Page 1

NR. 3 – 2012

www.bamble.kirken.no

s. 8


Når livets krefter våkner Våren og forsommeren er en fin tid her nord, ikke sant? Livets krefter tar over. Det som har ligget i dvale en lang vinter våkner på nytt til liv. Et under hver vår!

H

an sender sitt ord og smelter det frosne”, står det i Salme 147, 18, svensk oversettelse. ”Han sender sitt ord og alt smelter”, står det i den nye, norske oversettelsen. Her er noe som hjelper mot det som er dypfryst i livene våre, dere! Jeg er blitt deltidssvenske med boplass her i Bamble, men òg i Värmland. Den første søndagen i mai var mannen min og jeg på vårgudstjeneste i Brattfors kirke i Filipstad. Vi erfarte at gleden over ”nytt liv av daude gror” var like stor hos broderfolket som hos oss. Det som har vært stivfrossent, smelter. Varmen og lyset i vårdagene tiner og gir nytt liv både til naturen og til menneskers vinterfrosne, kalde sinn.

B

itterhet. Selvmedlidenhet. Ingen-erglad-i-meg-følelser ble møtt av varmen fra en evig kjærlighet også inne i denne kirken. ”Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare”. Jer. 31,3 ”Med evig kjærlighet…” Du var elsket og påtenkt lenge før verdens grunnvoll ble lagt. Elsket- før du ble skapt. ”… derfor lar jeg min miskunn mot deg vare…”

Unni-Lisbeth Sørensen Kleiven

Det er ikke prestasjoner eller æres­bevis­ ninger som gir oss Guds kjærlighet. Det er hans ”miskunn”. Hans aldeles ufortjente miskunn!

I Bamble kirke har vi ofte sunget salmen

på nr 582: ”Lat din kjærleik få trengja seg inn slik at han kan forandre mitt sinn”. En med gjennomstungne hender kommer imot oss. Han løfter av og bærer vekk skrotet. ”Det gamle er blitt borte, se, det nye er blitt til”. 2. Kor. 5,17 ”Han som tar bort verdens synd er den samme som døper i Den Hellige Ånd”. Joh.1,33 Han lar åndens varme vind tine dine stivfrosne, gamle minner slik at du kan gå videre med glede i livet ditt og blomstre slik du var ment til.

J

eg så en plakat her om dagen: ” Let your past make you better, not bitter”. Be om at du må få se hvordan du kan bruke dine erfaringer; både de lyse, gode og varme, og de mørke, kalde og frosne; de du helst skulle vært foruten, til å vokse på for utvikling videre i livet ditt denne sommeren. God sommer! God vekst!

Forsidebilde: Turid Thomassen (t.v.) og Berit Prestvik trives på hattetreff i Stathelle kirke. Se også s. 8. (Foto: Anna Pauline Asdal) 2

Bamble Menighetsblad 03-2012


Det skjer i Bamble OLSOKGUDSTJENESTE 29. JULI Igjen blir Olavskirkeruinen rammen for Olsokfeiringen. Siden det er søndag starter vi kl 17.00. De medvirkende blir: - Bamble musikkorps. - Bamble bygdekvinnelag. - Forsangere ledet av Anne Nordstoga. - Marit Fadum Storaker leser fra sin nyutgitte bok. - A. J. Lund er liturg og predikant. Ta med stol. TEMAVANDRING - VEIEN VIDERE Når sorgen og krisen rammer oss, hva med veien videre? På Stathelle 5. mars i år fikk vi spennende innblikk i ulike historier, formidlet av diakonene Eilev Erikstein og Ivar Solbu som sammen har skrevet boken: «Med andre ord». Vi i diakoniutvalget tar et skritt videre og innbyr til temavandring, åpent for alle, mandag 20.august kl.18.00. Vi går «vannveien» fra Bamble kirke til Vinja, - det tar ca ½ time ved vanlig gange. Ord til ettertanke underveis. På Vinja samles vi rundt bålet i gapahuken til Kløvsgård med medbrakt niste og drikke. For dere som ikke orker å gå, kjører vi fra kirken til Vinja. For mer informasjon, ring menighetskontoret tlf.: 35966992. Bamble diakoniutvalg vil følge veien videre med ny temakveld i Stathelle kirke mandag 1. oktober v/Eilev og Ivar.

