Page 1

Nummer 5 • januari 2012

Succes van een verloren pitch • • Het nieuwe werken • kleine huisstijlen →


2

inhoud

balyon.com.januari.2012

6

4 | Links, nieuws en gadgets

Een kleine greep uit de recente ­ontwikkelingen bij Balyon, wat ons ­bezighoudt en inspireert.

6 |Flexibel Werken!

SZW toolbox

8 |  Succes van een verloren pitch!

Gertenaar communicatie, partner in tekst

15 | Schoolboek Jeugd Eerste Hulp

8

Geïllustreerd door Aad

15 |

Een wereld van verschil!

Restyle van een magazine

17 |

Het belang van huisstijl

20 |

Mooi werk

25 jaar personeelsbladen

15 Colofon Balyon grafisch ontwerp Concept, tekst, ontwerp, dtp, ­illustraties, redactie, eindredactie en fotografie. Balyon.com is een relatie­ magazine van Balyon grafisch ontwerp en verschijnt 4 keer per jaar. Wilt u voortaan ook

balyon.com GRATIS ontvangen? Stuur een e-mail aan: maarten@balyon.com of schrijf u in via onze website: www.balyon.com Disclaimer Balyon.com beoogt het versprei­ den van kennis, nieuws en human

interest verhalen die gerelateerd zijn aan Balyon grafisch ontwerp. Hoewel bij het uitgeven van deze publicatie de grootste zorg is betracht, kan het zijn dat er onjuistheden worden vermeld. De redactie betreurt dat, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele

­gevolgen van het handelen van derden, in navolging van de infor­ matie zoals vermeld in ­balyon.com. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever.


januari.2012.balyon.com

3


4

balyon.com.januari.2012

Eerste Hulp aan kinderen Het nieuwe ontwerp voor de uitgave Eerste Hulp aan kinderen is gedrukt! Het oorspronkelijke ontwerp dateerde uit 2003 en was toe aan een update. Het Oranje Kruis heeft ons ditmaal niet alleen ingeschakeld voor het grafisch ontwerp, maar ook voor de omslagfotografie.

De leeuw is los!

Efficiënt grafisch plan

We blijven graag up-to-date en hebben daarom de sprong gemaakt naar het nieuwste besturingssysteem van Apple: Mac OS X Lion.

“Als je kijkt naar het ontwerpproces, dan verliep dat perfect. Rob is naar Het Oranje Kruis gegaan voor de foto­ grafie, terwijl Aad zich boog over het grafisch ontwerp. Daarvoor hadden we al een grafisch plan klaar voor het omslagontwerp. Bijzonder efficiënt,

 www.apple.com/nl/ macosx/

doordat we vormgeving en fotografie in huis hebben”, blikt Maarten terug. De uitgave is in alle opzichten ver­ beterd. We hebben de leesbaarheid aanzienlijk verhoogd en zijn nog ef­ ficiënter omgegaan met de marges. Het Oranje Kruis was erg enthousiast over onze bijdrage.   bit.ly/ptKbu7

Lichtbak

Inkling!?

Steeds meer klanten maken met g ­ rote tevredenheid gebruik van het illustratietalent van Aad. Waarbij stijl makkelijk kan worden aangepast aan de uiting en doelgroep.

Wacom® heeft met Inkling een nieuw product op de markt. Deze digitale schetspen geeft u de mogelijkheid om op elk soort papier te schetsen, waar­ bij elke getekende streep elektronisch wordt opgeslagen. tm

Digitaal “Alles digitaliseert, ook het tekenpro­ ces. Het heeft grote voordelen, denk alleen al aan de undo-optie. Daar kan een gum niet tegenop! Bovendien besparen we op papier, wat goed is voor het milieu.”, zegt Aad.

Handwerk Toch blijft handwerk bij veel opdrach­ ten deel van het proces. Aad: “Met name het inkten van de lijnen is voor mij moeilijk. Ik kan de tools van mijn tekensoftware nog niet op eenzelfde manier laten functioneren zoals mijn hand dat doet met een inktpen. Er blijft altijd wel een klein waarneem­ baar verschil…”

Nieuwe lichtbak Om die reden heeft Balyon een ­Artograph LightTracer2 aangeschaft. “Inkten gaat veel beter op glad teken­ papier dan op calco-papier. Mijn inktpen glijdt beter, wat de lijnvoering bevorderd.”, aldus Aad.

Digitaal Dat Aad zijn bureau steeds voller komt te staan, maakt hem niet zoveel uit: “Dat vind ik niet zo erg. Zo lang mijn kopje koffie er maar bij past!”.

Nadien kunt u deze schets voor ver­ dere bewerking als raster- of vector­ afbeelding in het door u gekozen grafische programma importeren. Wij hebben hem in beraad…  inkling.wacom.eu


januari.2012.balyon.com

Balyon in stadion FC Utrecht De projectdirectie voortijdig schoolverlaten organiseerde een bestuurlijke conferentie in het Galgenwaard stadion in Utrecht.

