Page 1

Bangla Post

FREE mvflvwnK

Year:14 u Issue: 669 u Friday 17 March - Thursday 23 March 2017

IJkjJrr xJKntx Pk´JnJAcJrPT T ßlJj TPr ß\Pj Kjj 0870M-·-U.D,-NM-UDT-.U3OUR3LT.O™ 0870M M---··-U.D, ,--N NM M---UUDDTTT---...UUU333O M OUR R33LLTT.O™ ..O O™ , ,-3=.7MJ! -3=.7MJ

5

www.banglapost.co.uk

Britain's HiGHEst DistriBUtED FrEE BanGLa nEWsPaPEr

THE HYBRID CENTRE

ARE YOU LOOKING TO BUY A HYBRID CAR?

LOOK NO FURTHER!!

IJoJPhr xJPg mJÄuJ~ TgJ muPf kJrPmj 07958 807978 Km˜JKrf kOÓJ 13

KmsPaPj TotPãP© Ky\Jm KjKwP≠r rJ~ IYu

PkJˆ KrPkJatJr : Tot˙Pu Ky\Jm KjKwP≠r rJ~ KhP~PZ ACPrJPkr vLwt @hJuf ACPrJkL~Jj PTJat Im \JKˆxÇ rJP~ muJ yP~PZ, YJTKrhJfJrJ fJPhr TotLPhr Ky\Jmxy ÈPp PTJjS irPjr rJ\QjKfT, hJvtKjT IgmJ iotL~ kKrY~ \jxoPã fMPu iPr Foj PkJvJT mJ ksfLT' kKriJj KjKw≠ TrPf kJrPmjÇ xm TotLr ÈxJ\PkJvJT KjrPkã' rJUJr Kj\˝ jLKfr Skr KnK• TPrA ksKfÔJjèPuJPT F irPjr Kx≠J∂ KjPf yPmÇ Tot˙Pu Ky\Jm krJr mqJkJPr ACPrJkL~Jj PTJat Im \JKˆx-Fr FKaA ksgo rJ~Ç PmuK\~JPo K\PlJrFx PTJŒJKjr KrKxkxKjˆ xJKorJ @YKmfJ'PT Ky\Jm krJr TJrPe YJTKr PgPT

mrUJ˜ TrJr FT oJouJ~ ACPrJkL~ @hJuf FA rJ~ KhPuJÇ PmuK\~JPor @hJuf @AKj mqJUqJr \jq ACPrJPkr xPmtJó @hJuPf FA oJouJ y˜J∂r TPrKZuÇ FKhPT KmsPaPj FA @Aj YuPmjJ mPu rJ~ KhP~PZj @Aj KmPvwùrJÇ ßTJj ßTJŒJjL pKh FA irPjr KjPwiJùJ @PrJk TPr fPm fJrJ QmwPoqr \jq oJouJr oMPUJoMKU yPmÇ YJTárLhJfJrJ FA oJouJ~ K\fPf yPu, fJPhrPT ACPrJPk ßpPf yPmÇ pJr \jq TP~T mZr xo~ uJVPmÇ IjqKhPT FaJ FUj @r x÷m j~Ç ßTjjJ pMÜrJ\q ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT Fr @PVA ßmKrP~ pJPmÇ ACPrJkL~Jj PTJat FKT xJPg kKrÛJr TPr mPu KhP~PZÇ --28 kOÔJ~

jqJvjJu A¿MPr¿ ßrAa mJzPZ jJ - YqJP¿ur

ˆJl KrPkJatJr : Vf x¬JPy YqJP¿ur KlKuk yJo¥ ßWJKwf jqJvjJu A¿MPr¿ ßrAa @r mJzPZjJÇ Vf x¬JPy YqJP¿ur fJr mJP\a ßWJwjJr xo~ ßx‚ FŒäP~cPhr \jq jqJvjJu A¿MPr¿ TK≤sKnCvj (Fj@AKx) mJzJr ßp ßWJwjJ KhP~KZPuj Vf mMimJr kJuJPoP≤ ßWJwjJ TPr fJ @mJr k´fqJyJr TPr KjP~PZjÇ Vf x¬JPy ßWJwjJr kr mqJkT xoJPuJYjJr ^z CPb TJrj 2015 xJPu aKr kJKatr KjmJtYjL oqJjMPlˆáPf muJ yP~KZPuJÇ fJrJ ßTJj irPjr aqJé mJzJPmj jJÇ fJA

KjmJtYjL oqJjMPlˆár k´KfùJ KbT rJUPf FT x¬JPyr oJgJ~ fJ k´fqJyJr TPr ßjS~J yPuJÇ k´˜JKmf @AjKa mJ˜mJ~j yPu k´J~ @zJA KoKu~j oJjMwPT IKfKrÜ aqJé èjPf yPfJÇ ßumJr kJKatr ßjfJ \KrKo TrKnj mPuPZj- YqJP¿uJPrr FA ACaJjt kKrÛJrnJPm mPu KhPò xrTJr FTKa Km⁄uJr oPiq @PZÇ k´fqJyJr ßWJwjJ KhP~ YqJP¿uJr mPuj- @Ko FmÄ k´iJjoπL \jVPjr TJPZ ßp k´KfùJ TPrKZÇ fJ rJUPf \jVPjr TJPZ hJ~m≠Ç xrTJPrr mJP\Pa TîJx ßlJr --28 kOÔJ~

KmsPaPj 13 yJ\Jr oJjMw @iMKjT hJx

ˆJl KrPkJatJr : ßyJo ßxPâaJrL @’Jr rJc KmvõmqJkL @iMKjT hJxfô ßrJPi FTKa Có KmuJxL kKrT·jJ k´TJv TPrPZjÇ F&A k´go @iMKjT

hJxfô APjJPnvj lJ¥ FS~Jct 10Ka xÄVbPjr oJiqPo kKrYJKuf yPmÇ FA lJP¥r oJiqPo ßpxm oJjMw kJYJr yP~ pMÜrJP\q k´Pmv TPrPZÇ

fJPhrPT xyJ~fJ TrJ yPm FmÄ F xÄâJ∂ IkrJi hoj TrJ yPmÇ KvÊ kJYJr ßrJPi KmKnjú k´P\PÖ Igt mrJ¨ TrJ yPmÇ FA Igt ßgPT KnKÖoPhrPT xyJ~fJ TrJ yPm FmÄ KmYJr TJPpt KjP~JK\f ßuJT\j FmÄ @Ajk´P~JVTJrL xÄ˙JPT xyJ~fJ TrJ yPmÇ KvÊ S oJjm kJYJr ßrJPi KmvõmqJkL VPmwjJ FmÄ xPYfjfJ mOK≠Pf Igt mrJ¨ TrJ yPmÇ KmvõmqJkL mftoJPj 45 KoKu~j @iMKjT hJxPfôr KvTJrÇ pMMÜrJP\q FA xÄUqJ TokPã 10 ßgPT 13 yJ\JrÇ xJrJ KmPvõ oJjm kJYJPrr @KgtT oNuq ksJ~ FTÈv 50 KmKu~j --28 kOÔJ~

xJPmT yJA TKovjJr Ko\JÀu TJP~Pxr oOfMq PkJˆ PcÛ: msJK\Pu KjpMÜ mJÄuJPhPvr rJÓshNf S pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr xJPmT yJA TKovjJr PoJyJÿh Ko\JÀu TJP~x @r PjAÇ msJK\Pur rJ\iJjL msJKxKu~Jr FTKa

asJPŒr oMxKuo Ãoj KjPwiJùJ @mJPrJ mJKfu PkJˆ KrPkJatJr : mOy¸KfmJr oiqrJf ßgPT YJuM yS~J oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJø asJPŒr oMxKuo Ãoj KjPwiJùJ @aPT KhP~PZj yJS~JA IñrJP\qr FT\j ßlcJPru \J\Ç KcKˆsT \J\ ß\KrT S~Jaxj Pk´KxPc≤ ßcJjJø asJPŒr KjmJtyL @Phv mPºr KjPhtv KhP~PZjÇ jfáj Ãoj KjPwiJùJ IjMpJ~L 6Ka oMxKuo ßhPvr jJVKrTPhr 90 Khj KjPwiJùJ FmÄ --28 kOÔJ~

ÛauqJP¥ @mJPrJ ˝JiLjfJr cJT

ßcÛ KrPkJatJr : IfLPfr Pp PTJjS xoP~r PYP~ ÛauqJP¥ ˝JiLjfJr hJKmr ksKf xogtj mJzJr @nJx kJS~J PVPZÇ mMimJr ÛaPxj'x ÛKav PxJvqJu FKaKYCcx-Fr FT \KrPk FA @nJx kJS~J PVPZÇ SA \Krk IjMpJ~L 46 vfJÄv ÛKav ˝JiLjfJr kPã xogtj PhS~Jr TgJ \JKjP~PZjÇ --28 kOÔJ~


TKoCKjKar xÄmJh

02 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xnJ~ xMufJj vrLl

GKfyJKxT 7A oJYt mJXJuLr ˝JiLjfJ S oMKÜ xÄV´JPor Ijjq Khj GKfyJKxT 7A oJYt mJXJuL \JKfr ˝JiLjfJ xÄVsJo S oMKÜpMP≠r AKfyJPxr FT Ijjq KhjÇ \JKfr \jT mñmºM PvU oMK\mMr ryoJPjr PjfíPfô xMhLWt TJu @PkJwyLj @PªJuPj xÄVsJPor YMcJ∂ kptJP~ KfKj m\sTP£ PWJwjJPhj ÈFmJPrr xÄVsJo @oJPhr ˝JiLjfJr xÄVsJo FmJPrr xÄVsJo @oJPhr oMKÜr xÄVsJo'Ç 7A oJYt mñmºMr FA @ymJPj @xjú oMKÜr @jPª mJXJuL \JKf CKöKmf yP~ CPbÇ PvJKwf mKûf mJXJKu A¸Jf TKbj hízfJ KjP~ ÊÀ TPr oMKÜr xÄVsJoÇ mJXJuLr IKnxÄmJKhf PjfJ mñmºM PvU oMK\mMr ryoJj 26 oJYt PVslfJPrr kNPmt ˝JiLjfJr YMzJ∂ PWJwjJ PhjÇ hLWt 9 oJx rÜã~L xÄVsJPor oiqKhP~ mJXJuL \JKf I\tj TPr fJr TJK⁄f ˝JiLjfJÇ KfKj mPuj fJrA xMPpJVq TjqJ mJÄuJPhPvr xlu k´iJjoπL PvU yJKxjJr PjfíPfô mJXJuLr jm\JVre WPaPZ, xJrJ KmPvõ mJÄuJPhv FTKa @®optJhJ xŒjú \JKf KyPxPm oJgJ CYM TPr hJzJPf xão yP~PZÇ GKfyJKxT 7A oJYt CkuPã u¥j oyJjVr uLPVr xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜífJ~ FTgJèPuJ mPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf S k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT xMufJj oJyoMh vrLlÇ kMmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr nJrk´J¬ xnJkKf @jyJr

Ko~JÇ xnJ kKrYJujJ TPrj xJiJrj xŒJhT @ufJlMr ryoJj PoJ\JKyhÇ kKm© PTJr@j PgPT PfuJS~Jf TPrj u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr iot Kmw~T xŒJhT kLr mUKf~Jr CK¨jÇ k´iJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj

pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT Qx~h xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ KfKj mPuj mJXJuLr yJ\Jr mZPrr Pvsˆ x∂Jj mñmºM PvU oMK\mMr ryoJj mJXJuL \JKfPT PVJuJKor K\K†r PgPT oMÜ TPr KhP~ PVPZjÇ KfKj mPuj @\ u¥Pj mPx mJÄuJPhvPT IK˙KfvLu TrPf fJPrT K\~J S fJr xyPpJVLrJ jJjJ

wzpπ S YâJ∂ TPr pJPò, fJPhr xTu Ikk´YJPrr KmÀP≠ xTu oMK\m @hPvtr QxKjTPhr GTqm≠nJPm PoJTJPmuJ TrPf yPmÇ\jVPjr oPiq @S~JoLuLV xrTJPrr xJluq fMPu irPf yPmÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜífJ

TPrj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr KxKj~r xy xnJkKf @uyJ\ô \JuJu CK¨j, xy xnJkKf vJoxMK¨j oJˆJr, vJy @K\\Mr ryoJj, KxfJm PYRiMrL, pMVì xŒJhT oJÀl @yoh PYJiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh PYRiMrL, KmvõjJg CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf @uyJ\ kÄKT UJj, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr h¬r

English Course for Cab (Taxi) Drivers KoKj TqJm csJAnJrPhr \jq IJmqKvT AÄKuv ßTJxt Our Pass rate 95% Reasonable Price No formal requirements 60 Second application Course can be completed in 45 hours No extra fees for Exams until you have passed. Limited spaces available…. Call us to reserve a place!

l l l l l l

nKft YKuPfZ

Other Courses we provide: Level 3 Diploma in Health and Social Care Level 3 Diploma in Business Administration Level 3 Diploma in Customer Service Level 3 Certificate in Supporting Teaching Learning in School (Teaching Assistant)

ABIS RESOURCES Mitchell House, 1 Kitcat Terrace Bow, London, E3 2SA

Contact: 07897 412 908/020 8980 5552 Email us on: info@abisresources.co.uk

xŒJhT vJy vJoLo @yoh, oJjmJKiTJr xŒJhT xJrm @uL, AKoPVsvj Kmwp~T xŒJhT Fo F TKro, iot Kmw~T xŒJhT Qx~h ZMÀT @uL, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xy xnJkKf AuJZ Ko~J, vKlT Ko~J, pMVì xŒJhT @\yJÀu

AxuJo KvkJr, xJPhT UJj, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu PyuJu PYRiMrL PxKuo, h¬r xŒJhT \JKTr ßyJPxj ßxKuo, AKoPV´vj xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJP~T @yoh, mj S kKrPmv Kmw~T xŒJhT jJKxr CK¨j, Kv· S mJKj\q Kmw~T xŒJhT @ZJhMr ryoJj @ZJh, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT @KojMu yT K\uM, Aˆ u¥j @S~JoLuLV xnJkKf @K\\Mu yT, xJCg u¥j @S~JoLuLV xnJkKf ßxPrJ~Jj ßYRiMrL, jgt u¥j @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj @uL, SP~ˆ u¥j @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT @»Mu yJjúJj, Aˆ u¥j @S~JoLuLPVr Ijqfo ßjfJ @KvTáu AxuJo @KvT, PxòJPxmT uLPVr xnJkKf xJP~h @yoh xJh, xy xnJkKf @KTT UJj, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ oJxMhJ UJjo, TíwTuLPVr @ymJ~T Qx~h fJPrT @yoh, xhxq xKYm Fo F @uL, pMVì @ymJ~T ‰x~h xJ\jM Ko~J, k´\jì 71'r @ymJ~T mJmMu PyJPxj mJmMu, @S~JoLuLV ßjfJ j\Àu AxuJo IKTm, @lo TJoJu, pMÜrJ\q vsKoTuLPVr KxKj~r pMVì @ymJ~T @PjJ~JÀu AxuJo, xhxq xKYm Fo ATmJu PyJPxj, pMm uLPVr xÄVbKjT xŒJhT mJmMu UJj, fJfLuLPVr @ymJ~T @»Mx xJuJo, u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr xhxq ßVJuJo KTmKr~J, xJoZáK¨j @PjJ~JrL, ‰x~h fJK\r CK¨j oJjúJj, oJoMj TKmr ßYRiMrL, @ZJmr @uL, lJÀT @yoh, o\MohJr Ko~J, yJ\L xM~Jm @uL, @ñMr @uL, KxK\u Ko~J, TKm j\Àu AxuJo, iJrJ Ko~J, jgt u¥j @S~JoLuLPVr pMVì xŒJhT vJyLj @yoh ßYRiMrL, Aˆ u¥j @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu yJKuo, ZJ©uLV ßjfJ TKmr @yoh, lUÀu AxuJo \JoJu, jgt u¥j @S~JoLuLPVr oMKyfár ryoJj oMKyf, oMKÜPpJ≠J pMm ToJP¥r xy xnJkKf @fJCr ryoJj, xJiJre xŒJhT T~Zr @yoh, @S~JoLuLV ßjfJ rfj jNPr @uo ßoJuäJ k´oUM Ç

c. \~J PxjèP¬r xogtPj u¥Pj xnJ

@xjú KhrJA∏vJuäJ CkKjmtJYPj @S~JoLuLV oPjJjLf k´JgtL CkoyJPhPvr KmKvÓ kJutJPoP≤rL~Jj mJÄuJPhv @S~JoLuLPVr CkPhÓJ TKoKar xhxq, \JfL~ xÄxh Fr ˆqJK¥Ä TKoKar ßY~JroqJj k´~Jf v´L xMrK†f ßxjèP¬r ˘L, c. \~J PxjèP¬r xogtPj pMÜrJP\q mxmJxrf KhrJA∏vJuäJ k´mJxLPhr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ rKmmJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç FPf KmkMu xÄUqT k´mJxL IÄvPjjÇ TKoCKjKa ßjfJ ATmJu ßyJxJAj Fr xnJkKfPfô S mqJKrˆJr IjMko fJuMThJr cJuaj Fr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, KxKj~r xy xnJkKf @uyJ\ô \JuJu CK¨j, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, @S~JoLuLV ßjfJ IiqJkT @mMu yJPxo, @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, @»Mu oJjúJj, uMflár ryoJj, @mMu TJuJo ßYRiMrL, TP~Z ßYRiMrL, FcPnJPTa oMK\mMu yT oKj, c: ßrJ~Jm CK¨j, xKlT @yoh, l~\Mu AxuJo uÛr, @fJCr ryoJj fJuMThJr, @jxJÀu yT, @K\\Mu yT, jJKxr CK¨j, @lZr

UJj xJPhT, @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, oAjMu yT, vJP~T @yoh, vKlT @yPoh, @»Mu oJjúJj, uMflár ryoJj, ‰x~h ZárT @uL, \JoJu UJj, @mMu TJuJo ßYRiMrL, xJh @yoh, hMuJu Ko~J, oJxMhJ UJjo, vJoLo @yoh, @KojMu yT K\uM, oPjJ~Jr UJj, @uLoMöJoJj, lUÀu AxuJo \JoJu, oJSuJjJ Táfám CK¨j, @yoh lUr TJoJu, ATmJu ßyJPxj, @»Mu @yJh, o\MohJr Ko~J, yJ\L ßZJ~Jm @uL, S~JKrZ @uL, kLr mUKf~Jr, TKm j\Àu AxuJo, @fJCr ryoJj, vJy @Tmr @uL, oMTu á Ko~J k´oUM Ç xnJ~ mÜJrJ KhrJA-vJuäJr Cjú~Pj k´~Jf xMrK†f ßxj èP¬r IxoJ¬ TJ\ xŒjú TrPf ßpJVqmqKÜ yPò fJrA xMPpJVq ˘L, c: \~J Pxjè¬Ç mÜJrJ mJÄuJPhv @S~JoLuLV S k´iJjoπL ßvU yJKxjJ oPjJjLf PjRTJ oJTtJr k´JgtLPT Km\~ TrPf xTu ofPnh nëPu KVP~ GTqm≠ yP~ TJ\ TrJr @ymJj \JjJjÇ xnJr ßvw kptJP~ msJK\Pu Totrf u¥j˙ mJÄuJPhPvr xJPmT yJATKovjJr Ko\JÀu TJP~Pxr ITJu oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv FmÄ fJr k´Kf v´≠J \JKjP~ FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç

TuPYˆJr KmFjKkr kKrKYKf xnJ IjMKÔf

jmVKbf TuPYˆJr KmFjKkr kKrKYKf xnJ~ mÜJrJ mPuPZj, mftoJj IVefJKπT Q˝rJYJrL xrTJPrr yJPf mJÄuJPhv PoJPaS KjrJkh j~Ç ßhPvr ˝JiLjfJ ˝JmtPnRofô @\ ÉoKTroMPUÇ fJrJ mPuj, ßhPv Vefπ PjA, oJjmJKiTJr uÄKWf yPò k´Kf oMÉPt fÇ ãofJ~ KbPT gJTPf KmPrJiL rJ\QjKfT ßjfJTotLPhr yfqJ, UMj, èo TrJ yPòÇ mÜJrJ IKnPpJV TPrj kJvõmftL FTKa PhPvr xJPg ßhPvr ˝Jgt KmPrJiL xJoKrT YáKÜ TPr uã uã vyLPhr rPÜr KmKjoP~ IK\tf ˝JiLjfJPT KmKTP~ ßh~Jr wzpπ yPòÇ @r fJA ßhPvr ˝JiLjfJ ˝JmtPnRofô rãJ~ @mJPrJ \JfL~fJmJhL hu KmFjKkPT ãofJ~ @jPf xTPur k´Kf @ymJj \JjJPjJ y~Ç jm KjmtJKYf xnJkKf KoxmJj CK¨Pjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT AxKf~JT ßyJPxj hMhrM kKrYJujJ~ xnJr

ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xy xnJkKf @yoh @uLÇ xnJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr k´iJj CkPhÓJ oKfj Ko~J, KxKj~r xy xnJkKf vJy TJoJu, j\Àu AxuJo rJ\M, fgq xŒJhT \JKyh ßyJPxj, xJÄVbKjT xŒJhT pgJâPo fJPrTár ryoJj fáKyj S oJymMm UJj, Igt xŒJhT TKmr CK¨j, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT \JKTr ßyJPxj, k´YJr xŒJhT @Krl o~jMu ßyJPxj, KâzJ xŒJhT UJPuh @yoh, ÀPmu @yoh, CkPhÓJ PoJ: xM\Jf UJj, TJ\L @lZJr CK¨j, ßjZJSr @uL k´oUM Ç xnJ~ mÜJrJ hLWtKhj pJmf èojJoT TJrJWJPr mªL KmFjKkr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx @uLr oMKÜ hJmL TPrj FmÄ IKmuP’ xMÔM KjmtJYPjr ˝JPgt KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr yJPf ãofJ y˜J∂Prr hJmL \JjJjÇ


TKoCKjKa xÄmJh

kNmt PVRrLkMr ACKj~j Cjú~j xÄ˙J ACPTr CPhqJPV kKm© PTJr@j vKrl S m˘ Kmfrj

kNmtPVRrLkMr ACKj~j Cjú~j xÄ˙J ACPT'r CPhqJPV Vf 25Pv Plms∆~JKr ACKj~Pjr oMxKuoJmJh V´JPor KxrJ\ PmV mJ\JPr kKm© PTJr@j vKrl S m˘ Kmfrj, Kl∑ YãM KvKmr, S ZJ©-ZJ©LPhr oPiq jVh Igt k´hJj IjMÔJj xÄ˙Jr xnJkKf @uyJ\ô KxrJ\ CK¨j PmPVr xnJkKfPfô, xJiJre xŒJhT @»Mu mJKZf PYRiMrL, @»Mx x•Jr S PvU \MP~u rJjJr PpRg kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj \MP~u CK¨jÇ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xJÄxh @uyJ\ô oJyoMh-CxxJoJh PYRiMrLÇ Fxo~ KxPua @iMKjT YãM yJxkJfJPur cJ” mJmM rPov hJPvr PjfíPfô PoKcPTu Kao FuJTJr hMA vf 50 \j YãM PrJVLPhrPT krLãJTPr Hwi S 42\j ÀVLPT YvoJ k´hJj TPrj FmÄ ZJjLkzJ 30 \j PrJVL mJZJA TPr IkJPrvPjr \jq yJxkJfJPu kJbJPjJ y~Ç CÜ IjMÔJPj KmPvw KyPxPm mÜmq rJPUj KxPua KmnJV ˙JjL~ xrTJr kKrYJuT oKfCr ryoJj, xJPmT CkP\uJ PY~Jroqj PoJ˜JKl\Mr ryoJj olMr, mJuJV† CkP\uJ KjmJtyL TotTftJ k´Khk xÄy, mJuJV† gJjJ nJrk´J¬ TotTftJ fKrTMu AxuJo fJuMThJr, KxPua xMroJ uJ~¿TîJm kKrYJuT U~ÀPjúZJ PvuL,

xÄVbPjr xJÄVbKj xŒJhT Ko\tJ jNÀu AxuJo vrLl, xJPmT PY~Jroqj @»Mu oKfj, o\uMr ryoJj PYRiMrL, @S~JoLuLV ßjfJ \JuJu CK¨jÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj xÄ˙Jr PxPâaJKr @»Mu mJKZfÇ IjMÔJPj @PrJ CkK˙f KZPuj Kvã IKlxJr mJmM rfj TMoJr xrTJr, oJSuJjJ @A~Mm @uL, @K\\Mr ryoJj uTMZ, jJKxr CK¨j, Ko\tJ @»Mu yT \JuJuJmJhL, @»Mu @C~Ju TP~Z, @TrJo PyJPxj, \MPjh @yoh, lJÀT @yoh, uM“lMr ryoJj PYRiMrL, UKuuMr ryoJj, fMKyj ojxMr, l\u fJuMThJr, PvU @»Mu oMKTf, Ko\tJ rJPxu, oMKTf @yPoh PYRiMrL, Ko\tJ @»Mu mJKZf, KvãT @fJCr ryoJj, oKyCK¨j PuYM, @»Mu yT mJmM, oKfCr ryoJj rJPyj k´oMUÇ IjMÓJPj 250 TKk PTJr@j vKrl Kmfrj, 42 \j ZJ©-ZJ©LPhr oPiq jVh FTyJ\Jr aJTJ TPr k´hJj FmÄ 100 \j kMÀw S 100 \j oKyuJr oPiq vJKz uMKñ Kmfre TrJ y~Ç xnJr ßvPw xÄVbPjr xnJkKf @uyJ\ô KxrJ\ CK¨j ßmV IjMÔJj xlu TrJ~ xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ @VJoLPf xÄVbPjr Cjú~Pj xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ kKrPvPw Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ S xoOK≠ TJojJ TPr KmPvw ßhJ~J TrJ y~Ç

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 03

ßVJuJkVP†r Fo Kx FTJPcoL Ûáu S TPuP\r kMeKt oujL 21 ßo @VJoL 21 Po kNmt u¥Pjr @aKr~Jo ßx≤JPr IjMKÔfmq PVJuJkVP†r GKfyqmJyL KvãJ k´KfÓJj Fo Kx FTJPcoL ÛMu S TPuP\r k´Üj ZJ© ZJ©LPhr k´go kNjtKoujL IjMÔJjÇ CÜ IjMÔJjPT xlu TrJr uPã FT xnJ Vf 12 oJYt rKmmJr kNmt u¥Pjr FTKa PrÓMPrP≤ IjMKÔf y~Ç ÛMPur k´JÜj ZJ© S k´mLe oMræL @»Mu yJA Fr xnJkKfPfô FmÄ @Prl o†Mr PYRiMrL KoaM S PlrPhRx @uPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ kNetKoujLr k´iJj CPhqJÜJ @lZJÀu AxuJo (@lZr) Fr PTJrIJj PfuJS~JPfr oJiqPo IjMKÔf xnJ~ CkK˙f KZPuj k´mLe oMræL Qx~h j\Àu AxuJo, vJy\JyJj PYRiMrL, KhhJr @yoh PYRiMrL, fJPrT Qx~h, xJPmT lMamuJr vJPyh @yoh PYRiMrL, @KojMu AxuJo (rJPmu), PVJuJkV† PyuKkÄ yqJ¥x Fr xyxnJkKf xJuJy CK¨j, KoZmJÉu yT oJZMo, @»Mu uKfl, xMP~m @yoh, FjJo @yoh, \JoJu @yoh, FrJl @yoh PYRiMrL, @KojMu AxuJo, @Prl oj\Mr PYRiMrL, PxJP~m @yoh, \JPyh @yoh ÀÿJj @yoh PYRiMrL, PoJ” xJ\j, KmuJhMr ryoJj TJPxo, rKl PYRiMrL KxmJ, ÀPmu @yoh, rJ\M @yoh, @uL @yoh, FohJh @yoh, uJKyj CK¨j, xKl @yoh PYRiMrL, KoTJAu @yoh PYRiMrL, rJ~yJj @yoh, TJoÀu AxuJo Tor, FjJP~f PyJPxj SuT, Qx~h @mMu PyJPxj, Kuaj @yoh, xrS~Jr @yoh, @l\u @yoh, \JoJu CK¨j, PfJlJ~u @yoh, xJPrJ~Jr @yoh PYRiMrL, @»Mu PoJKof, K\ Fo IkM vJyKr~Jr, FrJl @yoh PYRiMrL, @»Mu @yJh, xJKlj @yoh PYRiMrL, vJoLo @yoh PYRiMrL, PyJPxj @yoh PYRiMrL, oJxMh @yoh PYRiNrL, oMPvth @yoh PYRiMrL, Kj\Jo CK¨j, FK\y CK¨j, vNKymMr ryoJj, PoJ \JKyr Pr\J, ÀPmu @yoh, jJK\o

@yoh, \MPmr @yoh, fJjyJr @yoh fMKyj, vJyJj @yoh, xJAl CK¨j @yoh, ÉPxj @yoh, l~xJu @yoh, \JPyh @yoh, rJ\M @yoh k´oMU Ç xnJ~ xmtxÿKf âPo GTqm≠ nJPm mJÄuJPhPvr mJKyPr k´go GKfyJKxT kNetKoujL mJ˜mJ~Pjr uPã FTKa kKrYJujJ TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar xhxqVj yPò xnJkKf @»Mu yJA xyxnkKf -pgJâPo @PjJ~JÀu AxuJo \mJ, yJKl\Mr ryoJj yJKl\, rKTm @yoh, ZKlr @yoh PYRiMrL xMmj, FohJh @yoh, xMP~m @yoh, @»Mu @yJh, KhhJr @yoh PYRiMrL, PjyJu @yoh PYRiMrL, oJTZMhMr ryoJj PYRiMrL, yJKl\Mr ryoJj, FjJo @yoh, vJyJj @yoh PYRiMrL, vJy\JyJj @yoh, @K\\Mr ryoJj, KoTJAu @yoh PYRiMrL, FjJP~f PyJPxj

SuT, xJuJy CK¨j, vJPyh @yoh PYRiMrL, vJoLo @yoh, \JoJu @yoh, @»Mu @yJh, xJiJrj xŒJhT @Prl oj\Mr PYRiMrL KoaM, xyxJiJre xŒJhT K\ Fo IkM xJyKr~Jr, ryoJj @yoh PYRiMrL, oJxMh PYRiMrL kJPmu, @KojMu AxuJo rJPmu, TJoÀu AxuJo Tor, rKl PYRiMrL KxmJ, jJKyh @yoh PYRiMrL, TJoJu @yoh, KoxmJCu yT oJxMo, KxFKm PYRiMrL, F\J\Mr ryoJj, xJÄVbKjT xŒJhT vJyLj @yoh, xy-xJÄVbKjT xŒJhT mJmÀu AxuJo, @»Mu @yJh, Kj\Jo CK¨j, SK\y CK¨j, \É„u AxuJo, UJPuhMr ryoJj l~Zu, vJyLj @yoh, Igt xŒJhT @lxJÀu AxuJo, xy Igt xŒJhT-fJjyJr @yoh fMKyj, rJ\M @yoh, uJKyj @yoh, k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT PlrPhRx @uo,

xyk´YJr xŒJhT @uL PyJPxj, h¬r xŒJhT @»Mu uKfl, KjmtJyL xhxq míª Qx~h fJPrT @yoh, @uyJ\ uJP~TMu AxuJo, @»Mu @yJh, @mhMx xJuJo, Qx~h xJoZMu AxuJo mJóá, Qx~h j\Àu AxuJo, KmuJhMr ryoJj TJPvo, T~Zr @yoh, UJPuh @yoh, @Prl @yoh, PryJj @yoh, uM“lMr ryoJj, èu\Jr @yoh, TJoJu @yoh, vJoLo @yoh, @KfT CK¨j, xJyJm CK¨j k´oMUÇ FZJzJ IKYPrA Igt CkTKoKa, oqJVJK\j TKoKa, @kqJ~j TKoKa, InqgtjJ TKoKa Vbj TrJ yPmÇ kMjtKoujL CkuPã FTKa oqJVJK\j k´TJv TrJr Kx≠J∂ Vsye TrJ y~Ç FZJzJ, 15 FKk´u 2017Fr oPiq xTPur PrK\Pˆsvj TjlJot TrPf muJ y~Ç

GLOBAL EYE FACTS:

39 million people around the world are blind, 80% of these cases can be cured or prevented.

HOW AL MUSTAFA IS ASSISTING: To date we have treated over 191,000 patients in our free eye camps, with over 48,000 cataract operations.

WHERE WE WORK: Pakistan, Bangladesh, Burma, Gaza, Somalia, Gambia, Kenya & Sudan.

ßumJr ßl∑¥x Il mJÄuJPhv jgtSP~PÓr ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf

WITH JUST £35 YOU CAN HELP SOMEONE SEE AGAIN

100K

GLOBAL VISION AID

HELPING PROVIDE THE GIFT OF SIGHT @VJoL 4aJ ßo PV´aJr oqJjPYÓJPrr ßo~r KjmtJYPj ßumJr kJKat ßgPT ßoJPjJjLf Po~r khk´JgtL FK¥ mJjtJPor xogtPj ßumJr ßl∑¥x Il mJÄuJPhv jgtSP~Ó Fr CPhqJPV @VJoL 27Pv oJYt IjMKÔfmq KcjJr kJKatPT xlu TrJr uPãq FT of KmKjKo~ xnJr @P~J\j TrJ y~ rKmmJr 12A oJYt SøyqJPor ˙JjL~ SKmF KouJKj~Jo ßx≤JPrÇ SøyqJo

TJCK¿Pur ßckMKa KucJr TJCK¿uJr @»Mr \æJPrr xnJkKfPfô of KmKjo~ xnJ~ @PrJS mÜmq rJPUj TJCK¿uJr @»Mu oJKuT, TJCK¿uJr o∂J\ @uL @\Jh, PTJøyJÓt PumJr kJKatS ßY~Jr @»Mu @K\\, PxPâaJKr jMr CuäJy, \JoJu CK¨j, TJ\L oJK\t~J mJmJUJrUJAu, PvU vJKyjJ @uL, Qx~h ZJPhT @yoh, xKlT Ko~J,

@»u oKfj S @¬Jm Ko~J TJyJr k´oMUÇ xnJ~ ßumJr kJKatr k´JgtLPT @VJoL ßo~r KjmtJYPj \~pMÜ TrJr \jq GTqm≠q nJPm TJ\ TrJr @yæJj \JjJPjJ y~ FmÄ ßV´aJr oqJjPYÓJPrr mJñJuL TKoCKjKaPT mOPaPjr oMuiJrJr rJ\jLKfPf @PrJS ßmvL TPr pMÜ yS~Jr S @yæJj \JjJPjJ y~Ç

xTPur xyPpJKVfJA kJPr hOKÓ vKÜ KlKrP~ KhPf

kOKgmLPf 39 KoKu~j oJjMw hOKÓyLj, pJr 80 nJV ßrJV KjrJo~ ßpJVq

IJkjJr oJ© 35 kJC¥ hJPj FT\j IJmJPrJ hOKÓ KlPr ßkPf kJPr

Al-Mustafa Welfare Trust®

www.almustafatrust.org

CALL 020 8569 6444 info@almustafatrust.org 1st Floor, 110 High Street Hounslow, TW3 1NA

Charity Number: 1118492


04 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

TKoCKjKa xÄmJh

ßlûáV† TuqJj xKoKfr xJiJrj xnJ S PhJ~J oJyKlu IjMKÔf

\jPxmJoNuT TJ\ TPr pJS~J ßlûM V † TuqJj xKoKfr xJiJrj xnJ S PhJ~J oJyKlu IjM KÔf yP~PZÇ IKf xŒsKf k´~Jf TJ\L @»Mu oMKyf \JKTr UJPjr oOfáPf PvJT k´TJv S @fìJr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~ FPfÇ rKmmJr kNm t u¥Pjr ˙JjL~ ßrˆá PrP≤ @P~JK\f xnJ xÄVbPjr xnJkKf l\uM r ryoJPjr xnJkKfPf IjMÔJPjr kKrYJujJ TPrj xJiJrj xŒJhT

\JyJñLr UJjÇ FPf mÜJrJ \JjJj hLWt k´ J ~ 30mZr kN P mt Fo FAY UJj Ér∆ Ko~J ÆJrJ k´KfKÔf F xÄVbj oOf mqKÜPhr uJv ßhPv kJbJPjJxy fJPhr kKrmJPrr xJyJpq xyPpJVLfJ CP¨qPv k´ KfKÔf yPuS FKfo, IxyJ~ S KvãJr oJj Cjú ~ Pj TJ\ TPr pJPò Plûá V † TuqJj xoKfÇ IjM Ô JPj pMÜrJ\q KmKnjú vyr ßgPT xhxqrJ IÄv ßjjÇ hM ˙ IxyJ~ oJjM P wr

TuqJPj @PrJ PmKv TPr FKVP~ @xJr @ymJj \JjJj mÜJrJÇ FPf mÜmq rJPUj @ÜJr @yPoh, oMK \mMr ryoJj, @uL @yoh UJj, TJ\L oyKxj, yJKl\M r ryoJj, @»M u VJllJr KuuM Ko~J, oM rJh ßYRiM r L, TJ\L @»Mu ßTJrJAv, ßoJ: @uoVLrxy xÄVbPjr IjqJjq xhxqrJÇ @PuJYjJ ßvPw ßhJ~J ßoJjJpJf kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ @»Mu yTÇ

mJÄuJPhv PUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr ÊrJ xPÿuj IjMKÔf mJÄuJPhv PUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr 2017/18 AÄ PxvPjr mJKwtT o\KuPx ÊrJ xPÿuj 11 oJYt vKjmJr u¥j käJPˆJ \JPo~J AxuJKo~J KoujJ~fPj IjMKÔf y~Ç xºqJ 7aJ PgPT rJf 12aJ kpt∂ hMA IKiPmvPj IjMKÔf xPÿuPj k´go IKiPmvPj KjmtJyL QmbT vJUJ xnJkKf vJ~UMu yJhLx Kk´K¿kJu oJSuJjJ Pr\JCu yT Fr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT oJSuJjJ lP~\ @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç2~ IKiPmvPj PTªs oPjJjLf KjmtJYj TKovjJr pMÜrJ\q vJUJr CkPhÓJ vJ~U oJSuJjJ fKrTMuäJy S vJ~UMu yJKhx oJSuJjJ @»Mr ryoJPjr kKrYJujJ~ pMÜrJP\qr KmKnjú vJUJ S vyr PgPT @Vf KmkMu xÄUqT ÊrJ xhPxqr IÄvVsyPe 2017/18 AÄ PxvPjr \jq 29 xhxq KmKvÓ mJÄuJPhv PUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL TKoKa S 17 xhxq KmKvÓ CkPhÓJ kKrwh Vbj TrJ y~Ç xPÿuPj xnJkKf KyxJPm vJAUMu yJhLx Kk´K¿kJu oJSuJjJ Pr\JCu yT S xJiJrj xŒJhT KyxJPm vJP~U oJSuJjJ lP~\ @yoh kNj”KjmtJKYf yjÇ TKoKar IjqJjq hJK~fôvLuVe yPuj, xy xnJkKf oJSuJjJ @mhMx ZJuJo, @uyJ\ô ACxMl @mhMuäJy jJK\r, oJSuJjJ UfLm fJ\Mu AxuJo, vJP~U yJKl\ oJSuJjJ ATmJu PyJPxj, vJP~U yJKl\ oJSuJjJ ZJPuy @yoh, @uyJ\ô oJSuJjJ @fJCr ryoJj, oJSuJjJ ZJPuy

yJKohL, oJSuJjJ vJyjNr Ko~J, xy xJiJrj xŒJhT oMlfL ZJPuy @yoh, mqJKrÓJr oJSuJjJ mhÀu yT, oJSuJjJ \JyJñLr UJj, oJSuJjJ jJK\o CK¨j, oJSuJjJ oMZPuy CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ vKrl @yoh, xy xJÄVbKjT xŒJhT yJKl\ Qx~h KvyJm CK¨j (mJKotÄyJo), oJSuJjJ ZJKhTMr ryoJj xŒJhT (Kucx), mJAfMuoJu

(mJKotÄyJo),vJ~U oJSuJjJ fKrTMuäJy (u¥j), vJ~UMu yJKhx oJSuJjJ @mhMr ryoJj (u¥j),oJSuJjJ @vrJl @uL KvThJr (msJcPlJct), oJSuJjJ @mhMu \Kuu (msJcPlJct), oJSuJjJ @mhMr ryoJj (TqJoKms\), oJSuJjJ lKrh @yoh UJj (KjCkMa), oJSuJjJ xJoZMK¨j (mJKotÄyJo), vJ~U oJSuJjJ A~Jy~J (SflyJo), yJKl\ \JuJu CK¨j (msJcPlJct), oJSuJjJ

oJSuJjJ l\uMu yT TJoJuL,xy mJ~fMu oJu xŒJhT oJSuJjJ @mMu TJuJo, k´Kvãe xŒJhT vJP~U oJSuJjJ Qx~h oJvÉh @yoh, k´YJr xŒJhT yJKl\ oj\MÀu yT, xy k´YJr xŒJhT oJSuJjJ oMKymMr ryoJj oJZMo, xoJ\ TuqJe xŒJhT oJSuJjJ @K\\Mr ryoJj, xy xoJ\ TuqJe xŒJhT oJÓJr l\u CK¨j, KjmtJyL xhxq oMlfL xJuJfMr ryoJj oJymMm, oMlfL oJymMmMr ryoJj, TôJrL oJSuJjJ @»Mu \Kuu,yJKl\ vKyr CK¨j, u¥j oyJjVrLr xnJkKf S xJiJre xŒJhTÇ xÿJKjf CkPhÓJmíª yPuj oJSuJjJ vJP~U @mhMu @K\\

jÀu yT @KojL (KjCTqJPxu), oMlfL yJmLm jNy, oJSuJjJ xJPhT @yoh (u¥j), oMlKf ZJKlr CK¨j, oMlfL vJoLo oMyJÿh (SflyJo), yJKl\ oJSuJjJ ACxNl xJPuy (u¥j)Ç ÊrJ xPÿuPj PTJr@j KfuJSp?Jf, vJUJ xoNPyr KrPkJat Pkv S kptJPuJYjJ S pMÜrJ\q vJUJr mJKwtT KrPkJat Pkv S kptJPuJYjJ,mJ~fMu oJu KrPkJat Pkv S kptJPuJYjJ, k´óJm Vsye, vJUJ kNeVtbj, jmKjmtJKYf hJK~fôvLuPhr vkg, FyPfxJm, PyhJP~fL mÜmq, xnJkKfr xoJkjL mÜmq, hM'@ S PoJjJ\Jf TotxNKYr I∂ntNÜ KZu Ç


TKoCKjKa xÄmJh

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 05

ßV´aJr AZyJTkMr SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr pJ©J ÊÀ UJ~Àu @uo KuÄTj: @ft oJjmfJr xJyJpqJPft S FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TrJr uãq KjP~ PV´aJr AZyJTkMr SP~uPl~Jr asJˆ AC PT Fr pJ©J ÊÀ yP~PZÇ KmKvÓ TKoCKjKa mqJKÜfô @»Mu @uL rCl Fr xnJkKfPfô xMAjcPjr ˙JjL~ FTKa PrÓMPrP≤ IjMKÓf xnJ~

vJy K\uäMu TKro, @»Mu S~JKyh PoJ:KxrJ\ Ko~J, @jlr @uL, @»Mu ZJuJo k´oUM . mÜJVe F asJˆ FuJTJr VrLm hM:KU \jVPjr xJyJpqJPft S ImPyKuf, jLKkrtLfPhr TuqJPj TJ\ TrPm mPu @vJmJh mqJÜ TPrj. xnJ~ xmt xÿKfâPo AxuJo C¨Lj

TKoKa Vbj TrJ y~. jm VKbf asJPˆr asJˆL míª yPuj @»Mu @uL rCl, vJy K\uäu M TKro, @»Mu oKyj, \Jjlr @uL, @jJx C¨Lj, xJyJm C¨Lj, jJK\o C¨Lj, KvlM Ko~J, yLrj UJj, xMKl UJj, @jyJr Ko~J, rvLh CuäJ, TJZJ Ko~J, @»Mu @C~Ju, KvÊ Ko~J, @»Mr

kqJKrPx kPyuJ QmvJU kJuj CkuPã ˝rKuKkr k´˜Ká f xnJ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj FjJo PYRiMrL, vJy Pr\JCu TKro, AxuJo C¨Lj, Zor @uL, @»Mu TJyJr,@uL @lfJm PjJ~Jm, l\uMr ryoJj @KTT, @»Mu TJyJr, PoJ:K\uM Ko~J,

PT @øJ~T, xor @uL, TJZJ Ko~J,K\uM Ko~J, vJy Pr\JCu TKro, KxrJ\ Ko~J, @»Mx xJuJo PT pMVì @øJ~T S TJyJr C¨Lj PT xhxq xKZm TPr 8 xhxq KmKvÓ @øJ~T

rCl, xJKmr Ko~J, vJoÊöJoJj, olöMu Ko~J, UKuu Ko~J, @PjJ~Jr VKj, vJoLo @yoh, PoRuJjJ @»Mu yJjúJj, Krkj @yoh, uJKT Ko~J, lKaT Ko~J, vKlT Ko~J k´oUM Ç

TáKouäJ jJPoA TáKouäJ KmnJV YJA AfJuL˙ mOy•r TáKouäJmJxLr hJmL

l∑JP¿ mqJkT @P~J\Pj QmvJUL C“xm kJuj CkuPã k´˜áKf xnJ IjMKÔf yP~PZÇ rKmmJr KmPTPu kqJKrPxr PoPasJ PyJPxr FTKa IKn\Jf PrÔMPrP≤ mJÄuJPhvL TKoCKjKar Pjfímª í Phr KjP~ ˝rKuKk Kv·L PVJÔL l∑JP¿r CPhqJPV F xnJ IjMKÔf y~Ç k´KfmZPrr jqJ~ mJXJKuPhr Ijqfo PuJT\ C“xm kPyuJ QmvJU mqJkT @P~J\Pj kJuj TrJr uPãq ˝rKuKk Kv·L PVJÔL l∑JP¿r xnJkKf j\Àu AxuJo PYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT Kvkj käJKYc PrPnÀr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç KmkMu xÄUqT mJÄuJPhvL TKoCKjKa PjfímíPªr CkK˙KfPf k´˜áKf xnJ~

mJÄuJPhv

mÜmq rJPUj, Ko\Jj PYRiMrL Ko≤M, yJÀj Sr rKvh, UªTJr PmjM,oqJcJo yJxjJf, TJ\L Kuaj, kMÀ rJjL hJx, PVRfo KmvõJx, @mM fJKyr, @KojMr ryoJj lJÀT, TJoÀu PoJPvth Kk≤M, xMoJ hJx S xMKk´~J hJx,KvuJ PWJw, AvrJf UJjo PlîJrJ, oJxMh @roJj rJjJ, AvrJf \JyJj uMKx, vJKTu xrTJr, ˝kj xrTJr, KjKvfJ mzM~J, mOKÓ PVJPo\, Ko_J PoKr, PxKujJ @lPrJ\, ßoJyJPÿh @uL, oBj UJj, ßvU oJxMh k´oUM Ç F xo~ mÜJrJ mPuj,kPyuJ QmvJU mJXJKur xmtPvsÔ C“xmÇ kPyuJ QmvJU mJXJKur k´Je-x†LmjL xMiJÇ FTKa PuJT\ C“xmÇ mJXJKur GKfyq S PuJT-xÄÛíKfr Ijqfo

IñÇ F C“xm xmt\jLjfJ~ S ˝oKyoJ~ CØJKxfÇ KvTPzr VºoJUJ TíKÓÇ mJXJKur @®kKrYP~r @~jJÇ @oJPhr @vJ\JVJKj~J KhjÇ fJA k´mJPxr oJKaPf @orJ F KhjKaPf kMrPjJr \LetfJ, VäJKj-Pnh nMPu jfMjPT @øJj TKrÇkMrPjJ mZPrr mqgtfJ S VäJKj nMPu @orJ jfMj TPr ˝kú PhKUÇ C“xPm C“xPm oMUKrf TPr fMKu F KhjKaPTÇ k´Kf mZPrr jqJ~ FmJr S kqJKrPx mJÄuJPhvL Kv·L xy ACPrJPkr Kv·LPhr xojõP~ F mZr jfMj @KñPT ˝rKuKk Kv·L PVJÔL kqJKrPx Khj Ka kJuj TrPmÇ

K\ªJmJh

KmxKouäJKyr rJyoJKjr rJKyo

IKiTJr PTC TJCPT Ph~ jJÇ @hJ~ TPr KjPf y~!

AfJuL KmFjKkr xPÿuPj KjmtJKYf k´KfjLKiPhr Pjfífô yPf IkxJrj S KjmtJKxf TrJr FT mZr

18A oJYt 2016 - 18A oJYt 2017 mwtkMKft CkuPãq FoKc Kr~J\ PyJPxj, AfJuL : TMKouäJ KmnJPVr jJo Èo~jJoKf' TrJr Kmw~Ka PoPj KjPf kJrPZj jJ AfJuL˙ TMKouäJmJxLÇ k´KfmJhTJrLPhr hJKm, o~jJoKf j~, TMKouäJ jJPoA KmnJV YJj fJrJÇ PrJPor frKkjJ•JrJ ToMPj yPu míy•r TMKouäJmJxL, AfJuLr k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ mPuj, vf mZPrr GKfyqmJyL KvãJ, xÄÛíKf, TíKw S âLzJr kLb˙Jj ÈTMKouäJ' KmnJV yPu fJ yPm ÈTMKouäJ' jJPoA, FojA k´fqJvJ TMKouäJmJxLrÇ TJK\ @mMu mJxJPrr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj, FqJcPnJPTa TJoÀöJoJj, oAjMu @uo PUJTj, AmsJKyo UKuu, @uoVLr @PjJ~Jr, @Ku @yÿh PUJTj, @mhMu AC~Ju PxJyJV, rKmCu @uo, oMrJh PyJPxj

nNA~J, @uJoLj KmvõJx, F.PT @\Jh, @mM xJAh nNA~J, oKjÀöJoJj oKjr, oKyj CK¨j, oPjJ~JrJ PmKm, AxrJf oJymMmJ, ÀoJ AmsJKyo, fíwJ Pxj è¬, lKrhJ ryoJj, rJjJ kJrKnj oK\tjJS fJ\Mu AxuJo uÛr k´oUN Ç fJrJ @rS mPuj, k´fLKãf TMKouäJ jJo mJh KhP~ TMKouäJ KmnJPVr Ijq PTJPjJ jfMj jJo TMKouäJmJxL PoPj KjPm jJÇ jfMj TPr o~jJoKf jJPo KmnJPVr jJo k´˜JmKa Ifq∂ hM”U\jTÇ o~jJoKf FTKa ACKj~jÇ o~jJoKfS AKfyJPxr FTKa IÄvÇ fPm fJr PgPTS IPjT PmKv èÀfôkeN t S kKrKYKf myj TPr FA TMKouäJ jJoKaÇ k´KfmJhTJrLrJ mPuj, xJrJ KmvõmJxLr TJPZ kKrKYf TMKouäJ jJoKaÇ IPjT

jJoLhJKo S èeL\j FA TMKouäJ~ \jìVsye TPrPZÇ jJjJj KhT KhP~ KmPmYjJ TrPuS TMKouäJ jJPor IPjT PmKv kKrKYKf rP~PZÇ pJrJ o~jJoKf jJPo KmnJV YJ~ fJrJ wzpPπ Ku¬Ç fJPhr FA wzpπ PTJPjJKhj xlu yPm jJ mPu \JjJj k´KfmJhTJrLrJÇ Fxo~ k´iJjoπLr TJPZ IjMPrJi \JKjP~ mÜJrJ mPuj, TMKouäJ jJPoA TMKouäJ KmnJV jJoTre TrJ PyJTÇ Fxo~ míy•r TMKouäJmJxLr kPã GTqof PkJwj TPrj, mKrvJPur l~xJu @yPÿh, míy•r PjJ~JUJuLr yJ\L @»Mr rJöJT, Sor lJÀT S lKrhkMPrr ÉoJ~Nj TKmrÇ Fxo~ xnJ~ Kx≠J∂ IjMpJ~L AfJuLPf mxmJxrf míy•r TMKouäJmJxLr Ve˝JãPrr TJptâo ÊÀ TPrÇ

k´KfTL Ijvj

FmÄ u¥Pj Im˙Jjrf AfJuL KmFjKkr PjfJTotLPhr xJPg ofKmKjo~ VjxÄPpJV xnJ Pk´x KmsKlÄ : hMkMr 1.30 ˙Jj : @ufJm @uL kJTt, u¥j fJKrU : 18A oJYt 2017 xo~ : xTJu 10aJ yPf KmTJu 5aJ

@oπPj

vJy PoJ fJAlMr ryoJj PZJaj

KjmtJKYf xnJkKf mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu AfJuL PTªsL~ TKoKaÇ

CONTACT UK : Tel 07424151433, ITALY. +39 327 4953442 Email : info@bnp-italy.org, mailto:info@bnp-italy.org, web site : bnp-italy.org


06 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

TKoCKjKa xÄmJh

xMk´Lo PTJPatr xJoj PgPT oNKft IkxJrPer hJmLPf KmsPaPjr xmthuL~ CuJoJPhr k´KfmJh xnJ

PrJmmJr 12 oJYt kNmt u¥Pjr ToJKvt~Ju PrJPc ImK˙f ÈPx≤Jr lr AxuJKoT VJAPc¿'r PxKojJr yPu mJÄuJPhv xMk´Lo PTJPars xJoj PgPT oNKft IkxJre S PylJ\Pf

AxuJPor 25\j vLwt˙JjL~ @Puo S AxuJoL PjfímíPªr KmÀP≠ PVslfJrL krS~JjJ IKmuP’ k´fqJyJPrr hJmL \JKjP~PZ KmsPaPjr xmthuL~ CuJoJ xÄVbj ÈmJÄuJPhvL oMxKuo ACPT'Ç k´mLe @PuPo ÆLj oJSuJjJ \oPxh @uLr xnJkKfPfô S oJSuJjJ @»Mu yJA UJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜJrJ xrTJPrr Foj TotTJP§ VnLr CPÆV S KjªJ \JKjP~ mPuj, xMkL´ o PTJPatr xJoPj VsLT PhmLr oNKft ˙Jkj TPr xrTJr PhPvr AxuJo Kk´~ fJSKyhL \jfJr KmvõJx S BoJj @KThJ~ @WJf TPrPZÇ fJrJ mPuj KmsKav @oPu KjKotf xMk´Lo PTJPat nmjKa k´J~ hMv mZr kMrPjJÇ FTKa

oMxKuo k´iJj PhPvr xMk´Lo PTJPatr xJoPj FA oNKft ˙Jkj PTJj nJPm PoPj Pj~J pJ~jJÇ CuJoJP~ PTrJorJ @PrJ mPuj, xrTJPrr FA Kx≠JP∂r kã Imu’j

TPr PTC PTC muJr PYÓJ TrPZ, FA oNKft yPò oMKÜ pMP≠r PYfjJr k´fLTÇ IgY FKa mJÄuJPhPvr oMKÜ pM≠PT KmÀk TrJr vJKouÇ FaJ PTJj nJPmA oMKÜ pMP≠r PYfjJ KZujJÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj oJjjL~ k´iJj oπL mPuPZj PhvPT KfKj oKhjJr xjh IjMpJ~L YJuJPmjÇ KT∂á xMk´Lo PTJPatr xJoPj ˙JKkf FA oNKft AxuJoL @KThJ, KmvõJx S oMxuoJjPhr iotL~ PYfjJr xŒNet KmPrJiLÇ fJrJ @PrJ mPuj xMk´Lo PTJPatr KmvJu xmM\ Z•Pr rP~PZ È\JfL~ BhVJy'Ç PxUJPj PhPvr rJÓskKf, oπLmVtxy PhPvr vLwt CuJoJP~ PTrJo S uã uã oMxuoJj

BPhr \JoJPf @uäJyPT Px\hJ TPrjÇ KT∂ PxUJPj FA oNKft kJPv PrPU BPhr \JoJPf vJKou yPu fJ yPm \JfL~ nJPm oNKft kM\Jr jJoJ∂rÇ fJA IKmuP’ xMkL´ o PTJPart k´Jñe PgPT oNKft IkxJrPer P\Jr hJmL \JjJPjJ y~Ç xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj AxuJoL vrL~J TJCK¿Pur PY~JroqJj yJPl\ oJSuJjJ @mMxJ~LhÇ k´KfmJh xnJ~ IjqJjqPhr oPiq @PrJ mÜmq rJPUj, oJSuJjJ IiqJkT @»Mu TJKhr xJPuy, oJSuJjJ AohJhMr ryoJj oJhJjL, yJPl\ oJSuJjJ @mMu PyJPxAj UJj, oJSuJjJ jMÀu AxuJo, oJSuJjJ @»Mu oMjLo PYRiMrL, oJSuJjJ oJojMj oKyCK¨j, oJSuJjJ oMKojMu AxuJo lJÀTL, xJÄmJKhT PT Fo @mMfJPyr PYRiMrL, oJSuJjJ PoJyJÿh yJxJj, oJSuJjJ vSTf @uL, oJSuJjJ xJKhTMr ryoJj, oJSuJjJ @»Mu TKro, yJKl\ PyJxJAj @yoh, oJSuJjJ yJxJj jMrL PYRiMrL, yJPl\ PoJyJÿh @»Mu TJKhr, vrJlf CK¨j PoJuäJ, oJSuJjJ fJKyhMu AxuJo, oJSuJjJ FPT Fo vJy\JyJj, oJSuJjJ @KjxMr ryoJj, @uyJ\ jMr mUv, KvyJmMöJoJj TJoJu, yJPl\ AohJhMr ryoJj k´oMUÇ k´KfmJh xnJ~ PylJ\f AxuJPor 25\j vLwt CuJoJP~ PTrJPor KmÀP≠ \JrLTíf PVslfJKr krS~JjJr KjªJ FmÄ IKmuP’ fJ k´fqJyJPrr P\Jr hJmL \JjJPjJ y~Ç

pMÜrJP\q IJjM\JKj SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr IJfìk´TJv

TKoCKjKa PjfJ yJKl\Mr ryoJPjr AP∂TJPu K\FxKxr PvJT k´TJv oqJjPYˆJPrr KmKvÓ rJ\jLKfKmh, TKoCKjKa PjfJ S xoJ\PxmL yJKl\Mr ryoJj Vf 12 oJYt rKmmJr xTJPu hMrJPrJVq TqJ¿JPr @âJ∂ yP~ SøyqJo vyPr AP∂TJu TPrPZj(AjúJKuuäJKy S~JAjúJ AuJAKy rJK\Cj)Ç orÉo yJKl\Mr ryoJj PVsaJr KxPua TJCK¿u ACPTr xJPmT PTªsL~ nJAx PY~JroqJj S K\FxKx jgt SP~ˆ KrK\S~Pjr PY~JroqJj, PVsaJr oqJjPYˆJr mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr PY~JroqJj S oqJjPYˆJr @S~KouLPVr PxPâaJKr KZPujÇ

Vf 7 oJYt oñumJr kMmtu¥Pjr ßxJjJrVÅJS ßrˆáPrP≤ pMÜrJ\q˙ IJjM\JKj V´JPor k´mJxLPhr KjP~ FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç TKoCKjKa mqKÜfô ßoJ: IJ\oJj IJuLr xnJkKfPfô S ßoJ: \JKyr IJuL S xKl\Mr ryoJj Fr ßpRg kKrJYJujJ~ IjMKÔf xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj IJKor ßyJPxj KakMÇ xnJ~ IJjM\JKj SP~u ßl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr 11 xhxq KmKvÓ FTKa IJymJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar ßjfímOªVj yPuj xmt\jJm IJymJ~T ßoJ: flJöMu IJuL, xy IJymJ~T ßoJ: IJ\oJj IJuL, xy IJymJ~T ßoJ˜lJ TJoJu, xhxq xKYm ßoJ: vKl\Mr, Igt xŒJhT ßoJ: \JKyr IJuL, xhxq ßoJ: IJuL,

K\FxKx Pjfím íPªr PvJT k´TJv” PVsaJr KxPua TJCK¿u ACPTr PTªsL~ PY~JrkJxtj @uyJ\ jMÀu AxuJo oJymMm, xJiJre xŒJhT Qx~h @»Mu TJACo T~xr, PTJwJiqã KlPrJ\ UJj, xJPmT PY~Jr S Pkasj PT Fo @mMfJPyr PYRiMrL orÉo yJKl\Mr ryoJPjr oífqMPf VnLr PvJT k´TJv TPrj S fJr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPrPZjÇ

IJ»Mu SKyh, Kj\Jo C¨Lj, Kuaj IJyPoh, ßoJ: IJKor ßyJPxj KakM S ßoJ: ZJPuy IJyohÇ FZJzJS xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ßoJ: flJöMu IJuL, ßoJ: IJKor ßyJPxj KakM, ßoJ: \JKyr IJuL, ßoJ: Kj\Jo CK¨j, ßoJ: Ko\JjMr ryoJj, ßoJ: IJuL ßyJPxj Kffj, ßoJ: ßoJ˜lJ TJoJu, ßoJ: xKl\Mr ryoJj, ßoJ: KhurJK\ Ko~J, ßoJ: IJ\oJj IJuL, ßoJ: oJKjT Ko~J, ßoJ: IJ»Mu S~JyJm, ßoJ: ZJPuy IJyÿh, ßoJ: IJKor IJuL, ßoJ: IJuL, ßoJ: IJ»Mu IJK\h, ßoJ: Kuaj IJyoh, \JoxJ Ko~J S ßoJ: ZJjJSr IJuL TP~Z k´oNUÇ FZJzJS xÄVbPjr xhxq Kl KjitJrj S xÄKmiJj k´j~j xŒPTt IJPuJYjJ ßkv TPrj mÜJrJÇ

Save Sa S a upto 40%

24 Hour Technical Support

Latest terminals including contactless es & NFC/Applepay

“We “W W will wi will beat bea at any an ny y like liike e for f r like ike quote.” qu q uotte e.””

