Page 1

Banatul Montan GHID TURISTIC Autor :Prof.univ.dr. GHEORGHE POPOVICI

ŞESCU ŞI BISERICA TRANSLATAT Ă DIN RE ŞIŢA 7. CEAU CEAUŞ TRANSLATATĂ REŞ

1978. O vizită, o tribună, o privire şi o dorinţă

pusă în faptă: biserica să nu se mai vadă de la balconul Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Veni Veniţţi în Banatul Montan, De dragul experien experienţţei ! www.banatul-montan.ro FACEBOOK: BANATUL MONTAN - Ghidul tau turistic!


Banatul Montan GHID TURISTIC Autor :Prof.univ.dr. GHEORGHE POPOVICI

Un inventator român:

…o biserică translatată pe şine:

Eugeniu Iord ăchescu ing.Eugeniu Iordă

Biserica creştin ortodoxă din centrul Reşiţei 11.10.1985 -12/13. 10.1985

şi…

şelor Excavarea şi săparea loca locaş

Montarea re reţţelei de grinzi plane

ător Armare şi betonare cadru purt purtă

ător-funda Excavare sub cadru purt purtă tor-fundaţţie

Veni Veniţţi în Banatul Montan, De dragul experien experienţţei ! www.banatul-montan.ro FACEBOOK: BANATUL MONTAN - Ghidul tau turistic!


Banatul Montan GHID TURISTIC Autor :Prof.univ.dr. GHEORGHE POPOVICI

Montarea celor 31 prese şi

Realizarea celor 6 căi de rulare

susţinerea cu 30 popi

Montarea celor 34 de boghiuri

Înc ărcarea boghiurilor şi scoaterea ncă preselor pentru începerea deplasării

Locul de astăzi al bisericii translatate

Veni Veniţţi în Banatul Montan, De dragul experien experienţţei ! www.banatul-montan.ro FACEBOOK: BANATUL MONTAN - Ghidul tau turistic!


Banatul Montan GHID TURISTIC Autor :Prof.univ.dr. GHEORGHE POPOVICI

Hramul bisericii:

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, marea sărbătoare a îngerilor de la 8 noiembrie

Interiorul bisericii:

O oază de o frumuseţe rară

Aruncaţi o privire pe fotografia „martor” a vizitei preşedintelui României,

Veni Veniţţi în Banatul Montan, De dragul experien experienţţei ! www.banatul-montan.ro FACEBOOK: BANATUL MONTAN - Ghidul tau turistic!


Banatul Montan GHID TURISTIC Autor :Prof.univ.dr. GHEORGHE POPOVICI

Nicolae Ceauşescu, la Reşiţa. În fundal se poate vedea lângă Sala Polivalentă o biserică ortodoxă. Era în 14 septembrie 1978 când preşedintele şi tovarăşii lui nu au putut privi spre această biserică din centrul municipiului. Aşa s-a născut legenda după care, la ordinul preşedintelui, biserica urma să fie demolată pentru ca la viitoarea vizită să nu mai fie văzută de atei. Oamenii locului însă nu au dorit acest lucru şi a fost aleasă soluţia translatării bisericii din centru în spatele blocurilor, în octombrie 1985, pe o distanţă de 55 m, în locul unde se găseşte şi astăzi. Proiectul după care s-a realizat translatarea bisericii a fost a inginerului Eugeniu Iordăchescu, un inventator şi un deschizător de drumuri în translatarea construcţiilor din România. Datorită brevetului acestuia, în anii ’80 de criză a comunismului, s-au salvat din calea demolării 13 biserici, dintre care 10 în Bucureşti şi 3 în ţară, inclusiv cea de la Reşiţa. Aşa cum mărturiseşte astăzi, dr. ing. Eugeniu Iordăchescu, ideea de a salva bisericile şi clădirile istorice din calea tăvălugului comunist prin translatare i-a venit atunci când a privit un chelner cu o tavă plină de pahare în mână: „M-am gândit