Ruim 60 bestuurders van ROC’s, VOscholen en gemeenten uit het hele land spraken met elkaar én Minister van Bijsterveldt over de doorstart richting de aangescherpte doelstelling van 25.000 schoolverlaters. Door omstandigheden bleek de fotograaf niet te kunnen die ochtend en kreeg Balyon de vraag of wij de

fotografie konden verzorgen. Natuur­ lijk... Als dank daarvoor kregen we (ook onverwacht) een heerlijke fles wijn voor het inspringen. Met dank aan de directie van VSV. Wordt zeer gewaar­ deerd…   balyon.wordpress.com

Linotype: The Film Linotype: The Film is een documentaire rond de Linotype zetmachine. De zetmachine die in 1886 werd uit­ gevonden door Ottmar Mergenthaler zorgde voor een revolutie in de grafi­ sche industrie. De Linotype veranderde de wereld van de communicatie, qua impact op vergelijkbare wijze zoals Social media dat nu doet. De film vertelt het verrassend emo­ tionele verhaal van de mensen van Linotype en de impact die de Linotype op de wereld heeft gehad.

5

Via ons Twitter-account @balyon_com en op onze Twitterpagina: www.twitter.com/balyon_com volg je onze ontwikkelingen.

@balyon_com Laatste werkdag van het jaar @ Balyon. Projecten afronden, balyon.com nr. 5 naar drukker. Wij wensen iedereen hele goede dagen toe! Tot 2012! @balyon_com Gisteren magazine Reddingwezen van @HetOranjeKruis naar de drukker gegaan. Mooi nummer geworden! ^Aad @balyon_com Vandaag #covershoot voor nieuwe balyon.com... wordt erg leuk! ^Rob @balyon_com Vandaag #fotografie bij Gertenaar communicatie, omgevingsportret bij artikel... Leuk, zin in ^Rob @balyon_com RT @martijnvdnat: RT @tesssssy: Zojuist op de deurmat: decembernummer BinnenbeRijk. Goede artikelen @RaveZwart #trots http://t.... @balyon_com Deadline weer gehaald, HRMmagazine mag naar de drukker. Het is weer een mooi nummer geworden! #layout #design #vormgeving ^martijn @zzpkortingspas Zojuist onze full color bro­ chure ontvangen. Met dank aan Balyon grafisch ontwerpbureau @balyon_com #zoeterwoude @balyon_com Leuk en informatief gesprek gehad met Rob Oosterlee van @whyservice­ group over #vormgeving #cloudservices en #het­ nieuwewerken #hnw

In de huidige wereld met de moderne technologie, geloven velen nog steeds dat de Linotype de beste manier is om mooie typografie te creëren.

  linotypefilm.com

@balyon_com Drukwerk van Jeugd Eerste Hulp van @HetOranjeKruis is binnen en ziet er top uit! #illustratie #ontwerp pic.twitter.com/ c1paxm6n ^Aad @balyon_com Op naar grote energieleveran­ cier voor evaluatie en briefing #Personeelsblad ^martijn ^maarten @balyon_com RT @roblamping: Vandaag bij #balyon “het nieuwe werken”. Werken in “the Cloud”. Erg mistig in de weipoort ...

Energiekit Na het doe-boek ‘Energie voor kinderen’, dat wij illustreerden, maakten we ook de ‘Energiekit’, een leuk draagkoffertje om promo-materialen te verzenden

@balyon_com Volop in de infographics, dan MVO-brochure afmaken, Kerstkaart ontwerpen en een SafetyMaandrapport maken. #allinadays­ work #design ^martijn @balyon_com Laatste hand aan #illustratiewerk bij #vormgeving wp.me/pMsM1-5H I Aad @balyon_com Aad: aangekomen bij Zirkzee voor een bespreking over het nieuwe #webdesign balyon_com Rob: Inlezen in nieuwe huisstijl van klant voor nieuw te ontwikkelen “Toolkit Duurzaamheid” #huisstijl #toolkitduurzaamheid


6

balyon.com.januari.2012

De toolbox 1.o voorziet in alle middelen om direct als ambassadeur aan de slag te gaan. Handleiding Yammer, handleiding ambassadeur, agenda, adressen, overzicht leeractiviteiten en het logboek.

Work in progress

SZW toolbox Flexibel Werken! Vorig jaar kregen we een mail­ tje van de Academie van SZW. 18 afdelingen van SZW moes­ ten van start met ‘Het Nieuwe Werken’. Er moest een Toolbox ontwikkeld worden met voor­ beelden van leeractiviteiten die helpen de sociale cohesie te bewaken. Of wij de Academie hierbij konden helpen...

