Page 1

NR. 5 – 2012

www.bamble.kirken.no

H e y N

n o k erre

er t n a firm


Bryter Gud løfter? Er en blitt lovet noe, er det ikke hyggelig å oppdage at det lovede uteblir. Det gjelder i kjøp og salg og i mange andre menneskelige relasjoner.

Arne J. Lund

I Hebreerbrevet 11,39 dreier det seg Det er ikke løftebrudd Gud bedriver, om noe Gud har lovet, men som det foreløpig ikke har blitt noe av. De som omtales har ikke kommet til det fullkomne fedrelandet. Sluttmålet har uteblitt. Hele kapittelet ramser opp store deler av det gammeltestamentlige persongalleri. De får beste karakter for tro og gode gjerninger. Allikevel konkluderer apostelen slik: ”De oppnådde ikke å få det som var lovet”. Det kan se ut som om Gud ikke holder det han lover!

M

en apostelen sier noe annet. Han fortsetter slik: ”Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.” Selv de som dør i Herren må vise tålmodighet. De må vente på oppstandelsen og nyskapelsen. Johannes sier helgenene ber til Herren og spør hvor lenge han vil vente før han griper inn og rydder opp (Åp. 6,10). Og Herrens svar er tålmodighet og hvite kapper! Inntil dagen kommer.

men løftefordypelse og løfteutvidelse. På Jesu vegne kan ingen love mennesker hell og fremgang i denne verden. Kristne mennesker har ikke i deres tro fått en forsikring mot ulykke og motgang. Jesus lover syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. I det løftet er det godt å vandre fram mot oppstandelsens dag.

N

år astronomene foreteller om galakser som glir fra hverandre og ender i svarte hull, ser kirken mot Han som sier: ”Se, jeg gjør alle ting nye.” Vi har en langt bedre og mer spennende fortelling. La oss bære det håpet fram med frimodighet. Oppvekkelsene av døde under Jesu og apostlenes hender blir i dette perspektivet solide tegn på oppstandelsen og nyskapelsen. Hverken Lasarus eller enkens sønn i Nain har noe fortrinn når den dagen kommer. A.J.L.

Førstesidebildet: Konfirmantene på Herre på innskrivingsdagen 11. september: Stian, Thea Sofie, Eduardo, Kevin, Sindre, Jørgen, Ida, Rebecca, Tor Martin, Mats, Dennis og Karianne. 2

Bamble Menighetsblad 05-2012


Det skjer i Bamble JUBILEUMSFEST PÅ ASDAL Asdal bedehus er 100 år 11. november. Styret inviterer til jubileumsfest kl. 17.00. I programmet deltar bl.a. ungdomsprest Bård Haugstvedt og familiekoret Spinn. TEKSTSAMTALER STATHELLE Tekstsamtalene i Stathelle kirke fortsetter 31. oktober, 14. november, 28. november og 12. desember. Vi starter kl. 19.00 med en kopp kaffe. MOSJON FOR MISJON I BAMBLE Vi fortsetter våre samlinger og gåturer. Ta med mat og drikke, Kollekt til misjonsprosjektet i Thailand. Damer i alle aldre er velkomne! Torsdag 18. oktober: Rakkestadstranda. Samling hos Bjørg Dahl kl. 18.00 Torsdag 15. november: Rugtvedt/Findal-området. Samling ved Findal bedehus kl. 18.00. ETTER SKOLETID - STATHELLE Velkommen til alle 4.-7.-klassinger hver torsdag kl. 14 -16 i Stathelle kirke. Lekser, leker, andakt og brødmat. God stemning! 4-ÅRSKLUBB - STATHELLE 15. oktober og 22. oktober er det 4-årsklubb i Stathelle kirke. Spennende og enkle samlinger for de små! «VANDRING MED KRISTUSKRANSEN» Diakoniutvalget legger opp til et åpent møte i Stathelle kirke mandag 26. november kl.18.00: «Veien videre – vandring med Kristuskransen». Se også side 8. Bamble Menighetsblad 05-2012

