Page 1

www.stksamorin.sk

II. LIGA /KOMPAS FANÚŠIKA Dolný Kubín–DAC 1:2 (1:1), Podbrezová– FC ŠTK 1914 Šamorín 2:0 (0:0), Michalovce– Liptovský Mikuláš 1:0 (1:0), Dubnica–Ružiná 4:1 (1:1), Rimavská Sobota–Šaľa 1:0 (1:0), SFM Senec–Bardejov 3:0 (2:0).

PROGRAM 4. KOLA

– dňa 11. augusta (sobota) o 16.30: FC ŠTK 1914 Šamorín–Ružiná, Liptovský Mikuláš–Dubnica, Šaľa–Michalovce, Bardejov– Rimavská Sobota, DAC–SFM Senec, Podbrezová–Dolný Kubín.

TABUĽKA 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 3 0

0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2

11. 8 . 2012

FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN–BANÍK RUŽINÁ

VÝSLEDKY 3. KOLA:

1. Michalovce 2. SFM Senec 3. Podbrezová 4. Dubnica 5. DAC 6. Rim. Sobota 7. Lipt. Mikuláš 8. Šaľa 9. Dolný Kubín 10. Ružiná 11. Bardejov 12. ŠTK Šamorín

VI. ročník/9. číslo

5:2 9 4:0 7 4:1 7 7:3 6 3:2 5 3:3 4 2:2 4 4:4 3 4:7 1 3:7 1 1:5 1 0:4 1

Sme aj na FACEBOOKU! www.FACEBOOK.com/ stksamorin

4. KOLO 11. AUGUSTA o 1630 18 1 27 2 3 7 8 17 21 4 6 9 5 15 16 19 10 20 14 12 11 13

ROZHODCA: Mário Vlk ASISTENTI: Henrich Mikulaj, Martin Vitko

Július PÉNTEK Ondrej KLEMPA Peter FOŤKO Karol STIFTER Vladimír PONČÁK Peter VAŠKO Marek KOPÚŇ Martin STAŠKO Ernest FULMEK Tomáš MARUŠIN Ľubomír MEZOVSKÝ Lukáš PELEGRÍNY Miroslav SEDLÁK Denis JANČOVIČ Michal KUČERA Andrej ŠPÁNIK Juraj KUBA Igor LEŽAIČ Tomáš ČERMÁK Konrad GILEWICZ Balázs BORBÉLY René DEDIČ

Prezident: Ing. Norbert Csutora Gen. manažér: Mgr. Peter Bláha Manažér: Milan LÔNČIK Tréner: Vladimír KONÍK Asistent : Martin SEDLÁČEK Vedúci mužstva: Ladislav Sánka Lekár: MUDr. Ján Dušan Grňa Masér: Attila Vasi

1 22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ján MUCHA st. Marián FERENC Jozef CABAN Miloš KRŠKO Tomáš PECIAR Roman BALAŠKO Miroslav SARVAŠ Michal PREPELICA Róbert JENDRIŠEK Matej LÍŠKA Tomáš LIBIČ Andrej KAMENDY Lukáš STRELKA Ján VACULČIAK Lukáš LIPTÁK ml. Mário KURÁK Miroslav CHROMEK

NEWS

AKTUÁLNE VÝSLEDKY Muži A – 3. kolo

Podbrezová

2 0ŠTK Šamorín Muži A - Slovnaft Cup

FC Petržalka

3 1ŠTK Šamorín  Starší dorast (U19) – 1. kolo

Nemšová  ŠTK Šamorín 

6 0

Mladší dorast (U17) – 1. kolo Prezident: Juraj VITEK Ekonom. riad.: Jozef LÍŠKA ml. Manažér: Tomáš BOHÁČIK Tréner: Jozef KOSTELNÍK Ved. mužstva: Gabriala LÍŠKOVÁ Lekár: Marián MÓDER

