Page 1

INVÄNDIGT KLARGLAS I RAM, KV. FLAGGSKEPPAREN, MALMÖ

BALKONGRÄCKEN MED ELLER UTAN INGLASNING


INVÄNDIGT OPALGLAS I RAM FÖRBERETT FÖR INGLASNING, KV. ÄNGEN, ÖREBRO


UTVÄNDIGT VANCEVAGLAS I RAM & FASADSKIVA, KV. TRASTHAGEN, UPPSALA

VI KAN BALKONGRÄCKEN Balustrade är din totalleverantör/-entreprenör av balkongräcken,balkonginglasningar och balkongtillbehör. Vi marknadsför, utvecklar, projekterar, producerar och utför hela balkongräckesentreprenaden till färdigt montage på de befintliga balkongerna. Vår ambition är att bli den ledande leverantören av balkongräcken på den svenska marknaden. I vårt breda sortiment finner du allt från enklare räcken till mer komplexa och innovativa lösningar, alltid till mycket hög kvalitet och till mycket konkurrenskraftiga priser. Vårt sortiment omfattar även en räckeslösning som gör det möjligt för de boende att själva påverka sin balkongmiljö. Grundprincipen är ett räcke förberett för inglasning. Balkongen kan alltså förbli öppen eller förvandlas till ett uterum som kan användas större delen av året. Kort sagt – en inglasning i två steg som gör det möjligt att dela upp den totala investeringen. När du väljer Balustrade som leverantör kan du känna dig trygg. Vi är en del av Balcogruppen – Europas största leverantör av balkongsystem och inglasningar. Genom medlemskap i Balkongföreningen bidrar vi till att säkra kvaliteten i både produkter och entreprenadutföranden. Vår målsättning är att vara lyhörda och skräddarsy lösningar som passar just er.

KLAR- & OPALGLAS UTAN VERTIKALA PROFILER, KV. ABISKO 2, STOCKHOLM

Välkommen till Balustrade.

3


VÅRA BALKONGRÄCKEN Våra balkongräcken tillverkas i strängpressade aluminiumprofiler. Samtliga profiler kan pulverlackeras i valfri kulör.

A

C

B D C E A

Handledare

B

Beklädnad

F

C Följare D Stolpfäste med ankarstång E

Stolpfäste med ingjutningsgods

F

Ramprofil

För mer info kring tekniska anvisningar besök www.bf.nu Vi som är medlemmar förbinder oss att följa Balkongföreningens anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk kvalitet.

4

VI ÄR MEDLEM I


BEKLÄDNAD Valet av beklädnad är avgörande för balkongens utseende och fasadens karaktär. Beklädnaden går att få i en mängd olika färger och material och det är beklädnaden som tillsammans med handledaren ger balkongen dess specifika utseende.

Du kan vara trygg. Alla våra räcken slagtestas!

Välj mellan en stor mängd material, de flesta går att färganpassa. Beklädnaden går att montera invändigt eller utvändigt – dock kan inte alla beklädnader fås invändigt.

LAMINERAT GLAS MED RAM Transparent eller färgat Flera alternativ finns

INVÄNDIGT GLAS MED DEKORRÖR

LAMINAT MED ALUMINIUMRAMAR

PERFORERAD PLÅT Flera alternativ finns.

GALLERRÄCKE

INVÄNDIG ELLER UTVÄNDIG BEKLÄDNAD

GALLERRÄCKE, SPECIAL

Invändig beklädnad med synliga stolpar och synlig platta.

Utvändig beklädnad med dolda stolpar och möjlighet att välja mellan dold eller synlig platta.

GALLERRÄCKE, KV. BRIGGEN 1 & 2, MALMÖ

SINUSKORRUGERAD

UTVÄNDIGT GLAS I RAM MED UV-TRYCK, LOVÖN, HÄSSELBY STRAND

VERTIKAL TRAPETSKORRUGERAD

5


HANDLEDARE

89,6

81,6

50

51

54

60

70

44,75

PERFORERAD PLÅT SPECIAL, KV. SJÖFARTEN, STOCKHOLM

UTVÄNDIGT KLARGLAS MED GALLER, SÖDRA EKKÄLLAN, LINKÖOING

50,8

RAK

HALVRUND

RUND

UTVÄNDIGT OPALGLAS I RAM MED FRAMKANTSBALK, ABISKO 1, STOCKHOLM

SNED FÖRBEREDD FÖR BLOMLÅDA

RUNDAD FÖRBEREDD FÖR BLOMLÅDA

6

GERAD HANDLEDARE Som tillval kan gerade handledare väljas som ger både ett snyggt och starkt hörn.