Het nieuwe werken Flexibel werken houdt in dat de medewerkers van een afdeling zelf bepalen of, en op welke dagen ze op de zaak werken, thuis of misschien zelfs onderweg. Ook de werktijden kunnen ze flexibel indelen. Klinkt goed toch? Dit vraagt echter wel om goede afspraken en structuren om succesvol samen te kunnen blijven werken als team. Je kunt niet meer even bij elkaar binnenlopen om bijv. lopende- of spoedeisende zaken te bespreken. Hoe blijf je op de hoogte van je collega’s en hun activiteiten.


januari.2012.balyon.com

Het nieuwe leren De academie heeft hiervoor verschillende leervormen ontwikkeld om inzicht te krijgen in de problematiek van het flexibel werken en geeft oplossingen om hier succes­ vol mee om te gaan. Onderdeel hiervan zijn de ambas­ sadeur en Yammer, de online tool om op de hoogte te blijven en houden! De vraag aan Balyon was hoe communiceer je zo’n cultuurverschuiving en hoe zorg je ervoor dat de sociale cohesie behouden blijft, nu en op de lange termijn.

De uitdaging Hoe hou je de medewerkers betrokken bij het proces als zij op verschillende tijdstippen en verschillende locaties aan het werk zijn.

De toolbox 2.0 is de digitale variant van toolbox 1.0 met digitale versies van de toolbox items.

Yammer

Ambassadeur

Yammer kun je het beste zien als de zakelijke variant van Facebook. Een afgesloten extranet waarop je middels statusupdates je collega’s laat weten wat er speelt en waar je mee bezig bent. Ook is het mogelijk agenda’s te beheren, documenten te delen, privé berichten te versturen, werkgroepen te vormen en onderwerpen te volgen. Een onmisbare tool voor het samenwerken in een groep vanaf verschillende locaties.

Elke 2 maanden wordt een nieuwe medewerker aange­ wezen als ambassadeur. De ambassadeur is verantwoor­ delijk voor de voortgang en planning van bijeenkomsten en workshops van de academie. De toolbox 1.0 voorziet in alle middelen om op elke locatie hiermee aan de slag te kunnen.

Ko Hesie Als bindend element werd het karakter Ko Hesie ontwik­ keld. Een vrolijk karakter die de medewerkers er aan herinnert het contact op te zoeken met hun collega’s en te delen waar zij mee bezig zijn. Ko kan ingezet worden op de posters, flyers, nieuwsbrie­ ven en het voorstel is om hem als “moderator/gespreks­ leider” op het Yammer account in te zetten. De ambassa­ deur kan dan collega’s uitnodigen en aanspreken vanuit Ko en reageren vanuit persoonlijke titel.

De getoonde producten zijn in conceptfase ontwikkeld en zijn niet allemaal in productie genomen.

Het basisconcept: De toolbox 1.0, voorstel fotowand, handleiding Yammer en ambassadeur en de flyers en posters met Ko Hesie.

7


8

balyon.com.januari.2012

Succes van een verloren pitch! Sinds twee jaar werkt Balyon samen met Gertenaar Communicatie, een ­succesvolle samenwerking die startte met een verloren pitch.

logo design

project

kleurenschema

logo as Beleggingen ordernummer

Servicegericht

2011081 omschrijving

typografische uitwerking voor het logo van as Beleggingen. het puntje op de 'i' is vervangen voor een pijl. conceptuele gedachte erachter is 'volg de leider'. hoofdkleuren grijs en blauw geven een betrouwbare uitstraling. signaal-kleur is groen (te gebruiken voor buttons, links, etc.).

lettertype

De eerste samenwerking kwam tot stand tijdens een pitch voor een personeelsblad voor HEINEKEN Nederland. Gertenaar was op zoek naar een nieuwe vormgever en kwam via de website bij Balyon terecht.

logo-variatie

logo-variatie

Wilma over haar keuze voor Balyon: “Ik heb voorafgaand aan die pitch met een aantal vormgevers gesproken. Met de mensen van Balyon was er direct een klik. Wer­ ken met een nieuwe vormgever heeft altijd een groot afbreukrisico in zich. Voor mij is het belangrijk dat ik in grote projecten kan samenwerken met een bedrijf dat weet hoe de processen lopen en in staat is om daarop in te spelen. Het prettige van samenwerken met de men­


januari.2012.balyon.com

sen van Balyon is dat zij begrijpen dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen. Uiteindelijk heeft de klant het laatste woord. Dat levert een servicegerichtheid die ook voor mijn klanten opvallend is.

Succesvolle samenwerking We hebben die pitch niet gewonnen, maar wel opdrach足 ten voor andere grote projecten binnengehaald, zoals het duurzaamheidverslag voor HEINEKEN Nederland. Dat was het eerste grote project dat we samen hebben uit足 gevoerd. Heel spannend want een vormgever kan mijn werk maken of breken. Ik was dan ook blij toen bleek dat het werk van Balyon een grote toegevoegde waarde had. Ze leverden in hoog tempo kwaliteit en bleken heel

9


10

balyon.com.januari.2012

communicatie flexibel bij veranderingen. Bovendien is het pakket diensten heel veelzijdig. Dat bleek toen we voor een project foto’s nodig hadden van het productieproces. Rob en Maarten hebben een middag rondgelopen en mooie foto’s gemaakt die ook later in andere produc­ ties nog goed inzetbaar bleken. Inmiddels zijn we een aantal projecten verder en is Balyon ook voor andere klanten mijn eerste keus. We hebben samen websites, kranten en allerlei andere grote en kleine producties opgeleverd. Ik vind het ook prettig dat het niet uitmaakt met wie ik samenwerk bij Balyon, Martijn, Rob, Aad of Maarten ik kan er altijd op vertrouwen dat het goed komt. Dat is in mijn werk een geruststellende gedachte.”

