CSI Twente special 2018

Page 1

CSI Twente Internationaal Concours Hippique

12 13 14 15 16 17

JUNI 2018

Pag. 5 Longines FEI Nations Cup Jumping & Dressage 2019 naar CSI Twente Pag. 11 AndrĂŠ Hazes naar vrijdagavond CSI Twente Pag. 15 Spectaculaire Horse Ball Show uit Frankrijk naar CSI Twente 2018 Pag. 19 The Road to Tryon: Laatste drie wereldkampioenen naar Geesteren! Pag. 21 Tony Junior en Trafassi naar Copacabana Beachparty presented by Grolsch

547 - 38 19 38 info@rutjespaardenboxen.nl www.rutjespaardenboxen.nl

BOLK.NL


the reliable name of healthy meat

www.pakfood.nl


Voorwoord

3

Als je ze rond ziet rijden, die

en van nature een vluchtdier. Wie

Het concours biedt voor elk

springruiters in hun witte broeken,

samen met zo’n partner de sterren

wat wils: paardensport van

keurige colbertjes en glanzend

van de hemel rijdt, is een echte

wereldklasse, gezelligheid in

gepoetste paarden, zou je wensen

kunstenaar. Als je je dat realiseert

het strodorp, feestavonden die

dat jij het was op die rug van

terwijl je kijkt naar een spring- of

inmiddels voor veel bezoekers een

die grote gespierde krachtpatser.

dressuurwedstrijd, dan kun je niet

traditie geworden zijn en volop de

Haarscherpe bochten, een soepele

anders dan heel enthousiast zijn

mogelijkheid om te netwerken. Als

galop, tempo’s die wisselen en

over deze mooie sport.

gemeente zijn we er trots op dat CSI

versnellen, het ziet er allemaal

Twente Geesteren dit jaar voor de

zo gemakkelijk uit, maar ik weet

Tubbergen is een

44e keer wordt gehouden. Ook dit

inmiddels dat niets is wat het lijkt.

paardengemeente. Dat is mede

jaar ben ik zeker weer van de partij.

Wie zo gemakkelijk in het zadel zit

te danken aan het succes van CSI

heeft er vele, vele uren van training

Twente Geesteren. Vorig jaar was ik

Ik wens alle betrokkenen,

opzitten.

hier voor het eerst en dat smaakte

toeschouwers, ruiters en amazones

naar meer. Niet alleen omdat

prachtige dagen toe.

Paardensport is geen sport, hoor je

ik heb ontdekt hoe fantastisch

weleens. Je zit op de rug van een

de paardensport is, maar ook

Met vriendelijke groet,

dier en je deint maar een beetje

omdat het gaat om een goed

W.A.M. Haverkamp-Wenker

mee. Niets is minder waar. Want

georganiseerd evenement van hoog

Burgemeester gemeente Tubbergen

je zit op de rug van een dier dat

niveau, dat ruiters en bezoekers

zes of zeven keer zo zwaar is als

vanuit binnen- en buitenland naar

jezelf. Een dier met een eigen wil

onze mooie gemeente haalt.

COLOFON

CSI Twente Special 2018

Uitgever: News Outside Aan News Outside dit jaar wederom de eer om de CSI Twente Special

Ontwerp en opmaak: Bandwerk Internet &

Oplage: 15.000 stuks

Reclamebureau te Rijssen

Vragen, klachten e.d.:

info@bandwerk.nl

gemeente Tubbergen.

info@newsoutside.nl

Tel. 0548-54 26 72

News Outside bedankt via deze weg alle adverteerders die het

Verspreiding:

te mogen uitgeven. Het is alweer de 44e keer dat dit hippische evenement met internationale uitstraling wordt gehouden in de

wederom mogelijk maken een evenementkrant gratis huis aan huis te laten verspreiden in de gemeente Tubbergen. En dit jaar zelfs met 24

Huis aan huis: gemeente Tubbergen Redactie:

Drukwerk: Hoekstra Krantendruk

centrefold van deze CSI Twente Special!

Jaap Gönning en René Waning

Emmeloord

Namens News Outside veel leesplezier gewenst,

Fotografie:

fullcolour pagina’s met daarbij ook een uitgebreid programma in de

Brian Brokelman

CSI Twente Acquisitie: Brian Brokelman brian@newsoutside.nl Tel. 06 141 738 75

• EVENEMENTKRANTEN • BOUWHEKDOEKEN • SPANDOEKEN

www.newsoutside.nl


[ONTWERP + FOTOGRAFIE | TONNY@NIJKRAKE.NET]

“Iedereen heeft zijn passie...