FELLESSKAPSKVELDER BAMBLE Onsdag 24. oktober kl. 19.00: Tema: Tro i gammel og ny tid. Innledere: Marit Fadum Storaker og Kjell Storaker. Onsdag 21. november kl. 19.00: Tema: Rensende ild og nyskapelse. Innleder: Arne J. Lund. Koret fra Frelsesarmeen synger. CREDO PÅ BAMBLE MENIGHETSHUS Ungdomsklubben CREDO har hver fredag kl. 19.00 samling i Bamble menighetshus. Alle 8.-klassinger og oppover er velkomne! 95 NYE KONFIRMANTER er i høst innskrevet i våre tre sokn. Av disse er 54 fra Bamble, 41 fra Stathelle og 13 fra Herre. Ikke uventet har Herre sokn den største prosentandelen av årskullet. FIKK INN 46.000 PÅ MARKEDSDAG Markedsdagen ved Stathelle kirke innbragte i år ca 46.000 kroner. Halvparten av pengene går til ungdomsarbeidet, og den andre halvparten til nye kirketekstiler i anledning 50-års jubileet i 2014.Om det er mye forarbeid ser vi at dette er viktige midler som vi ikke får inn på noen annen måte. «DEN GODE HYRDE» PÅ PLASS Gunnar Folkestads maleri , «Den Gode hyrde», er nå på plass i Herre gamle bedehus. I mange år hang det bak prekestolen i Dørdal bedehus. Det er nå i privat eie privat eie og vi takker Frank Sæteren for bildet. 3


Nye ansikter i trosopplær

Fra denne høsten vil trosopplæringen i Bamble bli organisert på en ny måte. Mens opplæringen tidligere i hovedsak var begrenset til Bamble menighet, vil det nå også bli tilbud på Herre og Stathelle. Nye medarbeidere skal føre arbeidet videre. Etter nye ordninger og reguleringer mottar hvert sokn en viss sum penger som er øremerket trosopplæring i aldersgruppen 0-18 år. Det betyr at Bamble fikk redusert sine bevilginger, mens Stathelle og Herre fikk økt sine. Da Marit F. Storaker etter 6 flotte år sluttet i sin stilling i Bamble har vi fått to nye ansikter i staben som skal jobbe med trosopplæring: Inger-Lise Øystese og Bjarte Tysvær. Allsidig på Stathelle Inger-Lise er ei sprek og engasjert kvinne som skal bidra i Stathelle kirke. Der skal hun primært jobbe med «Etter skoletid», 4-årsklubb, 6-årsskole og «Lys våken». «Et4

ter skoletid» er hver torsdag fra kl. 14 til kl. 16, og er en storsatsing i menigheten. Her har vi et stort potensiale da vi ikke ligger langt fra skolen. Før mor og far kommer hjem fra jobb kan barna delta på «Etter skoletid». Noen gjør lekser, andre leker og sammen har vi både ringleker, andakt og sang. Tilbudet gjelder 4.-7. klasse. I tillegg vil Inger-Lise bruke arbeidet med Grenland Soul Children til å krydre musikklivet i Stathelle kirke. Her har hun i årevis hatt en stor gruppe sangglade jenter med sprut i. De skal øve i Stathelle kirke annenhver tirsdag og kanskje vil flere av dem dukke opp med sang i gudstjenesten. Inger-Lise sier hun gleder seg til å ta fatt på arbeidet, og opplever at Stathelle menighet har hatt et oppsving etter at den nye kirken sto ferdig. Med noen nye ressurser håper vi å legge til rette for at også flere barn og unge oppsøker kirken oftere. Videreføre i Bamble Kloke og flittige Bjarte skal jobbe i Herre og Bamble menigheter. Også han jobber her Bamble Menighetsblad 05-2012


ringen De nye medarbeiderne i trosopplæringen: Fra v. Bjarte Tysvær med datteren Alvilde (3), Inger Lise Øystese og Bård Haugstvedt, som har vært med litt før også.