Gertenaar Communicatie bestaat sinds 2000. Het begon met de productie van interne ­media en werd al snel uitgebreid met een adviseurschap in interne communicatie. ­Inmiddels is als logisch vervolg daarop ook een pakket aan coachingsactiviteiten ontwik­ keld met als onderwerpen ‘samenwerken in teams’, ‘resultaat boeken’ en ‘omgaan met ver­ andering’. Wilma: ”In een bedrijf zou iedereen moeten weten wat het doel is en wat zij er zelf aan kunnen bijdragen. Met de overtuiging dat die kennis iedereen verder helpt, hebben we ons dienstenpakket ontwikkeld.” www.gertenaar.nl


januari.2012.balyon.com

Speciale uitgave

Over energie ‘Twee generaties over energie’ is een uitgave van Energie-Neder­ land. Interviews met ouder en kind over hoe thuis over energie werd gesproken en hoe opvattin­ gen verschuiven. Pilgrims Productions benaderde ons al vroeg in het proces zodat we mee konden denken over het concept van de uitgave en de fotografie. In overleg werd besloten dat het een vierkante vorm zou krijgen en zo ook de f­ otografie. Hoewel de uitgever van het boek de vereniging EnergieNederland was en het boek wel de uitstraling mee mocht krijgen van

Energie Nederland was tegelijk het uitgangspunt dat het een publicatie moest zijn om bewaard te kunnen worden. Een beetje corporate dus, maar niet teveel! Na overleg met Pilgrims is gekozen om de zwart-wit foto’s, op te bouwen in 4-kleurendruk. Op deze manier krijg je veel meer grijstinten en detaillering. Dit geeft de publicatie

een luxere uitstraling, bijna als een kunstboek. De zwart-wit fotografie van Eddy Wenting komt zo nòg beter tot zijn recht. ‘Het mocht een bijzonder boekje wor­ den’ zegt Martijn van der Nat ‘en daar zijn we in geslaagd.’

11


12

balyon.com.januari.2012

Restyle

Een wereld van verschil Hoe het personeelsmagazine Stroom.lijn het personeelsmagazine E.ON World werd. Het personeelsmagazine Stroom.lijn van onze klant E.ON bestaat in­ middels alweer een jaar of vijftien waarvan een groot deel in dezelfde vorm. Zoals elk magazine is het in de loop van de tijd meegegroeid en ver­ anderd maar soms zijn de mogelijk­ heden van een bladformule en vorm­ geving op en moeten er drastischer maatregelen worden genomen.

Het oude blad ging op de schop en werd volledig herzien qua vorm en inhoud!

Tegelijkertijd was het moederbedrijf uit Duitsland al haar uitgaven onder de loupe aan het nemen en werd de interne communicatie-lijn gereorgani­ seerd. Er kwamen nieuwe richtlijnen met betrekking tot personeelsbladen en er werd een basisdocument ver­ strekt om zo de bladen wereldwijd eenduidiger te laten worden. E.ON Benelux wilde zich graag binnen die nieuwe eenheid blijven onder­ scheiden door het lokale karakter van het blad te behouden. Omdat meer­ dere dochters van het grote bedrijf moeite hadden met het strakke nieuwe format werd het onderschei­ dende lokale karakter onder voorbe­ houd toegestaan.

Nieuwe formule De redactie van de Stroom.lijn heeft Maters & Hermsen Bedrijfsjournalistiek in de hand genomen om een nieuwe redactionele bladformule te helpen ontwikkelen en het proces te begeleiden. Met deze vernieuwde formule, het aangeleverde basisdocument, de nieuwe huisstijlrichtlijnen van het moederconcern en de wensen van de redactie kon Balyon aan de slag. Maters & Hermsen bedrijfsjournalis­ tiek zou speciaal voor het eerste

nummer de rubriek ‘dossier’ als ruwe schetsvoorstellen aan­ leveren. Dit aanleveren geschiedde met de nodige communicatie over en weer en besloten werd dat Maters & Hermsen betrokken bleef tijdens het ontwerpproces. Tegelijkertijd werd besloten dat de bladformule het beste tot zijn recht zou komen als hij zou wor­ den vertaald naar een zogenaamd nulnummer. Een nulnummer is een volwaardige uitgave van een maga­ zine zonder dat deze gedrukt en verspreid zal worden. Zo kan een vormgever alle ins en outs van de bladformule helemaal uitwerken in het totaalplaatje. De bladformule werd vertaald in vormgeving, artikelen èn fotografie om zo uiteindelijk stijl en inhoud volledig op elkaar te kunnen laten aansluiten.