PRED ÚVODNÝM HVIZDOM V b a rá ži sm e s í ce n á š h o d ne šné ho súp e ra n a n e u trá lne j p ôd e v Z l at ých M o ravc i a c h p ora zi li , te n vš a k n a p ok on p re d sa l e n d o s ta l d o II. l i g y. Nah radil tot i ž M ol d av u n a d B o d vo u a naše vzá j omné súp e re n i e p o k ra ču je. Tentok rát i c h p r i v í t a m e v Š a m o r í n e, v zápase, v ktorom si zm e ra jú s i l y m u žs t vá z ko nc a t a b uľ k y. N av yš e to bu d e s úboj, v ktorom ob om a k té ro m pô jd e o pr vé v í ť a zst vo, ve ď v d o te ra jš í ch t roc h záp a soc h zhod n e z í s k a l i je d e n b od. Š am or í n s R uži n o u s p á ja a j tá s k u toč nosť, že d l hši e ča k a l i n a roz hodn utie r i a d i a ce ho o rg á n u, v p ra x i to zn am e ná , že op roti s ú pe ro m m a l i na pr íprav u i b a p á r d n í . Je o tá z n e,

OFICIÁLNY SPRAVODAJ ŠAMORÍNSKEHO FUTBALOVÉHO KLUBU

a k o n a š i ch hráčov, p redovšet k ý m i c h ps ych i k u p oz nač i l neúsp ec h v Slo ve n s k o m po hár i . „Teraz sa už m usím e s ú s tre d i ť n a ďalšieho súp era, na m ajs trovs k ý súb o j s R už ino u, v  kto ro m , s a m oz re jme, c hcem e usp i eť, z ví ť az i ť. D ú f a m, že sa v y var ujem e indi v i d u á l nych c hý b, k i ksov, kto r ýc h sa ča s to d o p úšť am e. K   to m u, aby sm e bo l i ú s pe šní , p o t reb ujem e p rem i enať tu tov k y, d ávať gó ly. M ám e aj z rane ných h rá čov, jedná sa o M ezovského s o   Sti f te rom . O  o sude v  p o hárovo m s ú b o ji v y lúčeného B aláz sa B o r b élya roz h o d n e disc i p li nár k a” – ko nšt atoval pre d d ru hý m do m ác i m v yst úp ením n á š h o k o l e kt í vu jeho ko r m i delník Vlad i m í r K o n ík .

Vychádza dvojtýždenne v súťažnom období. Nepredajný. Zodpovedný vydaveteľ: ŠTK Šamorín (Ing. Norbert Csutora) Zodpovedný redaktor: Štefan Ágh a Jozef Szilvássy Grafická príprava a tlač: ROMEO PRODUCTION Spolupracovník–fotograf: Ján Čikovský Redakčná uzávierka tohto čísla: 9. 8. 2012 INFORMAČNÝ SPRAVODAJ ŠTK ŠAMORÍN

Nemšová

Proti Ružinej máme ďalšiu šancu na prvé druholigové víťazstvo

2 3ŠTK Šamorín  St. žiaci A (U15) – 1. kolo

ŠTK Šamorín  Nemšová14 3

Ml. žiaci A (U13) – 1. kolo

Piešťany ŠTK Šamorín

 

8 1

NAŠI REKLAMNÍ PARTNERI

ŠAMORÍN, VETERNÁ 17.