i en liten stilling med begrensede muligheter. Bjarte skal i Bamble videreføre noe av det Marit Storaker hadde ansvaret for tidligere. Men på grunn av en redusert stilling kan han ikke rekke over alt. Noe som blant annet førte til at «SuperSøndag» ikke ble arrangert i år. «Den store fortellingen» står likevel sentralt, sammen med arrangementer som for eksempel «Lys Våken» og «Tårnagentene». Nye tilbud på Herre På Herre vil Bjarte komme i gang med helt nye tiltak. «Lys Våken» blir etter all sannsynlighet arrangert 25.11. Andre arrangementer er også under planlegging. Det gjør at Herre menighet vil øke sin trosopplæring betydelig. I alle tre sokn vil trosopplærerne samarbeide tett med undertegnede. Jeg gleder meg stort til å jobbe sammen med dem begge. Men skal vi lykkes med trosopplæringstiltak kreves det engasjement og positivitet fra frivillige. Det er en viktig jobb å bringe troen videre til neste generasjon. Men både Bjarte og Inger-Lise har små stillinger (ca. en dag i uka). Mye tid skal også brukes til planarbeid, rapportering og andre administrative oppgaver. Ta dem begge med i bønn og tilby gjerne din hjelp! Bård A. Haugstvedt Bamble Menighetsblad 05-2012

Givertjenesten:

Bamble langt etter Langesund Langesund, med langt færre statskirkemedlemmer, gir dobbelt så mye som Bamble i årlig givertjenste til ungdomsarbeid. Først, størst og best er ikke noe kjerneord i menighetsbygging. Men av og til er det nyttig å ta et sideblikk til nabomenigheter. Givertjeneste til ungdomsarbeid er stikkordet, og vi ser til Langesund. De har en fast givertjeneste som gir ca. 350.000 kroner hvert år, mens vi klarer 170.000 kroner. Begge steder kommer kirkeofringer og foreningskollekter inn i andre viktige regnskaper. Tallene blir ikke urovekkende før vi oppdager den store forskjellen i medlemstall. Den norske kirke i Langesund har 2876 medlemmer. Bamble, Herre og Stathelle har 8201 medlemmer. Vi gratulerer Langesund, samtidig som vi erkjenner stort forbedringspotensial hos oss selv. Kan få skattefradrag Nå vet vi at noen vegrer seg ved å oppgi navnet sitt. Du kan gjerne gi anonymt. KONTO 2601.20.55691 er alt du trenger å bruke. I tillegg er en viss regelmessighet viktig, ellers blir det helt uansvarlig av menighetsrådene å ansette folk til ungdomsarbeid. Men ønsker du skattefradrag - for inntil 12.000 kroner pr år - må du oppgi både navn og personnummer til : Givertjenesten v/ Synøve Bjørtuft Skåra, Frøyas vei 7, 3960 Stathelle. 5


Fra Antwerpen med tro og håp I skrivende stund sitter jeg fremdeles på sjømannsprestens kontor i verdens eldste sjømannskirke, som befinner seg i Antwerpen i Belgia. Så skal jeg altså begynne som sokneprest i Bamble og Herre sokn 1. oktober! Det blir utrolig spennende, og vi gleder oss alle fire i familien til å flytte til distriktet.

