Page 1


Z histórie ŠTK Naši predkovia sa zamilovali do pružnej, okrúhlej lopty a naháňali to guľaté čudo na trávnatej ploche nazývanej „Teliatkina lúka/Borjúgyep“ so zanietením a športovým zápalom, ktorý vyústil do prvej snahy o založenie oficiálneho klubu. TJ ŠTK ŠAMORÍN vznikol 1.6.1914 v čele so šamorínskym futbalovým predsedom Pschierer Józsefom; vo vedení okrem neho zaujali miesto i Halmi Béla, Bargár Richárd, Huszágh János a Balheim Károly. Prvá svetová vojna a hospodárska kríza v roku 1929 však vôbec neprispeli k priaznivému vývoju futbalu; organizovanú súťaž hrali šamorínčania v okresnej III.triede až do ročníka 1929/30, v ktorom sa stali jej víťazom. O rok neskôr vtedajší futbaloví nadšenci vybudovali prvý šamorínsky futbalový štadión. Jeho slávnostné otvorenie v júni 1931 vyvrcholilo prvým oficiálnym zápasom ŠTK ŠAMORÍN proti viedenskému FSV, keď pred zrakmi 1500 divákov Šamorín vyhral 2:0. Po roku 1945 naše futbalové mužstvo pod názvom Slavoj Šamorín hrávalo zväčša v nižších krajských súťažiach. Našim najväčším úspechom bolo účinkovanie v I. triede majstrovstva Západoslovenského kraja v rokoch 1964-1966. Vtedy bol postavený aj náš terajší stánok, nový štadión v susedstve starého ihriska v Pomlé. Kostru mužstva tvorili bývalí úspešní dorastenci, ktorí v roku 1959 vyhrali krajskú súťaž, avšak v kvalifikačných zápasoch v Trenčíne sa im nepodarilo prebojovať do slovenskej dorasteneckej ligy. O histórii futbalu v meste Šamorín počas uplynulého storočia sa dá povedať jedna podstatná vec – tvorili a tvoria ho šamorínčania, ktorí žijú pre svoje mesto, veria v silu kolektívu, a zdieľajú nadšenie pre zlepšovanie kvality života detí a mládeže.

1930

1915 1963


Filozofia klubu FC ŠTK 1914 ŠAMORÍN je zameraný na výchovu mladých futbalistov a napomáha spoločenskému, kultúrnemu a duchovnému zveľaďovaniu schopností detí a dospievajúcej mládeže. Je zaradený do organizačných štruktúr Slovenského futbalového zväzu v regióne Západné Slovensko. Vychovávame deti v duchu fair-play, vedieme ich k zdravému životnému štýlu, tréningovým procesom im vypĺňame voľný čas. Okrem tréningov a zápasov zabezpečujeme aj pravidelné sústredenia, ako aj účasť na medzinárodných turnajoch a spoločenských podujatiach. Riadime sa heslom: FUTBAL JE VIAC AKO HRA! Chceme, aby sa naša základňa rozrastala, aby chlapci a dievčatá nachádzali nových kamarátov, aby sa prostredníctvom futbalu, ako športu, ktorý milujú, vedeli vyrovnať s nástrahami súčasného sveta. Tí, čo sedia doma, sú v nadmernej miere vystavovaní nepriaznivému vplyvu médií, ktoré často prezentujú násilie, pasívny životný štýl a sex. Veľakrát rodičia nedohliadajú na to, čo ich deti pozerajú v televízii, aké webové stránky navštevujú na internete, s kým sa stretávajú, trávia čas na ulici. Chceme pomôcť zvrátiť tento trend a to tak, že deťom a mladým ľuďom poskytneme prostredníctvom futbalu možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a hodnotne. K tomu sa im snažíme vytvoriť vhodné podmienky. V našom futbalovom klube sa stretávajú deti rôznych národností (slovenskej, maďarskej, rómskej), z rôznych sociálnych vrstiev. Denná interakcia detí dáva príležitosť na konfrontáciu nielen ich aktivít a odlišných futbalových schopností, ale tiež približuje ich národnostno-kultúrne rozdiely, čím prebúdza ich zmysel pre rôznorodosť, sociálne spolucítenie, úctu a toleranciu. Vykonávanie cielenej záujmovej činnosti medzi deťmi a mládežou a podpora rozvoja vyrastajúcej osobnosti v rámci mimoškolských aktivít sa nezaobíde bez podpory lokálnych spoločenských sfér, ktoré môžu aktívne dopomôcť vytvoriť vhodné podmienky pre deti a mládež na vykonávanie futbalových aktivít. Naše motto Futbal je viac ako hra!, v živote detí a mládeže predstavuje viac hodnotne stráveného voľného času, viac zážitkov, viac ľudskosti, viac pozitívnych príkladov, viac priateľstiev.

