Anexă - Harta

Page 1

Abordarea participativă se bazează pe principiul universal că toți oamenii merită / sunt împuterniciți să aibă standardele minime pentru o viață decentă, demnă. Oamenii au dreptul să-și exprime percepțiile, temerile, cunoștințele și să fie implicați transparent în deciziile legate de soluționarea echitabilă a problemelor.

Soluțiile bazate pe participare aparțin „controlului participativ” (când înțelegerea problemei și soluțiile sunt co-create și implementarea este de asemenea un act co-creativ)

Someșul Mic este sursă de apă potabilă pentru toată regiunea

Cluj-Gherla prin lacul de acumulare Tarnița, unul din multele lacuri de acumulare din amonte de Cluj unde ne petrecem timpul liber, facem baie și ne plimbăm cu caiace sau SUP-uri. În același timp, malurile din zonele de protecție sanitară sunt pline de cabane, construite mai mult sau mai puțin legal, ale căror ape uzate ajung direct sau accidental în lacuri.

Am momente de reflectare

S-a conturat pe parcursul turei velo un inventar actualizat de zone cu valoare naturală ridicată, ce trebuie urgent protejate pentru că sunt în evident pericol de degradare, un inventar de zone care încă mai prezintă deversări necontrolate de deșeuri, deși situația este mult îmbunătățită față de anii trecuți, zone unde accesibilitatea pietonală și velo este periclitată prin înaintarea unor fronturi de moloz sau de construire sau unde se montează garduri până spre / în apă, zone unde ar nevoie de podețe sau pasarele și respectiv păstrarea unora existente, zone unde balastiere mai mult sau mai puțin legale afectează peisajul și calitatea apei și probabil și viețuitoarele acvatice, lucrări hidrotehnice interesante turistic și educativ, zone umede și zone cu acces nemijlocit la malul apei, dar și zone unde accesul este mult îngreunat sau blocat sau pe cale de a blocat.

Este accesibil

Decizia de a lăsa un fir de apă al Someșului liber dus în timp la formarea unui ecosistem specific unei delte în contrast major cu brațul principal îndiguit. Am numit-o Delta Someșului care se varsă în lacul de acumulare din Florești. Datorită cursului foarte liniștit al brațului liber zona a devenit o oază de biodiversitate unde poți vedea stufărișul specific și toate speciile de păsări care-l cuibăresc, într-o plimbare pe apă cu caiacul sau trecând pe dig cu bicicleta.

Designul urbanistic și infrastructural sunt elemente importante care pot face diferența dintre natura „capcană” sau „binecuvântare” a apei rezultate în urma precipitațiilor. Precipitațiile pot fi binecuvântare pentru sol, pentru o microclimă sănătoasă urbană în contextul caniculelor extreme. Dar poate fi și capcană atunci, când designul urbanistic și infrastructura urbanistică rezultă în inundații periodice sau chiar predictibile ale străzilor, locuințelor, pivnițelor oamenilor. Aceste aspecte au fost explorate în cadrul atelierului cetățenesc din Florești.

Îmi place ca este neamenajat

Ma identific cu acest loc

Apa poate determina conflicte de mediu (environmental conflicts) și poate reprezenta un tip de probleme sau mai mult, urgențe, care sunt descrise de conceptul „wicked problem”

Apa poluată crește vulnerabilitatea unor pături sociale în timp ce persoanele care poluează apa continuă stilul de viață care poluează, percepând asta ca și confortabil pentru e

Legat de implementarea proiectului câștigător al concursului

ReThinking Someș mulți clujeni și ecologiști sunt deranjați de faptul că renaturalizarea propusă inițial în proiect lipsește destul de mult, chiar dacă încă din 2013 sunt impuneri la nivelul Uniunii Europene de adaptare a cadrului legislativ național la principiile specifice soluțiilor bazate pe natură (NBS) care sunt neintruzive față de mediul natural atât de important al râurilor.

Parcul Est, odată amenajat, va deveni cel mai mare spațiu public verde al Clujului. O componentă importantă a viitorului parc valorifică apa, apa în care în trecut rezidenții au făcut baie, au pescuit, s-au dat pe gheață cu patinele, au mers la săniuș, ori pur și simplu s-au plimbat pe malul lacurilor ori al pârâului Becaș.