D

et er mange tanker som roterer i hodet mitt for tiden. Jeg er her nede i min siste uke for å avslutte min tjeneste som stasjonsbestyrer og prest. Kirkebøker, rapporter til Bergen, regnskap og drift av stasjonen skal være a jour, og jeg har også avskjedsgudstjenesten til søndag å tenke på. «Prestegjeldet mitt» er formidabelt: Det er Antwerpen by med hele Flandern og sør-vestre del av Tyskland med bl.a. en aktiv norsk menighet i Düsseldorf. Jeg har hatt kirkelige handlinger fra Rouen i Normandie til Nürnberg i Bayern. Havnen i Antwerpen er enorm, og skipsbesøk er det som krever mest ressurser. Sjøfolk har ikke tid og anledning lengre til å besøke sjømannskirkene, så derfor må vi oppsøke dem. Oppdraget mitt fra Bergen har da også vært å bygge ned driften på selve kirken og være mer operativ «på hjul» for å besøke eldre og syke i hjem og på institusjoner og ikke minst sjøfolk i havn og på skip. Når jeg «går fra borde» 30. september, blir stasjonen underlagt Brüsselpresten, og kirkekomplekset skal på sikt selges. Dette er litt vemodig, men sannsynligvis riktig, og jeg tenker unektelig på Predikerens ord: «Alt har sin tid, og en tid er der satt for hvert foretagende under himmelen.» (Fork. 3,1).

Etter å ha bodd i ett av Antwerpens mest 6

Prestens hjørne

Sokneprest Geir Gundersen Grøtberg starter sin tjeneste med gudstjeneste i Bamble kirke 7. oktober, Stathelle 14. oktober og Herre 21. oktober.

trafikkerte lyskryss, har vi sett fram til å få flytte inn i den ærverdige og landlige prestegården i Bamble. Jeg har skjønt at vi får et lite intermesso i Kragerø til å begynne med, men vi trøster oss med at vi etter hvert får en nyrestaurert og tidsmessig bolig til disposisjon engang på nyåret. Det er vårt håp at min kone, Hilde, som er sykepleier, kan finne en jobb i distriktet etter hvert, og at guttene, Eskil på 5 år og Tristan på 3, kan få en barnehageplass over jul.

J

eg vet ikke veldig mye om forholdene i mine nye sokn unntatt det jeg har lest meg til og et kort besøk i anledning Oslok-gudstjenesten 29. juli. Heldigvis skal jeg få samarbeide med erfarne medarbeidere som kan sette meg inn i forholdene. Sjømannskirken ønsker å være en kirke som vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement, og den vil fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag. Jeg synes dette stemmer bra med Bamble menighets motto: «Vinne og bevare for Kristus.» Jeg gleder meg til å begynne med arbeidet etter et slikt flott motto, og jeg kommer til å ha med meg erfaringene fra tjenesten i Sjømannskirken. Det er mitt ønske at kirkene i tjenestedistriktet skal være «bybrønnen» hvor vi som tjenestegjør i kirken, kan møte bamblefolket, samtale med dem om alle ting, for så å peke på Jesus Kristus som vårt eneste håp og redning! Bamble Menighetsblad 05-2012


SØNDAG ER Bots-og bønnedag, 28. oktober: Jes 59,1-41 Joh 1,8-2,2 Luk 18,9-14 Bamble kirke kl. ll.00: Gudstjeneste. Ellen Gryting. Stathelle kirke kl. ll.00: Familiegudstjeneste. Haugstvedt. 4-årsbok. Barnekoret. Allehelgensdag, 4. november: Salme 84,2-8 Hebr 12,1-3 Matt 5,13-16 Bamble kirke kl. 16.00: Minnegudstjeneste. Herre kirke kl. ll.00: Gudstjeneste. Gr¢tberg. Stathelle kirke kl. ll.00: Gudstjeneste. Lund. Menig­ hetsmøte om ny liturgi

24. s. i treenighetstiden, ll. november: Salme 119,80-83 Kol1,24-29 Luk 12,35-40 Bamble kirke kl. ll.00: Gudstjeneste. Grøtberg. Stathelle kirke kl. 18.00: Taizegudstjeneste. Lund. 25. s. i treenighetstiden, l8. november: Salme 107,23-32 2 Kor 1,8-11 Matt 14,22-34 Bamble kirke kl. ll.00: Gudstjeneste. Lund. Domssondag/Kristi Kongedag, 25. november: Job 28,20-28 Kol1,9-14 Matt 25,1-13 Bamble kirke kl. ll.00: Gudstjeneste. Vikar. Herre kirke kl. ll.00: Familiegudstjeneste. Tysvær og Haugstvedt. Lys vaken. 4-årsbok. Stathelle kirke kl. ll.00: Gudstjeneste. Lund.