Need a Business Loan? Loan? CutPay ay Merchant Merchant Services Ser s offer of off ffer fer er you the most business friendly loan in the market market Cut Pay Pay Loan Loan

Bank Loan L

No Credit Credit Check No Proof Proof of Income No Security (e.g. your house)

To To apply call now no

0191 500 6575 www.cutpay.co.uk Cutpay merchant merchant services services ltd is authorised and regualted regualted by Financial Financial Conduct Authority (FCA). FRN 697726


TKoCKjKa xÄmJh

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 07

pMÜrJ\q mPuJjL~J k´mJxLr @u-AvJrJ xÄ˙Jr CPhqJPV vyLh mJmuM'r vJyJhJf mJKwtTL kJuj CPhqJPV KkbJ ßouJ IjMKÔf mJKwtT YqJKrKa Pcl KcjJr

AaJuL~˙ pMÜrJ\q mPuJjL~J k´mJxLr CPhqJPV KkbJ ßouJ kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa TKoCKjKa yPu IjMKÔf y~Ç Vf 2 oJYt mOy¸KfmJr KmkMu CfxJy CK¨kjJ~ mJñJuL TJuxJr S xÄÛíKfPT iPr rJUPf mP~JjL~JmJxL FA KkbJ ßouJr IJP~J\j TPrÇ ßouJ~ k´J~ KmKnjú irPjr KkbJr xoVo KZPuJ uãjL~Ç Khjmr KZPuJ FA KkbJ ßouJÇ

FZJzJS KvÊ-KTPvJrPhr KmKnjú irPjr KY© IÄTPjr kJvJkJKv KmKnjú ßUuJiMuJS KZPuJ ßouJ~Ç k´PfqPT Kj\ Kj\ mJxJ PgPT KkbJ mJKjP~ KjP~ IJPxjÇ FPhr oPiq xmPYP~ xM˝JiM KkbJ mJjJPjJr \jq kMrÛáf TrJ y~Ç IjMÔJjKa IJP~J\Pj KZPuj oMrJh ßyJPxjA, Ko\tJ ßxJPyu, IJPjJ~Jr ßyJPxj, ATmJu ßyJPxj KhhJr S ßoJ: oKjr k´oUN Ç

v´LrJoKx SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr KÆ-mJKwtT xnJ IjMKÓf v´LrJoKx SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj Fr KÆ-mJKwtT xnJ Vf 4 oJYt vKjmJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf IJmr IJuLr xnJkKfPfô S xÄVbPjr xJiJrj xŒJhT oJymMmMr ryoJj ßUJTPjr xûJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj v´LrJoKx V´JPor TíKf x∂Jj c. IJ»Mu yJjúJj,

IJ»Mu oJKuT oJKjT, IJoLr ßyJPxj, IJ»Mu jMr, AxuJo CK¨j, IJñMr IJuL, IJuL ßyJPxj k´oNUÇ xnJ~ IJ»Mu oJKuT PT xnJkKf S oJymMmMr ryoJj ßUJTjPT xJiJrj xŒJhT TPr IJVJoJL 2017/18 mZPrr jfáj TKoKa Vbj TrJ y~Ç xnJ~ xÄVbjPT IJPrJ vKÜvJuL TrPf xTPur xyPpJVLfJ TJojJ TPrj jfáj TKoKaÇ

A4 130 GSM GLOSS Design not included

PxmJiotL xÄ˙J È@u-AvJrJ Pcl ksKfÔJj'r CPhqJPV vKjmJr 11 oJYt kNmt u¥Pjr ÈrP~u KrP\K¿ PnjqM'Pf FT YqJKrKa Pcl KcjJPrr @P~J\j TrJ y~Ç IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© TJuJPokJT PgPT PfuJS~Jf Pkv TPrj yJKl\ oJSuJjJ jSvJh oJylM\Ç IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj FmÄ mÜmq rJPUj, vJP~U S~JKZo PToxj, aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Pur KjmtJyL Po~r \j KmVx, vJP~U vJTMr ryoJj, c” @»Mu oK\h, K\Päj KxK¨KTÇ IjMÔJPj FT\j Iº yJPl\ AxuJPor Ckr FT oNuqmJj mÜmq Pkv TPrjÇ

ksKfÔJPjr jJjJ TJP\ @KgtT xJyJpq, xyPpJKVfJr \jq TKoCKjKar xmJAPT FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ jJK~o rJ\Jr Ck˙JkjJ~ ksJ~ Z~ vfJKiT oJjMPwr CkK˙fPf IjMÔJjKa KZu Pmv \o\oJaÇ CPuäUq” È@u- AvJrJ'r KmKnjú PxmJxoMPyr oPiq Pcl ksKfmKºPhr \jq rP~PZ \MÿJr UM“mJ xJKntx, fJÅPhr KmP~-vJKhr mqm˙J FmÄ fJÅPhr KmKnjú ksKvãPer \jq CÜ IjMÔJPj lJ¥ xÄVsy TrJ y~Ç IjMÔJPj KmKnjú TqJaJVqJKrPf FS~Jct kshJj TrJ y~Ç KmPvw TKoCKjKa TKoaPoµ FS~Jct kshJj TrJ y~ ÈAˆ u¥j oÛ'PTÇ

mÜJrrJ mPuj, oJjmfJr TuqJPe PxmJiotL È@u- AvJrJ Pcl xÄ˙J'Ka hLWt Khj iPr xoJP\r ksKfmKº oJjMPwr oJP^ TJ\ TPr @xPZÇ pJrJ Pcl KmKnjú nJPm TgJmJftJ muPf Ião, fJÅPhr \jq FUJPj jJjJ xMPpJV xMKmiJr mqm˙J rP~PZÇ mÜJrJ È @u-AvJrJ Pcl ksKfÔJj Fr KmKnjú PxmJoMuT Totf“krfJr nN~xL ksvÄxJ TPrj FmÄ fJÅPhr jJjJ PxmJisoL Totf“krfJ YJKuP~ pJS~Jr @ymJj \JjJjÇ PxA xJPg FA

FS~Jct Vsye TPrj yJKmmMr ryoJj S Khu~Jr UJjÇ FZJzJ FS~Jct kshJj TrJ y~ YqJKrKa xÄ˙J Ky~oqJj FAc PTÇ IjMÔJPj TKoCKjKar KmKvÓ PjfímPí ªr oPiq CkK˙f KZPuj ÈATrJ A≤Jr jqJvPju'r PY~JroqJj @»Mu yT yJKmm, nP~x lr \JKˆx Fr xKYm xJÄmJKhT PT Fo @mM fJPyr PYRiMKr, KmKvÓ @Puo yJKl\ oJSuJjJ @mM fJPyrÇ IjMÔJPj xMiL S xJÄmJKhTxy TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVtrJ CkK˙f KZPujÇ

A5 Le Leaflets eaflets

1000 £50.00 2000 £60.00 5000 £80.00 £10000 £130

Business Car Cards

IIn n Me Menu, nu, B Bill ill Books Books

www.signlinklondon www w.signlinklondon .signlink email: signlink@hotmail.co signlink@hotmail.co.uk .uk

Vf 13 oJYt 2017 pMÜrJ\q KmFjKkr TJptJuP~ vyLh oJymMmMu yT mJmuMr 30fo vJyJhJf mJKwtTLPf ßhJ~J S @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur xÄV´JoL xJiJre xŒJhT @mMu ßyJPxj Fr xnJkKfPfô S xJPmT ZJ©hu ßjfJ fJPrT rJjJr kKrYJujJ~ ßhJ~J S @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \JfL~fJmJhL ZJ©hu ßTªsL~ xÄxPhr xJPmT @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT jZr CuäJy UJj \MjJP~h, k´iJj mÜJ xJPmT ZJ©PjfJ KoZmJ CöJoJj ßxJPyuÇ IjqJPjqr oJP^ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur nJrk´J¬ xnJkKf KoZmJ KmFx ßYRiMrL, pMVì xJiJre xŒJhT mqKrˆsJr oShMh @yoh, @\ou ßyJPxj \JPmr-pMVì xŒJhT pMÜrJ\q KmFjKk, oJSuJjJ vJoLo @yoh, ßTªsL~ \JxJx ßjfJ TKm oPjJ~Jr ßyJPxj, pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ \JKTr @yoh TJPmrL, xrlrJ\ vrlá, I†jJ @uo, ßxJKj~J fJxKjo, Ko\tJ r∆Km yT, vJÿL ÉhJ, vKrláu AxuJo, \Mu ßoJyJÿh @lPrJ\, oLr

\MmJP~r, l~\Mu AxuJo vqJou, TJoJu CK¨j, @K\o CK¨j, ßoJvJrrl ßyJPxj nNA~J, KyoM TKmr, KlPrJ\ @uo, FoKc l\uMu TKro, ßvU xJPhT, rJPvhMu AxuJo vJyLj, uJTL Ko~J, vJyJhJ“ UJ kKjr, ßoJyJÿh vJy\JyJj, jJKyhMu AxuJo, uM“lár ryoJj, ßoJvJrrl ßyJxJAj, ßxJyJhMu AxuJo, ßfJlJöu ßyJPxj, @mhMr rCl TJmq, vrLl ßoJyJÿh ßxJPyu, ßoJ\JKyh ßyJPxj, ATrJo Ko~J, @vJhMuäJy, @mhMu ßjJoJj, uM“lár ryoJj KuÄTj, ßoJ: fJA~MqmMr ryoJj, ßoJyJÿh KvmuL, jNPr @uo ßxJPyu, ßxJPyu rJjJ, Kvkj @yoh, KkjJT ryoJj, fJPrT @yoh, fJPrT rJjJ, ß\JyrÊu AxuJo, aáÿJ KvmuL, xMoj ßh, ßoJ\JKyh @uL xMoj, ßoJvJrrl TKro, vJy\JyJj TKro, xoM\ Ko~J, @ufJl ßyJPxj, xJKuT Ko~J, oJymMm @yoh, \JKTr ßyJPxj Kmkäm, @TuMx Ko~J, @jyJr Ko~J, pMmPjfJ KTmKr~J AxuJo, vJyJhJ“ ßyJPxj @PrJ IPjPTÇ PhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ vJoLo @yohÇ


08 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

TKoCKjKa xÄmJh

oJjPYˆJPrr KmKvˆ TKoCKjKa \VjúJgkMr CkP\uJ Cjúpj xÄ˙J ACPTr TJptTrL kKrwPhr xnJ IjMKÔf mqKÜfô yJKl\Mr ryoJj @r PjA PVsPar oqJjPYˆJr fgJ jgt-SP~ˆ AÄuqJP¥r KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô, PVsaJr oqJjPYˆJr mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr (K\FoKmF) xJPmT xnJkKf, oqJjPYˆJr vJy&\JuJu oxK\h kKrYJujJ TKoKar xJPmT xnJkKf, PVsaJr KxPua TJCK¿u

ACPT jgt-SP~ˆ KrK\~Pjr xJPmT xnJkKf S Px≤sJu TKoKar xyxnJkKf, PVsaJr oqJjPYˆJr @S~JoLuLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT, xMkKrKYf TKoCKjKa PjfJ S k´KfKÔf mqmxJ~L \jJm yJKl\Mr ryoJj hLWt Khj hMrJPrJVq TqJ¿Jr PrJPV PnJPV Vf 12A oJYt rKmmJr

xTJPu pMÜrJP\qr SøyqJPo krPuJT Voj TPrjÇ Vf 14A oJYt oñumJr mJh'\Myr SøyqJo Px≤sJu oxK\Ph fJÅr jJoJP\ \JjJ\J IjMKÔf y~ FmÄ GKhj oqJjPYÓJPrr YutaPjr PVJr˜JPj orÉPor orPhy xoJKyf TrJ y~Ç oífqMTJPu fJÅr m~x yP~KZu 62 mZrÇ fJÅr PhPvr mJzL \VjúJg kMr CkP\uJr nNirJAu VsJPoÇ orÉo yJKl\Mr ryoJj wJPar hvT PgPT jgt-SP~ˆ AÄuqJP¥r SøyqJo, mJjtuL S oqJjPYˆJPr mxmJx TPrj FmÄ fÀe m~x PgPTA KmKnjú xJoJK\T Cjú~joNuT TotTJP¥ @®-KjP~JV TPr mJÄuJPhvL TKoCKjKaPf mqJkT kKrKYKf uJn TPrjÇ oífqMTJPu KfKj ˘L, hMA PoP~, hMA PZPu S IxÄUq èjVsJyL PrPU PVPZjÇ orÉo yJKl\Mr ryoJPjr kKrmJr fJÅr @®Jr oJVPlrJPfr \jq xTu @®L~-˝\j, fJÅr mºM-mJºm S kKrKYf\jPhr KjTa PhJ~J k´JgtLÇ

\VjúJgkMr CkP\uJ Cjúpj xÄ˙J ACPTr TJptTJrL kKrwPhr xJiJrj xnJ xnJ Vf 14 oJYt oñumJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf fJPyr TJoJuLr xnJkKfPfô S xÄVbPjr xJiJrj xŒJhT ßjJoJj IJyPoh Fr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJr vMr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xÄVbPjr xy xnJkKf TJoJu ßyJPxjÇ xnJ~ xTPur xmtxÿKfâPo IJVJoL

Po oJPx KjmtJYj TrJr Kx≠J∂ VOyLf y~Ç xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xÄVbPjr ßas\JrJr xMoj IJyPoh, xy xnJkKf ßoJ: IJ»Mu xJ•Jr, vJy ßoJ: IJ»Mu IJyJh, ßoJ: ßfJlJöu ßyJPxj, ßoJ: TJoJu ßyJPxj, IPVtjJAP\vj ßxPâaJrL PoJ: ßoJ: rKlT Ko~J, KvãJ Kmw~T xŒJhT ßoJ: KlPrJ\ ßyJPxj TJoJuL, F TJPvo, ‰x~h ßmuJu, jMr IJuL, Px~h IJyPoh, ßoJ: vJy oKjr IJyPoh, rJPxu IJyPoh S ßoJ: o~jMu ßyJPxj k´oUN Ç

mJKotÄyJPo \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor k´KfmJh xnJ @yPoh, KocuqJ¥x PUuJlf o\KuPxr xnJkKf TôJrL @»Mu oMKTf @\Jh, mJKotÄyJo ßUuJlf o\KuPxr xnJkKf oJSuJjJ FjJoMu yJxJj xJKmr k´oNUÇ

rJ\M @yPoh ” mJÄuJPhv \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor KjmtJyL xnJkKf oMlfL oyJÿh S~JÑJx, \Ko~f ßjfJ @»Mr rm ACxMKlxy KmKnjú AxuJKoT hPur vLwt @PuoPhr Ckr wzpπoNuT KogqJ oJouJ~ PV´lfJrL krS~JjJ \JrL TPr fJPhrPT y~rJKjr k´KfmJh \JKjP~PZ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJPkr mJKotÄyJo vJUJÇ Vf 8 oJYt mJKotÄyJPor ˛uyLPgr FTKa PrÓáPrP≤ IjMKÔf FT k´KfmJh xnJ~

fJrJ FA k´KfmJh \JjJ~Ç k´KfmJh xnJ~ fJrJ CPuäU TPr oMxuoJjPhr ioLt IjMnNKfPf @WJf yJPj Foj ßp ßTJPjJ KmwP~ @Puo CuJoJPhr k´KfmJh TrJaJ ˝JnJKmT; KT∂á FTKa TáYKâ oyu xrTJrPT KogqJ fgq KhP~ KmÃJ∂ TPr Fxm oJouJ KhP~ @Puo CuJoJPhr y~rJKj TrJr kJ~fJrJ TrPZÇ fJrJ IKmuP’ FA ßV´lfJrL kPrJ~JjJ mJKfu TPr KogqJ S wzpπoNuT oJouJ k´fqJyJPrr \jq

xrTJPrr k´Kf ß\Jr hJmL \JjJjÇ mJKotÄyJo \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJPkr xnJkKf oJSuJjJ FUuJZMr ryoJPjr xnJkKfPfô S oJSuJjJ \JTJKr~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf FA k´KfmJh xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj mJKotÄyJo \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJPkr xy-xnJkKf oJSuJjJ TôJrL @»Mu yJKl\, oJSuJjJ @»Mr rm, oJSuJjJ \~jJu APmhLj, oJSuJjJ lUr CK¨j, Qx~h \MmJP~r

hkte oqJVJK\j-Fr 25 mZr kNKft CkuPã @PuJYjJ xnJ

KmuJPf mJÄuJ KoKc~Jr vfmwt S hkte oqJVJK\Pjr 25 mZr kNKft CkuPã Vf 15 oJYt mMimJr KmTJPu KxPua jVrLr ß\u ßrJc˙ ßyJPau cJuJPxr TjlJPr¿ r∆Po IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç u¥j ßgPT k´TJKvf hkte oqJVJK\Pjr xŒJhT xJÄmJKhT ßoJ” ryof @uLr xnJkKfPfô IjMÔJPjr k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj dJTJ˙ KmsKav yJA TKovPjr ßyc Il ßk´x F¥ TKoCKjPTvj KmnJPVr k´iJj Kox& TqJgKrPj rJP~jÇ KfKj fJr mÜPmq mPuj, KxPuPa FA @oJr k´go @VojÇ KxPuamJxL Kv·, xÄÛíKf, xJKyfq S xJÄmJKhTfJ~ ßhv KmPhPv xMjJo I\tj TPrPZÇ FaJ ßpPj @Ko @jª IjMnm TrKZÇ F \jq @oJr kã ßgPT KxPuamJxLPT IKnjªj \JjJKòÇ KfKj @PrJ mPuj, mJÄuJPhPv @oJr YJTárLPf ßpJVhJPjr 2 oJPxr oJgJ~ F IjMÔJPj ßpJVhJj TPr ßpnJPm xÿJKjf yuJo fJ @oJr TJPZ

˛reL~ yP~ gJTPmÇ KxPua KoKc~Jr xnJkKf @yPoh mTáu Fr kKrYJujJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmsKav yJA TKovPjr kKuKaTqJu AjJuqJAˆ IKlxJr A\J\Mr ryoJj, ßk´x F¥ TKoCKjPTvj IKlxJr jJrJ~e Yªs ßhmjJgÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr nJAx ßk´KxPc≤ oJymMmMr ryoJj, KxPua ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf oMTfJKmx Cj jNr, mJÄuJPhv ßkJP~ax TîJPmr ßY~JroqJj TKm ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßYRiMrL, ‰hKjT TJK\mJ\Jr Fr KjmtJyL xŒJhT ‰x~h xM\Jf @uL k´oMUÇ IjMÔJPjr k´iJj IKfKg Kox& TqJgKrPj rJP~jPT xÿJjjJ ß∠k´hJj TrJ y~Ç ßvPw TKmfJ kJb TPrj uM“lJ @yoh KuKu, Fo.F S~JKyh ßYRiMrL, TKm TJuJo @yoh k´oMUÇ CPuäUq hktj oqJVJK\Pjr kã ßgPT F irPjr IjMÔJj krmfLtPf @PoKrTJ, u¥j S hMmJAP~ IjMKÔf yPm mPu @P~J\TVe \JKjP~PZjÇ


TKoCKjKa xÄmJh

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 09

26 oJYt mJKottÄyJPo yJ\Jr láa kfJTJ CP•Juj ÓT Ij PasP≤ Ko\Jr∆u TJP~Pxr ˛rPe rJ\M @yPoh ” @VJoL 26 oJYt hMkMr 1 aJ 30 KoKjPa mJÄuJPhPvr 47fo oyJj ˝JiLjfJ KhmPx oMKÜpMP≠r ˛íKf Km\Kzf mJKotÄyJPor GKfyJKxT ˛uyLg kJPTt yJ\Jr Kla mJÄuJPhvL \JfL~ kfJTJ CP•JuPjr CPhqJV

ßjS~J yP~PZÇ k´mJPx PmPz CbJ jmk´\Pjìr mJXJuLPhr oJP^ mJÄuJPhv S ˝JiLjfJr AKfyJPxr k´KfT \JfL~ kfJTJ S \JfL~ xÄVLPfr xJPg kKrY~ TKrP~ PhS~Jr k´fqP~ FA CPhqJV V´ye TrJ yP~PZ mPu @P~J\T xÄVbj KmsKav mJÄuPhvL A~Ä TJuYJrJu PxJxJAKa oJKaÈr kã ßgPT muJ yP~PZÇ PxJomJr mJKotÄyJPor ˛uyLPgr FTKa ßrÓáPrP≤ FT xÄmJh xPÿuPj FTgJ \JjJPjJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj IÄv KjP~ mJÄuJPhvL KmKnjú xJoJK\T xJÄÛíKfT S rJ\QjKfT xÄVbPjr ßjfímOª xTu mJÄuJPhvLPhr FA TotxNKY

xlu TrJr \jq xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ xÄmJh xPÿuPj KmsKav mJÄuPhvL A~Ä TJuYJrJu PxJxJAKa oJKa, ACPT-r kã PgPT KuKUf mÜmq kJb TPrj @vrJláu S~JKyh hMuJuÇ Fxo~ FA TotxNKY

xlu TrPf TKoCKjKar xmt˙Prr oJjMPwr xyPpJKVfJ TJojJ TPr muJ y~,Fxo~ KmsPaPjr \JfL~ kfJTJ S \JfL~ xÄVLfS kKrPmvj TrJ ZJzJS mJÄuJPhPvr GKfyq AKfyJx xŒPTt @VfPhr xJoqT iJrjJ ßhS~J yPmÇ CÜ TotxNKYPf KmsKav FoKk FmÄ ˙JjL~ TJCK¿urPhr @oπj \JjJPjJ yP~PZ mPu CPuäU TPr muJ y~ IjMÔJPjr KÆfL~ kPmt mJKotÄyJPor jS~Jm APŒJKr~Ju-F hMkMr @zJAaJ~ IjMKÔf yPm oJKar VJjÇ xmJr \jq CjìMÜ oJKar VJj kPmt KmsPaPjr KmKnjú ˝jJoijq Kv·LrJ IÄv ßjPmjÇ xÄmJh xPÿuPj ˙JjL~ mJÄuJ Kk´≤ S APuÖsKjT

KoKc~Jr xÄmJhTotLPhr oPiq CkK˙f KZPuj YqJPju @A ACPrJPkr KmPvw k´KfKjKi @»Mu @yJh xMoj, FKaFj mJÄuJ ACPTr \~jJu AxuJo, mJÄuJ KaKnr KocuqJ¥x k´KfKjKi ßoJyJÿh @uL, YqJPju FPxr rJ\M @yPoh, mJÄuJ TJVP\r KmPvw k´KfKjKi @Kor∆u AxuJo ßmuJu, mJÄuJ nP~x xŒJhT ßoJyJÿh oJr∆l S mJÄuJ ßoAu xŒJhT ‰x~h jJKxr @yPohÇ TKoCKjKa ßjfímPO ªr oPiq CkK˙f KZPuj ßhv lJCP¥vPjr ßY~JroqJj KoxmJCr ryoJj KoxmJy, mJKotÄyJo @S~JKouLPVr xnJkKf TmLr CK¨j, pMVì xŒJhT jMr∆u AxuJo KTxuM, mJKotÄyJo SP~Ó KocuqJ¥x KmFjKkr xnJkKf ‰x~h \oPvh @uL, mJKotÄyJo \JfL~ kJKatr xnJkKf @uyJ\ô l~\Mr ryoJj ßYRiMrL FoKmA, mñmºá xJÄÛíKfT ß\JPar xnJkKf TJoJu @yPoh, oMKÜPpJ≠J @»Mu yJKoh, TKoCKjKa ßjfJ flJöu ßyJPxj ßYRiMrL, PvU ßoJyJÿh @»Mu Vlár, ToPrc oxMh @yPoh, Qx~h FuJKy yT ßvuM k´oNU Ç

xnJ S PhJ~J oJyKlu IjMKÔf

xJPmT krrJÓs xKYm, pMÜrJP\qr xJPmT mJÄuJPhvL yJATKovjJr S msJK\Pur rJÓshNf xhq k´~Jf Ko\Jr∆u TJP~Pxr ˛rPe KocuqJ¥Pxr ÓT Ij PasP≤r k´mJxL mJXJKuPhr CPhqJPV FT ˛re xnJ S PhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ mJÄuJPhvL KmKnjú rJ\QjKfT, xJoJK\T S xJÄÛíKfT PjfímPO ªr CkK˙KfPf Vf 12 oJYt ÓT Ij PasP≤r FTKa yPu FA ˛re xnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç ˛re xnJ~ mÜJrJ orÉo Ko\Jr∆u TJP~xPT FT\j xKfqTJPrr ßhvPk´KoT @UqJK~f TPr fJÅr \Lm¨vJr KmKnjú TotTJP¥r nN~xL k´vÄxJ TPr mPuj, TNaQjKfT k´ùJ S hNrhvLtfJr TJrPj mJÄuJPhPvr krrJÓsjLKfr jJjJ

Cjú~j S kKrKiPf fJÅr èr∆fôkeN t nNKoTJ KZPuJÇ Ko\Jr∆u TJP~Pxr vNjqfJ kNet TrJ Pmv hMr∆y mPuS mÜJrJ CPuäU TPrjÇ ÓT Ij PasP≤r mJXJuL TKoKjKa PjfJ @mM ACxMl PYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf FA ˛re xnJ S ßhJ~J oJyKlPu k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr \MuTJr jJAjÇ mÜmq rJPUj @»Mu oKfj, ATmJu PYRiMrL, FjJP~f TKmr vJyLj, @mMu TJPvo PYRiMrL, vJoxMöJoJj Uxr∆, KV~Jx CK¨j, Ko\tJ vrLl k´oNUÇ ˛re xnJ ßvPw orÉPor @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr FT KmPvw PhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç Pk´x KmùK¬

xlu ßvlPhr IÄvV´yPe KaKn S~JPjr KmPjJhjoNuT IjMÔJj KTPYj ˆJr Êr∆ KmPuPfr xlu ßvlPhr IÄvV´yPe Êr∆ yPuJ KaKn S~Jj-Fr KmPjJhjoNuT IjMÔJj KTPYj ˆJrÇ ÊiM mJÄuJPhvL rJjúJ j~ \JkJKj\, YJAKj\, AaJKu~Jjxy KmPvõr KmKnjú ßhPvr rJjúJ~ kJrhvtL xlu ßvlPhr KjP~A xJ\JPjJ yP~PZ F IjMÔJjÇ APfJoPiq IjMÔJjKaPf IÄv KjP~PZj KmPuPfr Ijqfo \jKk´~ Pvl S xÄVbT IKu UJj, fJrTJ

ßvl @KfT ryoJj, fJrTJ ßvl @mMu ojxMr \MP~uxy @PrJ IPjPTÇ iJrJmJKyT F IjMÔJjKa KaKn S~Jj (SKY 849) F k´YJKrf yPm k´Kf vKjmJr rJf @aaJ~Ç @VJoL 18 oJYt rJf @aaJ~ k´go kmtÇ k´go kPmt gJPTPZj PkJatxoJCPgr ßvl ߈T KmPvwù Qx~h xKj @yPohÇ

IjMÔJjKa Ck˙JkjJ~ rP~PZj KmPuPfr \jKk´~ IKnPjfJ @Krl AxuJoÇ kKrT·jJ S k´PpJ\jJ TPrPZj oJymMm ßr\J ßYRiMrL @Pku KTPYj ˆJj KjKotf yPò mJÄuJ S AÄPr\L nJwJ~Ç IjMÔJPj IÄvVsyPe @V´yL IKnù ßvlPhr PpJVJPpJPVr \jq IjMPrJi TrJ pJPòÇ ßpJVJPpJPVr APoAu kitchenstar@tvoneuk.com


xŒJhTL~

10 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

03 - 09 QY© 1423 mñJ»

Bangla Post Unit - S7, The Whitechapel Centre 85 Myrdle Street, London E1 1HL Tel: News - 0203 871 8202 Sales - 0203 633 2545 Email: info@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman Sheikh Md. Mofizur Rahman Founder & Managing Director Taz Choudhury Board of Director Kamruz Zaman Shuheb Advisers Mahee Ferdhaus Jalil Tafazzal Hussain Chowdhury Shofi Ahmed Alhaj Tahir Ali Abdul Jalil Cllr. Parvez Ahmed Editor in Chief Taz Choudhury Editor Barrister Tareq Chowdhury News Editor Ibrahim Khalil Head of Production Shaleh Ahmed Sub Editor Md Joynal Abedin Head of Advertising Nick Nathan Distribution Manager Md Fokrul Islam Marketing Manager Mahfuzur Choudhury Faith Adviser Moulana Md Abdul Malik Correspondent Sylhet Bureau Chief Hasanul Hoque Uzzal West Midland H M Ashraf Ahmed Birmingham Riyahd Ahad Raju Ahmed Oldham Syed Sadek Ahmed Luton Taz U Ahmed Manchester Gowsul Imam Chowdhury Liverpool Abu Sayed Chowdhury Sadi Balagonj - Sylhet Md. Zillur Rahman Zilu

Sylhet Office Moin Uddin Monju Dhaka Office Md Zakir Hossen Robin Mahmud

xŒJhTL~

25 oJYt VeyfqJ Khmx ” \JfL~ xÄxhPT ijqmJh

mJÄuJPhv \JfL~ xÄxPh 25Pv oJYt VeyfqJ Khmx PWJKwf y~Ç kÅKYPv oJYt VeyfqJ Khmx PWJKwf yS~J~ \JfL~ xÄxhPT @orJ ijqmJh \JjJAÇ VeyfqJ Khmx PWJweJ oMKÜpM≠PT uJujTJrL \jVe, vyLh kKrmJr FmÄ VPmwTPhr IPjPTrA mÉ kMPrJPjJ hJKmÇ Fr oiq KhP~ @VJoL ks\jìPT oMKÜpMP≠r ootJK∂T AKfyJPxr xPñ kKrKYf TrJr mJKwtT CkuãS QfKr yPuJÇ AÄPrK\ ÈP\PjJxJAc' v»Ka ÈVeyfqJ' KyPxPm mJÄuJ~ ˝LTíf, pJr Igt KmPvw PTJPjJ \jPVJÔL mJ iot, met S KmvõJPxr oJjMPwr KmÀP≠ kKrTK·f k∫J~ kKrYJKuf mqJkT yfqJTJ§, @âoe S kLzj FmÄ pJ PxA \jPVJÔLPT @ÄKvT IgmJ xŒNen t JPm ±Äx TrJr uPãq kKrYJKuf y~Ç \JKfxÄPWr 1949 xJPur ÈP\PjJxJAc TjPnjvj'S FA xÄùJr ˝LTíf @PZÇ Px TJrPe 1971 xJPu mJÄuJPhPvr oJKaPf kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjL S fJPhr ˙JjL~ PhJxrPhr yJPf Pp KjKmtYJr yfqJpù WPa, fJ xm IPgtA VeyfqJ mJ P\PjJxJAcÇ

Ko\JjMr ryoJj UJj mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr @xjú nJrf xlPr Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜ xA yPm jJ mPuA jJjJ xNP© Umr kJS~J pJPòÇ FaJ pKh xKfq y~, fJyPu TJptf fJrJA ßmKv UMKv yPm, pJrJ mJÄuJPhv-nJrf xŒTtPT xMj\Pr ßhPU jJÇ fPm IKf mqmyJPr FA pMKÜrS iJr ToPf ÊÀ TPrPZÇ Khj Khj mrÄ FA k´vú xJoPj YPu @xPZ ßp FA pMKÜ nJrfL~ jLKfKjitJrTPhr pPgÓ KmYKuf TPr KT jJÇ mJÄuJPhv-nJrf xŒPTt FTaJ kJKT˜JKj oJA¥Pxa IPjT xo~ mJiJ KyPxPm TJ\ TPrÇ fJPf xJfYKuäPvr ßrv @PZÇ 1975 xJPur kr fJPf fLmsfJ ßmPzPZÇ KT∂á ßxaJ xm ßgPT mz mJiJ KT jJ, fJ jfMj TPr nJmjJr hJKm rJPUÇ nJrf KmKnjúnJPm @oJPhr \JfL~ rJ\jLKfPf jJjJoMUL ßhqJfjJ~ KlPr @PxÇ nJrfKmPrJKifJr rJ\jLKf ãKfTrÇ nJrPfr k´Kf ßfJwJPoJKh jLKfS ãKfTrÇ ßTJPjJ xPªy ßjA KmFjKk-\JoJ~Jf-\JfL~ kJKatr nJrfKmPrJKifJr CV´ jLKf xMKmKhfÇ fPm míy•o YqJPu† yPuJ, mJÄuJPhv rJ\jLKf ßgPT nJrfKmPrJKifJr kJKT˜JKj oJA¥PxPar ßp C•rJKiTJr, ßxA mu~ ßgPT KjP\Phr oMÜ TPr @jJÇ ßxaJ nJrf kJKjr KyxqJ Khu KT Khu jJ, fJr KjKÜPfA KmYJr jJ TrJÇ KT∂á ßxaJ ßp mJ˜Pm TfaJ TKbj, fJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ kMjrJ~ ˛re TKrP~ KhPuj F TgJ mPu ßp, fJÅr k´KfkãrJ nJrPfr hJuJKu TPrPZjÇ FA ÈhJuJKu' Foj Kmw~ ßpUJPj hJfJ gJTPm, ßxUJPj V´yLfJ gJTPmÇ nJrf V´yLfJÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ pUj FaJ mPuj ßp nJrfL~ ßVJP~ªJ xÄ˙J Èr' S pMÜrJÓs 2001 xJPu KmFjKkPT ãofJ~ mKxP~PZ, fUj fJr V´yePpJVqfJ pfaJ jJ ‰fKr y~ fJr ßgPT ßmKv ‰fKr y~ KmÃJK∂Ç pJÅrJ KmPrJKifJxmt˝ rJ\jLKf TPrj, fJr xPñ @r lJrJT gJPT jJÇ KfKj ßp IKnPpJV TPrPZj, ßxaJ jfMj j~Ç KT∂á ßpaJ jfMj FmÄ IPjPTr TJPZA fJ“kptkNet ßxaJ yPuJ, FA o∂mq TrJr \jq KfKj FA xo~aJ ßmPZ KjPuj ßTjÇ Foj FTaJ xoP~ KfKj FA o∂mq TrPuj, pUj fJÅr nJrf xlr @xjúÇ nJrfL~ k©kK©TJ~ k´KfrãJ YMKÜ xAP~r Kmw~Ka pUj oJP^oPiqA KvPrJjJo yPò, fUj @oJPhr \JfL~ VeoJiqo ßx KmwP~ FPTmJPrA

Vf vfPTr n~Jmy VeyfqJèPuJr Ijqfo KZu mJÄuJPhv VeyfqJÇ oJKTtj KxPjar FcS~Jct PTPjKc nJrPfr vreJgtL KvKmrèPuJ kKrhvtj TPrj 1971 xJPuÇ KfKj kJKT˜JKj QxjqPhr KmÀP≠ xrJxKr VeyfqJ YJuJPjJr IKnPpJV TPrjÇ ÈKVPjx mMT Im S~Jøt PrTctx'F mJÄuJPhPvr yfqJpùPT Kmv vfPTr kJÅYKa n~ïr VeyfqJr Ijqfo mPu CPuäU TrJ y~ kJKT˜JKj mJKyjL mJXJKuPhr ˝JiLjfJr @TJX&ãJ hoj FmÄ \JKfVf ÊK≠r uPãq kKrT·jJ S ks˜Ká f KjP~ uJVJfJr yfqJTJ§ YJuJ~Ç IgY KmPvõ yPuJTˆ S @PotjL~ VeyfqJr ksxñ pfaJ @PuJKYf y~, mJÄuJPhPvr \jVPer FA oyJj @®fqJPVr TgJ ffaJ @Px jJÇ mJÄuJPhv PxA Phv, pJ ˝JiLjfJr krkrA VeyfqJr KmYJPr @Aj kse~j FmÄ KmYJPrr khPãk KjP~KZuÇ FmÄ ˝JiLjfJr YJr hvT kPr yPuS VeyfqJ fgJ Px xoP~ WPa pJS~J oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPrr híÓJ∂S QfKr TPrPZÇ kJvJkJKv nMPu pJS~J pJPò jJ, VeyfqJ Khmx PWJweJr \jq mJÄuJPhvPT 46 mZr IPkãJ TrPf yPuJÇ

mJÄuJPhPv kKrYJKuf kJKT˜JKj VeyfqJr ˝LTíKf S fJr ˛rPer \jq mJÄuJPhv @∂\tJKfT oyPur oMUJPkãL j~; mrÄ @oJPhrA Tftmq yPuJ FA ˛reL~ @®hJPjr AKfyJx Kmvõo~ ksYJPr TJ\ TPr pJS~JÇ VeyfqJ Khmx PWJweJr oJiqPo PxA TJ\ PmVmJj yPuJÇ fJ ZJzJ AKfoPiq @∂\tJKfT IkrJi asJAmqMjJu (mJÄuJPhv) @Aj kJx S pM≠JkrJiLPhr KmYJr-ksKâ~Jr oJiqPoA mJÄuJPhPvr VeyfqJr Kmw~Ka @∂\tJKfTnJPm ˝LTíf yP~PZÇ kJKT˜Jj ZJzJ Ijq PTJPjJ PhvA 1971-Fr VeyfqJr TgJ I˝LTJr TPr jJÇ 25Pv oJYt VeyfqJ Khmx kJuPjr ßWJweJr xJPg xJPg VeyfqJr xJPg \Kzf fJPhr KmYJPrr IJSfJ~ IJjPf yPmÇ VeyfqJ~ Ppxm kKrmJr fJPhr kKrmJPrr xhxqPhr yJKrP~PZ fJPhrPT ãKfkMrPer mqm˙J TrPf yPmÇ vyLh kKrmJrPhr pgJpg kNe”mJxPjr mqm˙J TrPf yPmÇ IJr F xTu mqm˙J mJ˜mJ~Pjr oJiqPo vyLhPhr k´Kf pgJpg v´≠J k´hvtj TrJ yPmÇ

k´iJjoπLr nJrf xlr, Kf˜J YMKÜ S @®K\ùJxJ jLrm @PZÇ rJ\QjKfT huèPuJr oPiq KmFjKk FTKa oJoMKu k´KfKâ~J ßhKUP~PZÇ @r ßxaJr fJu-u~ pgJrLKf nJrfKmPrJiLÇ FA ßVJÔLr Ff KhjTJr ßYjJ xMPrr xPñ fJr ßTJPjJ ‰mkrLfq ßjAÇ nJrPfr xPñ k´KfrãJ xyPpJKVfJ YMKÜ ßTj ãKfTr yPm, fJr ßTJPjJ kKrÏJr mqJUqJ ßjAÇ fPm FaJ @oJPhr mM^Pf UMm IxMKmiJ y~ jJ, FaJA fJr rJ\jLKfÇ ßnJPar rJ\jLKfÇ @mJr FaJrS k´oJe, kJKT˜JKj KY∂JPYfjJr iJrJmJKyTfJ KmFjKkr FTKa IÄPvr oPiq FUPjJ To fLms j~Ç fJA WMPrKlPr k´vú yPuJ, xrTJrk´iJPjr FA @TK˛T Im˙Jj IgtJ“ hívqoJj ÈnJrfKmPrJKifJ' TJr ˝JPgt? Imvq IjqJjq YMKÜ TPr Kf˜J YMKÜ ZJzJA fJÅPT KlrPf yPu fUj y~PfJ Fr Knjú Igt KouPf kJPrÇ AK¥~Jj FéPk´x (17 ßlms∆~JKr) FT\j mJÄuJPhKv TNajLKfPTr mrJPf mPuPZ, nJrf FA pJ©J~ xA TrJPf 41 irPjr YMKÜ mJ xoP^JfJr UxzJ mJÄuJPhvPT KhP~PZÇ F fgq nJrPf k´TJv TrJ IxMKmiJ\jT jJ yPu mJÄuJPhPvr VeoJiqPo @rS Km˜JKrf \JjJPf IxMKmiJ yS~Jr TgJ j~Ç FfèPuJ YMKÜ FTmJPr xA jJ yPu kJAkuJAPj gJTPm, iLPr iLPr yPmÇ fPm Kf˜J YMKÜ ZJzJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT KlrPf yPu mJÄuJPhvPT IKiTfr xÄpo r¬ TrPf yPmÇ xÄpo, xfTtfJ S ‰ipt TNajLKfPf xMlu ßh~ ‰mKTÇ KT∂á pJ KjP~ CPÆV fJ yPuJ, ßVJzJPf Iº nJrfKmPrJKifJr ImxJPj kJKT˜JKj oJA¥Pxa nJXJr ßp k´P~J\Pjr TgJ mPuKZuJo, fJr mJ˜mJ~j k´~JPx KmW&j WaJPf kJPrÇ FKhPT \Kñ hoj S @∂xLoJ∂ xπJx hoPj nJrPfr xPñ mJÄuJPhPvr IgtQjKfT S jJjJ xyPpJKVfJr xŒTt âPoA Km˜íf yPòÇ FojKT ßTJPjJ ßTJPjJ KmPvwù hJKm TPrj, FxPmr lPu nJrPfr xPñ mJÄuJPhPvr jJKT hrTwJTKwr ãofJ ßmPzPZÇ fJr uãe TL? fJÅPhr oPf, fJr uãe yPuJ YLPjr TJZ ßgPT xJmPoKrj ßTjJÇ FA xJmPoKrj pKh @orJ Knjú

ßTJPjJ ßhPvr TJZ ßgPT KTjfJo mJ ßUJh nJrPfr TJZ ßgPT KTjfJo, fJyPu TL yPfJ? KmPvõr oJ© TP~T c\j ßhPvr xJmPoKrj @PZÇ FA FKua TîJPm xPm @orJ pMÜ yP~KZÇ k´vú yPuJ, mJhmJKT ßhvèPuJ pJrJ @oJPhr oPfJ ToP\JKr, fJrJ TL TPr fJPhr hrTwJTKwr xJogqt míK≠ TPr? @orJ kKrÏJr pJ mMK^ fJ yPuJ, IKnjú jhLr kJKjmµj YMKÜ uJVPmÇ FaJ @oJPhr KaPT gJTJr xPñ xŒKTtfÇ KT∂á huèPuJr TJPZ @orJ ßpj nJrfk∫L S nJrfKmPrJKifJS mVtJ KhP~KZÇ F ßgPT FTaJ KjÏíKf hrTJrÇ ImvqA @S~JoL uLPVr xnJPj©Lr xmtPvw o∂Pmqr ßrv iPr j~, nJrfPT @oJPhr jJVKrT xoJP\r frPl xJl \JjJPjJ hrTJr, Kf˜Jr kJKj KhjÇ @r IPkãJ TrJ pJPm jJÇ ßVa UMuPf YMKÜ uJPV jJÇ nJrPfr @APj ßTJgJS muJ ßjA ßp kJKjr nJV KhPf YMKÜ uJVPmÇ @oJPhr oiqTJr xŒPTtr CjúKf iPr rJUPf yPmÇ @r hr-TwJTKwr xJogqt míK≠ muPf @orJ pJ xyP\ mM^m ßxaJ yPuJ, nJrf Kf˜J YMKÜ TrPf @V´yL j~, KT∂á IKjòJ xP•ôS fJ TrPf ßx mJiq yPòÇ Kf˜Jr k´Pvú @oJPhr ßTªs-rJ\q xŒPTtr mJiJr TgJ ßpnJPm muJ yPò, ßxaJ xoLYLj j~Ç @orJ fJ xyJjMnKN fr xPñ IjMnPm KjPf kJKr, KT∂á fJ ßoPj ßjS~Jr ßTJPjJ xMPpJV @oJPhr ßjAÇ Fr xPñ @oJPhr mJÅYJorJr xŒTtÇ nJrf fJr Ijq KmPhKv Ko©Phr TJrS xPñ YMKÜ TrPf KVP~ KT FnJPm ßTJPjJ rJP\qr IkJrVfJPT fMPu iPrPZ? TrJr TgJ j~Ç TJre nJrPfr xÄKmiJj fJ ßfJ mPu jJÇ @orJ oPj rJKU jJ, nJrf pMÜrJPÓsr oPfJ ßlcJPru rJÓs j~Ç fJr ßTJPjJ IñrJP\qr @uJhJ xÄKmiJj S kfJTJ ßjAÇ oJKTtj IñrJ\qèPuJ ßTªsPT xmtxÿfnJPm KTZM ãofJ KhP~KZuÇ S~JKvÄaj KcKx ÊiM ßxaMTrM A k´P~JV TPr gJPTÇ fJA pJ S~JKvÄaj KcKx fJ KT∂á KhKuä j~Ç ßTªs mJ KhKuä FTKa rJ\qPT pfaMTM ãofJ ÈIkte' TPrPZ, ßxaMTMA ßTmu fJrJ

k´P~JV TrPf kJPrÇ xMfrJÄ krrJÓsjLKf S @∂\tJKfT ßTJPjJ YMKÜ TrJ jJ-TrJ xmtPfJnJPm ßTªsL~ xrTJPrr Kmw~Ç @orJ ßpj FA ßTªs-rJ\q KmPrJi KTÄmJ ßoJKh-oofJ YJkJj-CPfJr mM^Pf UMm ßmKv xo~ mq~ jJ TKrÇ @oJPhr, oJPj VeoJiqo S jJVKrTPhr FTaJ @®K\ùJxJ hrTJrÇ SA kJKT˜JKj oJA¥Pxa pJPf YjoPj jJ y~, ßx \jq @orJ ojPoJyPjr xlPr Kf˜J YMKÜ jJ yS~Jr ßmhjJ ßYPk ßrPUKZÇ kPr ßoJKhK\ pUj kJKU S kJKjr xLoJ∂ jJ gJTJr TgJ mJÄuJPhváYLj ‰o©L xPÿuj ßTPªs hrh KhP~ muPuj, fUj kMjrJ~ @vJ~ mMT mJÅiuJoÇ fJ KlPTS yPuJÇ fJrkrS CÚJ ffaJ k´TJv TKrKj, kJPZ KYK¤f v©MrJ oMUrJ y~Ç fJÅrJ IpgJpg xMKmiJ jJ ßkP~ pJ~Ç KT∂á @r ßfJ YuPZ jJÇ Kkb ßh~JPu ßbTJr hvJ yP~PZÇ 2010 xJPu k´iJjoπLr nJrf xlPrr @PV c. VSyr Kr\nL f“TJuLj oJKTtj rJÓshf N oKr~JKatPT mPuKZPuj, F xlr yPm xŒPTtr „kJ∂rTreÇ @orJ mum, kJKjr jqJpq KyxqJ ZJzJ FaJ @aPT gJTPmÇ FmJPrr xlPr nJrPfr @V´Py KTÄmJ ÈkJr¸KrT ˝JPgt' IPjT jfMj YMKÜ, xoP^JfJr @S~J\ CPbPZÇ @r @mJrS Kf˜J ZJzJA @orJ ßxxmPTA È\JfL~ ˝JPgt' ˝JVf \JjJm, ßxaJ nJmPfA KmrJa ootkLzJ IjMnm TrKZÇ KmyJPrr oMUqoπL KjfLv TMoJr ßp xMPr IKnv¬ lJrJÑJr KmÀP≠ ßxJóJr yP~PZj, ßpnJPm KfKj SA mJÅi nJXPf \jof VPz fMuPZj, ßx rToaJ KT @orJ ßkPrKZ? lJrJÑJ k´Pvú KjfLPvr uÄoJPYtr ßYfjJPT @orJ ˝JVf \JjJAÇ ßcAKu ˆJr xŒJhT oJy&l\ M @jJo 5 \JjM~JKr 2017 AK¥~Jj FéPk´x kK©TJ~ ßuUJ FT KjmPº nJrfL~ oNuiJrJr kK©TJ~ lJrJÑJr IKnvJk mJÄuJPhPv TL kPzPZ, ßx KmwP~ ImqJyfnJPm jLrmfJ kJuPjr \jq pgJgtA @Pãk k´TJv TPrPZjÇ Ko\JjMr ryoJj UJj: xJÄmJKhT?


KxPua xÄmJh

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 11

Km~JjLmJ\JPr asJT-IPaJKréJ KxPuPa Ve\JVre oPûr KoKZu xÄWPwt 4 \j Kjyf mqm˙J TPrjÇ F WajJr kr FuJTJr oJjMPwr oPiq PvJPTr ZJ~J PjPo @PxÇ CP•K\f \jfJ KTZM xoP~r \jq xcT ImPrJi TPrjÇ kPr kMKuv KVP~ pJj YuJYu ˝JnJKmT TPr Ph~Ç Km~JjLmJ\Jr gJjJr SKx Yªj TMoJr YâmftL hMWat jJr xfqfJ KjKÁf TPr \JjJj, Umr PkP~ KfKjxy kMKuv WajJ˙Pu PkRPZ kKrK˙Kf ˝JnJKmT TPrjÇ uJv èPuJ C≠Jr TPr kKrmJPrr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZÇ hMWat jJ TmKuf asJT S KxFjK\ IPaJ KréJr IÄv KmPvw kMKuv PylJ\Pf rP~PZÇ KxPua IKlx: KxPua-Km~JjLmJ\Jr @ûKuT oyJ xzPTr @uLjVr ACKj~Pjr KaTrkJzJ FuJTJ~ asJTKxFjK\ IPaJKrTxJ oMPUJoMKU xÄWPwt WajJ˙Pu YJuTxy 4 IPaJKrTvJ pJ©L Kjyf yP~PZjÇ ÊâmJr KmPTu PxJ~J 5 aJr KhPT F hMWtajJ WPaÇ k´fqãhvtLrJ \JKjP~PZj, KxPua PgPT 5 \j pJ©L KjP~ KxFjK\ IPaJKréJ (KxPua g-11-4772) KxPua- Km~JjLmJ\Jr- \KTV† @ûKuT oyJxzT KhP~ TJjJWJa CkP\uJr CP¨Pvq rS~JjJ Ph~Ç KxFjK\ IPaJKréJKa Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr @uLjVr ACKj~Pjr KaTrkJzJ jJoT ˙JPj PkRZPu KmkKrf KhT PgPT @xJ oJumJyL asJT (dJTJ PoPasJ a-14-3749 ) Fr xJPg oMUJoMKU xÄWwt WPaÇ FPf KxFjK\ IPaJKréJr 3 pJ©L WajJ˙Pu FmÄ YJuTPT PVJuJkV† CkP\uJ ˝J˙q ToPkPé KjP~ pJS~J yPu PxUJPj fJr oífqM WPaÇ KjyfrJ yPò TJjJAWJa CkP\uJr VJZmJzL ACKj~Pjr xrhJr oJKa VsJPor lA\ CK¨Pjr kM© hMuJu

(25), FTA FuJTJr mJKjVsJPor jMr CK¨Pjr kM© KxKær @yoh (35), Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr YJrUJA ACKj~Pjr C•r YâmJjL VsJPor o~jMu AxuJPor kM© PVJu\Jr @yoh mJmuM (28) S KxFjK\ YJuT hKãj xMroJ CkP\uJr TMYJA kKÁonJV VsJPor S~JKyh @yoPhr kM© @mMu @yoh (20)Ç xzT hMWat jJ~ FA xzPT FTA xJPg 4 \Pjr k´JeyJjLr WajJ F pJm“ TJPur k´goÇ hMWat jJr xo~ CkK˙f KZPuj \JKjP~ YJrUJA ACKj~Pjr oJymMm \JjJj, hs∆fVJoL asJTKa Kj~πj yJKrP~ KxFjK\ IPaJ KréJPT YJkJ KhPu xJPg xJPg KmTa vP» KxFjK\ IPaJ KréJKa hMoPz oMYPz pJ~ FmÄ asJTKa KxFjK\ IPaJKréJKaPT PaPj PyYPz IPjT hMPr KjP~ VJPZr xJPg iJÑJ uJVJ~Ç xJPg xJPg kgYJrLrJ hMWat jJ TmKuf pJj hMKa S @yfPhr C≠JPr FKVP~ @PxjÇ fJrJ KxFjK\ IPaJ KréJ PgPT FPT FPT 3 Ka oíf Phy C≠Jr TPrj FmÄ @yf KxFjK\ YJuTxy Ikr FT\jPT yJxkJfJPu Pk´rPjr

\JfL~ hMPptJV k´˜Ká f KhmPx KxPuPa rqJuL xnJ

KxPua IKlx: \JfL~ hMPptJV k´óKM f Khmx 2017 CkuPãq ÊâmJr xTJu 10aJ~ KxPua P\uJ k´vJxPjr @P~J\Pj FmÄ KmKnjú PmxrTJKr xÄ˙Jr IÄvVsyPe FTKa metJdq rqJuL

Pmr TrJ y~Ç ÍhMPptJPVr k´˜Kf xJrJãe, @jPm PaTxA Cjú~j" FA k´KfkJhq Kmw~PT xJoPj PrPU rqJuL PvPw P\uJ k´vJxPTr xPÿuj TPã FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr KxPuPar CkkKrYJuT PhmK\f KxjyJr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKgr

mÜmq rJPUj KxPuPar P\uJ k´vJxT PoJ. rJyJf @PjJ~JrÇ KmPvw IKfKg KZPuj IKfKrÜ P\uJ k´vJxT (KvãJ S @AKxKa) Qx~h PoJyJÿh @KojMr ryoJjÇ IjMÔJPj ˝JVf mÜmq rJPUj

P\uJ ©Jj S kNemt Jxj IKlxJr PoJ. ol\MPur ryoJj o\MohJrÇ FZJzJS IjqJjqr oPiq mÜmq rJPUj lJ~Jr xJKntPxr xyTJKr kKrYJuT fj~ KmvõJx, xJÄmJKhT S TuJKoˆ @lfJm PYRiMrL, VsJoLe \jTuqJe xÄwPhr xnJkKf \JKou PYRiMrL, @AKc~Jr xyTJKr kKrYJuT jJK\o @yoh, PoJ. @uJ CK¨j k´oUN Ç

KxPua IKlx: KxPua Ve\JVre oPûr xÄVbT \V“P\qJKf yfqJr KmYJr hJKmPf jVrLPf KmPãJn KoKZr IjMKÔf yP~PZÇ ÊâmJr KmPTPu KxPua PTªsL~ vyLh KojJr PgPT F KmPãJn KoKZPur @P~J\j TPr Ve\JVre oû, KxPuaÇ KoKZuKa jVrLr KmKnjú xzT WMPr @mJr vyLh KojJr YfôPr KVP~ Pvw y~Ç PxUJPj KoKZu krmftL @P~JK\f xÄK㬠xoJPmPv mÜJrJ \V“P\qJKf fJuMhJr yfqJr KmYJr hsÊf xŒPjúr hJKm \JjJjÇ mÜJrJ mPuj, \V“P\qJKf xrTJr hPur rJ\jLKfr xJPg xŒíÜ KZPujÇ fmM YJr mZPrS fJr yfqJTJP¥r KmYJr jJ yS~J CPÆV\jTÇ \V“P\qJKfr Ve\JVre oPûr @PrJ TP~T\j xÄVbT-PuUT yfqJTJP¥ KvTJr yjÇ FPhr oPiq

KxPua jVrLPf UMj yj PuUT Ij∂ Km\~ hJvÇ KT∂á Fxm yfqJTJP¥r FTKaS KmYJr TJ\ @\ kpt∂ Pvw y~KjÇ Fxm yfqJTJP¥r KmYJr xŒPjú xrTJPrr @∂KrTfJ KjP~S k´vú fMPuj mÜJrJÇ mÜJrJ mPuj, Ve\JVre oPûr FPTr kr FT TotL-xÄVbT UMj yPòj, fJPhr KmYJr yPò jJÇ CPæJ xrTJr PoRumJhL PVJKÔr xJPg @PkJw TrPZÇ PylJ\Pfr hJKm PoPj kJbqkM˜PT xJŒ´hJK~Tre TrPZÇ xrTJPrr FA @PkJw \V“P\qJKfxy pJrJ IxJŒ´hJK~T mJÄuJPhPvr VzJr uPãq TJ\ TPr PVPZj fJPhr xJPgA KogqJYJrÇ xrTJrPT PoRumJh PfJwejLKf PgPT PmKrP~ @xJr hJKm \JjJj mÜJrJÇ KxPua Ve\JVre oPûr oMUkJ©

PhmJvLw PhmM'r xûJujJ~ xoJPmPv mÜmq rJPUj KxPua oyJjVr oMKÜPpJ≠J xÄxPhr ToJ¥Jr nmPfJw rJ~ motj rJjJ, KmKvÓ xJÄmJKhT @u @\Jh, KxPua xKÿKuf jJaq kKrwPhr xnJkKf KovlJT @yoh KoÊ, KxPua xKÿKuf xJÛíKfT P\JPar Igt xŒJhT KjuJ†j hJv aMTM, xKÿKuf jJaq kKrwPhr xJiJre xŒJhT r\fTJK∂ è¬, pMVú xŒJhT xMKk´~ Phm vJ∂, TKm @Kmh lJ~xJu, jJaqTotL KyÄfJÊ Tr mJmM, xmM\ xjJfj kuJv, pMmQo©Lr PTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT KyoJÄv Qo©, k´VKfvLu rJ\QjKfT TotL rPjj xrTJr rKj, oJxMo @yoh, Ve\JVre oPûr xÄVbT @»Mu mJPfj, rJ\Lm rJPxu, PhPmJP\qJKf PhmM, Qx~h rJPxu, C•rJ Pxj kŒJ, PrhS~Jj @yoh k´oUM Ç

Authorised Representative

Courses : ˆ MSc Computing and Information Systems ˆ MSc Computer Systems and Network Engineering ˆ MSc Computer Science ˆ MSc Software Engineering ˆ MPhil/PhD Law ˆ MPhil/PhD Computing and Mathematical Sciences ˆ MSc Business and Financial Economics ˆ MA International Business ˆ MBA International Business 24 months ˆ MPhil/PhD Business ˆ MSc Biotechnology ˆ MSc Civil Engineering ˆ MSc Electrical Power Engineering ˆ MSc Electrical and Electronic Engineering ˆ MSc Engineering (Research) ˆ MSc Pharmaceutical Biotechnology ˆ MSc Pharmaceutical Science ˆ MPhil/PhD Engineering ˆ MSc Medicines Management ˆ More courses available! Please contact us.

£1000 Scholarship Available*

Award

2014 WINNER

Unit-123 (1st Floor), East London Works (Above HSBC bank), 75 Whitechapel Road, London E1 1DU

Tel : 020 7377 0482, M: 078 7858 8564 Email : info@khanassociates.co.uk, Web : www.khanassociates.co.uk


KxPuPar xÄmJh

12 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

KxPuPa 5 KT:Ko: hLWt hMjtLKf KmPrJiL oJjmmºj KxPua IKlx : KxPuPa hMjLt Kf KmPrJiL KmvJu oJjmmºj IjMKÔf yP~PZÇ @\ ÊâmJr xTJu 10aJ PgPT 11aJ kpt∂ vyrfuLr Po\rKauJ AxuJokMPr F oJjmmºj TotxNYL kJuj TrJ y~Ç hMjtLKf hoj TKovj x’Kjõf KxPua P\uJ TJptJu~ FmÄ KxPua xhr CkP\uJ ksvJxj F oJjmmºj TotxKN Yr @P~J\j TPrÇ FPf KmKnjú h¬Prr xrTJKr TotTftJ-TotYJrL P\uJ hMjLt Kf ksKfPrJi TKoKar xhxq, xffJ xÄPWr xhxq, KvãT, \jksKfKjKi, ˙JjL~ VeqoJjq mqKÜmVt FmÄ KxPua xhr CkP\uJr KmKnjú ÛMu-oJhsJxJr 6Ô PvsjL PgPT 10o PvsKer ksJ~ 5 yJ\Jr ZJ©-ZJ©L IÄv Vsye TPrÇ oJjmmºPj KvãJgtL ZJzJS KmKnjú h¬Prr xrTJKr TotTftJTotYJrL P\uJ hMjLt Kf ksKfPrJi TKoKar xhxq, xffJ xÄPWr xhxq, KvãT, \jksKfKjKi, ˙JjL~ VeqoJjq mqKÜmVt IÄv Vsye TPrjÇ ÊâmJr xTJu 10aJ~ KxPuafJoJKmu xzPTr AxuJokMr FuJTJ PgPT kLPrr mJ\Jr kpt∂ ksJ~ 5 KTPuJKoaJr hLWt oJjmmºPj KvãJgtLrJ ÈPhv VzJr ksP~J\Pj hMjLt Kf ÀUPmJ xmt\Pj', È\jfJr vKÜ ÀUPmJ hMjtLKf', ÈÀUPmJ hMjtLKf VzPmJ Phv

yPm PxJjJr mJÄuJPhv', ÈhMjtLKfmJ\Phr @orJ xmJA WíeJ TKr'; Foj PväJVJj xÄ’Kuf mqJjJr S käqJTJct KjP~ oJjmmºPj IÄv Pj~Ç KxPua xhr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ (ACFjS) TJA\Jr oJyoMh lJrJmLr xnJkKfPfô oJjmmºj YuJTJPu IKgKfr mÜmq rJPUj KxPuPar IKfKrÜ P\uJ ksvJxT (xJKmtT) PoJ.

vKyhMu AxuJo PYRiMrL, IKfKrÜ P\uJ ksvJxT (rJ\˝) F Fx Fo PlrPhRx, KxPua xhr CkP\uJ PY~JroqJj @vlJT @yoh, P\uJ hMjtLKf ksKfPrJi TKoKar xnJkKf KmsPVKc~Jr (Im:) \MmJP~r KxK¨TL, xJiJre xŒJhT PmuJu @yoh, IqJcPnJPTa oMK\mMr ryoJj PYRiMrL, @fJCr ryoJj @\Jh ksoUM Ç

KxPuPa AnKaK\ÄP~r hJP~ @aT 8 fÀe oMZPuTJ~ oMÜ KxPua IKlx : KxPuPa KvãJ ksKfÔJPjr xJoPj ZJ©LPhr AnKaK\ÄP~r hJP~ 8 fÀePT @aT TrJ y~Ç kPr IKnnJmTPhr oMZPuTJ~ fJPhr PZPz PhS~J y~Ç míy¸KfmJr PmuJ 2aJr KhPT jVrLr KoPrr o~hJj FuJTJ~ mäM-mJct ÛMu F¥ TPuP\r xJoPj PgPT fJPhr @aT TPr oyJjVr PVJP~ªJ kMKuv (KcKm)Ç @aTTífrJ yPuJ- KxPuPar hKãe xMroJr TJAórJAu FuJTJr UJ~Àu AxuJPor PZPu SmJ~hMu AxuJo, PlûMV† CkP\uJr oJA\VJÅS kMrJjVJÅSP~r @KojMu AxuJPor PZPu oJ\yJÀu AxuJo, PoRunLmJ\JPrr mzPuUJ CkP\uJr fJKuokMPrr oJxMT @yoPhr PZPu mftoJPj jVrLr yJCK\Ä FPˆa FuJTJr mJKxªJ @Kor @yoh, jVrLr

vJoLoJmJh @mJKxT FuJTJr jPrv Ph'r PZPu Kmvõ Ph, oM¿LkJzJ FuJTJr @»Mu @yJPhr PZPu @»Mr rKyo j~j, FTA FuJTJr \Kor PyJPxPjr PZPu PoJ. xJAhMu, yJKmmMu AxuJPor PZPu @mM vJyKr~Jr yJKjl S jVrLr oKjkMrL rJ\mJKz FuJTJr TmLr @yoh PYRiMrLr PZPu KxrJ\Mjmú L PYRiMrLÇ IKnpJPj Pjfífô Ph~J oyJjVr PVJP~ªJ kMKuPvr nJrksJ¬ TotTftJ (SKx) PoJ. \oPxh @uo mPuj, jVrLr mä-M mJct ÛMu F¥ TPu\ ZMKar kr hu PmPi ZJ©LPhr CfqÜ TrKZu fÀerJÇ @aPTr kr IKnnJmTPhr Umr KhP~ oMZPuTJr oJiqPo fÀePhr PZPz PhS~J y~Ç FUj PgPT KvãJ ksKfÔJjèPuJr xJoPj FnJPm IKnpJj YuPm mPu \JjJj KfKjÇ

hMjLt Kf KmPrJiL ksYJrjJ S \jof xíKÓr uPãq hMjtLKf hoj TKovj PhPvr ksKfKa P\uJr FTKa CkP\uJ~ oJiqKoT kptJP~r xTu KmhqJu~ FmÄ oJhsJxJ ZJ©-ZJ©LPhr KjP~ FTPpJPV ÈxffJ xÄPWr hMjtLKf KmrJiL oJjmmºj' TotxKN Yr Kx≠J∂ KjP~JPZÇ Fr @PuJPT F oJjmmºj TotxNKY IjMKÔf y~Ç

TJjJAWJPa KkaáKjPf cJTJf Kjyf, FuJTJ~ ˝K˜r Kj”võJx

KxPua IKlx: KxPuPa @∂”P\uJ cJTJf hPur xhxq FTJKiT oJouJr @xJoL TJuJ cJTJf VeKkaMKjPf Kjyf yP~PZÇ Kjyf TJuJ cJTJPfr KmÀP≠ KxPuPar KmKnjú gJjJ~ 8Ka oJouJ rP~PZÇ \JjJ pJ~, TJjJAWJa CkP\uJr 9jÄ rJ\JV† ACKkr fJumJzL kNmt hJS~JhJrL VsJPor oíf @»Mr ryoJPjr kM© TMUqJf cJTJf TJuJ Ko~J (46) Vf mMimJr KhmJVf rJf 2aJr KhPT KxPua xhr CkP\uJr \JuJuJmJh gJjJiLj TJKurVJÅS VsJPor P¸j ksmJxL xMÀ\ Ko~Jr mJzLPf cJTJKf PvPw kJKuP~ pJS~Jr xo~ FuJTJmJxL P\JrTMKzr yJSr FuJTJ PgPT iPr VeKkaMKj PhjÇ èÀfr @yf Im˙J~ míy¸KfmJr xTJPu KxSPoT yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ Px oJrJ pJ~Ç TJuJ cJTJPfr uJPvr xMrfyJu KrPkJat FmÄ o~jJ fhP∂r kr míy¸KfJr KmPTPu fJr uJv kKrmJPrr TJPZ yóJ∂r TPr kMKuvÇ GKhj mJh FvJ fJr uJv VsJPor Tmr˙JPj hJlj TrJ y~Ç ˙JjL~ FuJTJmJxL S TJjJAWJa gJjJ kMKuv xNP© \JjJ PVPZ, hMirtw TJuJ cJTJf KxPua \MPz cJTJKf xy mz irPjr IkrJi TotTJP¥ Ku¬ KZuÇ

fJr KmÀP≠ \KTV† gJjJ~ FTKa cJTJKf, SxoJjL jVr gJjJ~ FTKa cJTJKf FTKa I˘ oJouJ, TJjJAWJa gJjJ~ 2Ka cJTJKf FTKa I˘ oJouJ FmÄ FTKa kMKuv Fxæ oJouJ rP~PZÇ Px kNPmt FTJKiTmJr cJTJKf TrPf KVP~ kMKuPvr yJPf PVslfJr yP~ P\u UJPaÇ TP~T oJx kNPmt TJjJAWJa gJjJ kMKuv TJuJ cJTJfPT rJ\JV† ACKkr j~JmJ\Jr PgPT PVslfJPrr PYÓJ TrPu Px kMKuPvr Ckr yJouJ TPr kJKuP~ pJ~Ç TJjJAWJa gJjJr FTKa oJouJ~ oJx UJPjT kNPmt Px P\u PgPT \JKoPj PmKrP~ FPx cJTJKf TrPf KVP~ VeKkaMKjPf Kjyf yS~J~ FuJTJr oJjMw ˝K˙r KjvõJx FmÄ KoKÓ Kmfre TPrPZjÇ \JjJ PVPZ TJuJ cJTJPfr 6Ka x∂Jj rP~PZÇ FKhPT VeKkaMKjPf Kjyf TJuJ cJTJPfr ˝\jrJ \JKjP~PZj, WajJr Khj mMimJr rJf 9aJ kpt∂ Px TJjJAWJa rJ\JV† j~JmJ\JPr KZuÇ fJPhr hJKm, kNPmt cJTJKfr xJPg \Kzf gJTPuS TP~T mZr iPr Px cJTJKf Trf jJÇ fPm KxPuPar xhr CkP\uJ~ cJTJKf TrPf KVP~ fJr oífqMPf @®L~ ˝\jrJ yfmJT yP~PZjÇ

KxPuPa rJPfr UJmJr KvÊ xJBh yfqJTJP¥r rJ~ hsf PUP~ k´mJxL kKrmJPrr TJptTr TrJr hJKm KxPua IKlx: KxPua jVrLr vJyL BhVJy˙ FKy~Jr xnJkKfPfô S xyTJrL KvKãTJ 7 \j IùJj yJ\L vJyoLr xrTJKr ksJgKoT KmhqJuP~r xJKyhJ PmVo KvKrPjr kKrYJujJ~ xnJ~ KxPua IKlx : KxPua jVrLr KmoJjmªr FuJTJr jfMjmJ\JPr UJmJr PUP~ pMÜrJ\q ksmJxL mhÀu yPTr kKrmJPrr 7 xhxq IùJj yP~ kPzPZjÇ vKjmJr xTJPu fJPhrPT SxoJjL PoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ vKjmJr PmuJ 3aJ~ F KrPkJat PuUJ kpt∂ fJPhr ùJj KlPrKjÇ yJxkJfJPu KYKT“xJiLjrJ yPuj- ksmJxL mhÀu yT, rJPxu @yoh, PmhJjJ PmVo, \~fMj KmKm, UKfmMPjúZJÇ mJKT hMA\Pjr jJo \JjJ pJ~KjÇ IxM˙Phr kJKrmJKrT xNP© \JjJ pJ~- ÊâmJr rJPfr UJmJr PUP~ mhÀu yPTr kKrmJPrr xhxqrJ WMKoP~ kPzjÇ vKjmJr xTJPu fJPhrPT IùJj Im˙J~ C≠Jr TPr yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç

4gt PvsjLr ZJ© @mM xJBh yfqJTJP¥r hMAmZr kNKft CkuPã ÛMu oqJPjK\Ä TKoKa, KvãT-KvKãTJ S ZJ©-ZJ©LPhr CPhqJPV vKjmJr KmhqJuP~ FT PvJTxnJr @P~J\j TrJ y~Ç xnJ~ ksiJj IKfKgr mÜPmq IKfKrÜ KkKk IqJcPnJPTa vJoxMu AxuJo mPuj, Có @hJuPf @Kku Kj¸K•r kr KmPvw Pmû Vbj TPr ÛMuZJ© @mM xJBh yfqJ oJouJr rJ~ hsÊf TJptTr TPr híÔJ∂ ˙Jkj TrPf yPmÇ rJ~ TJptTr yPu KvÊr @®J Ppoj vJK∂ kJPm PfoKj kKrmJPrr xhxqrJ fíK¬ kJPmjÇ yJ\L vJyoLr xrTJKr ksJgKoT KmhqJu~ oqJPjK\Ä TKoKar xnJkKf j\oMu AxuJo

mÜmq rJPUj, @mM xJBPhr oJoJ \~jJu @PmhLj, KmhqJuP~r oqJPjK\Ä TKoKar xyxnJkKf FxFo vSTf @oLj PfRKyh, xhxq @KojMr ryoJj kJ√M, yJ\L vJyoLr xrTJKr ksJgKoT KmhqJuP~r ksiJj KvKãTJ TJPmrL rJjL PhmL, xyTJrL KvKãTJ vJyJjJrJ PmVo ksoMUÇ IjjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xyTJrL KvKãTJ PrJK\jJ PmVo, PmVo \Ku rJjL Ph, TMuxMoJ PmVo, vJoLo @yoh, xJgL rJjL Ph, PykL PhmL, ÛMu kKrYJujJ TKoKar xhxq PyjJ PmVo, FuJTJr mJKxªJ oJoMj CK¨j PYRiMrLÇ xnJ PvPw xJBPhr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPr PhJ~J kKrYJujJ TPrj vJyoLr oJhrJxJr KvãJ xKYm oJSuJjJ @KfTMr ryoJjÇ

IJkJjJr ßrˆáPrP≤r Pp ßTJj kPjqr \jq IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j Restaurant Wholesale JMG Birmingham Office: Moynul Islam - 07877 487 492

JMG Manchester Office: Zahangir Ahmed - 07891 620 145

London Works, Ripple Road, Barking Essex, IG11 0SY

Tel: 0208 532 7400, Fax: 0208 532 7401 www.restaurantwholesale.co.uk


KxPuPar xÄmJh

rJ\jVr Pk´xTîJPmr KjmtJYj xŒjú

KxPua IKlx : PoRunLmJ\Jr P\uJr rJ\jVr CkP\uJr PksxTîJPmr TJptKjmtJyL TKoKar KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ xnJkKf kPh kJfJTMÅKzr Phv kK©TJr rJ\jVr ksKfKjKi @C~Ju TJuJo PmV S xJiJre xŒJhT kPh oJjm\KoPjr rJ\jVr ksKfKjKi @»Mr ryoJj PxJPyu KjmtJKYf yP~PZjÇ ÊâmJr (10 oJYt) KmPTPu PksxTîJPmr I˙J~L TJptJuP~ F KjmtJYj IjMKÔf y~Ç PksxTîJPmr CkPhÓJ vJPyhMöJoJj @jxJr, lJÀT @yoh mU&f, @TuM Ko~J PYRiMrL S oJxMh @yoh KjmtJYj kKrYJujJ TPrjÇ kPr xmtxÿKfâPo kNjtJñ TJptKjmtJyL

TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar IjqJjqrJ yPuj- xy-xnJkKf kPh @»Mu @K\\ (P\uJ ksKfKjKi, QhKjT j~JKhV∂) , pMVì xŒJhT kPh @yoh l~Zu @\Jh (rJ\jVPrr TJV\), xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu S~JhMh (P\uJ ksKfKjKi, pJ~pJ~Khj,\JuJuJmJh), PTJwJiqã kPh PoJ. lryJh PyJPxj (pJ~pJ~Khj), fgq ksYJr S ksTJvjJ xŒJhT kPh TJoÀu @yoh (@oJPhr IgtjLKf), KjmtJyL xhxq kPh vÄTr hMuJu Phm (j~J KhV∂), @K\\Mr ryoJj (AjKTuJm), Qx~h lM~Jh PyJPxj ( xJ¬JKyT xLoJP∂r cJT), @yohMr ryoJj AorJj (PnJPrr cJT)Ç

oOfqá ^MKÅ T KjP~ KuKm~J PgPT AfJKur kPg IxÄUq KxPuKa

KxPua IKlx: xJP~o @yoh huJÇ mJzL vyrfuLr mJiJWJa FuJTJr PoJVuVJÅS ACKj~Pjr TJK\rVJÅS VsJPoÇ xŒ´Kf hJuJPur oJiqPo ˝Pkúr Phv AfJKu pJS~Jr \jq KuKm~JPf pJjÇ PxUJPj KVP~ kPzj oJjm kJYJr YPâr yJPfÇ YâKa fJPT FTKa ÀPo @aT PrPU Phv PgPT aJTJ KjPf mPuÇ IjqgJ~ kMKuPv iKrP~ KhP~ PhPv kKbP~ Ph~Jr ÉoKT Ph~Ç xPñr Ijq mKªPhr Ckr KjptJfj TrJ y~Ç kPr Phv PgPT aJTJ KjP~ fPmA oMKÜ kJj KfKjÇ FojaJA \JjJj PhPv gJTJ xJP~Por nJA lJÀT @yohÇ FnJPm KuKm~J yP~ AfJKu pJS~Jr kPg oJjm kJYJrYPâr yJPf kPz xmt˝ yJrJPòj IPjPTAÇ PTC PTC oífqM ^MÅKT KjP~ PkRPZÅ pJPòj AfJKuPfÇ asuJPr TPr pJS~Jr kPg oJrJ pJS~Jr WajJS WaPZÇ Vf 2016 xJPur 27 @Vˆ KuKm~Jr P\J~JrJ CkTNPu Ijq hMKa asuJrcMKmPf 24 \j mJÄuJPhKvxy 118 \Pjr oífqM y~, pJ @∂\tJKfT VeoJiqPo AKfoPiq ksTJKvf yP~PZÇ Fr oJiqPo pM≠Km±ó ArJT S KxKr~Jr jJVKrTPhr kJvJkJKv oífqM^MÅKT KjP~ KuKm~J~ gJTJ KTZMxÄUqT mJÄuJPhKvr AfJKur kPg kJKz PhS~Jr WajJ @PuJYjJ~ @PxÇ PmKvr nJV mJÄuJPhKv hJuJuPhr oJiqPo PjkJuvsLuÄTJ-fMrÛ yP~ KuKm~JPf ksPmv TrPZjÇ TJre mJÄuJPhv PgPT Qmi nJPm mftoJPj KuKm~JPf ksmPvr PTJj xMPpJV PjA mPu \JKjP~PZj KxPuPar \jvKÜ S TotxÄ˙Jj IKlPxr \jvKÜ \rLk TotTftJ PoJ oJymMmuM yJxJjÇ pJr lPu, IPjT mJÄuJPhKv KmkPh kPz hNfJmJPxr @vs~ YJAPf kJPrj jJÇ TJre fJPhr TJPZ fUj mJÄuJPhPvr kJxPkJatS gJPT jJÇ hJuJuYâ ksgPoA fJPhr kJxPktJa KjP~ Pj~Ç xŒ´Kf hJuJuPhr oJiqPo KuKm~J~ PkRPZÅj Km~JjLmJ\JPrr \JKTr PyJPxjÇ KfKj KuKm~J PgPT \JuJuJmJhPT \JjJj, ÈIPjPTA asuJPr TPr KuKm~J PgPT ACPrJPk YPu pJPòÇ hJuJurJ aJTJr KmKjoP~ asuJPr TPr AfJKur \u

xLoJ~ PZPz Ph~Ç PxUJj PgPT AfJKu~ PTJˆVtJcrJ C≠Jr TPr mKªKvKmPr KjP~ pJ~ mPu \JjJj KfKjÇ KfKj \JjJj, mftoJPj fJr xJPg Pmv KTZM mJÄuJPhKv S KxPuaL rP~PZj, pJrJ AfJKuPf ksPmPvr PYÓJ TrPZjÇ' Vf \JjM~JKrPf FnJPmA AfJKuPf PkRÅPZj Km~JjLmJ\JPrr PvSuJ FuJTJr xJAhMu AxuJoÇ KfKj mKª KvKmr PgPT oMPbJPlJPj \JjJj, AfJKuPf pJS~Jr \jq PmjVJK\ PgPT fJÅPhrPT mJPx TPr K©PkJKu @jJ y~Ç PxUJj PgPT P\J~JrJÇ xJiJref FT yJ\Jr KumL~ KhjJr KhPuA hJuJPurJ asuJPr PfJPuÇ KT∂á fJÅrJ mJÄuJPhKv hJuJuPT 1 yJ\Jr 300 KhjJr Phj, pJPf asuJPrr kJaJfPj jJ PrPU fJÅPhr SkPr rJUJ y~Ç TJre kJaJfPjr KjPY AK†Pjr TJPZ rJUPu PmKvr nJVA oJrJ pJ~Ç KfKj \JjJj, KxPuPa Pmv KTZM @∂t\JKfT oJjm kJYJrYPâr xhxq rP~PZÇ fJrJ KuKm~JPf mKª PuJT\Pjr @®L~ ˝\jPhr TJZ PgPT aJTJ Pj~Ç Frkr mKªPhr PZPz Ph~J y~Ç hJuJPurJ KuKm~JPf mKªPhr @aT TPr KkóPur n~ PhUJ~Ç pJrJ TgJof YPu jJ fJPhr oJrirS TPr mPu \JjJj xJAhMuÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu KxPuPar \jvKÜ IKlPxr xyTJrL kKrYJuT oLr TJoÀu PyJPxj mPuj, ÈF xŒPTt @oJPhr TJPZ PTJPjJ fgq PjAÇ fPm @orJ ksJ~A KmKnjú\Pjr TJZ PgPT Foj Umr ÊKjÇ TJre QminJPm FUj KuKm~JPf mJÄuJPhKvPhr ksPmPvr xMPpJV PjA Ç fPm FKa xKfq, xJŒ´KfT xoP~ FnJPm IPjT mJÄuJPhKv KuKm~J PgPT AfJKu pJPòjÇ' mJÄuJPhPvr Ijqfo vsomJ\Jr KuKm~JÇ fPm 2011 xJPu PhvKaPf pM≠Jm˙J ÊÀr kr 36 yJ\Jr mJÄuJPhKv KlPr @Pxj Ç Qmi-IQmi KoKuP~ PxUJPj FUj ksJ~ 30 PgPT 40 yJ\Jr mJÄuJPhKv @PZjÇ KT∂á xJŒ´KfT pM≠Jm˙Jr TJrPe S nJVq mhuJPf IPjPTA FUj AfJKur kPg rSjJ yPòjÇ

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 13

ACKk xhxq rKyoJ PmVPor FUPjJ oJgJPVJÅ\Jr bJA y~Kj

ZKj PYRiMrL, jmLV† : pJr PTC PjA fJr @uäJy @PZj, FaJPT KmvõJx TPrA FT jJrLr kgYuJ ÊÀÇ FojKT PjA fJr mJKz, VJzL, hJoL TJkz PYJkz, PjA PTJj mxxJPmr Kj\˝ \J~VJÇ ˝JoL x∂Jj S \LmPjr ^MKT KjP~ dJTJ- KxPua oyJxzPTr msLP\r KjPY ^z, míKÓPT IKfâo TPr \Lmj pM≠ YJKuP~ pJPòj \jVPer KmkMu PnJPa KjmtJKYf rKyoJ PmVoÇ dJTJ-KxPua oyJxzPTr msLP\r KjPY mxmJx, fJS @mJr hLWt 1 pMV iPr! PYJU TkJPu CbPm pUj \JjPmj PnJPa KjmtJKYf FT\j \jksKfKjKi KfKjÇ jJVKrT xMKmiJr PhUmJu TrPuS KjP\r oJgJ PVJ\JÅr bJA PjAÇ Foj KT hLWKhj WaT KyxJPm TJ\ TPrPZj KfKjÇ @r oJPx 2/1Ka KmP~ kzJPf kJrPuS jMj @P∂ kJ∂J lMrJPfJÇ WaTJKur

xMmJPi FuJTJr xTu PvsjL PkvJr PuJT\Pjr xJPg rKyoJr KZu xMxŒTtÇ KT∂á InJm TUPjJA gJoJPf kJPrKj rKyoJ PmVoPTÇ xmJr @PV ZMPa pJj FuJTJmJxLr xNPU, hMPU fJPhr kJPvÇ oJjm PxmJr ksfqP~ KfKj KfjmJr KjmtJYj TPrPZjÇ KT∂á 2 mJPrr KjmtJYPj KfKj krJ\~ PoPj KjPuS PVu mZPrr 28Po KjmtJYjL flKxu PWJwjJr kr PgPT PTJor PmPiÅ PjPo kPzj KjmtJYjL ksYJrksYJrjJ~Ç IjMKÔfmq KjmtJYPj 4\j ksJgtLr xPñ ksKfÆKªfJ TPrj oJAT oJTtJ ksfLT KjP~Ç fPm, xPYfj PnJaJrrJ xmJr PYP~ PpJVq mqKÜ PhPU KmYJr- KmPmYjJ TPr Ikr Kfj ksJgLr PYP~S ksJ~ 18v PnJa PmKv PkP~ \jksKfKjKi KyxJPm rKyoJ PmVoPT KjmtJKYf TPrjÇ F xÄmJh VeoJiqPo ksYJr yS~J~

IJoJPhr xJPg mJÄuJ~ TgJ muPf kJrPmj

mMimJr hMkMPr jmLV† CkP\uJr mqófo \jmÉu dJTJ-KxPua oyJxzPTr @CvTJKª ACKj~j kKrwh xÄuVú ojM UJPur msLP\r jLPY fJPT PhUPf pJj jmLV† CkP\uJ nJAx PY~JroqJj S CkP\uJ jJrL Cjú~j PlJrJPor xnJkKf jJ\oJ PmVoÇ xJPg KZPuj, jmLV† CkP\uJ jJrL Cjú~j PlJrJPor xJiJrj xŒJh rJKm~J PmVo, xhxq oKr~o PmVo, ÀK\jJ PmVo, KvmM rJjL Phm S YqJPju Fx/ QhKjT yKmV† xoJYJr jmLV† ksKfKjKi mMumMu @yoh ksoNUÇ \jhrKh jmLV† CkP\uJ nJAx PY~JroqJj jJ\oJ PmVPor @VoPj @VoPj ACKk xhxq rKyoJ PmVo xy fJr kKrmJPrr PuJT\Pjr oPj Ppj @jPªr mjqJ mAKZuÇ TgJ mPuj FT\j @PrT \Pjr xJPgÇ ÊÀ yP~ pJ~ rKyoJr \Lmj xÄVsJPor

xMU, hM”PUr TJKyjLÇ ACKk xhxq rKyoJ mPuj, m~x ksJ~ 50'r TJZJTJKZ, ybJ“ krkJPr YPu pJmÇ KT∂á orJr @V oNÉPft KT x∂JjPhr oJgJPVJÅ\Jr bJA yPm? Khj rJf SA msLP\r Ckr KhP~ xJrJPhPvr PZJa mz TP~T yJ\Jr pJj mJyj YuJYu TPrÇ @r mwtJr xo~ UJPu kJKj yPu PmPz pJ~ hNPntJVÇ @oJr 2 kM© S 1 TjqJ x∂Jj rP~PZÇ IxM˙q ˝JoL S IksJ¬ m~Û PZPu PoP~PT KjP~ PmPYÅ gJTJr fJKVPh KhPvyJrJ yP~ kPzKZÇ @Ko @CvTJKª ACKj~Pjr \JuJukMr VsJPor oT¨MZ Ko~Jr ˘L mPu oKyuJ nJAx PY~JroqJPjr VuJ~ iPr yJCoJC TPr TJjúJ ÊÀ TPrj rKyoJ PmVoÇ Foj FT Âh~ KmhJrT WajJ PhPU PYJPUr kJKj PTC iPr rJUJr oPfJ j~!