DOSPELÍ – II. LIGA

MLÁDEŽNÍCKE OKIENKO

1. kolo – 21. júla o 17.30: DAC–ŠTK ŠAMORÍN (0:0) 2. kolo – 28. júla o 17.30: ŠTK ŠAMORÍN–DUBNICA (0:2) 3. kolo – 4. augusta o 16.30: PODBREZOVÁ–ŠTK ŠAMORÍN (2:0) 4. kolo – 11. augusta o 16.30: ŠTK ŠAMORÍN–RUŽINÁ 5. kolo – 18. augusta o 16.00: DOLNÝ KUBÍN–ŠTK ŠAMORÍN 6. kolo – 25. augusta o 16.00: ŠTK ŠAMORÍN–LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 7. kolo – 31. augusta o 19.30: SFM SENEC–ŠTK ŠAMORÍN 8. kolo – 8. septembra o 15.30: ŠTK ŠAMORÍN–ŠAĽA 9. kolo – 15. septembra o 15.00: RIMAVSKÁ SOBOTA–ŠTK ŠAMORÍN 10. kolo – 22. septembra o 15.00: ŠTK ŠAMORÍN–BARDEJOV 11. kolo – 29. septembra o 19.30: MICHALOVCE–ŠTK ŠAMORÍN 12. kolo – 6. októbra o 14.30: ŠTK ŠAMORÍN–DAC 13. kolo – 13. októbra o 14.30: DUBNICA–ŠTK ŠAMORÍN 14. kolo – 20. októbra o 14.00: ŠTK ŠAMORÍN–PODBREZOVÁ 15. kolo – 27. októbra o 14.00: RUŽINÁ–ŠTK ŠAMORÍN 16. kolo – 3. novembra o 13.30: ŠTK ŠAMORÍN–DOLNÝ KUBÍN 17. kolo – 10. novembra o 13.30 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ–ŠTK ŠAMORÍN 18. kolo – 17. novembra o 13.00: ŠTK ŠAMORÍN–SFM SENEC 19. kolo – 24. novembra o 13.00: ŠAĽA–ŠTK ŠAMORÍN

Po dunajskostredskej remíze sme boli optimisticky naladení, hoci sme vedeli, že nás čaká náročný duel, veď sme hostili excorgoňligistu z Dubnice. Naši fanúšikovia jednoznačne očakávali v historickej domácej druholigovej premiére víťazstvo, lenže súperovi stačilo trpezlivo čakať na individuálne chyby šamorínskeho nováčika, z  ktorých v  druhom polčase dokázal dvakrát profitovať. „Prehry patria k  športu, lenže spôsob, akým sme súperovi ponúkli šance na skórovanie, ma rozladili. Nemienim tolerovať ležérnosť, nedisciplinovanosť. Prvý gól dosiahli hostia po vhadzovaní, skóroval Urban, ktorý loptu zahrával spoza postrannej čiary. Druhý padol po Péntekovej hrúbke, v čase, keď sme sa chystali k  záverečnému náporu. Väčšina našich hráčov výkonom zaostalo za očakávaním” – hodnotil

2. kolo:

ŠTK 1914 Šamorín–MFK Dubnica n/V. 0:2 (0:0)

Zostava ŠTK

Tréner: Vladimír Koník Péntek

Kopúň

Staško

Pončák

Fulmek

Marušín Mezovský

Kučera

Ležaič

Pelegríny

Kuba

Kopúň (80. Čermák), (68. Gilewicz)

kriticky nevydarenú druholigovú premiéru v Pomlé tréner nášho tímu Vladimír Koník.

Balázs Borbély debutoval v drese ŠTK v Podbrezovej

PONÚKAME REZERVÁCIU SEDADIEL V POMLÉ Vedenie FC ŠTK 1914 Šamorín pripravilo pre svojich stálych fanúšikov možnosť zakúpiť si svoje sedadlo na súťažný ročník 2012/2013 II. futbalovej ligy. Po zakúpení sezónnej permanentky v hodnote 25 € je potrebné kontaktovať pána Rolanda Csölleho (0903 220 624) a zabezpečiť si rezerváciu sedadla na celú sezónu. Po rezervácii do nasledujúceho domáceho zápasu bude konkrétne sedadlo označené menom držiteľa permanentky spolu s jej číslom. Týmto spôsobom si môžu fanúšikovia FC ŠTK 1914 Šamorín rezervovať sedadlo na celý súťažný ročník. Permanentky sú v predaji v pokladni pred zápasom.