Bamble Menighetsblad 03-2012

AKSJONSDAG STATHELLE KIRKE 25. august blir det igjen markedsdag ved Stathelle kirke. Inntektene går til nye kirketekstiler og til å sikre ungdomsprewststillingen. Hvis ikke gaveinntektene øker blir det siste høst vi har ungsomprest. Les mer om aksjonsdagen på s. 12. Taizè-gudstjeneste - Stathelle Søndag 5. februar ble det avholdt Taizègudstjeneste i Stathelle kirke. Konfirmantene Christine, Marita og Kristin hjalp til med lystenningen under gudstjenesten. Neste Taizè-gudstjeneste i Stathelle kirke blir søndag 11.november kl.18.00. Hjertelig velkommen!” «HATTETREFFF» - STATHELLE KIRKE “Debora Due” Stathelle kirkes samlingssted for damer i alle aldere. Vi har stor sans for hatter i alle farger og fasonger! Her er det plass til flere damer, men husk: hatt er et must ! “Debora Due” har formiddagstreff onsdager annenhver mnd. Neste samling blir 5. sept. kl. 11.00. Les mer om Deborah Due på s. 8 NY LEDER I FELLESRÅDET Vidar Moe har sluttet som leder av Bamble kirkelige fellesråd. På siste møte ble han takket for sin store innsats her de siste årene. Lars Anderas Gjerstad ble valgt til ny leder. Vi ønsker han velkommen og lykke til med vervet.

3


Slutter etter 30 travle år - men blir i B Marit og Kjell Storaker trives godt i huset sitt på Eik-Asvall. Kjell (69) blir nå pensjonist på heltid, men er åpen for frivillig innsats om han blir spurt. - Jeg håper ikke jeg har tatt på meg prestekjolen for siste gang! Marit, (59) i august, slutter i jobben som trosopplæringsleder, men fortsetter som lærer.

- Det har vært travle, men gode år, som vi ser tilbake på med takknemlighet. Vi har møtt veldig mange hyggelige mennesker, og synes vi har opplevd Guds velsignelse.

- Prestegården var et flott sted både for barn og voksne, og vi har trivdes veldig godt der, forteller Marit. Men det var ikke bare en bolig. Her var det mange kontorer for kirkens ansatte, og ulike samlinger for komiteer og foreninger.

Marit og Kjell Storaker avslutter i disse dager 30 års arbeidsinnsats i Bamble. Ingen annen prestefamilie har vært her så lenge. - Det betyr at vi har funnet oss godt til rette både i Prestegården og med folk i bygda. Å være prest er mer en livsstil enn en jobb. En må være disponibel til enhver tid. Det har også vært dager og netter med bekymringer, men det som står igjen er de gode minnene. De kom fra Borre, der Kjell var res. kap. i 11 år. Med på lasset til Bamble var 3 år gamle Kjetil og Audun, som kom til verden et halvt år etter. Et par år senere ble Kristin født.

Bygde opp medarbeiderstab - Vi hadde også Olsok-stevne i prestegårdshagen i mange år. Et år regnte det, og vi hadde 150 mennesker inne i huset! minnes Kjell. Som nyansatt sokneprest så han mange utfordringer i menigheten. En av dem var å bygge opp en stab av medarbeidere for å løse de mange oppgavene. Etter hvert ble det både sekretær, kirkeverge og diakoner, og alle hadde kontorer i Prestegården. - Det var mye aktivitet, vi hadde et uvanlig godt fellesskap og det har bare blitt bedre med årene.