Eerste uitgave Bijna aansluitend aan de goedkeu­ ring van het nulnummer mocht alweer begonnen worden aan de eerste uitgave in de nieuwe stijl. Een hele uitdaging omdat dan pas dui­ delijk wordt hoe de lay-out werkt als er niet uitgegaan kan worden van de optimale tekst/beeldverhouding. Maar de redactie had de uiterste


januari.2012.balyon.com

Een voorbeeld van de nieuwe aanpak en de nieuwe formule. Als de lezer het blad openslaat krijgt het een foto gebaseerde rubriek met enkele korte reacties te lezen. De fotografie is leading en de tekst en compositie past zich aan. Op de tegenoverliggende pagina is een andere rubriek met een infographic-uitstraling. Hier worden enkele kerncijfers grafisch weergegeven zodat de lezer visueel getrokken wordt om de korte tekstjes erbij te lezen. Deze pagina past zich qua kleurstelling aan de voorgaande pagina aan, zodat er een rustige en eenduidige uitstraling op deze zogenaamde spread ontstaat. Na deze ‘binnenkomer’ krijgt men pas de inhoudsopgave en wordt de lezer verder het blad ingeleid.

‘Grenzen opzoeken en soms overtreden’

best gedaan om de content alvast te laten aansluiten op het nieuwe format en uiteindelijk kon de vormgeving dichtbij het nulnummer blijven.

P.S. Het magazine is opgebouwd uit twee stukken, het eerste stuk is het personeelsmagazine dat een herken­ bare lokale vormgeving heeft. Het tweede deel is het zogenaamde P.S. deel en dit omvat een selectie aan artikelen uit het wereldwijde blad dat door het moederconcern wordt uitgegeven. Dit deel heeft een eigen inhoudsopgave en is dus een apart deel achterin het totale blad. In de eerste uitgave was een verkorte ver­ sie opgenomen die wat lokaler mocht worden vormgegeven. Het overkoe­ pelende concern heeft echter beslo­ ten dat in het vervolg deze pagina’s volledig vertaald en opgemaakt vol­ gens de huisstijlregels zullen worden aangeleverd.

Evalueren is leren Wij hebben met de redactie het gevoel dat we op de goede weg zijn, en werken er hard aan om het blad verder te ontwikkelen. Uit de

evaluatie van de eerste nummers bleek dat de opzet al redelijk goed geslaagd was, maar dat er natuurlijk nog enkele puntjes op de ‘i’ gezet konden worden. Onder meer dat de onderlinge samenhang tussen vorm en inhoud nòg beter zou kunnen en dat er daardoor nog dwingender kan worden vormgegeven. Duide­ lijke taal waar we wat mee kunnen. De totstandkoming van een nieuwe bladformule is een proces van grenzen opzoeken en soms overtre­ den. Uit onze ervaring blijkt dat bij de invoering van een nieuwe vorm­ geving en bladformule het meestal 4 tot 5 publicaties duurt voordat de nieuwe formule helemaal is uitgekris­ talliseerd.

Kortom Er is een hele hoop werk verricht, het ontwikkelen van de stijlen, het vervaardigen van het nulnummer waarbij bijna alle pagina’s meerdere keren zijn vormgegeven om de beste oplossing te kunnen vinden en de vormgeving van de verkorte en volle­ dige P.S. delen. Maar het blad mag er zijn, het uiteindelijke resultaat is een heel stuk speelser, minder ‘corporate’ en informatievoller geworden.

13


14

balyon.com.januari.2012

Schoolboek Jeugd Eerste Hulp Aad heeft het er maar druk mee gehad. Het schoolboek “Jeugd Eerste Hulp” ging al weer wat jaartjes mee en moest op­ nieuw worden vormgegeven.

Oh ja, geen foto’s, maar alles illustreren ... Dus moest Aad aan de bak! Meer dan 130 illustraties zijn er gemaakt. Hiervoor zijn eerst meerdere schetsen ontwikkeld voor karakters die in verschil­ lende situaties terug moesten komen. “Nadat de eerste potloodschetsen waren goed­ gekeurd ben ik ze gaan inkten”, zegt Aad, “met speciale stiften zet ik dan de lijnen zwart aan en deze scannen we dan in. Hierna een kleurenpal­ let ontwikkeld waarmee ik de scans digitaal kon inkleuren.”


januari.2012.balyon.com

“Een hele leuke en uitdagende klus”, aldus Aad. “Het eindresultaat mag gezien worden. Een leuk en aantrekkelijk werkboek waar Het Oranje Kruis weer jaren mee vooruit kan”.


ie

e

rld , Wo

11

, 20

ook

Outl

0

: IEA

Bron

10

to 00 M

rgy Ene

rig Ove assa Biom t ach erkr t Wa ie g r e en Kern s a dg Aar

INFOGRAPHICS ROAD Olie

0

1

197

0

or n r. t do aag dstoffe mosfee r d n t 0 ik a a u r r n b 195 i rb e , ieve fossiel ntratie en s erg e rm r en ng van conc o e o g v Ho randi re CO 2 ren verb t hoge leve p o t o j bi en