KxPuPar xÄmJh

14 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

Km~JjLmJ\Jr ßkRrxnJ KjmtJYj 25 FKk´u xMjJoVP† yJSPrr lxurãJ mJÅPir TJ\ FUPjJ ßvw y~Kj, CKÆVú TíwT k´JgtL xogtTPhr oPiq C“xJy CK¨kjJ Fx,yJxJjMu yT Cöôu, KxPua ßgPT : mÉu ksfLKãf KxPuPar Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJ KjmtJYj @VJoL 25 FKksu IjMKÔf yPmÇ oñumJr KmPTPu mJÄuJPhv KjmtJYj TKovj F PWJweJ PhjÇ KjmtJYj TKovPjr Kj\˝ SP~m xJAPa mMimJr Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJr KjmtJYPjr flvLu @kPuJc TrJ yP~PZÇ PWJKwf flvLu IjMpJ~L @VJoL oPjJj~jk© hJKUPur Pvw fJKrU 27 oJYt, oPjJj~j mJZJAP~r fJKrU 29 oJYt, k´JgLtfJ k´fqJyJPrr ßvw fJKrU 5 FKk´u FmÄ ßkRrxnJ KjmtJYj 25 FKk´u IjMKÔf yPmÇ @AjL \KaufJr TJrPe KmVf 16 mZr FA ßkRr xnJr KjmtJYj IjMKÔf y~KjÇ FKhPT KjmtJYPjr flvLu ßWJweJr kr ßgPT k´JgLt S xogtTPhr oPiq C“xJy CK¨keJ ßhUJ KhP~PZÇ IPjT k´JgLt FuJTJ~ Kj\ Kj\ kP \j xogtj KjPf TJ\ Êr∆ TPr KhP~PZjÇ Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJ 2001 xJPu ACKj~j PgPT PkRrxnJ~ CjúLf y~Ç Km~JjLmJ\Jr ACKj~Pjr kMPrJaJ FmÄ oMKz~J, PoJu¯JkMr ACKj~Pjr @ÄKvT KjP~ PkRrxnJ Vbj TPr Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJPT PkRr ksvJxPTr hJK~fô Ph~ ˙JjL~ xrTJr oπeJu~Ç oπeJuP~r F @PhPvr KmÀP≠ Km~JjLmJ\Jr ACKj~Pjr KjmtJKYf

PY~JroqJj flöMu PyJPxj Có @hJuPf (yJAPTJat) rLa @Pmhj TPrjÇ @hJuf ˙JjL~ xrTJr oπeJuP~r @Phv ˙KVf TPr PY~JroqJPjr Po~JhTJuLj xoP~ PkRrxnJr ksvJxPTr hJK~fô kJuPjr @Phv PhjÇ flöMu PyJPxj PkRr ksvJxT hJK~fô gJTJTJuLj xoP~ PkRrxnJr xLoJjJ xÄâJ∂ 7Ka oJouJ Có @hJuPf hJP~r TrJ y~Ç oJouJ \KaufJ~ PkRrxnJr KjmtJYj @aPT gJTJ~ ˙JjL~rJ PkRrxnJ KjmtJYj hJKm @hJ~ kKrwh Vbj TPrjÇ 2013 xJPur 10 \JjM~JKrPf ˙JjL~ xrTJr oπeJu~ hMjtLKf IKnPpJV FPj PkRrksvJxT flöMu PyJPxjPT mrUJ˜ TPrÇ flöMu ˙JjL~ oπeJuP~r F @PhPvr KmÀP≠ Có @hJuPf rLa @Pmhj TrPu SA mZPrr 20 \JjM~JKr @hJuf fJPT ˝kPh myJu TPrjÇ 2016 xJPur Plms∆~JKr Có @hJuf PkRrxnJr xLoJjJ xÄâJ∂ oJouJxy PkRr ksvJxT flöMu PyJPxj rLa @Pmhj FT xJPg UJKr\ TPrÇ F xo~ oJouJr UrY mJmf 100 aJTJ TftPj rJ~ kshJj TPrj @hJufÇ @hJuPfr F rJP~r KmÀP≠ KrKnC TPrj PkRr ksvJxTÇ FTA mZPrr jPn’r oJPx @hJuf fJÅr KrKnC UJKr\ TPrjÇ

UKuu ryoJj, xMjJoV† ßgPT : xMjJoVP†r xm yJSPrr lxu r J mJÅPir TJ\ Vf 28 ßlms∆~JKr ßvw yS~Jr TgJ gJTPuS FUPjJ fJ y~KjÇ ßp TJrPe ßmJPrJ lxu KjP~ CKÆVú yP~ kPzPZj yJSr kJPzr TíwPTrJÇ Vf TP~TKhj mOKÓ yS~J~ TíwTPhr ßxA C“T£J @rS ßmPzPZÇ ß\uJ~ F mZr hMA uJU 20 yJ\Jr 850 ßyÖr \KoPf ßmJPrJ iJPjr @mJh yP~PZÇ xMjJoV† kJKj Cjú~j ßmJPctr (kJCPmJ) TotTftJrJ muPZj, fJÅPhr KyxJm oPf k´T· mJ˜mJ~j TKoKar (Kk@AKx) TJ\ 60 ßgPT 70nJV FmÄ KbTJhJrPhr TJ\ 50nJV yP~PZÇ xÄKv¯Ó KbTJhJr S Kk@AKxPhr hs∆f TJ\ ßvw TrJr \jq mJrmJr fJVJhJ ßhS~J yPòÇ xMjJoV† kJCPmJ xNP© \JjJ ßVPZ, xMjJoV† ß\uJr 42Ka yJSPr F mZr lxur J mJÅPir TJ\ TrPZ kJKj Cjú~j ßmJctÇ Kk@AKxr oJiqPo TJ\ yPò 10ßTJKa 72 uJU aJTJrÇ KbTJhJrPhr oJiqPo TJ\ yPò 46ßTJKa aJTJrÇ Kk@AKx yJSPr mÅJPir ^áÅKTkNet nJXJ IÄv ßorJof TrPZÇ @r KbTJhJPrrJ TrPmj jfáj mÅJi QfKr S mÅJi CYÅM TrJr TJ\ TrPZjÇ ß\uJr \JoJuV† CkP\uJr yJKur yJSr WMPr ßhUJ ßVPZ, yJSPrr lxu rãJ mJÅPir ßTJjKar TJ\ IPitT @mJr ßTJjKar TJ\ fJr ßYP~ To yP~PZÇ CkP\uJr xJYjJmJ\Jr S ßmPyuL ACKj~j\MPz yJKur yJSPrr yJSPrr Im˙JjÇ yJSPr k´J~ Z~ yJ\Jr ßyÖr

J Stifford Law Solicitors

q Need a solicitor to buy or sell a home or business q Want to apply for asylum & human right and british citizenship? q Your family, spouse or business visa refused?

q Facing difficulties repaying personal or business loan, mortgage, credit cards? q Need expert advice under new social welfare benefit? q Any legal issuess in Bangladesh or the UK

Chowdhury M Jinnat Ali Principal Solicitor

Our new Branch 732 Romford Road London, E12 6BT

9-13 Osborn Street, London E1 6TD T: 020 3216 0000 M: 0784 650 0614 E: info@jslsolocitors.co.uk, W: www.jslsolocitors.co.uk

ßmJPrJ \Ko @PZÇ Vf mZr dPur kJKjPf yJSPrr TJuLmJKz FuJTJr mJÅi ßnPX yJKur yJSPrr lxu fKuP~ pJ~Ç FmJr SA ˙JPj mJÅi KjotJPer TJ\ TrPZ YJrKa Kk@AKxÇ mrJ¨ @PZ 46uJU aJTJÇ YJrKa Kk@AKxr xnJkKf KyPxPm ˙JjL~ YJr\j ACKk xhxq xnJkKf KyPxPm gJTPuS oNuf hMA\j ACKk xhxq xm TJ\ TrPZjÇ FrJ yPuj ojM Ko~J S xMKl~Jj @yohÇ fPm FUPjJ mJÅPir TJ\ IPitTS y~KjÇ mJÅPir hMA KhPT KTZá oJKa ßluJ yPuS oJ^UJPj FUPjJ oJKa ßluJ y~KjÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ˙JPj oJKar mhPu mJuM ßluJ yPòÇ ojM Ko~J \JjJj, kJCPmJ ßgPT xmKTZá mMK^P~ ßhS~Jr kr fJrJ TJ\ ÊrÊ TPrPZj 13 ßlms∆~JKrÇ oJ^UJPj TP~TKhj mOKÓ gJTJ~ TJP\ xoxqJ yP~PZÇ FUj @mJr kMPrJhPo TJ\ TrPZj fJrJÇ xMKl~Jj Ko~J \JjJj, 46 uJU aJTJr oPiq fJrJ oJ© 14 uJU aJTJ~ ßkP~PZjÇ aJTJr InJPm TJ\ TrPf Kmu’ yPòÇ fJrJ Có xMPh aJTJ FPj TJ\ TrJPòjÇ xMKl~Jj

mPuj,È^áÅKT ß\PjS FuJTJr ˝JPgtA @orJ TJ\Ka KjP~KZ FmÄ TJ\Ka hsÊf ßvw TrJr ßYÔJ TrKZÇ' ojM Ko~J mPuj,È20 mZr m~x ßgPT FA yJSPrr lxu rãJ~ TJ\ TrKZÇ FUj ßo’Jr yP~KZÇ hJK~fô @rS ßmPzPZÇ Khj nJPuJ gJTPu 15KhPjr oPiqA TJ\ ßvw TrmÇ' fÅJr IKnPpJV kJCPmJ ^áÅKTkNet TJ\èPuJ TrJPò Kk@AKx KhP~ @r ßpèPuJ mz TJ\ FmÄ ^áKÅ T To ßxèPuJ TrJPò KbTJhJrPhr KhP~Ç yJKur yJSPr ˙JjL~ yKrjJTJKª V´JPor TOwT l~\Mj jMPrr (64) 11 ßThJr (30 vfPT FT ßThJr) \Ko @PZÇ l~\Mj jMr mPuj, Vf mZr mJÅi ßnPX xm \Kor iJj kJKj KjPY ßVPZÇ FmJr mOKÓ ÊrÊ yP~PZÇ KT∂á mJÅPir TJ\ FUPjJ ßvw y~KjÇ fJA lxu r J KjP~ KY∂J~ @KZÇ fJr kJPv gJTJ TíwT oj\M Ko~J (55) mPuj,ÈTJ\ KbToPfJ jJ yAPu ßY~JroqJj- ßo’JrJ oJjMwPhr TJPZ \mJm KhPf I~Ç KT∂á KbTJhJPrrJ TJCPr kJ•J ßh~ jJÇ' yJKur yJSPrr kKÁo fLPr xMªrkMr FuJTJ~ FTKa mJÅPir TJ\ TrKZPuj 12\j v´KoTÇ

˙JjL~ ACKk xhxq @mhMu yJPxPor TJ\ FKaÇ v´KoT xrhJr jjL ßVJkJu mPuj,È@orJ FT x¬Jy y~ TJ\ ÊrÊ TPrKZÇ TJP\r KmwP~ @orJ ßTJPjJ KTZá \JKj jJÇ' TgJ muJr \jq @mhMu yJPxPor oMPbJPlJPj ßpJVJPpJV TrPu KfKj ßlJj iPrjKjÇ FTAnJPm yJSPrr yKrkMr, @uLkMr, @xJjkMr, WKj~JrVJÅS, rKñ~J FuJTJ~ mJÅPir TJ\ FUPjJ ßvw y~Kj ßhUJ ßVPZÇ yJKur yJSPrr kKÁPo ßmRuJA jhLÇ jhLr kKÁPo YJfu yJSrÇ YJfu yJSPr FTKa mJÅPir TJ\ TrKZPuj KbTJhJr flKxr Ko~J ßuJT\jÇ KbTJhJPrr k´KfKjKi ˙JjL~ oJyoMhjVr V´JPor mJKxªJ oJoMj @yoh FA TJ\Ka TrJPòjÇ KfKj \JjJj ßmRuJA jhLr ßmKz mJÅi CYá TrPf FT yJ\Jr 650KoaJr mJÅPir TJ\ TrPZj fJrJÇ KT∂á TJ\ FUPjJ ßvw y~Kj ßTj \JjPf YJAPu KfKj mPuj,ÈmOKÓr TJrPe KTZá xoxqJ yAPZÇ fJrJ ZJzJ oJKa TJaJr ßoKvj @jPf TP~TKhj ßVPZÇ fPm FT x¬JPyr oPiq @orJ TJ\ ßvw TPr ßlumÇ' xJYjJmJ\Jr ACKj~j kKrwPhr (ACKk) ßY~JroqJj ßr\JCu TKro vJoLo mPuj, mJÅJPir TJP\ KbTJhJPrrJ VJKluKf TrPZ ßmKvÇ k´Kf mZr mJÅi KjoJtPe mrJ¨ mJPz, KT∂á yJSPrr lxu rãJ TrJ pJ~ jJÇ' fJr hJKm mJÅi KjotJPe ˙JjL~ k´vJxj, \jk´KfKjKi S ˙JjL~ TOwTPhr xŒOÜ TrPf yPmÇ KbTJhJrPhr KhP~ lxu rãJ mJÅi KjotJPer TrJPjJ pJPm jJÇ


ßhPvr Umr

KhjJ\kMPr UJjTJ~ TKgf kLrxy hM\j UMj dJTJ, 14 oJYt : KhjJ\kMPrr ßmJYJVP† Vf ßxJomJr rJPf hMmtí•rJ TKgf kLPrr UJjTJ~ hM\jPT VuJ ßTPa FmÄ èKu TPr yfqJ TPrPZÇ FuJTJmJxL \JjJj, rJf xJPz j~aJr @PV ßTJPjJ FT xo~ ßmJYJVP†r ßhRuJ V´JPo TKgf kLr lryJh ßyJPxj ßYRiMrL (60) FmÄ fJÅr jJrL oMKrh „kJuL ßmVoPT (18) hMmtí•rJ VuJ ßTPa FmÄ kPr èKu TPr yfqJ TPrÇ Kjyf lryJh ßyJPxPjr k´KfPmvL mJmuM ßYRiMrL mPuj, 8-10 mZr iPr lryJh V´JPor mJKzPf UJjTJ YJuJPòjÇ x¬JPy FT Khj ßxUJPj K\KTr-@xTJr TrPfjÇ ˙JjL~ xN©èPuJ ßgPT \JjJ ßVPZ, rJf xJPz j~aJr KhPT V´JPor ßuJT\j UJjTJ~ KVP~ lryJh ßyJPxj ßYRiMrL S fJÅr oMKrh „kJuL ßmVPor VuJTJaJ rÜJÜ uJv ßhUPf kJjÇ F ZJzJ lryJPhr mMPT FTKa èKur KY¤ FmÄ cJj yJPfr TmK\ TJaJÇ „kJuL ßmVPor oMUo§Pu @ÅYPzr hJV @PZÇ fJÅr cJj kJP~r DÀr KjPY èKur KY¤ rP~PZÇ „kJuL ßmVPor mJmJ ßoJ. yJPvr @uL \JjJj, Vf míy¸KfmJr jJPaJr ß\uJr FT pMmPTr xPñ fJÅr ßoP~r @T&h yP~PZÇ @VJoL oJPx fMPu ßjS~Jr Khj KbT yP~KZuÇ \JoJfJ ßhRuJ V´JPoA KZPuj, Vf ßrJmmJr KfKj jJPaJPr YPu pJjÇ yJPvr @uL mPuj, KfKj VKrm oJjMwÇ „kJuLPT uJuj-kJuj TrPfj lryJh ßyJPxj ßYRiMrLÇ lryJPhr kKrmJPrr xhxqrJ gJPTj KhjJ\kMr vyPrr mJKzPfÇ lryJh oJP^ oJP^ ßmJYJVP† KjP\r ‰fKr UJjTJ~ gJTPfjÇ lryJh ßyJPxj ßYRiMrL KhjJ\kMr ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf FmÄ KhjJ\kMr ßoJar oJKuT VsMPkr xnJkKfS KZPujÇ fPm 10-12 mZr iPr KfKj rJ\jLKf FmÄ mqmxJ-mJKe\q ßgPT hNPr KZPujÇ PmJYJV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) yJKmmMu yT k´iJj mPuj, WajJr xo~ SA UJjTJ~ Kjyf hM\j ZJzJ @r ßTC KZPuj KT jJ, fJ Vf rJf kpt∂ \JjJ pJ~KjÇ ß\uJ kMKuPvr TotTftJrJ rJPfA WajJ˙u kKrhvtj TPrjÇ

| | | | | | | | | mJÄuJ ßkJˆ kzMj, KmùJkj Khj |||||||||

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 15

oJKumJV ßruPVPa VJctJr kPz FT\j Kjyf, @yf 2

KjrJk•J ZJzJA CzJuxzT KjotJe

dJTJ, 14 oJYt : kptJ¬ KjrJk•J mqm˙JkjJ ZJzJA rJ\iJjLPf CzJuxzPTr oPfJ mz k´TP·r TJ\ YuPZÇ oVmJ\Jr-PoRYJT CzJuxzPTr KbTJhJKr k´KfÔJj FTKhPT \JfL~ KjotJe KmKioJuJ oJjPZ jJ, IjqKhPT KmKi oJjJPf xrTJPrr xÄKväÓ TftíkãèPuJ FTirPjr KjKut¬Ç xo~oPfJ FA k´T· ßvw yPò jJ, Fr UrYS ßmPzPZ vfPTJKa aJTJr SkPrÇ Vf ßrJmmJr rJf ßxJ~J hMAaJ~ oJKumJPV CzJuxzPTr ßp VJctJrKa kPz yfJyPfr WajJ WPaPZ, ßxKar S\j KZu k´J~ 98 ajÇ KhPjr ßmuJ~ \jmÉu SA ˙JPj FKa kzPu yfJyPfr WajJ @rS IPjT ßmKv Waf mPu kgYJrL S ßhJTJKjrJ k´go @PuJr TJPZ @vïJ k´TJv TPrPZjÇ VfTJu ßxJomJr oKπxnJr ‰mbPT hMWtajJr Kmw~Ka KjP~ IjJjMÔJKjT @PuJYjJ y~Ç jJo k´TJPv IKjòMT FT\j oπL mPuj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJxy TP~T\j oπL F xo~ mPuPZj, xfTtfJr xPñ TJ\ TrPu FojKa yPfJ jJÇ KjotJek´KfÔJj KbTnJPm TJ\ TrPZ KT jJ, ßxKaS ßhUPf mPuj fJÅrJÇ KmPvwùPhr oPf, @∂\tJKfT KmKi hNPr gJT, KjrJk•Jr ßãP© mJÄuJPhPv 1993 xJPu k´eLf \JfL~ KjotJeKmKi (jqJvjJu KmKflÄ ßTJc) oJjJ yPò jJÇ pMÜrJPÓsr KjotJeKmKi @PoKrTJj ßxJxJAKa Im ßaKˆÄ oqJPaKr~Ju (FFxKaFo) FmÄ KmsPaPjr KmFx (KmsKav ˆqJ¥Jct) KmKiPfS KjotJek≠Kfr oNu Kmw~ yPò KjrJk•Jmqm˙JÇ xPr\KoPj ßhUJ pJ~, KjotJeJiLj oVmJ\Jr-PoRYJT CzJuxzT (lîJASnJr) KjotJPer ßãP© ßhKv mJ @∂\tJKfT Kj~oTJjMPjr ßfJ~JÑJ TrJ y~KjÇ mZPrr kr mZr ßUJuJ ˙JPjA FA KmvJu KjotJepù YPuPZÇ KmPvwùPhr of yPò, Kj~o jJ oJjJr TJrPe mJrmJrA hMWtajJ WaPZ FmÄ oJjMw oJrJ pJPòÇ Vf mZPrr oJYt oJPx oVmJ\Jr-PoRYJT CzJuxzT KjotJeTJP\r xo~ rPcr @WJPf FT\j vsKoT oJrJ pJjÇ 2000 xJPu KorkMr ßrJPcr xJP~¿ uqJmPraKr FuJTJ~ khYJrL-PxfMr (lMaSnJrKms\) VJctJr kPz oJrJ pJj oJèrJ ßaéaJAuPxr FT\j TotTftJÇ FTA mZr jfMjmJ\JPr @PoKrTJj hNfJmJPxr xJoPj khYJrL-PxfM ßnPX Kfj\j oJrJ pJjÇ 2012 xJPur 24 jPn’r Y¢V´JPor my¨JryJPa CzJuxzPTr VJctJr ßnPX ßoJa 12 \j oJrJ pJjÇ \JjPf YJAPu ACKjnJKxtKa Im FKv~J kqJKxKlPTr CkJYJpt IiqJkT \JKouMr ßr\J ßYRiMrL mPuj, \JfL~ KjotJeKmKiPf (jqJvjJu KmKflÄ ßTJc) muJ @PZ, KjotJeTJP\ KjrJk•Jmqm˙J gJTPfA yPmÇ KjrJk•Jmqm˙Jr TgJ KjotJeTJP\r YMKÜkP©S ßuUJ gJPTÇ KT∂á xJiJref ßxèPuJ oJjJ y~ jJÇ PhPvr mz mz ImTJbJPoJ KmwP~ KmPvwù IiqJkT ßYRiMrL mPuj, Kj~o IjMpJ~L CzJuxzPTr VJctJPrr

ßÛk ßyJKøÄ gJTPf y~, pJPf ßxKa ßTJPjJ ßuJPTr Skr jJ kPzÇ FUJPj FTKhPT vsKoTPhr KjrJk•J, IjqKhPT @vkJPvr ßuJT\j S kgYJrLr KjrJk•J \KzfÇ KT∂á ßmKvr nJV ßãP© fJ oJjJ y~ jJÇ mJÄuJPhv k´PTRvu KmvõKmhqJuP~r (mMP~a) kMrPTRvu KmnJPVr IiqJkT oMK\mMr ryoJj mPuj, FUj ßpnJPm rJ˜JWJPa KjotJeTJ\ y~, fJ-S Kj~πeyLj S KjrJk•JyLjnJPm yPò, pJ KjotJe k´Kâ~Jr oPiqA kPz jJÇ fJÅr oPf, ßpxm hMWtajJ WaPZ, ßxèPuJPT IPjTaJ @oπe \JKjP~A WaJPjJ yPòÇ ßUJuJ \J~VJ~ ßUJuJUMKunJPm Ff KmvJu TJ\ kíKgmLr ßTJgJS y~ mPu oPj y~ jJÇ mMP~Par SA IiqJkT mPuj, vsKoPTrJ KjrJkh ßkJvJT mJ ßyuPoa kPrj jJÇ pUj ßp xÄ˙Jr AòJ, ßx KjotJeTJ\ TrPZÇ F irPjr mz TJ\ TJrJ TrPf kJPr, fJrJ Kj~oTJjMj oJPj KT jJ, fJPhr ßuJT\j k´KvKãf KT jJ∏Fxm Kmw~ ßhUJ yPò jJÇ KbTJhJKr k´KfÔJj foJ TjˆsJTvPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT @fJCr ryoJj nNÅA~J mPuj, KjrJk•J m\J~ ßrPUA lîJASnJPrr TJ\ yP~PZÇ KfKj mPuj, ßTJgJS ßTJPjJ ImPyuJ KZu jJÇ fJyPu hMWtajJ TLnJPm Wau \JjPf YJAPu @fJCr ryoJj mPuj, FTKa VJctJr SbJPf KVP~ @PrTKa VJctJPrr IÄv TJaJ yP~KZuÇ TJaJr TJrPe kzJr TgJ j~Ç fJrkrS kPz ßVPZÇ KfKj mPuj, CkK˙f xmJr j\r KZu SkPrr KhPTÇ KjPY TJrS gJTJr TgJ j~Ç KT∂á TLnJPm ßuJT dMPT ßVPZ, fJ ßTC ßhPUKjÇ KfKj mPuj, FA CzJuxzPT k´J~ 3 yJ\Jr VJctJr uJVJPjJ yP~PZÇ @r ßTJPjJaJ ßfJ kPzKjÇ KjrJk•JPmÓjL ßjA Ijq©S FA CzJuxzT ZJzJ @rS TP~TKa KjotJeTJP\ ßUJuJ \J~VJ~ KjrJk•JPmÓjL rJUJ y~KjÇ VfTJu xPr\KoPj ßhUJ pJ~, ßoRYJT ßgPT oJKumJV kpt∂ dJTJ S~JxJ kJAkuJAj mxJPò, ßxUJPj KjrJk•JPmÓjL ßjAÇ oVmJ\Jr, ßoRYJT, oJKumJV FuJTJ~ dJTJ KmhMq“ Kmfre ßTJŒJKj (KcKkKcKx) ßTmu uJAj ˙Jkj TrPZ; KT∂á rJUJ y~Kj KjrJk•Jmqm˙JÇ @VJrVJÅS ßgPT ßvSzJkJzJ S TJ\LkJzJ FuJTJ~ ßoPasJPrPur \jq rJ˜J TrPf KmvJu Vft ßUJÅzJ yP~PZÇ ßxUJPj ßUJuJ VPft kPz k´J~A kgYJrL @yf yS~Jr WajJ WaPZÇ F k´xPñ IiqJkT \JKouMr ßr\J ßYRiMrL mPuj, KbTJhJKr k´KfÔJPjr KjrJk•JPmÓjL rJUPf yPmÇ kJPv ßp xÄ˙J kJAkuJAj TrPm, fJPhrS CKYf KjrJk•JPmÓjL KhP~ xJmtãKeT f•ôJmiJj TrJÇ KT∂á ßoRYJPT ßpUJPj hMWtajJ WPaPZ, ßxUJPj S~JxJ f•ôJmiJj TPrPZ KT jJ, ßxKa ßhUJ hrTJrÇ KmPvwùPhr oPf, oJjMPwr KjrJk•Jmqm˙J ß\JrhJr TrJr \jq KxKa TrPkJPrvj KjotJeTJrLPhr ßjJKav TrPf kJPrÇ fJ-S TrJ y~

jJÇ PpJVJPpJV TrJ yPu dJTJ hKãe KxKa TrPkJPrvPjr (KcFKxKxr) ßo~r xJBh ßUJTj VfTJu rJPf mPuj,

yP~PZÇ xo~oPfJ ßvw yPò jJ, UrY ßmPzPZ vfPTJKa 2012 xJPu FA CzJuxzPTr TJ\

ÈkMPrJkMKr KjrJk•Jmqm˙J gJTPu ßfJ Foj hMWtajJ Waf jJÇ KjotJPe VJKluKf ImvqA @PZÇ fPm @orJ F KmwP~ ßp fh∂ TKoKa TPrKZ, k´KfPmhj ßkPu kMPrJ Kmw~Ka ¸Ó yPm FmÄ ßxA IjMpJ~L mqm˙J ßjS~J yPmÇ' dJTJ C•r KxKa TrPkJPrvPjr (KcFjKxKx) IKfKrÜ k´iJj k´PTRvuL ‰x~h TMhrfCuäJy F k´xPñ mPuj, KxKa TrPkJPrvj rJ˜J~ KjotJeTJP\ xoxqJ yPu xJiJref ßhUJr ßYÓJ TPrÇ fPm ßp FuJTJ~ CzJuxzTKa yPò ßxUJjTJr rJ˜J, ImTJbJPoJ xmA k´T·TJrLPhr TJPZ y˜J∂r TrJ

ÊÀ y~Ç k´J~ 9 KTPuJKoaJr ‰hPWqtr KfjKa IÄPvr hMKa 2015 xJPur KcPx’Prr oPiq YJuM TrJr TgJ KZuÇ mJKT IÄv YJuM yS~Jr TgJ KZu Vf KcPx’PrÇ Vf mZPrr 30 \Mj CzJuxzPTr xJfrJ˜J-yKu lqJKoKu (2 hvKoT 11 KTPuJKoaJr ‰hWqt) IÄv CPÆJij TrJ y~Ç 15 ßxP¡’r YJuM y~ mJÄuJPoJar-PoRYJT IKnoMUL FTKa IÄvÇ TJ\ YuPZ ßoRYJPTr KhT ßgPT mJÄuJPoJar, oJKumJV ßgPT ßoRYJT FmÄ vJK∂jVr S rJ\JrmJV IÄPvÇ @VJoL \MPjr oPiq FaJ YJuM yPm muJ yPuS fJ x÷m j~ mPu \JKjP~PZ ˙JjL~ xrTJr k´PTRvu IKih¬r

(FuK\AKc)Ç ÊÀPf FA mq~ irJ y~ k´J~ 760 ßTJKa aJTJÇ KT∂á UrY 100 ßTJKa aJTJr ßmKv ßmPzPZÇ oJjMPwr oPiq @fï Vf ßxJomJr jVrLr xmt©A KZu CzJuxzPTr VJctJr kPz oJjMw oJrJ pJS~Jr @PuJYjJÇ KZu @fïÇ hMkMr 12aJr KhPT CzJuxzPTr vJK∂jVr, rJ\JrmJV, ßoRYJT FuJTJ WMPr xJiJre oJjMPwr oMPU ßvJjJ pJ~ IKnPpJVÇ vJK∂jVPr jJjJ CzJuxzT IÄv ßjPo ßVPZ mJ\JPrr TJPZÇ rJ˜Jr FTkJPv FTKa ßrP˜JrJÅ~ TJ\ TrKZPuj 20 mZr m~xL rKmCuÇ oJKumJPVr hMWtajJ˙u ßhPUPZjÇ vJK∂jVPr KjotJeTJ\ ßhUPZj IPjT KhjÇ KfKj mPuj, ÈFAUJPjS VJhJr (VJctJr) mxJPjJr xo~ oPj IAf FA mMK\ kAzJ pJ~Ç kzPf kzPf kzf jJ, @uäJ~ mJÅYJAfÇ' rJ\JrmJPV FT KrTvJYJuT CzJuxzPTr ßmKrP~ gJTJ ßUJuJ rc ßhKUP~ muPuj, ÈTfmJr ßp ßUJÅYJ UJAKZÇ' PmuJ xJPz KfjaJr KhPT CzJuxzPTr vJK∂jVr FmÄ Frkr rJ\JrmJV IÄPv @mJr KVP~ ßhUJ pJ~, hMkJv ßmv kKrÏJrÇ ßTJgJS ßTJPjJ mäT, xäqJm kPz ßjAÇ ßpj ßxUJPj KTZMA WPaKjÇ ßTC oJrJ pJ~Kj, TJaJ kPzKj TJrS kJÇ


PhPvr xÄmJh

16­ Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

KÆkãL~ ‰mbPT kMKuPvr k´˜Jm

@APjr UxzJ oKπxnJ~ jLKfVf IjMPoJhj

S\Pj bTJPjJr vJK˜ PlxmMT @AKc UMuPf kKrY~k© uJVPm @rS mJzPZ

dJTJ, 14 oJYt : xJAmJr IkrJi Kj~πPe ßlxmMPT IqJTJC≤ ßUJuJr xo~ \JfL~ kKrY~k©, kJxPkJat mJ Ijq ßTJPjJ kKrY~kP©r fgq xÄpMÜ TrJ mJiqfJoNuT TrPf ßlxmMT TftíkãPT IjMPrJi \JKjP~PZ kMKuvÇ Vf ßxJomJr ßlxmMT k´KfKjKir xPñ ‰mbPT F k´˜Jm ßhS~J y~Ç F ZJzJ kMKuPvr @∂\tJKfT xÄ˙J xPñS kMKuv A≤JrPkJPur TotTftJPhr kígT ‰mbT yP~PZÇ ‰mbPT KmPhPv kJKuP~ gJTJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr UMKjPhr ßhPv KlKrP~ @jPf A≤JrPkJPur xJyJpq YJS~J y~Ç @r KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjPT ßhPv ßlrJPjJr \jq ßrc ßjJKav \JKr jJ TrJ KjP~ IxP∂JPwr TgJS A≤JrPkJuPT \JjJ~ kMKuvÇ Vf ßrJmmJr ßgPT dJTJ~ ÊÀ yP~PZ 14 ßhPvr kMKuvk´iJjPhr Kfj KhPjr xPÿujÇ mJÄuJPhv kMKuv S A≤JrPkJu ßpRgnJPm xPÿujKa @P~J\j TPrPZÇ ßlxmMPTr kã ßgPT @PZj xÄ˙JKar asJˆ S ßxlKa mqm˙JkT Kmâo ßuÄPVyÇ kMKuv xhr h¬Prr xyTJrL oyJkKrhvtT ßoJ. oKjÀöJoJj xJÄmJKhTPhr mPuj, xJAmJr IkrJPir fhP∂ ßlxmMPTr xyJ~fJ YJS~J y~Ç jJrL KjptJfj FmÄ iotL~ KmwP~ k´YJreJr ßãP©

ßlxmMTPT Kmw~Ka kMKuPvr j\Pr KhPf muJ yP~PZÇ KfKj mPuj, \mJPm ßlxmMT mPuPZ, fJPhr Kj\˝ jLKfoJuJ~ xJÄWKwtT jJ yPu xm rTo xyPpJKVfJ TrPmÇ QmbPTr mqJkJPr \JjPf Kmâo ßuÄPVyr xPñ ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TrJ yPu fJÅr KjrJk•Jr hJK~Pfô gJTJ kMKuv TotTftJrJ \JKjP~PZj, KfKj ßTJPjJ TgJ muPf YJj jJÇ Fr @PV kMKuvk´iJjPhr @∂\tJKfT xPÿuPj FT xÄmJh KmsKlÄP~ kMKuPvr oyJkKrhvtT

cJTPpJPV

(@AK\Kk) F ßT Fo vyLhMu yT mPuPZj, ÈmñmºMr kuJfT UMKjPhr fgq KmKnjú xo~ A≤JrPkJuPT KhP~KZÇ KTZMKhj @PV ß\PjKZuJo, UMKj cJKuo ßYRiMrL ߸Pj @PZjÇ KT∂á fJÅPhr Im˙Jj xMKjKhtÓ TrPf kJKrKjÇ A≤JrPkJuPT IjMPrJi TPrKZ, mñmºMr UMKjPhr fgq KhPu fJrJ ßpj ßxaJ nJPuJnJPm ßhPU FmÄ xÄKväÓ ßhPvr xrTJPrr xPñ ßpJVJPpJV TPr fJÅPhr KYK€f TPr ßV´¬JPrr mqm˙J TPrÇ A≤JrPkJPur ßxPâaJKr ß\jJPru

ßkPf YJj

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT mJÄuJ ßkJˆ KjPf YJj fJyPu IJkjJr jJo S KbTJjJxy jLPYr TëkjKa kNre TPr ßYT (Cheque) xy kJKbP~ Khj

Mr/Mrs/Miss Address Post Code:

Town Tel. Email:

Mob:

6 oJPxr

1 mZr

Fr \jq YJÅhJ kJbJuJo (KaT KY¤ Khj)

VsJyT YJÅhJr yJr ßo~Jh 6 oJx FT mZr

pMÜrJ\q 35 kJC¥ 55 kJC¥

ACPrJk 60 kJC¥ 85 kJC¥

JjJ T b K JPjJr b J k Bangl a Tká j

IjqPhv 70 kJC¥ 95 kJC¥

Post

Address: 78 Cambridge Heath Road London E1 5QJ, Tel: 020 3633 2545

@võJx KhP~PZj, KfKj Kmw~Ka èÀPfôr xPñ ßhUPmjÇ' A≤JrPkJPur ßrc ßjJKav KjP~ mJÄuJPhPvr IxP∂JPwr TgJ CPuäU TPr @AK\ mPuj, È@oJPhr ßhPvr xPmtJó @hJuf pJPhr hK§f TPr, fJPhr KmwP~ ßrc ßjJKav ßhS~Jr kPr ßxaJ pKh A≤JrPkJu CKbP~ ßj~, ßxaJ @orJ nJPuJnJPm ßhUKZ jJÇ @oJPhr xrTJr nJPuJnJPm ßhUPZ jJÇ @orJ @oJPhr CPÆV A≤JrPkJPur oyJxKYmPT \JKjP~KZÇ KfKj (oyJxKYm) mPuPZj, Kmw~Ka KfKj fMPu irPmj∏PTJPjJ hK§f @xJKo ßpj A≤JrPkJPur ßTJPjJ irPjr kãkJKffô jJ kJ~Ç' kMKuPvr xN©èPuJ \JjJ~, KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr ßZPu fJPrT ryoJPjr jJPo ßrc ßjJKav \JKrr KmwP~A Ff xm TgJ yP~PZ A≤JrPkJPur xPñÇ 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJ oJouJr @xJKo KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ ßrc ßjJKav \JKrr \jq 2015 xJPu 11 ßlms∆~JKr A≤JrPkJPu mJftJ kJbJ~ mJÄuJPhv kMKuvÇ SA mZPrr 13 FKk´u ßjJKavKa k´TJv TPr A≤JrPkJuÇ 2016 xJPur 28 \JjM~JKr fJrJ ßjJKavKa oMPZ ßlPuÇ Fr oPiq @PrTKa @hJuf fJPrT ryoJjPT xJf mZPrr TJrJh§ FmÄ 20 ßTJKa aJTJ \KroJjJ TPrjÇ KT∂á fJrJ FUPjJ ßrc ßjJKavKa fJPhr SP~mxJAPa k´TJv TPrKjÇ F ZJzJ mJÄuJPhPv A≤JrPkJPur hKãe FKv~J IûPur FTaJ TJptJu~ TrJr KmwP~ A≤JrPkJPur oyJxKYm IPjT AKfmJYT mPu \JKjP~ @AK\ mPuj, ÈmJÄuJPhv pKh xJPkJat ßh~, fJyPu fJrJ (A≤JrPkJu) FUJPj FTaJ TJptJu~ TrJr TgJ nJmPm mPu \JKjP~PZÇ' kMKuPvr @PrTKa xN© \JjJ~, \KñmJh KjrxPj FA IûPu A≤JrPkJPur xPñ KoPu kígT käqJalot TrJ pJ~ KT jJ, fJr \jq A≤JrPkJPur oyJxKYmPT k´˜Jm KhP~PZ mJÄuJPhvÇ F ZJzJ @AK\ mPuj, Ko~JjoJr, ms∆jJA, @lVJKj˜Jj, vsLuïJ S oJuP~Kv~Jr xPñ KÆkãL~ @PuJYjJ yP~PZÇ Fxm ßhPvr xPñ ßpJVJPpJV TrJr \jq kMKuv FT\j TPr oMUkJ© KjitJre TPr ßhPm mPu Kx≠J∂ yP~PZÇ KmPvw TPr oJuP~Kv~Jr xPñ @PuJYjJ~ vsKoTPhr xoxqJr Kmw~Ka CPb FPxPZ, pJPf mJÄuJPhKv vsKoPTrJ xoxqJ~ kzPu ßxUJjTJr kMKuPvr xJyJpq kJjÇ fJ ZJzJ mJÄuJPhPvr IPjT vsKoT KnxJ gJTJr krS jJjJ xo~ oJuP~Kv~Jr AKoPV´vj fJÅPhr dMTPf ßh~ jJÇ oJuP~Kv~Jr kMKuPvr CkoyJkKrhvtT FPxKZPuj, fJÅr híKÓnKñ Ifq∂ AKfmJYTÇ F ZJzJ vsLuïJr xPñ mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT YMKr pJS~J Igt C≠Jr KjP~ TgJ yP~PZÇ YMKr pJS~J IPgtr KTZM IÄv (20 KoKu~j cuJr) vsLuïJ~ rP~PZÇ

dJTJ, 14 oJYt : S\Pj ßnJÜJPT bTJPu @PVr ßYP~S ßmKv \KroJjJ èjPf yPm mqmxJ~LPTÇ xPñ TJrJh§S gJTPZÇ FojKT jjˆqJ¥Jctx (@hvtyLj) mJaUJrJ mJjJPuS xPmtJó FT uJU aJTJ \KroJjJ mJ FT mZPrr TJrJh§ ßnJV TrPf yPmÇ k´˜JKmf ȈqJ¥Jctx S\j S kKroJk @Aj, 2017'-Fr UxzJ~ S\Pj KmKnjú irPjr IKj~Por \jq kígTnJPm \KroJjJ mJzJPjJ yP~PZÇ VfTJu ßxJomJr xKYmJuP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô IjMKÔf oKπxnJr Kj~Kof ‰mbPT UxzJKar jLKfVf IjMPoJhj ßhS~J y~Ç F KmwP~ Kv· oπeJuP~r xÄKväÓ vJUJr FT\j TotTftJ VfTJu mPuj, k´˜JKmf @APj ßnJÜJr IKiTJr xÄrãe TrJ yP~PZÇ pKh ßTJPjJ ßnJÜJ oPj TPrj S\Pj bTPZj, fUj KfKj xÄKväÓ mqKÜPhr TJPZ IKnPpJV TrPf kJrPmjÇ F ZJzJ fJ“ãKeTnJPm ÃJoqoJe @hJuPfr oJiqPoS xJ\J ßhS~J pJPmÇ F KmwP~ ßnJÜJPhr IKiTJr KjP~ TJ\ TrJ xÄVbj Tj\MqoJrx IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr (TqJm) xnJkKf ßVJuJo ryoJj mPuj, yryJPovJA ßZJa S mz mqmxJ~LrJ S\Pj To KhPòjÇ FUj \KroJjJ mJzJPjJ yPò, FaJ nJPuJ TgJÇ KT∂á FaJ KbToPfJ k´P~JV yPò KT jJ, ßxaJA yPuJ @xu TgJÇ xJ\J mJzJPuj KT∂á k´P~JV TrPuj jJ, fJyPu xJ\J mJKzP~ uJn TL? F Kmw~Ka xojõ~ TPr Kj~Kof

ÃJoqoJe @hJuf kKrYJujJ TrJr krJovt ßhj KfKjÇ @hvtyLj mJaUJrJ mJjJPu xPmtJó 1 uJU aJTJ \KroJjJ mJ FT mZPrr TJrJh§ ßnJV TrPf yPm VfTJu oKπxnJr ‰mbT ßvPw oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo xÄmJh KmsKlÄP~ k´˜JKmf @APjr KmKnjú Kmw~ fMPu iPrjÇ KfKj mPuj, oJjh§yLj mJaUJrJ mJ kKroJkT mqmyJPrr vJK˜ KZu IjN±t Z~ oJPxr TJrJh§ mJ IjN±t 3 yJ\Jr aJTJ \KroJjJÇ UxzJ @APj xJ\Jr ßo~Jh @PVr oPfJ gJTPuS Igth§ TrJ yP~PZ 20 yJ\Jr aJTJÇ k´˜JKmf @APj kKroJPkr \jq jjˆqJ¥Jctx mJaUJrJ k´˜Mf TrJr hJP~ FT mZPrr TJrJh§ S 1 uJU aJTJ \KroJjJr KmiJj rJUJ yP~PZÇ @PV FA IkrJPir \jq \KroJjJ KZu 10 yJ\Jr aJTJÇ @r xJ\J KZu IjN±t FT mZrÇ xrTJPrr IjMoKfâPo xŒNet r¬JKjr CP¨Pvq ‰fKr mJ C“kJKhf ßTJPjJ kKroJkT ZJzJ Ijq ßTJPjJ kKroJkT C“kJhj TrPu vJK˜ IjN±t FT mZPrr ß\u IgmJ 50 yJ\Jr aJTJ \KroJjJÇ @PV \KroJjJr kKroJe KZu 5 yJ\Jr aJTJÇ oKπkKrwh xKYm mPuj, oNu @AjKa KZu 1982 xJPu \JKr TrJ IiqJPhvÇ @hJuPfr rJ~ IjMpJ~L FaJ yJuJjJVJh TrJ yPòÇ FUJPj @KgtT vJK˜ mJzJPjJ yPòÇ F ZJzJ @∂\tJKfT oJj xÄ˙Jxy (@AFxS) IjqJjq @∂\tJKfT xÄ˙JèPuJr Kj~oTJjMj F @APj I∂ntMÜ TrJ yPòÇ

FTJ•Prr VeyfqJ

ms¯kMP©r kJPr yfqJ TrJ y~ vf vf oJjMw dJTJ, 14 oJYt : 1971 xJPur 4 KcPx’r xTJuPmuJ~ @umhr ßjfJ TJoJÀöJoJPjr ßjfíPfô FTKa hu pJ~ o~ojKxÄPyr @AFc (@AF Aj FcMPTvj) ßyJPˆPuÇ ßxUJPj YNzJ∂ mPwtr KvãJgtL ßoJ. @mMu TJPxo S fJÅr mºM TMfMm CK¨jPT ßYJU ßmÅPi fMPu KjP~ pJS~J y~ @umhrPhr ÈaYtJr ßxu' KyPxPm kKrKYKf kJS~J o~ojKxÄy ß\uJ kKrwh cJTmJÄPuJ~Ç PxKhPjr TgJ oPj TrPf KVP~ Vf ßrJmmJr ßoJ. @mMu TJPxo mPuj, 10 KcPx’r o~ojKxÄy oMÜ yS~J kpt∂ KfKj @umhrPhr SA TqJPŒ mªL KZPujÇ ßxUJPj k´KfKhj iPr @jJ yPfJ KjrLy oJjMwPhrÇ fJÅPhr oPiq IPjPTA KZPuj o~ojKxÄPyr KmKvÓ\jÇ TqJPŒr ßnfr Yuf IoJjMKwT KjptJfjÇ pJÅPhr yfqJ TrJr Kx≠J∂ ßjS~J yPfJ, fJÅPhr TqJŒ ßgPT ßmr TPr ßkZPj ms¯kM© jPhr kJPr KjP~ KVP~ èKu TPr yfqJ TrJ yPfJÇ ßnfr ßgPT ßvJjJ ßpf èKur v» @r @ftjJhÇ oMKÜpMP≠r KmKnjú AKfyJx V´∫ S oMKÜPpJ≠JPhr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, ms¯kM© jPh yJÅaMxoJj kJKjPf jJKoP~ ßYJU ßmÅPi èKu TPr yfqJ TrJ

yPfJ iPr @jJ oJjMw\jPTÇ oMKÜpMP≠ vf vf KjrLy oJjMwPT FnJPm yfqJ TPrj @umhr mJKyjLr xhxqrJÇ ˙JjL~ oMKÜPpJ≠JrJ \JjJj, vyPrr ßVJuJk\Jj ßrJPcr mJKxªJ ßakJ Ko~J, fJÅr KmvõKmhqJu~kzM~J ßZPu \KyÀu AxuJo hJrJxy xJf\jPT TJoJÀöJoJPjr ßjfíPfô @umhr mJKyjL iPr KjP~ pJ~ ß\uJ kKrwh cJTmJÄPuJr TqJPŒÇ rJfnr KjptJfj ßvPw krKhj TJoJÀöJoJPjr KjPhtPv ßakJ Ko~J, hJrJxy xJf\jPT ms¯kM© jPh jJoJPjJ y~Ç k´gPo ßakJ Ko~JPT ßm~Pja KhP~ @WJf TrJ y~Ç KfKj kJKjPf ^JÅKkP~ kPz kJKuP~ mJÅYPf xão yjÇ \KyÀu AxuJo hJrJxy mJKT Z~\jPT ms¯kMP©r kJKjPf jJKoP~ èKu TPr yfqJ TPr uJv nJKxP~ ßhS~J y~Ç @PjJ~Jr ßyJPxj xMÀ\ S âLzJKmh vJPyh @uLPTS FnJPmA yfqJ TrJ yP~PZÇ gJjJr WJa FuJTJr mJKxªJ oJyoMh yJxJj \JjJj, 1971 xJPur oMKÜpM≠ YuJTJPu fJÅr m~x KZu 17 KT 18Ç fJÅPhr mJxJ KZu ß\uJ kKrwh cJTmJÄPuJr kJPvAÇ @umhrPhr nP~ IPjPTA FuJTJ ßZPz YPu ßVPuS oJyoMh yJxJj rP~ KVP~KZPujÇ


ßhPvr Umr

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 17

jJrLrJ FKVP~ @xPZj KmYJr KmnJPVS

dJTJ, 14 oJYt : @hJuPf KmYJrTJP\ FKVP~ @xPZj jJrLrJÇ Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr oPiq mftoJPj k´J~ FT-YfMgtJÄvA jJrLÇ Có @hJuPfS jJrLrJ FKVP~ @xPZjÇ fPm Ii˜j @hJuPfr fMujJ~ ToÇ pKhS 2000 xJPur @PV Có @hJuPf ßhPv ßTJPjJ jJrL KmYJrkKfA KZPuj jJÇ xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJV S yJAPTJat KmnJPV mftoJPj 95 \j KmYJrkKf rP~PZjÇ fJÅPhr oPiq jJrL KmYJrkKf 7 \jÇ xMKk´o ßTJPatr fgq IjMpJ~L, xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPV k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJxy @a\j KmYJrkKf rP~PZjÇ fJÅPhr oPiq FT\j jJrLÇ @r yJAPTJat KmnJPVr ßoJa KmYJrkKf 87 \Pjr oPiq jJrL KmYJrkKf @PZj Z~\jÇ FKhPT Ii˜j @hJuPf ßoJa KmYJrT 1 yJ\Jr 519 \Pjr oPiq jJrLr xÄUqJ 376 \jÇ PhPvr AKfyJPx @Kku KmnJPV k´go jJrL KmYJrkKfr jJo jJ\oMj @rJ xMufJjJÇ yJAPTJat KmnJPVS k´go jJrL KmYJrkKf yS~Jr TíKffô fJÅrAÇ 2000 xJPu jJrLPhr oPiq ßhPv k´gomJPrr oPfJ yJAPTJat KmnJPV IKfKrÜ KmYJrkKf kPh CjúLf yj KfKjÇ Frkr 2011 xJPu xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPV KmYJrkKf yP~ mftoJPjS KmYJrTJ\ kKrYJujJ TrPZjÇ jJ\oMj @rJ xMufJjJ 1972 xJPu ß\uJ ßTJPat @Aj\LmL KyPxPm k´go jJo ßuUJjÇ 1975 xJPu oMjPxl KyPxPm KmYJr KmnJPV ßpJV ßhj FmÄ 1990 xJPu ß\uJ S ßxvj \\ kPh CjúLf yjÇ xMKk´o ßTJat ßgPT kJS~J fgq IjMpJ~L, yJAPTJat KmnJPV Ijq jJrL KmYJrkKfrJ yPuj KmYJrkKf xJuoJ oJxMh ßYRiMrL, KmYJrkKf K\jJf @rJ, KmYJrkKf lJrJy oJymMm, KmYJrkKf jJAoJ yJ~hJr, KmYJrkKf TíÌJ ßhmjJg FmÄ KmYJrkKf TJPvlJ ßyJPxjÇ xMKk´o ßTJat S yJAPTJat KmnJPV KmYJrkKf yS~Jr kr FUj kpt∂ ßTJPjJ jJrL KmYJrkKf ImxPr pJjKjÇ fPm IPjT jJrL KmYJrT ß\uJ \\ yP~ ImxPr ßVPZjÇ \JjPf YJAPu Imxrk´J¬ ß\uJ \\ TJ\L vJKyjJ KjVJr mPuj, ÈKmYJrT KyxJPm jJrLrJ ßp yJPr @xPZj, @Ko mum FaJ ßhPvr mz irPjr

IV´VKfrA k´KflujÇ fPm xÄV´Jo TPrA ßpPyfM jJrLPT FPVJPf y~, I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjA ßp ßxA xÄV´JoaJ FUPjJ @PZÇ' xMKk´o ßTJat ßgPT kJS~J fgqoPf, jJ\oMj @rJ xMufJjJr kr jJrLPhr oPiq yJAPTJat KmnJPV KmYJrkKf yP~ @Pxj xJuoJ oJxMh ßYRiMrLÇ KfKj yJAPTJat KmnJPV 2002 xJPu IKfKrÜ KmYJrkKf S 2004 xJPu KmYJrkKf kPh CjúLf yjÇ fJÅr KkfJ ßYRiMrL F Ka Fo oJxMhS KmYJrkKf KZPujÇ ß\uJ @hJuPfr @Aj\LmL KyPxPm 1981 xJPu fJKuTJnMÜ yP~KZPuj xJuoJ oJxMh ßYRiMrLÇ KmYJrkKf K\jJf @rJ oMjPxl KyPxPm Tot\Lmj ÊÀ TPrj 1978 xJPuÇ 2003 xJPu KfKj yJAPTJat KmnJPV IKfKrÜ KmYJrkKf S 2005 xJPu KmYJrkKf yjÇ KmYJrkKf lJrJy oJymMm ß\uJ @hJuPfr @Aj\LmL KyPxPm jJo ßuUJj 1992 xJPuÇ KfKj yJAPTJat KmnJPV IKfKrÜ KmYJrkKf yj 2004 xJPu S FTA KmnJPV KmYJrkKf yj 2006 xJPuÇ KmYJrkKf jJAoJ yJ~hJr ß\uJ ßTJPat @Aj\LmL KyPxPm jJo ßuUJj 1989 xJPuÇ KfKj 2009 xJPu yJAPTJat KmnJPV IKfKrÜ KmYJrkKf S FTA KmnJPV 2011 xJPu KmYJrkKf yjÇ fJÅr mJmJ KmYJrkKf mhÀu yJ~hJr ßYRiMrLS KmYJrkKf KZPujÇ KmYJrkKf TíÌJ ßhmjJg KmYJr KmnJPV oMjPxl KyPxPm Tot\Lmj ÊÀ TPrj 1981 xJPuÇ 2010

xJPu KfKj yJAPTJat KmnJPV IKfKrÜ KmYJrkKf S 2012 xJPu KmYJrkKf kPh CjúLf yjÇ KmYJrkKf TJPvlJ ßyJPxj 1995 xJPu \\PTJPatr @Aj\LmL KyPxPm jJo ßuUJj FmÄ 2013 xJPu yJAPTJat KmnJPV IKfKrÜ KmYJrkKf KyPxPm KjP~JV kJjÇ fJÅr mJmJ KmYJrkKf ‰x~h ßoJyJÿh ßyJPxjS KmYJrkKf KZPujÇ Ii˜j @hJuPf jJrL KmYJrT mJzPZ xMKk´o ßTJat ßgPT kJS~J mJÄuJPhv \MKcKv~Ju xJKntPxr xmtPvw ß\qÔfJr fJKuTJ KmPväwPe ßhUJ pJ~, Ii˜j @hJuPf mftoJPj 1 yJ\Jr 519 \j KmYJrT rP~PZjÇ Fr oPiq jJrL KmYJrT rP~PZj 376 \j, pJ Ii˜j @hJuPfr ßoJa KmYJrPTr 24 hvKoT 75 vfJÄvÇ mZrS~JKr KyxJm TrPu ßhUJ pJ~, KmYJr KmnJPV jJrLrJ âoJVf FKVP~ @xPZjÇ F mZPrr 8 \JjM~JKr mJÄuJPhv \MKcKv~Ju xJKntx (KmP\Fx) krLãJ~ xyTJrL \\ KyPxPm 79 \Pjr KjP~JV kJS~Jr k´ùJkPj ßhUJ pJ~, ßoJa 79 \Pjr oPiq 37 \j jJrL, pJ ßoJa KjP~JPVr 46 hvKoT 83 vfJÄvÇ FojKT ßoiJ fJKuTJr k´go 10 \Pjr oPiq 6 \jA jJrLÇ @PVrmJr 2014 xJPu KjP~JV kJS~J KmYJrTPhr oPiqS jJrLr IÄv nJPuJ KZuÇ SA mJr KjP~JV kJj 78 \j KmYJrT, pJr oPiq jJrL KZPuj 35 \j mJ 44 hvKoT 87

xzT hMWtajJ: 32 KhPj KjyPfr xÄUqJ 300 ZJzJu dJTJ, 14 oJYt : @a ß\uJ~ xzT hMWtajJ~ FxFxKx krLãJgtL, KvÊxy 10 \j Kjyf yP~PZjÇ Fr oPiq dJTJr iJorJAP~ asJTYJkJ~ hM\j S ßjJ~JUJuLr yJKf~J~ kJS~Jr KauJPrr iJÑJ~ @rS hM\j k´Je yJrJjÇ Vf ßrJmmJr rJf ßgPT VfTJu ßxJomJr xºqJ kpt∂ Fxm hMWtajJ WPaÇ F KjP~ Vf 32 KhPj ßhPvr KmKnjú ˙JPj xzT hMWtajJ~ Kjyf yPuj TokPã 303 \jÇ pPvJPrr mJWJrkJzJ CkP\uJ~ VfTJu mJAxJAPTPur xPñ ßoJarxJAPTPur xÄWPwt \~ KmvõJx (16) jJPor FT FxFxKx krLãJgtL Kjyf yP~PZÇ \~ ßoJarxJAPTu YJuJKòuÇ fJr mJKz CkP\uJr mJTKz V´JPoÇ ßx FmJr mJTKz mÉoMUL oJiqKoT KmhqJu~ ßgPT FxFxKx krLãJ KhP~PZÇ dJTJr iJorJAP~ TJuJokMr-xJaMKr~J xzPTr rJmrJmj FuJTJ~ VfTJu asJPTr YJkJ~ hM\j Kjyf yP~PZjÇ fJÅrJ yPuj iJorJAP~r rJmrJmj V´JPor @mhMr rKyo (45) S nJmjyJKar hJCh @uL (30)Ç KmPTPu hs∆fVKfr mJuMPmJ^JA asJT FTKa KrTvJnqJPjr Skr fMPu KhPu Fr @PrJyL rKyo WajJ˙PuA Kjyf yjÇ yJxkJfJPu

ßjS~Jr kPg oJrJ pJj hJChÇ kMKuv asJTYJuT ßoJvJrrl ßyJPxjPT @aT TPrPZÇ PjJ~JUJuLr yJKf~J CkP\uJ kKrwPhr TJPZ oJTtJ\ jJoT ˙JPj mJuMnKft kJS~Jr KauJPrr iJÑJ~ hMA ßoJarxJAPTu @PrJyL Kjyf yjÇ fJÅrJ yPuj CkP\uJr ßxJjJKh~J ACKj~Pjr ßvTM oJPTta FuJTJr \JoJu CK¨j (40) S xJyJm CK¨j (38)Ç hMWtajJr kr YJuT kJKuP~PZjÇ VJ\LkMPrr vsLkMPr dJTJ-o~ojKxÄy oyJxzPT VfTJu xºqJ~ asJTYJkJ~ Krkj oM¿L (30) jJPor FT ßoJarxJAPTu @PrJyL Kjyf yP~PZjÇ fJÅr mJKz CkP\uJr ijM~J FuJTJ~Ç YJuT asJTKa KjP~ kJKuP~ ßVPZjÇ F ZJzJ VJ\LkMr xhr CkP\uJr nmJjLkMr FuJTJ~ dJTJo~ojKxÄy oyJxzPT ßrJmmJr rJPf asJT-KkT@k xÄWPwt ß\JjJP~f ßyJPxj (30) jJPor FT\j Kco mqmxJ~L Kjyf yP~PZjÇ YJÅkJAjmJmV† xhr CkP\uJr ßVJmrJfuJ ACKj~Pjr kuxJ mJ\JPrr TJPZ VfTJu hMkPM r asJPTr YJTJ~ KkÓ yP~ @mhMu oJP\h (50) jJPor FT ßoJarxJAPTu @PrJyL Kjyf yP~PZjÇ

vfJÄvÇ F ZJzJ 2013 xJPu 121 \Pjr oPiq 36 \j IgtJ“ 29 hvKoT 75 vfJÄv, 2012 xJPu 110 \Pjr oPiq 33 \j IgtJ“ 30 vfJÄv FmÄ 2010 xJPu 205 \Pjr oPiq 48 \j IgtJ“ 23 hvKoT 41 vfJÄv jJrL KmYJrT KjP~JV ßkP~PZjÇ PpJVJPpJV TrPu \jk´vJxj k´KfoπL AxoJf @rJ xJPhT mPuj, È@orJ ßhUKZ ßp jJrLrJ KmYJr KmnJPV @vJmq†TnJPm KjP~JV kJPòjÇ @VJoL KhPj KmYJr KmnJPV fJÅrJ @rS FKVP~ @xPf kJrPmj mPu @˙J @PZÇ'

\uy˜Lr xÄxJPr \uxMªrLr TjqJ \ukKr dJTJ, 14 oJYt : hNr ßgPT oPj yPm TJPkta KmZJPjJÇ @xPu fJ j~Ç kMTMPrr kJKjPf VJ| xmM\ ßvSuJÇ oJP^oPiq FA ßvSuJ~ KTPxr ßpj ßhJuJ uJVPZ! FTaM kPrA KmvJu ÈyÅJ' TrJ FTKa oMU ßhUJ ßVuÇ @PrTaM CÅYM TrJr kr ßmJ^J ßVu FKa FTKa \uy˜Lr oMUÇ @TJPr ßmv mzÇ KT∂á Sr kJPv ßT? oJPmtPur oPfJ ßZJa ßZJa hMKa ßYJU ßvSuJr Skr nJxPZ, @mJr ãKePTr oPiq CiJS yP~ pJPòÇ fPm \uy˜LKa kMTrM ßgPT CPb @xPfA ßmJ^J ßVu @xu ryxqÇ Sr KkZM KjP~ ßmr yPuJ ßZJa @PrTKa \uy˜LÇ mxP∂r KoPb ßrJh kzJr kr kJKjPf KnP\ gJTJ hMKa k´JeLr vrLr YTYT TrPZÇ j\rTJzJ „Pkr \jq ßZJa \uy˜Lr jJo È\ukKr'Ç 3 oJYt xTJPu mJÄuJPhv \JfL~ KYKz~JUJjJr \uy˜Lr kMTPM r Sr \jìÇ \uy˜Lr FA mJóJr oJP~r jJo È\uxMªrL'Ç KYKz~JUJjJr KTCPrar j\Àu AxuJo mPuj, oJP~r jJPor xPñ KoKuP~ rJUJ yP~PZ ßoP~r jJoÇ \ukKrr @mJr ßmv @mhJrÇ oJP~r TJPZ hMi UJS~Jr mJ~jJ gJPT xm xo~Ç FTaM krkr ßTJu \JkPa irJr ßYÓJ TPrÇ \uy˜LPhr f•ôJmiJjTJrL jNr @uo mPuj, \uxMªrL kJKjPf cMm KhPuS ßoP~r ßYJU lJÅKT KhPf kJPr jJÇ kJKjr oPiqA cMPm cMPm hMi ßUP~ ßj~Ç @ÁPptr mqJkJr yPuJ, hMiUJS~Jr xo~ FT ßlJÅaJ kJKjS mJóJKar oMPU dMTPf kJPr jJÇ jNr @uo mPuj, oJjMPwr oPfJA

\uy˜LPhr \LmjÇ mJóJrJ Z~ oJx ßTmu oJP~r hMi UJPmÇ Frkr @P˜ @P˜ WJx, ufJkJfJ ßUPf ÊÀ TrPmÇ fPm FT mZr m~x jJ yS~J kpt∂ hMi ZJzPm jJ mJóJrJÇ jNr @uo 35 mZr iPr dJTJ KYKz~JUJjJ~ \uy˜LPhr ßhUJPvJjJ TrPZjÇ KfKj mPuj, dJTJ KYKz~JUJjJr k´go \uy˜L hŒKf KaPaJ-cJ~jJr mÄvir \uxMªrLÇ KaPaJ YPu ßVPZ VJ\LkMPr mñmºM ßvU oMK\m xJlJKr kJPTtÇ cJ~jJ Sr KjP~ dJTJ ßZPuPoP~Phr KYKz~JUJjJPfA @PZÇ xm KoKuP~ 14Ka \uy˜Lr mz xÄxJr FUJPjÇ oJjMPwr TgJ ßmv nJPuJ mM^Pf kJPr k´J¬m~Û \uy˜LÇ F TgJ \JKjP~ jNr @uo mPuj, È\uy˜LrJ @oJr TgJ UMm ßvJPjÇ mJÄuJ nJwJ ßmv nJPuJ ßmJP^Ç @Ko pKh mKu ÈyJ' Tr, SrJ oMU mz TPrÇ pKh mKu ßhRz ßh, fJyPu ßhRz ßh~Ç WPr ßpPf muPu WPr YPu pJ~Ç fPm TP~TKa @PZ ßmv hMÓMÇ KmPvw TPr ßoP~ \uy˜LèPuJr oPiq ßmv KyÄxMPa nJm gJPTÇ \uxMªrLr mJóJ yS~Jr kr Ijq ßoP~ \uy˜LèPuJ ßmv ßUPk @PZÇ \ukKrPT oJrPf YJ~ SrJÇ KT∂á \uxMªrL Sr ßoP~PT @VPu rJPU xm xo~Ç' \uy˜Lr UJÅYJr xJoPj FPu ßhUJ pJ~ oJ-PoP~r ßUuJÇ Sr oJP~r KUPh uJVPu kJKj ßZPz cJXJ~ @PxÇ fUj \ukKrS KkZM ßj~Ç oJP~r KkZM ZJzPf YJ~ jJ ßoP~Ç

CELEBRATING CELEBRATING

1OFOF4NNEWS Y E A R S 14 YEARS EWS PPOSTING! O S T IN G ! OUT EVERY

FRIDDAAY!