4

Bamble Menighetsblad 03-2012


Bamble I 1992 ble menighetshuset bygd med stor dugnadsinnsats. De nye lokalene ga nye muligheter for menighetsarbeidet, og dessuten kontorplass til staben. Men i Prestegården ble det plutselig veldig stille... - Menighetshuset har vært svært mye brukt til både store og små arrangementer. I dag er det vanskelig å tenke seg situasjonen uten dette huset, understreker Kjell. Lærer og trosopplæringsleder Marit har ikke vært noen tradisjonell prestefrue. Hun var i mange år lærer på ungdomstrinnet i Bamble. Etter hvert tok hun en mastergrad i Kristendomskunnskap, og fikk jobb ved Porsgrunn videregående skole, hvor hun fortsatt jobber. Men hun har de siste 6 årene også vært leder for trosopplæringen i menigheten, «Den store fortellingen». - Vi begynte med dåpsopplæring allerede i 1994, men gjennom trosopplæringsreformen i 2006 fikk vi penger til en halv prosjektstilling. Dette var et nybrottsarbeid for barn i alderen 9-11 år, og vi måtte prøve oss fram, minnes Marit. Etter hvert fikk hun mye erfaring med dette arbeidet, og var også veileder for andre menigheter som startet noe tilsvarende. - Møtet med barna er spennende. Vi kan sitte rundt et bål, jeg forteller historier fra Bibelen og de lytter med hele kroppen. Dette er gylne øyeblikk! Trosopplæringen satte etter hvert også sitt preg på gudstjenestene. Grupper av barn sang og danset, Marit bidro med bibelfortellinger, og det ble familiegudstjenester som mange vil huske. - Dette samarbeidet med Marit har betydd mye for min prestetjeneste. Vi har dratt lasset sammen både i ekteskapet og i menighetsarbeidet, slår Kjell fast. Bamble Menighetsblad 03-2012

Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje

- Arbeidssom og lojal - Kjell er arbeidssom, pliktoppfyllende og ekstremt lojal mot kolleger og medarbeidere. Han har stort mot til å stå på for det han vil! Arne Jørgen Lund, nå sokneprest i Stat­ helle, hadde vært res.kap. i Bamble i 8 år da Kjell og Marit flyttet inn i Preste­­ gården. - Kjell og jeg er veldig forskjellige. Men selv om vi ikke alltid har vært enige, har jeg blitt møtt med stor respekt og tillit. For å si det rett ut: Han har tålt mine forskjellige krumspring! Han er en veldig god og samvittighetsfull kollega. - Selv om mange har bidratt, har jeg også lyst til å nevne at Kjell forlater stillingen med 4 velholdte kirkebygg i sognet. Det er ikke alle steder det står så bra til! Som de fleste har oppdaget har Arne ofte en spøk på lur. At Kjell også har humoristisk sans er ikke så åpenbart. Men jeg fikk erfare det en morgen for mange år siden. Kjell ringte og fortalte at klokkene i Bamble kirke var blitt stjålet. Jeg lurte på hvordan tyvene hadde fått klokkene ned, men svaret var så tilforlatelig og troverdig at jeg gikk på kroken. I det vi skulle avslutte sam­­ talen, kom det: - Ja, og så er det jo 1. april i dag! Arne J. Lund ble lurt til å tro at kirkeklokkene var blitt stjålet.

5


42 år og 6 måneder etter

28. desember 1969 ble jeg ordinert til prest i Kristiansand domkirke. Mange og lange studieår var over og foran lå spennende og ukjente arbeidsår som prest. Med kall fra Gud og kirken begynte jeg på den lengste delen av livet mitt. Med iver og innsatsvilje gikk jeg til verket.

F

ørtito år og seks måneder. Etter tusener av gudstjenester, dåp, konfirmanter, begravelser, møter, samtaler, kontortider, prekenforberedelser og besøk til mennesker i sorg og glede er tjenesten som sokneprest over. Pensjonisttilværelsen venter! Det føles rart og uvirkelig. Engang prest, alltid prest? Noen små vikariater eller tjenester i kirken kan det nok bli etter hvert ved behov, men likevel må jeg konstantere at yrkeslivet er over. Det sies at det skal være bra å være pensjonist. Får håpe det er sant.

