆ u¥Pjr GKfyqmJyL ߈kKj vJyJ\Ju oxK\Phr Kˆu ˆsJTYJPrr TJ\ xŒjú yP~PZÇ mOT-Fr TJ\ ÊÀr \jq \ÀrL KnK•Pf hrTJr k´J~ 5v yJ\Jr kJC¥Ç 38 mZr kMPrJPjJ FA oxK\hKar Kj\˝ kJrkJx Kmæ nmPjr \jq mZPrr kr mZr ßYÓJ YPuäS- mJ˜m KnK•T TotxNYLr TJrPj Vf mZr ßgPT

yJ\Jr kJC¥xy ßoJa 6v yJ\Jr mJP\a KjP~ TJ\ YuPZÇ KT∂á FUPjJ \ÀrL nJPm 5v yJ\Jrxy hrTJr k´J~ 2.8Ko kJC¥Ç IjqfJ~ mOTS~JTtxy xJoKV´T TJ\ FKVP~ ßj~J Ix÷mÇ ßxPâaJrL láu Ko~J @vJmJhL @uäJyr Wr KjotJPjr ßp CPhqJV ßj~J yP~PZ ßxaJ mJ˜mJ~j yPm xTPur

I˙J~L mqm˙J~ YuPZ jJoJ\ S KvÊ FmÄ m~ÛPhr iottL~ KvãJÇ \MÿJmJr \J~JV jJ yS~J-oMxuäLPhr jJoJ\ @hJ~ TrPf yPò ßUJuJoJPbÇ oMxuäLPhr xJPg ofKmKjo~ TJPu Fr UKfm oJSuJjJ fJ\Mu AxuJo xmJA oxK\h KjotJPj kJPv gJTJr @ymJj \JjJjÇ KfKj mPuj, FKa ÊiM ߈kKj mJxLr hJK~fô j~, kMPrJ mOPaPjr

KjotJj TJ\ ÊÀ y~Ç ßxJomJr rJoJhJPjr lJ¥PrAK\Ä TqJPŒAPjr CPÆJij TJPu ßjfímOª @vJmJh k´TJv TPrj-xTPur xyPpJKVfJ oxK\Phr KjotJj TJ\ ImqJyf gJTPmÇ oxK\Phr ßY~JroqJj cJ: ßoJyJÿh @uL mPuj, Vf mZPrr YqJPju Fx uJAn FKkPu TJPuTvj yS~J 2 v

@∂KrTfJ~Ç KfKj 1\Mj vMâmJr YqJPju Fx uJAn FKkPu mOPaj S ACPrJPkr oMxuoJjPhr xJzJ TJojJ TPrjÇ CPuäUq 1980 xJPu k´KfÔJr kr ßgPTA ߈kKj vJyJ\JuJu oxK\h ˙JjL~ TKoCKjKar TuqJPj KmPvw TPr KvÊ S fÀjPhr xM kPg rJUJr ßãP© nNKoTJ ßrPU YPuPZÇ mftoJPj

oMxuoJjPhrS hJK~fôÇ TKoKa ßjfOmOª oxK\Phr oMxKuäPhr KjP~ ofKmKjo~ TrPu-xJiJrj oMxuäLrJ pgJx÷m xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr k´Kfv´∆Kf ßhjÇ kPr oxK\h TKoKar ßjfímOª FmÄ xJiJrj oMxuäLrJ ߈kKj FuJTJr KmKnjú mJxJ~ lJ¥PrAK\Ä TqJPŒAj kKrYJujJ TPrjÇ

aJS~Jr yqJoPuax mJrJ~ 4 \Mj ßgPT IJmJrS x¬JymqJKk kKróZjú IKnpJj Harry before offer Ends

IJorJ 2018-19 Fr KcPx’r, ßlms∆~JrL FmÄ FKk´u oJPxr CorJy mMKTÄ KjKò

‘uJn ASr ßjAmJrÉc’ IgtJ& IJkjJr kJzJPT nJPuJmJxMj KvPrJjJPor KmPvw kKróZjú IKnpJPjr IÄv KyPxPm aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur mJrJmqJKk Yfágt kKróZjú IKnpJj IjMKÔf yPm IJVJoL x¬JPyÇ IJVJoL 4 \Mj ßxJomJr ßgPT 8 \Mj ÊâmJr kpt∂ xmPYP~ mz kKróZjú IKnpJj YJuJPjJ yPmÇ TJCK¿Pur xJPg KoPu fJr IxÄUq xyPpJVL S IÄKvhJrrJ mJrJr kJTt, FPˆa S rJ˜JWJa kKróZjú TrJr KmPvw FA IKnpJPj IÄv ßjPmÇ 2016 xJPu TJCK¿u 7 yJ\Jr aj IJm\tjJ xÄV´y TPrKZPuJÇ TKoCKjKar k´PfqPT pJPf mJrJPT kKróZjú S xmM\ rJUPf KjP\Phr Im˙Jj ßgPT hJK~fô kJuj TPr,

ßxmqJkJPr CÆM≠ TrPf KmV KTîj IJk IkJPrvj nJPuJ nëKoTJ rJPUÇ Po~r \j KmVx mPuj, IKiTJÄv oJjMwA IJoJPhr rJ˜JWJaPT kKróZjú rJUPf xPYÓ gJPTj, KT∂á èKa TP~T oJjMw p©f© IJm\tjJ ZáPz ßluJ~ ßnJVJK∂Pf kPzj PmKvr nJV mJKxªJÇ Fxm IJm\tjJ hs∆fA ˜ákJTJr iJrj TPr kMPrJ ßjAmJrÉPcr kKrPmv jÓ TPrÇ KfKj mPuj, IJAj k´P~JPVr kJvJkJKv xPYfjfJ xOKÓ FmÄ KmV KTîj IJk IkJPrvPjr oPfJ TKoCKjKaPT xŒOÜ TrJr oPfJ CPhqJV ßj~Jr oJiqPo IJorJ IJoJPhr mJrJPT IKiTfr kKróZjú, xmM\ S xMªr rJUPf AKfmJYT k´PYÔJ YJKuP~ pJKóZÇ PTKmPja ßoÍJr lr FjnJ~rjPo≤,

TJCK¿ur ßcKnc FcVJr mPuj, Kj~Kof kKróZjú TJptâo YJKuP~ pJS~Jr oJiqPo mJrJr rJ˜JèPuJPT kKrÛJr kKróZjú S IJm\tjJoMÜ rJUPf IJorJ KjPmKhfÇ mJrJr k´KfKa oJjMw PZJa ImhJj rJUJr oJiqPo pJPf mz kJgtTq KjKÁf TrPf kJPrj, ßx\jqA V´ye TrJ yP~PZ KmV KTîj IJk TotxNKYÇ IJkKj pKh FA TotxNKYPf IÄv KjP~ IJkjJr jJVKrT hJK~fô kJuj TrPf YJj, KjP\r kJzJ oyuäJPT kKróZjú rJUPf nëKoTJ rJUPf YJj, fJyPu communications@towerha mlets.gov.uk FA APoAPu IgmJ @TowerHamletsNow F aáAPar oJiqPo PpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ


TKoCKjKa xÄmJh

KxPua xhr FPxJKxP~vPjr (C•r) Fr AlfJr kJKat IjMKÔf

KmsPaj k´mJxLPhr KjP~ VKbf ß˝òJPxmL xÄVbj KxPua xhr FPxJKxP~vPjr (C•r) AlfJr kJKat S @PuJYjJ xnJ IjMKÔf yP~PZÇ Vf 29Pv ßo oñumJr kNmt u¥Pjr ßmgjqJu VsLj˙ FTKa ßrˆMPrP≤ xÄVbPjr xhxqPhr CkK˙KfPf l~\Mu AxuJo uÛPrr xnJkKfPfô S xÄVbPjr xhxq xKYm vJKyj @yoPhr kKrYJujJ~ AlfJr oJyKlu S @PuJYjJ xnJ~ xÄVbPjr xhxq ZJzJS TKoCKjKar KmKvÓ\j IÄv ßjjÇ @PuJYjJ xnJ~ xÄVbPjr KmKnjú TJptâo fMPu irJr kJvJkJKv @VJoL KhPj FuJTJr Cjú~Pj xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç

F xo~ rJ’JiJPjr fJ“kpt fMPu iPr mÜmq rJPUj FmÄ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj mJAfMu @oJj \JPo oxK\Phr UKfm oJSuJjJ @»Mu oJKuTÇ FZJzJS mÜmq rJPUj- xJPmT TJCK¿uJr S ßo~r ßxKuo CuäJy, xJoxMöJoJj xJmMu, @»Mx xJ•Jr, \JoJu @yoh, ßxKuo UJj, ßxKuo ßyJPxAj, @vrJl VJ\L, èu\Jr @yoh, xMoj lP~\L, FjJo mé S vLwtKmªM xŒJhT xMoj @yohÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj- mhÀu AxuJo, oMPvth @yoh, Qx~h KakM @yoh, jMÀu AxuJo, Qx~h vJKyj Ko~Jxy xÄVbPjr @PrJ IPjT xhxqmíªÇ

08 - 14 June 2018 Bangla Post 05

Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr AlfJr S ßhJ~J oJyKlu

mJXJuL TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVt S jmKjmtJKYf ßo~r, TJCK¿uJr FmÄ xJÄmJKhTmOPªr CkK˙KfPf Km~JjLmJ\Jr Sß~ußl~Jr asJÓ ACPTr AlfJr S ßhJ~J oJyKlu Vf 3 \Mj rKmmJr kNmt u¥Pjr Kh nqJjM Px≤JPr IjMKÔf y~Ç AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj jmKjmtJKYf xnJkKf ßoJ” ßhuS~Jr ßyJPxjÇ xJiJre xŒJhT oJymMm @yPoh rJ\Mr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj KjCyJo TJCK¿Pur jmKjmtJKYf TJptTrL ßo~r ßrJTxJjJ Kl~J\, ßmgjJg V´Lj S ßmJ @xPjr ßrJvjJrJ @uL FoKk, K\FuF xhxq Cßjìx ßVxJA, YqJPju Fx Fr ßY~JroqJj @yPohMx xJoJh ßYRiMrL ß\Kk, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf ‰x~h jJyJx kJvJ, mJÄuJPhv ßx≤Jr Fr xy-xnJkKf, asJßÓr xhq KmhJ~L xnJkKf oMKymMr ryoJj oMKym, asJPÓr xJßmT xnJkKf @uyJ\ô rCláu AxuJo, aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Pur ¸LTJr @~Jx Ko~J, ßckMKa ßo~r @xoJ ßmVo, asJPÓr xhxq TJCK¿uJr @xoJ AxuJo, TJCK¿uJr @ymJm ßyJPxj, KjCyJo TJCK¿Pur TJCK¿uJr yJKjl @»Mu oMKyf, TJCK¿uJr jLuMlJ \JyJj, SP~ÓKoKjÓJr TJCK¿Pur TJCK¿uJr rLfJ ßmVo FmÄ TqJoPcj TJCK¿Pur TJCK¿uJr xJKmjJ UJj, asJPÓr jmKjmtJKYf ßTJwJiqã KhuS~Jr ßyJPxj, asJPÓr xJPmT ßTJwJiqã

FcáPTvj asJPÓr xJiJre xŒJhT Ko\JjMr ryoJj KoÀ, ßVJuJkV† asJÓ ACPTr xhxq xKYm xJÄmJKhT @PjJ~Jr vJy\JyJj, mzßuUJ lJCP¥vj ACPTr pMVì xJiJre xŒJhT TJoÀu AxuJo, ßTJwJiqã ßxJPyu ryoJj, xyTJrL ßTJwJiqã @mMu TJPvo, aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Pur TJCK¿uJr TJyJr ßYRiMrL, ßoJyJÿh yJÀj, @»Ju CuäJy, ÀÉu

oJoMj rKvhxy TKoCKjKar IjqJjq ßjfímª O Ç AlfJr oJyKlßu CkK˙f KZßuj mLr oMKÜßpJ≠J xJÄmJKhT @mM oMxJ yJxJj, Km~JjLmJ\Jr k´VKf SP~uPl~Jr asJßÓr xnJkKf yJKmmMr ryoJj o~jJ, xJiJre xŒJhT vJoLo @yoh \JuJu, ßTJwJiqã o~jMu yT, mOKav mJÄuJ ßY’Jr Il ToJPxtr kKrYJuT, @ASj KaKn kKrYJuT vKlTáu AxuJo, AKkKmF Fr xnJkKf vJyjMr UJj, KmKxF Fr xy xnJkKf ßoJ\JKyh ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT Kobá ßYRiMrL, xy xJÄVbKjT xŒJhT lJA\Mu yT, dJTJ ßY’Jr Il ToJxt F¥ A¥JKÓsr xJßmT kKrYJuT mLr oMKÜPpJ≠J @uyJ\ô @»Mu @K\\ xrhJr, u¥j aJAVJxt Fr KxS FmÄ Km~JjLmJ\Jr ߸JKatÄ TîJPmr xnJkKf KoxmJy @yoh, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJm Fr ßTJwJiqã @ x o oJxMo, xy xJiJre xŒJhT @»Mx ßxJmyJj, TKoCKjPTvj xŒJhT ßoJ” @»Mu

TJC~No, xJÄmJKhT xJPyh ryoJj, vJy ßmuJu, KjmtJyL xhxq yJKmmMr ryoJj yJKmm, xJÄmJKhT vJoxMu AxuJo Kuaj, Km~JjLmJ\Jr gJjJ \jTuqJe xKoKfr xnJkKf \JyJñLr UJj, xJiJre xŒJhT Fo oJxMh @yoh, ßTJwJiqã TP~x @yoh, Km~JjLmJ\Jr \jTuqJe xKoKfr ßTJwJiqã lUÀu AxuJo, ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ¥x Fr xnJkKf fKo\Mr ryoJj r†M, xJiJre xŒJhT FjJoMu yT Kuaj, ßVJuJkV† CkP\uJ FcáPTvj asJÓ Fr ßTJwJiqã \VuMu AxuJo uKj, mJuJV† S SxoJjLjVr

@Koj, fJKrT UJj, xJKmjJ @TfJr, lJÀT @yoh, vJy @Koj ßxJßyu, FyPfvJo yT, ßoJyJÿh kJ√Mxy ACPT KnK•T mJXJuL TKoCKjKar KmKnjú xÄVbPjr ßjfímª O FmÄ asJPÓr jmKjmtJKYf kKrYJujJ ßmJPctr kKrYJuTmOª, xJiJre xhxq S IjJrJKr xhxqmOª CkK˙f KZPujÇ AlfJr oJyKlPu ßhPv ßmsAj KaCoJPr @âJ∂ @uoVLr ßyJPxPjr \jq lJ¥ rJAK\Ä Fr \jq xJPmT xnJkKf oMKymMr ryoJj oMKym @ymJj \JjJjÇ ßhJ~J kKrYJujJ Tßrj oJSuJjJ @vlJTár ryoJjÇ


TKoCKjKa xÄmJh

06 Bangla Post 08 - 14 June 2018

xmt ACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr TKoCKjKa ßjfímOPªr IÄvV´yPe ßmJ-SP~ˆ IVtJjJAP\vPjr AlfJr oJyKlu CPhqJPV AlfJr S ßhJ~J oJyKlu

Vf 2rJ \Mj vKjmJr xm tACPrJkL~ mñmºM kKrwPhr CP¨JPV kMm u t ¥Pjr FTKa ßrˆMPrP≤ AlfJr S ßhJ~J

oJyKlu IjMKÓf y~Ç xnJkKffô TPrj \jJm @yoh ßyJPxj ß\J~J¨Jr S kKrYJujJ TPrj xJiJre

xŒJhT cJ. l~\Mu AxuJoÇ AlfJPrr @PV CkK˙f IKfKg S ßjfímíª kKm© ro\JPjr oJyJ®q mjjtJ TPrj \jJm Qx~h \KyÀu yT, FcPnJPTa vJy lJÀT @yoh, @jxJr @yoh CuäJy, @l\Ju ßyJPxj, ATmJu ßyJPxj, c. ßrJ~Jm CK¨j, mJmMu ßyJPxj, @KojMu yT \LuM, @xJh CK¨j, AxuJo CK¨j , KxK¨T ßTJPrvL, @vrJl CK¨j, yJ\L @»Mr rJöJT, \Kuu ßYRiMrL S Qx~h ßVJuJm @uL k´oMU ÇkKm© ßTJrJj ßgPT ßfuJS~Jf S ßhJ~J kKrYJujJ TPrj ßoRuJjJ TMfmM CK¨j @yohÇ

ßljL xKoKf ACPTr AlfJr oJyKlu

Vf 31 ßv ßo, ro\JPjr KvãJ, èÀfô S fJ“kpt KjP~ jm KjmtJKYf ßljL xKoKf ACPT aMKaÄ mscSP~ Fr ßx≤ ßmJKjPlx yPu @P~J\j TPr AlfJr oJyKluÇ xJiJre xŒJhT \JyJñLr KlPrJ\ Fr kKrYJujJ~ TMr@j ßfuS~JPfr oJiqPo ÊÀ y~ FA AlfJr oJyKluÇ @ft oJjmfJr TuqJPer uPãq TJ\ TrJr \jq ßljL xKoKfr FA AlfJr oJyKlPu pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT @Vf ßljL mJKx CkK˙f yP~ AlfJr oJyKlu ßT xlu TPr ßfJPuÇ mÜPmqr ÊÀPf jm KjmtJKYf xnJkKf TMfmM CK¨j yJ\JrL mPuj, ßljL mJxLr TuqJPj nJPuJKTZM CkyJr KhPf ßljL xKoKf xmJr kPv gJTPmÇ

PljL xKoKfr asJKˆ ßo’Jr FmÄ CkPhÓJ \jJm @æJx CK¨j yJ\JrL mPuj, ßljL ß\uJPT xJoJK\T, IgtQjKfT S rJ\PjRKfTnJPm xoí≠vJuL FTKa @hvt ß\uJ KyPxPm VPz ßfJuJr S @®oJjmfJr ßxmJ xy ßljLr Cjú~Pjr IVspJ©Jr xypJ©L yP~ ßljL xKoKf TJ\ TPr pJPm mPu @Ko KmvõJx TKr FZJzJ mÜmq rJPUj - ßoJyJÿh @vrJl CK¨j, ßmuJP~f ßyJPxj S xJuJyCK¨j \JyJñLrÇ

IjqJjPhr oJP^ CkK˙f KZPuj ßoJyJÿh jJKxr CK¨j, xJP~h \JyJñLr Ko≤M, TJ\L QfKyhMr ryoJj @r\M, @KojMu AxuJo kJPaJ~JrL xJ\M, @mM xJP~h TJPvo, vJy \JuJu hMuJu, \JyJñLr xJuJCK¨j, rJKTm ßyJPxj, lP~\ @yPoh , oJPjJ~JrJ ßmVo kJK√, rJÉuJ yJ\JrL, yJKohJ xMufJjJ xMKo k´oUM CkK˙f KZPuj @Aj\LKm xJÄmJKhT, TKoCKjKa mqKÜfô xy @PrJ IPjPTÇ

YqJKrKa xÄVbe ßmJ-SP~ˆ IVtJjJAP\vj Fr @P~J\Pj Vf 30Po mMimJr KrP\≤x ßuT mqJÄTMAKaÄ yPu FT \jJTLet AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj KmKvÓ TKoCKjKa ßjfímª í ,

asJKˆ oJSuJjJ Qx~h jJBo @yoh S nJAx ßY~JroqJj oJxMh @yoh ßYRiMrLr ßpRg kKrYJujJ~ @P~JK\f AlfJr oJyKlPu KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax& Fr ßckMKa

yJKl\ ßyJxJAj @yoh KmvõjJgL, oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJo xJh, yJKl\ oJSuJjJ oMvfJT, yJKl\ oJSuJjJ rKvh @yoh, ßmJ oMxKuo ßx≤Jr Fr ßY~JroqJj xJoxMu yT , ßVäJm aJCj

rJ\KjKfKmh, KoKc~J mqKÜfô FmÄ AxuJoL ÛuJrVe IÄvVsye TPrjÇ AlfJr oJyKlPu TKoCKjKa ßjfímª í ßmJ-SP~ˆ IVtJjJAP\vPjr TJptâPor nM~wM L k´xÄxJ TPrjÇ IKfPfr jqJ~ @VJoL KhPj S TKoCKjKar ˝Jgt xÄKväˆ ßp ßTJj TJP\ xJKmtT xyPpJKVfJr TgJ fJÅrJ mqÜ TPrjÇ IjMÔJPj aJS~Jr yqJoPuax& Fr FPéKTCKan ßo~r \j KmVx ßmJ-SP~ˆ IVtJjJAP\vj ßT FTKa ˙J~L ßx≤JPr óJjJ∂Krf TrPf fJÅr k´PYÓJr TgJ @mJr S ßWJwjJ TPrjÇ PmJ-SP~ˆ IVtJjJAP\vPjr Fr xnJkKf oJSuJjJ TJKxo CK¨j ßYRiMrLr xnJkKfPfô IjMKÔf F AlfJr oJyKlPu k´iJj IKfKg KyxJPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax& Fr FPéKTCKan ßo~r \j KmVx Ç PmJ-SP~ˆ IVtJjJAP\vPjr ßxPâaJKr ßoJyJÿh ATmJu uKfl S xÄVbPjr

ßo~r @xoJ ßmVo, aJS~Jr yqJoPuax& Fr K¸TJr @~Jx Ko~J, KmKvÓ @Puo oJSuJjJ Ê~JAm @yoh, KmKvÓ KoKc~J mqKÜfô vJ~U @»Mr ryoJj oJhJjL S oMlKf @»Mu oMjfJKTo, aJS~Jr yqJoPuax& Fr xJPmT K¸TJr @»Mu oMKTf YMjM FoKmA, ßmfJr mJÄuJr KxAS jJK\o ßYRiMrL, aJS~Jr yqJoPuax& Fr TJCK¿uJr @»Mu TJyJr ßYRiMrL, TJCK¿uJr ÀÉu @Koj, TJCK¿uJr xMKl~J @uo, TJCK¿uJr fJPrT UJj, TJCK¿uJr ßoJyJÿh yJÀj, YqJPju Fx Fr KxKj~r KrPkJatJr AmsJKyo UKuu, Qx~h kMr pMm TuqJe kKrwPhr ßxPâaJKr Qx~h xJK\hMr ryoJj S ßmJ SP~ˆ IVtJjJAP\vPjr xy xJÄVbKjT xŒJhT uMToJj ßyJxJAj Ç \jJTLet F AlfJr oJyKlPu KmKvÓ \j pJrJ IÄvVsye TPrj KmKvÓ @Puo oJSuJjJ lJÀT ßyJxJAj lJÀTL, KmKvÓ @Puo oJSuJjJ Qx~h fJKoo @yoh,

oxK\Phr ßxPâaJKr KvKær @yoh, @r Kc Fl FT asJKˆ @mM fJPyr ßYRiMrL S \MmJP~r @yoh ßYRiMrL, Qx~h kMr pMm TuqJe kKrwPhr nJAx ßY~JroqJj Qx~h xMP~m @yoh S xJÄVbKjT xŒJhT Qx~h oJoMj @yohÇ ßmJ-SP~ˆ IVtJjJAP\vPjr xy ßxPâaJKr fJ\ CuäJy, Pas\JrJr Ko\Jj ßYRiMrL, xy ßas\JrJr ßmuJu ßyJxJAj, CkPhÓJ xJAlMu @uo ÀTj, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mx xJ•Jr, TJptTrL xhxq ßoJyJÿh @uL,PoJyJÿh @mhMu oJKuT, oKjr ßyJPxj nNAÅ ~J , vJoLo @u oJoMj , xJoxMu AxuJo, FUuJxMr ryoJj,vJoLo @yPoh, jJ\oMu ßyJPxj k´oUM Ç IjMÔJPjr ÊÀPf ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj ßx≤JPrr AoJo oJSuJjJ xJPuy @yPohÇ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj ßx≤JPrr AoJo oJSuJjJ Qx~h jJBo @yohÇ

TJCK¿uJrPhr xJPg aJS~Jr yqJoPua PT~JrJr FPxJKxP~vj ßjfímPO ªr of KmKjo~ ESH’ATUL ISLAM

FORD SQUARE MASJID NEW BUILDING PROJECT

£6 Million pound required to complete new building project for Ford Square Masjid and Cultural Centre.

Sunday10th Sunday10th June

L LIVE IVE

Start from 5pm

FUND RAISING APPEAL ON

020 3397 4740

ATN BANGLA UK, SKY 746

020 3397 7015 www.totalgiving.co.uk/charity/esha-atul-islam ww w ww.to tota ottalgiving.co. o.uk/ k//charity ty/ y/esha a-a atu ul-islam m

BARCLAYS ESHATUL ISLAM 20-57-06 43144585

PHONE 020 7790 0693 | WEBSITE www.fordsquaremasjid.org D&P : www.ezprinters.co.uk | 02081 440 304

mJÄuJPhvL IiMqKwf aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Pur jm KjmtJKYf TJCK¿uJrPhr xJPg ofKmKjo~ TPrPZ aJS~Jr yqJoPua PT~JrJr FPxJKxP~vPjr PjfímOªÇ 4 \Mj ßxJomJr TJCK¿Pur k´iJj ßxKojJr yPu IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ ßT~JrJr FPxJKxP~vPjr ßjfímOª fJPhr KmVf KhPjr TJptâo FmÄ xÄVbPjr KmKnjú hJmL hJS~J mJ˜mJ~Pj TJCK¿uJrPhr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xnJ~ PT~JrJr Pjfímª í jm KjmtJKYf TJCK¿uJrPhrPT ÊPnòJ S IKnjªj \JjJj FmÄ KmVf KhPj FPxJKxP~vPjr PT~JrJr PxÖPr K\PrJ @S~Jr mJKfu FmÄ u¥j KuKnÄ SP~P\x mJ˜mJ~Pj xyPpJKVfJ TrJ~ aJS~Jr yqJoPuPar

Po~r \j KmVx xy xÄKväÓ xTu TJCK¿urPhrPT ijqmJh ùJkj TPrjÇ \mJPm K¸TJr TJCK¿ur @~JZ Ko~J aJCj yPu PT~JrJr k´KfKjKi huPT ijqmJh \JKjP~ mPuj PT~JrJrPhr jqJpq hJKmr mqJkJPr TJCK¿u xPYfj FmÄ FA PxÖPrr PxmJr oJj Cjú~Pj TJ\ TrJr @vJmJh mqÜ TPrjÇ aJS~Jr yqJoPua PT~JrJr FPxJKxP~vPjr Pk´KxPc≤ @mMu PyJPxPjr PjfíPfô IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f K¸TJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~Jr, PTKmPja Po’Jr TJCK¿ur PcKnc FcVJr, xJPmT K¸TJr TJCK¿ur @»Mu oMKTf YMjúM FoKmA, PckMKa K¸TJr KnPÖJKr~J ImJP\, TJCK¿uJr PoJyJÿh @ymJm PyJPxj, TJCK¿ur oJylM\ @yPoh

lJÀT, TJCK¿ur vJy PxJPyu @Koj, TJCK¿ur KuoJ PTJPrvL, TJCK¿ur P\Pja ryoJj, TJCK¿uJr ÀÉu @Koj, TJCK¿ur xJh PYRiMrL, TJCK¿ur yJÀj Ko~J, TJCK¿ur hLkJ hJxÇ ofKmKjo~ PvPw jm KjmtJKYf TJCK¿uJrPhr láPur ßfJzJ KhP~ ˝JVf \JjJPjJ y~Ç aJS~Jr yqJoPua PT~JrJr FPxJKxP~vPjr k´KfKjKi hPu oPiq CkK˙f KZPuj CkPhÓJ PoJyJÿh @æJZ C\ \JoJj, xy-xnJkKf yJKmmMr ryoJj, xy xJiJre xŒJhT PoJyJÿh @xJhMöJoJj, KoKc~J S k´YJr xŒJhT PoJ” lP~\ PYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT jMr @yoh S vyLhMuäJy xhxq @uJCK¨j CkK˙f KZPuj Ç


TKoCKjKa xÄmJh

fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr AlfJr oJyKlu IjMKÔf

aJS~Jr yqJoPuPaPxr Ijqfo âLzJ xÄVbj fJTS~J mqJcKo≤j TîJPmr AlfJr S ßhJ~J oJyKlu 4 \Mj ßxJomJr kNmt u¥Pjr mjJr PrJPcr FTKa ßrÓMPrP≤ IjMKÔf y~Ç F CkuPã @P~JK\f IjMÔJPj xnJkKffô TPrj xJPmT TJCK¿uJr, k´mLe ßUPuJ~Jz @»Mu @xJh kKrYJujJ TPrj TîJm ßxPâaJrL lJÀT lMyJh ßYRiMrLÇ PfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ vJy ßoJyJÿh oMxJP¨T @uL, FPf ˝JVf mÜmq rJPUj TîJm ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh @»Mu oMKjo \JPyhL TqJruÇ FPf k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo, KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj KvmuMu yT, aJS~Jr yqJoPuax&

mqJcKo≤j TîJm S ßoJyJÿJh @PmKhjÇ IKfKgPhr oPiq mÜmq rJPUj TJCK¿ur @ymJm ßyJPxj, TJCK¿ur vJy xMPyu @Koj, TJCK¿ur ÀÉu @Koj, xJÄmJKhT @yJh ßYRiMrL mJmM, @»MuJä y oKyo, yJKl\ TJPxo, @KfTMr ryoJj. @»Mu TJyJr, xJPuy @yPoh, xJPmT TJCK¿uJr yJÀj Ko~JÇ AxuJoL xÄVLf kKrPmvj TPrj @»MuJä y @u oMKjoÇ FPf KmkMu xÄUqJT TîJm xhxq xy IjqJjq TîJPmr xhxqrJ CkK˙f KZPujÇ AlfJr oJyKlPu mÜJrJ mPuj rJoJhJj Í@oJPhr fqJPVr KvãJ ßh~, kJr¸KrT mºj ßxRyJhqt @r fJTS~J I\tPjr KvãJ ßh~Ç mÜJrJ mPuj mqJcKo≤Pj jfMj k´\jìPT C“xJyL TrPjr kJvJ kJKv xM˙ vrLr S

GAIN

xM˙ oj VbPj xyJ~T nMKoTJ rJPUÇ IjMÔJj uJAn xŒ´YJr TPr FuKm28 KaKnÇ

mJÄuJPhv KrP\jJPrvj asJˆ ACPTr CPhqJPV ßTJr@j PfuJS~Jf k´KfPpJKVfJ xŒjú mJÄuJPhv KrP\jJPrvj asJÓ ACPTr CPhqJPV xlunJPm xŒjú yPuJ ßTJr@j PfuJS~Jf k´KfPpJKVfJ FmÄ KmV lqJPoKu AlfJrÇ Vf 1 \Mj ÊâmJr Aˆ u¥Pjr APŒsvj APn≤ yPu @P~JK\f FA k´KfPpJKVfJ~ IÄv ßjj k´J~ vfJKiT k´KfPpJKVÇ KmKnjú Ûáu, AKnKjÄ oJhsJxJ~ kzá~J KvãJgLtrJ FA k´KfPpJKVfJ~ xMuKuf TP£ oyJV´∫ @u PTJr@j ßfuJS~Jf TPrjÇ KmPTu 8aJ ßgPT ÊÀ yS~J FA k´KfPpJKVfJ~ k´KfPpJKVPhr IKnnJT, TKoCKjKar KmKvÓ\jxy k´J~ @zJA vfJKiT oJjMw xrJxKr yPu CkK˙f yP~ ßTJr@j ßfuJS~Jf ÊPjjÇ FPf KmYJrPTr hJK~fô kJuj TPrj ßvU xCh jJKl @u FPjK\, vJAU @yoh @KZo jJmJC, yJKl\ @»Mu S~JKZl S yJKl\ oMyJÿh TJoJr PyJxJAjÇ IjMÔJPjr ÊÀPf xTuPT ˝JVf \JjJj Km@rKaACPTr PY~Jr jJK\r @uLÇ

oM˜lJ ßyJxJAPjr kKrYJujJ~ FPf CkK˙f KZPuj, Km@rKaACPTr PxPâaJrL FKy~J @uTJZ Ko~J, Pas\JrJr fJKum CK¨j, KjmJtyL xhxq oBj CK¨j @jZJr, @uo ßvU, TJoJu @yPoh, oMyJÿh YJÅj Ko~J, j\Àu yT S AmsJKyo @uLÇ kPr KmKnjú TqJaJVKrPf Km\~L k´KfPpJKVPhr yJPf xJKatKlPTa S kMrÛJr fáPu ßhj IKfKgrJÇ IjMÔJPj xÄVbPjr kã ßgPT lJ¥ ßrA\ TrJ

y~Ç FA xÄV´Kyf Igt mJÄuJPhPvr hJKrhs KmPoJYj, KvãJ FmÄ ˝J˙PxmJ UJPf mq~ TrJ yPmÇ mOKav mJÄuJPhvL FT^JÅT fÀjPhr ÆJrJ kKrYJKuf mJÄuJPhv KrP\jJPrvj asJÓ ACPT Vf 10 mZr iPr oJjMPwr TuqJPj TJ\ TPr @xPZÇ IfLPf ßhPvr VKrm IxyJ~ oJjMPwr kJPv hJKzP~PZ xÄVbjKaÇ Fxm oyf TJP\r iJrJmJKyTfJ m\J~ rJUPf xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TrJ yP~PZÇ

KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj u¥j oyJjVr \JxJPxr KmPãJn pMÜrJ\q KmFjKk @P~JK\f Kj~Kof KmPãJn TotxNKYr IÄv KyPxPm KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj KmPãJn TPrPZ u¥j oyJjVr \JxJPxr KmkMu xÄUT ßjfJTotLÇ PmVo UJPuhJ K\~Jr oMKÜr hJmLPf FA TotxNKYPf @PrJ IÄvVsye TPr pMÜrJ\q KmFjKk, \JxJx, pMmhu, P˝òJPxmT hu Fr ßjfJTotLrJÇ u¥j oyJjVr \JxJPxr ßjfífô ßhj u¥j oyJjVr \JxJPxr xJiJre

MORE

The Noble Qur’an, 2:261

08 - 14 June 2018 Bangla Post 07

A Divine Promise

Ramadan Mubarak from everyone at Muslim Hands. We exist to help the needy. From Syrian and Rohingya ƑĚIJƭijĚĚƙǶijĺƥĿŠijIJūƑƙƭƑDŽĿDŽîŕĿŠČƑūDžēĚēČîŞƎƙɈƥū ČĺĿŕēƑĚŠēNjĿŠijūIJŞîŕŠƭƥƑĿƥĿūŠĿŠÞĚŞĚŠɈNjūƭƑƙƭƎƎūƑƥ is desperately needed. By giving to Muslim Hands this Ramadan ɠNjūƭČîŠċƑĿŠijĺūƎĚƥūƥĺūƙĚDžĺūĺîDŽĚŠūŠĚɍ

DONATE NOW!

muslimhands.org.uk | 0115 911 7222 Muslim Hands. All rights reserved. 148 Gregory Boulevard, Nottingham, NG7 5JE. Registered Charity No. 1105056 Registered Company No. 05080486 in England

xŒJhT rJ\& yJxJjÇ @PrJ CkK˙f KZPuj u¥j oyJjVr \JxJPxr xy-

xnJkKf fJjnLr @yPoh UJj, mJmMu ßYRiMrL, xJÄÛíKfT Kmw~T xŒJhT

FoKc xJuJyCK¨jxy @PrJ IPjPTAÇ KmPãJPnr kPr FT xÄK㬠xoJPmPv mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJKuT FmÄ xJiJre xŒJhT T~xr Fo @yPohÇ mÜJrJ IKmuP’ ßmVo UJPuhJ K\~Jr oMKÜxy KogqJ oJouJ k´fqJyJPrr hJKm \JjJj FmÄ oMKÜ jJ yS~J kpt∂ uJVJfJr TotxNKY YJKuP~ pJS~Jr ßWJweJ ßhjÇ

Muslim Hands


TKoCKjKa xÄmJh

08 Bangla Post 08 - 14 June 2018

u¥Pj dJTJ FPxJxK~Pvj ACPTr TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj PhJ~J S AlfJr ACPTr KmvJu AlfJr oJyKlu

dJTJ FPxJxK~Pvj ACPTÈr @P~J\Pj Vf 3rJ \Mj u¥j˙ VKucyu TîJPm FT PhJ~J FmÄ AlfJr oJylKu IjMKÔf yP~PZÇ k´Tf í dJTJ mJxLhPr xÄVbj dJTJ FPxJxK~Pvj ACPTÈr xhxq FmÄ fJPhr kmKmJr mPVtr CkK˙Pf Ifq∂ xlu @P~J\jPr oiq KhP~ kKígmLr xTu oMxKuo CÿJyr TuqJe TJojJ~ PhJ~J TrJ y~Ç CÜ IjMÔJPjr k´iJj IKfKg KyPxPm Ck˙Kf KZPuj KjCyqJPor FoKk KˆPlj Kaox FmÄ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TJCK¿ur Phm vtoJÇ xÄVbjPr xnJkKf Fo @xJhMöJoJj mMumMPur xnJkKfPfô xJiJrj xŒJhT @oJj CuäJr xJKmtT ffôJmiJPj FmÄ

oJrMl KV~Jx mJK√r kKrYJujJ~ IjMÔJPj mÜmq rJUPj xÄVbPjr KxKj~r xy xnJkKf KxrJ\Mu AxuJo, KxKj~r xy xnJkKf AK†Kj~Jr @mMu mJvJr, xy xnJkKf mqJKrˆJr PoJ” \JyJñLr @uo, xy xnJkKf PoJ” yPuJu C¨Lj, xy xJiJrj xŒJhT PoJyJÿh PxKuo, xy xJiJrj xŒJhT ÉoJ~Mj ryoJj, xJÄVbjKT xŒJhT vJyJhJf PyJPxj KkuM, asP\JrJr Fx Fo xJ\PhMu PyJxPj, k´YJr xŒJhT @KjxMr ryoJj, xoJ\ TuqJe xŒJhT yJKmmMr ryoJj PUJTj, jJKz S vKÊ TuqJe Kmw~T xŒJKhTJ fJxPjJnJ @yoPh FmÄ xy jJKz S KvÊ TuqJe Kmw~T xŒJKhTJ lJr\JjJ @ÜJrÇ

k´iJj IfKgKr mÜPmq KˆPlj Kaox FoKk muPj, FT pMV @VPS AÄuqJP¥ FA rTPor PTJj xÄVbjPr IK˜fô PhUJ Ppf jJÇ FA irPjr xÄVbj ToKCKjKar \jq Ifq∂ èrMfô myj TPrÇ KfKj dJTJ FPxJxK~Pvj ACPT PT TKoCKjKar TuqJPe xo~ CkPpJVL nMKoTJ kJuPjr @yæJj \JjJjÇ KfKj fJr frl yPf dJTJ FPxJKvP~vj ACPTr k´Kf xTu xotgj ImqJyf rJUJr k´Kfv´∆Kf mqÜ TrPjÇ AÄuqJ¥ FmÄ mJÄuJhPv xy kíKgmLr xTu oMxuoJjPhr TuqJe TJojJ~ PhJ~J TrJ y~Ç PhJ~J krKYJujJ TPrj oJSuJjJ @K\\Mr ryoJjÇ oMUPrJYT rToJKr AlfJr VsyPer oiq hKP~ IjMÔJjPr krKxoJK¬ WPaÇ

u Residential & Commercial Conveyancing u Landlord and Tenant u Immigration & Asylum u Citizenship u Judicial Review u Civil Penalty

(For Residential and Commercial

Conveyancing, and Landlord and Tenant)

Fazle Elahi (For Immigration, Asylum, Citizenship, Judicial Review and Civil Penalty)

Mobile Number: 077 1181 3285 Telephone Number: 020 8808 1285 London Solicitors LLP, Unit 3 Fountayne Business Centre, Broad Lane, Tottenham, London N15 4AG Email: info@thelondonsolicitors.co.uk Website: www.thelondonsolicitors.co.uk

lJÀT @yPoh xMªr,xMrJA~J ßmVo, @»Mu @yJh, xJPmT xnJkKf vrLlMö&\JoJj ßYRiMrL fkj, xJPmT xnJkKf ßoJÜJr @yPoh, xJPmT xnJkKf @KfTMr ryoJj, xJPmT xy xnJkKf S AlfJr TKoKar @yæJ~T @»Mr ryoJj, xJPmT xJiJrj xŒJhT xJPyh CK¨j ßYRiMrL, xJoJK\T mqJKÜfô Qx~h @ymJm ÉPxj, KxKjyr xy xnJkKf AoKf\ @yPoh rJjJ, xy xnJkKf @Tou ßyJPxj \MP~u, xy xnJkKf vyLh @yPoh, xy xnJkKf xJAlMr

@∂\tJKfT xŒJhT @KfTMr ryoJj @KfT, k´YJr xŒJhT Qx~h l~\Mu AxuJo, KvãJ Kmw~T xŒJhT @rJlJf ßyJPxj,xy xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yPoh, xy Igt xŒJhT vJyLj @yPoh k´oMU FZJzJS @rS CkK˙f KZPuj @ymJm ßyJPxj UJj mJ√L, oAjMu AxuJo, AlPfUJr @yPoh, \JKTr ÉPxj, @»Mu oMKTf, mJTL ßYRiMrL, \JyJÄVLr @uo rJÉu, rJKvh @yPoh, xJAlMr ryoJj, xJK\hMu AxuJo, @»Mu TJKhr, Z~lMu