20 5

l dw

ble

en

ol nko

d

np ier e

lan

re

der

la

ees de z

pieg

el

Ove

rstro

m

7

4

1

5

0

0

199

N MTO

200

0 200

199

nds erla d e tN : too Uits ouden h ar huis er ja O2 p C n 9 to s r voo

CO 2 40

39

4,5

200

2

15%

14%

ga

le

e ogt

O

12

5 202

/ ideo io/v er Audomput c

g rmin r wa e r teve wat Ruimn wa rm e

en e

n inge

o e br n rzam ffe Duu andsto r Biob

002

200

5 200

200

3

50

O 2-R C R

VOO t N E moe G len a N h I SS e te ucti en : PLO -red g O s in g C 2 plos tellin van o s l e do atie O m om b i n c op

E

GIE NE R

B

N ARI ESP

+

G

en ort sit p s n n , -tra e in tra g n a ti - afv duc CO 2 CO 2-re aan 150

125

100

75

uits

CO 2

50

25

0 0 200 sion

mis ro E

orm

Platf

0

201

: Ze

Bron

2

E

n

200

6

100

rste s ee ct i e i ) AD du (RO CO 2- re t c je pro ct voor e i t a nstr tieproje o m e tra CS ng D mons a et C v f m e A d dam g e n ha l ig e t te r a l s Op otsc ct : d roje f= gro am mon p , d e i r e Rijn O a t e C a d io t o r r i t n t o eg g ee Ro on s en t 5% r e re egr s dem 1,1 miljo ens = 2 t n D ï m d A r ge t terda RO jaa hou per hu i s o ngt 000 . R a 0 V y 2 1 in nc n fficie toot nne 5,0

oet

150

u d re

46

ie

nt

m 200

is it 50% ktricite

% 0 5 ctie

24

ruim

010

erg

nm on e

iljoe

ing

e en

on

s do’

AM D R E T ROT O I REG N I IE UCT

rd

am uur z

en t

miljo

t

Dro a Torn

pa r

n2 as i nd w

m

NAP

Stijg

250

M ee

s iebe nerg

N

ere nw

t

t cen con t t CO 2 rsterk eidt to e r e ve wat l n Hog sfeer e t c g rde o n fe atm ikasef rsstijgi op aa g e u n o i u r r t e b a per and tem aatver klim

CO 2

ro ij d p

M ee

C ° 2 +

CO 2

% 0 2 + % 0 -2 en ?

Ne oot

-uits CO 2

Door Pilgrims Productions werden we Stee ­benaderd voor het ontwikkelen van20een set 20 0 201 9 ­infographics voor het ROAD project (Rotter­ 0 20 5 200 dam Opslag en2Afvang Demonstratieproject). 000 5 199 De problematiek en mogelijke oplossingen van 0 199 5 198 de CO2 uitstoot weergegeven in enkele afbeel­ dingen. Een hele (leuke) uitdaging... e in rati

198

5

197

0 2 0 2

toe

ed

lling

ie miss O -e e C 2/jaar) d j i CO 2 eldw Wer igaton (G

erg

20 5

toe

ij n d

te oe l s

MTO

n er e

tz Wa

0 09

, IE Bron

ard

1973

O ergy

% 490 0 ~ 22.9 20 5

oef

2

3M 8.3 5

% 179 9~ 20 0

d

0 0

4M 4.67

% 10 0 3 ~ 197

beh

0 ok 2 utlo

E

gie ner

En orld AW

16

CO 2

t

CO 2

M

t ij g te s

CO 2

EN O T S KO ZO N N J I Z


-2 M

0

r 16

naa

O2u

rC inde

on en t

o milj

itsto

ot

020

in 2 ssie

Emi

januari.2012.balyon.com de

xi ldio

koo

rig

Ove

ens

oud

h Huis

tor

sec ergie Het belangEnvan

rijen strie ade Indu raffin olie d r l Aa obie rig m Ove r e e verk Weg

Huisstijl 22%

0

202

0

7% huisstijl wordt nog wel eens onderschat, vooral bij het Het belang1van 16% starten van een onderneming. Maar een goede huisstijl die consequent 16% wordt doorgevoerd is een investering die zichzelf terugverdiend. 9

8

200

/

201

200

ken bby) ke u rig ( r en ho e v O atuu ar app

li Ver

len Koe iezen r en v

ing c ht

De huisstijl van een bedrijf (corporate identity) is de basis voor de identiteit van dat bedrijf, “wie zijn we en waar staan we voor”. De belangrijkste kernwaarden van een bedrijf moeten weerspiege­ len in de huisstijl. Hierdoor zorgt de huisstijl voor herkenbaar ge­ zicht en is daarmee grotendeels verantwoordelijk

TIE C U RED

in we ten

+

en zet t

ME RZA

s sen Wa rogen en d

E

GIE NE R

+ t

S CC ang,

s lag af v CO 2 r t en op o p rans

ge jdra i b e grijk iening n a l rz e rt b ievoo e v le erg AS) Beleggingen CS iënt ruik e en houdt zich bezig met professi­ C ( Effic giegeb m g a z e a oneel beleggen en doet dat al jaren succesvol. r l n r e u s op ar du In antwoord op de vele verzoeken om hulp en a tie n