l. s. i adventstiden, 2.desember: Jes 12,1-6 Ap 3,19-22 Matt 21.10-17 Bamble kirke kl. ll.00: Familiegudstjeneste. Haug­s­ tvedt og Tysvær. Lys vaken. Herre kirke kl. 18.00: Lysmesse. Gr¢tberg. Stathelle kirke kl. 18.00: Lysmesse. Haugstvedt. Speiderne. 2. s.i adventstiden, 9.desember: Jes 2,1-5 Heb 10,35-39 Joh 16,21-24 Bamble kirke kl. 18.00: Lysmesse. Lund. Stathelle kirke 9. desember: Misjonsgudstjeneste. Grøtberg.

Rekordutdeling av nytestamenter 2 175 554 bibler og nytestamenter har Norsk Gideon delt ut siden starten i 1934. Over 2,1 millioner av disse er delt ut etter 1970. Siste arbeidsår, 2011-2012, blir et rekordår for Norsk Gideon når det gjelder antall distribuerte bibler og nytestamenter, med 68 000 som et foreløpig tall, skriver landsformann Kåre Mathiassen i organisasjonens blad. Gideon deler ut bibler og nytestamenter til blant annet hoteller, institusjoner, skoler og studenter. KPK

Bamble Menighetsblad 05-2012

7


Stathelle-konfirmanter på vandring

Konfirmanter fra Stathelle gikk søndag 16. september en pilegrimsvandring til den gamle Olavskirken ved kirkestedet i Bamble. Her er de klare til start. (Foto: Jan Fredrik Vinje).

Kristuskransen i Stathelle kirke Kristuskransen er en bønne- og medita­ sjonskrans som hjelper oss til å leve nær Gud og nær livet. Den er laget av den svenske biskopen Martin Lønnebo og består av 18 perler ulike i farger og former. Tunsberg bispedømmes kunst­ installasjon «Kristuskransen» bygger på denne idéen. Installasjonen er utformet som 18 meditasjonsstasjoner med malerier, tekster og «perleskåler».I november og desember blir denne installasjonen stående i Stathelle kirke. Vi kommer til å bruke den i gudstjenesten, trosopplæringen, til konfirmantene m.m. 8

Taizé-gudstjeneste 11. nov.

Det blir ny Taizé-gudstjeneste i Stathelle kirke søndag 11. november kl. 18.00. Bildet viser konfirmantene Marita og Kristin, som hjalp til under gudstjenesten 5. februar.

Bamble Menighetsblad 05-2012


Slekters gang Bamble Døde Arne Kjær Håkon Dagfinn Dalen Judith Bergelie Roen Anne Marit Hafredal Chatrine Janik Svanhild Lyngmo Per Bjørn Jensen Einar Høen Vigde Veronica Lyngmo Andersen Arnt Karlsen Cecilie Solvang Morten Landre Marte Guldager Mats Andreas Skreosen Anita Bolstad Morgan Gulseth Synne Trosby Eriksen Fred Alexander Jegteberg Anne Berit Hafredal Tvervik Sten Andre Bjelde Stine Flåtten Bjørn Gunnar Ryste Nilsen

Trude Allis Nygaard KjellGulliksen Helene Akseth Larsen Tommy Heimdal Janne Merethe Rørdal Rørmark Kjetil Wissestad STATHELLE Døpte Kornelia Linheim Isaksen Julian Mathias Malmin Yndestad Stella Marie Malmin Yndestad Døde Snefrid Eidet Henning Fraas Tveiten Herre Vigde Anita Risvåg Amundsen Tom Anders Johnsen Døde Alfhild Marie Andersen Elias Ingvaldsen Hilstand Knutsen Kari Jona Sørensen Kaurin Marthinsen

