Page 1

EduTac 1


Índex Visió,

missió i valors de l’empresa Serveis Assessoria

i Consultoria TAC Escola de Pares Eficiència d’aprenentatge

Metodologia

Opinions dels Casos d’èxit Contactar

nostres clients

2


Visió, missió i valors de l’empresa 

La visió d’EduTac és donar resposta a les necessitats educatives i d’aprenentatge, així com donar suport i recolzament a tot l’equip humà dins l’àmbit educatiu.

La missió d’EduTac és fomentar l’ús de les eines TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) a les institucions educatives, oferint als nostres clients un servei ampli, flexible i adhoc als seus objectius i necessitats. 

Descobrir el procés d’aprenentatge del individu per a transformar les capacitats innates inherents a habilitats apreses permanents.

Els nostres valors són:  La qualitat: basem la qualitat de la nostra activitat en la professionalitat dels nostres recursos i en els compromisos adquirits.  L’efectivitat: entesa com a equilibri de l’eficàcia i l'eficiència de tots els recursos implicats en el servei, humans i tecnològics, a fomentar l’obtenció real dels objectius establerts, desenvolupant capacitats i competències per aprendre a aprendre.  L’ètica: assegurem que les nostres actuacions respecten i promouen les normes i principis morals i ètics que han de regir el comportament de qualsevol negoci, fomentant la transparència, la responsabilitat, la integritat , el compromís i la sostenibilitat.

3


Serveis

Assessoria i Consultoria TAC

 Serveis orientats a la millora de l’aplicació de les TAC a l’aula i a l’avaluació per competències. Coaching emocional.

Escola de Pares

 Serveis per a l’orientació i suports a les famílies.

Eficiència d’aprenentatge

 Serveis destinats a l’alumnat amb o sense dificultats d’aprenentatge .

 Serveis de Coaching individual al professorat i l’alumnat

Estructurem el nostre portafolis de serveis en 3 àrees i un servei transversal a tots:

Coaching

4


Serveis

Assessoria i Consultoria TAC 

Serveis orientats a la millora de l’aplicació de les TAC a l’aula i a l’avaluació per competències. Formació TAC

Creació i gestió entorns virtuals d’aprenentatge  Avaluació per competències.  Introducció a les Intel·ligències múltiples 

Gestió de la tutoria

 Coaching a la tutoria.  Coaching emocional.  Dinàmica de grups .  Introducció a la PNL.  Eines per a la gestió efectiva de l’aula .

5


Serveis Escola de Pares 

Serveis per a l’orientació i suport a les famílies.

Orientació i coaching

 Coaching familiar.  Eines efectives per a la relació entre pares i fills amb dificultats d’aprenentatge.

6


Serveis Eficiència d’aprenentatge 

Serveis destinats a l’alumnat amb o sense dificultats d’aprenentatge : Servei in-situ

Servei a domicili

 Tècniques efectives per a millorar la competència logicomatemàtica.  Tècniques efectives a la millora de la competència lingüística.  Tècniques efectives per a millorar la competència musical.  Tècniques efectives per a millora de la competència intrapersonal i interpersonal

 Millora d’hàbits d’estudi.  Tutorització diària .  Preparació efectiva per els exàmens.  Tractament de les dificultats d’aprenentatge.  Gestió efectiva del temps d’estudi  Taller de planificació.

7


Metodologia 

EduTac basa el seu mètode de treball en la gestió dels processos d’aprenentatge posant èmfasi en la seva individualitat i utilitzant diferents metodologies avantguardes de contrastada efectivitat en el mon de l’educació, com ara el treball amb totes les intel·ligències múltiples o l’aprenentatge dinàmic amb PNL., neurodidàctica 

El seguiment tutoritzat del coach facilita, optimitza i centralitza tota la informació de cada un dels nostres clients , faciliten la comunicació i consecució dels objectius en un temps raonablement ràpid.

L’aprenentatge del pilotatge formatiu és responsabilitat del coach, deixant la conducció d’aquest coneixement a l’alumnat.

8


Equip 

EduTac està integrat, bàsicament, pel professorat i mestres amb un ampli bagatge i coneixement en les Tecnologies d’Aprenentatge i el Coneixement, la docència i l’empresa. Entre altres tenim professors i mestres que estan formats en noves tecnologies, intel·ligències múltiples, PNL, Coaching

Aquests són els trets diferenciadors de la nostra activitat:  Clara vocació per a la docència i proximitat a l’alumnat.

 Constant seguiment dels esdeveniments educatius i noves metodologies educatives tan nacional com internacional: Socràtics Arts, Creamat, Edu21, EduTec, Eduredes, DIM (UAB),...  Capacitat, habilitat d’aprenentatge.

i

experiència

en

tractament

a

les

dificultats

 Aportació de solucions efectives i garantitzades als handicap que es plantegen dins de l’àmbit educatiu.