cum ţine tava cu pahare fără ca acestea să se mişte, deşi el şerpuia printre mese; mi-am dat seama că, dacă baza este stabilă, ce se află deasupra nu are cum să se mişte. O construcţie translatată înglobează 70% gândire şi 30% manoperă” . ăchescu E., 2011]. [ Iord Iordă Sf.Arh. Mihail şi Gavril Biserica ortodoxă translatată „Sf.Arh. Gavril” a fost construită în perioada 1872-1884, din piatră şi cărămidă, în locul bisericii de lemn ridicate încă din anul 1780. Ea este în formă de navă şi în stil baroc, cu o singură turlă înaltă de 28 m. Lumina pătrunde în biserică în mod natural prin ferestrele laterale înalte de 2,57 m şi pictate cu vitralii cu motive religioase. Pictura în interior este opera pictorului lugojean V.Simionescu, fiind refăcută în anii 1964-1965, de către Iosif Vasu din Bucureşti, în tehnica numită frescă. Iconostasul este din lemn şi a fost pictat în 1914. Pentru translatarea bisericii de la cota iniţială a terenului de 225,90 m la cota terenului de amplasament de 227 m, cu o diferenţă de nivel de 1,10 m, au fost propuse două variante: ridicarea bisericii cu 1,10 m pe amplasamentul existent şi apoi deplasarea în acelaşi plan pe distanţa de 55 m sau translatarea bisericii pe un plan înclinat cu o pantă de 2%. S-a ales varianta a doua de translatare a bisericii în pantă care necesita costuri mai mici şi operaţii tehnice mai puţine, însă mai ingenioase: la început s-a rigidizat

Veni Veniţţi în Banatul Montan, De dragul experien experienţţei ! www.banatul-montan.ro FACEBOOK: BANATUL MONTAN - Ghidul tau turistic!


Banatul Montan GHID TURISTIC Autor :Prof.univ.dr. GHEORGHE POPOVICI

structura bisericii printr-un cadru purtător din beton care, în final, va fi noua fundaţie a bisericii; prin excavări sub cadrul purtător s-au montat 31 prese şi 30 popi de susţinere a bisericii; după ce s-a realizat ansamblul celor 6 căi de rulare, s-a trecut la montarea şi încărcarea celor 34 de boghiuri, simultan cu scoaterea preselor de susţinere. Pentru deplasare au fost utilizate mecanisme de tragere cu două trolii electrice cu reductoare de viteză comandate de la un pupitru de comandă. Translatarea propriu-zisă s-a început în data de 11 octombrie 1985 1985, orele 9:15 dimineaţa, în prezenţa unui numeros public, şi a durat 22 ore şi 49 min, cu o viteză medie de 2.44 m/oră. Au fost două momente spectaculoase pentru ochiul privitorului de rând, în translatarea bisericii. Primul, când întreaga biserică în greutate de 2100 tone a fost suspendată pe cele 31 prese la o înălţime de 1,71 m,

sub care se circula în deplină

siguranţă. Cel de-al doilea, când s-au pornit troliile electrice, cablurile s-au tensionat şi au pus în mişcare biserica, după o scurtă trezire din inerţie. Acele celor două dinamometre ale mecanismului de translaţie s-au stabilizat la

forţa de 250 kN.

După ce biserica a ajuns pe amplasamentul actual, au fost executate lucrările de hidroizolaţie şi betonare a fundaţiei, toate lucrările fiind terminate până la miezul nopţii din 12/13 octombrie 1985, orele 00:45. Valoarea lucrărilor de translatare s-a apropiat de 2 milioane de lei, la valoarea de atunci a banilor. Dacă ar fi fost demolată şi apoi reconstruită, costurile ar fi fost de 2.5 ori mai mari. Biserica

translatată mai este cunoscută sub numele de biserica de la

„Pătru Iacob Iacob”” după numele unui proprietar de prăvălii amplasate în dreapta pârâului Doman, înainte de confluenţa acestuia cu Bârzava. El avea prăvălii cu alimente, cu textile şi depozite pentru vânzări „en gros” situate în locul ce reprezenta cel mai bun vad comercial din Reşiţa Română. Toate prăvăliile erau cuprinse într-o casă lungă cât jumătate din strada ce ducea spre Palatul Cultural, în perioada interbelică. Astăzi, biserica este monument istoric şi una din atracţiile turistice din municipiul Reşiţa. Pentru reşiţeni este o mândrie să le povestească vizitatorilor cum au văzut biserica „mergând”.

Veni Veniţţi în Banatul Montan, De dragul experien experienţţei ! www.banatul-montan.ro FACEBOOK: BANATUL MONTAN - Ghidul tau turistic!

Zece legende - BIserica mutata din Centru  

1978. O vizită, o tribună, o privire şi o dorinţă pusă în faptă: biserica să nu se mai vadă de la balconul Consiliului Judeţean Caraş-Severi...