Page 1

Betere huisvestingsoplossingen door innovatieve contractvormen


Wat kan BAM Utiliteitsbouw voor u betekenen?

Vragen over Publiek Private Samenwerking

Wat is Publiek Private Samenwerking nou eigenlijk?

BAM Utiliteitsbouw wil voor zijn klanten de meest klant gedreven

Publiek Private Samenwerking (PPS) is een samenwer-

partner zijn bij het oplossen van huisvestingsvraagstukken.

kingsvorm tussen een gemeente en het bedrijfsleven

Wij willen onze klanten echt helpen en ondersteunen om hun

waarbij ze opereren als volwaardige partners. Ieder

ambities en doelen te verwezenlijken en mee te bouwen aan

neemt de taken en risico’s die ze het beste kunnen

hún succes.

dragen en uitvoeren. De gemeente behoudt de regie en de marktpartij krijgt de vrijheid om creatieve oplossingen

Bij ons denken, ontwikkelen en bouwen zetten wij zo vroeg

aan te dragen en te zorgen voor de beste oplossing voor

mogelijk onze ervaring in met de gehele levenscyclus van het

het vraagstuk.

gebouw. We laten ons daarbij zoveel mogelijk leiden door de

kernwaarden: ondernemend, solide/betrouwbaar, betrokken, toonaangevend en vroeg. Een voorbeeld waarbij de kosten voor de totale levensduur grote invloed hadden op de ontwerpfase. Laboratorium voor Infectieziekten heeft ervoor gekozen om de Maintain component in het contract voor de nieuwbouw

Door samenwerking met marktpartijen komen we tot creatieve en innovatieve oplossingen

op te nemen om zo een integrale afweging te realiseren tussen de ontwerp- en realisatiekeuzes en de effecten daarvan op de (lange termijn) onderhoudskosten. Dit heeft bijvoorbeeld grote invloed gehad op het ontwerp en het materiaal van de gevel.

We moeten de kosten van ons gemeentelijk vastgoed beperken en de opbrengsten verhogen

Lab voor infectieziekten Groningen is een voorbeeld waarbij de kosten voor de totale levensduur grote invloed hadden op de ontwerpfase


Voordelen PPS Meer kwaliteit voor minder geld: • Meer vrijheid voor innovatieve oplossingen • Kosten totale levensduur hebben invloed op ontwerpkeuzes • Haalbaarheid wordt bepaald op basis van kosten gehele levensduur

Uitbesteden diensten: • Onderhoud • Diensten • Exploitatie

Hoe houd ik invloed op mijn project?

Financieel aantrekkelijk: • Geen aanvangsinvestering • 10 tot 15% goedkopere

U bepaalt niet wat er moet gebeuren, maar wat eruit moet komen. Door goed te omschrijven welke prestatie u wilt bereiken, heeft u optimale invloed op het resultaat van het project. Hoe de marktpartij dat bereikt, moet hij zelf bedenken. Zo kunt u bijvoorbeeld precies omschrijven welk klimaatcomfort u de gebruiker in een nieuw te bouwen accommodatie wilt bieden, zonder de technische specificaties te hoeven benoemen. de structurele lastenverlichting.

PPS, alleen interessant bij grote projecten? Voor elk project met lange termijn (lifecycle) kosten is PPS een goede keuze. Een opdrachtgever gaat dan namelijk op zoek naar de laagste kosten voor de gehele levensduur van een gebouw. Wel vereist PPS kennis van zaken die misschien nog niet aanwezig is bij een gemeente. Het inhuren van deze kennis weegt echter nog steeds op tegen de besparingen die PPS kan bieden.

totaaloplossing • Geen meerwerkdiscussies


Meer informatie Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Debby van der Werf (commercieel manager) via telefoonnummer 06 - 31 68 88 90. U kunt ook een e-mail sturen naar: d.vander.werf@bamutiliteitsbouw.nl www.bamutiliteitsbouw.nl

PPS / DBFMO; innovatieve contractvormen  
PPS / DBFMO; innovatieve contractvormen  

Wat is Publiek Private Samenwerking nou eigenlijk? Publiek Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een gemeente en het be...

Advertisement