25 flere misjonærer i Misjonssambandet Til høsten øker Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) antallet misjonærer med 25, opplyser leder for NLM Utland, Hjalmar Bø, til Utsyn. De siste årene har det til enhver tid vært omtrent 120 NLM-misjonærer ute på misjonsfeltene. De siste årene har cirka 40 misjonærer reist hjem hvert år, mens et tilsvarende antall har reist ut. Men i år blir det Bamble Menighetsblad 05-2012

altså flere som reiser ut enn som reiser hjem. Bø sier at man har strevd en tid med å få nok misjonærer til Etiopia, men at man nå sender mer enn ti voksne til landet, slik at bemanningen der blir mye bedre. Det blir også sendt nye misjonærer til Bolivia, Afrikas horn og til Indonesia. KPK 9


DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble – Herre – Stathelle www.bamble.kirken.no Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag – kl. 9.00 – 14.00 Tlf.: 35 96 69 90, Fax: 35 96 69 91 E-post: kontoret@bamble.kirken.no Sokneprest Geir Gundersen Grøtberg, Tlf.: 35 96 69 90 Sokneprest Arne J. Lund Nordre Grasmyrv. 11, 3960 Stathelle Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Tlf.: 35 96 02 58, Mobiltlf. 954 89 650 Kontor: Torsdag 9-11 Tlf. 35 96 69 93 E-post: Ta arne.j.lund@bamble.kirken.no kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Ungdomsprest Bård Haugstvedt Telefon 35 51 64 10– Tlf.: E-post post@wera.no Sivs vei 1, 3960 Stathelle 996 91 824 E-post: baard.haugstvedt@bamble.kirken.no Diakon Inger M. Håland – Tlf.: 35 96 69 92 Anne Bjørg Arntzen – tlf.: 901 54 011 Unni Bamle – tlf.: 976 30 819 Trosopplæring: Bård Haugstvedt – Tlf: 996 91 824 Inger Lise Øystese – Tlf: 920 83 998 Bjarte Tyssvær – Tlf: 408 70 136 Organist Jan Staudt Priv.tlf.: 35 60 02 65 / 911 00 291 Organist Anne Nordstoga Mobil tlf: 922 40 857 Sekretær: Jorun Kristiansen Tlf: 35 96 69 90 Bamble kirke – Tlf.: 35 96 69 97 Kirketjener Roy V. Finmark Tlf.: 934 31 353 Herre kirke – Tlf.: 35 96 64 14 Kirketjener Stein Amundsen Tlf.: 35 54 53 64 / 909 34 841 Stathelle kirke – Tlf.: 35 96 16 55 A Kirketjener Jeff Lyons Tlf.: 35 96 13 58 / 951 10 814 Eik Kirkegård – Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf.: 951 10 814 Kirkeverge – Astrid Gundersen Kontor: Torvet, Langesund, tlf: 35 96 52 81 Mobil tlf: 92 26 93 21 E-post: astrid.gundersen@bamble.kommune.no Økonomikonsulent – Jorunn M. Werswick Tlf: 35 96 52 82 E-post: jorunn-m.wersvik@bamble.kommune.no Redaksjonskomité: Trykk: Jan Fredrik Vinje 35 97 40 93 Reklamehuset Wera Arne J. Lund 35 96 02 58 Tlf. 35 51 64 10 Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly www.wera.no tlf. 91 78 14 86, e-post: liffy@online.no Kasserer: Audun Skår tlf. 916 02 527 Gaver til menighetsbladet: 2601.30.22738 Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd 10

A

STATHELLE

Tlf.: 35 96 36 80 Fax: 35 96 36 81

Tlf: 35 96 31 00

35 96 05 63 Stathelle – 35 97 36 62 Langesund

Brotorget – Telefon 35 96 64 77

STATOIL SERVICE E-18

3960 Stathelle, Tlf.: 35 96 85 80

Bamble Menighetsblad 05-2012

35 9


Bamble Menighetsblad 05-2012

11


Fra ulykke til vandring med Jesus For 90 år siden skrev David Welander sangen ”Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys”.

