Page 1

ZÁKLADNÝ CENNÍK Ceny sú uvedené bez 19% DPH a bez dopravy. Vzťahuje sa pre odber v paletizačných jednotkách. Platnosť cenníka od 01.06.2010 až do odvolania.

Klasické asfaltové pásy Názov výrobku A 330 H R 333 H R 333 H / SIDELIT SR V 13

Nosná vložka strojno-handrová lepenka strojno-handrová lepenka sklo rohož sklo rohož

m2 m2 m2 m2

m2/bal m2/pal bal/pal kg/pal

20 10 15 10

840 300 450 300

mat.

Cena (bez DPH)

A A A A

0,636 € 1,360 € 1,452 € 1,907 €

Dost. mat.

Cena (bez DPH)

A A A A C A B A

2,565 € 2,867 € 2,526 € 3,463 € 3,474 € 4,048 € 4,900 € 4,275 €

Dost. mat.

Cena (bez DPH)

Dost.

Balenie M.j.

42 30 30 30

600 870 870 870

0,757 € 1,618 € 1,728 € 2,269 €

Oxidované pásy nastaviteľné Názov výrobku IPA V60 S35 IPA V60 S40 Bitubitagit PE V60 S35 Bitubitagit DESIGN Bitubitagit DESIGN * Extrasklobit G200 S40 Bituplan DESIGN Bitalbit S

Nosná vložka strojno-handrová lepenka strojno-handrová lepenka sklo rohož sklo rohož sklo rohož sklo tkanina polyesterové rúno sklo rohož + Al fólia

Balenie M.j.

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

m2/bal m2/pal bal/pal kg/pal

10 10 10 10 10 10 7,5 10

200 150 200 150 150 150 150 150

20 15 20 15 15 15 20 15

670 725 900 690 690 790 770 650

3,052 € 3,412 € 3,006 € 4,121 € 4,134 € 4,817 € 5,831 € 5,087 €

SBS modifikované pásy Názov výrobku

Nosná vložka

Radonelast Radonelast 3,5 Bituelast Bituelast DESIGN Bituelast DESIGN * Skloelast EXTRA Skloelast EXTRA DESIGN Polyelast EXTRA TR Polyelast EXTRA TR DESIGN Polyelast EXTRA TR DESIGN * Polyelast EXTRA TR 5 Polyelast EXTRA TR 5 DESIGN Polyelast EXTRA TR 5 DESIGN * Polyelast EXTRA MK 5 DESIGN Polyelast EXTRA MK 5 DESIGN * Elastolep PR 3

sklo rohož + Al fólia

Sindelit E GV 10 Sindelit SBS

sklo rúno

sklo rohož + Al fólia sklo rohož sklo rohož sklo rohož sklo tkanina sklo tkanina polyesterové rúno polyesterové rúno polyesterové rúno polyesterové rúno polyesterové rúno polyesterové rúno polyester vystužený skl. mriežkou polyester vystužený skl. mriežkou sklo rúno

polyesterové rúno

*) Farebný posyp - červený, zelený

Balenie M.j.

m2/bal m2/pal bal/pal kg/pal

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

10 10 10 10 10 10 7,5 10 7,5 7,5 5 5 5 5 5 10

150 200 150 150 150 150 150 150 150 150 120 120 120 120 120 200

15 20 15 15 15 15 20 15 20 20 24 24 24 24 24 20

720 840 630 660 660 720 770 720 770 770 690 740 740 770 770 730

A A A A C A B A A C B A C B C B

5,744 € 5,490 € 4,388 € 4,498 € 4,608 € 5,744 € 5,777 € 5,524 € 5,678 € 5,854 € 5,965 € 6,516 € 6,582 € 6,957 € 7,133 € 6,659 €

6,835 € 6,533 € 5,222 € 5,353 € 5,484 € 6,835 € 6,875 € 6,574 € 6,757 € 6,966 € 7,098 € 7,754 € 7,833 € 8,279 € 8,488 € 7,924 €

m2 m2

20 20

400 400

20 20

680 680

A A

1,978 € 2,323 €

2,354 € 2,764 €


Modifikované pásy (zmesné polyméry - izolácie mostov) Názov výrobku Bitumelit PR 5

FARBY polyesterové rúno

m2

m2/bal m2/pal bal/pal kg/pal

7,5

112,5

mat.

Cena (bez DPH)

B

7,980 €

Dost. mat.

Cena (bez DPH)

A A C A B A B

7,216 € 7,117 € 7,117 € 7,117 € 8,880 € 8,880 € 8,880 €

Dost.

Balenie M.j.

15

690

9,496 €

Asfaltové šindľe Názov výrobku BOBROVKA DELTA HEXAGONAL OBDĹŽNIK HEXAGONAL Premium GAMMA Premium Hrebenáč Premium

FARBY červená, čierna, hnedá, zelená červená, čierna, hnedá, zelená červená, čierna, hnedá, zelená červená, čierna, hnedá, zelená červená, hnedá, zelená antik, červená, hnedá, zelená antik, červená, hnedá, zelená

Balenie M.j.

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

m2/bal m2/pal bal/pal kg/pal

3 3 3 3 3 3 5

108 108 126 108 108 108 200

36 36 42 36 36 36 40

1000 1000 1000 1000 1050 1050

8,587 € 8,469 € 8,469 € 8,469 € 10,567 € 10,567 € 10,567 €

Skupiny dostupnosti materiálov: A - termín realizácie objednávky 2 - 7 pracovných dní v závislosti od veľkosti objednávky B - termín realizácie objednávky 5 - 14 pracovných dní v závislosti od veľkosti objednávky C - termín realizácie objednávky 10 - 20 pracovných dní v závislosti od veľkosti objednávky

DEHTOCHEMA BITUMAT Slovakia, s.r.o. Turbínova 1, 831 04 Bratislava, tel.: +421-2-4463 8657, fax: +421-2-4425 7821, dehtochema@dehtochema.sk www.dehtochema.sk Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28796/B

IČO: 35857561

IČ DPH: SK 2020240189

Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok 7.00 - 15.30

Základný cenník  

Cenník BITUMAT SK, s.r.o. platný od 1.6.2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you