Vždy naplno...

Spolu sme to dokázali: Majstri III. ligy


Strategické ciele Našim hlavným cieľom je skvalitnenie práce s mládežou prostredníctvom Podunajskej futbalovej akadémie FC ŠTK 1914 Šamorín, v rámci ktorej sa zaoberáme deťmi už od piatich rokov. Žiaci základnej školy a stredoškoláci sa zúčastňujú dvojfázových tréningov. Podľa potrieb a možností Akadémia zabezpečuje pre svojich členov stravovanie a ubytovanie. Výstupom tejto práce bude kvalitná hráčska základňa pre úspešné účinkovanie A mužstva nielen v najvyšších slovenských súťažiach, ale u tých najtalentovanejších i reprezentácia klubu v krajských a republikových výberoch.

Hlavné ciele: 1. Úspešná práca s mládežou Prostredníctvom profesionálnych trénerov zabezpečiť kvalitný tréningový proces pre jednotlivé kategórie, s cieľom hrať najvyššie súťaže v rámci SR. 2. Zapojenie komunity Prostredníctvom futbalu pritiahnuť rodiny s deťmi na ihrisko, vytvoriť zázemie pre plnohodnotné športové trávenie voľného času. 3. Zlepšovanie infraštruktúry Postupné modernizovanie štadióna v spolupráci s mestom Šamorín, rozširovanie jeho infraštruktúry. 4.

Podpora športového životného štýlu Fenomén FUTBAL, dostať v našom regióne na spoločenskú úroveň, ktorá mu prináleží.

Štadión

Zimnné sústredenie


Súčasnosť a vízie Športová činnosť A mužstvo B mužstvo U 19 U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U 9 U 8 U 7 U 6

Aktuálna súťaž Vízia III.liga SFZ II.liga SFZ II.trieda DS V.liga ZSFZ IV.liga ZSFZ II.liga SFZ – III.liga ZSFZ III.liga BFZ II.liga SFZ III.liga BFZ III.liga ZSFZ II.liga ZSFZ I.liga SFZ III.liga ZSFZ II.liga ZSFZ II.liga ZSFZ I.liga SFZ III.liga ZSFZ II.liga ZSFZ súťaže SFZ/ ZSFZ/ BFZ / ObFZ DS súťaže SFZ/ ZSFZ/ BFZ / ObFZ DS súťaže SFZ/ ZSFZ/ BFZ / ObFZ DS súťaže SFZ/ ZSFZ/ BFZ / ObFZ DS súťaže SFZ/ ZSFZ/ BFZ / ObFZ DS súťaže SFZ/ ZSFZ/ BFZ / ObFZ DS

Sezóna 2015/2016 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2014/2015 2012/2013 2014/2015 2014/2015 2014/2015 2014/2015

Infraštruktúra 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011

rekonštrukcia chodby a 2 šatní na štadióne nové zavlažovanie na hlavnom ihrisku moderná trojvretenová kosačka TORO, malotraktor vybudovanie dvoch bufetov s terasou rekonštrukcia zasadačky a 2 šatní na štadióne rekonštrukcia tribúny, nové plastové sedačky rekonštrukcia sociálnych zariadení výstavba ihriska plážového futbalu výstavba detského ihriska otvorenie Fan shopu rekonštrukcia hlavného ihriska rekonštrukcia klubovne výstavba areálovej cesty výstavba umelej trávy umelá závlaha – vedľajšie hracie plochy výstavba ľahkej tribúny - Juh výstavba ľahkej tribúny - Sever výstavba ľahkej tribúny - Východ

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2015 2016


Organizačná štruktúra klubu Valné zhromaždenie Predstavenstvo Dozorná rada Prezident klubu Športový manager Nešportová časť