M

ye i prestetjenesten har forandret seg med årene. Å jobbe tre helger i måneden er storveis i forhold til de første årene med fri bare fire uker om sommeren. Kontortid med jakke og slips er byttet ut med genser. Skrivemaskin og blåpapir er havnet på museum. Er det tredje eller fjerde generasjon PC vi bruker til de fine dataprogrammene våre? Embetsmann og pipekrage forsvant. Herr sokneprest og sokneprest Storaker er blitt til Kjell. På mange måter er det gode forandringer. Jeg tror det er bra at 6

Prestens hjørne

man nå mindre blir vurdert etter stilling, men etter den man er og hva man står for. Et medmenneske på troens vei. En tjener i menigheten. En veileder i spørsmål om tro og tvil. En som planter og vanner, mens Gud gir vekst.

Jesus Kristus er fortsatt Kirkens Herre,

og kirkens tjenere er satt til å følge ham. Gleden ved å forkynne det gode budskap som gir håp både i liv og død, den er like sterk som før. Gleden over å sitte ansikt til ansikt med mennesker i samtale om livets viktigste spørsmål oppleves dag etter dag. Gleden ved å jobbe sammen i team med gode medarbeidere, den gir styrke og utholdenhet i motgang og vanskelige stunder. Tross alle forandringer er budskapet uforandret og prestetjenesten den samme.

J

eg er takknemlig for det jeg har opp­ levd. Tankene går til gode kollegaer og medarbeidere i staben. Dere har alle betydd så utrolig mye for trivsel og fellesskap. At tre av oss har jobbet sammen i hele tretti år er enestående. Takk Arne og Jorun! Flotte menighetsråd og mange trofaste, frivillige medarbeidere gir tid og krefter i menigheten. Jo, det er mye å være takknemlig for! Til slutt: Håper vi ses på avskjedsgudstjenesten 10. juni kl. 18.00 i Bamble kirke. Kjell Storaker

Bamble Menighetsblad 03-2012


SØNDAG ER 2. søndag i treenighets­ tiden, 10. juni: Salme 67,2-6 Gal 3,23-29 Apg 8,26-40 Bamble kirke kl. 18.00: Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Kjell Storaker. Sang og musikkinnslag ved Lovsangsgruppa, Silje Aspeflaten og Tommy Roen. Etterpå innbys alle til avskjedsfest i menighetshuset.

5. søndag i treenighets­ tiden, 1. juli: Ordsp 7,1-13 1 Kor 3,1018 Matt 7,21-29 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

3. søndag i treenighets­ tiden, 17. juni: Jes 50,4-5 Rom 8,28-30 Joh 1,35-51 Herre kirke kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste. Lund. Gautefall fjellkirke kl. 12.00: Gudstjeneste. Samling for menighetene i prostiet.

7. søndag i treenighets­ tiden, 15. juli: Ordsp 30, 7-9 1 Tim 6,17-19 Luk 19,1-10 Stathelle kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.

4. søndag i treenighets­ tiden, 24. juni: Jos 24,19-24 Ef 2,1-10 Matt 16,24-27 Bamble kirke kl. 12.00. Merk tiden! Gudstjeneste. Lund. Stathelle kirke kl. 10.00. Merk tiden! Gudstjeneste. Lund.

Aposteldagen/6. søndag i treenighets­tiden, 8. juli: Jer 1,4-10 Apg 20,24-32 Matt 16,13-20 Herre kirke kl. 11.00: Gudstjeneste.

8. søndag i treenighets­ tiden, 22. juli: 2 Mos 36,2-7 2 Kor 8,9-15 Mark 12,37b-44 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Olsok, søndag 29. juli: 5 Mos 30,19-20a 2 Kor 4,6-11 Luk 9,23-26 Bamble kirke / Olavskirken kl. 17.00: Friluftsgudstjeneste i kirkeruinen. Lund. Bamble musikkorps.