@~JZ Ko~J, ACPrJKk~Jj k´mJxL mJÄuJPhvL FPxJKxP~vPjr xnJkKf vJyJjMr UJj, TJCK¿ur ÀÉu @Koj, TJCK¿ur yJÀj Ko~J, TqJaJrx FPxJKxP~vPjr xJPmT xJiJrj xŒJhT @rvJl @yPoh, KmKvÓ TKoCKjKa mqJKÜfô xMufJj mJmr S fJrJCu AxuJo, TMuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~xj ACPTr xJPmT xJiJrj xŒJhT k´PlxJr xJAlMu @uo, TKoCKjKa mqJKÜfô

ryoJj rKmj, KjmtJyL xhPxq S Ijqfo xÄVbT m\uMu TrLo, PxKuo @yPoh, @\Vr ßyJPxj ßYRiMrL mJmuM, pMVì xJiJrj xŒJhT UªTJr @»Mu TrLo KjkM, fJ\Mu AxuJo, xy xJiJr xŒJhT xJAlMu AxuJo UJj, @»Mu @yJh, xJPmT h¬r xŒJhT @»Mu ßoJKof ßoJÜJr, xJÄVbKjT xŒJhT ßfRKyhMu @rKlj ÀPyu, xJKyfq xŒJhT jmJm @uL @yxJj Kj√j,

AxuJo, @»Mu yJKoh xy IPjPTAÇ kKrPvPw Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\Jf TrJ y~Ç PoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj ßoRuJjJ @»Mu \Kuu S ßoRujJ FyxJj @yPoh, xnJ~ ßjfímíª mPuj TMuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr @\PTr CkK˙Kf k´oJj TPr FTKa xMxÄVKbf FmÄ vKÜvJuL xÄVbjÇ

pMÜrJ\q KmFjKkr CPhqJPV KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj KmPãJn TotxKN Y

Our services

Iqbal Hussain

3 \Mj ßrJ\ rKmmJr TMuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr AlfJr oJyKlu IjMKÓf y~Ç AÓ u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ xÄVbPjr xnJkKf ßr\JCu yJ~hJr rJ\Mr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT j\Àu AxuJo UJPjr kKrYJujJ~ FmÄ ßTJwJiqã IKuCr ryoJj ßYRiMrL lJKyPor ßTJr@j ßfuJ~Pfr oJiqPo IjMKÓf xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq rJPUj aqJS~Jr yqJoPuax Fr K¸TJr

xJPmT k´iJjoπL KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr Kj”vft oMKÜr hJKmPf xJ¬JKyT @PªJuj TotxKN Yr IÄv KyPxPm 4 \Mj ßxJomJr pMÜrJ\q KmFjKkr CPhqJPV KmsKav kJutJPoP≤r xJoPj KmPãJn TotxKN Y IjMKÔf y~ Ç pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJKuPTr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoPhr kKrYJujJ~ KmPãJn TotxKN YPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT KmFjKkr ßjfímª í , ß\JjJu TKoKar ßjfímª í , Iñ S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfJTotL KmKnjú ßkJˆJr, mqJjJr S ßlˆMj yJPf KjP~ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr Kj”vft oMKÜ hJmL TPrÇ KmPãJn TotxKN YPf IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xJPmT xy-xnJkKf ßVJuJo ræJjL ßxJPyu, xJPmT CkPhÓJ xJPmT pMVì xŒJhT TJoJu CK¨j, xJPmT xyxJiJre xŒJhT ßlrPhRx @uo, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xy xnJkKf @uyJ\ô QfoMZ @uL, ßVJuJo ræJjL ßxJPyu, xJPmT CkPhÓJ oMK\mMr ryoJj oMK\m, xKuKxar ATrJoMu yT o\MohJr, xJPmT pMVì xŒJhT mqJKrˆJr oShMh @yPoh UJj, pMmhPur xnJkKf rKyo CK¨j, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur xnJkKf ßoJ” jJKxr @yPoh vJyLj, \JxJPxr xnJkKf FoJhMr ryoJj FoJh, pMmhPur xJiJre xŒJhT @l\Ju ßyJPxj, ß˝òJPxmT hPur

xJiJre xŒJhT @mMu ßyJPxj, KoZmJCöJoJj ßxJPyu,pMÜrJ\q pMmhPur xnJkKf rKyo CK¨j, ß˝òJPxmT hPur xnJkKf ßoJ” jJKxr @yPoh vJyLj, \JxJPxr xnJkKf FoJhMr ryoJj FoJh, @Aj\LmL ßlJrJPor xnJkKf mqJKrˆJr @mMu ojxMr vJy\JyJj, pMmhPur xJiJre xŒJhT @l\Ju ßyJPxj, ß˝òJPxmT hPur xJiJre xŒJhT @mMu ßyJPxj, P˝òJPxmT hPur pMVì xŒJhT uJKT @yPoh, xJPmT ZJ©PjfJ xM~JAmMr ryoJj, @PjJ~Jr kJrPn\ fJuMThJr, fJKrTMu AxuJo, ßoJ” Ko\JjMr ryoJj SrPl @mMu ßyJPxj, FxFo Sor kJrPn\, ßoJ” oKyj CK¨j, xJPmT ZJ© ßjfJ \JyJñLr @uo o\MohJr, oJylM\rM ryoJj UJj, pMÜrJ\q pMmhu ßjfJ ßoJ” Kj~JoMu yT oqJKéo, u¥j oyJjVr pMmhPur pMm Kmw~T xŒJhT ßoJyJÿh vJy\JyJj, fJjmLj @yPoh, pMÜrJ\q pMmhPur fgq S VPmweJ KmwJ~T xŒJhT ßvU jJKxr CK¨j, ßoJ” rJKTm yJxJj, ßoJyJÿh Sor

lJÀT, ßxKuo CK¨j, jSvLj ßoJ˜JKr Ko~J xJPym, vJoxMP¨JyJ KhkM, @mhMu @Kuo, ßoJ” ßmuJu ßyJxJAj kJvJ, ßoJ” @mhMx xJoJh, oMyJÿh @mhMu VKj, @mhMr rKyo, ßoJ” ß\JmJP~r AxuJo KvKvr, mJK√ Sor, PoJyJÿh vJy\JyJj k´oUN Ç FA xo~ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJKuT \JjJj KmPãJn TotxKN Y ßvPw KmsKav k´iJjoπL S K¸TJr mrmJPr mJÄuJPhPv xMÔM KjmtJYj S xJPmT k´iJjoπLr oMKÜr \jq KmsKav xrTJPrr xyPpJKVfJ ßYP~ ˛JrTKuKk k´hJj TrJ yPmÇ T~Zr Fo @yoh ßmVo UJPuhJ K\~Jr Kj”vft oMKÜ hJKm TPr mPuj, ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J KTZM yPu fJr hJ~hJK~fô xrTJrPT myj TrPf yPmÇ VefPπr Ifπ k´yrL oJ ßhvPj©L ßmVo K\~J TJrJ oMÜ jJ y~J kpt∂ @oJPhr k´KfmJh TotxKN Y ImqJyf gJTPmÇ KfKj mPuj, ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J ZJzJ ßhPv ßTJj KjmtJYj yPm jJÇ


08 - 14 June 2018 Bangla Post 09

kqJKrx-mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßhJ~J S AlfJr oJyKlu

FjJP~f ßyJPxj ßxJPyu,kqJKrx, l∑J¿ ßgPT: l∑JP¿ mxmJxrf k´mJxL mJÄuJPhvL xTu ßvsKe-PkvJr ßjfímíPªr xrm IÄvVsyPe kqJKrx mJÄuJ ßk´x TîJm l∑JP¿r AlfJr oJyKlu xŒjú yP~PZÇ rJ\QjKfT, xJoJK\T, xJÄÛíKfT S ßkvJ\LmL ßjfímíPªr CkK˙KfPf AlfJr oJyKlu xTu ßvsKe-PkvJr oJjMPwr KoujPouJ~ kKref yP~KZuÇ rKmmJr (26 ßo) xºqJ~ TqJgxLoJ˙ ßvJjJr mJÄuJ ßrÓMPrP≤ F AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç Pk´xTîJPmr xnJkKf FjJP~f ßyJPxj ßxJPyPur xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT uM“lMr ryoJj mJmMr kKrYujJ~ ßhJ~J S AlfJr oJyKlPu k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv hMfJmJx l∑JP¿r rJÓshNf TJ\L AoKf~J\ ßyJPxjÇ F xo~ KfKj mPuj, FToJ© xJÄmJKhTrJA kJPrj xoJP\r xTu KmPmi hNr TPr FTKa xMªr xoJ\ Vbj TrPfÇ kqJKrx- mJÄuJ ßk´xTîJPmr nN~xL k´vÄxJ TPr KfKj mPuj, F xÄVbj hLWtKhj ßgPT kqJKrPx FTKa vKÜvJuL mJÄuJPhKv TKoCKjKa VbPj AKfmJYT nNKoTJ ßrPU pJPòÇ F iJrJ ImqJyf gJTPu IjqJjq ßhPvr of l∑JP¿ S @oJPhr @VJoL k´\jì FPhPvr oNuiJrJr xJPg xŒ´Ü yP~ mJÄuJPhPvr xMjJo míK≠ TrPmÇ AlfJr oJyKlPu KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, l∑J¿

@S~JoLuLPVr xnJkKf ßmjK\r @yoh ßxKuo, nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT KhPuJ~Jr ßyJPxj TP~Z, CkPhÓJ oMKÜPpJ≠J jJK\o CK¨j, KxKj~r xyxnJkKf Fo F TJPvo, ßoJyJÿh @mMu TJPvo, Ko\Jj ßYRiMrL Ko≤M,mKrvJu KmnJV xKoKfr xnJkKf ßoJfJPum UJj, KxPua KmnJV xoJ\ TuqJe xKoKfr xnJkKf oJoMj Ko~J, xJiJre xŒJhT ÊÃf Ên, KxPua xhr FPxJKxP~vPjr xnJkKf vJy\JoJu @yoh, ˝rKuKkr xnJkKf j\Àu ßYRiMrL, CkPhÔJ vJyLj @roJj ßYRiMrL,rJ\jVr xKoKf l∑JP¿r xnJkKf ßxKuo S~JhJ ßvuM, KxPua vJy\JuJu ¸KaÄ TîJPmr xnJkKf lxu CK¨j, PoRunLmJ\Jr pMm TuqJe xKoKf l∑JP¿r xnJkKf @uL @yoh, xJiJre xŒJhT @»MuäJy @u fJP~l, ZJ©uLV l∑J¿ vJUJr xnJkKf fJP\u @yoh, PVJuJkV†

CkP\uJ FPxJKxP~vj l∑JP¿r xJiJre xŒJhT @\Jh Ko~J, KmvõjJg FPxJKxP~vj l∑JP¿r xnJkKf Ko\JjMr ryoJj, ACPrJKk~j pMmhPur xnJkKf Kofij ryoJj, pMmuLV ßjfJ xJAhMr ryoJj k´oMUÇ PhJ~J S AlfJr oJyKlPu ßk´xTîJPmr TJptâo fMPu ÊPnòJ mÜmq rJPUj, TîJPmr KxKj~r xyxnJkKf vJoxMu AxuJo, xJPmT xnJkKf @mM fJKyr,xy xnJkKf ßlrPhRx TKro @U†LÇ kPr oMxKuo CÿJr xMU xoíK≠ S vJK∂ TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\Jf IjMKÔf y~Ç AlfJr krmftL @PuJYjJ~ rJÓshNf k´mJxL mJÄuJPhKvPhr KmKnjú xoxqJ S mqmxJK~T x÷JmjJ S IjqJjq Kmw~JKh KjP~ KmKnjú k´vú ÊPjj FmÄ F xTu Kmw~JKh KjP~ mqJkT @PuJYjJ TPrjÇ

K\FxKx ßTªsL~ TKoKa S xJCg Aˆ KrK\Sßjr ßpRg AlfJr oJyKlu xŒjú ßVsaJr Kxßua ßcßnuJkßo≤ F¥ Sß~ußl~Jr TJCK¿u Aj ACßT ßTªsL~ TKoKa S xJCg Aˆ KrK\Sßjr ßpRg CßhqJßV FT AlfJr oJyKlu Vf ßrJmmJr kNmt u¥ßjr msJKc @at ßx≤Jßr IjMKÔf y~ Ç xÄVbßjr ßTªsL~ TKoKar xnJkKf mqKrˆJr @fJCr ryoJßjr xnJkKfßfô S xJCg Aˆ KrK\Sßjr xJiJrj xŒJhT l\uMu TrLo ßYRiMrLr kKrYJujJ~ AlfJr kNmt @ßuJYjJ xnJ~ kKm© ßTJrJj ßgßT ßfuJS~Jf Tßrj oJSuJjJ @»Mu TM¨xM Ç ˝JVf mÜmq rJßUj xJCg Aˆ KrK\Sßjr xnJkKf ßoJ” AZmJy CK¨j Ç k´iJj IKfKg Kyßxßm mÜmq rJßUj aJS~Jr yqJoßuax TJCK¿ßur ßo~r \j KmVx Ç Kmßvw IKfKg Kyßxßm CkK˙f KZßuj aJS~JryqJoßuax TJCK¿ßur ßckMKa ßo~r KxrJ\Mu AxuJo , K¸TJr @~JZ Ko~J, K\FxKx ßkasj cÖr yJxjJf ßyJxJAj FoKmA S K\FxKx ßkasj ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL Ç kKm© ßTJrJPjr @ßuJßT ro\Jßjr fJ“kpt fMßu ißr @ßuJYjJ ßkv Tßrj oJSuJjJ @mM xJBh ßYRiMrL S IiqJkT @»Mu TJßhr xJßuy Ç xÿJjLf IKfKg Kyßxßm CkK˙f KZßuj TJCK¿ur xJKmjJ @ÜJr, TJCK¿ur xhr∆öJoJj UJj, TJCK¿ur \JoJu CK¨j, TJCK¿ur ß\qJ“˚J AxuJo, TJCK¿ur l~\Mr ryoJj, TJCK¿ur UJßuh jNr, TJCK¿ur lJr∆T ßYRiMrL, TJCK¿ur vJy ßxJßyu @Koj, TJCK¿ur r∆Éu @oLj, TJCK¿ur vJoxMu AxuJo, TJCK¿ur ßoJyJÿh yJr∆j, xJßmT ßk´Kxßcß≤r

CkßhÓJ ßoJUßuZMr ryoJj, xMjJoV† KcKˆsÖ Sß~ußl~Jr FßxJKvß~vßjr ßY~JrkJxtj ATmJu ßyJßxj, u¥j oMxKuo ßx≤Jßrr cJAßrÖr ßhßuJ~Jr ßyJßxj, KmsKav mJÄuJßhKv ßTaJrJxt FßxJKvß~vßjr vJjMr UJj, yKmV† KcKˆsÖ Sß~ußl~Jr FßxJKvß~vßjr xJiJrj xŒJhT mqJKrˆJr oJyoMhuM yT, ßVJuJkV† FcMßTvj asJ߈r xnJkKf

xJCg Aˆ KrK\Sßjr \ß~≤ ßas\JrJrßhr oßiq @mMu Ko~J S Fo F @S~Ju, xJÄVbKjT xŒJhT Qx~h K\uäuM yT, oKyuJ Kmw~T ßxßâaJrL Qx~hJ uJnuL ßYRiMrL, iot Kmw~T xŒJhT TJorÍu yJxJj ßYRiMrL,pMm Kmw~T xŒJhT @\o @uL, K\FxKx Fßx vJUJr xJiJrj xŒJhT @»Mu yT @mM, ßas\JrJr ßVJuJo ßoJólJ , oJA\

@ufJl ßyJßxj mJAxÇ FZJzJS CkK˙f KZßuj K\FxKx ßTªsL~ xy xnJkKfr oßiq Ko\tJ @xyJm ßmV, mqJKrˆJr oJxMh ßYRiMrL S Fo F @K\\, K\FxKx xJßmT ßTªsL~ ßjfJ AlßfUJr ßyJßxj ßYRiMrL,xJßmT ßTªsL~ xy xnJkKf Fo F oJjúJj, ßTªsL~ \ß~≤ as\JrJr @mMu TJuJo, ßTKªs~ ßo’JrvLk ßxßâaJrL Fo F VlMr, ßTªsL~ ߸Jatx ßxßâaJrL @»Mu oJKuT TMKa, ßTªsL~ Aß~Jg ßxßâaJrL oMKym CK¨j ßYRiMrL, ßTªsL~ ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxßâaJrL xMlL xMßyu @yßoh, xJCg Aˆ KrK\Sßjr xy xnJkKf ßuJToJj @uL,

CK¨j @yßoh, mqJKrˆJr @mMu TJuJo, mqKrˆJr vJy KoxmJCr ryoJj, @vrJlMu @uo ßYRiMrL, xJÄmJKhT KoxmJy \JoJj, Ko\tJ @lxr ßmV,@»Mu oMKTf, AK†Kj~Jr ßoJ” xJ\M @yßoh, ßr\JCu @ßrKlj kuJv, @mMu ßyJßxj, IKlx FcKoj r∆Éu @Koj, \V’r @uL, TJ\L @Tou fJ\, fJ\ CK¨j, \Jlr oJxMh,@ymJm Ko~J, lJr∆T Ko~J, j\r∆u AxuJo, fJ\ CK¨j k´oUM Ç Kmvõ CÿJyr vJK∂ TJojJ Tßr AlfJr oJyKlßu ßoJjJ\Jf kKrYJujJ Tßrj oJSuJjJ rKlT @yßoh rKlTÇ

This This Ramadan, Sa Save ve 300 Children Children In man many under-developed countries, ountries, ac access cess tto o y poor under-de veloped c heart treatment next impossible. 100,000 treatment is ne xt tto o impos sible. 100 ,000 babies firstt birthda birthday many die without rreaching eaching their firs y and man y more before they Att Muntada more die bef ore the y rreach each adulthood. A Aid, we situation unacceptable. we find this situa tion unac ceptable.

JOIN US ON SATURDAY SATURD SA TURDA AY JUNE 34 AND 9 A T 6:30PM ON SK Y7 AT SKY 734 SAVE THESE CHILDREN SA HELP SAVE TH

LIVE APPEAL

' '21$7(12: 21$7(12:

M MUNTADAAID.ORG UNTADAAID.ORG 0207 0207 118 0 0777 777 Charity Registration No: 1157117


xŒJhTL~

10 Bangla Post 08 - 14 June 2018

10 - 17 ‰mvJU 1425 mñJ»

Bangla Post Unit - S7, The Whitechapel Centre 85 Myrdle Street, London E1 1HL Tel: News - 0203 871 8202 Sales - 0203 633 2545 Email: info@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman Sheikh Md. Mofizur Rahman Founder & Managing Director Taz Choudhury Board of Director Kamruz Zaman Shuheb Advisers Mahee Ferdhaus Jalil Tafazzal Hussain Chowdhury Shofi Ahmed Alhaj Tahir Ali Abdul Jalil Cllr. Parvez Ahmed Editor in Chief Taz Choudhury Editor Barrister Tareq Chowdhury News Editor Ibrahim Khalil Head of Production Shaleh Ahmed Sub Editor Md Joynal Abedin Head of Advertising Nick Nathan Distribution Manager Md Fokrul Islam Marketing Manager Mahfuzur Choudhury Faith Adviser Moulana Md Abdul Malik Correspondent Sylhet Bureau Chief Hasanul Hoque Uzzal West Midland H M Ashraf Ahmed Birmingham Riyahd Ahad Raju Ahmed Oldham Syed Sadek Ahmed Luton Taz U Ahmed Manchester Shah Kayyum Liverpool Abu Sayed Chowdhury Sadi Coventry Numan Raja Balagonj - Sylhet Md. Zillur Rahman Zilu Sylhet Office Moin Uddin Monju Dhaka Office Md Zakir Hossen Robin Mahmud

xŒJhTL~

xMkKrTK·f AKoPV´vj @Aj YJA

KmhqoJj AKoPV´vj @Aj kptJPuJYjJr kKrT·jJr TgJ \JKjP~PZj ßyJo ßxPâaJKr xJK\h \JKnhÇ KfKj mPuj, AKoPV´vj @APjr ßpxm KmwP~ KmfTt rP~PZ ßxèPuJ KfKj kptJPuJYjJ TrPf AKfoPiq CPhqJV KjP~PZjÇ ßyJo ßxPâaJKrr FA CPhqJVPT @orJ xJiMmJh \JjJAÇ ßTjjJ KmsPaPjr AKoPV´vj @Aj 2010 xJu ßgPT FT rTo IK˙rfJr oiqKhP~ pJPòÇ AKoPV´vj Kj~πPer jJPo FPTr kr FT xÄPvJijL @jJ yP~PZÇ k´j~j TrJ yP~PZ jfáj jfMj Kj~oÇ k´J~ xmèPuJ KnxJ TqJaJVKrPf jfáj jfáj vft @PrJk TrJ yP~PZÇ Fxm kKrmftPjr IPjT Kmw~ pfaJ jJ ßhPvr ˝JPgt fJr YJAPf ßmKv KmsPaPj @xJ AKoV´qJ≤Phr KmfJzPjr CP¨PvqÇ Fxm AKoPV´vj @APjr xmPYP~ PmKv ßnJVJK∂r KvTJr yP~PZj ˆáPc≤rJÇ ˆáPc≤Phr VeyJPr KnxJ KhP~ KmsPaPj @jJ yPuJÇ KT∂á kPr vf vf TPu\ mº TPr KhP~PZ ˆáPc≤Phr KnxJ mJKfu TrJ y~Ç fJPhr ßhPv KlPr ßpPf mJiq TrJ y~Ç IjqKhPT ¸Cx KnxJ~ TzJTKz @PrJk TrJr TJrPe IPjT KmsKav jJVKrT KTÄmJ KmsPaPjr ˙J~L mJKxªJ fJPhr ˘L-˝JoL mJ x∂JjPT KmsPaPj @jPf kJrPZj jJÇ yJ\Jr yJ\Jr kKrmJr KmKòjú \Lmj pJkj TrPf mJiq

TJoJu @yPoh nJrPfr xPñ @oJPhr xŒPTrs KmwP~ IPjT Khj iPrA ßp ksvúKa @PuJKYf yP~ @xPZ, ksiJjoπL ßvU yJKxjJ xŒ´Kf nJrf ßgPT KlPr FT xÄmJh xPÿuPj Fr FTKa C•r KhP~PZjÇ FTKa ITka \mJm ßhS~Jr \jq ksiJjoπLPT ijqmJhÇ KfKj mPuPZj, È@orJ nJrfPT pJ KhP~KZ, ßxaJ nJrf xJrJ \Lmj oPj rJUPmÇ IfLPfr èKu, ßmJoJmJK\ó@orJ KT∂á fJPhr vJK∂ KlKrP~ KhP~KZÇ FaJ fJPhr oPj rJUPf yPmÇ @orJ ßTJPjJ ksKfhJj YJA jJÇ fPm yqJÅ, ˝JiLjfJpMP≠ xyJ~fJr \jq @orJ TífùfJr xPñ ˛re TKrÇ' nJrPfr TJPZ ksiJjoπL ßvU yJKxjJ ksKfhJj ßYP~PZj mPu kKÁomPñr @jªmJ\Jr kK©TJ~ ksTJKvf xÄmJPhr ksKf híKÓ @Twte TPr fJÅr TJPZ \JjPf YJS~J yP~KZu, KfKj TL @võJx ßkP~PZj mJ ßTJPjJ ksKfhJj ßYP~PZj KT jJÇ \mJPm ksiJjoπL mPuPZj, È@Ko ßTJPjJ ksKfhJj YJA jJÇ ksKfhJPjr TL @PZ FUJPj? TJrS TJPZ YJS~Jr InqJx @oJr FTaM To, ßhS~Jr InqJx ßmKvÇ' mJÄuJPhv ßp ksKfPmvLr ksKf ßmKv ChJr, ßxKa fJÅr TgJ~ ¸ÓÇ mZrUJPjT @PVS ksiJjoπL nJrPf xrTJKr xlPr KVP~KZPuj; fUj KhKuäPf hMA ßhPvr ksiJjoπLr oPiq KÆkãL~, @ûKuT S @∂\tJKfT kKrxPr KmKnjú KmwP~ xyPpJKVfJr IPjTèPuJ YMKÜ S xoP^JfJ yP~KZuÇ kKÁomPñr oMUqoπLr Ijz Im˙JPjr TJrPe KÆkãL~ xŒPTrs @kJf KmwPlJzJ KfóJr kJKj nJVJnJKVr Kmw~Ka ˝JnJKmTnJPmA @PuJYjJ~ KZuÇ ksvú CPbKZu, ksiJjoπLr xlPrr ksJK¬ KT? xlr ßvw yS~Jr @PV KhKuäPf nJrPfr ãofJxLj hu KmP\Kkr VPmweJ ksKfÔJj AK¥~J lJCP¥vPjr IjMÔJPj ksiJjoπL ßvU yJKxjJ mPuKZPuj, ÈKhKh KT xJg mJf ÉK~Ç kJKj oJñJ ßuKTj APuTKasKxKa ßfJ KouJÇ TMZ ßfJ Kou VqJ~JÇ' nJrfL~ krrJÓs oπeJu~ fUj ßp 62 hlJr ßpRg KmmíKf ksTJv TPrKZu, fJPf YMKÜ S xÿf ˛JrPTr xÄUqJ KZu 22KaÇ mJÄuJPhPvr krrJÓs h¬Prr TotTftJrJ oMU ßUJPujKj FmÄ ßpRg ?KmmíKfKaS ksTJPvr CPhqJV ßjjKjÇ ßpPTJPjJ xyPpJKVfJ~ ßpPyfM Cn~ kPãr ksfqJvJ gJPT, fJA mJÄuJPhPvr ksfqJvJr xPñ ksJK¬ ßouJPf KVP~ @oJPhr oPj ksvú ß\PVKZu @orJ KT fMujJoNuTnJPm nJrfPT IPjT ßmKv xMKmiJ KhKò? ksiJjoπLr FmJPrr xlrKa @jMÔJKjT xrTJKr xlr KZu jJÇ KmvõnJrfLPf mJÄuJPhv nmj CPÆJij FmÄ TKm j\Àu KmvõKmhqJu~ ksh• xÿJjjJ KcáKua CkJKi VsyPer \jq FmJr nJrf pJS~JÇ KmvõnJrfLPf mJÄuJPhv fJr Kj\˝ xŒh KhP~ ßp nmj QfKr TPr KhP~PZ, ßxKar CPÆJiPjr KyxJPm ßpPyfM ksKfÔJjKar xoJmftPjr Khj KbT TrJ yP~KZu, ßxPyfM fJr @YJpt nJrPfr ksiJjoπL jPrªs ßoJKhr xPñ

yP~PZÇ FA KmPòPhr ßp ãKf fJ ßTJPjJ nJPmA kNreL~ j~Ç FA xoP~ AKoV´qJvj @Aj-A ßTmu TPbJr TrJ y~Kj, Fxm @APjr k´P~JVS yP~PZ ßmv IoJjKmTnJPmÇ mftoJj k´iJjoπL ßgPrxJ ßo'r xoP~ SAxm KmfKTtf Kj~Por mJ˜mJ~j TrJ y~Ç KfKj PWJweJ KhP~ AKoPV´vPjr ÈyˆJAu FjnJrjPo≤' jLKf V´ye TPrKZPujÇ KmKnjú oyPur xoJPuJYjJ xP•ôS KfKj ßxxm KmfKTtf jLKfr mJ˜mJ~j TPrPZjÇ Fxm AKoPV´vj @Aj KmsPaPjr ˙J~L mJKxªJPhr \LmjPTS IK˙r TPr ßfJPuÇ xmtPvw CA¥rJv ÛqJ¥Ju AKoPV´vj @APjr SA IoJjKmT KhTPT CPjìJYj TPrÇ pJr lPu ßyJo ßxPâaJKrr kh ßgPT IqJ’Jr rJcPT khfqJV TrPf y~Ç KmfTt xoJu ßh~Jr hJK~fô KjP~ jfáj ßyJo ßxPâaJKr KyPxPm @KmnNf t yj xJK\h \JKnhÇ KT∂á pJr ßjfíPfô Ffxm KmfKTtf AKoPV´vj @APjr mJ˜mJ~j y~ ßxA ßgPrxJ ßo ßhPvr k´iJjoπLÇ xrTJrPT AKoPV´vj KmwP~ krJovt ßh~Jr TJ\ TPr AKoPV´vj FcnJA\Kr TKoKaÇ FA xÄVbj ßgPrxJ ßo'r @oPur xmTKa KmfKTtf @APjr kPã xJlJA KhP~PZÇ KT∂á KmsPaPj IQmi AKoV´qJ≤Phr KmwP~ xMrJyJr KT- fJ KjP~ SA TKoKar ßTJPjJ

xMkJKrv jJAÇ KmsPaPj KT kKroJj ßuJT IQminJPm mxmJx TrPZj ßxA KyxJm ßTJPjJ Tfíkt Pãr TJPZ ßjAÇ iJreJ TrJ y~ FA xÄUqJ TP~T uJUÇ ßpPyfá Fxm oJjMw KmsPaPjA mxmJx TrPZj, fJPhr ßmr TPr ßh~J k´J~ Ix÷mÇ fJA FPhr ‰mifJ ßh~Jr oJiqPo FA xoxqJr xoJiJj TrJaJA C•oÇ ßTjjJ, Fxm ßuJT ‰mi CkJP~ TJ\ TrJr xMPpJV ßkPu ßrˆáPr≤ UJf xy jJjJ UJPf TotL xÄTa ToPmÇ fJrJ TotTJ§ KmsPaPjr IgtjLKfPf ImhJj rJUPf xão yPmÇ FPf ßhPvrA uJn yPmÇ ßyJo ßxPâaJKr xJK\h \JKnh ˆáPc≤ KnxJ FmÄ S~JTt kJrKoa KnxJ xy\ TrJr @nJx KhP~PZjÇ @orJ YJA FTKa xMkKrTK·f AKoPV´vj jLKfÇ ßpUJPj ßhPvr ˝Jgt KmPmYjJr kJvJkJKv AKoV´qJ≤Phr \jqS ˝JPgtr Kmw~KaS KmPmYjJ TrJ yPmÇ fJPhr kJKrmJKrT \LmPjr IKiTJrPT ˝LTJr TrJ yPmÇ FZJzJ mZr mZr KnxJ Kl mJzJPjJr ßp ßTRvu ßxKaS ßmv IoJjKmTÇ ßTJPjJ ßTJPjJ KnxJr Kl 3 yJ\Jr kJC¥ kpt∂ KVP~ ßbPTPZÇ AKoV´qJ≤Phr FnJPm @P~r C“x mJjJPjJ IQjKfT FmÄ IoJjKmTÇ AKoPV´vj @APj K˙KfvLufJ hrTJrÇ KnxJ KlS jqJpq yS~J \ÀKrÇ

ksKfhJj j~, kJSjJaJ ßfJ YJAPf yPm xJãJ“ FmÄ QmbTS IKjmJpt yP~ kPzÇ ßxA QmbPTr @PuJYjJ xŒPTt mJÄuJPhPvr xÄmJhoJiqPo ßTJPjJ Umr jJ ßmPrJPuS kKÁomPñr @jªmJ\Jr kK©TJ~ ßp nJwq ksTJKvf y~ fJ @oJPhr TJPZ ksfqJKvf KZu jJÇ xMfrJÄ @orJ IPkãJ~ KZuJo ksiJjoπL KTZM mPuj KT jJÇ @jªmJ\Jr kK©TJ KuPUPZ, ÈÊâmJr mJÄuJPhv nmj CPÆJiPjr kPr ßxUJPjA ßoJKhr xPñ QmbPT yJKxjJ \JKjP~PZj, fJÅr xrTJr C•r-kNPmrs \KñPhr ßhvZJzJ TPrPZj, asJjK\a KhP~PZj, @∂\tJKfT oPû mrJmr KhKuär kJPv ßgPTPZjÇ mJÄuJPhPvr KjmtJYPjr mZPr FmJr fJA nJrPfr xyPpJKVfJ YJAÇ' kK©TJKa @rS KuPUPZ, ÈfJÅr h¬Prr FT xN© \JjJj, yJKxjJr mJftJóoMKÜpMP≠r vKÜPT xrJPf, mJÄuJPhvPT ßlr kJKTóJj mJjJPjJr YâJ∂ YuPZÇ @S~JoL uLV ãofJ yJrJPu kKÁPo @r kMPmóhMKhPTA kJKTóJj KjP~ Wr TrPf yPm nJrfPTÇ fJA nJrPfr CKYf mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJrA pJPf ãofJ~ ßlPr, ßx mqJkJPr ksP~J\jL~ xyPpJKVfJ TrJÇ'kK©TJKa ßp QmbPT @VJoL KjmtJYPj nJrPfr xyJ~fJ YJS~Jr TgJ KuPUPZ, ßxA QmbPTr @PVA ksiJjoπL ßoJKh mJÄuJPhv nmj CPÆJiPjr IjMÔJPj ¸Ó TPr mPuPZj ßp 2041 xJPur oPiq KjP\Phr Cjúf ßhPv C•re WaJPf ßvU yJKxjJr ˝kú mJ hívqT· (Knvj) mJómJ~Pj nJrf fJÅPT kNet xogtj ßhPmÇ Knjú xNP©r Umr ßp KmÃJK∂ QfKr TrPf kJPr, ßxA KmPmYjJ~ KjP\Phr TgJèPuJ FTaM @PV ßgPTA ßUJuJxJ TrJr InqJx @oJPhr @ouJPhr TPm yPm, \JKj jJÇ ksiJjoπLr xhqxoJ¬ nJrf xlr KWPr hMA ßhPvr xÄmJhoJiqPor oPiq lJrJTaJ UMmA ¸ÓÇ F rTo FTKa èÀfôkeN t híÓJ∂ yPò, ksiJjoπLr KjrJk•J-xŒKTtfÇ aJAox Im AK¥~J 27 ßo ßuPU, @xJjPxJPur TJ\L j\Àu AxuJo KmoJjmªPr KmoJPjr KjrJkh ImfrPer \jq IfqJmvqTL~ xhq YJuM TrJ A¿asMPo≤ uqJK¥Ä KxPˆPor (@AFuFx) TJptTJKrfJr krLãJ xlu y~KjÇ KmoJjmªPr ImfrPer kg-KjPhtv TrJr \jq FKa mqmÂf yP~ gJPTÇ KT∂á @AFuFPxr pgJgtfJ ksoJKef jJ yPuS ksiJjoπLPT myjTJrL mJÄuJPhv KmoJPjr CPzJ\JyJ\ ßxUJPj Imfre TPrÇ ksvú CbPf kJPr, ksiJjoπLr \jq ßxUJPj KmT· ßTJPjJ mqm˙J (Ppoj ßyKuT¡Jr) TrJ x÷m KZu KT jJÇ SA FTA kK©TJ Ijq @PrTKa ksKfPmhPj ßuPU, ßvw oMyPN ft j\Àu KmvõKmhqJuP~r IjMÔJjxNKYPf kKrmftj @jJ y~ FmÄ oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJP~r IjMÔJPj ßpJV ßhS~Jr TgJ gJTPuS KfKj fJ mJKfu TPrPZjÇ fJrJ hMKa @oπekP©r ZKmS ZJkJ~Ç TuTJfJr FTKa KaKn YqJPju rmLªsnJrfL KmvõKmhqJuP~r xoJmftPj FT\j KmPhKv xrTJrksiJj KyPxPm ksiJjoπL ßvU yJKxjJr CkK˙Kf xP•ôS fJÅr ßTJPjJ mÜífJ

jJ TrJr Kmw~KaPT I˝JnJKmT KyPxPm KYK€f TPrÇ xrTJrksiJPjr ßmxrTJKr xlPrr Fxm IxÄVKfr TgJ nJrfL~ xÄmJhoJiqPo \J~VJ ßkPuS mJÄuJPhPv fJ Umr y~Kj ßTj? UmrèPuJ nMu yPu mJÄuJPhPvr frl ßgPT fJ xÄPvJiPjr ßTJPjJ CPhqJV ßTj ßYJPU kzPZ jJ? xrTJPrr ßpxm TftJmqKÜ Fxm ßhUnJPur hJK~Pfô KZPuj, fJÅPhr \mJmKhKyr ksvú @zJPu gJTPu IPjPTA y~PfJ ßryJA kJj, KT∂á fJ ßhPvr Im˙JjPT ßTJPjJnJPmA Cöôu TPr jJÇ KlPr @Kx KÆkãL~ ßujPhPjr TgJ~Ç 2017-Fr FKksPur xlPrr xoP~ Cn~ ßhPvr oPiq 22Ka YMKÜ S xoP^JfJ ˛JrT xA yPuS hMKa KmwP~ xoP^JfJ x÷m y~Kj mPu @orJ xmJA \JKjÇ FTKa KZu KfóJ jhLr kJKj nJVJnJKVr ksv;ú @r IkrKa KÆkãL~ xJoKrT xyPpJKVfJÇ xJoKrT UJPf xyPpJKVfJr IÄv KyPxPm nJrf 50 ßTJKa cuJPrr Ee KhPf ßYP~KZu, pJr @SfJ~ mJÄuJPhv nJrf ßgPT xJoKrT xr†Jo â~ TrPm FmÄ Cn~ ßhPvr xJoKrT mJKyjLr oPiq ksKvãe S xlr KmKjo~ mJzJPjJ yPmÇ xJoKrT xyPpJKVfJr YMKÜKa FT mZPrr oJgJ~ KbTA xA yP~PZÇ mJÄuJPhv YJKyhJk© KhPu nJrf TL TL xrmrJy TrPf kJPr, fJ KbT yPm FmÄ ßxèPuJ ßTjJr \jqA FA EPer hMA-fífL~JÄv UrY yPmÇ mJKT FT-fífL~JÄv Ijq ßhv ßgPT xJoKrT âP~ mq~ TrJr xMPpJV gJTPuS mJÄuJPhvPT ßx \jq nJrPfr xÿKf KjPf yPmÇ KÆkãL~ xŒTt WKjÔfr yS~Jr FKa yPò xJŒ´KfTfo @PrT jK\rÇ oPj rJUJr oPfJ xJyJpq S xMPpJV-xMKmiJ ksKfPmvLPT KhPf kJrJr KjÁ~A FTaJ @uJhJ IjMnKN f @PZÇ KT∂á ksKfPmvL pKh fJr optJhJ jJ ßmJP^ fJyPu TreL~ TL? @orJ @oJPhr hr\J UMPu KhP~KZ, KT∂á kJ€J CPbPZ TJÅaJfJPrr ßmzJÇ C•r-kNmJt ûuL~ rJ\qèPuJ ßgPT mJÄuJnJwLPhr mJÄuJPhPv ßbPu ßhS~Jr lKª-KlKTr ßUJÅ\JA ßpj FUj ßxxm rJP\qr rJ\jLKfr oNu Kmw~Ç KfóJr @võJx ^MPu @PZ mZPrr kr mZrÇ @ûKuT S @∂\tJKfT rJ\jLKfPf fJPhr ksKf @oJPhr xogtj ITM£ yPuS, xoxJoK~T TJPur xmPYP~ mz oJjKmT Kmkpt~ ßrJKyñJ xÄTPa xyJjMnNKfr ksfqJvJS ßoPaKjÇ mJKeP\qr xoxqJ, FT ßhPvr jJVKrPTr Ijq ßhPv YJTKrr ßãP© KmkrLfiotL KY©, oJhT kJYJPrr oPfJ Kmw~èPuJr TgJ jJ y~ @PuJYjJ~ jJ-A fMuuJoÇ nJrfL~ kK©TJ~ ßp ksKfhJPjr TgJ muJ yP~PZ, fJPf @PZ mJÄuJPhPvr KjmtJYPj ksnJm UJaJPjJr AKñfÇ ßxA ksKfhJj mJÄuJPhPvr TJrSrA TJoq j~Ç KT∂á ksKfPmvLr jqJpq kJSjJr KmwP~ ßfJ ßTJPjJ IjMTŒJ IgmJ oJj-IKnoJPjr KTZM ßjAÇ Fxm kJSjJ ßfJ YJAPfA yPm FmÄ fJ ß\JrJPuJ VuJ~Ç ßujPhPj FTaJ nJrxJoq @orJ ßTj YJAm jJ? TJoJu @yPoh xJÄmJKhT


KxPua xÄmJh

08 - 14 June 2018 Bangla Post 11

jVr nmPj yTJrPhr yJouJ ” k´KfmJPh ßo~Prr ßjfíPfô KoKZu KxPua IKlx : KxPua jVr nmPj yJouJ YJKuP~PZ yTJrrJÇ ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrLr CkrS yJouJr ßYÓJ yP~PZÇ nJXYMr TPrPZ ßmv TP~TKa pJjmJyjÇ Foj WajJ yfmJT TPrPZ jVrmJxLPTÇ F WajJ~ CKÆVú jVrLr KmKnjú ßkvJ\LmL xÄVbPjr ßjfímíª S KmKvÓ jJVKrPTrJÇ Vf ßxJomJr KmPTPu jVr nmPjr xJoPj yTJrPhr mxPf KjPwi TrJ~ yTJr ßjfJ rKTPmr ßjfíPfô F yJouJr WajJ WPaÇ IjqKhPT @VJoL 24 WµJr oPiq xzT ßZPz pJS~Jr \jq yTJrPhr @KæPoaJo KhP~PZj mqmxJ~L S KmKnjú ßkvJ\LmL ßjfímª í Ç VfTJu jVrLr FTKa TKoCKjKa ßx≤JPr jVrmJxLr mqJjqJPr @P~JK\f \ÀKr xnJ~ F @KæPoaJo ßh~J y~Ç xPr\Koj WMPr ßhUJ pJ~, ro\JPjr ÊÀ ßgPT xzPTr FTKa IÄv hUPu ßrPUPZ yTJrrJÇ FroPiq Bh pf WKjP~ @xPZ kMPrJ xzT fJPhr hUPu KjP~ pJPòÇ kMPrJ xzT yTJrPhr hUPu YPu ßpPf gJTPuS F mqJkJPr KjKw&â~ @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJÇ Foj kKrK˙KfPf ßxJomJr jVr nmPjr k´iJj ßVAPar xJoPj yTJrPhr mxPf oJjJ TPrj jVr nmPjr TotTftJrJÇ FPf K㬠yP~ CPb yTJrrJÇ vfJKiT yTJr FTP\Ja yP~ nJXYMr YJuJ~ mªrmJ\Jr FuJTJ\MPzÇ mJh kPzKj xzPT YuJYurf pJjmJyjSÇ Aa kJaPTu ZMÅPzPZj jVr nmPjSÇ F xo~ TPktJPrvPjr TP~T\j TotYJrLPTS uJKüf TPr fJrJÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, yTJxt uLV ßjfJ @»Mr rKTPmr ßjfíPfô oMyNPftA FTJ¢J yP~ uJKbPxJÅaJ