Športová časť

Ekonomické oddelenie

A mužstvo

Akadémia

Tlačové oddelenie

Manager

Manager mládeže

Marketing

Tréner

Šéftréner mládeže

Webdesign, grafik

Asistent trénera

Mládež. mužstva

Správa majetku

Vedúci mužstva

Tréner Asistent trénera

Bufet Doprava

U19-U6

Vedúci mužstva

B mužstvo Tréner Vedúci mužstva Lekár Masér

Fyzioterapeut Kondičný tréner Tréner brankárov


Financovanie klubu, Marketing

Financovanie športových aktivít všetkých družstiev je veľmi náročné. Zabezpečujeme ho pro­ stredníctvom novovzniknutej organizácie FC ŠTK 1914 Šamorín a.s., ktorá prebrala športové aktivity klubu od sezóny 2011/2012 a prostredníctvom existujúceho občianskeho združenia. Ročný rozpočet klubu je cca 250 tisíc Eur. Je členený na jednotlivé vekové kategórie, a jeho plnenie je sledované prostredníctvom ekonómky s mesačnou frekvenciou. Účtovníctvo je ročne auditované. Financie potrebné na bezproblémový chod klubu zabezpečujeme pomocou sponzorov, podporovateľov, z príspevku mesta Šamorín, prostredníctvom darcov 2% dane z príjmu, z príjmu bufetov na ihrisku, zo vstupného a z členských príspevkov. Exkluzívny partner:

Partner A družstva seniorov:

30.000,- €/rok

30.000,- €/rok

– reklamný panel na štadióne 1x4 m – reklama na outdoor a indoor tabuli – inzercia ŠTK NEWs, ÚJSZÓ, MY – logo na www.stksamorin.sk – logo na billboardoch, iné – logo na dresoch, VIP vstupenky

– reklamný panel na štadióne 1x4 m – reklama na outdoor a indoor tabuli – inzercia ŠTK NEWs, ÚJSZÓ, MY – logo na www.stksamorin.sk – logo na billboardoch, kalendár – logo na dresoch a výstroji, VIP vstupenky

Generálny partner:

Partner B družstva seniorov:

10.000,- €/rok

5.000,- €/rok II.trieda ObFZ DS

– reklamný panel na štadióne 1x4 m – reklama na outdoor a indoor tabuli – inzercia ŠTK NEWs, ÚJSZÓ, MY – logo na www.stksamorin.sk – logo na billboardoch, VIP vstupenky

– reklamný panel na štadióne 1x4 m – reklama na outdoor a indoor tabuli – inzercia ŠTK NEWs, Šamorín a okolie – logo na www.stksamorin.sk, kalendár – logo na dresoch, VIP vstupenky

Top partner:

Partner družstva mládeže U19 – U6:

5.000,- €/rok

5.000,- €/rok

– reklamný panel na štadióne 1x2 m – reklama na outdoor a indoor tabuli – inzercia ŠTK NEWs, ÚJSZÓ, MY – logo na www.stksamorin.sk – logo na billboardoch, VIP vstupenky

– reklamný panel na štadióne 1x4 m – reklama na outdoor a indoor tabuli – inzercia ŠTK NEWs, Šamorín a okolie – logo na www.stksamorin.sk, kalendár – logo na dresoch, VIP vstupenky

Hlavný partner:

Sponzor zápasu:

1.200,- €/rok

500,- €/zápas

– reklamný panel na štadióne 1x2 m – reklama na outdoor a indoor tabuli – logo na www.stksamorin.sk

– reklama počas majstrovského zápasu seniorov A vlastnými pútačmi, bannermi, zástavami – vystavenie výrobkov – 2x reklama v rozhlase pred a v prestávke zápasu

III.liga SFZ

Pre naplnenie smelých plánov a cieľov je potrebná širšia podpora z oblasti podnikateľského prostredia a občanov mesta Šamorín. Rozšírenie portfólia podporovateľov a priaznivcov šamorínskeho futbalu je základom úspechu celého projektu.

PRIDAJTE SA K NÁM !

PODPORTE NÁS !


Oficiálny spravodaj

Deň detí 2011

Mikulášské slávnosti

Sústredenie

Testy

Bufet s terasou

Billboard v meste

Sponzori

ŠTK 1914 Šamorín  

Informačný buletin

ŠTK 1914 Šamorín  

Informačný buletin