Page 22

TKoCKjKa xÄmJh

22 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJPrr xJPg ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKar ofKmKjo~

rJ\M @yPoh” mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr ßoJ” \MuTJr jJAPjr xJPg ofKmKjo~ TPrPZ mJKotÄyJo ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKaÇ Vf 14 oJYt mJKotÄyJPor xyTJrL yJATKovPj FA ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç mJÄuJPhvL xTu rJ\QjKfT xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄVbPjr ßjfímOPªr xojõP~ ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKa Vbj TrJ yP~PZ CPuäU TPr ofKmKjo~TJPu ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKar kã ßgPT mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr ßoJ” \MuTJr jJAjPT mJKottÄyJPor FToJ© ˙J~L vyLh KojJr xŒPTt KmKnjú fgq Ck˙Jkj TrJ y~ FmÄ mJÄuJPhPvr KmKnjú \JfL~ KhmxèPuJPf mJÄuJPhPvr k´KfKjKifô TrPf xyTJrL

yJATKovjJr ßoJ” \MuTJr jJAjPT PTªsL~ vyLh KojJPrr IjMÔJjoJuJ~ ßpJV ßhmJr IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç mJKotÄyJo ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKar ßY~JroqJj ßoJ” VJmr∆ Ko~J S xJiJre xŒJhT jJaqTJr fJPrT ßYRiMrLr ßjfíPfô ofKmKjo~ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq ßpJV ßhj k´mLe @S~JKouLV ßjfJ @uyJ\ô @K\r CK¨j, KocuqJ¥x @S~JoLuLPVr xnJkKf Kyl\Mr ryoJj UJj, xJiJre xŒJhT jMr∆u AxuJo ßmuJu, mJKotÄyJo @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT oJymMm @uo ßYRiMrL oJUj, mñmºá xJÄÛíKfT ß\JPar xnJkKh TJoJu @Pyoh, mJKotÄyJo \JfL~ kJKatr xnJkKf @uyJ\ô l~\Mr ryoJj ßYRiMrL FoKmA, xy-xnJkKf @uyJ\ô TJor∆u yJxJj YájM,

mJKotÄyJo \JxPhr xnJkKf xJPuy @yPoh,mJÄuJ KaKnr KocuqJ¥x k´KfKjKi PoJyJÿh @uL,YqJPju FPxr rJ\M @yPoh mJKotÄyJo pMmuLPVr xnJkKf FohJhMr ryoJj xMP~\, xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj, KocuqJ¥x pMmuLPVr xJiJre xŒJhT KxrJ\Mu AxuJo fxuM, xJ¥SP~u pMmuLPVr xnJkKf oT¨Z KocuqJ¥x oKyuJ @uL, @S~JKouLPVr KvoMu ßUJªTJr, mJKotÄyJo ZJ©uLPVr xnJkKf oAj ßYRiMrL, pMÜrJ\q pMm xÄyKfr pMVì @ymJ~T @»Mu ßoJKyf k´oNUÇ ofKmKjo~TJPu mJKotÄyJo mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr \MuTJr jJAj ZJzJS T¿MuJr TotTftJ Fx Fo ßVJuJo xJPrJ~Jr CkK˙f KZPujÇ

KxPuPar xMKmh mJ\Jr˙ jMrJjL @mJKxT FuJTJr k´mJxLPhr xnJ IjMKÔf pMÜrJ\qxy ACPrJk S @PoKrTJ~ mxmJxrf KxPuPar xMKmh mJ\Jr˙ jMrJjL @mJKxT FuJTJr k´mJxLPhr KjP~ kMjKotujL IjMÔJPjr CPhqJV V´yj TrJ yP~PZÇ kMjKotujL IjMÔJj mJ˜mJ~Pjr uPã FT k´˜MKf xnJ oñumJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr xnJ IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT jNrJjL @mJKxT FuJTJr mJKxªJrJ IÄvV´yj TPrjÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj TKoCKjKa ßjfJ oMK\mMr ryoJj mJKrTÇ vJKyj ßoJ˜lJ S ojxMr @yoh Fr ßpRg kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj @u @KojÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj \~jJu ßyJPxj, @uo ßyJPxj, jJPxr

@yoh KjVJr, oMK\mMr ryoJj mJmMu, ßxKuo KxK¨TL, ‰x~h mhÀu AxuJo, ‰x~h xJöJh @uL, SKuCr PYRiMrL IKum, @»Mu oMKoj, @»Mu xJ•Jr, ßxKuo AmPj rJyoJj, oMrPvh UJj, Ko\tJ ßmV KxkM, @u @Koj, @»Mu ßxKuo mJmMu, KakM ßyJPxj, AoJh UJj, xJoJh @\Jh, ßoJyJÿh ßxKuo Ko~J, @»Mu oJKuT ßYRiMrL ATmJu, ßoJyJÿh ÉoJ~Mj TKmr, ßxmMu @yoh, mJmÀu @uo ÀPyu, UJPuh xJAláuäJy, oJyoMh yJxJj UJj KxkuM, xMufJj