T U B B E R G E N

... met deze passie bereiden wij uw lunch of diner”. GROTESTRAAT 60 • 7651 CK TUBBERGEN • 0546 622 775 • INFO@OALEROADHOES.NL • WWW.OALEROADHOES.NL


5

Longines FEI Nations Cup Jumping & Dressage 2019 naar CSI Twente De organisatie van CSI Twente is er in geslaagd de Longines FEI Nations

Tweede compleet stadion - KNHS zeer verheugd met ‘Geesteren’

Cup™ Jumping & Dressage in 2019 naar Geesteren te halen. Deze officiële

Maathuis kondigt aan dat de tweede wedstrijdpiste zal worden uitgebreid

internationale wedstrijdserie voor landenteams wordt sinds 1909

en net als de accommodatie op het hoofdterrein tot een compleet stadion

verreden en is hiermee in de springsport de oudste en meest traditierijke

zal uitgroeien. Ook daar zullen zowel spring- als dressuurruiters in actie

serie ter wereld. Het CSI neemt van maandag 17 tot en met zondag 23

komen.

juni 2019 het stokje over van het CHIO Rotterdam, dat in dat jaar het EK

Maarten van der Heijden, directeur topsport van de KNHS is zeer verheugd

Springen & Dressuur organiseert.

dat de organisatie van het CSI Twente bereid is de landenwedstrijden te organiseren. ‘De FEI Nations Cups zijn zeer toonaangevend in onze sport,

FEI Nations Cup™ Jumping na 25 jaar terug op Erve Maathuis

zij zijn voor de betreffende discipline een van de belangrijkste wedstrijden

CSI Twente heeft in het verleden - naast het EK voor Junioren en Young

van het jaar. CHIO Rotterdam staat voor een enorm hoge standaard, ik heb

Riders in 1983 - tot tweemaal toe de organisatie overgenomen van de

er het volste vertrouwen in dat Geesteren een zeer waardige vervanger

Nederlandse etappe van de landenwedstrijdcyclus. In 1989 toen het EK

zal zijn. Het CSI Twente staat al vele jaren borg voor een absoluut

Springen ook in Rotterdam plaatsvond en in 1994, het jaar dat in Den

topconcours. De status van CHIO in 2019 is een geweldige bekroning voor

Haag de Wereldruiterspelen afgewerkt werden. In het jargon van de

deze organisatie.’

FEI spreekt men dan van een CSIO, een Concours de Saut International Officiel. Waarbij de S voor Saut duidt op springen en de O voor Officiel

CSI Twente verdient vijfsterrenstatus:

op het feit dat het hier de enige officiële landenwedstrijd van het

eerste vijfster ooit in Noord en Oost-Nederland

betreffende gastland betreft. Wanneer er naast springen ook dressuur op

De beste springnaties ter wereld organiseren elk één landenwedstrijd. Van

het programma staat wordt de S vervangen door een H, die staat voor

oudsher zijn dit de volgende acht klassiekers, waar CSI Twente/Geesteren

Hippique. Omdat er komend jaar voor het eerst ook een landenwedstrijd

zich in 2019 bij voegt: Aken (Duitsland), La Baule (Frankrijk), Rome (Italië),

dressuur in Geesteren verreden wordt, promoveert CSI Twente dat jaar

Hickstead (Groot-Brittannië), Dublin (Ierland), Calgary (Canada), Falsterbo

naar een CHIO. In 2019 is het exact 25 jaar geleden dat de Nederlandse

(Zweden) en Barcelona (Spanje). Met de intrede van Longines als grote

landenwedstrijd in Geesteren plaatshad. Een prachtig moment om

internationale sponsor verwerft CSI Twente in 2019 bovendien voor het

terug te keren naar de authentieke setting van Erve Maathuis. De lobby

eerst de prestigieuze vijfsterrenstatus. Het prijzengeld wordt hierdoor

voor de kandidatuur van het CSI is begin 2017 ingezet. De kwaliteit en

verdubbeld tot liefst € 600.000,-. Longines maakt deel uit van de Zwitserse

professionaliteit van het bid gaven voor de FEI en KNHS de doorslag voor

Swatch Group, de grootste horlogegroep ter wereld. Met deze stap wordt

hun keuze voor Geesteren, dat daarmee de concurrentie van andere

CSI Twente in 2019 het vierde vijfsterrenevenement van Nederland, samen

toonaangevende paardensportregio’s achter zich liet.

met het CHIO Rotterdam, Indoor Brabant - the Dutch Masters (Rolex Grand

Volgens organisator Rob Maathuis van CSI Twente vormt de toewijzing

Slam) en de Longines Global Champions Tour-etappe Valkenswaard. Ook

een bekroning van twee jaar intensieve voorbereiding en lobbywerk. ‘Het

Jumping Amsterdam (Longines World Cup™ Jumping) maakt in 2019

is na de Olympische Spelen, EK’s en WK’s het summum op het gebied van

de stap naar vijfsterren, waarmee Nederland dat jaar in totaal op vijf

hippische evenementen, waaraan de beste tien Europese landen mogen

evenementen van het allerhoogste niveau komt. CSI Twente wordt in

meedoen, samen met toplanden als Brazilië, Mexico en de Verenigde

2019 het eerste en enige vijfsterrenevenement dat ooit in Noord en Oost-

Staten. We beschouwen dit als een oeuvreprijs voor onze regio, waarin de

Nederland heeft plaatsgevonden. Het programma voor CSI Twente 2019

paardensport een toonaangevende rol speelt. Als organisatie beschouwen

zal dusdanig ingericht worden dat de reguliere wedstrijden voor topsport,

we dit ook als een prachtige erkenning, waarmee we zeer vereerd zijn.’