PICK UP UP YOUR YOUR FREE FREE COPY COPY FROM FROM ALL ALL GOOD GOOD PICK LOCAL BENGALI BENGALI STORES STORES AND AND MOSQUES MOSQUES LOCAL

EAST LONDON LONDON • LUTON LUTON • BIRMINGHAM BIRMINGHAM EAST OLDHAM • HYDE HYDE • MANCHESTER MANCHESTER • OLDHAM BRADFORD • LIVERPOOL LIVERPOOL • CARDIFF CARDIFF • BRADFORD

0203 633 633 2545 2545 0203 FOR NEWS AND ADVERTISING PLEASE CALL

www.banglapost.co.uk


PhPvr xÄmJh

18 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

@xJKorJ k´TJPvq mJhL VOymKª

dJTJ, 14 oJYt : humu ZJzJ V´JPor mJAPr pJj jJ goJx ßyomsoÇ FojKT, V´JPo gJTPuS ßuJTYãMr @zJPu gJTJr ßYÓJ TPrjÇ fJA VJAmJºJr ßVJKmªV† CkP\uJr xJÅSfJukuäLPf yJouJ, CPòh, IKVúxÄPpJV, uMakJa S yfqJr WajJ~ hJP~r TrJ oJouJr mJhL goJxPT UMÅP\ ßkPf xJPymV†mJVhJlJot nNKo kMjÀ≠Jr TKoKar ßjfJ vJy\JyJj @uLr vreJkjú yPf yPuJÇ Vf mZPrr 6 jPn’Prr SA WajJr kr vJy\JyJj @uLxy nNKo kMjÀ≠Jr TKoKar xm ßjfJA hLWtKhj kJKuP~ KZPujÇ lJot ßgPT CPòh yS~J yJ\Jr ßhPzT xJÅSfJu FmÄ KTZM mJXJKu oMxKuo S KyªM kKrmJPrr FTaJ mz IÄv @vs~ ßj~ kJPvr hMKa xJÅSfJukuäL oJhJrkMr S \~kMrkJzJ~Ç KTZMKhj @PV vJy\JyJj @uLr oPfJ ßjfJPhr @rS ßTC ßTC kMKuPvr hJP~r TrJ oJouJ~ @hJuf ßgPT \JKoj KjP~ FuJTJ~ KlPrPZjÇ FUj ßpUJPj rÄkMr KYKjTPur @SfJiLj xJPymV† AãM UJoJr rP~PZ ßxUJj ßgPT CPòh yS~J 20Ka V´JPor FTKa jPrñJmJPh KZu vJy\JyJj @uLr kNmtkMÀwPhr mJxÇ FA 20Ka V´JPor 15KaPf gJTf xJÅSfJuxy Ijq @KhmJxLrJ, mJKT kJÅYKaPf KZu mJXJKurJÇ UJoJr yS~Jr kr @rS IPjPTr oPfJ vJy\JyJj @uLrJS YPu KVP~KZPuj kJPvr FTKa V´JPoÇ IPjPT KVP~KZPuj @rS hNPr, ßpoj 6 jPn’Prr èKuPf Kjyf vqJou ßyomsPor hJhJ YPu KVP~KZPuj YJÅkJAjmJmVP†r ijVAr ßVJo˜JkMr V´JPoÇ vJy\JyJPjr kKrmJr-kKr\j kJPvr V´Jo xJPymVP† gJTPuS KfKj KjP\ gJTPZj \~kMPrÇ KjrJk•Jr \jqA xmJr xPñ gJTPZj mPu \JjJPuj vJy\JyJjÇ \~kMr V´JPor FT k´JP∂ FTKa oJPbr oPfJ \KoPf FUjS fJÅmMr KjPY mJx TrPZj @rS IPjPTÇ oJhJrkMPr KV\tJxÄuVú FuJTJ FmÄ V´JPor FUJPjSUJPj @rS fJÅmM rP~PZÇ \~kMPrr fJÅmMèPuJr FTKa ßgPT vqJoPur ˘L ßxJjJoKe fJPhr hMA ßZPu xJVr S xjJfjPT xPñ KjP~ FPujÇ ßxJjJoKe muPuj, FTmJr ßnPmKZPuj YJÅkJAjmJmV† KlPr pJPmjÇ KT∂á SUJPj fJPhr ßTC ßjAÇ YuPZ TLnJPm \JjPf YJAPu yfKmøu ßYJPU fJTJPuj, FTaM xo~ KjP~ muPuj, 'PTJPjJrTPoÇ oJP^ oJP^ YuPZS jJÇ' F xo~ FPuj goJx ßyomsoÇ KfKjS \JjJPuj, oJhJrkMr S \~kMPr @vs~ ßjS~J TJPrJrA Khj YuPZ jJÇ @PV UJoJPrr \KoPf fJPhr VmJKhkÊèPuJ YPr ßmzJPf kJrfÇ vJTkJfJ fMPu @jPf kJrf ßoP~rJÇ \ôJuJKj xÄV´Pyr \jqS fJrJ Kjntr

TrPfj SA \Kor SkrÇ 1962 xJPu VJAmJºJr ßVJKmªVP† rÄkMr KYKjTu k´KfÔJr xo~ @U YJPwr \jq ßxUJjTJr xJÅSfJu S ˙JjL~ mJXJKuPhr \Ko IKiV´ye TrJ yP~KZuÇ xJPymV†-mJVhJlJot nNKo kMjÀ≠Jr TKoKar hJKm, pKh Fxm \KoPf @U YJPwr @r k´P~J\j jJ y~ mJ Ijq ßTJPjJ TJP\ \Ko mqmÂf y~ fJyPu \Kor oJKuPTr C•rJKiTJrLrJ \Ko ßlrf kJS~Jr hJKmhJr yPmÇ FA vPftA ßxUJPj FT yJ\Jr 842 hvKoT 30 FTr \Ko IKiV´ye TPr kJKT˜Jj A¥JKˆs~Ju ßcPnukPo≤ TrPkJPrvjÇ Frkr 2004 xJPu KmrJÓsL~Tre jLKfoJuJr @SfJ~ rÄkMr KYKjTu xrTJr ßu-Il ßWJweJ TrPu k´gomJPrr oPfJ \Ko ßlrf kJS~Jr hJKm \JjJ~ xJÅSfJurJÇ fPm KYKjTuKa 2006 xJPu @mJr YJuM TrJ yPu KTZMKhj ßgPo gJPT @PªJujÇ kPr rÄkMr KYKjTu ßuJTxJj KhPf gJTPu F ãKf kMKwP~ KjPf KYKjTPur \Ko Ku\ ßhS~J y~Ç k´nJmvJuL Ku\V´yLfJrJ F vft nñ TPr \KoPf @U YJPwr mhPu fJoJTxy IjqJjq lxu YJw TrPf gJPTÇ Fr lPu xJÅSfJuPhr \Kor hJKmPf @PªJuj fLmsfr y~ FmÄ ßxUJPj xJÅSfJu S mJXJKu KoKuP~ hMA yJ\Jr 388Ka kKrmJr Wr TPr mxf ÊÀ TPrÇ F Im˙J~ 6 jPn’r YJuJPjJ y~ CPòh IKnpJjÇ FPf kMKuv S KYKjTu vsKoT-TotYJrLPhr xPñ xJÅSfJuPhr xÄWPwt I∂f 30 \j @yf yjÇ Kjyf yj Kfj xJÅSfJuÇ vf vf Wr @èj KhP~ kMKzP~ ßhS~J y~Ç ßxA xPñ VÀ, ZJVu, yJÅx-oMrKV, vqJPuJ ßoKvj, iJj-YJuxy \KoPf YJw TrJ KmKnjú lxu uMakJa TPr KjP~ pJ~ yJouJTJrLrJÇ nNKo C≠Jr xÄV´Jo TKoKar xyxnJkKf KlKuoj mJPÛ mPuj, WajJr kr xJÅSfJuPhr KmÀP≠ oJouJ TPr kMKuv, KT∂á xJÅSfJuPhr oJouJ KjPf YJuJ~ hLWtxN©fJÇ kPr rJokMr V´JPor ßoRKukJzJr ˝kj oMroMPT mJhL TPr 16 jPn’r IùJfkKrY~ 600 \jPT @xJKo TPr FTKa oJouJ TrJ y~Ç nNKo C≠Jr @PªJuPjr kPã SA oJouJ @oJPhr j~ mPu hJKm TrPuS kMKuv SA oJouJPf 22 \jPT ßV´lfJr TPr, pJPhr ßmKvrnJVA KmFjKk xogtT mPu huKar ˙JjL~ ßjfJrJ hJKm TPrjÇ FUj @mJr SA ˝kj oMroMPT UMÅP\ kJS~J pJPò jJÇ kPr 26 jPn’r ãKfV´˜ @oJPhr kPã goJx ßyomso ˙JjL~ xÄxh xhxq @mMu TJuJo @\Jh, CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ @mhMu yJjúJj, xJkoJrJ ACKj~Pjr ßY~JroqJj vJKTu @Tª mMumMu, TJaJmJKz ACKj~Pjr rKlTMu

AxuJo rKlTxy 33 \Pjr jJo CPuäU TPr IùJfkKrY~ 500 ßgPT 600 \Pjr jJPo gJjJ~ oJouJ TPrjÇ SA oJouJ~ @\S ßTC ßV´lfJr y~KjÇ IgY FUjS oJouJ fMPu ßjS~Jr \jq YJk ImqJyf rP~PZÇ xJÅSfJukuäL ßgPT ßlrJr kPg TgJ y~ ßVJKmªV† ßãfo\Mr xKoKfr xJiJre xŒJhT S~JKyhMjúmL KouPjr xPñÇ KfKj mPuj, @èj ßhS~Jr WajJ~ hMA kMKuv xhxqPT KYK€f TrJ yP~PZÇ TJrJ fJPhr @èj ßhS~Jr KjPhtv KhP~PZ? kMKuPvr IPjTPTA mhKu TrJ yP~PZ, xrTJKr YJTKrPf mhKu @PZA, mhKu ßfJ ßTJPjJ vJK˜oNuT mqm˙J j~Ç oJouJ ßjS~Jr \jq kMKuPvr Skr YJk k´P~JV TrPf yP~PZÇ fJA ßvw kpt∂ TL yPm, F KjP~ xÄv~ rP~ ßVPZÇ irJPZJÅ~Jr mJAPr rP~ ßVPZj KYKjTPur \Kzf vsKoT, TotYJrL S TotTftJrJÇ \JfL~ @KhmJxL kKrwPhr xnJkKf rmLªsjJg xPrjS k´J~ FTA TgJ muPujÇ KfKj mPuj, YJr oJPxS Kmw~Kar ßTJPjJ xMrJyJ jJ yS~J~ xJÅSfJuPhr oPj I\JjJ @fï rP~ ßVPZÇ oJouJr mJhL pUj VíymKªr oPfJ Khj pJkj TrPZj, fUj @xJKorJ ßTC xÄxPh pJPòj, ßTC k´vJxj kKrYJujJ TrPZj, ßTC @mJr k´TJvq rJ˜J~ kMKuPvr xPñ YJ kJj TrPZjÇ PVJKmªV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) oK\mMr ryoJj mPuj, xJÅSfJukuäLr WajJ~ hJP~r yS~J oJouJ hMKa kMKuv mMqPrJ Im AjPnKˆPVvj (KkKm@A), mèzJ fh∂ TrPZÇ fJA F KjP~ fJr muJr KTZM ßjAÇ KkKm@A mèzJ IKlPxr k´iJj IKfKrÜ kMKuv xMkJr @UfJr ßyJPxjS KTZM muPf YJjKjÇ KfKj mPuj, 'fhP∂r ˝JPgtA FUj KTZM muKZ jJÇ fPm @r hM-FT Khj IPkãJ TrPuA IV´VKf \JjPf kJrPmjÇ' xJPymV†-mJVhJlJot nNKo kMjÀ≠Jr TKoKaPT @AKj xyJ~fJ hJjTJrLPhr Ijqfo mqJKrˆJr ß\qJKfot~ mzN~Jr TJPZ F mqJkJPr \JjPf YJS~J yPu KfKj mPuj, KkKm@AP~r fh∂ KjP~ UMm @vJmJhL yS~Jr KTZM ßjAÇ ßlR\hJKr oJouJr @xJKorJ \JKoj jJ KjP~ WMPr ßmzJPf kJPrj jJÇ KT∂á @orJ VJAmJºJr SA WajJr ßãP© ßhPUKZ oJouJ hJP~Prr kr k´iJj @xJKor KjrJk•J ß\JrhJr TrJ yP~PZÇ FTKa AÄPrK\ kK©TJ~ k´TJKvf UmPrr Chí»Kf KhP~ FA @Aj\LmL mPuj, WajJKa KZu kNmtkKrTK·fÇ \JjJ KZu FT\j oπLrÇ oJouJr k´iJj @xJKo ßVJKmªVP†r FoKkr nNKoTJ ßfJ xmJrA \JjJ @PZÇ

VJAmJºJ-4 (PVJKmªV†) @xPjr xÄxh xhxq @mMu TJuJo @\JhÇ fJr KmÀP≠ hJP~r yS~J oJouJ~ \JKoj KjP~PZj KT-jJ \JjPf YJS~J yPu KfKj mPuj, oJouJKa KkKm@A fh∂ TrPZÇ fJPhr fh∂ ßvw yPu k´P~J\jL~ @AKj khPãk ßjS~J yPmÇ fPm KfKj mPuj, '˝kj oMroMr oJouJ~ @oJr jJo KZu jJÇ kPr Ijq FT\j mJhL yP~ @PrTKa oJouJ~ @oJPT @xJKo TPrPZÇ @hJuPfr KjPhtPv hMKa oJouJ FTxPñ fh∂ TrPZ KkKm@AÇ' WajJr Khj KfKj aJñJAPu Im˙Jj TrKZPuj Foj hJKm TPr mPuj, 'PoJmJAu asqJT TrPu SA Khj @oJr Im˙Jj xŒPTt KjKÁf yS~J pJPmÇ WajJr Umr ßkP~ kPrr Khj @Ko FuJTJ~ pJAÇ @oJPT @xJKo TrJ yP~PZ rJ\QjKfT k´KfKyÄxJr TJrPeÇ' KfKj @rS mPuj, 'SA \Kor oJKuT xrTJrÇ xrTJr \Ko C≠Jr TrPf ßVPu FoKk yP~ @Ko ßfJ xrTJKr Kx≠JP∂r KmPrJKifJ TrPf kJKr jJÇ'

dJTJ, 14 oJYt : aJñJAPur oiMkMPr ßjvJr aJTJ jJ ßkP~ oJPT FPuJkJfJKz TMKkP~ yfqJ TPrPZj FT pMmTÇ F xo~ fJÅr oJPT mJÅYJPf FT k´KfPmvL FKVP~ FPu fJÅPTS TMKkP~ yfqJ TPrj KfKjÇ F WajJr kr FuJTJmJxL SA pMmTPT iPr kMKuPv KhP~PZÇ oiMkMPrr @CvjJrJ ACKj~Pjr yuMKh~J V´JPo Vf ßxJomJr xTJPu F WajJ WPaÇ kKrmJPrr xhxq S FuJTJmJxLr mrJf KhP~ oiMkrM gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) vKlTMu AxuJo mPuj, yuMKh~J V´JPor ßoJyJÿh @uLr ßZPu KorJ\ @uL (22) KTZMKhj iPr ßjvJ TPrjÇ ßjvJr aJTJr \jq k´J~A KfKj kKrmJPrr xhxqPhr Skr YJk KhPfjÇ Vf ßxJomJr xTJPuS KfKj oJ KojJrJ ßmVPor (45) TJPZ aJTJ YJjÇ KT∂á oJ aJTJ KhPf I˝LTJr TPrjÇ fJPf hM\Pjr oPiq TgJTJaJTJKa ÊÀ y~Ç FTkptJP~

KojJrJPT hJ KhP~ ßTJkJPf ÊÀ TPrj KorJ\Ç KojJrJr KY“TJPr k´KfPmvL @Tmr @uL (48) FKVP~ FPu fJÅPTS ßTJkJPf gJPTj KfKjÇ WajJ˙PuA KojJrJ S @Tmr oJrJ pJjÇ kPr FuJTJmJxL KorJ\PT @aT TPr kMKuPv Umr ßhjÇ kMKuv KVP~ hM\Pjr uJv C≠Jr TPr o~jJfhP∂r \jq aJñJAu ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur oPVt kJbJ~Ç SKx mPuj, Kjyf @Tmr @uLr ˘L ßrJPT~J ßmVo mJhL yP~ oiMkrM gJjJ~ FTKa oJouJ TPrPZjÇ K\ùJxJmJPh KorJ\ FPTTmJr FPTT TgJ muPZjÇ KorJ\PT @hJuPf yJK\r TPr K\ùJxJmJPhr \jq KroJP¥r @Pmhj TrJ yPmÇ V´JomJxLr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, KorJP\r mJmJ ßoJyJÿh @uL FT\j hKrhs TíwTÇ KorJ\ mJmJr xPñ TíKwTJ\ S kJvJkJKv Khjo\MKr TrPfjÇ fPm KorJ\ KTZMKhj @PV ßjvJV´˜ yP~ kPzjÇ

AKfyJPxr Ijjq KjhvtPj xoO≠ \JfL~ \JhMWr dJTJ, 14 oJYt : FTKa ßaKmu; ßhUPf IKf xJiJreÇ Foj ßaKmu y~PfJ @kjJr WPrS rP~PZÇ KT∂á ßp ßaKmuKa \JfL~ \JhMWPrr 38 j’r VqJuJKrPf rP~PZ, ßxKa IjjqIxJiJre-IoNuqÇ FKa ßxA ßaKmu, pJr Skr kJKT˜Jj yJjJhJr mJKyjLr kPã @®xoktPer hKuPu ˝Jãr TPrKZPuj ß\jJPru Kj~JK\Ç @r F \JhMWPrA rP~PZ kJKT˜Jj yJjJhJr mJKyjLr KjptJfPj mqmÂf mÉ xr†JoÇ Fr mJAPrS oMKÜpMP≠r Tf TL KmKY© CkTre ßp rP~PZ \JfL~ \JhMWPr, fJr A~•J ßjAÇ Fxm CkJP• oMKÜpMP≠r FT Ijjq xÄV´yvJuJ yP~ CPbPZ mJÄuJPhv \JfL~ \JhMWrÇ Tftk í Pãr KyxJPm, 1757 ßgPT 1975 xJu kpt∂ xoP~r jJjJ Kjhvtj KjP~ xJ\JPjJ yP~PZ oMKÜpMP≠r YJrKa VqJuJKrÇ @r 38 S 39 j’r VqJuJKrPf oMKÜpMP≠r xo~TJPur kNeJt ñ ˛íKfKjhvtj rP~PZÇ xv˘ oMKÜpMP≠r oJiqPo mJÄuJPhv ˝JiLj yS~Jr kr \JfL~ \JhMWr KjotJPer k´P~J\jL~fJ ßgPT vJymJV ßoJPz \JfL~ \JhMWr k´KfÔJ TrJ y~Ç mÉ YzJA-CfrJA ßkKrP~ 1983 xJPur 20 ßxP¡’r vJymJPVr jmKjKotf nmPj \JfL~ \JhMWr CPÆJij TrJ y~Ç fUj @PV ßgPT dJTJ \JhMWPr xÄrKãf KjhvtjèPuJ \JfL~ \JhMWPr ˙JjJ∂r TrJ y~Ç FrA xPñ ßhPvr xm Iûu ßgPT Kjhvtj xÄV´Pyr CPhqJV ßjS~J y~Ç FA xÄVíyLf KjhvtPjr xÄUqJ mftoJPj uJU ZJKzP~PZÇ Did you know?

We are the official leasing agents and preferred choice for your local authority

COVERING M25 RADIUS 789 Commercial Road, St Anne Street, Limehouse, London E14 7HG

CASH INCENTIVE FOR LANDLORDS*

3/5 YEARS LEASING OPTION • NO VOID PERIOD • NO MANAGEMENT FEE

1, 2, 3, 4 bedroom flats/houses wanted

oJ S k´KfPmvLPT TMKkP~ oJrPuj ÈPjvJV´˜' pMmT

WE E • Monies paid instantly upon signing GUARANTE *T&C Applies. UR YO T TO LE ON PROPERTY DAY t 020 7538 8887 Lines open 24 hours THE SAME IES info@metropolitanandcrown.com www.metropolitanandcrown.com *T&C APPL

D EE NTear! A y AR the GUks of

NT wee RE 52

Vf ßrJmmJr x¬JPyr k´go TotKhmPx oiqJP¤ \JfL~ \JhMWPr xÄrKãf oMKÜpMP≠r Kjhvtj ßhUPf ßVPu ßxUJPj ßhUJ y~ xJKoCr ryoJj xJKo S mMvrJ jJ\jLPjr xPñÇ hM'\PjA dJTJ KmvõKmhqJuP~r AKfyJx KmnJPVr

ßhUPf k´KfKhj yJK\r yj yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ pJrJA @Pxj, fJPhr \jq IPkãJ~ gJPT Tfvf Km˛~Ç \JhMWr WMPr ßhUJ ßVu, ßp YJrKa VqJuJKr KjP~ mJÄuJPhPvr InMqhP~r AKfyJx, ßxèPuJ yPuJ 37 ßgPT 40Ç

KvãJgtLÇ KvãJ VPmweJr fgq-CkJ• xÄV´y TrPf fJrJ ßxUJPj KVP~KZPujÇ TgJ k´xPñ xJKo mPuj, 'FaJ xfq, TîJPxr TJP\r fgq-CkJ• xÄV´y TrPf FUJPj FPxKZÇ KT∂á FPx ImJT Km˛P~ YJrkJv ßhUKZÇ xMKmvJu @PuJTKYP© @oJPhr oMKÜxÄV´JPor TgJ, jJjJ Kjhvtj xJãq KhPò Tfvf WajJr, Tfvf AKfyJPxrÇ' @r mMvrJ jJ\jLj mPuj, '@PuJTKY©èPuJ xMKmvJu yS~J~ @orJ UMÅKaP~ UMÅKaP~ xm fgq-CkJ• xÄV´y TrPf kJrKZÇ @oJr oPf, Kjhvtj @rS mJzJPjJ ßVPu @rS nJPuJ y~Ç' xJKo S mMvrJr oPfJ fgq xÄV´Pyr TJP\ j~, AKfyJPxr Fxm CkTre ÊiM

Fr oPiq 37 j’r VqJuJKrPf 1757 ßgPT 1947 xJPur Kjhvtj rP~PZ; 38 j’r VqJuJKrPf 1947 ßgPT 1971 xJPur Kjhvtj rP~PZ; 39 j’r VqJuJKrPf rP~PZ vyLh mMK≠\LmLPhr jJjJ Kjhvtj S kKrKYf FmÄ 40 j’r VqJuJKrPf rP~PZ mñmºMr \LmPjr CPuäUPpJVq WajJmKur @PuJTKY© S KjhvtjÇ 37 j’r VqJuJKrKa ßhJfuJ, cMPkäé mJKzr oPfJÇ VqJuJKrr k´PmvoMPUA rP~PZ @®xoktPer ßaKmuÇ Fr kr FPT FPT oMKÜpMP≠r jJjJ WajJr KmvJuJTíKfr @PuJTKY©, ßpojmñmºMr 7 oJPYtr nJwPer @PuJTKY©Ç


PhPvr xÄmJh

Plr mz Ee kMjVtbPjr @mhJr 3 Kv· V´∆Pkr

vNjq vfJÄv xMh @PrJkxy jJjJ xMKmiJ ßYP~ FxF, rfjkMr S Fo@r V´∆Pkr @Pmhj mJÄuJPhv mqJÄPT dJTJ, 14 oJYt : rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ~ ãKfV´˜ mz mqmxJ~LPhr Ee kMjVtbPj 2015 xJPu KmPvw xMPpJV ßh~ ßTªsL~ mqJÄTÇ xMh ToJPjJ, kKrPvJPir ßo~Jh míK≠, cJCjPkPoP≤r vft KvKguxy KmKnjú xMKmiJ ßhS~J y~ 11Ka Kv· V´∆kPTÇ KTK˜ kKrPvJPir xo~ @xPfA jfMj @mhJr KjP~ yJK\r yP~PZ FxF, rfjkMr S Fo@r Vsk M Ç kMjVtbj TrJ hMA yJ\Jr 315 ßTJKa aJTJr EPe jfMj TPr ßTJPjJ xMh @PrJk jJ TrJ, @mJr ßo~Jh mJzJPjJxy jJjJ xMKmiJ ßYP~ ßTªsL~ mqJÄPT @Pmhj TPrPZ SA Kfj Kv· VsMkÇ QmKvõT oªJ, rJ\QjKfT IK˙rfJxy KmKnjú TJrPe .mqmxJ~LPhr hJKmr oMPU Ee kMjVtbPjr xMPpJV KhP~ 2015 xJPur \JjM~JKrPf FTKa xJTtu M Jr \JKr TPr mJÄuJPhv mqJÄTÇ FrkrS 11Ka V´∆Pkr kPã KmKnjú mqJÄT ßgPT 15 yJ\Jr 218 ßTJKa aJTJr Ee kMjVtbPjr @Pmhj @PxÇ pJr xmA IjMPoJhj ßh~ mJÄuJPhv mqJÄTÇ xmPYP~ ßmKv kMjVtbj y~ \jfJ mqJÄPTr EeÇ \JjPf YJAPu \jfJ mqJÄPTr FoKc @mhMx xJuJo xÄmJh oJiqoT mPuj, hM'FTKa Kv· V´∆k KTK˜ kKrPvJPir ßo~Jh mJzJPjJxy KTZM hJKm ßTªsL~ mqJÄPT TPrPZÇ F ZJzJ Ijq k´KfÔJjèPuJ Kj~o ßoPj Ee kKrPvJi TrPZ mPu KfKj \JjJjÇ FA Kfj Kv· k´KfÔJPjr ßpRg @PmhPj muJ yP~PZ, kMjVtKbf ßo~JKh Ee kKrPvJPi 12 mZPrr ˙JPj fJPhr 20 mZr xo~ KhPf yPmÇ EPer xMhyJr yPf yPm vNjq vfJÄvÇ IgtJ“ jfMj TPr @r ßTJPjJ xMh @PrJk TrJ pJPm jJÇ KmhqoJj ßV´x KkKr~c fgJ EPer k´go KTK˜ kKrPvJPir ßo~Jh FT mZPrr kKrmPft @rS mJ˜mKnK•T TrPf yPmÇ mqJÄTèPuJ jfMj TPr ßpj fJPhr YuKf oNuij Ee ßh~, ßTªsL~ mqJÄTPT ßx mqm˙J TrPf yPmÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu rfjkMr VsMPkr FoKc oJTxMhMr ryoJj xoTJuPT mPuj, vNjq vfJÄv xMPhr hJKm TrJ yP~PZ pJPf KTZMaJ yPuS xMh ToJPjJ y~Ç ßTjjJ Ee kMjVtbPjr jLKfoJuJ~ fyKmu

mqm˙JkjJ mqP~r xPñ FT vfJÄv xMh ßpJV TPr jfMj xMhyJr KjitJre TrPf muJ yPuS mqJÄTèPuJ fJ TPrKjÇ ßmKvrnJV mqJÄT Fr ßYP~ ßmKv xMh KjitJre TPrPZÇ KTK˜ kKrPvJPir ßo~Jh ÊÀr xoP~ FrTo @PmhPjr KmwP~ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, fJrJ Ee kKrPvJi TrPf YJj mPuA KTK˜ mJ˜mxÿf TrJr hJKm \JKjP~PZjÇ KfKj @rS \JjJj, KfjKa V´∆k mJÄuJPhv mqJÄPT FrTo @Pmhj TrPuS F hJKm oNuf xm Kv· V´∆Pkr mPuA fJPhr iJreJÇ

yP~PZ mPu fJPhr iJreJÇ fJrJ mPuj, jfMj YuKf oNuij Ee xMKmiJr KmwP~ mPu ßhS~Jr ßp TgJ @PmhPj FPxPZ kMjVtbPjr \jq ßhS~J 2015 xJPur xJTtMuJPrA fJ CPuäU rP~PZÇ ßTJPjJ k´KfÔJPjr IxP∂Jw\jT ßujPhPjr TJrPe mqJÄT jfMj TPr Ee KhPf jJ YJAPu ßx hJ~ ßTªsL~ mqJÄT ßjPm jJÇ mqJÄT UJPf kJÅYv' ßTJKa aJTJr ßmKv Ee rP~PZ Foj mqKÜ, k´KfÔJj mJ VsMPkr Ee kMjVtbPjr xMPpJV KhP~ 2015 xJPur \JjM~JKrPf FTKa jLKfoJuJ \JKr TPr mJÄuJPhv

mJÄuJPhv mqJÄPTr oMUkJ© Ênïr xJyJr TJPZ F KmwP~ \JjPf YJAPu KfKj Kmw~Ka ImKyf jj mPu \JjJjÇ fPm mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ FTJKiT TotTftJr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, FA hJKm mJÄuJPhv mqJÄT @oPu KjPò jJÇ fJrJ mPuj, KmPvw kKrK˙Kf KmPmYjJ~ KjKhtÓ FTKa jLKfoJuJr @PuJPT Ee kMjVtbPjr xMPpJV ßhS~J yP~KZu 2015 xJPuÇ FUj KTK˜ kKrPvJPir xo~ @xJr xPñ xPñ F irPjr xMPpJV YJS~J IPpRKÜTÇ mqJÄPTr aJTJ kKrPvJi jJ TrPf ßTRvu KyPxPm FrTo hJKm C™Jkj TrJ

mqJÄTÇ SA KjPhtvjJ~ mqJÄT-V´JyT xŒPTtr KnK•Pf KmhqoJj xMhyJr ToJPjJ, EPer ßV´x KkKr~c S KTK˜ kMjKjtr&iJrexy xm KTZM jfMj TPr KjitJrPer xMPpJV ßhS~J y~Ç Ee kKrPvJPir xãofJ S jVh IPgtr k´mJy KmwP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr fJKuTJnMÜ 'F' TqJaJVKrr YJatJct IqJTJC≤qJ≤ lJot ßgPT k´fq~j KjP~ SA Ee kMjVtbj TrJ y~Ç jLKfoJuJr @SfJ~ 11Ka k´KfÔJPjr ßoJa 15 yJ\Jr 218 ßTJKa aJTJ kMjVtbj TrJ y~Ç Ee kMjVtbj jLKfoJuJ IjMpJ~L, xMKmiJ ßjS~J ßTJPjJ k´KfÔJj xo~

oPfJ KTK˜ kKrPvJi jJ TrPu fJr xm irPjr xMKmiJ mJKfu yPmÇ FTA xPñ EPer kMPrJaJA ßUuJKk TPr fJ @hJP~ @AKj k´Kâ~J KjPf yPmÇ FojKT mqJÄT YJAPu FA Ee @hJP~ ßhCKu~J @APj oJouJ TrPf kJrPm mPu SA jLKfoJuJ~ muJ yP~PZÇ FxF, rfjkMr S Fo@r V´∆Pkr kMjVtbj TrJ EPer KTK˜ kKrPvJPir xo~ ÊÀ yPuS fJrJ FT aJTJS ßh~KjÇ @rS hM'FTKa KTK˜ kKrPvJi jJ TrPu Fxm Ee ßUuJKk yP~ pJPmÇ FA Kfj VsMPkr oPiq FxF V´∆Pkr FxF IP~u KrlJAjJKr S xJoJjJP\r kPã 928 ßTJKa aJTJ kMjVtbj TPr ßhPvr 6Ka mqJÄTÇ k´KfÔJjKar kPã xPmtJó 299 ßTJKa aJTJ kMjVtbj y~ lJˆt KxKTCKrKa mqJÄPTÇ rfjkMr VsMPkr kPã Kfj mqJÄPT kMjVtbj y~ 812 ßTJKa aJTJr EeÇ Fr oPiq xPmtJó 688 ßTJKa aJTJ KZu \jfJ mqJÄPTrÇ Fo@r VsMPkr Km@r K¸KjÄ YJr mqJÄT ßgPT 572 ßTJKa aJTJr kMjVtbj xMKmiJ ßj~Ç k´KfÔJjKar kPã xPmtJó 314 ßTJKa aJTJ kMjVtbj TPr \jfJ mqJÄTÇ Y¢V´JoKnK•T mqmxJ~L k´KfÔJj FxF V´∆Pkr ßY~JroqJj vJyJmMK¨j @uoÇ oMxTJj msqJP¥r x~JKmj ßfu, @aJ, o~hJ, xMK\, ßmJfu\Jf kJKj FmÄ ßVJ~JKuKj msqJP¥r Ko‹ kJCcJr S TjPc¿ KoP‹r C“kJhj S xrmrJyTJrL FxF VsMkÇ @rS KmKnjú UJPf mqmxJ rP~PZ k´KfÔJjKarÇ Y¢V´JoKnK•T Kˆu Kr-PrJKuÄ S Kvk Kr-xJAKTîÄ mqmxJ~ k´KfÔJj rfjkMr VsMkÇ k´KfÔJjKar FoKc oJTxMhMr ryoJjÇ VsMkKar oJKuTJjJ~ rP~PZ mÉu kKrKYf rfjkMr Kˆu Kr-PrJKuÄ Koux mJ @rFx@rFo Kˆu, ocJjt Kˆu, \Ma K¸KjÄ, rfjkMr KrP~u FPˆa S Kvk Kr-xJAKTîÄxy KmKnjú mqmxJ k´KfÔJjÇ Fo@r VsMPkr Ijqfo k´KfÔJj Km@r K¸KjÄ KouxÇ k´KfÔJjKar FoKc ßoJ. m\uMr ryoJjÇ jJrJ~eVP†r ßxJjJrVJÅP~ k´KfÔJjKar C“kJhj TJptâo kKrYJKuf y~Ç rJ\iJjLr KhuTMvJr ACjMx ßx≤JPr Fr IKlx rP~PZÇ

17 March - 23 March, 2017

Bangla Post 19

kOKgmLr ßYP~S ßmKv kJKj jfáj 7 V´Py

dJTJ, 14 oJYt : k´JeQmKYPfsq nrkMr kíKgmLr YJr nJPVr Kfj nJV \MPzA @PZ kJKjÇ mJKT FT nJV ˙uÇ fPm kJKjr kKroJPe kíKgmLPT ZJKzP~ pJPm jfMj @KmÏíf xJfKa 'kíKgmL'Ç KmùJjLrJ muPZj, jfMj SA xJf V´y aAa’Mr yP~ @PZ fru kJKjPfÇ SèPuJ kNet Ifu, @KhV∂ fru kJKjr xJVr, oyJxJVrÇ ßxA kJKj ßTJPjJ kMÀ mrPlr YJhPr dJTJ ßjA, mrl yP~ ßjA, FojKT mrlVuJ kJKjS fJ j~Ç ßp fJkoJ©J S mJ~MYJPk kíKgmLr xJVr-oyJxJVPrr kJKj fru Im˙J~ gJTPf kJPr, KbT ßxA fJkoJ©J @PZ mPuA xhq @KmÏíf jfMj xJf 'kíKgmL'r kJKjS rP~PZ FPTmJPr fru Im˙J~Ç SA xJf 'kíKgmL'r k´iJj @KmÏJrT ß\qJKfKmtùJjL KoPvu KVuj FT xJãJ“TJPr F TgJ \JKjP~PZjÇ Vf 22 ßlms∆~JKr S~JKvÄaPj jJxJr xhr h¬Pr ßp kJÅY KmùJjL jfMj xJf 'kíKgmL' @KmÏJPrr Umr ßhj, ßmuK\~JPor KuPV KmvõKmhqJuP~r ß\qJKfKmtùJj, nNkhJgtKmhqJ S xoMhsKmùJj KmnJPVr KrxJYt IqJPxJKxP~a KoPvu KVuj fJPhr IjqfoÇ KoPvu KVuj mPuj, k´J~ 460 ßTJKa mZr @PV ßpnJPm \jì yP~KZu

@oJPhr FA mJxPpJVq V´Pyr, y~PfJ KbT ßxnJPmA KoK‹SP~ VqJuJKéPfA @oJPhr UMm TJPZr (hNrfô 39 @PuJTmwt) jã©o u 'asJKkˆ-1'-Fr xhq @KmÏíf xJf V´y VPz SPbKjÇ oyJTJPv jJxJr K¸“\Jr ßaKuPÛJPkr kJvJkJKv @rS hMKa xMKmvJu ßaKuPÛJk yJmu @r ßTkuJrS FèPuJr KhPT j\r rJUPZÇ @VJoL mZr jJxJ oyJTJPv kJbJPò ß\ox SP~m ߸x jJPo @rS mz S Cjúf ßaKuPÛJkÇ KVuPjr @vJ, y~PfJ @VJoL mZr mJ fJr kPrr mZPrr oPiqA @orJ \JjPf kJrm KbT TfaJ kJKjPf kNet jfMj xJf 'kíKgmL'Ç FA KmùJjL mPuj, FUjS jfMj xJf 'kíKgmL'r mJ~Mo u, @myJS~J, kKrPmv, mJ~Mo ßur rJxJ~KjT khJgt xŒPTt @oJPhr iJreJaJ KTZMaJ nJxJ nJxJÇ fJK•ôT híKÓPTJe ßgPTA @orJ muPf kJrKZ, jfMj xJf V´y kíKgmLr oPfJ mJxPpJVq yPf kJPrÇ fPm FUjS kNetJñnJPm V´yèPuJ kptPmãe TrJ x÷m y~KjÇ @vJr TgJ, FA V´yèPuJr nNkíPÔr fJkoJ©J vNjq ßgPT 100 KcKV´ ßxuKx~JPxr oPiqÇ FA fJkoJ©J~ kJKj UMm xyP\A fru Im˙J~ gJTPf kJPr; k´JPer \jì S KmTJPvS FA fJkoJ©J @hvtÇ @jªmJ\Jr kK©TJ Imu’PjÇ

TKgf kLr S oMKrhPT VuJ ßTPa yfqJ dJTJ, 14 oJYt : KhjJ\kMPrr ßmJYJV† CkP\uJ~ WPr dMPT lryJh ßyJPxj ßYRiMrL jJPo TKgf FT kLr S fJr FT jJrL oMKrhPT VuJ ßTPa S èKu TPr yfqJ TPrPZ hMmtí•rJÇ ßxJomJr rJPf CkP\uJr ßxfJmVP†r ßhRuJV´JPo F WajJ WPaÇ Kjyf jJrLr jJo ÀkJKu ßmVo (22)Ç lryJh ßyJPxj KhjJ\kMr ßkRr KmFjKkr xJPmT xnJkKf KZPujÇ WajJ˙u KWPr ßrPUPZ rqJm S

kMKuvxy @Ajví⁄uJ mJKyjLr xhxqrJÇ rJPfA KjyfPhr xMrfyJu KrPkJat ‰fKr TPr uJv o~jJfhP∂r \jq KhjJ\kMr ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu kJbJPjJ y~Ç Kjyf ÀkJuL ßmVPor kKrY~ KjP~ hMirPjr fgq kJS~J ßVPZÇ ˙JjL~rJ muPZj, KfKj Kjyf lryJh ßYRiMrLr oMKrhÇ @r KhjJ\kMPrr kMKuv xMkJr mPuPZj, ÀkJuL lryJh ßyJPxPjr VíyTotL KZPujÇ

mOPaPjr xmt© KjC\ FP\P≤ k´go mJÄuJ TJV\ IJkKj pKh ßTJPjJ TJrPe KjC\ FP\P≤ mJÄuJ ßkJˆ jJ kJj fPm KjPÕr lro kNre TPr IJkjJr KjTa˙ KjC\ FP\P≤ \oJ KhP~ IJkjJr TKk mMP\ KjjÇ Bangla Post order form for newsagent: Dear newsagent, Please order/save for me a copy of Bangla Post every Friday, starting from___/___/ ___, until further notice. Name:__________________________________________________ Address:________________________________________________ _______________________________________________________ Tel:____________________________________________________


20 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

PTJrL~ CkÆLPk jfMj xÄTa KoÄ^JS ^JS PTJrL~ CkÆLPk jfMj xÄTa WKjP~ CbPZÇ Vf ßlms∆~JKrr oJ^JoJK^ xoP~ C•r ßTJKr~J oJ^JKr kJuäJr mqJKuKˆT ßãkeJP˘r krLãJoNuT C“Pãke TPrPZÇ Frkr 1 oJYt ßgPT hKãe ßTJKr~J S oJKTtj pMÜrJÓs FT jK\rKmyLj ßpRg xJoKrT oyzJ ÊÀ TPrÇ @VJoL FKk´Pur ßvw kpt∂ FA xJoKrT oyzJ YuPmÇ FPf hMA ßhPvr CPuäUPpJVqxÄUqT ˙u, ßjR S KmoJjPxjJ IÄv KjPòjÇ Km-52 ßmJoJÀ KmoJj S KmoJjmJyL ACFxFx TJut KnjxPjr oPfJ ßTRvuVf pπS FPf mqmÂf yPmÇ @r rJKv~J S YLPjr @kK• xP•ôS pMÜrJÓs hKãe ßTJKr~J~ aJKotjJu yJA IqJuKaYMc FKr~J KcPl¿ (gJc) KoxJAu Km±ÄxL mqm˙J ˙Jkj TrPZÇ SKhPT ßpKhj pMÜrJÓs-hKãe ßTJKr~J ßpRg oyzJ ÊÀ yPuJ, ßxKhjA C•r ßTJKr~Jr ßjfJ KTo \ÄáCj ßTJKr~Jj Kkkux @Kotr T’JA¥ ACKja 966 xlr TPrPZjÇ kJÅY Khj kr C•r ßTJKr~J YJrKa mqJKuKˆT ßãkeJ˘ C“Pãke TPrÇ \JjJ pJ~, Fr FTKa \JkJj CkTNPur 200 oJAPur oPiq kPzPZÇ FA krLãJr TJrPe IKiTJÄv KmPvwù KmvõJx TrPf ÊÀ TPrPZj, C•r ßTJKr~J mqJkT yJPr kJroJeKmT S mqJuJKˆT ßãkeJP˘r o\Mf mJKzP~PZÇ @r 2020 xJPur oPiq fJrJ @PoKrTJ oyJPhPv @WJf yJjPf xão∏Foj hNrkJuäJr ßãkeJP˘ ßZJa @TíKfr kJroJeKmT S~JrPyc pMÜ TrPf kJrPmÇ C•r ßTJKr~Jr k´KfKjKi S xJPmT ß\qÔ oJKTtj TotTftJPhr oPiq oJYt oJPxr ÊÀr KhPT @PuJYjJ yS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á oJKTtj krrJÓs h¬r C•r ßTJKr~Jr TNajLKfTPhr KnxJ KhPf I˝LTíKf \JjJPu @PuJYjJ

mJKfu yP~ pJ~Ç FPf hMA ßhPvr oiqTJr ßpJVJPpJPVr WJaKf KYr˙J~L „k ßkuÇ mftoJPj ßhv hMKa ßpoj oMPUJoMKU Im˙JPj gJTJr TJrPe ßp ^MÅKTPf rP~PZ, fJ @rS mJzuÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ hívqf C•r ßTJKr~Jr Skr YJk mJzJPjJr Kx≠J∂ KjP~PZjÇ KTPor xPñ xrJxKr TgJ jJ mPu FmÄ k´YJreJr mJVJz’rPT mJ˜mJ~j jJ TPr KfKj F kPg yJÅaPZjÇ asJPŒr jqJvjJu KxKTCKrKa TJCK¿u C•r ßTJKr~J-Kmw~T pMÜrJPÓsr jLKf VnLrnJPm kptJPuJYjJ TrPZÇ fJrJ KmKnjú x÷Jmq jLKf UKfP~ ßhUPZÇ Fr oPiq rP~PZ C•r ßTJKr~Jr kJroJeKmT ˙JkjJr Skr KjmíK•oNuT IfKTtf yJouJ ßgPT ÊÀ TPr TPbJr KjPwiJùJ @PrJPkr oJiqPo xrTJr kKrmftPjr oPfJ ÈTNaQjKfT' khPãkÇ FojKT asJŒ C•r ßTJKr~Jr xPñ FTTnJPm @PuJYjJ TrPf rJK\ gJTPuS fJÅr k´vJxj hívqf fJ TrPf k´˜f M j~Ç TJre, fJPhr ßpoj C•r ßTJKr~J-Kmw~T xoKjõf jLKf ßjA, ßfoKj fJPhr jLKf k´e~Pjr KmvõJxPpJVq Totk≠Kf ßjAÇ asJPŒr ßyJ~JAa yJCx TotyLjfJ~ oMU gMmPz kPzPZÇ oJAPTu KlîjPT ybJ“ \JfL~ KjrJk•J CkPhÓJr kh ßgPT xrJPjJA j~, krrJÓs S k´KfrãJ oπeJuP~ FKv~J-k´vJ∂ oyJxJVrL~ Iûu ßhUnJu TrJr oPfJ ß\qÔ TotTftJPhr InJm ßgPTS mqJkJraJ ßmJ^J pJ~Ç KjmtJyL KmnJPVr FA vNjqfJ xP•ôS pMÜrJÓs C•r ßTJKr~Jr FA xJŒ´KfT ßãkeJ˘ krLãJPT èÀfr ÉoKT KyPxm Veq TrPZÇ IPjT TÄPV´x xhxq S ß\qÔ xJoKrT TotTftJ FUj TKbjfr khPãk ßjS~Jr hJKm TrPZjÇ Fr oPiq @PZ xπJxmJPhr rJÓsL~ kíÔPkJwTPhr fJKuTJ~ KTo xrTJPrr jJo ßdJTJPjJ FmÄ xMKjKhtÓ yJouJ YJuJPjJr \jq pMÜrJPÓsr KmPvw mJKyjLPT TJP\ uJVJPjJÇ KT∂á FPf ÊiM ßhvKar KjrJk•JyLjfJr ßmJiA fLms yPm, @r KTZM j~Ç pMÜrJÓs S hKãe ßTJKr~Jr ßVJP~ªJrJ KmvõJx TPrj, C•r ßTJKr~Jr yJPf 10 ßgPT 16Ka kJroJeKmT I˘ S xyxsJKiT mqJKuKˆT ßãkeJ˘ @PZÇ lPu xJoKrTnJPm C•r ßTJKr~Jr ÉoKT ITJptTr TrPf yPu pMÜrJÓs S

Ko©Phr ãKfr oMPU kzPf yPmÇ SKhPT hKãe ßTJKr~Jr ßk´KxPc≤ kJTt èP~jáPy IKnvÄKxf yS~J~ ßhvKar kPã I∂f @VJoL TP~T oJx jfMj jLKf V´ye TrJ x÷m yPm jJÇ IjqKhPT ßTJrL~ CkÆLPk YLPjr nNKoTJ âPoA \Kau yP~

oJAPTu KlîjPT ybJ“ \JfL~ KjrJk•J CkPhÓJr kh ßgPT xrJPjJA j~, krrJÓs S k´KfrãJ oπeJuP~ FKv~J-k´vJ∂ oyJxJVrL~ Iûu ßhUnJu TrJr oPfJ ß\qÔ TotTftJPhr InJm ßgPTS mqJkJraJ ßmJ^J pJ~Ç CbPZÇ FTKhPT fJrJ C•r ßTJKr~Jr krLãJoNuT ßãkeJ˘ C“PãkPer KmPrJKifJ TPrPZ FmÄ KjrJk•J kKrwPhr k´˜Jm IjMxJPr ßxUJj ßgPT T~uJ @ohJKj mJKfu TPrPZÇ Fr k´KfKâ~J~ C•r ßTJKr~Jr rJÓsL~ VeoJiqo FfaJ hNPr ßVPZ ßp fJrJ bJPrPbJPr mPu mPxPZ, YLj ÈpMÜrJPÓsr fJPu jJYJ ÊÀ TPrPZÇ' KT∂á YLj hKãe ßTJKr~Jr jfMj gJc mqm˙JPT èÀfr ßTRvuVf ÉoKT oPj TPrÇ YLjJPhr CPÆV yPò, gJPcr Fé-mqJP¥r rJcJr YLPjr ßxPT¥ ˆsJAT kJroJeKmT xãofJPT jJTY TPr ßhPmÇ FA mqm˙J oJKTtj S \JkJKj mqm˙Jr xPñ pMÜ yP~ C•r-kNmt FKv~JmqJkL \Ju ‰fKr TrPf kJPrÇ \JkJKj k´iJjoπL KvjP\J @Pm Kj\ ßhPv

gJc mqm˙J ˙JkPj ßfJzP\Jz ÊÀ TPrPZjÇ 2016 xJPur jPn’r oJPx hKãe ßTJKr~J S \JkJj xJoKrT ßVJP~ªJ fgq @hJj-k´hJPjr uPãq FT YMKÜ xA TPrÇ fJrJ CnP~A pMÜrJPÓsr Ko©, pKhS FTxo~ fJrJ \Jfv©M KZuÇ FUj fJPhr oPiq pKh KÆkãL~ xŒPTtr CjúKf y~, ßx ßãP© YLj-rJKv~Jr CPÆV yPò, FA ß\Ja kNmJt ûPu ßZJaUJPaJ jqJPaJ yP~ CbPmÇ FUj C•r-kNmJt ûPu ˚J~MpPM ≠r @hPu KjrJk•J mäT VPz CbPu @ûKuT ‰mKrfJ ÊiM mJzPmAÇ FA kKrK˙Kf FzJPf YLj xm ßhvPT FTaM ßnPmKYP∂ FPVJPjJr @øJj \JjJPòÇ YLjJ krrJÓsoπL S~JÄ A xŒ´Kf mPuPZj, pMÜrJÓs S C•r ßTJKr~J ÈiJmoJj ßasPjr oPfJ, pJrJ FPT IPjqr KhPT ßiP~ @xPZÇ ßTC TJCPT rJ˜J KhPf rJK\ j~'Ç xŒ´Kf ßmAK\ÄP~ S~JÄP~r xPñ C•r ßTJKr~Jr xyTJrL krrJÓsoπL Kr KTPur xJãJ“ yP~PZÇ Frkr 18 oJYt S~JÄ oJKTtj krrJÓsoπL ßré KauJrxPjr xPñ ßhUJ TrPmjÇ YLjJ ßk´KxPc≤ Kx KYj KkÄP~r xPñ asJPŒr ‰mbT @P~J\j TrPf KfKj ßxUJPj pJPmjÇ FaJ muJr IPkãJ rJPU jJ, C•r ßTJKr~Jr kJroJeKmT xÄTa xoJiJjA yPm FA ‰mbPTr oNu uãqÇ YLj KÆoMUL k´˜Jm KhP~PZÇ k´gof, C•r ßTJKr~JPT kJroJeKmT S ßãkeJ˘ krLãJ mº TrPf yPmÇ IjqKhPT hKãe ßTJKr~J S pMÜrJPÓsr ßpRg xJoKrT oyzJ mº TrPf yPmÇ KÆfL~f, xm kãPT @PuJYjJr ßaKmPu @xPf yPmÇ Fr uãq yPm, ßTJrL~ CkÆLkPT kJroJeKmT I˘oMÜ TPr vJK∂YMKÜ xA, pJ 60 mZPrr kMPrJPjJ ßTJKr~Jj S~Jr @KotˆJAx IqJKV´Po≤PT k´Kf˙Jkj TrPmÇ TgJ yPò, C•r-kNmt FKv~J~ IKmvõJx mJzPu oJKTtj-YLj xŒTt @rS UJrJk yPm, ßp xŒPTtr oPiq AKfoPiq ‰iPptr InJm ßhUJ pJPòÇ fJA FUj bJ¥JoJgJr oJjMw hrTJrÇ

IjMmJh: k´fLT mitj, ˝fô: k´P\Ö KxK¥PTaÇ KoÄ^JS ^JS: ßmAK\ÄP~r YJryJr AjKˆKaCPar VPmweJ ßlPuJÇ

ZJ© xÄxh KjmtJYj y~f yPm KT∂á ßjfífô VPz CbPm KT? IiqJkT c. oL\JjMr ryoJj xŒ´Kf ZJ© xÄxh KjmtJYj KjP~ ßmv @PuJYjJ yPòÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJmftPj oyJoJjq rJÓskKf ZJ© xÄxh KjmtJYj xŒPTt mÜmq rJUJr kr Kmw~Ka @PrJ èÀfô ßkP~PZÇ rJÓskKf mPuPZj, ZJ© xÄxh KjmtJYj yS~J CKYfÇ ßxAxPñ KfKj k´vúS ßrPUPZj, ßTj ZJ© xÄxh KjmtJYj yPò jJ? fPm ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ yPuS ZJ© xÄxPhr TotTJ§ KT∂á KjKmtPW&j ImqJyf rP~PZÇ TJP\A xJiJre oJjMPwr ImVKfr \jq \JjJPjJ hrTJr, ZJ© xÄxh ßpxm TJ\ Trf, fJ FPTmJPr mº yP~ ßVPZ, KTÄmJ ßjA, FojKa nJmJr TJre ßjAÇ ZJ© xÄxPhr k´iJj TJ\xoNy ßpoj-FéasJ TJKrTMuJo, ZJ© xÄVbjèPuJr Inq∂rLe KjmtJYj, KjP\Phr oJP^ ßjfífô VPz ßfJuJ, jJjJ IjMÔJPjr @P~J\j xKbTnJPmA YuPZÇ yPf kJPr FTKa mz IjMÔJj @P~J\Pjr ßp mqm˙J ßxaJ fJrJ TrPf kJrPZ jJÇ ZJ© xÄxPhr TJ\ ßpoj∏ âLzJ k´KfPpJKVfJ, xJÄÛíKfT k´KfPpJKVfJ, KmfTtxy jJjJ @P~J\j mº yP~PZ, Foj mJftJ jJ ßhS~JA nJPuJÇ fJrkrS xKbT ßpJVq ßjfífô VPz ßfJuJr \jq ZJ© xÄxh KjmtJYj \ÀKrÇ mftoJPj @orJ FTKa VefJKπT xoJP\ mxmJx TrKZÇ FUJPj rJ\QjKfTnJPm \jk´KfKjKi KjmtJKYf TrJ y~Ç fJrJ \jVPer xJKmtT TuqJPe TJ\ TPrjÇ fPm Có KvãJñPj ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ gJTPuS k´JgKoT KmhqJuP~ ZJ© xÄxh KjmtJYPjr oPfJ mqm˙J rP~PZÇ UMPh KvãJgtLrJ ßnJPar oJiqPo fJPhr k´KfKjKi KjmtJYj TrPZÇ FPf fJrJ FT irPjr VefJKπT kKrPmPv ßmPz CbPZÇ fPm KmvõKmhqJu~ IñPj ZJ© xÄxPhr oNNu ߈TPyJflJr yPuJ KmKnjú ZJ© xÄVbjÇ KT∂á mJÄuJPhPvr KmvõKmhqJu~èPuJr TqJŒJPx hLWt hMA pMV pJm“ fJPhr ZJ© xÄVbjèPuJr oPiq

ßfoj FTaJ xyJm˙Jj ßjAÇ pUj ßp rJ\QjKfT hu xrTJPrr ãofJ~ gJPT, ßxA hPur ZJ© xÄVbPjr ßjfífô TqJŒJPx ßmKv ßhUJ pJ~Ç Ijq rJ\QjKfT hPur ZJ© xÄVbPjr CkK˙Kf ßfoj ßYJPU kPz jJÇ fPm FT xo~ FA KmPrJi @PrJ mqJkT KZuÇ rJ\QjKfT ZJ© xÄVbPjr FT V´∆kPT TqJŒJx KTÄmJ @mJKxT yu ßgPT ßmr TPr ßhS~Jr oPfJ kKrK˙Kf IPjTJÄPvA TPo FPxPZÇ pKh ZJ© xÄxh KjmtJYPjr @P~J\j TrJ y~, fJyPu ßhUJ pJPm IKiTJÄv KmvõKmhqJuP~ FTfrlJnJPm KjmtJYj xŒjú yPmÇ KjmtJYPj FT kã @xPm @mJr Ijq kã @xPm jJÇ ZJ© xÄxh KjmtJYPj ßoiJmL FmÄ nJPuJ KvãJgtLrJ IÄvV´ye TrPm, k´Tíf k´KfKjKifô FmÄ ßjfífô VPz CbPm∏Foj k´fqJvJ kNre yS~Jr ßTJPjJ x÷JmjJ ßjAÇ k´go ßvsKePf k´go Foj KvãJgtL KjmtJYj TrPm∏Foj KhjS @r ßjAÇ fJrkrS ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm k´KfKjKifô FmÄ ßjfífô VPz CbPm∏ pJr yJf iPr VefPπr KmTJv ImqJyf gJTPmÇ ZJ© xÄxh KjmtJYj mº yS~Jr TJreS rP~PZÇ ßrJPT~J yPur ßoP~Phr Skr @âoPer ßrv iPrA ZJ© xÄxh KjmtJYj mº yP~ pJ~Ç @mJr ZJ© xÄxh KjmtJYj TrPf KVP~ \xLoC¨Lj yPu yfqJr WajJ WPaÇ @oJPhr ßhPv hLWtKhj xJoKrT vJxj KZuÇ xJoKrT vJxj KZu Yro Im˙J˝„kÇ xJoKrT vJxPjr KmÀP≠ @oJPhr xo˜ rJ\QjKfT hu xÄWm≠nJPm k´KfPrJi FmÄ k´KfmJh VPz fMPuKZuÇ lPu rJ\QjKfT huèPuJr oJP^ FT irPjr xy-Im˙Jj KZuÇ KT∂á pUj VefJKπT xoJ\ mqm˙J VPz Cbu, KbT fUjA rJ\QjKfT huèPuJr oPiq FT irPjr hNrfô ‰fKr y~Ç kJr¸KrT xŒTt FmÄ xyJm˙JPjr ImjKf WPaÇ pUj rJ\QjKfT hu rJÓs ãofJ~ @Px fUjA rJ\QjKfT huèPuJr oPiq FT irPjr k´KfkPãr xíKÓ y~Ç lPu KoKaÄ, KoKZu, xnJ, ßxKojJrxy ßTJPjJ TotxNKYr @øJj TrJ yPu Ijqkã ßxUJPj pJS~Jr oPfJ kKrPmv ßjA mPu CPuäU TPrÇ KbT FTA ojoJjKxTfJ @oJPhr ZJ© xÄVbjèPuJrÇ ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ yS~Jr \jq FKaA

k´iJj TJreÇ ZJ© xÄxh KjmtJYj TrJr \jq dJTJ KmvõKmhqJuP~r kã ßgPT CPhqJV ßjS~J yP~KZuÇ ZJ© xÄVbjèPuJr xPñ @PuJYjJ TrJ y~Ç TJre ZJ© xÄVbjèPuJA ZJ© xÄxh KjmtJYPjr k´iJj xMKmiJPnJVLÇ rJÓskKfr AòJ IjMpJ~L y~PfJ ZJ© xÄxh KjmtJYj yPm, KT∂á xKfqTJPrr ßjfífô FmÄ k´KfKjKifô VPz CbPm KTjJ fJ KjP~ xPªy rP~PZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~ KvãT xKoKf KTÄmJ Kcj KjmtJKYf yj ßnJPar oJiqPoÇ FmJr Kcj KjmtJYPj IPjT IjMwPh ßTJPjJ k´KfƪôL k´JgtLA KZPuj jJÇ IPjPT KmjJk´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r KmùJj IjMwPhr oPfJ mz FTKa IjMwPh k´JgtLA kJS~J pJ~ jJÇ FA Im˙J KmrJ\ TrPZ @mJKxT yuèPuJPfÇ KmvõKmhqJuP~r ßUuJiMuJ, C“xm, xJÄÛíKfTxy jJjJ IjMÔJPjr @P~J\j ZJ©rJA TPr gJPTÇ TJP\A FA xm @P~J\Pj FUj pJrJ ßjfífô KhPò, ZJ© xÄxh KjmtJYj yPu fJrJA KjmtJKYf yPmÇ fPm ZJ©Phr TuqJPe pf aJTJ \oJ y~, fJ fJPhr ßkZPjA mq~ y~Ç FUJPj aJTJ FKhT-SKhT yS~Jr ßTJPjJ TJre ßjAÇ TJre xrTJr IKcPar oJiqPo aJTJ ßh~Ç IjMÔJjoJuJ @P~J\Pjr \jq KvãTrJ ßTmu VJAcuJAj ßhj, KvãJgtLrJA xm KTZM TPrjÇ TJP\A ZJ© xÄxh KjmtJYj yPu SA ZJ©rJA KjmtJKYf yPmjÇ TJre xm KvãJ k´KfÔJPj xm TJP\ fJrJA Ku¬Ç KjmtJYPjr \jq pUjA ZJ© xÄVbjèPuJr xPñ mxJ yPm, fUjA @PrT kã muPm ßxUJPj pJS~Jr oPfJ kKrPmv ßjAÇ Ijq xoP~r fMujJ~ mftoJPj ZJ© rJ\jLKf IPjT nJPuJ @PZÇ TqJŒJPx ßVJuJèKu xKyÄxfJ ßjA muPuA YPuÇ TJP\A @PVr ßYP~ ZJ© rJ\jLKf IPjT Cjúf yP~PZÇ TJre FojS xo~ KZu pUj KvãT KjP\ hJÅKzP~ ßgPT ZJP©r krLãJ KjP~PZjÇ krLãJ ßvPw KvãT ZJ©PT VJKzPf fMPu KhP~PZjÇ FUj pJ ßhUJ pJPò, fJ yPuJ FT rJ\QjKfT ofJhPvtr KvãJgtLPhr CkK˙Kf TqJŒJPx ßmKvÇ ZJ© xÄxh KjmtJYPj ZJ© xÄVbjèPuJr oPiq k´KfÆKªôfJ yS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ FUj cJTxM

KjmtJYj jJ gJTPuS TqJŒJPx kKrPmv nJPuJ @PZÇ rJÓskKf ßpPyfM mPuPZj TJP\A ZJ© xÄxh KjmtJYj TrPfA yPmÇ @oJr \VjúJg KmvõKmhqJuP~ KjmKºf ZJ© xÄVbPjr xÄUqJ 18KaÇ Fr oPiq rP~PZ KmFjKxKx, ßrJnJr ÛJCa ßgPT ÊÀ TPr xJÄÛíKfT ß\Ja, ChLYL, xJÄmJKhT xKoKfxy 18Ka xÄVbjÇ k´PfqT xÄVbjPT \J~VJ FmÄ IjMhJj ßhS~J y~Ç FA xÄVbjèPuJr ßjfífô KjmtJYPjr oJiqPo KjitJre TrJ y~Ç xÄVbjèPuJr KjmtJYj y~ huKjrPkãnJPmÇ rJ\QjKfT huèPuJr xPñ @oJPhr ZJ© xÄVbjèPuJr FT irPjr xŒTt rP~PZÇ ZJ© xÄxh KjmtJYPjr \jq rJ\QjKfT hPur xPmtJó kptJ~ ßgPT @V´y gJTPf yPmÇ rJÓs kKrYJujJr TJP\ pJrJ Ku¬ fJPhrS xJyJpq-xyPpJKVfJ TJoqÇ xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yPò, xTu ZJ© xÄVbjPT FT xPñ muPf yPm ßp, fJrJ ZJ© xÄxh KjmtJYj YJ~Ç fJyPu mJKT @P~J\j TrJaJ ßfoj TKbj yPm jJÇ TJre ZJ© xÄxh KjmtJYPj FTT ßTJPjJ ZJ© xÄVbj FTJ∂ @V´y ßhUJPu fJ jJjJ\j jJjJnJPm ßhUPmÇ \VjúJg KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt KyPxPm @oJr ßo~JhTJu FA oJPxA ßvw yPmÇ KT∂á @oJr IKnùfJ yPuJ, ßTJPjJ xÄVbj ZJ© xÄxh KjmtJYj YJ~KjÇ fJrkrS mftoJPj FT irPjr ZJ~J ZJ© xÄxh rP~PZÇ ßpUJPj ßp Im˙J~ rP~PZ, ßxUJPj FT irPjr ßjfífô KmrJ\ TrPZÇ fPm ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ yPuS FT irPjr ßjfífô VPz CbPZÇ KT∂á FPf ßjfíPfôr ˝LTíKf KouPZ jJÇ mftoJPj ZJ© xÄVbPjr ßjfíPfô Im˙JjTJrLrJ nJPmj fJrJ FT irPjr ßjfíPfôr oPiqA rP~PZjÇ lPu ZJ© xÄxh KjmtJYPjr Kmw~Ka fJPhr TJPZ èÀfô xyTJPr @Px jJÇ xPmtJkKr mftoJPj VefPπr yJu irJr \jq ßpJVq ßjfífô ßkPf yPu ZJ© xÄxh KjmtJYPjr KmT· ßjAÇ PuUT :CkJYJpt, \VjúJg KmvõKmhqJu~


17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 21

h

Krhs oJjMPwr InJm-Ijaj FmÄ hLWtPo~JKh hMhtvJ uJWPmr \jq xJoJK\T xMrãJ TotxNKYxoNy xJoJK\T kKrmftj xJiPj èÀfôkNet ßTRvuVf nNKoTJ kJuj TrPf kJPrÇ F uPãq mJÄuJPhv xrTJr FTKa \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvu (FjFxFxFx) k´e~j TPrPZÇ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPur oNu CP¨vq yPuJ xŒPhr @rS hã S TJptTr mqmyJr, o\mMf ßxmJ k´hJPjr TJbJPoJ k´KfÔJ FmÄ xoJP\r xmPYP~ hKrhs S ^MKÅ TV´˜ xhxqPhr IV´JKiTJr KhP~ \LmjYâL~ xoxqJmKu TJptTrnJPm ßoJTJKmuJ~ xão FTKa I∂ntMKÜoNuT xJoJK\T KjrJk•Jmqm˙J VPz ßfJuJÇ hKrhs jJrL S kMÀPwr ^MKÅ T mJ xoxqJ FT rTo j~Ç ßpoj kMKÓ, xqJKjPavj, ˝J˙q, \jPxmJ, IgtjLKf, mJ\Jrmqm˙J, TotxÄ˙Jj AfqJKhPf ‰mwPoqr KvTJr yS~J jJrLPhr \jq FTKa KmPvw xoxqJÇ KTPvJrL ßoP~Phr kKrmJPrr \jq CkJ\tj TrPf mJ KmKnjú k´TJr Víy˙JKur S kKrYptJoNuT TJP\r (PZJa nJAPmJj mJ k´KfmºL hJhJ-hJKhr kKrYptJ) oPfJ IKuKUf KTZM kJKrmJKrT hJK~fô kJuPjr \jq ÛMu ßgPT ZJKzP~ @jJ y~Ç FrkrS ßpxm ßoP~ ÛMPu KaPT gJPT, fJPhr ÛMPur ßuUJkzJ S kJKrmJKrT hJK~fô kJuPjr KÆèe nJr myj TrPf y~Ç F ZJzJ jJrLrJ xLKof YuJYu, VntiJre S oJfífô, TotPãP© ßpRj y~rJKj, KmmJyKmPòh mJ k´KfmºL x∂Jj \jì ßhS~Jr \jq TuPïr KvTJr yS~J, ‰miPmqr TJrPe xŒhyJKj FmÄ mí≠ m~Px S IxM˙ Im˙J~ kKrmJPrr TJZ ßgPT IPkãJTíf To xyJ~fJ kJS~Jr oPfJ jJjJ irPjr \LmjYâL~ ^MÅKTr oMPUJoMKU yP~ gJPTjÇ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPu \LmjYâKnK•T xJoJK\T xMrãJr iJreJ Imu’j TrJ yP~PZÇ F ßãP© kKrmJPrr Inq∂Pr jJrLr kKrmftjvLu YJKyhJxoNy KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ Fr lPu jJrLPhr @rS nJPuJ ßxmJ k´hJj S ß\¥Jr-xofJ k´xJPrr \jq k´P~J\jL~ xÄÛJrxJiPjr kg xMVo yP~PZÇ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPu KmPmKYf F irPjr xÄÛJPrr oPiq rP~PZ: ÊiM nJfJ j~, ùJj y˜J∂r fgqk´oJe ßgPT ßhUJ pJ~ ßp xJoJK\T KjrJk•JPmÓjL xyJ~fJ ßhS~Jr kJvJkJKv kKrmJPrr Inq∂Pr kMKÓ mJ vsPor Ixo mµPjr oPfJ xoxqJ xoJiJPjr uPãq @YreVf kKrmftPjr \jq xPYfjfJoNuT mJftJr xojõ~ WaJPu fJ TJptTrnJPm xJoJK\T rLKfjLKfr xÄÛJr xJij TrPf kJPrÇ mJuqKmmJy, VntiJre S kKrmJr kKrT·jJKmw~T KvãJ F ßãP© ßmv xyJ~TÇ kJKrmJKrT xKyÄxfJ, C•rJKiTJr @Aj S @AjVf IKiTJr KmwP~ k´Kvãe UMmA èÀfôkNetÇ ùJjA vKÜÇ xPYfjfJoNuT

xJoJK\T xMrãJr oJiqPo ß\¥Jr-xofJ PoJyJÿh vKlCu @uo k´YJreJ S CbJj k´Kvãe ßxvjèPuJPf ÊiM jJrLPhr IÄvV´ye gJTPuA yPm jJ, mrÄ TKoCKjKar xm xhxqPT FPf I∂ntMÜ TrPf yPmÇ ßxA xPñ xÄKväÓ ßxmJ k´hJjTJrLPhrS k´Kvãe KhPf yPmÇ fPm hM”U\jT Kmw~ yPuJ xrTJr, KmYJrmqm˙J, @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J FmÄ ßmxrTJKr UJfxoNy FUPjJ KkfífJKπTfJ YYtJ~ VnLrnJPm @aPT @PZÇ pKhS xÄKmiJPj jJrLPhr xoJj IKiTJr ßhS~J yP~PZ, fmM fJÅrJ jJjJnJPm ‰mwPoqr KvTJr yjÇ kJKrmJKrT xKyÄxfJ (k´KfPrJi S xMrãJ) @Aj S mJuqKmmJy KjPrJi @Aj jJrL IKiTJr rãJ~ oNuqmJj rãJTmYÇ F xŒPTt jJrLPhr xPYfjfJ míK≠ TrPf yPmÇ IgtQjKfT ãofJ~j KjKÁfTre xJoJK\T xMrãJ TotxKN YPf k´h• xyJ~fJr uãq yPf yPm xoP~r xPñ jJrLPT IgtQjKfTnJPm ˝Jmu’L yPf xJyJpq TrJÇ jJrLrJ pUj Yro hJKrhsq ßgPT KjP\Phr C•re WaJPjJr ßYÓJ TPrj, fUj fJÅrJ ßpxm mÉoJK©T k´KfmºTfJr oMPUJoMKU yj, ßxèPuJ IKfâo TPr hJKrhsq ßgPT C•rPer \jq FTKa xJKmtT kqJPT\ xyJ~fJ k´hJPjr k´P~J\jL~fJ ˝LTJr TrJ yP~PZÇ FTTnJPm jVh Igt mJ xŒh-xyJ~fJ pPgÓ j~Ç IgtQjKfT ãofJ~Pjr IV´VKfr \jq jJrLPhr k´P~J\j Igt, mJ\Jrmqm˙J S @~ mJzJPjJr \jq k´P~J\jL~ kKrPwmJxoNy xŒPTt k´Kvãe FmÄ fJÅPhr kKrmKftf Im˙JPT ßaTxA TrPf k´P~J\j FTKa TJptTr xû~ ßTRvuÇ kKuä IûPu S hMVot FuJTJ~ mxmJxrf jJrLPhr TJptTrnJPm xyJ~fJ ßhS~Jr \jq @KgtT I∂ntMKÜr KcK\aJu k≠KfèPuJ mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ Tot\LmL hKrhs jJrLrJ oNuf ˝· hãfJKnK•T C“kJhj UJPf (QfKr ßkJvJT UJf) IgmJ IjJjMÔJKjT UJPf (KjotJeTJ\ mJ Víy˙JKur TJ\) TJ\ TPrjÇ fJÅPhr ãMhs CkJ\tj fJÅPhr xJoJK\T KjrJk•J TJptâPo I∂ntMKÜr \jq IPpJVq TPr ßfJPu FmÄ Fr lPu fJÅrJ @rS ßmKv ^MÅKTr oPiq kPzjÇ ßmKvr nJV TotPãP© vso IKiTJr mJ k´\jPjr IKiTJr, ˝J˙qKmoJ, oJfífôTJuLj xMKmiJ S KvÊ

kKrYptJmqm˙J ßjAÇ F ZJzJ optJhJkNet TJP\r KjÁ~fJ ßjA FmÄ o\MKrPf jJrL S kMÀPwr oPiq ‰mwoq rP~PZÇ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPu ßmxrTJKr UJPfr YJTKrhJfJ TftíT KhmJ kKrYptJ ßxmJ k´hJj S TK≤sKmCaKr k´JAPna ßkjvj YJuMr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ Fr lPu xrTJKr UJPf k´h• KmKnjú xMKmiJ ßmxrTJKr UJPf mqJkTnJPm YJuM TrJr \jq ßmxrTJKr UJPfr YJTKrhJfJPhr xPñ VnLr xŒíÜfJr k´P~J\j yPmÇ TJptTrnJPm mJ˜mJK~f xÄÛJrxoNy FTKa I∂ntMKÜoNuT vsomJ\Jr VPz fMuPf xJyJpq TrPmÇ KvÊ kKrYptJ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPu KmKnjú k´TJr KvÊ xyJ~fJ kqJPT\ S VntmfL jJrLPhr \jq kMKÓ-xyJ~fJ TJptâo k´KfÔJr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ mftoJPj hMA uJPUr ßYP~ To jJrL oJfífôTJuLj nJfJ S ˜jqhJ~L oJP~Phr \jq nJfJ∏FA hMKa TotxNKYr @SfJ~ xyJ~fJ kJPòj, IgY FUPjJ k´J~ hMA ßTJKa oJjMw Yro hJKrhsqxLoJr KjPY mxmJx TPrÇ ‰vvPm kptJ¬ kMKÓ jJ ßkPu KvÊrJ nKmwqPf C“kJhjvLu kNetm~Û oJjMw KyPxPm VPz CbPf kJPr jJÇ TJP\A F ßãP© FUjA KmKjP~JPVr kPã pPgÓ ß\JrJPuJ pMKÜ rP~PZÇ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPu jVr IûPu mxmJxrf Tot\LmL hKrhs jJrLPhr KvÊ kKrYptJ S oJfífôTJuLj ˝J˙qPxmJ-xyJ~fJ k´hJPjr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ FKa FTKa k´vÄxJPpJVq xMkJKrvÇ TJre, mftoJj mqm˙J~ jVPrr hKrhs mqKÜrJ mqJkTnJPm ImPyKufÇ FA xyJ~fJ KvÊvso KjotNu TrPf FmÄ KTZMaJ m~Û S To m~xL ßZPuPoP~Phr f•ôJmiJPj KvÊPhr ßrPU jJrLPhr TJP\ pJS~Jr lPu xíÓ ^MÅKTxoNy hNr TrPf xJyJpq TrPmÇ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPu KvãJ CkmíK•r @SfJ S xyJ~fJr kKroJe mJzJPjJr k´˜Jm TrJ yP~PZ, pJ ßZPu S ßoP~ CnP~r ãofJ~j TrPmÇ fPm fgqk´oJe ßgPT ßhUJ pJ~ ßp oJiqKoT KmhqJuP~r kr ßoP~rJ @mJrS ^MKÅ Tr oPiq kPzÇ mJuqKmmJy S kJKrmJKrT xKyÄxfJ ßrJi