STOLPE, FÄSTE OCH FÖLJARE STOLPE OCH FÄSTE

STOLPE OCH FÄSTE FÖR FFI (se sidan 10)

30

40

58,2

50

FÖLJARE

50

150

150

Stolpfäste h=90 mm

Stolpfäste h=minst 140 mm

FÖR GLAS, LAMINAT OCH ANDRA SKIVMATERIAL 25

40

28

Övre och nedre följare

25

15

30

20

30

A-list

DEKORRÖR/SPRÖJS

H-list

Glas- och laminatlist med gummilist

FRANSKT RÄCKE Franska räcken tillverkas i önskad storlek och med valfri räckesbeklädnad i vårt sortiment. Räcket bultas fast mot dörrkarmen eller mot fasaden med erforderliga infästningar.

FRANSKT RÄCKE

Det franska räcket förses sedan med något av våra standard handledare.

LOFTGÅNGSRÄCKE Balustrade kan erbjuda i princip alla räckestyperna som både loftgångsräcken. Räckesstommen förses sedan med någon av våra standard handledare.

DELAT KLAR- & OPALGLAS I RAM, KV. MACKEN, HÄSSLEHOLM

30

58,2

7


GLASRÄCKE UTAN VERTIKALA PROFILER

• Möjligt att användas vid FFI

Räckesstommen bekläds med säkerhetsglas monterade utan vertikala profiler. Säkerhetsglasen kan levereras i en mängd olika utförande såsom klarglas, opalfärgat, screentryckt mm. Glasen går att montera med täckt eller synlig plattkant samt kan glasens höjd väljas att sluta 800mm upp från balkongplattan eller dras ända upp till underkant handledare. En balkongräckestyp som ger ett exklusivt och stilrent utseende.

(se sidan 10)

• Unik infästning som ger snabb montering på plats • Tilltalande arkitektoniskt • Alla våra handledare passar

Räckesstommen förses sedan med någon av våra standard handledare.

RÖKFÄRGAT GLAS UTAN VERTIKALA PROFILER, KV. ÖSTRA ORGELN, UPPSALA

• Exklusivt och stilrent utseende

8


SMIDESRÄCKE, KV. NEUTRONEN, SOLLENTUNA

SMIDESRÄCKE

I många äldre stadsmiljöer med tidstypiska fastigheter accepteras inte balkongräcken i andra material än homogent stål. Här kan vi nu erbjuda balkongräckesstommar till-verkade på klassiskt vis i stålsmide. Variationsmöjligheterna är många och de kan pulverlackeras i valfri kulör eller levereras enbart varmgalvaniserade. Vi kan även erbjuda trappräcken för både interiört och exteriört bruk

• Lämplig i äldre stadsmiljöer • Flera variationsmöjligheter • Pulverlackeras i valfri kulör • Långvarit rostskydd • Varmgalvaniserade

TRAPPRÄCKE Vi kan även erbjuda trappräcken för både interiört och exteriört bruk

9


FÖRBERETT FÖR INGLASNING Med vår lösning kan de boende själva påverka balkongmiljön – nu och i framtiden. Vid inglasning tillkommer nya belastningar på räcket. Vill man ha en framtida möjlighet att glasa in är det därför nödvändigt att köpa ett system som är förberett för den senare inglasningen. Vår grundprincip är ett räcke förberett för inglasning. Balkongen kan alltså förbli öppen eller förvandlas till ett uterum som kan användas större delen av året. Inglasningen kan därför ske i två steg och gör det möjligt att dela upp den totala investeringen.

STEG 1

Räcke monteras.

Inglasningen görs direkt el ler vid senare tillfälle . Men det kan vara klokt att förbereda.

STEG 2

Här kompletteras balkongen med inglasningen. Monteringen sker snabbt och effektivt tack vare utformningen av profilerna. Systemet har även en inbyggd ventilation.

ENKEL INGLASNING Det bästa sättet att förlänga den tid man kan vistas på en balkong är att förse den med en enkel inglasning. En enkel inglasning skapar visserligen inte ett fullklimatiserat rum, men ger ett effektivt skydd mot vind, regn och snö samtidigt som inglasningen höjer temperaturen innanför ger den även en tydlig ljudreduktion. Man måste dock komma ihåg att en enkel inglasning aldrig kan bli helt tät, utan att det i vissa situationer kan tränga in vatten.