breedtesport, jonge paarden en pony’s ook probleemloos plaats kunnen vinden. De 44e editie van CSI Twente vindt dit jaar plaats van dinsdag 12 tot en met zondag 17 juni.


ARCHITECTUUR Building Design Architectuur | Hoofdstraat 43, 7625 PB Zenderen | T (074) 265 99 66 | E info@buildingdesign.nl | www.buildingdesign.nl

Intermediair in vastgoedontwikkeling

Hoofdstraat 45 | 7625 PB Zenderen | T 074 – 265 99 78 | info@kroon-kennisteam.nl | www.kroon-kennisteam.nl


7

Spectaculair programma CSI Twente 2018 Het internationaal concours hippique CSI Twente in Geesteren is een van de absolute klassiekers op de internationale hippische tour. De historisch gegroeide mix van de kernwaarden Sports, Business, Culture & Entertainment maakt CSI Twente tot een allround evenement voor een zeer gevarieerd publiek. Voor 2019 staat bovendien de Nederlandse etappe van de Longines FEI Nations Cup™ Jumping & Dressage op het programma, waarmee CSI Twente dat jaar voor het eerst de prestigieuze CHIO5*-status verwerft!

De cocktail van topsport, talentontwikkeling, breedtesport, handel en fokkerij brengt een unieke wisselwerking tot stand die jaarlijks wordt uitgebouwd en verfijnd. De komende editie krijgt het randprogramma extra attentiewaarde, met nieuwe showonderdelen van internationale klasse en amusement van topniveau. Zo maakt met André Hazes jr. op vrijdagavond de populairste artiest van Nederland in 2016 en 2017 zijn opwachting. Op zaterdag verzorgt de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV) een prachtige demonstratie ter gelegenheid van haar 100-jarig jubileum. Voor de zondag is de internationale Horse Ball Show uit Frankrijk vastgelegd, met de beste horse ball spelers ter wereld. Hiermee heeft CSI Twente de primeur voor Nederland.

12 facts & figures CSI Twente 2018 (12th – 17th of June):

• • • • • • •

€ 275.000,- prize money 22.500 m2 jumping arenas 20.000 m2 tentfloor 10.000 Facebook likes 750 international stables 3.500 competitors 100 exhibitors

• • • • •

30 international classes 5 x Mercedes-Benz 5 x Longines World Ranking-class 2 x Masters League Final-qualifier 1 x World Equestrian Games-qualifier


Onbezorgd op reis‌ Een hele zorg minder!


9

100-jarig jubileum KNJV op CSI Twente 2018 De Koninklijke Nederlandsche Jachtvereniging (KNJV) viert in 2019 haar 100-jarig jubileum. De slipjachtvereniging werd opgericht in 1919 en kreeg in 1924 het predicaat ‘Koninklijk’. Vanaf 1949 stond de vereniging onder leiding van Z.K.H. Prins Bernhard. Als aftrap van het jubileumjaar verzorgt de KNJV op zaterdag 16 juni een demonstratie met meute en equipage in de hoofdpiste van CSI Twente in Geesteren. De vereniging jaagt met een meute Foxhounds. Ruiters en amazones van de vereniging volgen de meute te paard. Voor het bijwonen van de demonstratie en het middagprogramma nodigt de KNJV haar ruim 40 lokale jachtcomités uit met in totaal 300 gasten.


verkoop & inlichtingen: www.wonen-veldwijk.nl @Wonen_Veldwijk Bouwkavels-op-Veldwijk-in-Tubbergen

AARDEN

AR DE VOOR W

VRAAG NU NA

L E V A K W U O M B OPPERVLAK CA. 1.331 + WOONHUIS 2

info@weusthuismakelaardij.nl 0546 - 727 828

Aan deze impressie kunnen geen rechten worden ontleend.

, 0 0 0 . 5 9 5 € INCL. BTW & V.O.N.