TrPf TJKrVKr k´Kvãe S TotxÄ˙JPjr oJiqPo KTPvJrL ßoP~Phr IgtQjKfT ãofJ~Pjr k´Kf @rS ßmKv oPjJPpJV KhPf yPmÇ FA ^MÅKTV´˜ \jPVJÔLr xoxqJ xoJiJPjr \jq xMKjKhtÓ xJoJK\T xMrãJ TotxNKY k´e~j TrPf yPmÇ IjqJjq ßxmJk´JK¬r xMPpJV míK≠ xJoJK\T xMrãJ TotxNKYxoNy CkTJrPnJVLPhr ˝J˙q, VíyJ~e, xqJKjPavj, KjrJkh kJKj xrmrJy S IjqJjq ßxmJ, @KgtT S @AKj xyJ~fJr oPfJ KmKnjú ßxmJ k´hJjTJrLr xPñ xÄpMÜ yPf èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrÇ xŒPhr IKiTJrL jJrLPhr IjqJjq ßxmJr k´P~J\j y~Ç k´KfmºL jJrL S k´KfmºL x∂JPjr oJP~Phr \jq ÊiM k´KfmºL nJfJA pPgÓ j~; fJÅPhr ˝J˙qPxmJ, kJKrmJKrT mºj, YuJYPu xyJ~fJ FmÄ IgtQjKfT ãofJ~j k´P~J\jÇ CkTJrPnJVLPhr xyJ~fJ k´hJPj FmÄ ACKj~j TKoKaèPuJPf fJÅPhr k´KfKjKifô TrJr \jq oJbkptJP~r TotTftJPhr (xyJ~fJ k´hJjTJrL xÄKväÓ oπeJuP~r) k´Kvãe KhPf yPmÇ Fxm YJKyhJ kNre KjKÁf TrPf jJrL ACKk xhxqPhr IKfKrÜ KTZM k´Kvãe S hJK~fô ßhS~J ßpPf kJPrÇ xJoJK\T kMÅK\ S TgJ muJr IKiTJr k´KfÔJ huVf TJptâo, FPT IPjqr ßgPT ßvUJ S TKoCKjKaPT CÆM≠TrPer oPfJ ßpxm CkJhJj xJoJK\T kMÅK\ VPz fMuPf xyJ~T nNKoTJ kJuj TPr, ßxèPuJPT C“xJKyf TrPf yPmÇ hum≠nJPm TJ\ TrPu jJrLPhr ß\JrJPuJ mJé&mJiLjfJ S hr-TwJTKwr ãofJ gJPTÇ jJrLrJ GTqm≠ yP~ ofJof KhPu fJ @rS ßmKv èÀPfôr xPñ ßvJjJ S KmPmYjJ TrJr x÷JmjJ gJPTÇ KcK\aJu kKrmLãe mqm˙J TotxNKYr k´nJm kKrmLãe @rS ß\JrhJr TrJ S ß\¥JrxNYT kKroJk TrJ k´P~J\jÇ TJV\k©KnK•T kKrmLãPer Khj ßvwÇ hs∆f S TJptTr KcK\aJu kKrmLãe IPkãJTíf xJvs~L FmÄ @rS ßmKv TJptTrÇ \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J ßTRvPu ßpojKa k´˜Jm TrJ yP~PZ, xJoJK\T xMrãJr oJiqPo ß\¥Jr-xofJr k´xJr WaJPf yPu jJrLr hívqoJj ãofJ~j KjKÁf TPr Foj TotxNKYr kKrT·jJ k´e~j S xÄÛJPrr CPhqJV V´yPe oPjJPpJPVr k´P~J\jÇ FA uãq xJoPj ßrPU FTKa ß\¥Jr jLKfoJuJ k´e~j TrPu fJ F irPjr xÄÛJPrr \jq xyJ~T nNKoTJ kJuj TrPmÇ PoJyJÿh vKlCu @uo: oKπkKrwh xKYm, oKπkKrwh KmnJV FmÄ xnJkKf, \JfL~ xJoJK\T KjrJk•J TotxNKYxoNPyr ßTªsL~ mqm˙JkjJ TKoKa (KxFoKx)Ç

Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr fJKuTJ~ FT c\j Ik´KfPrJiq ÈxMkJrmJV' mqJTPaKr~J ÀmJP~f yJxJj xÄâJoT mqJKi hoPj IqJK≤mJP~JKaPTr IKmvõJxq xJlPuq FT xo~ KmùJjLrJ iJreJ TPrKZPuj ßp IqJK≤mJP~JKaT mqmyJr TPr kíKgmL ßgPT \LmJeMWKaf ßrJV FPTmJPrA KjKÁ€ TPr ßluJ x÷m yPmÇ KT∂á hM”U\jT yPuS xKfq ßp, IqJK≤mJP~JKaPTr mqmyJPrr xPñ xPñ \jì KjP~PZ \LmJeMPhr IqJK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiL yP~ CbJr ãofJSÇ lPu FK≤mJP~JKaT âPoA \LmJeM hoPj fJr TJptTJKrfJ yJrJPòÇ xYrJYr ßpxm IqJK≤mJP~JKaT @orJ ßhKU mJ mqmyJr TKr fJ oNuf mqJTPaKr~J jJoT IeM\LPmr KmÀP≠A TJ\ TPrÇ Vf TP~T hvT iPr, KmPvwf fífL~ KmPvõr ßhvèPuJPf IqJK≤mJP~JKaPTr IKj~Kπf, Ik´P~J\jL~ S ©MKakNet mqmyJPrr kKreKf KyPxPm CØNf yP~PZ n~JjT xm IqJK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiL mqJTPaKr~J, pJPhr KmÀP≠ @oJPhr yJPf ßfoj ßTJPjJ TJptTr IqJK≤mJP~JKaT @r ImKvÓ ßjAÇ mÉ IqJK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiL Fxm mqJTPaKr~Jr jJo ßhS~J yP~PZ ÈxMkJrmJV'Ç xŒ´Kf Kmvõ ˝J˙q xÄ˙J oJjm ˝JP˙qr Skr ^MKÅ T KmPmYjJ TPr Foj 12Ka k´\JKfr xMkJrmJV mqJTPaKr~Jr fJKuTJ k´TJv TPrPZ FmÄ FA xm k´\JKfr mqJTPaKr~Jr KhPT KmPvw j\r ßhmJr \jq @øJj \JKjP~PZ xÄ˙Jr xhxq ßhvèPuJPTÇ èÀfô KmYJPr fJKuTJKaPT ßoJa KfjKa ˜Pr KmnÜ TrJ yP~PZ, pJr vLPwt rP~PZ ÈFxJAPjPaJ mqJTaJr', ÈxMqPcJPoJjJx' S ÈF≤JPrJmqJPÖKrSKx' jJPo Kfj k´\JKfr FK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiL mqJTPaKr~J, ßpxm mqJTPaKr~J rÜ

S lMxlMPx oJrJ®T xÄâoPer oJiqPo ßrJVLr oífMq WaJPf kJPrÇ yJxkJfJPu S jJKxtÄPyJPo TíK©o võJxpπ mJ rÜKjÏJvj pπ mqmyJrTJrL ßrJVLPhr oJP^ Fxm mqJPÖKr~Jr k´JhMntJm ßmKv ßhUJ pJ~Ç Fxm mqJTPaKr~Jr KmÀP≠ fífL~k´\Pjìr ßxlJPuJP¸JKrPjr oPfJ IfqJiMKjT S xmPYP~ vKÜvJuL IqJK≤mJP~JKaTS TJptTJKrfJ yJKrP~PZÇ fJKuTJr KÆfL~ S fífL~ ˜Pr rP~PZ KmPvw S oJ^JKr èÀPfôr 9Ka k´\JKfr mqJTPaKr~J ßpxm mqJTPaKr~J aJAlP~c, cJ~Kr~J, VPjJKr~J, KjCPoJKj~J, ßkkKaT @uxJr mJ oN©jJuL, rÜ S oK˜PÏ oJrJ®T xÄâoe WaJPf kJPrÇ k´\JKfPnPh Fxm mqJTPaKr~Jr KmÀP≠ TJptTJKrfJ yJKrP~PZ ßkKjKxKuj, ßlîJPrJTMAPjJPuJj IgmJ nqJjPTJoJAKxj V´∆Pkr KmKnjú IqJK≤mJP~JKaTÇ k´go ˜Prr xPñ kJgtTq yPuJ, Fxm mqJTPaKr~Jr KmÀP≠ TJptTr hM'FTaJ IqJK≤mJP~JKaT FUPjJ ImKvÓ @PZÇ fPm UMm vLWsA Fxm mqJTPaKr~J xm irPjr IqJK≤mJP~JKaPTr KmÀP≠ k´KfPrJiL ãofJ I\tj TrPm mPu @vïJ TrJ yPòÇ xMkJrmJV mqJTPaKr~J ßTJPjJ TJ·KjT YKr© j~Ç IqJK≤mJP~JKaPTr k´nJPm, KTZM KTZM mqJTPaKr~J ß\PjKaT kKrmftPjr oJiqPo KjP\Phr FojnJPm kJP€ ßlPu ßp IqJK≤mJP~JKaPTr CkK˙KfPfA fJrJ KjP\Phr mÄvKm˜Jr TrPf xão y~Ç Fxm mqJTPaKr~J ÆJrJ @âJ∂ yPu k´YKuf IqJK≤mJP~JKaT KhP~ ßrJV Kj~πe TrJ IPjT TKbj yP~ pJ~, TJP\A ßrJVLr oífMq ^MÅKT gJPT IPjT ßmKvÇ Ik´KfPrJiq Fxm mqJTPaKr~Jr KmÀP≠ uzJA TrJr oPfJ I˘ FojKT krJvKÜ pMÜrJPÓsrS ßjAÇ FAPfJ T'oJx @PVA, pMÜrJPÓsr ßjnJhJ rJP\q FT mí≠Jr oífMqr TJre KyPxPm KYK€f yP~PZ TJmtJPkPjo-k´KfPrJiL F≤JPrJmqJPÖKr S Kx V´∆Pkr FT xMkJrmJV, pJ KTjJ pMÜrJPÓs kJS~J pJ~ Foj xm irPjr IqJK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiLÇ pKhS Foj k´\JKfr mqJTPaKr~Jr Umr kíKgmLr KmKnjú k´J∂ ßgPT, KmPvw

TPr nJrfL~ CkoyJPhv ßgPT @PVS \JjJ ßVPZ, Fxm mqJTPaKr~Jr KmÀP≠ xŒNet Kjr˘ yP~ pJmJr WajJ FaJA k´goÇ KmPvwùPhr oPf, F WajJ oJjm\JKfr \jq IKjKÁf S n~Jmy FT kKreKfr IvKjxÄPTf KmPvwÇ mftoJPj, IqJK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiL xMkJrmJPVr TJrPe kíKgmL \MPz k´J~ 7 uJU oJjMw oífMqmre TPr k´Kf mZrÇ KmPvwùPhr oPf, FUjA ßrJi TrJ jJ ßVPu FA oífMqr yJr ßmPz FT ßTJKaPf CjúLf yPf kJPr @r IgtQjKfT ãKfr kKroJe

Fxm mqJTPaKr~J ÆJrJ @âJ∂ yPu k´YKuf IqJK≤mJP~JKaT KhP~ ßrJV Kj~πe TrJ IPjT TKbj yP~ pJ~, TJP\A ßrJVLr oífqM ^MKÅ T gJPT IPjT ßmKvÇ ZJKzP~ ßpPf kJPr FT KasKu~j oJKTtj cuJPrrS ßmKvÇ mJÄuJPhPv IqJK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiL mqJTPaKr~Jr k´JhMntJm ßToj? muJ mJÉuq, \JfL~ kptJP~ Fr ßTJPjJ xKbT fgq ßjA, VPmweJk©S UMmA xLKofÇ KT∂á IùfJr @zJPu ßp FT n~Jmy kKrK˙Kf KmrJ\ TrPZ fJ IjMoJj TrJ TKbj j~Ç Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr 2014 xJPur KrPkJPat k´TJKvf, xLKof fgq IjMpJ~L, F≤JPrJmqJPÖKr S Kx V´∆Pkr ÈAPTJuJA' S ÈPTîmKxP~uJ' k´\JKfr mqJTPaKr~Jr vfTrJ 60-100 nJVA fífL~-k´\Pjìr ßxlJPuJP¸JKrj S ßlîJPrJTMAPjJjk´KfPrJiLÇ FZJzJ mñmºM ßvU oMK\m ßoKcTqJu KmvõKmhqJuP~r fgq IjMpJ~L KjCPoJKj~J mJ fôT S rPÜ

xÄâoe WaJPjJ ȈqJlJAPuJTKÑ' mJ aJAlP~Pcr \LmJeM ÈxqJuoPjuJ'r ßãP©S Fr KY© IPjTaJ FTAÇ @PrJ @vïJ\jT mqJkJr yPuJ, vfTrJ 23 nJV ÈPTîmKxP~uJ' \LmJeM, pJyJ oJrJ®T xm xÄâoPer \jq hJ~L, AKoPkPjok´KfPrJiL yP~ ßVPZÇ IgY AKoPkPjo yPuJ mftoJPj mqmyNf xmtJiMKjT FmÄ vKÜvJuL IqJK≤mJP~JKaTèPuJr FTKaÇ FTA yJxkJfJPur @AKxACPf kJS~J vfTrJ 25 nJV mqJTPaKr~JA yPuJ xMkJrmJV, pJ KTjJ xy\unq xmirPjr FK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiLÇ mJÄuJPhvxy fífL~ KmPvõr ßhvèPuJPf IqJK≤mJP~JKaT-k´KfPrJiL xMkJrmJPVr hs∆f C™JPjr KkZPj oNu TJre yPuJ p©f© ßk´xKâkvjKmyLj IqJK≤mJP~JKaT ßxmj, nMu IqJK≤mJP~JKaT ßxmj FmÄ IqJK≤mJP~JKaPTr ßTJxt xŒNet jJ TrJÇ Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr xMkJKrv IjMpJ~L FA xm xMkJrmJV mqJTPaKr~J ßrJPi \ÀKrKnK•Pf k´P~J\j jfMj IqJK≤mJP~JKaPTr CØJmj FmÄ Fr \jq k´P~J\jL~ VPmweJÇ KT∂á mJÄuJPhPvr @gtxJoJK\T mJ˜mfJ~, Fr @PV k´P~J\j ßk´xKâkvjKmyLj IqJK≤mJP~JKaT KmKâr Skr TPbJr Kj~πeÇ k´P~J\j IqJK≤mJP~JKaPTr TJptTJKrfJ KjitJrPe uqJmPaKˆÄ Fr mqm˙J TrJ S uqJmKrPkJPatr KnK•Pf xKbT IqJK≤mJP~JKaT ßk´xKâkvj KhPf KYKT“xTPhr C“xJKyf TrJÇ k´P~J\j KaTJhJj TotxNKYr xŒ´xJre, yJxkJfJPu xÄâoe-Kj~πe FmÄ xJoJK\T S mqKÜVf \LmPj kKrÏJr-kKròjúfJr YYtJÇ kJvJkJKv \jVePT xPYfj TPr fMuPf YJA ßrKcS, ßaKuKnvj S k©kK©TJ~ mqJkT k´YJreJÇ mJÄuJPhv kKrmJr kKrT·jJ TotxNKYr oJiqPo \jxÄUqJ Kj~πe FmÄ SrxqJuJAj mqmyJPrr oJiqPo cJ~Kr~J ßrJPV oífMqr yJr ToJPf InNfkNmt xJlPuqr jK\r ßrPUPZÇ IqJK≤mJP~JKaT mqmyJPrS KbT Foj kKrT·jJ k´P~J\j, xo~ gJTPfA fJ jJ yPu Kj~πeyLj FT jLrm yfqJTJ§ YJKuP~ pJPm FAxm WJfT, xMkJrmJV mqJTPaKr~JÇ


TKoCKjKa xÄmJh

22 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJPrr xJPg ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKar ofKmKjo~

rJ\M @yPoh” mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr ßoJ” \MuTJr jJAPjr xJPg ofKmKjo~ TPrPZ mJKotÄyJo ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKaÇ Vf 14 oJYt mJKotÄyJPor xyTJrL yJATKovPj FA ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç mJÄuJPhvL xTu rJ\QjKfT xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄVbPjr ßjfímOPªr xojõP~ ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKa Vbj TrJ yP~PZ CPuäU TPr ofKmKjo~TJPu ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKar kã ßgPT mJKotÄyJPor mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr ßoJ” \MuTJr jJAjPT mJKottÄyJPor FToJ© ˙J~L vyLh KojJr xŒPTt KmKnjú fgq Ck˙Jkj TrJ y~ FmÄ mJÄuJPhPvr KmKnjú \JfL~ KhmxèPuJPf mJÄuJPhPvr k´KfKjKifô TrPf xyTJrL

yJATKovjJr ßoJ” \MuTJr jJAjPT PTªsL~ vyLh KojJPrr IjMÔJjoJuJ~ ßpJV ßhmJr IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç mJKotÄyJo ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKar ßY~JroqJj ßoJ” VJmr∆ Ko~J S xJiJre xŒJhT jJaqTJr fJPrT ßYRiMrLr ßjfíPfô ofKmKjo~ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq ßpJV ßhj k´mLe @S~JKouLV ßjfJ @uyJ\ô @K\r CK¨j, KocuqJ¥x @S~JoLuLPVr xnJkKf Kyl\Mr ryoJj UJj, xJiJre xŒJhT jMr∆u AxuJo ßmuJu, mJKotÄyJo @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT oJymMm @uo ßYRiMrL oJUj, mñmºá xJÄÛíKfT ß\JPar xnJkKh TJoJu @Pyoh, mJKotÄyJo \JfL~ kJKatr xnJkKf @uyJ\ô l~\Mr ryoJj ßYRiMrL FoKmA, xy-xnJkKf @uyJ\ô TJor∆u yJxJj YájM,

mJKotÄyJo \JxPhr xnJkKf xJPuy @yPoh,mJÄuJ KaKnr KocuqJ¥x k´KfKjKi PoJyJÿh @uL,YqJPju FPxr rJ\M @yPoh mJKotÄyJo pMmuLPVr xnJkKf FohJhMr ryoJj xMP~\, xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj, KocuqJ¥x pMmuLPVr xJiJre xŒJhT KxrJ\Mu AxuJo fxuM, xJ¥SP~u pMmuLPVr xnJkKf oT¨Z KocuqJ¥x oKyuJ @uL, @S~JKouLPVr KvoMu ßUJªTJr, mJKotÄyJo ZJ©uLPVr xnJkKf oAj ßYRiMrL, pMÜrJ\q pMm xÄyKfr pMVì @ymJ~T @»Mu ßoJKyf k´oNUÇ ofKmKjo~TJPu mJKotÄyJo mJÄuJPhvL xyTJrL yJATKovjJr \MuTJr jJAj ZJzJS T¿MuJr TotTftJ Fx Fo ßVJuJo xJPrJ~Jr CkK˙f KZPujÇ

KxPuPar xMKmh mJ\Jr˙ jMrJjL @mJKxT FuJTJr k´mJxLPhr xnJ IjMKÔf pMÜrJ\qxy ACPrJk S @PoKrTJ~ mxmJxrf KxPuPar xMKmh mJ\Jr˙ jMrJjL @mJKxT FuJTJr k´mJxLPhr KjP~ kMjKotujL IjMÔJPjr CPhqJV V´yj TrJ yP~PZÇ kMjKotujL IjMÔJj mJ˜mJ~Pjr uPã FT k´˜MKf xnJ oñumJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr xnJ IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT jNrJjL @mJKxT FuJTJr mJKxªJrJ IÄvV´yj TPrjÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj TKoCKjKa ßjfJ oMK\mMr ryoJj mJKrTÇ vJKyj ßoJ˜lJ S ojxMr @yoh Fr ßpRg kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj @u @KojÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj \~jJu ßyJPxj, @uo ßyJPxj, jJPxr

@yoh KjVJr, oMK\mMr ryoJj mJmMu, ßxKuo KxK¨TL, ‰x~h mhÀu AxuJo, ‰x~h xJöJh @uL, SKuCr PYRiMrL IKum, @»Mu oMKoj, @»Mu xJ•Jr, ßxKuo AmPj rJyoJj, oMrPvh UJj, Ko\tJ ßmV KxkM, @u @Koj, @»Mu ßxKuo mJmMu, KakM ßyJPxj, AoJh UJj, xJoJh @\Jh, ßoJyJÿh ßxKuo Ko~J, @»Mu oJKuT ßYRiMrL ATmJu, ßoJyJÿh ÉoJ~Mj TKmr, ßxmMu @yoh, mJmÀu @uo ÀPyu, UJPuh xJAláuäJy, oJyoMh yJxJj UJj KxkuM, xMufJj

@yoh, xJAlár ryoJj KukM, xJPyh Ko~JÇ xnJ~ kMjKotujL IjMÔJjPT xlu TrJr \jq 5 xhxqKmKvÓ FTKa @øJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar xhxqrJ yPòj @uo ßyJPxj, ojxMr @yoh, vJKyj PoJ˜lJ, oMPvth UJj S @»Mx xJuJo mJmMuÇ xnJ~ jNrJjL @mJKxT FuJTJr k´mJxLPhr KjP~ kMjKotujL IjMÔJPjr fJKrU S ˙Jj pgJxoP~ \JKjP~ ßh~J yPm mPu \JjJPjJ y~Ç

pMÜrJ\q P˝òJPxmT hPur jæA KhPjr TotxNKYr IÄv KyPxPm

Aˆ u¥j P˝òJPxmT hPur CPhqJPV @P~JK\f k´KfmJh xnJ Vf 13 oJYt 2017 KmFjKkr PY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~J S KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJrÊPeqr IyÄTJr Phv jJ~T \jJm fJPrT ryoJPjr Ckr KogqJ oJouJ, PVslfJKr kPrJ~JjJ \JKrr k´KfmJPh pMÜrJ\q P˝òJPxmT hPur jæA KhPjr TotxKN Yr IÄv KyPxPm S xJPmT ß˝òJPxmT hPur xJPmT xnJkKf S ßTªsL~ KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT

pMVì @ymJ~T KoZ CöJoJj ßxJPyu, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur nJrk´J¬ xnJkKf KoZmJ KmFx ßYRiMrL, pMVì xJiJre xŒJhT mqJKrˆsJr oShMh @yoh, @\ou ßyJPxj \JPmr-pMVì xŒJhT pMÜrJ\q KmFjKk, oJSuJjJ vJoLo @yoh, ßTªsL~ \JxJx ßjfJ TKm oPjJ~Jr ßyJPxj, pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ \JKTr @yoh TJPmrL, xrlrJ\ vrlá, I†jJ @uo, ßxJKj~J fJxKjo,

ß\JyrÊu AxuJo, aáÿJ KvmuL, xMoj ßh, ßoJ\JKyh @uL xMoj, ßoJvJrrl TKro, vJy\JyJj TKro, xoM\ Ko~J, @ufJl ßyJPxj, xJKuT Ko~J, oJymMm @yoh, \JKTr ßyJPxj Kmk¯m, @TuMx Ko~J, @jyJr Ko~J, pMmPjfJ KTmKr~J AxuJo, vJyJhJ“ ßyJPxj @PrJ IPjPTÇ xnJ~ Pjfímíª mPuj KmFjKkr PY~JrkJxtj @PkJwyLj ßhvPj©L PmVo

yJKmmMjjmL UJj ßxJPyu-PT IQminJPm ßV´lfJr ßhKUP~ rJUJr k´KfmJPh Aˆ u¥j P˝òJPxmT hPur CPhqJPV @P~JK\f k´KfmJh xnJ pMÜrJ\q KmFjKk TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur xÄV´JoL xJiJre xŒJhT @mMu ßyJPxPjr xJKmtT f•ôJmiJPj k´KfmJh xnJ~ xnJkKffô TPrj Aˆ u¥j P˝òJPxmT hPur KxKj~r xy xnJkKf K\~JCu AxuJo KhkM FmÄ jMr∆u @Koj @Tou S AmsJyLo Ko~Jr ßpRg kKrYJujJ~Ç PTJr@j PfuS~Jf TPrj jMr∆u @Koj x\uÇ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \JfL~fJmJhL ZJ©hu ßTªsL~ xÄxPhr xJPmT @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT jZr CuäJy UJj \MjJP~h, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur k´KfÔJfJ

Ko\tJ rÊKm yT, vJÿL ÉhJ, vKrláu AxuJo, \Mu ßoJyJÿh @lPrJ\, oLr \MmJP~r, l~\Mu AxuJo vqJou, TJoJu CK¨j, @K\o CK¨j, ßoJvJrrl ßyJPxj nNA~J, KyoM TKmr, KlPrJ\ @uo, @\Lmr, FoKc l\uMu TKro, ßvU xJPhT, rJPvhMu AxuJo vJyLj, uJTL Ko~J, vJyJhJ“ UJ kKjr, ßoJyJÿh vJy\JyJj, jJKyhMu AxuJo, uM“lár ryoJj, ßoJvJrrl ßyJxJAj, ßxJyJhMu AxuJo, ßfJlJöu ßyJPxj, @mhMr rCl TJmq, vrLl ßoJyJÿh ßxJPyu, ßoJ\JKyh ßyJPxj, ATrJo Ko~J, @vJhMuäJy, @mhMu ßjJoJj, uM“lár ryoJj KuÄTj, ßoJ: fJA~MqmMr ryoJj, ßoJyJÿh KvmuL, jNPr @uo ßxJPyu, ßxJPyu rJjJ, Kvkj @yoh, KkjJT ryoJj, fJPrT @yoh, fJPrT rJjJ,

UJPuhJ K\~J S KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJr∆Peqr IyÄTJr Phv jJ~T \jJm fJPrT ryoJPjr Ckr hJP~r TrJ xTu KogqJ oJouJ S PVslfJKr kPrJ~JjJ IKmuP’ k´fqJyJr TrPf yPmÇ IQmi k´iJjoπL mJÄuJPhPvr @Aj vOÄUuJ xŒNet KjP\r yJPf rÊ≠ ßrPUPZjÇ xrTJr IQminJPm ofJ FPx AòJof yJouJ oJouJ KhP~ Vefπ kOÓÇ ßpnJPm UMKv @hJufPT mqmyJr TrJ yPòÇ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S ßhvjJ~T \jJm fJPrT ryoJPjr xTu y~rJeL oMuT oJouJ k´fqJyJr TPr KjrPk xrTJPrr IiLPj ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr oJiqPo KjmtJYj ßh~Jr @ymJj \JjJjÇ

We specialise in:

†nvwgIc¨vw_K wPwKrmv RM‡Z wbf©iZvi Aci bvg

jÛb †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj †m›Uvi (‡m›Uvi di †nvwgIc¨vw_, Bw›U‡MÖ‡UW †gwWwmb GÛ wimvP©)

wnRvgv, g¨v‡mR, †_ivcx Ges Kvwcs Kiv nq

†mevmg~n t †ivMŠ †`Lvi mgq : †mvg †_‡K kwb 1. wkï, gwnjv, cyiæl, e„×, Pg©, †hŠb , µwbK †ivMx‡`i wPwKrmv Kiv nq| mKvj 11:00Uv †_‡K ivZ 7:00Uv 2. Mf©eZ©x I Mf©cieZ©x gv I wkï‡`i wPwKrmv Kiv nq| gwnjv‡`i Rb¨ my-e¨e¯’v i‡q‡Q| .Z~Ô'8YLF±Z=g=Z3Z.UPY.LYQT_ .ZZ~Ô Z~Ô'8YLF±Z=g=Z3Z 3Z.UPY.LYQT_ 4. RwUj †ivMx‡`i Rb¨ †`kx I AvšÍR©vwZK weL¨vZ Wv³vi‡`i mgš^‡q †evW© MVb K‡i wPwKrmv Kiv nq| 5. ¯‹vBc (call.london.homeopathy) (call.london.homeopathy),, AbjvBb I †Uwj‡dv‡bi gva¨‡g N‡i e‡m †nvwgIc¨vw_K wPwKrmv Kiv nq, Wv‡K (‡cvó) Ilya †cÖiY Kiv nq|

Wvt RyjKvibvBb Avng` L›`Kvi

Property Law l Landlord & Tenant l Debt Collection l Power of Attorney l

Immigration Law l Family & Divorce Law l Litigation/ Dispute l Wills & Probate l

we‡klÁ †nvwgIc¨v_e„ †nvwgIc¨v_ _e„›` Wvt dvB dvBRy vBRyyj Bmjvg fyyuBqv

e¨v‡Pji Ae †nvwgIc¨vw_K †gwWwmb GÛ mvR©vix (University of Dhaka), GgGmwm Bb †nvwgIc¨vw_ (University of Central Lanchashire, UK), hashire, UK K)), wW AvB †nvg (Prac,UK) GgG (Philosophy), wW‡cøvgv Bb †nj_ GÛ †mvm¨vj †Kqvi (UK), PGDPM (UK), †d‡jv we.AvB.GBP (UK) †gvevBj bs : 07985177072

e¨v‡Pjii Ae †nvwgIc¨vw_K w w †gwWwmb w GÛ mvR©vix (University of Dhaka), wW‡cøvgv Bb HIV/AIDS (UK) wW‡cøvgv Bb †nj_ GÛ †mvm¨vj †Kqvii (UK), cÖv³b nvDR wdwRwkqvb, miKvix †nvwgIc¨vw_K †gwW‡Kj K‡jR, XvKv cÖv³b †gwW‡Kj Awdmvi, Avj mvev †nj_ †Kqvi, evsjv‡`k| †gvevBj bs : 07985267778

117 †nvqvBU P¨v‡cj †ivW, (1g Zjv iæg bs-2) jÛb E1 1DT (B÷ jÛb gmwR` cÖavb dU‡Ki wecix‡Z) †dvb : 02072473164 B-‡gBj ondonhomeopathy p y.org.uk g , I‡qe : londonhomeopathy.org.uk londonhomeopathy p y.org.uk g B B : info@l info@londonhomeopathy.org.uk

Shuel Uddin LL.B (Hons) Principal Solicitor

Shablul Hoque BA(Hons), LL. B (Hons), LL.M Solicitor

Alomgir Hussain

Abul Kalam (Rokon)

Senior case worker

BA (Hons.) LLB (Hons.) Immigration Caseworker

Westgate Solicitors

A: 74 Cambridge Heath Road, London E1 5QJ

T: 020 7001 1115, M: 07904 77 86 55, W: www.westgatesolicitors.co.uk


TKoCKjKa xÄmJh

GKfyJKxT 7A oJYt CkuPã pMÜrJ\q ßxòJPxmT uLPVr IJPuJYjJ xnJ Vf 13 oJYt 2017 pMÜrJ\q PxòJPxmTuLV Fr @P~J\Pj GKfyJKxT 7 A oJYt CkuPã kNmt u¥Pj ˙JjL~ \VjúJgkMr TîJm yPu @PuJYjJ S mJÄuJPhv oyJj \JfL~ xÄPxhr lKa~J 12 @xPjr oJjjL~ xJÄxh \jJm vJoxMu yT ßYRiMrL FoKkr xJPg ofKmKj~ xnJ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr xnJkKf xJP~h @yoh xJh Fr xnJkKfPfô S pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @mMu TJuJo @\Jh Fr k´Jem∂ kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf, mwtL~Jj \jPjfJ, mLroMKÜPpJ≠J S oMKÜpMP≠r xÄVbT xMufJj oJyoMh vrLl, k´iJj mÜJ KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv \JfL~ xÄxPhr xJÄxh lKa~J 12 @xPjr FoKk Y¢V´JPor oJKa S oJjMPwr \jKk´~ ßjfJ vJoxMu yT ßYRiMrL FoKk, KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q pMmuLPVr KxKj~r xy xnJkKf TKoCKjKa ßjfJ mJÄuJPhv ACg FPxJKxP~vPjr @ymJ~T ofKær @uL ofm, \VjúJgkMr CkP\uJ @S~JoLuLPVr Igt Kmw~T xŒJhT oJymMmMu yT KvKrj, u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr @AKa Kmw~T xŒJhT xMvJ∂ hJx, u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr xy xnJkKf o~jMu yT, xy xnJkKf FyxJjMu yT, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr xy xnJkKf FjJoMu yT, ßoJxJP¨T ßyJPxj TJoJuL, @KTTár ryoJj UJj @KTT, \~jJu CK¨j, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT ßoJ˜JKl\Mr ryoJj vJy ßmuJu, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLV xJÄVbKjT xŒJhT, xJPmT KxPua ß\uJ ZJ©uLV ßjfJ xJmMu @yoh, xJÄVbKjT xŒJhT \JKou @yoh rJPxu, xJÄVbKjT xŒhJT xJuJ CK¨j, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr k´YJr xŒJhT jMÀu ÉhJ ßYRiMrL kJPmu, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr h¬r xŒhJT vJyJhMr ryoJj, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr @∂\tJKfT Kmw~T, @mhMu oMKof ÀPyu, u¥j oyJjVr ß˝òJPxmTuLPVr xJiJre xŒJhT jMÀöJoJj ßYRiMrL ÀPmu, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr oKyuJ xŒJKhTJ oJxMhJ UJjo, k´\jì FTJ•Prr @ymJ~T mJmMu ßyJPxj, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr KxKj~r xhxq oKfCr ryoJj S KyPgsJ @S~JoLuLPVr xy xnJkKf rCl ßyJPxj, pMÜrJ\q \JfL~ v´KoT uLPVr @ymJ~T ATmJu ßyJPxj, u¥j oyJjVr ß˝òJPxmT uLV xnJkKf oJylá\ @yoh ßYRiMrL vyLh, u¥j oyJjVr ß˝òJPxmT uLPVr xy xnJkKf ßr\JCr ryoJj ßr\J, xy xnJkKf \~jJu @PmhLj, mJÄuJPhv ACg FPxJKxP~vPjr pMVì @ymJ~T ßfJre Ko~J, Aˆ u¥j ß˝òJPxmT uLPVr xnJkKf @mhMu S~JKyh, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLV xhxq TKmr @yoh ÀPmu, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT lUÀu AxuJo \JoJu, \VjúJg CkP\uJ Cjú~j xÄ˙Jr xnJkKf pMÜrJ\q ß˝òJPxmTuLV ßjfJ

fJPyr TJoJuL, pMÜrJ\q S~Ju&gJo @Km ß˝òJPxmT uLPVr xnJkKf xJPuy @yoh, xJÄVbKjT xŒJhT @vT @uL, xhxq ßVRZ @uL, oLrkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJPˆr xJiJre xŒJhT TKoCKjKa ßjfJ @ñMr @uL, \JyJñLr ßyJPxj, yJKrT TJoJuL, KV~Jx Ko~J, k´mJxL oMKÜPpJ≠J o\MohJr @uL, pMÜrJ\q \JfL~ v´KoT uLV ßjfJ ‰x~h ßmuJu @yoh, xJ\j Ko~J, Fo F KV~Jx, @uL, ß˝òJPxmT uLV ßjfJ UuTá Ko~J, hrZ Ko~J (Kc nJA), @uL @xVr, yJKl\Mr ryoJj k´oMUÇ IjMÔJPjr ÊÀPf 1947 xJu ßgPT 1952 nJwJ vyLh, 1971 xJPu oMKÜpMP≠ S 1975 xJPu \JKfr \jT mñmºá S mñoJfJ lK\uJfájPjZJ xy mñmºá kKrmJPrr xTu vyLhPhr k´Kf v´≠J \JKjP~ hJÅKzP~ 1 KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq pMÜrJ\q @S~JoLuLV xnJkKf \jJm xMufJj oJyoMh vrLl mPuj \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj @oJr ßYJPU ßhUJ KmPvõr ßxrJ FT\j ßjfJÇ pJr ßjfíPfôr mJXuJr @kJor \jxJiJre ˝JiLjfJr \jq ^JKkP~ kPzKZuÇ GKfyJKxT 7A oJYt Fr nJweA KZu oMuf ˝JiLjfJr cJTÇ mñmºá mPuKZPuj Í@Ko pKh ÉTáo PhmJr jJS kJKr∏ ßfJoJPhr pJr pJ KTZá @PZ fJA KjP~ v©∆r ßoJTJKmuJ TrmJ"Ç FA nJwe KZu ˝JiLjfJr ßk´reJÇ 9 oJx mqkL vKÜ xJyx pMKVP~KZu \JKfr \jPTr nJweÇ k´iJj mÜJr mÜPmq vJoxMu yT ßYRiMrL mPuj \JKfr \jT mñmºár yJf iPrA @\PTr FA mJÄuJPhPvr xOKÓÇ @r \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr xMPpJVq C•xNrL ßhvrfô oJjjL~ k´iJjoπL \jPj©L ßvU yJKxjJr ßjfíPfôr mñmºár kg IjMxre TPr @\ KmPvõr mMPT mJÄuJPhv oJgJ CÅYá TPr hJÅzJmJr uPãq hMmtJr VKfPf FKVP~ YuPZÇ @orJ FTKhj xoO≠ \JKf KyxJPm Cjúf ßhv yPm mJÄuJPhvÇ @oJPhr ˝kú FUj ÊiMA FKVP~ pJmJrÇ KfKj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr FA @P~J\Pj ijqmJh \JjJjÇ KfKj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr nN~wL k´vÄxJ TPr mPuj mJÄuJPhPvr

mJAPr @S~JoLuLPVr xyPpJKV xÄVbj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLV Ifq∂ xMxÄVKbf vKÜvJuL ßhPU @Ko Ifq∂ @jKªfÇ xnJkKfr mÜPmq xJP~h @yoh xJh mPuj 7A oJYt \JKfr \jT mñmºár nJwe @\S @oJPhrPT ßk´reJ KhP~ pJPòÇ FA nJwe ˝JiLjfJr vKÜ KyPxPm TJ\ TPrPZ @r FA nJweA yPm Cjúf ßhPvr kg k´hvtTÇ nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @mMu TJuJo @\Jh xTuPT ijqmJh \JKjP~ mPuj \JKfr \jT mñmºá

ßvU oMK\mMr ryoJjPT TJPZ ßgPT ßhUJr ßxRnJVq @oJr y~Kj KT∂á fJÅr GKfyJKxT 7A oJYt Fr nJwe @oJPT IPjT TJPZ PgPT @PrJ TJPZ KjP~ ßVPZÇ pUjA mñmºár FA nJwe ÊKj oPj y~ FUPjJ KfKj @oJPhr oJP^ @PZjÇ mJÄuJPhPvr 16 ßTJKa oJjMw @P\J CöLKmf y~Ç ßhvrfú \jPj©L \JKfr \jT mñmºá S mñoJfJ ßmVo lK\uJfájPjZJr xMPpJVq mñTjqJ oJjjL~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô Cjúf mJÄuJPhv IKYPr yPm AjvJ@uäJyÇ

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 23

\JfL~ KhmPx @PuoPhrPTS FKVP~ @xJ k´P~J\j

@uäJyfJ~JuJ k´KfKa oJjm x∂JjPT ˝JiLjnJPm xíKÓ TPrPZjÇ TJre oJjMw ˝JiLj jJ yPu Px FTKjÔnJPm kJPr jJ @uäJyr PVJuJKo TrPfÇ @uäJyr FTJ∂ PVJuJo yPf yPu mz k´P~J\j oJjMPwr PVJuJKor víÄUu PgPT oMÜ yS~JÇ fJA oJjMw yP~ Ikr oJjMwPT hJxPfôr KvTPu @m≠ TrJPT AxuJo \JjJ~ Yro KjªJmJhÇ AxuJo mPu oJjMw PTmu PVJuJKo TrPm @uäJyrÇ k´Kf mZr 26Pv oJYt kJKuf y~ ˝JiLjfJ KhmxÇ 1971 xJPur 26Pv oJYt FT rÜã~L pMP≠r oiq KhP~ @orJ Km\~ uJn TKrÇ uJPUJ oJjMw F pMP≠ IÄv KjP~ Km\~ I\tj TPrPZÇ FTKa Phv CkyJr KhP~PZj @oJPhrÇ PxA TJfJPr IPjT @Puo oMKÜPpJ≠Jr rÜS KoPv @PZ FA oJKaPfÇ Px AKfyJx IPjPT \JPjj jJÇ FojKT Kmw~Ka \JPj jJ oJhsJxJr KvãJgtLrJSÇ ˝Phvk´LKf FTKa oy“ èeÇ PhvPk´o BoJPjr IÄvÇ fJA FT\j xhJ \JVsf PhvPk´KoT PhPvr k´Kf AKû oJKar \jq, Phv S \JKfr \jq k´Je Ph~JPT Tftmq mPu oPj TPrÇ TJre PhPvr ˝JiLjfJ Kmkjú yPu Kmkjú y~ oJjmfJÇ fJA rJxNu xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxuäJo PhPvr ˝JiLjfJ IaMa rJUJr k´Kf èÀfôJPrJk TPr mPuPZj, ÈPp PYJU PhPvr xLoJ∂ rãJ~ KmKjhs gJPT Px PYJUPT \JyJjúJo ¸vt TrPm jJÇÈ oJjMwPT krJiLjfJ PgPT oMKÜr xÄVsJoPT xPmtJó èÀfô KhP~PZ iotÇ PhPvr xJiJre oJjMw @PuoPhr PjfíPfô ˝JiLjfJ FmÄ Km\~ Khmx ChpJkj TrPm- FojKaA yS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á oJhrJxJèPuJ xoP~r xPñ @iMKjT KY∂J-PYfjJ xojõ~ TPr KmvõPT Pjfífô Ph~Jr oPfJ pMPVJkPpJVL KvãJ-xÄÛíKf uJuj TrPZ jJÇ @oJPhr oyJj ˝JiLjfJ pMP≠S F PhPvr x∂JjrJ \Lmj KhPf KkZkJ yjKjÇ fJrJ PfJ \Lmj KhP~ fJPhr Tftmq kJuj TPrPZj, KT∂á fJPhr k´Kf rP~ PVPZ @oJPhr oyJj hJK~fôÇ Px hJK~fô kJuPjr \jqA k´Kf mZr 26 oJYt ˝JiLjfJ KhmPx F PhPvr oJjMw jJjJ TotxKN Y kJuj TPr gJPTÇ fPm KkKZP~ gJPTj F PhPvr @Puo xoJP\r FTKa míy“ IÄvÇ PhPvr k´Kf nJPuJmJxJ, ˝JiLjfJr k´Kf xogtj S PhvPk´o gJTJ xP•ôS KTZM @YJr-IjMÔJj PgPT F PhPvr oJhsJxJ S @Puo xoJ\ KjKw&â~ gJTJr hÀj xJiJre \jVe PgPT fJrJ hNPr gJTJ~ fJPhr oJP^ FT irPjr KmnJ\j xíKÓ yP~PZ pJ hNr yS~J UMmA k´P~J\jÇ ˝JiLjfJ Khmxxy IjqJjq \JfL~ KhmPx pKh @Puo xoJ\ ˝TL~ nNKoTJ rJPUj, fJrJ pKh F KhjèPuJPf fJPhr oPfJ TPr TotxKN Y Vsye TPrj, pKh F KhjèPuJPf k´KfKa oxK\h-oJhsJxJ~ @PuJYjJ xnJ, PhJ~J IjMÔJj PTJr@j UfPor @P~J\j TrJ y~ fJyPu kKrPmvkKrK˙Kf kJPæ pJPmÇ ˝JiLjfJ Khmx CkuPã oJhsJxJ~ Vsye TrJ pJ~ KhjmqJkL jJjJ TotxKN Y, Fr oPiq @PuJYjJ xnJ, oMKÜpMP≠r V·, rYjJ k´KfPpJKVfJ, ˝JiLjfJr ZzJTKmfJ kJPbr @xr, yJjJhJr mJKyjLr KjptJfj-KjkLzPjr KY© k´hvtjL, AxuJoL V\u, IjMÔJjxy jJjJ TotxKN Y kJuj TrJ AfqJKhÇ @vJ TKr, @Puo xoJ\ @rS xPYfj S pfúmJj yP~ xJiJre oJjMPwr xPñ PxfMmºj QfKr TPr Kk´~ oJfínKN o mJÄuJPhvPT FTKa xMUL-xMªr Phv KyPxPm VPz PfJuJr \jq IVseL nNKoTJ kJuj TrPmjÇ PoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L, @PuT\JªsJ FKnKjC, uMaj


24 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

TuJo

mJXJuL \JKfr kg k´hvtT mñmºMPT PhKUKj oKTx ojxMr 17 oJYt rJÓsL~ optJhJ~ mJXJuL \JKfr IKmxÄmJKhf PjfJ, ˝JiLj mJÄuJPhPvr oyJj ˙kKf, yJ\Jr mZPrr PvsÔ mJXJuL mJÄuJPhPvr k´go rJÓskKf \JKfr \jT mñmºMr \jìKhj S \JfL~ KvÊ Khmx kJuj TrPm mJÄuJPhvÇ @\PTr @oJr FA PugJ mJXJuL \JKfr kg k´hvtT mñmºMr \jìKhj CkuPãÇ KT∂áM KT KhP~ ÊÀ TrPmJ PnPm CaPf kJrKZ jJ. Pp PjfJr \jì jJ yPu mJÄuJPhPvr \jì yPfJ jJÇ @\PTr FA KhPj PxA mñmºMPT xre TrKZ pJr KY∂J~ PYfjJ~ mJñJuL \JKfr xŒíKÜ S Iã~ nJPuJmJxJ KoKvsf mKuÔ PjfíPfô @\PTr FA mJÄuJ S mJñJuLÇ pJr \jq \JKf PkP~PZ uJu mí• xmM\ kfJTJÇ FA k´mJPxr oJKaPf @\ @orJ PVRrm S VPmr xJPg CóJrj TrKZ mJÄuJ @oJr Phv, mJÄuJ @oJr nJwJÇ pJr \jq KmPvõr oJjKYP© ˜Jj PkP~PZ mJÄuJPhv jJoT v»KaÇ PuUJr ÊÀPfA mñmºMr \jìKhPj vs≠J†uL \JKjP~ oyJe @uäJy& PpPjJ \JjúJfmJxL TPrj FA PhJ~J TrJr \jq xmJr k´Kf @ymJj \JjJKòÇ 1920 xJPur 17 oJYt míy•r lKrhkMr P\uJr f“TJuLj PVJkJuV† oyTMoJr aMKñkJzJ~ PvU uM“lMr ryoJj FmÄ xJ~rJ PmVPor WPr \jì Pjj \JKfr \jT mñmºM PvU oMK\mMr ryoJjÇ Z~ nJA -PmJPjr oPiq KfKj KZPuj fífL~Ç PVJkJuV† kJmKuT ÛMu S TuTJfJ AxuJKo~J TPuP\ kc?JvjJ PvPw dJTJ KmvõKmhqJu~ PgPT ˚JfT kJv TPrjÇ 18 mZr m~Px PmVo lK\uJfMPjúxJr xJPg fJÅr KmP~ y~Ç fJPhr 2 PoP~ -@\PTr k´iJjoπL Phvrfú PvU yJKxjJ S PvU PryJjJ FmÄ Kfj PZPu- PvU TJoJu, PvU \JoJu S PvU rJPxuÇ KTPvJr m~PxA mñmºM xKâ~ rJ\jLKfPf \KzP~ kPzjÇ PVJkJuV† Kovj ÛMPu IÓo PvsKePf Iiq~jTJPu f“TJuLj míKav KmPrJiL @PªJuPj PpJVhJPjr TJrPe mñmºM k´gomJPrr oPfJ PVslfJr yP~ TJrJmre TPrjÇ Frkr PgPT Êr∆ y~ fJr KmkämL \LmjÇ 1940 xJPu KfKj KjKUu nJrf oMxKuo uLPVr ZJ© xÄVbj KjKUu nJrf oMxKuo ZJ© PlcJPrvPj PpJV PhjÇ T¢rk∫L FA xÄVbj PZPz? 1943 xJPu PpJV Phj ChJrk∫L S k´VKfvLu xÄVbj Pmñu oMxKuo uLPVÇ FUJPjA xJKjúPiq @Pxj ÉPxAj vyLh PxJyrJS~JhtLrÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~ gJTJTJuLj xoP~ rãevLu T¢rk∫L KjKUu nJrf oMxKuo ZJ© PlcJPrvPjr Tftífô Umt TrPf KfKj k´KfÔJ TPrj kNmt kJKT˜Jj oMxKuo ZJ©uLVÇ nJwJ @PªJuPjr xo~ rJ\QjKfT PjfJ KyPxPm Ifq∂ èr∆fôkNet nNKoTJ kJuj TPrj PvU oMK\mÇ 1948 xJPu nJwJr k´Pvú fJÅr PjfíPfôA k´go k´KfmJh FmÄ ZJ© iotWa Êr∆ y~ pJ YNzJ∂ „k Pj~ 1952 xJPur 21 Plms∆~JKrPfÇ iLPr iLPr KfKj yP~ CPbj

hNrhvtLfJ FmÄ k´ùJxŒjú FT TMvuL rJ\QjKfT PjfJÇ Fxo~ PvU oMK\m oMxKuo uLV PZPz Phj FmÄ PyJPxj PxJyrJS~JhtL FmÄ oJSuJjJ nJxJjLr xJPg KoPu Vbj TPrj @S~JoL oMxKuo uLVÇ KfKj hPur k´go pMVì xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yjÇ 1953 xJPu KfKj hPur xJiJre xŒJhPTr hJK~fô kJjÇ 1954 xJPur xJiJre KjmtJYPj \~L yP~ pMÜl∑≤ xrTJPrr TíKw oπL yj oMK\mÇ 1956 xJPu PTJ~JKuvj xrTJPrr oKπxnJ~ Kv· S mJKe\q oπeJuP~r hJK~fô kJj KfKjÇ 1963 xJPu PyJPxj PxJyrJS~JhtLr oífqMr kr @S~JoL oMxKuo uLPVr xnJkKf KjmtJKYf yj PvU oMK\mÇ KfKj KZPuj @A~Mm UJPjr PoRKuT Vefπ fP•ôr T¢r xoJPuJYTÇ

PVRrPmJöôu xÄVsJoL AKfyJPxr FT FTKa oJAuluTÇ @r FA xÄVsJPor C“x KZPuj mñmºM oMK\mÇ hLWt kKrâoJ~ 1971 xJPur 7A oJYt PrxPTJxt o~hJPj xJrJ Phv PgPT @Vf uã uã IPkãJoJj \jfJr. xJoPj FPx mJñJuL k´JPjr PjfJ mñmºM, PTJj TJVP\ PuUJ TKmfJ j~, TJPrJ mPu PhS~J PTJj nJwj j~, fJÅr ÂhP~r VnLr IjMnMKf, PhvoJfíTJr k´Kf IxLo nJPuJmJxJ, mJñJuLr k´Kf IxLo oo•ôPmJi xmKTZM KoKuP~ hrJ\ TP£ kJb TrPuj fJr Ior TJmq FmJPrr xÄVsJo oMKÜr xÄVsJo/ FmJPrr xÄVsJo ˝JiLjfJr xÄVsJo"Ç PxKhPjr PhS~J nJwPe KfKj @®kKrY~, ˝JiLjfJ, IKiTJr FmÄ oMKÜ I\tPj pMP≠r cJT KhP~KZPujÇ fJr PxA m\sTP£r nJwjKa AKfoPiq xmtTJPur

1966 xJPu uJPyJPr IjMKÔf KmPrJiL huèPuJr \JfL~ xPÿuPj PvU oMK\mMr ryoJj GKfyJKxT 6 hlJ hJKm C™Jkj TPrjÇ FA Z~ hlJ KZu kNmt kJKT˜JPjr ˝J~•ôvJxPjr „kPrUJÇ oMK\Pmr 6 hlJr k´Kf \jVPer mqJkT xogtPj nLf yP~ f“TJuLj kJKT˜JKj vJxTPVJÔL @VrfuJ wzpπ oJouJ~ PVs¬Jr PvU oMK\mPTÇ FPf ãM… yP~ SPb mJÄuJr xo˜ \jVeÇ \jPrJPwr TJPZ jKf ˝LTJr TPr FT kptJP~ fJÅPT oMKÜ KhPf mJiq y~ PvJwTPVJÔLÇ 1969 xJPur 23 Plms~M JKr dJTJr PrxPTJxt o~hJPj PTªsL~ ZJ© xÄVsJo kKrwPhr CPhqJPV PvU oMK\mMr ryoJjPT Vex’itjJ PhS~J PxUJPjA C™JKkf y~ FVJr hlJ hJKm pJr oPiq Z~ hlJr xmèPuJA hlJA I∂ntÜ M KZuÇ uJPUJ oJjMPwr FA \oJP~f PvU oMK\mMr ryoJjPT ÈmñmºM' CkJKiPf nNKwf TrJ y~? 1969 xJPur 5 KcPx’r @P~JK\f FT \jxnJ~ mñmºM PvU oMK\m kNmt mJÄuJr jJoTre TPrj ÈmJÄuJPhv'Ç 52, 62, 66 @r 69-Fr oyJj VeInqM™JPjr kg PkKrP~ 70-Fr GKfyJKxT KjmtJYPj KjrïMv Km\~ xmA mJXJKu \JKfr

oMK\Pmr 6 hlJr k´Kf \jVPer mqJkT xogtPj nLf yP~ f“TJuLj kJKT˜JKj vJxTPVJÔL @VrfuJ wzpπ oJouJ~ PVs¬Jr PvU oMK\mPTÇ FPf ãM… yP~ SPb mJÄuJr xo˜ \jVeÇ \jPrJPwr TJPZ jKf ˝LTJr TPr FT kptJP~ fJÅPT oMKÜ KhPf mJiq y~ PvJwTPVJÔLÇ

xTu KmkämL oyJjJ~TPhr nJwPjr oPiq PvsÔfo mPu ˝LTíKf uJn TPrPZÇ P\Tm F Klø KmvõP\JzJ nJwPer Pp xÄTujKa k´TJv TPrPZj fJr jJo ÈCA vqJu lJAa Ij hq KmPYxx: hq K¸PYx A¿kJ~Jrc KyKˆs'Ç 2013 xJPu u¥j PgPT FA mAKa k´TJKvf y~Ç FA mAP~ mñmºM PvU oMK\mMr ryoJPjr 7A oJPYtr GKfyJKxT nJweKa Èhq ˆsJVu Khx aJAo A\ hq ˆsJVu lr AK¥PkjPc¿' KvPrJjJPo rP~PZÇ FA mAKa ÊrÊ yP~PZ KUsÓkNmt 431 xJPu PhS~J nJwe KhP~Ç KvPrJjJo : ÈKlCPrjJu SPrvj'Ç mAKaPf I∂ntMÜ KÆfL~ nJweKa @PuT\J¥Jr hq PVsParÇ mñmºMr FA nJweKar \jq @orJ VKmtfÇ kKrPvPw 1971 xJPur 25 oJPYrs TJPuJrJPf kJTyJjJhJr mJKyjL Kjr˘ mJXJKur Ckr KjKmtYJPr VeyfqJ YJuJPjJr ImqmKyf kr mñmºM mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ PWJweJ TPrjÇ FKhPT kíKgmLr KmKnjú PhPvr, KmKnjú \JKfr AKfyJx kptJPuJYjJ TrPu Foj FTKa mqKÜr jJo YPu @Px, Pp SA \JKfr âJK∂TJPu \JKfPT xïa PgPT oMKÜr KhvJ PhKUP~ C•rPer kPg KjP~ pJ~Ç Foj FT\j oyJoJjm mJ oyJj mqKÜ mñmºM PvU oMK\mMr ryoJjÇ \JKfr\jT mñmºM ÊiM FTKa jJoA j~, FTKa oMKÜr kg, FTKa KmvõJPxr jJoÇ KfKj KZPuj mJñJKu \JKfr kg k´hvtT S \JKfr oMKÜr jJ~TÇ pfTJu iPr k∞J-PoWjJ-PVRrL poMjJ myoJj gJTPm, ffTJu mñmºMr jJo mJXJuL \JKfr I∂Pr uJKuf yP~ gJTPm YLrIoäJj yP~Ç mJXJuL \JKfr \jT mñmºM PvU oMK\mMr ryoJjPT PhUJr xMPpJV @oJr y~Kj. TJrj 1970 xJPu @oJr \jìÇ 1975 xJPur 15A @VÓ WJfTrJ pKh \JKfr \jTPT yfqJ jJ TrPfJ fJyPu @oJPhr of k´\jìPhr y~fmJ FA KmvJu oPjr oyJjJ~PTr xJKjhq kJmJr xMPpJV yPfJÇ FA @kPxJx ÊiM @oJr FTJr j~, @oJPhr of jm k´\jìPhr x∂JjPhr @\Lmj FA @kPxJx myj TPr YuPf yPmÇ fmMS @oJr QvvPmr uJKuf ˝kú QTPvJPrr CòôJx, PpRmPjr IjMnNKf, nJPuJuJVJ S-nJPuJmJxJr k´JPer xÄVbj mJÄuJPhv ZJ©uLPVr ÛMu\Lmj PgPT mñmºMr FT\j @hKvtT VKmtf-ZJ©uLV TotL KyxJPm TJ\ TrJr Pp xMPpJV yP~KZPuJÇ F\jq KjP\PT ijq S xMnJVqmJj oPj TrKZÇ mñmºM PvU oMK\mMr ryoJjPT PhUPf jJ kJru S 1975 Fr 15A @VÓ yfqJTJP¥r UMjLPhr KmYJPrr @PªJuPjr rJ\kPgr QxKjT KyxJPm ZJ©\LmPj uzJA xÄVsJo TPrKZÇ yP~PZ KmYJr, FaJA @oJr rJ\QjKfT \LmPjr Yro kJS~JÇ @\ S mñmºMr jLKf S @hPv rP~KZ Iau.gJTPmJ YLrTJu FA mJxjJ PrPU mñmºMr xkú PxJjJr mJÄuJ k´KfÔJr uPãq oJjjL~ k´iJjooπL Phvrfú PvU yJKxjJr KcK\aJu mJÄuJr @PuJr KoKZuPT FKVP~ KjPf TJ\ TPr pJPmJ mñmºMr \jìKhmPx PyJT @oJPhr hL¬ vkgÇ \~ mJÄuJ, \~ mñmºM, mJÄuJPhv KYr\LmL PyJTÇ PuUT kKrKYKf: míPaPjr TKoCKjKa xÄVbT xJPmT ZJ©PjfJ S KaKn xJÄmJKhT oKTx ojxMr @yoh, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr PTªsL~ xhxq, SP~ux pMmuLPVr xJPmT xnJkKf FmÄ \JKˆx lr mJÄuJPhv P\PjJxJAc 1971 ACPTr TjPnjJr Fr hJK~fô kJuj TrPZjÇ


TKoCKjKa xÄmJh

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 25

pMÜrJ\q pMm xÄyKf'r @ymJ~T TKoKa PWJweJ jJK\r mJ\Jr FcáPTvj F¥ SP~uPl~Jr ojxMr @uo @ymJ~T, \muM CK¨j xhxq xKYm asJˆ ACPT'r IKnPwT 22 oJYt

pMÜrJ\q \JfL~ pMm xÄyKfÈr jfáj @ymJ~T TKoKa ßWJwjJ TrJ yP~PZÇ ßWJKwf jfáj TKoKaPf xJPmT xhxq xKYm ojxMr @uo'ßT @ymJ~T S \muM CK¨jPT xhxq xKYm TPr 51 xhxq KmKvÓ @ymJ~T TKoKa ßWJwjJ TPrPZ \JfL~ pMm xÄyKf'r ßTªsL~ TKoKaÇ Vf 27 ßlms∆~JrL \JfL~ pMm xÄyKf'r ßTªsL~ @ymJ~T @uoVLr KxThJr ßuJaj S xhxq xKYm lTr∆u @yxJj vJy\JhJ ˝JãrLf FT ßk´x KmùK¬Pf \JjJPjJ y~ \JfL~ kJKatr PY~JroqJj kuäLmºá ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr @hPvtr k´Kf IKmYu @˙J, nJPuJmJxJ S xJÄVbKjT hãfJr TJrPj \JfL~ pMm xÄyKf'r ßTªsL~ TKoKa pMÜrJ\q pMm xÄyKfPT @PrJ vKÜvJuL S xJÄVbKjT TJptâoPT VKfvLu TrPf jfáj FA @ymJ~T TKoKa ßWJwjJ TPrPZÇ ojxMr @uo @ymJ~T S \muM CK¨j xhxq xKYm ZJzJS PWJKwf @ymJ~T TKoKar

IjqJjqrJ yPuj pMVì @ymJ~T èu\Jr @yoh, ßvU jMr ÉPxj, AorJj jMr jJKmu, Fx F KvæLr @yoh KvmuL, @»Mu ßoJKyf, xhxq TKmr @yPoh, ßoJyJÿh vJy\JyJj, oMKyhMu oJZáo, xJKym @uL, èuJo ßoJ˜lJ oJoMj, @Tou ßyJxJAj, oJr∆l @yPoh fJlJhJr, Kl\Mr

@yPoh, \JoJu CK¨j, ZJKuT @yPoh, ojxMr TJKhr, ACjMx @uL, ZJPuy CK¨j, mhr∆u AxuJo, jMr∆u AxuJo, ßhPuJ~Jr @yPoh, AxuJo CK¨j, r∆Éu @yoh ßYRiMrL, rKvT CK¨j, ßyJxJAj @uL, rAx TJoJuL, ßxKuo fJKyh, @»Mu jMr oMKjr, ‰x~h kuJv @yPoh,TJuJo @yPoh, jJ\ @yoh, TKlu CK¨j, \Kxo CK¨j, ßr\S~Jj ßyJxJAj,mJhvJy CK¨j, fJP~l CK¨j, ßoJ” fJuyJ yJo\J Ko~J, AxuJo CK¨j, mJmM Ko~J,FyxJj @yPoh fáKT, @»Mu yJhL, \JoJu ßyJxJAj, \JPyh Ko~J, xJoZáu AxuJo, yJo\J CK¨j, TJoJu @yPoh, @»Mu TJKhr,xJKuo fJKyh S @»Mj jNr oMKjoÇ

jJK\r mJ\Jr FcMPTvj F¥ SP~uPl~Jr asJˆ ACPT'r FKéKTCKan TKoKar xJiJre xnJ Vf 13 oJYt PxJomJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa PrˆMPrP≤ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr PY~JroqJj PoJyJÿh

oMvJKyh PyJxJAj Fr xnJkKfPfô S pMVú xJiJre xŒJhT Fo F @uL'r kKrYJujJ~ xnJ~ mÜJrJ mPuj , @gt -oJjmfJr TuqJPer \jq oJjmfJmJhL FThu C¨JoL oJjMPwr k´PYˆJr lxu F asJˆ PT @VJoL KhPjr \jq FTKa

mOPaPjr xmthuL~ CuJoJP~ ßTrJPor k´KfmJh

mJÄuJPhv xMKk´o ßTJat k´Jñe ßgPT xŒsKf ˙JKkf V´LT ßhmL oMKft IkxJre S ßylJ\Pf AxuJPor 25 vLwt˙JjL~ CuJoJP~ ßTrJo S AxuJoL ßjfímOPªr KmÀP≠ \JKrTrJ ßV´lfJrL krS~JjJ IKmuP’ k´fqJyJPrr @ymJj \JKjP~ mOPaPjr xmthuL~ CuJoJ xÄVbj mJÄuJPhvL oMxKuox ACPTÇ Vf 12 u¥Pjr ßx≤Jr lr AxuJKoT VJAPc¿ Fr ßxKojJr yPu o\KuPx KT~JhPfr xhxq k´mLj @PuPoÆLj yprf oJSuJjJ \oPvh @uL xJPyPmr xnJkKfPfô CuJoJP~ ßTrJo S @AoMqP~ oJxJK\hPhr KjP~ FT k´KfmJh xnJ S ßVJuPaKmu xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xrTJPrr FPyj TotTJP¥ VnLr CPÆV S KjªJ k´TJv TPr muJ y~ xMkL´ o ßTJPatr xJoPj V´LT ßhmLr

oMKft ˙Jkj TPr xrTJr ßhPvr AxuJo Kk´~ fJSKyhL \jfJr KmvõJx S BoJj @KThJ~ xrJxKr @WJf TPrPZÇ mOKav @oPu KjKotf xMKk´o ßTJat nmjKa k´J~ hMAvf m“xr kPr FPx Fr xJoPj FUj oMKft ˙JkPjr FA f“krfJPT ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ

k´mJxL mJuJV†-SxoJjL jVr FcáPTvj asJˆ Fr

Restaurant for Sale in Shop Shire vk vJ~JPrr CunJryqJŒaj ßrJPctr KxkjJu FuJTJ~ kKrYJujJr InJPm, nJu Km\Pjx xŒjú AouL (Imli) ßrÓMPr≤Ka KmKâ TrJ yPmÇ FPf hMA ßmcr∆Por IJuJhJ käJa IJPZ FmÄ ˆJlPhr \jq 4Ka ßmcr∆o IJPZÇ w 18 years open lease w 70 seaters w Fully new furbished and fully licences w Large parking area available w Rent + Rate: £22,000 w oNuq IJPuJYjJ xJPkPã PpJVJPpJV:

KmPvw S xJiJre xnJ 9 FKk´u

IJxxJuJoM IJuJATáo,

k´mJxL mJuJV†-SxoJjL jVr FcáPTvj asJPˆr xÿJKjf asJKˆPhr \JjJPjJ pJPò ßp, xÄVbPjr FT KmPvw S xJiJre xnJ IJymJj TrJ yP~PZÇ

fJKrU: 09 FKk´u, rKmmJr xo~: KmTJu: 4.30 WKaTJ

˙Jj: Micro Business Centre, London E1 5NP

IJPuJYq xNKY:

Lindsey: 07817 516 557, Ranu: 07473 968 461 KmPvw xnJ

‘ IJkKj KT ILR mJ ACPrJKk~Jj kJxPkJatiJrL? ‘ IJkKj KT AÄPrK\ KvUPf mJ KcV´L KjPf AòáT? ‘ IJkKj KT mZPr IKfKrÜ £7,000 - £13,000 kJC¥ ßkPf YJj?