Det var en ulykke av den typen som ikke skulle skje. En dråpe svovelsyre på avveier. Den treffer en ung arbeider på Norsk Hydros anlegg på Rjukan i øyet. Den unge guttens fulle navn var Olaf David Welander, og han var med i Frelsesarmeens menighet på Rjukan. Han fikk mén for resten av livet, men i 1915 reiste han, 19 år gammel, til Frelsesarmeens krigsskole, ble ordinert til tjeneste og hadde en rekke sentrale oppgaver i Frelsesarmeen gjennom de neste 40 årene. Musikalsk begavet Litterært og språklig begavet som han var, ble han allerede i 1917 beordret til Krigsropets redaksjon. Senere ble han privatsekretær for kommandør Lucy Booth-Hellberg, som var landsleder i Frelsesarmeen i Norge på 1920-tallet, 12

og i den funksjonen også hennes tolk. David Welander var også musikalsk begavet og spilte flere instrumenter. Han skrev både tekst og melodi til flere sanger, blant annet den han skrev i 1922: ”Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys”. Selv skal han ha sagt at denne sangen hadde ingen bestemt forhistorie. Den var ”et enkelt vitnesbyrd”, som han selv sa. Likevel er det vanskelig å se åpningslinja i sangen uavhengig av ulykken han var utsatt for som ung, og som kostet ham synet på det ene øyet. Etter noen år ble det skadde øyet fjernet ved en operasjon og han fikk glassøye. Han begynte også tidlig å bruke de mørke brillene som ble et slags kjennetegn på ham. Disse brukte han dels for å skjule arrene fra uhellet, men også for å spare det friske øyet. Skrev også «Navnet Jesus» David Welander levde fra 1896 til 1967. Han hadde en rekke sentrale stillinger i Frelsesarmeen, blant annet som feltsjef, krigsskolesjef, og sjefssekretær. Senere ble han knyttet til Norea Radio, og var også i ett år konstituert generalsekretær for Blå Kors. Sangen med det enkle vitnesbyrdet er spilt inn på plate en rekke ganger, blant annet med Fanny Elsta og Karsten Ekorness. Rune Larsen, duoen Wenche Marthinsen og Kjell Fjalsett og gruppen ”De syngende husmødre” har også spilt den inn. Året etter at han skrev ”Jeg har vandret med Jesus”, skrev David Welander sin mest kjente sang, nemlig ”Navnet Jesus blekner aldri”. Nils-Petter Enstad, KPK Bamble Menighetsblad 05-2012


Bibeltekster i fokus på Stathelle

- Hvordan kan vi tro uten bevis? Går det an å være sint på Gud? Hvordan vil vi se ut i himmelen? Blir vi som Jesus? Spørsmålene er mange når 16 godt voksne damer samles til samtale om søndagens tekster i Stathelle kirke. I bakgrunnen minner maleriet av nattverdsmåltidet om Jesus, troens opphavsmann. Dramatiske tekster Irene Sandvik er kveldens gruppeleder. Tekstene er dramatiske og handler om oppstandelse fra de døde og et liv etter døden. Det dreier seg om enker som er fortvilet over sønnenes død, og som opplever miraklet at guttene blir levende igjen. Profeten Elias trygler Gud, og han vekker opp sønnen til enken i Sarepta. Jesus synes inderlig synd på enken i Nain, og viser sin makt ved å gjøre et under. Og folket ble grepet av ærefrykt og lovpriste Gud. Men ikke mange opplever under, er gruppa Bamble Menighetsblad 05-2012

Tekstsamtalene i Stathelle kirke foregår annenhver onsdags kveld fra kl. 19.00. Se datoene på s. 3. (Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje).

enige om. Utfordringen er å tro uten å se, noen ganger også til tross for at vonde ting skjer. Gud tåler at vi er sinte på han, men ofte ser vi at det som skjedde var til det beste likevel. Den som tror har et håp om evig liv. - Når vi har dette håpet er det ikke så ille å bli gammel!

