Page 5

TKoCKjKa xÄmJh

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 05

ßV´aJr AZyJTkMr SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr pJ©J ÊÀ UJ~Àu @uo KuÄTj: @ft oJjmfJr xJyJpqJPft S FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TrJr uãq KjP~ PV´aJr AZyJTkMr SP~uPl~Jr asJˆ AC PT Fr pJ©J ÊÀ yP~PZÇ KmKvÓ TKoCKjKa mqJKÜfô @»Mu @uL rCl Fr xnJkKfPfô xMAjcPjr ˙JjL~ FTKa PrÓMPrP≤ IjMKÓf xnJ~

vJy K\uäMu TKro, @»Mu S~JKyh PoJ:KxrJ\ Ko~J, @jlr @uL, @»Mu ZJuJo k´oUM . mÜJVe F asJˆ FuJTJr VrLm hM:KU \jVPjr xJyJpqJPft S ImPyKuf, jLKkrtLfPhr TuqJPj TJ\ TrPm mPu @vJmJh mqJÜ TPrj. xnJ~ xmt xÿKfâPo AxuJo C¨Lj

TKoKa Vbj TrJ y~. jm VKbf asJPˆr asJˆL míª yPuj @»Mu @uL rCl, vJy K\uäu M TKro, @»Mu oKyj, \Jjlr @uL, @jJx C¨Lj, xJyJm C¨Lj, jJK\o C¨Lj, KvlM Ko~J, yLrj UJj, xMKl UJj, @jyJr Ko~J, rvLh CuäJ, TJZJ Ko~J, @»Mu @C~Ju, KvÊ Ko~J, @»Mr

kqJKrPx kPyuJ QmvJU kJuj CkuPã ˝rKuKkr k´˜Ká f xnJ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj FjJo PYRiMrL, vJy Pr\JCu TKro, AxuJo C¨Lj, Zor @uL, @»Mu TJyJr,@uL @lfJm PjJ~Jm, l\uMr ryoJj @KTT, @»Mu TJyJr, PoJ:K\uM Ko~J,

PT @øJ~T, xor @uL, TJZJ Ko~J,K\uM Ko~J, vJy Pr\JCu TKro, KxrJ\ Ko~J, @»Mx xJuJo PT pMVì @øJ~T S TJyJr C¨Lj PT xhxq xKZm TPr 8 xhxq KmKvÓ @øJ~T

rCl, xJKmr Ko~J, vJoÊöJoJj, olöMu Ko~J, UKuu Ko~J, @PjJ~Jr VKj, vJoLo @yoh, PoRuJjJ @»Mu yJjúJj, Krkj @yoh, uJKT Ko~J, lKaT Ko~J, vKlT Ko~J k´oUM Ç

TáKouäJ jJPoA TáKouäJ KmnJV YJA AfJuL˙ mOy•r TáKouäJmJxLr hJmL

l∑JP¿ mqJkT @P~J\Pj QmvJUL C“xm kJuj CkuPã k´˜áKf xnJ IjMKÔf yP~PZÇ rKmmJr KmPTPu kqJKrPxr PoPasJ PyJPxr FTKa IKn\Jf PrÔMPrP≤ mJÄuJPhvL TKoCKjKar Pjfímª í Phr KjP~ ˝rKuKk Kv·L PVJÔL l∑JP¿r CPhqJPV F xnJ IjMKÔf y~Ç k´KfmZPrr jqJ~ mJXJKuPhr Ijqfo PuJT\ C“xm kPyuJ QmvJU mqJkT @P~J\Pj kJuj TrJr uPãq ˝rKuKk Kv·L PVJÔL l∑JP¿r xnJkKf j\Àu AxuJo PYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT Kvkj käJKYc PrPnÀr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvL TKoCKjKa PjfímíPªr CkK˙KfPf k´˜áKf xnJ~

mJÄuJPhv

mÜmq rJPUj, Ko\Jj PYRiMrL Ko≤M, yJÀj Sr rKvh, UªTJr PmjM,oqJcJo yJxjJf, TJ\L Kuaj, kMÀ rJjL hJx, PVRfo KmvõJx, @mM fJKyr, @KojMr ryoJj lJÀT, TJoÀu PoJPvth Kk≤M, xMoJ hJx S xMKk´~J hJx,KvuJ PWJw, AvrJf UJjo PlîJrJ, oJxMh @roJj rJjJ, AvrJf \JyJj uMKx, vJKTu xrTJr, ˝kj xrTJr, KjKvfJ mzM~J, mOKÓ PVJPo\, Ko_J PoKr, PxKujJ @lPrJ\, ßoJyJPÿh @uL, oBj UJj, ßvU oJxMh k´oUM Ç F xo~ mÜJrJ mPuj,kPyuJ QmvJU mJXJKur xmtPvsÔ C“xmÇ kPyuJ QmvJU mJXJKur k´Je-x†LmjL xMiJÇ FTKa PuJT\ C“xmÇ mJXJKur GKfyq S PuJT-xÄÛíKfr Ijqfo

IñÇ F C“xm xmt\jLjfJ~ S ˝oKyoJ~ CØJKxfÇ KvTPzr VºoJUJ TíKÓÇ mJXJKur @®kKrYP~r @~jJÇ @oJPhr @vJ\JVJKj~J KhjÇ fJA k´mJPxr oJKaPf @orJ F KhjKaPf kMrPjJr \LetfJ, VäJKj-Pnh nMPu jfMjPT @øJj TKrÇkMrPjJ mZPrr mqgtfJ S VäJKj nMPu @orJ jfMj TPr ˝kú PhKUÇ C“xPm C“xPm oMUKrf TPr fMKu F KhjKaPTÇ k´Kf mZPrr jqJ~ FmJr S kqJKrPx mJÄuJPhvL Kv·L xy ACPrJPkr Kv·LPhr xojõP~ F mZr jfMj @KñPT ˝rKuKk Kv·L PVJÔL kqJKrPx Khj Ka kJuj TrPmÇ

K\ªJmJh

KmxKouäJKyr rJyoJKjr rJKyo

IKiTJr PTC TJCPT Ph~ jJÇ @hJ~ TPr KjPf y~!

