Page 1

DTP Online laø ai? Là thành viên của Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát, đơn vị có 10 năm hoạt động trong ngành giáo dục.

Daãn ñaàu giaûi phaùp ñaøo taïo tröïc tuyeán

Thế mạnh trong việc cung cấp Giải pháp giáo dục toàn diện bao gồm Sách – Thiết bị giảng dạy – Đào tạo – Thư viện – Giáo dục trực tuyến. Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo. Đội ngũ lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực Giáo dục, Xuất bản, Ban khảo thí quốc tế. Đội ngũ cộng tác là các nhạc sỹ, giảng viên, chuyên gia, tác giả của các tổ chức quốc tế uy tín.

LIEÂN HEÄ NHÖ THEÁ NAØO? Công ty Cổ phần Trực tuyến DTP Tầng 5, block AB, tòa nhà IMG, Số 27B Nguyễn Đình Chiểu, Q1, HCM, VN ĐT: +84(0)8-3910 706 Fax: +84(0)8-3910 7069 Email: info@dtponline.vn Website: www.DtpOnline.vn

Vui loøng truy caäp www.i-Learn.vn


Söû duïng account truy caäp website chöông trình: www.i-Learn.vn Tên truy cập ... Password ... Thoát

Đăng nhập

Tieâu chí xaây döïng i-Learn: i-Learn laø gì? i-Learn là chương trình tiếng Anh tiểu học bao gồm 5 cấp lớp được thiết kế để giảng dạy trực tuyến trên bảng tương tác

Vui nhộn - Dễ sử dụng - Hiệu quả - Nhẹ nhàng Thích hợp môi trường học tiếng Anh tại Việt Nam

i-Learn được xây dựng để tương tác trực tuyến với Nhà trường - Giáo viên – Học sinh – Phụ huynh


Dòch vuï hoã trôï

Vì sao choïn i-Learn?

Kết hợp với Nhân viên kỹ thuật của trường để xử lý các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng.

Nhân viên tư vấn thường xuyên với trường.

Đào tạo ban đầu và đào tạo định kỳ cho Giáo viên tham gia giảng dạy (online, offline, hội thảo).

Phối hợp với nhà trường dự giờ một số tiết học i-Learn và lấy ý kiến phản hồi.

Chương trình đã được Sở GDĐT TPHCM thẩm định và cho phép giảng dạy tại bậc Tiểu học i-Learn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu dạy và học tại Việt Nam, giúp học sinh yêu thích học tiếng Anh, cung cấp đầy đủ công cụ giảng dạy giúp giáo viên đạt hiệu quả cao. Phối hợp và bổ trợ tốt với các bộ sách giáo khoa tiếng Anh hiện hành. Giúp học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi quốc tế do Sở qui định (Cambrigde). Bài giảng được thiết kế để giáo viên dễ sử dụng trong lớp học tương tác, đạt hiệu quả giảng dạy cao.

Định kỳ khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về chất lượng chương trình.

Cung cấp miễn phí tài khoản cho phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhà trường sử dụng nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ.

i-Learn kết hợp 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, đặc biệt chú trọng luyện âm theo giọng chuẩn bản ngữ. Hệ thống quản lý học tập giúp phụ huynh theo dõi điểm số và sự tiến bộ của học sinh.

Keát quaû chöông trình Hoàn thành chương trình cấp tiểu học của i-Learn, cùng với chương trình chính khóa, học sinh đạt trình độ tương tương cấp độ A1 của YLE.

Lôùp 1&2

Starters

Lôùp 3&4 Lôùp 5

Movers Flyers

Giaùo vieân laø ai? Giáo viên Việt Nam của trường Sở tại, quen thuộc với học sinh. Giáo viên được tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng do i-Learn tổ chức. Giáo viên nước ngoài được tuyển chọn và đào tạo theo tiêu chuẩn i-Learn trước khi tham gia giảng dạy.


Thieát bò giaûng daïy ://

p htt

Hình thöùc hoïc nhö theá naøo ?

Căn bản: Học 2 tiết/ tuần với giáo viên Việt Nam. Mở rộng: học 2 tiết / tuần với giáo viên Việt Nam & giáo viên nước ngoài (có trợ giảng). Nâng cao: Học 2 tiết / tuần với giáo viên nước ngoài (có trợ giảng).

Toå chöùc lôùp:

2 tiết i-Learn/ tuần 35phút/ tiết

Máy chiếu và bảng tương tác công nghệ đa chạm

w. w w

Đường truyền internet Tủ điều khiển trung tâm tích hợp âm thanh

brochure  

Dao Sy Ha Giang

brochure  

Dao Sy Ha Giang