Vedenie ŠTK Šamorín

Súpera sme posadili na koňa vlastnými chybami

ZÁPISNICA

JESENNÝ PROGRAM MUŽSTVA ŠTK V II. FUTBALOVEJ LIGE

3. kolo:

ŽP Šport Podbrezová–FC ŠTK 1914 Šamorín 2:0 (0:0)

Zostava ŠTK

Tréner: Vladimír Koník Péntek

Kopúň

Pončák

Staško

Fulmek

Marušín Ležaič

Borbély

Pelegríny

Sedlák

Kuba

ZÁPISNICA

V Podbrezovej to bola opäť šamorínska klasika. Dokázali sme držať krok s favoritom, ba v niektorých fázach sme ho herne aj prevyšovali, lenže prišla opäť obligátna chyba v podaní nášho brankára, ktorý nepochopiteľne chytil do rúk malú domov a po nepriamom kope nás gólom potrestal rutinér v  drese domácich, Vratislav Greško. Šancu na vyrovnanie sme nezužitkovali, domáci následne poistili svoje vedenie druhým gólom, pri ktorej sme opäť chybovali, a  bolo po zápase. Ani v  treťom jesennom súboji sme nevyhrali, navyše ako jediné mužstvo dvanásťčlenného pelotónu sme v  doterajšom priebehu

Ležaič, Fulmek, Marušin, M. Staško, Borbély Sedlák (63. Čermák), Borbély (80. Dedič), Staško (90. M. Kučera)

súťaže ani neskórovali. „Na tejto úrovni súperi už nekompromisne trestajú. Pykáme za našu neskúsenosť, navyše nedokážeme skórovať ani z vyložených šancí” – zdôraznil po stretnutí tréner nášho mužstva Vladimír Koník. Jeho i našich fanúšikov potešil aspoň debut pätnásťnásobného reprezentanta Slovenska Balázsa Borbélya (na fotografii) v drese ŠTK.

Po raketovom úvode expresná pohárová rozlúčka Naše mužstvo stroskotalo už v 1. kole Slovenského pohára (Slovnaft Cup), keď prehralo na pôde treťoligovej Petržalky 3:1. Mali sme síce raketový úvod, keď gólom Gilewicza sme už v  2. minúte zaznamenali vedúci gól, ale ďalšie v pokračovaní nepridali. Boli to domáci, ktorí sa po obrátke strelecky presadili trikrát, čo pre nás znamená nielen prehru, ale aj expresnú pohárovú rozlúčku. Prvé kolo sa totiž hralo na jeden zápas. Navyše naše mužstvo dohrávalo v  početnom oslabení, keď po druhej žltej karte bol v 83. minúte vylúčený Borbély. Tento nevydarený

Viac info na našej webstránke:

súboj bol pre nášho trénera užitočný aspoň z toho pohľadu, že videl v akcii ďalších futbalistov zo širšieho kádra a  po ich výkonnostnom teste už vie, koho z nich môže poslať na trávnik v druholigových súbojoch. FC Petržalka–FC ŠTK 1914 Šamorín 3:1 (0:1). Góly: 62. Hečko, 70. Gabura, 78. Tomšík, resp. 2. Gilewicz. ŠTK: Foťko–Kopúň, Stifter (46. Kučera), Marušin, Fulmek–Čermák (58. Ležaič), Borbély, Jančovič (74. Pelegríny), Špánik–Gilewicz–Dedič. Tréner: Vladimír Koník.

www.stksamorin.sk

JESENNÝ ŠTART NA VÝBORNÚ, ALE AJ NA NEDOSTATOČNÚ... Prvé jesenné majstrovské zápasy už zohrali aj naše mládežnícke mužstvá. Pri pohľade na dosiahnuté výsledky je jednoznačné, že premiéru zvládli so striedavým úspechom.