DUU

voor de herkenbaarheid en het vertrouwen van een onderneming. Zeker in economisch moeilijke­ re tijden is het voor ondernemers van belang om zoveel mogelijk rendement te halen uit investerin­ gen in hun communicatiemiddelen. Met een goede huisstijl en de juiste boodschap het resultaat optimaliseren...

logo design

advies hebben ze nu een programma ontwik­ rzame uu keld dat geïnteresseerden de kans geeft henDenergie op de voet te volgen in het opbouwen van een g eigen effectenportefeuille. Balyon heeft de fvan O 2-a slag C huisstijl en de site ontwikkeld. op en iele n Foss dstoffe n bra 210

project

0

kleurenschema

logo as Beleggingen ordernummer

207

2011081

5

omschrijving

205

0

jaa

202

r

5

EN HAL E B E S CC EN T T G E N M LI DAN STEL L R E E O HOG O 2- D C OM CS RC E D N

70%

de Zon

r CC

S

typografische uitwerking voor het logo van as Beleggingen. het puntje op de 'i' is vervangen voor een pijl. conceptuele gedachte erachter is 'volg de leider'.

CCS Met

hoofdkleuren grijs en blauw geven een betrouwbare uitstraling. signaal-kleur is groen (te gebruiken voor buttons, links, etc.).

logo-variatie

logo-variatie

lettertype

17


18

balyon.com.januari.2012

Visser Arcade De gezondheidscentra van Visser en Arcade in Leiden bestaan al weer wat jaartjes. Zo ook de huisstijl, deze was toe aan een make-over... Het bekende beeldmerk van Visser Arcade is natuur­ lijk overeind gebleven. Het logo heeft wel een restyle ondergaan en hiermee is de toon gezet voor de rest van de huisstijl. Posters en advertenties zijn in de maak en langzaam maar zeker zullen alle uitingen in de nieuwe vormgeving worden omgezet.

NU!

de (* vraag naar n) voorwaarde

www.sgcarcade.nl www.sgcvisser.nl

2011276_VIS_4_posters_DEF.indd

3

19-12-11 12:06

Sporten onder begeleiding van een fysiotherapeut.

19-12-11 12:06

In kleine groepen onder

lessen gratis*

Nieuw!

www.sgcarcade.nl www.sgcvisser.nl

deskundige begeleiding!

www.sgcarcade.nl www.sgcvisser.nl 19-12-11 12:06

2011276_VIS_4_posters_DEF.indd 4

1

19-12-11 12:06

S HUI

RP SW

OUD

E-

D

R

O

ZE

P

SENPRA

HA

OR

RT

JK

De Dorpsdokter

A

TI

HUIS

Onder professionele begeleid ing, gewoon bij u om de hoek!

lessen gratis*

Bewust en gezond omgaan met uw lichaam

www.sgcarcade.nl www.sgcvisser.nl

2011276_VIS_4_posters_DEF.indd 2

naar de (* vraag arden) voorwa

Yoga

K

Z

RS

pilates, bodyshape en buitentraining!

Gezond en verantwoord bewegen

4

4

Verantwoord bewegen door circuit training,

K

JK

HA

E

Met begeleiding van onze voedingsconsulent

D

ENPRA

TI

A

TS

Pilates Verantwoord bewegen in kleine groepen!

tart Sport jesfit!

2011276_VIS_4_posters_DEF.indd

R

Sport je slank!

WOUD

E

-

De identiteit van Dokterspraktijk HazerswoudeDorp was toe aan een opfrisbeurt. De praktijk wilde een meer eigentijdse uitstraling en een strakkere modernere vormgeving. Met een dokterspraktijk kun je natuurlijk niet om de traditionele esculaap, de slang die zich om de staf heen wikkelt, heen. Tijdens de schetsfase kwam de strakke herkenbare en zeer gestileerde slang als win­ naar naar voren.

Dorpsstraat 74 A 2391 BL Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172-58 92 81 Fax: 0172-58 79 10

Bank: abn-amro Rek nr 55.45.99.287 www.dorpsdokter.nl

HUISARTSENPRAKTIJK

J.C. van der Meij, E. Croiset huisartsen

HAZERSWOUDE-DORP

Dorpsstraat 74 A 2391 BL Hazerswoude-Dorp

Telefoon: 0172-58 92 81 Fax: 0172-58 79 10

HUISARTSENPRAKTIJK

J.C. van der Meij E. Croiset Huisartsen

HUISARTSENPRAKTIJK

HAZERSWOUDE-DORP

Dorpsstraat 74 A 2391 BL Hazerswoude-Dorp

Na de proeffase werd in overleg besloten om twee versies van het gekozen logo te hante­ ren, één met de medaillon-vorm en één in de verticale vorm. Het medaillon wordt toegepast, daar waar de verticale minder effect heeft. Zo is de medaillon-vorm toegepast op de praktijk­ auto en zullen beide vormen tezamen op de website komen. De strakke en minimalistische stijl is ook doorgezet in de huisstijl en andere uitingen.