11

André Hazes naar vrijdagavond CSI Twente Op vrijdagavond 15 juni tijdens CSI Twente - Live! staat in het strodorp

zijn muziek bewust een eigen identiteit heeft, blijft die ouwe wel degelijk

onder de grote perfect sky-overkapping een optreden gepland van

belangrijk, zegt André eerlijk. Bij alles wat hij maakt, blijft de maatstaf

niemand minder dan André Hazes, de populairste artiest van Nederland

dat Hazes senior het ook had moeten kunnen zingen. ’Om te voorkomen,

in 2016 en 2017!

bijvoorbeeld, dat het te plat wordt. Dat wil ik absoluut niet.’ Niet plat, wél volks. Degenen die er in Ahoy en AFAS Live bij waren, weten het:

Stempel ‘zoon van’ ontgroeid

gezelligheid, bier, maar ook een hoge kwaliteit. Een podium dat er goed

Het stempel ‘zoon van’ is Hazes inmiddels allang ontgroeid, al blijft hij trots

uitziet, veel licht. Dan maar iets minder verdienen, zegt André. ‘Ik wil dat

op zijn afkomst. Maar André Hazes gaat op eigen benen ook als een trein.

mensen zeggen: ‘Tering, wat staat die jongen op een podium!’.’ Wie er in

Met een gouden tweede album op zijn naam, een derde op komst en de

de zaal staan, maakt hem niet uit. ‘Ik trek van alles: er staan mensen in

zoveelste dikke hit met een voor het eerst geheel zelfgeschreven nummer

smoking en in joggingpak. Dat is precies wat ik wil houden. Wees lekker

dat zijn motto perfect weergeeft: ‘Ik Haal Alles Uit Het Leven’. André Hazes

jezelf, blijf ik dat ook doen.’

- geen ‘Dré’, ‘Dreetje’ of ‘Junior’ meer - wist al vroeg dat hij in de voetsporen van zijn vader wilde treden. Op zijn dertiende scoorde hij zijn eerste

Kaarten online verkrijgbaar op website CSI Twente

nummer 1-hit: ‘Bedankt Mijn Vriend’ was een postuum duet met zijn vader,

André keert in oktober 2018 opnieuw terug naar Rotterdam Ahoy. ‘Dit blijft

dat maar liefst dertien weken op die toppositie bleef staan. André was toen

voor mij een magische plek’, aldus de zanger. ‘Ik kan niet wachten om er

allang besmet geraakt met het showbizz-virus; zo deed hij als kind mee in

terug te keren met een gloednieuw concert.’ Een concert dat inmiddels

de musical Kruistocht In Spijkerbroek en had een rol in tv-soap ‘Onderweg

bijna drie (!) keer stijf is uitverkocht. Voor de fans vormt het optreden

Naar Morgen’. Maar al snel ontdekte hij zijn echte liefde: muziek. Na zijn

van Hazes op vrijdag 15 juni op Erve Maathuis in Geesteren een mooi

debuutalbum uit 2013, ‘Mijn Beste Vriend’, brak hij pas goed door in het

voorproefje. Het optreden wordt omlijst door DJ Rob Toonen. Kaarten zijn

programma ‘De Beste Zangers Van Nederland’, waarin hij opviel met zijn

vanaf 1 februari online te bestellen via de website van CSI Twente: www.

vertolking van ‘Ik Leef Mijn Eigen Leven’ - wat hem prompt een volgende

csitwente.nl .

nummer 1-hit opleverde. Twee jaar geleden tekende hij een contract bij Dino Music en scoorde meteen een dikke hit met ‘Leef’. Het jaar erop, in 2016, kwam ook een album uit met dezelfde titel. Zijn nieuwe deal was de aftrap voor een steile weg omhoog. Concerten in Ahoy en AFAS Live ‘Vorig jaar hebben we zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt’, zegt André Hazes. Geen reden voor valse bescheidenheid: Hazes sleepte maar liefst vier prijzen weg bij de Buma Awards, kreeg een Edison in de categorie Volksmuziek en ontving de 100%NL Publieksprijs. Het album ‘Leef’ werd goud, de single zelfs platina. Maar de zegetocht eindigde daar niet. SBS bood André een geheel nieuw avontuur als presentator van het nieuwe Rad Van Fortuin, waarvan hij 200 uitzendingen opnam. Ook was het tijd voor een nieuw hoogtepunt: twee concerten in AFAS Live (voorheen Heineken Music Hall) in Amsterdam. De eerste twee liedjes waren doodeng, vertelt Hazes over zijn ervaringen op het grote podium. ‘Maar daarna voelde ik me een soort God. Het werden de avonden van mijn leven. Voor zo’n zaal staan is echt het allerlekkerste gevoel wat je kunt hebben.’ Zodra hij van het podium kwam, wist hij dat hij niet een heel jaar op de volgende grote show wilde wachten. Dus plande hij toen de volgende concerten: in oktober trad André op in Rotterdam Ahoy. Inmiddels is hij bezig met zijn derde album. ‘Leef’, het vorige, was ‘heel persoonlijk’. Daarmee heeft hij met zijn team het Hazes 2.0-geluid bepaald, om nu op voort te kunnen borduren. Fifty-fifty eigen nummers en nummers van Hazes senior André Hazes heeft zich ontwikkeld tot een waardige opvolger van Hazes senior, want die blijft belangrijk op de achtergrond. André’s optredens zijn nu fifty-fifty: ongeveer half eigen nummers en half die van zijn vader. Omdat hij nog niet genoeg nummers heeft om een eigen concert te vullen, maar ook omdat hij de nummers van pa graag ten gehore brengt. ‘Ik heb de naam, de stem en ik merk dat mensen het leuk vinden. Tegelijk is het machtig om te zien dat míjn liedjes nu ook mensen raken.’ Hoewel


