Page 1

Mo`ebi


Sawa i


Bane


1

ќе заборават да дојдат


2

ќе кршат чаши


3

ќе играат чочек на маса


4

ќе прават баци-рака


5

ќе го сопнат келнерот


6

ќе запеат на цел глас


7

ќе се гаѓаат со торта


8

тешко ќе се опијат


9

ќе киднат низ џам


10 ќе паднат во несвест tekst i ilustracii: {kart; modifikacii i redizajn: Koma


Дојдете во вторник на 26. септември 2006. во 20:30 во ресторанот „Ден и Ноќ“

ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Покана за свадба  

Откачена покана за свадба основен концепт Шкарт Београд, редизајн Кома лаб.

Покана за свадба  

Откачена покана за свадба основен концепт Шкарт Београд, редизајн Кома лаб.