@r Aa-kJaPTu KjP~ mªrmJ\Jr FuJTJ~ KoKZu TrPf gJPT fJrJÇ xzPT fJrJ pJj YuJYuS mº TPr ßh~Ç AakJaPTu KjPãk TrPf gJPT jVr nmPjr KhPTÇ KxKa TPktJPrvPjr ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL yJouJr Umr ÊPj ßjPo @xPu fJÅPT KWPr iPr yTJrrJÇ F xo~ yTJrPhr ßjfJ rKTPmr xJPg C•¬ mJTq KmKjo~ y~ ßo~PrrÇ F xo~ yTJxt uLV ßjfJ rKTm ßo~Prr KhPT mJr mJr ßfPz pJKòPujÇ jVr nmPjr TotYJrLPhr mJiJr oMPU ßxUJj ßgPT KlPrA mªrmJ\JPr TP~TKa VJKzPf nJXYMr YJuJ~ yTJrrJÇ F xo~ KxKa TrPkJPrvPjr KyxJm TotTftJ @ j o ojZMl S @PrJ Kfj TotYJrL uJKüf yjÇ IjqKhPT, jVr nmPjr TotYJrLPhr mJiJr oMPU KkZM yaPuS, yTJrrJ mªrmJ\Jr FuJTJ ßgPT FPx K\ªJmJ\Jr-PYRyJ¢J xzPT KmPãJn KoKZu TPrÇ uJKbPxJÅaJxy FA KoKZPu ßo~r @KrPlr KmÀP≠ KmKnjú ßxäJVJj ßh~ fJrJÇ lMakJf hUPu IKnpMÜ yTJxt uLV ßjfJ @»Mr rKTm @hJuPfr KjPhtPv ßVslfJr yP~KZPujÇ mftoJPj KfKj \JKoPj @PZjÇ WajJr krkrA KmPTu xJPz kJÅYaJ~ jVr nmPj xÄmJh xPÿuj TPrj ßo~rÇ xÄmJh xPÿuPj ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL mPuj, KxKxPTr TotYJrLrJ lMakJPf jJ mxPf yTJrPhr IjMPrJi \JKjP~KZuÇ FrkrA @»Mr rKTPmr ßjfíPfô yTJrrJ xÄWm≠ yP~ jVr nmPj yJouJ YJuJ~Ç @oJr IKlx TŒJCP¥ FPx KxKa TPktJPrvPjr VJKzPf Kdu oJPrÇ kMKuPvr nNKoTJ KjP~ k´vú fMPu @KrlMu yT

mPuj, ÈpUj CkK˙f \jfJ rKTmPT Kjmíf TrJr ßYÓJ TrKZPuJ fUj mªrmJ\Jr kMKuv lJÅKzr Fx@A j\Àu fJPT ßxn TPr KjP~ pJ~Ç WajJr xJPg xJPg @Ko TPfJ~JuL gJjJr SKx xy kMKuPvr xÄKväÓ TotTftJPhr ßlJj TPr \JjJPu fUjS ( KmPTu 5aJ) kpt∂ kMKuv @oJr IKlPx @PxKjÇ' yTJrPhr FA hM”xJyPxr ßkZPj ãofJir oyPur yJf @PZ CPuäU TPr ßo~r mPuj, È@Ko \jVPer TJPZ KmYJr YJAÇ @r TJPrJ TJPZ IKnPpJV TPr uJn ßjAÇ ßo~r @PrJ mPuj, \jVPer YuJYPur kKrPmv S KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq FPhr hs∆f ßVslfJr TPr @APjr @SfJ~ @jPf yPmÇ @r pKh fJ jJ TrJ y~ fPm \jk´KfKjKi KyPxPm @Ko \jVePT xJPg KjP~ @oJr krmftL Kx≠J∂ Vsye TrPmJÇ' IkrKhPT, rJf 10aJr KhPT jVrLr oJKjTkLr ßrJc˙ oJuû TKoCKjKa ßx≤JPr jVrLr KmKnjú ßkvJ\LmL S KmKvÓ\PjrJ \ÀKr QmbPT mPxjÇ ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr xnJkKf ßoJ” uJuJr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ jVr nmPj yTJrPhr

yJouJr oPfJ hM”xJyx ßhPU Km˛~ k´TJv TPrjÇ fJrJ @VJoL 24 WµJr oPiq \KzfPhr ßVslfJPrr hJKm \JjJjÇ xnJ~ KxPua KxKa TPktJPrvPjr ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL ZJzJS KxPua ßY’Jr Im ToJxt F¥ A¥JKˆsr xnJkKf UªTJr KxkJr @yoh, KxPua ßk´xTîJm xnJkKf ATrJoMu TKmr, xJiJre xŒJhT ATmJu oJyoMh, mJÄuJPhv k´KfKhj Fr KxPua mqMPrJ k´iJj vJy KhhJr @uo jPmu, ß\uJ mqmxJ~L GTqTuqJe kKrwPhr xnJkKf @uyJ\ô ßvU oTj Ko~J, xM\j Fr xnJkKf lJÀT oJyoMh ßYRiMrL, KxPua ßY’JPrr cJAPrÖr jMÀu AxuJo, KxPua ßoPasJkKuaj ßY’JPrr KxKj~r nJAx ßk´KxPc≤ @»Mu \æJr \Kuu, nJAx ßk´KxPc≤ ÉrJ~rJ AlfJr ßyJPxj, KxKa TJCK¿ur @lfJm ßyJPxj UJj, TKro CuäJy oJPTta mqmxJ~L xKoKfr xnJkKf @»Mu S~JhMh kJPmu, @u yJorJ vKkÄ KxKa mqmxJ~L xKoKfr xJiJre xŒJhT @»Mr ryoJj Krkj ZJzJS jVrLr KmKnjú ßkvJ\LmL xÄVbPjr ßjfímíª CkK˙f KZPujÇ

ZJfPT kJKjPf cMPm hMA KhPj 4 KvÊr oOfáq ZJfT xÄmJhhJfJ : ZJfPT Vf 2KhPj kJKjPf cMPm 4 KvÊr xKuu xoJKi yP~PZÇ ßxJomJr (04 \Mj) KmPTPu lJyKohJ ßmVo (6) jJPor FT KvÊ kMTMPrr kJKjPf cMPm oJrJ ßVPZÇ ßx CkP\uJr ßjJ~JrJA ACKj~Pjr vJrKkj jVr VsJPor AKu~J\ Ko~Jr TjqJÇ FTA xoP~ rJKTm @uL (9) jJPo Ikr KvÊ ßcJmJr kJKjPf kPz KVP~ oJrJ pJ~Ç ßx AxuJokMr ACKj~Pjr ryofkMr VsJPor @uJ CK¨Pjr kN©Ç FKhPT, Fr @PVr Khj ßrJmmJr (03 \Mj) KmPTPu fJKjo @yoh (7) jJPo @r FT KvÊ jhLPf ßVJxu TrPf KVP~ fKuP~ pJ~Ç kPr ˙JjL~ FT ß\Pu SA KvÊr uJv C≠Jr TPrÇ ßx ßjJ~JrJA ACKj~Pjr ßaÄVJrVJÅS VsJPor @PjJ~Jr @uLr kN©Ç FTA Khj KmPTPu AZJTux ACKj~Pj kJrTMu VsJPo YJj Ko~Jr xJPz 3mZPrr KvÊ kN© K\yJj @yoh mJzLr kMTMPrr kJKjPf cMPm pJ~Ç fJPT CkP\uJ xhr yJxkJfJPu ßj~Jr kr Tftmqrf KYKT“xT fJPT oíf ßWJwjJ TPrjÇ


KxPuPar xÄmJh

12 Bangla Post 08 - 14 June 2018

PoRunLmJ\JPr FTJaájJ ßcPnJuJkPo≤ F¥ SP~uPl~Jr lJCP¥vPjr AlfJr xJoV´L Kmfre PoRunLmJ\Jr k´KfKjKi: PoRunLmJ\JPrr GKfyqmJyL FTJaájJ ACKj~j ßcPnJuJkPo≤ F¥ SP~uPl~Jr lJCP¥vj Im ßoRunLmJ\JPrr CPhqJPV k´J~ YJrvf kKrmJrmPVtr oJP^ AlfJr xJoV´L Kmrfe TrJ yP~PZÇ oñumJr hMkMPr ACKj~Pjr TYá~J˙ ojxMr kLPrr mJzLPf ßhPv-KmPhPvr 55 \Pjr IgtJ~Pj k´J~ Z~ uã aJTJr oNPuqr AlfJr S ßxyrL UJhq xJoV´L Kmfrj IjMÔJj IjMKÔf y~Ç lJCP¥vPjr xnJkKf KxrJ\Mu AxuJPor xnJkKfPfô S xÄVbT Fo oMKymMr ryoJPjr xûJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJ nJAx ßY~JroqJj @uJCr ryoJj KakMÇ KmPvw IKfKg KZPuj FTJaájJ ACKj~Pjr ßY~JroqJj @mM xMKl~Jj, xhr @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT @jTJr @yoh, KxKj~r xJÄmJKhT xrS~Jr @yoh, oJjm\KoPjr ˆJl KrPkJatJr AoJh Ch hLj, ß\uJ v´KoT ACKj~Pjr xJiJre xŒJhT @K\\Mu yT ßxKuoÇ mOPaj ßgPT ßaKuTjlJPrP¿ mÜmq rJPUj lJCP¥vPjr k´KfÔJfJ asJKÓ k´mJxL xJÄmJKhT ßoJyJÿh oKTx ojxMrÇ mÜmq rJPUj P\uJ ZJ©uLPVr xyxnJkKf l~xu ojxMr, vJoLo @yoh, j\Àu AxuJo k´oUM Ç

pJPhr IjMhJPj xJoV´L Kmfre TrJ yP~PZ fJrJ yPuj jMÀu AxuJo oJymMm, @»Mu uKfl T~xr, ßoJyJÿh oKTx ojxMr @yoh, ßoJyJÿh mKvr UJÅj, rKyo Ko~J, xJAláu \æJr, ßoJZJKær TKro xJKær, oJxMT Ko~J, ßvU vJy&?\JyJj frlhJr, ßVJuJo @mM xJPuy xMP~m, @»Mr ÀCl fJuMThJr, ßvU FoF xJuJof, ßoJyJÿh fJ\ TJoJu, mJkM Ko~J, FKm ÀPju, xJóM Ko~J, jJPyh @yoh, xJKhTMr ryoJj, ßyPuj AxuJo, \~jJu @mhLj ßuUj, KxkJr Ko~J, mTvL oJoMj ryoJj, TJoÀöJoJj UJÅj, @xrJl ryoJj, FohJh frlhJr, xKlT Ko~J, oMKymMr ryoJj, vJyLj Ko~J, @fJCr ryoJj ßxKuo, xJöJhMr ryoJj, oJoMj @yoh, yJjúJj Ko~J @l\u ACxMl,

ßxKuo @yoh, @yPohMr ryoJj, IkM @yoh, KakM xMufJj ßYRiMrL, Qx~h K\uJh @yoh, oMKyh Ko~J, Kj~J\ @yoh Kuaj, l~xu @yoh, uMmJj Ko~J, UJPuh @yoh, AjJo lJÀT, @o\Jh xJKj, jMÀu @uo YMjM, \JuJu CK¨j, xJAláu AxuJo j\Àu, ßvU xMoj frlhJr, jJ\oMu yT, kJrPn\ @yoh, @»Mr rJKxh TKro, ßoJyJÿh \JTJKr~J, mUKf~Jr Ko~J S @K\\ CK¨jÇ CPuäUq, 1995 xJPur k´KfÔJr kr ßgPT FTJaMjJ ACKj~j lJCP¥vPjr IjMhN JPe k´KfmZr ACKj~Pjr k´KfKa Ûáu KjP~ ßoiJ pJZJA k´KfPpJVLfJxy ACKj~Pjr Cjú~Pj S xoJ\PxmJoNuT TJP\ ßmv TP~TKa k´P\Ö mJ˜JmJ~j TrJr oJiqPo èÀfôkeN t nNKoTJ ßrPU @xPZÇ

yKmVP† kMKuPvr xÄmJh m\tPjr ßWJweJ xJÄmJKhTPhr yKmV† xÄmJhhJfJ : yKmVP† ÈKogqJ IKnPpJPV' iPr FPj kMKuPvr IoJjKmT KjptJfPjr KvTJr ACPT KnK•T YqJPju Fx Fr xJÄmJKhT KxrJ\Mu AxuJo \Lmj FUjS IxM˙ Im˙J~ yJxkJfJPu KYKT“xJiL @PZjÇ \LmjPT Cjúf KYKT“xJr \jq vLWsA dJTJ~ ßk´re TrJ yPmÇ fJr KYKT“xJr \jq yKmV† ßk´xTîJm ßgPT xyJ~fJr kJvJkJKv xTu xJÄmJKhTrJ xyJ~fJr CPhqJV KjP~PZjÇ xJÄmJKhTPhr kJvJkJKv yKmV† ßkRrxnJr ßo~r K\ ßT VCZ fJPT yJxkJfJPu ßhUPf pJj FmÄ @KgtT xyJ~fJ k´hJj TPrjÇ FKhPT kMKuv TftíT xJÄmJKhT KjptJfPjr WajJr k´KfmJPh yKmVP†r xJÄmJKhTrJ 4 hlJ hJKmPf kMKuPvr xTu IjMÔJj FmÄ xÄmJh m\tPjr ßWJweJ KhP~PZjÇ ßxJomJr (04 \Mj) hMkMPr yKmV† ßk´xTîJPm ß\uJ vyPrr Torsf xJÄmJKhTrJ FT xnJ~ FA ßWJweJ ßhjÇ 4 hlJ hJKmr oPiq rP~PZ FA WajJ~ \Kzf kMKuv xhxqPhrPT k´fqJyJrxy vJKó, xJÄmJKhT \LmPjr KmÀP≠ oJouJ k´fqJyJr, fJr ãKfkMre k´hJj FmÄ kMKuv xMkJr TftíT xJÄmJKhTPhr TJPZ ãoJ

KmvõjJPg KTPvJrLPT KmP~ TrJ~ pMmT ßVslfJr KmvõjJg xÄmJhhJfJ : KxPuPar KmvõjJPg 15 mZr m~xL FT KTPvJrLPT Ikyre TPr KmP~ TrJr IKnPpJPV @lPrJ\ @uL(36) jJPor FT pMmTPT ßVslfJr TrJ yP~PZÇ ßx CkP\uJr ßhRufkMr ACKj~Pjr hvkJATJ VsJPor oíf CóJr @uLr kM©Ç F WajJ~ KTPvJrLr kJuT KkfJr nJA, hvJkJATJ VsJPor oíf Axmr @uLr kM© yÀl @uL (48) mJKh yP~ 3 \Mj ßrJmmJr KmPTPu KmvõjJg gJjJ~ oJouJ hJP~r TPrPZjÇ oJouJ jÄ-1Ç oJouJ~ @lPrJ\ @uL S gJjJ~ k´JgKoT IKnPpJVTJrL FTA VsJPor ohKrZ @uLr kM© rKl\ @uL (60) ßT @xJoL TrJ yP~PZÇ \JjJ pJ~, hvkJATJ VsJPor oíf A∂J\ @uLr ˘L k´J~ kPjr mZr kNPmt oífqMmre TPrjÇ KfKj AP∂TJPur 6Khj kr fJPhr ßoP~ @~vJ ßmVoPT h•T ßjj FTA VsJPor ol\Mu @uLÇ k´J~ 6 mZr kNPmt oífqMmre

TPrj @~vJr KkfJ A∂J\ @uLSÇ h•T ßjS~Jr kr ßgPT ol\Mu @uLr ßoP~ kKrYP~ mz yPf gJPT @~vJ ßmVoÇ mftoJPj fJr m~x 15 mZr 6 oJxÇ Vf 8 FKk´u iotL~nJPm FTA VsJPor oíf CóJr @uLr kM© @lPrJ\ @uLr xJPg KmP~ y~ KTPvJrL @~vJ ßmVPorÇ KmP~r kr ßgPT @lPrJ\ @uLr mJKzPf fJr xJPg ˝JoL-˘L KyPxPm mxmJx TPr @xPZ @~vJÇ KT∂ fJPhr kPg TJaJ yP~ hJÅzJj FTA VsJPor rKl\ @uL (60)Ç FTkptJP~ rKl\ @uL KjP\PT @~vJ ßmVPor YJYJ kKrY~ KhP~ Vf 1 \Mj @~vJ ßmVoPT ß\JrkNmT t Ikyre TrJ yP~PZ CPuäU TPr @lPrJ\ @uLr KmÀP≠ KmvõjJg gJjJ~ KuKUf IKnPpJV hJP~r TPrjÇ IKnPpJPVr kr ßrJmmJr (3\Mj) IKnpMÜ @lPrJ\ @uLPT @aT TPr KnTKao @~vJ xy gJjJ~ KjP~ @Px kMKuvÇ Frkr kMKuv \JjPf kJPr WajJr oNu ryxqÇ

FWajJ~ @lPrJ\ @uL S gJjJ~ k´JgKoTnJPm IKnPpJVTJrL rKl\ @uLPT @xJoL TPr ßrJmmJr KmPTPu oJouJ hJP~r TPrj @~vJ ßmVPor YJYJ (kJuT KkfJr nJA) yÀl @uLÇ oJouJr F\JyJPr mJKh yÀl @uL CPuäU TPrj, IKnpMÜ @lPrJ\ @uL k´J~ xo~ fJPhr (mJKhr) mJKzPf @xJ pJS~J TrPfjÇ ßxA xMmJPh fJr nJKfK\ @~vJ ßmVoPT KmP~ TrJr k´óJm ßhj @lPrJ\ @uLÇ @lPrJ\ @uL FTJKiT KmP~ TrJ~ S @~vJ ßmVo Ik´J¬ m~Û yS~J~ FA KmP~r k´óJm fJrJ k´fqJUJj TPrjÇ FTkptJP~ rKl\ @uLr TMkrJoPvt S xyPpJVLfJ~ KmP~r k´PuJnj ßhKUP~ Vf 8 FKk´u xºqJ~ @~vJ ßmVoPT Ikyre TPrj @lPrJ\Ç Frkr ßgPT @lPrJ\ @uL fJr mJKzPf @~vJ ßmVoPT @aPT ßrPU KjP\PT ˝JoL kKrY~ KhP~ iwte TPrjÇ

k´JgtjJ TrJÇ ßxJomJr kMKuv uJAPj IjMKÔf ß\uJ kMKuv k´vJxPjr AlfJr oJyKlu m\tPjr oiq KhP~ FA ßWJweJ mJómJ~j ÊÀ y~Ç yKmV† ßk´xTîJPmr xy-xnJkKf AxoJAu ßyJPxPj xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT rJPxu ßYRiMrLr xûJujJ~ xnJ~ mÜífJ TPrj ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf vJoLo @yxJj, xJPmT xnJkKf l\uMr ryoJj, xJPmT xnJkKf yJÀjMr rvLh ßYRiMrL, xJPmT xnJkKf ßoJyJÿh jJKy\, xJPmT xnJkKf ÊP~m ßYRiMrL, xJPmT xnJkKf ßVJuJo ßoJólJ rKlT, xJPmT xJiJre xŒJhT FcPnJPTa vJy lUÀöJoJj, TîJm xhxq lryJh ßYRiMrL, vrLl ßYRiMrL, xJP~hMöJoJj \JKyr, Fo F yJKuo, Fo F oK\h, k´hLk hJv xJVr, vJKTu ßYRiMrL, kJPmu UJj ßYRiMrL, FohJhMr ryoJj ßxJPyu, jMÀu yT TKmr S mhÀu @uo k´oMUÇ Fr @PV Vf 31 ßo míy¸KfmJr rJPf KogqJ IKnPpJPV ACPT KnK•T VeoJiqo YqJPju Fx Fr xJÄmJKhT

KxrJ\Mu AxuJo \LmjPT iPr FPj gJjJ~ rJfnr ßmizT oJrKka TPr kMKuvÇ FojKT fJr vrLPrr ¸vtTJfr ˙JPj TrJ y~ oiqpMVL~ TJ~hJ~ KjptJfjÇ ßh~J y~ ßoJomJKfr ZqJTJÇ kPr fJr KmÀP≠ kMKuv Fxæ FmÄ xrTJKr TJP\ mJiJ k´hJPjr IKnPpJPV oJouJ KhP~ TJrJVJPr ßk´re TPr kMKuvÇ SAKhj xºqJ~ yKmV† xhr gJjJr xJoPj xzT ImPrJi TPr KmPãJn TPr yKmVP† Totrf KmKnjú Kk´≤ S APuÖsKjT KoKc~J~ xÄmJKhTrJÇ F WajJ~ vKjmJr (2 \Mj) hMkMPr Vbj TrJ y~ fh∂ TKoKaÇ IKfKrÜ kMKuv xMkJr rKmCu AxuJoPT k´iJj TPr FA TKoKa Vbj TPrj ß\uJ kMKuv xMkJr KmiJj K©kMrJÇ FZJzJS fh∂ TKoKa 3 TJpt KhmPxr oPiq fh∂ k´KfPmhj ßh~Jr KjPhtv k´hJj TrJ yP~PZÇ 3 \Mj rKmmJr \Lmj yKmVP†r KxKj~r \MKcKx~Ju oqJK\Pˆsa ßfRKyhMu AxuJPor @hJuf ßgPT \JKoPj oMKÜ ßkP~ yKmV† @iMKjT ß\uJ xhr yJxkJfJPu KYKT“xJiLj @PZjÇ

IJkJjJr ßrˆáPrP≤r Pp ßTJj kPjqr \jq IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j Restaurant Wholesale London Work´, Ripple Road, Barking Essex, IG11 0SY

Tel: 0208 532 7400, Fax: 0208 532 7401 www.restaurantwholesale.co.uk


KxPuPar xÄmJh

08 - 14 June 2018 Bangla Post 13

KYrKjhsJ~ vJK~f ßVJuJkV† TouVP† \JoJ~Jf ßjfJr ßkRr ßo~r KxrJ\Mu \æJr oxK\h KjotJe KjP~ CP•\jJ KxPua IKlx : KxPuPar ßVJuJkV† ßkRrxnJr \jjKªf ßo~r, k´mLe rJ\jLKfKmh KxrJ\Mu \æJr ßYRiMrLr hJlj xŒjú yP~PZÇ vKjmJr KmPTu 3aJ~ ßVJuJkV† CkP\uJ xhr xÄuVú FoKx FTJPcoL oPcu ÛMu S TPu\ oJPb ßo~r KxrJ\Mu \æJr ßYRiMrLr \JjJpJr jJoJ\ IjMKÔf y~Ç \JjJpJr jJoJP\r KmvJu oJPbr TJjJ~ TJjJ~ nPr pJ~ kNmt KxPuPar rJ\QjKfT, xJoJK\T xÄVbj, xMKvu xoJP\r ßjfímíªxy oMxKuäPhr dPuÇ ß\JyPrr jJoJP\r kr ßgPT \JjJpJr oJPb ß\uJr KmKnjú ˙Jj ßgPT oMxKuärJ S rJ\QjKfT ßjfímíª \PzJ yPf gJPTjÇ ÊâmJr ßo~r KxrJ\Mu \æJr ßYRiMrLr uJv mJKzPf @jJ y~ FmÄ SA Khj KmTJu 4aJ kpt∂ uJv mJKzPf rJUJ y~Ç kPr cJ~JPmKaT yJxkJfJPur KyoJVJPr rJUJ y~Ç ÊâmJr xoó Khj yJ\Jr yJ\Jr oJjMw\j FT kuT ßhUJr \jq Knz \oJj orÉPor mJKzPfÇ vKjmJr ßo~Prr uJv ßVJuJkV† ßkRrxnJ oJb S FoKx FTJPcoL oPcu ÛMu S TPuP\ @jJ yPu kNmt KxPuPar yJ\JPrJ oJjMw\j FT j\r ßhUJr \jq ßlr Knz \oJjÇ \JjJ\Jr jJoJP\ CkK˙f KZPujKvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh, KxPua KxKa TPktJPrvPjr ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL, KxPua-5 @xPjr FoKk @uyJ\ô ßxKuo CK¨j, ßTªsL~ @S~JoL uLPVr

xJÄVbKjT xŒJhT KoxmJy CK¨j KxrJ\, oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf S xJPmT KxKa ßo~r mhr CK¨j @yoh TJorJj, ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf FcPnJPTa uM“lMr ryoJj, xJiJre xŒJhT S xJPmT FoKk vKlTMr ryoJj ßYRiMrL, hKãe ß\uJ \JoJ~JPfr @Kor oJSuJjJ yJKmmMr ryoJj, ßVJuJkV† CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj yJKl\ j\oMu AxuJo, CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf FcPnJPTa ATmJu @yoh ßYRiMrL, xJiJre xŒJhT rKlT @yoh, xnJkKf xrS~Jr ßyJPxj, Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj @fJCr ryoJj UJj, KmFjKkr ßTªsL~ xhxq cJ” vJyKr~Jr ßyJPxj ßYRiMrL FmÄ kNmt KxPuPar KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßjfJTotL, KjmtJKYf k´KfKjKi, ßVJuJkV† ßkRrxnJr TJCK¿urmíªxy yJ\Jr yJ\Jr oMxKuäVe \JjJpJr jJoJP\ CkK˙f

yjÇ \JjJpJr jJoJ\ ßvPw ßo~r KxrJ\Mu \æJr ßYRiMrLPT rePTuL mjmJzL ßVJr˙JPj hJlj TrJ y~Ç CPuäUq, ßVJuJkV† ßkRrxnJr ßo~r KxrJ\Mu \æJr ßYRiMrL Vf k´J~ hMA x¬Jy iPr Âh ßrJPV @âJ∂ yP~ KxPuPar FTKa KTîKjPT KYKT“xJiLj KZPujÇ kPr KTZMaJ xM˙ yPu 23 ßo fJr yJat xJ\tJrL TrJ y~ dJTJr uqJm FAc yJxkJfJPu FmÄ ßxUJPj KYKT“xJiLj Im˙J~ Vf 31 ßo míy¸KfmJr KmTJu 3aJ 20 KoKjPar xo~ oífqM mre TPreÇ KfKj ßVJuJkV† ACKkr xJPmT ßY~JroqJj, ßVJuJkV† ßkRrxnJr xJPmT ßkRr k´vJxT KZPujÇ FZJzS KfKj ßVJuJkV† CkP\uJ @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhTxy FTJKiT KvãJ k´KfÔJPj xnJkKf KyPxPm hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ KfKj oífqí TJPu ˘L, 2 ßZPu S 2 ßoP~xy IxÄUq èeVsJyL ßrPU ßVPZjÇ

TouV† xÄmJhhJfJ : ßoRunLmJ\JPrr TouV† CkP\uJr voPvrjVr ACKj~Pjr ßTZMuKM a VsJPo hMAKa oxK\h gJTJr krS \JoJ~JPf AxuJoL ßjfJr CPhqJPV jfMj oxK\h ˙Jkj KjP~ FuJTJ~ mqJkT CP•\jJ ßhUJ KhP~PZÇ FuJTJmJxLr @kK• CPkãJ TPr \JoJ~JPf AxuJoL ßjfJr oxK\h KjotJPe FuJTJmJxLr kPã 3 \Mj ßrJmmJr ßoRunLmJ\Jr kMKuv xMkJr, TouV† gJjJ S CkP\uJ KjmtJyL TotTftJr TJPZ KuKUf IKnPpJV ßhS~J yP~PZÇ ßxJomJr ßoRunLmJ\JPrr KxKj~r xyTJKr kMKuv xMkJr (vsLoñu xJPTtu) xPr\Koj kKrhvtj TPr oxK\h KjotJPer TJptâo @kJff mº rJUJr KjPhtv KhP~PZjÇ fPm IKnpMÜ @»Mu oZKær oxK\h KjotJPe \JoJ~JPf AxuJoLr xŒíÜfJ I˝LTJr TPr fJPhr kJKrmJKrT CPhqJPV KjotJe TrJ yPò mPu hJKm TPrjÇ TouV† gJjJ~ ßh~J FuJTJmJxLr KuKUf IKnPpJPV \JjJ pJ~, voPvrjVr ACKj~Pjr ßTZMuKM a VsJPor hKãeJÄPv S C•rJÄPv kígT hMAKa oxK\h rP~PZÇ oxK\hÆP~r hMA kJPvr oMxKuärJ Kj~Kof jJoJ\ @hJ~ TPr @xPZjÇ xŒ´Kf \JoJ~JPf AxuJoL ßjfJ @»Mu oZKær fJr Kj\ mJKzr xÿMPU \JoJ~Jf KvKmr Fr TKfk~ ßuJT\jPT KjP~ FTKa jfMj oxK\h KjotJPer TJ\ ÊÀ TPrjÇ fJPf FuJTJr xMjúL oMxuoJj mJÅiJ k´hJj TrPuS FuJTJmJxLr mJÅiJ CPkãJ TPr oxK\Phr TJ\ YJKuP~ pJjÇ lPu

FuJTJr oMxuoJj xmtxJiJrPer oPiq CP•\jJr xíKÓ y~Ç lPu ßpPTJj xo~ xÄWPwt „k KjPf kJPrÇ IKnPpJPV CPuäU TrJ y~, @»Mu oZKær \JoJ~JPf AxuJoL voPvrjVr @ûKuT vJUJr xnJkKf KyxJPm hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ ßx xMPpJPV KmKnjú xoP~ \JoJ~Jf KvKmPrr ßuJPTrJ fJr mJKzPf Kj~Kof @xJ pJS~J TPrj FmÄ

ßgPT KuKUfnJPm IKnPpJV ßhS~J yP~PZÇ IKnPpJV KmwP~ @»Mu oZKær mPuj, FTJ∂ kJKrmJKrT CPhqJPV oxK\h KjotJe TrJ yPòÇ @oJr nJAP~rJ aJTJ KhP~ FA oxK\h KjotJe TrPZjÇ FUJPj oxK\h KjotJPe \JoJ~JPf AxuJoLr xJPg ßTJj xŒíÜfJ ßjAÇ @oJr KmÀP≠ FKa FTKa IPyfMT S

KmKnjú WPrJ~J QmbT TPrjÇ TP~TKhj @PVS G ßjfJr mJKzPf \JoJ~JPf AxuJoLr AlfJr kJKatS IjMKÔf y~Ç oxK\h KjotJPer oJiqPo KfKj FuJTJ~ \JoJ~JPf AxuJoLr TJptâo YJKuP~ pJS~Jr kJ~fJrJ TrPZjÇ PTZMuKM a VsJPor hMÀh @uL, xKlT Ko~J, xMKl Ko~Jxy VsJomJxLrJ mPuj, hMAKa oxK\h gJTJr krS \JoJ~JPf AxuJoLr ßjfJ jfMj oxK\h KjotJPer jJPo FuJTJ~ Kmví⁄uJ xíKÓr kJ~fJrJ xíKÓ TrPZjÇ F\jq TouV† gJjJr IKlxJr AjYJ\t, CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ S ßoRunLmJ\Jr kMKuv xMkJrxy KmKnjú h¬Pr FuJTJmJxLr kã

y~rJKjoMuT IKnPpJVÇ TouV† gJjJr IKlxJr AjYJ\t ßoJ: ßoJTfJKhr ßyJPxj KkKkFo IKnPpJPVr xfqfJ KjKÁf TPr mPuj, voPvrjVr lJÅKzr @AKxPT Kmw~Ka fhP∂r \jq mPuKZÇ ßoRunLmJ\JPrr KxKj~r xyTJKr kMKuv xMkJr (vsLoñu xJPTtu) ßoJ. @vlJTMöJoJj ßxJomJr hMkMPr xPr\Koj kKrhvtPjr xfqfJ KjKÁf TPr mPuj, oxK\h KjotJPer TJptâo @kJff mº S FuJTJr vJK∂ ví⁄uJ m\J~ ßrPU TouV† CkP\uJ KjmtJyL TotTftJr IKlPx hM'kPãr QmbPTr Kx≠JP∂r kr krmftL TJptâo xŒjú TrPf muJ yP~PZÇ

KxPuPa mJx-PoJarxJAPTu xÄWPwt hMA ZJ©uLV ßjfJ Kjyf

KxPua IKlx : KxPuPar SxJojLjVr CkP\uJ~ Km@rKaKx mJx S ßoJar xJAPTPur xÄWPwt WajJ˙PuA hMA ZJ©uLV ßjfJ Kjyf yP~PZjÇ KjyfrJ yPuj- UJPuh @yoh (23) S oMKym Ko~J (25)Ç fJrJ hM'\jA SxJojLjVr CkP\uJ ZJ©uLPVr ßjfJÇ PrJmmJr (3 \Mj) xºqJ 6aJr KhPT CkP\uJr ßVJ~JuJmJ\Jr xÄuVú FuJTJ~ F WajJ WPa mPu \JjJj SxoJjLjVr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJyJÿh vKyhMuJä yÇ KjyfPhr hMA\jA ßoJarxJAPTu @PrJyLÇ FPhr oPiq FT\j WajJ˙Pu S Ikr\j yJxkJfJPu oJrJ pJjÇ \JjJ ßVPZ, ßoJarxJAPTu ßpJPV

fJrJ AlfJr oJyKlPu pJmJr kPg FA hMWat jJKa WPaÇ Kjyf UJPuh CkP\uJr ßVJ~JuJmJ\Jr ACKkr FSuJQfu VsJPor oíf @SuJh @uLr ßZPu S Kjyf oMKym FTA ACKkr kKÁo msJãe VsJPor oíf oKfCr ryoJPjr ßZPuÇ SKx \JjJj, ßrJmmJr xºqJ 6aJr KhPT hKãe ßVJ~JuJmJ\JPr KxPuaVJoL FTKa Km@rKax mJx KmkKrf KhT ßgPT @xJ hMA ßoJarxJAPTu @PrJyLPT YJkJ KhPu WajJ˙PuA UJPuh oJrJ pJ~Ç èÀfr @yf Im˙J~ Skr ßoJaJrxJAPTu @PrJyL oMKymPT C≠Jr TPr KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ßj~J yPu ßxUJPj Tftmqrf KYKT“xT fJPT oíf ßWJweJ TPrjÇ

AlfJr mé £ 6.99

20% Discount for over 20 Boxes 60\j FTxJPg mPx AlfJKr TrJr xM-mqm˙J IJPZ

V´JoLj UJmJr \Kh YJS, YPu FxJ IJoJr VJÅS

Qf~m IJuL (xJ\M) xfôJKiTJrL

50 Bricklane, London, E1 6RF, 020 7377 6688 Mob: 07962368055


PhPvr xÄmJh

14 Bangla Post 08 - 14 June 2018

QhKjT 462 ßTJKa aJTJr A~JmJ UJPò @xÜrJ!

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : A~JmJ ÊiM \Lmj ßTPz ßj~ jJ, @xPÜr kMPrJ kKrmJPrr IgtjLKfPT ±Äx TPr KhPòÇ YJTKr\LmLPhr ßmfPjr aJTJ, Imxrk´J¬Phr ßkjvPjr aJTJ, mqmxJ~LPhr oMjJlJxy oNu aJTJ FmÄ ßmTJr pMmT-pMmfLPhr oJ-mJmJr TÓJK\tf IPgrs aJTJ ßvw TPr KjPò ßâK\ csJV KyPxPm kKrKYf ore ßjvJ A~JmJÇ FT kKrxÄUqJPj \JjJ ßVPZ, ßhPv 77 uJU oJjMw A~JmJ~ @xÜÇ KhPj hMKa TPr A~JmJ mKz fJrJ UJ~Ç k´KfKa mKzr oNuq 300 aJTJÇ ßxA KyPxPm QhKjT 462 ßTJKa aJTJr A~JmJ UJPò @xÜrJÇ @r @xÜrJ k´Kf oJPx A~JmJ UJPò 6 yJ\Jr 930 ßTJKa aJTJrÇ KmkMu IPïr FA Igt mq~ TrJ yPòÇ IgY FA oJhT VsyPer lPu fJrJ KjP\Phr \LmjPT oífqMr oMPU ßbPu KhPò, kKrmJPrr IgtjLKfPTS TPr KhPò kX&è, kKrmJPrr xhxqPhr oPiq KmPnhS xíKÓ yPòÇ rqJm A~JmJ @xÜ S mqmxJ~Lxy \Kzf KmkMu xÄUqT jJrL-kMrwPhr ßVslfJr TPrPZÇ fJPhr A~JmJ @xÜ yS~Jr mÜmq, aJTJr C“x S KmKnjúnJPm IjMxºJj YJKuP~ ptJm TotTftJrJ ßhPUj ßp, fJrJ QhKjT FA KmkMu Igt A~JmJ UJS~Jr ßkZPj mq~ TPr gJPTÇ ptJPmr IjMxºJPj CPb @Px, ÊiM @xÜrJA

±Äx yPò jJ, fJPhr kMPrJ kKrmJraJ @KgtT xÄTPa kPz hMKmtwy \Lmj-pJkj TrPZÇ xÄKväÓrJ muPZj, xmtKjoú mqmyJPrr

KyxJPm FA KmkMu kKroJe A~JmJr YJKyhJr fgq kJS~J ßVPuS k´Tf í xÄUqJ @rS ßmKvÇ É É TPr A~JmJPxmLr xÄUqJ ßmPzA YPuPZÇ @r FA A~JmJ k´KfKhjA @xPZ IQmi kPg kJvõmt ftL ßhv Ko~JjoJr ßgPTÇ A~JmJr xÄTPaS kzPf y~ jJ @xÜPhrÇ hLWtKhj ßaTjJPl YJTKr TPrPZj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr Foj FT\j TotTftJ \JjJj, ßaTjJPlr xLoJ∂mftL FuJTJr oJhT kJYJPrr kP~≤èPuJPf xPmtJó j\rhJKr gJTPuS jJjJ ßTRvPu A~JmJr YJuJj @xPZAÇ oJZirJr \Ju ßgPT ÊÀ TPr xJVPr nJxPf nJxPf A~JmJr YJuJj @xPZ ßhPvr KnfrÇ ßTJPjJnJPmA FA

@VsJxj ßrJi TrJ pJPò jJÇ ßaTjJl ßgPT ßfÅfMKu~J kpt∂ ßhPvr xmt© oyJoJrL „Pk ZKzP~ kPzPZ jLrm FA WJfTÇ xm ßvseL-PkvJr oJjMw FUj

A~JmJ~ @xÜÇ A~JmJr xmtjJvJ gJmJ~ uJPUJ kKrmJPrr x∂JjPhr \Lmj FUj KmkjúÇ Foj x∂JjPhr oJP~r TJjúJ FUj WPr WPrÇ oJhThsmq Kj~πe IKihlfPrr FT TotTftJ mPuj, ßhPv FA oJhPTr YJKyhJ ßmPzA YPuPZÇ KhPj YJKyhJ ßmPz hJÅKzP~PZ 1 ßTJKa 54 uJU KkPxÇ FA KmkMu xÄUqT A~JmJ k´KfKhjA KmKnjú ßTRvPu ßhPv dMTPZÇ ßxmjTJrLrJ k´Kf Kkx 300 aJTJ TPr A~JmJ KTPj mqmyJr TrPZÇ oJhTPxmLrJ ßiJÅ~J~ CKzP~ KhPò FA KmkMu IPïr aJTJÇ k´\jì ßgPT k´\jì ±Äx TPr oJhT mqmxJr FA KxK¥PTa yJKfP~ KjPò yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ

J Stifford Solicitors & Commissioner for Oaths

Our highly experienced team continue to provide services in

4 Conveyacing 4 Landlord & Asylum 4 Benefit & Social Welfare 4 Civil Litigation 4 Family Law 4 Employment Law

Chowdhury M Jinnat Ali Principal Solicitor

787 Commercial Road, London E14 7HG (Ground Floor, Unit 2, Canary Gateway) T: 020 7538 1717 M: 07846 500 614 E: info@jslsolocitors.co.uk, W: www.jslsolocitors.co.uk