@yoh, xJAlár ryoJj KukM, xJPyh Ko~JÇ xnJ~ kMjKotujL IjMÔJjPT xlu TrJr \jq 5 xhxqKmKvÓ FTKa @øJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar xhxqrJ yPòj @uo ßyJPxj, ojxMr @yoh, vJKyj PoJ˜lJ, oMPvth UJj S @»Mx xJuJo mJmMuÇ xnJ~ jNrJjL @mJKxT FuJTJr k´mJxLPhr KjP~ kMjKotujL IjMÔJPjr fJKrU S ˙Jj pgJxoP~ \JKjP~ ßh~J yPm mPu \JjJPjJ y~Ç

pMÜrJ\q P˝òJPxmT hPur jæA KhPjr TotxNKYr IÄv KyPxPm

Aˆ u¥j P˝òJPxmT hPur CPhqJPV @P~JK\f k´KfmJh xnJ Vf 13 oJYt 2017 KmFjKkr PY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~J S KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJrÊPeqr IyÄTJr Phv jJ~T \jJm fJPrT ryoJPjr Ckr KogqJ oJouJ, PVslfJKr kPrJ~JjJ \JKrr k´KfmJPh pMÜrJ\q P˝òJPxmT hPur jæA KhPjr TotxKN Yr IÄv KyPxPm S xJPmT ß˝òJPxmT hPur xJPmT xnJkKf S ßTªsL~ KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT

pMVì @ymJ~T KoZ CöJoJj ßxJPyu, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur nJrk´J¬ xnJkKf KoZmJ KmFx ßYRiMrL, pMVì xJiJre xŒJhT mqJKrˆsJr oShMh @yoh, @\ou ßyJPxj \JPmr-pMVì xŒJhT pMÜrJ\q KmFjKk, oJSuJjJ vJoLo @yoh, ßTªsL~ \JxJx ßjfJ TKm oPjJ~Jr ßyJPxj, pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ \JKTr @yoh TJPmrL, xrlrJ\ vrlá, I†jJ @uo, ßxJKj~J fJxKjo,

ß\JyrÊu AxuJo, aáÿJ KvmuL, xMoj ßh, ßoJ\JKyh @uL xMoj, ßoJvJrrl TKro, vJy\JyJj TKro, xoM\ Ko~J, @ufJl ßyJPxj, xJKuT Ko~J, oJymMm @yoh, \JKTr ßyJPxj Kmk¯m, @TuMx Ko~J, @jyJr Ko~J, pMmPjfJ KTmKr~J AxuJo, vJyJhJ“ ßyJPxj @PrJ IPjPTÇ xnJ~ Pjfímíª mPuj KmFjKkr PY~JrkJxtj @PkJwyLj ßhvPj©L PmVo

yJKmmMjjmL UJj ßxJPyu-PT IQminJPm ßV´lfJr ßhKUP~ rJUJr k´KfmJPh Aˆ u¥j P˝òJPxmT hPur CPhqJPV @P~JK\f k´KfmJh xnJ pMÜrJ\q KmFjKk TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur xÄV´JoL xJiJre xŒJhT @mMu ßyJPxPjr xJKmtT f•ôJmiJPj k´KfmJh xnJ~ xnJkKffô TPrj Aˆ u¥j P˝òJPxmT hPur KxKj~r xy xnJkKf K\~JCu AxuJo KhkM FmÄ jMr∆u @Koj @Tou S AmsJyLo Ko~Jr ßpRg kKrYJujJ~Ç PTJr@j PfuS~Jf TPrj jMr∆u @Koj x\uÇ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \JfL~fJmJhL ZJ©hu ßTªsL~ xÄxPhr xJPmT @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT jZr CuäJy UJj \MjJP~h, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur k´KfÔJfJ

Ko\tJ rÊKm yT, vJÿL ÉhJ, vKrláu AxuJo, \Mu ßoJyJÿh @lPrJ\, oLr \MmJP~r, l~\Mu AxuJo vqJou, TJoJu CK¨j, @K\o CK¨j, ßoJvJrrl ßyJPxj nNA~J, KyoM TKmr, KlPrJ\ @uo, @\Lmr, FoKc l\uMu TKro, ßvU xJPhT, rJPvhMu AxuJo vJyLj, uJTL Ko~J, vJyJhJ“ UJ kKjr, ßoJyJÿh vJy\JyJj, jJKyhMu AxuJo, uM“lár ryoJj, ßoJvJrrl ßyJxJAj, ßxJyJhMu AxuJo, ßfJlJöu ßyJPxj, @mhMr rCl TJmq, vrLl ßoJyJÿh ßxJPyu, ßoJ\JKyh ßyJPxj, ATrJo Ko~J, @vJhMuäJy, @mhMu ßjJoJj, uM“lár ryoJj KuÄTj, ßoJ: fJA~MqmMr ryoJj, ßoJyJÿh KvmuL, jNPr @uo ßxJPyu, ßxJPyu rJjJ, Kvkj @yoh, KkjJT ryoJj, fJPrT @yoh, fJPrT rJjJ,