Km˜JKrf \JjPf IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j 241/A, 3rd Floor, Whitechapel Road, London E1 1DB Phone: 07411 943 338 / 07847 207 667 Email: a.visaworld@gmail.com, www.amvworld.com

CuJoJP~ ßTrJo IKnof mqÜ TPrj mJÄuJPhv FTKa oMxKuo k´iJj ßhvÇ vfTrJ 95 nJV oMxuoJPjr ßhPv xMKk´o ßTJPatr xJoPj FA oMKft k´KfKj~f BoJjhJr ßhr oPj @WJf TrPmÇ CuJoJP~ ßTrJo @rS mPuj xrTJPrr FA Kx≠JP∂r kãJu’j TPr ßTC ßTC ßpoj muJr ßYÓJ TPrPZj ßp, FA oMKft yPuJ oMKÜpMP≠r ßYfjJr k´fLTÇ FTKa mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpM≠PT Kmhs∆k TrJr xJKouÇ oMKft n\j mJ IYtjJ ßTJjnJPmA oMKÜpMP≠r ßYfjJ KZu jJÇ CuJoJP~ ßTrJo mPuj, oJjjL~J k´iJjoπL mPuPZj ßhvPT KfKj ohLjJr xhj IjMpJ~L YJuJPmj IgY xMKk´o ßTJat k´JñPe ˙JKkf FA oMKft AxuJo @TLhJ KmvõJx S oMxuoJjPhr iotL~ ßYfjJr xŒNet KmPrJiLÇ

oPcu xÄVbPj kKref TrPf xmJAPT FTxJPg TJ\ TrPf yPm Ç mÜJrJ @VJoL 22 oJYt kNmt u¥Pjr rP~u KrP\K¿ yPu IjMKÔfmq jJK\r mJ\Jr FcMPTvj F¥ SP~uPl~Jr asJˆ ACPT'r IKnPwT S k´go oqJVJK\j ÍPfkJ∂r" Fr k´TJvjJ xlu TrPf xÄVbPjr xTu asJKÓ, xhxq- xhxqJ, ÊnJjMiqJ~LPhr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ y~ Ç asJˆ Fr Pk´x F¥ kJmKuKxKa PxPâaJKr FjJo PYRiMrL'r PfuJS~JPfr oJiqPo ÊÀ yS~J xnJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr CkPhÓJ IiqJkT oJxMh @yPoh, Pas\JrJr fÉr @uL, nJAxPY~JroqJj FjJoMu yT, nJAxPY~JroqJj oTxMh ryoJj, \P~≤ PxPâaJKr oMyJÿh SmJAhMr ryoJj \MPjh, FcMPTvj PxPâaJKr ATmJu @yPoh, IKlx PxPâaJKr vJoLo @yPoh, xhxq PhRuf PyJxJAj, xhxq jJKxr CK¨j UJj PxmMuÇ

xJiJre xnJ

z kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf z IjMkK˙Kfr \jq IkrJVfJ k´TJv z xnJkKfr ˝JVf mÜmq z KmVf xnJr TJptKmmreL kJb FmÄ CØáf kKrK˙Kf KjP~ IJPuJYjJ S Kx≠J∂ z KvãJ k´P\Ö x’Pº VbjfPπr xÄPvJijL KjP~ IJPuJYjJ z KmKmi

z kKm© ßTJrIJj ßfuJSuJf z IjMkK˙Kfr \jq IkrJVfJ k´TJv z xnJkKfr ˝JVf mÜmq z KmVf xnJr TJptKmmreL kJb FmÄ CØáf kKrK˙Kf KjP~ IJPuJYjJ S Kx≠J∂ z mOK• Kmfre x’Pº IJPuJYjJ z TJptTrL TKoKar xhxq IjMkK˙Kfr \jq IJPuJYjJ z jmJVf asJKˆPhr xJKatKlPTa Kmfre z KmKmi

CÜ KmPvw S xJiJre xnJ~ IJkjJPhr CkK˙Kf TJojJ TKrÇ IJoπPe PoJyJÿh yJr∆j-Ir-rvLh xJiJre xŒJhT PoJmJAu: 07973 956 076

k´mJxL mJuJV†-SxoJjL jVr FcáPTvj asJˆ


26 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

TuJo

mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ xÄV´Jo ∏ GKfyJKxT 7A oJYt ∏ oMKÜpM≠ S mñmºá vJoxMK¨j IJyoh oJˆJr Plms∆~JrL nJwJr oJxÇ IJr oJYt yu ˝JiLjfJr oJxÇ kOKgmLr mMPT Foj KTZá mqKÜr IJKmntJm yP~PZ pJPhr ßjfíPfô fJPhr Kj\ Kj\ \JKfr oMKÜ ˝JiLjfJ IK\tf yP~PZÇ mJÄuJPhPvr mMPT pMPV pMPV IPjT ojLwLr \jì yP~PZÇ fJrJ KmKnjú nJPm oJjm ßxmJ TPr ßVPZjÇ KT∂á ßvU oMK\mMr ryoJj jJPo lKrhkMPrr aáñL kJzJ~ 1920 xJPur 17A oJYt \jì V´yjTJrL mJÄuJ oJP~r x∂Jj ßVJaJ KmPvõ IJPuJzj xOKÓ TPr IxJiq xJij TPr mJXJKu \JKfr \jq KmPvõr oJjKYP© mJÄuJPhv jJPo FTKa ˝JiLj xJmtPnRo rJÓs k´KfÔJ TPr ßVPZjÇ fÅJr FA xlufJ ybJ“ TPr IJPxKjÇ hLWt IJPªJuj xÄV´Jo TrPf yP~PZÇ fÅJPT Tf ß\u \MuMo IfqJYJr xyq TrPf yP~PZÇ kJKT˜JPjr ßfAv mZPrr vJxjJoPur oPiq 14 mZr 8 oJx ß\u UJaPf yP~PZÇ ÊiM fJA j~Ç fÅJPT mJr mJr lÅJxLr TJPÓ KjP~ pJS~J yP~PZÇ mñmºá oMK\Pmr rJ\QjKfT k´ùJ, xJyx, IJPkJwyLj S Kjrux xJijJr lPuA IJorJ mJXJuLrJ KmPvõr mMPT ˙Jj TPr KjPf PkPrKZ FTKa ˝JiLj \JKfr optJhJ KjP~Ç nJwJ IJPªJuPjr oiqKhP~ mJXJKu \JKfr rJ\QjKfT, IgtQjKfT, xJÄÛíKfT, xJoJK\T S IJfìk´KfÔJr ßp IJPªJuj ß\PV CPbKZu ßxA xÄV´JoPT YázJ∂ uPã KjP~ pJmJr \jq mJñJKu \JKfr IKmxÄmJKhf ßjfJ ßvU oMK\mMr ryoJj mJÄuJPhPvr oJjMPwr oMKÜr xjh Z'hlJ \JKfr xJoPj ßkv TPrjÇ ßpPyfá kJKT˜Jj xOKÓr kr ßgPTA kNmmt JÄuJr \jVPer Kmr∆P≠ Êr∆ yP~ pJ~ wzpπÇ f“TJuLj kJKT˜JPjr \jPVJKÔr vfTrJ 56 nJV oJjMPwr oJfínJwJ mJÄuJÇ ßTJj \JKfPT i±Äx TrPf yPu k´gPo fJr nJwJr Ckr IJâoj TrPf yPmÇ ßxA uPã kJKT˜JPjr xÄUqJ VKrÔ oJjMPwr nJwJ∏oJP~r nJwJ mJÄuJ ßT CPkãJ TPr ChMtPT kJKT˜JPjr FToJ© rJÓsnJwJ TrJr k´˜Jm VOyLf y~Ç kNmt mJÄuJr oJjMw F irPjr k´˜JPmr KmPrJKifJ TPr mJÄuJPT kJKT˜JPjr Ijqfo rJÓsnJwJ TrJr hJmL \JjJ~Ç mJÄuJPT kNmt mJÄuJr oJjMw rJÓsnJwJ TrJr hJKmPf IJPªJuj Êr∆ TPrÇ nJwJ IJPªJuPjr oiq KhP~ kNmt mJÄuJr oJjMPwr oPiq \JfL~ ßYfjJr ßp CPjìw WPa ßx xÄV´JoPT YázJ∂ uPã KjP~ pJS~Jr \jq ßvU oMK\mMr ryoJj 66 xJPur 7A \Mj mJñJKu \JKfr xJoPj Z'hlJ ßkv TPrjÇ ßvU oMK\m Ifq∂ KmYãefJr oiq KhP~ Z'hlJPT FojnJPm fáPu irPuj pJr I∂rJPu KZu kNmt mJÄuJr ˝JiLjfJÇ Z'hlJ xoV´ kJKT˜JPj IJPuJzj xOKÓ TrPuJÇ mJÄuJPhPvr \jVPer TJPZ Z'hlJ V´yePpJVqfJ uJn TPrÇ KT∂á vJxT Yâ S mJñJKu jJoiJrL f“TJuLj kKÁo kJKT˜JjLPhr fJPmhJrrJ Z'hlJr Kmr∆P≠ wzpPπ Ku¬ yuÇ kNmt mJÄuJr \jVPer IJvJ IJTJ–UJr k´fLT VeoJjMPwr FTò© ßjfJ ßvU oMK\mMr ryoJjPT KYrfPr KjKÁ¤ TPr ßhS~Jr uPã 68 xJPur \Mj oJPx IJA~Nm ßoJjJP~o Yâ ßvU oMK\mPT k´iJj IJxJoL TPr 35 \Pjr Kmr∆P≠ IJVrfuJ wzpπ oJouJ hJP~r TPrÇ mKª Im˙J~ mñmºáPT IoJjMKwT KjptJfj TrJ y~Ç

mJÄuJPhPvr oJjMPwr IJPªJuPjr oMPU IJA~Nm∏PoJjJP~o Yâ 69 xJPur 22 ßlms∆~JrL ßvU oMK\mPT oMKÜ KhPf mJiq y~Ç krKhj 23 ßlms∆~JrL ßrxPTJxt o~hJj mftoJj ßxJyrJS~JKht ChqJPj xmthuL~ ZJ© xÄV´Jo kKrwPhr CPhqJPV VexÄmitjJ xnJ~ uã uã \jfJr CkK˙KfPf ZJ©∏\jfJr kã ßgPT ßvU oMK\mMr ryoJjPT mñmºá’ ßUfJPm nëKwf TrJ y~Ç ßxKhj ßgPTA mñmºá mJÄuJPhPvr xmt˜Prr oJjMPwr j~joKj KyxJPm mJñJKu \JKfr ÂhP~ ˙Jj TPr ßjjÇ Z'hlJr xogtPj kNmt mJÄuJr oJjMw IJS~JoL uLPVr kfJTJ fPu GTqm≠ yuÇ IJxPuJ 70 xJPur 7 KcPx’Prr GKfyJKxT KjmtJYjÇ FA KjmtJYPj mñmºár ßjfíPfô Z’hlJr xogtPj IJS~JoL uLV xoV´ kJKT˜JPj Kjrïáv xÄUqJ VKrÓfJ uJn TPrÇ KT∂á Z'hlJ KnK•T vJxjfπ rYjJ S ãofJ y˜J∂Pr xJoKrT \J∂J KÆofxy aJumJyJjJ Êr∆ TPrÇ ßpPyfá Z'hlJPT kMrJkMKr ßoPj ßjS~J IJr kNmt mJÄuJr ˝JiLjfJPT PoPj ßjS~Jr oPiq ßTJj kJgtTq KZujJÇ Z'hlJr KTZá KTZá IÄv ZJz KhP~ GTqoPf IJxJr of vJxTYPâr k´˜Jm mñmºá xrJxKr k´fqJUJj TPrjÇ mñmºá mJÄuJPhPvr oJjMPwr ˝Jgt KmKWúf y~ Foj ßTJj ZJz mJ IJPkJw TrPf ßTJj Im˙JPfA rJK\ yjKjÇ KfKj fJr Kx≠JP∂ xmthJ IauÇ FofJm˙J~ xJoKrT \J∂J mJñJKu \JKfr Kmr∆P≠ wzpPπ Ku¬ yuÇ \JfL~ kKrwPhr 3 oJPYtr IjMKÔfmq IKiPmvj 1 oJYt ˙KVf ßWJweJ TrPu mJÄuJPhPvr oJjMw ßãJPn ßlÅPa kPz rJ\kPg ßjPo kzPujÇ mñmºá \JKjP~ KhPuj 7A oJYt ßrxPTJxt o~hJPjr \jxnJ~ mJXJKu \JKfr TreL~ xŒPTt pJmfL~ KhT KjPhtvjJ KhPmjÇ FTJ•Prr ßxA GKfyJKxT 7A oJYt hv uã \jfJr CkK˙KfPf mñmºá ßp mÜmq KhP~PZj fJ mJXJKu \JKfr AKfyJPxr xmtTJPur xmtPv´Ô nJweÇ G KhjTJr nJwPer oiqKhP~A YPu IJPx ˝JiLjfJr k´Tf í ßWJweJÇ FA ßWJweJr kr ˝JiLjfJr \jq IJr PTJj ßWJweJr k´P~J\j gJPTKjÇ fmMS 25Pv oJYt TJPuJrJPf yJjJhJrrJ mJñJKu \JKfPT Ufo TPr ßhS~Jr \jq VeyfqJ Êr∆ TrPu 26Pv oJYt k´go k´yPr AKkIJr S~JrPuPxr oJiqPo mñmºá ˝JiLjfJr IJjMÔJKjT ßWJweJS KhP~PZjÇ 7A oJPYtr nJwPe mñmºá CóJre TrPuj IJorJ pUj rÜ KhPf KvPUKZ∏ rÜ IJPrJ ßhm∏ F ßhPvr oJjMwPT oMÜ TPr ZJzPmJ AjvJIJuäJyÇ pJr pJ KTZá IJPZ fJA KjP~ k´˜f á gJT v©∆r ßoJTPmuJ TrPfÇ mñmºá IJrS muPuj KfKj pKh ÉTáo ßhmJr jJS kJPrj mJñJKu \JKfr oMKÜ jJ yS~J kpt∂ IJPªJuj YJKuP~ ßpPfÇ mñmºM ßWJweJ TrPuj FmJPrr xÄV´Jo IJoJPhr oMKÜr xÄV´Jo∏ FmJPrr xÄV´Jo ˝JiLjfJr xÄV´Jo’Ç mñmºár cJPT fJÅrA IJy±JPj xJzJ KhP~ mJÄuJPhPvr oJjMw oJfínKë oPT v©∆ oMÜ TrPf pMP≠ ^ÅJKkP~ kzPuJÇ \~ mJÄuJ∏\~ mñmºá ßväJVJj KhP~ mJÄuJr hJoJu ßZPurJ orekj pM≠ TPrPZ, IJfìJÉKf KhP~PZÇ reJñPj pJS~Jr IJPV oMKÜPpJ≠JrJ mñmºár ßhS~J 7A oJPYtr nJwe ÊPj I˘ yJPf KjP~ ßmr yPfjÇ ßpPyfá FA nJweA oMKÜPpJ≠Jxy xoV´ mJñJKu \JKfPT \MKVP~PZ C“xJy CK¨kjJ S xJyxÇ FA nJweA ˝JiLjfJr oNuoπÇ fgJTKgf FT mMK≠\LKm 7A oJPYtr nJwPer xoJPuJYjJ TPr KuPUKZPuj∏ 7A oJYt ßrxPTJxt o~hJPj uã uã oJjMw, FPhr yJPf muäo, uJKb, rc AfqJKh KZuÇ oMK\m FKhj ˝JiLjfJr ßWJweJ KhPu K©v uPãr kKrmPft TP~Tvf ßuJPTr k´Je KhPf yfÇ KT∂á KmKvÓ xJÄmJKhT S rJ\jLKfKmhrJ mPuPZj 7A oJYt ßvU oMK\m náu TPrPZj Foj irPjr TgJ pJrJ mPuj mJ xoJPuJYjJ TPrj fJPhr rJ\jLKf mJ xorjLKfr ßTJj ùJj

mJ IKnùfJ ßjAÇ ßrxPTJxt o~hJPj uã uã Kjr˘ \jfJPT ju CYJ TrJ xMxKöf kJKT˜JjL xJoKrT mJKyjLr èKur oMPU ßbPu ßhS~J yPfJÇ pJr lPu Kjr˘ \jfJ \JKuS~JjS~JuJmJPVr yfqJTJP¥r ßYP~S KjÔMrfo yfqJTJP¥r KvTJr yPfjÇ kKreKfPf IJoJPhr ˝JiLjfJ TP~T vf mZPrr \jq KmuLj yP~ PpfÇ ßvU oMK\m xJfA oJYt ßp hNrhMKvtfJr kKrY~ KhP~PZj fJ mM^Jr ãofJ xoJPuJYTPhr ßjAÇ FZJzJS mLr oMKÜPpJ≠J ßo\r rKlTáu AxuJo mLr C•o fJr KuKUf kM˜PT mPuPZj∏ 7A oJYt rÜVñJ mAP~ ßhS~Jr \jq dJTJ TqJ≤jPo≤ S KmoJj mJyLjLr ‰xjqrJ pM≠ k´˜Ká f KjP~ Im˙Jj TrKZuÇ xnJ˙u fJT' TPr ßVJuªJ\ mJKyjLr TJoJjèKu mxJPjJ yP~KZuÇ TJoJPjr èKu mwtPjr KjPhtv ßhS~Jr k´˜Ká f KjP~ FTKa kptPmãe ßyKuT¡Jr IJTJPv CzKZuÇ FKy~J UJj FTKa I\MyJf UMÅ\KZu IJâoPer \jqÇ 7A oJPYtr nJwe xŒPTt Ix“ CP¨vq KjP~ KmÃJK∂Tr, IPpRKÜT mÜmq KjP\Phr IPpJVqfJ S IhãfJr kKrY~ xy k´KfKyÄxJ S yLj ojoJjKxTfJr kKrY~ láPa CPbPZÇ FTJ•r xJPur C•Ju KhjèPuJPf mñmºá fÅJr rJ\QjKfT k´ùJ, hNrhMvtfJ S xJyPxr xJPg ßjfífô KhP~ \JKfPT KjP~ FKVP~PZjÇ fUj mñmºár xTu TotTJP¥r k´Kf ßhPvr xmt˜Prr oJjMwxy xJÄmJKhT, mMK≠\LmLxy xmJA xogtj TPr xyPpJKVfJ TPrPZjÇ ßpPyfá fUj mJXJKu \JKf FToJ© mñmºár KhPT fJKTP~KZuÇ pJrJ 3/4 hvT kPr FTJ•Prr TotTJ¥ KjP~ AKfyJPxr KmTíf mqJUqJxy ßjJÄrJ xoJPuJYjJ~ Ku¬ fJrJPfJ YëjJkNKaÇ FTJ•r xJPu FPhr èr∆\jrJS ßYJPU kzJr mJ ßTJj KyxJPmr ßuJT KZPuJ jJÇ pJrJ muPZ mñmºá k´iJjoπL yS~Jr \jq 7A oJPYtr nJwe KhP~PZj fJrJ y~PfJ oNUt j~PfJ ùJjkJkL iNftÇ k´iJjoπL yS~J mñmºár \jq PTJj mqJkJrA KZu jJÇ kKÁoJPhr TgJof Z'hlJr KTZá IÄv ZJz KhPuA kJKT˜JPjr k´iJjoπL yP~ ßpPfjÇ KT∂á mñmºá mJXJKu \JKfr ˝JPgtr k´Pvú TUjS ßTJj IJPkJx mJ ZJz ßhjKj mPuA oMKÜpM≠ S ˝JiLjfJ I\tjÇ mñmºá ßTJj IJPkJx TPrjKj mPuA yJjJhJrrJ 1971 xJPur 25 oJYt mñmºár of oyJj ßjfJPT ßV´lfJr TPr ßaPj ßyÅYPz iJÑJ KhP~ fÅJr KkZj KhPT mªMPTr TÅPá hJ KhP~ IJWJf TPr KjP~ pJ~Ç mñmºáPT mKªr krA A~JKy~J UJj ßmfJr KaKn mÜPmq mPuKZu oMK\m A\ F ßasAaJr, Khx aJAo Ky CAu ja ßVJ IJj kJKjxc F¥ IJS~JoL uLV A\ ToKkäauL mqJ§ F\ F kKuKaTqJu kJKatÇ mñmºá oMK\m 25 oJYt pKh IjqJjqPhr of ßTJgJS YPu ßpPfj fJyPu muJ yf ßvU oMK\m KjP\r k´Je rãJPgt ßhvmJxLPT mªMPTr jPur oMPU, oOfqá r oMPU ßrPU KjP\ kJKuP~ ßVPZjÇ CPuäUq, mñmºá oMK\m TUjS IJPªJujTJrL fÅJr xKñ xJgL S \jfJPT ßrPU kuJ~j IgmJ IJfìPVJkj TPrjKjÇ GKfyJKxT 7A oJYt mñmºár mÜmq KjPhtvjJxy pJmfL~ Kjnëtu S xKbT KZuÇ KfKj GKhj fÅJr hMrhKvtfJ S k´ùJr kKrY~ jJ KhP~ 30/40 mZr kr kJKT˜JjL yJP~jJPhr ßhJxr xoJPuJYTrJ pJ mPuPZ fJ TrPfj mJ muPfj fJyPu G KhjA mJXJKu \JKfr ˝JiLjfJr ˝kú KYrfPr oMPZ ßpfÇ pM≠JkrJiL S fJPhr ßhJxrrJ TUjS oMK\mjVr xrTJPrr TgJS muPf YJ~ jJÇ IgY FA oMK\m jVr xrTJr ßVJaJ oMKÜpM≠ kKrYJujJ TPrPZÇ K\~JCr ryoJjxy xTu ßxÖr ToJ¥Jr oMK\m jVr xrTJPrr KjPhtvjMpJ~L pM≠ TPrPZj, ßmfj nJfJ KjP~PZjÇ FTJ•Prr pM≠JkrJiL S KmFjKk pJrJ 7A oJPYtr nJwPer KmTíKfxy KogqJYJKrfJ~ Ku¬ fJPhr k´KfÔJfJ

èr∆ K\~JCr ryoJj 74 xJPu 26Pv oJYt xJ¬JKyT KmKY©J~ FTKa \JKfr \jì KvPrJjJPo mPuPZj, IJoJPhr \JKfr KkfJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj yPòj kJKT˜JjLPhr xm ßYP~ mz v©∆Ç 7A oJYt ßrxPTJxt o~hJPj mñmºár GKfyJKxT ßWJweJ IJoJPhr TJPZ FT V´Lj KxVjJu mPu oPj yPuJÇ \JKfr KkfJr ChJ• IJymJPj Êr∆ yu IxyPpJV IJPªJujÇ KmFjKk FmÄ fJPhr ßhJxrrJ mñmºár ßTJj ImhJjPT ÊiM I˝LTJr j~, IkmqJUqJ TrJ fJPhr Ijqfo n¥JoLÇ fPm 1/11 Fr xo~ fJPhr Ckr oyJKmkh fUj fJrJ mñmºáPT ÊiM mñmºá j~ \JKfr KkfJ mPu ˝LTJr TPrPZÇ jJPor IJPV mñmºá S \JKfr KkfJ xP’Jij TPrPZÇ Kmkh ßTPa pJS~Jr kr IJmJr ßjJÄrJ xoJPuJYjJxy mñmºár jJo HÆfqkNet nJPm CóJre TPrÇ CPuäUq∏ mñmºá xvrLPr pMP≠r o~hJPj CkK˙f jJ gJTPuS fÅJrA jJPo oMKÜpM≠ kKrYJKuf yP~PZÇ KfKj KZPuj hM\t~, xJyx S IJvõJPxr k´fLTÇ pMP≠r xo~ \~ mJÄuJ ∏ \~ mñmºá FA ßväJVJjKa KZu ˝JiLjfJTJoL mJÄuJPhPvr oJjMPwr Ik´KfPrJ≠ ßk´reJr C“xÇ ˝JiLjfJ, mñmºá S mJÄuJPhv FPT IkPrr xJPg IKmKòjú xŒPTt \KzfÇ FTKaPT ßZPz IjqKa T·jJ TrJA pJ~jJÇ mJXJKu \JKf mñmºár cJPT, fÅJrA IJy±JPj xJzJ KhP~ j~ oJx pM≠ TPr kJKT˜JjL yJP~jJPhrPT mJÄuJPhPvr nëU¥ ßgPT KmfJKzf TPrÇ YJr hvT kPr pJrJ ˝JiLjfJr KmTíf AKfyJx S mñmºár ImhJjPT KogqJr IJv´~ KjP~ T·TJKyjL xJK\P~ xJiJre oJjMwPT KmÃJ∂ TrJr IkPYÓJ TPr ßhPvr vJK∂ vO–UuJ KmWú WaJPjJr Aªj ßpJVJPóZ fJrJ FTJ•Prr kJKT˜JjLPhr hJuJu S fJPhr C•rxNrLÇ ßp pfA VuJmJK\ TPr KogqJ mJPjJ~Ja TgJ mPu ßYÅYJPoYL TPrjJ ßTj mñmºá oMK\Pmr of oyJj ßjfJr \jì jJ yPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ IK\tf yf jJ fJPf xPªPyr ßTJj ImTJv ßjAÇ FUj Tf ßjfJr TgJ muJ yPò KT∂á ˝JiLjfJ xÄV´JPor C•Ju KhjèKuxy oMKÜpMP≠r xo~ FToJ© mñmºá oMK\Pmr jJo S fJr jJPo ßväJVJj ZJzJ Ijq TJPrJ jJo CóJKrf y~KjÇ xoV´ mJXJuL \JKf FToJ© ßvU oMK\m jJPo xJyxL mLr x∂JPjr KhPT IJvJ~ mMT ßmÅPiKZuÇ Ijq ßTJj mqKÜr KhPT j~Ç IJoJPhr ˝JiLjfJr v©∆, oJfínëKor v©∆ ßoJjJPlTrJ oMKÜpMP≠r AKfyJx ßpnJPm KmTíf TrPZ fJ ßpj kJKT˜JjLPhr \Jr\Phr T≥˝Prr k´Kf±jLÇ oMKÜpMP≠ xyJ~fJTJrL IJoJPhr Ko© mJKyjL nJrfL~ Qxjq k´P~J\j ßvPw pgJxoP~ fJPhr ßhPv ßlrf pJS~J FT Kmru WajJÇ IJr fJ x÷m yP~PZ FToJ© mñmºár of oyJj ßjfJr rJ\QjKfT k´ùJ S fÅJr hMrhKvtfJr \jqAÇ IJr mñmºá ˝PhPv ßlrJr krA ßhPvr xTu oMKÜPpJ≠JrJ fJPhr I˘v˘ KmKnjú IjMÔJPjr oJiqPo mñmºár yJPf fáPu ßh~Ç mñmºá Kj\ ˝JiLj ßhPv kJ rJUJr xJPg xJPg ßhPvr IJAj∏vO–UuJ pJmfL~ ˝JnJKmT Im˙J~ KlPr IJPxÇ oJjm AKfyJPx mJXJKu \JKfr Ináqh~ FT pMVJ∂TJrL WajJÇ IJr ßxA pMVJ∂TJrL AKfyJPxr xsÓJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJjÇ mñmºá oMK\m IJoJPhr ˝JiLjfJr IKmxÄmJKhf ßjfJÇ fJÅrA ßjfíPfô mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ IK\tf yP~PZÇ mñmºáA ˝JiLjfJr oyJjJ~T, ˝JiLjfJr ˙kKf, ˝JiLjfJr ßWJwT S \JKfr KkfJÇ vJoxMK¨j IJyoh oJˆJr xy xnJkKf pMÜrJ\q IJS~JoL uLV

IJkKj KT csJAKnÄ KgSrL ßaˆ kJv TrPf kJrPZj jJ? are you STruggling To paSS Driving Theory TeST? Worldwide air Ticket Money Transfer Cargo / Courier

Special offer Lodon - Dhaka - London - £445 London - Sylhet London - £550 London - Chittagong - London - £525

Why not call us today - Tel: 020 3489 2446 email: info@skyexpress2travel.com, mfshah83@yahoo.com

180 Mile end road, london e1 4lJ uk

We Can help you...

IJorJ IJkjJPT xJyJpq TrPf kJKr... Our successful Driving Theory preparation lessons can help you to pass the test and go for practical.

Contact: Skills Zone Training Centre 419 Roman Road E3 5QS Tel: 07780 780 738 Email: info@skillszone.org.uk


TîJKxlJAc

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ F IJkKj KT kJat-aJAo /láu -aJAo TJ\ UMÅ\PZj? F YJTárL mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? F jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ F IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kpt∂Ç F IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ F ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ F PasKjÄ ßy· F¥ xJPkJPatu mqm˙J IJPZÇ Km˜JKrf \JjJr \jq PpJVJPpJV Tr∆j: IJyPoh - 07403 773 877 07404 505 053

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 27

KxPuPa \J~VJ Kmâ~

TJ\uvJy FuJTJ~ ßoKcPjJnJr kJPv FmÄ cÖrx VJPctPjr PkZPj 14 vfT KjPnt\Ju \Ko Kmâ~ yAPmÇ mJxJ ßgPT mftoJPj oJKxT nJzJ mJm“ 10 yJ\Jr aJTJ IJ~ yPòÇ VqJx, APuTKasT S kJKj xÄPpJV rP~PZÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ PpJVJPpJV” \MPmhJ ßYRiMrL -07392 485 270 \JyJñLr- 07387 194 240

3

kJ©L YJA

KmsKav LLB, MBA KcV´LiJrL, IiNokJ~L, IKmmJKyf mx~ 26, CófJ 5′ 10″ nhs, KvKãf, iJKotT Pp PTJj ß\uJr kJ©L YJAÇ ˆáPc≤ yPu YuPmÇ

PoJmJ: 07459 186 783

P: 680

P: 664

Room 311, 3rd Floor Bow House Business Centre 153 - 159 Bow Road, London, E3 2SE

kJ©L YJA

LARge 2 sToRey ModeRn ViLLA FoR sALe BLoCk: A, RoAd no: 6 shAjALAL UposhoR, syLheT Plot size: 8.25 decimal: 5 Kata each floor has 5 double bedrooms (3 en-suite) lounge, dining room, Kitchen, 4 bathrooms 4 balconeys, Patio area on 1st floor double garage, modern uK fittings on 1st floor close to schools, mosque & Police guard

kJP©r m~x 26, CófJ 5′ 9″ P\uJ - KxPua, KvãJVf ßpJVqfJ u' IjJxt ZJ© KmKkKk KmvõKmhqJu~ pMÜrJ\q ßkvJ ZJ© Totrf oJTtx F¥ ߸¿rÇ

FoR MoRe inFo pLeAse CALL on 07970 98 99 80

PoJmJ: 07710 148 906 P: 669-80

Rates For Classified 1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 5 weeks - £150

Tel: 020 3633 2545

Media

Money Transfer

worldwide money transfer, instant cash, bank deposit

Travels

advertising, news worldwide air stories, videography, tickets, lost passport, photography passport renew

staff Requirement

Recive money in minutes!!

waiter, chef, tandoori chef or kitchen porter

phone: 01582 943036

email:tazexpress@hotmail.co.uk Taz U Ahmed (director) m: 07877398132 124 dunstable road, luton lu1 1eW (1st floor)

IJrmL S mJÄuJ kzJAPf YJA mJxJ~ KVP~ To xoP~ xyLy ßTJrIJj ßvUJPjJ FmÄ mJÄuJ kzJPjJ y~ PpJVJPpJV” TôJrL oJSuJjJ U~r∆u IJoLj 07941 514 163

TECH WORLD E1 LTD. FREE PC HEALTH CHECK : NO FIX NO FEE We offer all the services below at amazing prices: F Virus infection Removal F Overheating Issues F Power jack Repair F Computer Repairs F Liquid Damage F Windows Installation F Screen Replacement WE DO NOT HAVE ANY BRANCHS

SAME DAY SERVICE PC/LAPTOP/ MAC/I-PAD

339 Commercial Road, Stepney/Shadwell, London, E1 2PS TEL: 0203 581 7065, MOB: 0753 311 4473

Director Shadique Ahmed


28 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

KmsPaPj TotPãP© Ky\Jm KjKwP≠r rJ~ IYu

ßTJj ßhPv FA @Aj YuPm KTjJ fJ ßxA ßhPvr \JfL~ @hJuf KjiJtrj TPr KhPmÇ SAxm ßhPvr @hJuf PTJj FTT ioLt~ ßkJwJT mqmyJPrr KmÀP≠ KjPwiJùJPT ‰mwoqoNuT KyPxPm rJ~ KhPf kJPrÇ ÈQmwoqoNuT' xJKorJ @YKmfJ Kfj mZr SA ksKfÔJPj YJTKr TrJr kr pUj Tot˙Pu Ky\Jm krPf ÊÀ TPrj, fUj fJPT YJTKr PgPT mrUJ˜ TrJ y~Ç KfKj hJKm TPrj, iotL~ TJrPe fJr ksKf Qmwoq TrJ yP~PZÇ fPm fJr YJTKrhJfJ ksKfÔJj fJPhr TotPãP©r Kj~oKmKi xÄÛJr TPr TJP\r \J~VJ~Ç ÈPp PTJjS rTo rJ\QjKfT, hJvtKjT IgmJ iotL~ kKrY~myjTJrL PkJvJT mJ ksfLT hívqf fMPu irJ IgmJ F irPjr KmvõJPxr kshvtj' KjKw≠ TPr KhP~KZuÇ @hJuf mPuPZ, fJPhr jfMj Kj~oKmKiPf ÈxJ\PkJvJPT F irPjr KmvõJPxr kshvtj' PTJjS FTKa iot mJ KmvõJPxr PãP© ksPpJ\q j~Ç fJA FKa QmwoqoNuT mPu KmPmKYf yPm jJÇ @hJuPfr rJP~ muJ y~, FTKa ksKfÔJj pKh xrTJKr S PmxrTJKr kptJP~r PxmJVsyeTJrLPhr TJPZ fJPhr KjrPkã nJmoNKft fMPu irPf YJ~ fJyPu PxaJ QmiÇ fPm \JfL~ kptJP~ @hJufPT FaJ KjKÁfnJPm PhUPf yPm Pp, SA ksKfÔJPjr jLKf xm TotYJrLr \jq xoJjnJPm ksPpJ\q yPò KTjJ? FA oJouJr PãP© PmuK\~JPor @hJufPT FaJS KjKÁfnJPm ksoJe TrPf yPm Pp, xJKorJ @YKmfJ'PT PxmJVsyeTJrLPhr xJoPj @xPf y~ jJ; Foj PTJj TJP\ mhKu TrJ x÷m KZu KTjJ?

jqJvjJu A¿MPr¿ ßrAa mJzPZjJ - YqJP¿ur

Fj@AKx 9 ßgPT 10 kJPxt≤ mJzJPjJr ßWJwjJ ßhS~Jr TgJ KZPuJÇ pJ @VJoL mZr ßgPT TJptTr yS~Jr TgJ KZPuJÇ @r 11 kJPxt≤ mOK≠r TgJ KZPuJ 2019 xJPur FKk´u oJx ßgPTÇ

KmsPaPj 13 yJ\Jr oJjMw @iMKjT

oJKTtj cuJrÇ Vf mZr k´go AjPnˆPo≤ lJP¥ 6 KoKu~j kJC¥ mrJ¨ TrJ yP~KZPuJÇ F mqJkJPr pMÜrJP\q hJxfô ßrJPi KmPvõ k´go @Aj TrJ y~Ç FA @APjr jJo yPò ocJtj PämJrL FÖ 2015Ç FA @Aj mPu @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙JPT mqJkT ãofJ ßhS~J yP~PZÇ FA asJÛPlJPxtr ßY~JroqJj KyPxPm hJK~fô KjP~PZj k´iJjoπL ßgPrxJ ßoÇ

xJPmT yJA TKovjJr Ko\JÀu TJP~Pxr oOfMq

yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ oJrJ pJj KfKj (AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJKy rJP\Cj)Ç yJxkJfJPu \LmPjr IK∂o uPVú Ko\JÀu TJP~Pxr xPñ KZPuj fJr ˘L FmÄ hMA PoP~ oJjxL S oJiMrLÇ oJjxL IxM˙ mJmJPT PhUPf u¥j PgPT msJKxKu~J~ ZMPa pJjÇ vKjmJr (11 oJYt) mJÄuJPhv xo~ xTJu xJPz 7aJr KhPT KfKj oífqMmre TPrjÇ Vf 13 PlmsM~JKr msJKxKu~Jr SA yJxkJfJPu võJxTÓ\Kjf TJrPe nKft yj Ko\JÀu TJP~xÇ KfKj PlmsM~JKrr ksgo x¬JPy dJTJ~ KZPujÇ 7 PlmsM~JKr dJTJ PgPT msJK\Pur xJS kJSPuJr CP¨Pv rSjJ PhjÇ PxUJPj KVP~ IxM˙ yP~ kPzj FA TNajLKfTÇ fJr oOfqá Pf ßvJT k´TJv TPrj rJÓskKf FcPnJPTa @»Mu yJKoh S k´iJjoπL ßvU yJKxjJ Ç

asJPŒr oMxKuo Ãoj KjPwiJùJ @mJPrJ mJKfu

KrláCK\Phr \jq 120 Khj KjPwiJùJ rP~PZÇ ßk´KxPc≤ asJŒ mPuPZj- FA KjPwiJùJr TJrPj xπJxLrJ pMÜrJPÓs k´Pmv TrPf kJrPmjJÇ @r xoJPuJYTrJ mPuPZj FaJ ‰mwoqoNuTÇ yJS~JAP~ KjPwhJùJr KmPrJiLfJ TPr @Aj\LKmrJ mPuj, FA KjmJtyL @Phv pMÜrJPÓsr xÄKmiJj KmPrJiLÇ xÄKmiJPj muJ yP~PZTJCPT fJr \JfL~fJr KnK•Pf ‰mwoq TrJ pJPm jJÇ

ÛauqJP¥ @mJPrJ ˝JiLjfJr cJT

2012 xJPur xJPkPã FmJPr ˝JiLjfJr hJKm xogtjTJrLr xÄUqJ ksJ~ KÆèeÇ fPm SA \KrPkr xMkJKrPv muJ yP~PZ, ksJ¬ luJlu IjMTNPu PVPuS FUjA PhvKar lJˆt KoKjˆJr KjPTJuJ ˆJrK\SPjr \jq jfMj VePnJa @øJPjr nJPuJ xo~ j~Ç \KrPk IÄvVsyeTJrLPhr 42 vfJÄv ãofJr KmPTªsLTrPe xogtj \JKjP~PZj, PpUJPj @a vfJÄv ÛKav kJutJPoP≤rA KmkPã of KhP~PZjÇ fPm ˝JiLjfJr kPã xogtj míK≠r krS jfMj VePnJPa \~uJn TrJaJ ˆJrK\SPjr ÛKav jqJvjJu kJKart \jq TÓTr yPm mPu SA \KrPk CPuäU TrJ y~Ç PmsKéa VePnJPar xo~ ÛauqJP¥ KmkPã PnJa KhP~KZPuj 62 vfJÄv \jVe, PpUJPj kPã kPz 38 vfJÄv PnJaÇ fPm SA \KrPk muJ y~, ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) KjP~ mftoJPj xmPYP~ PmKv ÛKav xÄvP~ rP~PZjÇ \KrPk hMA-fífL~JÄv IÄvVsyeTJrL AAC PgPT PmKrP~ @xPf mJ AAC-r ãofJ xLKof TrJr kPã of KhP~PZjÇ PpUJPj 2014 xJPur \joPf FA xÄUqJaJ KZu 53 vfJÄvÇ PxJomJr ˆJrK\Sj \JKjP~PZj, KfKj 2018 mJ 2019 xJPu krmftL VePnJPar hJKm \JjJPmjÇ SA xoP~r oPiq AAC PgPT KmsPaPjr PmKrP~ pJS~Jr Kmw~èPuJ @rS ¸Ó yPmÇ oñumJr KmsKav ksiJjoπL PgPrxJ Po-r oMUkJ© \JKjP~PZj, PmsKéa kKrT·jJ KjP~ fJrJ ÛKav xrTJPrr xPñ TJ\ TrPf @VsyLÇ

k´go kJfJr kr

Pp ßTJj xo~ ßmsKéa KmPu rJjLr ˝Jãr ˆJl KrPkJatJr : KmsKav ksiJjoπL PgPrxJ Po oñumJr mPuPZj, PmsKéa mJ˜mJ~Pjr YNzJ∂ ãPer TJZJTJKZ rP~PZ pMÜrJ\qÇ F KmwP~ r~qJu FPx≤ mJ rJKj KÆfL~ FKu\JPmPgr @jMÔJKjT xÿKfr ksJÑJPu KfKj Foj o∂mq TrPujÇ Fr @PV hLWt @AKj uzJA PvPw PmsKéa Kmu kJx TPr KmsPaPjr kJutJPo≤Ç kJutJPoP≤r CóTã yJCx Im uctPx FKa kJPxr kr ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) ZJzPf pMÜrJP\qr @r PTJjS mJiJ rAPuJ jJÇ FUj ÊiM rJKjr @jMÔJKjT xÿKfr IPkãJÇ oñumJr kJutJPoP≤r CóTã yJCx Im uctPx F KmwP~ TgJ mPuj KmsKav ksiJjoπLÇ KfKj mPuj, @orJ FUjS PmsKéa xNKYr oPiq rP~KZÇ ACPrJPkr xPñ jfMj @KñPT xŒTt ÊÀr \jq FaJ yPm @oJPhr kMPrJ PhPvr \jq FTaJ YNzJ∂ oMyNftÇ hMKj~J\MPz @oJPhr FTaJ jfMj nNKoTJ gJTPmÇ @orJ yPmJ FTaJ vKÜvJuL, ˝JvJKxf KmsPajÇ PgPrxJ Po mPuj, @orJ FaJ PhUJPf xão

yP~KZ Pp ACPrJkL~ ACKj~j fqJPVr krS KmsPaj KTnJPm ACPrJPk Pjfí˙JjL~ Im˙JPj gJTPmÇ F xo~ KfKj Vf x¬JPy ACPrJkL~Jj ACKj~j xJKoPa KjP\r IÄvVsyPer IKnùfJr TgJ fMPu

QmvJUL ßouJ 14 ßo rKmmJr PVJaJ ACPrJPkr oPiq mJXJKur mOy•o @CaPcJr APn≤ ‰mvJUL ßouJ F mZr @P~JK\f yPò 14A ßo rKmmJrÇ hMA hvPTrS ßmKv xo~ iPr @P~JK\f FA ßouJ KmsPaPjr mJXJKu \jPVJKÔr xmPYP~ mz mJKwtT xKÿuPj kKref yP~PZÇ Vf mZr ‰mvJUL ßouJ~ FPxKZPuj k´J~ 45 yJ\Jr oJjMw (ßp ßTJj FTKa xo~ ßouJr oJPb ßxmJr CkK˙f ßgPTPZj 20 yJ\Jr oJjMw)Ç @vJ TrJ yPò, FmJPrr ßouJ CkPnJPVr \Pjq \jxoJVPor xÄUqJ hJÅzJPm 55 ßgPT 65 yJ\JPrr oPfJÇ mJÄuJ xñLf, jOfq, KY©TuJ xyPpJPV mJXJKu \Lmj S xÄÛíKfr Ck˙Jkj k´KfmJPrr ßouJr Ijqfo oNu IjMwñÇ FmJrS ßouJ IjMKÔf yPm CAnJxt KlPøÇ PouJr Khj xTJu 11aJ~ mJéaj Kˆsa ßgPT ÊrÊ yPm ßouJr

@jMÔJKjT KoKZuÇ CAnJxt KlPø ßouJ YuPm ßmuJ 12aJ ßgPT xºqJ 7aJ kpt∂Ç F CkuPã ßo~r \j KmVx mPuj: ‰mvJUL ßouJ mJXJKur TíKÓ-xÄÛíKf CkPnJPV @oJPhr xm TKoCKjKaPT FT TJfJPr FPj xoPmf TPrÇ mJÄuJ jmmwt CkuPã mJXJKu TKoCKjKar FA k´Jem∂ ChpJkj CkPnJPV @Ko xTuPT @oπe \JjJAÇ xÄÛíKf Kmw~T ßTKmPja ßo’Jr TJCK¿uJr @xoJ ßmVo mPuj: Vf mZPrr QmvJUL ßouJ KZPuJ hJrÊe k´Jem∂ FT Kouj ßouJÇ @oJPhr yJ\Jr yJ\Jr mJKxªJ mJÄuJ jmmwt mrPer FA metJdq @P~J\j CkPnJPV xoPmf yP~ gJPTjÇ @Ko @vJ TKr, FmJPrr ßouJ @PVr ßYP~S IPjT ßmKv @TwteL~ FmÄ CkPnJVq yPmÇ

xJAmJr yJouJr @vÄTJ~ KmsPaj

PcÛ KrPkJat : pMÜrJP\qr krmftL \JfL~ KjmtJYPj Àv yqJTJrPhr xJAmJr yJouJr @vïJ ksTJv TPrPZj PVJP~ªJrJÇ F KjP~ @PuJYjJr \jq KmsKav rJ\QjKfT huèPuJr xPñ \ÀKr QmbT @øJj TPrPZj KmsKav PVJP~ªJ S KjrJk•J xÄ˙J ÈVnJetPo≤ TKoCKjPTv¿ PycPTJ~JatJxt' (K\KxFAYKTC) Fr TotTftJrJÇ Èhq xJjPc aJAox' kK©TJ \JjJ~, K\KxFAYKTC-Fr jqJvjJu xJAmJr KxKTCKrKa Px≤JPrr (FjKxFxKx) ksiJj KjmtJyL TqJPrj oJKatj pMÜrJP\qr ksiJj rJ\QjKfT huèPuJr PjfJPhr TJPZ huL~ A≤JrPja mqm˙Jr KjrJk•J P\JrhJr TrPf xJyJPpqr ks˜Jm KhP~ KYKb KuPUPZjÇ K\KxFAYKTC KmPvwùrJ ÈIVsJKiTJr KnK•Pf' KmPhKv yqJTJrPhr yJf PgPT pMÜrJP\qr

rJ\QjKfT mqm˙JPT xMrãJr TJ\ TPr pJPòjÇ xÄ˙JKar @vïJ, r∆v xrTJr xoKgtf yqJTJrJr hPur Inq∂rLj APoAu YMKr TPr mJ KuT TPr rJ\QjKfT huèPuJr xPñ \jVPer Im˙JPjr mqKÜVf fgq ksTJv TrPmÇ fJA fJrJ rJ\QjKfT huèPuJr ÈmqKÜVf fgq' rãJ~ xyJ~fJr ks˜Jm KhP~PZÇ pMÜrJPÓsr PksKxPc≤ KjmtJYPj PcJjJø asJŒPT P\fJPf Àv yqJTJrrJ KmPrJiL PcoPâKaT kJKart I∂f 20 yJ\Jr PVJkj APoAu yqJT TPrPZ mPu IKnPpJV rP~PZÇ FojKT 2015 xJPu \JotJKjr kJutJPoP≤r TKŒCaJr mqm˙J~ IQmi ksPmPvr IKnPpJVS rP~PZ rJKv~Jr KmÀP≠Ç Pp TJrPe pMÜrJP\qr PVJP~ªJ xÄ˙J KmsKav rJ\QjKfT huèPuJr IjuJAj KjrJk•J mqm˙J P\JrhJr TPrPZÇ

iPrjÇ hq ACPrJkL~Jj ACKj~j (PjJKaKlPTvj Im CAhcs~Ju) jJPor FA KmuKa rJKjr IjMPoJhPjr kr KvVKVrA @APj kKref yPmÇ Fr lPu ACPrJkL~ ACKj~j fqJPV

@jMÔJKjTnJPm KmsPaPjr kã PgPT @PuJYjJ ÊÀ TrPf kJrPmj PgPrxJ PoÇ @vJ TrJ yPò, YuKf oJPxr PvwKhPT F KmwP~ xÄmJhoJiqPor xPñ TgJ muPmj KmsKav ksiJjoπLÇ

u¥Pj AÉKh KmPÆwL ßrJc xJAj

PcÛ KrPkJat : IPjT xo~ mJKzPf TáTár gJTPu mJAPrr oJjMwPT \JjJPjJr \Pjq ÈTáTr yPf xJmiJj' oNuT mJeL ßh~JPu aJKñP~ rJUJ y~Ç xJiJref FA xJmiJj mJeLèPuJ KyÄs k´JeLPhr CkK'Kf gJTPu mqmyJr TrJ y~Ç xŒsKf AÉKh \JKfPT ImoJjjJ TPr FoKj FT xJmiJj mJeL ^áKuP~ rJUPf ßhUJ ßVPZ C•r u¥Pjr Igtcé AÉKhPhr FuJTJr xJoPjÇ ßTJj \JKfPT FfaJ KjYnJPm Fr @PV TUPjJ ImoJjjJ TrJ y~KjÇ C•r u¥Pjr ˆqJŒPlJct Kyu AÉKhPhr FuJTJr 200 V\ hNPr Foj FTKa xJmiJj mJeL uJVJPjJ~ kMKuPvr TJPZ KrPkJat ßuUJPjJ yP~PZ FmÄ KrPkJatKa KuKUP~PZ ÈvoKro FjA u¥j' jJPor FTKa AÉKh xÄVbjÇ KrPkJat TrJ xJAjKaPf ÈAÉKh yPf xJmiJj' ßuUJr xPñ IÅJTJ rP~PZ AÉKh xŒshJP~r lJPcJrJ aáKk krJ FT\Pjr ZJ~JKY©Ç

F KmwP~ FuJTJr kKrhvtT hPur xhxq mqJKr mJct mPuj,È WajJKa xMkKrTK·f yS~J~ kMPrJ FuJTJ~ CPÆPVr xOKÓ TPrPZÇ ˆqJŒPlJct KyPur oJjMw FA WajJ~ yfmJTÇ FKa fJPhr \Pjq UMmA IkoJj\jT ' KfKj @PrJ mPuj, ßT mJ TJrJ FA TJ\ TPrPZ fJrJ AÉKhPhrPT xfTt FmÄ C•Ü TrJr \Pjq FA WajJ WKaP~PZÇ FKa UMmA Ikaá k´YJreJ KZuÇ' ˆqJŒPlJct KyPur FoKk Kc~Jj IqJPmJa Kmw~Ka xŒPTt WOeJ k´TJv TPr mPuj, xJAjKa \Wjq S Ik´LKfTrÇ k´J~ 30 yJ\Jr AÉKhr mJx FA ˆqJŒPlJct KyPu Ç k´J~ IitvfJKiT KxjJVPVx rP~PZ kMPrJ FuJTJ \MPzÇ 'JjL~ AÉKhrJ \JjJj, FA irjPr WajJ FmJrA k´go j~Ç Fr @PVS IxÄUqmJr AÉKh KmPÆwLrJ Foj TJ\ TPrPZÇ FA WajJPT ßTªs TPr FT oJPx 32Ka xÄWPwtr WajJS WPaPZ Vf mZPrr FTKa \KrPkÇ


Pvw kJfJr kr

n~Jmy hMKntPãr TmPu

KmkptP~r TgJ mPu @xKZPuj, KT∂á @∂\tJKfT xŒ´hJ~ FPf PTJjS xJzJ Ph~KjÇ \JKfxÄW oyJxKYm @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT xfTt TPr KhP~ mPuj, ÈuJU uJU oJjMw IjJyJr, IkMKÓPf oífqM^MÅKTPf KhjpJkj TrPZjÇ pJ Pp PTJjS xo~ PrJPVr Km˜Jr WKaP~ oyJoJKrr @TJr iJre TrPf kJPrÇ fJrJ UJPhqr InJPm KjP\Phr kÊ FmÄ @VJoL mZPrr \jq \oJPjJ vxq UJS~J ÊÀ TrPu kKrK˙Kfr @rS ImjKf WaPmÇ CPuäUq, \JKfxÄPWr ©Je xÄ˙J APfJoPiq KxKr~Jxy QmKvõT vreJgtL xÄTa PoJTJKmuJ~ KyoKvo UJPòÇ FrA oPiq hMKntã kKrK˙Kf xJoPj @xJ~ \JKfxÄW oyJxKYm @P∂JKjS èPfPrx fJ PoJTJKmuJ~ @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT FKVP~ @xJr @øJj \JKjP~PZjÇ

147 pJ©L KjP~ SxoJjL

CP¨Pvq KxPua PZPz pJ~Ç Fr oJiqPo hLWtKhj kr SxoJjL KmoJmªr PgPT xrJxKr lîJAa YuJYPur kg xMVo yPòÇ FKhPT, KxPua PgPT xrJxKr @∂\tJKfT lîJAa YJuM CkuPã KmoJjmªr uJCP† FT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç FPf ksiJj IKfKgr mÜmq rJPUj PmxJoKrT KmoJj kKrmyj S kptajoπL rJPvh UJj PojjÇ Fr @PV 2015 xJPur 1 Po KxPua PgPT lîJA hMmJAP~r FTKa @∂\tJKfT lîJAa SxoJjL KmoJjmªPr Imrfe TrPuS VsJC¥ yqJ¥KuÄ xÄâJ∂ \KaufJr TJrPe SAKhPjr kr @r PTJj lîJAa IkJPra TrPf kJPrKjÇ fPm, FmJr KrP\≤ F~JrSP~P\r xJPg VsJC¥ yqJP¥KuÄP~r YMKÜr lPu fJPhr lîJAa ImqJyf gJTPm mPu SxoJjL KmoJjmªPrr mqm˙JkT yJKl\ CK¨j @yoh \JKjP~PZjÇ

u¥j @xPZj KxPua 3

vqJPcJ kJmKuT KxKTCKrKa KoKjˆJr ßTîPoa ßrJKy FoKk, TqJrJKm~Jj oyJPhv ßgPT \JoJATJr xJPmT ߈sa KoKjˆJr \MKu~Jj rKmjxj FoKk, ßkKxKlT oyJPhv ßgPT KjCK\uqJP¥r lPrAj, KcPl¿ FmÄ ßasc TKoKar ßckMKa ßY~JrkJxtj c. vJPj KrKf FoKk, @Kl∑TJr fJj\JKj~Jr AjPnˆPo≤ F¥ ߈KcÄ IctJr TKoKar xhxq \~jm @foJj TJKf’J FoKk AKfoPiq xPÿuPj IÄv PjPmj mPu KjKÁf TPrPZjÇ FZJzJS ACPrJk oyJPhPvr pMÜrJ\q ksKfKjKi v´LV´A fJr CkK˙Kf KjKÁf TrPmjÇ CPuäUq IPˆsKu~Jxy KmVf KfjKa xPÿuPj F xTu CkPhÔJPhr CkK˙Kf FmÄ xJKmtT kJrlPot¿ KmYJPr oyJPhvèPuJ KjP~ VKbf FcnJA\JrL TKoKaPf fJPhrPT I∂tnÜ á TrJ yP~PZÇ xPÿuPj IÄv KjPf oJyoMh Cx xJoJh FoKkr ßjfíPfô @PrJ hM\j FoKk mJÄuJPhPvr kPã IÄv KjPYZjÇ xPÿuPj k´KfKjKifô FmÄ ßcKuPVvPjr ßjfífô KoKuP~ KfKj ‰ÆfnJPm FA hJK~fô kJuj TrPZjÇ

TJrL KvP·r xÄTa

Pjéa ß\jJPrvj KaPor jJ\ ßYRiMrL S SKu ryoJjxy @PrJ IPjPTÇ hMÈPvJ mZPrrS ßmvL AKfyJx xPñ KjP~ TJKr mOPaPjr UJmJPrr fJKuTJ~ k´go kZPªr xJKrPf CPb FPxPZ Vf vfPTr YKuäPvr hvPTÇ mJÄuJPhvL fgJ AK¥~Jj TJKrr k´Kf mOKavPhr FA nJPuJmJxJ~ iLPr iLPr TJKr yJCxèPuJ ZKzP~ kPzPZ aJCj ßx≤Jr ßgPT TJCK≤ FKr~J IgtJ“ vyr-jVr ßgPT ÊÀ TÈPr xoV´ ßhPvr k´fq∂ V´JoJûu kpt∂Ç mftoJPj mOKav mJÄuJPhvL oJKuTJjJiLj 12 yJ\JPrr ßmvL ßrˆáPr≤ S ßaATSP~r mJKwtT aJjtSnJr xmtPvw fgq IjMpJ~L 4 hvKoT 2 KmKu~j kJC¥Ç IgY jJjJoMUL xoxqJ~ \\tKrf yP~ mº ymJr kPg mPxPZ FA A¥sJKÓsÇ hã ßvl S ˆJl xÄTa,

AKoPV´vj @Aj, jfáj k´\Pjìr TJKr mqmxJr k´Kf IjJV´y, mqmxJ~LPhr k´KfPpJKVfJ, UJhqJnqJx kKrmftj, PojMPf jfáj jfáj xO\jvLu S ˝J˙qTr UJmJr jJ gJTJ, TJˆoJPrr lác IctJPrS k´pKM Ü KmkäPmr xPñ fJu ßouJPf IjLyJ, CkpMÜ k´KvãPer InJm - FrTo jJjJ xÄTPar TJrPe x¬JPy 2/3aJ TÈPr ßrˆáPr≤ S ßaATSP~ mº yP~ pJPòÇ Fxm xoxqJ xoJiJPjr uPãq FrAoPiq mOPaPjr \jKk´~ mJÄuJ ßaKuKnvj, YqJPju Fx-Fr PTAaJKrÄ xJPTtPur CPhqJPV 2015 xJPu AÄuqJ¥, SP~ux S ÛauqJP¥ kOgT kOgT KrK\SPj 9Ka ßrJc PvJ IjMKÔf yP~PZÇ Frkr 9A ßlms∆~JKr 2016 fJKrPU u¥Pj IjMKÔf y~ 10o ßrJcPvJ S k´go V´qJ¥ Km\Pjx Tj&lJPr¿Ç FKhPT, TJKr A¥JKˆsr xoxqJ KjP~ oNuiJrJr VeoJiqoèPuJS ßmv xrmÇ APTJPjJKoˆ, VJKct~Jj, ßcAKu ßoAu, Korr, PaKuV´Jl ßgPT ÊÀ TÈPr k´J~ k´KfKa xÄmJh oJiqPo TJKr KvP·r mftoJj ßmyJu Im˙J KjP~ hlJ~ hlJ~ xKm˜JPr xKY© k´KfPmhj k´TJKvf yPòÇ Fxm k´KfPmhPj TJKr A¥JKˆsr nKmwqf UMmA IºTJr KyPxPm ßhUJPjJ yPòÇ PrJcPvJ èPuJPf KYK¤f TJKr A¥JKˆsr k´iJj xoxqJèPuJ KjP~ IjMKÔf u¥j Km\Pjx Tj&lJPrP¿r kr 2016-r oJYt oJx PgPT ÊÀ y~ mZrmqJkL uJAn iJrJmJKyT, Èhq PTAaJKrÄ xJPTtu ßvJ: xL\j& S~JjÈÇ mZr \MPz xŒsYJKrf uJAn aT ßvJ-F TJKr KvP·r Cjú~j @PuJYjJ~ ßpxm KmwP~ pMVJ∂TJrL xoJiJj PmKrP~ FPxPZ fJr oPiq KZPuJ, PojM k´JAKxÄ IqJ¥ Tˆ oqJPj\Po≤, ACKjKa IqJ¥ ßTJuJPmJPrvj, FoPmsAKxÄ KjC ßaTPjJuK\x, ßyuKh lác Ikv¿ IqJ¥ KjC TjPx¡x&, lMc ßxAlKa IqJ¥ ßyug ßxAlKa AxMq\, IqJasJKÖÄ hq KjC ß\jJPrvj, TKŒKaÄ CAg IjuJAj PTJŒJKj\, Kk @r oJPTtKaÄ IqJ¥ msqJK¥Ä, AKoPV´vj, ˆJl âJAKxx IqJ¥ KrâáaPo≤, TKŒKavj IqJ¥ xJPˆjqJKmKuKa, lJAjJj&vqu käqJKjÄ, FmÄ Km\Pjx TŒäJP~¿ IqJ¥ ßasAKjÄÇ 28Pv oJYt IjMPÔ~ Km\Pjx TjlJPrP¿ mqmxJK~T xJlPuqr KTZá AKfmJYT ßTAx ˆJKc fáPu irJ yPmÇ FPf ßhUJPjJ yPm xÄTPar oMPUS hãfJr xPñ mqmxJ~LrJ KTnJPm KmKnjú xoxqJr xoJiJj TÈPr xlunJPm mqmxJ YJKuP~ pJPòjÇ xlu mqmxJ~LPhr ßjS~J KmKnjú khPãk, Ppoj PojM APjJPnvj mJ ßojMPf xO\jvLufJ, ˝J˙qTr UJmJPrr kJKvJkJKv jfáj rJjúJr iJreJ S ßTRvu CØJmj, KmPhvL ToLt KjP~JV, FmÄ APkJx (APuTasKjT kP~≤ Im ßxAu KxPˆo), @AkqJc k´níKf KcK\aJu ßaTPjJuK\Pf KmKjP~JV AfqJKh Kmw~ fáPu irJ yPmÇ KmKnjú ßTAx ˆJKcPf ßhUJ ßVPZ, Kj\˝ msqJP¥r AToJxt IctJr IjuJAj xJAa VPz fMPu Fr pgJpg oJPTtKaÄ mJ KmkePjr oJiqPo FrAoPiq IPjT PrˆáPr≤ mqmxJ~L \Jˆ Aa, yJÄKr yJCPxr oPfJ mz mz oMjJlJV´JxL TKovjKnK•T IctJr IjuJAj käqJalPotr yJf ßgPT ßryJA ßkP~PZjÇ fJrJ Fr oJiqPo UrY mJÅKYP~ oMjJlJ mJzJPf xão yP~PZjÇ Knjú @PrTKa AKfmJYT ßTAx ˆJKcPf ßhUJ pJ~, ßrˆáPr≤ mqmxJ~LrJ fJPhr ˆJlPhr ˝J˙q S UJhq KjrJk•J k´Kvãe ßTJxt xŒjúj TPr, KTPYj ToLtPhr @˙J mJzJPf S jJjJ rTo SP~Pˆ\ mJ IkY~ ßrJPi xão yPòjÇ PxAxPñ fJPhr UJhq ˝J˙qKmKi oJ©J (lác yJAK\P~j ßrAKaÄ) PÛJPrS CjúKf uãq TrJ ßVPZÇ ßTAaJKrÄ xJPTtPur lJC¥Jr S Èhq ßTAaJKrÄ xJPTtu ßvJÈFr FKéKTCKan k´KcCxJr ßoJyJÿh @»Mu yT mPuj"F mZr @oJPhr KÆfL~ xPÿuj TJKr xÄTPar TJptTr xoJiJj fáPu irPmÇ xPÿuPj PvJjJ yPm ßxAxm xlu ßrˆáPr≤ mqmxJ~LPhr TgJ pJrJ ßTAaJKrÄ xJPTtPur oJPxr kr oJx k´YJKrf KmKnjú f•ô, fgq, S krJovt V´yj FmÄ mJ˜mJ~j TPrPZjÇ TKoCKjKa S jJjJ rTo mqmxJK~T PjaS~JPTtr FA V´qJ¥ TjlJPrP¿ xJKou yP~ @orJ \Jjm, KTnJPm UrY mÅJKYP~ oMjJlJ I\tj TrPf y~ FmÄ Ifq∂ k´KfPpJKVfJoNuT

KxPua vyPrr hrVJ ßVAa S UJxhKmPr \Koxy mJxJ KmKâ KxPua vyPrr k´JePTªs hrVJ ßVAPar YªjaáuJ~ 30 PcKxPou \J~VJxy mJxJ KmKâ yPmÇ 5fuJ lJCP¥vPjr mJKzKa 2fuJ kpt∂ ToKkäa TrJÇ hMA fuJ ßgPT oJPx nJzJ @Px 65 yJ\Jr aJTJÇ FZJzJ UJxhKmr oxK\h xÄuVú 5fuJ mJxJ KmKâ yPmÇ @iMKjT Kc\JAPj ‰fKr TrJ KmKøÄÇ hMAfuJ ßgPT oJPx nJzJ mJmf 35 yJ\Jr aJTJ @PxÇ

Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV - 07956543710

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 29

mJ\JPr, TKbj IgtQjKfT IYuJm˙J~ KTnJPm xJlPuqr xPñ KaPT gJTJ pJ~Ç mftoJj mJ˜mfJ~ UMm I· xÄUqT mqmxJ uJn\jT Im˙J~ rP~PZÇ ßmvLr nJV mqmxJ-A KjfqKhj xÄV´JPor oiq KhP~ PTJPjJ rTPo KaPT @PZÇ hã mqmxJ~LPhr xJlPuqr TJKyjL S KmKnjú k≠Kf fáPu iPr FA mJ˜mfJ kJPã PhS~JA @oJPhr uãÇ" YqJPju Fx ßaKuKnvPjr ßY~JroqJj, ßTAaJKrÄ xJPTtPur k´iJj CkPhÓJ FmÄ FT xoP~r 10Ka ßrˆáPrP≤r xfôJKiTJrL, @yPoh Cx xJoJh ßYRiMrL mPuj,"TJrL KvP·r pJmfL~ xÄTPar ßoRKuT TJreèPuJ KYK¤f TPr PxèPuJr TJptTr xoJiJj UMPÅ \ ßmr TPr @oJPhr FA Kk´~ Kv·PT mÅJYJPjJr \jq mqmxJ~-xŒshJ~PT rLKfo f YJñJ TPr fáPuPZ YqJPju Fx ßaKuKnvj FmÄ ßTAaJKrÄ xJPTtuÇ mOPaPjr TJKr yJCxèPuJr k´J~ 90%-A KxPuaL mÄPvJØëf mJÄuJPhvL oJKuTJjJiLjÇ mJÄuJPhvLPhr kPã TPbJr AKoPV´vj @Aj xy\ S @PrJ xyJ~T TrJ FmÄ ßvl S ˆJlPhr k´KvãPe @PrJ KmKjP~JPVr \jq pJrJ xrTJPrr xPñ uKm TPrPZj, xPÿuPj ßxAxm ßjfJPhr TgJ ßvJjJ yPmÇ xJŒsKfT ßrlJPr¥JPo ßmsKéa uLn TqJPŒAjJrrJ FrA kPã k´YJreJ YJKuP~KZPuj FmÄ TJKr A¥JKˆs xmtPfJnJPm fJPhr xogtj TPrPZÇ" YqJPju Fx ßaKuKnvj (ÛJA 814)-F @VJoL 25 FKk´u ßgPT ÊÀ yPm iJrJmJKyT aT-PvJ 'PTAKasÄ xJPTtuÈ-Fr ÈxL\j aáÈ, ÈAj ßlRTJxÈ∏Fr xrJxKr xŒsYJrÇ

fMrÛ-ACPrJk aJj aJj

I\MyJPf FojaJ TrJ yP~PZÇ fMrPÛr krrJÓsoπL PonuMf TJuMPxJVuMPT myjTJrL KmoJj PjhJruqJ¥Px ImfrPer IjMoKf jJ Ph~J~ F CP•\jJr xNYjJÇ F Umr KhP~PZ IjuJAj KmKmKx S hq AK¥PkP¥≤Ç fMrPÛ PksKxPc≤ KrPxk fJAP~qk FrPhJVJPjr ãofJ @PrJ mJzJPjJ KjP~ Pp VePnJa @P~J\j TrJ yP~PZ fJPf ÈyqJÅ' PnJPar kPã fMrÛ ACPrJPkr KmKnjú PhPv ksYJreJ YJuJPjJr CPhqJV Pj~Ç FojA FTKa rqJKuPf PpJV KhPf PjhJruqJ¥Px KVP~KZPuj fMrPÛr krrJÓsoπLÇ KT∂á fJPT Imfre TrPf Ph~J y~ KjÇ Fr lPu TPbJr ksKfPvJi Pj~Jr PWJweJ KhP~PZ fMrÛÇ Fr @PV \JotJKjS FTA rTo khPãk Vsye TPrÇ Fr lPu fMrÛ TNaQjKfT Kj~o PnPX ksKfPvJi Pj~Jr PWJweJ KhP~PZÇ Fr TzJ xoJPuJYjJ TPrPZj ACPrJkL~ ACKj~Pjr PjfJrJÇ fMrPÛr PksKxPc≤ KrPxk fJAP~qk FrPhJVJj \JotJKj S PjhJruqJ¥xPT jJ“xL mPu @UqJK~f TPrPZjÇ Fr \mJPm cJY& ksiJjoπL oJTt ÀK• mPuPZj, Foj o∂mq IVsyePpJVqÇ \JotJKjr krrJÓsoπL mPuPZj, KfKj @vJ TPrj fMrPÛr PYfjJ KlrPmÇ PcjoJPTrt PjfJrJ mPuPZj, fMrPÛr PksKxPc≤ KrPxk fJAP~qk FrPhJVJPjr xPñ fJPhr kNmt kKrTK·f QmbT ˙KVf TrJ yP~PZÇ CPÆV ksTJv TPrPZj PhvKar ksiJjoπL uJxt PuJPT rJxoMPxjÇ KfKj mPuPZj, TNaQjKfT oNujLKf KjP~ ksY§ YJPk rP~PZ fMrÛÇ FrPhJVJPjr xPñ QmbT ˙KVPfr PWJweJ KhP~PZj KfKjAÇ mPuPZj, yuqJP¥r KmÀP≠ fMrÛ mftoJPj PpnJPm @âoeJ®T TgJ muPZ QmbT mJKfu fJr PgPT Knjú KTZM j~Ç

KxPuPa k´KfoJPx pJ~ 5

@KorJf, SoJj, TJfJr, mJyrJAj, ßumJjj, oJPuKv~J S KxñJkMPr oOf k´mJxLPhrÇ kKÁoJ ßhv AÄPu¥, lJ¿, AfJKu, TJjJcJ, xJAk´Jx, kMfVt Juxy IjqJjq ßhPvr oOfPhr uJPvr KyPxm krrJÓs oπjJu~ rJPU mPu FaJ kKrxÄUqJPj ßjAÇ KxPua, xMjJoV†, ßoRunLmJ\Jr S yKmV† ß\uJr oOf k´mJxLPhr uJv V´ye TPr KxPua \jvKÜ IKlxÇ fJPhr ßh~J fgq IjMpJ~L oOf k´mJxLPhr vfTrJ 60 vfJÄv oKóPÏ rÜãre (PˆsJT) F oJrJ pJj mPu kKrxÄUqJj ßgPT \JjJ pJ~Ç FZJzJ hMWtajJ, @®yfqJ, IxM˙fJxy jJjJ TJrPe k´mJxLrJ oJrJ pJPòj Ç Vf YJr mZPr pf ksmJxLr uJv FPxPZ, fJÅPhr oífqMr TJre KmPv¯wPe TPr PhUJ PVPZ, Ifq∂ 80 vfJÄv PãP©A oífqM @TK˛TÇ ksmJxL mJÄuJPhKv, oífPhr ˝\j S KmPvwùrJ muPZj, KmKnjú TJrPe ksmJxL mJÄuJPhKvrJ PˆsJT S ÂPhsJPV @âJ∂ yjÇ Pp KmkMu aJTJ UrY TPr KmPhPv pJj, PxA aJTJ fMuPf IoJjMKwT kKrvso, KhPj 12 PgPT 18 WµJ kpt∂ TJ\, I˝J˙qTr kKrPmPv VJhJVJKh TPr gJTJ, hLWtKhj ˝\jPhr TJZ PgPT KmKòjú gJTJ FmÄ xm KoKuP~ oJjKxT YJPk PnJPVj fJÅrJÇ FPf TPr IPjT k´mJxL @®yfqJr of WajJ WaJPòjÇ fgq ßgPT \JjJ pJ~, KxPua Fo F K\ SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªPr KxPua \jvKÜ S TotxÄ˙Jj IKlPxr ßuJT\j 2017 xJPur \JjM~JrL ßgPT 8oJYt kpt∂ 12\j k´mJxLr uJv V´ye TPrPZjÇ 2016 xJPu KxPuPa 83Ka uJv FPxPZÇ FPÅhr oífqM yP~PZ PˆsJT, hMWat jJ, ÂPhsJV, IxM˙fJxy KmKnjú TJrPeÇ xmPYP~ PmKv 45 \j oJrJ PVPZj PˆsJPTÇ KÆfL~ xPmtJó oífqM hMWtajJ~, 18 \jÇ @®yfqJ TPrPZj 12\j @r mJKTrJ KmKnjú TJrPe oJrJ ßVPZjÇ Vf 2015 xJPu KxPuPa 69 \j k´mJxLr uJv FPxPZÇ 2014 xJPu 61\Pjr uJv @Px KxPuPaÇ

fgq ßgPT \JjJ pJ~, 2016 xJPu ßgPT 2017 xJPur 8 oJYt kpt∂ xmPYP~ ßmKv uJv FPxPZ xÄpMÜ @rm @KorJf ßgPT 51KaÇ KÆfL~ xPmJtó 20Ka FPxPZ ßxRKh@rm ßgPTÇ Fr kr @PZ TJfJr 17KaÇ fgq IjMpJ~L vfTrJ 62 vfJÄv uJvA @Px oiqk´JPYq ßhvèPuJ ßgPTÇ FT fPgq PhUJ PVPZ, vJy\JuJu KmoJjmªr KhP~ ksKfKhj VPz 8 PgPT 10 \j ksmJxLr uJv @xPZÇ 2016 xJPu PoJa 2 yJ\Jr 985 \Pjr uJv FPxPZ, pJ Vf 45 mZPrr oPiq xPmtJóÇ F ZJzJ Vf mZr Y¢VsJPor vJy @oJjf @∂\tJKfT KmoJjmªr KhP~ 421 \Pjr FmÄ KxPuPar SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªr KhP~ 83 \j ksmJxLr uJv @PxÇ xm KoKuP~ 2016 xJPu 3 yJ\Jr 481 \Pjr uJv @PxÇ 2015 xJPu FA xÄUqJ KZu 3 yJ\Jr 307 \jÇ @r 2005 xJu PgPT irPu Vf mZr kpt∂ 29 yJ\Jr 958 ksmJxLr uJv FPxPZÇ F ZJzJ KmPhPv KmkMuxÄUqT ksmJxLr hJlj yP~PZÇ PxA xÄUqJ ksmJxLTuqJe oπeJuP~r \JjJ PjAÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu KxPua \jvKÜ S TotxÄ˙Jj IKlPxr xyTJrL kKrYJuT oLr TJorÊu ßyJPxj mPuj, FTJTL ksmJx \Lmj, xm xo~ hMKÁ∂J, TJP\r S gJTJr Kjoú kKrPmv Fxm TJrPe oiqm~PxA FT\j ksmJxLr \Lmj PgPo pJ~Ç xo~ FPxPZ Fxm oífqMr TJre UKfP~ PhUJrÇ kJvJkJKv KmPhPvr TotkKrPmv Cjúf TrJr \jq KÆkãL~ FmÄ mÉkãL~ @PuJYjJr ksP~J\jÇ KxPua \jvKÜ S TotxÄ˙Jj IKlPxr \jvKÜ \rLk TotTfJt ßoJ oJymMmuM yJxJj mPuj, k´mJxLPhr k´KfKa uJv KmoJjmªPrr ksmJxLTuqJe PcPÛr oJiqPo V´ye TrJ y~Ç k´KfKa uJv V´ye TrPf xrTJPrr UrY y~ 35 yJ\Jr aJTJÇ FZJzJ xrTJPrr k ßgPT oOf k´mJxLr kKrmJrPT Kfj u aJTJ TPr S k´hJj TrJ y~Ç ßp xTu k´mJxLPhr mPT~J ßmfj gJPT fJPhr ßmfj xÄKv¯Ó hNfJmJPxr oJiqPo @jJPjJ yP~ gJPTÇ