KYKT“xJKmùJjLrJ muPZj, oJjmPhPyr xmPYP~ ãKfTr ßjvJ\JfL~ hsPmqr oPiq A~JmJ Ijqfo FTKaÇ A~JmJ Igt yPuJ ßâK\ ßoKcKxj mJ kJVuJ SwMiÇ ßogqJo KlaJKoj, CP•\T khJgt TqJKlPjr xPñ ßyPrJAj KoKvP~ QfKr TrJ y~ A~JmJÇ F ßjvJhsmq ßyPrJAPjr ßYP~ n~Jmy mPu oPj TPrj fJrJÇ fJPhr oPf, A~JmJ ßxmj TrJr kr oPj yfJvJ, KmwJh, n~, IKjÁ~fJrS CØm yPf kJPrÇ F ZJzJ FKa @YreVfnJPm xKyÄx TPr fMuPf kJPr ßxmLPhrÇ KYKTf&xTrJ @PrJ mPuj, A~JmJ ÊiM IgtjLKfPT ±Äx TrPZ jJ, @xÜPhr vrLr ßvw TPr KhPòÇ @xÜrJ UMjUJrJKm ßgPT ÊÀ TPr jJjJ IkrJPi \KzP~ kzPZÇ KmPvwù KYKTf&xTrJ muPZj, FT xo~ A~JmJxy oJhTJxÜrJ ore mqJKixy \Kau ßrJPV @âJ∂ y~Ç pJ fJPhr oífqM ImiJKrfÇ CóJKnuJwL kKrmJPrr FToJ© x∂Jj KhhJrÇ FKa fJr Z∞jJoÇ \LmPj ßTJjKhj ßx InJm ßhPUKjÇ yJf mJzJPuA KoPuPZ aJTJÇ fJA UrPYS ßTJj TJkteq KZu jJ fJrÇ UrPY TJkteq kKrmJPrrS kZª jJÇ FTaJ oJ© ßZPu, pUj ßpaJ ßYP~PZj fUj ßxaJA xJoPj yJK\r yP~PZÇ oMU ßgPT CóJre TrPf pfãe, ßZPur xJoPj yJK\r TrPf mJre ßjA mqmxJ~L mJmJrÇ ßZJaPmuJ ßgPTA yJA ßxJxJAKaPf mxmJxÇ mºMmJºm oyuS VPz SPb yJA ßxJxJAKaPfÇ FrA oPiq ßZPur AÄPrK\ oJiqo ßgPT S ßuPnu ßvwÇ kKrmJr Kx≠J∂ Kju, ßhPv gJTPu ßZPu jÓ yP~ pJPmÇ fJA fJPT KmPhPv kzPf kJbJPjJ ßyJTÇ ßpA TgJ, ßxA TJ\Ç kJbJPjJ yPuJ AÄuqJP¥Ç KcKVs ßvw TPr ßhPvS KlPrPZj KbTbJTnJPmÇ kJAua yS~Jr ˝kú KZPuJ fÀPerÇ ˝kúaJ kKrmJPrrSÇ kJAua Imvq yP~S ßVKZPujÇ fPm ˝Pkú mJi xJ\PuJ ßjvJhsmq A~JmJÇ A~JmJr kJuäJ~ kPz fJr xm ˝kú ßnPó ßVuÇ FUj ßx kMPrJhPo A~JmJ @xÜÇ @a mZr iPr A~JmJ ßxmj TrPZjÇ FUj fJr m~x 35Ç KYKT“xJ~ mÉ aJTJ UrY TPrPZ fJr kKrmJrÇ fPm ßTJj kKrmftj ßjAÇ oJhT KjrJo~ ßTPªs @uJkTJPu FnJPmA KjP\r \LmPjr KY© fMPu iPrj pMmTÇ A~JmJr xJPg KTnJPm KjP\PT \zJPuj \JjPf YJAPu mPuj, ßhPv ßlrJr kr kMrJfj mºM-mJºPmr xJPg xUqfJ VPz SPbÇ fJrJ k´J~A rJ\iJjLr KmKnjú IKn\Jf FuJTJ~ @`J KhPfjÇ mºMPhr TP~T\j A~JmJ @xÜ KZPujÇ fJPhr kJuäJ~ kPz A~JmJr xJPg KjP\PT \zJjÇ k´gPo FTaJ-hMPaJÇ FnJPm iLPr iLPr @xÜ yP~ SPbjÇ mºMrJ fJPT muPfJ, A~JmJ ßUPu vrLPr vKÜ gJPTÇ KjP\PT Käo FmÄ ˛Jat uJPVÇ ßfJr kJAua yS~Jr \jq ßfJPT Kla gJTPf yPmÇ FTgJ ÊPj A~JmJ ßxmj TrPf rJK\ yAÇ FUj ßhv\MPz YuPZ A~JmJr mJ\JrÇ jfMj k´\jì rLKfoPfJ A~JmJr ßk´Po CjìJhÇ oJhPTr mJ\JPr ßTjJPmYJr vLPwt rP~PZ xmtVJs xL A~JmJÇ rJ\iJjLr IKn\Jf FuJTJ ßgPT ÊÀ TPr k´fq∂ VsJoJûPuS A~JmJr IKnjú @óJjJ VK\P~ CbPZÇ

KmoJj mJKyjLr k´iJj yPuj F~Jr oJvtJu oJKxÉöJoJj KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : mJÄuJPhv KmoJj mJKyjLr k´iJj yPuj F~Jr nJAx oJvtJu oJKxÉöJoJj ßxrKj~JmJfÇ F~Jr oJvtJu kPh kPhJjúKf KhP~ Kfj mZPrr \jq fJPT KmoJj mJKyjLr k´iJj KyPxPm KjP~JV ßh~J yP~PZÇ F @Phv @VJoL 12 \Mj KmTJu ßgPT TJptTr yPmÇ oñumJr @∂”mJKyjL \jxÄPpJV kKrhlfPrr (@AFxKk@r) xÄmJh KmùK¬Pf Kmw~Ka \JjJPjJ yP~PZÇ KmùK¬Pf muJ y~, F~Jr nJAx oJvtJu oJKxÉöJoJj ßxrKj~JmJf KmKmKk, SFxKk, FjKcAC, KkFxKx, K\Kc(Kk)-PT F~Jr oJvtJu kPh kPhJjúKf k´hJj kNmtT mJÄuJPhv KmoJj mJKyjL k´iJj kPh Kfj mZPrr

\jq KjP~JV k´hJj TrJ yP~PZÇ KmoJj mJKyjLr k´iJj kPh oJKxÉöJoJj F~Jr KYl oJvtJu @mM FxrJPrr ˙uJKnKwÜ yPòjÇ YJTKrr ßo~Jh ßvw yS~J~ @VJoL 12 \Mj ImxPr pJPmj @mM FxrJrÇ

@r ßTC ßpj VOyTotL KyPxPm ßxRKh jJ pJ~

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : xJrJ KhjrJf TJ\ TrJPfJÇ ßUPf Khf jJÇ UJmJr YJAPu oJrir TrfÇ ßmfj YJAPuS oJrfÇ ßhPv @xPf YJAPu ßoPr Ijq mJxJ~ KmKâ TPr KhfÇ FT oJKuPTr mJKzPf ßmfj YJAPu ˝JoL S ˘L hM'\j KoPu mqJkT oJrir TPrÇ oPr ßVKZ oPj TPr mJKzr xJoPjr rJóJ~ ßlPu ßh~Ç kPr ßxRKh kMKuv C≠Jr TPr KjP~ pJ~Ç FèPuJ ßxRKh @rPm VíyTotL KyPxPm KVP~ KjptJKff yP~ KlPr @xJ KTPvJrVP†r TMuxMo ßmVPor (Z∞jJo) TgJÇ Vf rKmmJr rJf @aaJ 20 KoKjPa ßxRKh @rPmr F~Jr FrJKm~J F~JruJAP¿r FTKa KmoJPj TPr TMuxMoxy KjptJfPjr KvTJr 30 \j jJrLTotL ßhPv KlPrPZjÇ Fr @PV Vf 15 ßo ßxRKh @rm ßgPT KjptJfPjr KvTJr @PrJ 40\j VíyTotL ßhPv KlPrjÇ ˝kú KjP~ fJrJ ßhv ßZPzKZPujÇ ßxRKh @rm KVP~KZPuj VíyTotLr TJ\ KjP~Ç @r ßlrf @xPuj kKuKgj nrJ TP~TKa ßZÅzJ TJkz KjP~Ç AKoPVsvj ßvw yS~Jr kr KmoJjmªr ßgPT ßmr yS~Jr xo~ fJPhr ßYJPU KZu IvsMÇ KjP\Phr @zJu TrPf fJrJ oMUo¥u TJkz KhP~ ßdPT rJPUjÇ Fr oPiq ßTC ßTC lMÅKkP~ lMÅKkP~ TJÅhKZPujÇ muKZPuj, ÈZKm, KnKcS TPr TL TrPmj? kJrPu Ijq jJrLPhr ßxRKh pJS~J ßbTJjÇ @r ßTC ßpj VíyTotL KyPxPm ßxRKh @rm jJ pJ~Ç @aPT kzJ jJrLPhr ßhPv KlKrP~ @jJr mqm˙J TPrjÇ' SA jJrLrJ ßxRKh @rPmr Kr~JPh KmKnjú mJKzr VíyTftJ S fJPhr ˘LPhr oJiqPo KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ kPr fJPhrPT ßhvKar Èxlr' ß\Pu rJUJ yP~KZuÇ ßxUJj ßgPT fJPhr

ßhPv kJbJPjJ y~Ç rKmmJr ßhPv ßlrJ KjptJfPjr KvTJr jJrLPhr mJKz dJTJ, TMKouäJ, jSVJÅ, YJÅkJAjmJmV†, kaM~JUJuL, mKrvJu, pPvJr, yKmV† S ßVJkJuVP† mPu \JjJ ßVPZÇ PxRKh ßlrf jJrLrJ \JKjP~PZj, ßhvKar mJxJmJKzPf TJ\ TrPf KVP~ fJrJ KmKnjúnJPm KjptJfPjr KvTJr yjÇ TJ\ TrJr kr fJrJ ßTJPjJ irPjr ßmfj kJjKjÇ CPæJ ßmfj YJAPf KVP~ oJrir, vJrLKrT KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ mJiq yP~ fJrJ mJxJ mJKz ßgPT kJKuP~ pJj FmÄ mJÄuJPhPvr @vs~ ßTPªs fJPhr rJUJ yP~KZuÇ ßxUJj ßgPT fJrJ ßhPv ßlPrjÇ hMA oJx @PV ßxRKhPf FT hJuJPur oJiqPo pJj TMuxMoÇ ßxUJPj KVP~ KfKj ßp mJxJ~ TJ\ TPrj ßx mJxJr oJKuT S fJr ˘L fJPT xJrJKhj rJf TJ\ TrJPfjÇ @r TJ\ TPr oJPxr ßvPw ßmfj YJAPu fJPT oJrir TrJ yPfJÇ hM oJx TJ\ TrPuS fJPT ßTJPjJ ßmfjA ßhS~J y~KjÇ ÊiM fJA j~, mJxJr oJKuPTr TJPZ ßmfj YJS~J~ oJrir TPr fJPT 25 yJ\Jr KrP~Pu KmKâ TPr ßhS~J yP~KZuÇ ßxUJPj oJrir TPr fJPT rJóJ~ oíf ßnPm ßlPu ßh~J y~Ç KfKj @rS \JjJj, ßmfj YJAPu oJKuT fJPT muPfj, ßfJPT hMA mZPrr \jq 25 yJ\Jr KrP~Pu KTPj @jKZÇ TMuxMo mPuj, mJKzPf ßlJj KhPf YJAPu ßlJj KhPf KhPfJ jJÇ UJKu oJrfÇ @orJ ßfJ ßVKZuJo xMPUr \jqÇ KT∂á xMU ßfJ TkJPu \MaPuJ jJÇ rKmmJr rJPf KfKj ßp ßhPv KlPrPZj fUj kpt∂ UmrKa kJ~Kj fJr kKrmJrÇ KfKj mPuj, rJPf ßTJgJ~ gJTm \JKj jJ, mJKzr TJCPT FTKhjS ßlJj TrPf kJKrKjÇ


ßhPvr Umr

08 - 14 June 2018 Bangla Post 15

mCP~r KmP~r è\Pm FoKkr 4 mZPrr ßmfj nJfJ kMPrJaJA @®xJ“ ˝JoLr @®yfqJ!

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : PxRKh @rmk´mJxL ˘L ßxUJPj FT mqKÜPT KmP~ TPrPZjóFoj è\Pm jSVJÅr rJjLjVr CkP\uJ~ oJKjT ßvU jJPor FT mqKÜ @®yfqJ TPrPZjÇ Vf ßrJmmJr rJPf CkP\uJr YTJKhj VsJPo F WajJ WPaÇ ßxJomJr xTJPu kMKuv fJÅr uJv C≠Jr TPrÇ kPr o~jJfhP∂r \jq uJvKa jSVJÅ xhr yJxkJfJPur oPVt kJbJ~Ç VsJomJxL S kMKuv xNP© \JjJ ßVZ, oJKjT ßvPUr (36) QkfíT mJKz YJÅkJAjmJmVP†r @ojMrJ kJSP~u FuJTJ~Ç KfKj k´J~ 17 mZr @PV rJjLjVr CkP\uJr YTJKhj VsJPo @PxjÇ KfKj ßuk, ßfJvT S mJKuv QfKrr TJ\ TrPfjÇ FTkptJP~ FTA VsJPor mJPZh @uLr ßoP~ KhuÀmJ @ÜJrPT KmP~ TPrjÇ fJÅPhr InJPmr xÄxJrÇ xòufJ @jPf hMA mZr @PV oJKjT ßvU fJÅr ˘L KhuÀmJPT ßxRKh @rPm kJbJjÇ ˘L oJPx oJPx aJTJ kJbJPfjÇ FA aJTJ~ KfKj \J~VJ ßTPjjÇ mJKz KjotJe TPrjÇ Kfj-YJr oJx iPr oJKjT fJÅr ˘L KhuÀmJPT KmPhv ßgPT mJKz KlPr @xJr \jq YJk KhPf gJPTjÇ fUj KhuÀmJ fJÅPT \JKjP~ @xKZPuj, TJV\kP©r \KaufJ @PZÇ F TJrPe YJAPuA KfKj Éa TPr ßhPv KlPr @xPf kJrPmj jJÇ FrA kKrPk´KãPf oJKjTPT jJjJ ßuJPT jJjJ TgJ mPujÇ KhuÀmJ ßxRKh

@rPm TJCPT KmP~ TPrPZj Foj è\m ZKzP~ kPzÇ FPf oJKjT ˘Lr k´Kf xPªy TrPf gJPTjÇ KfKj ˘LPT ßhPv KlPr @xJr \jq k´Y§ YJk KhPf gJPTjÇ FPf mqgt yP~ oJKjT KjP\A muPf ÊÀ TPrj, fJÅr ˘L ßxRKh @rPm KmP~ TPrPZjÇ F \jq ßhPv KlPr @xPZj jJÇ ßrJmmJr rJPf KfKj xmtPvw fJÅr ˘Lr xPñ oMPbJPlJPj TgJ mPujÇ fUPjJ fJÅPT ßhPv KlPr @xPf mPujÇ FTkptJP~ KfKj VuJ~ hKz KhP~ rJPfA @®yfqJ TrPmj mPu ÉoKT ßhjÇ PxJomJr \JjPf YJAPu KhuÀmJr oJ jJK\rJ KmKm mPuj, ßrJmmJr rJPf fJÅr ßoP~ fJÅPT oMPbJPlJPj \JjJj oJKjT VuJ~ hKz ßhPmjÇ fJÅPT mJÅYJPf KvVKVr KfKj ßpj oJKjPTr mJKz pJjÇ F TgJ ßvJjJr kr KfKj (jJK\rJ KmKm) hs∆f \JoJfJr mJKzPf pJjÇ KVP~ ßhPUj WPrr hr\J ßnfr ßgPT mºÇ kPr \JjJuJ KhP~ CÅKT KhP~ oJKjPTr ^Mu∂ uJv ßhUPf kJjÇ jJK\rJ KmKm mPuj, TP~T Khj @PV ßgPTA fJÅr \JoJfJ FPT-SPT muKZPuj ßp KhuÀmJ jJKT ßxRKh @rPm KmP~ TPrPZjÇ FA KjP~ \JoJfJ-vJÊKzr oPiq mJVKmf§J y~Ç KfKj Fxm è\Pm TJj jJ KhPf oJKjTPT mÉmJr mPuPZjÇ fJÅr ßoP~ TJCPT KmP~ TPrjKjÇ oJjMPwr TgJ~ oJKjT ßpj TJj jJ ßhjÇ KT∂á oJKjT ßvJPjjKjÇ

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : xÄxPhr KyxJm vJUJr KTZM TotTftJ FmJr FT ˝fπ xÄxh xhPxqr YJr mZPrr ßmfj-nJfJr kMPrJ Igt 46 uJU aJTJ fMPu ßUP~ ßlPuPZjÇ Kmw~Ka \JjPf ßkPr xÄKvúÓ FoKk FlKmKxKx@Ar xJPmT xnJkKf ACxMl @mhMuäJy yJÀj rJ\iJjLr ßvPrmJÄuJ jVr gJjJ~ oJouJ TPrPZjÇ FTA xPñ IKnPpJV KhP~PZj xÄxh xKYmJuP~SÇ xÄxh xKYmJuP~r FTJKiT xN© F fgq KjKÁf TPrPZÇ Fr @PV jmo xÄxPhS aJñJAu-3 (WJaJAu) @xj ßgPT KjmtJKYf @S~JoL uLV huL~ xJÄxh cJ. oKfCr ryoJj oJrJ pJS~Jr kPr fJr xA \Ju TPr ßmfjnJfJ fMPu KjP~KZPuj xÄxPhr KyxJm vJUJr FA TotTftJrJÇ o\Jr mqJkJr, SA xoP~ pJPhr KmÀP≠ IKnPpJV CPbKZu FUjS fJrJA hJK~Pfô rP~PZjÇ \JjJ ßVPZ, FoKkPhr ßmfj-nJfJ CP•JuPjr kMPrJ TJ\ F vJUJ kJuj TPrÇ oJP^oPiqA xJÄxhrJ fJPhr KmKnjú irPjr nJfJ fMuPf KVP~ jJjJ Kmz’jJ~ kPzjÇ FoKkPhr mqKÜVf xyTJrLPhr ßpJVxJ\Pv FA vJUJr KmÀP≠ nMfMPz Kmu CP•JuPjr IKnPpJV IPjT kMrPjJÇ ßZJaUJPaJ Kmu KjP~ xJÄxhrJ UMm FTaJ oJgJ WJoJj jJÇ Vf TP~TKhj iPrA xÄxh xKYmJuP~r xmt© ACxMl @mhMuäJy yJÀPjr IKnPpJV KjP~ mqJkT @PuJYjJ-xoJPuJYjJ yPuS Tftíkã oNu Kmw~Ka iJoJYJkJ ßhS~Jr ßYÓJ~ rP~PZj mPu IKnPpJV CPbPZÇ oNu IKnpMÜ k´vJxKjT TotTftJ ˝kj mJxJr FA oJouJ~ ß\uyJ\Pf ßVPuS xÄxh xKYmJuP~r TotTftJrJ fJ ˝LTJrA TrPZj jJÇ xrTJKr TotTftJ-TotYJrL Kj~πe KmKi IjMpJ~L IKnpMÜPT xJoK~T mrUJ˜S TrJ y~KjÇ Vf ßhz oJx iPr KfKj IKlPx ßpJV jJ KhPuS fJr yJK\rJ UJfJ~ IjMkK˙Kfr Kmw~KaS CPuäU TrJ y~KjÇ FojKT F TJP\ ˝kj mJxJrPT xyPpJKVfJTJrL xyTJrL xKYm (Igt-2) FPTFo @mhMr rKyo nN_JPTA ßhS~J yP~PZ fhP∂r hJK~fôÇ IKnPpJV rP~PZ, xÄxPhr FA vJUJ~ hLWtKhj iPrA FTKa

KxK¥PTa VPz CPbPZÇ KmKnjú IkTPors xPñ fJPhr FT-hM'\Pjr jJo FPuS mJKTrJ fJPhr mJÅYJPf @zJu ßgPTA TuTJKb jJPzjÇ kMPrJ WajJKa FoKkr mqKÜVf xyTJrL vJyLj fJuMThJPrr Skr YJKkP~ ßhS~Jr ßYÓJ YuPZÇ fh∂ k´KfPmhjS ßxnJPmA QfKr yPòÇ xÄxPhr KyxJm vJUJr TftmqrfrJS Imvq

IKnPpJV TPrPZj, FA WajJr xPñ FoKk yJÀPjr mqKÜVf xyTJrL \Kzf rP~PZjÇ IjqKhPT SA FoKkr rJ\QjKfT xKYm @mhMu TJKhr \JKjP~PZj, pJPT mqKÜVf xyTJrL muJ yPò, KfKj xÄxPhr TJP\ FTJKiT FoKkr hJK~fô kJuj TrPfjÇ ACxMl @mhMuäJy yJÀPjr FTT mqKÜVf xyTJrL jjÇ xÄxPhr xÄKvúÓ vJUJ~ ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, hvo xÄxPhr ÊÀPf ACxMl @mhMuäJy yJÀPjr mqKÜVf xyTJrL KyPxPm vJyLj fJuMThJr TJ\ TrPuS FUj vJy @uo jJPo jfMj FT\jPT KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu rKyo nN_J mPuj, FoKk ACxMl @mhMuJä y yJÀPjr IKnPpJPVr kKrPk´KãPf ßp fh∂ yP~PZ, fJr hJK~Pfô KfKj rP~PZjÇ hM'\Pjr KmÀP≠ IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ fJPhr FT\j ˝kj mJxJr yPuS @PrT\j vJyLj

fJuMThJr FoKkr mqKÜVf xyTJrLÇ KvVKVrA KfKj k´KfPmhj \oJ ßhPmjÇ vJUJk´iJj KyPxPm fJr I\JP∂ FT\j FoKkr Igt CP•Juj x÷m KT-jJ Foj k´Pvúr \mJPm rKyo nN_J mPuj, ßZPur KYKT“xJr \jq KfKj yJxkJfJPu rP~PZjÇ F KmwP~ FUj KfKj KmóJKrf muPf kJrPZj jJÇ F KmwP~ mÜmq \JjPf xÄxh xKYmJuP~r KxKj~r xKYm c. ßoJ. @mhMr rm yJSuJhJPrr xPñ ßpJVJPpJV TrJr ßYÓJ TrJ yPuS fJPT kJS~J pJ~KjÇ IKfKrÜ xKYm (Igt) ˝kj TMoJr mzJu Vf rJPf xoTJuPT \JjJj, FoKk ACxMl @mhMuäJy yJÀPjr IKnPpJPVr kKrPk´KãPf xÄxh xKYm FTKa fh∂ TKoKa TPrPZjÇ Fr mJAPr @r KTZMA KfKj \JPjj jJÇ IKnpMÜ ˝kj mJxJPrr KmÀP≠ ßTJPjJ vJKóoNuT mqm˙J ßjS~J yP~PZ KTjJ \JjPf YJAPu KfKj Fxm KmwP~ oJjmxŒh KmnJPVr xPñ ßpJVJPpJV TrJr krJovt ßhjÇ IKfKrÜ xKYm (oJjmxŒh) lKrhJ kJrnLj F KmwP~ VeoJiqPo ßTJPjJ mÜmq KhPf rJK\ yjKjÇ fPm xÄxh xKYmJuP~r FTKa xN© KjKÁf TPrPZ, ˝kj TMoJr mzJu SA vJUJr xmJAPT ßcPT ˝kj mJxJPrr Vf ßhz oJx iPr IjMKkK˙Kfr KmwP~ \JjPf YJj FmÄ yJK\rJ UJfJ~ IjMkK˙Kfr Kmw~Ka CPuäU TrJr KjPhtv ßhjÇ IjqgJ~ vJUJr xmJr KmÀP≠ mqm˙J ßjS~J yPm mPu xfTt TPr ßhjÇ FKhPT, xÄxh xKYmJu~-xÄKvúÓrJ \JKjP~PZj, Fr @PVS jmo xÄxPh WJaJAPur FoKk cJ. oKfCr ryoJPjr oífqMr kPr rKyo nN_Jr xyPpJKVfJ~ fJr xA \Ju TPr ßmfj-nJfJ CP•Juj TPrKZPuj @mMu UJP~r Cöu jJPor FT\j KyxJm vJUJr ˆJlÇ rKyo nN_J 11 mZr iPr FmÄ ˝kj mJxJr xJf mZr iPr FTA kPh rP~PZjÇ FPTr kr FT F irPjr WajJr krS Tftíkã ßTJPjJ mqm˙J KjPò jJÇ pKhS rKyo nN_Jr hJKm, KfKj F kPh 2009 xJu ßgPT rP~PZjÇ

®

wed ding services ser vices rv wedding

TJKctlxy xJCg SP~ux S SP~Pˆ ßp ßTJj IjMÔJj IJP~J\Pj IJoJPhr ßxmJ ßkPf ßpJVJPpJV Tr∆j GS WEDDIN EMENT A MAN G EVENT G CATERIN TAGES S D N A DECOR RAPHY VIDEOG RAPHY PHOTOG

\jìKhj S irPjr KmmJyxy xm rÄ aJK qJ IjMÔJPjr T KnKcS S xJKntx FmÄ lPaJV´JlL

Cardiff covering Car diff based c overing Wales West South W ales and the W est For information calll F or further inf ormation please cal 029 2048 7189 07834 475 0 29 2 048 718 9 or 0 7834 377 47 5 or email w weddings@juborajgroup.com eddings@juborajgroup.com

www.jubor www.juborajgroup.com/weddings ajgroup.com/ /weddings


16­ Bangla Post 08 - 14 June 2018

rJoJÆJj ßoJmJrT

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJrLr xÿJKjf xTu V´JyT, ÊnJTJ–UL S ÊnJjMiqJ~LPT kKm© oJPy rJoJÆJPjr ÊPnòJÇ

IJkjJPhr nJPuJmJxJ~ hLWt 23 mZPrr VKmtf kgYuJ

ÈmJÄuJ aJCj'

KmPuPf mJXJKu TKoCKjKar kKrYJ~T

mJKTtÄ Pgox ßrJPc IJoJPhr jfáj vJUJ CPÆJiPjr IPkãJ~ ÈmJÄuJ aJCj' IJkjJPhr kJPv, IJoJPhr xPñA gJTáj

ßoJyJÿh KV~Jx Ko~J

ßY~JroqJj mJÄuJ aJCj V´∆k Im ßTJŒJjL, kNmt u¥j


08 - 14 June 2018 Bangla Post 1723 Ramadan

Friday

08-Jun

†Ѵ|-Ń´b o†m7-াomm|;um-াom-Ń´

24 Ramadan

Saturday

09-Jun

Raghunathpur purr D.U.M Madrasah organised by Feni Mohiussunnah Trrust

25 Ramadan

Sunday

10-Jun

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah & Orphanage

26 Ramadan

Monday

11-Jun

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah & Orphanage

27 Ramadan

Tuesday

12-Jun

u-=-_b7 o†m7-াom

28 Ramadan

Wednesday

13-Jun

-u†Ѵ&Ń´ool o†m7-াom

29 Ramadan

Thursday

14-Jun

†_-ll-7bŃ´-Ń´);Ń´=-u; o†m7-াomĹŠ b]_|-vfb7v

01 Ramadan

Thursday

17-May

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah & Orphanage

02 Ramadan

Friday

18-May

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah & Orphanage

03 Ramadan

Saturday

19-May

†_-ll-7bŃ´-Ń´);Ń´=-u; o†m7-াom

04 Ramadan

Sunday

20-May

Bilal Academy Masjid, Bordesley, Birmingham

05 Ramadan

Monday

21-May

Muslim Help UK

06 Ramadan

Tuesday

22-May

Raghunathpur urr D.U.M Madrasah organised by Feni Mohiussunnah Trust

07 Ramadan

Wednesday

23-May

Jalalpurr Kasimul Uloom Madrasah, Jagannathpur

08 Ramadan

Thursday

24-May

&mb|‹);Ń´=-u; o†m7-াom

09 Ramadan

Friday

25-May

Ummah Aid

10 Ramadan

Saturday

26-May

Al-Insaan Ca re Trust Fund organised by Mobarakpur Welfare Trust

11 Ramadan

Sunday

27-May

uĹŠ!-_l-m o†m7-াomolrŃ´;Šou]-mbv;70‹! $u†v|

12 Ramadan

Monday

28-May

Chunarughat Jame Masjid - organised by Muslim Help UK

13 Ramadan

Tuesday

29-May

Jamia Islamia Madinatul Uloom Title Madrasa, Moulvibazar

14 Ramadan

Wednesday

30-May

Brick La ne Jamme Mas sjid

15 Ramadan

Thursday

31-May

Jamia Islamia Darul Uloom Boruni, Doshghor, Biswanath, Sylhet

16 Ramadan

Friday

01-Jun

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah & Orphanage

17 Ramadan

Saturday

02-Jun

-u†Ѵ-7bv-াC-_ĹŠou]-mbv;70‹mf†l-m;Ń´vŃ´-_&

18 Ramadan

Sunday

03-Jun

Sylhet Aid

19 Ramadan

Monday

04-Jun

Muslim Help UK

20 Ramadan

Tuesday

05-Jun

Birmingham Masjid and Dawah Centre

21 Ramadan

Wednesday

06-Jun

Carlisle Shahjalal Jamea Mosque

22 Ramadan

Thursday

07-Jun

Syria Relief

23 Ramadan

Friday

08-Jun

†Ѵ|-Ń´b o†m7-াomm|;um-াom-Ń´

24 Ramadan

Saturday

09-Jun

Raghunathpur urr D.U.M Madrasah organised by Feni Mohiussunnah Trust

25 Ramadan

Sunday

10-Jun

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah & Orphanage

26 Ramadan

Monday

11-Jun

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah & Orphanage

27 Ramadan

Tuesday

12-Jun

u-=-_b7 o†m7-াom

28 Ramadan

Wednesday

13-Jun

-u†Ѵ&Ń´ool o†m7-াom

29 Ramadan

Thursday

14-Jun

†_-ll-7bŃ´-Ń´);Ń´=-u; o†m7-াomĹŠ b]_|-vfb7v

30 Ramadan

Friday

15-Jun

Shahbag Jamia Madania Qasimul Uloom Madrasah - Masjid Appeal

WATCH LIVE www.europentv.com

STUDIO HOTLINE

DONA ATION HOTLINE


18 Bangla Post 08 - 14 June 2018

TKoCKjKa xÄmJh

KxrJ\V† FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV AlfJr S PhJ~J oJyKlu

KxrJ\V† FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV AlfJr S PhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ vKjmJr kNmtu¥Pjr mJrJTJ ßrˆáPrP≤ @P~JK\f IjMÔJPj xnJkKffô TPrj FPxJKxP~vPjr xnJkKf mqJKrÓJr yJKl\Mr ryoJjÇ PoJ: oJylá\Mr ryoJPjr kKrYJujJ~

k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj KoYá~Ju asJˆ mqJÄT ACPTr KxAS S oqJPj\Jr @KjxMr ryoJjÇ mÜmq rJPUj mqJKrÓJr PoJyr @æJKx, oJxMh rJjJ, ßoJ: @C~Ju, m\uMr ryoJj, ßoJ: vKyhMu AxuJo, \~jJu @PmhLj ßrJ\ k´oUM Ç FPf mÜJrJ mPuj F irPjr

@P~J\Pjr oJiqPo k´mJPx mxmJxTJrL FuJTJmJxLPhr oPiq ßxRyJhqkNjt xŒTt VPz CbPmÇ @P~J\TrJ \JjJj @gtxJoJK\T Cjú~j S YqJKrKamu TJptâo kKrYJujJr uPãq 2012 xJPu FA FPxJKxP~vPjr \jìÇ ßx uPãq FA k´KfÔJj TJ\ TPr @xPZÇ KmPvw TPr ßhPv gJTJ FKfo, IxyJ~ KvÊPhr kzJÊjJ xJyJpq TrJ FmÄ oxK\h-oJhsJxJr Cjú~Pj TJ\ TPrÇ mOPaPj mxmJxTJrL KxrJ\V†mJxLPhr FA FPxJKxP~vPjr xhxq yS~Jr @ymJj \JjJj @P~J\TrJÇ @PuJYjJ ßvPw oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ~ ßhJ~J S ßoJjJpJf kKrYJujJ TPrj m\uMr ryoJjÇ

uqJ¥j kJTt F¥ kkuJr TKoCKjKa asJPˆr mJKwtT AlfJr oJKylu

KmVf 10 mZPrr jqJ~ FmJPrJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur uqJ¥j kJTt F¥ kkuJr FuTJr TKoCKjKa ßjfímOª, mqmxJ~L FmÄ ßkvJ\LKmPhr KjP~ VKbf È uqJ¥j kJTt F¥ kkuJr TKoCKjKa asJPˆ'r mJKwtT AlfJr oJKylu xŒjú yP~PZ vKjmJr Kâkx Kˆsa oJPTtPaÇ FPf jJrL kMÀw, mqmxJ~Lxy ˙JjL~ \jk´KfKjKirJ IÄvPjjÇ PoJyJÿh oMK\mMr ryoJPjr xnJkKfPfô S TJCK¿Pur vJy ßxJPyu @KoPjr kKrYJujJ~ FPf mÜmq rJPUj ojxMr

@yoh, oJKuT Ko~J, TJCK¿uJr TJyJr ßYRiMrL, TJCK¿uJr yJÀj Ko~J, yJKxm @yoh, xJPmT TJCK¿uJr ßyuJu CK¨j @æJx, TKoCKjKa ßjfJ

@PjJ~Jr Ko~J, yJjúJj Ko~J, @»MuäJy \JKou @yohxy IPjPTÇ xnJ~ ßvPw Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç

\VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙J ACPTr AlfJr xŒjú

\VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙J ACPTr CPhqJPV oJPy rJoJÆJPjr fJ“kpt vLwtT @PuJYjJ S AlfJr oJyKlu xŒjú yP~PZ Vf 3 \Mj rKmmJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤Ç FPf TKoCKjKa ßjfímª O , mqmxJ~L S \jk´KfKjKiVj IÄvPjjÇ @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ xÄVbPjr KmKnjú TJptâPor në~vL k´vÄxJ TPrj FmÄ FuJTJr Cjú~Pj @PrJ IV´eLnëKoTJ rJUPm mPu @vJmJh mqÜ TPrjÇ xÄVbPjr xnJkKf oMK\mMr ryoJj oMK\Pmr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT vKlCu @uo mJmM'r kKrYJujJ~ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr TJCK¿uJr @~JZ Ko~J, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj â~cj TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr ÉoJ~Mj TKmrÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj, xÄVbPjr CkPhÓJ @uyJ\ô jNÀu yT uJuJ Ko~J, xMjJoV† ß\uJ xKoKfr xnJkKf @»Mu @uL rCl, PrcKms\ TJCK¿Pur TJCK¿uJr \JoJu CK¨j, mJrKTtÄ F¥ ßcPVjyJo

TJCK¿Pur TJCK¿uJr l~\Mr ryoJj, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur TJCK¿uJr uLoJ ßTJPrvL, TJCK¿uJr @mMu TJy&yJr ßYRiMrL, xÄ˙Jr CkPhÓJ @uyJ\ô o∂J\ @uL, ‰x~h YJª @uL oJˆJr, oLrkMr SP~uPl~Jr xJPmT xnJkKf @oLr C¨Lj oJˆJr, hMVtJkJvJ ACKj~j asJPˆr xnJkKf \JoJu CK¨j ßYRiMrL, \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPˆr xJPmT xJiJre xŒJhT oKuäT vJTár S~JhMh, \VjúJgkMr SP~uPl~Jr asJPˆr xnJkKf xJPuy @yoh ßYRiMrL @ulá, KxKj~r xy xnJkKf vJy vJKyhMr ryoJj, ßas\JrJr ßoJ: vJy\JyJj, xMjJoV† FcáPTvj asJPˆr xnJkKf oMK\mMr ryoJj oKj, rJ\jLKfKmh fJKrl @yoh, xJÄmJKhT @mM xMKl~Jj ßYRiMrL, ‰x~h \ÉÀu yT, KoxmJy \JoJj, TKoCKjKa ßjfJ FuTJZ Ko~J, ACxMl TJoJuL, AvJTkMr SP~uPl~Jr asJPˆr xJiJre xŒJhT mhr CK¨j, \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPˆr KxKj~r xy xnJkKf ATmJu Fo ßyJPxj, xJPmT ßas\JrJr yJxjJf @yoh YájMú k´oUM Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT

ßfuJS~Jf TPrj ßoRuJjJ Fo F TJSxJrÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq @PrJ mÜmq rJPUj \VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙Jr xJPmT xJiJre xŒJhT oJxMT AmPj @KjZ, ‰x~hkMr pMmTuqJj kKrwPhr xnJkKf ßoJ˜JTáöJoJj ßUJTj, xJiJre xŒJhT xJK\hMr ryoJj, ßas\JrJr ßvT ßr\S~Jj, xJPmT ßas\JrJr TJoÀu AxuJo, xMjJoV† xKoKfr pMVì xŒJhT @»Mx xJrJo, KxK\u Ko~J, \VjúJgkMr CkP\uJ Cjú~j xÄ˙Jr xy xnJkKf Yªj Ko~J, ‰x~h @vlJT @yoh, yJKl\Mr ryoJj, ryoJj uJTá, Kvkj ßTJPrvL, ‰x~h fJPrT @yoh, xrlrJ\ \MmJP~r, xMPyu @yoh, l\Mr ryoJj ßYRiMrL, FjJoMu AxuJo, ßvU oK\h, rSvj @uL @uoVLr, \MP~u TJoJu, @»Mu oMKoj, lJÀT Ko~J, ‰x~h @fJCr, KakM, ‰x~h xJ\jM, ZJKhT Ko~J ßumM, \JoJu CK¨j, ‰x~h oJoMj, ‰x~h ßvJ~JAm, ‰x~h xMoj k´oUM Ç IjMÔJPjr ßvw kptJP~ Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ S xÄVbPjr xoOK≠ TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ lJÀT @yoh ßYRiMrLÇ

oqJjPYÓJr KxKa @S~JoLuLPVr AlfJr S ßhJ~J oJyKlu

PvU \Jlr @yoh, oqJjPYÓJr: 04 \Mj ßxJomJr ˙JjL~ oqJjPYÓJPrr FTKa yPu, pMÜrJ\q @S~JoLuLV oqJjPYÓJr KxKa vJUJr CPhqJPV FT AlfJr S ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j TrJ y~. xÄVbPjr xJiJrj xŒJhT ßvU \Jlr @yoPhr kKrYJujJ~ S xnJkKf vJy oMKjPor xnJkKfPfô IjMKÓf xnJ~ xmtkg´ o kKm© ßTJrJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ

Ku~JTf @uL. k´iJj IKgKf KyxJPm CkK˙f KZPuj xmt ACPrJk mñmºMr kKrwPhr xnJkKf @»Mu oJjúJj ojJl, k´iJj mÜJ KyxJPm CkK˙f KZPuj SøyqJo @S~JoLuLPVr nJrk´J¬ xnJkKf ßoJ: vJy\JyJj, KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj ßVsaJr oqJjPYÓJr \JfL~fJmJKh hPur xnJkKf oJjúJj UJj, IjqJjPhr oPiq mÜmq rJPUj SøyqJo @S~JoLuLPVr

xy xnJkKf uM“lMr ryoJj, KxKa @S~JoLuLPVr xy xnJkKf IP~Z TJoJuL, @»Mu yJjúJj,mJKrÓJr Ko\JjMr ryoJj Ko\Jj, ߸j @S~JoLuLPVr xy xnJkKf fMuxL ßnRKoT, KxKa @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT \JyJÄKVr ßyJPxj, CmJ~hMr ryoJj mTMu, pMVú xŒJhT BmsJKyo UKuu, SøyqJo pMmuLPVr xnJkKf Qx~h xJPhT, xy xnJkKf hMuJu @yoh, xJiJrj xŒJhT, ßoJvJyLh @uL, pMVú xŒJhT ArlJf vJy\JyJj, xJÄVbKjT xŒJhT vJyJm C¨Lj ÀPyu, ßVsaJr oqJjPYÓJr xKoKfr xJiJrj xŒJhT, pMVú xŒJhT, l~xu TKmr Kjéj, TKoKjCKa ßjfJ AKu~Jx C¨Lj, ßxmMu TJoJuL, jMÀu AxuJo, ßpJyJ yJKmmMuJä m xy, KmKnjú rJ\QjKfT S xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímª í , xnJ ßvPw oJSuJjJ Ku~JTf @uLr hMÀh kJb S Kmvõ CÿJr vJK∂ TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\JPfr oiq KhP~ xnJr TJptâo ßvw y~Ç


TKoCKjKa xÄmJh

08 - 14 June 2018 Bangla Post 19

rhJr KcKˆsÖ TJCK¿Pur IJmMu v´LrJoKx SP~uPl~Jr PmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor AlfJr oJyKlu TJuJo IJ\Jh ßo~r KjmtJKYf FPxJKxP~vPjr AlfJr oJyKlu KmPuPfr FT oJ© 24 W≤Jr mJÄuJ ßrKcS ßmfJr mJÄuJr IxÄUq ßv´JfJPhr KjP~ VKbf ÈPmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPo'r CPhqJPV AlfJr oJyKlu IjMKÔf yP~PZ 31 ßo mOy¸KfmJrÇ kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPkPur FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f AlfJr oJyKlPu xnJkKffô TPrj ßlJrJPor xnJkKf ßoJyJÿh @mMu TJuJoÇ xJiJre

FcKoj KojyJ\ UJj, KmKmFoKc'r xnJkKf TJ\L mJmr @yoh, ßv´JfJ ßlJrJPor xJPmT xnJkKf @Kmh ßyJPxj IkM, oMKymMr ryoJj ßYRiMrL, @»Mu yJKuo ßYRiMrL, ßmfJr mJÄuJ Ck˙JKkTJ ßrJTvJjJ yJKx ßxJKj~JÇ @PrJ CkK˙f KZPuj, ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor KxKj~r xy xnJkKf kJrPn\ @yoh, xy xnJkKf lUÀu yT uMTá, @mM

Aˆ xJPxé Fr rhJr KcxKasÖ TJCK¿Pur KjmtJYPj KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ ßméKyu AxuJKoT ßx≤Jr F¥ oxK\Phr ßY~JroqJj S asJKˆ IJmMu TJuJo IJ\Jh Tj\JrPnKam kJKat

xŒJhT TmLr @yoPhr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj @»Mx xJuJoÇ AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj ßmfJr mJÄuJr KjmtJyL kKrYJuT jJK\o PYRiMrL, mÜmq rJPUj KkKxS ßTîAo Fr ßY~JroqJj @»Mu oJKuT, FTJCP≤≤ oJymMm ßoJPvth, ßv´JfJ ßlJrJPor xJÄVbKjT xŒJhT \~jJu @PmhLj UJj, ßmfJr mJÄuJr cJ~PrÖr ßoJ˜JT mJmMu, CkPhÓJ ßyJxPj @rJ oKfj, oMK\mMu yT oKj, \~jJu @yoh UJj, oJKjTár ryoJj VKj, ßmfJr mJÄuJr

fJPrT ßYRiMrL xJ\M, KjmtJyL xhxq @mMu TJuJo, @mMu ßyJPxj, oqJT uJTu, ßoJ˜JT @yoh, TôJrL @»Mx xJuJo, jJK\o Fo ryoJj, FPTFo @»MuäJ, ÀKm yT, ßmfJr mJÄuJr Ck˙JKkTJ ßvRoM @yoh, ßxKujJ @yoh, rfjJ UJj, TKmfJ, xMojJ xMoL, KxPua aá u¥Pjr FcKoj oBj C¨Lj S Krkj, ßv´JfJPlJrJPor xhxq oJxMh ßyJPxAj, IKjfJ ßrJK\, KxuKn ßyJPxj S KfKgÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw jJKvh kKrPmvj TPrj @mMu TJuJo S ßhJ~J kKrYJujJ TPrj TôJrL @»Mx xJuJoÇ

