Balkongplatta och räcken

Page 1

BALKONGPLATTA OCH Rร CKEN Drift - och skรถtselanvisning


Grattis till din nya balkong Vi på Balco vill tacka dig för att du har valt oss. Vi önskar dig varmt välkommen till din nya balkong. Nedan följer råd om hur du ska sköta om din balkong. Rengöring av glas Glas rengöres med trasa och fönsterputs. Använd inte alkaliska putsmedel vid rengöring.

Rengöring av balkonggolv Balkonggolvet rengöres med såpa och vatten. Tösalt eller liknande får ej användas på balkongen.

Rengöring av aluminium och laminat Aluminium och laminat rengöres med Super 10, såpa eller diskmedel.

Borra inte i balkongen Det är inte tillåtet att borra i balkongens olika delar.

Förtunnande lösningsmedel och metallföremål får ej användas vid rengöring då det kan ge upphov till skador på glas, plåt och lackerade profiler. De enda lösningsmedel som får användas är T-rödsprit och oljefri aceton och detta med stor försiktighet.

Byte av material Byte av glas, plåt, laminat och övriga delar bör överlåtas till auktoriserad personal. Vid skador på balkongen kontakta din förvaltare.

Sverige (Huvudkontor) Balco AB Älgvägen 4 SE-352 45 Växjö Telefon: +46 470 53 30 00 E-post: balco@balco.se www.balco.se

BALCONIES FOR GREATER LIVING

SE_1008_201712_Careadvice_Slab and Railing_SE