AxuJo KmPÆPwr KmÀP≠

TotxKN YÇ ˆqJ¥ @k-aM-PrAKx\o Fr CPhqJPV @P~JK\f VeKmPãJn TotxKN YPf mJÄuJPhvL TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMwPT IÄvVsyPer @ymJj \JjJPjJ yP~PZÇ SAKhj hMkMr 12aJ~ u¥Pjr PkJatuqJ¥ kqJPuPx xTuPT \oJ~Jf yPf IjMPrJi \JjJPjJ ypZÇ Vf 14 oJYt oñumJr hMkPM r kNmt u¥Pjr PyJ~aYqJPku PrJc˙ mJrJTJ AaJrL PrˆMPrP≤ KmPãJn-kNmmt ftL FT xÄmJh xPÿuPj ȈqJ¥ @k aM PrAKx\o' Fr Pjfímª í FA @ymJj \JjJjÇ FPf mÜmq rJPUj ˆqJ¥ @k aM PrAKx\o-Fr PTJ-TjPnjJr xJKm cJuM FmÄ SP~oqJj PmPja, oMxKuo nP~x-Fr PjfJ c. @»MuJä y lKuT S nP~x lr \JKˆx PjfJ xJÄmJKhT PT Fo @mM fJPyr PYRiMrLÇ xÄmJh xPÿuPj FmJPrr \JfL~ VeKmPãJPnr KTZM ksKfmJhq fMPu irJ y~Ç FmJPrr PväJVJj yPò- asJŒ S PgPrxJ Por KmÀP≠ ÀPU hJÅzJj, ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr TotLPhr KmsPaPj gJTJr xMPpJV KhPf yPmÇ metmJh, AxuJo-KmPÆw, FK≤ PxKoKa\o S lqJKx\oPT jJ muMj, vrjJgtL S IKnmJxLPhr KmPuPf ˝JVf \JjJPf yPm, xPmtJkKr ˝JiLjnJPm YuJYPur kKrPmv m\J~ rJUPf yPmÇ xÄmJh xPÿuPj ˆqJ¥ @k aM PrAKx\o Pjfímª í mPuj, 1930 xJPu míPaPj AÉhL iotJmu’LPhr aJPVta TrJ yP~KZPuJÇ @r FUj TrJ yP~PZ oMxKuo xŒ´hJ~PTÇ oJKTtj PksKxPc≤ PcJjJuc asJPŒr uJVJoyLj AxuJo KmPÆw jj-oMxKuoPhr AxuJo KmPÆwL TPr fMuPZÇ míPaPjr rJ˜J-WJa FUj @r oMxuoJjPhr \jq KjrJkh j~Ç KhPj-hMkPM r oMxuoJj jJrLkMÀwPhrPT KmKnjúnJPm Py~ ksKfkjú S KjptJfj TrJ yPòÇ IgY F mqJkJPr xrTJPrr kã PgPT Pfoj PTJPjJ KjªJ \JjJPjJ yPòjJÇ xrTJrL jLrmfJ oMxKuo KmPÆw @PrJ mJKzP~ KhPòÇ xÄmJh xPÿuPj Pjfímª í @PrJ mPuj, @orJ míKavÇ FA Phv @oJPhrÇ @oJPhrPT KjP\Phr PhPv KjrJkPh mxmJPxr IKiTJr ksKfÔJ TrPf yPmÇ fJA 18 oJPYrt VeKmPãJn TotxKN YPf IÄvVsye TrJ xTPur \jq Ifq∂ \ÀrLÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, 18 oJYt pMÜrJ\q ZJzJS PjhJruqJ¥, @oˆJctJo, PkJPu¥, PcjoJTt S l∑JP¿ FTPpJPV FA TotxKN Y kJKuf yPòÇ CPuäUq, 2014 xJPur oJYt PgPT ksKf mZr oJYt oJPx \JfL~nJPm AxuJPoJlKm~Jr KmÀP≠ FA VeKmPãJn TotxKN Y Kj~Kof kJKuf yP~ @xPZÇ

xrTJPrr K¸sÄ mJP\Pa

ßmsKéPar TJrPj IKjÁf nKmwqPfr Kmw~KaS rP~PZÇ Po~r IJPrJ mPuj, ßTªsL~ xrTJPrr mJP\a TJPar TJrPj aJS~Jr yqJoPuaxPT 58 KoKu~j kJC¥ mJiqfJoNuT xJv´~ TrPf yP~PZÇ l∑≤uJAj xJKntx pJPf IJWJf k´J¬ jJ y~ F\jq IJorJ IJk´Je ßYÓJ TPrKZÇ ßaJrL xrTJPrr xmtPvw mJP\a IJoJPhr TKoCKjKaPT ßTJj xJyJpq TrPf kJPrKjÇ


30 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

oJSuJjJ PoJ: IJ»Mu oJKuT ßYRiMrL UfLm mJAfáu IJoJj \JPo oxK\h, ßmgjJuV´Lj, u¥j

yJu\JoJjJ~ pf oMxuoJPjr mJx Ff IKiT xÄUqT oMxKuo AKfkNPmt TUPjJ KZPuj jJÇ Foj S xo~ KZu pUj TP~T\j IJuäJyr Kk´~ mJªJ xJrJKmPvõ AxuJPor hJS~Jf ßkRPZ KhPf xão yP~KZPujÇ TJre fJPhr Ckr IJuäJyr IjMTŒJ S xJyJpq KZuÇ AxuJPor k´go pM≠ mhPr oMxuoJjPhr xÄUqJ KZu oJ© Kfjvf ßfr\jÇ SPyJPhr reJñPj KZPuj xJfvf PUJhJ Pk´KoT orPh oM\JKyhÇ FoKjnJPm AKfyJPxr xmtPvsÓ Kmkäm xÄWKaf yPuJ xo˜ hMKj~J \MPzÇ IKf xJoJjq xoP~r oPiqA oMxuoJjrJ kOKgmLr ßYyJrJ mhPu KhPujÇ ßp kJrxq S ßrJoT yJ\Jr mZr iPr kr¸r pM≠rf KZu fJrJS UuLlJ SoPrr IJoPu BoJjL mPu mKu~Jj oMxuoJjPhr KjTa krJnëf yPuJÇ IJuäJyr ÆLPjr IJPuJ ZKzP~ kzPuJ IJuP\Kr~J ßgPT \JTJftJ, ߸j ßgPT YLj kpt∂Ç rJxMu (x) Fr KvãJ~ IjMk´JKef oMxuoJjPhr vKÜr oNu C“x yPuJ, rJxMu (x) Fr IJjMVfq S xMjúPfr IjMxreÇ pJr oJiqPo IJuäJyr mJªJVe fJr Kk´~nJ\j yP~ IJuäJyr ohh k´J¬ yjÇ ßxA IhOvq vKÜA kOKgmLr Ijq \JKfxoNyPT nLf xπ˙ TPr rJUPfJÇ KT∂á kKrfJPkr Kmw~ yPuJ xoP~r KmmftPj rJxMPur k´Kf IJjMVfq S xMjúPfr k´Kf ImPyuJr TJrPe ßxA BoJjL vKÜr InJm ßhUJ Khu pJ oMxuoJjPhr Ii”kfPjr TJre yP~ hJzJPuJÇ Km\P~r ßxA IhOvq vKÜ âov ßuJk ßkPf uJVPuJ, oMxuoJjrJ ßxA YKr© oJiMptq yJrJPf uJVPuJ pJr KvãJ KhP~KZPuj Kk´~ jmL (x)Ç lPu oMxuoJjPhr IK\tf Km\~ âov yJfZJzJ yP~ ßVu, pJr k´Kf AKûr oNuq KhP~KZPuj oM\JKyhLPj KouäJf fJPhr mMPTr fJ\J rÜ KhP~Ç jJoJP\r \JoJf IJ\S TJP~o y~ TJÅPi TJÅi KoPu KbTA xJKrm¨ yP~ oMxuoJjVj h¥J~oJj yj, KT∂ I∂r ßgPT I∂r gJPT KmKòjúÇ pJrJ FT TJPu CjúKf IV´VKf S xoOK≠ uJPnr ßãP© xffJ, jqJ~ krJ~efJ, mLrfô S xJyKxTfJ~ FmÄ rJxMPur k´Kf nJumJxJ S IjMxrPe IjqPhr \jq KZPuj IjMTreL~, rJxMPur xMjúJfPT ßZPz ßh~Jr TJrPeA IJ\ Ffxm oMxuoJj gJTJ xPfôS fJrJ IxyJ~ S KjÀkJ~Ç mftoJPj IPjT ÆLPjr hJ~L S AxuJoL TJPluJ IJPZj pJrJ IJuäJyr rJ˜J~ \Lmj kpt∂ C“xVt TrPZj KT∂á IJxoJjL ohh IJxPZ jJÇ oMxuoJjPhr KmwP~ Ijq \JKfr oPiq nLf xπ˜fJ S IJuäJyr kã ßgPT xJyJpq IJxPZ jJÇ fJr k´iJj TJre yPò oMxuoJjPhr oPiq k´Tíf IPgt rJxMPur IjMxre, IJjMVfq S xffJr InJm rP~PZÇ IPjT xo~ ßhUJ pJ~ rJxMu (x) xŒPTt Foj CKÜ TrJ y~ pJ rJxMPur k´Kf xÿJj k´hvtj S oyæPfr kKrk∫LÇ rJxMu (xJ:) IJoJPhr ofA IJPrJ Ijq hv\Pjr of ßhJPw èPe FT\j oJjMwÇ (jJC\MKmuäJy) rJxMu (x) xŒPTt ßTJrIJj S yJhLPx mKetf ITJaq èeJmuLr KmkrLPf F xo˜ TgJ muJ S F irPjr IJTôLhJ ßkJwe TPr IJuäJyr xJyJpq kJS~Jr IJvJ TrJ FPTmJPrA ImJ∂rÇ rJxMu (x:) Fr Kj~Kof xMjúf ßpoj l\Prr xMjúf, ß\JyPrr kNP mtr 4 rJTJf S kPrr 2 rJTJf, oJVrLm S FvJr lrPpr kPrr 2 rJTJf xMjúJf, \MoJr lr\ jJoJP\r IJPV S kPrr xMjúJf, pJ xJyJmJVe ßgPT èr∆Pfôr xJPg Kj~Kof nJPm YPu IJxJ xMjúJPf rJKfmJ FmÄ fJrJmLy jJoJp pJ rJxMu (x:) TfítT k´mKftf S xJyJmJPhr A\oJr KnK•Pf k´KfKÔf xMjúJPf oM~JÑJhJr k´Kf ImPyuJ k´hvtj TrPu IJuäJyr ÉTáPor ßUuJk TrJ y~Ç KmPvwf: AxuJoL ToLtPhr xMjúJPfr k´Kf, AxuJoL ßumJx S rJxMPur frLTJr k´Kf p®mJj jJ yPu IJuäJyr ohh IJxPm jJÇ fJA ßfJ IJ\PTr kOKgmLPf IKiTJÄv oMxuoJj gJTJr krS IJorJ uJKûfÇ IPjT xo~ ßhUJ pJ~ huL~nJPm ßTJj IJouPT YJKuP~ KhP~ ßxA IJou pKh xyLy yJKhPxr ßUuJkS y~ hPur ÀKaPjr TJrPe F„k IJouS fqJV TrJ y~ jJÇ IJmJr xMjúPf oMIJÑJhJ ßZPz ßh~J y~Ç Ifq∂ IJvÄTJr Kmw~ yPuJ IJ\PTr oMxuoJj \JKf Kk´~ jmL (x) Fr oyJj IJhvt ßgPT ßpoj hNPr, ßfoKjnJPm kptJ~âPo ßTJrIJPjr ßyhJ~f ßgPTS mKûfÇ xJyJmJP~ ßTrJo xÄUqJ~ To gJTJ xP•ôS IJuäJyr ßTJrIJPjr jNr S rJxMPur xĸPvt KjP\Phr Âh~PT IJPuJKTf TPrKZPuj FmÄ \Lmj xJijJr YJKmTJKb fáPu KhP~KZPuj Kk´~ jmL (x) Fr hP˜ ßoJmJrPTÇ KpKj oJxMo, KYr KjPhJwt, pJr xŒPTt IJuäJy ßWJwjJ TPrPZj, KfKj KjP\r nJmJPmPV ßTJj TgJ mPuj

iPotr kJfJ

xMjúJPfr kNetJñ mJ˜mJ~j IJuäJyr ‰jTaq uJPnr CkJ~

jJ, pJ SyL„Pk fJr KjTa IJPx fJA- KfKj mPuj- xMrJ jJ\JoÇ xMfrJÄ oMxuoJjPhr TJu Km\~L oNu vKÜ I\tPjr uPãq FmÄ yJrJPjJ GKfyq S Km\~ fgJ IJuäJyr xJyJpq S ohPh ÆLPjr hJS~Jf ßhv ßgPT ßhvJ∂Pr ßkRZJjMr oNu yJKf~Jr rJxMPur k´Tíf IjMxrPer oJiqPo IJuäJyr Kk´~nJ\j yS~Jr kPg hs∆f FKVP~ pJS~J FTJ∂ k´P~J\jÇ IJuäJy kJT xMrJP~ KjxJr 80 jÄ IJ~JPf CPuäU TPrPZj ßp rJxMPur IJjMVfq TPr ßx IJuäJyrA IJjMVfq TruÇ IJuäJyr KjPhtPvr IJPuJPTA rJxMPur k´Tíf IjMTrPer oJiqPo IJuäJyr Kk´~nJ\j yP~ \JjúJf uJn TrJ k´Tíf oMKoPjr TftmqÇ yJhLx: yprf IJmM ÉrJ~rJ (rJ) ßgPT mKetf, KfKj mPuj, rJxMu (xJ:) lroJAP~PZj, IJoJr xTu Cÿf \JjúJPf pJPm, fPm pJrJ I˝LTJr TPr fJrJ mqfLfÇ muJ yu - A~J rJxMuMuäJy, ßT I˝LTJrTJrL? KfKj muPuj, ßp mqKÜ IJoJr IJjMVfq Tru ßx \JjúJPf k´Pmv Tru, IJr ßp mqKÜ IJoJr (xMjúJPfr) KmPrJiLfJ Tru ßx I˝LTJrTJrLÇ ZyLy mMUJrL, Kr~Jh- 158 IJuäJy kJPTr nJumJxJ uJPnr CkTre KyPxPm rJxMPur IjMxrePT KjitJre TPr oyJj IJuäJy mPuj, ßy rJxMu IJkKj ßWJweJ TÀj, ßfJorJ pKh IJuäJyPT nJumJx fPm IJoJr IjMxre Tr fJyPu IJuäJy kJT ßfJoJPhrPT nJumJxPmj FmÄ ßfJoJPhr èeJy oJl TPr KhPmjÇ xMrJ IJu AorJj, IJ~Jf 31Ç yJhLx: yprf IJmM ÉrJ~rJ (rJ) ßgPT mKetf rJxMu (xJ) mPuPZj ßp IJoJr IjMxre TrPm KjÁ~A ßx IJuäJyr k´Kf IjMVf yPuJ, IJr ßp mqKÜ IJoJr KmPrJiLfJ Tru KjÁ~A ßx IJuäJyr ImJiq yPuJÇ mMUJrL oMxKuo (Koj) -679 xMjúJPf oMI JÑJhJr Kmmre” vrL~Pfr kKrnJwJ~ rJxMu (x) FmÄ xJyJmVe Kj~Kof ßp xM j úJ f IJhJ~ TPrPZj Foj IJouPT xM jú P f oM I JÑJhJ muJ y~Ç Fxm IJoPur k´K f ImPyuJ mJ IojPpJVL yPu rJxMPur KmPrJiLfJ mPu Vjq yPm FmÄ IJuäJyr ImJiq KyPxPm IJuäJyr ryof ßgPT mKûf yP~ pJPmÇ Ifq∂ hM”U\jT yPuS xfq ßp mftoJPj hJK~fô mJj ßTJj ßTJj vJP~U mJ KmPvw mqKÜmVt xMjúPfr k´Kf Ff ImPyuJ TPr gJPTj ßp KjP\ xMjúf kPzj jJ IjqPhrPT S Kmrf gJTJr k´Kf C“xJyLf TPr gJPTjÇ FojKT KoKc~J~ AxuJoL IjMÔJPj xMjúPf oMIJÑJhJ KmwP~ k´Pvúr C•Pr mPu gJPTj, kzPu nJu jJ kzPu ßTJj IxM K miJ ßjAÇ IgY ßTJrIJj S yJhLPx mKet f KjPht P v, rJxM P ur IjM x rePT IJuä J yr x∂áKÓ yJKxPur oJkTJKb KjitJre TrJ yP~PZÇ jmL (x) Kj~Kof ßp IJou TPrPZj fJ kJuj TrJ oJPjA fJr IjMxreÇ fJA xMjúJfPT mJh KhP~ ßTmu oJ© lr\ IJhJ~ TrPu IJuäJyr ÉTáPor pgJpg mJ˜mJ~j x÷m j~Ç pJr TJrPe IJ\ IPjT ßmvL jJoJ\L gJTJ xPfôS IJuäJyr ryof ßgPT k´Tíf IPgt oMxuoJj xoJ\ mÉ hNPrÇ lrPpr xJPg xJPg xMjúJPf oM~JÑJhJ kzJr huLu” yJhLx” CÿMu oMKojLj CPÿ yJKmmJ (rJ) ßgPT mKetf, KfKj mPuPZj, IJKo rJxM u (x) ßT muPf ÊPjKZ, ßTJj oMxuoJj ßp FToJ© IJuäJyr CP¨Pvq k´KfKhj lrp jJoJpèPuJ ZJzJ 12 rJTJf xMjúJf jJoJp kPz, IJuä J y fJr \jq ßmPyvPf FTKa Wr ‰frL TPrjÇ ZyLy -oMxKuo, Kr-1097 yJhLx: yprf IJP~vJ (rJ) metjJ TPrPZj jmL (x) TUPjJ ß\JyPrr kNPmtr YJr rJTJf FmÄ l\Prr kNPmtr hM ' rJTJf ZJPzj KjÇ mM U JrL, Kr-1100 yJhLPxr kKrnJwJ~ lr\ S S~JK\m ZJzJ ImKvÓ xTu jJoJpPTA fJfôJSC muJ y~Ç FPT lTLyVe èÀfô S opt J hJ IjM x JPr oM I JTTJhJy, VJP~r oM I JT& T JhJy oM ˜ JyJm AfqJKh nJPV KmnÜ TPrPZjÇ l\Prr hM rJTJf S ß\JyPrr lrP\r kN P mt r 4 rJTJf kzJ xM j ú J Pf oM ~ JÑJhJyÇ pJ IJ~vJ (rJ) yJhLx ÆJrJ k´KfKÔf Ç fPm IJ»MuäJy Kmj Cor (rJ) ßgPT mKetf FT yJKhPx KfKj mPuj, IJKo rJxM u (x) Fr xJPg ß\JyPrr IJPV hM rJTJf S kPr 2 rJTJf kPzKZÇ ßpJyPrr kNPmtr F hM rJTJf xMjúJf YJr rJTJf xMjúPfr ßoJPaA KmPrJiL j~Ç TJre CÿMu oMKojLj CPÿ yJKmmJ (rJ) mKetf FT yJKhPxS muJ yP~PZ ßp rJxMu (x) ßpJyPrr kN P mt r 4 rJTJf xM j ú J f TUPjJ ZJPzj KjÇ xM f rJÄ IJ»M u ä J y Kmj CoPrr yJKhx yPuJ 2 rJTJf

fJKy~Jfáu oJxK\h KyPxPm rJxMu (x) oxK\Ph FPx kzPfjÇ IJr ß\JyPrr kNPmtr 4 rJTJf xMjúJf rJxMu (x) WPr IJhJ~ TPr IJxPfj pJ TUPjJ mJh ßhj jJAÇ ßx TJrPe WPrr ßuJPTrJ 4 rJTJPfr yJhLx metjJ TPrPZjÇ pJ mMUJrL vrLPl IJ~vJ (rJ) ßgPT mKetf yJhLPx ¸ÓnJPm k´oJKefÇ yJhLx: IJ»MuäJy Kmj CoJr (rJ) ßgPT mKetfÇ KfKj mPuj jmL (x) mPuj, ßp mqKÜ IJxPrr kN P mt YJr rJTJf kPz IJuä J y fJr Skr ryo TrPmjÇ IJmM hJCh, KfrKopL, Kr-1120 CÜ yJKhx ÆJrJ IJxPrr xMjúJf kzJ oM˜JyJm k´oJKef y~Ç CkPr CPuäKUf yJhLx xoNPyr IJPuJPT oMyJK¨xLj S láTJyJVe l\Prr 2 rJTJf ß\JyPrr kNPmtr 4 rJTJf S kPrr 2 rJTJf oJVrLPmr kPrr 2 rJTJf S FvJr kPrr 2rJTJf xMjúJfPT oM~JÑJhJy xJmq˙q TPrPZjÇ ßTJj TJrPe xo~of fJ IJhJ~ TrPf jJ kJrPu ß\JyPrr oJVrLPmr S FvJr xMjúJf S~JPÜr Knfr ßp ßTJj xo~ IJhJ~ TrPf yPmÇ IJr l\Prr jJoJp TJpJ yPu krKhj ß\JyPrr IJV kpt∂ lrP\r xJPg xMjúJfS kzPf yPmÇ TôJ muJu \MoM~J, mJ'~hJu \MoM~J xMjúJ Pf oM~JÑJhJr huLu: \Mo'~Jr jJoJPpr kNPmt YJr rJTJf FmÄ kPr 4 rJTJf jJoJp kzJ xMjúJPf oMIJTTJhJyÇ yJhLx: yprPf IJ»MuäJy Kmj oJxCh (rJ) ßgPT mKetf KfKj mPuj rJxMu (x) \Mo~Jr (lrP\r) kNPmt YJr rJTJf S kPr YJr rJTJf jJoJp kzPfjÇ KfrKopL 1o U¥- kO-69Ç yJhLx: yprf IJmM ÉrJ~rJ (rJ) ßgPT mKetfÇ KfKj mPuj, rJxM u (x) mPuPZj, ßfJoJPhr ßTC pUj \Mo '~Jr jJoJp kPz fUj ßx ßpj fJr kPr YJr rJTJf kPzÇ ZyLy oMxKuo Kr-1126Ç yJhLx: IJ»MuäJy Kmj IJæJx (rJ) ßgPT mKetfÇ KfKj mPuj, jmL (xJ) \Mo '~Jr kN Pmt YJr rJTJf jJoJp kzPfj, KmrKf ZJzJÇ AmPj oJ\J FA yJKhxKa TôJmuJu \Mo'~J IiqJP~ metjJ TPrPZjÇ oM~JKrláZZMjMj 4gt kO - 414Ç IjM „ knJPm yJKlP\ yJKhx AoJo \~u~L oM ' \Po fJmrJjL IJSxJf KTfJPm AmPj oJxCh ßgPT metjJ TPrPZj ßp, rJxMu (x) TôJmuJu \Mo'~J S mJhJu \Mo'~J IgtJ“ \MoJ'r kNPmt 4 rJTJf S kPr 4 rJTJf kzPfjÇ yJhLx: yprf IJ»MuäJy Kmj Cor ßgPT mKetf KfKj mPuj ßp mqKÜ \MoJ'r jJoJp kPz ßx ßpj TôJmuJu \Mo'~J IgtJ“ \Mo~Jr lrP\r kNPmt 4 rJTJf S mJhJu \MoJr IgtJf lrP\r kPr 4 rJTJf kPzÇ oM~JKrláZ ZMjMj 4gt kO- 413 IjM „ knJPm fJyJmL S IJZJPr ZM jMj 247 kO Ô J~, \Mo ~Jr kNPmt S kPrr xM júJ f IiqJP~ mKet f yJKhPx \MoJr lr\ jJoJP\r kNPmt 4 rJTJf S kPr 4 rJTJf xMjú JPf oM ~JÑJhJr met j J rP~PZÇ mJhJB S ZJjJB

fJKrU 17.03.17 ÊâmJr 18.03.17 vKjmJr 19.03.17 rKmmJr 20.03.17 PxJomJr 21.03.17 oñumJr 22.03.17 mMimJr 23.03.17 mOy¸KfmJr

KTfJPmr 2~ U¥ 266 kOÔJ~ IjM„k TôJmuJu \Mo'~J 4 rJTJf S mJhJu \Mo'~J 4 rJTJPfr metjJ rP~PZÇ IJmM hJCh vrLl 1o U¥ kO- 176 yprf IJ»MuäJy Kmj Cor ßgPT mKet f yJKhPx \Mo~Jr jJoJPpr kr 6 rJTJf xMj úJPfr metj J rP~PZÇ FT xJuJPo 4 FmÄ kPr 2 rJTJfÇ AoJo IJmM yJKjlJr oPf \Mo~J'r kr 4 rJTJf xM j ú P f oM ~ JÑJhJyÇ AoJo vJPl~Lr FT metjJ~ IJjM„k of rP~PZÇ oM~JKrláZZMjMj 4gt U¥ kO411 KfrKopL kOÔJ -299Ç IjM„knJPm IJ»MuäJy Kmj oJxCh (rJ) Fr \Mo~Jr kNPmt 4 rJTJPfr Ckr IJou KZuÇ KfrKopL 1o U¥ kO - 95 Ç ZJyJmJAPjr oPf \M o '~Jr kPr 6 rJTJf xM j ú J f oM ~ JTTJhJyÇ IJu KlTô y IJuJ oJpJKyKmu IJrmJ~J KTfJPmr 1o U¥ 298 kO : mKet f IJPZ yJjJKl oJpyJm oPf \M oIJr jJoJPpr kNPmt 4 rJTJf xMjúJPf oM~JÑJhJ IJPZ ßpnJPm kPrr 4 rJTJf kzJ xMjúJPf oM~JÑJhJyÇ IJu oJmZMf KTfJPmr 1 o U¥ 161 kO : mKet f IJPZ, TJmuJu \Mo'IJ S mJhJu \M o'IJ ß\JyPrr of 4 rJTJf kNPmt FmÄ kPrS 4 rJTJfÇ IJuäJyr ‰jTaq uJPnr oJiqPo hMKj~J S IJPUrJPfr TuqJPer KjrLPU lr\ S~JK\m hJK~fô IJhJP~r xJPg xM j ú J Pf oM ~ JÑJhJ IJhJ~ TrJ k´ P fqT oM o LPjr èr∆fô k N e t hJK~fô Ç ImPyuJ TPr xMjúJfPT mJh KhPu IJuäJyr Kk´~ kJ© yS~J pJPm jJÇ yJhLx: IJmM ÉrJ~rJ (rJ) ßgPT mKetf KfKj mPuj, rJxMu (x) mPuPZj IJuä J y mPuj, IJoJr mJªJ lrP\r kPr jlu TJP\r oJiqPo xmt h J IJoJr ‰jTaq uJn TrPf gJPTÇ FT kpt J P~ (FT ˜Pr) IJKo fJPT nJumJxPf gJKTÇ IJr pUj IJKo fJPT nJumJKx fUj IJKo fJr TJj yP~ pJA pJ KhP~ ßx ßvJPj, fJr ßYJU yP~ pJA pJ KhP~ ßx ßhPU, fJr yJf yP~ pJA pJ KhP~ ßx iPr FmÄ fJr kJ yP~ pJA pJ KhP~ ßx YuJPlrJ TPrÇ pKh ßx IJoJr TJPZ KTZM YJ~, IJKo fJPT ßhA FmÄ pKh IJoJr KjTa IJvs~ YJ~ fJ yPu IJKo fJPT IJvs~ PhAÇ xyLy mMUJrL, yJ: jÄ-2463 Kr~Jh- 95Ç CÜ yJKhPxr metjJ oPf kKrÛJrnJPm k´Kf~oJj y~ ßp, IJuäJyr mJªJVe lr\ S S~JK\m IJhJP~r kr rJxMPur xMjúJPfr Ckr pJr pf ßmvL hJK~fôPmJi S IJTwte gJTPm ßx ffPmvL IJuä J yr Kk´ ~ nJ\j yPf kJrPmÇ IJuä J yr QjTaqmJj mJªJPhr Ckr oyJj oM j LPmr h~Jr yJf k´ x JKrf gJPTÇ IJr fJA IJuä J yr Kk´ ~ mJªJVe pUj KhPjr k´YJPr ßTJj TKbj Im˙J~ kzPfj, yJf CKbP~ IJuäJyr TJPZ xJyJpq TJojJ TrPfj FmÄ IJuäJy kJPTr jMxrJf fJrJ yJKxu TrPfjÇ FojKT ßlPr˜JPhr oJiqPo mhPrr pMP≠ oMxuoJjPhrPT xJyJpq k´hJPjr metjJ kKm© ßTJrIJPj rP~PZÇ xMfrJÄ IJ\PTr IvJ∂ F kOKgmLPf oMxuoJjPhr yJKrP~ pJS~J GKfyq S Kmvõ vJK∂ KlKrP~ IJjPf kJPr ßTmu rJxMu (xJ:) Fr k´Tíf IjMxre S xM j ú P fr Ckr FTKjÔnJPm IJou \JrLr oJiqPoÇ IJuäJy ßpj xmJAPT ßfRKlT hJj TPrjÇ IJoLjÇ

x¬JPyr jJoJPpr xo~ xNYL ßpJyr l\r IJZr oJVKrm

AvJ

4:30

12:14

4:12

6:12

7:32

4:28

12:14

4:13

6:13

7:33

4:25

12:13

4:15

6:15

7:35

4:24

12:13

4:16

6:17

7:37

4:22

12:13

4:18

6:19

7:38

4:20

12:12

4:19

6:20

7:39

4:18

12:12

4:20

6:22

7:41

w jJoJp ÊÀr FA xo~xNKY u¥Pjr \jq ksPpJ\qÇ


xJãJ“TJr

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 31

xÄmJh kP©r xJPg FTJ∂ xJãJ“TJPr Km~JjLmJ\Jr PkRr k´vJxT

Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJr Cjú~j PyJT, PkRrmJxL PxmJ kJT, FTKa oyu fJ YJj jJ -ßoJ” flöMu PyJPxj 2001 xJPu f“TJuLj Km~JjLmJ\Jr xhr ACKj~j S oMuJî kMr ACKj~Pjr KTZM IÄv KjP~ k´KfKÔf y~ Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJÇ 2007 xJPu ÈV' PgPT ÈU' PvseLPf CjúLf y~ PkRrxnJKaÇ mftoJPj ÈT' PvseLPf CjúLf yS~Jr k´Kâ~JiLj FA PkRrxnJr PoJa \jxÄUqJ 2011 xJPur xmtPvw @hoÊoJrL IjMpJ~L 35 yJ\Jr 2'v 35 \jÇ pJ mftoJPj k´J~ 40 yJ\JPr CjúLf yP~PZÇ mftoJj PnJaJr xÄUqJ PoJa 24 yJ\Jr 5'v 84 \jÇ KvãJr yJr k´J~ 64 vfJÄvÇ Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJr \jìuVú PgPT IhqJmKi kpt∂ hJK~fôkJuj TPr @xPZj PkRr k´vJxT flöMu PyJPxjÇ hLWt FA xoP~ hJK~fô kJujTJPu PkRrxnJ~ xÄVKbf jJjJ Cjú~j TotTJ¥, xoxqJ-x÷JmjJ, xJluq-k´KfmºTfJ S mÉ @PuJKYf PkRr KjmtJYj xy KmKnjú Kmw~ KjP~ xÄmJh kP©r xJPg FTJ∂ xJãJfTJPr PUJuJPouJ @PuJYjJ TPrPZj PkRr k´vJxT flöMu PyJPxjÇ k´vú: FTaJjJ @bJr mZr PgPT \jk´KfKjKi KyPxPm hJK~fô kJuj TrPZj, F KmwP~ @kjJr IjMnNKf KT? PkRr k´vJxT” hLWt F xo~ \jVPer PxmJ TrJr xMPpJV kJS~Jr Kmw~Ka ˝JnJKmTnJPmA nJu uJVPZÇ oyJj @uîJyr TJPZ F\jq ÊTKr~J @hJ~ TrKZÇ k´vú” hLWt F xoP~r oPiq @kKj KT TJK⁄f \jPxmJ KTÄmJ Cjú~j TrPf PkPrPZj? PkRr k´vJxT” jJ, jJÇ hLWt Ff Khj yPuS @Ko oPj TKr VPz 2 mZr xo~A nJunJPm TJ\ TrJr xMPpJV kJAKjÇ jJjJ k´KfmºTfJr KvTJr yP~KZ kPh kPhÇ F\jq TJK⁄f PxmJ KhPf kJKrKj \jVePTÇ k´vú” hJK~fô kJuj TrPf KVP~ KT irPer k´KfmºTfJr KvTJr yP~PZj? PkRr k´vJxT” kPh kPh k´KfmºTfJr KvTJr yP~KZÇ mqKÜ FmÄ oyu KmPvPwr k´KfKyÄxJr KvTJr @KoÇ @oJr oJiqPo Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJr TJK⁄f Cjú~j PyJT, PkRrmJxL PxmJ kJT, FaJ CjJrJ YJj jJÇ fJA @oJr xJPg k´KfKyÄxJ TrPf KVP~ \jVePT PxmJ PgPT mKûf TrPZjÇ IKfxŒ´Kf WKaf FTKa WajJA mKu pJ PgPT \jVe kKrÏJr iJreJ kJPmÇ WajJKa yPò, Km~JjLmJ\Jr PkRrmJxL fgJ CkP\uJmJxLr TuqJPe PkRrvyPr FTKa mJxˆqJ¥ ˙JkPjr \jq \J~VJ KjitJre xy k´P~J\jL~ Igt mrJ¨ TrJ y~, P\uJ k´vJxT, P\uJ k´vJxPTr k´KfKjKi S ˙JjL~ ACFjS xJPym xy xÄKvîÓrJ kptPmãe PvPw k´T·Kar ˝kPã k´P~J\jL~ k´KfPmhj PhjÇ KT∂á FTKa oyPur k´KfKyÄxJr TJrPe CkPrr KjPhtPv k´T·Kar mJ˜mJ~j @aPT @PZÇ mKûf yPò PVJaJ CkP\uJmJxLÇ k´vú” k´KfKyÄxJ KT mqKÜ KmPvPwr kã PgPT jJKT xrTJPrr kã PgPT? PkRr k´vJxT” xrTJr muPf PxrTo KTZM muKZ jJ, mqKÜ kptJP~ FmÄ KTZM xoKÓkptJP~S @PZjÇ oNu Kmw~ yPò @oJr oJiqPo Cjú~j PyJT fJ CjJrJ YJj jJÇ FKa fJPhr KyÄxJ, k´KfKyÄxJÇ k´vú” PkRr vyPrr k´iJj xzT hUu TPr oJZ S xmK\ mJ\JPrr lPu vyPrr Pp PmyJu Im˙J yP~PZ F KmwP~ @kKj KT khPãk KjP~PZj? PkRr k´vJxT” Fr PgPTS @PrJ UJrJk Im˙J KZu Km~JjLmJ\JPrrÇ lMakJf hUu, k´Tíf mqmxJ~LrJ \J~VJ kJ~Kj, oMKÓPo~ TP~T\j mJ\JPrr \J~VJ hUu TPrKZu, FT\Pjr hUPu YJr PgPT kJYKa PhJTJjPTJbJ KZuÇ @Ko Fxm PhPU k´Tíf mqmxJ~L FmÄ VrLmPhr hM”U-hMhtvJ uJWm TP· mÉ PYÓJ TPr mqKÜVf Igt UrY TPr FA \J~VJ hUuoMÜ TPrKZÇ FPf @oJPhr KvãJoπL oPyJhP~r @∂KrT xyPpJVLfJ KZu FmÄ FUPjJ UMm @PZÇ @orJ FUJPj PkRr KTPYj oJPTta TPrKZÇ AKfoPiq 3fuJr TJ\ xŒjú yP~PZ, CkPrr TJ\ YuPZÇ KT∂á G oyu KTZM oJZ mqmxJ~LPhr KhP~ KcKx xJPym, oπeJu~, oJjjL~ yJAPTJat xMk´Lo PTJPat KmKnjú nJPm oJouJ KhP~ ãKfVs˜ TKrP~PZÇ KT∂á PTJj \J~VJ~ KVP~A FrJ xlu yPf kJPrKjÇ PhJTJj Pa¥Jr yP~PZ fJrJ IÄvVsye TPrKjÇ fJrkrS @Ko KjP\ fJPhr \jq mrJ¨ PrPUKZ, KT∂á fJPhrPT FUJPj @xPf KhPò jJ G oyuKaÇ FUj fJPhrPT k´iJj xzPTr xmPYP~ èÀfôkeN t \J~VJ~ IQminJPm mKxP~ rJUJ yP~PZ, lPu PVJaJ CkP\uJr oJjMw S pJj YuJYPu xoxqJ yPòÇ KmjÓ yPò vyPrr PxRªptÇ oπL oPyJh~ FPxS mPuPZj Kmw~Ka xoJiJj

TrJr \jq, KcKx xJPymS KjPhtv KhP~PZj fJPhrPT CPòPhr, ACFjS xJPym fJPhrPT PcPT KjP~ \J~VJKa PZPz KhPf mPuPZj, KT∂á fJrJ IùJf UMKar P\JPr ZJzKZ ZJzm TPrS \J~VJKa ZJzPZ jJÇ k´v”ú PkRrxnJr PpJVJPpJV mqm˙Jr KT kKroJe Cjú~j yP~PZ? PkRr k´vJxT” PkRrxnJr k´go PvseLr k´J~ 50 KTPuJKoaJr rJ˜Jr oPiq 45 KTPuJKoaJr rJ˜J kJTJTrPer TJ\ AKfoPiq xŒjú TrJ yP~PZÇ mJTL 5 KTPuJKoaJr TJ\ k´Kâ~JiLj rP~PZ, pJ IKf xŒ´Kf Pvw yPmÇ KÆfL~ PvseLr 30 KTPuJKoaJr rJ˜Jr oPiq 15 KTPuJKoaJr rJ˜J kJTJ S 15 KTPuJKoaJr rJ˜J~ AaxKuÄ Fr TJ\ xŒjú yP~PZÇ fífL~ PvseLr 60 KTPuJKoaJr rJ˜Jr oPiq k´J~ 40 KTPuJKoaJr rJ˜J AKfoPiq AaxKuÄ yP~PZ mJKT 20 KTPuJKoaJr rJ˜J k´Kâ~JiLj rP~PZÇ YuKf x¬JPyA IxŒNet rJ˜Jr TJ\èPuJr Pa¥Jr yPmÇ FTJ\ xŒjú yS~Jr kr Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJ~ xrTJrL oJKuTJjJiLj @r PTJj rJ˜J TJ\ TrJr oPfJ gJTPm jJÇ k´vú” PcsPj\ mqm˙Jr KT kKroJe CjúKf yP~PZ? PkRr k´vJxT” APò S xJogt gJTJ ˝P•ôS IPjT rJ˜Jr kJPvr Pcsj kJTJ TrJ pJPò jJ xÄKvîÓ PuJT\Pjr IxyPpJVLfJr TJrPeÇ IPjT mJzLr kJPvr Pcsj TrPf KVP~ mJKzr oJKuPTr IxyPpJVLfJ~ fJ TrJ pJPò jJÇ fJrkrS k´go PvseLr rJ˜Jr kJPvr k´J~ 60 KTPuJKoaJr PcsPjr oPiq 30 KTPuJKoaJr Pcsj AKfoPiq kJTJ TrJ yP~PZÇ mJKT 30 KTPuJKoaJrS k´Kâ~JiLj rP~PZÇ KÆfL~ PvseLr 35 KTPuJKoaJr PcsPjr oPiq k´J~ 5 KTPuJKoaJr kJTJTre TrJ yP~PZÇ mJKTèPuJ nNKor InJPm x÷m yPò jJÇ fPm k´Kâ~JiLj rP~PZÇ k´vú” xqJKjPavPjr KT Im˙J? PkRr k´vJxT” @oJPhr PkRrxnJ 2015 xJPu vfnJV xqJKjPavj I\tj xJPkPã xÄKvîÓ k´vJxj PgPT kMrÛíf yP~PZÇ fPm mftoJPj Px yJr KTZMaJ KjoúoMUL yPuS @orJ fJ kMerJ~ vfnJV KjKÁf TrPf TJ\ TPr pJKòÇ k´vú” msL\ S TJunJat KT kKroJe KjotJe yP~PZ? PkRr k´vJxT” 2014-2017 Igt mZPr k´J~ 25 uã aJTJ mqP~ PkRrxnJr KmKnjú FuJTJ~ 50Ka TJunJat KjotJe TrJ yP~PZÇ k´J~ 16 uã aJTJ mqP~ oiqo oJPjr 4Ka msL\ KjotJe TrJ yP~PZÇ FZJzJ CkP\uJ k´T· IKlx TftíT 4Ka msL\ KjotJe k´Kâ~JiLj rP~PZÇ k´vú” PkRrxnJ~ KT k´P~J\jL~ @PuJTmJKfr mqm˙J TrJ yP~PZ? PkRr k´vJxT” @oJPhr PkRrxnJ~ AKfoPiq k´J~ 17 KTPuJKoaJr rJóJ~ 567Ka ˆsLa uJAa ˙Jkj TrJ yP~PZÇ k´vú” míKÓ yPuA \uJm≠fJ~ nPr CPb Km~JjLmJ\Jr PkRrvyr, F Im˙J PgPT C•rPe PTJj k´T· yJPf Pj~J yP~PZ KT? PkRr k´vJxT” @kKj KjP\ kKrhvtj TrPu PhUPmj mftoJPj PkRrxnJr KnfPr xrTJPrr \umJ~N k´TP·r oJiqPo 7Ka mz mz PcsPjr TJ\ YuPfPZ, FA TJ\ èPuJ xŒjú yP~ PVPu F mZr PgPTA @r \uJm≠fJ gJTPm jJÇ vyPrr k´iJj xzPT gJjJr xÿMUM S UJxJ ÛMPur xÿMPUr \uJm≠fJ KjrxPj KxF¥Knr kã PgPT ˙JjL~ FxS xJPym FTKa k´T· \oJ KhP~PZjÇ FKa mJ˜mJ~j k´Kâ~JiLjÇ FKa mJ˜mJK~f yP~ PVPu F hMA \J~VJ~ @r \uJm≠fJ gJTPm jJÇ k´v”ú PkRrmJxLr Cjú~Pj @kjJr kKrT·jJiLj KTÄmJ YuoJj mz PTJj k´T· rP~PZ KT? PkRr k´vJxT” ImvqA rP~PZÇ fjìPiq, PkRr vyPrr uJxJAfuJ~ k´Kâ~JiLj mJxˆqJ¥, k´J~ 6 PTJKa aJTJ mqP~ lPfykMr Fr oJKgCrJ KauJ~ ˙JKkf yPf pJPò @¥JrVsJC¥ S~JaJr xJkîJA KasaPo≤ kîJ≤ (pJ mJ˜mJK~f yPu k´J~ 10 yJ\Jr oJjMw KmÊ≠ kJKj xrmrJy kJPm), lPfkMr˙ VZrJ jJoT ˙JPj 1 FTr nNKor Ckr 1 PTJKa 75 uã aJTJ mqP~ APTJkJTt ˙Jkj k´Kâ~JiLj, PkRr TJptJuP~r xJoPj k´J~ 3 PTJKa aJTJ mqP~ KÆfL~ PkRr oJPTta ˙Jkj, vyPr hKãe C•r S oiqmJ\JPr 3Ka kJmKuT a~Pua ˙Jkj k´Kâ~JiLj, k´J~ 30uã aJTJ mqP~ 20Ka Kck KaCmSP~u ˙Jkj k´T· pJ AKfoPiq Pa¥Jr yP~ PVPZ, 4PTJKa 50 uã aJTJ mqP~ KjotJjJiLj PkRr KTPYj oJPTtPar KjotJeJiLj k´T·, vyPrr PxRªpt mitPjr \jq 2Ka PlJ~JrJ ˙Jkj k´Kâ~JiLj rP~PZÇ k´vú” TKgf @PZ, @kKj KmKnjú oJouJ KhP~ PkRr KjmtJYj

@aPT PrPUPZj, F KmwP~ @kjJr mÜmq KT? PkRr k´vJxT” xJiJre oJjMwPfJ Kmw~Ka KckuL mM^Pf kJrPfPZ jJ, KT∂á pJrJ k´Tíf WajJ mM^PfPZ mJ \JPj fJrJ oJjMwPT KogqJ mM^JPòÇ oyJoJjq xMkL´ o PTJPat @oJr oJouJ PhPUPZj Pp, FA oJouJ~ KjmtJYj xÄâJ∂ PTJj mJÅiJ jJAÇ F PkRrxnJ KjmtJYPj FUj @AjL PTJj mJiJ PjAÇ fJA oyJoJjq xMk´Lo PTJat xrTJrPT KjPhtv KhP~PZj \ÀrL KnK•Pf FUJPj KjmtJYj TrJPjJr \jqÇ Px @PuJPT KjmtJYj TrJr \jq ˙JjL~ xrTJr oπeJu~ Vf 10 \JjM~JrL FTKa k© KjmtJYj TKovPj Pk´re TPrPZÇ xŒ´Kf @oJr Pp hMKa oJouJ UJKr\ yP~PZ, PTC PTC muPfPZj @Ko @KkPu pJm, mJ˜mfJ

yPò UJKr\ yS~J oJouJ hMKa KjmtJYj xÄâJ∂ KTZM j~, FèPuJr ÆJrJ KjmtJYjS @aPT jJÇ F oJouJèPuJ @Ko @oJr KjP\PT rãJ TrJr \jq kKrYJujJ TrKZÇ F PkRrxnJ~ KjmtJYj TrJr \jq AKfkNPmt @Ko KjP\ hrUJ˜ TPrKZ, G hrUJP˜r TKk @Kku KmnJPV PhUJPjJ yP~PZÇ k´vú” @kKj KT FmJr Po~r kPh k´JgtL yPmj? PkRr k´vJxT” @vJ TPrKZ PfJ IxoJ¬ Cjú~jèPuJ xoJ¬ TrJr uPãq @mJr k´JgtL ymÇ fPm vJrLKrT xM˙fJ S \jVe pKh YJ~ fPm AjvJ@uîJy k´JgtL yPf YJAÇ k´vú” k´J~ PhzpMV PgPT hJK~fôkJuj TrPZj, fJPf KT oPj TPrj @kKj xlu yPf PkPrPZj? PkRr k´vJxT” oyu KmPvPwr k´KfKyÄxJr TJrPe pKhS Cjú~Pjr KhT KhP~ xmKTZM TrPf kJKrKj, KT∂á mqKÜVfnJPm oJjMwPT PTJj @WJf PhAKj, @Ko PYÓJ TPrKZ \jVPer YJKyhJ kNrPerÇ jJjJ k´KfmºTfJr krS Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJ~ CPuîUPpJVq Cjú~j xJKif yP~PZÇ fJA @Ko @vJmJhL PpPyfM oJjMw @oJr TJPZ x∂áKÓ PkP~PZ Px KyPxPm @Ko KjP\PT xlu oPj TKrÇ k´vú” PkRrmJxLr k´Kf KT @kjJr PTJj mÜmq @PZ? PkRr k´vJxT” @oJPhr Km~JjLmJ\Jr PkRrxnJ @~fPj S \jxÄUqJr KhT KhP~ PhPvr oPiq Ijqfo mz FTKa PkRrxnJÇ FUJPj oJjMPwr YJKyhJS IPjT, @Ko xTPur YJKyhJ kNre TrPf kJKrKj, jJjJ k´KfmºTfJ S Ik´fMufJr TJrPeÇ fPm @oJr PYÓJ S @∂KrTfJr ToKf KZu jJ, xJiqoPfJ PYÓJ TPrKZ oJjMPwr TuqJe TrJrÇ F èÀhJK~fô kJuj TrPf KVP~ pKh @oJr PTJj nMu y~ fPm @vJ TKr ãoJ xMªr híKÓPf PhUPmjÇ @VJoL KhPj pKh KjmtJYPj @Ko k´JgtL yA fPm @oJr k´Kf xogtj S xMj\r rJUPmj mPu @vJ TKrÇ

Mini Mini cab cab

DRIVERS

TAXI-PRIVATE HIRE

Had an accident that wasn’t your fault? WE HAVE PCO LICENSED AND INSURED REPLACEMENT VEHICLES AVAILABLE IMMEDIATELY

PRESTIGE HAS A VEHICLE SUITABLE FOR YOU WHETHER IT’S A VW SHARAN, A ZAFIRA, A VECTRA OR A MERCEDES BENZ SALOON INCLUDING C, E AND S CLASS ALL COME FULLY INSURED AND PCO REGISTERED.

don’t delay call us now on

020 8523 4555


xJrJ Kmvõ

32 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

oyJTJv pM≠ : YLPjr Cók´pMKÜr I˘ KjotJPe pMÜrJPÓsr CPÆV dJTJ ßcÛ, 13 oJYt : oyJTJv pMP≠r k´˜MKf KjPò YLj FmÄ F uPãq ßu\Jr, APuTasoqJVPjKaT ßrAu VJj FmÄ yJA kJS~Jr oJAPâJSP~n I˘ nJ§Jr VPz fMuPZÇ nKmwqPf F I˘ TíK©o CkV´Pyr frñrKvì ±Äx TrPf mqmyJr TrPm ßmAK\ÄÇ oJKTtj TÄPV´Px ÊjJKjPf F hJKm TPrPZj YLj KmPvwù KrYJct KlvJrÇ YLPjr FA I˘ pMÜrJPÓsr \jq CPÆPVr TJre yP~ hJÅKzP~PZÇ KrYJct KlvJr mPuj, Tãkg\MPz \JPur oPfJ ZKzP~ @PZ oJKTtj ßVJP~ªJ, ßpJVJPpJV FmÄ ßjKnPVvj CkV´yÇ YLj ßp I˘ ‰fKr TrPZ fJr uãq yPm Fxm CkV´yÇ Fxm I˘ KhP~ xMKjKhtÓ uãqm˜MPf jK\rKmyLjnJPm yJouJ TrJ x÷m yPm mPuS \JjJj KlvJrÇ KfKj mPuj, oyJTJvPT xJoKrTLTre TrPZ YLjÇ fPm oJKTtj ßVJP~ªJ FmÄ ßpJVJPpJV CkV´yèPuJ TL TrPZ ßx TgJ mPujKj KfKjÇ YLjJ oyJTJv I˘ TotxNKY pMÜrJPÓsr \jq ÉoKT yP~ SPbPZ mPu \JjJj KlvJrÇ kJvJkJKv pMÜrJÓsPT Fr \mJPm kJæJ mqm˙J ßj~Jr @øJjS \JjJj KfKjÇ Fr @PV pMÜrJPÓsr k´KfrãJ ßVJP~ªJ xÄ˙Jr kKrYJuT ßulPajqJ≤ ß\jJPru Fu mJrPVx \JKjP~KZPuj, YLj oyJTJv VPmweJr @zJPu oyJTJv pMP≠r k´˜KM f KjPòÇ FA hJKmr kPã YLPjr oyJTJv pM≠JP˘r Km˜JKrf fgq fMPu iPrj KfKjÇ KfKj ßhKUP~PZj, YLPjr xqJPauJAa Km±ÄxL ßãkeJ˘ FmÄ xJAmJr pMP≠r xãofJ TfaJ CjúfÇ oJKTtj KxPja @otc xJKntx TKoKaPf KfKj hJKm TPrPZj, ßmAK\Ä xqJPauJAa ±ÄPx xão ßãkeJ˘, APuTasKjT \qJoJr FmÄ ßuxJr rKvìr Cjú~j WaJPòÇ @r oyJTJv pM≠JP˘r Fxm Cjú~j ßmKvr nJVA TrJ yPò ßmxJoKrT oyJTJv VPmweJr @zJPuÇ mJrPVx mPuj, ÈPhvKar @kJf ßmxJoKrT oyJTJv k´T· oyJTJPv

Ijq ßhPvr KmKnjú pπkJKf KmTu TPr ßh~J mJ TotãofJ TKoP~ ßh~Jr xJPg xJPg YLPjr k´YKuf xJoKrT xãofJS mJzJPòÇ KfKj \JjJj, mftoJPj YLj ßpJVJPpJV, \JyJ\ kKrYJujJ, k´JTíKfT xŒh IjMxºJj, @myJS~J, ßVJP~ªJ j\rhJKr FmÄ v©MkPãr Im˙Jj vjJÜ TrJr TJP\ xqJPauJAa k´T· kKrYJujJ TrPZÇ Fr oPiq fJPhr oyJTJPv oJjMw kJbJPjJ FmÄ IjMxºJj k´T·S rP~PZÇ F ZJzJ, xrJxKr xqJPauJAa ±ÄPx xão ßãkeJP˘r (FFxFKa) xlu krLãJ YJKuP~PZ YLjÇ fJrJ \qJoJPrr k´nNf CjúKf xJij TPrPZ FmÄ FFxFKa KovPjr \jq xrJxKr vKÜ xÄV´Py xão IP˘rS Cjú~j WKaP~PZÇ FFxFKa Fr \jq xmPYP~ k´P~J\jL~ kNmtvft xqJPauJAa vjJÜ FmÄ KYK¤f TrJr ãofJ mJKzP~PZ YLjÇ xŒ´Kf oyJTJPv oJjMw kJbJPjJ, YJÅPh oyJTJv pJj kJbJPjJ FmÄ oyJvNPjq ßTJPjJ KTZMr ±ÄxJmPvw UMÅP\ ßmr TrJr k´pMKÜr oJiqPo FA xãofJ mJzJPò YLjÇ CPuäUq, 2007 xJPur \JjM~JKrPf xqJPauJAa Km±ÄxL ßãkeJ˘

krLãJ~ FTKa @myJS~J CkV´y ±Äx TrPf xão y~ YLjÇ YLPjr FA xlu krLãJ oyJTJPv pMÜrJPÓsr \jq FT k´TJr YqJPu†Ç TJre Fr oJiqPo jfMj ßTRvuVf xãofJr k´TJv WPaPZÇ k´KfrãJ KmPvwùPhr KyxJPm, YLPjr yJPf FrTo k´J~ 24Ka ßãkeJ˘ rP~PZÇ xqJPauJAPa yJouJr oJiqPo pMÜrJPÓsr xJoKrT f“krfJ~ ßpPTJPjJ oMyNPft KmWú WaJPjJr ãofJ rJPU YLjÇ mJPVtx xfTtfJr xJPg \JjJj, YLPj rJÓsL~ CPhqJPV kKrYJKuf oyJTJv FmÄ oyJTJvKmPrJiL xãofJ Khj Khj mJzPZÇ ChJyre KyPxPm KfKj CPuäU TPrj, YLPjr ßmAPhJ K\KkFx (PVäJmJu kK\vKjÄ KxPˆo) xqJPauJAa YuKf mZPrA ˙JjL~nJPm FmÄ 2020 xJPur oPiq @∂\tJKfTnJPm mqmyJr CkPpJVL yPmÇ Fr oPiq ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© xrJxKr xJoKrT TJP\ FPT mqmyJr TrJ yPf kJPrÇ FA xqJPauJAaKa KmPhvL ßxjJPhr \jq KjUMÅfnJPm KjvJjJ KjitJrPer xãofJ ßhPmÇ @r FKa kíKgmLPf FmÄ oyJTJPv ƪô CxPT ßhPmÇ Imvq FA irPjr mJ Fr ßYP~S Cjúf k´pMKÜ CØJmj

TPrPZ rJKv~JÇ fJrJ pMÜrJPÓsr oyJTJvKnK•T \JyJ\ kKrYJujJ, ßpJVJPpJV S ßVJP~ªJ xqJPauJAaèPuJ xŒNet IPTP\J TPr ßh~Jr xJogqt rJPUÇ oJKTtjKmPrJiL @PrT ßhv C•r ßTJKr~Jr yJPfS F irPjr k´pMKÜ rP~PZÇ fJrJ ßxJKnP~Pfr ‰fKr APuTasKjT \qJoJr KhP~ pMÜrJPÓsr \JyJ\ kKrYJujJ mqm˙J~ KmWú xíKÓ TrPf xãoÇ FA \qJoJrèPuJ C•r S hKãe ßTJKr~Jr xLoJ∂ FuJTJ~ KmKnjú pJPj ˙Jkj TrJ rP~PZÇ FèPuJ xYu TrPu k´J~ 62 oJAu hNr ßgPT oJKTtj K\KkFx KxPˆPo KmWú WaJPf kJrPm mPu \JjJj oJKTtj k´KfrãJ ßVJP~ªJ xÄ˙Jr kKrYJrT mJrPVxÇ Imvq oyJTJv pMP≠r I˘ ‰fKrPf pMÜrJÓs KkKZP~ ßjAÇ FrAoPiq ßk≤JVj ßãkeJ˘ k´KfrãJr IÄv KyPxPm @TJv ßgPT mqmyJr CkPpJVL ßu\Jr I˘ ‰fKr TPrPZÇ F ZJzJ 2020 xJPur oPiq ßrAuVJjS ‰fKr TrPm pMÜrJÓsÇ @r Fr FT hvPTr oPiq CóãofJxŒjú ßu\Jr VJjS ‰fKr TrPmÇ

PjhJruqJP¥ fáKTtPhr KmPãJn xoJPmPv kMKuKv mJiJ : @ïJrJ~ cJY hNfJmJx mº dJTJ ßcÛ, 13 oJYt : ßjhJruqJP¥ fMKTt k´mJxLPhr KmPãJn KoKZu S xoJPmv mu k´P~JPVr oJiqPo Z©nñ TPr KhP~PZ ßhvKar kMKuvÇ fMrPÛr FT oπLPT ˙JjL~ TjxMqPuPa dMTPf jJ ßh~J S \JotJKj xLoJ∂ KhP~ ßhv ßgPT ßmr TPr ßh~Jr kPr F KmPãJn ÊÀ y~Ç F KhPT ßjhJruqJ¥Pxr @YrPe ãM… fMrÛ xrTJr @ïJrJ~ ImK˙f yuqJP¥r hNfJmJx S A˜J’MPur TjxMqPua nmj KxuVJuJ TPr KhP~PZ Ç ˙JjL~ xo~ Vf vKjmJr ßjhJruqJP¥r raJrcJo vyPr ImK˙f fMKTt TjxMqPuPa dMTPf mJiJ ßh~J y~ ßhvKar kKrmJr S xJoJK\T jLKfKmw~T oπL lJfoJ ßmfMu xJ~Jj TJ~JPTÇ kPr fJPT \JotJKjr xLoJ∂ KhP~ KjrJkPh ßmr TPr ßh~J y~Ç k´KxPc≤ k≠Kfr fMrÛPT rJ\QjKfT mqm˙J~ KlKrP~ ßj~Jr uPãq YuKf mZPrr FKk´Pu ßhvKaPf VePnJa yS~Jr TgJ rP~PZÇ xÄKmiJj xÄPvJiPjr SA VePnJa CkuPã ßjhJruqJ¥Px mxmJxrf fMKTt jJVKrTPhr KjP~ xoJPmPv mÜmq ßh~J TgJ KZu fJrÇ TJ~Jr raJrcJo xlrPT ÈhJK~fôùJjyLj' mPu o∂mq TPrPZj cJY k´iJjoπL ßTKnj rJcÇ FTA xoJPmPv mÜmq ßh~Jr TgJ KZu fMKTt krrJÓsoπL oSuMh TJnMx SVuMrÇ fJr ßjhJruqJ¥ xlPr @PVA KjPwiJùJ \JKr TPr cJY xrTJrÇ F WajJr k´KfmJPh fMKTt TjxMqPuPar xJoPj KmPãJPn jJPoj vf vf fMKTt k´mJxLÇ kPr kMKuv kJKjTJoJj mqmyJr TPr KmPãJnTJrLPhr Z©nñ

fJ-S ßhPU ßj~J yPm mPu ÉoKT ßhj KfKjÇ FrPhJVJj mPuj, ÈfJrJ rJ\QjKfT KvÓJYJr mJ TNajLKfr KTZMA \JPj jJÇ fJrJ nLÀ S TJkMÀwÇ fJrJ pJ TPrPZ, fJ TNaQjKfT KvÓJYJr mKyntNfÇ F irPjr @YrPer oiq fJrJ KjP\Phr lqJKxˆ KyPxPm kKrY~ KhP~PZÇ' PfoKj fMKTt kJutJPoP≤r k´iJj KmPrJiLhuL~ ßjfJ KToJu KTKuYhJr SVuM mPuPZj, ßjhJruqJ¥ fMrPÛr krrJÓsoπLPT myjTJrL KmoJj ßhvKaPf dMTPf jJ KhP~ mz irPjr nMu TPrPZÇ KfKj mPuj, pJrJ VefπPT xogtj TPr fJrJ TUPjJ F irPjr @Yre TrPf kJPr jJÇ Vf vKjmJr A˜J’MPu xJÄmJKhTPhr xJPg @uJkTJPu Fxm TgJ mPuj KfKjÇ fPm cJY k´iJjoπL oJTt Àa mPuj, È@orJ @PV ßgPTA fJPhr \JKjP~ KhP~KZuJo @orJ F irPjr xoJPmPvr KmÀP≠Ç fMKTt krrJÓsoπL YJAPu FUJPj fJPhr TjxMqPua nmPj IgmJ fJPhr ßTJPjJ TNajLKfPTr mJxnmPj ßZJa kKrxPr xoJPmPvr @P~J\j TrPf kJrPfjÇ @orJ ßx ßãP© fJ xMÔMnJPm @P~J\Pj fJPhr k´P~J\jL~ KhTKjPhtvjJ KhPf kJrfJoÇ KT∂á ßjhJruqJP¥r rJ˜J~ @orJ fJPhr F irPjr rJ\QjKfT xoJPmPvr IjMoKf KhPf kJKr jJÇ' Fr @PV vKjmJr xTJPu fMKTt krrJÓsoπL oSuMh TJnMxSVuM mPuj, ßjhJruqJ¥ ÃoPe fJr Skr KjPwiJùJ \JKr TrJ yPu nKmwqPf ßjhJruqJ¥PT Yro oJÊu èjPf yPmÇ FTAxJPg, ßhvKar Skr

TPrÇ \JotJKj S ßjhJruqJ¥xy ACPrJPkr KmKnjú ßhPv mxmJx TPr k´J~ 55 uJU fMKTtÇ k´mJxL fMKTtPhr oPiq k´YJreJ YJuJPu ßmKv ßnJa kJS~J pJPm, F @vJ ßgPT fMrPÛr oπLrJ ACPrJPkr ßhvèPuJPf VePnJPar k´YJreJ YJuJPf @V´yLÇ KT∂á xÄKväÓ ßhvèPuJ KjP\Phr xLoJjJr ßnfr fMKTt xrTJrPT rJ\QjKfT k´YJreJ YJuJPf KhPf jJrJ\Ç KjrJk•J AxMqPTS xJoPj FPjPZ cJY xrTJrÇ Fr ß\PrA fMrÛ-PjhJrptJP¥r oiqTJr YuoJj KmPrJPir xNYjJÇ PjhJruqJ¥x xrTJPrr @YrPe ãM… fMKTt ßk´KxPc≤ r\m fJAP~m FrPhJVJj o∂mq TPrPZj, cJYrJ jJ“KxPhr ImKvÓJÄv S lqJKxˆÇ nKmwqPf ßTJPjJ cJY TNajLKfPTr lîJAa KT TPr fMrPÛ Imfre TPr,

TPbJr KjPwiJùJ @PrJPkrS ÉoKT ßhj KfKjÇ fMrPÛr FTKa TNaQjKfT xN© \JjJ~ vKjmJr @ïJrJ~ fMKTt krrJÓs oπeJu~ ßjhJruqJP¥r CkrJÓshf N PT ßcPT kJbJ~Ç fJ ZJzJ fMrPÛr rJ\iJjL @ïJrJ~ ImK˙f yuqJP¥r hNfJmJx FmÄ A˜J’MPur TjxMqPua nmj KxuVJuJ TPr KhP~PZ fMKTt xrTJrÇ hNfJmJx S TjxMqPua nmPj TJCPT dMTPf S ßmr yPf ßh~J yPò jJÇ fMrPÛr krrJÓs hlfr mPuPZ, KjrJk•Jr TJrPe @ïJrJ~ yuqJP¥r hNfJmJx FmÄ A˜J’MPur TjxMqPuPa ßdJTJr Skr KmKi-KjPwi @PrJk TrJ yP~PZÇ hNfJmJPxr YJ\t hq IqJPl~Jxt FmÄ TjxMqPua k´iJjS F KmKi-KjPwPir @SfJ~ kzPmj mPu \JjJPjJ yP~PZÇ

xπJxKmPrJiL TJptâPor jJPo @Kl∑TJ~ YuPZ KjptJfj

dJTJ ßcÛ, 13 oJYt : KjptJfjTJrLrJ nqJj ßgPT iJÑJ KhP~ lMakJPg ßlPu ßh~ @mKhPTÇ TP~T oMyf N t @PV ùJj KlPrPZ fJrÇ ßlPu ßh~Jr @PV FT\j fJPT mPuPZ, ÈfMKo nJVqmJjPhr FT\jÇ @\ rJPfA ßfJoJr oJrJ pJS~Jr TgJ KZu'Ç @mKh mPuPZj, KjrJk•J mJKyjLr ßp xhxqrJ fJPT fMPu KjP~PZ, fJrJ ßTKj~JrÇ fPm FTKa VPmweJ k´KfÔJPjr KrPkJPat \JjJ ßVPZ, pMÜrJPÓsr IgtJ~Pj @Kl∑TJ oyJPhPvr \jq VPz ßfJuJ FTKa xπJxKmPrJiL ßTRvPur IÄv fJr ßV´lfJr S KjptJfjÇ 2011 xJPu ßTKj~J pUj @u vJmJmPT k´Kfyf TrJr \jq ßxJoJKu~J~ IKnpJj YJuJ~, ßx xo~S ßTKj~J~ mxmJxrf yJ\Jr yJ\Jr \JKfVf ßxJoJKuPT ßV´lfJr TrJ y~Ç pJPhr ßmKvr nJVPTA ßV´lfJr TrJ y~ oNuf xPªy\jTnJPmÇ @Kl∑TJr KjrJk•J mJKyjL KmPvw TPr ßTKj~Jr k´KfrãJ mJKyjL CPuäUä PpJVq kKroJPe oJKTtj IjMhJj ßkP~ @xPZÇ Fxm mJKyjLr KmÀP≠ KjptJfj S yfqJr IKnPpJV @PZÇ @mKhr Kmw~Ka KjrPkãnJPm pJYJA TrJr xMPpJV jJ gJTPuS KmKnjú ßmxrTJKr xÄ˙Jr IjMxºJPj ßTKj~Jr rJ\QjKfT

xKyÄxfJ S KjptJfPjr KY© kJS~J ßVPZÇ 2015 xJPu KmvõKmhqJu~ TqJŒJPxr mJAPr yJÅaJr xo~ IP˘r oMPU FTKa VJKz fMPu ßj~ @mKhPTÇ VJKzKa KZu oNuf FTKa ÃJoqoJe KjptJfj ßTªs (aYtJr ßxu)Ç @aTTJrLrJ @mKhPT \JKjP~PZ, fJPT TP~T mZr iPrA j\rhJKrPf rJUJ yP~KZuÇ jJAPrJKmr ßxJoJKu IiMqKwf F˜PuW FuJTJ~ mxmJx TrJr \jq fJPT @u vJmJPmr xhxq xÄV´yTJrL KyPxPm xPªy TrJ y~Ç @mKh mPuj, K\ùJxJmJPhr xo~ ßTJPjJ k´Pvúr C•r kZª jJ yPuA kÊ YrJPjJr xNYJPuJ uJKb KhP~ @WJf TrJ y~ fJPTÇ @jMoJKjT xJf WµJ F KjptJfj YPuPZ mPu \JjJj KfKjÇ @mKhr oPfJ ßxRnJPVqr krv kJjKj cÖr @mhMuJä y S~JAKffMÇ Vf mZr FKk´Pur FT KmPTPu IKlx ßgPT ßmr yS~Jr kr fJPT @r UMPÅ \ kJS~J pJ~KjÇ ßxJoJKu mÄPvJØNf 33 mZr m~xL F lJotJKxˆ KZPuj F˜PuW FuJTJr FT\j KmKvÓ mqKÜÇ fJr nJA AorJj mPuj, IPjPTA mPu KfKj ßmÅPY KlrPmj, KT∂á ßYJPU jJ ßhUJ kpt∂ ßxKa @oJr KmvõJx y~ jJÇ AorJj \JjJj, nJAP~r ßUJÅP\ KhPjr

kr Khj ˙JjL~ kMKuv ߈vPj ßhRz^JÅk TPrS ßTJPjJ KTjJrJ kJPòj jJ kKrmJPrr ßuJT\jÇ xrTJPrr kã ßgPT muJ yP~PZ, fJrJ S~JAKffMr ßTJPjJ Umr \JPj jJÇ Vf \MPj FTA rTonJPm KjPUJÅ\ yP~PZj ˙JjL~ KmKvÓ mqKÜ S CbKf rJ\jLKfT @mhMu S~JKñ TJÀKrÇ fJr hu ßcPoJTsqJKar kJKatr ßjfJrJ F\jq xrTJrPT hJ~L TrPZjÇ FoKj TPr FPTr kr FT ßV´lfJr, ÉoKT, KjptJfj S èPor WajJ YuPZA jJAPrJKmr F˜PuW FuJTJKaPfÇ AorJj oPj TPrj, KmPhvLPhr UMKv TrPf ßTKj~J Fxm TJ\ TrPZÇ k´KfKa IkyrePr WajJr oJiqPo fJrJ hJfJPhr TJPZ k´hJjTíf Igt mqP~r \JjJj KhPòÇ oJKTtj xπJxKmPrJiL kKrT·jJ IPjT mZr iPrA @Kl∑TJ oyJPhPv oJjmJKiTJr u– WPjr \Wjq jK\r ˙Jkj TrPZ pMÜrJÓsÇ KmPväwPTrJ @vïJ TrPZj, ßcJjJø asJPŒr pMPV F Im˙Jr @PrJ ImjKf yPmÇ Af”kNPmt K\ùJxJmJPhr xo~ KjptJfPjr IjMoKfS KhP~PZj asJŒÇ F ZJzJ xπJxL V´∆kèPuJr Skr fJr @V´JxL hoj jLKfr kKrT·jJ APfJoPiq mJ˜mJ~jS ÊÀ yP~PZÇ


˝J˙q kJfJ

PxKrPmsJ-¸JAjJu lîMAc oK˜PÏ kJKj \oJ @oJPhr oJgJr ßnfPr k´J~ ßhz ßTK\ S\Pjr oV\ mJ ßmsj KjP~ @orJ WMPr ßmzJKòÇ KT∂á @orJ fJ IjMnm TrPf kJKr jJÇ Fr TJre oJgJr ßnfPr oV\ kJKjPf nJxPZÇ lPu oVP\r S\j kJKjr käJmfJ xN© IjMpJ~L TPo pJ~Ç oJgJr ßnfPrr F kJKjPT ßxKrPmsJ-¸JAjJu lîMAc mJ KxFxFl mPu @orJ @oJPhr oJgJr ßnfPr k´J~ ßhz ßTK\ S\Pjr oV\ mJ ßmsj KjP~ WMPr ßmzJKòÇ KT∂á @orJ fJ IjMnm TrPf kJKr jJÇ Fr TJre @oJPhr oJgJr ßnfPr oV\ kJKjPf nJxPZÇ lPu oVP\r S\j kJKjr käJmfJ xN© IjMpJ~L TPo pJ~Ç oJgJr ßnfPrr F kJKjPT ßxKrPmsJ-¸JAjJu lîMAc mJ KxFxFl mPuÇ KxFxFl ÊiM ßmsj mJ oVP\r S\jA ToJ~ jJ, KxFxFl gJTJr lPu oJgJr jzJYzJr xo~ ßmsjPT @WJf kJS~J ßgPT rãJ TPrÇ ßmsj UMmA xÄPmhjvLu S jro KaxMq FmÄ oJgJr UMKur ßnfraJ oxíe j~Ç FaJ UMmA Ixofu mJ FmPzJ-PgmPzJÇ kJKj mJ KxFxFl jJ gJTPu ßmsj UMm xyP\ @WJfk´J¬ yPf kJrfÇ KxFxFl ßmsPjr ßrYj k´Kâ~J~S xJyJpq TPrÇ B^E mJ oJgJr ßnfPrr kJKj ßpoj ßmsPjr xM˙fJr \jq UMmA k´P~J\j, ßfoKj oJgJr ßnfPr KxFxFl ßmKv \oJ yPuS IxMKmiJÇ @oJPhr oJgJr ßnfPrr @~fj KjKhtÓ TJre FaJ vÜ UMKur ßnfPr ImK˙fÇ Fr ßnfPr oV\ mJ ßmsj, KxFxFl FmÄ rÜ FTaJ KjKhtÓ @~fPj ImK˙fÇ Fr ßTJPjJ FTaJ mJzPu IjqaJPT ToPf yPmÇ ßmsPjr kKroJe mJzPu KxFxFl mJ rPÜr kKroJe ToPf yPmÇ KxFxFl Fr kKroJe ßmPz ßVPu ßmsPj rPÜr kKroJe ToPf yPmÇ ßmsPjr @~fj ToJPf yPu ßmsPjr Skr YJk ‰fKr yPm, fJ yPu ßmsj KbToPfJ TJ\ TrPf kJPr jJÇ @mJr kKroJe To yPuS ßmsj kMKÓ FmÄ IKéP\Pjr InJPm TJ\ TrPf kJPr jJÇ FT\j kNetm~Û oJjMPwr oJgJr UMKur ßnfPr k´J~ 150 Ko.Ku. kJKj gJPTÇ FA ßmsPjr mJAPr mJ ßmsPjr ßnfPr Fr oPiq gJPT FmÄ FaJ ‰fKr y~ -Fr ßnfPr ImK˙f TrP~c ßkäéJx jJoT FTKa IÄv ßgPTÇ Fr ßnfPr FaJ ‰fKr yP~ KmKnjú kg kJKz KhP~ KxFxFl ßmsPjr mJAPr @Px FmÄ ßxUJj ßgPT rPÜ ßvJKwf y~Ç FnJPm xJrJ KhPj k´J~ 500 Ko.Ku. KxFxFl ‰fKr y~ FmÄ k´J~ KfjmJr xŒNet mhu y~Ç oJgJr kJKj \oJr TJre TL TL? oJgJ~ kJKj \oJr TJreèPuJ : oJgJ~ kJKj \oJ∏ Fr TJreèPuJPT oNuf hMA nJPV nJV TrJ pJ~Ç \jìVf ©MKa : FèPuJ xJiJref KvÊPhr ßãP© ßhUJ pJ~Ç F TJreèPuJ xJiJref KvÊr oJgJr ßnfPr kJKj YuJYPu KmWú xíKÓ TPr, lPu oJgJ~ kJKj \Po pJ~Ç \jì-krmftL WJaKfr TJreèPuJ : Fxm TJre \Pjìr kr KmKnjú xoP~ KvÊ mJ mzPhr ßãP© yP~ gJPTÇ ßpoj oJgJr ßnfPrr oVP\r khtJ~ k´hJy, rÜãre, oJgJr @WJf AfqJKhÇ Fxm TJrPe oJgJr ßnfPr kJKj YuJYPu mJiJ xíKÓ y~ mJ oK˜PÏr kJKj mJ ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© IKfKrÜ kJKj ‰fKr y~Ç oJgJr ßnfPr KxFxFl-Fr YuJYPur Skr KnK• TPr yJAPcsJPxkäJx-PT hMA nJPV nJV TrJ pJ~Ç 1Ç k´KfmºTfJyLj F ßãP© kJKj YuJYPur kPg ßTJPjJ mJiJ mJ k´KfmºTfJ ßjAÇ FUJPj y~ kJKj ßmKv ‰fKr y~ IgmJ kJKj rPÜ To ßvJKwf yPòÇ 2Ç k´KfmºTfJ ßãP© oK˜PÏr ßnfPr kJKj YuJYPur kPg ßTJPjJ jJ ßTJPjJ k´KfmºTfJ mJ mJiJ @PZ, pJPf TPr KxFxFl ßpUJPj rPÜ ßvJKwf y~ ßxUJPj ßpPf kJPr jJÇ CkxVtèPuJ TL TL? oJgJ~ kJKj \oJ ßrJPVr CkxVt ßrJVLr m~x ßnPh