ßgPT TJCK¿uJr KjmtJKYf yP~PZjÇ Vf 23 ßo TJCK¿uJr IJmMu TJuJo IJ\JhPT TJCK¿u xnJ~ PmKéPurßo~r KyxJPm hJK~fô k´hJj TrJ y~Ç FUJPj CPuäUq \jJm IJmMu TJuJo IJ\Jh FA k´go FKv~Jj mJÄuJPhvL KyxJPm ßo~r KjmtJKYf yjÇ KfKj ßyKˆÄx ßmñKu SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr Ijqfo k´KfÔJfJ FmÄ xnJkKfr hJK~fô kJuj TPrPZj FmÄ ßméKyu vyPr oxK\h k´KfÔJ~ IV´jL nëKoTJ kJuj TPrjÇ mftoJPj FA oKxP\PhrS ßY~JroqJj S asJKˆ KyxJPm hJK~fô kJuj TrPZjÇ \jJm IJmMu TJuJo IJ\JPhr ßhPvr mJzL KxPuPar ßVJuJkV† CkP\uJr dJTJhKãe ACKj~Pjr h•rJAu V´JPoÇ

\VjúJgkMr CkP\uJr v´LrJoKx V´JPor k´mJxLPhr KjP~ VKbf v´LrJoKx SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj CPhqJPV GKfyqmJyL mJKwtT AlfJr oJyKlu xŒjú yP~PZ 27 ßo rKmmJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPrÇ FPf V´JomJxLxy TKoCKjKa ßjfímOª, ˙JjL~ TJCK¿uJrVj IÄvPjjÇ

ˆqJ¥Jxt FéPYA† ßTJŒJKj ACPT'r AlfJr oJyKlu kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPkPu k´KfKÔf oJKj asJ¿lJr ßTJŒJjL ˆqJ¥Jxt FéPYA† ßTJŒJKj ACPTr CPhqJPV V´JyT S TKoCKjKa ßjfímOPªr xÿJPj FT AlfJr S @PuJYjJ xnJ IjMKÔf yP~PZ 4 \Mj ßxJomJrÇ AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ ßjfímª O mftoJj xoP~ oJKj asJ¿lJr mqmxJr jJjJj k´KfmºTfJ S TrjL~ KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ k´KfÔJPjr KxAS @»Mu @yJh ßYRiMrLr ˝JVf mÜPmqr oJiqPo ÊÀ yS~J xnJ~ CkK˙f KZPuj, @lZJr ßyJPxj, ßvU @»Mu Tᨠ& ZM xy IPjPTÇ Fxo~ fJrJ

mPuj, KmVf 9 mZr pJmf IfqJ∂ @˙Jr xJPg ˆqJ¥Jxt FéPYA† ßTJŒJKj

ACPT V´JyTPhr ßxmJ KhP~ pJPòÇ fJrJ xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ

AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ V´JPor Cjú~Pj IfLPfr of nKmwqPfS xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~ FmÄ kKm© ryoJPjr KvãJPT xJrJ mZr TJP\ uJVJPf xTPur k´Kf @ymJj \JjJj mÜJrJÇ xÄVbPjr xnJkKf @»Mu oJKuT oJKjT Fr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oJymMmMr ryoJj ßUJTj Fr kKrYJujJ~ xnJ~ CkK˙f KZPuj oMK\mMr ryoJj oMK\m, vKlCu @uo mJmM, TJCK¿uJr xJh CK¨j ßYRiMrL, @jZJÀu yT, oJoMj rvLh FoKmA, TJCK¿rJr oJylá\ lJÀT, KvÊ Ko~J, vJyjMr fmKrZ @uL, oMÜJr Ko~J, @Kor PyJPxj, AxuJo C¨Lj, @Äèr @uL, @mr @uL, @uL ßyJPxj, xÀ\ @uL, Sor @uL, @»Mj jNr, @uL @ÑJx, @»Mu @uL, Táfám \JyJj, v´LrJoKx pMm xÄ˙Jr xnJkKf flöMu @uL k´oMUÇ AlfJr kNPmt KmsTPuAj oxK\Phr AoJo yJKl\ oKfCr ryoJj mJóá Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr KmPvw ßhJ~J TPrjÇ


20 Bangla Post 08 - 14 June 2018 mqmyJr KjP~ FTKa fhP∂r xNYjJ TPrjÇ pJr kKrPk´KãPf KmP~ KjP~ Foj kKrmftj @xPZÇ PgPrxJ ßor YJuM TrJ SA ˝JiLj fh∂ k´KfPmhj @Px YuKf mZPrr ßlms∆~JKr oJPxÇ SA k´KfPmhPj 1949 xJPur KmmJy @Aj xÄPvJiPjr k´˜Jm TrJ y~Ç pJPf xTu iPotr xmTKa KmP~ KmsKav @APj KjmKºj KjKÁf TrJ y~Ç SA k´˜JmjJ~ vrL~J @APj KmP~ KmP~ pJrJ kzJPmj fJPhr \jq vJK˜r KmiJj rJUJr TgJS muJ y~Ç KmP~r FA @AjKa AÄuqJ¥ FmÄ SP~uPx TJptTrÇ FKcjmJrJ ACKjnJKxtKar AxuJKoT S A≤JrKrKuK\~Jx KmwP~ k´Plxr ßoJjJ KxK¨KT SKmA'r ßjfíPfô SA vrL~J @APjr FA KrKnS kKrYJKuf y~Ç FA hPu IjqJPjqr oPiq @rS KZPuj uLcPxr oÑJ oxK\Phr AoJo TJKr ßoJyJÿh IxLo FoKmA FmÄ Kv~J ÛuJr AoJo xJBh @uL @æJx rJ\JCAÇ FA @APjr oNu uãq yPuJ oMxKuo jJrLrJ pJPf KmmJy KmPòPhr \jq KmsPaPjr @hJuPf @Pmhj TrPf kJPrÇ kKrxÄUqJj muPZ, KmsPaPj oMxKuoPhr IPjPTA FT xPñ xÄxJr TrPuS fJrJ @AjVfnJPm KmmJKyf y~Ç k´J~ FT uJU jJrL ßTmu vrL~J @APj KmmJKyf, pJ KmsPaPjr @APj KmP~ KyPxPm Veq y~ jJÇ ßTmu vrL~J @APj KmmJKyfrJ fJPhPr ˝JoLPT fJuJT KhPf YJAPu @APjr @v´~ KjPf kJPrj jJÇ fJPhrPT vrL~J ßTJPatr ÆJr˜ yPf y~Ç FPf oyJ KmkJPT kPzj fJrJÇ FA kKrK˙Kf ßbTJPf FmÄ KmsPaPj vrL~J ßTJPatr k´Yuj mº TrPf xrTJr jfáj @Aj @jPf pJPòÇ KmsPaPj mJÄuJPhKv IPjPTA ßTmu vrL~J @APj KmmJKyfÇ IPjPT mJÄuJPhv ßgPT KmP~ TPr ßmR KjP~ @PxjÇ KT∂á KmsPaPjr @APj fJPhr KmP~ Kjmºj TPrj jJÇ pUj Fxm hŒKf ZJzJZJKz TrPf YJj, fUj KmsPaPjr @APjr xyJ~fJ KjPf KVP~ KmkJPT kPzjÇ TJre KmsPaPjr @APjr hOKÓPf fJrJ KmmJKyf jjÇ oMxKuoxy KUsÓJj, AÉKh S Ijqjq iotJmu’LPhr \jqS FTA Kj~o k´PpJ\q yPmÇ

KnxJ kJS~J xy\ yPm

mPu iJreJÇ mftoJPj Ka~Jr 2 TqJaJVKrPf S~JTt kJrKoPa ACPrJPkr mJAPrr ßhvèPuJ ßgPT mZPr 20 yJ\Jr 7v ßuJT @jJ pJ~Ç FA ßTJaJr TJrPe FjFAYFx xy KmKnjú UJPf hã TotLr KjP~JV xLKof yP~ kPzPZÇ ßTJaJ kNet yP~ pS~Jr TJrPe Vf KcPx’r ßgPT Ka~Jr 2 ßf ßuJT @jJr IjMPoJhj KhPò jJ ßyJo IKlxÇ KcPx’r ßgPT oJYt kpt∂ xoP~ ßTmu FjFAYFx-Fr 15v cJÜJr KjP~JPVr @Pmhj jJTY TrJ yP~PZÇ F kKrK˙Kf xJoJu KhPf Ka~Jr 2 KnxJr ßTJaJ mJzJPjJr @nJx KhP~PZj ßyJo ßxPâaJKr xJK\h \JKnhÇ IjqKhPT 2010 xJu ßgPT ˆáPc≤ KnxJr mqJkT TzJTKz @PrJk TPr xrTJrÇ ˆáPc≤Phr AKoPV´vj mOK≠r \jq hJ~L TrJ y~Ç F TJrPe ˆáPc≤ KnxJ k´hJj IPjT TPo ßVPZÇ KmvõKmhqJu~èPuJ mÉKhj iPr ˆáPc≤Phr ßja AKoPV´vj KyxJm ßgPT mJh ßh~Jr hJKm \JKjP~ @xPZjÇ PyJo ßxPâaJKr xJK\h \JKnh mPuPZj, ˆáPc≤rJ AKoPV´vj mOK≠r \jq hJ~L j~Ç UMm I· xÄUqT ˆáPc≤ KmsPaPj ˙J~LnJPm KmsPaPj ßgPT pJS~Jr ßYÓJ TPrÇ ßmKvr nJV ˆáPc≤ kzJPvJjJ ßvPw YPu pJ~Ç lPu ˆáPc≤Phr ßja AKoPV´vj KyxJPm rJUJaJ IPpRKÜTÇ KfKj Ka~Jr 2 FmÄ ˆáPc≤ KnxJr KmwP~ kptJPuJYjJ ÊÀ TPrPZj mPu \JjJjÇ \JKnh \JKjP~PZj, IKnmJxj @APjr ßpxm KmwP~ KmfTt @PZ, ßxèPuJ KfKj AKfoPiq kptJPuJYjJ ÊÀ TPrPZjÇ KmPvw TPr KvãJgtL KnxJ (ˆMPc≤ KnxJ) FmÄ TotxÄ˙Jj KnxJr (S~JTt kJrKoa, pJ Ka~Jr 2 jJPo kKrKYf) KmhqoJj TPbJrfJ xÄÛJPr @nJx KhP~PZjÇ xJK\h \JKnh mPuj, Ka~Jr 2 KnxJ~ hã TotL @jJr ßãP© mJKwtT ßTJaJ KjitJrPer Kmw~Ka mqmxJr \jq ãKfTr yP~PZÇ KmPhKv KvãJgtL xŒPTt KfKj mPuj, IKnmJxj @KiPTqr \jq KmPhKv KvãJgtLPhr hJ~L TrJ IPpRKÜTÇ IQmi mqKÜPhr mxmJx IxyjL~ TPr fMuPf ßgPrxJ ßo ÈKm„k kKrPmv' (yˆJAu FjnJ~rjPo≤) xíKÓr ßp jLKf Imu’j TPrKZPuj, fJr xPñS KÆof ßkJwe TPrj \JKnhÇ KfKj mPuj, SA v»P\Ja mqmyJr TrPf rJK\ jj KfKjÇ fJÅr YJS~J jqJ~xÄVf IKnmJxj @APjr pgJpg mJ˜mJ~jÇ \JKnh \JKjP~PZj, oKπxnJr IPjPTA fJÅr xPñ FTofÇ \JKnPhr Fxm mÜmqPT ksiJjoπL ßgPrxJ ßor jLKfr xPñ xrJxKr KÆof KyPxPm ßhUJ yPòÇ

23 aJTJr \JKxt KmsPaPj

lMamu KmvõTJPk AÄuqJ¥ hu ßp \JKxt krPm ßxKa jJAKT msqJP∏rÇ jJAKT mJÄuJPhv ßgPT SA ßkJvJT mJKjP~ FPjPZÇ hq ßaKuVsJPlr FT ksKfPmhPj muJ y~, AÄuqJ¥ lMamu

k´go kJfJr kr hPur oPjJVsJo x’Kuf FA IKlKx~Ju \JKxtKa QfKr TrJ yP~PZ dJTJ AKkP\Pcr FTKa VJPot≤ ßgPTÇ ßxUJPj vsKoTrJ oJ© 188 aJTJ (1 hvKoT 68 kJC¥) QhKjT o\MKrPf TJ\ TPrjÇ rJKv~J~ IjMKÔfmq KmvõTJk lMamPu AÄuqJ¥ hPur ßUPuJ~JzPhr ßkJvJPTr @hPu QfKr FA vJat S vat 160 kJC¥ KhP~ mJ\Jr KTjPf kJrPmj xogtTrJÇ mJÄuJPhKv oMhJs ~ Fr kKroJe hJÅzJ~ 17 yJ\Jr 690 aJTJÇ ksKfPmhPj ksvú ßfJuJ y~, lMamu IqJPxJKxP~vj FA ßkJvJT ßTjJr mqJkJPr xJKmtT KhTèPuJ KmPmYjJ~ KjP~ kptJ¬ KmYJr KmPväwe TPrPZ KTjJ? ßTjjJ, FKa AÄuqJ¥ lMamu KaoPT KmmsfTr Im˙J~ ßluPf kJPrÇ FA ßkJvJT ßTJgJ ßgPT QfKr TrJ yP~PZ fJ fhP∂r \jq lMamu IqJPxJKxP~vPjr k´Kf @øJj \JKjP~PZj Tj\JrPnKan kJKatr KcK\aJu, TJuYJr, KoKc~J FmÄ ß¸Jatx TKoKar xhxq xJ~oj yJat FoKkÇ KfKj mPuj, ÈPUPuJ~Jz FmÄ nÜPhr k´Kf ßpoj lMamu IqJPxJKxP~vPjr hJ~m≠fJ rP~PZ, KbT FTAnJPm mJiqmJiTfJ rP~PZ mJÄuJPhPvr ßkJvJT v´KoTPhr k´Kf, pJrJ fJPhr \jq FA ßkJvJT QfKr TPrjÇ' FTA TKoKar @PrT xhxq ß\J KˆPnjx FoKk mPuj, ÈKmvõTJPkr xPñ AÄuqJ¥ hPur ßkJvJTxy ßpPTJjS TotTJP∏r k´Kf VnLr híKÓnKñ ßhUJPjJr hJK~fô ßhS~J yP~PZ, pJ @oJPhr ßhPvr \jq VPmtr Kmw~Ç KT∂á TotPãP© pKh ßTJjS v´KoT ßvJKwf y~ fJyPu @oJPhr VKmtf yS~J ßmv TKbj yP~ pJPmÇ' KTîj Tîgx TqJPŒAj, pJrJ KmvõmqJkL VJPot≤x KvP·r Im˙Jr Cjú~Pj ßYÓJ TPr pJPòj fJrJ mPuPZj, ÈmJÄuJPhPv ßkJvJT v´KoTPhr jqNjfo oJKxT ßmfj 5 yJ\Jr 300 aJTJ (47 kJC¥)Ç FKa KmPvõr ßpPTJjS ßhPvr VJPot≤x v´KoTPhr fMujJ~ IPjT ToÇ fJPhr ßmfj ßoRKuT YJKyhJ kNrPe mqgt FmÄ UMm To xÄUqT v´KoT fJPhr KjP\Phr FmÄ kKrmJrPT nJPuJ \Lmj KhPf xãoÇ' V´∆kKa muPZ, mJÄuJPhPv pMfxA o\MKr jqNjfo 37 yJ\Jr 661 aJTJ (335 kJC¥) yS~J CKYfÇ k´KfPmhPj muJ y~, AÄuqJ¥ hPur xogtT FmÄ mJÄuJPhPvr VJPot≤x v´KoTPhr oPiq ßxfMmºj QfKr TPrPZ FA ßkJvJTèPuJ, pJrJ QfKr TPrj FmÄ pJrJ kPrjÇ oJ^UJPj jJAKT vsKoTPhr To o\MKr KhP~ AÄuqJ¥ hPur xogtTPhr TJPZ ßmKv hJPo KmKâ TPr mJzKf oMjJlJ I\tj TrPZÇ xMfrJÄ jJAPTr k´Kf SA xogtTPhrA hJKm ßfJuJ CKYf, pJPf fJrJ fJPhr mqmxJr irj mhuJ~Ç CPuäUq, 2016 xJPu AÄuqJP¥r lMamu IqJPxJKxP~vj jJAKT'r xPñ TrJ YMKÜ F mZPrr @Vˆ ßgPT @rS 12 mZr mJKzP~PZÇ

Fxm Kmw~ TJCK¿uPT mJr mJr ImKyf TrJr krS fJPhrPT 17 fuJ~ lîqJa mrJ¨ ßh~J y~Ç mJÄuJPhKv FA kKrmJPrr @KhmJKz ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJr @UJAuTMrJ ACKj~Pjr QUvJCzJ VsJPoÇ Vf 21 ßo ßgPT ßgPT ßV´jPlu IKVúTJP∏r WajJr TJre S TreL~ KjitJrPe Ve ÊjJjL ÊÀ yP~PZÇ nMÜPnJVL kKrmJrèPuJr kJvJkJKv ˙JjL~ TJCK¿u S nmj xÄÛJPrr TJ\ TrJ ksKfÔJPjr TotTftJPhr \mJmKhKy TrJ yPmÇ

Kk´¿ \P\tr Skr yJouJr

Skr yJouJr wzpPπr ˝LTJPrJKÜ KhP~PZ FT @AFx xogtTÇ Vf IPÖJmPr Kks¿ \P\tr ÛMPu F yJouJ YJuJPjJr kKrT·jJ TrJ yP~KZuÇ F WajJxy @rS TP~TKa WajJ~ míy¸KfmJr fJPT ßhJwL xJmq˜ TPrPZ pMÜrJP\qr @hJufÇ Kks¿ \\tyJxjJAj rJKvh jJPor SA @AFx xhxqPT xπJxmJPhr hJP~ YuKf x¬JPy u¥Pjr rJ\TL~ @hJuPfr oMPUJoMKU TrJ y~Ç @hJuf fJPT ßhJwL xJmq˜ TPrjÇ 2017 xJPur ßxP¡’Pr u¥Pjr ßTªs˙Pu ßTKjÄxaj ksJxJPhr TJPZr FTKa ksJgKoT KmhqJuP~ nKft y~ KmsKav KxÄyJxPjr fífL~ C•rJKiTJrL \\tÇ \\t ÛMPu nKft yS~Jr kr @AFPxr ßaKuVsJo YqJPjPu ÛMPur xJoPj gJTJ \P\rt ZKm ksTJv TrJ y~Ç 32 mZPrr yJxjJAj rJKvPhr ßkJˆ TrJ SA ZKmr TqJkvPj muJ y~, È@PVnJPVA ÛMu ÊÀ yPuJÇ FojKT rJ\kKrmJrPTS ßZPz ßhS~J yPm jJÇ mMPuPar xMPr pUj pM≠ KjTamftL y~, fUj @orJ ksKfPvJPir uPãq IKmvõJxLPhr Skr YzJS yAÇ' hMA oMPUJviJrLr ßkJPˆ pMÜ y~ Kks¿ \P\tr ÛMPur kNetJñ KbTJjJÇ \KñPhr Foj mJftJ~ KvÊ \\tPT yJouJr uãqm˜M TrJ yP~PZ mPu ksfL~oJj y~Ç lPu ÛMPu \P\tr KjrJk•J KjP~ CPÆV QfKr y~Ç ksKxKTCarrJ @hJufPT mPuj, yJxjJAj rKvh IjMxJrLPhr @AxKâPo Kmw ksP~JV FmÄ lMamu ߈Kc~JPo yJouJr mqJkJPr C“xJKyf TPrPZÇ FojKT KjP\r IjuJAj oqJVJK\Pj ÈPuJj Cul' yJouJr Kakx ßhS~Jr kKrT·jJ TrKZPujÇ @hJuPf ßhJwL xJmq˜ yS~J~ @VJoL 28 \Mj fJr xJ\J ßWJweJ TrPmj CuCAY âJCj ßTJPatr KmYJrTÇ xπJxmJhL TJptâPor hJP~ fJPT xJ\J ßhPmj @hJufÇ KxKr~Jr FT @AFx IkJPrKaPnr xPñ ßpJVJPpJV KZu

ßmTJr SP~m Kc\JAjJr yJxjJAj rJKvPhrÇ fJPhr oPiq KmP°JrT QfKr FmÄ èKu TPr KmoJj nNkJKff TrJr oPfJ KmwP~ fgq @hJjkshJj y~Ç @AFPx ßpJV KhPf yJxjJAj KxKr~JS ßpPf ßYP~KZuÇ 2017 xJPur jPn&’Pr C•r-kNmt AÄuqJP¥r uqJïJvJ~JPrr ßjuxj FuJTJr Kj\ mJxJ ßgPT fJPT ßVslfJr TrJ y~Ç

ßcKnc KoKumqJ¥PT

@PuJYjJ y~Ç k´iJjoπL mPuj, ßrJKyñJPhr KlKrP~ ßjS~Jr mqJkJPr mJÄuJPhv Ko~JjoJPrr xPñ @PuJYjJ TrPZÇ KfKj KoKumqJ¥PT \JjJj, KmkMuxÄUqT ßrJKyñJ IjMk´PmPvr TJrPe TémJ\JPrr ˙JjL~ oJjMw hMPntJPVr KvTJr yP~PZ FmÄ FPf kKrPmPvrS ãKf yPòÇ ksiJjoπL mPuj, KjrJkh ˙JPj ßrJKyñJPhr xKrP~ ßjS~Jr mqm˙J ßjS~J yP~PZÇ fJPhr \jq ˝J˙qPxmJ ßhS~J yPò FmÄ fJPhr ˙JjJ∂Prr uPãq nJwJeYr jJPor FTKa ÆLPkr Cjú~jTJ\ YuPZÇ @A@rKx ßksKxPc≤ ksiJjoπLPT \JjJj, ßrJKyñJPhr Im˙J ßhUPf KfKj FTKa hu KjP~ mJÄuJPhPv FPxPZjÇ 11 uJU ßrJKyñJPT @vs~ ßhS~Jr mqJkJPr KmsKav ßumJr kJKatr rJ\jLKfT KoKumqJ¥ mPuj, ßrJKyñJPhr \jq xLoJ∂ UMPu ßhS~J yPò fJ“kptkNet FT oJjKmT híÓJ∂ FmÄ pJ @∂\tJKfT xŒ´hJP~r ksKf FTKa xÄPTfÇ KfKj mPuj, ÈPrJKyñJPhr xJyJPpq @A@rKxr FTKa hu mJÄuJPhPv TJ\ TrPZ FmÄ fJPhr FA xyJ~fJ TJptâo ImqJyf gJTPmÇ FA TJptâPo @orJ mJÄuJPhv ßgPT 100 ˆJl KjP~JV TrmÇ' ksiJjoπL S @A@rKx ksiJj @vïJ ksTJv TPrj ßp @xjú mwtJ~ nNKoix yPm ßrJKyñJPhr \jq ksiJj xoxqJÇ KoKumqJ¥ ßrJKyñJPhr KjmºPj xyJ~fJ TrJr \jq mJÄuJPhv xrTJrPT ijqmJh \JjJjÇ krrJÓsoπL F FAY oJyoMh @uL, ksiJjoπLr @∂\tJKfT Kmw~T CkPhÓJ VSyr Kr\nL S oMUq xKYm ßoJ. jK\mMr ryoJj IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ 1933 xJPu @umJat @AjˆJAPjr IjMPrJPi ksKfKÔf @A@rKx vreJgtL FmÄ pM≠, KjkLzj mJ ksJTíKfT hMPptJPV mJ˜MYMqf oJjMPwr xyJ~fJ~ TJ\ TrPZÇ xÄ˙J mftoJPj vreJgtLPhr kMjmtJxj S @®KjntrvLu TrPf 40Kar ßmKv ßhv FmÄ pMÜrJPÓsr 28Ka KxKaPf TJ\ TrPZÇ

Km~JjLmJ\Jr VjyfqJ Khmx 8A \Mj

ßV´jPlu aJS~Jr IKVúTJ§

ßmyJAuM ßTPmPc ßiJ~J ßhUJ oJ©A \ÀKr ßxmJ kshJPjr j’r 999 F ßlJj TPrPZjÇ @vkJPvr mJKxªJPhr WajJKa \JKjP~PZjÇ ßTmu ßoJmJAu KjP~ UJKu kJP~ KfKj nmj ßgPT ßjPo @PxjÇ WajJr ÊÀ ßgPT ßvw kpt∂ ßmyJAuM ßTPmPc xKbT TJ\ TPrPZj hJKm fJÅr @Aj\LmL mPuj, n~Jmy SA hMWat jJ~ ßTPmPcr ßTJPjJ hJ~ ßjAÇ KfKj hJKm TPrj, nmjKar mJAPrr YJTKYTq mJzJPf ˙JjL~ ßTjK\Äaj TJCK¿u ßp mKyrJmre (PTîKcÄ) mqmyJr TPr, ßxKaA IKVúTJP∏r FA mqJkTfJr \jq hJ~LÇ AKrK©~J ßgPT @xJ ßmyJAuM ßTPmPc YfMgt fuJr FTKa lîqJPa mxmJx TrPfjÇ KfKj 25 mZr iPr SA lîqJPa mJx TrKZPujÇ fJÅr rJjúJWPrr Kck Kl∑\ ßgPT @èPer xN©kJf yP~KZu mPu iJreJÇ fJÅr @Aj\LmL \JjJj, Kck Kl∑\ ßgPT pMÜrJP\q mZPr 3 vfJKiT @èPjr WajJ WPaÇ FaJ FTJ∂A hMWat jJÇ IjqJjq nMÜPnJVL kKrmJPrr @Aj\LmLrJS FTA hJKm TPr mPuj ßp, ßhUPf kMrPjJ KT∂á KjrJkh FTKa nmjPT YJTKYTq KhPf KVP~ oífqMTPM k kKref TrJ yP~PZÇ Vf mZPrr 14 \Mj kKÁo u¥Pjr ßTjK\Äaj FuJTJr ßVsjPlu aJS~JPr n~Jmy IKVúTJP∏r WajJ WPaÇ FPf 72\j Kjyf y~Ç 24 fuJ KmKvÓ SA nmPj ßoJa 120Ka lîqJa KZuÇ ksJ~ 6 vfJKiT ßuJPTr mxmJx KZPu FUJPjÇ ˙JjL~ TJCK¿Pur @mJxj xMKmiJPnJVL mqKÜrJ FUJPj mxmJx TrPfJÇ SA hMWat jJ~ mJÄuJPhKv FTKa kKrmJPrr kJÅY\j Kjyf y~Ç KjyfJrJ yPuj- kKrmJPrr oMrKæ ToÀ Ko~J (79), fJÅr ˘L rJPm~J ßmVo FmÄ fJPhr Kfj x∂Jj- ßoJyJÿh yJKoh (28) ßoJyJÿh yJKjl (26) S ßyJxjJ ßmVo (22)Ç kKrmJPrr ßmÅPY pJS~J xhxq ßoJyJÿh yJKTo ÊjJjLPf IÄv KjP~ mPuj, fJÅr kKrmJr 17 fuJr FTKa lîqJPa mxmJx TrPfJÇ KfKj fJÅr kKrmJPrr \jq Ifq∂ VKmtf \JKjP~ mPuj, fJÅr nJA-PmJj oOfqá KjKÁf ß\PjS mJmJ-oJPT ßlPu pJ~KjÇ SA hMWtajJ fJÅPT FKfo TPr KhP~PZ \JKjP~ ßoJyJÿh yJKTo mPuj, fJÅr mJmJr hMmJr ߈sJT yP~KZu FmÄ FTmJr yJat IqJaJT yP~KZuÇ mJmJr YuJPluJ TrPf xoxqJ yPfJÇ

ˆJl KrPkJatJr : 71 xPjr FKhPj ksgo CkP\uJ xhPr hM,Ka miqnNKoPf kJKT-mJKyjL ˝JiLjfJ KmPrJiLPhr xyPpJVLfJ~ VjyfqJ ÊÀ TPrÇ FKhj 1o miqnNKoPf(mftoJj Km~JjLmJ\Jr ßTªsL~ vyLh ˛íKfPxRi) KmKvÓ mqmxJ~L vyLh ßoJ: fJKyr @uL,fJr 2~ kM© pMmPjfJ vyLh ßoJ: @mMu ßyJPxj Kj\Jo,(j~JVsJo, (lPfkMr),KmKvÓ âLzJ xÄVbT vyLh ßoJ: @»Mu oJjúJj,(TxmJ) xoJ\PxmT vyLh ßoJ: KxrJ\ CK¨j'(oJKgCrJ) ßT ˙JjL~ cJT mJÄuJ~ IoJjMKwT KjptJfPjr kr FTP© msJv lJ~Jr TPr FTA VPft oJKa YJkJ KhP~ KjotonJPm yfqJ TPrÇ KhjKa CkuPã k´Kf mZPrr

jqJ~ mLr oMKÜPpJ≠J S rJ\jLKfKmh vyLh ßoJ: @ufJl ßyJPxj Fr kKrmJPrr kã ßgPT ßTJr@jUJKj, KouJh S ßhJ~J oJyKlu FmÄ ˙JjL~nJPm KvrjL KmfrPer @P~J\j TrJ yPmÇ Km~JjLmJ\JPrr hMKa mz miqnNKo ZJzJS CkP\uJr xmt© IxÄUq VeTmr rP~PZÇ hMKa miqnNKor FTKaPf 1983 xJPur 16 KcPx’r f“TJuLj xrTJr vyLh kKrmJrèPuJr xyPpJKVfJ~ ˛OKfPxRPh „kJ∂Krf TPrÇ fPm Ijq miqnNKoKa rãJ TrJ pJ~KjÇ Ve TmrèPuJ ImPyuJ IpPfú kPz @PZÇ AKfyJx xÄrãPer ˝JPgtq Fxm VeTmrèPuJr pgJpg

rãjJPmãe \ÀKr mPu oPj TPrj xÄKväÓrJÇ FKhPT Km~JjLmJ\Jr vyLh x∂JjPhr xÄVbj k´\jì 71 Fr kã ßgPT 8 8\Mj ßT Km~JjLmJ\Jr VeyfqJ Khmx FmÄ VeTmrèPuJPT rãeJPmãPer \jq 2015 xJPu FKk´Pu mJÄuJPhv xrTJPrr oMKÜPpJ≠J oπjJuP~r oπL @ T o ßoJ\JPÿu yT mrJmPr FTKa @Pmhj ßh~J y~Ç KT∂á @\ kpt∂ fJr ßTJPjJ \mJm mJ @PmhPjr kPã ßTJPjJ CPhqJV ßhUJ pJ~KjÇ F mqJkJPr ßpJVJPpJV TrJ yPu oπLr xyJTrL \JjJj, @PmhjKar KmwP~ mqm˙J ßj~Jr \jq KxPuPar ß\uJ k´vJxjPT kJKbP~ ßh~J yP~PZÇ


TKoCKjKa xÄmJh

Aˆ u¥j oÛ uJAn lJ¥PrAK\Ä IqJKku IitKoKu~j kJCP¥r k´Kfv´∆Kf uJn Aˆ u¥j oÛ uJAn KaKn IqJKkPu k´J~ IitKoKu~j kJCP¥r k´Kfv´∆Kf kJS~J ßVPZÇ Vf 2 \Mj vKjmJr YqJPju KaKnPf IjMKÔf uJAn IqJKkPu TKoCKjKar hJjvLu oJjMw oMÜ yP˜ hJj TPrPZjÇ oxK\h TKoKar PjfímOª IJVJoL 27 rJoJÆJj vPm Tôhr rJPf IJPrJ IitKoKu~j kJC¥ xÄV´Pyr uãqoJ©J KjitJre TPrPZjÇ fJA 27 rJoJÆJj rJPf Aˆ u¥j oxK\Ph IjMKÔfmq lJ¥PrAK\Ä IqJKkPu xTuPT oMÜ yP˜ hJj TrJr IJymJj \JjJjÇ fPm vKjmJPrr KaKn lJ¥PrAK\Ä IqJKkPu pJrJ oMÜ yP˜ hJj TPrPZj fJPhr k´Kf oxK\Phr ßY~JroqJj oMyJÿh yJKmmMr ryoJj VnLrnJPm TífùfJ k´TJv TPrPZjÇ KfKj mPuj, TKoCKjKar oJjMw ßp Aˆ u¥j oxK\hPT oPjk´JPe nJPuJmJPxj fJrA mKyk´TJv WaPuJ vKjmJr rJPfÇ IJorJ IJvJmJhL, vPm TôhPrr rJPfS IJPrJ xJyJpq TrPmj FmÄ FA rJoJÆJPj IJorJ oxK\Phr \jq KoKu~j kJCP¥r k´Kfv´∆Kf IJhJP~ xão yPmJÇ KfKj mPuj, oJKr~Jo ßx≤Jr KjotJe S KxjJVV nmj â~ mJmh FUjS 2.9 KoKu~j kJC¥ WJaKf rP~PZÇ FA WJaKf kMrPe TKoCKjKar oJjMPwr xJyJpq S xyPpJKVfJ IJoJPhr FTJ∂ k´P~J\jÇ FKhPT KaKn lJ¥PrAK\Ä IqJKkuPT xJoPj ßrPU 31 ßo mOy¸KfmJr xºqJ~ KmPuPfr mJÄuJ KoKc~Jr xJÄmJKhT S TKoCKjKa ßjfímOPªr IÄvV´yPe FT AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç FPf Aˆ u¥j oxK\Phr nKmwqf kKrT·eJ fáPu iPrj ßY~JroqJj yJKmmMr ryoJjÇ KfKj oxK\Phr ˝KjntrfJ I\tPj S~JTllJ¥ YJuMr ßWJweJ ßhjÇ FPf KuKUf mÜmq kJb TPrj Aˆ u¥j oÛ S u¥j oMxKuo ßx≤JPrr PxPâaJKr IJA~Nm UJjÇ mÜmq rJPUj KxAS j\oMu ßyJxJAj S cJAPrÖr ßhuS~Jr UJjÇ CkK˙f KZPuj oxK\Phr ßas\JrJr oMyJÿh IJ»Mu oJKuTÇ KuKUf mÜPmq \jJm IJA~Nm UJj mPuj, mJAr ßgPT fJTJPu oPj y~ Aˆ u¥j oxK\h ImTJPbJPoJVf KhT ßgPT ˝~ÄxŒjú FTKa k´KfÔJjÇ FaJ xfq, oJKr~Jo Px≤JPrr TJ\ ßvw yS~Jr kr ßVJaJ oxK\h ToPkäé IJPrJ hOKÓjªj yP~PZ FmÄ hNr ßgPT fJTJPu oPj yPm FKa FTKa ˝~ÄxŒjú k´KfÔJjÇ KT∂á FA KmvJu oxK\h kKrYJujJ~ PoJaJ IÄPTr Igt mq~ yP~ gJPTÇ fJZJzJ oJKr~Jo Px≤Jr KjotJe S KxjJVV nmj â~ mJmh FUjS k´J~ 2.9 KoKu~j kJC¥ WJaKf rP~PZÇ FA Igt TKoCKjKar oJjMPwr TJZ ßgPT TôrP\ yJxJjJ KyPxPm ßjS~J yP~KZPuJÇ FUj kptJ~âPo fJ kKrPvJi TrPf yPòÇ fJA KmKnjúnJPm lJ¥PrAK\Ä ImqJyf rP~PZÇ F mZr YJuM TrJ yP~PZ ÈS~JTl-lJ¥'Ç FA S~JTllJP¥ KfjnJPm hJj TrJ pJPmÇ k´gof” FA lJP¥ PpPTJPjJ IÄPTr Igt hJj TPr PhS~J pJPmÇ KÆfL~f” hLWt ßo~JhL TôrP\ yJxJjJ k´hJj TrJ pJPmÇ FA lJP¥r Igt oxK\Phr jJPo Pk´JkJKa UJPf KmKjP~JV TrJ yPm pJ ßgPT Kj~Kof IJ~ IJxPmÇ FZJzJS ßTC YJAPu oxK\Phr ßpPTJPjJ k´P\PÖ KjP\r xŒPhr FTKa IÄv AxuJKoT CAu mJ IKx~Pfr oPiq I∂nëÜ t TPr KhPf kJPrjÇ IKx~fTJrLr oOfqá r kr ˝\PjrJ fJ oxK\Ph hJj TPr ßhPmjÇ

FnJPmA oxK\hPT EeoMÜ TPr ˝Kjntr k´KfÔJj KyPxPm VPz PfJuJr CPhqJV V´ye TrJ yP~PZÇ KfKj IJvJmJh mqÜ TPr mPuj, KmVf KhjèPuJPf TKoCKjKar hJjvLu oJjMw ßpnJPm oxK\hPT xyPpJKVfJ TrPZj, IJVJoLPfS fJPhr hJPjr yJf k´xJKrf gJTPmÇ KfKj rJoJÆJPj Aˆ u¥j oxK\Phr mÉoMUL TJptâPor Km˜JKrf fáPu iPrjÇ KfKj mPuj, mZPr k´J~ 17 uJU oJjMw Aˆ u¥j oxK\h KnK\a TPr gJPTjÇ fPm oxK\Phr xmPYP~ mq˜ xo~ TJPa rJoJÆJj oJPxÇ k´Kf rJoJÆJPjA IJoJPhr jJjJoMUL IJP~J\j gJPTÇ AlfJr mqm˙JkjJ, fJrJmLy, A'PfTJl, ‰hjKªj Kmw~KnK•T IJPuJYjJ, Bh \JoJf, KlfrJy mqm˙JkjJ AfqJKhÇ k´Kf mZPrr oPfJ FmJrS FPxPZj IJ∂\tJKfT UqJKfxŒjú yJKl\VeÇ ohLjJ ßgPT FPxPZj KmKvÓ AxuJKo KY∂JKmh vJ~U xJCh jJKl IJuIJjJK\Ç KfKj vrL~Jy vJP˘ Kr~JPhr AoJo oMyJÿh Kmj xJCh AxuJKoT ACKjnJKxtKa ßgPT Cófr KcV´L uJn TPrj FmÄ xŒsKf ohLjJr FTKa Có IJhJuPfr KmYJrT KjpMÜ yP~PZjÇ Kovr ßgPT FPxPZj vJ~U IJyoh IJKxo jmmLÇ KfKj FT\j UqJfjJoJ IJKuo S yJKl\Ç IJuP\Kr~J ßgPT FPxPZj vJ~U fJSKlT Kmj vJmJjÇ IJPrJ rP~PZj ßxJoJKu~Jj mÄPvJØáf vJP~U IJ»Mu VJllJr S~JhtJPrÇ KfKj ßxJoJKu~J~ hMA hMAmJr TárIJj k´KfPpJKVfJ~ k´go yjÇ FZJzJ k´Kf mZPrr oPfJ k´KfKhj 600 oJjMPwr \jq AlfJPrr mqm˙J gJTPZÇ ˙JjL~ mqmxJ~LrJA FA AlfJrL ¸jxr TrPZjÇ \jk´Kf hMA kJC¥ TPr ¸jxr TrJ pJ~Ç fPm ßTC YJAPu 1 yJ\Jr 2v kJC¥ hJj TPr FTxJPg 6v oJjMPwr AlfJrL ¸jxr TrPf kJPrjÇ APfJoPiq rJoJÆJPj ßvw hvKhPjr A'PfTJPlr \jq uaJrL xŒjú yP~ ßVPZÇ Kfj vfJKiT IJPmhj ßgPT uaJrLr oJiqPo k´J~ FTv' Km\~Lr jJo ßWJweJ TrJ yP~PZÇ A'PfTJlTJrLPhr xPmtJó xMPpJV xMKmiJ KjKÁf TrPf xJKmtT k´˜áKf YuPZÇ k´KfKhj ß\Jyr S IJxr jJoJP\r kr rP~PZ Kmw~-KnK•T IJPuJYjJÇ oxK\Phr AoJoVe ZJzJS IjqJjq AxuJKoT KY∂JKmhVe FPf rJoJÆJj KmwP~ IJPuJYjJ ßkv TPr IJxPZjÇ k´KfKhjA vfvf oJjMw Fxm IJPuJYjJ~ IÄvV´ye TrPZjÇ Vf mZPrr jqJ~ F mZr BhMu ßlfPr 5Ka \JoJPfr mqm˙J rJUJ yP~PZÇ xTJu xJPz 7 aJ~ Êr∆ yP~ k´Kf WµJ I∂r I∂r xJPz 11aJ kpt∂ \JoJfèPuJ IjMKÔf yPmÇ KlfrJ KjitJKrf TrJ yP~PZ \jk´Kf 5 kJC¥Ç

kKrmJPrr PZJa mz xTu xhPxqr kã ßgPT BPhr IJPV KlfrJ IJhJ~ TrJ IkKryJptÇ fPm ßTJPjJ TJrPe pgJxoP~ KlfrJ k´hJj TrPf jJ kJrPu BPhr \JoJPf Aˆ u¥j oxK\Ph k´hJj TrJ pJPmÇ AlfJrkNmt IJPuJYjJ~ xJÄmJKhT, IJAj\LmL S TKoCKjKa ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUj ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur ßY~JrkJxtj mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßk´KxPc≤ ‰x~h jJyJx kJvJ, YqJPju IJA ACPrJPkr oqJPjK\Ä cJAPÖr ßr\J IJyoh l~xu ßYRiMrL xMP~m, xKuKxar oMyJÿh IJ»Mu TJuJo, xKuKxar ßhS~Jj oJyhL ßYRiMrL S xJ¬JKyT xMroJ xŒJhT IJyoh oP~\Ç IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj KmKvÓ KvãJKmh yJxjJf Fo ßyJxJAj FoKmA, KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL, ßms≤ TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr kJrPn\ IJyoh, AKoPV´vj \J\ ßmuJP~f ßyJxJAj, KjCyqJo TJCK¿Pur PckMKa ¸LTJr mqJKrˆJr jJK\r IJyoh, mOKav mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr xJPmT ßk´KxPc≤ vJyVLr mÜ lJr∆T, ßuUT S rJ\QjKfT KmPväwT mqJKrˆJr jSlu \Kor, TáAj ßorL ACKjnJKxtKar ßuTYJrJr yJxJj vyLh, mJÄuJPhv ßx≤JPrr nJAx ßY~JroqJj oMKymMr ryoJj oMKym, ßxPâaJKr ßhuS~Jr ßyJxJAj, IJr\M Ko~J FoKmA, TKoCKjKa ßjfJ IJmMu TJuJo IJ\Jh ßZJaj, vJykrJj oxK\Phr ßY~JroqJj IJuyJ\ô jNr mTv, xKuKxar oJxMh IJyoh, ßxJxJAKa Im mOKav mJÄuJPhvL xKuKxaPxtr ßxâaJKr UJPuh xJAláuäJy, c. oMK\mMr ryoJj, xJ¬JKyT ßhv xŒJhT fJAKxr oJyoMh, oJKxT hkte xŒJhT ryof IJuL, YqJPju Fx-Fr ßyc Im ßk´JVJox lJryJj oJxMh UJj, ßyc Im KjC\ TJoJu ßoPyhL, xJÄmJKhT j\r∆u AxuJo mJxj, xJÄmJKhT ßoJxPuy CK¨j IJyoh, FuKmKaKnr oqJPjK\Ä cJAPrÖr vJy ACxMl, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT TKm IJ»Mu TJA~No, FKaFj mJÄuJr KxKj~r KrPkJatJr ßoJ˜JT mJmMu, KaKn S~Jj Fr KxKj~r KrPkJatJr IJ\yJr nëÅA~J, KaKnS~Jj ßk´P\≤Jr fJKjo IJyxJj, S~JjmJÄuJ KjC\ xŒJhT \JKTr ßyJPxAj TP~x, xJÄmJKhT yJxJj yJKl\ kuT, u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßas\JrJr IJxo oJxMo, IJAKa ßxPâaJKr xJPuy IJyoh, xJÄmJKhT IJTmr ßyJPxj, xJÄmJKhT IJ»Mu oMKjo \JPyhL TqJru, mJÄuJ Korr xŒJhT IJ»Mu TKro VKj, xJÄmJKhT oKfCr ryoJj ßYRiMrL, xJÄmJKhT KoxmJy \JoJu, xJÄmJKhT IJyJh ßYRiMrL mJmM, xJÄmJKhT l~xu oJyoMh Ç