10


HÖRNLÖSNING

Vår hörnlösning ger balkongen ett gediget utseende och inglasningskänsla. En stabil och lättanpassad lösning som resulterar i en effektiv produktion och snabbare montering.

11

VÅNINGSHÖG INGLASNING MED RAM, BRF ERIC RUUTHSPARKEN, HÖGANÄS

RÄCKEN MED SLÄTPLÅT & INGLASNING UTAN RAM, TYRESÖ VIEW, TYRESÖ

RÄCKEN MED PERFORERAD PLÅT & VÅNINGSHÖG INGLASNING UTAN RAM, KV. VINGÅRDEN, LINKÖPING


S TEG

INGLASNING VIK MED RAM När du väljer inglasning vik med ram får du en flexibel samt robust och stabil lösning som ger dig flera möjligheter att påverka balkongens inglasning. Du kan välja att skjuta luckorna åt sidan eller med ett enkelt handgrepp vika in dem och skjuta dem åt sidan för att öppna upp hela inglasningen.

Inglasning vik med ram levereras med magnetlås

INGLASNING VIK MED RAM, FÖRDELAR: • Unik lucka med tre öppningsmöjligheter • Skjutfunktion • Öppna valfri lucka för till exempel fönsterputsning • Vik in och parkera alla luckor vid sidan • Stabil och gedigen lucka • Funktionell och mycket prisvärd • Lätt att hantera

RÄLS

Bilden visar räls med 3 spår 132.5 mm

Bredd på räls med 3 spår: 132.5 mm Bredd på räls med 4 spår: 167 mm Bredd på räls med 5 spår: 201.5 mm

SKJUTA ÅT SIDAN Inglasning vik med ram fungerar som en vanlig skjutglaslucka. Allt som behövs är ett lätt grepp vid ramen för att skjuta luckan åt sidan.

12

ÖPPNA UPP HELT Inglasning vik med ram fungerar också som en vanlig vikglaslucka. När du vill öppna upp helt skjuter du bara luckorna åt sidan, fäller ut det diskreta handtaget i ramen och viker in lucka efter lucka.

2


INGLASNING VIK UTAN RAM

S TEG

2

Med inglasning vik utan ram får balkongen en luftig och exklusiv känsla. Tack vare hörn med stolpe och vikglasluckor utan ram skapar vi ett intryck av hel glasyta vilket ger ett ljusare uterum med fri sikt.

Inglasning vik utan ram levereras med cylinderlås

INGLASNING VIK UTAN RAM, FÖRDELAR: • Rent utseende utan vertikala profiler • Öppningsfunktion genom att luckorna parkeras vid sidan • Stabil funktion utan specialredskap för att kunna öppna luckan • Öppna valfri lucka för till exempel fönsterputsning • Lösning med fokus på utseende • Levereras med vädringslucka

RÄLS Bilden visar räls utan ram med 1 spår 132.5 mm

Bredd på räls med 1 spår; 132.5 mm

BÖRJA MED VÄDRINGSLUCKAN Vid vädringsluckan (den smalaste luckan) på inglasning vik utan ram finns ett reglage – skjut detta åt sidan och vik in vädringsluckan.

ÖPPNA UPP HELT Skjut nästa lucka mot vädringsluckan. Vik luckan inåt. Upprepa samma procedur för samtliga luckor. När luckpartiet skall stängas gör du på samma sätt som ovan men i omvänd ordning.

13


VÅNINGSHÖG INGLASNING VIK MED RAM Våningshög inglasning vik med ram, monteras innanför monterat räcke. Luckorna är enkla att hantera. De går att skjuta i sidled och de går att vika inåt. För att säkerställa hanterbarhet och låga totalkostnader vilar de på kullagerhjul i underkant.

SYSTEMINFO VÅNINGSHÖG INGLASNING VIK MED RAM Maxhöjd 2,7 m Maxbredd 4m/enhet Minsta höjd 1,0 m Minsta bredd lucka 0,45 m Maxbredd lucka 0,9 m

RÄCKEN MED PERFORERAD PLÅT & VÅNINGSHÖG INGLASNING MED RAM, KV. SVEA, VÄXJÖ

Balustrade våningshög inglasning vik med ram – sett inifrån

14

Lätt att öppna. antingen genom att öppna hela partiet eller genom att öppna varje lucka där den står Snitt på inglasningen


VÅNINGSHÖG INGLASNING VIK UTAN RAM Våningshög inglasning vik utan ram, monteras innanför befintligt räcke. Dörrarna skjuts åt sidan och parkeras längs med sidoväggen. Systemet är försett med en vädringslucka. För att säkerställa hanterbarhet och låga totalkostnader vilar de på kullagerhjul i underkant.

