Page 1

a?


ad multos annos! za mnogu godini! [ad multos anos]


8 71 1 6 8 2

FRIT 029

0 1 9 3 2 8

Design Crazy Copy Cat © 2004 Clip Up®

1312-011

koma

1312-011

8 71

Desig ©

2004


ab initio [ab initio]

od po~etok.

de gustibus non est

[de gustibus non est disputandum]

za vkusovite ne se rasprava.

ad arma!

[ad arma!]

na rabota!


r

Nedela

Sabota Saturday

a

Petok

Thursday

u

^etvrtok

Sreda

Vtornik

Ponedelnik

3 4 10 11 17 18 24 25 31

y

5 6 7 12 13 14 19 20 21 26 27 28

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Monday

J a n u a r i

n a J

Sunday

Friday

Wednesday

[ad multos anos]

Tuesday

ad multos annos! za mnogu godini!


alias

poinaku ka`ano, na drug na~in.

[alias]

nonsens [nonsens]

besmislica, glupost, prazen zbor.

ex nihilo [eks nihilo]

od ni{to, od osnova novo.

ab re [ab re]

bez pri~ina.

ad acta

[ad akta]

zavr{en predmet, staven vo aktite, t.e. vo arhivata.


ab initio

od po~etok. Ponedelnik

[ab initio]

a

Nedela

Sabota

Petok

^etvrtok

Sreda

r

y

Vtornik

de gustibus 1 non 2est3 4 5 6 7 8

F e v r u a r i

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

[de gustibus non est disputandum]

u

za vkusovite ne se rasprava.

r b e F

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

na rabota!

Tuesday

Monday

[ad arma!]

Wednesday

ad arma!


nota bene [nota bene]

zapomni dobro, ne zaboravaj.

aura vitalis [aura vitalis]

`ivotna snaga, `ivoten duh. ante factum pred (po~natiot) nastan. a posteriori [ante faktum]

[a posteriori]

vrz osnova na iskustvoto, po iskustvoto.

a priori

[a priori]

1. svojstven na razumot, pred iskustvoto; nezavisno od iskustvoto; 2. odnapred potvrduva, negira, se soglasuva.


^etvrtok

Petok

Sabota

Nedela

Saturday

Sunday

a

r

c

h

Sreda

Friday

Vtornik

Thursday

1312-011

8 71 1 6 8 2

Design Craz © 2004

Monday

CYAN MAG YELL Tuesday BLK

Wednesday

Ponedelnik

7 14 21 28 M

0 1 9 3 2 8

n Crazy Copy Cat 2004 Clip Up®

1 6 8 2

FRIT 029

6 13 20 27

3 10 17 24 31

5 12 19 26

2 9 16 23 30

4 11 18 25

1 8 15 22 29

M a r t


audiatur et altera pars

[audiatur et altera pars]

da se slu{ne i drugata strana.

a r u s n e m homo homo sapiens [homo menzura]

[homo sapiens]

~ovekot e merka za s$.

(Protagora)

~ovek (razumen ~ovek; posledna etapa vo ~ove~kiot razvoj).

per aspera ad astra [per aspera ad astra]

preku trwe do yvezdite.


nota bene [nota bene]

zapomni dobro, ne zaboravaj.

Nedela

Sabota

Petok

^etvrtok

Sreda

[auralvitalis] A p r i

Vtornik

Ponedelnik

aura vitalis l

`ivotna snaga, `ivoten duh. ante factum 1 2 3 4 pred (po~natiot) nastan. 5 6 7 8 9 10 11 a posteriori r

i

[ante faktum]

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22a 23priori 24 25 26 27 28 29 30

p

vrz osnova na iskustvoto, po iskustvoto. A

[a posteriori]

[a priori]

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

1. svojstven na razumot, pred iskustvoto; nezavisno od iskustvoto; 2. odnapred potvrduva, negira, se soglasuva.


e d i f a

bon

[bona fide]

dobronamerno, ~esno, so ~ista sovest.

bono modo [bono modo]

na dobar na~in, na ubav na~in, po miren pat. [karpe diem]

carpe diem

iskoristi go denot; u`ivaj.


audiatur et altera pars

[audiatur et altera pars]

^etvrtok

Petok

Sreda

(Protagora)

y

M a j

Vtornik

~ovekot e merka za s$.

[homo menzura]

a

~ovek (razumen ~ovek; posledna etapa 3 4 5 6 7 vo ~ove~kiot razvoj). M

[homo sapiens]

Nedela

Ponedelnik

a r u s n e m homo homo sapiens

Sabota

da se slu{ne i drugata strana.

1 2 8 9

10 11 12 13 14 15 16

per aspera ad astra [per aspera ad astra]

17 18 19 20 21 22 23

24

31

25 26 27 28 29 30 Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

preku trwe do yvezdite.


ad notam [ad notam]

M

a

y

za mudriot e dovolno, umniot 6 7 3 4 }e5sfati.

Nedela

Sabota

Petok

[sapienti sat]

^etvrtok

Sreda

M a j

Vtornik

[alter ego]

„vtoroto jas".

Ponedelnik

alter ego sapienti sat

na znaewe.

1 2 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

cogito, ergo sum 24

31

25 26 27 28 29 30 Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

[kogito ergo sum]

mislam, zna~i postojam.


Sabota

Nedela

Sreda

Petok

Vtornik

^etvrtok

Ponedelnik

e n

5 12 19 26

6 13 20 27 Sunday

u

4 11 18 25

Saturday

J

3 10 17 24

Friday

Monday

Wednesday

2 9 16 23 30

Tuesday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Thursday

J u n i


variatio delectat

Nedela

Sabota

Petok

^etvrtok

Vtornik

Ponedelnik

J u n i

Sreda

promenata e prijatna.