08 - 14 June 2018 Bangla Post 21

míˆu mJg S SP~Ó @S~JoL uLPVr AlfJr oJyKlPu vJy vJoLo

ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhv oyJTJv \~ TPrPZ ßkJˆ ßcÛ : mJÄuJPhPvr ksiJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJhv xTu PãP© CjúKf S xoíK≠ I\tj TPr YPuPZÇ mJÄuJPhv oyJTJPv mñmºM xqJPauJAa -1 C“PãkPjr oPiqKhP~ oyJTJv pMPV khJkte TPrPZÇ ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhv oyJTJv \~ TPrPZÇ Vf 4 \Mj míÓu-mJg S SP~Ó @S~JoL uLPVr AlfJr oJyKlu kNmt @PuJYjJ xnJ~ ksiJj IKfKgr mÜífJ~ Fxm TgJ mPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yPohÇ míˆu mJÄuJPhv ßx≤JPr IjMKÔf CÜ @PuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlPu xnJkKffô TPrj ˙JjL~ @S~JoL uLV xnJkKf ßr\JCu yT ßYRiMrL ÀTMÇ xÄVbPjr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT AxuJo CK¨Pjr kKrYJujJ~ IjMÔJPj ksiJj mÜJ KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr Kv· S mJKe\q Kmw~T xŒJhT @ x o KoxmJyÇ @ x o KoxmJy mPuj, u¥Pj mPx mJÄuJPhvPT IK˙KfvLu TrPf wzpπ S YâJ∂ TrJ yPòÇ fJPhr xTu IkksYJPrr KmÀP≠ xTu oMK\mJhPvtr QxKjTPhr GTqm≠nJPm ßoJTJPmuJ TrPf yPmÇ \jVPer oPiq @S~JoL uLV xrTJPrr xJluq fMPu irPf yPmÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhv @\ UJPhq x~ÄxŒjúÇ IgtjLKfr ksKfKa xMYPT mJÄuJPhv Cjú~jvLu ßhvèPuJr oPcPu

kKref yP~PZÇ @r Fr xmKTZMr oNPu rP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜífJ TPrj SP~ˆ u¥j @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT oBjMu AxuJo, míÓu-mJg S SP~Ó @S~JoL uLV xy-xnJkKf @KfTMr ryoJj, ZoÀu yT, ßoJvJKyh @uL, TJCK¿ur xMufJj UJj, ForJj KvThJr pMmuLV míÓu mJg F¥ SP~Ó vJUJr xnJkKf UJ~Àu @uo KuÄTj, TJ\L @»Mu T¨MZ, mhÀu AxuJo mTMu, ßas\JrJr Zor @uL, pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @KojMr ryoJj \MPju, míÓu mJÄuJ ßksxTîJm xnJkKf TJoÀu AxuJo, ßVRZ Ko~J k´oUM Ç

xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj míÓu mJg F¥ SP~Ó vJUJ pMmuLPVr KxKj~r xy xnJkKf vSTf @uo ßYRiMrL TKku, AoÀu TJP~x ßxJPyu, Sor lJÀT, lTÀu @uL, pMmuLV xy xnJkKf oJyoMh ßyJPxj rJjJ, @»Mu oMKTf, @»Mu \Kuu, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu yJKoh, @Aj Kmw~T xŒJhT oJKjTMöJoJj, oxTMh @uL, @mMu ßyJPxj, @»Mu jJKxr k´oMUÇ kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf S AlfJr kNmt ßhJ~J kKrYJujJ TPrj pMmuLPVr iot Kmw~T xŒJhT yJKmmMr ryoJjÇ


22 Bangla Post 08 - 14 June 2018

xJrJ Kmvõ

KmPãJPnr oMPU \ctJPjr hMfJPfrt YMoM KjP~ k´iJjoπLr khfqJV xoJPuJYjJr ^z vkg KjPuj ߸Pjr jfMj k´iJjoπL mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : P¸Pjr jfMj k´iJjoπL KyPxPm vkg Vsye TPrPZj xoJ\fJKπT hPur ßjfJ ßkPcsJ xJjPY\Ç Fr oiq KhP~ xÄxPh IjJ˙J ßnJPa ßyPr ãofJ ßgPT KmhJ~ ßjS~J oJKr~JPjJ rJ\P~r ˙uJKnKwÜ yPuj KfKjÇ KmKmKx muPZ, vKjmJr ßhvKar rJ\J wÔ ßlKuPkr TJZ ßgPT vkg ßjj ßkPcsJÇ Fxo~ xÄKmiJj rãJr k´KfvsMKf ßhj FA ßjfJÇ mz irPjr hMjtLKfPf \Kzf ãofJxLj Kkkux kJKars k´iJjoπL rJ\P~r KmÀP≠ IjJ˙J k´óJm FPjKZPuj ¸qJKjv ßxqJvJKuˆ S~JTtJxt kJKat (KkFxSA) ßjfJ xJjPY\Ç míy¸KfmJrA xJjPYP\r FA IjJ˙J k´óJPmr kPã Z~Ka ßZJa hPur xogtj @PxÇ Fr lPu ãofJYqMf yPf y~ rJ\~PTÇ oJ© FT fífL~JÄv @xj kJS~J hPur k´iJj KyPxPm k´iJjoπL kPhr \jq vkg ßjS~J ßkPcsJ @VJoL x¬JPyA ßWJweJ TrPmj; ßT fJr oKπxnJ~ gJTPZj @r ßT gJTPZj jJÇ vkg VsyPer kr vKjmJr oJKhsPh rJ\k´xJPh FT KmmíKfPf 46 mZr m~xL ßkPcsJ KmvõJPxr xPñ fJr hJK~fô kJuPjr TgJ \JKjP~PZjÇ

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : Tr míK≠ S hsmqoNPuqr C±tVKfr TJrPe aJjJ TP~TKhPjr KmPãJPnr oMPU khfqJV TrPf mJiq yPuj \ctJPjr k´iJjoπL yJKj oMuKTÇ ßxJomJr mJhvJ KÆfL~ @mhMuäJyr xPñ QmbPTr kr khfqJVk© \oJ ßhj KfKjÇ Umr hqJ VJKct~JPjrÇ UmPr muJ yP~PZ, Vf oJPx FTKa

xMwoJ ˝rJ\PT KjP~ yJKrP~ KVP~KZu KmoJj! mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : nJrPfr krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\PT myjTJrL FTKa KmoJj 14 KoKjPar \jq 'yJKr?P~' KVP~KZuÇ vKjmJr nJrf ßgPT oKrvJx pJS~Jr kPg Foj WajJr \jì y~ mPu

è~JPfoJuJ~ IVúqM“kJPf Kjyf 25

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : è~JPfoJuJr lMP~PVJ @PVú~KVKrr IVúqM“kJPf I∂f 25 \j Kjyf FmÄ TP~Tv' oJjMw @yf yP~PZÇ PhvKar TotTftJPhr mrJf KhP~ ßxJomJr xTJPu KmKmKxr FT k´KfPmhPj F fgq \JjJPjJ yP~PZÇ FPf muJ yP~PZ, rJ\iJjL è~JPfoJuJ KxKar k´J~ 40 KTPuJKoaJr hKãe-kKÁPo ImK˙f @PVú~KVKrKa ßgPT C•¬ KvuJ, TJPuJ ßiJ~J S ZJA KjVtf yPòÇ è~JPfoJuJr \JfL~ hMPptJV mqm˙JkjJ xÄ˙J \JKjP~PZ, uJnJr FTKa ßxsJf Fu ßrJPcS jJPor FTKa VsJoPT VsJx TPrPZÇ FPf SA

@~Tr @APjr UxzJ k´óJm TPr ßhvKar xrTJrÇ @AjKa FUjS xÄxPh kJx y~KjÇ FA @APj mqKÜVf @~Tr 5 vfJÄv mJzJPjJr kJvJkJKv KmKnjú ßTJŒJKjèPuJr Skr 20 ßgPT 40 vfJÄv yJPr Tr mJzJPjJr k´óJm TrJ yP~PZÇ Fr k´KfmJPhA rJóJ~ ßjPoPZj KmPãJnTJrLrJÇ Vf TP~T mZPrr

\ctJPj FaJA xmPYP~ mz irPjr KmPãJnÇ KmPãJnTJrLPhr hJKm, jfMj SA Tr KmPur TJrPe hKrhs S oiqKm•rJ ãKfVsó yPmÇ SA KmPur k´KfmJPh rJ\iJjL @ÿJPj TP~TKhj iPr KmPãJn YuPZÇ yJ\Jr yJ\Jr KmPãJnTJrL k´iJjoπLr TJptJuP~r xJoPj Im˙Jj KjP~ yJKj oMuKTPT xrJPjJr hJKmPf ßäJVJj ßhjÇ @u \JK\rJ \JKjP~PZ, Vf TP~T mZr iPrA \ctJPjr IgtjLKf xoxqJVsóÇ QmPhKvT IjMhJPjr Skr KjnrsvLu fJrJÇ 2016 xJPu k´iJjoπLr hJK~fô ßjS~J oMuKTPT vreJgtL xÄTa ßoJTJPmuJ, @ûKuT CP•\jJ FmÄ ßhPvr IgtQjKfT Cjú~Pjr of YJk ßoJTJPmuJ TrPf yP~PZÇ Có ßmTJrfô FmÄ k´JTíKfT xŒPhr ˝·fJr oPiq gJTJ ßhvKa \JjM~JKr ßgPTA TP~T hlJ~ Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr hJo mJKzP~PZ, pJ jJVKrTPhr ãM… TPrPZÇ

VsJPor mJKzWr ±Äx yP~ ßVPZ FmÄ IPjT oJjMw hê yP~PZÇ IVúqM“kJPfr TJrPe @TJPv ZJA ZKzP~ kzJ~ è~JPfoJuJ KxKar uJ IPrJrJ KmoJjmªr mº ßWJweJ TrJ yP~PZÇ PhvKar ßk´KxPc≤ K\Ko ßoJrJPux \JKjP~PZj, \JfL~ \ÀKr Im˙J ßoJTJPmuJ k´Kâ~J ÊÀ TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, 'I∂f KfjKa FuJTJ~ mqJkT ã~ãKfr @vïJ TrKZ @orJÇ' ˙JjL~ KmPvwùPhr fgq IjMpJ~L, 1974 xJPur kr lMP~PVJ @PVú~KVKrr FaJA xmPYP~ mz IVúqM“kJPfr WajJÇ

@jªmJ\Jr kK©TJr FT k´KfPmhPj muJ yP~PZÇ FPf muJ yP~PZ, vKjmJr hMkMr 2aJ 8 KoKjPa xMwoJ ˝rJ\PT KjP~ nJrPfr KfÀIj∂kMro ßgPT Cc?Ju ßh~ ßhvKar KmoJj mJKyjLr KmPvw KmoJj 'PoWhNf'Ç V∂mq oKrvJxÇ KmoJj ZJc?Jr kPrA k´gJoJKlT KfÀIj∂kMro F~Jr asJKlT TP≤sJu (FKaKx) Umr kJKbP~ ßh~ ßYjúJA lîJAa AjlrPovj KrK\~j (Fl@A@r)-PTÇ ßYjúJA ßgPT Umr pJ~ oKrvJx FKaKxr TJPZÇ KmkK• mJPi WµJ @c?JA kr, KmPTu 4aJ 44 KoKjPaÇ oKrvJx FKaKxr xPñ xÄPpJV KmKòjú yP~ pJ~ 'PoWhNPf'rÇ oyJxJVrL~ IûPu ßpJVJPpJV mqm˙Jr xoxqJr \jq IPjT CPzJ\JyJ\A ßxUJPj 'Il rJcJr' yP~ pJ~Ç FA FuJTJ~ ßTJjS KmoJPjr xPñ xÄPpJV KmKòjú yP~ ßVPu @i WµJ IPkãJ TPr fJrkr xfTtmJftJ \JKr TPr FKaKxÇ KT∂á KnKn@AKkr KmoJj mPu ßhKr TPrKj oKrvJxÇ ßpJVJPpJV TPr ßYjúJA Fl@A@rFr xPñÇ ßYjúJA Imvq fJPhr @võó TPr \JjJ~, oKrvJPxr @TJvxLoJ~ ßdJTJr KbT kPrA ßTJjS TJrPe KmoJjKar xPñ oKrvJx FKaKxr xÄPpJV KmKòjú yP~ KVP~KZuÇ fUj ouÆLPkr oJPu FKaKxr xPñ xÄPpJV TPrKZu 'PoWhNf'Ç KbT 14 KoKja kPr xMwoJr KmoJj ßgPT xÄPpJV TrJ y~ oKrvJx FKaKxr xPñÇ fJr kPrA oKrvJPx KjrJkPh Imfre TPr KmoJjKaÇ

KmsT&?x vLwt QmbPT ßpJV KhPf hKãe @Kl∑TJ pJS~Jr kPg oKrvJPx ßgPo ßx ßhPvr KvãJoπL uLuJPhmL hMTMPjr xPñ QmbT TPrj xMwoJÇ

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : PaKuKnvPj xrJxKr xŒ´YJKrf FT IjMÔJPj k´mJxL FT KlKuKkPjJ jJrL vsKoPTr ßbJÅPa YMoM KhP~ mqJkT xoJPuJYjJr oMPU kPzPZj KlKukJAPjr ßk´KxPc≤ rKhsPVJ hMfJPftÇ hKãe ßTJKr~Ju KxCPu k´mJxL KlKuKkPjJ vsKoTPhr (SFlcKmäC) FT IjMÔJPj FA WajJ WPaÇ KxFjFj'r FT k´KfPmhPj \JjJPjJ yP~PZ, IjMÔJPj mÜífJTJPu FTKa mAP~r Kl∑ TKk ßjS~Jr \jq hMA KlKuKkPjJ jJrLPT oPû cJPTj hMfJPftÇ SA hMA jJrL oPû fJr kJPv hJÅzJPf ßkPr Ifq∂ @jKªf KZuÇ FPhr oPiq FT\jPT \KzP~ iPr fJr VJPu YMoM ßhj hMfJPftÇ Frkr KÆfL~ jJrLPT fJr ßbJPa YMoM ßhS~Jr \jq AKñf TPrjÇ F WajJr FTKa KnKcSPf ßhUJ ßVPZ, ßk´KxPcP≤r Foj AvJrJ~ SA fÀeL jJntJx nKñPf yJxPf gJPTj FmÄ uöJmjfnJPm KTZMaJ @èKkZM TrPf gJPTjÇ F xo~ hMfJPft fJPT @mJrS YMorM AKñf TPrjÇ ImPvPw

hMfJPft KjP\A KTZMaJ xJoPj ^MPT SA jJrLr ßbJÅPa YMoM ßhjÇ F xo~ IjMÔJPj CkK˙f hKãe ßTJKr~J~ Torsf KlKuKkPjJ vsKoTPhr CuäJx TrPf ßhUJ pJ~Ç fPm FA WajJPT ÈFT\j jJrLKmPÆwL ßk´KxPcP≤r KmrKÜTr jJaT' mPu CPuäU TPrPZ KlKuKkP¿r IKiTJr @PªJujTJrL ßVJÔL VqJmKrP~uJÇ fJPhr hJKm FmJrA k´go jJ, Fr @PVS hMfJPft jJrLPhr xPñ F rTo IPvJnj @Yre TPrPZjÇ IjqKhPT hMfJPfrt FA YMoM KjP~ xoJPuJYjJr ^z CPbPZ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPoSÇ IPjPT FA WajJPT Èy~rJKjoNuT' mPu hJKm TPrPZjÇ vJroJKj TMAP∂J jJPo KlKukJAPjr FT jJVKrT aMAaJPr mPuj, SA jJrL vsKoPTr TJZ ßgPT ßp YMoMKa ÈYJAPuj' hMfJPft, fJ y~rJKjr joMjJÇ oNuf KfKj fJr ãofJr k´nJm UJKaP~ hKrhs SA jJrL vsKoPTr TJZ ßgPT xÿKf @hJ~ TPr KjP~PZjÇ

rJKv~Jr ßãkeJ˘ pJPò TJfJPr, yJouJr ÉoKT ßxRKhr mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : PxRKh @rPmr CPÆV S ÉoKTr oPiqA TJfJrPT ßãkeJ˘ xrmrJy TrPf pJPò rJKv~JÇ ßhvKa muPZ, ßãkeJ˘ xrmrJPyr kKrT·jJ ßgPT fJrJ xPr @xPm jJÇ Foj UmPr @u-\JK\rJr FT k´KfPmhPj muJ yP~PZ, Fr lPu kJrxq CkxJVr FuJTJr hMA ßhv ßxRKh S TJfJPrr oPiq jfMj TPr xÄTa QfKr yPf YPuPZÇ @u-\JK\rJr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, KjrJk•Jr ˝JPgt TJfJr xrTJr ßp Fl400 ßãkeJ˘ KTjPf ßYP~PZ, fJ KmKâr kKrT·jJ ßgPT xrPZ jJ rJKv~JÇ @r ßãkeJ˘ KmKâ TrJ yPuA TJfJPr yJouJr ÉoKT KhP~PZj ßxRKh mJhvJ xJuoJjÇ l∑JP¿r uJ oÅPhr FT k´KfPmhPj muJ y~, TJfJPrr ßãkeJ˘ ßTjJr TotxKN Y KmköjT mPu o∂mq TPrPZ ßxRKh @rmÇ ßxRKh mJhvJy xJuoJj Kmj @mhMu @K\\ F CPÆPVr TgJ \JKjP~ KYKb KuPUPZj l∑JP¿r ßk´KxPc≤ FoJjMP~u oJPUJÅPTÇ ßhJyJ pKh ßãkeJ˘ ßTPj fPm Èk´P~J\jL~ xm khPãk' ßjPm ßhvKa mPuS ÉoKT KhP~PZ ßxRKh @rmÇ KYKbPf IjMPrJi TrJ yP~PZ, l∑J¿ xrTJr ßpj TJfJrPT ßãkeJ˘ ßTjJ ßgPT Kmrf gJTPf @øJj \JjJ~Ç KYKbPf ßxRKh mJhvJ KuPUPZj, kKrK˙Kf TKbj yPu TJfJPr

IKnpJj YJuJPjJr oPfJ khPãk ßjS~J yPmÇ rJKv~Jr CóTPãr ßjfJ, k´KfrãJ FmÄ Kjrk•JKmw~T TKoKar ßckMKa ßY~JroqJj @PuKé TjcsJP~n mPuPZj, rJKv~J Fx-400 ßãkeJ˘ TJfJPrr TJPZ ßmYPmÇ rJKv~Jr ¸MaKjTPT KfKj

TgJS YuPZÇ FKhPT TJfJr xrTJr F KmwP~ KTZMA \JjJ~KjÇ fPm ÉoKTr kr ßhvKar rJ\iJjL vyr ßhJyJPf ZKzP~PZ k´mu @PuJzjÇ jfMj TPr CkxJVrL~ pMP≠r @vïJ~ @rPmr kNmt k´JP∂ ãMhs ßhv TJfJPr ZzJPò @fïÇ

muPuj, ÈrJKv~Jr Kj\˝ @Vsy @PZÇ @oJPhr KjP\r mJP\Par KhPTS uã rJUPf y~Ç ßxRKh @rPmr Im˙JPjr TJrPe TJfJPrr TJZ ßãkeJ˘ KmKâr ßãP© @orJ KkZkJ ym jJÇ rJKv~J fJr Im˙Jj ßgPT xPr @xPm jJÇ' oiqk´JYq KmPvwùPhr iJreJ, kJrxq CkxJVrL~ IûPu ßxRKh @rm míy•o ãofJvJuL rJÓsÇ fJr kNmt xLoJ~ gJTJ TJfJr FTKa ãMhs rJÓsÇ ßxA rJÓs pKh Fl 400 ßãkeJ˘ ßTPj, fJyPu fJ ßmv KY∂JrA TJre ßxRKh @rPmr \jqÇ FA ßãkeJ˘ KTjPf oKr~J TJfJr xrTJrÇ rJKv~Jr xPñ fJPhr

Vf mZPrr IPÖJmPr rJKv~Jr TJZ ßgPT Fl-400 ßãkeJ˘ âP~r YMKÜ TPr TJfJrÇ FTA oJPx rJKv~J xlPr pJj mJhvJy xJuoJjÇ KfKjS rJKv~Jr TJZ ßgPT Fl-400 ßãkeJ˘ âP~r \jq k´JgKoT YMKÜ TPrjÇ xπJPxr xyJ~fJ TrPZóFoj IKnPpJPV Vf mZPrr 5 \Mj TJfJPrr KmÀP≠ ImPrJi @PrJk TPr ßxRKh @rm, mJyrJAj, @rm @KorJf, KoxrÇ ßhvKar xPñ TNaQjKfT xŒTtS KZjú TPr TP~TKa ßhvÇ Frkr ßgPT TJfJPrr xPñ QmrL xŒTt YuPZ ßxRKh @rPmrÇ


iPotr kJfJ

fJ

rJmLy Ifq∂ l\LufkNet jJoJp, pJr ÆJrJ mJªJr \LmPjr èjJy ãoJ TrJ y~Ç oyJjmL (xJ.) ro\Jj oJPx fJrJmLy jJoJp @hJ~ TrJr \jq xJyJmJ-FPTrJoPT KmPvwnJPm C“xJy k´hJj TrPfjÇ oJPy ro\JPjr fJrJmLy pKh FToJ© AoJj S krTJPur k´fqJvJr fJKVPh kzJ y~, fJyPu IfLPfr xm èjJy ãoJ TPr ßhS~J yPmÇ fJrJmLy jJoJPpr l\Luf S optJhJ xŒPTt rJxNuuM Jä y (xJ.) ArvJh TPrPZj, ÈPp mqKÜ AoJPjr xPñ xS~Jm yJKxPur CP¨Pvq ro\JPjr rJPf fJrJmLy jJoJp @hJ~ TPrj, fJr kNmmt ftL xoó èjJy oJl TPr ßhS~J yPmÇ' (xyLy mMUJrL, yJhLx : 2008, xKyy oMxKuo, yJhLx : 759, xMjJPj hJPrKo: 1817, oMxjJPh @yoJh : 9445, oMxjJPh ÉoJAKh : 1037) Ç yJKl\ AmPj yJ\Jr @xTJuJKj (ry.) mPuj: fJrJmLy v»Ka fJrKmyJfMj Fr mÉmYjÇ fJrKmyJfMj Igt FTmJr Kmv´Jo V´ye TrJÇ oJPy ro\JPjr mrTfo~ r\jLPf \JoJPfr xPñ ßp jJoJp kzJ y~ fJPT fJrJmLy mPuÇ (lJfÉu mJrL, KTfJmM xJuJKff fJrJmLy 4/294)Ç @u oJjJr k´PefJ mPuj: fJrJmLy mÉmYj; FTmYj fJrKmyJfMj, Igt mxJ, fJrJmLyr jJoJPp k´Kf YJr rJTJf I∂r mxJÇ pUj ßgPT xJyJmJ-FßTrJo F jJoJp xKÿKufnJPm @hJ~ TrPf @r÷ TPrj fUj ßgPTA fJÅrJ YJr rJTJPfr kr Kmv´Jo KjPfjÇ fJA F jJoJPpr jJo fJrJmLy mPu TrJ yP~PZÇ (lJfÉu mJrL) ro\Jj oJPx FvJr jJoJPpr kr KmKfr jJoJPpr kNPmt (Ijq oJPxr) IKfKrÜ ßpA xMjf ú jJoJp kzJ y~ fJPT fJrJmLyr jJoJp muJ y~Ç FA jJoJPpr Kj~o yPuJ k´Kf hMA rJTJf I∂r∂ xJuJo KlrJPjJ yPmÇ FA jJoJp ßT KT~JPo ro\JjS muJ y~Ç (fMylJfMu @uoJ~L 2~ U¥, 289 kí:,TJoMxuM KlTy 2~ U¥, 448kí:, @umJyÀr rJP~T: 2~ U¥, 116 kíÔJÇ) rJxMu (xJ.) Fr pMPV @jMÔJKjTnJPm \JoJPf fJrJmLy jJoJp kzJr mqm˙J KZu jJÇ CÿPfr k´Kf IKfv~ TÀeJ S h~JvLufJr TJrPeA KfKj fJrJmLyr jJoJp Kj~Kof \JoJPf @hJ~ TPrjKjÇ TJre KfKj ßTJPjJ @ou Kj~Kof TrPu fJ lr\ yP~ pJS~Jr x÷JmjJ KZuÇ TJP\A fJrJmLy lr\ yP~ ßVPu hMmut CÿPfr \jq Kj~Kof fJrJmLy @hJ~ TrJ TÓxJiq yP~ kzfÇ F mqJkJPr yJKhPx FPxPZ, jmL TKro (xJ.) ro\JPjr FTrJPf oxK\Ph fJrJmLy kzPujÇ xJyJmJ-FPTrJorJS fJr xPñ \JoJPf vJKou yPujÇ KÆfL~ rJPf jJoJK\r xÄUqJ @rS ßmPz ßVuÇ Frkr fífL~ mJ YfMgt rJPf jmL TKro (xJ.) fJrJmLyr \jq oxK\Ph FPuj jJÇ l\Prr kr xmJAPT uã TPr muPuj, È@Ko ßfJoJPhr @V´y S CkK˙Kf uã TPrKZ, KT∂á F jJoJp ßfJoJPhr Ckr lr\ yP~ pJS~Jr @vïJ~ @Ko ßfJoJPhr TJPZ @KxKjÇ' (mMUJrL: 1129 oMxKuo : 761)Ç oMxuoJjVj @mM mTr (rJ:) Fr ßUuJlf TJu S Cor (rJ:) Fr ßUuJlPfr k´go KhPT F Im˙J~A KZuÇ Frkr yprf Cor (rJ.) oxK\Ph jmmLPf xJyJmLPhr U§ U§ \JoJPf S FTJTL fJrJmLyr jJoJp kzPf ßhPU xmJA KoPu FT \JoJPf fJrJmLy kzJr k´P~J\jL~fJ CkuK… TPrjÇ CPuäUq ßp kKm© ro\Jj oJPx fJrJmLyr jJoJPp FTmJr TMr@j vrLl Ufo TrJ xMjf ú Ç hMA mJr Ufo TrJ C•oÇ @r KfjmJr Ufo TrJ @l\Ju mJ IKfC•oÇ (rJ¨Mu oMyfJr : 2~ U¥, 497 kíÔJ, lJfS~J hJÀu CuMo ßhSmª 4gt U¥, 274 kíÔJ) fJrJmLy jJoJp jJrL-kMÀw CnP~r \jqA xMjPú f oM~JÑJhJÇ F jJoJp (kMÀw) \JoJPfr xPñ @hJ~ TrJ ßmKv xS~JPmr TJ\Ç fPm WPrS @hJ~ TrJ ßpPf kJPrÇ F jJoJPp TMr@j vrLl Ufo TrJ IKiT xS~JPmr TJ\Ç fPm xNrJ-KTrJ@Pfr oJiqPo @hJ~ TrPuS jJoJPpr xm xS~JmA kJS~J pJ~Ç lMTJyJP~ ßTrJo mPuj: \JoJPfr xJPg fJrJmLyr jJoJp kzJ xMjPú f ßTlJ~JÇ ßTJj oyuäJ~ pKh ßTC-A \JoJPfr xJPg jJ kPz fJyPu xTPuA èjJVJr yPmÇ @r pKh KTZM ßuJT oxK\Ph \JoJPfr xJPg @hJ~ TPr @r ßTC ßTC WPr FTJ FTJ @hJ~ TPr fJyPu FPf ßTJj IxMKmiJ ßjAÇ fPm FTgJ ImvqA ˝re rJUPf yPm ßp, pJrJ FTJ FTJ kzu fJrJ \JoJPf kzJr xS~Jm ßgPT mKûf yuÇ (TJoMxuM KlTy: 2~ U¥, 450 kíÔJ) 20 rJTJf fJrJmLy jJoJPpr hKuu fJrJmLy jJoJPpr xNYjJ ßgPTA 20 rJTJf @hJ~ TrJ yfÇ yJhLx vrLPl mKetf @PZ, yprf @P~vJ (rJ:) ßgPT mKetf, KmvõjmL (xJ.) hMA rJPf 20 rJTJf jJoJp xJyJmJ-F-PTrJPor xJPg @hJ~ TPrj; KT∂á KfKj fífL~ rJPf @r ßmr yjKjÇ KfKj mPuj, @Ko @vÄTJ TKr ßp FKa ßfJoJPhr (xJyJmJ-FPTrJPor) k´Kf @mJr mJiqfJoNuT jJ yP~ pJ~ (AmPj yJ\r @xTJuJjL (ry:) Tíf È@u-fJuULx @u-yJmLr', 2~ U§, yJhLx jÄ 540)Ç yprf AmPj @æJx (rJ:) metjJ TPrj ßp oyJjmL (xJ.) ro\Jj oJPx k´Kf rJPf KjP\ KjP\ 20 rJTJf fJrJmLyr jJoJp FmÄ Frkr 3 rJTJf KmKfPrr jJoJp S @hJ~ TrPfj (ÈxMjJj @u-mJ~yJTL, yJhLx jÄ 12102, PoJxJjúJPl AmPj @Km vJ~mJ, yJhLx jÄ 7692)Ç yprf Cor (rJ.)-Fr KUuJlfTJPu xJyJmLPhr A\oJ ÆJrJ oNuf ro\Jj oJPxr oPiq 20 rJTJf fJrJmLyr jJoJp \JoJPfr xPñ @hJ~ TrJr rLKfr k´Yuj y~Ç jfMmJ oNu fJrJmLyr xNYjJ rJxNu (xJ.) ßgPTA yP~PZÇ (@u oMVjL 1o U¥, 833 S 834 kíÔJ)Ç @oLÀu oMKojLj Cor (rJ:) k´UqJf xJyJmL fJoLo

08 - 14 June 2018 Bangla Post 23

fJrJmLy jJoJPpr l\Luf S k´P~J\jL~ KTZM oJx~JuJ @uäJoJ oMlfL oM\JKyh C¨Lj PYRiMrL hMmJVL

@hhJrL (rJ:) S CmJA AmPj TJ'm (rJ:) Fr AoJoKfPf fJrJmLyr \JoJPfr mqm˙J TPrjÇ @r rJxNu (xJ.) ArvJh TPrPZj ßp, ßfJorJ @oJr xMjf ú FmÄ ßUJuJlJP~ rJKvhLPjr xMjf ú PT hí|fJr xJPg @TPz irÇ (@mM hJCh:4607, KfrKo\L,2676,), lJfS~JP~ lJfS~J vJoL: 2~ U¥,493 kíÔJ) yprf xJBm AmPj A~JpLh (rJ:) mPuPZj, ÍUuLlJ yprf Cor AmPj UJ•Jm (rJ:) Fr vJxj @oPu oMxuoJjmíª ro\Jj oJPxr k´Kf rJPf 20 rJTJf fJrJmLy S 3 rJTJf KmKfr jJoJp kzPfjÇ"(ÈoM~J•J oJPuT', xJuJf IiqJ~, oJ \J'@ lL TJ~JPo ro\Jj, 1o U§, 159 kíÔJ, yJhLx jÄ 380)Ç fJPm~L yprf @mhMu @pLp Kmj rJKl' (ry:) yPf mKetf, KfKj mPuj: Íyprf CmJA AmPj TJ'm ((rJ:) ohLjJ ßoJjJS~JrJ~ ro\Jj oJPx 20 rJTJf fJrJmLy jJoJPpr \JoJPf AoJoKf TrPfjÇ"(PoJxJjúJPl AmPj @Km vJ~mJ, 5o U§, 224 kíÔJ, 7766 jÄ yJhLx)Ç yprf yJxJj mxrL (ry:) mPuj: ÍUuLlJ Cor lJ„T (rJ:) fJrJmLy jJoJPp yprf CmJA AmPj TJ'm (rJ:) Fr AoJoKfPf oJjMwPhrPT \JoJPf TJfJrm≠ TPrj FmÄ KfKj (AmPj TJ'm) 20 rJTJf jJoJp kzJjÇ" (ÈKx~Jr @u-@'uo S~Ju jMmJuJy', 1o U§, 400-1 kíÔJ, yprf CmJA AmPj TJ'm (rJ:) (Fr \LmjL) AoJo jmmL (ry:) CPuäKUf metjJ xŒPTt mPuj: ÍFr xjh xyLyÇ" (È@u-UMuJxJf @u-@yTJo', yJhLx jÄ 1961)Ç AoJo @mM mTr TJxJKj (ry:) mPuj- ÈÈIKiTJÄv CuJoJP~ ßTrJo pJ mPuPZj fJA KbTÇ ßTjjJ yprf Cor (rJ.) rJoJpJj oJPx xJyJmJ-F-PTrJoPT CmJA AmPj TJ'm (rJ.) Fr AoJoKfPf FTK©f TPrj FmÄ KfKj fJPhrPT KjP~ k´Kf rJPf 20 rJTJfA kzPfjÇfJPhr A\oJ xŒjú yP~PZ (mJhJP~Cx xJjJP~ 1/644) Ç vJ~UMu AxuJo AmPj fJAKo~Jy, @u-oM\JxoL S F xŒPTt mPuj: ÍFKa xk´oJKef ßp yprf CmJA AmPj TJ'm (rJ.) ro\Jj oJPx xJyJmJ-F-PTrJoPhr \JoJPf 20 rJTJf fJrJmLy S 3 rJTJf KmKfPrr jJoJPp AoJoKf TrPfjÇ IfFm, IKiTJÄv CuJoJ-F-PTrJPor oJxuJT (rLKf-jLKf) FA ßp, FKa-A xMjJú yÇ ßTjjJ, yprf CmJA AmPj TJ'm (rJ.) FA 20 rJTJPfr AoJoKf TrJr xo~ SUJPj CkK˙f KZPuj ßoJyJK\r (Ky\rfTJrL) S @jxJr (xJyJpqTJrL) xJyJmLmíª, KT∂á fJÅPhr FT\jS Fr KmPrJKifJ TPrj Kj!" (AmPj fJAKo~Jy Tíf o\oM~J-F-lJfJS~J, 1:191) Ç KmUqJf fJPm~L AoJo @mhMr ryoJj xMuJoL (ry:) metjJ TPrj ßp yprf @uL (rJ:) ro\Jj oJPx TMr@j o\Lh ßfuJS~JfTJrL yJKl\Phr ßcPT fJPhr oPiq FT\jPT 20 rJTJf fJrJmLy jJoJp kzJPf mPuKZPuj FmÄ KjP\ KmKfPrr jJoJPp AoJoKf TrPfjÇ (AoJo mJ~yJTL Tíf 'xMjJj @uTMmrJ', 2~ U§, 699 kíÔJ, yJhLx jÄ 4620)Ç yprf @mNu yJxjJ metjJ TPrj ßp yprf @uL (rJ:) \QjT mqKÜPT ro\Jj oJPx 20 rJTJf fJrJmLy jJoJPp AoJoKf TrJr KjPhtv ßhjÇ" (PoJxJjúJPl AmPj @Km vJ~mJ', 5o U§, 223 kíÔJ, yJhLx jÄ 7763) Ç @u-yJKrx (rJ:) metjJ TPrj ßp KfKj ro\Jj oJPx 20 rJTJf fJrJmLy jJoJp @hJ~ TrPfj, @r 3 rJTJf KmKfPrr jJoJPpS AoJoKf TrPfj FmÄ ÀTNr @PV TMjf M kzPfj (oMxJjúJPl AmPj @Km vJ~mJy, 5o U§, 224 kíÔJ, yJhLx jÄ 7767) Ç AoJo mMUJrL (ry:) fJÅr È@u-TMjJ' kMóPT CPuäU TPrj: yprf @mN @u-UMxJAm (rJ:) metjJ TPrj ßp yprf xMS~JAh Kmj VJlJuJy (rJ:) xm xo~-A ro\Jj oJPx @oJPhrPT KjP~ \JoJPf 20 rJTJf fJrJmLy jJoJPp AoJoKf TrPfj (@uTMjJ, 2~ U§, yJhLx jÄ 234) Ç xJyJmJ S fJPm~LjVPer pMPV FmÄ AxuJPor ˝jJoijq AoJoVe ßpoj AoJo @mM yJKjlJ, AoJo oJPuT, AoJo vJPl~L, AoJo @yoh (ry.) xmJA 20 rJTJf fJrJmLyr kPã KZPuj (@u oMhJSS~JjJfMu TMmrJ, AoJo oJPuT 1/193)Ç xJyJmJ-F-ßTrJo, UJ~Àu TMÀPjr ßv´Ô k´\jì, @AÿJP~ oM\fJKyKhj S xJuPl xJPuKyPjr @ouTíf F IKmxÄmJKhf xMjf ú , 20 rJTJf fJrJmLy jJoJp IfLPfr oPfJ mftoJPjS oÑJ vrLl S oKhjJ vrLPlr kKm© hMA oJxK\Ph (yJrJoJAjvrLlJAPj) pgJPpJVq optJhJ~ kJKuf yP~ @xPZÇ F KmwP~ oMxKuo CÿJyr oPiq ßTJPjJ KÆof ßjAÇ F k´xPñ PxRKh @rPmr KmUqJf @Puo, oxK\Ph jmmLr k´Kx≠ oMhJrKrx S ohLjJ vrLPlr xJPmT TJpL, ÈÈßvU @Kf~qJ xJKuo ÍFT yJ\Jr mZPrr IKiT xo~ iPr oxK\Ph jmmLPf fJrJmLy Fr AKfyJx" jJPo FTKa oNuqmJj V´∫ rYjJ TPrjÇ KfKj kNet

kMK˜TJKaPf FA TgJA xJmqó TPrPZj ßp, yJ\Jr mZPrr IKiT xo~ iPr oxK\Ph jmmLPf fJrJmLy Kmv rJTJfA YPu @xPZÇ fJrJmLy 20 rJTJf yS~Jr mqkJPr xTu oMyJK\r S @jxJr xJyJmL FmÄ ßVJaJ oMxKuo CÿJyr A\oJ fgJ GTqof xÄWKaf y~Ç 20 rJTJf fJrJmLyr mqJkJPr UMuJlJP~ rJPvhLj FmÄ Ijq xJyJmLr ßTJj irPer @kK• ßTJj KTfJPm CPuäU ßjAÇ KmUqJf fJPm~L, AoJo @'fJ Kmj @mLrJmJy (ry:) mPuj: @Ko ßuJTPhrPT (xJyJmL S fJPm~LVePT) ßkP~KZ, fJÅrJ 20 rJTJf fJrJmLy @r 3 rJTJf KmKfr kzPfjÇ k´UqJf oyJK¨x @uäJoJ ßoJuäJ @uL TJrL (ry:) KuPUPZj:fJrJmLyr jJoJp 20 rJTJf Fr Ckr xm xJyJmJ-F-PTrJPor A\oJ (xmt xÿf GTqof) xÄWKaf yP~PZÇ mMUJrL vrLPlr mqJUqJTJr AoJo TôJxfJuJjL (ry:) KuPUPZj:yprf Cor (rJ:) Fr pMPVr Im˙J k´J~ A\oJ mJ xmtxÿf GTqof kptJP~r Ç AoJo AmPj TMhJoJ yJ’uL (ry:) fJÅr KmUqJf V´∫ @u oMVjLPf KuPUj: yprf Cor (rJ.) pJ TPrPZj FmÄ ßp KmwP~ xm xJyJmJ-F-PTrJo G xoP~ A\oJ (xmtxÿf GTq) yP~PZj, fJ IjMxrPer ßãP© xmtJPkãJ V´yePpJV S xPmtJ•oÇ CPuäUq ßp, AmPj TMhJoJ (ry:) Fr CkPrJÜ mÜPmq A\oJr V´yePpJVqfJ, KmPvw TPr xJyJmLVPer A\oJ xmtJPkãJ k´JiJjqPpJVq S xPmtJ•o IjMxreL~ yS~Jr k´KfS AKñf rP~PZÇ 8 rJTJf fJrJmLy k´xñ yprf @P~vJ (rJ.) Fr yJhLPx @a rJTJf fJyJöMh jJoJPpr metjJ kJS~J pJ~, pJ ro\Jj S ro\Jj mqfLf mZPrr IjqJjq xoP~S jmL TKro (xJ.) kzPfj mPu metjJ~ CPuäU TrJ yP~PZÇ ßxaJ ßp fJrJmLy j~, fJ metjJr nJwJ ßgPTA ¸ÓÇ TJre @a rJTJf pKh fJrJmLy yPfJ fJyPu Èro\Jj ZJzJS FaJ kzPfj' muJ KbT yPfJ jJÇ xPmtJkKr @a rJTJPfr yJhLxKa AoJo mMUJrL (ry.) mMUJrL vrLPlS fJyJöMh IiqJP~ CPuäU TPrPZj, FPf xM¸Ó y~ ßp, fJ @a rJTJf fJyJöMhA KZu; fJrJmLy j~Ç FA yJhLxKa pKh mJóPmA fJrJmLy Kmw~T yPfJ fJyPu pMPV pMPV oM\fJKyh AoJoVPer ßTC jJ ßTC fJ V´ye TrPfj FmÄ F IjMpJ~L @ou TrPfjÇ KT∂á AoJo @mM yJKjlJ, oJPuT, vJPl~L, @yoh FmÄ @yPu yJhLx nJAPhr oJjqmr AoJo hJCh pJPyrL, AmPj yJpJoS AmPj fJAKo~J ßTCA mPuj Kj ßp CkPrJÜ yJhLPx fJrJmLyr jJoJp 8 rJTJf kzPf muJ yP~PZÇ mrÄ FPf fJrJmLyr ßTJj k´xñA ßjAÇ FPf @PZ fJyJöMh jJoJPpr metjJÇ fJrJmLy S fJyJöMh jJoJPpr oJPiq kJgtTq rP~PZÇ KjPoú kJgtPTr TP~TKa KhT CPuäU TrJ yPuJÇ 1. fJrJmLyr jJoJPpr \jq ßuJTPhrPT ßcPT \oJP~f TrJ \JP~p @PZ, KT∂á fJyJöMPhr \jq ßcPT \oJP~f TrJ \JP~p ßjAÇ 2. fJrJmLyr jJoJPpr xo~ yu FvJr jJoJPpr kr KmKfr jJoJPpr kNPmt @r fJyJöMh jJoJPpr xo~ KjitJKrf j~, C•o yPuJ WMo PgPT CPb kzJÇ 3. oMyJK¨xVe hMA jJoJPpr \jq kígT kígT KvPrJjJo S IiqJ~ KjmtJYj TPrPZjÇ 4. fJyJöMPhr jJoJp FT xo~ lr\ KZu krmftLPf fJ lr\ yS~JaJ rKyf yP~ PVPZ, KmiJ~ fJ kMjrJ~ lr\ yS~Jr x÷JmjJ ßjAÇ KT∂á fJrJmLyr jJoJp lr\ yS~Jr @vÄTJA rJxNu (xJ.) hMA Khj