Hva trenger mennesker i sorg? Dette skal Berit Okkenhaug, prest ved sjelesorginstituttet Modum Bad, snakke om på et møte i Østre Porsgrunn kirkestue,1. november kl. 19. Det blir også en presentasjon av program og gruppeledere for «Samtalegrupper for mennesker i sorg», som starter opp i februar 2013. Det blir et gratis tilbud for alle. 13


Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Telefon 35 51 64 10 E-post post@wera.no

STATHELLE Tlf.: 35 96 36 80 Fax: 35 96 36 81

Stathelle Auto AS Dronning Margrethesvei 3, 3960 Stathelle Tlf.35968895 • Mob.90614666 E-mail knutv@stathelleauto.no • www.stathelleauto.no

MALERMESTER

3960 STATHELLE

91 70 05 75

Tlf 35 96 04 82 finmark@online.no www.kiosterud.no

Stokkevannet industriområde - over Europris www.skagerakit.no Tidl. Neptun Allianse

14

Bamble Menighetsblad 05-2012


E

Bamble Menighetsblad 05-2012

15


Prestegården - drama i flere akter De siste restene av grunnmuren til forpakterboligen fjernes i september. Nå skal det bli plen på hele tomta. (Foto: Jan Fredrik Vinje)

Bamblingene lurer på hva som skjer og har skjedd i prestegården. Det har utviklet seg til et drama i mange akter. Her er de viktigste: Sokneprest Storaker flyttet til pensjonistboligen i Ekstrand i januar. Da var alt avklart med OVF (Opplysningsvesenets fond, som eier og forvalter prestegårdene) om oppussing både av forpakterboligen og presteboligen for at alt skulle stå klart til den nye soknepresten etter sommerferien. Så kom kontraordre. Fondets renteinntekter var for lave. Prestegården kunne ikke ferdigstilles før i 2013, men forpakterboligen kunne tas omgående og bli midlertidig bolig for soknepresten. Etter nøyere besiktigelse ble den vurdert som så dårlig at det ville være billigere å bygge ny. Huset ble brent ned ved en brannøvelse, og murene slått ned. Isolasjon og nye ringmurer ble støpt og vann og kloakkrør kom på plass. I Sverige ble ferdighus i sveitserstil bestilt.

Men et lederskifte i OVF sørget nå for ny kontraordre. Forpakterboligen skal ikke gjenreises, nye murer og rør fjernes, jord hentes og hele tomta tilsås som plen. Dette arbeidet ble avsluttet i september. Den nye soknepresten er nå plassert i den fraflyttede prestegården i Kragerø. Der blir han boende til mai måned, når første etasje i prestegården i Bamble antas ferdig. Om det er en forsvarlig løsning for en småbarnsfamilie gjenstår å se. For da skal en gå i gang med fjerning av gamle råteskader og etterisolering av andre etasje. Bamblingene undrer seg både over pengebruken og over at bispedømmet ikke har klart å leie en midlertidig bolig i ett av de tre sokna han skal arbeide i! A.J.L. Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821, og er en av landets største grunneiere. Avkastningen skal i følge loven ­tilgodese kirkelige formål. Hoved­kontoret ligger i Oslo.(wikipedia.no)

Frist for stoff til menighetsbladet nr. 6/12 er 9. november

Bamble Menighetsblad Nr 5 – 2012  

Bamble Menighetsblad nr 5 – 20012 har kommet ut med nytt om hva som skjer i Herre, Bamble og Stathelle menighet. Les mer i Bamble Menighetsb...

Bamble Menighetsblad Nr 5 – 2012  

Bamble Menighetsblad nr 5 – 20012 har kommet ut med nytt om hva som skjer i Herre, Bamble og Stathelle menighet. Les mer i Bamble Menighetsb...

Advertisement