HAZERSWOUDE-DORP


januari.2012.balyon.com

Mauritz Motor Cars is een nieuw speler op de automarkt, met jonge occasions in het hogere segment. Aan Balyon de eer om het logo, de huisstijl en de aankleding van de gevel te realiseren.

Mauritz Motor Cars B.V. Zijlsingel 36 2315 KD Leiden T 071 522 56 10 F 071 523 21 44 info@mauritzmotorcars.nl www.mauritzmotorcars.nl Rabobank 1226.87.760 BTW NL8508.45.075.B.01 KVK 53342550

Zijlsingel 36 2315 KD Leiden

Sjaak Mauritz

Zijlsingel 36 2315 KD Leiden T 071 522 56 10 M 06 146 699 44 F 071 523 21 44 info@mauritzmotorcars.nl www.mauritzmotorcars.nl

Op deze plek stellen we ieder nummer graag iemand aan u voor. Business­ partners waar we graag mee samenwerken en die goed aansluiten bij de manier van werken zoals wij die voor ogen hebben: “co-creatie”.

‘Er zijn zoveel mogelijkheden, wat moeten we er nou mee?’

Aangenaam

Je moet als bedrijf ook wel mee, want de concurrent is er wel volop mee bezig en lijkt hier zelfs nog goede resul­ taten mee te behalen ook. Daarnaast gaat de aankomende generatie onge­ twijfeld steeds meer met de moderne mogelijkheden en online oplossingen werken, want daar zijn ze volledig mee opgegroeid. Wanneer is het juiste moment om ook verder te gaan met de nieuwe ontwik­ kelingen zoals Social Media, of een mobiele App. Hoeveel mag dat dan kosten en wat levert dat dan op? Start ik in het nieuwe jaar met een nieuwe shop? Is dat vlot genoeg of loop ik dan al achter? Wat is wijsheid en hoe pak je zoiets aan? Wanneer klanten van Balyon hier vra­ gen over hebben, dan wordt WHY?! als businesspartner regelmatig in dit soort opdrachten betrokken. Voor de klant blijft Balyon de contactpersoon en sa­ men met ons kan er voor de klant een oplossing op maat gecreëerd worden.

Werkplekken in the cloud, websites en shops, Social Media, een Google campagne en mobiele Apps. Er zijn zo­ veel mogelijkheden met de moderne media en als je het ene onder de knie hebt, dan staat de volgende ontwikke­ ling alweer voor de deur. Wat moeten we er nu eigenlijk mee?

‘Het nieuwe werken!’ Natuurlijk weten we allemaal dat we met de tijd mee moeten gaan, maar wat is er nuttig voor uw bedrijf en waar moet u uw tijd, geld en energie in steken om resultaten te bereiken? Om hier antwoord op te geven vraagt deze tijd om een andere manier van werken: Het Nieuwe Werken. En dat vraagt weer om een andere manier van denken: WHY?!

De uitdaging van onze tijd is om bij te blijven. De ontwikkelingen op ICTgebied gaan zo ontzettend snel en er gebeurt zoveel, dat je er echt niet meer omheen kan.

Waarom WHY? De moderne ontwikkelingen vragen om een andere manier van denken en werken. Tegenwoordig samengevat onder de term “Het nieuwe werken”. Om inzicht te krijgen in het nieuwe werken voor uw organisatie heeft WHY?! een unieke methode ontwikkeld. Deze methode begint bij de WHY? (waarom) vraag.” De kracht van WHY?! zit vooral in deze moderne digitale technieken, maar vaak krijgen we ook de vraag van onze klanten om bv. een hele nieuwe huisstijl of een nieuw logo te ontwik­ kelen. Onze webdesigners zijn zeer creatief, maar voor dit soort opdrach­ ten werken we toch graag samen met Balyon. Zij zijn hier sterk in en geven ons vaak weer een nieuw inzicht op het grafische vlak. Wilt u meer weten over het nieuwe werken? We Help You! als businesspartner van Balyon... WHY?! Service Group Industrieweg 35 2382 NS Zoeterwoude T 071 542333 e info@why.nl I www.why.nl

19


.com

Al 25 jaar ... personeelsbladen voor de rijksoverheid. En daar zijn we best trots op. Elk personeelsblad dat door de rijksoverheid is uitgegeven in de afgelopen 25 jaar, is op een bepaald moment wel door Balyon vormgegeven. Maar niet alleen voor de rijksoverheid natuurlijk, voor meerdere organisaties gaven en geven wij vorm aan hun personeelsblad. Mooi werk...!

Balyon.com magazine nr. 05  
Balyon.com magazine nr. 05  

Relatiemagazine van Balyon. Grafisch ontwerp, Illustratie, fotografie en webdesign voor ZZP, MKB en Multinationals. Nieuws, kennis en human...

Advertisement