\JoJPfr xJPg kPz @r \JoJPfr xJPg kPzjKjÇ 5.fJyJöMPhr jJoJp kzJr KjPhtv kKm© TMr@j vrLPl rP~PZ, IgY fJrJmLyr KjPhtv TMr@j vrLPl ßjA mrÄ rJxNu (xJ.) mPuj: @uäJy fJ'@uJ ro\JPjr ßrJpJPT lrp TPrPZj @r @Ko ßfJoJPhr \jq fJrJmLyPT xMjf ú TruJoÇ 6. fJrJmLyr jJo KT~JPo ro\Jj @r fJyJöMPhr Knjú jJo rP~PZÇ 7. fJyJöMPhr jJoJp oÑJ vrLPl @r fJrJmLyr jJoJp ohLjJ vrLPl Ky\rPfr kr KmKim≠ yP~PZÇ 8. yJ’uL oJpyJPmr KTfJm Í@u oMTJjúJ@Pf rP~PZ ßp, fJrJmLy 20 rJTJf, pJ KmfPrr kNPmt kzJ y~ @r fJyJöMPhr jJoJp pJ KmKfPrr kPr kzJ y~Ç 9. AoJo mMUJrL ry: rJPfr ÊÀ nJPV Kj\ ZJ©Phr KjP~ \JoJPfr xJPg fJrJmLy kzPfj FmÄ FTmJr TMr@j vrLl Ufo TrPfjÇ @r ßxyrLr xo~ FTJTJ fJyJöMh kzPfjÇ ( @yxJjMu lJfS~J 3~ U¥, 531 kíÔJÇ) fJrJmLyr jJoJPp hs∆f KTôrJf kzJ k´xPñ IjqJjq jJoJPpr jqJ~ fJrJmLy jJoJPpS ßTJr@jMu TrLo iLPr iLPr (oJh, èjúJy, oJUrJ\ KbT ßrPU fJrfLPur xJPg) KTôr@f kzPf yPmÇ KT∂á Ifq∂ kKrfJPkr Kmw~- @oJPhr ßhPv IKiTJÄv oxK\Ph FA Kj~o ßoPj YuJ y~jJÇ yJKl\ xJPymrJ FojnJPm ßfuJS~Jf TPrj ßp, ßTJr@Pjr @~JfxoMy ¸Ó ßmJ^J pJ~jJÇ FojKT ßp pf hs∆f kzPf kJPr, fJPT ff TíKffô mJ mJymJ ßhS~J y~Ç FKa FT irPjr ßTJr@j ImoJjjJ ZJzJ KTZM j~, FaJ ImvqA fqJV TrJ CKYfÇ ßTjjJ @uäJy fJ'@uJ mPuPZj, ßfJorJ ßTJr@jPT fJrfLPur xPñ iLPr iLPr xyLy-Ê≠nJPm kz (xMrJ oMppJKÿu, @~Jf-4)Ç ro\Jj oJPx rJxMu (xJ.) K\mrLPur xJPg TMr@j vrLl kJb TrPfjÇ fJÅr @hvt IjMxre TPr k´PfqT oMKoPjr CKYf F oJPx ßmvL ßmvL TMr@j ßfuJS~Jf TrJÇ AmPj @mmJx (rJ.) mPuj-ÍK\mrLu ro\JPjr k´Kf rJPf FPx rJxMu (xJ.) Fr xJPg xJãJ“ TrPfj FmÄ fJÅPT KjP~ TMr@j vrLl kJb TrPfj"Ç (xyLy mMUJrL, yJhLx jÄ 3554) fJrJmLyr fJxmLy fJrJmLy jJoJPpr k´Kf YJr rJTJf kr mJKT YJr rJTJf kr FfaMTM xo~ mxJ oM˜JyJm, pfãe xo~ YJr rJTJf jJoJp kzPf xo~ ßuPVPZÇ ßxA xo~ jlu jJoJp kzJ, fJxmLy kzJ, h„h vrLl kzJ, K\KTr TrJ, TMr@j KfuJS~f TrJ, KTÄmJ YMk TPr mPx gJTJ, oÑJ vrLPl yPu fS~Jl TrJ xmA \JP~\Ç Fxo~ YMk TPr gJTJr ßYP~ ßhJ~J h„h, K\KTr @\TJr TrJ CKYfÇ yJhLx vrLPl FTKa Yo“TJr @uäJyr yJoh FmÄ ßhJ~Jr v»o~ ÍxMmyJjJ K\u oMuKT S~Ju oJuJTMKf" mJTqèPuJ kzJr TgJ CPuäU @PZÇ TJjpMu CÿJu yJhLx j’r 2063 (CÜ KTfJPm hJ~uJoL vrLPl ßrlJPr¿ xyTJPr oM~J\ Kmj \JmJPur (rJ:) xjPhr TgJ muJ yP~PZÇ), 1o U¥ 82 kíÔJ~ CÜ ßhJ~J xŒNet CPuäU TrJ yP~PZ,, fJlxLPr mJ~ÆJmLr vrJy ÍyJKv~JfM vLyJm" Fr 1 U¥ 9 kíÔJ~ mKetf @PZ, yJjJlL oJpyJPmr KmUqJf lPfJ~Jr KTfJm ÍhMÀu oMUfJPrr" 5o U¥ 248 kíÔJ FmÄ FA KTfJPmr vrJy r¨Mu oMUfJPrr 2 U¥ 46 kíÔJ~ FA ßhJ~J, ßhJ~J kJPbr ßk´ãJka, huLu xmA mKetf @PZÇ 3 vf Ky\rL ßf ßuUJ ÍoJ\KuxM \JS~JKyÀu CuMo" KTfJPm 3~ U¥ 435 kíÔJr 1046 j’r yJhLPx vJK»T KTZM kKrmftPj xjh xyTJPr CÜ ßhJ~Jr TgJ muJ yP~PZÇ @uäJy fJ'@uJ ßrJ\JhJrPhr oJPy ro\JPj fJrJmLy jJoJPpr IPvw èÀfô S IkKrxLo l\Luf CkuK… FmÄ \JoJPf UfPo fJrJmLy @hJP~r oJiqPo IKiT xS~Jm uJPnr fJSKlT hJj TÀj! @Koj!! Ç PuUT : KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh S mÉ V´∫ k´PefJÇ

x¬JPyr jJoJPpr xo~ xNYL fJKrU PYyrL l\r xMpÆt ~ ßpJyr IJZr AlfJr oJVKrm AvJ 08.06.18 ÊâmJr 09.06.18 vKjmJr 10.06.18 rKmmJr 11.06.18 PxJomJr 12.06.18 oñumJr 13.06.18 mMimJr 14.06.18 mOy¸KfmJr

2:44

2:44

4:42

1:05

6:35

9:18

9:18

10:36

2:43

2:43

4:41

1:05

6:36

9:19

9:19

10:38

2:42

2:42

4:41

1:05

6:36

9:19

9:19

10:38

2:42

2:42

4:41

1:05

6:37

9:20

9:20

10:40

2:40

2:40

4:40

1:05

6:37

9:21

9:21

10:41

2:39

2:39

4:40

1:06

6:38

9:21

9:21

10:42

2:39

2:39

4:40

1:06

6:38

9:22

9:22

10:43

w jJoJp ÊÀr FA xo~xNKY u¥Pjr \jq k´PpJ\qÇ


24 Bangla Post 08 - 14 June 2018

˝J˙q kJfJ

ÈKaCoJr Km˜íf yS~Jr @PVA rPÜ KouPm TqJ¿JPrr CkK˙Kf' TPñJ~ APmJuJr krLãJoNuT KaTJhJj ÊÀ PcPoJPâKaT KrkJmKuT Im TPñJ~ k´JhMnJt m WaJ APmJuJ nJArJx xÄâoe ßbTJPf ˝J˙qTotLrJ krLãJoNuT KaTJhJj TotxNKY ÊÀ TPrPZÇ 2014-16 xJPu kKÁo @Kl∑TJ~ APmJuJ oyJoJKr @TJPr ZKzP~ kzJr xo~ krLãJoNuT KaTJhJj TotxNKY TJptTrL nNKoTJ ßrPUKZuÇ TPñJ~ nJArJxKar xJŒ´KfT k´JhMnJt Pm @jMoJKjT I∂f 26 \Pjr oífqM yP~PZÇ ßxJomJr ˝J˙qTotLrJA k´go KaTJ KjP~PZÇ FKhj mªrjVrL mJjhJTJ~ k´go KaTJhJj TotxKN Y ÊÀ y~Ç F jVrLPf Vf x¬JPy F nJArJPx @âJ∂ FT ßrJVL vjJÜ yS~Jr kr ÊâmJr ßxUJPj jfMj TPr @PrJ 3 @âJ∂PT vjJÜ TrJ y~Ç FrA oPiq ßxUJPj KnFxKn-APmJn KaTJr krLãJoNuT k´P~JV APmJuJ k´KfPrJPi híÓJ∂oNuT kKrmftj WaJPm mPu @vJmJhL Kmvõ ˝J˙q xÄ˙J (cKmäCFAYS)Ç xÄ˙JKar k´iJj ßaKuPlJPj FT

xJãJ“TJPr mPuPZj, ÍFA k´go ßrJPVr k´JhMntJPmr oPiq @orJ nJArJx xÄâoe ßbTJPf KaTJKa KhKòÇ" APmJuJr F KaTJ QfKr TPrPZ oJTt SwMi ßTJŒJKjÇ KaTJKa FUPjJ uJAPx¿ jJ ßkPuS kKÁo @Kl∑TJ~ APmJuJr k´JhMntJPmr xo~ xLKof @TJPr krLãJoNuTnJPm Fr k´P~JV TJptTr lu mP~ FPjPZÇ cKmäCFAYS Fr TotTftJ c.KoPYu A~JS KmKmKx ßT mPuPZj, KaTJKa Fr @PV KVKjPf krLãJ TrJ yP~KZuÇ ßxUJPj pJPhrPT F KaTJ ßhS~J yP~PZ fJPhr ßrJV y~KjÇ FmJPr TPñJPf cKmäCFAYS 4 yJ\Jr ßcJP\r ßmKv KaTJ kJKbP~PZ FmÄ @PrT mqJY KaTJ kJbJPjJ yPòÇ IVsJKiTJr KnK•Pf KaTJ ßhS~J yPò ˝J˙qTotLPhrPT FmÄ ßrJVLPhr ßvwTífq pJrJ TrPZ fJPhrPTÇ Frkr APmJuJ @âJ∂ yS~J ^MÅKTPf gJTJ FmÄ @âJ∂ yS~J 5vrS ßmKv oJjMwPT F KaTJ ßhS~J yPmÇ

PrJ\J~ ßTJÔTJKbjq

ro\Jj oJPx @oJPhr oPiq IPjPTA ßTJÔTJKbPjqr xoxqJ~ TÓ kJjÇ FA xo~ oNuf IKfKrÜ nJ\JPkJzJ, ßVJvf\JfL~ UJmJr ßmKv UJS~J y~Ç ßrJ\Jr xo~ kJKj To UJS~J KTÄmJ @Åv\JfL~ UJmJr To UJS~Jr TJrPe ßTJÔTJKbjq ßhUJ ßh~Ç IgY xJoJjq KTZM Kmw~ ßoPj YuPuA ßrJ\Jr xo~ ßTJÔTJKbjq ßgPT ßryJA kJS~J pJPmÇ ro\JPj Ijqfo k´iJj FTKa xoxqJ yPuJ ßTJÔTJKbjqÇ xJrJ Khj kJKjxy fru\JfL~ UJmJr jJ UJS~J~ k´J~ xm ßrJ\JhJPrrA To ßmvL ßTJÔTJKbjq ßhUJ ßh~Ç Fr lPu ßhUJ ßh~ kJ~MkPgr KmKnjú ßrJVÇ KmPvw TPr kJAux S FjJu KlxJr ßrJV hMKaPf ßrJ\JhJrrJ ßmKv TÓ ßkP~ gJPTjÇ ßTJÔTJKbjq xoxqJr TJrPe IPjPTA YJk KhP~ oufqJV TPrjÇ FA TJrPe oufqJPVr xo~ ouÆJPrr rÜjJKu lMPu KVP~ KZÅPz pJ~Ç FPf IPjT rÜkJf yPf kJPrÇ vÜ oPur TJrPe ouÆJrS KZÅPz ßpPf kJPrÇ lPu I· rÜkJf S fLms mqgJ ÊÀ y~Ç mqgJr \jq ßrJVL ßTJPjJ TJ\ KbTof @r TrPf kJPrj

jJÇ oufqJPVr xo~ rÜkJf yPu ßrJ\J ßnPX pJ~Ç fLms mqgJr TJrPe @mJr IPjT xo~ ßrJVLPT ßrJ\J ßnPX ßluPf y~Ç ßrJVL KYK∂f yP~ kPzj Ç Frkr ßrJ\J @r rJUPf kJrPmj KTjJ FA irPer jJjJ KY∂J oJgJ~ @PxÇ lPu IPjPTA ro\JPj hMKÁ∂Jr oPiq kPz pJjÇ PrJ\Jr xo~ ßTJÔTJKbjq ßgPT ßmÅPY gJTPf k´YrM kJKj kJj TÀjÇ AlfJKrPf k´YrM kJKj ßUPf yPmÇ AlfJKrPf lPur \Mx kJj TrPu CkTJr yPmÇ fPm mJ\JPrr kqJPTa\Jf \Mx ßgPT ImvqA xJmiJj gJTPf yPmÇ FèPuJ ßmvLrnJV ßãP© CkTJPrr ßYP~ IkTJrA TPr ßmKvÇ lPur \Mx ZJzJ fJ\J lu ßUPu CkTJr ßmvL yPmÇ @ÅvpMÜ UJmJr ßrJ\Jr xo~ ßmvL TPr ßUPf yPmÇ @aJ, ßZJuJ, vJTxmK\, lPu @Åv ßmvL gJPT ÇFxm ßmKv TPr ßUPf yPmÇ KTZM UJmJr ßTJÔTJKbjq mJzJ~ Ç FxPmr oPiq @PZ KYKj, KoKÓ , ßTT, ßkKˆs, FmÄ YTPua Ç Fxm UJmJr ßrJ\Jr oJPx To ßUPf yPmÇ ßrJ\Jr xo~ ßU\Mr ßUPf xmJA

rPÜr jfMj FT krLãJ~ IxM˙ yS~Jr mZrUJPjT @PVA 10 irPjr TqJ¿Jr veJÜ TrJ pJPm mPu hJKm TPrPZj oJKTtj KmùJjLrJÇ pMVJ∂TJrL F krLãJ k≠KfPf TqJ¿JPrr TJrPe xíÓ KaCoJr oJjmPhPy Kmóíf yS~Jr IPjT @PVA Fr CkK˙Kf Kjet~ TrJ pJPmÇ Fr lPu k´JeWJKf ßrJVKar KYKT“xJk≠KfPf jJaTL~ kKrmftj @xPf pJPò mPu iJreJ KmsKav QhKjT AK¥PkP¥P≤rÇ KTînuqJ¥ ßx≤Jr Aj SyJAS-r ßp VPmwT hu pMVJ∂TJrL F krLãJ k≠Kf KjP~ TJ\ TPrPZ fJPhr huPjfJ c. FKrT ßTîAj FPT TqJ¿Jr KYKT“xJr ßãP© ÈyKu ßVsAu' KyPxPm IqJUqJK~f TPrPZjÇ FrA oPiq FT yJ\Jr Z~vrS ßmKv ßrJVLr Skr krLãJ YJKuP~ 90 vfJÄv ßãP© k≠KfKar xlufJ kJS~J ßVPZ mPu \JKjP~PZj VPmwTrJÇ fJPhr krLãJ~ 749 \Pjr TqJ¿Jr ßjA mPu KjKÁf yS~J ßVPZ, ßrJV irJ kPzPZ 878 \PjrÇ ÈKuTMAc mJP~JkKx' jJPor F krLãJKaPf Imvq Knjú Knjú TqJ¿JPrr ßãP© Knjú Knjú oJ©Jr xfTtfJ kJS~J ßVPZÇ VPmwTrJ muPZj, IVúJv~,Kc’Jv~, pTí“ S Kk•gKur TqJ¿JPr @âJ∂ k´Kf 5 ßrJVLr 4 \PjrA ßrJV xKbTnJPm KYK¤f TrPf ßkPrPZ F ßrJVÇ 77 S 73 vfJÄv ßãP© FKa

KuPœJoJ S ßoPuJoJ TqJ¿Jr veJÜ TrPf kJPrÇ k´Kf Kfj ßrJVLr oPiq hMA\Pjr IPπr TqJ¿JrS xlunJPm veJÜ TrPf kJPr F krLãJÇ 59 vfJÄv ßãP© xKbTnJPm Kjet~ TrPf kJPr lMxlMPxr TqJ¿Jr; oJgJ S WJPzr TqJ¿JPrr ßãP© FA krLãJr xlufJr yJr 56 vfJÄv, muPZj VPmwTrJÇ ÍPmKvrnJV TqJ¿JrA FPTmJPr ßvw kptJP~ irJ kPzÇ KT∂á FA KuTMAc mJP~JkKxPf TJPrJ ßrJV irJ kzJ

KTÄmJ Kmóíf yS~Jr TP~T oJx KT mZr @PVA TqJ¿Jr veJPÜr xMPpJV TPr KhPò," ßaKuVsJlPT mPuj FKrT ßTîAjÇ PTîAjxy Ijqjq VPmwTrJ fJPhr F ÈKuTMAc mJP~JkKx' krLãJ k≠Kfr UMÅKajJKa @PoKrTJj ßxJxJAKa Im KTîKjTJu IjPTJuK\r mJKwtT xPÿuPj Ck˙Jkj TrPmjÇ ÊâmJr ßgPT KvTJPVJPf ÊÀ yS~J F xPÿuj @VJoL 5 \Mj kpt∂ YuPmÇ mqKÜr ßhy ßgPT KaxqM joMjJ KjP~

TrJ jfMj F rÜ krLãJr lu hMA x¬JPyr oPiq kJS~J pJPm mPuS \JKjP~PZ AK¥PkP¥≤Ç kptPmãTrJ muPZj, jfMj F rÜ krLãJPT FTKa xJmt\jLj k≠KfPf kKref TPr Kmóíf IPgt oJjMPwr \Lmj mJÅYJPjJr TJ\ FUPjJ mÉhNPrÇ fPm TqJ¿Jr veJPÜ KmùJjLPhr F krLãJ xKbT kPgA @PZ, k´JgKoT Im˙JPf ßrJV veJÜ TrJ ßVPu @âJ∂PT xJKrP~ ßfJuJ xy\ yPm mPuS o∂mq fJPhrÇ

PrJ\J~ oMPUr @uxJPr TreL~

kZª TPrjÇ ßU\MPr k´YrM @Åv gJTJ~ FKa ßTJÔTJKbjq hNr TPrÇ ßrJ\J @xPuA nJ\J-PkJzJ UJmJr UJS~Jr k´mefJ mJPzÇ Fxm UJmJr oMUPrJYT yPuS jJjJ xoxqJ TPrÇ nJ\J ßkJzJ pgJx÷m To ßUPf yPmÇ xJrJ mZr ßfJ mPaA KmPvw TPr ßrJ\Jr xo~ Kj~Kof oufqJPVr InqJx TrPf yPmÇ fJyPu ßTJÔTJKbPjqr x÷JmjJ TPo pJPmÇ ßTJÔTJKbjq Fr kPrS hNr jJ yPu kJ~UJjJ jro TrJr SwMi uqJTaMPuJ\ UJS~J ßpPf kJPrÇ fPm ßpPTJPjJ SwMi ßxmPjr @PV ImvqA KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ PTJÔTJKbjqPT ImPyuJ TrJ pJPmjJÇ xJiJref pJrJ ßTJÔTJKbPjq ßnJPVj fJPhr krmftLPf kJAux xy ouÆJPrr jJjJrTo xoxqJ ymJr x÷JmjJ gJPTÇ fPm ßTJÔTJKbjqfJr nP~ ßrJ\J ßZPz ßhS~J pJPm jJÇ fJA ßpxm Kmw~ KjP~ @PuJYjJ yPuJ ßxxm Kmw~ ßoPj YuPf yPmÇ fJyPu ßTJÔTJKbjq ßgPT xyP\A rãJ kJS~J pJPmÇ kJvJkJKv @rJohJ~T nJPm @orJ k´KfKa ßrJ\J kJuj TrPf kJrmÇ

oMU S ßhPyr KmKnjú irPer ßrJPVr TJrPe oMPUr Inq∂Pr @uxJr mJ ãf ßhUJ KhPf kJPrÇ @mJr KmKnjú irPer CkJhJPjr InJm\Kef TJrPeS FTA irPer xoxqJ ßhUJ KhPf kJPrÇ oMPUr @uxJr mJ ãPfr TJrPe pKh @kKj ßTJPjJ ouo mJ ß\u mqmyJr TPrj fPm oPj rJUPmj ßxyrL UJmJr kr oMPUr Inq∂Pr ßTJPjJ ouo mJ ß\u mqmyJr TrJ pJPm jJÇ pKh FTJ∂A mJiqfJoNuT yP~ gJPT fJyPu ßxyrLr ßvw xoP~r I∂f” 10 KoKja @PV nJunJPm TMuTMKY TPr KjPf yPmÇ oMPUr KmPvw KTZM @uxJPrr KYKT“xJ~ mqmÂf SwMPir TJrPe kJT˙uLPf FKxc Kj”xre yP~ gJPTÇ fJA ßxyrLr xo~ UJmJr kr F irPer SwMi ßxmj TrPmj jJÇ FPãP© AlfJrLr kr IgmJ rJPfr UJmJPrr kr SwMi ßxmj TrPf yPmÇ oMPUr @uxJPrr ßrJVLPhr IKfKrÜ bJ¥J mJ Vro UJmJr Vsye TrJ ßpPyfM KjPwi fJA AlfJrLr kr IKfKrÜ bJ¥J ßTJPjJ vrmf mJ kJjL~ kJj TrPmj jJÇ aMgPkÓ mqmyJPrr ßãP© oMPUr @uxJr ßrJVLPhr ß\u \JfL~ aMgPkÓ mqmyJr jJ TPr xJiJre xJhJ rPXr aMgPkÓ mqmyJr TrJ CKYfÇ KhPjr ßmuJ~ ÊiMoJ© ßrJVL j~ mrÄ

xmJr \jqA aMgPkÓ mqmyJr TrJ KbT j~Ç TJre aMgPkÓ IxJmiJjfJmvf” VuJr Inq∂Pr ßpPf kJPrÇ ßxPãP© ßrJ\J ßnPñ pJPmÇ xmPYP~ mz TgJ msJv TrJr xo~ aMgPkPÓr ˝Jh VíyLf yP~ gJPTÇ aMgPkPÓr ˝Jh VíyLf yPu ßrJ\J nJXPm jJ KT∂á oJTÀy yPmÇ ©MKapMÜ @ouPT oJTÀy muJ y~Ç fJA ropJj oJPx ßTJPjJ ©MKapMÜ @ou TrJr k´P~J\j ßjAÇ x÷m yPu oMPUr @uxJr ßrJVLPhr Fx.Fu.Fx. oMÜ aMgPkÓ mqmyJr TrJ CKYfÇ Fx.Fu.Fx. mJ ßxJKc~Jo uKru xJuPla KjP\A oMPUr Inq∂Pr @uxJr mJ WJÅ xíKÓ TrPf kJPrÇ ropJj oJPx KhPjr ßmuJ~ ßTJPjJ Im˙JPfA aMgkJCcJr mJ ßTJPjJ hJÅPfr oJ\j mqmyJr TrJ pJPm jJÇ @kKj pfA xJmiJjfJ Imu’j TPrj jJ ßTj aMgkJCcJr KhP~ hJÅf oJ\Jr xo~ aMgkJCcJPrr TjJ @kjJr VuJr KnfPr k´Pmv TrPf kJPrÇ @r VuJr KnfPr ßTJPjJ KTZM k´Pmv TrJr IgtA yPuJ ßrJpJ ßnPñ pJS~JÇ IfFm ropJj oJPx aMgkJCcJr KhP~ KhPjr ßmuJ~ hJÅf msJv TrPmj jJÇ k´P~J\j yPu KjPor cJu mJ \~fMPjr cJu KhP~ hJÅf ßoZS~JT TrPmj pJ jmLr xMjúfÇ fPm ßU~Ju rJUPmj ropJj

oJPx TgJ S TJP\ xÄpoL jJ yP~ KjPor cJu KhP~ hJÅf ßoZS~JT TrJ ff èÀfôkNet j~Ç TJre jmLr oNu @hvt @oJPhr xmJr KjTa IPjT mzÇ âKjT KTcjL ßrJVLPhr ßrJV k´KfPrJi ãofJ iLPr iLPr TPo pJS~Jr TJrPeS oMPUr @uxJr xíKÓ yPf kJPrÇ KTcjL ßrJVLPhr oMPUr @uxJr mJ xÄâoPer KYKT“xJ~ pgJx÷m FK≤mJP~JKaT kKryJr TrJ CKYfÇ oMPUr ßTJPjJ fLms xÄâoPer TJrPe FK≤mJP~JKaT k´P~J\j yPu cJÜJPrr krJovt ZJzJ fJ ßTJPjJnJPmA Vsye TrJ KbT j~Ç TJre KTcjL ßrJVLPhr xm irPer FK≤mJP~JKaT k´hJj TrJ pJ~ jJÇ oMPUr @uxJr mJ oMPUr mqgJ IgmJ hJÅPfr mqgJr ßãP© k´P~J\j yPu asJoJcu \JfL~ mqJgJjJvT SwMi UJmJr kr ßxmj TrJ ßpPf kJPrÇ oMPUr @uxJr ßrJVLPhr IKfKrÜ ßfu KhP~ nJ\J ßkJzJ \JfL~ AlfJr kKryJr TrJ CKYfÇ Fxm ßãP© xoxqJ gJTPu KoKÓ \JfL~ UJmJrS ßUPf yPm rP~xP~Ç ãMhsJPπr ßrJPVr TJrPe IPjPTrA oMPU @uxJr mJ WJÅ ßhUJ KhPf kJPrÇ IPjPTrA oJ©Jr IKiT ßk´JKaj \JfL~ UJmJr ßUPu oMPUr @uxJPrr fLmsfJ ßmPz pJ~Ç


CLASSIFIED

HALAL CHINESE RESTAURANT

FOR SALE

Halal chinese 30 seats restaurant for sale u Weekly Taking £2,000. u It has 2 bedroom flat above the restaurant with separate side entrance. u Yearly income from the flat £18,000. u 15 years open lease u Rent £18500

For more info Please Contact Mr Rinku on 07886 300 841

Drivers Wanted Urgently

\r∆rL KnK•Pf KoKj TqJm csJAmJr IJmvqT For further information Beckton Cars 3 Tollgate Road, London, E16 3LB

Please contact - 020 7473 1444 Mob: 07429 900 000 (Abdul Mannan) We also require a full time controller.

08 - 14 June 2018 Bangla Post 25

Rooms For Rent

MAN& VAN HIRE

Our Service includes w Home, flat and room removals w Rubbish clearance w Ikea, Argos and B&Q pick ups w Office furniture, tables, beds & sofas w Valuable and fragile items w Competitive prices w 2 passenger seats for free w Delivery Services

CALL FOYZUL 07846 882 878

Rooms to rent for Storage in Railway Arch near Shadwell. Four (4) large 22 ft ×15 ft rooms, and one living room in Upton Lane.

Please Contact Mobile: 07956 697 575

LAND FOR SALE Near Jagannathpur Bazar, Sunamgonj Road

7 DAYS PER WEEK

Over 120 decimal land ideal for community centre or large sized Basha For full details please contact 07478 883 232 or BD mobile 0171 207 1565

IJkKj KT mJÄuJ S AÄKuv NASHRAH REAL ESTATE aJAk TrJPf YJj IJorJ Kjnëtu mJÄuJ S AÄKuv aJAk hs∆f xoP~r oPiq TPr KhP~ gJKTÇ KjC\, \J~VJ-\Ko xÄâJ∂ ßp ßTJj IKnPpJV, TJKmj jJoJ, KYKb, mA k´TJvxy ßpPTJj aJAk IJorJ TPr gJKTÇ

IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j 07508 335 340

Kk´~ V´JyTmOª, @kjJPhr @˙J FmÄ ßhJ~Jr Ckr KnK• TPr @orJ u¥Pj ßxmJ k´hJj TPr pJKòÇ @orJ Ifq∂ @jPªr xKyf \JjJKò ßp, @kjJPhr FA @˙J @r ßhJ~Jr k´Kfluj KyPxPm @orJ @kjJPhr \jq mJÄuJPhPvS Nashrah Real Estate Fr oJiqPo ßxmJr ÆJr UMuPf pJKòÇ @r @oJPhr KmvõJx mrJmPrr of FmJrS @kjJrJ @oJPhr kJPv gJTPmjÇ

Nashrah Estate Fr ßxmJ xoNy

w lîqJa Kmâ~ w \Ko Kmâ~ w ßcPnukPo≤ Il käa w @mJKxT lîqJa FmÄ mJKeK\qT käa nJzJ ßh~J

Contact us : Nashrah Real Estate Dhaka office House# 09, Road# 20/C Sector# 04, Uttara Dhaka-1230, Bangladesh Mobile : +8801789 162422

London office : Bismilla Property Ltd 760-762 Barking Road E13 9PJ, United Kingdom T : 020 8586 9561 M : 07568 592 272 (M N Haque Bishal)

Grill Pie Pie lîJA KYPTj shop sale

Rates For Classified 1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 5 weeks - £150

Tel: 020 3633 2545

131 KjCPrJPcr A1 F FTKa ßkrL ßkrL V´Lu lîJA KYPTj vk kKrYJujJr InJPm KmKâ TrJ yAPmÇ Rent: £22,500 Yearly Rate: £1200 Yearly 5th floor buliding vk, CkPr KfjKa floor F KfjKa IKlx ßrJo IJPZÇ

PpJVJPpJV j’Jr 07534 381 638

Bismilla Halal Sweet & Ice Cream 92 Mile End Road, London E1 4UN

Media Money Transfer

worldwide money transfer, instant cash, bank deposit

Travels

advertising, news worldwide air stories, videography, tickets, lost passport, photography passport renew

Staff Requirement

Recive money in minutes!!

waiter, chef, tandoori chef or kitchen porter

Phone: 01582 943036

email:tazexpress@hotmail.co.uk Taz U Ahmed (Director) M: 07877398132 124 Dunstable Road, Luton LU1 1EW (1st Floor)

(3 min walking distance from Whitechapel)

Tel: 07908 324 831

JA: 731-


26 Bangla Post 08 - 14 June 2018

\JfL~ xÄVLfPT ßTC ImoJjjJ TPrjKj: oJyoMhCuäJy

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : FoKjPf @lVJKj˜JPjr TJPZ krJ\~ ßoPj KjPf kJPr jJ xogtTPhr IPjPTÇ Foj yJPrr kr k´vú SPb IPjTÇ fPm ÊiM oqJY j~, oqJPYr @PV ßUPuJ~JzPhr KjPmhj KjP~S FTKa KmfTt ßhUJ KhP~PZÇ mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄVLPfr xo~ ßUPuJ~JzPhr ßTC ßTC pPgÓ xÿJj ßhKUP~PZj KT jJ, Foj k´vú CPbPZ xJoJK\T oJiqPoÇ FrA mqJUqJ KhPuj oJyoMhCuäJyÇ \JfL~ hPur KxKj~r FA mqJaxoqJj fJÅr ßlxmMT ßkJPˆ KuPUPZj, ÈrKmmJPrr k´go Ka-PaJP~K≤ KaKnPf ßhPUPZj, Foj xogtTPhr ßTC ßTC y~PfJ nMu mMP^PZjÇ hMA hPur \JfL~ xÄVLf mJ\JPjJr xo~ mJÄuJPhPvr hPur T\j ßUPuJ~JPzr oMPU KmÃJK∂r ZJ~J ßhPU FA nMuPmJ^JmMK^Ç xKfqaJ yPuJ, @lVJKj˜JPjr \JfL~ xÄVLf oJb ßgPT KbToPfJ ßvJjJ ßVPuS ßTJPjJ TJrPe mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄVLf ßvJjJ pJKòu jJÇ ßUPuJ~JPzrJ IPkãJ TrKZu TUj \JfL~ xÄVLf

ÊÀ yPmÇ ffãPe @xPu \JfL~ xÄVLf ÊÀ yP~ ßVPZ, KaKnPf hvtPTrJ ÊjPf kJKòuÇ KT∂á @orJ ßUPuJ~JPzrJ fJ ÊjPf kJKòuJo jJÇ' rKmmJr oqJY ÊÀr @PVA xJoJK\T oJiqPo ßTC ßTC k´vú TPrj, \JfL~ hPur ßUPuJ~JPzrJ \JfL~ xÄVLPfr xo~ pPgÓ ÈKxKr~Jx' KZu jJÇ oqJY yJPrr kr F KjP~ xoJPuJYjJ @rS fLms y~Ç fPm @\ oJyoMhCuäJy Kmw~Ka kKrÏJr TrPujÇ FoKjPf nJrPfr ßhrJhMjPT YuoJj FA KxKrP\r mqm˙JkjJ KjP~ xJÄmJKhPTrJS k´vú fMPuPZjÇ Fr @PV FUJPj TUPjJ @∂\tJKfT oqJY y~KjÇ @∂\tJKfT oqJPY ßk´xmPé ßp jqNjfo xMKmiJèPuJ gJPT, fJr IPjT KTZMA ßk´xmPé ßjAÇ FojKT ßk´xmPé IKlKv~Ju ßÛJrJrS ßjAÇ xJÄmJKhTPhr hMA hPur FTJhv mJ ßÛJr xrmrJy TrJ y~ jJÇ oqJY kNmt S krmftL xÄmJh xPÿujèPuJ Kmví⁄u yPòÇ Imqm˙JkjJr KY© xmUJPjÇ oJyoMhCuäJyr hJKm IVsJyq TrJr CkJ~S fJA ßjAÇ

KmvõTJPkr YNzJ∂ hu KhP~ Khu Koxr

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : KmvõTJPkr \jq 23 xhPxqr kNet hu ßWJweJ TPrPZj KoxPrr ßTJY ßyÖr TMkJrÇ Kmvõ\PM z nÜPhr xmPYP~ ßmKv hMKÁ∂J KZu pJÅPT KjP~, ßxA ßoJyJPoh xJuJy hPu rP~PZjÇ Vf 26 ßo YqJKŒ~jx KuPVr lJAjJPu Kr~Ju oJKhsPhr xJK\tS rJPoJPxr lJCPu ßmv @yf yj xJuJyÇ TJÅPir yJz xPr pJ~ fJÅrÇ ßxKhj @r lJAjJuA ßUuPf kJPrjKjÇ F irPjr ßYJa ßgPT ßxPr CbPf xJiJref Kfj x¬Jy xo~ ßuPV pJ~Ç fPm nÜPhr xMUmr KhP~PZj xJuJy KjP\AÇ KfKj mPuPZj, iLPr iLPr ßxPr CbPZj FmÄ KmvõTJPk ßUuPf oMKUP~ @PZjÇ @\PT YNzJ∂ hPu xJuJyPT ßrPU xogtTPhr TkJPur nJÅ\ KTZMaJ TKoP~PZj Koxr ßTJYÇ FmJr xJuJyPT xŒNet xM˙ yP~ KmvõTJPk

ßhUPf ßkPuA yJÅl ßZPz mJÅYPm xmJAÇ pKhS xJuJy FUPjJ TfaJ Kla, fJ KjP~ k´vú ßgPTA pJPòÇ KmvõTJPkr \jq KoxPrr 23 xhPxqr hu PVJurãT : AxJo Fu yJhJKr, ßoJyJÿh Fu ßvjJCK~, ßvKrl FTrJKoÇ KcPl¥Jr : @yPoh lJfKy, xJh xJKor, @~oJj @vrJl, oJyoMh yJoKh, ßoJyJÿh @mPhu vJKl, @yPoh ßyVJK\, @Ku VJmr, @yPoh FuPoJyJPoKh, Sor VJPmrÇ KocKløJr : fJPrT yJPoh, KvTJmJuJ, @mhJuäJy xJBh, xqJo orKx, ßoJyJÿh FuPjKj, oJyoMh TJyrJmJ, rJoJhJj xmKy, oJyoMh yJxJj, @or S~JhtJÇ lPrJ~Jct : oJrS~Jj ßoJyPxj, ßoJyJPoh xJuJyÇ

PUuJiMuJ

Pp 5 TJrPe KmvõTJk K\fPf kJPr @P\tK≤jJ mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : PT K\fPm KmvõTJk? TJr kPã irPf YJj mJK\? k´go @PuJ IjuJAPjr jfMj iJrJmJKyT: ßp 5 TJrPeÇ YfMgt kPmt gJTPZ, ßp 5 TJrPe KmvõTJk K\fPf kJPr @P\tK≤jJÇ 1978 S 1986 FA hMAmJPrr KmvõYqJKŒ~j @P\tK≤jJÇ 2014 xJPur KmvõTJk rJjJxt @k´ fJrJÇ KT∂á 32 mZr iPr KmvõoPû ßTJPjJ xJluq ßjA @uKmPxPuPóPhrÇ 1993 xJPur kr fJPhr \JfL~ hu ß\PfKj ßTJPjJ KvPrJkJAÇ 2014, 2015, 2016óFA Kfj mZPr aJjJ KfjKa aMjtJPoP≤r lJAjJu yJr xñL yP~PZ @P\t≤JAjPhrÇ FmJr KT kJrPm fJÅrJ mqgtfJr FA mí• nJXPfÇ IPjPT muPZj @vJ ßjAÇ ßUJh IKijJ~T ßoKx FA huaJPT KvPrJkJr hJKmhJr nJmPf rJK\ jjÇ lMamuL~ IPïr KyPxm TwPu @P\tK≤jJ @xPuA FmJr ßlmJKra j~Ç huaJ FUPjJ èKZP~A CbPf kJPrKj KjP\PhrÇ fPm ÊiM lMamuL~ xoLTre ßoPj ßfJ xm y~ jJÇ FaJA ßUuJr ßxRªptÇ FUJPj IPjT KyxJm nMu k´oJKef yP~ pJ~Ç @P\tK≤jJS FmJr IPjT ßmJ≠JPhr nMu k´oJe TPr KhPf kJPrÇ kJÅY TJrPe KmvõTJk K\fPf kJPr @P\tK≤jJ 1. KuSPju ßoKx Pp hPu KuSPju ßoKx jJPor FT\j gJPTj, ßxA hu oJPb jJoJr @PVA k´Kfkã ßgPT FKVP~ gJPTÇ lot, m~x IjMpJ~L FaJA yPf pJPò KuSPju ßoKxr \jq ßvw FmÄ ßxrJ xMPpJV \JfL~ hPur yP~ KTZM ß\fJrÇ pKh KjP\r ßxrJ ZPª gJPTj KfKj, fJyPu @P\tK≤jJr 32 mZPrr IPkãJ WMYPf pJPò FmJrAÇ 2. lPrJ~Jct uJAj jJoèPuJ FTmJr kzMj: V†JPuJ KyèP~Aj, xJK\tS @èP~PrJ, kJSPuJ KhmJuJ, KuSPju ßoKxÇ ßYJPUr xJoPj ßTmu ßVJu @r ßVJPur hívq nJxPmÇ xoxqJ yPuJ \JfL~ hPu FPx TîJPmr kJrlroqJ¿aJ KbTbJT

