46 Ca La Dona

Page 1

1. projecte procés participatiu

Molt a prop de la plaça de la Catedral, al carrer Ripoll 25 de Barcelona, res no fa pensar que darrera d’aquella façana anònima s’amaguen segles d’històries.

Fins fa pocs anys, el mateix edifici esperava per ser enderrocat, però la descoberta de cinc arcades d’un dels dos aqüeductes que alimentaven la Barcino Romana, van recuperar l’interés per l’edifici.

La rehabilitació de l'edifici s'enfoca com un procés participatiu on les dones i entitats de Ca la Dona puguin prendre decisions en la definició d'una arquitectura de i per a les persones.

El procés d'integració activa en el disseny es fonamenta en l’ús d’un llenguatge comú entre sòcies i projectistes. Aquest llenguatge sorgeix dels somnis, d’escoltar les inquietuds, de plasmar les idees i de reconèixer la nova casa amb les seves vivències i les seves cicatrius. I així, poc a poc es va moldejant la maqueta de l’edifici, que va adoptant volumetria, agafant mida, donant sentit als espais. Els somnis es poden tocar.

La coordinació del procés de disseny participatiu es realitza en el marc d'un conveni entre Ca la Dona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Des de la universitat hem desenvolupat un projecte docent per al segle XXI, que busca el vincle entre l’arquitectura i la seva dimensió social. La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat és l’encarregada de dinamitzar aquest procés amb un equip de dones arquitectes que tinc el plaer de coordinar com a professora de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

nou espai Ca la Dona

Sandra Bestraten Castells, arquitecta


2. projecte

Davant de la casa, només la gran arcada amb les seves portes de fusta envellides ens obre els ulls al passat: un possible palau que durant el segle XV va acollir la seu de l’antiga Universitat Medieval de Barcelona depenent del Consell de Cent sobreviu al pas dels segles. A l’interior de planta baixa els espais són diàfans, i unes arcades gòtiques s’esforcen en tenir l’edifici a l’aire, sense tocar terra.

proposta arquitectònica emplaçament

estat original

C/

Ri

po

ll

va

ça

No

a

Pl

projecte

Una casa moderna per la dona d’avui, amb voluntat de crear vincles entre totes les accions empreses des de Ca la Dona. Per desenvolupar aquesta activitat en xarxa l’arquitectura ha de ser flexible i dinàmica, desenvolupant espais polivalents i oberts, compartits i fàcilment connectables exemplificant una forma de treball en horitzontal. En general, un edifici sense jerarquies, que permeti que totes puguem trobar l'espai adequat per a qualsevol activitat que pugui sorgir.

A la façana posterior, l’edifici s’entrega a la natura i al sol, en un jardí romàntic que il•lumina les pedres. Si parem atenció escoltarem les veus de totes les dones que durant segles han alimentat la història de la nostra ciutat. Aquesta és la nova casa de Ca la Dona.

planta baixa E 1/500

nou espai Ca la Dona

estat original

Sandra Bestraten Castells, arquitecta

projecte


3. obra

consolidació estructural

La consolidació estructural que garanteix l’estabilitat en el nou ús com equipament s’ha resolt amb una solució innovadora que utilitza un material de baix impacte ambiental, com és la fusta amb panells contralaminats KLH.

estructura forjats forjat panell fusta contralaminada

forjat panell fusta contralaminada i forjat existent

planta coberta

planta segona E 1/500

planta segona

planta primera

estat original

nou espai Ca la Dona

projecte

Aquesta solució ha permès introduir la prefabricació en la rehabilitació però des de la sensibilitat cap a l’edifici, amb un material càlid com la fusta, que pesa 4 vegades menys que solucions convencionals basades en l’ús del formigó. Aquest fet descarrega els murs de l’edifici, permetent que aquests en general puguin continuar fent la seva funció estructural i reduint els reforços en els fonaments.

Sandra Bestraten Castells, arquitecta

planta ppal

planta baixa


4. obra

procés participatiu Tant el disseny de la colocació dels mosaics hidràulics recueprats de la casa previ als treballs estructurals com la pròpia execució ha estat un procés participatiu entre arquitectes i sòcies de Ca la Dona. L’espurnejat facilita la reutilizació del màxim nombre de peces amb independència de l’existència de catifes complertes. La solució adoptada introdueix un canvi d’escala que unifica tot el conjunt de la planta baixa, augmentant la sensació d’amplitud i continuïtat de tot l’espai.

A la vegada, una de les peces de disseny més antic de triangles vermells s’ha utilitzat per identificar la gran quantitat de troballes arqueològiques, com pous, sitges, forns i molts elements de la història de Barcelona que són la memòria íntima del treball mil•lenari de la dona.

nou espai Ca la Dona

Sandra Bestraten Castells, arquitecta


5. bioarquitectura paràmetres

El compromís de les dones amb el món es fonamenta en fer de casa seva un referent d’una nova forma d’entendre l’arquitectura i la construcció. El projecte constructiu es fonamenta en l’aplicació de criteris innovadors de sostenibilitat.

Energia: Solucions bioclimàtiques passives Il•luminació natura natural -Obertures practicables i instal•lació de lluernaris per a incrementar l’entrada de llum natural al màxim d’espais Aïllament tèrmic -Tota la pell de l’edifici incrementa el seu aïllament amb 8 cm de suro en cobertes i 8 cm de llana d’ovella en façanes. -Tots els envidraments tenen una cambra d’aire de 15 mm i un tractament del vidre de baix emissiu que millora la seva Ug. -Totes les fusteries tenen eliminats els ponts tèrmics: fusteries de fusta iroco amb certificat de fusta de tala controlada FPEC. -Coberta parcialment enjardinada, amb vegetació autòctona, i amb paviment flotant a la resta: les dues solucions ofereixen una bona protecció contra el sobreescalfament a l’estiu -Ventilació natural creuada a través de les tres façanes de l’edifici -Ventilació per efecte xemeneia a través del pati i de la caixa d’escala (efecte de succió del badalot) Energies renovables Climatització per geotèrmia -Ús de la geotèrmia per calefacció i refrigeració: font d’energia renovable constant al llarg de l’any (pendent d’execució) Sistemes d’estalvi en l’ús -En les zones de pas i lavabos la il•luminació va relacionada amb detectors de presència -Ús d’aigua calenta sanitària només per a la dutxa -Ús de làmpades de baix consum a tot l’edifici, leds. Recursos i residus: Aigua -Sistemes d’estalvi a totes les aixetes: reguladors de cabal i airejadors; sistemes de temporització a les aixetes d’ús públic - Cisternes de vàter de descàrrega controlada -Reg de la coberta enjardinada per sistema gota a gota Aigües residuals -Ús de xarxes separatives de recollida d’aigües pluvials i abans de la seva arribada a la xarxa de clavegueram. Materials Ús de materials naturals, de baix impacte ambiental i també en la salut dels usuaris: -Fusta contralaminada per a la substitució funcional dels forjats - S’han respectat els murs de tapia, terra crua, i murs de pedra d’origen medieval -Aïllaments de suro i llana d’ovella -Reutilització dels paviments hidràulics existents històricament en l’edifici -Enjardinament de la coberta amb espècies autòctones

nou espai Ca la Dona

Sandra Bestraten Castells, arquitecta

Però, el valor d’aquest projecte no està només en l’optimització dels recursos, sinó en el valor intangible del procés participatiu de gènere com a eina transformadora de la societat, d’un feminisme constructiu, social, compromès amb tota la societat i un referent per al món, per a la ciutat, per a nosaltres mateixes.