Bamble Menighetsblad 03-2012

Forsangere. Ta med stol. Kirkekaffe ved Bygde­ kvinnelaget. 10. søndag i treenighets­ tiden, 5. august: 1 Mos 50, 14-21 2 Kor 13,11-13 Matt 18,21-35 Herre kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund. 11. søndag i treenighets­ tiden, 12. august: 2 Mos 20,1-17 Gal 5,1-6 Mark 2,23-28 Stathelle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund. 12. søndag i treenighets­ tiden, 19. august: Jes 49,13-16 2 Kor 9, 1-8 Luk 8,1-3 Bamble kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund. 13. søndag i treenighets­ tiden, 26. august: 2 Krøn 1,7-12 Ef 4,11-16 Luk 12,41-48 Herre kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Stathelle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste. Lund.

7


Festlige damer og morsomme hatter

- Damer og hatter er en festlig sak, sier Anne Bjørg Arntzen Hun er diakon og initiativtaker til «Deborah Due», et fast sosialt treff i Stathelle kirke. Stikkordet er hatter - i alle fasonger og farger. - Jeg fikk ideen etter at den nye kirken ble innviet i fjor vinter. Møtte noen flotte damer på kafé. De var ute for å treffes og lufte hattene sine. Vi snakket om at dette kanskje kunne være noe flere var interessert i, og da jeg foreslo et treff i kirken var damene helt med. Det kom 28 på den første samlingen i februar. Damene strømte til med hatter som de fant på loft og i kott, forteller Anne Bjørg entusiastisk. Navnet Deborah Due har en klar symbolikk. Deborah er navnet på en sterk kvinne i Bibelen, som var profetinne og dommer i Israel. Duen er symbol for fred. 8

Anne Bjørg Arntzen, klar til å dra på hattetreff. - Det passer vel med noe lyst og sommerlig nå, mener hun. (Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje).

Føler seg hjemme - Formålet er å skape et fellesskap hvor kvinner føler seg hjemme. Vi har et måltid sammen, et ord for dagen og mye sang og musikk. Marit Rike er fast pianist. Det er åpent for at alle kan bidra med noe, og ansvaret for arrangementene går på rundgang. Hit kommer det også mange som aldri ellers går i kirken. Hattedamene samles annenhver måned, men i juni skal de også på tur sammen. - Vi skal besøke en hattedesigner på Nøtterø, noe som på fint heter modist. Hos «HatteBjørg», som hun heter, blir det sikkert mulig å bestille nye varianter av dette hodeplagget. Kanskje det kan komme på moten igjen, undrer Anne Bjørg Arntzen. Neste «hatte-treff» er 5. september. Bamble Menighetsblad 03-2012


Slekters gang Bamble Døpte Adrian Elvik Ballestad Thea-Sofie Lyngmo Karlsen Anne Marita Simonsen Michael Fabregas Breien Thea Rørholt Flåten Elise Haugstvedt Christian Lucas Wissestad Krogsgård Olav Einarson Waag Kevin Lofstad Boda Halvor Kimerud Bergsvand Fiona Elise Benton Elea Grundsund-Låbbe Døde Arnt Emanuel Eek Svein Øyvind Jensen Hans Øyvind Nenseth Tordis Bruserud Martin Kaasa Nelly Anunda Myrland Berit Anna Schei Larsen Vigde Henriette Lørby Fluer Thorleif Vikre

Trude Allis Nygaard KjellGulliksen Helene Akseth Larsen Tommy Heimdal Janne Merethe Rørdal Rørmark Kjetil Wissestad STATHELLE Døpte Veronika Rørholt Døde Magnhild Lukassen Kaare Frømyr Marie Louise Aaby Herre Døpte Alba Byfuglien Onsager Frida Gressmyr Svensson Robin Solstad Hermine Hansen Mathisen Døde Åse-Marit Andresen