Este accesibil

Admir Îmi place ca este amenajat

Un șantier masiv, cu drumuri de pământ, movile de pietriș și forfota tipică de utilaje care transformă complet natura din jur într-un mozaic de bucăți de rău neterminat, un fel de salbă de bazine neconectate încă, ce urmează să curgă la apăsarea unui buton. Infrastructura verde ca element de control al apei – prin așa numitele soluții bazate pe natură - rămâne doar la nivel de dezbatere publică.

avioane { { Învati desprenatura Fac miscare

Pe o lungime mai mare de 100 de metri Someșul dispare complet sub pământ. Dacă în amonte îndiguirea lui este la o cotă mai mare decât șoseaua pentru a rezolva acest conflict s-a ales ca râul să fie canalizat pe sub pământ până la următoarea îndiguire a acestuia.

Orice pistă de biciclete adiacentă râului are nevoie de o pasarelă peste șosea pentru continuitate.

Îmi place ca este neamenajat Îmi place ca este neamenajat

Este accesibil

Belvedere

Ma relaxez cu prieteni

So m e s e n i

Brațul mort al Someșului Mic, un peisaj natural liniștit și vechi, cu copaci bătrâni picați la pământ, cu căderi de apă gălăgioase și înspumate

Am studiat posibilitatea de a include brațul mort al Someșului Mic și afluenții Someșului într-o rețea verde, velo și pietonală. Aceasta este o mare miză la Apahida pentru că prin acești afluenți localitatea ar putea să fie mai bine conectată la râu decât este în prezent.

Dezvoltarea haotică nu a ținut cont de contextul geomorfologic, s-a construit în pantă, vegetația s-a distrus, apa se scurge pe asfalt, se adună în vale, canalizarea se înfundă și apa băltește sau inundă pivnițe. Într-un astfel de lanț se pot include/ramifica și alte aspecte cum ar fi atitudinea politicienilor, autorităților, atitudinea/comportamentul oamenilor.

Unii locuitori sunt legați afectiv de natura urbană a Parcului

Est. Ne-au povestit cum au întâlnit în fosta pepinieră primăriei și în zona mlăștinoasă porci mistreți, căprioare, vulpi, dar s-au bucurat și de păsări, avifauna fiind unul dintre elementele de biodiversitate care oferă identitate parcului

Proiectanți studiului de fezabilitate pentru Parcul Est susțin: Lacul Gheorgheni se află într-o avansată stare de degradare, fiind plin de plante acvatice, posibil din cauza lipsei de circulație a apei, a colmatării surselor de apă proaspătă sau a lipsei malurilor vegetate care au un rol important în oxigenarea apei. Îndiguirea pârâului

Becaș s-a dovedit în timp a fi deficitară, cu impact peisager și ecologic negativ. Debitul apei din pârâul Becaș este de asemenea foarte scăzut, din cauza dezvoltărilor imobiliare intense din amonte și a preluării în mare parte a apelor pluviale în sistemul de canalizare publică.

Această transformare Someșului Mic se întâmplă în timp ce citiți aceste rânduri. Prin intervențiile noastre am încercat să ieșim din pasivitate și să contribuim la ea conform cu valorile și dorințele noastre, să propunem, să negociem și să deschidem dialogul spre cât mai mulți dintre cei care încă trec indiferenți pe lângă un râu care se mută, este îndiguit și lasă în urmă un braț mort. Fie că vom avea impact direct asupra proiectului, fie că va servi ca documentare în memoria noastră colectivă pentru a învăța din ea în viitoare proiecte, vă invităm să faceți același lucru: să mergeți personal în vizită, să trăiți momentul, să reflectați și apoi să explorați acțiunile posibile care să fie aliniate cu valorile și dorințele voastre

linistea naturii
Ma relaxez cu prieteni Savurez
cu terapeuticscop
miscare Gila u
Fac
l u j -Napoca
Apahida C
sursa de apa potabila F l o r e s t i
SANTIER IN LUCRU
EParcul st
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.