CSI Twente

Internationaal concours hippique 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 JUNI 2018

INFO & TICKETS: www.csitwente.nl


Dinsdag Woensdag

III

08.15 uur 14.30 uur

Springen klasse L progressief op tijd Springen klasse M progressief op tijd

H

09.00 uur 18.00 uur

Centrale Keuring (CK) KWPN Overijssel Springen 4-jarigen klassiek op stijl - winning round (onderdeel KWPN-cup - 25 deelnemers)

II

08.00 uur 13.00 uur

Springen 5-jarigen twee fasen nieuwe stijl Springen 4-jarigen klassiek op stijl - basisparcours (onderdeel KWPN-cup)

III

09.00 uur 12.00 uur 16.30 uur

Dressuur 4 en 5-jarigen (onderdeel Pavo-cup) Springen klasse B klassiek op stijl Springen klasse B progressief op tijd

H

12.30 uur 15.30 uur 18.00 uur

CSI 1* - 1.20 m. op tijd CSI 2* - 1.35 m. op tijd CSI 2* - 1.40 m. twee fasen kwalificatie GP CSI 2*

08.30 uur 11.00 uur 14.00 uur 16.30 uur

Spingen Klasse ZZ twee fasen Springen Klasse ZZ progressief op tijd CSI 2* - 1.30 m. op tijd (terrein II en III samengevoegd) CSI 1* - 1.25 m. twee fasen (terrein II en III samengevoegd)

III

08.00 uur 11.00 uur

Springen klasse Z twee fasen Springen klasse Z progressief op tijd

H

08.00 uur 11.00 uur 13.30 uur 15.30 uur 18.00 uur

CSI 1* - 1.25 m. progressief op tijd CSI 4* - 1.40 m. op tijd CSI 2* - 1.40 m. progressief op tijd CSI 4* - 1.45 m. op tijd CSI 4* - 1.50 m. met barrage - 1e kwalificatie Grote Prijs van Twente (FEI Longines World Ranking-class – eerste 20 rechtstreeks naar GP CSI 4*)

II

09.00 uur 13.00 uur 17.30 uur

CSI 2* - 1.30 m. twee fasen speciaal CSI 1* - 1.30 m. twee fasen speciaal CSI 2* - 1.35 m. twee fasen (terrein II en III samengevoegd)

08.00 uur

Springen pony’s - klasse B, L, M, Z en ZZ

08.30 uur C 11.00 uur 14.00 uur 14.30 uur

SI 4* - 1.45 m. twee fasen CSI 1* - 1.30 m. progressief op tijd Jublileumshow Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging (KNJV) CSI 4* - 1.50 m. op tijd - 2e kwalificatie Grote Prijs van Twente (FEI Longines World Ranking-class - qualifier finale Masters League) Prijsuitreiking Hartog Lucerne Trophy (pony’s) CSI 2* - 1.45 m. Grote Prijs met barrage (FEI Longines World Rankingclass)

II

Vrijdag

Donderdag

Springen klasse L twee fasen nieuwe stijl Springen klasse M twee fasen nieuwe stijl

Zaterdag

III

H

II

CSI CSI CSI CSI

III

08.00 uur 14.00 uur

Springen pony’s - klasse B, L, M, Z en ZZ (Divoza ponydag) Springen pony’s - finale KNHS Hartog Lucerne Trophy (twee manches)

8.30 uur 11.30 uur 14.00 uur 14.45 uur 15.00 uur

CSI 4* - 1.40 m. progressief op tijd met joker CSI 4* - 1.45 m. jacht (FEI Longines Wolrd Ranking-class) International Horse Ball Show from France Presentatie en prijsuitreiking ‘Strijd der Provinciën’ (pony’s) CSI 4* - Grote Prijs van Twente 1.60 m. eerste deel - 25 deelnemers (FEI World Ranking-class - qualifier finale Masters League) KNHS Masterclass Tuigpaarden CSI 4* - Grote Prijs van Twente 1.60 m. tweede deel - 25 deelnemers (FEI World Ranking-class - qualifier finale Masters League) CSI 4* - barrage Grote Prijs van Twente (FEI World Ranking-class - qualifier finale Masters League)