SYSTEMINFO VÅNINGSHÖG INGLASNING VIK UTAN RAM Maxhöjd: Maxbredd: Minsta höjd: Minsta bredd lucka: Maxbredd lucka:

2,5 m 5,1m/enhet 1,0 m 0,45 m 0,7m

Balustrade våningshög vik utan ram inglasning – sett inifrån

Med hjälp av vädringsluckan är det enkelt att ventilera balkongen utan att behöva öppna upp stora delar av inglasningen.

Handtag

Snitt på inglasningen

15


BALKONGTILLBEHÖR SKÄRMAR

Behovet av skydd mot väder, vind och insyn är avgörande i valet av material och utförande. Variationsmöjligheterna är egentligen oändliga – utmana oss gärna!

MELLANSKÄRMVÄGG Väggen mellan två balkonger

MELLANSKÄRM MED OPALGLAS, KV. FLAGGSKEPPAREN, MALMÖ

För att skärma av mellan två intillliggande balkonger krävs oftast bara en enklare typ av skärm. Vanligast är laminat eller glas som går att variera på en mängd olika sätt. Låt behovet av avskärmning och insyn styra valet.

SIDOSKÄRM Balkongens yttervägg Ovanför beklädnanden kan det vara skönt att kunna skärma av mot väder och vind. Välj mellan olika former och material. Vill man att sidoskärmen ska skydda mot insyn är det klokt att välja ett material som inte är transparent.

Låg sidoskärm med rakt hörn

16

Hög sidoskärm


RULLGARDIN

Förberett för rullgardin, beställ från början eller komplettera senare.

MATTA

Matta av typen Wave med plots. Maxdjup matta 2000 mm (vid djup utöver 2000 mm tillkommer extra kostnad).

17


MONTAGE Balustrade har en stor erfarenhet och kunskap när det kommer till kompletta balkongräckesentreprenader i nära samarbete med våra beställare. När vi utför våra balkongräckesentreprenader använder vi oss av skickliga montörer med en lång branscherfarenhet. Alla våra montörer utbildas i gällande entreprenadregler och personsäkerhet på byggarbetsplatsen. Vi säkerställer alltid att vi uppfyller alla de krav som ställs på en underentreprenör och ser till att vi följer de regler och förordningar som gäller på respektive byggarbetsplats. Samtliga våra byggprojekt leds av kunniga och erfarna projektledare som alla är anställda i Balustrade.

SERVICE

Balustrade kan i de fall det önskas erbjuda att teckna serviceavtal på våra inglasningsprodukter. Kontakta oss för mer information.

CERTIFIKAT Balustrade är certifierade enligt ISO 9001 vilket innebär att du får en kvalitetssäkrad produkt/tjänst som uppfyller de krav du som kund kan ställa. ISO 14001 innebär att vi utför produktionen på ett för miljön skonsamt sätt. Dessutom följer vi kvalitetssäkringssystemet ISO 3834-2 i vår svetsprocess av stålprodukter. Balustrade är nu certifierade för att kunna CE-märka sina byggprodukter, enligt SS EN 1090. Kravet på CE-märkta byggprodukter kommer att gälla inom hela EU fr.o.m. 1 juli 2014. Detta gör att vi ligger i framkant och kan redan nu sälja våra balkongräcken och balkonginglasningar CE-märkta, enligt SS EN 1090.

Vi som är medlemmar i Balkongföreningen förbinder oss att följa föreningens anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk kvalitet. www.bf.nu

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, produktförändringar och felaktig färgåtergivning.

18


VÅNINGSHÖG INGLASNING MED RAM, KV. SOCKERTOPPEN, LUND

www.balustrade.se

SE - BALKONGRÄCKEN 2014-06-25

BALUSTRADE AB Älgvägen 4, 352 45 Växjö Besöksadress: Blockvägen 8 Telefon: 0470 - 70 53 90 info@balustrade.se

Balkongracken 2014 03 24 lr