Vellykket lovsangskveld i Stathelle kirke Lørdag 12. mai arrangerte ungdommene lovsangskveld i Stathelle kirke. 60 men­ nesker i spredt alder sang norske og engelske lovsanger sammen. Sangen ble ledet av et godt lovsangsband fra Stathelle kirke og Livets Vann. Stian

Bamble Menighetsblad 03-2012

Hansen talte om å ha et mer bevisst forhold til hvem vi er og hvordan vi opp­ fører oss i forhold til vår tro. Etter møte inntok vi bordene dekket med frukt og is. Vi satser på å arrangere 2 lov­sangskvelder til høsten. Vi gleder oss! Bård og Stian

9


DEN NORSKE KIRKE Bamble prestegjeld Bamble – Herre – Stathelle www.bamble.kirken.no Menighetskontor: Europav. 472, 3960 Stathelle Kontor: Man, tirs og torsdag – kl. 9.00 – 14.00 Tlf.: 35 96 69 90 Fax: 35 96 69 91 E-post: kontoret@bamble.kirken.no Sokneprest Kjell Storaker, Bamble prestegård, Asvallveien 59, 3960 Stathelle, Tlf.: 951 21 831 Kontortid: Tirsdag kl. 9-11 Tlf.: 35 96 69 94 E-post: kjell.storaker@bamble.kirken.no Sokneprest Arne J. Lund Det Grasmyrv. er vi som11, trykker Bamble Menighetsblad! Nordre 3960 Stathelle Tlf.: 35 96 02 58, Mobiltlf. 954 89 650 Kontor: Tlf.godt 35 96tilbud 69 93på trykksaker: Ta Torsdag kontakt9-11 for et E-post: arne.j.lund@bamble.kirken.no Telefon 35 51 64 10 E-post post@wera.no Ungdomsprest Bård Haugstvedt Sivs vei 1, 3960 Stathelle – Tlf.: 996 91 824 E-post: baard.haugstvedt@bamble.kirken.no Diakon Inger M. Håland – Tlf.: 35 96 69 92 Anne Bjørg Arntzen – tlf.: 901 54 011 Unni Bamle – tlf.: 976 30 819 Trosopplæringsleder: Marit Fadum Storaker Tlf: 909 97 408 E-post: marit.fadum.storaker@bamble.kirken.no Organist Jan Staudt Priv.tlf.: 35 60 02 65 / 911 00 291 Organist Anne Nordstoga Mobil tlf: 922 40 857 Sekretær: Jorun Kristiansen Tlf: 35 96 69 90 Bamble kirke – Tlf.: 35 96 69 97 Kirketjener Roy V. Finmark Tlf.: 934 31 353 Herre kirke – Tlf.: 35 96 64 14 Kirketjener Stein Amundsen Tlf.: 35 54 53 64 / 909 34 841 A Stathelle kirke – Tlf.: 35 96 16 55 Kirketjener Jeff Lyons Tlf.: 35 96 13 58 / 951 10 814 Eik Kirkegård – Kirkegårdsarbeider: Jeff Lyons Tlf.: 951 10 814 Kirkeverge – Astrid Gundersen Kontor: Torvet, Langesund, tlf: 35 96 52 81 Mobil tlf: 92 26 93 21 E-post: astrid.gundersen@bamble.kommune.no Økonomikonsulent – Jorunn M. Werswick Tlf: 35 96 52 82 E-post: jorunn-m.wersvik@bamble.kommune.no Redaksjonskomité: Trykk: Jan Fredrik Vinje 35 97 40 93 Reklamehuset Wera Arne J. Lund 35 96 02 58 3901 Porsgrunn Kjell Storaker 35 96 69 94 Tlf. 35 51 64 10 Annonseansvarlig: Lisbeth Sternly tlf. 91 78 14 86, e-post: liffy@online.no Kasserer: Audun Skår tlf. 916 02 527 Gaver til menighetsbladet: 2601.30.22738 Utgivere: Bamble, Herre og Stathelle Menighetsråd 10