15.45 uur 16.00 uur 17.00 uur II

III

*Wijzigingen onder voorbehoud

17.00 uur 17.30 uur 08.00 uur 11.30 uur 14.00 uur 17.30 uur

H

Zondag

Programma CSI Twente juni 2018

II

08.00 uur 14.15 uur

2* - 1.30 m. progressief op tijd 4* - 1.40 m. twee fasen 1* - 1.20 m. twee fasen 1* - 1.25 m. progressief op tijd (terrein II en III samengevoegd)

08.00 uur 10.30 uur 13.30 uur

CSI 1* - 1.20 m. progressief op tijd CSI 1* - 1.30 m. op tijd CSI 2* - 1.35 m. progressief op tijd (terrein II en III samengevoegd)

08.00 uur 10.15 uur

Springen pony’s - klasse M, Z en ZZ Springen pony’s - nationaal 1.30 m. (KNHS-observatiewedstrijd EK pony’s 2018) Springen pony’s - finale ‘Strijd der Provinciën’ (twee manches)

11.30 uur

INFO & TICKETS: www.csitwente.nl

13


www.tstmontage.nl info@tstmontage.nl

Nobelstraat 1 7655 DD Tubbergen T: 0546 - 62 45 10

www.tststaalbouw.nl info@tststaalbouw.nl

FOR QUALITY & SAFETY www .saltatramp oli nes.com


15

Spectaculaire Horse Ball Show uit Frankrijk naar CSI Twente 2018 Voor de editie 2018 heeft CSI Twente een show van internationaal formaat gecontracteerd. Op zondag 17 juni voor aanvang van de Grote Prijs van Twente wordt er in de hoofdpiste ruim baan gegeven aan de spectaculaire Horse Ball Show uit Frankrijk. De beste horse ball spelers ter wereld maken deel uit van deze show, die voor het eerst in Nederland te zien zal zijn en doet denken aan de Harlem Globetrotters. Horse ball is een relatief jonge discipline binnen de paardensport ontstaan in Frankrijk. Het bevat elementen van polo, rugby, handbal, en basketbal en wordt beoefend met twee teams van vier ruiters en in totaal acht paarden. Van de partij: Nicolas Thiessard. Tweevoudig wereldkampioen, twaalfvoudig Europees en achtvoudig Frans kampioen. De Horse Ball Show was te zien tijdens het traditionele Pfingstturnier in Wiesbaden en de Rolex Top Ten Final in Genève.


Deurwaarders voor ondernemers -

Hoge geldstroom door actieve benadering van uw klant door de deurwaarder in de incassofase

- Daadkrachtig, korte lijnen en persoonlijk contact -

Meer dan 20 jaar ervaring als deurwaarders in Meppel en Almelo

- Bel of mail ons voor een

vrijblijvend adviesgesprek

rses

Ho

aar Prod winn uct rie v go

Jaar 2016 het an

Ca te

Weet waarop je kunt rekenen!

Wat doen we? We geven een helder beeld van de onderneming vanuit een ďŹ nanciĂŤle basis. Met een persoonlijke band en een zakelijke afstand kunnen we deze belofte waarmaken.

Almelo T 0546-82 04 04

www.hulshofaccountants.nl

Contact Gerrit Jan Bekman g.bekman@evertsbekman.nl T: 05 22 - 82 02 25 W: evertsbekman.nl


17

Nostalgie in strodorp CSI met The Classics Revival Band Het internationaal concours hippique CSI Twente, biedt amusement voor jong en oud. Op zondag 17 juni staat na afloop van de Grote Prijs van Twente tussen 18.00 - 19.00 uur een optreden gepland van The Classics Revival Band. De in 1967 in het Limburgse Stramproy opgerichte popgroep The Classics scoorde vooral in de jaren zeventig haar grote hits. Van de oorspronkelijke bezetting is alleen zanger en boegbeeld Harry Broens nog actief als lead zanger van The Classics Revival Band. De benaming van de band was ‘de vlaaiensound’. Close harmony zingen met prachtige akkoorden. Platenbaas Johnny Hoes ontdekte de band en bood hen een platencontract aan. Met het nummer ‘My Lady of Spain’ in e zomer van 1972 een grote hit. In 1974 volgde ‘Yellow Sun of Ecuador’. Andere grote hits waren ‘Gimme that Horse”, ‘Papa Peppone’, ‘My Russian Lady’, ‘Wings of an Eagle’, Sunshine Baby’, ‘Looking in the Eyes of my Melanie’, ‘In Yucatan’ en ‘Ashes and Diamonds’. De band kreeg televisieoptredens in binnen- en buitenland en verkocht bijvoorbeeld van de single ‘My Lady of Spain’ meer dan 500.000 exemplaren. De band kreeg ook een grote fanclub en volgens zeggen was dit de grootste fanclub van Nederland. In de huidige bezetting zijn frontman Harry Broens (leadzanger

T IenCslaggitarist) zoon Rolph (toetsenist / pianist) de spil van de band. K E T Sen: zijn w woptreden Het ongetwijfeld sfeervolle The Classics Revival Band wordt mede w. c svan i t w e nmet t ehuis-DJ mogelijk gemaakt door Radio Continu, dat tevens . n l Stefan Leur present is met de Radio Continu Live Show.