Oba dorasty začali novú sezónu Hráči staršieho a mladšieho dorastu v nedeľu v skorých ranných hodinách sa stretli v našom futbalovom stánku v Pomlé, aby vycestovali za svojim súperom do Nemšovej na premiérové súťažné zápasy 3. ligy. Pre starších dorastencov zápas nedopadol dobre. Pre absenciu viacerých posíl nenastúpili v najsilnejšej zostave. Tréner Pawlowicz dal možnosť ďalším členom širšieho kádra, lenže v pozmenenej zostave naši chlapci prehrali zdrvujúco – 0:6. Ale výsledok určite nehovorí o priebehu zápasu. Zverenci trénera Dariusza Pawlowicza hrali v niektorých fázach dobrý futbal, dostávali sa aj do šancí, ktoré však nedokázali útočníci využiť, kým ich súper bol maximálne efektívny. Úplne iný priebeh priniesol zápas mladších dorastencov. Napriek tomu, že na našej súpiske bolo presne 11 hráčov, ktorí však predviedli pekný a obetavý výkon. Od úvodu mali prevahu, no tá kvôli nepresnej koncovke neviedla ku gólu. Aj v tomto prípade sa potvrdila formulka nedáš – dostaneš. Futbalistom Nemšovej sa podarilo streliť úvodný gól po nedorozumení v našej obrane. Po prestávke sa však naši futbalisti konečne presadili. A to hneď trikrát v krátkom časovom slede. Po chybách v obrane domácich góly strieľali V. Kopin, A. Kopin a Tóth. Pred koncom duelu však rozhodca videl nedovolený zákrok nášho obrancu na hranici šestnástky a domáci zahrávali priamy kop. Lopta smerovala na brankárovu stranu, a ten nezareagoval dobre a Nemšová znížila na rozdiel jedného gólu – 2:3. Na zvrat to však nestačilo, Šamorínčania už ďalší gól neinkasovali. Družina mládežníkov pod taktovkou trénera Richarda Varadína sa po záverečnom hvizde arbitra tešila z prvých troch bodov v novej sezóne. Veríme, že v pokračovaní pribudnú do ich zbierky ďalšie. Starší dorastenci nastúpia na svoj ďalší zápas v nedeľu 12. augusta o 10.00 v domácom prostredí proti Šali, mladší odohrajú svoj zápas proti Šali v ten istý deň o 12:30.

Žiaci so suverénnym vstupom V nedeľu sa na štadióne v Pomlé stretli aj žiacke tímy pri príležitosti zahájenia novej sezóny v 2. lige. Súpera dostali toho istého, ako ich starší kolegovia z dorastu, Nemšovú. Tej sa nepodarilo napodobniť svojich kolegov z dorastu a v Šamoríne predviedli slabý výkon. Naši starší žiaci pod vedením trénera Kristiána Molnára si zo súpera spravili trhací kalendár a z chuti si zastrieľali. Najlepšiu mušku mal Gajdoš, autor štyroch gólov. Hetrik zaznamenal Vilina s Harmanom, dvakrát skóroval László

Viac info na našej webstránke:

a raz sa strelecky presadil Nyársik a Valacsay. Nášho brankára hostia prekonali trikrát, napokon sa na konci súboja do zápisnice dostalo vo futbale málo vídané skóre: 14:3! Vysokým rozdielom sa skončil aj zápas našich mladších žiakov s rovesníkmi z Nemšovej. Hladké víťazstvo 8:1 sa zrodilo po peknom kombinačnom futbale hráčov, ktorých trénuje Štefan Klúčik. Najusilovnejším kanonierom boli dvaja trojgóloví strelci: Szinghoffer s Bertalanom. Okrem nich sa strelecky ešte presadil Paulík, autor dvoch presných zásahov. Dnes (11. augusta) vycestovali naše žiacke mužstvá na zápasy do Považskej Bystrice. Ladislav Both

www.stksamorin.sk

News 11.8.2012  

Oficiálny spravodaj šamorínskeho futbalového klubu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you