A

STATHELLE

Tlf.: 35 96 36 80 Fax: 35 96 36 81

Tlf: 35 96 31 00

35 96 05 63 Stathelle – 35 97 36 62 Langesund

Brotorget – Telefon 35 96 64 77

STATOIL SERVICE E-18

3960 Stathelle, Tlf.: 35 96 85 80

Bamble Menighetsblad 03-2012

35 9


Bamble Menighetsblad 03-2012

11


Takk til Jorun

Jorun Kristiansen har vært sekretær på prestekontoret i 30 år.

Vi hadde bare bodd to – tre måneder i Bamble da en stilig dame ringte på i prestegården og presenterte seg som Jorun Kristiansen. Det var den nye kontorsekretæren, ja den første og eneste vi har hatt. Vi startet omtrent samtidig, Jorun, og vi slutter omtrent samtidig. Du har vært 30 år i jobben og går nå over i pensjonistenes rekker. På vegne av hele staben av ansatte vil jeg takke for samarbeid, fellesskap og vennskap. Jorun er den som tar imot folk som henvender seg til menighetskontoret. Stemmen i telefonen og ansiktet ved inngangen. Hun er den som har oversikt og orden på papirer og avtaler. Hun skriver attester, annonserer, arkiverer og fører kirkebøkene både digitalt og med sin vakre håndskrift. Hun hjelper menighetsrådene og medarbeiderne. Hun er et sosialt samlingspunkt på kontoret og ordner opp i nesten hva det skal være. Hun kjenner folk i Bamble, og hun har oversikt over de gamle slektene. Det kommer godt med enten det skal sendes ut innbydelse til gullkonfirmanter eller det skal gis råd til slektsforskere. De første 10 årene lå kontoret i prestegården, de 20 siste i menighetshuset. I starten var vi få ansatte, nå er vi ganske mange. Vi vil takke en god medarbeider som vi setter umåtelig stor pris på. Kjell Storaker 12

Aksjonsdag på Stathelle 25. august blir det igjen markedsdag ved Stathelle kirke. Menighetsrådet får mange tilbakemeldinger om hvor fint det har blitt både i og rundt kirken. Det gleder oss. Utbyggingen er ferdig men det gjenstår ting både på utsmyknings og utstyrsiden. Og med knappe offentlige budsjettmidler er det fortsatt behov for gaver og dugnadsinnsats. Av Stathelle pensjonistforening har vi fått 10.000 kroner til ”Salmebokvogn”, og 15.000 kroner fra en anonym giver. Vi takker! Nye kirketekstiler Til kirkens 50-årsjubileum i 2014 planlegges nyanskaffelser av kirkens tekstiler. Det lille vi har er utslitt og utstyr i kirkeårets 4 farger har vi aldri hatt. Nå har vi muligheten. Enda viktigere blir det framover å sikre lønngrunnlaget for ungdomspreststillingen. Hvis ikke gaveinntektene øker blir det siste høst vi har ungdomsprest. Du skjønner tegningen. Vi trenger lopper og auksjonsgjenstander. Vi trenger nye basargevinster og dugnadshjelpere. Torsdagskvelden monteres loppetelt, Arnulf har alt meldt seg med traktor. Fredagskvelden klargjøring og lørdag gjennomføring og rydding. Slik leverer du Det forenkler mye om du kan levere selv fra kl 18.00 på fredagskvelden. Men vi kan også hente og forhåndslagre i kirkekjelleren. Kontakt en av de ansatte eller en i menighetsrådet for nærmere avtale. Kirkekontorets telefon – 35966990- kan også benyttes. Hvitevarer og bildekk får vi ikke omsatt. Kanskje vi får omsetningsrekord i år!