De Twentse Zadelmakerij Mariska Soepenberg Boerendijk 14, Bergentheim Tel: 06 21831445 info@detwentsezadelmakerij.nl www.detwentsezadelmakerij.nl

Master Saddle Fitting Consultant:

Bijvullen of compleet vullen van uw zadel | reparaties | verkoop van zadels


OUDE NIJEWEEME

- Fysiotherapie voor paarden en honden - Dry-needling voor paarden - Deskundige hulp bij revalidatie en training - Preventieve check-up

Zand, grind en menggranulaat • Aanleg van paardenbakken Gecertificeerd mobiel puinbreken op locatie • Asbestinventarisatie Asbestsanering • Allerhande grondverzetwerkzaamheden Sloopwerk • Transport • Dieplader transport • Containerverhuur Inzamelen van diverse afvalstromen • Agrarisch loonwerk

Witteweg 10b

T. 0546 - 681 286

www.oudenijeweeme.nl

7679 VV Langeveen

F. 0546 - 681 660

info@oudenijeweeme.nl

E: info@apdierfysiotherapie.nl

Tel: 06 - 13 60 59 95

UW TEAM IN BALANS We gaan voor de juiste match en een duurzame invulling van uw vacature. Samen met u analyseren we uw bedrijfsprocessen en brengen uw team in balans. Met mensen die beschikken over de juiste competenties en passen in uw organisatie. En we gaan graag een stap verder. Met professionele begeleiding, coaching en scholing. Wij zijn gespecialiseerd in Transport & Logistiek voor midden- en hoger kader. Daarbij mag u rekenen op onze persoonlijke betrokkenheid, aandacht en ervaring. Meer informatie en actuele vacatures www.topwerkplus.nl +31 6 51 80 48 78 Topwerkplus

TOPWERK+

werving & selectie uitzenden detacheren


19

The Road to Tryon:

Laatste drie wereldkampioenen naar Geesteren! Van 11 tot en met 23 september vinden de achtste Wereldruiterspelen plaats in het Amerikaanse Tryon (North Carolina). Het vierjaarlijkse hippische spektakel wordt vanaf 1990 georganiseerd, met Stockholm als eerste locatie. Nadien fungeerden Den Haag (1994), Rome (1998), Jerez de la Frontera (2002), Aken (2006), Lexington / Kentucky (2010) en NormandiĂŤ (2010) als gastheer. De Wereldruiterspelen behelzen acht van de tien disciplines van de FEI: mennen, dressuur, endurance, eventing, paraequestrian, reining, springen en voltige. Alleen de meer regionale disciplines horseball en tentpegging (ringsteken) kennen hun eigen kampioenschappen. Bij het springen (individueel) lieten achtereenvolgens Eric Navet, Franke Sloothaak, Rodrigo Pessoa, Dermott Lennon, Jos Lansink, Philippe Le Jeune en Jeroen Dubbeldam zich tot wereldkampioen kronen. Allen verschenen in Geesteren reeds in de ring. Met Jos Lansink, Phillippe Le Jeune en Jeroen Dubbeldam prijken de laatste drie wereldkampioenen ook dit jaar weer op de kwalitatief hoogwaardige deelnemerslijst!


- Verbouw/Renovatie - Nieuwbouw - Utiliteitsbouw - Projectbouw Nobelstraat 8 7651 DC Tubbergen of bel: 0546 - 62 2182

www.aannemersbedrijf-hoek.nl

RUNDVEE- VARKENS- PLUIMVEE & PAARDENVOEDER HOUTVEZELS, ZAAGSEL


21

Tony Junior en Trafassi naar Copacabana Beachparty presented by Grolsch De zaterdagavond in Geesteren kent een rijke traditie. Vanaf de jaren zeventig hebben een groot aantal topartiesten en -orkesten en DJ’s op de bühne gestaan. Sinds enkele jaren wordt het zogeheten ‘ruiterbal’ voorzien van een extra zomerse invulling met de Copabana Beachparty - presented by Grolsch. Het strodorp is hierbij verdeeld in

TICK & O INF

www : S T E

.c

nte s i tw e

een indoor en outdoorgedeelte met beide aparte podia in beachsfeer. Van 19.00 uur tot 02.00 uur is er van alles te beleven voor iedereen die van een zomers feestje houdt. De komende editie met medewerking van Childsplay, Q-Music - Het Foute Uur, Trafassi (o.a. ‘Kleine Wasjes, Grote Wasjes’ en ‘Zullen We Maar Weer’) en de internationaal vermaarde Tony Junior, die o.a. met Tiësto hits had in Nederland, de Verenigde Staten en Frankrijk.

