Page 1

Gemeentelijk vastgoed: van bezuinigen tot ontzorgen


Het gemeentelijk vastgoedbezit als een van de weinige

of het herstructureren van uw vastgoedportefeuille.

resterende geldbronnen, vastgoed inzetten als middel

BAM Utiliteitsbouw en BMC ondersteunen u bij het in kaart

om gemeente of wijk beter te profileren, verkoop van

brengen van de mogelijkheden. Wij brengen in beeld of

vastgoed, hardnekkige leegstand met maatschappelijke

efficiencymaatregelen afdoende zijn of dat herstructurering

gevolgen, rendementseisen aan maatschappelijk vast-

aan de orde is.

goed: de publieke omgeving verandert snel. Kennis van de publieke sector blijft van belang en tegelijkertijd kent de wereld van bouw, huisvesting en vastgoed specifieke spelregels. Hoe komt u tot bezuinigingen en is ontzorgen een optie?

BMC en BAM Utiliteitsbouw bundelen krachten in uw belang! Om bezuinigingen op het gebied van vastgoed op alle facetten vorm te geven, hebben BAM Utiliteitsbouw en BMC de handen ineen geslagen. U kent BMC als betrokken partner voor

Theater Het Speelhuis

gemeentelijke beleidsvraagstukken, waaronder op gebied van huisvesting en vastgoed. BAM Utiliteitsbouw voegt daar kennis

BAM Utiliteitsbouw en BMC hebben een gezamenlijk advies

en kunde aan toe op het gebied van technische vraagstukken,

voorbereid aan gemeente Helmond over het nieuw te bouwen

onderhoud, verduurzaming van gebouwen (energie) en

theater. Vanuit een programma-inhoudelijke visie zijn 2 fysieke

pps-trajecten of dbfmo-contracten. Samen kunnen BAM

oplossingen geboden. BAM Utiliteitsbouw/BMC zijn in staat het

Utiliteitsbouw en BMC uw gemeente ondersteunen met een

exploitatierisico in zijn geheel over te nemen.

scala van mogelijkheden om uw vastgoedopgave efficiënt en effectief in te vullen. Van strategie tot ontzorgen door het overnemen van taken als verhuur of onderhoud, en van advies tot het uitvoeren van verzelfstandiging van de vastgoedorganisatie of outsourcing van taken.

Bezuinigingsstrategieën Bij het bezuinigen op vastgoed hebt u de keuze uit vier strategieën: zelf effectiever en efficiënter gaan werken, samenwerken met anderen, het uitbesteden van taken

Theater Het Speelhuis, Helmond


De gemeente Rotterdam heeft het gehele beheer en onderhoud van de negen gemeentelijke zwembaden voor tien jaar uitbesteed

Nieuwe coalities in overleg met u en passend bij wat u nodig hebt Wij leveren meer dan alleen advies, of meer dan alleen uitvoering; wij nemen verantwoordelijkheid voor implementatie en resultaat en kunnen dit doen door de coalities te smeden die passen bij uw vraagstuk. BMC versterkt dan advies met technische uitvoeringsexpertise van BAM. BAM versterkt dan uitvoeringsplannen, van verduurzaming tot nieuwbouw, met consultancy-expertise van BMC. Onze inzet rekenen wij af op basis van de toegevoegde waarde die wij leveren.

Co-makership: samen met u aan de slag Een helder beeld van de optimale vastgoedportefeuille is de basis voor uw gemeente. Wij starten met het vergelijken van uw vastgoedprestaties ten opzichte van andere gemeenten (portefeuille, organisatie, werkwijzen, strategie). Welk vastgoed heeft u nodig om uw beleidstaken uit te oefenen en welk niet? Hoe houdt u sturing op maatschappelijk en financieel rendement? Hoe kan uw gemeente dit optimaal organiseren? Samen met u draaien we ‘aan de knoppen’ om bezuinigingen en de realisatietermijn daarvan in kaart te brengen: • Optimaliseren en of uitbesteden van vastgoedexploitatie; • Regionale samenwerking; • Zelf doen of uitbesteden van vastgoedtaken; • Verzelfstandigen of outsourcen van de vastgoedorganisatie; • Verkoop van objecten aan instelling, vastgoedpartij

of fonds;

• Eigendomsoverdracht van een of meerdere gebouwen.


Meer informatie Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met ir. Harry Timp (partner vastgoed BMC) of Eltje de Klerk MSc MRE (senior adviseur BMC Groep) via telefoonnummer 033 - 496 52 00. Of neem contact op met ir. Debby van der Werf (commercieel manager BAM Utiliteitsbouw) via telefoonnummer 06 - 31 68 88 90. U kunt ook een e-mail sturen naar harrytimp@bmc.nl of eltjedeklerk@bmc.nl. Of stuur een e-mail naar d.vander.werf@bamutiliteitsbouw.nl. www.bamutiliteitsbouw.nl www.bmc.nl

Samenwerking BMC en BAM Utiliteitsbouw  

Om bezuinigingen op het gebied van vastgoed op alle facetten vorm te geven, hebben BAM Utiliteitsbouw en BMC de handen ineen geslagen.