Knjú Knjú yPf kJPrÇ @mJr kJKj míK≠ kJS~Jr kPrr SkrS Kjntr TPrÇ jm\JfT S 1 mZPrr KjPY mJóJPhr oJgJ~ kJKj \oPu :oJgJ mz yPf gJPT w mJóJ oJgJ fMuPf kJPr jJ w oJgJr KvrJèPuJ lMPu gJPT w mJóJ SkPrr KhPT fJTJPf kJPr jJ ßYJPUr KjPYr KhPT fJKTP~ gJPT w UMm TJjúJTJKa TPr w ßUPf YJ~ jJ w oJgJr fJuM xJoPjr KhPT lMPu gJPT w TUjS TUjS KUÅYMKj y~Ç mJóJ FTaM mz yPu : w oJgJmqgJr TgJ mPu w TJjúJTJKa TPr, ßUPf YJ~ jJ w UMm KUaKUPa y~ w mKo y~ w oJgJ mz yP~ pJ~ w TUjS TUjS

KUÅYKM j yPf kJPr w ßYJPUr híKÓ FTaM hNPr xPr pJ~ IPjT ßhKr yP~ ßYJPUr híKÓ TPo pJ~ mJ Iº yP~ ßpPf kJPrÇ mzPhr ßãP© : fLms oJgJmqgJ y~ w mKo y~ hs∆f ßYJPUr híKÓ YPu pJ~ KUÅYMKj y~ hs∆f IùJj yP~ ßpPf kJPr Fxm ßãP© hs∆f KYKT“xJ jJ TrJPu ßrJVL Iº yP~ pJ~ FojKT oífMqS yPf kJPrÇ KTZM ßãP© KmPvw TPr m~Û ßuJTPhr ßãP© oJgJ~ kJKj \Po; fPm oJgJr ßnfPr YJk UMm ßmKv mJPz jJ, TJre m~Û ßuJTPhr oK˜Ï KTZMaJ ßZJa yP~ pJ~ pJPT ßxPrmsJu FPasJKl mPuÇ Fxm ßrJVL k´xsJm iPr rJUPf kJPr jJ yJÅaPf IxMKmiJ y~ FmÄ ˛revKÜ TPo pJ~Ç PrJV Kjet~ xJiJref ßrJVLPT krLãJ TPr KmPvw TPr KvÊPhr ßãP© yJAPcsJPxkäJx ßrJV xŒPTt iJreJ kJS~J pJ~ KT∂á KjKÁf yPf yPu KTZM krLãJ k´P~J\j y~Ç 1 mZPrr KjPY mJóJPhr ßãP© : oJgJr @æsJxPjJV´Jo mJ KxKa ÛqJj mJ Fo@r@A krLãJ TPr Kjet~ TrJ pJ~Ç mzPhr ßãP© @æsJxPjJV´Jo TrJ pJ~ jJÇ KxKa ÛqJj mJ Fo@r@A ßmsj krLãJ TPr ßrJV Kjet~ TrJ pJ~Ç KxKa ÛqJj S Fo@r@A krLãJ TPr xJPg xJPg Fr TJreS Kjet~ TrJ pJ~Ç KYKT“xJ oJgJ~ kJKj \oJ-Fr KYKT“xJ \ÀKr KnK•Pf TrJPf yPmÇ jfMmJ oK˜PÏr Skr YJk mJzPf gJPT ßmsj TJ\ TrPf kJPr jJ, lPu ßrJVL IùJj

17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 33

xM˙ \Lmj pJkPj xM˙ KTcKj cJ. vJoLo @yPoh

yP~ ßpPf kJPr FojKT ßrJVLr oífMqS WaPf kJPrÇ âKjT ßTx-F ßrJVL Iº yP~ ßpPf kJPrÇ KvÊPhr oJgJ mz yP~ pJ~ FmÄ ßmsj KbToPfJ ßcPnuk TrPf kJPr jJÇ Fr KYKT“xJ oNuf hMKa nJPV nJV TrJ pJ~w oJgJr kJKj YuJYPur kg TPr ßhS~JÇ w kJKj mJ KxFxFl \oJr TJrPer KYKT“xJÇ oJgJ~ kJKj \oJr TJre xm xo~ hNr TrJ pJ~ jJÇ KTZM ßãP© TJre hNr TrJ pJ~Ç ßpoj KTZM aáPoJr kJKjr YuJYPur kg mº TPr KhPf kJPrÇ ßx ßãP© aáPoJr IkxJre TrPu kJKj YuJYPur kg YJuM yP~ pJ~Ç KT∂á ßmKvr nJV \jìVf ©MKa

pJ kJKj YuJYPu mJiJ xíKÓ TPr, fJ hNr TrJ pJ~ jJÇ oJgJr ßnfPr kJKj YuJYPur kg mJiJV´˜ yPu mJ kJKj KbToPfJ rPÜ ßvJKwf yPf jJ kJrPu kJKj KmT· kPg YuJYPur mqm˙J TrPf yPmÇ FaJ hM'nJPm TrJ pJ~Ç 1. oJgJr ßnfr ßgPT FTKa kJAPkr oJiqPo kJKj vrLPrr Ijq ßTJPjJ ˙JPj ßpUJPj kJKj ßvJwe yPf kJPr, ßxUJPj KjP~ pJS~JÇ FPãP© xmPYP~ xMKmiJ\jT yPuJ ßkPar ßnfPr KjP~ pJS~J, F IkJPrvPjr jJo xJ≤ IkJPrvjÇ 2. KTZM ßãP© oJgJr ßnfPr kJKj YuJYPur kg mº gJTPu KmT· FTKa kg ‰fKr TPr ßhS~J ßpPf kJPr FmÄ F IkJPrvjKa FUj FP¥JPÛJKk KhP~ TrJ y~, Fr jJo AKaKnÇ pKh AKaKn IkJPrvj TrJ pJ~, fPm ßxaJ UMmA nJPuJÇ TJre F ßãP© vrLPrr ßnfPr xJ≤ KaCm-Fr oPfJ ßTJPjJ lKrK\j mKc KhPf y~ jJÇ KT∂á xm ßãP© F IkJPrvj TrJ pJ~ jJÇ vJ≤ IkJPrvj UMmA k´P~J\jL~ KT∂á Fr \KaufJ IPjT ßmKvÇ F IkJPrvPjr kr xÄâoe mJ AjPlTvPjr yJr UMm ßmKvÇ FTmJr xÄâoe yPu vJ≤ IkxJre jJ TrJ kpt∂ xÄâoe Kj~πe TrJ UMmA TKbjÇ @mJr vJ≤ Fr kJAk mJ ju IPjT xo~ mº yP~ ßpPf kJPrÇ FaJ xÄâoPer \jqA ßmKvr nJV ßãP© yP~ gJPTÇ @mJr KTZM ßãP© vJ≤ KjKhtÓ \J~VJ ßgPT xPr ßpPf kJPr mJ vrLPrr ßTJPjJ KZhs KhP~ ßpoj jJKn mJ kJ~Mkg KhP~ ßmr yP~ ßpPf kJPrÇ

IKfKrÜ UJhqm˜M V´ye TrPu UJhqm˜M y\Por kr YKmtPf „kJ∂r yP~ ßhPy \oJ y~Ç oJjmPhPy oK˜Ï ZJzJ Ijq ßp ßTJPjJ IPñ YKmt \oJ yS~Jr xMPpJV gJPTÇ YKmt \oJ yS~Jr FToJ© TJre ÊiM IKiT UJhq V´ye j~, mÄvVf k´mefJ, Tot xŒJhPj iLrVKf S KmKnjú rTPor yrPoJj S SwMPir k´nJPmr \jq yPf kJPrÇ xJrJ kíKgmLPf k´J~ wJa ßTJKa ßuJT ˙&gNufJ ßrJPV nMVPZjÇ @oJPhr vrLPrr ‰hjKªj TotTJP§r \jq FjJK\t (vKÜ) k´P~J\jÇ @orJ UJhqhsmq V´yPer oJiqPo FA FjJK\t ßkP~ gJKTÇ pKh UJhqhsPmqr FA TqJPuJKr @oJPhr TotTJP§r \jq mq~ TqJPuJKr ßgPT ßmKv y~, fUj UJPhqr IKfKrÜ TqJPuJKr YKmt @TJPr vrLPr \oJ yP~ gJPTÇ vrLPr IKfKrÜ YKmt \oJr TJrPe ˙NufJ yP~ gJPT FmÄ S\j míK≠ kJ~Ç ˙NufJ ÊiM cJ~JPmKax S Có rÜYJPkr \jq ^MÅKTkNet j~, ˙NufJ iLrVKfPf KTcKj ßrJPVr ^MKÅ Tr \jq Ijqfo TJreÇ ˙NufJr \jq KTcKjr ZJTKjr IKfKrÜ TJ\ TrPf y~, pJr lPu iLPr iLPr KTcKjr TJptãofJ TPo pJ~Ç hLWt ßo~JPh hMKa KTcKj fUj IPTP\J yP~ kPzÇ fPm FTKa nJPuJ Umr yPò, FA ˙NufJ xŒNetrNPk Kj~πe TrJ x÷m FmÄ KTcKjr TJptãofJ ßmKvrnJV ßãP© KlKrP~ @jJ pJ~Ç ÊiM ˝J˙q KmwP~ xPYfjfJ S ùJj, ßxxPñ oPjr hí|fJ gJTPu ˙NufJ fgJ KTcKj ßrJV ßgPT kKr©Je kJS~J pJ~Ç ˙NufJ S KTcKj ßrJV mftoJPj kíKgmLPf xM¬ oyJoJrL ßrJPVr fMuqÇ ßx\jq 2017 xJPur Kmvõ KTcKj KhmPx FA k´KfkJhq Kmw~Ka CkPpJVLÇ âomitoJj ˙NufJ mJzPf gJTPu 2015 xJPur oPiq KmPvõr vfTrJ @bJPrJ nJV kMÀw S FTMv nJV jJrL ˙NufJ ßrJPV nMVPmj mPu @vïJ TrJ yPòÇ 'PoaJmKuT Kxjco' (˙NufJ, AjxMKuPjr ITJptTJKrfJ, rPÜ AjxMKuPjr kKroJe ßmPz pJS~J, rPÜ YKmtr oJ©J ßmPz pJS~J) KTcKjr TJptãofJ ãKf TrPf xyJ~TÇ ˙NufJ ÊiM KTcKj ßrJV j~, cJ~JPmKax, Có rÜYJk, rPÜr YKmt míK≠, WMoJPjJr xo~ võJxTÓ, KunJPrr YKmt, Kk•gKur ßrJV, yJPzr ßrJV, oJjKxT xoxqJ mJ ßrJV, vrLPr KmKnjú ˙JPjr TqJ¿Jr, mºqfô FmÄ xPmtJkKr \LmjpJ©Jr oJj mqJWJf

WaJ~Ç ˙NufJ KTcKjr kPrJã FmÄ k´fqãnJPm @âJ∂ TrPf kJPrÇ kPrJãnJPm cJ~JPmKax, Có rÜYJk S yJPatr ßrJPVr \jq hJ~LÇ @TK˛T mJ ybJ“ KTcKj IPTP\J ˙NufJ ßrJVLr ßãP© k´J~A ßhUJ pJ~Ç KTcKj ßrJV k´KfPrJPi xM˙ \LmjpJkPjr oJiqPo xM˙ KTcKj rJUJ Ifq∂ èÀfôkNetÇ KTcKj nJPuJ mJ xM˙ rJUJr \jq vJvõf Kj~oèPuJr k´Kf x\JV yS~J S kJuj TrJ CKYfÇ FA Kj~oèPuJr oPiqg 1. Kj\PT xM˙, xmu S Totb rJUMj 2. Kj~Kof Có rÜYJk Kj~πe rJUMj 3. rPÜr xMVJr Kj~πe rJUMj 4. xMwo UJmJr UJPmj, aJaTJ vJTxmK\ S luoNu UJPmjÇ ßxA xPñ lJˆ lMc S KcsÄTx kKryJr TÀjÇ ‰hKjT TJK~T kKrvso TÀj S vrLPrr

hLWt ßo~JPh hMKa KTcKj fUj IPTP\J yP~ kPzÇ fPm FTKa nJPuJ Umr yPò, FA ˙NufJ xŒNert ∆Pk Kj~πe TrJ x÷m FmÄ KTcKjr TJptãofJ ßmKvrnJV ßãP© KlKrP~ @jJ pJ~Ç ÊiM ˝J˙q KmwP~ xPYfjfJ S ùJj, ßx xPñ oPjr hí|fJ gJTPu ˙NufJ fgJ KTcKj ßrJV ßgPT kKr©Je kJS~J pJ~Ç S\j Kj~πe rJUMjÇ vrLPrr ˙NufJ ßgPT oMÜ gJTMj 5. k´KfKhj ßhz ßgPT hMA KuaJr KmÊ≠ kJKj kJj TÀj 6. fJoJT, KxVJPra S oh \JfL~ fru kJjL~ m\tj TÀj 7, ßmhjJjJvT SwMi, yJrmJu S VfJjMVKfT ˙JjL~ SwMi ßgPT Kmrf gJTMjÇ mqm˙Jk© ZJzJ SwMi â~ S UJPmj jJÇ Có rÜYJk, cJ~JPmKax S ˙NufJ IgmJ mÄvVf KTcKj ßrJV gJTPu KTcKj ßrJV vjJÜ TrJr \jq k´P~J\jL~ KTcKj ßrJPVr krLãJKjrLãJ TÀjÇ @orJ xyP\A UJhqJnqJx kKrmftj TPr, TJK~T kKrvso S \LmjpJ©Jr irj kKrmftj TPr ˙NufJ \KaufJ ßgPT rãJ ßkPf kJKrÇ


34 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

Vu ßaPˆr o~jJfhP∂ yJgMÀ

dJTJ, 13 oJYt : @PVr Khj KmjJ CAPTPa 67 rJjÇ kPrr Khj 197 rJPj hu Iu@CaÇ kûo KhPjr k´go 45 KoKjPa 5 CAPTa ßjA 37 rJPjÇ ßoJa 130 rJj CbPfA KÆfL~ AKjÄPx oMU gMmPz kzu mJÄuJPhvÇ KjKÁf csP~r KhPT ßpPf gJTJ oqJPY ßvw kpt∂ KTjJ 259 rJPj yJr! Foj yJPrr \jq mJÄuJPhPvr KÆfL~ AKjÄPxr mqJKaÄA @kJfhíKÓPf TJbVzJ~ SPbÇ fPm Kk xJrJ SnJPu hJÅKzP~ mJÄuJPhPvr ßTJY YK¥TJ yJgMÀKxÄPy hJ~L TrPuj k´go AKjÄPxr mqJKaÄPTA, ÈhJÀe ÊÀaJ @orJ iPr rJUPf kJKrKjÇ Yo“TJr mqJKaÄ CAPTPaS fífL~ KhPjr ÊÀaJ @orJ UMmA mJP\ TPrKZÇ FKa @oJPhr \jq hMKÁ∂JrÇ F rTo ßTj yPò, ßxKaA ßUPuJ~Jz S ßTJKYÄ ˆJlPhr UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ' yJgMÀKxÄPy kMPrJ Vu ßaPˆrA o~jJfh∂ TPrPZj @xPuÇ ßhUJ pJT ßxA fhP∂ TL irJ kzu fJÅr ßYJPU∏ xJKTm-oMvKlPTr CAPTa KmKuP~ @xJ @Ko mum jJ fJrJ CAPTa KmKuP~ FPxPZÇ ßTCA CAPTa ZMPz @Px jJÇ mqJkJrKa @xPu KkY ßgPT K¸j mM^Pf KVP~A yP~PZÇ mu mM^Pf yPm @xPu ßmJuJPrr yJPf gJTJ Im˙JPfAÇ SrJ IPjT ‰mKY©q KjP~ mu TrKZuÇ CPæJ mu TrKZu, YJ~jJoqJj KhKòuÇ @r mqJaxoqJjrJ KkY ßgPT mu mM^Pf KVP~A xoxqJ~ kPz pJ~Ç FPf y~ TL, k´KfKâ~J \JjJPjJr \jq xo~ kJS~J pJ~ ToÇ @oJPhr mqJaxoqJjPhr ˝JnJKmT k´míK•A yPuJ, ßp fJrJ ßuV xJAPcr mu ßgPT rJj TrPf YJ~Ç k´P~J\Pjr xo~ @oJPhr mz \MKa VzJ KvUPf yPmÇ FKa @oJPhr UMm ßnJVJPòÇ mJÄuJPhPvr ßmJKuÄ FT xJKTm mJPh @oJPhr ßmJKuÄ ACKja ßfJ IjKnùÇ Ijq YJr ßmJuJPrr IKnùfJ xm KoKuP~ 15 ßaPˆrÇ @r xJKTmS ßxA 2010 xJPur xJKTm ßjAÇ ßhPvr xyJ~T kKrPmPv S nJPuJ TrPZ, KT∂á ßhPvr mJAPr nJPuJ TrPf kJrPZ jJÇ KorJ\PT KjP~ KmPväwe KorJ\PT KjP~ FTaM CPÆV @PZÇ ßx ßfJ @r FUjA IKvõj yP~ pJ~KjÇ ßx IPjT rJj KhP~ ßluPZÇ SPT k´go Khj S YfMgt KhPjr CAPTPar kJgtTqaJ mM^Pf yPmÇ ßx UMmA @âoeJ®T ßmJuJrÇ @r SaJ pKh ßx mJh ßh~, SA ßmJKuÄaJA rÄ yJrJPmÇ fPm nJPuJ ßmJuJr, xm xo~A CAPTa KjPf kJPrÇ

k´xñ fJA\Mu Vu ßaPˆ fJA\MPur InJm FPTmJPrA IjMnm TKrKjÇ AhJjLÄ ßx ßTJTJmMrJ S FxK\ mPu kMPrJA Knjú rTo ßmJKuÄ TrPZÇ FUJPj ßfJ ßUuJ yPò FxK\ mPuÇ PoJ˜JKlP\r ßlrJ @oJr oPj y~ ßx KjCK\uqJ¥ xlPrr fMujJ~ IPjT nJPuJ ßmJuJr FUjÇ VKfS KlPr ßkP~PZÇ YfMgt KhPj ßx KxPor Skr mu ßluJr ßYP~ IPjT ßmKv TJaJr KhP~PZÇ ßoJ˜JKl\ UMmA KmYãe KâPTaJr, FUJPj TK¥vPjr xPñ ßx oJKjP~S KjP~PZÇ FA xmKTZM xP•ôS KT Kk xJrJ~ WMPr hJÅzJPjJ x÷m? mJÄuJPhPvr ßTJY FUJPj Yro mJ˜mmJhL, ÈFaJ Kjntr TPr IjMvLuPj @kKj pJ KvUPuj, fJ k´P~JV TrJr SkrÇ @oJPhr 20Ka CAPTa ßfJuJr kg UMÅP\ ßkPf yPmÇ @oJPhr ßmJKuÄ ACKja UMmA fÀeÇ fJrkrS @orJ ßaPˆ fJPhr TJZ ßgPT IPjT KTZM hJKm TrKZÇ' yJgMÀKxÄPy kKrÏJr \JKjP~ KhP~PZj, FA ßaPˆ kKrmftj Imvq÷JmLÇ fPm ßxKa ÊiM vffo ßaPˆ nJPuJ KTZM I\tPjr uPãqA j~, FUJjTJr kKrPmPvr TJrPeSÇ VPur ßYP~ TuP’Jr kKrPmv ImvqA KnjúfrÇ

PUuJiMuJ

mJÄuJPhPvr ßxrJ k´JK¬ @rvJh

dJTJ, 13 oJYt : Kmvõ yKTr KÆfL~ rJCP¥r ßvw KhjaJ Fr ßYP~ ßrJoJûTr yPf kJrf jJÇ hMkMPr mJÄuJPhv-WJjJ kûo ˙Jj KjitJreL oqJPYr xoJK¬ yPuJ xJPcj ßcPgÇ oJuP~Kv~J-YLj KmPTPu lJAjJuaJS aJAPmsTJPrr Kvyre ZzJu oSuJjJ nJxJjL ߈Kc~JPoÇ o\Jr mqJkJr, hMKa oqJPYA ßvw yJKx ßyPxPZ KkKZP~ kzJ mJÄuJPhv S oJuP~Kv~JÇ PlmJKra oJuP~Kv~J ßfJ FTaJ xo~ 2á0 ßVJPu KkKZP~ KZuÇ yJrPf yJrPf 2-2 ßVJPur xofJ~ ßlPr fJrJÇ aJAPmsTJPr \~ fMPu ßj~ 5-3 ßVJPuÇ mJÄuJPhv aJAPmsTJPr ßVPZ oqJY ßvw yS~Jr 3 ßxPT¥ @PV jJaTL~nJPm 3-3 TPrÇ ßkjJKæ TjtJr ßgPT ßxA À≠võJx ßVJu TPr mJÄuJPhvPT È\Lmj' KhP~PZj ˆsJATJr rJPxu oJyoMh K\KoÇ TJZ ßgPT fJÅr kMv ßkJPˆ ßpPfA yJÅl ßZPz mJÅYPuj xmJAÇ aJAPmsTJPr kJÅY vPa 3-3Ç xJPcj ßcPg TíÌr ßVJPu mJÄuJPhv kûo yP~ oJb ZJPzÇ WPrr oJPb lJAjJu ßUuJr ˝kú KZuÇ ßvw kpt∂ kûo yS~J fíK¬Tr KTZM j~Ç fPm mJÄuJPhv ßTJY IKunJr TJat\ x∂áÓ Ijq TJrPe, ÈFA aMjtJPoP≤ @oJPhr IPjT CjúKf yP~PZÇ yfJvJr KTZM ßjAÇ @orJ F ßgPT mrÄ AKfmJYT IPjT KTZMA KjPf kJKrÇ' fPm mJ˜mfJ yPuJ TJatP\r IiLPj mJÄuJPhv k´fqJvJ IjMpJ~L lu kJPò jJ, ßUuJ ßgPT yJKrP~ ßVPZ

PoP~Phr KâPTPar cmäM K\ ßV´x!

dJTJ, 13 oJYt : xŒ´Kf mwtPxrJ jJrL KâPTaJPrr kMrÛJrKa rqJPYu ßyPyJ KlîP≤r jJPo TrJr Kx≠J∂ KjP~PZ @AKxKxÇ KT∂á ßT FA Klî≤? fUj fJÅr ÛJat kPr ÛMu pJS~Jr KhjÇ ZMKar KhjèPuJ~ mJ ImxPr nJA @r fJÅr mºMPhr xPñ mJKzr xJoPjr rJ˜J~ ßjPo ßpPfj mqJa-mu KjP~Ç FTKhPjr WajJ∏PUuJr èÀfôkNet xoP~ kMKuv FPx gJKoP~ ßh~ ßUuJÇ rJ˜J mº TPr ßUuJr IKnPpJPV fJÅr nJA @r Ijq ßZPuPhr jJo-KbTJjJ KuPU ßj~ kMKuvÇ SA kMKuv xhPxqr TuJr ßYPk iPr rqJPYu ßyPyJ Klî≤ mPuKZPuj, È@KoS ßUPuKZÇ' kMKuPvr SA ßuJT fJÅr KhPT fJKTP~ C•r KhP~KZPuj, ÈPoP~rJ KâPTa ßUPu jJÇ' TgJaJ KlîP≤r IyÄPmJPi iJÑJ KhP~KZuÇ @r KhP~KZu mPuA KfKj yPf ßkPrKZPuj jJrL KâPTPar IV´hNfÇ Klî≤ ÊiM KâPTaJrA KZPuj jJ, KZPuj KâPTa KuKUP~ @r KâPTa xÄVbTSÇ Vf \JjM~JKrPf jJ-PlrJr ßhPv kJKz

\oJPjJ Klî≤ AÄuqJ¥ jJrL KâPTa hPur yP~ 22Ka ßaˆ ßUPuPZjÇ mqJKaÄ Vz 45.54Ç 23 S~JjPcPf fJÅr mqJKaÄ VzaJ @rS BwteL~∏58.45! 1973 xJPu AÄuqJP¥ ßoP~Phr k´go KâPTa KmvõTJk @P~J\Pj mz nNKoTJ KZu KlîP≤rÇ fJÅr ßjfíPfôA ßxmJPrr KmvõTJk K\PfKZu ˝JVKfT AÄuqJ¥Ç \Lmj\MPz xm KâPTaL~ I\tPjr ˝LTíKf ßkP~PZj, k´go jJrL KâPTaJr KyPxPm \J~VJ TPr KjP~PZj @AKxKxr yu Im ßlPoÇ KâPTPa FKVP~ pJS~Jr ßk´reJ kKrmJr ßgPTA ßkP~KZPujÇ mJKzr @KXjJ~ lMumJVJPjr xJoPj KlîP≤r \jq KâPTa ßUuJr \J~VJ TPr KhP~KZPuj mz nJAÇ hMA nJAPmJj ßUuPfj ßxUJPjÇ FTmJr mz nJA fJÅPT mqJKaÄA KhKòPuj jJÇ ImPvPw pUj Klî≤PT mqJKaÄ KhPuj, mz nJAP~r ÈPZPz ßh oJ, ßTÅPh mJÅKY' Im˙J! KTZMPfA fJÅPT @Ca TrPf kJrKZPuj jJ nJAÇ KmrKf KhP~ KhP~ Kfj Khj mqJKaÄ TPr 380 rJPj IkrJK\f gJTPuj Klî≤Ç

˝JnJKmT ßxRªptÇ Fxm oPj TKrP~ Khu fJÅr TgJ, ÈyqJÅ, oJjKZ @oJPhr IPjT kKrvso TrPf yPmÇ' FaJA @xPu Kmvõ yKT KuPVr KÆfL~ rJC¥ ßgPT mJÄuJPhPvr mz KvãJÇ TgJaJ xJPmT ßUPuJ~Jz, xÄVbT xmJr oMPUA ßvJjJ pJKòuÇ xmJA fJKVh KhKòPuj oJPb @rS vso ßdPu ßhS~Jr SkrÇ IKijJ~T K\KoS Fr xPñ FTofÇ fPm FA aMjtJPoP≤ mJÄuJPhv hu fJÅr ßYJPU nJPuJA TPrPZ, È@orJ nJPuJ yKT ßUPuKZÇ fPm luaJ @rS nJPuJ yPf kJrfÇ ßxaJ y~Kj IPjT ßVJu jÓ TrJ~Ç' oqJPY @xPu

FT-hMKa ßTJ~JatJPr nJPuJ ßUPuPZ mJÄuJPhvÇ kMPrJ xo~ ßTJPjJ oqJPYA ßxrJaJ KhPf kJPrKjÇ Kj~Kof pJÅrJ mJÄuJPhPvr oqJY ßhPUPZj, fJÅPhr oNuqJ~jaJ @mJr FTaM KnjúÇ fJÅrJ muPZj, xoP~r YqJPuP† CfrJPf mJÄuJPhvPT FUj jmLj ßUPuJ~Jz fMPu @jPf yPmÇ FA aMjtJPo≤A Imvq Khu FT jfMPjr xºJjÇ ßxrJ ChL~oJj ßUPuJ~JPzr kMrÛJraJ CPbPZ mJÄuJPhPvr 17 mZr m~xL jmLj lPrJ~Jct @rvJh ßyJPxPjr yJPf, aMjtJPoP≤ pJÅr KˆPT ßVJu @PZ hMKaÇ ßoKrjJPxtr yJuTJ-kJfuJ

VzPjr @rvJhPT KjP~ ßTJY oJymMm yJÀj CòôKxf, ÈPZPuKar oPiq k´KfnJ @PZÇ KjP\PT KbTbJT FKVP~ KjPf kJrPu S IPjT hNr ßpPf kJrPmÇ' ßxA k´Kfv´∆Kf @rvJPhr KˆPTS ßhUJ ßVPZÇ aMjtJPoP≤r ßxrJ ßUPuJ~Jz yP~PZj YLPjr KocKløJr fJuJPT, ßxrJ ßVJurãT KoxPrrÇ fPm ßvwaJ nJPuJ y~Kj mJÄuJPhPvr KocKløJr xJPrJ~JPrrÇ WJjJr FT ßUPuJ~JzPT KˆT KhP~ @WJf TrJ~ fJÅPT Kfj oqJY KjKw≠ TPrPZ @∂\tJKfT yKT ßlcJPrvjÇ

@AKxKxPT cM ßkäKxr Kfr dJTJ, 13 oJYt : hKãe @Kl∑TJ IKijJ~PTr oPj yPò, K˛g-PTJyKur ßãP© @AKxKxr @Yre KZu jojL~ KˆPnj K˛Pgr hJKm, SA oMyNPft fJÅr oJgJ TJ\ TrKZu jJÇ KmrJa ßTJyKu FA mqJUqJ oJPjjKjÇ fJÅr IKnPpJV, Kˆn K˛g xLoJ ZJKzP~ ßVPZjÇ k´vú fMPuPZj IPˆsKu~Jj IKijJ~PTr xffJ KjP~SÇ F KjP~ hM\Pjr, hMA ßmJPctr mYxJS yP~PZÇ @AKxKx Imvq hM\Pjr TJCPTA ßTJPjJ vJK˜ ßh~KjÇ @r FPfA ImJT yP~PZj kMPrJ WajJKar mJAPr gJTJ @PrT\j∏lJl cM ßkäKxÇ hKãe @Kl∑TJ IKijJ~PTr oPj yPò, K˛g-PTJyKur ßãP© @AKxKxr @Yre KZu jojL~Ç mrÄ Fr @PV fJÅr ßãP© Fr ßYP~ ßZJa IkrJPi Fr ßYP~S ßmKv TPbJr KZu KâPTPar Kj~πT xÄ˙JÇ PTJyKu-K˛Pgr KmfTtaJ FUPjJ frfJ\JÇ ßmñJuMÀPf nJrf-IPˆsKu~J KxKrP\r KÆfL~ ßaPˆ KrKnC ßjS~Jr @PV ßcsKxÄÀPor KhPT fJTJj K˛gÇ

F KjP~A UqJkJ ßTJyKuxy kMPrJ nJrf huÇ fJÅPhr ßYJPU FKa ßxsl k´fJreJ, Kc@rFx @APjr u–WjÇ IjqKhPT K˛Pgr ßYJPU ßxKa KZu ÈPmsAjPlAc'Ç FA KmfPTt \zJPjJr \jq Imvq hM\Pjr ßTCA vJK˜ kJjKjÇ fPm @AKxKxr kã ßgPT muJ yP~PZ, 16 oJYt rJÅKYPf ÊÀ yPf pJS~J fífL~ ßaPˆr @PV oqJY ßrlJKr hMA IKijJ~PTr xPñ TgJ mPu fJÅPhr hJK~fô @PrTmJr oPj TKrP~ ßhPmjÇ FPfA ImJT cM ßkäKxÇ F KjP~ TgJ muPf KVP~ ßk´JKa~J IKijJ~T ßaPjPZj Vf jPn’Pr IPˆsKu~J~ fJÅr KmÀP≠ @jJ mu ßaŒJKrÄP~r IKnPpJPVr k´xñÇ ßyJmJat ßaPˆ YMAÄVJo KYPmJPf gJTJ Im˙J~ mPu uJuJ oJUJPjJr \jq cM ßkäKxr oqJY Klr

vfnJV \KroJjJ TrJ y~, hMKa KcPoKra kP~≤S ßpJV y~Ç cM ßkäKxr ßYJPU ßxKa KZu K˛gPTJyKur KmfPTtr ßYP~S ßZJa IkrJiÇ @r F TJrPeA FUj @AKxKxr Foj KjKw&â~fJ~ KmK˛f 32 mZr m~xL hKãe @Kl∑TJjÇ VfTJu cJPjKcPj KjCK\uqJP¥r xPñ cs ßaPˆr kr xÄmJh xPÿuPj F k´xñ CbPfA cM ßkäKx mPu KhPuj, È@Ko ImJT yP~KZ (PTC vJK˜ jJ kJS~J~)Ç IPˆsKu~J~ @Ko pJ TPrKZ, ßxKa ßfJ Fr fMujJ~ IPjT ßZJa IkrJi oPj y~ @oJr TJPZÇ' fJÅr @r ßTJyKuPhr KmÀP≠ @jJ IKnPpJV hMKa Knjú, vJK˜S Knjú yS~JrA TgJÇ fPm hMKa mqJkJPr @AKxKxr @YrPe KnjúfJ ßYJPU ßuPVPZ cM ßkäKxr, ÈImvqA hMKa WajJ KnjúÇ @Ko ImJT yP~KZ ßpnJPm xmKTZM WaPZ, fJ ßhPUÇ y~PfJ @Ko KjP\r KhT KmPmYjJ TPr TgJ muKZÇ fPm @oJr oPj yP~PZ, @AKxKx @oJr mqJkJPr IPjT TPbJr KZuÇ


17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 35

Bangla Post

www.banglapost.co.uk englishnews@banglapost.co.uk

Prime minster may's hand moves closer to Brexit trigger B

ritish Prime Minister Theresa May cleared the final hurdle standing between her and the start of Brexit negotiations on Monday after parliament passed legislation giving her the power to start the EU exit process. Members of the lower house of parliament voted to throw out changes to the bill made by the upper house earlier this month, after the government argued it needed freedom to operate without restriction to get a good deal. Despite an attempt by the Liberal Democrats in the unelected upper chamber, the House of Lords, to re-introduce

the conditions, the Lords also went on to approve the legislation unamended late on Monday. "We are now on the threshold of the most important negotiation for our country in a generation," Brexit minister David Davis said in a statement. "So we will trigger Article 50 by the end of this month as planned and deliver an outcome that works in the interests of the whole of the UK." The bill will now be sent to the queen for symbolic approval which could be granted as early as Tuesday morning, leaving May ready to start a two-year negotiation period, as

set out in Article 50 of the EU's Lisbon Treaty. May's spokesman hinted on Tuesday, however, that she might do so closer to the end of the month. Her task in negotiating Britain's EU exit was complicated on Monday by Scottish First Minister Nicola Sturgeon demanding a new independence referendum, to be held in late 2018 or early 2019, once the Brexit terms are clearer. In recent weeks, the government had lost two key votes in the House of Lords which added conditions to the bill to demand that May guarantee the rights of EU nationals living

in Britain and give lawmakers more powers to reject the final terms she reaches with the EU. But May succeeded in warding off a potential rebellion from a handful of pro-EU Conservatives in the lower chamber, the House of Commons, where May only has a slim majority. The Commons voted by 335 to 287 to reject the condition on

EU nationals' rights, and by 331 to 286 to reject the condition giving parliament a greater say on the final deal. Earlier May's spokesman said parliament would be involved in the Brexit process. "We are determined parliament will be engaged all the way through the process and afterwards," he told reporters.

Queen donation to help starving children in East Africa The Queen is making a personal donation to a UK charity appeal for families facing starvation in East Africa. The Buckingham Palace announcement came as Foreign Secretary Boris Johnson visited Somalia for talks about security and the drought in the region. The government said it will match the first ÂŁ5m donated by the public. Runner Sir Mo Farah has also backed the appeal, saying it "breaks his heart" to "see children without food and water" and urged people to "act now". The Olympic champion has been named an ambassador for Save the Children, one of 13 UK aid agencies brought together by the UK's Disasters Emergency Committee (DEC). DEC says at least 16 million people in Somalia, Kenya, Ethiopia and South Sudan need food, water and medical treatment. Drought and conflict are to blame for the crisis, says the DEC, which will broadcast an emergency appeal on the major television networks later. While in Somalia, the foreign secretary met President Mohamed Abdul-

lahi Mohamed and saw demonstrations of the training the British military is providing to Somali National Army and African Union Mission to Somalia forces.

childhood in some of the worst affected areas in Somalia. He said: "As a father of four, it hurts to see children without food and water, but this is a reality being faced by par-

He also helped load aid supplies from the UK on to a cargo plane. "All of this is vital if Somalia is going to move forward to achieve long-term stability and prosperity," said Mr Johnson, who will next be visiting Uganda, Ethiopia and Kenya. Olympian Sir Mo spent his early

ents in East Africa right now. "The drought is really bad and there are millions of children at risk of starvation." Last month, a famine was declared in parts of South Sudan, the first to be announced in any part of the world in six years.

The government and the United Nations reported that some 100,000 people are facing starvation, with a million more on the brink of famine. A combination of civil war and an economic collapse have been blamed. In Kenya, the country's president Uhuru Kenyatta declared its drought a national disaster and Kenya's Red Cross says 2.7 million people face starvation. There is also a severe drought in Somalia and Ethiopia. 'Desperate for food' Saleh Saeed, chief executive of the DEC, said hunger was "looming" across East Africa. He said more than 800,000 children aged under five "are now facing starvation and will die soon if we don't reach them and act quickly". "We are hearing that families are so desperate for food that they are resorting to eating leaves to survive," he added. He said that, while it was important to talk about the long-term infrastructure of countries like Kenya, the areas impacted by the crisis were facing an

"emergency situation". Addressing concerns that some of the money going to the countries affected by civil war may be stolen by the government or rebel forces, he said the charities brought together by the DEC work directly with staff and vetted organisations on the ground. Mr Saeed said it was "unfortunate" that the government of South Sudan was reportedly considering charging aid workers to enter the country. He added: "We need to put it into perspective. The amount of money that is lost on fraud is actually quite small." International Development Secretary Priti Patel said UK aid has funded food, water and emergency healthcare in East Africa, but more support was "urgently needed to prevent a catastrophe". She said the international community must follow the UK's lead "to save lives and stop the famine before it becomes a stain on our collective conscience". For more information on the DEC East Africa Crisis Appeal visit www.dec.org.uk


36 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

News

Meath Gardens grassroots movement branches out with 70 new trees Meath Gardens in Mile End has received a fantastic green boost thanks to the heroic efforts of park users who planted 70 new trees – in one day! The planting, which was organised by the Friends of Meath Gardens , took place on 4 March, and was made possible by the generous donation of the trees by Pavegen Live. Volunteers were joined on the day by council staff and ward councillors Sirajul Islam and Amy Whitelock Gibbs. Cllr Sirajul Islam, Statutory Deputy Mayor of Tower Hamlets and Cabinet Member for Housing said: “Meath Gardens is a much loved local green space and provides an invaluable space for local people to meet, relax or take part in sporting activities. “It was great to see so many local people of all ages come together in a positive group effort to plant the trees. Their hard work and effort on the day was backed up with a real sense of community pride in improving our shared local environment. “Events such as these provide a positive demonstration of how the council can work together with local Friends of Parks groups, park users and the wider community to maintain and enhance our fantastic local green spaces.” Thirty native species of trees were planted next to the railway to create a natural sound and pollution barrier, as well as a green corridor

linking Mile End Park. Other zones include the creation of an orchard next to the allotments, with seven crab apple tress which will provide much needed food for wildlife, and beautiful flowers in Spring. Five English Oaks and other major

species were also added to the park. Meath Gardens is situated on the opposite side of Regent’s Canal from Mile End Park, near the junction with Roman Road. Among its many facilities are children’s playgrounds (for ages up to

four and five-year-olds upwards). There is also a multi-use games areas, alongside specific pitches and courts for football and basketball. The council has announced £1m of investment for green spaces across the borough in recognition

of the huge part they play in the local community. For the first time last year the park successfully achieved Green Flag status. This achievement took the number of council-run Green Flag parks up to ten – the highest number ever. As part of its successful Green Flag status, the park has to show continuing commitment to environmental responsibility, horticultural management and community participation. Joanna Milewska, landscape architect responsible for the design of the planting and founding member of Friends of the Meath Gardens said: “The event was a wonderful example of cooperation between council and local groups bringing community together, creating sense of belonging, learning new skills, helping to enhance biodiversity, and beautifying this little piece of forgotten green land.” “Creating different zones and habitats will significantly enrich the wildlife and attract different types of singing birds to our park. Some of the small trees like native wild cherry and rowan will provide natural source of food for them. “We’ve already received many positive comments from local residents and others who came to the event.” You can find the Friends of Meath Gardens on their Facebook page, search for @friendsofmeathgardens

Council shines in national awards Tower Hamlets Council was nominated for five awards at the prestigious Local Government Chronicle Awards (LGC) this year and was commended for its mental health services. The LGC were particularly impressed that the council had taken steps to ensure residents with long term mental health issues could continue to live close to their family and community networks and live well independently. NHS data showed that Tower Hamlets was in the top quartile nationally for the number of placements made into residential care in 2008/09. More than 90 per cent of the placements were in residen-

tial care homes outside the borough. With the introduction of its Mental Health Accommodation Strategy, the council, working in partnership with mental health providers, supported service users to live in residential accommodation in an independent setting, as close as possible to their home and community. Reducing the number of out of borough care placements and associated costs achieved savings of £6.5m during the life of the project and the work was used as a best practice case study in the World Federation for Mental Health (WFMH) World Mental Health Day 2014 publication ‘Living

with Schizophrenia.’ Mayor of Tower Hamlets, John Biggs said: “Five nominations for LGC awards is a fantastic achievement. “We are committed to delivering excellent services for our residents across the council and improving services wherever possible.” Cllr Amy Whitelock Gibbs, cabinet member for Adult Services added: “I am really pleased the work of our staff has been recognised at the LGC’s national awards ceremony. “Our Mental Health Accommodation Strategy has dramatically improved the health and wellbeing of residents.”


17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 37

Community News

Communities come together to promote the Charity Walk For Peace

Members of the Ahmadiyya Muslim Elders Association (AMEA) in East London held their second annual Pre Charity Walk for Peace Dinner in Stratford on Friday 3rd March 2017. They were joined by John Barber, Deputy Lord Lieutenant of London for the Borough of Newham, Mike Gapes MP for Ilford South, Councillor Peter Herrington Mayor of Waltham Forest as well as local police representatives, other local dignitaries and representatives from 60 charities based throughout the UK. The Charity Walk for Peace (CWFP Registered Charity Number 1161567) raises and distributes money to UK charities. Funds are raised through Charity Walks which have been held all over the UK. The first Walk in 1998 raised only £1,500 but the amount raised in 2016 was an amazing £504,000. The target for the 2017 Walk which is to be held on 14 May 2017 in Silvertown, London is £750,000 and cumulative funds raised stand over £3.5 million. As part of the promotion of the Walk regional dinners are being held so that charities can find out more information about the Walk and how they may be nominated as a beneficiary of the Walk. Following an introduction to the work of the Charity Walk For Peace presented by Mr Rafi Ahmad (National Vice Chairman of CWFP) various dignitaries including John Barber, Mike Gapes MP, Councillor Peter Herrington, Ian Larnder, Chief Superintendent of Newham Police, and Councilor Paul Sathianesan, East Ham Civic Leader spoke about their connection to the Charity Walk For Peace and the posi-

tive impact it and members of AMEA have had on the local community. Charity representatives, who had attended the Charity Walk in previous years, also spoke about their experiences and how funds raised from the Walk have helped the work that they are doing. All the various charity representatives who spoke said that they looked forward to participating in the Walk on 14 May 2017. Dr Ch Ijaz Ur Rehman, National President of AMEA thanked all the charities who attended and praised the work that they are doing. In the final address Mr Rafiq Ahmad Hayat, President of the Ahmadiyya Muslim Community in the UK, gave an introduction to the beliefs of the community and their motto of Love For All Hatred For None. He stated that there was a great responsibility on all Muslims to be loyal to their country and to engage with and help their local community through charitable works and fundraising.

with a three course meal prepared by volunteer members of AMEA. Some of the other guests who attended or spoke at the function included:➢ Mrs Patsy Robertson from The Ramphal Institute ➢ Unmesh Desai - Member of the London Assembly for City and East ➢ Councillor Gurdial Bhamra - Mayor of Redbridge ➢ Councillor Ian Payne – Mayor of Bromley ➢ Steve Howey - Ambassador at Richard House Children's Hospice ➢ Keith Fernett - Chief Executive of Caritas Anchor House ➢ Helen Bigham from The Mill E17 ➢ Rose Adrahart from Sands (Stillbirth and neonatal death charity) ➢ Eleanor Harrison OBE from GlobalGiving UK Further information about the Walk and how to participate or be nominated as a beneficial charity can be found at

In total 300 guests attended the function held at The Old Town Hall in Stratford. Before leaving they were served

http://charitywalkforpeace.org/ or contact on info@charitywalkforpeace.org

Clean energy industry growing faster than rest of economy – CCC report A new report by the Government’s advisory body the Committee on Climate Change highlights the benefits that wind and marine energy bring to the economy by growing new industries, and to consumers by providing insurance against volatile international fossil fuel prices. The study, “Energy Prices and Bills 2017 – impacts of meeting carbon budgets” states that having renewables on the system drives down bills by providing more competition among a wide range of energy sources. It notes that offshore wind costs have fallen dramatically and will continue to do so, and that onshore wind offers a cost-effective way

to keep bills down, so it is one of the technologies which can provide new generation in the 2020s. RenewableUK’s Executive Director Emma Pinchbeck said: “This report highlights the fact that the UK’s low-carbon sector is growing faster than the rest of the economy, already employing hundreds of thousands of people and contributing 23% of GDP, which is comparable in size to energy-intensive manufacturing”. With Government looking to invest in industries of the future through the Industrial Strategy, the CCC’s findings clearly demonstrate that wind and marine energy should be priorities”.

'DNA sample confirms murdered Nam's identity' Kim Jong Nam, the estranged half-brother of North Korean leader Kim Jong Un, was killed on Feb. 13, when Malaysian police say two women smeared super toxic VX nerve agent on his face at Kuala Lumpur International Airport. North Korea, which the United States and South Korea say orchestrated the murder, has denied the victim was Kim Jong Nam. He was carrying a passport under the name of Kim Chol when he was killed. "I again confirm that it is Kim Jong Nam... This is based on a sample taken from his child," Malaysian Deputy Prime Minister Ahmad Zahid Hamidi told reporters. He did not say how Malaysia obtained the DNA sample or from which of Kim Jong Nam's children it came from. Kim Jong Nam had been living in the Chinese territory of Macau with his second wife under Beijing's protection after the family went into exile several years ago. He had spoken out publicly against his family's dynastic control of the isolated, nuclear-

armed North Korea. Video footage of a man claiming to be the son of Kim Jong Nam appeared last week, in which he said he was lying low with his mother and sister. An official at South Korea's National Intelligence Service confirmed the man in the video was Kim Han Sol, the 21-year-old son of Kim Jong Nam. The murder has sparked a diplomatic meltdown between two countries with once strong ties. Malaysia refused North Korea's request to release the body without an autopsy and investigation, and then expelled the North Korean ambassador over his remarks questioning the investigations. North Korea then banned nine Malaysians - three diplomats and their six family members - from leaving the country, in what Malaysian Prime Minister Najib Razak described as taking Malaysians "hostage". The Southeast Asian country followed with a tit-for-tat action. Formal negotiations between the two countries began on Monday.


38 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

International News

North Korea warNs of ‘merciless striKes’ North Korea warned the United States on Tuesday of "merciless" attacks if an aircraft carrier strike group led by the USS Carl Vinson, which is joining South Korean forces for exercises, infringes on its sovereignty or dignity. North Korea, which has alarmed its neighbours with two nuclear tests and a string of missile launches since last year, said the arrival of the US strike group was part of a "reckless scheme" to attack it. "If they infringe on the DPRK's sovereignty and dignity even a bit, its army will launch merciless ultra-precision strikes from ground, air, sea and underwater," the North's state news agency KCNA said. North Korea's official name is the Democratic People's Republic of Korea. "On March 11 alone, many enemy carrier-based aircraft flew along a course near territorial air and waters of the DPRK to stage drills of dropping bombs and making surprise attacks on the ground targets of its army," KCNA said. A US Navy spokesman said the Carl Vinson was on a regular, scheduled deployment to the region during which it would take part in exercises with the forces of ally South Korea. Last week, North Korea fired four ballistic missiles into the sea off Japan in response to annual US-South Korea military drills, which the North sees as preparation for war. The murder in Malaysia last month of North Korean leader Kim Jong Un's estranged halfbrother has added to a sense of urgency to efforts to handle North Korea. US Secretary of State Rex Tillerson is due to make his first visit to South Korea on Friday. Last week, the US ambassador to the United Nations said President Donald Trump's administration was re-evaluating its North Korea strategy and "all options are on the table". Chinese opposition Compounding regional tension, China is vehemently opposed to the deployment in South Korea of an advanced US anti-missile system. The United States and South

Korea say the Terminal High Altitude Area Defense antimissile system is for defense against North Korea, but China fears its powerful radar can probe deep into its territory and compromise its security. The United States began to deploy the system a week ago, a day after North Korea launched its latest four missile tests. South Korean and US troops began the large-scale joint

drills, which are billed as defensive in nature, on Mar 1. The exercise last year involved about 17,000 American troops and more than 300,000 South Koreans. South Korea has said this year's exercise would be of a similar scale. The United States has also started to deploy "Gray Eagle" attack drones to South Korea, a US military spokesman said on Monday. China says the exercises do

nothing to ease tension. Last week, it called on North Korea to stop its weapons tests and for South Korea and the United States to stop their drills. A state-run Chinese newspaper said the USS Carl Vinson was taking part in a simulation of a preemptive strike against North Korea's nuclear and missile facilities. The drills sent the North "an explicit radical threat", to

which it could not be expected to remain indifferent, the influential Global Times said. North and South Korea were "equally hysterical", it said. "The US and South Korea often accuse China of being uncooperative, but the reality is they are uncooperative over China's mediation," it said, referring to complaints that China does not do enough to rein in old ally North Korea.

EU court allows headscarf ban Employers may bar staff from wearing visible religious symbols, the European Union's top court ruled on Tuesday in its first decision on the issue of women wearing Islamic headscarves at work. On the eve of a Dutch election in which Muslim immigration has been a key issue and a bellwether for attitudes to migration and refugee policies across Europe, the Court of Justice (ECJ) gave a

joined judgment in the cases of two women, in France and Belgium, who were dismissed for refusing to remove headscarves. "An internal rule of an undertaking which prohibits the visible wearing of any political, philosophical or religious sign does not constitute direct discrimination," the Court said in a statement. "However, in the absence of such a rule, the willing-

ness of an employer to take account of the wishes of a customer no longer to have the employer's services provided by a worker

wearing an Islamic headscarf cannot be considered an occupational requirement that could rule out discrimination."

CIA can now launch drone strikes President Donald Trump has given the Central Intelligence Agency new authority to conduct drone attacks against suspected militants, the Wall Street Journal reported on Monday, citing US officials. The move would be a change from the policy of former President Barack Obama's administration of limiting the CIA's paramilitary role, the newspaper reported. The White House, the US Department of Defense and the CIA did not immediately respond to requests for comment. Obama had sought to influence global guidelines for the use of drone strikes as other nations began pursuing their own drone programs. The United States was the first to use unmanned aircraft fitted with missiles to kill militant suspects in the years after the Sep 11, 2001, attacks on New York and Washington. Strikes by missile-armed Predator and Reaper drones against oversea

targets began under former President George W Bush and were expanded by Obama. Critics of the targeted killing program question whether the strikes create more militants than they kill. They cite the spread of jihadist organisations and militant attacks throughout the world as evidence that targeted killings may be exacerbating the problem. In July, the US government accepted responsibility for inadvertently killing up to 116 civilians in strikes in countries where America is not at war.


17 March - 23 March, 2017 Bangla Post 39

Sport News

LEICESTER STuN SEvILLA

From heroes to zeros and back again, Leicester City's remarkable roller coaster ride took another twist as a superb 2-0 victory over Sevilla put them in the quarter-finals of the Champions League on Tuesday. Down 2-1 from the first leg last month in Spain -- when they were also careering towards relegation -- Leicester rolled back the clock to last season's Premier League title heist as goals by skipper Wes Morgan and Marc Albrighton put them in the last eight in their first crack at Europe's elite competition. Europa League aristocrats Sevilla's dream of a first appearance in the Champions League quarter-finals turned sour as Samir Nasri was sent off shortly before Steven N'Zonzi's 80th-minute penalty was saved by Leicester keeper Kasper Schmeichel. The Dane, whose father and former Champions League winner Peter was watching inside a pumped up King Power Stadium, also saved a penalty in the first leg in which a dominant Sevilla could have won by a landslide. "It is an unbelievable achievement for the club. I am proud of the boys and proud of everybody. We had a game plan, we stuck to it

and it came off perfectly," Schmeichel, who made two other important saves, said. Leicester have now won all three matches since Ranieri, the man who led them to the Premier league title last May, paid the price for a woeful run of form that had the Foxes careering towards the ignominy of relegation as champions. They are still just three points above the drop zone but with Ranieri's former assistant Craig Shakespeare confirmed in full-time charge, they can look forward to a potential clash with the likes of Barcelona or Real Madrid. It looked ominous for Champions League debutants Leicester in the early exchanges as Sevilla sought the away goal that would have put them in complete control of the tie. Leicester keeper Schmeichel made a great save to keep out Nasri's stinging shot, but Sevilla struggled to find the passing rhythm that had overwhelmed their opponents in the first leg. A well-organised Leicester worked tirelessly and looked dangerous from set pieces and it was from a Riyad Mahrez free kick that they took the lead with skipper Morgan bundling the ball

into the Sevilla net with his thigh in the 27th minute. Ahead on away goals the situation played perfectly into Leicester's hands as they sat deep and broke quickly with Jamie vardy's pace always a threat. Sevilla upped the ante in the second half and came within a coat of paint of equalising in the 54th minute when Sergio Escudero's swirling

effort from 30 metres beat Schmeichel but struck the underside of the crossbar. It proved a pivotal moment as a minute later the ball dropped kindly for Marc Albrighton just inside the penalty area and he was allowed time and space to dispatch a left-foot shot past Sevilla keeper Sergio Rico. Sevilla went desperately in search of a goal but Nasri

Mahmudullah to return home Mahmudullah is set to leave the Bangladesh squad in Sri Lanka and return home after suffering a dip in form in all formats of the game. The experienced middle-order batsman arrived at the P Sara Oval with the team on Thursday but did not practice with his teammates. He spoke to team manager Khaled Mahmud for a long time, then went into the dressing room and never came out. Mahmud later said, Mahmudullah was

dropped from the second Test against Sri Lankan and would fly back home on Tuesday. The former national team captain thinks dropping him after one match on their Sri Lanka tour sends out a message for the whole team. “The performance is what matters here. One must do well to play in the team. The combination is an issue. But the truth is, performance is key,” Mahmud said. “Mahmudullah is returning home because he is not being considered for the second Test. I think his performance let him down. He will fly back on Tuesday morning if ticket is available.” In the last Bangladesh Premier League, the 31-year-old allrounder won the best player award for his fine allround show. But the slump began

late in December last year on Bangladesh’s tour of New Zealand. His ODI scores against the Black Caps were 0, 1 and 3. He hit a half-century in the opening Twenty20 there, but followed it up with 19 and 18. He has been going through a particularly lean phase in Tests, scoring a halfcentury only once, against India in Hyderabad last month, in his last 13 innings. Mahmudullah had scores of just 8 and 0 to show for his efforts in the first Test against Sri Lanka as Bangladesh suffered a huge 159-run defeat in Galle to be left trailing in the two-Test series. “I think Riyad [Mahmudullah] is mature enough, a tried-and-tested performer for Bangladesh. I hope he will return to the team through his performance once again.

got himself needlessly sent off in the 74th minute after squaring up to vardy and bumping foreheads. Nasri received a second yellow card while vardy, an irritation all night to Sevilla, was cautioned. Sevilla were handed a lifeline almost immediately though when Schmeichel clattered into vitolo and the referee awarded a penalty.

N'Zonzi was handed the task of putting Sevilla back into the tie but his weak kick was saved by Schmeichel. "The players can be immensely proud of themselves," Shakespeare said. "We rode our luck at times but the character was immense. When we needed Kasper the most he came up trumps."

Juve move into quarters Paulo Dybala converted the penalty three minutes before the break to complete a 3-0 aggregate win for the Serie A side after Porto defender Maximiliano Pereira blocked Gonzalo Higuain's goalbound shot with his arm and was sent off. The defeat put a dampener an historic evening for Porto goalkeeper Iker Casillas who made a record 175th appearance in European competition, overhauling Paulo Maldini's total. The Italians never looked like relinquishing their 2-0 lead from the first leg of the last 16 tie in Portugal three weeks ago when Porto also played the second half with 10 men after Alex Telles was dismissed for two bookable

offences. "There will always be a doubt as to whether it would have been different with eleven players," said Porto coach Nuno Espirito Santo. "It's not right for a team to be penalised twice, first with a penalty and then a red card." Juventus coach Massimiliano Allegri was not entirely satisfied. "We need to improve the quality of our football which in the second half left a lot to be desired," he said. "The result isn’t everything.” Porto, backed by a noisy contingent of fans who kept singing until the final whistle, had some early pressure without seriously testing Juventus goalkeeper Gianluigi Buffon.


Year : 14 u Issue: 669 u Friday 17 March - Thursday 23 March 2017

Bangla Post Britain's HiGHEst DistriBUtED BanGLa nEWsPaPEr

n~Jmy hMKntPãr TmPu @Kl∑TJ

PcÛ KrPkJat : hKãe xMhJj, jJAP\Kr~J, PxJoJKu~J FmÄ AP~PoPj hMKntã PoJTJKmuJ~ \JKfxÄPWr ©Je xÄ˙Jr ksJ~ 440 PTJKa cuJr ksP~J\j mPu \JKjP~PZj \JKfxÄW oyJxKYm @P∂JKjS èPfPrxÇ KjC A~PTt ImK˙f \JKfxÄW xhr hlfPr Vf PxJomJr FT xÄmJh xPÿuPj èPfPrx \JjJj, YJrKa PhPvr ksJ~ hMA PTJKa oJjMw IjJyJPr rP~PZjÇ KfKj mPuj, ÈoJjKmT Kmkpt~ PrJi TrPf oJPYtr Pvw jJVJh @oJPhr ksJ~ 440 PTJKa cuJr ksP~J\jÇ FUj kpt∂ \JKfxÄW oJ© 9 PTJKa cuJPrr fyKmu xÄVsy TrPf xão yP~PZÇ' PxJomJr hKãe xMhJPjr C•rJûPu hMKntPãr PWJweJ PhS~J y~Ç @r PWJweJ jJ PhS~J yPuS mÉKhj iPrA

IjJyJPrr rP~PZj jJAP\Kr~J, PxJoJKu~J FmÄ AP~PoPjr mÉ oJjMwÇ \JKfxÄPWr fgq IjMpJ~L, jJAP\Kr~Jr KTZM ksfq∂ Iûu Vf mZr PgPTA hMKntPã @âJ∂ rP~PZÇ

@r PxJoJKu~J~ pJ YuPZ 2000 xJu PgPTÇ 2011 xJPur hMKntPã PxJoJKu~J~ I∂f 2 uJU 60 yJ\Jr oJjMw Kjyf yjÇ \JKfxÄPWr Kmvõ UJhq TotxNYLr

PTAaJKrÄ xJPTtu'r xÄmJh xPÿuj

TJrL KvP·r xÄTa xoJiJPj 28 oJYt u¥j Km\Pjx TjlJPr¿

PkJˆ PcÛ : ÈAPjJPnKan xuNqv¿ aá ßTAaJKrÄ âJAKxxÈ vLwtT PTAaJKrÄ xJPTtPur KÆfL~ V´qJ¥ Km\Pjx Tj&lJPr¿ IjMKÔf yPf pJPò 28Pv oJYt 2017 fJKrPUÇ jgt u¥Pjr PoKrKc~Jj V´qJ¥ ßnjMqPf G Khj xºqJ 5aJ ßgPT 11aJ kpt∂ IjMPÔ~ FA Tj&lJPrP¿ xoV´ mOPaj ßgPT k´J~ 6vÈr ßmvL ßrÓáPr≤ S ßaATSP~ mqmxJ~L IÄv ßjPmj mPu @vJ TrJ yPòÇ oñumJr 14A oJYt 2017 fJKrPU Aˆ u¥Pjr ToJKvt~Ju ßrJPc yKuPc Aj ßyJPaPu IjMKÔf xÄmJh xPÿuPj F fgq \JjJPuj PTAaKrÄ xJPTtu TftOkãÇ xPÿuPj ˝JVf mÜmq S

xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj YqJPju Fx ßY~JroqJj S PTAaJKrÄ xJPTtPur KYl IqJcnJAxr @yPoh Cx xJoJh ßYRiMrL ß\Kk FmÄ PTAaKrÄ xJPTtPur ˝kúhsÓJ S YqJPju FPxr nJAx ßY~JroqJj ßoJ” @»Mu yTÇ ßk´x KmùK¬ kPz ßvJjJj PTAaJKrÄ xJPTtPur k´KcCxJr S oJPTtKaÄ IqJ¥ msqJ¥ cJAPrÖr PfRKyh vJTLuÇ FPf Kk´≤ S APuTasKjT KoKc~Jr KmKnjú xJÄmJKhTPhr xPñ CkK˙f KZPuj PTAaJKrÄ xJPTtPur FKéKTCKan KaPor @ufJl ßyJPxj, ÀÉu vJoxMK¨j, lryJh PyJPxj KakM, PTAaJKrÄ xJPTtPur --29 kOÔJ~

KyPxPm, pJPhr oPiq IPitPTr PmKvA 5 mZPrr To m~xL KvÊÇ ACKjPxl \JKjP~PZ, FA kKrK˙Kf ImqJyf gJTPu @VJoL oJPxr oPiq FA YJrKa PhPv I∂f 14 uJU KvÊr oífqM yPm UJmJPrr InJPmÇ oJjKmT KmkptP~r oMPU 2 PTJKa oJjMw PxJoJKu~Jr hMKntPãr TJre UrJÇ mJKT PhvèPuJPf xÄWJf @r oJjm xíÓ TJrPe WaPZ Foj Kmkpt~Ç jJAP\Kr~Jr C•r IûPu \Kñ PVJÔL PmJPTJ yJrJPor xPñ YuJ xÄWJPf UJhq xÄTPa I∂f 50 uJU IKimJxL @r 5 uJU KvÊ nMVPZ Yro IkMKÓPf rP~PZÇ A≤JrjqJvjJu PrxKTC TKoKar ksiJj Kx~JrJj PcJPjKu \JKjP~PZj, IPjT @PV PgPTA fJrJ KmPvw TPr hKãe xMhJPjr --29 kOÔJ~

SHAGOR MINI CAB

hLWt 40 m“xr pJmf aJS~Jr yqJoPuaPx IJorJ hãfJr xKyf ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

Tel: 020 7790 1000

147 pJ©L KjP~ SxoJjL KmoJjmªPr lîJA hMmJA

KxPua IKlx : 147 \j pJ©L KjP~ KxPua SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªPr Imfre TPrPZ lîJA hMmJAÇ mMimJr KmPTu PxJ~J 3aJ~ KmoJjmªPrr rJjSP~ ¸vt TPr CPzJ\JyJ\KaÇ Fxo~ ksgo xrJxKr lîJAPa KxPuPa @xJ pJ©LPhr ˝JVf \JjJj PmxJoKrT KmoJj kKrmyj S kptajoπL rJPvh UJj PojjÇ KmoJjmªr xN© \JjJ~, lîJA hMmJAr

lîJAaKa PmuJ 7aJ 55 KoKjPa hMmJA PgPT pJ©J Êr∆ TPr KmPTu PxJ~J KfjaJ~ KxPua FPx PkRÅZJ~Ç KmoJPj YPz APTJjKo TîJPx 141 S Km\Pjx TîJPx 6 \j pJ©L KxPua @PxjÇ FA KmoJPjr 174 Ka @xPjr oPiq Km\Pjx TîJPxr 12 FmÄ APTJjKo TîJPxr 165Ka @xj rP~PZÇ KmPTu 5aJ 40 KoKjPa KmoJjKa KlrKf lîJAa KyxJPm hMmJAr --29 kOÔJ~

PkJˆ PcÛ : TojSP~ug kJuJtPo≤JrL FPxJKxP~vj (KxKkF)'r 5Khj mqJkL xPÿuPj ßpJV KhPf u¥j @xPZj KxPua 3 @xPjr FoKk oJyoMh Cx xJoJh ßYRiMrLÇ @VJoL 26 oJYt FqJKorJax F~JruJAP¿r FT lîJAPa KfKj u¥j FPx ßkRZPmjÇ xlrTJPu KfKj TojSP~ug kJuJtPo≤JrL FPxJKxP~vj ACPT @P~JK\f ÈÈxJAmJr KxKTCKrKa F¥ xJAmJr âJAo KmwP~ xPÿuPj mJÄuJPhPvr kPã k´KfKjKifô TrPmjÇ FZJzJS KmPvõr xJfKa oyJPhPvr ksKfKjKiPhr KjP~ VKbf FcnJA\JrL TKoKaPf FKv~J oyJPhv ßgPT KjP~JVk´J¬ FcnJA\Jr KyPxPm

èr∆fôkNjt mÜífJ TrPmjÇ xPÿuPj KfKj ZJzJS IPˆsKu~J oyJPhv ßgPT ßhvKar KmPrJiL huL~ ßckMKa KucJr PTAa ßcJˆ FoFuKx, @PoKrTJ oyJPhv ßgPT VJjJr --29 kOÔJ~

fMrÛ-ACPrJk u¥j @xPZj KxPua 3 @xPjr aJj aJj CP•\jJ FoKk oJyoMh Cx xJoJh ßYRiMrL FoKk PcÛ KrPkJat : fMrÛ S ACPrJkL~

TP~TKa PhPvr oPiq CP•\jJ fMPñÇ Fr lPu \JotJKj, PjhJruqJ¥x, IKˆs~Jr xPñ fMrPÛr xíKÓ yP~PZ oJrJ®T TNaQjKfT xÄTaÇ fJ KhjPT Khj fLms PgPT fLmsfr yPòÇ C•¬ mJTq KmKjo~ yPò PhvèPuJr PjfJPhr oPiqÇ xíÓ CP•\jJ KjrxPjr PTJPjJ uãe PhUJ pJPò jJÇ PjhJruqJ¥Px fMrPÛr PksKxPc≤ KrPxk fJAP~qk FrPhJVJPjr xogtPj Pmr TrJ KmPãJn Z©nñ TrPf kMKuv \uTJoJj mqmyJr TPrPZÇ raJrcJo vyPr fMrPÛr TjxqMPuPa ksPmPvr PYÓJ TrJ~ fMrPÛr FT\j oπLPT mKyÏJr TrJ yP~PZÇ Fr \mJPm @ïJrJ PãJn ksTJv TPrPZÇ FTA xPñ TPbJr ksKfPvJi Pj~Jr ÉoKT KhP~PZÇ fMrPÛr ksiJjoπL KmjJKu AuKhKro TPbJr kKreKfr ÉÅKv~JKr KhP~PZjÇ cJY& rJÓshNf S KxKj~r TNajLKfTPhr mJxJ Kxu TPr Ph~J yP~PZÇ KjrJk•Jr --29 kOÔJ~

xrTJPrr K¸sÄ mJP\Pa hKrhsqPhr \jq ßTJj xMxÄmJh ßjA ∏ ßo~r \j KmVx

KxPuPa k´KfoJPx pJ~ AxuJo KmPÆPwr KmÀP≠ 5 \j k´mJxLr uJv 18 oJYt \JfL~ VeKmPãJn

Fo.yJxJjMu yT Cöôu/ TJor∆u AxuJo, KxPua ßgPT: xMjJoVP†r xhr CkP\uJr ßoJyJÿh @»MuäJy Fr kM© TKmr CK¨j nJVq mhPur @vJ~ PxRKh @rm kJKz \oJjÇ KT∂á nJPVqS KT Kjoto kKryJx Vf 6 oJYt uJv yP~ PhPv FPxPZ Ç fJr oífqMr TJre muJ yP~PZ, oK˜PÏ rÜãre (PˆsJT)Ç FnJPm k´KfoJPx

VPz 5\j k´mJxL uJv yP~ KxPuPa @xPZj mPu KxPua \jvKÜ S TotxÄ˙Jj mMqPrJ IKlx xNP© \JjJ pJ~Ç fPm ßp xTu KxPuKa oOf k´mJxLr uJv dJTJr yprf vJy\JuJu @∂t\JKfT KmoJjmªPr V´ye TrJ y~ FrJ FA KyPxPmr mJKyPrÇ uJv èPuJ oNuf oiqk´JPYqr ßxRKh@rm, @rm --29 kOÔJ~

PkJˆ KrPkJatJr : @VJoL 18 oJYt vKjmJr AxuJo KmPÆPwr KmÀP≠

u¥Pj \JfL~nJPm IjMKÔf yPf pJPò VeKmPãJn --29 kOÔJ~

PkJˆ PcÛ : PaJrL xrTJPrr K¸sÄ mJP\aPT VrLPmr \jq IJPrT hlJ hMÎxÄmJh KyxJPm IJUqJK~f TPrPZj aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r \j KmVxÇ KfKj mPuPZj, Vf 7 mZr

iPr FA xrTJr TfíT kJmKuT ßxÖPr mq~ xÄPTJYPjr ßp iJrJmJKyTfJ YPu IJxPZ FmJPrr K¸sÄ mJP\a FA iJrJmJKyTfJr xJPg IJPrTKa xÄPpJ\jÇ FA ImqJyf mq~ xÄPTJYPjr TJrPj aJS~Jr yqJoPuaPxr hKrhsq mJKxªJrJ jJjJnJPm IJWJfk´J¬ yPmjÇ KmPvw TPr yJCK\Ä, ßxJvJu ßT~Jr, Ûáu lJK¥Ä, FjFAYFx AfqJKh ßxÖPr ßmvL IJWJf IJxPm mPu KfKj \JjJjÇ ßo~r mPuj, PxJvJu ßT~Jr UJPf IKfKrÜ lJK¥Ä Fr ßp ßWJwjJ ßh~J yP~PZ fJ ÊjPf oiMr yPuS ßp VqJk xOKÓ yP~PZ fJ xyP\ kNre ymJr j~Ç FZJzJ --29 kOÔJ~

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper. National distribution by Postscriptum

Tel: News - 0203 871 8202, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Advertisement