[variatio delektat]

5 6 spored vrednosta. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 libitum 28 29 30 [ad volarem]

J

u

n

e

1 2 3 4 ad volarem 7 8 9 10 11

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

[ad libitum]

Wednesday

Tuesday

Monday

ad

po volja.


ad notam [ad notam]

Sabota

Nedela

Sreda

Vtornik

^etvrtok

8 15 22 29

Petok

y l

7 14 21 28 Wednesday

u

6 13 20 27 Tuesday

J

5 12 19 26 Monday

za mudriot e 1 dovolno, umniot }e sfati.

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 Sunday

[sapienti sat]

Saturday

J u l i

Ponedelnik

[alter ego]

„vtoroto jas".

Friday

alter ego sapienti sat

na znaewe.

Thursday

cogito, ergo sum

[kogito ergo sum]

mislam, zna~i postojam.


via

[via]

preku, niz; pat, mar{ruta.

alibi [alibi]

na drugo mesto.

clara pacta boni amici [klara pakta boni amiki]

~ista smetka, dolga qubov.


variatio delectat

Nedela

Sabota

Petok

Sreda

Vtornik

Ponedelnik

A v g u s t

^etvrtok

promenata e prijatna.

[variatio delektat]

1 5spored 6 vrednosta. 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

g

u

s

t

ad volarem 234 [ad volarem]

9 10 11 16 17 18 23 24 30 31 25

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

[ad libitum]

Wednesday

Tuesday

Monday

A

u

ad libitum

po volja.


[honoris kauza]

honoris causa zaradi po~it, od po~est.

volens-nolens

saka{-nej}e{, mora{.

[volens-nolens]

ad verbum

[ad verbum]

od zbor do zbor; doslovno, bukvalno.


e

Nedela

Sabota

Petok

^etvrtok

2 3 4

5

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday

e

p

t

m

6 7 8 9 10 11 12

e

b

Sreda

Vtornik

Ponedelnik

1

r

S e p t e m v r i


conditio sine qua non

[konditio sine kva non]

2 3 4

Nedela

Petok

^etvrtok

Sreda

Vtornik

r

1

e

[de jure]

Ponedelnik

de iure

S e p t e m v r i

Sabota

uslov bez koj ne mo`e ne{to da se zavr{i; neophoden, nu`en uslov.

5

m

b

spored gledi{te. 6 pravoto, 10 11 7 8 od9pravno 12

13 14 15 16 17 18 19

e

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

glas na narodot, glas na boga. Tuesday

S

27 28 29 30 Monday

[voks populi, voks dei]

p

t

e

vox populi, vox dei

20 21 22 23 24 25 26


[honoris kauza]

^etvrtok

Ponedelnik

honoris causa zaradi po~it, od po~est.

Nedela

Sabota

Petok

Sreda

r

Vtornik

volens-nolens 1 2 3

O k t o m v r i

e

saka{-nej}e{, mora{.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [ad verbum] 26 27 28 29 30 31 25 od zbor do zbor; doslovno, bukvalno. o

b

[volens-nolens]

O

c

t

ad verbum

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Monday


eo ipso

so samoto toa, samo po sebe, bezdrugo.

lapsus linguae

[eo ipso]

ibidem na istoto mesto, vo istoto delo, na istata stranica. ib,ibid skratenica za ibidem. [ibidem]

jazi~na gre{ka, gre{ka vo jazikot, vo zboruvaweto. CYAN MAG YELL BLK

[lapsus lingvae]

lupus in fabula [lupus in fabula]

nie za volkot, a volkot na vrata (se veli koga nekoj nenadejno }e dojde, a za nego se zboruva vo momentot).


conditio sine qua non

[konditio sine kva non]

Nedela

Petok

^etvrtok

Sreda

Vtornik

Ponedelnik

de iure

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 spored pravoto, od pravno gledi{te. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 e

m

b

[de jure]

e

r

N o e m v r i

Sabota

uslov bez koj ne mo`e ne{to da se zavr{i; neophoden, nu`en uslov.

o

v

vox populi, vox dei N

Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

glas na narodot, glas na boga. Monday

[voks populi, voks dei]


ad ultra [ad ultra]

do krajni granici, potpolno.

consensus omnium [konsensus omnium]

soglasuvawe na site.

de facto [de fakto]

fakti~ki, navistina, vsu{nost.

post scriptum

dodatok kon zavr{eno, potpi{ano pismo; se obele`uva so R.Y. [post skriptum]


Nedela

Sabota

Petok

^etvrtok

b

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sunday

Saturday

Friday

Thursday

Wednesday

Tuesday

Koma lab. Londonska 19, lokal 31, Tel/faks: 30 90 950 koma@koma.com.mk

Monday

D

e

c

13 14 15 16 17 18 19 CYAN MAG YELL BLK

6 7 8 9 10 11 12

m

4 5

e

e

Sreda

Vtornik

1 2 3

r

D e k e m v r i

Ponedelnik

koma


Koma lab. Londonska 19, lokal 31, Tel/faks: 30 90 950 koma@koma.com.mk

design & print

Vo ovoj kalendar se koristeni latinski zborovi i frazi so nivni tolkuvawa na makedonski jazik.


Sre}na ad ultra Nova [ad ultra]

do krajni granici, potpolno.

2004

godina i veseli [konsensus omnium] soglasuvawe na site. Bo`i}ni praznici Vi [de fakto] posakuvaat fakti~ki, navistina, vsu{nost. vrabotenite vo

consensus omnium de facto

post scriptum koma

dodatok kon zavr{eno, potpi{ano pismo; se obele`uva so R.Y. [post skriptum]

Koma kalendar 2004  

Koma kalendar na tema, cesto upotrebuvani latinski izrazi i nivnoto znacenje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you