Kersverse Wereldbekerwinnaar Beezie Madden naar CSI Twente

Regerend Olympisch kampioen eventing Michael Jung present

Met de Amerikaanse topamazone Beezie Madden komt de recente

Met Michael Jung komt ook de regerend Olympisch kampioen eventing

winnares van de Wereldbeker naar Erve Maathuis. Madden besliste

naar het CSI. De Duitser maakte enige tijd geleden een (tijdelijke)

onlangs de eindstrijd van deze sinds 1978 bestaande prestigieuze

switch van de eventingsport richting de meer lucratieve springsport en

indoorcyclus in haar voordeel. In het pompeuze Grand Palais in Parijs

rammelt inmiddels aan de poort van de springelite. In de eventingsport

troefde ze met Breitling LS de

won hij alles wat er te winnen valt en voert hij nog steeds de

concurrentie af. Beezie won met

wereldranglijst aan. Met in totaal drie gouden Olympische medailles

de Amerikaanse equipe goud op

in Londen (2012) en Rio

de Olympische Spelen in Athene

de Janeiro (2016) en een

(2004) en Peking (2008) en zilver in

zilveren plak in Rio spreekt

Rio de Janeiro (2016). In Peking won

zijn palmares boekdelen.

ze daarnaast individueel brons.

Ook won hij goud op de

Ook op de Wereldruiterspelen was

Wereldruiterspelen in

ze zeer succesvol. Met de komende

Lexington / Kentucky (2010)

editie in eigen land (Tryon / North

en in Caen / Normandië

Carolina) voor de deur is ze erop

(2014), naast in Frankrijk

gebrand haar prestaties uit 2006

nog een zilveren plek.

(Aken) en 2014 (Caen / Normandië)

Michael Jung is bovendien

met dubbel zilver en dubbel brons

liefst zesvoudig Europees

op zijn minst te evenaren!

kampioen eventing.

.nl


Geraldine Witteveen

Salarissen en zo

Brederostraat 15 7651 GG Tubbergen 0546 78 60 03 06 57 33 95 38 info@salenzo.nl www.salenzo.nl

Salarisadministraties Financiële administraties Administratieve diensten

Uitgebreid à la carte / bistro menu.

Uitgebreide lunchkaart Meer dan 100 div. pannenkoeken Uitgebreid à la carte / bistro menu Startpunt van diverse wandelroutes Fietsroutes Idyllische boeren tuinterras Feesten en partijen

Bergweg 9 • 7663 TB Mander (Vasse) Tel: 0541 680213 • www.watermolenbels.nl


Alpenzusjes, Claudia Ansel en Oostenrijkers Dominik & Amigo naar CSI Twente De Twentse Musikantenabend vormt traditioneel de openingsavond van het strodorp van CSI Twente. Op donderdag 14 juni worden wederom Duits- en Nederlandstalige volksmuziek en Schlagers gepresenteerd met dit jaar een speciaal Oostenrijks tintje. Met de Alpenzusjes is een bekende après-ski act vastgelegd. De zingende zusjes krijgen op ludieke wijze elk feest aan de gang. Het publiek gaat lekker los, zet spontaan de polonaise in en jumpt gezellig met de zusjes mee en hun aanstekelijke liedjes mee, zoals ‘Hutje op de Hei’, ‘Naar Voren, Naar Achteren’, ‘Kontebonke’ en ‘Macho Hans’. Naast de Alpenzusjes geeft Schlagerzangeres Claudia Ansel acte de présence. De Schlager is weer helemaal terug. Jong en oud gaan uit hun dak bij hits zoals ‘Ich bin wie Du’. Dit ervaart ook Claudia Ansel tijdens haar optredens als de intro’s van haar Schlagers gestart worden. Van Andrea Berg tot aan ‘Neue Deutsche Welle’ en Helène Fisher, alle bekende Schlagers uit haar ruim 40 titels tellende repertoire klinken als muziek in de oren. Naast de Alpenzusjes en Claudia Ansel staat er bovendien een optreden gepland van het Oostenrijkse duo Dominik & Amigo. De uit het Oostenrijkse Bundesland Stiermark afkomstige Marcell Dominik tourde in het verleden door Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Zuid-Tirol met de bands Los Domingos, Trio Herzblatt en Duo TAB. Inmiddels bestiert hij in Tirol een eigen muziekcafé onder de naam DOMINIK. Samen met zijn compagnon ‘Amigo’ staat Domenik garant voor een ouderwets Oostenrijkse sfeertje. Naast deze artiesten zal huis-DJ Gert het geheel larderen met passende songs. De toegang voor de Twentse Musikantenabend is opnieuw gratis.

23