9


M’ha ajudat a veure una nota no nomes com una nota sino tambe com una recompensa per haver fet un esforç. M’ha ajudat a veure la meva forma d’estudi i com refinar-la per fer-la mes eficaç. Aleix. 2n ESO Aunque no todos los niños aprenden de la misma forma, nuestro sistema educativo funciona como si fuera así. La labor que hace Benet con mi hija consiste en que aprenda a conocerse mejor y de esta forma gestionar mejor su experiencia escolar. Este trabajo incluye el entender mejor sus propios sentimientos y sus respuestas ante situaciones que le resultan difíciles. Este tipo de trabajo va mucho mas lejos que lo que su colegio puede ofrecer. Elena Liquete Executive Director, IESE MBA Consigió que mis dos hijos superaran sus problemas de atención en los estudios,llevándoles al bachiller con un nivel superior a la media. José Saban Mai t’oblidarem !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ens ha agradat molt compartir amb tu aquets dies . Amb tu hem

après tècniques de memorització , ens has ensenyat hàbits de treball que ha partir d’ara utilitzarem. Merci , per tot allò que has fet per nosaltres . No voldríem pas que te’n anessis perquè has estat del tot increïble!!!.Ens has ajudat a confiar amb nosaltres mateixos. 2n ESO THAU.BCN 2010 Com a pares estem gratament sorpresos amb aquest sistema que aplica en Benet. Els resultats acadèmics han millorat de seguida, però el més important és el canvi d'actitut del nostre fill. Ara treballa més i té una actitut més responsable. I a més, nosaltres ja no hem d'estar tan preocupats del seu dia a dia acadèmic. Sabem amb certesa que està en bones mans. Francesc Àlvarez Benet está ayudando realmente a mi hijo, que tiene serios problemas con la atención y la concentración, aplicando una metodología que le permite mejorar sus resultados y haciendo énfasis en que lo consigue por mérito propio. Es la mejor decisión que hemos podido tomar. Ana Faet

10


Casos d’èxit A títol d’exemple exposem un cas típic d’èxit. 

Inici: 7 assignatures SUSPESES, inseguretat, baixa autoestima

Final : TOT APROVAT, més seguretat i autoestima.

Perfil inicial de l’alumne 

Cursa 1r Batxillerat , dedicava entre 3 i 5 hores diàries a estudiar, no feia activitats extraescolars. Va aprovar 3 assignatures.

Vam detectar a la primera sessió que la autoestima era molt baixa i molt introvertit.

Rendiment molt baix.

Desendreçat i desmotivat.

Actuacions realitzades 

Aquest alumne va demanar els nostres serveis a finals del segon trimestre, després de fer una avaluació de les seves necessitats, vam estimar que el millor per a ell seria començar amb una tutoria individualitzada fins a final de curs.

Dos cops per setmana ens trobàvem personalment per avaluar i pactar els compromisos que adquiria per a la setmana següent.

Vam treballar l’organització diària de la feina, la escolta activa a classe, la preparació dels exàmens, la gestió del fracàs i la frustració, la priorització de les feines , la relació amb els pares, la importància de les activitats extraescolars, i com a eix transversal l’augment de l’autoestima.

Resultat final 

En acabar el curs va aprovar totes les assignatures excepte dues que les va recuperar en els exàmens de suficiència de juny. Vol continuar estudiant i es veu capaç de treure'ls sense problemes.

11


Benet Andújar • És llicenciat en Matemàtiques , practitioner en PNL i Coaching, “Los 7 habitos de la gente altamente efectiva”, centre Tea-Cegos.

• Ha realitzat diversos cursos de formació en educació emocional, coaching per a la docència i la tutoria, Intel·ligències Múltiples a l’aula i Tractament a l’aula d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge. • Durant més de 10 anys ha estat professor de matemàtiques i informàtica desenvolupant també les funcions de cap d’estudis. • És el fundador i Coordinador del centre Edutac, col·labora amb el TOT Sant Cugat Amb un consultori sobre educació i aprenentatge. • Ha treballat com a cap de projectes informàtic per empreses com : “La Caixa”, “Yacom”, abertis Telecom o Serviabertis.

12


EduTac. Efectivitat educativa Avda Cerdanyola 79-81 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Telf. +34 935.865.705 Mòbil +34 690. 831.170 bandujar@edutac.es www.edutac.es www.aprenderaestudiar.es

EduTac. Efectivitat Educativa  

Garantizamos que aprenderas a pilotar tu propio aprendizaje.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you