Bamble Menighetsblad 03-2012


Misjon, mosjon - og bading

«Mosjon for Misjon» er en gruppe spreke damer som har valgt en litt annerledes form for misjonsforening. Istedenfor å ha møter og drikke kaffe inne, tar de kaffen med seg på termos, kollektpenger i lomma, og så går de tur. Like over påske endte turen i en badestamp ved Vinja. (Foto: Jan Fredrik Vinje)

«Den store fortellingen» på tur

27. – 28. april reiste 35 barn fra 4. til 6. klasse pluss ledere på tur til Gautefall fjellkirke. Denne siste helgen i april har blitt fast turhelg for Den store fortellingen, som er del av trosopplæringen i Bamble. I år var temaet David. Her er det spennende og variert fortellingsstoff å øse av. Bildet viser gjengen på fjelltur med saft og nybakte boller. (Foto: Marit Fadum Storaker) Bamble Menighetsblad 03-2012

13


Det er vi som trykker Bamble Menighetsblad! Ta kontakt for et godt tilbud på trykksaker: Telefon 35 51 64 10 E-post post@wera.no

STATHELLE Tlf.: 35 96 36 80 Fax: 35 96 36 81

Stathelle Auto AS Dronning Margrethesvei 3, 3960 Stathelle Tlf.35968895 • Mob.90614666 E-mail knutv@stathelleauto.no • www.stathelleauto.no

MALERMESTER

3960 STATHELLE

91 70 05 75

Tlf 35 96 04 82 finmark@online.no www.kiosterud.no

Stokkevannet industriområde - over Europris www.skagerakit.no Tidl. Neptun Allianse

14

Bamble Menighetsblad 03-2012


E

Bamble Menighetsblad 03-2012

15


NAV og diakoner hjelper rusmisbrukere

Et unikt samarbeidsprosjekt mel­ lom NAV og kirkens diakoner er nå i gang i Bamble. Det dreier seg både om å forebygge rusproblemer blant ungdom og hjelpe dem som allerede er avhengige. - Grenland har mange av de samme utfordringene som storbyene, bl.a. mange husløse og mye rusproblemer. Vi må bare forberede oss på at disse problemene vil øke, sier Stian Hansen. Han er selv tidligere rusmisbruker og kjenner miljøet fra innsiden. Nå er han heltidsansatt i NAV og jobber tett med Anne Bjørg Arntzen og Unni Bamle, to av kirkens diakoner, under mottoet: «En utstrakt hånd». Blant konfirmanter og elever - Vi jobber forebyggende med 130 kon­ firmanter, og besøker alle 10. klasser i ungdomsskolen. Der fokuserer vi på temaet «Konsekvenser av valg». Vi be­ søker også videregående skoler sammen med representanter for politiet, forteller

Diakon Anne Bjørg Arntzen (t.v.), Stian Hansen fra NAV og diakon Unni Bamle arbeider tett for å forebygge rusmisbruk og hjelpe dem som har blitt avhengige. (Tekst og foto: Jan Fredrik Vinje)

Hansen. Selv fikk han et nytt liv etter en kristen omvendelse, og bruker også disse erfaringene i rusarbeidet. Prosjektet samarbeider tett med Bamble kommunes rusteam, og ungdom som ønsker å bli rusfri får hjelp til å komme inn på private rusinstitusjoner. - Det er viktig å understreke at vårt arbeid er et tillegg til det offentlige hjelpe­ apparatet, og vi har samarbeid både når det gjelder rus og psykiatri, sier diakon Anne Bjørg Arntzen. - Det er noen som ikke greier å ta tak i eget liv. Vi vil være til stede for dem, ut fra Bibelens ord om at «Du skal elske din neste som deg selv». Samarbeidsprosjektet med NAV var­er ut 2014, og ble presentert på en Felles­ skapskveld på Menighetshuset før påske.

Fist for stoff til menighetsbladet nr. 4/12 er 3. august

Bamble Menighetsblad Nr 3 – 2012  

Bamble Menighetsblad nr 3 – 20012 har kommet ut med nytt om hva som skjer i Herre, Bamble og Stathelle menighet. Les mer i Bamble Menighetsb...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you