UJPuhJ K\~J S KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJr∆Peqr IyÄTJr Phv jJ~T \jJm fJPrT ryoJPjr Ckr hJP~r TrJ xTu KogqJ oJouJ S PVslfJKr kPrJ~JjJ IKmuP’ k´fqJyJr TrPf yPmÇ IQmi k´iJjoπL mJÄuJPhPvr @Aj vOÄUuJ xŒNet KjP\r yJPf rÊ≠ ßrPUPZjÇ xrTJr IQminJPm ofJ FPx AòJof yJouJ oJouJ KhP~ Vefπ kOÓÇ ßpnJPm UMKv @hJufPT mqmyJr TrJ yPòÇ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S ßhvjJ~T \jJm fJPrT ryoJPjr xTu y~rJeL oMuT oJouJ k´fqJyJr TPr KjrPk xrTJPrr IiLPj ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr oJiqPo KjmtJYj ßh~Jr @ymJj \JjJjÇ

We specialise in:

†nvwgIc¨vw_K wPwKrmv RM‡Z wbf©iZvi Aci bvg

jÛb †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj †m›Uvi (‡m›Uvi di †nvwgIc¨vw_, Bw›U‡MÖ‡UW †gwWwmb GÛ wimvP©)

wnRvgv, g¨v‡mR, †_ivcx Ges Kvwcs Kiv nq

†mevmg~n t †ivMŠ †`Lvi mgq : †mvg †_‡K kwb 1. wkï, gwnjv, cyiæl, e„×, Pg©, †hŠb , µwbK †ivMx‡`i wPwKrmv Kiv nq| mKvj 11:00Uv †_‡K ivZ 7:00Uv 2. Mf©eZ©x I Mf©cieZ©x gv I wkï‡`i wPwKrmv Kiv nq| gwnjv‡`i Rb¨ my-e¨e¯’v i‡q‡Q| .Z~Ô'8YLF±Z=g=Z3Z.UPY.LYQT_ .ZZ~Ô Z~Ô'8YLF±Z=g=Z3Z 3Z.UPY.LYQT_ 4. RwUj †ivMx‡`i Rb¨ †`kx I AvšÍR©vwZK weL¨vZ Wv³vi‡`i mgš^‡q †evW© MVb K‡i wPwKrmv Kiv nq| 5. ¯‹vBc (call.london.homeopathy) (call.london.homeopathy),, AbjvBb I †Uwj‡dv‡bi gva¨‡g N‡i e‡m †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv Kiv nq, Wv‡K (‡cvó) Ilya †cÖiY Kiv nq|

Wvt RyjKvibvBb Avng` L›`Kvi

Property Law l Landlord & Tenant l Debt Collection l Power of Attorney l

Immigration Law l Family & Divorce Law l Litigation/ Dispute l Wills & Probate l

we‡klÁ †nvwgIc¨v_e„ †nvwgIc¨v_ _e„›` Wvt dvB dvBRy vBRyyj Bmjvg fyyuBqv

e¨v‡Pji Ae †nvwgIc¨vw_K †gwWwmb GÛ mvR©vix (University of Dhaka), GgGmwm Bb †nvwgIc¨vw_ (University of Central Lanchashire, UK), hashire, UK K)), wW AvB †nvg (Prac,UK) GgG (Philosophy), wW‡cøvgv Bb †nj_ GÛ †mvm¨vj †Kqvi (UK), PGDPM (UK), †d‡jv we.AvB.GBP (UK) †gvevBj bs : 07985177072

e¨v‡Pjii Ae †nvwgIc¨vw_K w w †gwWwmb w GÛ mvR©vix (University of Dhaka), wW‡cøvgv Bb HIV/AIDS (UK) wW‡cøvgv Bb †nj_ GÛ †mvm¨vj †Kqvii (UK), cÖv³b nvDR wdwRwkqvb, miKvix †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj K‡jR, XvKv cÖv³b †gwW‡Kj Awdmvi, Avj mvev †nj_ †Kqvi, evsjv‡`k| †gvevBj bs : 07985267778

117 †nvqvBU P¨v‡cj †ivW, (1g Zjv iæg bs-2) jÛb E1 1DT (B÷ jÛb gmwR` cÖavb dU‡Ki wecix‡Z) †dvb : 02072473164 B-‡gBj ondonhomeopathy p y.org.uk g , I‡qe : londonhomeopathy.org.uk londonhomeopathy p y.org.uk g B B : info@l info@londonhomeopathy.org.uk

Shuel Uddin LL.B (Hons) Principal Solicitor

Shablul Hoque BA(Hons), LL. B (Hons), LL.M Solicitor

Alomgir Hussain

Abul Kalam (Rokon)

Senior case worker

BA (Hons.) LLB (Hons.) Immigration Caseworker

Westgate Solicitors

A: 74 Cambridge Heath Road, London E1 5QJ

T: 020 7001 1115, M: 07904 77 86 55, W: www.westgatesolicitors.co.uk

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Advertisement