IjNKhf TrPf kJPrj jJ ßTCAÇ fPm FmJr KmvõTJk K\fPf YJAPu KjP\Phr ßxrJ „kaJA ßhUJPf yPm @P\tK≤jJ lPrJ~JPcrsÇ TUPjJ kJPrKj mPu kJrPm jJ TUPjJ, FojS ßfJ j~Ç ßpPTJPjJ Khj ^uPx CbPu FA @âoenJV fZjZ TPr KhPf kJPr YLPjr oyJk´JYLPrr oPfJ Iau rãeSÇ KmKu~J-oJPYrJPjJPhr KjKmz IjMvLujÇ FA hM\Pjr FT\jPT xJouJPf yPm oJ^oJb @r rãPer ßxfMmº QfKrr nJrÇ ZKm: FFlKk KmKu~J-oJPYrJPjJPhr KjKmz IjMvLujÇ FA hM\Pjr FT\jPT xJouJPf yPm oJ^oJb @r rãPer ßxfMmº QfKrr nJrÇ 3. ßlmJKra fToJ jJ gJTJ @P\tK≤jJ pUjA KmvõTJPk ßlmJKrPar fToJ KjP~ ßVPZ, ßmKv hNr FPVJPf kJPrKjÇ FmJr ßpoj mJZJAkPmt ßUJÅzJPf ßUJÅzJPf KmvõTJPk xMPpJV ßkP~PZ fJrJÇ pJr lPu @P\tK≤jJPT ßlmJKrPar fJKuTJ~ rJUPf yPò ßkZj KhPT; pJ fJPhr \jq mJzKf xMKmiJÇ k´fqJvJr YJk TKoP~ rJUPZj ßoKx KjP\SÇ FmJr @P\tK≤jJ ßxKolJAjJPu ßVPuA UMKv yPm mJómmJhL xogtPTrJÇ FA YJkoMÜ gJTJA ßoKxPhr ßnfr ßgPT ßxrJaJ ßmr TPr @jPf xJyJpq TrPmÇ 4. ßkk VJKhtSuJ APlÖ

KmvõTJPkr mZrèPuJPf ßkk VJKhtSuJ ßp ßhPv ßTJKYÄ TKrP~PZj, ßx ßhvA YqJKŒ~j yP~PZÇ 2010 xJPur ߸j, 2014 xJPur \JotJKjÇ ßx IjMpJ~L FmJr AÄuqJP¥r KmvõYqJKŒ~j yS~Jr TgJÇ KT∂á ßnfPrr mqJkJr yPuJ VJKhtSuJr hPu ßp ßhPvr ßUPuJ~JPzrJ ßmKv KZPuj, ßx ßhvA KmvõTJPk nJPuJ TPrPZÇ ßx KyPxPm VJKhtSuJ ßTJKYÄ TKrP~PZj KuSPju ßoKx, yJKnP~r oJPYrJPjJ, KjPTJuJx SaJPoK¥, xJK\tS @èP~PrJPhrÇ VJKhtSuJr mftoJj-xJPmT KvwqPhr ßouJ mPxPZ @P\tK≤jJ huaJ~Ç 5. ßyJPyt xJŒJSKu KYKuPT KjP~ fJPhr lMamu AKfyJPxr k´go mz ßTJPjJ asKl K\KfP~KZPuj mftoJj @P\tK≤jJ ßTJY ßyJPyt xJŒJSKuÇ ßxKaS @mJr @P\tK≤jJPTA yJKrP~! ¸qJKjv TîJm ßxKn~JPfS hJÀe kJrlroqJ¿ KZu fJÅrÇ K\PfPZj ACPrJkJ KuVÇ Kj\˝ FTKa hvtj xJŒJSKur xmPYP~ mz vKÜÇ ßp hvtj @P\tK≤jJr ßUuJPT ßmv k´nJKmf TPrPZÇ KmvõTJPk xJŒJSKur hvtj TJ\ TrPu @P\tK≤jJPT gJoJPjJ TKbjA yPf pJPòÇ Foj FTKa hu KjP~ KvPrJkJ TL TPr ß\fJ pJ~, FaJ xJŒJSKur oPfJ ßTJYA xmPYP~ nJPuJ \JPjjÇ

xJPjPT ZJzJA YëzJ∂ hu \JotJKjr mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : IKˆs~Jr KmkPã k´LKf oqJPY 2-1 ßVJPu ßyPrPZ Kmvõ YqJKŒ~j \JotJKjÇ fPm SA oqJPY Aj\MKr TJKaP~ hPu ßlPrj \JotJj ßVJurãT oqJjMP~u jqM~JrÇ hJÀe kJrlotS TPrjÇ fJPT hPu rJUJ KjP~ ßTJj xÄv~ KZu jJ ßTJPYrÇ KT∂á hJÀe lPot ßgPTS ßTJPYr oj \~ TrPf kJrPuj jJ oqJjKxKa fJrTJ Kur~ xJPjÇ\JotJKjr KmvõTJPkr \jq ßWJKwf 23 xhPxqr YNzJ∂ hu ßgPT mJh kPzPZj KfKjÇ xJPj Kk´Ko~Jr KuPVr F ßoRxMPo KxKar \JKxtPf 14 ßVJu TPrjÇ xfLgtPhr KhP~ ßVJu TKrP~PZj @PrJ 17KaÇ ßxA xJPjA mJh kzPuj rJKv~JVJoL \JotJKjr KmvõTJk hu ßgPTÇ aJjJ KÆfL~ KmvõTJk \P~r kPg 23 xhPxqr hu KjP~ rJKv~J pJPmj \JotJj ßTJY ß\J~JKTo ßuJÇ \JotJKjr YNzJ∂ hu:

PVJurãT: oqJjMP~u jqM~Jr, ßar ߈VJj, ßTKnj asJk KcPl¥Jr: ß\PrJo ßmJP~PaÄ, oqJax yJPoux, KjTuJx xMPu, @P≤JKjS ÀKcVJr, oqJKg~Jx KV≤Jr, ß\JjJx ßyÖr, \Ê~J KTKoU, oJrKnj käJPajyJcta KocKlflJr: aKj âMx, xqJKo ßUKhrJ, AuTJA èP¥JVJj, Ku~j ßVJPr“\TJ, ßxmJKˆ~Jj ÀKc, ßoxMf SK\u, aoJx oMuJr, \MKu~Jj msJ¥, \MKu~Jj csqJéuJr S oJPTtJ rP~x @âojnJV: oJKrS ßVJPo\, KaPoJ nJjtJrÇ

Pp 5 TJrPe KmvõTJk K\fPf kJPr msJK\u

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : KmvõTJk @r msJK\u xoJgtT muPuS UMm FTaJ nMu muJ yPm jJÇ pKhS KjP\Phr ß\fJ kJÅY KmvõTJPkr ßvwKa fJÅrJ K\PfPZ 2002 xJPuÇ kPrr KfjKa KmvõTJPk k´fqJvJoPfJ luJlu TrPf kJPrKjÇ KjP\Phr @KXjJ~ yS~J 2014 KmvõTJPkr ßxKolJAjJPu \JotJKjr TJPZ Km±˜ yP~KZu 7-1 ßVJPuÇ pJr ãf ßnJuJr \jq FmJr @aWJa ßmÅPiA ßjPoPZ xJ’J lMamPur ßhvKaÇ IPjPTr oPf, FmJPrr xmPYP~ ßlmJKra huKar jJo msJK\uÇ ßp kJÅYKa TJrPe FmJr KmvõTJk K\fPf kJPr ßjAoJPrr hu: 1. hMhtJ∂ ßÛJ~Jc 2002 xJPur KmvõTJPkr kr msJK\Pur FmJPrr KmvõTJk ßÛJ~JcA x÷mf xmPYP~ oJjxŒjú ßUPuJ~JPz kKrkNetÇ ßVJuKTKkÄ ßgPT ÊÀ TPr KcPl¿, KocKlø, lrS~Jct uJAjóxm ßãP©A KmvõPxrJ ßUPuJ~JzPhr CkK˙KfÇ KmvõTJk K\fPf ßpKa IPjT mz k´nJmT KyPxPm TJ\ TPr, ßxKa yPuJ vKÜvJuL ßmûÇ FUJPjS hMmtufJ ßjA msJK\PurÇ msJK\Pur ßmû KhP~A @PrTKa FTJhv VPz ßluJ x÷mÇ ACPrJPkr vLwt TîJmèPuJr nrxJ

Foj IPjT ßUPuJ~Jz msJK\Pur k´go FTJhPv \J~VJ kJPmj jJÇ ßxA fJKuTJ~ gJTPf kJPrj FcJrxj, KlrKojPyJ, lJjtJKªjPyJ, CAKu~Jj, cVuJx T˜Jr oPfJ fJrTJrSÇ lPu k´go FTJhPv pJÅrJ ßUuPmj, fJÅrJS KjP\Phr C\Jz TPr KhPf YJAPmjÇ k´KfKa \J~VJr \jq FTaJ hPu pUj fLms uzJA y~ ßmû mjJo oNu FTJhPvr xPñ, ßxKa FTKa hPur ßnfr ßgPT ßmr TPr @Pj ßxrJaJÇ 2. ßUPuJ~JzPhr lot hLWt lMamu ßoRxMo ßvPw KmKnjú TîJPm ßUuJ ßUPuJ~JzPhr lPotr Skr hPur kJrlroqJ¿ Kjnrs TPrÇ ßpUJPj msJK\Pur oNu FTJhPvr ßUPuJ~JPzrJ @PZj Cz∂ lPotÇ k´PfqPTA KjP\Phr TîJPmr yP~ ßhKUP~PZj hJÀe QjkMeqÇ YqJKŒ~jx KuV K\Pf FPxPZj TJPxKoPrJ, oJPxtPuJrJÇ rJjJxt@k yP~PZj KlrKojPyJÇ oqJjPYˆJr KxKar yP~ AÄKuv Kk´Ko~Jr KuV K\PfPZj ß\xMx, lJjtJKªjPyJ, hJKjPuJ, FcJrxjrJÇ mJPxtPuJjJPT ß\JzJ KvPrJkJ K\KfP~PZj KlKuPk TMKfjPyJ, kJCKujPyJÇ

ßjAoJr ßfJ KkFxK\Pf KVP~ TL @PuJaJA ZzJPujÇ FA TîJPmA ßUPuj oJrTMAjPyJx, Kg~JPVJ KxunJÇ hJKj @uPn\ Imvq ßYJa KjP~ KZaPT ßVPZjÇ 3. ßUuJr irj TP~T mZr iPrA msJK\u xogtTPhr IKnPpJV KZu, ßxA KYrPYjJ xJ’J ZPªr lMamu ßUuJ msJK\uPT ßhUJ pJPò jJÇ ßp WrJjJr lMamu ßUPu msJK\u KmvõPT \~ TPrPZ, ßxA ZªaJA ßpj yJKrP~ KVP~KZuÇ @vJr TgJ yPuJ, mftoJj ßTJY KfPfr lMamu hvtj TîqJKxTqJu msJK\uL~ WrJjJrÇ mJZJAkPmt hMhtJ∂ ßUPu KmvõTJPk FPxPZ msJK\uÇ ßUPuPZ hMhtJ∂ @âoeJ®T lMamuÇ 18 oqJPYr hLWt mJZJAkPmt ßpUJPj k´KfKa iJPk iMÅPTPZ @P\tK≤jJ, msJK\u ßyPrPZ FT oqJPYÇ mJZJAkPmt 41 ßVJu TPrPZ msJK\uÇ 11 ßVJu ßUP~PZ, 11 oqJPY hu ßTJPjJ ßVJu UJ~KjÇ KfPf hPur hJK~fô KjP~KZPuj oJ^kPgÇ KfKj @xJr kr 11 oqJPY FTKaPfS yJPrKj huÇ Fr @PV 7 oqJPY 6KaPf K\fPf kJPrKj msJK\uÇ KfPf @xJr kr msJK\u mJZJA kPmt ßVJuA ßUP~PZ oJ© KfjKaÇ


08 - 14 June 2018 Bangla Post 27

Bangla Post

www.banglapost.co.uk Email: news@banglapost.co.uk

May to give NHS 'significant' cash boost, Jeremy Hunt reveals Health secretary says PM 100% committed to NHS

Theresa May has decided to give the beleaguered NHS a “significant increase” in its budget to coincide with the service’s 70th birthday in July, the health secretary Jeremy Hunt has revealed. The prime minister intends to ramp up spending in order to show that the Conservatives can be trusted to run the NHS and because it needs extra cash to tackle chronic understaffing, cope with the ageing population and improve care, Hunt said. May will fulfil her pledge of a “long-term plan” for NHS funding by ditching the austerity-era 1% annual rises it has received since 2010, the health and social care secretary told the Guardian in an exclusive interview. “She is unbelievably committed. You should not underestimate how committed she is to the NHS. So she is absolutely 100% behind getting this right,” Hunt said. “I’ve been making the NHS’s case that we need significant and sustainable funding increases to meet the demographic challenges we face, and the prime minister completely appreciates that. “Now the economy is back on its feet and growing much more healthily we’re able to have a discussion for the first time about [a] significant increase in resources, and that presents enormous opportunity for the country in terms of the type of NHS that our children and grandchildren will experience,” Hunt added. In an interview to mark him becoming the longest-serving health secretary in history, Hunt also: • Admitted that he is unlikely to be able to fulfil his pledge, first made in 2015, to boost the number of GPs in England by 5,000 by 2020. • Said “patient safety in the NHS is still deeply flawed”, despite his five-year crusade to make it the world’s safest healthcare system. He said too many staff remained “terrified” to speak out about mistakes in case they get disciplined or sacked, despite his efforts to protect whistleblowers. • Accepted that Britain’s decision to leave the EU had contributed to the NHS’s widespread staff shortages. Hunt spoke amid an ongoing cabinet battle over how big a boost to NHS spending May will be able to unveil in the run-up to the 70th anniversary, on 5 July, of its creation in 1948. He has been urging the PM to make it as close as possible to the 4% annual increases the NHS enjoyed before the

coalition came to power in 2010. But the Treasury believes that anything above 2%2.5% is unaffordable. Hunt said he favours a 10-year plan for substantial annual budget NHS rises and dismissed as unviable continuing with the recent policy of small increases and emergency injections of cash. “We have to recognise that we have a once-in-a-generation challenge and the choice we have as a country is: are we going to deal with that challenge in an ad hoc way, living hand to mouth year in year out, or are we going to look at this strategically?” Asked how he has been trying to persuade May to embrace far greater NHS investment, Hunt stressed his belief that it could boost Tory electoral fortunes and neutralise an issue Labour regards as a trump card. “The NHS remains for the vast majority of people, in poll after poll, the most important public service. “So what’s the argument I make? One of them is that as a Conservative politician I feel passionately that the Conservative vision has to be about delivering the highest quality public services. People generally think of Conservatives as competent and they need to see that competence in action in delivering the public services that matter to everyone,” he added. The NHS should use extra funding to improve cancer survival rates, which lag behind those in France and Germany; integrate health and social care; transform mental health services; and cut the number of babies stillborn or born brain-damaged through failings of maternity care, Hunt said. Last Sunday he became the longest serving

health secretary – with five years and 273 days in the job. He succeeded Andrew Lansley, the architect of widely-condemned NHS reforms, in September 2012. His tenure has included the first-ever strikes by junior doctors, attacks on the medical profession, claims he is privatising the NHS, a series of NHS winter crises, hospitals becoming unable to meet key treatment waiting time targets and a major drive to improve patient safety in the wake of the Mid Staffordshire care scandal. In remarks that risk reopening Tory divisions over Brexit, Hunt also said Britain’s decision to leave the EU had contributed to the NHS’s widespread staff shortages. The number of nurses and midwives from EU27 nations coming to work in the UK fell 87% last year while the number leaving Britain rose 28%, official figures showed in April. “[That] tells us sadly what we knew at the start of this process, which is: this is a time of great uncertainty and that’s going to have an impact on much-valued EU staff who work in the NHS. It’s inevitable that, faced with the headlines that Brexit has created over the last few years, it’s going to be challenging in this period of negotiations [for the NHS to recruit EU nationals]. People read the headlines and inevitably they worry.” However, settling Britain’s relationship with Europe post-Brexit should resume the supply of EU27 health staff, Hunt added. In a major U-turn, the MP for South West Surrey also admitted that he is unlikely to be able to fulfil his pledge, first made in 2015, to boost the number of GPs in England by 5,000 by 2020. NHS workforce figures show that the total

number of family doctors has fallen by just over 1,000 since Hunt made what many warned was a promise that would be impossible to meet. “We do need 5,000 more GPs and we are struggling to deliver that pledge, but I’m absolutely determined to do so because GPs are working incredibly hard; too hard. I got quite widely ridiculed when I made the pledge in 2015. I wanted to nail my colours to the mast of getting more GPs into the system. But it has been harder than we thought,” Hunt admitted. He blamed the drop in GP numbers of family doctors retiring early, in their 50s and 60s. “This is not a pledge that we’re abandoning because it’s a very, very important pledge for the NHS and with general practice. It’s just taking a bit longer than I had hoped.” Hunt said that lack of staff was “the biggest priority that we have now. It’s a huge challenge to ramp up our staffing in the NHS.” The NHS needs a long-term funding settlement so it can recruit more staff to help deal with the extra need for care a 1m rise in the number of over-75s in the next decade will bring, added Hunt, who has boosted the number of trainee doctors, nurses and midwives. He said that NHS workers should be reassured that he was committed to tackling understaffing and that it would “give some hope to NHS staff”, who put in “heroic” efforts to care for patients. “They need to know that, yes, you might have one bad winter but it’s not going to be a permanent [series of] nightmarish winters and it’s not going to be a winter that lasts 12 months of the year, as in Game of Thrones.” Told that some Tory MPs believe that success in his efforts to “save” the NHS could make him a good prime minister, Hunt smiled and replied: “Well I think saving the NHS is a lifetime’s work. I don’t think it’ll leave much space for anything else and I’m very flattered that you should ask the question.” Asked to respond to critics who fear the NHS in not safe in his hands, Hunt said: “I would say: judge me by my results. What I want is a strong NHS delivering the highest standards of care anywhere in the world and that is true to the founding values of the NHS, and I hope that looking back on my time as health secretary people can see that actually the foundations for that change were laid in the period that I was health secretary.” Source: The Guardian


28 Bangla Post 08 - 14 June 2018

Community News

Voluntary Organisations Mind the Gap after Grenfell Fire

Muslim Aid and other charities are today highlighting the critical role played by the voluntary sector in response to the Grenfell disaster and are calling for lessons to be learned from what happened after the devastating fire left 72 dead, many homeless and the wider North Kensington community traumatised. A new report Mind the Gap: A Review of the Voluntary Sector Response to the Grenfell Tragedy finds that many voluntary organisations, however ill-prepared, stepped up to the challenge of meeting the needs of the affected community where the statutory authorities fell short, especially in the early stages. It identifies challenges and opportunities for the on-going work of the sector in working with those affected and pinpoints issues that this disaster raises for emergency response more broadly. The report was commissioned by Muslim Aid and is being launched this morning (Wednesday 30 May) in partnership with the Al Manaar Cultural Heritage Centre and mosque, the Clement James Centre, Notting Hill Methodist Church and the Rugby Portobello Trust, at a press conference at the Al Manaar Centre. Although they too found it hard to coordinate in the early days after the disaster, the report finds that the voluntary organisations demonstrated some extraordinary examples of effective action in the immediate and longer-term response phases. This is despite their lack of experience of UK disaster situations and absence of training for such. “The spirit of humanitarian action displayed mainly by the community itself and supported by an array of local organisations and businesses, as well as individual volunteers and representatives from external organisations filled the void where there was a lack of official direction, coordination and information,” says Muslim Aid’s CEO Jehangir Malik who was on the ground coordinating Muslim Aid volunteers, as they joined friends, neighbours and local organisations responding to the plight of those affected by the Grenfell Tower tragedy. “I would have expected this chaos in a developing country, because almost always there is poor infrastructure. I honestly thought we had better disaster preparedness and response systems here in the UK. We are now asking for lessons to be learned and for greater coordination of the voluntary organisations with local authorities, including as part of national emergency response structures,” continues Mr Malik. Volunteers initially helped with sorting and distributing food and clothing donations, organising meals, finding overnight accommodation, making cash grants and providing empathy and

psychological support to the bereaved and distressed. Faith organisations played key roles, providing many of the physical spaces where people congregated to collect themselves and find spiritual comfort, but also to meet and even protest. Muslim volunteers too played key roles in support of many of those most directly affected, helping them wrestle with the implications of breaking fast during Ramadan; getting Halal-compliant food to people in hotels, sourcing religious items of clothing like headscarves (hijabs) and coordinating the special burial requirements with Muslim Funeral companies. “In response to this terrible tragedy, the great British public demonstrated immense generosity, and local volun-

teers and members of the community stepped forward to support their neighbours, friends and strangers. This was voluntary action at its best,” says David Holdsworth, Deputy Chief Executive Officer and Registrar at the Charity Commission, who will be on the press conference panel. He continues: “But as this report shows, there are important lessons for the voluntary sector to learn to ensure that charities’ responses to future disasters are as targeted and coordinated as possible. We owe it to the survivors, who have shown immense dignity and determination, to act on these findings, alongside those of other reviews.” The report says that even when, after the first wave of activity, national and local authorities took back control, the voluntary sector remained deeply involved in supporting people affected by the fire. This was largely because the extent to which those officially fronting emergency services can tailor their services to cater to the complex challenges facing those affected in North Kensington is questionable. Many local organisations have seen their work transformed as a result of the disaster and many have increased or adapted their range of services to cater for the specific needs of people

affected. While not all of what the sector has offered has added value, there are a range of organisations that remain key players in tackling deep seated problems facing the community. The major challenges are mental health support; youth services; housing, work and people’s livelihoods, where the voluntary sector needs support to continue to play a full part to complement the work and responsibilities of government, and to act in support and solidarity with the affected communities in this part of London. The report concludes: “With many of the consequences of the fire still unresolved, it is vital that future action is informed by what has been learnt from the response so far. This applies both to working with the people of North Kensington to address their needs, and shaping wider thinking and practice in emergency preparedness, response and resilience, in London and the rest of the UK. The Grenfell Tower disaster must be a wake-up call to those in a position to effect change and find twentyfirst century solutions to twenty-first century challenges”. Some key recommendations in the report for augmenting UK disaster preparedness are: Draw on local capacities: In a major, complex disaster, local secular and faith organisations, although they may not have experience in emergency response, can draw on their local rootedness to act quickly and sensitively in line with the needs of communities they understand. This capability needs to be better appreciated and supported including in partnership with local authorities and national actors with expertise in emergency response. Context matters: Disaster response systems, behaviours and interventions all need to be tailored to the varying local socio-economic and cultural dynamics in the short and longer term. Embrace diversity within emergency response: Diverse communities need to receive support that is sensitive to their varying needs. Such capabilities need to be embraced as core to emergency response in the UK going forward. Strengthen coordination: More effective mechanisms need to be developed, both by the voluntary sector itself and governmental authorities, to better harness the collective capabilities of the voluntary sector, including those offered by faith organisations, in emergency response. Act and speak out: when the effects of a disaster are overlaid with inadequate action and injustice the voluntary sector needs to consciously and continuously strike the right balance between practical action and finding different ways of speaking out in support of the needs and rights of the people who are affected.

Ramadan card makers help end of life charity

Emdad Rahman The An Naba Network organised a fun Ramadan community event to bring people together whilst supporting a worthy charitable cause. A card making workshop was arranged for kids and big kids (Adults) to help bring smiles to the elderly and terminally sick. The popular event was hosted by Chapters Coffee Community Cafe in Goodmayes to support Eden Care End of Life Care group and all profits will go towards the charity. The fun pop in event was a hit with the kids and their parents. Zainab, aged 9 thoroughly enjoyed herself. She said: been like a long play time today and I have had so much fun with my aunts. Since I’m fasting it’s made the afternoon go fast and best of all we have raised money for charity. The network is the brainchild of Dentist Aysha Khalid and Doctor Nora Ghailam. Both friends wanted to be productive at University and came up with the concept of a fun network which supports charitable causes.

0203 6333 991

Khalid added: “We set up Naba networking at university as we wanted a bubbly and fun forum for people to make friends, enjoy each others company and support charitable causes. We arranged a Moroccan tea party recently and were able to raise enough for water wells in Malawi and Pakistan. It was during a trek to Leath Hill for Eden Care when I found out about burial funds. These cards are for the terminally ill and we hope to bring about some smiles. Ramadan and we have raised money, enjoyed meeting new people, the kids have been productive and we have all mingled - all this for a great cause. Eden Care offer friendship, care and a sense of belonging to members of the community who are terminally ill and reaching end of life. Eden Care befriending and advocacy service is a friendly intervention setup to support and empower the long term sick and those reaching end of life. Service users who are referred are paired with a befriender to support with personal, social and spiritual needs. www.edencareuk.com


08 - 14 June 2018 Bangla Post 29

Community News

Gold Awards for young people in Tower Hamlets Twelve young people from Tower Hamlets mingled with members of the royal family at Buckingham Palace during the annual Duke of Edinburgh gold awards ceremony, last week. The event on 24 May was hosted by Prince Edward, trustee of the DofE awards, and he was joined by the Duke of Cambridge and his cousin, Princess Eugenie, to celebrate the achievements of 3,000 young people from across the country who received their awards during the special day. The young residents, aged between 16 and 25, all achieved their DofE gold award by working in volunteering, physical activity, skills and expeditions. Mayor of Tower Hamlets, John Biggs, said: “This has been a real record-breaking year for the Duke of Edinburgh awards

here in the borough with 12 students achieving their Gold Award at Buckingham Palace. “I am very proud of what these young people have accomplished. It takes real skill, determination and commitment to complete the programme and achieving the gold award is a fantastic feat.” In Tower Hamlets, the DofE is delivered in over 30 centres such as schools and youth clubs. More young people than ever before have started their DofE programme and more young people than ever have achieved their Award. Councillor Danny Hassell, Cabinet Member for Children, Schools and Young People said: “These young people should be incredibly proud of their achievements. I would also like to thank our local community who de-

liver opportunities for young people to volunteer, to take part in sporting activities and to learn business and other skills. That makes it possible for these outstanding students to be able to complete their award programmes.” Last year nearly 900 people started a DofE programme in the borough with nearly 300 achieving a Bronze, Silver or Gold Award. The Duke of Edinburgh is a youth achievement award that helps to develop young people for life and work in the UK every year. Since the Duke of Edinburgh's Award was founded in 1956, some six million people have taken part and more than 2.7 million awards have been handed out. For more information about how to enrol for your DofE awards please email: urban.adventurebase@tow erhamlets.gov.uk

Spread the Joy with Tolly Boy

Tolly Boy rice is giving 20 community groups across the UK the chance to win funds of up to £10,000 Tolly Boy is celebrating the work of 20 African and Bangladeshi community groups, around the UK as part of its Spread the Joy with Tolly Boy campaign. The brand, which has been serving both communities since 1962, has unveiled the new initiative at a promotional launch at world food distributor Wanis International’s HQ in east London. As part of the Spread the Joy with Tolly Boy, the brand will contribute £26,000 to local charities that sit at the heart of the communities that the company serves. The campaign which begins on June 18th and runs until September 10th includes the Basmati, Long Grain and

Thousands of pounds worth of illegal tobacco seized in Tower Hamlets £8000 of illegal tobacco seized in two-day operation 56% of businesses visited in Tower Hamlets were caught selling illegal tobacco Tower Hamlets Council's Trading Standards Officers and detection dogs found £8,000 worth of illegal tobacco hidden inside cereal boxes, coat pockets and behind display panels during a recent two-day operation. Officers found illegal products in 10 of the 18 premises visited. Overall 12,360 cigarettes, 2,250g of hand-rolling tobacco and 68 pots of chewing tobacco were seized. The raids were part of Operation Stromboli, which aims to stop the sale of counterfeit, incorrectly labelled and non-duty paid tobacco and alcohol in Tower Hamlets. According to the law, cigarettes must be sold in minimum quantities of 20s with plain (olive green) packaging and prescribed health warnings. John Biggs, Mayor of Tower

Hamlets, said: “Tower Hamlets has a zero tolerance approach to businesses and people who make no significant effort to

comply with the law - or those who deliberately choose to ignore it. “While all smoking kills, illegal tobacco is a particular

health risk, particularly to children and young people, as it is sold at pocket money prices. It also encourages and often funds other crimes in our communities. “This is a fantastic result for Operation Stromboli. It sends a clear message to people selling illegal tobacco – we will not stand for people selling it within our borough.” Cllr Asma Begum, Deputy Mayor for Community Safety and Equalities, said: “We are committed to protecting our residents by seizing illegal tobacco. We will not tolerate people ignoring the law and remain committed to getting illegal products off of our streets.” Residents who need help to stop smoking or using Paan should contact the BME Stop Tobacco Project on 020 7882 8669 (women) or 020 7882 8660 (men). Further information is available at www.nhs.uk/smokefree

Easy Cook rice variants. With each purchase, a number of votes will become available for the consumer to assign to their preferred cause. The charity with the highest number of votes will receive funding of £10,000, with the first runner up receiving £5,000 and the second £2,500. Each of the remaining community groups will receive a contribution of £500 for their efforts towards their activity. The Spread the Joy with Tolly Boy campaign will be highlighting the causes of various charities such as elderly care, promoting wellbeing, education and uplifting the underprivilege. Speaking about the event, Steven Perry from Tolly Boy said: “We have always endeavoured to support our communities through various initiatives. This year, we want to further our contribution by helping raise the profile of these groups who do vital work in helping the African and Bangladeshi communities integrate and flourish in the UK.” Present at the event was Jag Singh, marketing manager at Wanis International Foods who said: “It’s fantastic to partner with such an iconic brand for the Spread the Joy with Tolly Boy initiative and help support fantastic organisations that are making a real difference to the communities they serve.” Anowar Salehin from St Hilda’s East London said: “This opportunity gives us a chance to promote our work

at our day care centre for the Bangladeshi elderly – most of whom are disabled and lonely. The centre gives them a chance to socialise and enjoy quality time. If we win the grant, we will be using it to develop a gardening project for them, as at home they are confined indoors and this would be therapeutic for them.” Representing the ACLT, Beverly De-Gale said: “This is a complete community engagement programme from Tolly Boy to the consumers and to the charities – who are the main winners, as we get support from all sides. Our message will go out to more people just by picking up one bag of rice! So, hats off to Tolly Boy for picking 20 charities and spreading the good work we are doing and help us get more funding to work with young people and influence them.” Present at the event were representatives from the Westminster Bangladeshi Association, ACLT, African Community School, St Hilda’s East Community Centre, Isle of Dogs Bangladeshi Association, Nigerian Community Waltham Forest and Nigerian Nurses Charitable Association UK. To support any of the community groups all you need to do is pick up one of the 5kg, 10kg or 20kg packs of Tolly Boy Easy Cook, Long Grain or Basmati Rice from participating stores and vote on www.spreadthejoywithtollyboy.co.uk


30 Bangla Post 08 - 14 June 2018

Inter News

Trump-Kim summit set for Singapore's Sentosa Island The summit between US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un will be on Singapore’s southern island of Sentosa, the White House said on Tuesday as preparations accelerated for next week’s event. White House spokeswoman Sarah Sanders said in a Twitter post that the venue would be the Capella Hotel on Sentosa and thanked Singaporeans for their hospitality. The summit is scheduled to start on the morning of June 12. Trump told reporters at an Oval Office event that plans for what will be the first meeting between a serving US president and a North Korean leader, were “moving along very well.” “A lot of relationships being built, a lot of negotiations going on before the trip,” he said. “We’ll see what happens. But it’s very important – it’ll be a very important couple of days.” Trump, who is seeking to persuade Kim to shut down a nuclear missile programme that now threatens the United States, said on Friday the summit he had cancelled the previous week was back on after he received the

North Korean delegation bearing a letter from Kim. Trump said last week he expected an eventual “very positive result” with North Korea but dampened expectations for a breakthrough in Singapore, saying it could take

The death toll from a ship packed with migrants that sank off the Tunisian coast last weekend has risen to 60, the United Nations migration agency said late on Monday, one of the worst migrant boat disasters in recent years. The boat went down near the southern island of Kerkenna, overnight on Sunday. The victims were Tunisians as well as other nationalities, Tunisian authorities said. “Among the 60 victims transferred to the forensic department at Habib Bourguiba hospital in Sfax, 48 are Tunisians ... 12 are non-Tunisian the identifications are in progress”, Lorena Lando, chief of mission at the International Organisation for Migration or IOM in Tunisia. Tunisian authorities, which on Sunday said they had recovered 48 bodies, provided no new figures on Monday, but said the coast guard is still searching for dozens of missing

migrants. Human traffickers increasingly use Tunisia as a launch pad for migrants heading to Europe as Libya’s coast guard, aided by armed groups, has tightened controls. The IOM said 1,910 Tunisian migrants reached Italy’s coasts between Jan 1 and Apr 30, including 39 women and 307 minors - 293 of whom were unaccompanied compared to only 231 for the same period in 2017. Security officials said the boat was packed with about 180 migrants, including 80 from other countries in Africa. Survivors said the captain had abandoned the boat after it started sinking to escape arrest by the coast guard. Unemployed Tunisians and other Africans have often tried to cross in makeshift boats from Tunisia to Sicily in southern Italy. The North African country is in the middle of a

several meetings to reach an agreement. Trump said one thing that could come out of the summit is an agreement formally ending the 1950-53 Korean War, which was concluded only with a truce, not a peace treaty. A view of Capella Hotel. Reuters Former US

officials and analysts say that if the meeting produces a peace declaration, this could give Trump a big headline-grabbing, made-for-TV moment on the world stage. But they say the public relations value of such a historic event could quickly fade if Trump fails, in return, to wring any significant concessions from Kim towards the dismantling of North Korea’s nuclear arsenal. North Korea defends its nuclear and missile programs as a deterrent against what it sees as US aggression. The United States stations 28,500 troops in South Korea, a legacy of the Korean War. On Monday, Singapore declared a central region that is home to its foreign ministry, the U.S. embassy and several hotels, as a special zone from June 10 to 14. In its online gazette, the government amended the area to include Sentosa and an area of the sea stretching more than 1 km (0.6 mile) off its southwestern shore. The Singapore government has said police would make stricter checks of people and personal belongings and items such as public address systems and remotely piloted aircraft system would be prohibited in the area.

deep economic crisis since the toppling of autocrat Zine al-Abidine Ben Ali in 2011 threw Tunisia into turmoil with unemployment and inflation soaring. Also on Monday, Italy’s newly installed in-

terior minister Matteo Salvini said Italy will no longer be “Europe’s refugee camp”, as he promised tough action to reduce migrant arrivals and send back those who have already arrived.

Death toll in Tunisian migrant ship accident rises to 60


08 - 14 June 2018 Bangla Post 31

Sports News

Real's Ramos denies blame for Salah injury

Real Madrid defender Sergio Ramos has brushed off allegations that he deliberately injured Liverpool forward Mohamed Salah in last month's Champions League final, saying he is being unfairly painted as a pantomime villain. Salah injured shoulder ligaments in a collision with Ramos in Kiev, which led to the Egypt international leaving the pitch in tears in the first half. Ramos was subsequently targeted for online abuse for his perceived role in Salah's injury by angry Egyptian fans. "Bloody hell, they've given this a lot of attention, the Salah thing," the Spain international told Spanish newspaper AS. "I see the play well, he grabs my arm first and I fell to the other side, the injury happened to the other arm and they said that I gave him a judo hold." The 32-year-old added that he had messaged Salah and said the Egyptian could have played on if he had

taken a pain-killing injection -- something Ramos himself has done in the past. Liverpool lost the final 3-1, allowing Madrid to seal their third Champions League title in a row. However, two of Madrid's goals came from blunders by Liverpool goalkeeper Loris Karius, who it later emerged had suffered a concussion during the match, according to a specialist who analysed him in the United States. Karius clashed with Ramos early in the second half and was seen holding the side of his head after the collision, which was before he made the mistakes that led to the goals. The suggestion that Ramos had caused Karius to suffer a concussion did not go down well with the Spaniard. "After, the goalkeeper said that I dazed him with a clash," Ramos added. "I am only missing (Roberto) Firmino saying that he got a cold because a drop of my sweat landed on him."

Bangladesh lose T20 series to Afghanistan Spin wizard Rashid Khan’s stunning four-wicket haul has handed Afghanistan their first-ever T20I series triumph against Bangladesh in India’s Dehradun. The Afghans took an unassailable 2-0 lead in the threematch series with a 6-wicket win in second match. They reached the target of 135 with more than one over to spare after Shakib Al Hasan decided to bat first at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium on Tuesday. The 19-year old leg-spinner tore through the Bangladesh battling to restrict them to below-par 134, a total that was at least 20 runs short. His sensational spell of 4-12 that featured 13 dot balls saw him take crucial wickets of Shakib Al Hasan, Tamim Iqbal and Mosaddek Hossain in one over to spoil Bangladesh’s plans. He also claimed the scalp of returning Soumya Sarkar with the penultimate ball of his spell to bag his second straight man-of-the-match award. Openers Mohammad Shahzad (24) and Usman Ghani (21) were slow to get off the blocks and perished trying to break the shackles after left-arm spinner Nazmul Islam bowled two maidens. The Bangladesh bowlers managed to stem the run flow and pile pressure on the batsmen with the required run rate

creeping up. They needed 46 from the last five overs and it appeared the game may go down to the wire. But Samiullah Shenwari and Mohammad Nabi held the nerves and then finished the game with some crisp strokeplay. Promoted up the order, Shenwari launched the attack towards the slog overs before

claiming the wickets of Sabbir Rahman (9) and Mushfiqur Rahim (22). Earlier, Abu Hider slogged 21 off 14 to take the Tigers past 130 and give his team something to bowl at. They were hoping to get to a good total with Tamim (43) anchoring the innings, but Rashid’s three wickets in five balls plunged the innings into

Rashid at deep square-leg. Sabbir (13) hit Zardan the next over for three consecutive fours and then went back trying to take on Nabi as well. After starting aggressively with a six and a four, Mahmudullah (14 off 8) could not go the distance and was bowled by Karim Janat. Mushfiqur then joined Tamim and steadied the rocking ship

he was dismissed just one run short of what would have been a well-deserved half century. Nabi then drew on his experience and got his side over the line striking two fours and as many sixes in the 19th over to remain unbeaten 31 off 15, thereby securing Afghanistan’s fourth series victory. He also shone with the ball

a mess that they could not recover from. The Afghan spin troika of Rashid, Mujeeb Ur Rahman and Nabi claimed six wickets for 46 runs in 12 overs to assert their dominance over the Bangladesh batsmen. The Tigers had lost opener Liton Das and Sabbir early. Liton pulled Shapoor Zadran in the second over and found

with a 45-run third-wicket stand. They milked Janat for 21 in two overs but Nabi came back to take Mushfiqur out, stumped by Mohammad Shahzad. The Tigers had lost the first match by huge 45 runs after batting and bowling failures. The final match will be played at the same venue on Thursday.

Egypt gamble on Salah's fitness for World Cup Egypt have gambled on Mohamed Salah returning to fitness in the coming weeks by naming him in their 23man squad for this month's World Cup in Russia. Coach Hector Cuper on Monday also included Mohamed Elneny, the midfielder who has not played since April after suffering an ankle injury in action for Arsenal. Salah is still recovering from the shoulder ligament injury suffered in last month's Champions League final when he went off early in

the game in Kiev as Liverpool lost to Real Madrid. Medical staff from Egypt and Liverpool have suggested it will be touch and go for the 25-year-old to be

ready in time for the seventime African champions' opening World Cup Group A game against Uruguay in Ekaterinburg on June 15. Salah posted a picture of

himself exercising his shoulder on social media on Sunday with a teasing caption of "good feelings" but no further comment on his progress. Egypt's squad also includes veteran goalkeeper Essam El Hadary, who will be 45years-old when his side play Uruguay. Should he feature, El Hadary would become the oldest person to play in the World Cup, beating the record the 43-year-old Colombian keeper Faryd Mondragon set in Brazil four years ago.

Egypt also meet Russia and Saudi Arabia in their group as they participate in the finals for the first time since 1990. Squad: Goalkeepers: Sherif Ekramy (Al Ahly), Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El Shennawy (Al Ahly) Defenders: Mohamed Abdel-Shafi (Al Fateh), Ayman Ashraf (Al Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Ahmed Fathi (Al Ahly), Omar Gaber (Los Angeles FC), Ali Gabr (Zamalek), Mahmoud Hamdy

(Zamalek), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion), Saad Samir (Al Ahly) Midfielders: Mohamed Elneny (Arsenal), Abdallah El Said (Al Ahly Jeddah), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Al Ittihad Jeddah), Sam Morsy (Wigan Athletic), Shikabala (Al Raed), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Hassan (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos) Forwards: Marwan Mohsen (Al Ahly), Mohamed Salah (Liverpool).


Year : 15 u Issue: 733 u Friday 08 June - Thursday 14 June 2018

Bangla Post

Read Bangla Post online www.banglapost.co.uk

Britain's HiGHEst DistriBUtED BanGLa nEWsPaPEr

It’s Ramadan! I’m making my Zakat count.

Donate Yours 020 7377 4200 Muslimaid.org #makingitcount

Charity No. 1176462

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper. Printed by St Clements Press (1988) Ltd. National distribution by Postscriptum, Tel: News - 0203 871 8202, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk

Bp 733  
Bp 733  
Advertisement