AfJuL KmFjKkr xPÿuPj KjmtJKYf k´KfjLKiPhr Pjfífô yPf IkxJrj S KjmtJKxf TrJr FT mZr

18A oJYt 2016 - 18A oJYt 2017 mwtkMKft CkuPãq FoKc Kr~J\ PyJPxj, AfJuL : TMKouäJ KmnJPVr jJo Èo~jJoKf' TrJr Kmw~Ka PoPj KjPf kJrPZj jJ AfJuL˙ TMKouäJmJxLÇ k´KfmJhTJrLPhr hJKm, o~jJoKf j~, TMKouäJ jJPoA KmnJV YJj fJrJÇ PrJPor frKkjJ•JrJ ToMPj yPu míy•r TMKouäJmJxL, AfJuLr k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ mPuj, vf mZPrr GKfyqmJyL KvãJ, xÄÛíKf, TíKw S âLzJr kLb˙Jj ÈTMKouäJ' KmnJV yPu fJ yPm ÈTMKouäJ' jJPoA, FojA k´fqJvJ TMKouäJmJxLrÇ TJK\ @mMu mJxJPrr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj, FqJcPnJPTa TJoÀöJoJj, oAjMu @uo PUJTj, AmsJKyo UKuu, @uoVLr @PjJ~Jr, @Ku @yÿh PUJTj, @mhMu AC~Ju PxJyJV, rKmCu @uo, oMrJh PyJPxj

nNA~J, @uJoLj KmvõJx, F.PT @\Jh, @mM xJAh nNA~J, oKjÀöJoJj oKjr, oKyj CK¨j, oPjJ~JrJ PmKm, AxrJf oJymMmJ, ÀoJ AmsJKyo, fíwJ Pxj è¬, lKrhJ ryoJj, rJjJ kJrKnj oK\tjJS fJ\Mu AxuJo uÛr k´oUN Ç fJrJ @rS mPuj, k´fLKãf TMKouäJ jJo mJh KhP~ TMKouäJ KmnJPVr Ijq PTJPjJ jfMj jJo TMKouäJmJxL PoPj KjPm jJÇ jfMj TPr o~jJoKf jJPo KmnJPVr jJo k´˜JmKa Ifq∂ hM”U\jTÇ o~jJoKf FTKa ACKj~jÇ o~jJoKfS AKfyJPxr FTKa IÄvÇ fPm fJr PgPTS IPjT PmKv èÀfôkeN t S kKrKYKf myj TPr FA TMKouäJ jJoKaÇ k´KfmJhTJrLrJ mPuj, xJrJ KmvõmJxLr TJPZ kKrKYf TMKouäJ jJoKaÇ IPjT

jJoLhJKo S èeL\j FA TMKouäJ~ \jìVsye TPrPZÇ jJjJj KhT KhP~ KmPmYjJ TrPuS TMKouäJ jJPor IPjT PmKv kKrKYKf rP~PZÇ pJrJ o~jJoKf jJPo KmnJV YJ~ fJrJ wzpPπ Ku¬Ç fJPhr FA wzpπ PTJPjJKhj xlu yPm jJ mPu \JjJj k´KfmJhTJrLrJÇ Fxo~ k´iJjoπLr TJPZ IjMPrJi \JKjP~ mÜJrJ mPuj, TMKouäJ jJPoA TMKouäJ KmnJV jJoTre TrJ PyJTÇ Fxo~ míy•r TMKouäJmJxLr kPã GTqof PkJwj TPrj, mKrvJPur l~xJu @yPÿh, míy•r PjJ~JUJuLr yJ\L @»Mr rJöJT, Sor lJÀT S lKrhkMPrr ÉoJ~Nj TKmrÇ Fxo~ xnJ~ Kx≠J∂ IjMpJ~L AfJuLPf mxmJxrf míy•r TMKouäJmJxLr Ve˝JãPrr TJptâo ÊÀ TPrÇ

k´KfTL Ijvj

FmÄ u¥Pj Im˙Jjrf AfJuL KmFjKkr PjfJTotLPhr xJPg ofKmKjo~ VjxÄPpJV xnJ Pk´x KmsKlÄ : hMkMr 1.30 ˙Jj : @ufJm @uL kJTt, u¥j fJKrU : 18A oJYt 2017 xo~ : xTJu 10aJ yPf KmTJu 5aJ

@oπPj

vJy PoJ fJAlMr ryoJj PZJaj

KjmtJKYf xnJkKf mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu AfJuL PTªsL~ TKoKaÇ

CONTACT UK : Tel 07424151433, ITALY. +39 327 4953442 Email : info@bnp-italy.org, mailto:info@bnp-italy.org, web site : bnp-italy.org

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you